MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny"

Átírás

1 MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE Bolyai Farkas Tantárgyverseny, május 7-9. BOLYAI FARKAS ELMÉLETI LÍCEUM

2 SZERVEZİBIZOTTSÁG József Éva, biológiatanár Molnár Zoltán, földrajztanár Fejér Magdolna, informatikatanár Láday Zoltán, társadalomtudomány tanár Dr. Borsos Szabolcs, filozófiatanár Józsa István, történelemtanár A VERSENY FİVÉDNÖKE Markó Béla RMDSZ Országos Elnök miniszterelnök-helyettes TÁMOGATÓINK Oktatásügyi Minisztérium i Polgármesteri Hivatal Bolyai Collegium Alapítvány Communitas Alapítvány 2

3 Ez a mi versenyünk Emlékszem, amikor Bálint István igazgató úr és kollégái tervezgetni kezdték a Bolyai tantárgyversenyt, bennem is felmerült a kétely, hogy nem fogunk-e majd a bıség zavarával küszködni versenyek dolgával. Hiszen a romániai országos tantárgyolimpia mellett még több magyarországi vetélkedı is kínálja a megméretkezést az itteni magyar diákoknak, tanároknak. Van viszont egy alapvetı különbség ezekhez képest abban, ami most már hagyományosan évek óta itt en minden tavasszal izgalomba hoz sokakat, egyre többeket, legalább két tucat romániai középiskolát. Önállóságunkról van ugyanis szó, arról, ami az induláskor engem is egybıl meggyızött, hogy ezt az elképzelést támogatni kell. Ugyanis ez a mi versenyünk, romániai, erdélyi magyaroké. Vagyis az Önök versenye, tisztelt magyarul oktató tanárnık és tanárok, a ti versenyetek, kedves magyarul tanuló lányok és fiúk. A mérce a mi mércénk, az igény a mi igényünk, a cél a mi célunk. Ez pedig alapvetıen mássá teszi ezt a vetélkedıt, mert azt mutatja, hogy ma már képesek vagyunk egymást ösztönözni, egymással versenybe szállni, és ezáltal versenyezni Európával. Csak látszólag nagy szavak ezek, hiszen a Bolyai Farkasról elnevezett marosvásárhelyi középiskolában, Bolyai János Erdélyében igazán nem fellengzısség Európát állítani mércének. Épen ellenkezıleg: kötelességünk nap mint nap a legnagyobbakhoz mérni magunkat, a Bolyaiakhoz, Kırösi Csoma Sándorhoz, Apáczai Csere Jánoshoz, Brassai Sámuelhez. Amire ık képesek voltak, arra a maiak is képesek kell hogy legyenek, ha van hozzá tehetség, munka, kitartás, ösztönzés. Nos, tehetség van itt is elegendı. A munkától nem ijedünk meg. A kitartásra ránevelt a történelem. Az ösztönzés lehetıségét pedig, többek közt ilyen versenyek formájában is, pedagógusoknak, értelmiségieknek, közéleti vezetıknek kell biztosítaniuk. Örülök, hogy ma már patinás versenyként köszönthetem ezt a nem is olyan régen közösen megálmodott versengést. Eredményes megméretkezést, sikert kívánok a résztvevıknek., májusában MARKÓ BÉLA 3

4 Motivációk Az ötlet Az iskola eredményességét a diákok teljesítménye alapján lehet a legjobban felmérni. Ehhez pedig olyan versenyek kellenek, amelyek reális esélyt biztosítanak a megmérettetésre. Ezért született meg az erdélyi magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyversenye, olyan tantárgyakból, amelyekben nincsenek felmérhetı eredményeink az országos versenyeken. A kezdet 2006 ban tíz tantárgyból álló, interdiszciplináris jellegő versenyt indítottunk, amelyen egy diák két tantárgyból versenyzett. Nehéz volt, de sikerült. A résztvevı iskolák igazgatóinak tanácskozása megerısítette, hogy szükség van az ilyen jellegő versenyekre. A folytatás Az évek során a verseny formája módosult. A többtantárgyas változatot átalakítottuk négy, majd öt tantárgyból álló versennyé. Ez több iskola számára tette hozzáférhetıbbé a bejelentkezést. Az eredmény A verseny országos jellegét erısíti az évente átlagosan iskola, a résztvevı diák, valamint az, hogy a Bolyai Farkas Tantárgyverseny a tanügyi minisztérium által elismert, oklevéllel megerısített, bejegyzett vetélkedı. 2010: évforduló A Bolyai Farkas tantárgyversenynek most már hagyománya van, idén az V. évfordulóját ünnepeljük. Amit elképzeltünk, az megvalósult. És a siker mindannyiunké. Értelmét a fokozódó érdeklıdés és az egyre javuló színvonal bizonyítja. Jellegénél fogva a legösszetettebb erdélyi magyar középiskolai tantárgyverseny. A verseny anyagi alapját az évek során a Tanügyminisztérium, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, a Maros megyei tanács, a Bolyai Collegium Alapítvány, a Communitas Alapítvány, az Eurotransz Alapítvány, valamint számos sponzor biztosította. A verseny Mentora a beindulástól kezdve Markó Béla, az RMDSZ országos elnöke., május 4. Bálint István Igazgató 4

5 A versenyt idén 5 tantárgy ismeretanyagából szervezzük: biológia, földrajz, informatika, társadalomtudományok és történelem. Program Péntek május a küldöttségek érkezése, - tól regisztráció, elszállásolás vacsora a Deus Providebit Házban Szombat május reggeli a Deus Providebit Házban regisztráció megnyitó a Bolyai János Teremben vetélkedık 9,30-tól Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak 35. teremben (informatika szakterem- földszínt) 10,00-tól tételmegbeszélés a földrajz tanároknak 118-as teremben (földrajz szakterem-pince) ebéd a Deus Providebit Házban feladatlapok javítása Állatkert meglátógatása - opciónális Városnézés- opciónális díjazás a Bolyai János Teremben vacsora a Deus Providebit Házban Vasárnap május reggeli a Deus Providebit Házban tól a küldöttségek hazautazása 5

6 Nyárádi Erasmus Gyula Biológia Tantárgyverseny A Bolyai Farkas Elméleti Líceum május 7-9-e között megszervezi a magyar középiskolák ötödik országos tantárgyversenyét. A biológia ismeretanyagának elméleti és gyakorlati felmérésére idén is sor kerül, a Nyárádi Erasmus Gyula nevét viselı verseny keretében. Nyárádi Erasmus Gyula (1881. április 7., Nyárádtı június 15., Budapest) elismert természettudós, európai szaktekintély. Középiskoláit en végezte. Tanári oklevelet szerzett Budapesten, de már a fıiskolai évei alatt jelentek meg szakdolgozatai az erdélyi dombvidék növényzetérıl ben re tanárként visszatér. Majd 1922-ben Alexandru Borza meghívására a megüresedett múzeumıri állást tölti be Kolozsváron a Növénytani Múzeumban. Ettıl kezdıdıen több idıt fordíthatott a florisztikai kutatásokra ban a Román Tudományos Akadémia rendes tagjává választják, 1949-ben a Románia flóráját feldolgozó munkaközösség vezetıje lesz. A kb oldalas flóramő egészének Nyárády egymaga kb. 25%-át dolgozta fel. A kb oldalnyi flóra-anyag mellett 63 éves tudományos munkássága során 14 szakkönyvet, 138 győjteményes szakkönyvben és folyóiratokban megjelent szakdolgozatot tett közzé; a botanikában 1627 új rendszertani egységet (közöttük 2 nemzetséget, 110 fajt, 127 korcs fajt, 491 változatot) vezetett be. Róla 25 új taxont kereszteltek el. Tudományos munkásságának elismeréseként az Érdemes Tudós címet is megkapta. A Tudományos Akadémia elnökségi tagjává választotta. Azáltal, hogy a magyar középiskolák májusi országos biológia tantárgyversenyét róla nevezzük el, méltó emléket szeretnénk állítani a botanikai kutatások kiemelkedı alakjának. 6

7 A vetélkedı két szekcióban zajlik: 1. Növény- és állatbiológia X. osztályosok számára 2. Anatómia és élettan XI. osztályosok számára A vetélkedı mozzanatai: 1. Írásbeli próba (feladatlap): a végleges jegybıl a próba értéke70% az írásbeli tételek típusai: egyszerő választás, többszörös választás, relációanalízis, asszociáció és feladatmegoldás, ábrafelismerés és értelmezés stb. 2. Gyakorlati próba: a végleges jegybıl a gyakorlati próba értéke 30% otthon elkészített gyakorlati feladat: a versenyzıknek egy power-point formátumú elıadást kell készíteni (részletes leírás a tematikánál). A zsőri tagjai egyetemen és líceumban tanító tanárok. A zsőri elnöke: Prof. Dr. Nagy Örs a i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora A zsőri tagjai: Növény- és állatbiológia Dr. Pokorny László, elıadótanár MOGYE Domokos Csaba, biológus MILVUS Mureşan Klára, biológia szakos tanár Orvosi biológia Dr. Dénes Lóránd, egyetemi tanársegéd MOGYE Dr. Simon-Szabó Zsuzsánna, óraadó tanár MOGYE Bujáki Ildikó, biológia szakos tanár Unirea Nemzeti Kollégium 7

8 Program 9 30 : Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak a 35-ös teremben Növény és állatbiológia (X. osztály) Feladatlapok megoldása (39-es terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (39-es terem) Orvosi biológia (XI. osztály) Feladatlapok megoldása (58-as terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (58-as terem) Résztvevık Növény- és állatbiológia Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Borbély Brigitta Gizella 10 Református Kollégium, 2 Bölöni Botond 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 3 Csergı Nóra 10 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely Salamon Ernı Elméleti Líceum, 4 Gábor Hunor-László 10 Gyergyószentmiklós Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 5 György Szidónia 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, 6 Ilyés Orsolya 10 Gyergyószentmiklós 7 Kádár Annamária Andrea 10 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 8 Lırincz Noémi 10 Református Kollégium, Kézdivásárhely 9 Merker Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10 Szabadi Attila 10 Elektromaros Iskolaközpont, Orbán Balázs Elméleti Líceum, 11 Szatmári Rozália 10 Székelykeresztúr 8

9 Orvosi Biológiai Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Albert Emıke 11 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós Leövey Klára Elméleti Líceum, 2 Csurka Evelin 11 Máramarossziget Orbán Balázs Elméleti Líceum, 3 Gábor Mónika 11 Székelykeresztúr 4 Gál Réka 11 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 5 Gáspár Zsolt- Levente 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 6 Harmati Petra- Anikó 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7 Hochdorfer Anita 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8 Kész Blanka 11 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9 Kiss Csilla Renáta Köllı-Fehérvári Adrienne Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 11 Parajkó Zsolt 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 12 Sándor Eszter 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 13 Szabó Katalin 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 14 Szabó Lilla 11 Sepsiszentgyörgy 15 Szilágyi Evelin 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 9

10 Teleki Sámuel Országos Középiskolai Földrajzverseny 10 Sorozatban ötödszır, Teleki Sámuel név alatt harmadszor szervezzük meg a magyarul tanuló középiskolások országos földrajzversenyét. Kitőzött célunk egy emelt szintő földrajzvetélkedı meghonosítása, amely lehetıséget teremt a magyar tanulók számára egy országos jelentıségő megmérettetésre. E verseny keretében a földrajzi tudás felmérése mellett kiemelnénk a földrajz interdiszciplinaritását, átfogó jellegét, serkentve a földrajzi gondolkodásmódot, látásmódot és a kreativitást. A vetélkedı két tagozaton zajlik: általános természetföldrajz a IX.-es és humánföldrajz a X.-es és XI.-es tanulók számára. A zsőri elnöke: Dr. Makkai Gergely - a marosvásárhelyi meteorológiai központ igazgatója - óraadó tanár: - Sapientia EMT - Petru Maior Tudományegyetem - Corvinus Egyetem A zsőri alelnökei: Moldován Gergely Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr Farkas Iván Unirea Nemzeti Kollégium, Program A vetélkedı május 10-én szombaton, óra között zajlik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 71, 72 és 73-as osztálytermeiben. Ezalatt a földrajztanárok megbeszélést tartanak a földrajz szakteremben (pince, 118-as terem).

11 Teleki Sámuel (1845. november 1., Sáromberke március 10., Budapest) Debrecenben tanult, majd a göttingeni és a berlini egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott ban expedíciót szervezett az akkor még "fehér folt"-nak számító egyenlítıi Kelet- Afrikába. Kísérıként Ludwig v. Höhnel ( ) sorhajóhadnagyot választotta. Az expedíció összeállítása és felkészítése Zanzibárban történt, innen indultak jan. 23-án Kenya partjai felé. Mintegy 300 teherhordóval febr. 4-én kezdték meg a kb. másfél éves kutatóutat. Ennek legfontosabb eredményei: A kb kilométeres, jórészt ismeretlen tájakon áthaladó útszakasz térképezése, A Rudolf- és a Stefánia-tó, valamint a róla elnevezett Telekivulkán felfedezése, A Kilimandzsáró és a Kenya-hegy 5310 m, ill., 4680 m magasságú (minden addigi kísérletet meghaladó) megmászása, A Kenya-hegységben egy glaciális völgy és tengerszem felfedezése, Hiteles híradás eddig ismeretlen vagy alig ismert népcsoportokról, Nemcsak a hazai, hanem az egyetemes fotótörténet szempontjából is páratlan értékő fotódokumentáció készítése (az elsı eset, hogy egy karavános expedíció útját végigfényképezik), Tekintélyes tárgyi etnográfiai anyag győjtése, amely a Néprajzi Múzeum afrikai győjteményének alapját képezi, Számos tanulmányterület számára hasznosítható megfigyelések, Az expedíció élelmezését is szolgáló vadászatok nyomán egyedülálló állatbır- és trófeagyőjtemény, A két tó és a Teleki-vulkán felfedezése kiindulásul szolgált a kelet-afrikai árok-rendszer kialakulását megmagyarázó, új fejlıdéstörténeti elméletnek. Teleki késıbb is tett nagy utazásokat: 1893-ban Indiában és az indonéziai szigetvilágban járt ben ismét visszatért Afrikába és újra eljutott a Kilimandzsáróhoz. A Kilimandzsáró és a Kenya hegyeken 5000 m feletti magassági rekordokat állított fel, és csak kísérıinek betegsége miatt kényszerült visszafordulni. Nevét a Kenyán a Teleki völgy és tengerszem, valamint a Lobelia Telekii nevő növény örökíti meg; a Rudolf-tó déli részén pedig a Teleki vulkán. 11

12 Résztvevık Általános természetföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Lénárd Botond 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 2. Baróti Arnold 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 3. Berze Tamás 9 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 4. Bölöni Szabolcs 9 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 5. Györgyi Attila 9 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 6. Jantó Szilvia Bernadett 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 7. Kiss Zsolt Levente 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. László Laura 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 9. Lukács Helga 9 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 10. Nagy Aliz 9 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 11. Pongrácz István 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 12. Simon Györfi Julianna 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 13. Sipos Istvan 9 Elméleti Líceum, Nagykároly 14. Szabo Timea 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 15. Szakács Robert 9 Református Kollégium 16. Székely Andrea 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 17. Szilágyi Hunor 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 18. Tölgyesi Borbála 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 19. Török Szilvia 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 12

13 Humánföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Boglárka 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 2. Bende Renáta 10 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 3. Bíró Júlia Izabella 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 4. Csibi Noémi 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 5. Csizmadi Edith 11 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 6. Dombi Krisztina Enikı 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Ssepsiszentgyörgy 7. Fischer Erika 11 Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Gocz Attila 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9. Hunyadi Adrienn 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 10. Illés Tamás 11 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 11. Kánya Botond 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 12. Kánya István 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 13. Kovács Levente 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 14. László Beáta Lídia 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 15. Lörincz Sarolta 10 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 16. Lırinczi Zoltán 10 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 17. Madaras Roland 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 18. Molnár Attila 10 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 19. Ötvös Mădălina 10 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 20. Simon Éva-Beáta 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Szakács Csaba 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22. Szekeres-Ugron Villı 11 Mővészeti Líceum, 23. Török Szabolcs 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 24. Veress Mónika 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 13

14 Kalkulusz Országos Informatika Tantárgyverseny Azok a számolási feladatok, amelyeket ma már egy alsó tagozatos kisdiák is könnyedén megold, az ókorban komoly problémát jelentettek. A technika azonban segítségére sietett a számolással bajlódóknak: kifejlesztettek egy olyan eszközt (abakusz), amelynél a számolások megkönnyítésére négyszögletes lapocskákat használtak, amelyeken párhuzamos vonalak jelölték az egyes számjegyeket. Minden vonalra annyi kavicsot helyeztek, amennyi az egyik számnak megfelelt. Ezeket a kövecskéket a rómaiak calculus nak nevezték (ejtsd: kalkulusz), innen ered a kalkulátor szó is. A rómaiakat megelızıen már Egyiptomban is használtak kalkulusz típusú számolóeszközt, de hasonló szerkezeteket készítettek a kínaiak (suŕn pán), a japánok (szoroban) és az oroszok (szcsoti) is. Mivel az általunk szervezett verseny nem csupán programozási feladatok megoldását célozza, hanem ugyanakkor felhasználói feladatok megoldását is, úgy véltük, hogy a kalkulusz megnevezés jelképesen utal arra, hogy a programozási feladatok megoldásához világos gondolkodásra, rendszerezett tudásháttérre, azaz megfelelıen a helyükre illesztett kövecskékre van szükség. A megnevezés utal egyben arra is, hogy napjainkban - így az általunk szervezett versenyen is szinte bármilyen feladat megoldásához szükség van számítástechnikai eszközre, azaz kalkulátorra. A latin elnevezés magyar megfelelıjét választottuk, utalva ezáltal arra is, hogy a versenyt a magyar tannyelvő középiskolák diákjai számára szervezzük, hagyományteremtı szándékkal. 14

15 A vetélkedı két szekcióban zajlik. A programozói verseny Egypróbás feladatmegoldó verseny, amely számítógépen történik, egy választott programozási nyelven. A versenyzıknek C/C++ vagy Pascal programot kell írniuk a rendelkezésükre álló 2 órás munkaidı alatt. Célkitőzések: az algoritmizáló tudásszint felmérése a logikus gondolkodásmód fejlesztése a különbözı nehézségi fokú feladatok megoldása révén a programozás iránti érdeklıdés serkentése a kreativitás fejlesztése A számítógép alkalmazói verseny Egyfordulós feladatmegoldó verseny. A versenyzıknek az Információ és kommunikáció technológiája tárgykörhöz kapcsolódó alkalmazói feladatokat kell megoldaniuk számítógépen. Munkaidı 2 óra. Célkitőzések: a számítógépes alkalmazások iránti érdeklıdés serkentése, a célirányos adatfeldolgozás ösztönzése a szövegértés és a kreativitás fejlesztése kapcsolatteremtés az informatika és más tantárgyak között Értékelés Az értékelı bizottságot középiskolai és egyetemi tanárok alkotják. A zsőri elnöke: Dr. Kása Zoltán, professzor Sapientia EMT A zsőri tagjai: Dr. Antal Margit, adjunktus Sapientia EMT Dr. Kátai Zoltán, adjunktus Sapientia EMT Szabó Zoltán, tanár Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen Program : programozói verseny (29-es terem) : alkalmazói verseny (31-es terem) 15

16 Résztvevık Programozói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Baló Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 2. Bartha Miklós 10 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 3. Biró Dániel 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 4. Boda Levente 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 5. Botos Péter 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 6. Gazsi Ádám 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7. Gráma Levente 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. Kelemen Attila 11 Elektromaros Iskolaközpont, 9. Kis Zsombor 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10. Lukács Andor 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 11. Nagy Gellért 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Orbán Szabolcs 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 13. Rákosi Alpár 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szilveszter Szabolcs 11 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 16

17 Számítógép alkalmazói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Bács Lénárd 9 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 2. Boér László 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 3. Érsek Edmond László 12 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 4. Farkas Zita-Ágota 10 Áprily Lajos Fıgimnázium, Brassó 5. Kis Zoltán 10 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 6. Lakatos Mihály 12 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 7. László Sándor 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 8. Miklós Imre 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 9. Mincsor Hunor 11 Elektromaros Iskolaközpont, 10. Popa Timea 12 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 11. Rácz Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 12. Szabó Attila 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 13. Szabó Hunor 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szabó Loránd Gyula 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 15. Toriay Tihamér-László 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 16. Tornai Tamás 10 Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely 17. Veress Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 18. Vitályos Zsolt 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 17

18 Societas Humana Társadalomtudományok Versenye Ebben az évben a társadalomtudományok mindegyike képviselteti magát a versenyen. Üzleti tervek verseny Az eddigi években ez a verseny kivívta magának a létjogosultságot, ezért módszertanilag itt nincs semmilyen változás. 10 perces idıkeretben kell bemutatni egy megvalósítható üzleti tervet, majd válaszolni kell a szakmai zsőri által feltett kérdésekre. Maximális csapatlétszám: 2 fı. Szakmai felelıs: Láday Zoltán Szakmai partner és támogató: Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri elnöke: Dr. Fülöp Árpád, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri tagjai: Dr. Lázár Ede, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Dr. Péter Katalin, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum amfiteátruma, 2010 május 8-án, délelıtt 9 30 órától. 18

19 Résztvevık Üzleti tervek Vetélkedı Sor Sz. NÉV ISKOLA 1. Bálint Csilla, Kacsó Erika Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta 2. Bálint Júlia Piroska, Antal Dániel Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 3. Csákány Iringó Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 4. Deák Zsolt, Sandu Zsolt Szilveszter Kemény János Líceum, Maroshévíz 5. Demeter Zselyke, György Szilárd Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 6. Dobai Adél-Imola, Dénes Brigitta Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 7. Domschy Bianka, Király Hella Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 8. Erdıdi Noémi, Csiszér Tünde Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 9. Hasenec Adrienn, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Szilágy László Róbert Csíkszereda 10. Kálmán Tamás, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Kelemen Csaba Csíkszereda 11. Kiss Rita Judit, Kiss Csaba Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Kovács Anita, Csukás Attila Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 13. Lécz Melinda-Brigitta, Giurgiu-Takó Emese Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 14. Nagy Lajos, Elektromaros Iskolaközpont, Gál Szilárd 15. Oláh Gellért, Miska Brigitta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 16. Sala Réka, Szászka Balázs Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 17. Szıcs Emıke-Katalin, Larcher Krisztián Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr 19

20 Multimédia-verseny Azt mondhatjuk, hogy ez a verseny sikeresnek bizonyult a tavalyi évben, ezért továbbra is várjuk kreatív diákok és irányító tanáraik jelentkezését. Ebben az évben a verseny szabadon választott tematikán nyugszik, a kisfilmeket mindenki saját maga tölti fel a világhálóra, nekünk pusztán az elérhetıséget kell elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri felé. A versenyre kizárólag a gyıztesek kapnak meghívást, mert az értékelés már elıtte megtörténik. Csapatonként a maximális létszám: 2 fı. Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs Szakmai partnerek: Sapientia EMTE, Kolozsvár Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Kolozsvár Médiatámogató: Román Televízió i Szerkesztısége A zsőri elnöke: Dr. Virginás Andrea, adjunktus Sapientia EMTE, Kolozsvár A zsőri tagjai: Blos-Jáni Melinda Sapientia EMTE, Kolozsvár Bóné Ferenc Sapientia EMTE, Kolozsvár Program : Versenyfilmek levetítése, mőhelymunka (Díszterem) 20

21 Résztvevık Multimédia-verseny Sor Sz NÉV Antal Szabolcs, Lukács István-Paul Csáka István, László Barna Danciu Cecilia, Vaina Tihamér Loránd Fekete Gabriella, Molnár Edith Gaál Csaba, Fülöp Szabolcs Halmen József, Barabás Szilárd Kávási Sarolta, Starmüller Petra László Ágoston, Pap Henrik Nagy Róbert, Csernay Botond Pálfi Bernadette, Fodor Tünde ISKOLA Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Református Kollégium, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Társadalomtudományok: szakdolgozatok bemutatása A többi tantárgy, így a logika, lélektan, szociológia, közgazdaságtan, filozófia, vallás és kultúra esetén a következı módszertant javasoltuk: 1. bármilyen tantárgyból, bármilyen témakörbıl és bármilyen címmel lehet jelentkezni. A lényeg az, hogy 10 perces idıkeretben kell bemutatásra kerüljön egy tudományos dolgozat, majd ezt követıen a zsőri kérdezhet. Ide kizárólag egyéni jelentkezıket várunk április 15-ig kell elkészíteni a tudományos dolgozatot, amit elektronikusan kell nekünk elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri tagjainak. A dolgozat terjedelmére vonatkozóan nincsenek megkötések. 21

22 Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs, Szakmai partner: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT), Kolozsvár. A zsőri elnöke: Drd. Kovács Barna, filozófus, közgazdász EMFT elnökségi tagja, Kolozsvár A zsőri tagjai: Dr. Csibi Mónika, pszichológus Református Kollégium, Dr. Tamási Zsolt, történész, hittanár Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum fizikum 2010 május 8-án délelıtt tól. Résztvevık Társadalomtudományok - szakdolgozatok bemutatása Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 1. Bajkó Roberta Vallás és kultúra 2. Bálint F. Kinga Lélektan 3. Bálint G. Kinga Lélektan 4. Bandi Ilona Réka Lélektan 5. Berecz Ágnes Filozófia 6. Both Csaba Attila Lélektan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22

23 Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 7. Deme Erika Dalma Lélektan 8. Enyedi László Vallás és kultúra 9. Farkas Márta Szociológia 10. Harasztovics Arnold Vallás és kultúra 11. Imre Gábor Vallás és kultúra 12. Lázár Szilvia Panna Lélektan 13. Makó Tünde Szociológia 14. Nagy László András Közgazdaságtan 15. Nyulas Dorottya Vallás és kultúra 16. Oláh Henrietta Filozófia 17. Orbán Nóra Lélektan 18. Péter Attila Filozófia 19. Szénégetı Szeréna Közgazdaságtan 20. Zavicsa Imola Közgazdaságtan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Református Kollégium, Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár Református Kollégium, Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Elektromaros Iskolaközpont, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 23

24 Anonymus Országos Történelmi Vetélkedı magyarság történelmébıl A vetélkedı témája: a magyarság történelme Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején között. Harmadszor szervezzük meg a tantárgyversenyt a magyarság történelmébıl azzal a céllal, hogy tanulóinkat történelmünk alapos megismerésére buzdítsuk. Ebben az évben a magyarság történelmének következı korszakát, közöttit jelöltük meg a tematikában. A verseny lebonyolítása írásbeli: a témához kapcsolódó feladatlap megoldása A zsőri elnöke: Dr. Rüsz Fogarasi Enikı, elıadótanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem Tanszékének dékánja A zsőri tagjai: Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus Babeş-Bolyai Tudományegyetem Dr. Tamási Zsolt tanár Sapientia EMT Mv.-hely Program : írásbeli, a feladatlap megoldása : ebéd : dolgozatok javítása 24

25 Résztvevık Anonymus Történelem Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Aizert Tibor 11 Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget 2. Balla Zoltán 11 Gerhardinum Római-Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár 3. Bereczki Szilárd 11 Bocskai István Iskolaközpont, Nyárádszereda 4. Fekete Orsolya 11 Református Kollégium, 5. György Árpád Botond 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 6. Hamar Mátyás 9 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 7. Komlodi Kinga 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Kovács Kinga 11 Domokos Kázmér Iskolacsoport, Szováta 9. Kozma István 11 Református Kollégium, 10. Lokodi Alpár Imre Mocsári Gondos Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 12. Páll Gyöngyvér 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 13. Pataki Tamás 11 Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsıszentmárton 14. Siket Martina 11 III. Béla Gimnázium, Baja 15. Bálint Andrea Melinda 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 16. Szabó István Ferenc 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 17. Szécsi Csaba 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 18. Székely Réka 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 19. Szél Gabriella-Anna 11 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 20. Takács Kincsı-Eszter 12 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Vita Renáta 9 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 25

26 Tanár kollegák akik a verseny szervezését felvállalták, kivitelezték, sikerét megalapozták: Balázs Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bálint István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Barabás Miklós, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Benedek Zsolt, Református Kollégium Bondoroi Robert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bölöni Mária, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Csíki Nóémi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Domokos Ida, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dr. Borsos Szabolcs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Egyed Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Farkas Ernı, Református Kollégium Fazakas Róbert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fejér Magdolna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fodor Gizella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Forgó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gál Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gáll Enikı, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Izabella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Hajdu Zoltán, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Horváth Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Ignát Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Incze Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Barna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Tünde, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Joó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Józsa István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum József Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kádár Adrienne, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kanizsay Györgyi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kelemen Katalin, Református Kollégium 26

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban

Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban 2010.12.28. Népujság Bolyais lányok a kecskeméti Bolyaiban Marosvásárhely testvérvárosában, Kecskeméten évente nagy tisztelettel emlékeznek városunk szülöttére, a híres matematikus Bolyai Jánosra, születésnapja

Részletesebben

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei

A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei A Szippancsok a Kincsvadászat nyertesei 2011.12.13. Népujság A Marosvásárhelyi Kulturális Központ által kezdeményezett online vetélkedı a végéhez érkezett. Az október utolsó hetében indult verseny végleges

Részletesebben

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t!

www.emt.ro emt@emt.ro Elhunyt Pusztai Kálmán Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M'SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN- HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 1%-val az EMT-t! 2004. december 28-án aláírta Mihai T:n:sescu pénzügyminiszter az 1941. számú rendeletet,

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások SZABÓ CSILLA DR. WESZELY TIBOR KOCZINGER ÉVA PÁLHEGYI-FARKAS LÁSZLÓ RÉMAN ILDIKÓ SZÁSZ ENIKŐ ORBÁN JULIANNA TOMOS IZABELLA DÉNES MARGIT DR. BENCZE MIHÁLY MÁTÉFI ISTVÁN DÁVID GÉZA ISTÓK ÉVA KOLUMBÁN ILDIKÓ

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor

Május. Kelj föl nap SZÉDIT. A tartalomból: IV. Vadrózsák Hagyományőrző Találkozó és Tehetségnap. Kányádi Sándor Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. május 105. lapszám SZÉDIT Székelykeresztúron megmozdulni, fellendülni látszik a fiatal közösségi élet. Ennek egy fontos mérföldköve,

Részletesebben

Közelképben Égly János

Közelképben Égly János AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELENŐ HÍRLEVELE Politika és információ-technológia Internet mindenkinek Kolozsvári látogatása során, ez év május 24-én Magyar Bálint, az SZDSZ

Részletesebben

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az. 2012. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2012. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az erdélyi tudományos élet keretintézményeként az évek során sok olyan eredménnyel büszkélkedhetett, melyek

Részletesebben

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán

Száz éves az iskolai oktatás Borbányán László Miklósné Száz éves az iskolai oktatás Borbányán 1911 2011 Nyíregyháza, 2011 Ilyen kívántam lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa: a tanító, ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja, irány azoknak,

Részletesebben

12.00 IMRE Mihály: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenczi Molnár Albert munkásságában 12.

12.00 IMRE Mihály: A kulturális emlékezet forrásai, jellemzői, rétegzettsége Szenczi Molnár Albert munkásságában 12. A felfedező tudomány 21. század eleji eredményei és távlatai Erdélyben 2012. november 23., péntek Helyszín: a Protestáns Teológiai Intézet díszterme Program: 10.00 Megnyitó 10.00 Kamarakoncert 10.45 DÁVID

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY V-VII OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 121 SPÎNOCHI CSILLA VIII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános 53 803 856 122 BERSZÁN-ÁRUS DÁNIEL VII. Gyergyószentmiklós Vaskertes Általános

Részletesebben

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7

FELADATSOROK 3 IX. osztály... 3 X. osztály... 4 XI. osztály... 5 XII. osztály... 7 Tartalomjegyzék Előszó 2 FELADATSOROK 3 IX. osztály......................... 3 X. osztály.......................... 4 XI. osztály......................... 5 XII. osztály......................... 7 MEGOLDÁSOK

Részletesebben

Eseménynaptár 2 0 1 3. Kolozsvár, 2013

Eseménynaptár 2 0 1 3. Kolozsvár, 2013 Eseménynaptár 2 0 1 3 Kolozsvár, 2013 Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkárságának Kulturális Főosztálya Az adatgyűjtésben partnerünk volt a Communitas Alapítvány és az Erdélyi Magyar Közművelődési

Részletesebben

Eseménynaptár 2 0 1 5. Kolozsvár, 2015

Eseménynaptár 2 0 1 5. Kolozsvár, 2015 Eseménynaptár 2 0 1 5 Kolozsvár, 2015 Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkárságának Kulturális Főosztálya. Az adatgyűjtésben partnerünk volt a Communitas Alapítvány és az Erdélyi Magyar

Részletesebben

Joannes Kájoni Szakközépiskola

Joannes Kájoni Szakközépiskola Joannes Kájoni Szakközépiskola Mirıl olvashatsz? Interjúk, bemutatkozások *** Ez történt *** Megkérdeztük a Kájonisokat *** Megmérettettünk *** Közvetítı csoport *** Talentumok *** Tudtad-e hogy...? ***

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tápiószőlősi HÍRADÓ A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA 17. évfolyam, 1. szám 2014. december Tápiószőlős minden kedves lakójának békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag boldog

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM. Kaput nyitunk a világra

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM. Kaput nyitunk a világra Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam, 2. szám 2014. február GONDOLKODÁS ÉS ÉRZELEM Kaput nyitunk a világra ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2014. MÁRCIUS 6-7. Most érzem, hogy sorsom a hazámnak

Részletesebben

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8.

Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. TOMA Stefánia Brassó 1989. december 21. 1990. június 8. 1989. december 21. A délelıtt folyamán feszült volt a hangulat a gyárakban (Vidombáki repülıgépgyár, Tractorul, Steagul Roşu). A vidombáki repülıgépgyár

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió

Június 25, szerda 12.00 - Önkormányzatok találkozója. Helyszín: Veresvirági Panzió Csomafalvi Hírlap I I. É V F O L Y A M 5 ( 1 6 ) S Z Á M 2 O 1 4. J Ú N I U S A T A R T A L O M B Ó L : XV. Csomafalvi Napok program Meghívók 2 Jogi tanácsadó Közérdekű információk 3 Egyház 4 Iskola 5

Részletesebben

MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK

MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK MESSZE LÁTÓ TUDOMÁNY: FELELŐS VÁLASZOK A JÖVŐNEK MEGNYITÓ PLENÁRIS ELŐADÁSOK Helyszín: A Protestáns Teológiai Intézet díszterme, Kolozsvár, Bocskai/A. Iancu tér 13. sz. Időpont: 2014. november 21., péntek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar. Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar Évkönyv 2008 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar ÉVKÖNYV 2008 SZTE JGYPK HÖK Szeged, 2008 Támogatók: SZTE JGYPK Dékáni Hivatal

Részletesebben

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj

V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj I. díj II. díj III. díj III. díj V. osztály Ssz. Név Osztály Helység Iskola Összesen MEC EMMV 1. Kristó Roland V. Csíkszereda Liviu Rebreanu Általános Iskola 47 I. díj I. díj 2. Miklós Csenge V. Sepsiszentgyörgy Székely Mikó Kollégium

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

Áldott karácsonyt kívánunk olvasóinknak! BUDAFOK-TÉTÉNY XVIII. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2010. DECEMBER 16. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Áldott karácsonyt kívánunk

Részletesebben