Csiprosok A makfalvi fazekasság rövid története

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csiprosok A makfalvi fazekasság rövid története"

Átírás

1 A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA I. Évfolyam 5. szám, Május Megjelenik havonta Csiprosok A makfalvi fazekasság rövid története Székelyföldön a szabad székely földművesek a katonai övezeten kívül maradt, tehát határőrségre nem kötelezett tömegei Udvarhelyszéken, Marosszéken, és Aranyosszéken éltek. Ők a korábbi lófői és gyalogrendi családok leszármazottai voltak. Így tehát a Marosszékhez tartozó Makfalva lakói is szabad székely földművesek voltak évszázadokon át. A Nemzeti Társalkodó júniusi száma beszámol a szabad székelyek tömeges elszegényedéséről, aminek okait a közterhek emelkedésében és a viszonylagos túlnépesedésben látja. Ez a helyzet főleg a Küküllők felső vidékein, a Homoród- és a Nyárádmentén szembetűnő, ahol szinte falu falut ér. Szülőfalunkra, Makfalvára is ez volt a jellemző. Orbán Balázs felmérése alapján, ben falunk határának összterülete 3676 hold volt. Ebből szántó 1071 hold, kaszáló 429 hold, erdő 1680 hold, a többi legelő és terméketlen terület. Lakóinak száma akkor 1588 fő volt, de 1910-ben már 1821 fő, és a legmagasabb számarányt ben érte el, amikor a lakosság száma 1956-ra emelkedett. A fenti adatok alapján látható, hogy ez a terület kevésnek bizonyult a lakosság eltartásához. Jövedelempótló foglalkozásra volt szükség. Így vált falunk életében jelentős foglalkozássá a fazekasság. A falu határa gazdag volt jó minőségű sárga agyagban. A makfalvi fazekasság már akkor többszázéves múltra tekintett vissza. Imre Barna és dr. Kós Károly kutatók falunk helyneveivel is igazolják ezen állításukat. Így például: Nagyhegy, Fazékverem, Agyagos, Agyagosmege, Agyagos útja, amelyek a XVIII. szd.-i okiratokban már előfordulnak. (Fülöp Dénes: Makfalva helynevei, Bp. ELTE, 1997). Ugyancsak tőlük tudjuk, hogy a XIX. szd. második felében felvirágzott a makfalvi fazekasság, hiszen 1880 táján falunkban már 120 fazekas dolgozott. A jó tűzálló, szabad tüzön használható, vastag zöldmázas vagy füstöléssel feketemázas parasztedényeket a makfalviak messze földön értékesítették. Az 1920-as évektől a háztartási kerámia mellett dísztárgyakat is készítettek: bokályokat, dísztányérokat, vázákat, amelyeket virág, szőlő, madár, szarvas és stilizált díszítéssel látták el. Ritkán domborműves díszítést is alkalmaztak pl. Molnár Dani. Típikus makfalvi díszítő elem volt a cserelapis motívum. Ezen felül készítettek még zöldmázas cserépkályhákat, cserepeseket. Ezeket megrendelésre. Az okíratok 1700-ban már említik a makfalvi cserépkályhát. A fazekas termékek értékesítésére kialakult falunkban egy másik önálló foglalkozás: a szekeresség. A fazekasság felvirágzása miatt kaptuk a csiprosok ragadványnevet a szomszédos falvaktól. Az agyagművelés külön érdekessége falunkban, hogy kialakult a nép i agyagszobrászat, a- melynek kiemelkedó képviselői Molnár Dani, Vass Áron, Suba Dénes és mások v o l t a k. Munkásságukra majd a későbbiekben még

2 visszatérünk. Az agyag megmunkálásának mozzanatai: az agyag kitermelése, verés, szelés, áztatás, taposás, gyúrás, korongolás, szárítás, alapmintázás, első égetés, mázolás, második égetés. A fazekas műhely felszerelése: korong, agyagtároló pad vagy tőke, víztároló edény, csíkozó szaru, szárító polcok, fakések, fenékszegvágó rézdrót, lábaslevevő lapát, lyukasztó, máztároló bögre, símító bőr, máztörő, mázórlő, stb A makfalvi korong eltérően a koronditól üllőkével ellátott munkapad volt és lábbal hajtották meg. A máz készítéséhez kőport, ólomsalakot, rézoxidot használtak többek között. Az égetést a katlanházban épített cm. magas katlanban végezték. Kétszer égették ki az edényt. Az első égetés órát tartott, ezt követte a mázolás és a 6 7 órát tartó második égetés. Ez a munka nagy hozzáértést igénnyelt, itt dőlt el ugyanis, hogy keletkezik-e selejt, hibás mázú edény, amit nem tudtak eladni. A fazekasok kb. felének nem volt katlanja, így kaláka fejében másnál égették ki termékeiket. Fazekasaink legkeresettebb termékei a káposztafőző-fazék, vizeskorsó, boroskancsó tejforraló lábas, tejesfazék, fennfüles ételhordozó, szilvaízes fazék, puliszkafőző fazék, ivócsuprok, pergelőlábas, zörgős korsó, tésztaszúró, tál, tányér, kalácsforma, virágcserép, bokály, dísztányér, gyermekjátékok voltak. A rendelésre készített zöldmázas cserépkályhák cserepesek csempéi nagyméretűek (25x40 cm.), stilizált virág- és állatmotívumokkal díszítették. A fazekas termékek értékesítése helyben történt a heti piac valamint a hagyományos vásár alkalmával. Makfalva 1827-ben nyerte el a 4 országos vásártartási jogot. Távolabbi vidékekre szekeresek juttaták el az edényt. Egy szekérre, annak nagyságától függően, egy katlan edény ( drb.) került gondos csomagolással. A szekeres megegyezés szerint az edényt 2. oldal gabonáért vagy pénzért adta. Eccer tőtve búzáért, kéccer tőtve törökbúzáért Az út után (kb. 2 hét) elszámolt a fazekassal. Az edény mellett időnként gyapjút, posztót és gyümölcsöt is szálítottak. A gyékény-kóberes szekéren a szekerest egy kisegítő (8 10 éves) fiú kísérte. S z e k e r e s e i n k e l j u t o t t a k R é g e n, Gyergyószentmiklós, Enyed, Gyulafehérvár, Szászváros, Avrig, Fogaras, Medgyes, Betlhen, Beszterce, Naszód, Munkács városokig és azok környékére. Sőt néhányan a Kárpátokon túli Regátba is. Portékáik ismertek és keresettek voltak a magyarok, szászok és románok körében egyaránt. Aztán a többévszázados hagyomány megszakadt, a fazekasság kihalt. Okai sokfélék: a Bécsi Döntéssel lezárult a közeli határ, elveszett a legbiztosabb piac, a dél-erdélyi, a II. világháború a fazekasokat sem kímélte ben fellendült rövid időre, de az erdők államosításával 1948-ban nehézkessé vált a fa beszerzése ben megalakult a lenüzem, ami állandó és nyugdíjas állást kínált ben megalakult a kollektív-gazdaság, ezzel bezárult a kör. Eltűnt egy régi, szép, értékes foglalkozás. Nagy kár, hogy nem szerettük eléggé és nem ragaszkodtunk jobban hozzá. A körülmények szorításában lemondtunk róla. Így teljesedett be rajtunk, valamikori csiprosokon Deák Ferenc gondolata, miszerint, ha egy néptől elvesznek erőszakkal valamit, az idővel visszaszerezhető. De amiről önmaga, önszántából lemond, az számára mindörökre elveszett. Így lettünk mi szegényebbek. Marad az emlékezés és a még meglévő tárgyak gondos megőrzése. Néprajzi múzeumunkban őrizzük a hajdani fazekasság munkaeszközeit, termékeit. Ezekből láthatjuk a mak fa lv i faz eka so k kézüg ye ss égét, leleményességét, szépérzékét, ahogyan a halott agyagot életre keltették sok időn át sok ember és szülőfalunk hasznára. Fülöp Irén Szellemi táplálékunk a KÖNYV, avagy TÉVÉKÓR Elgondolkodtató, hogy napjainkra már mindannyiunkból kiveszett a könyv szeretete, az olvasás utáni vágyakozás. Azt a színes fantáziavilágot, melyet a könyvek lapjai varázsolnak elénk, a villogó képernyő nem tolmácsolja, nem gondolkodtat el, csak önti elénk az abrakot, s nem is érdekel, hogy izlik-e vagy sem, faljuk, falunk mindent válogatás nélkül. Rohanó világunkban leülünk a TV elé, s a könyveinkre időt nem szentelünk. Ha gyerekeink nem látnak minket olvasni, ők rájönnek-e maguktól, hogy olvasni milyen jó? Könyvtárunk állományát a múlt év folyamán Püspökladány testvérvárosunk és Varró Gyula tanító közbejárásával a Bernády György Alapítvány jóvoltából közel 300 kötettel sikerült bővíteni. Szintén

3 3. oldal jó hír, hogy a Polgármesteri Hivatal egy nagy konvektort vásárolt, így a belépő olvasókat jó meleg fogadja. A 2004-es évre tekintélyes összeget irányoztak a költségvetésből könyvvásárlásra, melyből mind felnőtt-, gyermekolvasóinknak szeretnék újat, érdekeset nyújtani. Az újonnan iskolába lépőket szeretném bátorítani, hogy bizalommal jöjjenek, a már beiratkozott olvasókat továbbra is örömmel várom, még gyakrabban lépjék át a könyvtár küszöbét! Jó lenne, ha gyerekeink belekóstolnának az olvasás birodalmának csodáiba, talán kis ösztönzéssel, összefogással elérhető lenne. Elődeink e birodalomból hozták el a tudás, a bölcsesség koronáját. Bányai Éva Nem félve jönnek! Beszélgetés Dr. Simó Ráduly Juliánna szakfogorvossal. Riporter: Egy pár mondatot önmagáról, pályaválasztásáról, és hogyan került Makfalvára? Dr. Simó Ráduly Juliánna: 1979-ben végeztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogászati karán. Makfalva az 5-ik munkahelyem: először Marosvásárhely 3 évi gyakornoki munka, utána Moldovában 4 év, majd Bonyhán 1 év, Nádason 6 év, és végül Makfalván vagyok immár a 10-ik éve. Nádason a 2 posztból egy megszűnt, így szándékosan választottam Makfalvát, ahol 4-ik éve magánpraxist folytatok. Mit jelent ez a 25 év? Elsősorban gyakorlatot, majd azt a felismerést, hogy a betegek nemcsak páciensek, szigorúan behatárolható szakmai esetek, hanem elsősorban emberek, akiknek fájdalmuk van, és az én hivatásom megszűntetni azt. R: Hogyan, és mikor lehet Önhöz felíratkozni? Dr.S.J. Bárki bármikor a program alatt (Makfalva: hétfő, szerda, péntek 9-16 óra között, Gyulakuta: kedd, csütörtök óra között.) Ingyenes fogászati beavatkozást a program keretén belül elvégzek sürgösségi esetekben, valamint általános konzultációt is. (Sajnos a megyénkben állandó fogászati sürgösségi ügyelet nem létezik, csak a marosvásárhelyi szájsebészeti klinikán.) A gyerekeknek óvodásoknak, iskolásoknak - 6 hónaponként ingyenes konzultációt végzek, ez úgymond megelőzési kezelés (profilaxia), és ezt a tevékenységet sikerült összehangolni az óvodával, iskolával. Ilyenkor megelőző beavatkozást végzek: helyi fluorozást (védőréteg felvivése a fogzománcra), valamint felkészítést a helyes fogmosásról, szájhigiéniáról. Jó lenne akár felnőtteknek is 6 hónaponként akár tünetmentesen is vizsgálatra jelentkezniük. R: Miként előzzük meg, vagy hogyan kezeltessük a fogbetegségeket és főként mikor? Dr.S.J. A szájhigiénia nálunk eléggé elhanyagolt volt régen és sajnos most is az. Általában a fogellenállás, szuvasodásra való hajlam, örökletes, de megelőzhető a reggeli és esti rendszeres fogmosással, amit sajnos sokan elhanyagolnak. Nem a fogkrém minősége, hanem a mechanikai tisztítás a legfontosabb. Éjszaka a savkeltő baktériumok a szájban fogínysorvadást és fogszuvasodást idéznek elő. Nem köztudott, hogy a kemény, rágós étel többet tisztít mint egy szabálytalan fogmosás. A desszertet ne a végén, hanem a főfogások közt együk meg, a végére hagyjunk például egy almát. A cigaretta és az alkohol érösszehúzódást idéz elő a nyálkahártya színtjén, így a foghús vérellátása zavart, fo g ín yg yu la d á s, k iha ng s ú lyo z o t t a bb fogszuvasodás állhat elő. Van egy jó tanács az étkezésre: úgy igyunk mintha ennénk, úgy együnk mintha innánk. (az ételt jól meg kell rágni) R: Milyen az emberek hozzáállása a fogászathoz? Dr.S.J.: Köztudott, hogy a betegek, főleg a felnőttek bizonyos fenntartással indulnak a fogászatra. Nevezzük ezt egyszerűen félelemnek. Úgy érzem sikerült kialakítanom egy orvos-beteg közti viszonyt, ami bizalmon alapszik, mondhatom: megszerettek, megkedveltek, bíznak bennem, nem félve jönnek hozzám, de sajnos akkor csak amikor fájdalmaik vannak (általános orvosi vizsgálatra nem pedig ingyenes). Milyen könnyen megelőzhetnénk egy költséges és fájdalmas beavatkozást egy rendszeres fogászati ellenőrzéssel. R: Rövid és hosszú távú tervei? Dr.S.J.: Maradni szeretnék. Erkölcsi, szellemi, fizikai, anyagi energiát fektettem ebbe a körzetbe. Elmehettem volna városra, nyugatra, de egy megkezdett munkát be kell fejezni. Sohasem voltak elsődlegesek az anyagiak: a beteg bárki legyen az a legfontosabb. Mindent megér az mikor egy fájdalomtól eltorzult arcú ember tíz

4 perc múlva hálásan rám mosolyog. A Polgármesteri hivatal támogatást nyújtott az elhelyezkedési nehézségek leküzdésére. (gázt bevezetett, az épületet rendbeszedette) Így is nagyok a fenntartási költségek: közköltségek, 4. oldal fogyóanyagok, felszerelések, fogászati anyagok, stb Ráadásul ingáznom is kell. Mégis ismétlem, maradni szeretnék. Seprődi István Az olvasó írja... Elgondolkoztató Napjaink betegsége az egymástól való elidegenedés, az egymás iránti törődés hiánya, az egymás iránti szeretet és tisztelet megszűnése, és nem utolsó sorban az összefogás hiánya. Nemcsak a minket körülvevő környezetben, hanem az egész emberi társadalmat szemlélve, észlelhető ez a nagyfokú hiányosság, amelynek szerintem a sok apró okozói mellett, legfőbb okozójaaz Istentől való távollét, eltávolódás - magyarán kimondva, az Isten háza látogatásának hiánya. (Véleményem szerint egy átlagpolgárnak itt is mutatkoznia kellene.) Távol áll tőlem, hogy a kedves olvasókat vallási oktatásban részesítsem, de hiteles meggyőződésem, hogy az elkövetkező idők folyamán lesznek majd utódok, akik levonják ezen hiányosságok konzekvenciáit. Adja Isten, hogy beigazolódjon eme érvelésem, hiszen tudom, hogy vannak és nem is kis számban, településünkön olyan utódok, akik az elkövetkező időkben arra fognak törekedni, hogy ezt a történelmi tendenciát megszűntessék, természetesen a mi településünk környezetében. A Makfalvi Tekintő által is remélem minden lehetőség adott, hogy a tisztelt szerkesztőség ebben az ügyben is fáradozhasson, hogy közösségünk egy nagy és összeforrott család legyen. A helyes, egyenes irányba gondolkodók számára nagy történelmi elégtételt jelentene, valamint nagyban befolyásolná községünk fejlődését a jövőben. Kiss Albert-nyugdijas Egy kis névesztétika A név az, amely egész életünkben elkísér, velünk marad, a nevünk nem lesz hűtlen hozzánk, mily megkönnyebbülés, hogy egyáltalán létezik még hűség ebben az életben. Persze ez is, mint minden hűség, csupán egyoldalú, hiszen a név viselője viszont elpártolhat, elfordulhat, más, tetszetősebb, divatosabb, jobban hangzó nevet választhat magának. Bizonyos értelemben a nők mind hűtlenek lesznek a családnevükhöz, hiszen mialatt igent mondanak a férjecskének, azalatt mintegy nemet mondanak a családnevüknek. Persze vannak kivételek, de a kivétel, mint tudjuk a szabályt erősíti, egyébként is engedjük meg a nőknek, hogy legalább a nevükhöz legyenek hűtlenek. Gondolom, nincs vita köztünk, ha azt mondom, hogy a családnevünk többnyire megváltoztathatatlan, hisz köt a hagyomány, aztán meg az ősöknek sem tetszene, ha nekünk nem lenne jó az, ami nekik, meg előttük még annyi nyakas székelynek jó volt. Egészen más a helyzet a keresztnevekkel. Ebben az esetben egyetlen vagy már nem egyetlen csemeténknek tetszés szerint választhatunk a szép és gazdag keresztnévállományból. Ha eléggé talpraesettek, és családos emberhez méltóan bátrak vagyunk, akkor nem hallgatunk xy nénire, sem xy bácsira, aki éppen a mi gyerekünk nevében szeretné konzerválni a kedvenc szappanopera, illetve brazil meccs nyújtotta élményt. Mielőtt a KEDVES OLVASÓ végképp a gázáremelések óta ismét divatba jött tűzgyújtásra ítélné a Tekintőt, belevágok a lényegbe, amiért ez az iromány megszületett. Én, a tanácsadásra méltatlan emberke, méltó javaslatokat teszek névadás ügyben. Mire figyelj mélyen tisztelt makfalvi szülő, és mire figyeljek kevésbé tisztelt önmagam, ha gyermekemnek, a(még) nem létezőnek nevet választok a családnév mellé: A vezeték- és keresztnév együttes esztétikai hatása érdekében kerülni kell az egyhangúságot, a túl hosszú nevek, valamint a túl rövid nevek egymásutánját (pl. Farkasházi Adalbert helyett Farkasházi Pál). A jóhangzás érdekében figyelni kell arra, hogy egy néven belül ne azonos magánhangzók torlódjanak egymásra. A név mélyhangúsága (a, á, o, ó, u, ú hangok) egyensú-

5 5. oldal lyozhatja a családi név monoton magashangúságát (e, é, i, í, ö, ó, ü, ú hangok), és fordítva (pl. Kiss Ildi helyett Kiss Mária). Szépséghibának minősül továbbá az ún. hiátus, azaz az azonos magánhangzóval kezdődő és végződő nevek (pl. Forró Ottó) kombinációja. Szintén kellemetlen hatású, ha egyik név feltűnően idegenes hangzású, a másik név meg legalább ennyire magyaros (pl. Magyarosi Richard). Továbbá érdemes odafigyelni arra, hogy a családnév és keresztnév együtteséből nehogy valamilyen értelmes közszói kapcsolat Májusi teendők Április első felében lehullott bőséges csapadék, (közel 70 litert mértem, itt M a k f a l v á n négyzetméterenként) valóban megkésleltette a munkálatokat minden területen. Nem maradt más hátra, mint pótolni ebben a hónapban az elmaradottakat. A gyümölcsösökben virágzás után, amikor a sziromlevelek %-a lehullott ajánlatos elvégezni egy per metezést liszthar mat, varasodás, tűzelhalás, alma gyümölcsdarázs ellen (hogy ne l e g y e n e k k u k a c o s gyümölcseink ) az ajánlott vegyszerekkel: Champion 50 WP 0,04 %, vagy Chorus 75 WG 0,03 % vagy Score 0,01 %, vagy Shavit F 71,5 WP 0,2 %-os oldatát valamint a rovarkártevők ellen: Carbetox 37 CE 0,4 %-os oldat (40 ml + 10 l víz), vagy Karate 5 EC 0,03 %, vagy Zolone 35 EC 0,2 % melyeket az előbb felsorolt gombaö lő vegyszerekke l együtt alkalmazzuk. E hónap során nap után megismételjük a permetezést a fent említett vegyszerek valamelyikével, lehetőleg váltva azokat! A csonthéjasoknál, főleg a jöjjön létre, mert ez általában komikus, groteszk hatást kelt (pl. Fekete Piroska). Végezetül bátortalanul bátorítok mindenkit arra, hogy gyermeke magyarságát eredeti magyar nevek választásával tegye formailag is hangsúlyozottabbá. Így járt el kiváló szerkesztőségünk nagyszerű szüleinek nagyrésze. Pillantsunk csak a szerkesztők nevére: Zoltán, Attila, Barna, Kinga és persze Levente. Hát, az ember lelke táncot jár örömében, komolyan. T e n n i v a l ó k a h á z k ö r ü l... baracknál községünk területén nagyon elterjedt a tafrinás levélfodrosodás, amely a gyümölcsbetakarítás illetve a lombhullás után elmaradt kezelésnek a következménye! Most már csak lokalizálni tudjuk a betegséget réztartalmú vegyületekkel (rézgálic 0,8-1,0 %-os oldatával, vagy Fundazol, vagy Topsin 0,1 %- os oldatával. A levéltetvek, ellen ami szintén gyakori, Sinoratox 35 EC 0,1 %-os oldatával, vagy más előbb említett rovarölő szerrel védekezhetünk. A szőlősökben is elkezdhetjük e hónap folyamán az első permetezést, amelyet a j á n l a t o s r é z t a r t a l m ú vegyületekkel végezni : Bordói lé 0,75 %, vagy Turdacupral 50 PU 0,5 % -os oldatával. A szisztémikus vegyszereket (amelyek gyökéren, száron, levélen szívódnak fel) amilyen a Ridomil is, hagyjuk késő bbr e! Sajno s, már megjelent a direkt termő szőlőkön is a szőlőgubacsatka, amely a levél színén képez dudorokat, amelyek később k ilyu k a d na k. E z e lle n eredményesen védekezhetünk a Mospilán 20 SP rovarölő szerrel, amelyet, ha 1,5 grammos kivitelezésben VaSS található 5 liter vízben oldjunk fel. Még használhatunk ez ellen bármilyen rovarölő szert. A szántóföldi növényeknél, a s z a l m á s g a b o n á k n á l megjelentek a vetésfehérítő bogarak. A kifejlett, felnőtt e g ye d e k ne m o ko z na k közvetlen módon károkat, de védekezni kell ellenük, mert a lárváik veszélyes kórokozók. A növényvédelmi munkálatokat a petézés előtti időszakban ajánlatos elvégezni a következő v e g y s z e r e k e g y i k é v e l : Sinoratox 35 és 40 EC - 3,5 l/ ha, Fastac 10 EC - 0,1 l/ha, Fury 10 EC 0,1 l/ha, Sumialfa 2,5 CE - 0,4 l/ha, Sinoratox Plus - 1,6 l/ha, vagy Reldan 40 EC - 1,25 l/ha dózisokban. Ahol még nem végeztük el a vegyszeres gyomirtást, összetett kezelést is alkalmazhatunk egy vegyszerpróba elvégzése után. A kukoric á ná l, ak ik valamilyen okból nem tudták elvégezni kikelés előtt a gyomirtást, (a múlt számban említett szerekkel) azok még most is elvégezhetik a következő vegyszerek egyikével : Onezin, Pitezin 1,5-2 kg/ha, Sanolt vagy Sanrom 2-2,5 l/ha, Icedin Super vagy Oltisan Extra 1-1,5 l/ha vagy Titus 75 DF gramm/ha vagy Tell 75 WG gramm/ha. A

6 postemergens (vegetációs i d ő s z a k b a n t ö r t é n ő ) k e z e l é s e k e t k e v é s b é befolyásolják az időjárási tényezők, a kukorica 4-6 leveles állapotában alkalmazzuk. A zöldségesekben a fagyos szentek elmúltával már minden palántot ki lehet ültetni. Palántaültetés után a legtöbb gondot a lótetű támadás okoz. Ellenük Sintogrillal védekezhetünk. A kukorica, vagy búza darából 6. oldal készült csaléteket a palánták köré helyezzük és enyhén be do lgo z zu k a t a la jb a (bekapáljuk). Péter Ödön K ö z é r d e k ű t u d n i v a l ó k VÁLASZTÁSOK ÉVE 1990 óta ötödik alkalommal hívják a lakosságot a szavazó urnák elé. Ezek azok a pillanatok, amikor minden 18-ik életévét betöltött román állampolgár él az Alkotmány által biztosított lehetősséggel, hogy többé vagy kevésbé hozzájáruljon a helyi és az országunk vezetőinek megválasztásához. Az eltelt 14 évben sokszor gondolkoztunk, hogy érdemes-e elmenni szavazni, vajon tudunk egyáltalán változtatni azokon a dolgokon, amelyek a mindennapi életünket befolyásolják. A válasz egyszerű. Igen. Nem mindegy a romániai, az erdélyi magyarság számára, hogy kik a vezetői és kik azok a kormánypártiak, akikkel az újabb négy évben egy asztalhoz kell ülni mint tárgyaló féllel ben a makfalvi tanácsban is változások történnek. Elsősorban a 15 tanácsos helyett csak 13 tanácsos foglal, kap helyet az új tanácsban és ez az első alkalom, amikor a roma párt is indít tanácsosjelöltet, ami remélhetőleg nem fog komoly gondokat okozni a helyi RMDSZ számára. Makfalván és a községünkhöz tartozó falvaiban éppen, ezért az RMDSZ választmány biza lo mma l hit e lezt e meg az ú j tanácsosjelölteket és közös döntés alapján a polgármester-jelöltet is. Mint polgármesterjelöltet az újjab négy éves időszakra dr.zsigmond Venczel, jelenlegi polgármestert kérte fel a községi RMDSZ. Ami a tanácsosok Fontos telefonszámok: Központosított ügyelet: (SMURD, RENDŐRSÉG, TŰZOLTÓSÁG): 112, 955, 956, 961 Gázszolgáltató vállalat: Áramszolgáltató vállalat: Makfalvi orvosi rendelő: névsorát illeti a következőképpen alakult ki a jelölőlista: MAKFALVÁN: ifj. György József vállalkozó, dr.zsigmond Zsuzsánna helyi állatorvos, Kálmán László banki inspektor, Varga Erzsébet vállalkozó, Péterfi György iskolaigazgató és Vass Gabriella egészségügyi asszisztens. ABOD: Biró Vencel-György gázkút operatőr. SZOLOKMA: Szép Zsigmond-Mihály mezőgazdasági termelő. HÁRMASFALU: Nemes András villanyszerelő, Csont Gyula vállalkozó, Szoboszlai Kálmán gépkocsivezető és Kendi András múszakvezető. CSÉJE: Dániel Árpád mezőgazdasági termelő. Póttagok: Makfalváról Péter Ödön mérnöktanár, Szolokmából ifj. Jakab Zsigmond mezőgazdasági termelő és Hármasfaluból Bartha Árpád gázkút operatőr tagok szerepelnek a jelölőlistán. Az új tanácsnak kívánunk sok erőt és kitartást az elkövetkező négy éves időszakban, hogy munkájuk minél több gyümölcsöt teremjen számunkra, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a régi tanácstagokról sem, akik megpróbáltak az adott lehetőségek szerint minél jobb döntéseket hozni közösségünk számára, amiért köszönetet mondunk. Megkérjük, tehát szíves olvasóinkat, hogy június 6-án ugyanúgy, talán még jobban, mint az elmúlt években, járuljanak az urnák elé, és szavazatukkal bizonyítsák be, hogy a magyarság épít a jövőre. Bányai József Szerkesztették: György József, Barabás Zoltán, Bányai József, Bernád Barna Attila, Fábián Kinga, Fülöp Irén, Péterfi Levente, Seprődi István, Zsigmond Zsuzsánna

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA I. Évfolyam 11. szám, 2004. November Megjelenik havonta Újra az urnák előtt November 28-án a magyarság újból válaszút elótt áll. Ha részt akarunk vállalni az ország

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA III. évfolyam, 006. május, 5. szám Megjelenik havonta É d e s a n y a Anyámhoz Beszélj, anyám. Szavad a szív zenéje, Szívedből szeretet s élet szakad, Nappalodik a

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. augusztus 7.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2014.08.07. 12:00-kor. Érvényes: 2014.08.14-ig. Várható frissítés: 2014.08.14. 12:00-kor.

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info.

Igényeim: Oszlopos japán díszcseresznye / Prunus serrulata Amanogawa Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. lama@zoldvilag.info. Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen teljes pompámat

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 1. szám, Január 2 A Hegyközcsatári Helyi Tanács még 2014 ben eltörölte az éjjeliőradót! Azon személyek akik március 31-ik kifizetik az egész éves adókat 10%

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. április 24.) Kiadva: 2014.04.24. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.01-ig. Várható frissítés: 2014.05.01. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Igényeim: Royal Burgundy japán díszcseresznye / Prunus serrulata Royal Burgundy Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim

Igényeim: Royal Burgundy japán díszcseresznye / Prunus serrulata Royal Burgundy Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen, teljes

Részletesebben

Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. A normál kerti talajokat kedvelem. Gondozási igényem csekély

Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. A normál kerti talajokat kedvelem. Gondozási igényem csekély Igényeim: Félárnyékos helyeket kedvelek Fény Fényen is jól fejlődök, ha fokozottabb vízellátásról gondoskodsz számomra Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Víz Kisebb szárazságot még elviselek, kánikulában

Részletesebben

Igényeim: Fehér virágú japán díszcseresznye / Prunus serrulata Shirotae Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. zoldvilag.info.

Igényeim: Fehér virágú japán díszcseresznye / Prunus serrulata Shirotae Igényeim Babérmeg Felhasználásom Betegségeim. zoldvilag.info. Igényeim: Fény Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem Víz Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és benapozott helyen teljes pompámat

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2016.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2016.06.23-ig. Várható frissítés: 2016.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA VI. évfolyam, 2009. szeptember 9. szám (69. szám) M a k f a l v a Hegyestető: 1860: az hegyes tetején. Makfalva legmagasabb csúcsa a déli határban Várhegyese közelében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2016. szeptember 8.) József Keresztes FW: Szekszárd Borvidék Kft. 2016. szeptember 8. 2:43 Címzett: József Keresztes , dora.benczik@syngenta.com

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Nincs itt, mert feltámadott! (Mt. 28, 6a)

Nincs itt, mert feltámadott! (Mt. 28, 6a) A WEELÉNYI MŰVELŐDÉI EGYLET LAPJA III. évfolyam, 2006. április, 4. szám Megjelenik havonta Nincs itt, mert feltámadott! (Mt. 28, 6a) Hallották húsvét hajnalán a Jézus Krisztus sírjához érkező asszonyok.

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel

Diákönkormányzat és Művészeti Iskola DÖK Intézményvezetői pályázatok értékelése Javaslattétel ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: titkarsagetyek@fibermail.hu Ügyiratszám: 860-32/2009 Ügyintéző: Palotai

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. V. évfolyam, 2008. április 4. szám (52. szám) Megjelenik havonta

A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA. V. évfolyam, 2008. április 4. szám (52. szám) Megjelenik havonta A WESSELÉNYI MŰVELŐDÉSI EGYLET LAPJA V. évfolyam, 2008. április 4. szám (52. szám) Megjelenik havonta M a k f a l v a h e l y n e v e i A Tatársír arról beszél, Nevet az ad, ki győzve él, A sírhantnak,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére

Községi Önkormányzat. A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-i ülésére Községi Önkormányzat p o l g á r m e s t e r é t ő l 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. : 583-453; fax: 583-451 e-mail: polgarmester@bocskaikert.hu ikt.sz.: 945/2016 A Bocskaikert Községi Önkormányzat

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka

Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK június Zánka Strandkézilabda Magyar Egyetemi-Főiskolás Bajnokság 2013 Országos Döntő, FÉRFIAK 2013. június 25-26. Zánka Benevezett A csoport Benevezett B csoport KGRE Budapest 0,0 SE Budapest TS 0,0,1 BCE Budapest

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A 2015. október 16. OLVASÁS ÉJSZAKÁJA KÉSZÍTETTE: NGUYENNÉ CS. ERIKA Olvasás éjszakája Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) Célja: Az olvasás népszerűsítése, az olvasni

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18

Jól kezdték az évet a címvédõk! szeptember 26. hétfõ 17:18 Jól kezdték az évet a címvédõk! 211. szeptember 26. hétfõ 17:18 A bajnoki címvédõk gyõzelmével fejezõdött be az idei Stzeel Nemzeti bajnokság I. fordulójának egyéni versenye, a székesfehérvári Alba Plazaban.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tövises az út a csillagokig

Tövises az út a csillagokig Tövises az út a csillagokig T á b o r i ú j s á g a z Ú r 2 0 1 5. e s z t e n d e j é b e n j ú l i u s h a v á n a k 2 8. n a p j á n C s í k c s o m o r t á n S z é k e l y f ö l d i Ve r s t á b o

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése

Részletesebben

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba

A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba A 2010-es év szőlővédelmi tanulságai Lovász Csaba az előadás témái időjárási tényezők 2010-ben a 2010-es körülmények hatása és nyomon követése egy konkrét védekezési kísérletben tanulságok, amik segíthetnek

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

10 éves. Edelényi Hegyek. Közössége

10 éves. Edelényi Hegyek. Közössége 10 éves az Edelényi Hegyek Közössége 2 Mielőtt elkezdeném az elmúlt 10 évről szóló ünnepi beszédemet, emlékezzünk meg azokról, akikkel együtt kezdtük, de most nem lehetnek közöttünk egy egyperces néma

Részletesebben

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok)

Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Vidák Tünde: Marcali és környéke kézműves hagyományai (textil és fazekas hagyományok) Marcali Somogy megye északnyugati részén, a Balatontól 13 km-re, a Kis-Balaton és a Nagyberek által határolt részen

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem

Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek. Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok. Meszes talajokat is jól viselem Igényeim: Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek Fény Árnyékot is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

Százalék, ötvözet, keverék számolás

Százalék, ötvözet, keverék számolás Százalék, ötvözet, keverék számolás 1) Egy pár cipő ára 270 Lei. Mivel nagyon fogyott, megemelték az árát 20%-kal. De így már nem fogyott annyira és úgy döntöttek, hogy leszállítják az árát 20%-kal. Mennyi

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben