Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Közép-európai Tanulmányok Kara Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, Ústav slavistiky Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnost Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére, a konferencia védnökei doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 50. výročia vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre pod záštitou doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., podpredsedu vlády Slovenskej republiky a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora UKF v Nitre International conference in honour of 50 years of the Hungarian teacher training in Nitra under the auspices of doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., the vice-premier of the Government of the Slovak Republic and prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., the rector of the Constantine the Philosopher University in Nitra április apríl th 29 th April 2010 NITRA

2

3 Nemzetközi tudományos bizottság Medzinárodný vedecký výbor konferencie Program Committee Elnök: Predseda: Chairman: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Tagok: Členovia: Members: prof. dr hab. Bogusław Bakuła Univerzita Poznaň PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. prof. RNDr. Béla László, CSc. prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc. prof. Dr. Anna Kolláth Univerzita Maribor doc. PhDr. István Kozmács, PhD. prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. MU Brno Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Dr. Ödön Vancsó ELTE Budapest prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Szervezı bizottság Organizačný výbor Organisation Committee Elnök: Predseda: Chairman: Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Tagok: Členovia: Members: RNDr. Štefan Balla, PhD. PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. Mgr. Hajnalka Budinszky Mgr. Orsolya Hegedős doc. PhDr. István Kozmács, PhD. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. Mgr. Tibor Szabó PaedDr. Ildikó Viczayová 3

4 Program április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 09:00 10:00 Regisztráció Registrácia Registration 10:00 10:20 Megnyitó Otvorenie Opening 10:20 11:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures 12:00 13:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers I. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:30 14:30 Ebéd Obed Lunch 14:30 16:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers II. (A, B, C, D, E, F, G, H) 16:30 18:30 Szállások elfoglalása Ubytovanie Accommodation 19:00 Kiállítás megnyitó Otvorenie výstavy Exhibition opening 19:30 Fogadás Recepcia Reception 20:30 A Kicsi Hang énekegyüttes mősora Koncert skupiny Kicsi Hang Concert of Kicsi Hang ensemble Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 08:00 09:00 Regisztráció Registrácia Registration 09:00 09:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Keynote lectures 09:45 11:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers III. (A, B, C, D, E, F, G, H) 11:00 11:20 Kávészünet Prestávka Coffee break 11:20 13:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers IV. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:00 14:00 Ebéd Obed Lunch 14:00 15:40 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers V. (A, B, C, D, E, F, G, H) 15:40 16:00 Kávészünet Prestávka Coffee break 16:00 17:20 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers VI. (A, B, C, D, E, F, G, H) 17:20 Zárszó Ukončenie konferencie Conclusion 19:00 Ghymes koncert Koncert skupiny Ghymes Concert of Ghymes ensemble 4

5 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures D2-es terem Miestnosť č. D2 Room No. D április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) 10:20 11:00 Heller Ágnes: 11:00 11:40 Monok István: Gondolatok az oktatás céljáról Úvaha o cieli vzdelávania Thoughts about the aim of education Az oktatás, a tudományosság és a közgyőjteményi munka egysége Súvislosti medzi vzdelaním, vedou a verejnými zbierkami The union of education, erudition and the work of public collection 09:00 09:40 Kontra Miklós : Gerencsér, Vághosszúfalu és Dunaszerdahely: oktatás és asszimiláció Nitrianske Hrnčiarovce, Dlhá nad Váhom a Dunajská Streda: vzdelávanie a asimilácia Nitrianske Hrnčiarovce (Gerencsér), Dlhá nad Váhom (Vághosszúfalu) and Dunajská Streda (Dunaszerdahely): education and assimilation Kísérırendezvény Sprievodná akcia Accompanying programme Pusztay János és Masszi Ferenc kiállítása Výstava Jánosa Pusztayho a Ferenca Massziho Exhibition of Pusztay János and Masszi Ferenc Kávé és üdítı a szünetben a 106-os teremben. Káva a občerstvenie sa podáva počas prestávok v miestnosti č Coffee break in room No

6 A Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 105. terem Miestnosť č. 105 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hegedős Rita 12:00 12:20 Hegedős Rita: Mi változott a Sprachmeister óta? Nyelvtanítás Bél Mátyás szellemében (Humboldt Universität zu Berlin, IS, SH) 12:20 12:40 Nagy Judit Illésné Kovács Mária: Tartalom alapú nyelvoktatás (ME MNyITI) 12:40 13:00 Laczkó Mária: The organization of mental lexicon in mother tongue and in foreign language (Kaposvári Egyetem) 13:00 13:20 Békési Imre: Egy állandósult kifejezés empirikus vizsgálata (SZTE JGYPK, Szeged) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Gróf Annamária 14:30 14:50 Gróf Annamária: Nyelvoktatás kétnyelvő közegben beszédaktusok alapján (Maribori Egyetem) 14:50 15:10 Bergendi Mónika: Tankönyvek ürügyén a szlovákiai földrajzi nevek használatáról a nyelvtörvény árnyékában (Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta) 15:10 15:30 Juhász Valéria: A magyarországi középiskolás magyar nyelv tankönyvek tematikájának korszerősége a társadalmi nem nyelvhasználatának és a számítógépes nyelvészeti kutatásoknak elıtérbe helyezésével (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 15:30 15:50 Simon Szabolcs: A magyar és a szlovák nyelv tanításának kérdéséhez a szlovákiai magyar tannyelvő középiskolában (Selye János Egyetem, Komárom) 15:50 16:10 Feketéné Pál Enikı: Roma oktatáspolitika: problémák és lehetıségek (Miskolci Egyetem BTK PI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sándor Anna 09:40 10:00 Menyhárt József Presinszky Károly: apjánok a fajtájo... (Két nyelvjárási jelenség a Csallóközbıl) (FSŠ ) 10:00 10:20 Gazdag Vilmos: Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 10:20 10:40 Sándor Anna: A dialektológia a nyitrai magyar szakos tanárképzésben (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Bátyi Szilvia: Kétnyelvőség: pszicholingvisztikai dimenziók (Pannon Egyetem, Veszprém) 11:40 12:00 Sipıcz Katalin: Veszélyeztetett metaforák (SZTE BTK FNYT, Szeged) 12:00 12:20 Szakács István: A hozzáférés feltétele az összekapcsolhatóság (Dunaújvárosi Fıiskola KI) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Csernicskó István 14:00 14:20 Bauko János: Névtani kutatások a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (FSŠ ) 14:20 14:40 Károly Márton: Az alsóbodoki vállalkozási szakközépiskola diákjainak nyelvhasználatáról és néhány ragadványnevérıl (PTE BTK NYDI, Pécs) 14:40 15:00 Jagicza Anett Anna: A dialógus mőködésének vizsgálata (SZTE BTK MNYT, Szeged) 15: Csernicskó István: Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 16:00 16:20 Gogolak Hrubecz Edit: Kétnyelvő oktatás kisebbségi szemlélete a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen (Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely) 16:20 16:40 Slobodanka Djolic: The Place and Role of a Literary Text in EFL Teaching and in Serbia View of Education (University of Art Belgrade & University of Novi Pazar) 16:40 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 6

7 B Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 8. terem Miestnosť č. 8 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kolláth Anna 12:00 12:20 Forintos Éva: A magyar közösség nyelvhasználatáról Nagy-Britanniában (Pannon Egyetem MFTK AAI, Veszprém) 12:20 12:40 Ágnes de Bie-Kerékjártó: A magyar nyelv diaszpórában (University of Groningen) 12:40 13:00 Tolcsvai Nagy Gábor: A kognitív szemantika a kutatásban és a közoktatásban (ELTE BTK, Budapest) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Ágnes de Bie-Kerékjártó 14:30 14:50 Molnár Anita: Nyelvi ideológiák és nyelvválasztás összefüggéseirıl a kárpátaljai magyarok körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 14:50 15:10 Kolláth Anna: A szlovéniai Muravidék és kétnyelvő oktatása (Maribori Egyetem) 15:10 15:30 Márku Anita: Mindig legyen érvényes történeted! Kétnyelvőségi hatások és kommunikációs stratégiák kárpátaljai magyar fıiskolások és egyetemisták körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola HAI, Beregszász) 15:30 15:50 Pletl Rita: Az anyanyelvoktatás helyzete Erdélyben (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 15:50 16:10 Beregszászi Anikó: A kárpátaljai magyar élınyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Antalné Szabó Ágnes 09:40 10:00 Antalné Szabó Ágnes: A tanári megnyilatkozások típusai (ELTE BTK MMNYT, Budapest) 10:00 10:20 Bene Annamária: Amikor a cselekvı igék nem cselekvık (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) 10:20 10:40 Simigné Fenyı Sarolta: Az alkalmazott nyelvészeti ismeretek szerepe a közoktatásban (Miskolci Egyetem MFI ANYT) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Szabó Veronika: A magyar mondat modelljei a nyelvtanoktatásban (PTE BTK NYDI, Pécs) 11:40 12:00 Gaál Zsuzsanna: Kompetencia alapú oktatási csomagok a magyar közoktatásban: szövegértésszövegalkotás elméletben és gyakorlatban (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 12:00 12:20 Czékus Anita: Furcsa párok (PTE BTK, Pécs) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szeverényi Sándor 14:00 14:20 Szeverényi Sándor: A magyar nyelv rokonságának eszméi Perecsenyi Nagy László munkáinak tanulsága (SZTE BTK FNYT, Szeged) 14:20 14:40 Vančoné Kremmer Ildikó: Nyelvi mítoszok és szlovákiai magyar szakos egyetemi hallgatók (FSŠ ) 14: Kozmács István: Alaktani ismeretek: tipológia, nyelv és oktatás (FSŠ ) 15:00 15:20 Séra Magdolna: Cél vagy/és eszköz? az oktatáspolitika lehetséges hatásairól (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bertalan Péter 16:00 16:20 Bertalan Péter: Oktatás-reform vagy zsákutca Magyarországon? (Kaposvári Egyetem PK) 16:20 16:40 Zsiros Sándor: A helytörténet helye (szerepe) az oktatásban 16:40 17:00 Simig László: A magyar felsıoktatás képzési struktúrájának sajátosságai (Szent István Egyetem YMÉK, Budapest) 17:00 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 7

8 C Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 421. terem Miestnosť č. 421 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Torgyik Judit 12:00 12:20 Bencze Sándorné: Civilizációs ártalmak a testtartás alakulására (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Torgyik Judit: Alternatív pedagógiai irányzatok környezetszemlélete Magyarországon (Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár) 12:40 13:00 Hegedős Gábor: Természettudományos nevelés az óvodás- és a kisiskolás korban (Kecskeméti Fıiskola TFK) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Sztrinkóné Nagy Irén 14:30 14:50 Sztrinkóné Nagy Irén: Életreform Feminizmus Reformpedagógia (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 14:50 15:10 Molnár Endréné: Az iskolai szociálpedagógia munka jelene, jövıje (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:10 15:30 Teleki Béla: Szociálpedagógia Európában (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 15:30 15:50 Klapcsik Zsuzsanna: A szociálpedagógusképzés képzései: alkalmasság és/vagy beválás (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:50 16:10 Bodnár Gabriella: A tehetséggondozás rendszer szemlélető megközelítése a középfokú és felsıoktatásban (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion 421. terem Miestnosť č. 421 Room No. 421 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sztanáné Babics Edit 09:40 10:00 Sztanáné Babics Edit: Az anyanyelvi nevelés mint az olvasáskészség fejlıdésének és a késıbbi beválásnak az egyik feltétele (Óvodai készségfejlesztés az iskolai beválásért) (Eötvös József Fıiskola, Baja) 10:00 10:20 Szabó Andrea: Irodalomtanítás a Radnóti-év után (Móranet Nonprofit Közhasznú Kft., Mórahalom) 10:20 10:40 Kurtán Zsuzsa: A tankönyvértékelés nyelvhasználati és pedagógiai szempontjai (Selye János Egyetem, Komárom) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia néhány csoportdinamikai vonatkozása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 11:40 12:00 Duró Andrea: A szöveges értékelés gyakorlata (Miskolci Egyetem BTK TI) 12:00 12:20 İsz Rita: Információszerzés a bolognai képzési rendszerben (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 12:20 12:40 Váraljai Mariann: A tanulói környezet interkulturális kihívásai (Dunaújvárosi Fıiskola) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Olasz Lajos 14:00 14:20 Nemesné Kis Szilvia: Az illiteráció problémája Magyarországon (Kaposvári Egyetem PK) 14:20 14:40 Olasz Lajos: A nemzetiségi oktatás történeti tapasztalatai Magyarországon (SZTE JGYPK, Szeged) 14:40 15:00 Szóró Ilona: Nemzetiségi tankönykiadás Magyarországon (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 15:20 15:40 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 15:40 16:00 Kathyné Mogyoróssy Anita: Pozitív pszichológiai szemlélető felkészítés a hatékony pedagógus szülı kapcsolattartásra (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola) 16:00 16:20 Gaál Gabriella: A fenntarthatóság pedagógiájának elméleti és gyakorlati megalapozása a tanárképzésben (Eszterházy Károly Fıiskola TKTK NT, Eger) 16:20 16:40 Patai Ilona: J. A. Comenius szellemének hatása a nevelésre és az oktatásra (FSŠ ) 16:40 17:00 Mikonya György: A társmővészeti mőhely szerepe a tanárképzésben (ELTE TÓK, Budapest) 17:00 17:20 Hodossi Sándor: Irodalom mint a középiskolai vallásoktatás segítıje (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 8

9 D Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 107. terem Miestnosť č. 107 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kárpáti Andrea 12:00 12:20 Kárpáti Andrea: Az internet nemzedék vizuális nyelve új kutatások a gyermekrajzról (FSŠ ) 12:20 12:40 Szabóné Balogh Ágota: Az informatika szerepe a kognitív képességek fejlesztésében (Szent István Egyetem PK KI, Szarvas) 12:40 13:00 Pšenáková Ildikó: Mobiltechnológiák az oktatásban (FSŠ ) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Pšenáková Ildikó 14:30 14:50 Egervári Dóra: A 21. századi kompetenciák és a Web 2.0 alkalmazások az oktatásban (Pécsi Tudományegyetem FEEFK KI) 14:50 15:10 Klucsik Gábor: Web2.0 és E-Learning alkalmazása a nyelvoktatásban (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 15:10 15:30 Dóró Árpád: A bizonyítékon alapuló oktatás alapkérdései (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:30 15:50 Hajdicsné Varga Katalin: A tudás létrehozása hálózati tanulással (Kaposvári Egyetem PK) 15:50 16:10 Lestyán Erzsébet: Az egyéni képességek figyelembevétele a tanítás tanulás folyamatában (Szent István Egyetem PK NTI) 16:10 16:30 Kós Nóra: A felsı tagozatos tanulók énkép, önismeret és szorongás eredményeinek bemutatása (Szent István Egyetem PK NTI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Viczay Ildikó 09:40 10:00 Orsovics Yvette: A gyermek szerepe a zeneirodalmi mővekben (FSŠ ) 10:00 10:20 Vráblová Ľubomíra: Piesňový materiál v učebnici hudobnej výchovy pre 5. r. ZŠ (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:20 11:40 Goliašová Katarína: Vyučovanie na hodinách hudobnej výchovy (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viczay Ildikó: 9 10 éves gyermekek úszásteljesítményének vizsgálata (FSŠ ) 11:40 12:00 Soós Katalin: Az egészségnevelés különbözı megközelítései a 19. századi Egészség c. folyóiratban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 12:00 12:20 Baráth László: Révay István mint a két háború közti csehszlovákiai magyar sport kiemelkedı alakja (FSŠ UKF, Nitra) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: P. Lakatos Ilona 14:00 14:20 Ruttkay-Miklián Eszter: Tudomány és oktatás írásbeliséggel nem rendelkezı nyelven. Esettanulmány a hanti oktatásügyrıl (MTA NYTI) 14:20 14:40 P. Lakatos Ilona Tukacsné Károlyi Margit Iglai Edit: Tudomány és oktatás: A Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYII) 14:40 15:00 Bencéné Fekete Anna: Appearance of multicultural aspect in education of foreign languages in secondary schools (Kaposvári Egyetem PK) 15:00 15:20 Fáyné Dombi Alice: Gyermekábrázolások XIX. századi gyermekfolyóiratokban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 15:20 15:40 Czafrangó Sylvia: Tudatos nımővészet Magyarországon (FSŠ ) 15:40 16:00 Vita/Diskusia/Discussion 16:00 16:20 Ferenc Viktória: Integráció, asszimiláció vagy szegregáció? Nagyító alatt a kárpátaljai magyar felsıoktatás társadalmi céljai (Pécsi Tudományegyetem NYDI) 16:20 16:40 Karmacsi Zoltán: Magyar diákok véleménye az ukrajnai emelt szintő érettségirıl (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 16:40 17:00 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 9

10 E Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 406. terem Miestnosť č. 406 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy Lehocky Zsuzsa 12:00 12:20 Nagy Lehocky Zsuzsa: A játék mint nevelési eszköz (FSŠ ) 12:20 12:40 Horváth Zsófia Irén: Az erdélyi magyar serdülık énképének vizsgálata a társadalmi, kulturális változások tükrében (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 12:40 13:00 Karlovitz János Tibor: Fegyelmi kérdések, erkölcsi problémák a magyar tankönyvekben (Miskolci Egyetem) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hazag Anikó 14:30 14:50 Balla István: A XXI. sz. új stressz forrása: A munkahelyi stressz (FSŠ ) 14:50 15:10 Hazag Anikó: Felsıoktatási hallgatók lelki egészségvédelme, kiégés prevenciója és elmélyülési képesség elısegítése (Eötvös József Fıiskola, Baja) 15:10 15:30 Steklács János Zsigmond István: A szövegírás fejlesztésének metakognitív módszerei (Kecskeméti Fıiskola TFK Sapientia EMTE, Marosvásárhely) 15:30 15:50 Szabó Ildikó: Európai országok jó gyakorlatainak összehasonlítása tizenéves olvasási nehézségekkel küzdık tanításában (ADORE-projekt) (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:50 16:10 Harsányiné Petneházi Ágnes: Interperszonális kapcsolatok a tehetséges tanulók körében (Nyíregyházi Fıiskola) 16:10 16:30 Meggyesné Hosszú Tímea: Szexuális nevelés a gyógypedagógiában (Kaposvári Egyetem) Természettudományi szekció Prírodovedná sekcia Session of Natural Sciences 406. terem Miestnosť č. 406 Room No. 406 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Balla István 09:40 10:00 Gyenis Gyula: A hominidák evolúciója kutatásának újabb eredményei (ELTE TTK ET, Budapest) 10:00 10:20 Nagy Melinda: Alapító mutációk genetikai vizsgálata roma populációkban (Selye János Egyetem, Komárom) 10:20 10:40 Vásárhelyi Tamás: A múzeumi rovartani eredmények ismeretterjesztı célú közzétételének fejlıdése a században (Magyar Természettudományi Múzeum) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 11:20 11:40 Vancsó Ödön: Matematikai modellezés a természettudományos tárgyakban (ELTE TTK MI, Budapest) 11:40 12:00 László Béla: Adalék a matematikai gondolkodásmód fejlesztéséhez (FSŠ ) 12:00 12:20 Szalay István: Kockadobás az elemi iskolától az egyetemig (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:20 12:40 Vármonostory Endre: Tizedestörtek az oktatás különbözı szintjein (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 14:00 14:20 Petz Tiborné: Gyakorlatorientált matematikafeladatok Magyarországon (Nyugatmagyarországi Egyetem, ACSJK) 14:20 14:40 Tomolya Róbert: Dinamikus és kreatív matematika (Gimnázium Fülek) 14:40 15:00 Szabó Tibor: A Joomla LMS oktatási keretrendszer (FSŠ ) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 10

11 F Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy János 12:00 12:20 Minya Károly: A neologizmusok több szempontú vizsgálata, ennek hasznosítása az anyanyelvi oktatásban (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:20 12:40 Pethı József: A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:40 13:00 Nagy János: Anyanyelvünk a népdal (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Kisebbségi szekció Menšinová sekcia Minority session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) F Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szarka László 14:30 14:50 Bartha Elek: Kisebbségi kultúrák néprajzi kutatása a határmenti térségekben (Debreceni Egyetem) 14:50 15:10 Fekete Sándor: A multikulturalizmus elfogadásának határai (Miskolci Egyetem BTK PI) 15:10 15:30 Szarka László: Identitásnarratívák a két világháború közötti csehszlovákiai magyar tudományosságban (Selye János Egyetem, Komárom) 15:30 15:50 Mészárosné Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok nemzeti identitása és megırzésének stratégiái (FSŠ ) 15:50 16:10 Liszka József: Baťa-cipıs magyarok? A szlovákiai magyar önmeghatározás kérdéseihez (Selye János Egyetem TK, Komárom) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sáringer János 09:40 10:00 Klein Ágnes: Német kisebbségi kultúra a magyarországi német nemzetiségi óvodákban (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:00 10:20 Bús Imre: Magyarországi németek gyermekjátékai (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:20 10:40 Sáringer János: Identitás Nemzet Külpolitika (A magyar kultúra és külpolitika összefüggései) (BBI NKI, Budapest; SZTE, Szeged ) 10:40 11:00 Szabó Béla: Báthory a szakirodalomban és a közoktatásban 11:00 11:10 Vita/Diskusia/Discussion 11:10 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Varga Emıke 11:20 11:40 Varga Emıke: Az illusztrált könyv és az értelmezıi kánon. Az intermedialitás az oktatásban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 11:40 12:00 Lózsi Tamás: A retorika újabb eredményei a tanításban (ELTE BTK NYDI) 12:00 12:20 Molnár Erzsébet: Örökségünk: édes anyanyelvünk (Miskolci Egyetem) 12:20 12:40 Tóth Zsuzsanna: Szlovákiai magyar cserkészek kézmőves tevékenységének, játékkészítésének néprajzi vizsgálata 2009-ben (Debreceni Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion 11

12 G Irodalomtudományi szekció Literárnovedná sekcia Session of Literary Studies 117. terem Miestnosť č. 117 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bárczi Zsófia 12:00 12:20 Sipos Lászlóné: Beszélt nyelvi hatások a mai magyar gyermekversekben (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Nagy Miklós Mihály: Az ifjúsági történelmi regény és a históriai szemlélet Magyarországon ( ) 12:40 13:00 Sipos Anna Magdolna: Ifjúsági regények betiltásával és cseréjével a szocialista embertípusért Magyarországon (PTE FEEFK KI, Pécs) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Merényi Annamária 14:30 14:50 Bolemant Lilla: Genderérzékeny oktatás és a nıi írók szerepe a középiskolai irodalomtankönyvekben (UK Bratislava) 14:50 15:10 Pethı Ildikó: Ut musica poesis A zenei elv Weöres Sándor lírájában (Kaposvári Egyetem PK INYIMT) 15:10 15:30 János-Szatmári Szabolcs: A kisebbségi irodalmak helye a nemzeti irodalmi kánonban Herta Müller példája (Partiumi Keresztény Egyetem) 15:30 15:50 Mészáros András: Egy szecessziós moralitás: Czóbel Minka Donna Juannája (FSŠ UKF Nitra) 15:50 16:10 N. Tóth Anikó: Feledés és felfedezés között. Neubauer Pál A jóslat címő regényérıl (FSŠ ) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: N. Tóth Anikó 09:40 10:00 Merényi Annamária: A magyar neoklasszikus irodalomszemlélet (Maribori Egyetem MNYIT) 10:00 10:20 Bence Erika: A peremkultúra mőfaja: A határregény (Újvidéki Egyetem BTK MNYIT) 10:20 10:40 Poór Marianna: A kisebbségi identitás hatalom és vágy felıl vizsgálva a kulturális kontextus és a szövegtest (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Benyovszky Krisztián 11:20 11:40 Bárczi Zsófia: Szlovákiai magyar irodalom az alap- és középiskolai tankönyvekben (FSŠ ) 11:40 12:00 Benyovszky Krisztián: Populáris irodalom felsıfokon (FSŠ ) 12:00 12:20 Polgár Anikó: Képleírás és szerelmes levél. Philosztratosz Eikonészének retorikai és pedagógiai aspektusai (FSŠ ) 12:20 12:40 Brandt Györgyi: Nyitrai útibeszámolók a 19. század közepérıl (Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Katona Krisztina 14:00 14:20 Katona Krisztina: A Friss tinta! És az Apám kakasa címő kötetek verseinek felhasználási lehetıségei a magyarórákon (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 14:20 14:40 Hegedős Orsolya: Alternatív történelem spekulatív fikció (FSŠ ) 14:40 15:00 Petres Gabriella: Az autobiográfia újabb értelmezései és az eredmények alkalmazása az oktatásban (FSŠ ) 12

13 H Minoritné kultúry, kultúra minorít Minority cultures, culture of minorities Miestnosť č. D2 Room No. D2 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Predseda sekcie/chairman: Miloš Zelenka 12:00 12:20 Ivo Pospíšil: Literární věda a výuka moderní slavistiky (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 12:20 12:40 Agnieszka Janiec-Nyitrai: Role kultury při formování se identity na příkladu polské menšiny v Budapešti (FSŠ ) 12:40 13:00 Aleksandra Breu: Bilingvalna nastava u mešovitoj sredini na primeru Ekonomskog fakulteta Subotica (Ekonomiski fakultet Subotica) 13:00 13:20 Ildikó Nagyová: Rómska menšina na Slovensku (FSŠ ) 13:20 13:30 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Ivo Pospíšil 14:30 14:50 Miloš Zelenka: Nové komparativní metody ve výchově a vzdelání (FSŠ ) 14:50 15:10 Zuzana Vargová: Ambivalentnosť židovskej identity (FSŠ ) 15:10 15:30 Tünde Tuska: Sebareflexia slovenského pôvodu súvisiaca s dvojjazyčnosťou (SZTE Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete) 15:30 15:50 Peter Andruška: Problematika slovenského literárneho jazyka v dolnozemských diaspórach (FSŠ ) 15:50 16:10 Jozef Pallay: Vzdelávanie bilingválnych detí zo Slovenska v majoritných podmienkach Rakúska. (FF Univerzity v Ľubľane) 16:10 16:30 Veronika Daová: Ťažkosti interkultúrnej komunikácie (Vietnamci v stredovýchodnej Európe) (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 29. apríl 2010 (štvrtok) 29 th April 2010 (Thursday) Predseda sekcie/chairman: Agnieszka Janiec-Nyitrai 09:40 10:00 Veneta Yankova: Познание о национальных меньшиств как образовательный ресурс (Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet) 10:00 10:20 Bogusław Bakuła: Slawistyka Komaparatystyka Europeistyka. Koncepcja studiow srodkowoeuropejskich na Uniw. Im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Komparatystyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet IM. A. Mickiewicza) 10:20 10:40 Mária Čižmárová: Vzdelávanie pedagógov a prekladateľov ukrajinského jazyka na Prešovskej univerzite v Prešove (Katedra ukrajinistiky IRUS, FF Prešovskej univerzity v Prešove) 10:40 11:00 Zuzana Kováčová: Child, speech and communication (FF ) 11:00 11:20 Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viktor Tanító: Akademická debata vo vyučovaní na stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FPV Žilinskej univerzity) 11:40 12:00 Piotr Kowalczyk: Socrealizm na nowo odkrywany polsko-węgierskie związki literackie a latach w aspekcie dydaktycznym (Katedra Filologii Wegierskiej UJ Krakow) 12:00 12:20 Maria Waclawek: Stereotyp dzewczyny i chłopca w języku i świadomości polskiej męłodzieŝy (Katedra Dydaktyki Jezyka i Literatury Polskiej, Wydyial Filologiczny, Uniwersitet Slaski w Katowicach) 12:20 12:40 Michaela Mikušová: Efektívne využívanie čitateľských stratégií pri získavaní nových informácií (MtF STU Trnava) 12:40 13:00 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Peter Andruška 14:00 14:20 Patrik Šenkár: Mozaika motívov v poviedkach Štefana Dováľa (FSŠ ) 14:20 14:40 Slávka Kopčáková: Aplikácia výsledkov hudobno-historického bádania do vyučovacieho procesu na vysokej škole (FF Prešovskej univerzity, SK) 14:40 15:00 Nadja Dikic: Problematika obrazovanja (Fakultet humanističkih nauka, Internacionalni univerzitet, Subotica) 15:00 15:20 Magdaléna Hrbáček: Formy ochrany kultúrnych hodnôt v danom regióne (FSŠ ) 15:20 15:40 Lenka Hederová: Interakcia vedy a vzdelávania (Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická Fakulta UMB) 15:40 15:50 Diskusia/Discussion 15:50 16:00 Prestávka/Coffee break 13

14 16:00 16:20 Eva Lehoťáková: Insitné umenie v súčasnej kultúre interpretácia expresivity výpovede a prostriedkov vizuálnej komunikácie (FSŠ ) 16:20 16:40 Zuzana Lopatková: Vzdelávanie vo vidieckom prostredí okolia Trnavy v období raného novoveku (Katedra histórie, FF Trnavskej univerzity) 16:40 17:00 Ladislav Horník: Sonda do národnostnej problematiky v Karpatskej kotline (Na základe diela R. W. Setona-Watsona (Scotusa Viatora): Národnostná otázka v Uhorsku) (FSŠ ) 17:20 Záver/Conclusion Poszterszekció Sekcia posterov Poster session a Pedagógiai Kar Vstupná hala budovy Entrance hall épületének elıtere Pedagogickej fakulty of the Faculty of Education Czékus Géza: A lefordított tankönyvek buktatói (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) Hricová Marta: Zážitkové metódy vo výučbe podnikania na základných a stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita) Ponomareva Larisa: A permják nyelv helye az oktatásban egykor és most (ELTE BTK Finnugor Tanszék) Várnai Zsuzsa Oszkó Beatrix Sipos Mária: Etimológia a felsıoktatásban (MTA Nyelvtudományi Intézet) Vásárhelyi Tamás Palugyai István Neumann Viktor Molnár Pál: A tudománykommunikáció új fórumai Magyarországon a SCICOMPED projekt (ELTE TTK UNESCO Multimédia pedagógiai központ) 14

15

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológiai Tanszéke és Neveléstudományi Tanszéke meghívja A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Humánökológia és nevelés alcímű tudományos szimpóziumára

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Meghívó. II. Módszertani Napokat

Meghívó. II. Módszertani Napokat Meghívó A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara II. Módszertani Napokat szervez, melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt. A rendezvény helyszíne: Nyitrai Konstantin

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3.

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. * 2007. 2. szám (i) A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Programfüzet FTDK 2015. X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia. 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával

Programfüzet FTDK 2015. X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia. 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával FTDK 2015 X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával Programfüzet Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben Projektek jegyzéke a 2010-es évben TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA VEGA 1/0057/10: Humor az iróniában, irónia a humorban Kutatásvezető: Žilka Tibor Időtartam: 2010/1 2011/12 A projekt célja a humor

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Elõadások 1 AVKF Zsámbék 1 2 1 4 2 1 1 1 2 15 3 2 BDF Szombathely 1 2 2 1 2 3 5 2 1 19 7 3 BME GTK Budapest 1 1 4 BMF KVK Budapest 1 1 2 5

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLŐNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése)

Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) Az óvodapedagógus képzés programja, a szak mintatanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) tantárak - a vonatkozó KKK 8. pontjában megadott ismeretkörök alapján (6 féléves képzés) félévek 1.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5.

KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia. Budapest, 2015. június 5. KGYTK Országos tehetségsegítő módszertani konferencia Budapest, 2015. június 5. A konferenciát köszönti a vendéglátó intézmény igazgatóhelyettese, Horváth Erika A kilenc csodaszarvas című román népballadát

Részletesebben

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező:

1 A rendezvény neve: Vállalkozás versenykörnyezetben, alcím: Az üzleti hálózatok innovációs képessége Szervező: A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ (CVTI SR) minden évben megrendezi Szlovákia-szerte a Tudomány Hetének rendezvényeit. A hagyományosan minden évben megrendezett

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben