MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE. Bolyai Farkas Tantárgyverseny"

Átírás

1 MAGYAR TANNYELVŐ KÖZÉPISKOLÁK V. ORSZÁGOS TANTÁRGYVETÉLKEDİJE Bolyai Farkas Tantárgyverseny, május 7-9. BOLYAI FARKAS ELMÉLETI LÍCEUM

2 SZERVEZİBIZOTTSÁG József Éva, biológiatanár Molnár Zoltán, földrajztanár Fejér Magdolna, informatikatanár Láday Zoltán, társadalomtudomány tanár Dr. Borsos Szabolcs, filozófiatanár Józsa István, történelemtanár A VERSENY FİVÉDNÖKE Markó Béla RMDSZ Országos Elnök miniszterelnök-helyettes TÁMOGATÓINK Oktatásügyi Minisztérium i Polgármesteri Hivatal Bolyai Collegium Alapítvány Communitas Alapítvány 2

3 Ez a mi versenyünk Emlékszem, amikor Bálint István igazgató úr és kollégái tervezgetni kezdték a Bolyai tantárgyversenyt, bennem is felmerült a kétely, hogy nem fogunk-e majd a bıség zavarával küszködni versenyek dolgával. Hiszen a romániai országos tantárgyolimpia mellett még több magyarországi vetélkedı is kínálja a megméretkezést az itteni magyar diákoknak, tanároknak. Van viszont egy alapvetı különbség ezekhez képest abban, ami most már hagyományosan évek óta itt en minden tavasszal izgalomba hoz sokakat, egyre többeket, legalább két tucat romániai középiskolát. Önállóságunkról van ugyanis szó, arról, ami az induláskor engem is egybıl meggyızött, hogy ezt az elképzelést támogatni kell. Ugyanis ez a mi versenyünk, romániai, erdélyi magyaroké. Vagyis az Önök versenye, tisztelt magyarul oktató tanárnık és tanárok, a ti versenyetek, kedves magyarul tanuló lányok és fiúk. A mérce a mi mércénk, az igény a mi igényünk, a cél a mi célunk. Ez pedig alapvetıen mássá teszi ezt a vetélkedıt, mert azt mutatja, hogy ma már képesek vagyunk egymást ösztönözni, egymással versenybe szállni, és ezáltal versenyezni Európával. Csak látszólag nagy szavak ezek, hiszen a Bolyai Farkasról elnevezett marosvásárhelyi középiskolában, Bolyai János Erdélyében igazán nem fellengzısség Európát állítani mércének. Épen ellenkezıleg: kötelességünk nap mint nap a legnagyobbakhoz mérni magunkat, a Bolyaiakhoz, Kırösi Csoma Sándorhoz, Apáczai Csere Jánoshoz, Brassai Sámuelhez. Amire ık képesek voltak, arra a maiak is képesek kell hogy legyenek, ha van hozzá tehetség, munka, kitartás, ösztönzés. Nos, tehetség van itt is elegendı. A munkától nem ijedünk meg. A kitartásra ránevelt a történelem. Az ösztönzés lehetıségét pedig, többek közt ilyen versenyek formájában is, pedagógusoknak, értelmiségieknek, közéleti vezetıknek kell biztosítaniuk. Örülök, hogy ma már patinás versenyként köszönthetem ezt a nem is olyan régen közösen megálmodott versengést. Eredményes megméretkezést, sikert kívánok a résztvevıknek., májusában MARKÓ BÉLA 3

4 Motivációk Az ötlet Az iskola eredményességét a diákok teljesítménye alapján lehet a legjobban felmérni. Ehhez pedig olyan versenyek kellenek, amelyek reális esélyt biztosítanak a megmérettetésre. Ezért született meg az erdélyi magyar tannyelvő középiskolák országos tantárgyversenye, olyan tantárgyakból, amelyekben nincsenek felmérhetı eredményeink az országos versenyeken. A kezdet 2006 ban tíz tantárgyból álló, interdiszciplináris jellegő versenyt indítottunk, amelyen egy diák két tantárgyból versenyzett. Nehéz volt, de sikerült. A résztvevı iskolák igazgatóinak tanácskozása megerısítette, hogy szükség van az ilyen jellegő versenyekre. A folytatás Az évek során a verseny formája módosult. A többtantárgyas változatot átalakítottuk négy, majd öt tantárgyból álló versennyé. Ez több iskola számára tette hozzáférhetıbbé a bejelentkezést. Az eredmény A verseny országos jellegét erısíti az évente átlagosan iskola, a résztvevı diák, valamint az, hogy a Bolyai Farkas Tantárgyverseny a tanügyi minisztérium által elismert, oklevéllel megerısített, bejegyzett vetélkedı. 2010: évforduló A Bolyai Farkas tantárgyversenynek most már hagyománya van, idén az V. évfordulóját ünnepeljük. Amit elképzeltünk, az megvalósult. És a siker mindannyiunké. Értelmét a fokozódó érdeklıdés és az egyre javuló színvonal bizonyítja. Jellegénél fogva a legösszetettebb erdélyi magyar középiskolai tantárgyverseny. A verseny anyagi alapját az évek során a Tanügyminisztérium, a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, a Maros megyei tanács, a Bolyai Collegium Alapítvány, a Communitas Alapítvány, az Eurotransz Alapítvány, valamint számos sponzor biztosította. A verseny Mentora a beindulástól kezdve Markó Béla, az RMDSZ országos elnöke., május 4. Bálint István Igazgató 4

5 A versenyt idén 5 tantárgy ismeretanyagából szervezzük: biológia, földrajz, informatika, társadalomtudományok és történelem. Program Péntek május a küldöttségek érkezése, - tól regisztráció, elszállásolás vacsora a Deus Providebit Házban Szombat május reggeli a Deus Providebit Házban regisztráció megnyitó a Bolyai János Teremben vetélkedık 9,30-tól Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak 35. teremben (informatika szakterem- földszínt) 10,00-tól tételmegbeszélés a földrajz tanároknak 118-as teremben (földrajz szakterem-pince) ebéd a Deus Providebit Házban feladatlapok javítása Állatkert meglátógatása - opciónális Városnézés- opciónális díjazás a Bolyai János Teremben vacsora a Deus Providebit Házban Vasárnap május reggeli a Deus Providebit Házban tól a küldöttségek hazautazása 5

6 Nyárádi Erasmus Gyula Biológia Tantárgyverseny A Bolyai Farkas Elméleti Líceum május 7-9-e között megszervezi a magyar középiskolák ötödik országos tantárgyversenyét. A biológia ismeretanyagának elméleti és gyakorlati felmérésére idén is sor kerül, a Nyárádi Erasmus Gyula nevét viselı verseny keretében. Nyárádi Erasmus Gyula (1881. április 7., Nyárádtı június 15., Budapest) elismert természettudós, európai szaktekintély. Középiskoláit en végezte. Tanári oklevelet szerzett Budapesten, de már a fıiskolai évei alatt jelentek meg szakdolgozatai az erdélyi dombvidék növényzetérıl ben re tanárként visszatér. Majd 1922-ben Alexandru Borza meghívására a megüresedett múzeumıri állást tölti be Kolozsváron a Növénytani Múzeumban. Ettıl kezdıdıen több idıt fordíthatott a florisztikai kutatásokra ban a Román Tudományos Akadémia rendes tagjává választják, 1949-ben a Románia flóráját feldolgozó munkaközösség vezetıje lesz. A kb oldalas flóramő egészének Nyárády egymaga kb. 25%-át dolgozta fel. A kb oldalnyi flóra-anyag mellett 63 éves tudományos munkássága során 14 szakkönyvet, 138 győjteményes szakkönyvben és folyóiratokban megjelent szakdolgozatot tett közzé; a botanikában 1627 új rendszertani egységet (közöttük 2 nemzetséget, 110 fajt, 127 korcs fajt, 491 változatot) vezetett be. Róla 25 új taxont kereszteltek el. Tudományos munkásságának elismeréseként az Érdemes Tudós címet is megkapta. A Tudományos Akadémia elnökségi tagjává választotta. Azáltal, hogy a magyar középiskolák májusi országos biológia tantárgyversenyét róla nevezzük el, méltó emléket szeretnénk állítani a botanikai kutatások kiemelkedı alakjának. 6

7 A vetélkedı két szekcióban zajlik: 1. Növény- és állatbiológia X. osztályosok számára 2. Anatómia és élettan XI. osztályosok számára A vetélkedı mozzanatai: 1. Írásbeli próba (feladatlap): a végleges jegybıl a próba értéke70% az írásbeli tételek típusai: egyszerő választás, többszörös választás, relációanalízis, asszociáció és feladatmegoldás, ábrafelismerés és értelmezés stb. 2. Gyakorlati próba: a végleges jegybıl a gyakorlati próba értéke 30% otthon elkészített gyakorlati feladat: a versenyzıknek egy power-point formátumú elıadást kell készíteni (részletes leírás a tematikánál). A zsőri tagjai egyetemen és líceumban tanító tanárok. A zsőri elnöke: Prof. Dr. Nagy Örs a i Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora A zsőri tagjai: Növény- és állatbiológia Dr. Pokorny László, elıadótanár MOGYE Domokos Csaba, biológus MILVUS Mureşan Klára, biológia szakos tanár Orvosi biológia Dr. Dénes Lóránd, egyetemi tanársegéd MOGYE Dr. Simon-Szabó Zsuzsánna, óraadó tanár MOGYE Bujáki Ildikó, biológia szakos tanár Unirea Nemzeti Kollégium 7

8 Program 9 30 : Bioinformatika tanfolyam biológia tanároknak a 35-ös teremben Növény és állatbiológia (X. osztály) Feladatlapok megoldása (39-es terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (39-es terem) Orvosi biológia (XI. osztály) Feladatlapok megoldása (58-as terem) Szünet Dolgozatok bemutatása (58-as terem) Résztvevık Növény- és állatbiológia Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Borbély Brigitta Gizella 10 Református Kollégium, 2 Bölöni Botond 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 3 Csergı Nóra 10 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely Salamon Ernı Elméleti Líceum, 4 Gábor Hunor-László 10 Gyergyószentmiklós Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 5 György Szidónia 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, 6 Ilyés Orsolya 10 Gyergyószentmiklós 7 Kádár Annamária Andrea 10 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 8 Lırincz Noémi 10 Református Kollégium, Kézdivásárhely 9 Merker Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10 Szabadi Attila 10 Elektromaros Iskolaközpont, Orbán Balázs Elméleti Líceum, 11 Szatmári Rozália 10 Székelykeresztúr 8

9 Orvosi Biológiai Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1 Albert Emıke 11 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós Leövey Klára Elméleti Líceum, 2 Csurka Evelin 11 Máramarossziget Orbán Balázs Elméleti Líceum, 3 Gábor Mónika 11 Székelykeresztúr 4 Gál Réka 11 Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely 5 Gáspár Zsolt- Levente 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 6 Harmati Petra- Anikó 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7 Hochdorfer Anita 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8 Kész Blanka 11 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9 Kiss Csilla Renáta Köllı-Fehérvári Adrienne Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 11 Parajkó Zsolt 11 Simion BărnuŃiu Fıgimnázium, Szilágysomlyó 12 Sándor Eszter 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 13 Szabó Katalin 11 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 14 Szabó Lilla 11 Sepsiszentgyörgy 15 Szilágyi Evelin 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 9

10 Teleki Sámuel Országos Középiskolai Földrajzverseny 10 Sorozatban ötödszır, Teleki Sámuel név alatt harmadszor szervezzük meg a magyarul tanuló középiskolások országos földrajzversenyét. Kitőzött célunk egy emelt szintő földrajzvetélkedı meghonosítása, amely lehetıséget teremt a magyar tanulók számára egy országos jelentıségő megmérettetésre. E verseny keretében a földrajzi tudás felmérése mellett kiemelnénk a földrajz interdiszciplinaritását, átfogó jellegét, serkentve a földrajzi gondolkodásmódot, látásmódot és a kreativitást. A vetélkedı két tagozaton zajlik: általános természetföldrajz a IX.-es és humánföldrajz a X.-es és XI.-es tanulók számára. A zsőri elnöke: Dr. Makkai Gergely - a marosvásárhelyi meteorológiai központ igazgatója - óraadó tanár: - Sapientia EMT - Petru Maior Tudományegyetem - Corvinus Egyetem A zsőri alelnökei: Moldován Gergely Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr Farkas Iván Unirea Nemzeti Kollégium, Program A vetélkedı május 10-én szombaton, óra között zajlik a Bolyai Farkas Elméleti Líceum 71, 72 és 73-as osztálytermeiben. Ezalatt a földrajztanárok megbeszélést tartanak a földrajz szakteremben (pince, 118-as terem).

11 Teleki Sámuel (1845. november 1., Sáromberke március 10., Budapest) Debrecenben tanult, majd a göttingeni és a berlini egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott ban expedíciót szervezett az akkor még "fehér folt"-nak számító egyenlítıi Kelet- Afrikába. Kísérıként Ludwig v. Höhnel ( ) sorhajóhadnagyot választotta. Az expedíció összeállítása és felkészítése Zanzibárban történt, innen indultak jan. 23-án Kenya partjai felé. Mintegy 300 teherhordóval febr. 4-én kezdték meg a kb. másfél éves kutatóutat. Ennek legfontosabb eredményei: A kb kilométeres, jórészt ismeretlen tájakon áthaladó útszakasz térképezése, A Rudolf- és a Stefánia-tó, valamint a róla elnevezett Telekivulkán felfedezése, A Kilimandzsáró és a Kenya-hegy 5310 m, ill., 4680 m magasságú (minden addigi kísérletet meghaladó) megmászása, A Kenya-hegységben egy glaciális völgy és tengerszem felfedezése, Hiteles híradás eddig ismeretlen vagy alig ismert népcsoportokról, Nemcsak a hazai, hanem az egyetemes fotótörténet szempontjából is páratlan értékő fotódokumentáció készítése (az elsı eset, hogy egy karavános expedíció útját végigfényképezik), Tekintélyes tárgyi etnográfiai anyag győjtése, amely a Néprajzi Múzeum afrikai győjteményének alapját képezi, Számos tanulmányterület számára hasznosítható megfigyelések, Az expedíció élelmezését is szolgáló vadászatok nyomán egyedülálló állatbır- és trófeagyőjtemény, A két tó és a Teleki-vulkán felfedezése kiindulásul szolgált a kelet-afrikai árok-rendszer kialakulását megmagyarázó, új fejlıdéstörténeti elméletnek. Teleki késıbb is tett nagy utazásokat: 1893-ban Indiában és az indonéziai szigetvilágban járt ben ismét visszatért Afrikába és újra eljutott a Kilimandzsáróhoz. A Kilimandzsáró és a Kenya hegyeken 5000 m feletti magassági rekordokat állított fel, és csak kísérıinek betegsége miatt kényszerült visszafordulni. Nevét a Kenyán a Teleki völgy és tengerszem, valamint a Lobelia Telekii nevő növény örökíti meg; a Rudolf-tó déli részén pedig a Teleki vulkán. 11

12 Résztvevık Általános természetföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Lénárd Botond 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 2. Baróti Arnold 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 3. Berze Tamás 9 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 4. Bölöni Szabolcs 9 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 5. Györgyi Attila 9 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 6. Jantó Szilvia Bernadett 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 7. Kiss Zsolt Levente 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. László Laura 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 9. Lukács Helga 9 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 10. Nagy Aliz 9 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 11. Pongrácz István 9 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 12. Simon Györfi Julianna 9 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 13. Sipos Istvan 9 Elméleti Líceum, Nagykároly 14. Szabo Timea 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 15. Szakács Robert 9 Református Kollégium 16. Székely Andrea 9 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 17. Szilágyi Hunor 9 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 18. Tölgyesi Borbála 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 19. Török Szilvia 9 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 12

13 Humánföldrajz vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Ambrus Boglárka 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 2. Bende Renáta 10 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 3. Bíró Júlia Izabella 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 4. Csibi Noémi 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 5. Csizmadi Edith 11 Szent György Iskolaközpont, Erdıszentgyörgy 6. Dombi Krisztina Enikı 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Ssepsiszentgyörgy 7. Fischer Erika 11 Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Gocz Attila 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 9. Hunyadi Adrienn 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 10. Illés Tamás 11 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 11. Kánya Botond 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 12. Kánya István 10 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 13. Kovács Levente 10 Nagy Mózes Elméleti Liceum, Kézdivásárhely 14. László Beáta Lídia 10 Bolyai Frakas Elméleti Líceum, 15. Lörincz Sarolta 10 Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 16. Lırinczi Zoltán 10 Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely 17. Madaras Roland 10 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 18. Molnár Attila 10 Andrei Bârseanu Elméleti Liceum, Dícsıszentmárton 19. Ötvös Mădălina 10 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 20. Simon Éva-Beáta 10 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Szakács Csaba 11 Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22. Szekeres-Ugron Villı 11 Mővészeti Líceum, 23. Török Szabolcs 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 24. Veress Mónika 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 13

14 Kalkulusz Országos Informatika Tantárgyverseny Azok a számolási feladatok, amelyeket ma már egy alsó tagozatos kisdiák is könnyedén megold, az ókorban komoly problémát jelentettek. A technika azonban segítségére sietett a számolással bajlódóknak: kifejlesztettek egy olyan eszközt (abakusz), amelynél a számolások megkönnyítésére négyszögletes lapocskákat használtak, amelyeken párhuzamos vonalak jelölték az egyes számjegyeket. Minden vonalra annyi kavicsot helyeztek, amennyi az egyik számnak megfelelt. Ezeket a kövecskéket a rómaiak calculus nak nevezték (ejtsd: kalkulusz), innen ered a kalkulátor szó is. A rómaiakat megelızıen már Egyiptomban is használtak kalkulusz típusú számolóeszközt, de hasonló szerkezeteket készítettek a kínaiak (suŕn pán), a japánok (szoroban) és az oroszok (szcsoti) is. Mivel az általunk szervezett verseny nem csupán programozási feladatok megoldását célozza, hanem ugyanakkor felhasználói feladatok megoldását is, úgy véltük, hogy a kalkulusz megnevezés jelképesen utal arra, hogy a programozási feladatok megoldásához világos gondolkodásra, rendszerezett tudásháttérre, azaz megfelelıen a helyükre illesztett kövecskékre van szükség. A megnevezés utal egyben arra is, hogy napjainkban - így az általunk szervezett versenyen is szinte bármilyen feladat megoldásához szükség van számítástechnikai eszközre, azaz kalkulátorra. A latin elnevezés magyar megfelelıjét választottuk, utalva ezáltal arra is, hogy a versenyt a magyar tannyelvő középiskolák diákjai számára szervezzük, hagyományteremtı szándékkal. 14

15 A vetélkedı két szekcióban zajlik. A programozói verseny Egypróbás feladatmegoldó verseny, amely számítógépen történik, egy választott programozási nyelven. A versenyzıknek C/C++ vagy Pascal programot kell írniuk a rendelkezésükre álló 2 órás munkaidı alatt. Célkitőzések: az algoritmizáló tudásszint felmérése a logikus gondolkodásmód fejlesztése a különbözı nehézségi fokú feladatok megoldása révén a programozás iránti érdeklıdés serkentése a kreativitás fejlesztése A számítógép alkalmazói verseny Egyfordulós feladatmegoldó verseny. A versenyzıknek az Információ és kommunikáció technológiája tárgykörhöz kapcsolódó alkalmazói feladatokat kell megoldaniuk számítógépen. Munkaidı 2 óra. Célkitőzések: a számítógépes alkalmazások iránti érdeklıdés serkentése, a célirányos adatfeldolgozás ösztönzése a szövegértés és a kreativitás fejlesztése kapcsolatteremtés az informatika és más tantárgyak között Értékelés Az értékelı bizottságot középiskolai és egyetemi tanárok alkotják. A zsőri elnöke: Dr. Kása Zoltán, professzor Sapientia EMT A zsőri tagjai: Dr. Antal Margit, adjunktus Sapientia EMT Dr. Kátai Zoltán, adjunktus Sapientia EMT Szabó Zoltán, tanár Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen Program : programozói verseny (29-es terem) : alkalmazói verseny (31-es terem) 15

16 Résztvevık Programozói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Baló Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 2. Bartha Miklós 10 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 3. Biró Dániel 10 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 4. Boda Levente 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 5. Botos Péter 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 6. Gazsi Ádám 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 7. Gráma Levente 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 8. Kelemen Attila 11 Elektromaros Iskolaközpont, 9. Kis Zsombor 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 10. Lukács Andor 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 11. Nagy Gellért 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Orbán Szabolcs 11 Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy 13. Rákosi Alpár 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szilveszter Szabolcs 11 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 16

17 Számítógép alkalmazói Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Bács Lénárd 9 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 2. Boér László 11 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 3. Érsek Edmond László 12 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 4. Farkas Zita-Ágota 10 Áprily Lajos Fıgimnázium, Brassó 5. Kis Zoltán 10 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 6. Lakatos Mihály 12 Salamon Ernı Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós 7. László Sándor 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 8. Miklós Imre 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 9. Mincsor Hunor 11 Elektromaros Iskolaközpont, 10. Popa Timea 12 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 11. Rácz Balázs 10 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 12. Szabó Attila 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 13. Szabó Hunor 12 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 14. Szabó Loránd Gyula 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 15. Toriay Tihamér-László 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 16. Tornai Tamás 10 Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely 17. Veress Botond 12 Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda 18. Vitályos Zsolt 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 17

18 Societas Humana Társadalomtudományok Versenye Ebben az évben a társadalomtudományok mindegyike képviselteti magát a versenyen. Üzleti tervek verseny Az eddigi években ez a verseny kivívta magának a létjogosultságot, ezért módszertanilag itt nincs semmilyen változás. 10 perces idıkeretben kell bemutatni egy megvalósítható üzleti tervet, majd válaszolni kell a szakmai zsőri által feltett kérdésekre. Maximális csapatlétszám: 2 fı. Szakmai felelıs: Láday Zoltán Szakmai partner és támogató: Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri elnöke: Dr. Fülöp Árpád, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda A zsőri tagjai: Dr. Lázár Ede, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Dr. Péter Katalin, adjunktus Sapientia EMTE, Csíkszereda Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum amfiteátruma, 2010 május 8-án, délelıtt 9 30 órától. 18

19 Résztvevık Üzleti tervek Vetélkedı Sor Sz. NÉV ISKOLA 1. Bálint Csilla, Kacsó Erika Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta 2. Bálint Júlia Piroska, Antal Dániel Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 3. Csákány Iringó Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 4. Deák Zsolt, Sandu Zsolt Szilveszter Kemény János Líceum, Maroshévíz 5. Demeter Zselyke, György Szilárd Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda 6. Dobai Adél-Imola, Dénes Brigitta Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 7. Domschy Bianka, Király Hella Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 8. Erdıdi Noémi, Csiszér Tünde Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár 9. Hasenec Adrienn, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Szilágy László Róbert Csíkszereda 10. Kálmán Tamás, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Kelemen Csaba Csíkszereda 11. Kiss Rita Judit, Kiss Csaba Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 12. Kovács Anita, Csukás Attila Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 13. Lécz Melinda-Brigitta, Giurgiu-Takó Emese Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 14. Nagy Lajos, Elektromaros Iskolaközpont, Gál Szilárd 15. Oláh Gellért, Miska Brigitta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 16. Sala Réka, Szászka Balázs Áprily Lajos Elméleti Líceum, Brassó 17. Szıcs Emıke-Katalin, Larcher Krisztián Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr 19

20 Multimédia-verseny Azt mondhatjuk, hogy ez a verseny sikeresnek bizonyult a tavalyi évben, ezért továbbra is várjuk kreatív diákok és irányító tanáraik jelentkezését. Ebben az évben a verseny szabadon választott tematikán nyugszik, a kisfilmeket mindenki saját maga tölti fel a világhálóra, nekünk pusztán az elérhetıséget kell elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri felé. A versenyre kizárólag a gyıztesek kapnak meghívást, mert az értékelés már elıtte megtörténik. Csapatonként a maximális létszám: 2 fı. Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs Szakmai partnerek: Sapientia EMTE, Kolozsvár Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Kolozsvár Médiatámogató: Román Televízió i Szerkesztısége A zsőri elnöke: Dr. Virginás Andrea, adjunktus Sapientia EMTE, Kolozsvár A zsőri tagjai: Blos-Jáni Melinda Sapientia EMTE, Kolozsvár Bóné Ferenc Sapientia EMTE, Kolozsvár Program : Versenyfilmek levetítése, mőhelymunka (Díszterem) 20

21 Résztvevık Multimédia-verseny Sor Sz NÉV Antal Szabolcs, Lukács István-Paul Csáka István, László Barna Danciu Cecilia, Vaina Tihamér Loránd Fekete Gabriella, Molnár Edith Gaál Csaba, Fülöp Szabolcs Halmen József, Barabás Szilárd Kávási Sarolta, Starmüller Petra László Ágoston, Pap Henrik Nagy Róbert, Csernay Botond Pálfi Bernadette, Fodor Tünde ISKOLA Márton Áron Elméleti Líceum, Csíkszereda Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelykeresztúr Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Református Kollégium, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Társadalomtudományok: szakdolgozatok bemutatása A többi tantárgy, így a logika, lélektan, szociológia, közgazdaságtan, filozófia, vallás és kultúra esetén a következı módszertant javasoltuk: 1. bármilyen tantárgyból, bármilyen témakörbıl és bármilyen címmel lehet jelentkezni. A lényeg az, hogy 10 perces idıkeretben kell bemutatásra kerüljön egy tudományos dolgozat, majd ezt követıen a zsőri kérdezhet. Ide kizárólag egyéni jelentkezıket várunk április 15-ig kell elkészíteni a tudományos dolgozatot, amit elektronikusan kell nekünk elküldeni, hogy továbbíthassuk a szakmai zsőri tagjainak. A dolgozat terjedelmére vonatkozóan nincsenek megkötések. 21

22 Szakmai felelıs: dr. Borsos Szabolcs, Szakmai partner: Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság (EMFT), Kolozsvár. A zsőri elnöke: Drd. Kovács Barna, filozófus, közgazdász EMFT elnökségi tagja, Kolozsvár A zsőri tagjai: Dr. Csibi Mónika, pszichológus Református Kollégium, Dr. Tamási Zsolt, történész, hittanár Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Helyszín és idıpont: Bolyai Farkas Elméleti Líceum fizikum 2010 május 8-án délelıtt tól. Résztvevık Társadalomtudományok - szakdolgozatok bemutatása Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 1. Bajkó Roberta Vallás és kultúra 2. Bálint F. Kinga Lélektan 3. Bálint G. Kinga Lélektan 4. Bandi Ilona Réka Lélektan 5. Berecz Ágnes Filozófia 6. Both Csaba Attila Lélektan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 22

23 Sor Sz. NÉV Tantárgy ISKOLA 7. Deme Erika Dalma Lélektan 8. Enyedi László Vallás és kultúra 9. Farkas Márta Szociológia 10. Harasztovics Arnold Vallás és kultúra 11. Imre Gábor Vallás és kultúra 12. Lázár Szilvia Panna Lélektan 13. Makó Tünde Szociológia 14. Nagy László András Közgazdaságtan 15. Nyulas Dorottya Vallás és kultúra 16. Oláh Henrietta Filozófia 17. Orbán Nóra Lélektan 18. Péter Attila Filozófia 19. Szénégetı Szeréna Közgazdaságtan 20. Zavicsa Imola Közgazdaságtan Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Református Kollégium, Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár Református Kollégium, Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Domokos Kázmér Iskolaközpont, Szováta Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Elektromaros Iskolaközpont, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Dr. Palló Imre Mővészeti Szakközépiskola, Székelyudvarhely Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy 23

24 Anonymus Országos Történelmi Vetélkedı magyarság történelmébıl A vetélkedı témája: a magyarság történelme Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején között. Harmadszor szervezzük meg a tantárgyversenyt a magyarság történelmébıl azzal a céllal, hogy tanulóinkat történelmünk alapos megismerésére buzdítsuk. Ebben az évben a magyarság történelmének következı korszakát, közöttit jelöltük meg a tematikában. A verseny lebonyolítása írásbeli: a témához kapcsolódó feladatlap megoldása A zsőri elnöke: Dr. Rüsz Fogarasi Enikı, elıadótanár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem Tanszékének dékánja A zsőri tagjai: Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus Babeş-Bolyai Tudományegyetem Dr. Tamási Zsolt tanár Sapientia EMT Mv.-hely Program : írásbeli, a feladatlap megoldása : ebéd : dolgozatok javítása 24

25 Résztvevık Anonymus Történelem Vetélkedı Sor Sz. NÉV Oszt. ISKOLA 1. Aizert Tibor 11 Leöwey Klára Líceum, Máramarossziget 2. Balla Zoltán 11 Gerhardinum Római-Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár 3. Bereczki Szilárd 11 Bocskai István Iskolaközpont, Nyárádszereda 4. Fekete Orsolya 11 Református Kollégium, 5. György Árpád Botond 10 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 6. Hamar Mátyás 9 Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 7. Komlodi Kinga 11 Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly 8. Kovács Kinga 11 Domokos Kázmér Iskolacsoport, Szováta 9. Kozma István 11 Református Kollégium, 10. Lokodi Alpár Imre Mocsári Gondos Tamás Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 11 Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely 12. Páll Gyöngyvér 11 Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz 13. Pataki Tamás 11 Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsıszentmárton 14. Siket Martina 11 III. Béla Gimnázium, Baja 15. Bálint Andrea Melinda 10 Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen 16. Szabó István Ferenc 10 Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen 17. Szécsi Csaba 11 Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr 18. Székely Réka 9 Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 19. Szél Gabriella-Anna 11 János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár 20. Takács Kincsı-Eszter 12 Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, 21. Vita Renáta 9 Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, Csíkszereda 25

26 Tanár kollegák akik a verseny szervezését felvállalták, kivitelezték, sikerét megalapozták: Balázs Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bálint István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Barabás Miklós, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Benedek Zsolt, Református Kollégium Bondoroi Robert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bölöni Mária, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Csíki Nóémi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Domokos Ida, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Dr. Borsos Szabolcs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Egyed Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Farkas Ernı, Református Kollégium Fazakas Róbert, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fejér Magdolna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Fodor Gizella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Forgó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gál Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Gáll Enikı, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum György Izabella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Hajdu Zoltán, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Horváth Gabriella, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Ignát Anna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Incze Katalin, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Barna, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Jakab Tünde, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Joó Erika, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Józsa István, Bolyai Farkas Elméleti Líceum József Éva, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kádár Adrienne, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kanizsay Györgyi, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Kelemen Katalin, Református Kollégium 26

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Maros Körzet: Marosvásárhely 5. osztály 1 Nagy Adél Zsigmond Júlia Ákosfalvi Gimnázium Ákosfalva 149 2 Demeter Dávid Levente Barabás Anna Tudor Vladimirescu Általános Iskola Marosvásárhely

Részletesebben

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem

Pályaalkalmassági interjú Időpont: július 28. Helyszín: Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 15-ös terem Fordító és tolmács mesteri szak Pályaalkalmassági interjú 15-ös terem 1 Barabas F.-R. Blanka 9,00-9,10 2 Bartha E. Éva 9,10-9,20 3 Kiss Z. Tünde 9,20-9,30 4 Kopacz N. Réka-Orsolya 9,30-9,40 5 Szécsi J.

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba engleză proba orală Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G Marţi, 24 iunie Sala 102 Clasa a XII-a G 8,30-10 ANTAL S DÁNIEL BODO J HELGA-HANNELORA COZMA I IOAN-ALEX CSÉCS S ATTILA-ZOLTÁN DEMZSE D NIMROD GAGYI T ZALÁN RÓBERT 10-11 GÁL A ATTILA GRITTÓ A ÁRPÁD GYŐRGY-NOVÁK

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve

Jelentkezési űrlap. Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály. Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Jelentkezési űrlap Megye: Kovászna Iskola: Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy I. osztály Ssz. Tanuló neve Pontszám Felkészítő neve Iskola neve Település 1. Fazakas Gergő Nándor 152 Péterfi Edit Székely

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Összesítés. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Összesítés Osztály: I. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Bartha Boróka Bagoly Antónia Kőrösi Csoma Sándor Líceum Kovaszna 144

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott

S. Sz. Név Osztály Iskola Helység Ell. Beválogatott 1 Gábor Tamás 4 Vitos Mózes Általános Iskola Csíkszentkirály 11 I. igen 2 Bakos Csongor 4 József Attila Általános Iskola Csíkszereda 10 II. igen 3 Bogács Botond 4 Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszereda

Részletesebben

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET

NÉV OSZTÁLY INTÉZMÉNY TANÁR HELYEZÉS GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR LÍCEUM PÉTER JAKAB MÁRIA DÍCSÉRET EVANGÉLIKUS LUTHERÁNUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍSZTERME, BRASSÓ V. OSZTÁLY GÁL CSANÁD V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA DEBRECZI ORSOLYA V PLUGOR SÁNDOR PÉTER JAKAB MÁRIA HADNAGY LEHEL V TRAIAN GIMNAZIUM DICSŐSZENT

Részletesebben

Név Oszt. Eredm. Verseny neve Szint Felkészítő tanár

Név Oszt. Eredm. Verseny neve Szint Felkészítő tanár 1 Cseke Kata IX.A részvétel Mikes Kelemen Magyar nyelv es irodalom tantargyverseny országos Fekete Erzsébet-Noémi 2 Dosa Bea Boglarka IX.A II. díj Angol nyelv tantárgyverseny megyei Benedek Timea 3 Ferenc

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00

Bolyai-Refi 41. Testnevelés. Testnevelés. Elkészült az órarend:2015-09-18. asc ÓraRend 10:00-10:50 16:10-17:00 11:10-12:00 9:00-9:50 15:10-16:00 Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint Júlia T Bálint Júlia Elkészült az órarend:-- Bolyai-efi : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : : - : T Bálint

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében

A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében A Báthory-díjasok névsora a ballagás dátumának sorrendjében 1993. június 12. 1 Szántó Csaba XII.A 9,93 2 Polonyi Tünde XII.C 9,70 3 Breier Ingrid XII.C 9,59 4 Jakab Medvéssy Ágnes Zsófia XII.C 9,53 1994.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK Bolyai Farkas Elméleti Líceum Római Katolikus Teológiai Líceum Ballagás 2015. május 29. 1. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ÉVFOLYAMELSŐK: HORVÁTH ILKA, XII. E és SÜKÖSD BLANKA-EVELYN, XII. F osztályos tanulók, mindketten

Részletesebben

Eredménylista. Megye:Brassó Osztály: I.

Eredménylista. Megye:Brassó Osztály: I. Eredménylista Megye:Brassó Osztály: I. 1 Vajda Melinda Manta Gyöngyi George Moroianu Középiskola Négyfalu 150 2 Gödri Júlia Hochbauer Éva Diaconu Coresi 2-es sz. Alt. Iskola Brassó 150 3 Bartha Anett Hochbauer

Részletesebben

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I.

Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. Eredménylista Megye: Szatmár Körzet: Nagykároly Osztály: I. 1. Filip Izabella Korcsmáros Gabriella 3. sz. Ált. Isk. Nagykároly 150 2. Toma Tamara Toma Anikó Fényi István Ált. Isk. Kaplony 150 3. Mák Andor

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor

Otthon vagy? Hol vagy otthon? Csak a nyelvben... Márai Sándor KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ANYANYELVI VETÉLKEDŐ Emberi Erőforrások Minisztériuma A Magyar Nyelv Napjai Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Erdélyi magyar helységneveink TÁMOGATÓK: Bethlen Gábor Alap Budapest Nemzeti

Részletesebben

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA

A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA A SZENT ANNA-TÓ 2050-BEN RAJZVERSENY I-IV OSZTÁLY EREDMÉNYTÁBLA 234 BALÁZS HUNOR III. Sepsiszentgyörgy Plugor Sándor Művészeti Líceum 7 836 843 190 VAJNA ZSOLT III. Kézdivásárhely Nagy Mózes Elméleti Líceum

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10.

Programarea examenului de competenţe lingvistice la Limba şi literatura maghiară Miercuri-szerda, 10 iunie-június 10. Clasa a XII-a A Sala-106-terem 12,30-14 BALOGH K.A. HANNA BÁNYAI I. BORBÁLA BELENYESI I.L. HELGA-ANGELA BENKŐ A. BEÁTA-MÁRIA BÉRES J. JÁNOS BÖNDI Z.L. TAMÁS 14-15 BUKSA L. EMESE-TÜNDE CSATLOS L. ANDREA

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Liviu Rebreanu Gimnázium Marosvásárhely 138 Liviu Rebreanu

EREDMÉNYLISTA. Liviu Rebreanu Gimnázium Marosvásárhely 138 Liviu Rebreanu EREDMÉNYLISTA Megye: Maros Osztály: I. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Dénes Ingrid Kántor Csilla 2 Kertész Stefánia Kántor Csilla 3 Gligor Olrsolya Kántor Csilla 4 Fazakas

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK SZEPTEMBER 1-13 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2014. SZEPTEMBER 1-13 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Szeptember 1 hétfő Szeptember 2 kedd Német nyelv és irodalom, dr. Nagy Ágota dr.jános Szabolcs

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette V-VIII Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár V Barta Zágoni Bernadette Csillagszerző Matematikaverseny megyei I. díj Mátéfi István Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei I. díj

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Brassó Körzet: Brassó Osztály: 1. osztály Sor Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pont 1 Ahmed Omar Balázs Rita George Moroianu Középiskola Négyfalu 146 2 Sipos-Gaudi

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Nagy Örs. Ács Dávid. Ferenczi Beatrix. Horváth Ilka

Nagy Örs. Ács Dávid. Ferenczi Beatrix. Horváth Ilka Név Oszt Verseny megnevezése verseny szint Eredmény Tanár Balogh Hanna IXA Német tantárgyverseny megyei III Szegedi Éva Belényesi Helga Angéla IXA ODFIE Szavaló és népdalverseny országos részvétel Varró-Bodoczi

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Bihar Körzet: Margitta S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység Tollbamondás Feladatlap 1. Hajas Dorottya-Zsófia

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE

MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK X. ORSZÁGOS BOLYAI FARKAS MULTIDISZCIPLINÁRIS TANTÁRGYVERSENYE Bolyai Farkas Elméleti Líceum 2015. május 8-10. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Óbudai Árpád Gimnázium SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET

III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET III. VALLÁSI NÉPRAJZ, FOLKLÓR, NÉPMŰVÉSZET Sor A dolgozat A dolgozat címe Szakirányító szám készítője 1. Babos Ibolya Szabéd falu története a helységnevekben és a legendákban 2. Domahidi Jolán Somosd képe

Részletesebben

Hargita megye Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394,

Hargita megye Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394, Hargita megye 2012. 2. 21. Az Erdélyi Magyar Néppárt HARGITA megyei szervezete: Elnök: Jakab Attila (+40744/699394, jakabattila@yahoo.com) Széki elnök (Csíkszék): Tőke Ervin Széki elnök (Gyergyószék):

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben.

Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf (42) Alapítva: 1991-ben. Kis Vakond Tanodája 4400 Nyíregyháza Pf. 291. (42) 443-526 e-mail: tanoda@kisvakond.hu Alapítva: 1991-ben. Versenyvizsga 2009. Itt láthatóak a 3. osztályos tanulók eredményei a 2009. február 13-án megírt

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Numele şi prenumele Név 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439

Magyarország: Sorszám Név Ország Kategória 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Magyarország: 444 Ando Gyula Bence Magyarország Informatika 128 Balogh Jenő Magyarország Színművészet-szavaló 439 Bártfay Hanna Luca magyarország 417 Botos Gesztenye Magyarország Tánc 58 Csajkos Norbert

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin. Petőfi Sándor Kézdivásárhely Gimnázium

Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin. Petőfi Sándor Kézdivásárhely Gimnázium Megye: Kovászna Körzet: Kézivásárhely II. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola Település Tollbam. Feladat Eredmény 1. Bán Krisztián Füleki Katalin 30 60 90,00 2. Csorba Rita Csorba Edit Elemi

Részletesebben

2012. október 27. III. Matematikai Tehetségnap (SimpleX Egyesület)

2012. október 27. III. Matematikai Tehetségnap (SimpleX Egyesület) A MATEMATIKA KATEDRA 2012/2013 ISKOLAI ÉVI TEVÉKENYSÉGEI 2012. október 4-9. Kíváncsíságvezérelt tehetséggondozó matematikatábor, Torockó (Szervező: SimpleX Egyesület) Résztvevők: Hajnalka 1. Burus Endre

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szatmár. Osztály: V.

Eredménylista. Megye: Szatmár. Osztály: V. Eredménylista Megye: Szatmár Osztály: V. 1. Burlacu Kitti Uszkai Arpad Péri Általános Iskola Pér 140,5 2. Ligner István Attila Huszti Orsolya Soltész János Általános Iskola Ombod 137,5 3. Halmi Annamaria

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

III Erdei futónap eredmények

III Erdei futónap eredmények III Erdei futónap eredmények Legkisebbek 600m (2-6 év) fiú futónaptár.hu 1. Móser Barnabás 2. Hidy Krisztián 3. Tücsök Gergı 4. Boros Barna 5. Soós Donát 6. Kalmár Benjamin 7. Csuka Zsombor 8. Láng Olivér

Részletesebben

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016

CONCURSUL DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LIMBA MAGHIARĂ VEŢI FI MARTORII MEI TANÚIM LESZTEK Faza naţională aprilie 2016 CLASA A V-A 1 KNCZEL RSZ Şcoala Gimnazială, Camin 570 Bréda Bernadett 2 ANTAL BALÁZS Liceul Tehnologic "Petőfi Sándor", Dăneşti 571 Szőcs Judit 3 BALLA Şcoala Gimnazială "Majláth Gusztáv Károly" 572 Sárig

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00

Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00 Kiváló teljesítményő diákok és felkészítı tanáraik díjazása Díszterem, május 4-én 13 00 Oszt Tanuló neve Tantárgy Verseny megnevezése Verseny Verseny Elért Felkészítı tanár típusa színhelye helyezés neve

Részletesebben

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK augusztus 31 szeptember 12

Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK augusztus 31 szeptember 12 Terembeosztás - ŐSZI VIZSGASZESSZIÓ - BTK 2015. augusztus 31 szeptember 12 DÁTUM SZAK TANÁR NEVE ÓRA TEREM Megjegyzés Augusztuus 31 hétfő Német, Német-magyar, Angolnémet jelezni 2015. augusztus 30, 9.00

Részletesebben