MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny"

Átírás

1 MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE Bolyai Farkas Tantárgyverseny, május 7-9. BOLYAI FARKAS ELMÉLETI LÍCEUM

2 SZERVEZİBIZOTTSÁG József Éva, biológiatanár Molnár Zoltán, földrajztanár Fejér Magdolna, informatikatanár Láday Zoltán, társadalomtudomány tanár Dr. Borsos Szabolcs, filozófiatanár Józsa István, történelemtanár A VERSENY FİVÉDNÖKE Markó Béla RMDSZ Országos Elnök miniszterelnök-helyettes TÁMOGATÓINK Oktatásügyi Minisztérium i Polgármesteri Hivatal Bolyai Collegium Alapítvány Communitas Alapítvány 2

3 Ez a mi versenyünk Emlékszem, amikor Bálint István igazgató úr és kollégái tervezgetni kezdték a Bolyai tantárgyversenyt, bennem is felmerült a kétely, hogy nem fogunk-e majd a bıség zavarával küszködni versenyek dolgával. Hiszen a romániai országos tantárgyolimpia mellett még több magyarországi vetélkedı is kínálja a megméretkezést az itteni magyar diákoknak, tanároknak. Van viszont egy alapvetı különbség ezekhez képest abban, ami most már hagyományosan évek óta itt en minden tavasszal izgalomba hoz sokakat, egyre többeket, legalább két tucat romániai középiskolát. Önállóságunkról van ugyanis szó, arról, ami az induláskor engem is egybıl meggyızött, hogy ezt az elképzelést támogatni kell. Ugyanis ez a mi versenyünk, romániai, erdélyi magyaroké. Vagyis az Önök versenye, tisztelt magyarul oktató tanárnık és tanárok, a ti versenyetek, kedves magyarul tanuló lányok és fiúk. A mérce a mi mércénk, az igény a mi igényünk, a cél a mi célunk. Ez pedig alapvetıen mássá teszi ezt a vetélkedıt, mert azt mutatja, hogy ma már képesek vagyunk egymást ösztönözni, egymással versenybe szállni, és ezáltal versenyezni Európával. Csak látszólag nagy szavak ezek, hiszen a Bolyai Farkasról elnevezett marosvásárhelyi középiskolában, Bolyai János Erdélyében igazán nem fellengzısség Európát állítani mércének. Épen ellenkezıleg: kötelességünk nap mint nap a legnagyobbakhoz mérni magunkat, a Bolyaiakhoz, Kırösi Csoma Sándorhoz, Apáczai Csere Jánoshoz, Brassai Sámuelhez. Amire ık képesek voltak, arra a maiak is képesek kell hogy legyenek, ha van hozzá tehetség, munka, kitartás, ösztönzés. Nos, tehetség van itt is elegendı. A munkától nem ijedünk meg. A kitartásra ránevelt a történelem. Az ösztönzés lehetıségét pedig, többek közt ilyen versenyek formájában is, pedagógusoknak, értelmiségieknek, közéleti vezetıknek kell biztosítaniuk. Örülök, hogy ma már patinás versenyként köszönthetem ezt a nem is olyan régen közösen megálmodott versengést. Eredményes megméretkezést, sikert kívánok a résztvevıknek., májusában MARKÓ BÉLA 3

4 Motivációk Az ötlet Az iskola eredményességét a diákok teljesítménye alapján lehet a legjobban felmérni. Ehhez pedig olyan versenyek kellenek, amelyek reális esélyt biztosítanak a megmérettetésre. Ezért született meg az erdélyi magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyversenye, olyan tantárgyakból, amelyekben nincsenek felmérhetı eredményeink az országos versenyeken. A kezdet 2006 ban tíz tantárgyból álló, interdiszciplináris jellegő versenyt indítottunk, amelyen egy diák két tantárgyból versenyzett. Nehéz volt, de sikerült. A résztvevı iskolák igazgatóinak tanácskozása megerısítette, hogy szükség van az ilyen jellegő versenyekre. A folytatás Az évek során a verseny formája módosult. A többtantárgyas változatot átalakítottuk négy, majd öt tantárgyból álló versennyé. Ez több iskola számára tette hozzáférhetıbbé a bejelentkezést. Az eredmény A verseny országos jellegét erısíti az évente átlagosan iskola, a résztvevı diák, valamint az, hogy a Bolyai Farkas Tantárgyverseny a tanügyi minisztérium által elismert, oklevéllel megerısített, bejegyzett vetélkedı. 2010: évforduló A Bolyai Farkas tantárgyversenynek most már hagyománya van, idén az V. évfordulóját ünnepeljük. Amit elképzeltünk, az megvalósult. És a siker mindannyiunké. Értelmét a fokozódó érdeklıdés és az egyre javuló színvonal bizonyítja. Jellegénél fogva a legösszetettebb erdélyi magyar középiskolai tantárgyverseny. A verseny anyagi alapját az évek során a Tanügyminisztérium, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, a Maros megyei tanács, a Bolyai Collegium Alapítvány, a Communitas Alapítvány, az Eurotransz Alapítvány, valamint számos sponzor biztosította. A verseny Mentora a beindulástól kezdve Markó Béla, az RMDSZ országos elnöke., május 4. Bálint István Igazgató 4

5 A versenyt idén 5 tantárgy ismeretanyagából szervezzük: biológia, földrajz, informatika, társadalomtudományok és történelem. Program Péntek május a küldöttségek érkezése, - tól regisztráció, elszállásolás vacsora a Deus Providebit Házban Szombat május reggeli a Deus Providebit Házban regisztráció megnyitó a Bolyai János Teremben vetélkedık 9,30-tól Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak 35. teremben (informatika szakterem- földszínt) 10,00-tól tételmegbeszélés a földrajz tanároknak 118-as teremben (földrajz szakterem-pince) ebéd a Deus Providebit Házban feladatlapok javítása Állatkert meglátógatása - opciónális Városnézés- opciónális díjazás a Bolyai János Teremben vacsora a Deus Providebit Házban Vasárnap május reggeli a Deus Providebit Házban tól a küldöttségek hazautazása 5

6 Nyárádi Erasmus Gyula Biológia Tantárgyverseny A Bolyai Farkas Elméleti Líceum május 7-9-e között megszervezi a magyar középiskolák ötödik országos tantárgyversenyét. A biológia ismeretanyagának elméleti és gyakorlati felmérésére idén is sor kerül, a Nyárádi Erasmus Gyula nevét viselı verseny keretében. Nyárádi Erasmus Gyula (1881. április 7., Nyárádtı június 15., Budapest) elismert természettudós, európai szaktekintély. Középiskoláit en végezte. Tanári oklevelet szerzett Budapesten, de már a fıiskolai évei alatt jelentek meg szakdolgozatai az erdélyi dombvidék növényzetérıl ben re tanárként visszatér. Majd 1922-ben Alexandru Borza meghívására a megüresedett múzeumıri állást tölti be Kolozsváron a Növénytani Múzeumban. Ettıl kezdıdıen több idıt fordíthatott a florisztikai kutatásokra ban a Román Tudományos Akadémia rendes tagjává választják, 1949-ben a Románia flóráját feldolgozó munkaközösség vezetıje lesz. A kb oldalas flóramő egészének Nyárády egymaga kb. 25%-át dolgozta fel. A kb oldalnyi flóra-anyag mellett 63 éves tudományos munkássága során 14 szakkönyvet, 138 győjteményes szakkönyvben és folyóiratokban megjelent szakdolgozatot tett közzé; a botanikában 1627 új rendszertani egységet (közöttük 2 nemzetséget, 110 fajt, 127 korcs fajt, 491 változatot) vezetett be. Róla 25 új taxont kereszteltek el. Tudományos munkásságának elismeréseként az Érdemes Tudós címet is megkapta. A Tudományos Akadémia elnökségi tagjává választotta. Azáltal, hogy a magyar középiskolák májusi országos biológia tantárgyversenyét róla nevezzük el, méltó emléket szeretnénk állítani a botanikai kutatások kiemelkedı alakjának. 6

7 A vetélkedı két szekcióban zajlik: 1. Növény- és állatbiológia X. osztályosok számára 2. Anatómia és élettan XI. osztályosok számára A vetélkedı mozzanatai: 1. Írásbeli próba (feladatlap): a végleges jegybıl a próba értéke70% az írásbeli tételek típusai: egyszerő választás, többszörös választás, relációanalízis, asszociáció és feladatmegoldás, ábrafelismerés és értelmezés stb. 2. Gyakorlati próba: a végleges jegybıl a gyakorlati próba értéke 30% otthon elkészített gyakorlati feladat: a versenyzıknek egy power-point formátumú elıadást kell készíteni (részletes leírás a tematikánál). A zsőri tagjai egyetemen és líceumban tanító tanárok. A zsőri elnöke: Prof. Dr. Nagy Örs a i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora A zsőri tagjai: Növény- és állatbiológia Dr. Pokorny László, elıadótanár MOGYE Domokos Csaba, biológus MILVUS Mureşan Klára, biológia szakos tanár Orvosi biológia Dr. Dénes Lóránd, egyetemi tanársegéd MOGYE Dr. Simon-Szabó Zsuzsánna, óraadó tanár MOGYE Bujáki Ildikó, biológia szakos tanár Unirea Nemzeti Kollégium 7

8 Program 9 30 : Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak a 35-ös teremben Növény és állatbiológia (X. osztály) Feladatlapok megoldása (39-es terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (39-es terem) Orvosi biológia (XI. osztály) Feladatlapok megoldása (58-as terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (58-as terem) Résztvevık Növény- és állatbiológia Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Borbély Brigitta Gizella 10 Református Kollégium, 2 Bölöni Botond 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 3 Csergı Nóra 10 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely Salamon Ernı Elméleti Líceum, 4 Gábor Hunor-László 10 Gyergyószentmiklós Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 5 György Szidónia 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, 6 Ilyés Orsolya 10 Gyergyószentmiklós 7 Kádár Annamária Andrea 10 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 8 Lırincz Noémi 10 Református Kollégium, Kézdivásárhely 9 Merker Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10 Szabadi Attila 10 Elektromaros Iskolaközpont, Orbán Balázs Elméleti Líceum, 11 Szatmári Rozália 10 Székelykeresztúr 8

9 Orvosi Biológiai Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Albert Emıke 11 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós Leövey Klára Elméleti Líceum, 2 Csurka Evelin 11 Máramarossziget Orbán Balázs Elméleti Líceum, 3 Gábor Mónika 11 Székelykeresztúr 4 Gál Réka 11 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 5 Gáspár Zsolt- Levente 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 6 Harmati Petra- Anikó 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7 Hochdorfer Anita 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8 Kész Blanka 11 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9 Kiss Csilla Renáta Köllı-Fehérvári Adrienne Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 11 Parajkó Zsolt 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 12 Sándor Eszter 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 13 Szabó Katalin 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 14 Szabó Lilla 11 Sepsiszentgyörgy 15 Szilágyi Evelin 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 9

10 Teleki Sámuel Országos Középiskolai Földrajzverseny 10 Sorozatban ötödszır, Teleki Sámuel név alatt harmadszor szervezzük meg a magyarul tanuló középiskolások országos földrajzversenyét. Kitőzött célunk egy emelt szintő földrajzvetélkedı meghonosítása, amely lehetıséget teremt a magyar tanulók számára egy országos jelentıségő megmérettetésre. E verseny keretében a földrajzi tudás felmérése mellett kiemelnénk a földrajz interdiszciplinaritását, átfogó jellegét, serkentve a földrajzi gondolkodásmódot, látásmódot és a kreativitást. A vetélkedı két tagozaton zajlik: általános természetföldrajz a IX.-es és humánföldrajz a X.-es és XI.-es tanulók számára. A zsőri elnöke: Dr. Makkai Gergely - a marosvásárhelyi meteorológiai központ igazgatója - óraadó tanár: - Sapientia EMT - Petru Maior Tudományegyetem - Corvinus Egyetem A zsőri alelnökei: Moldován Gergely Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr Farkas Iván Unirea Nemzeti Kollégium, Program A vetélkedı május 10-én szombaton, óra között zajlik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 71, 72 és 73-as osztálytermeiben. Ezalatt a földrajztanárok megbeszélést tartanak a földrajz szakteremben (pince, 118-as terem).

11 Teleki Sámuel (1845. november 1., Sáromberke március 10., Budapest) Debrecenben tanult, majd a göttingeni és a berlini egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott ban expedíciót szervezett az akkor még "fehér folt"-nak számító egyenlítıi Kelet- Afrikába. Kísérıként Ludwig v. Höhnel ( ) sorhajóhadnagyot választotta. Az expedíció összeállítása és felkészítése Zanzibárban történt, innen indultak jan. 23-án Kenya partjai felé. Mintegy 300 teherhordóval febr. 4-én kezdték meg a kb. másfél éves kutatóutat. Ennek legfontosabb eredményei: A kb kilométeres, jórészt ismeretlen tájakon áthaladó útszakasz térképezése, A Rudolf- és a Stefánia-tó, valamint a róla elnevezett Telekivulkán felfedezése, A Kilimandzsáró és a Kenya-hegy 5310 m, ill., 4680 m magasságú (minden addigi kísérletet meghaladó) megmászása, A Kenya-hegységben egy glaciális völgy és tengerszem felfedezése, Hiteles híradás eddig ismeretlen vagy alig ismert népcsoportokról, Nemcsak a hazai, hanem az egyetemes fotótörténet szempontjából is páratlan értékő fotódokumentáció készítése (az elsı eset, hogy egy karavános expedíció útját végigfényképezik), Tekintélyes tárgyi etnográfiai anyag győjtése, amely a Néprajzi Múzeum afrikai győjteményének alapját képezi, Számos tanulmányterület számára hasznosítható megfigyelések, Az expedíció élelmezését is szolgáló vadászatok nyomán egyedülálló állatbır- és trófeagyőjtemény, A két tó és a Teleki-vulkán felfedezése kiindulásul szolgált a kelet-afrikai árok-rendszer kialakulását megmagyarázó, új fejlıdéstörténeti elméletnek. Teleki késıbb is tett nagy utazásokat: 1893-ban Indiában és az indonéziai szigetvilágban járt ben ismét visszatért Afrikába és újra eljutott a Kilimandzsáróhoz. A Kilimandzsáró és a Kenya hegyeken 5000 m feletti magassági rekordokat állított fel, és csak kísérıinek betegsége miatt kényszerült visszafordulni. Nevét a Kenyán a Teleki völgy és tengerszem, valamint a Lobelia Telekii nevő növény örökíti meg; a Rudolf-tó déli részén pedig a Teleki vulkán. 11

12 Résztvevık Általános természetföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Lénárd Botond 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 2. Baróti Arnold 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 3. Berze Tamás 9 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 4. Bölöni Szabolcs 9 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 5. Györgyi Attila 9 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 6. Jantó Szilvia Bernadett 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 7. Kiss Zsolt Levente 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. László Laura 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 9. Lukács Helga 9 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 10. Nagy Aliz 9 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 11. Pongrácz István 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 12. Simon Györfi Julianna 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 13. Sipos Istvan 9 Elméleti Líceum, Nagykároly 14. Szabo Timea 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 15. Szakács Robert 9 Református Kollégium 16. Székely Andrea 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 17. Szilágyi Hunor 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 18. Tölgyesi Borbála 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 19. Török Szilvia 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 12

13 Humánföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Boglárka 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 2. Bende Renáta 10 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 3. Bíró Júlia Izabella 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 4. Csibi Noémi 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 5. Csizmadi Edith 11 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 6. Dombi Krisztina Enikı 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Ssepsiszentgyörgy 7. Fischer Erika 11 Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Gocz Attila 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9. Hunyadi Adrienn 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 10. Illés Tamás 11 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 11. Kánya Botond 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 12. Kánya István 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 13. Kovács Levente 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 14. László Beáta Lídia 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 15. Lörincz Sarolta 10 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 16. Lırinczi Zoltán 10 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 17. Madaras Roland 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 18. Molnár Attila 10 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 19. Ötvös Mădălina 10 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 20. Simon Éva-Beáta 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Szakács Csaba 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22. Szekeres-Ugron Villı 11 Mővészeti Líceum, 23. Török Szabolcs 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 24. Veress Mónika 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 13

14 Kalkulusz Országos Informatika Tantárgyverseny Azok a számolási feladatok, amelyeket ma már egy alsó tagozatos kisdiák is könnyedén megold, az ókorban komoly problémát jelentettek. A technika azonban segítségére sietett a számolással bajlódóknak: kifejlesztettek egy olyan eszközt (abakusz), amelynél a számolások megkönnyítésére négyszögletes lapocskákat használtak, amelyeken párhuzamos vonalak jelölték az egyes számjegyeket. Minden vonalra annyi kavicsot helyeztek, amennyi az egyik számnak megfelelt. Ezeket a kövecskéket a rómaiak calculus nak nevezték (ejtsd: kalkulusz), innen ered a kalkulátor szó is. A rómaiakat megelızıen már Egyiptomban is használtak kalkulusz típusú számolóeszközt, de hasonló szerkezeteket készítettek a kínaiak (suŕn pán), a japánok (szoroban) és az oroszok (szcsoti) is. Mivel az általunk szervezett verseny nem csupán programozási feladatok megoldását célozza, hanem ugyanakkor felhasználói feladatok megoldását is, úgy véltük, hogy a kalkulusz megnevezés jelképesen utal arra, hogy a programozási feladatok megoldásához világos gondolkodásra, rendszerezett tudásháttérre, azaz megfelelıen a helyükre illesztett kövecskékre van szükség. A megnevezés utal egyben arra is, hogy napjainkban - így az általunk szervezett versenyen is szinte bármilyen feladat megoldásához szükség van számítástechnikai eszközre, azaz kalkulátorra. A latin elnevezés magyar megfelelıjét választottuk, utalva ezáltal arra is, hogy a versenyt a magyar tannyelvő középiskolák diákjai számára szervezzük, hagyományteremtı szándékkal. 14

15 A vetélkedı két szekcióban zajlik. A programozói verseny Egypróbás feladatmegoldó verseny, amely számítógépen történik, egy választott programozási nyelven. A versenyzıknek C/C++ vagy Pascal programot kell írniuk a rendelkezésükre álló 2 órás munkaidı alatt. Célkitőzések: az algoritmizáló tudásszint felmérése a logikus gondolkodásmód fejlesztése a különbözı nehézségi fokú feladatok megoldása révén a programozás iránti érdeklıdés serkentése a kreativitás fejlesztése A számítógép alkalmazói verseny Egyfordulós feladatmegoldó verseny. A versenyzıknek az Információ és kommunikáció technológiája tárgykörhöz kapcsolódó alkalmazói feladatokat kell megoldaniuk számítógépen. Munkaidı 2 óra. Célkitőzések: a számítógépes alkalmazások iránti érdeklıdés serkentése, a célirányos adatfeldolgozás ösztönzése a szövegértés és a kreativitás fejlesztése kapcsolatteremtés az informatika és más tantárgyak között Értékelés Az értékelı bizottságot középiskolai és egyetemi tanárok alkotják. A zsőri elnöke: Dr. Kása Zoltán, professzor Sapientia EMT A zsőri tagjai: Dr. Antal Margit, adjunktus Sapientia EMT Dr. Kátai Zoltán, adjunktus Sapientia EMT Szabó Zoltán, tanár Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen Program : programozói verseny (29-es terem) : alkalmazói verseny (31-es terem) 15

16 Résztvevık Programozói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Baló Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 2. Bartha Miklós 10 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 3. Biró Dániel 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 4. Boda Levente 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 5. Botos Péter 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 6. Gazsi Ádám 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7. Gráma Levente 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. Kelemen Attila 11 Elektromaros Iskolaközpont, 9. Kis Zsombor 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10. Lukács Andor 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 11. Nagy Gellért 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Orbán Szabolcs 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 13. Rákosi Alpár 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szilveszter Szabolcs 11 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 16

17 Számítógép alkalmazói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Bács Lénárd 9 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 2. Boér László 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 3. Érsek Edmond László 12 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 4. Farkas Zita-Ágota 10 Áprily Lajos Fıgimnázium, Brassó 5. Kis Zoltán 10 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 6. Lakatos Mihály 12 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 7. László Sándor 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 8. Miklós Imre 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 9. Mincsor Hunor 11 Elektromaros Iskolaközpont, 10. Popa Timea 12 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 11. Rácz Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 12. Szabó Attila 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 13. Szabó Hunor 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szabó Loránd Gyula 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 15. Toriay Tihamér-László 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 16. Tornai Tamás 10 Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely 17. Veress Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 18. Vitályos Zsolt 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 17

18 Societas Humana Társadalomtudományok Versenye Ebben az évben a társadalomtudományok mindegyike képviselteti magát a versenyen. Üzleti tervek verseny Az eddigi években ez a verseny kivívta magának a létjogosultságot, ezért módszertanilag itt nincs semmilyen változás. 10 perces idıkeretben kell bemutatni egy megvalósítható üzleti tervet, majd válaszolni kell a szakmai zsőri által feltett kérdésekre. Maximális csapatlétszám: 2 fı. Szakmai felelıs: Láday Zoltán Szakmai partner és támogató: Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri elnöke: Dr. Fülöp Árpád, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri tagjai: Dr. Lázár Ede, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Dr. Péter Katalin, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum amfiteátruma, 2010 május 8-án, délelıtt 9 30 órától. 18

19 Résztvevık Üzleti tervek Vetélkedı Sor Sz. NÉV ISKOLA 1. Bálint Csilla, Kacsó Erika Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta 2. Bálint Júlia Piroska, Antal Dániel Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 3. Csákány Iringó Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 4. Deák Zsolt, Sandu Zsolt Szilveszter Kemény János Líceum, Maroshévíz 5. Demeter Zselyke, György Szilárd Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 6. Dobai Adél-Imola, Dénes Brigitta Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 7. Domschy Bianka, Király Hella Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 8. Erdıdi Noémi, Csiszér Tünde Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 9. Hasenec Adrienn, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Szilágy László Róbert Csíkszereda 10. Kálmán Tamás, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Kelemen Csaba Csíkszereda 11. Kiss Rita Judit, Kiss Csaba Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Kovács Anita, Csukás Attila Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 13. Lécz Melinda-Brigitta, Giurgiu-Takó Emese Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 14. Nagy Lajos, Elektromaros Iskolaközpont, Gál Szilárd 15. Oláh Gellért, Miska Brigitta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 16. Sala Réka, Szászka Balázs Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 17. Szıcs Emıke-Katalin, Larcher Krisztián Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr 19

20 Multimédia-verseny Azt mondhatjuk, hogy ez a verseny sikeresnek bizonyult a tavalyi évben, ezért továbbra is várjuk kreatív diákok és irányító tanáraik jelentkezését. Ebben az évben a verseny szabadon választott tematikán nyugszik, a kisfilmeket mindenki saját maga tölti fel a világhálóra, nekünk pusztán az elérhetıséget kell elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri felé. A versenyre kizárólag a gyıztesek kapnak meghívást, mert az értékelés már elıtte megtörténik. Csapatonként a maximális létszám: 2 fı. Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs Szakmai partnerek: Sapientia EMTE, Kolozsvár Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Kolozsvár Médiatámogató: Román Televízió i Szerkesztısége A zsőri elnöke: Dr. Virginás Andrea, adjunktus Sapientia EMTE, Kolozsvár A zsőri tagjai: Blos-Jáni Melinda Sapientia EMTE, Kolozsvár Bóné Ferenc Sapientia EMTE, Kolozsvár Program : Versenyfilmek levetítése, mőhelymunka (Díszterem) 20

21 Résztvevık Multimédia-verseny Sor Sz NÉV Antal Szabolcs, Lukács István-Paul Csáka István, László Barna Danciu Cecilia, Vaina Tihamér Loránd Fekete Gabriella, Molnár Edith Gaál Csaba, Fülöp Szabolcs Halmen József, Barabás Szilárd Kávási Sarolta, Starmüller Petra László Ágoston, Pap Henrik Nagy Róbert, Csernay Botond Pálfi Bernadette, Fodor Tünde ISKOLA Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Református Kollégium, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Társadalomtudományok: szakdolgozatok bemutatása A többi tantárgy, így a logika, lélektan, szociológia, közgazdaságtan, filozófia, vallás és kultúra esetén a következı módszertant javasoltuk: 1. bármilyen tantárgyból, bármilyen témakörbıl és bármilyen címmel lehet jelentkezni. A lényeg az, hogy 10 perces idıkeretben kell bemutatásra kerüljön egy tudományos dolgozat, majd ezt követıen a zsőri kérdezhet. Ide kizárólag egyéni jelentkezıket várunk április 15-ig kell elkészíteni a tudományos dolgozatot, amit elektronikusan kell nekünk elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri tagjainak. A dolgozat terjedelmére vonatkozóan nincsenek megkötések. 21

22 Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs, Szakmai partner: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT), Kolozsvár. A zsőri elnöke: Drd. Kovács Barna, filozófus, közgazdász EMFT elnökségi tagja, Kolozsvár A zsőri tagjai: Dr. Csibi Mónika, pszichológus Református Kollégium, Dr. Tamási Zsolt, történész, hittanár Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum fizikum 2010 május 8-án délelıtt tól. Résztvevık Társadalomtudományok - szakdolgozatok bemutatása Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 1. Bajkó Roberta Vallás és kultúra 2. Bálint F. Kinga Lélektan 3. Bálint G. Kinga Lélektan 4. Bandi Ilona Réka Lélektan 5. Berecz Ágnes Filozófia 6. Both Csaba Attila Lélektan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22

23 Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 7. Deme Erika Dalma Lélektan 8. Enyedi László Vallás és kultúra 9. Farkas Márta Szociológia 10. Harasztovics Arnold Vallás és kultúra 11. Imre Gábor Vallás és kultúra 12. Lázár Szilvia Panna Lélektan 13. Makó Tünde Szociológia 14. Nagy László András Közgazdaságtan 15. Nyulas Dorottya Vallás és kultúra 16. Oláh Henrietta Filozófia 17. Orbán Nóra Lélektan 18. Péter Attila Filozófia 19. Szénégetı Szeréna Közgazdaságtan 20. Zavicsa Imola Közgazdaságtan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Református Kollégium, Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár Református Kollégium, Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Elektromaros Iskolaközpont, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 23

24 Anonymus Országos Történelmi Vetélkedı magyarság történelmébıl A vetélkedı témája: a magyarság történelme Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején között. Harmadszor szervezzük meg a tantárgyversenyt a magyarság történelmébıl azzal a céllal, hogy tanulóinkat történelmünk alapos megismerésére buzdítsuk. Ebben az évben a magyarság történelmének következı korszakát, közöttit jelöltük meg a tematikában. A verseny lebonyolítása írásbeli: a témához kapcsolódó feladatlap megoldása A zsőri elnöke: Dr. Rüsz Fogarasi Enikı, elıadótanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem Tanszékének dékánja A zsőri tagjai: Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus Babeş-Bolyai Tudományegyetem Dr. Tamási Zsolt tanár Sapientia EMT Mv.-hely Program : írásbeli, a feladatlap megoldása : ebéd : dolgozatok javítása 24

25 Résztvevık Anonymus Történelem Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Aizert Tibor 11 Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget 2. Balla Zoltán 11 Gerhardinum Római-Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár 3. Bereczki Szilárd 11 Bocskai István Iskolaközpont, Nyárádszereda 4. Fekete Orsolya 11 Református Kollégium, 5. György Árpád Botond 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 6. Hamar Mátyás 9 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 7. Komlodi Kinga 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Kovács Kinga 11 Domokos Kázmér Iskolacsoport, Szováta 9. Kozma István 11 Református Kollégium, 10. Lokodi Alpár Imre Mocsári Gondos Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 12. Páll Gyöngyvér 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 13. Pataki Tamás 11 Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsıszentmárton 14. Siket Martina 11 III. Béla Gimnázium, Baja 15. Bálint Andrea Melinda 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 16. Szabó István Ferenc 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 17. Szécsi Csaba 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 18. Székely Réka 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 19. Szél Gabriella-Anna 11 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 20. Takács Kincsı-Eszter 12 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Vita Renáta 9 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 25

26 Tanár kollegák akik a verseny szervezését felvállalták, kivitelezték, sikerét megalapozták: Balázs Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bálint István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Barabás Miklós, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Benedek Zsolt, Református Kollégium Bondoroi Robert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bölöni Mária, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Csíki Nóémi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Domokos Ida, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dr. Borsos Szabolcs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Egyed Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Farkas Ernı, Református Kollégium Fazakas Róbert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fejér Magdolna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fodor Gizella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Forgó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gál Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gáll Enikı, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Izabella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Hajdu Zoltán, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Horváth Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Ignát Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Incze Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Barna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Tünde, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Joó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Józsa István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum József Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kádár Adrienne, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kanizsay Györgyi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kelemen Katalin, Református Kollégium 26

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Név Oszt. Eredm. Verseny neve Szint Felkészítő tanár

Név Oszt. Eredm. Verseny neve Szint Felkészítő tanár 1 Cseke Kata IX.A részvétel Mikes Kelemen Magyar nyelv es irodalom tantargyverseny országos Fekete Erzsébet-Noémi 2 Dosa Bea Boglarka IX.A II. díj Angol nyelv tantárgyverseny megyei Benedek Timea 3 Ferenc

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ Emberi Erőforrások Minisztériuma A Magyar Nyelv Napjai Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Erdélyi magyar helységneveink TÁMOGATÓK: Bethlen Gábor Alap Budapest Nemzeti

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10.

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10. Clasa a XII-a A Sala-106-terem 12,30-14 BALOGH K.A. HANNA BÁNYAI I. BORBÁLA BELENYESI I.L. HELGA-ANGELA BENKŐ A. BEÁTA-MÁRIA BÉRES J. JÁNOS BÖNDI Z.L. TAMÁS 14-15 BUKSA L. EMESE-TÜNDE CSATLOS L. ANDREA

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE

MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE Bolyai Farkas Elméleti Líceum 2015. május 8-10. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Óbudai Árpád Gimnázium SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Nagy Örs. Ács Dávid. Ferenczi Beatrix. Horváth Ilka

Nagy Örs. Ács Dávid. Ferenczi Beatrix. Horváth Ilka Név Oszt Verseny megnevezése verseny szint Eredmény Tanár Balogh Hanna IXA Német tantárgyverseny megyei III Szegedi Éva Belényesi Helga Angéla IXA ODFIE Szavaló és népdalverseny országos részvétel Varró-Bodoczi

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00

Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00 Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00 Oszt Tanuló neve Tantárgy Verseny megnevezése Verseny Verseny Elért Felkészítı tanár típusa színhelye helyezés neve

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA

AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA A Magyar Tudomány Napja Erdélyben,,Velünk élő tudomány Erdélyi Múzeum Egyesület AGRÁRTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY IX. KONFERENCIÁJA PROGRAMFÜZET és KIVONATFÜZET Marosvásárhely, 2013. november 16. Erdélyi Múzeum

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Női 10 km Abszolút eredmények

Női 10 km Abszolút eredmények Női 10 km Abszolút eredmények 1. Merényi Tímea 191 10 km Felnőtt Női 0:40:10 0:40:11 2. Tomposné Hakkel Tünde 283 10 km Felnőtt Női 0:45:12 0:45:16 3. Zólyomi Kinga 275 10 km Felnőtt Női 0:48:52 0:48:56

Részletesebben

Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", str. Bolyai nr 3., Targu Mures

Liceul Teoretic Bolyai Farkas, str. Bolyai nr 3., Targu Mures Liceul Teoretic "Bolyai Farkas", str. Bolyai nr., Targu Mures : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : Torna T Bálint Júlia Torna T Bálint Júlia Elkészült az órarend:// Liceul Teoretic

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője

Tagozati Tanács. Sorsz. Név Tisztség Kar. Rektorhelyettes BBTE tagozatvezető Rektorhelyettes, Magyar Fizika Intézet vezetője Tagozati Tanács Sorsz. Név Tisztség 1. Dr. Benedek József professzor Szenátus alelnöke Földrajz 2. Dr. Soós Anna 3. Dr. Nagy László professzor 4. Dr. Robu Judit 5. Dr. Szenkovits Ferenc 6. Dr. András Szilárd

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135

Eredménylista. 16. Hasas Timea Alexandra Lőrincz Éva Szent László Róm.Kat.Gimnázium Nagyvárad 48 135 Eredménylista Bihar megye 5. osztály Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Tollbamondás Összesen 1. Brânda Cristian Alexandru Bálint Beáta Szacsvay Imre Általános Iskola Nagyvárad 50

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2013/2014. tanévi tanulmányi és művészeti versenyein helyezést elért tanulók Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny 1. Sütő Martin SÁIK Székhelyintézmény, Darvas

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

2014. évi Megyei Bajnokság

2014. évi Megyei Bajnokság 2014. évi Megyei Bajnokság Versenybíróság Elnök: Iroda: Informatika: Tájékoztató: Orvos: Indító: Stílus: Kiss Attila Ragány Szilvia Hölcz Eszter Telegdy Zoltán Telegdy Ákos Szűcs István Fülöpné Molnár

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek

SZTÁNCSULY LENKE 18. Atlétika verseny Drogmegelő-ző tevékenységek KEDD (április 7) A TEVÉKENYSÉGET SZERVEZŐ TANÁR VOICU CĂTĂLINA 13 VĂCĂRUŞ CORNELIA 4 VASS LEVENTE 19 SZTÁNCSULY LENKE 18 DEMETER PIROSKA 17 BALOGH MÁRIA KATALIN 10 GOGA ENIKŐ 12 CEORAPIN TÖRÖK ANDREA 18

Részletesebben

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr.

76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Pecsétszám Teljes név Választási körzet 76391 Dr. Aba Júlia Anna Dunakanyar-Pilis 22166 Dr. Aberle Lajos Dunakanyar-Pilis 1132 Dr. Adorjáni Ferenc Dunakanyar-Pilis 66780 Dr. Almási Csilla Dunakanyar-Pilis

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV 1. Kristó Roland V. Csíkszereda Liviu Rebreanu Általános Iskola 47 I. díj I. díj 2. Miklós Csenge V. Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121

A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam 6121 11121/11122 8121 2121 3121 10121 4121 5121 9121 7121/7122 12121 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely A 2012/2013-as tanév nyári vizsgabeosztása I. évfolyam ikt. szám: 387/2013.05.22 Dátum Társadalmi kommunikáció 05.27

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben