PÁLYÁZAT Magyar Gasztroenterológiai Társaság Jövőbeni Elnöki pozíciójára (President elect)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT Magyar Gasztroenterológiai Társaság Jövőbeni Elnöki pozíciójára (President elect)"

Átírás

1 1 Magyar Gasztroenterológiai Társaság Elnöksége - Vezetősége részére PÁLYÁZAT Magyar Gasztroenterológiai Társaság Jövőbeni Elnöki pozíciójára (President elect) Tisztelt Elnökség! Tisztelt Vezetőség! Alulírott Dr. Herszényi László, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság leköszönő főtitkáraként meg kívánom pályázni a Magyar Gasztroenterológiai Társaság jövőbeni Elnöki (President elect) pozícióját. Pályázatomhoz csatolom szakmai önéletrajzomat és motivációs levelemet. Tisztelettel kérem pályázatom elfogadását, támogatását. Budapest, május 22. Tisztelettel: Dr. Herszényi László MTA doktora MGT főtitkára

2 2 Szakmai Önéletrajz Dr. Herszényi László, PhD, DSc, MSc Születési hely, idő: Gyergyószentmiklós, február 14. Egyetemi tanulmányok: 1985: Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem, summa cum laude Szakképesítések: Belgyógyászat (1991) Gasztroenterológia (1993) Klinikai Onkológia (2002) Klinikai farmakológia (2004) Egészségügyi Manager (Semmelweis Egyetem-2012) (másod-diploma) Tudományos fokozat: 1997: Ph.D. summa cum laude (Semmelweis Egyetem) 2010: Med. Habilitationem (Semmelweis Egyetem) 2010: MTA Doktora (Dsc) (Magyar Tudományos Akadémia) Munkahelyek: Tanulmányutak: : Marosvásárhelyi Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika jelenleg is: Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika : a NATO és az Olasz Kormány Ösztöndíja, Padova (Olaszország) Főbb tudományos pályadíjak, szakmai díjak: : Bolyai János Posztdoktori Kutatási Ösztöndíj (MTA) : Békésy György Posztdoktori Kutatási Ösztöndíj (Oktatási Minisztérium) : "ASTRA-Pharmaceutical Gasztroenterológiai Díj (Astra) : Award of the Synthelabo Recherche - 6 th UEGW (Birmingham, Anglia) : A rák ellen, az emberért, a holnapért Alapítvány Díja : Rolf Madaus díj MGT: az év legjobb idegen nyelvű közlemény díja : Pro optimo merito in Pancreatico-Oncologia (Simor Pál Alapítvány) : Orvosi Hetilap-Markusovszky díj : Hetényi díj (MGT) Tudományos szervezeti tagság: - Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) (2010 óta Főtitkár; Elnökségi tag); - Magyar Belgyógyász Társaság (2010 óta Titkár, Elnökségi tag); - Magyar Onkológusok Társasága (tag); - European Association for Cancer Research (EACR) (tag) Hazai és nemzetközi szervezeti és közéleti tagság - Gasztroenterológiai-Hepatológiai Szakmai Kollégium (tag) - Magyar Tudományos Akadémia (MTA): Doktori Bizottság (tag) - Emberi Erőforrás Minisztérium: ETT-TUKEB (tag) - United European Gastroenterology (Európai Egyesült Gasztroenterológiai Társaság) o UEG - National Societies Committee (Bizottsági tag): o UEG - Education Committee (Oktatási Bizottság - tag): a Bizottságban egyszemélyben képviselem Magyarországot

3 3 Nyelvtudás: angol, olasz, román Oktatási tevékenység: - Ph.D. iskola témavezető. - Doktori Iskola: Elővéleményezési Bizottsági tag (2006-jelenleg is) - Kötelezően választható fakultáció témavezetője ( Gasztroenterológiai Onkológia ) Nemzetközi Posztgraduális továbbképzéseken rendszeresen felkért előadó: - European Training Center for Gastroenterology (Padova-Treviso; ) - European School of Gastroenterology (Nantes-2004; Prága-2005) - Bridging Meeting (Berlin ) - European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN) ( ) Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése: - Magyar Gasztroenterológiai Nagygyűlés (Tihany) (2010 óta évente - főtitkárként) - Semmelweis Egyetem Gasztroenterológiai Továbbképzések ( között évente) - 25th Meeting of EASL (1990, Budapest) /rendezőbizottsági tag/ - International Workshop on Advanced Digestive Endoscopy (1992, Budapest) /rendezőbizottsági tag/ - 1st European Gastroenterology Conference for General Practitioners (2007, Budapest) /rend.biz. tag/ - International Falk Symposium (2008, Budapest) /rendezőbizottsági tag/ - New European Initiatives in Colorectal Cancer Screening Budapest-Declaration (2011, Budapest) /kongresszus tudományos titkára/ - Molecular medicine in GI oncology EAGE Postgraduate Course (2011, Budapest) /kongresszus tudományos titkára/ - Gastroenterology Master Course (2012, Budapest) (nemzetközi konferencia, társelnök) - Summer School Trainee Course (2013, Prága) (nemzetközi tanfolyam, társelnök) - Healthy Stomach Initiative Nemzetközi Szimpózium (2014, Tihany) (elnök) - CEURGEM (Közép Európai Gasztroenterológiai Kongresszus) (2016, Budapest) (elnök) Szerkesztőségi Bizottsági tag: - Magyar Belorvosi Archívum; Granum - Matrix Metalloproteinases in Medicine - Gastrointestinal Cancer Review Letters - World Journal of Gastrointestinal Oncology - World Journal of Gastroenterology - World Journal of Gastrointestinal Endoscopy Lektori tevékenység: számos hazai és nemzetközi folyóirat által felkért bíráló, lektor, referens: Acta Physiol Hung, MBA, Orv Hetil, Gastroenterology, BMC Gastroenterol, Endoscopy, Clin Nutrition, DNA Cell Biol, POR, Technique of Coloproctol, Int J Exp Pathol, Regulatory Peptides, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Hepatobiliary&Pancreatic Diseases International; World Journal of Gastroenterology; J Carcinogenesis- Mutagenesis, Medicinal Res Rev, Histology and Histopathology, W J Gastrointestinal Endoscopy; Digestion; BMC Cancer; Dig Liver Dis; Int J Cancer; Eur J Gastroenterol&Hepatol Publikációs tevékenység: - Összes tudományos és felsőoktatási közlemények száma: Konferenciák idézhető angol nyelvű abstractjai: Közlemények impakt faktora: Független hivatkozások száma: Hirsch index: 16 - Könyvfejezetek száma: 31 Budapest, május 22. Dr. Herszényi László MTA Doktora

4 4 Motivációs levél Dr. Herszényi László, PhD, DSc, MSc A Magyar Gasztroenterológiai Társaság leköszönő főtitkáraként, miután az eddigi hagyományoknak megfelelően az Elnökségen belül kitöltöttem a szükséges tanulási időszakot és végigjártam a kötelező ranglétra fokozatokat, meg kívánom pályázni a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Jövőbeni Elnöki (President Elect) pozícióját. Eddigi szakmai, oktatási, egészségügyi menedzseri tapasztalataim, valamint közéleti és nemzetközi kapcsolatrendszerem segítségével, jövőbeni elnökként tovább szeretném szolgálni a Magyar Gasztroenterológiai Társaságot. Pályázatomat alátámasztó szakmai, közéleti szempontok-adatok: több mint 25 éves klinikai tapasztalat, négy szakvizsga, eü. manager képesítés tudományos fokozatok: PhD, MTA doktora, habilitáció több tudományos pályadíj, szakmai díj hazai és nemzetközi tudományos szervezeti tagságok hazai és nemzetközi szerkesztőségi bizottsági tagságok hazai közéleti és szervezeti tagságok (Szakmai Kollégium; MTA Doktori Bizottság, ETT-TUKEB) hazai és nemzetközi konferenciák szervezője kiterjedt nemzetközi szervezeti tagság, kapcsolatrendszer o UEG-National Societies Committee - tag o UEG-Education Committee - tag o EAGEN, European School of Gastroenterology, Bridging Meeting (Berlin), European Training Center of Gastroenterology (Padova) rendszeresen felkért előadója MGT Elnökségében betöltött szerepek: korábban gazdasági titkár (pénztáros), az utóbbi 4 évben főtitkár.

5 5 Tervek-célkitűzések Megválasztásom esetén az alábbiakban foglalom össze legfontosabb célkitűzéseimet: Az MGT hagyományainak szigorú ápolása-őrzése mellett fontosnak tartom a megújulást, a legjobb európai áramlatokhoz, tendenciákhoz való igazodást. A lehető legdemokratikusabb, nyílt, átlátható vezetést kívánom megszilárdítani. Megfelelő egyensúlyt kívánok teremteni a tapasztalt-idősebb és a fiatal gasztroenterológus Kollégák között: támaszkodni szeretnék a tapasztalt bölcsek tanácsára, ugyanakkor a fiatalok helyzetbe hozását, támogatását az egyik legfontosabb célkitűzésemnek tekintem. Törekedni fogok a vidék-főváros, a közkórházak-egyetemi centrumok képviseletének egyensúlyára, a szembenállás helyetti sikeres együttműködés reményében. Az egyes Szekciókkal való kapcsolatot szorosabbá kívánom fűzni. A nemzetközi pályázatokon való hatékonyabb és sikeresebb részvétel céljából meg szeretném erősíteni a korábban már elvben működő pályázatokat figyelő-segítő, előkészítő albizottság tevékenységét. Fontosnak tartom a közép-európai országokkal való szorosabb kapcsolattartást; e téren fel kívánom használni a környező országok vezető gasztroenterológusaival ápolt kiterjedt személyes kapcsolatrendszeremet. Meggyőződésem, hogy a nemzetközi gasztroenterológiai fórumokon a közös közép-európai fellépés hatékonyabbá teheti nemzetközi érdekérvényesítő képességünket. Jó lehetőség lesz a kapcsolatok továbbfejlesztésére a 2016-ban esedékes budapesti CEURGEM (Közép Európai Gasztroenterológiai) Konferencia, amelynek elnöke lehetek. A nemzetközi bizottságokban betöltött funkcióim révén továbbra is aktívan képviselni kívánom az MGT és Magyarország érdekeit, az összes hazai szakmai-tudományos kezdeményezést, pályázatot. Elő kívánom segíteni a fiatal gasztroenterológusok aktívabb részételét a nemzetközi továbbképző konferenciákon. E téren nélkülözhetetlennek tartom a FIGAMU elnökségével, vezetőségével való szoros kapcsolatot, rendszeres konzultációt. o A UEG-NSC (National Societies Committee) és a UEG-Education Committee bizottságokban már javaslatot tettem arra, hogy a nemzeti kongresszusok (így az MGT) Nagygyűlésén is, UEG továbbképző szatellit konferenciát szervezhessünk a fiatalok részére (a Young Investigator Meeting-YIM

6 6 mintájára), hazai és nemzetközi előadók részvételével, nemzetközi UEG pályázati támogatás segítségével. Ebben is a FIGAMU aktív részvételére, segítségére számítok. Az elkövetkező időszakban a UEG és a UEG-Education Committee egyik legfontosabb célkitűzése az e-learning (távoktatás) fejlesztése, bővítése, amelyre jelentős anyagi támogatást szánnak. Elengedhetetlennek tartom e téren az aktív magyar részvételt. Az elnökség-vezetőség, Szakmai Kollégium támogatásával mindent el kívánok követni, hogy elindulhasson a szakszerű hazai népesség alapú országos vastagbélszűrés. Növelni kívánom a sajtóban, médiában való aktívabb részvételünket. Ezért a Szekciók elnökeivel-vezetőivel együtt rendszeres sajtótájékoztatók tartását tervezem. Ebben minden elnökségi-vezetőségi tag részvételére, kapcsolatrendszerére számítok. Nélkülözhetetlennek tartom a szakmai érdekérvényesítő képességünk javítását: az elnökség-vezetőség támogatásával rendszeressé kívánom tenni az egészségügyi döntéshozókkal történő aktív eszmecserét, hogy növelhessük a gasztroenterológiai szakma presztízsét. Megválasztásom esetén minden erőmmel és legjobb tudásom szerint kívánom szolgálni a Magyar Gasztroenterológiai Társaságot. Budapest, május 22. Dr. Herszényi László MTA Doktora MGT leköszönő főtitkára

Dr. habil. Czakó László

Dr. habil. Czakó László PÁLYÁZAT A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GAZDASÁGI TITKÁR POZÍCIÓRA Dr. habil. Czakó László Szeged, 2014. május 25. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. PÁLYÁZATI LEVÉL 2. SZAKMAI TERV 3. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 Tisztelt

Részletesebben

DR. SZIJARTO ATTILA PHD

DR. SZIJARTO ATTILA PHD DR. SZIJARTO ATTILA PHD Miskolci utca 130. - Budapest, Hungary 1142 (+36) 20-825-8925 szijartoattila@gmail.com SZEMÉLYI ADATOK Születési hely és idő: Budapest, 1976. május 24. Levelezési cím: 1142 Budapest,

Részletesebben

DR. SZIJARTO ATTILA PHD

DR. SZIJARTO ATTILA PHD DR. SZIJARTO ATTILA PHD (+36) 20-825-8925 szijartoattila@gmail.com SZEMÉLYI ADATOK Születési hely és idő: Budapest, 1976. május 24. Munkahely: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

Szakmai, tudományos önéletrajz

Szakmai, tudományos önéletrajz Szakmai, tudományos önéletrajz Név: Prof.Dr. Tényi Tamás Születés hely, idő: Pécs, 1963 október 25 Családi állapot: nős, 3 gyerek Munkahely : PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Pécs Rét

Részletesebben

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II.

MOTESZ. Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége tagszervezetei 2. rész. www.motesz.hu SUPPLEMENTUM II. T U D O M Á N Y O S, S Z A K M A P O L I T I K A I É S I N F O R M Á C I Ó S F O L Y Ó I R A T SUPPLEMENTUM II. MOTESZ M A G A Z I N XVIII. évfolyam 1. szám 2010. március www.motesz.hu Magyar Orvostársaságok

Részletesebben

Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus

Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus Dr. Veres Gábor gyermekgyógyász, gasztroenterológus Munkahelyek I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest Beosztás: Klinikai orvos: 1994.10.01.-2001.01.14. Egyetemi tanársegéd: 2001.01.15.-2007.11.30.

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Budapest, 2009. június 14. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1] A társaság a. neve magyarul: MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG (MGT), b. angolul: HUNGARIAN

Részletesebben

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24.

Beregszász, 1966-1969, arany érem Ungvári Állami Egyetem, Általános Orvosi Kar, 1969-1975, summa cum laude Honosítás: 1978. 05. 24. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Dr. med. habil. Borbély Katalin, egyetemi magántanár Születési dátum: 1952. 12. 27. Születési hely: Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna (volt Szovjetúnió) 1978-ban

Részletesebben

Név: Ábrahám György dr. prof.

Név: Ábrahám György dr. prof. Név: Ábrahám György dr. prof. Munkahely, beosztás: SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, egyetemi tanár Tudományos fokozat: orvostudomány kandidátusa Szakképesítések (beleértve a társaságok által adott képesítéseket

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről.

Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről. A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. Beszámoló a Magyar Sporttudományi Társaság 2012. évi közhasznú tevékenységéről A./ Jelentés az MSTT közhasznú tevékenységről szóló értékelésről. A közhasznú szervezetekről szóló törvény arról rendelkezik,

Részletesebben

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI

A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNYAI Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány Dr. Kuntz Alapítvány Dr. Rolf Madaus Alapítvány MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI ALAPÍTVÁNY (ALAPÍTVA: 1989.) A Magyar

Részletesebben

A Komplementer Medicina Szakmai Kollégium megkezdi munkáját

A Komplementer Medicina Szakmai Kollégium megkezdi munkáját A Komplementer Medicina Szakmai Kollégium megkezdi munkáját Interjú Dr. Hegyi Gabriellával, a Komplementer Medicina Szakmai Kollégium Tagozatának elnökével 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi

Részletesebben

Curriculum vitae Név: Dr. Lakatos Péter, PhD. Születés ideje Születés helye Cím Tel. e-mail Munkahelyek Iskolák/szakvizsgák Szakmai tapasztalat

Curriculum vitae Név: Dr. Lakatos Péter, PhD. Születés ideje Születés helye Cím Tel. e-mail Munkahelyek Iskolák/szakvizsgák Szakmai tapasztalat Név: Dr. Lakatos Péter, PhD. Születés ideje: 1975. Június 4. Születés helye: Veszprém Cím: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 2b. I.em/5. Tel.: 36-20-911-7727 e-mail: kislakpet@bel1.sote.hu Curriculum vitae Munkahelyek

Részletesebben

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai

Junior Prima Díj. Magyar Tudomány Kategória 2010. évi díjazottjai Ezt a világot nemcsak egyéni lángelmék teremtették meg, hanem azok is működtetik. Ez a civilizáció, egész technikai varázsával, éppen olyan gyorsan reked el és hal meg, mint ahogyan termel, ha különleges

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

A vastag- és végbélrák szûrése: a rejtett bélvérzés kimutatásának új stratégiája

A vastag- és végbélrák szûrése: a rejtett bélvérzés kimutatásának új stratégiája A vastag- és végbélrák szûrése: a rejtett bélvérzés kimutatásának új stratégiája 35 éves orvosi tevékenységem során számos területen is kapcsolatba kerültem a rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel.

Részletesebben

Papp Zoltán önéletrajza. Curriculum vitae

Papp Zoltán önéletrajza. Curriculum vitae Curriculum vitae 1. SZEMÉLYI ADATOK Név: Dr. Papp Zoltán Születési idő és hely: 1965. aug. 10. Vásárosnamény Lakcím: 4028 Debrecen, Korponai u. 19. Tel: 52-427-474 Munkahely: Debreceni Egyetem, Orvos és

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)

Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009. A Gazdaság-

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Iskolák, munkahelyek Oktatómunka Egyéb pozíciók:

Szakmai önéletrajz Iskolák, munkahelyek Oktatómunka Egyéb pozíciók: Szakmai önéletrajz Dr. Lakos András (Budapest, 1952.11.12.) Gyermekek: 2 fiú, 2 lány, 1974, 1976, 1994, 2001. Jelenlegi munkahely (1994-): Kullancsbetegségek Ambulanciája (magánpraxis), 1132 Budapest,

Részletesebben

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16.

XLII. Egyetemi Orvosnapok 2010. október 15-16. 2 TARTALOMALOM Orvosnapok: kitüntetések, elismerések Tanévnyitó az orvoskaron (Németh Péter dékán) A PTE tanévnyitó ünnepségérõl Aváros és az egyetem napja szeptember 1-je Az új dékáni vezetés Újonnan

Részletesebben

H Í R L E V É L MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG PANKREÁSZ SZEKCIÓ. Tisztelt Kollégák!

H Í R L E V É L MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG PANKREÁSZ SZEKCIÓ. Tisztelt Kollégák! 1 Tisztelt Kollégák! H Í R L E V É L IV. évfolyam, 1. szám. - 2014. február 14. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Szegeden, 2013. december 15-én a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) 2. Nemzetközi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

Nemzetközi ISSA Konferencia

Nemzetközi ISSA Konferencia Mindenkinek épülő társadalom: A kisgyermekkori fejlesztéssel foglalkozó intézmények újragondolása Nemzetközi ISSA Konferencia Budapest, 2014. október 10-12. TARTALOM KÖSZÖNTŐ A SZERVEZŐKTŐL 3 AZ ISSA ÉS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

Országos Doktori Jegyzék III.

Országos Doktori Jegyzék III. Országos Doktori Jegyzék III. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2001 A kiadvány megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta. ISSN 1419-9491 Országos Doktori Jegyzék III. 3 Kedves Kollegák! Örömmel

Részletesebben

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja 2004 2006 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS..........................................

Részletesebben

Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság.

Kitüntetések. Hazai tiszteletbeli tagság. Prof. dr. Horváth László egyetemi tanár. Kitüntetések. Külföldi tiszteletbeli tagság. BESZÁMOLÓ Kitüntetések A Magyar Radiológusok Társasága vezetôségének döntése alapján több évtizedes kiváló munkájuk elismeréseként Pécsett, az MRT XXIV. Kongresszusán az alább felsorolt kollégák kaptak

Részletesebben