Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Közép-európai Tanulmányok Kara Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, Ústav slavistiky Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnost Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére, a konferencia védnökei doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 50. výročia vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre pod záštitou doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., podpredsedu vlády Slovenskej republiky a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora UKF v Nitre International conference in honour of 50 years of the Hungarian teacher training in Nitra under the auspices of doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., the vice-premier of the Government of the Slovak Republic and prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., the rector of the Constantine the Philosopher University in Nitra április apríl th 29 th April 2010 NITRA

2

3 Nemzetközi tudományos bizottság Medzinárodný vedecký výbor konferencie Program Committee Elnök: Predseda: Chairman: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Tagok: Členovia: Members: prof. dr hab. Bogusław Bakuła Univerzita Poznaň PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. prof. RNDr. Béla László, CSc. prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc. prof. Dr. Anna Kolláth Univerzita Maribor doc. PhDr. István Kozmács, PhD. prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. MU Brno Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Dr. Ödön Vancsó ELTE Budapest prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Szervezı bizottság Organizačný výbor Organisation Committee Elnök: Predseda: Chairman: Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Tagok: Členovia: Members: RNDr. Štefan Balla, PhD. PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. Mgr. Hajnalka Budinszky Mgr. Orsolya Hegedős doc. PhDr. István Kozmács, PhD. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. Mgr. Tibor Szabó PaedDr. Ildikó Viczayová 3

4 Program április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 09:00 10:00 Regisztráció Registrácia Registration 10:00 10:20 Megnyitó Otvorenie Opening 10:20 11:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures 12:00 13:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers I. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:30 14:30 Ebéd Obed Lunch 14:30 16:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers II. (A, B, C, D, E, F, G, H) 16:30 18:30 Szállások elfoglalása Ubytovanie Accommodation 19:00 Kiállítás megnyitó Otvorenie výstavy Exhibition opening 19:30 Fogadás Recepcia Reception 20:30 A Kicsi Hang énekegyüttes mősora Koncert skupiny Kicsi Hang Concert of Kicsi Hang ensemble Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 08:00 09:00 Regisztráció Registrácia Registration 09:00 09:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Keynote lectures 09:45 11:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers III. (A, B, C, D, E, F, G, H) 11:00 11:20 Kávészünet Prestávka Coffee break 11:20 13:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers IV. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:00 14:00 Ebéd Obed Lunch 14:00 15:40 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers V. (A, B, C, D, E, F, G, H) 15:40 16:00 Kávészünet Prestávka Coffee break 16:00 17:20 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers VI. (A, B, C, D, E, F, G, H) 17:20 Zárszó Ukončenie konferencie Conclusion 19:00 Ghymes koncert Koncert skupiny Ghymes Concert of Ghymes ensemble 4

5 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures D2-es terem Miestnosť č. D2 Room No. D április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) 10:20 11:00 Heller Ágnes: 11:00 11:40 Monok István: Gondolatok az oktatás céljáról Úvaha o cieli vzdelávania Thoughts about the aim of education Az oktatás, a tudományosság és a közgyőjteményi munka egysége Súvislosti medzi vzdelaním, vedou a verejnými zbierkami The union of education, erudition and the work of public collection 09:00 09:40 Kontra Miklós : Gerencsér, Vághosszúfalu és Dunaszerdahely: oktatás és asszimiláció Nitrianske Hrnčiarovce, Dlhá nad Váhom a Dunajská Streda: vzdelávanie a asimilácia Nitrianske Hrnčiarovce (Gerencsér), Dlhá nad Váhom (Vághosszúfalu) and Dunajská Streda (Dunaszerdahely): education and assimilation Kísérırendezvény Sprievodná akcia Accompanying programme Pusztay János és Masszi Ferenc kiállítása Výstava Jánosa Pusztayho a Ferenca Massziho Exhibition of Pusztay János and Masszi Ferenc Kávé és üdítı a szünetben a 106-os teremben. Káva a občerstvenie sa podáva počas prestávok v miestnosti č Coffee break in room No

6 A Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 105. terem Miestnosť č. 105 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hegedős Rita 12:00 12:20 Hegedős Rita: Mi változott a Sprachmeister óta? Nyelvtanítás Bél Mátyás szellemében (Humboldt Universität zu Berlin, IS, SH) 12:20 12:40 Nagy Judit Illésné Kovács Mária: Tartalom alapú nyelvoktatás (ME MNyITI) 12:40 13:00 Laczkó Mária: The organization of mental lexicon in mother tongue and in foreign language (Kaposvári Egyetem) 13:00 13:20 Békési Imre: Egy állandósult kifejezés empirikus vizsgálata (SZTE JGYPK, Szeged) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Gróf Annamária 14:30 14:50 Gróf Annamária: Nyelvoktatás kétnyelvő közegben beszédaktusok alapján (Maribori Egyetem) 14:50 15:10 Bergendi Mónika: Tankönyvek ürügyén a szlovákiai földrajzi nevek használatáról a nyelvtörvény árnyékában (Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta) 15:10 15:30 Juhász Valéria: A magyarországi középiskolás magyar nyelv tankönyvek tematikájának korszerősége a társadalmi nem nyelvhasználatának és a számítógépes nyelvészeti kutatásoknak elıtérbe helyezésével (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 15:30 15:50 Simon Szabolcs: A magyar és a szlovák nyelv tanításának kérdéséhez a szlovákiai magyar tannyelvő középiskolában (Selye János Egyetem, Komárom) 15:50 16:10 Feketéné Pál Enikı: Roma oktatáspolitika: problémák és lehetıségek (Miskolci Egyetem BTK PI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sándor Anna 09:40 10:00 Menyhárt József Presinszky Károly: apjánok a fajtájo... (Két nyelvjárási jelenség a Csallóközbıl) (FSŠ ) 10:00 10:20 Gazdag Vilmos: Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 10:20 10:40 Sándor Anna: A dialektológia a nyitrai magyar szakos tanárképzésben (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Bátyi Szilvia: Kétnyelvőség: pszicholingvisztikai dimenziók (Pannon Egyetem, Veszprém) 11:40 12:00 Sipıcz Katalin: Veszélyeztetett metaforák (SZTE BTK FNYT, Szeged) 12:00 12:20 Szakács István: A hozzáférés feltétele az összekapcsolhatóság (Dunaújvárosi Fıiskola KI) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Csernicskó István 14:00 14:20 Bauko János: Névtani kutatások a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (FSŠ ) 14:20 14:40 Károly Márton: Az alsóbodoki vállalkozási szakközépiskola diákjainak nyelvhasználatáról és néhány ragadványnevérıl (PTE BTK NYDI, Pécs) 14:40 15:00 Jagicza Anett Anna: A dialógus mőködésének vizsgálata (SZTE BTK MNYT, Szeged) 15: Csernicskó István: Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 16:00 16:20 Gogolak Hrubecz Edit: Kétnyelvő oktatás kisebbségi szemlélete a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen (Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely) 16:20 16:40 Slobodanka Djolic: The Place and Role of a Literary Text in EFL Teaching and in Serbia View of Education (University of Art Belgrade & University of Novi Pazar) 16:40 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 6

7 B Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 8. terem Miestnosť č. 8 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kolláth Anna 12:00 12:20 Forintos Éva: A magyar közösség nyelvhasználatáról Nagy-Britanniában (Pannon Egyetem MFTK AAI, Veszprém) 12:20 12:40 Ágnes de Bie-Kerékjártó: A magyar nyelv diaszpórában (University of Groningen) 12:40 13:00 Tolcsvai Nagy Gábor: A kognitív szemantika a kutatásban és a közoktatásban (ELTE BTK, Budapest) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Ágnes de Bie-Kerékjártó 14:30 14:50 Molnár Anita: Nyelvi ideológiák és nyelvválasztás összefüggéseirıl a kárpátaljai magyarok körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 14:50 15:10 Kolláth Anna: A szlovéniai Muravidék és kétnyelvő oktatása (Maribori Egyetem) 15:10 15:30 Márku Anita: Mindig legyen érvényes történeted! Kétnyelvőségi hatások és kommunikációs stratégiák kárpátaljai magyar fıiskolások és egyetemisták körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola HAI, Beregszász) 15:30 15:50 Pletl Rita: Az anyanyelvoktatás helyzete Erdélyben (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 15:50 16:10 Beregszászi Anikó: A kárpátaljai magyar élınyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Antalné Szabó Ágnes 09:40 10:00 Antalné Szabó Ágnes: A tanári megnyilatkozások típusai (ELTE BTK MMNYT, Budapest) 10:00 10:20 Bene Annamária: Amikor a cselekvı igék nem cselekvık (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) 10:20 10:40 Simigné Fenyı Sarolta: Az alkalmazott nyelvészeti ismeretek szerepe a közoktatásban (Miskolci Egyetem MFI ANYT) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Szabó Veronika: A magyar mondat modelljei a nyelvtanoktatásban (PTE BTK NYDI, Pécs) 11:40 12:00 Gaál Zsuzsanna: Kompetencia alapú oktatási csomagok a magyar közoktatásban: szövegértésszövegalkotás elméletben és gyakorlatban (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 12:00 12:20 Czékus Anita: Furcsa párok (PTE BTK, Pécs) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szeverényi Sándor 14:00 14:20 Szeverényi Sándor: A magyar nyelv rokonságának eszméi Perecsenyi Nagy László munkáinak tanulsága (SZTE BTK FNYT, Szeged) 14:20 14:40 Vančoné Kremmer Ildikó: Nyelvi mítoszok és szlovákiai magyar szakos egyetemi hallgatók (FSŠ ) 14: Kozmács István: Alaktani ismeretek: tipológia, nyelv és oktatás (FSŠ ) 15:00 15:20 Séra Magdolna: Cél vagy/és eszköz? az oktatáspolitika lehetséges hatásairól (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bertalan Péter 16:00 16:20 Bertalan Péter: Oktatás-reform vagy zsákutca Magyarországon? (Kaposvári Egyetem PK) 16:20 16:40 Zsiros Sándor: A helytörténet helye (szerepe) az oktatásban 16:40 17:00 Simig László: A magyar felsıoktatás képzési struktúrájának sajátosságai (Szent István Egyetem YMÉK, Budapest) 17:00 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 7

8 C Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 421. terem Miestnosť č. 421 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Torgyik Judit 12:00 12:20 Bencze Sándorné: Civilizációs ártalmak a testtartás alakulására (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Torgyik Judit: Alternatív pedagógiai irányzatok környezetszemlélete Magyarországon (Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár) 12:40 13:00 Hegedős Gábor: Természettudományos nevelés az óvodás- és a kisiskolás korban (Kecskeméti Fıiskola TFK) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Sztrinkóné Nagy Irén 14:30 14:50 Sztrinkóné Nagy Irén: Életreform Feminizmus Reformpedagógia (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 14:50 15:10 Molnár Endréné: Az iskolai szociálpedagógia munka jelene, jövıje (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:10 15:30 Teleki Béla: Szociálpedagógia Európában (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 15:30 15:50 Klapcsik Zsuzsanna: A szociálpedagógusképzés képzései: alkalmasság és/vagy beválás (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:50 16:10 Bodnár Gabriella: A tehetséggondozás rendszer szemlélető megközelítése a középfokú és felsıoktatásban (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion 421. terem Miestnosť č. 421 Room No. 421 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sztanáné Babics Edit 09:40 10:00 Sztanáné Babics Edit: Az anyanyelvi nevelés mint az olvasáskészség fejlıdésének és a késıbbi beválásnak az egyik feltétele (Óvodai készségfejlesztés az iskolai beválásért) (Eötvös József Fıiskola, Baja) 10:00 10:20 Szabó Andrea: Irodalomtanítás a Radnóti-év után (Móranet Nonprofit Közhasznú Kft., Mórahalom) 10:20 10:40 Kurtán Zsuzsa: A tankönyvértékelés nyelvhasználati és pedagógiai szempontjai (Selye János Egyetem, Komárom) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia néhány csoportdinamikai vonatkozása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 11:40 12:00 Duró Andrea: A szöveges értékelés gyakorlata (Miskolci Egyetem BTK TI) 12:00 12:20 İsz Rita: Információszerzés a bolognai képzési rendszerben (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 12:20 12:40 Váraljai Mariann: A tanulói környezet interkulturális kihívásai (Dunaújvárosi Fıiskola) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Olasz Lajos 14:00 14:20 Nemesné Kis Szilvia: Az illiteráció problémája Magyarországon (Kaposvári Egyetem PK) 14:20 14:40 Olasz Lajos: A nemzetiségi oktatás történeti tapasztalatai Magyarországon (SZTE JGYPK, Szeged) 14:40 15:00 Szóró Ilona: Nemzetiségi tankönykiadás Magyarországon (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 15:20 15:40 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 15:40 16:00 Kathyné Mogyoróssy Anita: Pozitív pszichológiai szemlélető felkészítés a hatékony pedagógus szülı kapcsolattartásra (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola) 16:00 16:20 Gaál Gabriella: A fenntarthatóság pedagógiájának elméleti és gyakorlati megalapozása a tanárképzésben (Eszterházy Károly Fıiskola TKTK NT, Eger) 16:20 16:40 Patai Ilona: J. A. Comenius szellemének hatása a nevelésre és az oktatásra (FSŠ ) 16:40 17:00 Mikonya György: A társmővészeti mőhely szerepe a tanárképzésben (ELTE TÓK, Budapest) 17:00 17:20 Hodossi Sándor: Irodalom mint a középiskolai vallásoktatás segítıje (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 8

9 D Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 107. terem Miestnosť č. 107 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kárpáti Andrea 12:00 12:20 Kárpáti Andrea: Az internet nemzedék vizuális nyelve új kutatások a gyermekrajzról (FSŠ ) 12:20 12:40 Szabóné Balogh Ágota: Az informatika szerepe a kognitív képességek fejlesztésében (Szent István Egyetem PK KI, Szarvas) 12:40 13:00 Pšenáková Ildikó: Mobiltechnológiák az oktatásban (FSŠ ) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Pšenáková Ildikó 14:30 14:50 Egervári Dóra: A 21. századi kompetenciák és a Web 2.0 alkalmazások az oktatásban (Pécsi Tudományegyetem FEEFK KI) 14:50 15:10 Klucsik Gábor: Web2.0 és E-Learning alkalmazása a nyelvoktatásban (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 15:10 15:30 Dóró Árpád: A bizonyítékon alapuló oktatás alapkérdései (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:30 15:50 Hajdicsné Varga Katalin: A tudás létrehozása hálózati tanulással (Kaposvári Egyetem PK) 15:50 16:10 Lestyán Erzsébet: Az egyéni képességek figyelembevétele a tanítás tanulás folyamatában (Szent István Egyetem PK NTI) 16:10 16:30 Kós Nóra: A felsı tagozatos tanulók énkép, önismeret és szorongás eredményeinek bemutatása (Szent István Egyetem PK NTI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Viczay Ildikó 09:40 10:00 Orsovics Yvette: A gyermek szerepe a zeneirodalmi mővekben (FSŠ ) 10:00 10:20 Vráblová Ľubomíra: Piesňový materiál v učebnici hudobnej výchovy pre 5. r. ZŠ (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:20 11:40 Goliašová Katarína: Vyučovanie na hodinách hudobnej výchovy (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viczay Ildikó: 9 10 éves gyermekek úszásteljesítményének vizsgálata (FSŠ ) 11:40 12:00 Soós Katalin: Az egészségnevelés különbözı megközelítései a 19. századi Egészség c. folyóiratban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 12:00 12:20 Baráth László: Révay István mint a két háború közti csehszlovákiai magyar sport kiemelkedı alakja (FSŠ UKF, Nitra) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: P. Lakatos Ilona 14:00 14:20 Ruttkay-Miklián Eszter: Tudomány és oktatás írásbeliséggel nem rendelkezı nyelven. Esettanulmány a hanti oktatásügyrıl (MTA NYTI) 14:20 14:40 P. Lakatos Ilona Tukacsné Károlyi Margit Iglai Edit: Tudomány és oktatás: A Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYII) 14:40 15:00 Bencéné Fekete Anna: Appearance of multicultural aspect in education of foreign languages in secondary schools (Kaposvári Egyetem PK) 15:00 15:20 Fáyné Dombi Alice: Gyermekábrázolások XIX. századi gyermekfolyóiratokban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 15:20 15:40 Czafrangó Sylvia: Tudatos nımővészet Magyarországon (FSŠ ) 15:40 16:00 Vita/Diskusia/Discussion 16:00 16:20 Ferenc Viktória: Integráció, asszimiláció vagy szegregáció? Nagyító alatt a kárpátaljai magyar felsıoktatás társadalmi céljai (Pécsi Tudományegyetem NYDI) 16:20 16:40 Karmacsi Zoltán: Magyar diákok véleménye az ukrajnai emelt szintő érettségirıl (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 16:40 17:00 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 9

10 E Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 406. terem Miestnosť č. 406 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy Lehocky Zsuzsa 12:00 12:20 Nagy Lehocky Zsuzsa: A játék mint nevelési eszköz (FSŠ ) 12:20 12:40 Horváth Zsófia Irén: Az erdélyi magyar serdülık énképének vizsgálata a társadalmi, kulturális változások tükrében (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 12:40 13:00 Karlovitz János Tibor: Fegyelmi kérdések, erkölcsi problémák a magyar tankönyvekben (Miskolci Egyetem) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hazag Anikó 14:30 14:50 Balla István: A XXI. sz. új stressz forrása: A munkahelyi stressz (FSŠ ) 14:50 15:10 Hazag Anikó: Felsıoktatási hallgatók lelki egészségvédelme, kiégés prevenciója és elmélyülési képesség elısegítése (Eötvös József Fıiskola, Baja) 15:10 15:30 Steklács János Zsigmond István: A szövegírás fejlesztésének metakognitív módszerei (Kecskeméti Fıiskola TFK Sapientia EMTE, Marosvásárhely) 15:30 15:50 Szabó Ildikó: Európai országok jó gyakorlatainak összehasonlítása tizenéves olvasási nehézségekkel küzdık tanításában (ADORE-projekt) (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:50 16:10 Harsányiné Petneházi Ágnes: Interperszonális kapcsolatok a tehetséges tanulók körében (Nyíregyházi Fıiskola) 16:10 16:30 Meggyesné Hosszú Tímea: Szexuális nevelés a gyógypedagógiában (Kaposvári Egyetem) Természettudományi szekció Prírodovedná sekcia Session of Natural Sciences 406. terem Miestnosť č. 406 Room No. 406 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Balla István 09:40 10:00 Gyenis Gyula: A hominidák evolúciója kutatásának újabb eredményei (ELTE TTK ET, Budapest) 10:00 10:20 Nagy Melinda: Alapító mutációk genetikai vizsgálata roma populációkban (Selye János Egyetem, Komárom) 10:20 10:40 Vásárhelyi Tamás: A múzeumi rovartani eredmények ismeretterjesztı célú közzétételének fejlıdése a században (Magyar Természettudományi Múzeum) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 11:20 11:40 Vancsó Ödön: Matematikai modellezés a természettudományos tárgyakban (ELTE TTK MI, Budapest) 11:40 12:00 László Béla: Adalék a matematikai gondolkodásmód fejlesztéséhez (FSŠ ) 12:00 12:20 Szalay István: Kockadobás az elemi iskolától az egyetemig (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:20 12:40 Vármonostory Endre: Tizedestörtek az oktatás különbözı szintjein (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 14:00 14:20 Petz Tiborné: Gyakorlatorientált matematikafeladatok Magyarországon (Nyugatmagyarországi Egyetem, ACSJK) 14:20 14:40 Tomolya Róbert: Dinamikus és kreatív matematika (Gimnázium Fülek) 14:40 15:00 Szabó Tibor: A Joomla LMS oktatási keretrendszer (FSŠ ) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 10

11 F Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy János 12:00 12:20 Minya Károly: A neologizmusok több szempontú vizsgálata, ennek hasznosítása az anyanyelvi oktatásban (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:20 12:40 Pethı József: A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:40 13:00 Nagy János: Anyanyelvünk a népdal (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Kisebbségi szekció Menšinová sekcia Minority session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) F Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szarka László 14:30 14:50 Bartha Elek: Kisebbségi kultúrák néprajzi kutatása a határmenti térségekben (Debreceni Egyetem) 14:50 15:10 Fekete Sándor: A multikulturalizmus elfogadásának határai (Miskolci Egyetem BTK PI) 15:10 15:30 Szarka László: Identitásnarratívák a két világháború közötti csehszlovákiai magyar tudományosságban (Selye János Egyetem, Komárom) 15:30 15:50 Mészárosné Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok nemzeti identitása és megırzésének stratégiái (FSŠ ) 15:50 16:10 Liszka József: Baťa-cipıs magyarok? A szlovákiai magyar önmeghatározás kérdéseihez (Selye János Egyetem TK, Komárom) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sáringer János 09:40 10:00 Klein Ágnes: Német kisebbségi kultúra a magyarországi német nemzetiségi óvodákban (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:00 10:20 Bús Imre: Magyarországi németek gyermekjátékai (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:20 10:40 Sáringer János: Identitás Nemzet Külpolitika (A magyar kultúra és külpolitika összefüggései) (BBI NKI, Budapest; SZTE, Szeged ) 10:40 11:00 Szabó Béla: Báthory a szakirodalomban és a közoktatásban 11:00 11:10 Vita/Diskusia/Discussion 11:10 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Varga Emıke 11:20 11:40 Varga Emıke: Az illusztrált könyv és az értelmezıi kánon. Az intermedialitás az oktatásban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 11:40 12:00 Lózsi Tamás: A retorika újabb eredményei a tanításban (ELTE BTK NYDI) 12:00 12:20 Molnár Erzsébet: Örökségünk: édes anyanyelvünk (Miskolci Egyetem) 12:20 12:40 Tóth Zsuzsanna: Szlovákiai magyar cserkészek kézmőves tevékenységének, játékkészítésének néprajzi vizsgálata 2009-ben (Debreceni Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion 11

12 G Irodalomtudományi szekció Literárnovedná sekcia Session of Literary Studies 117. terem Miestnosť č. 117 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bárczi Zsófia 12:00 12:20 Sipos Lászlóné: Beszélt nyelvi hatások a mai magyar gyermekversekben (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Nagy Miklós Mihály: Az ifjúsági történelmi regény és a históriai szemlélet Magyarországon ( ) 12:40 13:00 Sipos Anna Magdolna: Ifjúsági regények betiltásával és cseréjével a szocialista embertípusért Magyarországon (PTE FEEFK KI, Pécs) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Merényi Annamária 14:30 14:50 Bolemant Lilla: Genderérzékeny oktatás és a nıi írók szerepe a középiskolai irodalomtankönyvekben (UK Bratislava) 14:50 15:10 Pethı Ildikó: Ut musica poesis A zenei elv Weöres Sándor lírájában (Kaposvári Egyetem PK INYIMT) 15:10 15:30 János-Szatmári Szabolcs: A kisebbségi irodalmak helye a nemzeti irodalmi kánonban Herta Müller példája (Partiumi Keresztény Egyetem) 15:30 15:50 Mészáros András: Egy szecessziós moralitás: Czóbel Minka Donna Juannája (FSŠ UKF Nitra) 15:50 16:10 N. Tóth Anikó: Feledés és felfedezés között. Neubauer Pál A jóslat címő regényérıl (FSŠ ) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: N. Tóth Anikó 09:40 10:00 Merényi Annamária: A magyar neoklasszikus irodalomszemlélet (Maribori Egyetem MNYIT) 10:00 10:20 Bence Erika: A peremkultúra mőfaja: A határregény (Újvidéki Egyetem BTK MNYIT) 10:20 10:40 Poór Marianna: A kisebbségi identitás hatalom és vágy felıl vizsgálva a kulturális kontextus és a szövegtest (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Benyovszky Krisztián 11:20 11:40 Bárczi Zsófia: Szlovákiai magyar irodalom az alap- és középiskolai tankönyvekben (FSŠ ) 11:40 12:00 Benyovszky Krisztián: Populáris irodalom felsıfokon (FSŠ ) 12:00 12:20 Polgár Anikó: Képleírás és szerelmes levél. Philosztratosz Eikonészének retorikai és pedagógiai aspektusai (FSŠ ) 12:20 12:40 Brandt Györgyi: Nyitrai útibeszámolók a 19. század közepérıl (Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Katona Krisztina 14:00 14:20 Katona Krisztina: A Friss tinta! És az Apám kakasa címő kötetek verseinek felhasználási lehetıségei a magyarórákon (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 14:20 14:40 Hegedős Orsolya: Alternatív történelem spekulatív fikció (FSŠ ) 14:40 15:00 Petres Gabriella: Az autobiográfia újabb értelmezései és az eredmények alkalmazása az oktatásban (FSŠ ) 12

13 H Minoritné kultúry, kultúra minorít Minority cultures, culture of minorities Miestnosť č. D2 Room No. D2 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Predseda sekcie/chairman: Miloš Zelenka 12:00 12:20 Ivo Pospíšil: Literární věda a výuka moderní slavistiky (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 12:20 12:40 Agnieszka Janiec-Nyitrai: Role kultury při formování se identity na příkladu polské menšiny v Budapešti (FSŠ ) 12:40 13:00 Aleksandra Breu: Bilingvalna nastava u mešovitoj sredini na primeru Ekonomskog fakulteta Subotica (Ekonomiski fakultet Subotica) 13:00 13:20 Ildikó Nagyová: Rómska menšina na Slovensku (FSŠ ) 13:20 13:30 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Ivo Pospíšil 14:30 14:50 Miloš Zelenka: Nové komparativní metody ve výchově a vzdelání (FSŠ ) 14:50 15:10 Zuzana Vargová: Ambivalentnosť židovskej identity (FSŠ ) 15:10 15:30 Tünde Tuska: Sebareflexia slovenského pôvodu súvisiaca s dvojjazyčnosťou (SZTE Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete) 15:30 15:50 Peter Andruška: Problematika slovenského literárneho jazyka v dolnozemských diaspórach (FSŠ ) 15:50 16:10 Jozef Pallay: Vzdelávanie bilingválnych detí zo Slovenska v majoritných podmienkach Rakúska. (FF Univerzity v Ľubľane) 16:10 16:30 Veronika Daová: Ťažkosti interkultúrnej komunikácie (Vietnamci v stredovýchodnej Európe) (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 29. apríl 2010 (štvrtok) 29 th April 2010 (Thursday) Predseda sekcie/chairman: Agnieszka Janiec-Nyitrai 09:40 10:00 Veneta Yankova: Познание о национальных меньшиств как образовательный ресурс (Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet) 10:00 10:20 Bogusław Bakuła: Slawistyka Komaparatystyka Europeistyka. Koncepcja studiow srodkowoeuropejskich na Uniw. Im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Komparatystyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet IM. A. Mickiewicza) 10:20 10:40 Mária Čižmárová: Vzdelávanie pedagógov a prekladateľov ukrajinského jazyka na Prešovskej univerzite v Prešove (Katedra ukrajinistiky IRUS, FF Prešovskej univerzity v Prešove) 10:40 11:00 Zuzana Kováčová: Child, speech and communication (FF ) 11:00 11:20 Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viktor Tanító: Akademická debata vo vyučovaní na stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FPV Žilinskej univerzity) 11:40 12:00 Piotr Kowalczyk: Socrealizm na nowo odkrywany polsko-węgierskie związki literackie a latach w aspekcie dydaktycznym (Katedra Filologii Wegierskiej UJ Krakow) 12:00 12:20 Maria Waclawek: Stereotyp dzewczyny i chłopca w języku i świadomości polskiej męłodzieŝy (Katedra Dydaktyki Jezyka i Literatury Polskiej, Wydyial Filologiczny, Uniwersitet Slaski w Katowicach) 12:20 12:40 Michaela Mikušová: Efektívne využívanie čitateľských stratégií pri získavaní nových informácií (MtF STU Trnava) 12:40 13:00 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Peter Andruška 14:00 14:20 Patrik Šenkár: Mozaika motívov v poviedkach Štefana Dováľa (FSŠ ) 14:20 14:40 Slávka Kopčáková: Aplikácia výsledkov hudobno-historického bádania do vyučovacieho procesu na vysokej škole (FF Prešovskej univerzity, SK) 14:40 15:00 Nadja Dikic: Problematika obrazovanja (Fakultet humanističkih nauka, Internacionalni univerzitet, Subotica) 15:00 15:20 Magdaléna Hrbáček: Formy ochrany kultúrnych hodnôt v danom regióne (FSŠ ) 15:20 15:40 Lenka Hederová: Interakcia vedy a vzdelávania (Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická Fakulta UMB) 15:40 15:50 Diskusia/Discussion 15:50 16:00 Prestávka/Coffee break 13

14 16:00 16:20 Eva Lehoťáková: Insitné umenie v súčasnej kultúre interpretácia expresivity výpovede a prostriedkov vizuálnej komunikácie (FSŠ ) 16:20 16:40 Zuzana Lopatková: Vzdelávanie vo vidieckom prostredí okolia Trnavy v období raného novoveku (Katedra histórie, FF Trnavskej univerzity) 16:40 17:00 Ladislav Horník: Sonda do národnostnej problematiky v Karpatskej kotline (Na základe diela R. W. Setona-Watsona (Scotusa Viatora): Národnostná otázka v Uhorsku) (FSŠ ) 17:20 Záver/Conclusion Poszterszekció Sekcia posterov Poster session a Pedagógiai Kar Vstupná hala budovy Entrance hall épületének elıtere Pedagogickej fakulty of the Faculty of Education Czékus Géza: A lefordított tankönyvek buktatói (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) Hricová Marta: Zážitkové metódy vo výučbe podnikania na základných a stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita) Ponomareva Larisa: A permják nyelv helye az oktatásban egykor és most (ELTE BTK Finnugor Tanszék) Várnai Zsuzsa Oszkó Beatrix Sipos Mária: Etimológia a felsıoktatásban (MTA Nyelvtudományi Intézet) Vásárhelyi Tamás Palugyai István Neumann Viktor Molnár Pál: A tudománykommunikáció új fórumai Magyarországon a SCICOMPED projekt (ELTE TTK UNESCO Multimédia pedagógiai központ) 14

15

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológiai Tanszéke és Neveléstudományi Tanszéke meghívja A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Humánökológia és nevelés alcímű tudományos szimpóziumára

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26.

Semmelweis Egyetem április Budapest, Üllői út 26. (Semmelweis University) 25 April Budapest, Üllői str. 26. 10. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 10 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Semmelweis Egyetem 2014. április 25. 1085 Budapest, Üllői út 26. Semmelweis

Részletesebben

Meghívó. II. Módszertani Napokat

Meghívó. II. Módszertani Napokat Meghívó A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara II. Módszertani Napokat szervez, melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt. A rendezvény helyszíne: Nyitrai Konstantin

Részletesebben

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program

Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Autonómia és felelősség II. Neveléstudományi Konferencia Program Április 28. (1. nap) Április 29. (2. nap) 9.00 Regisztráció () Regisztráció () 9.00 Megnyitó 9.50 9.50 10.10 Megnyitó: Arató Ferenc, konferencia

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı

Vers-és prózamondó verseny 5-8. évf. eredménye. Pappas Timon 5. próza Jósvai Mária Dr. Béres József Általános Iskola - Kiserdı Vers-és prózamondó verseny 5- évf. eredménye A tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus Intézmény neve Helyezés Pappas Timon próza Jósvai Mária Dr. Béres József - Kiserdı Lendvai Máté próza

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Programfüzet FTDK 2015. X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia. 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával

Programfüzet FTDK 2015. X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia. 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával FTDK 2015 X. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia 2015. november 27 28. a Jedlik Ányos Polgári Társulás támogatásával Programfüzet Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3.

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 17 (1991-) (22) * 2007. szeptember 3. * 2007. 2. szám (i) A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

SZTE Workshop 2013. április 17-19.

SZTE Workshop 2013. április 17-19. SZTE Workshop 2013. április 17-19. TÁRSASDALOMTUDOMÁNYOK A TÁRSADALOMÉRT TERVEZETT PROGRAM Szent-Györgyi Albert Agóra Informatórium, 2013. ÁPRILIS 17 DÉLELŐTT 9:00 10:00 PLENÁRIS ELŐADÁS Prof. Dr. Szabó

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából is tisztelettel nyújtjuk át Önöknek hírlevelünk új számát. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! Nemzeti ünnepünk alkalmából

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása

Szavazókör nyitvatartása 1. Airault Frédérick Sebastien anyanyelvi lektor Francia Tanszék 2. Balló Ilona Larisza nyelvtanár Szlavisztikai Intézet 3. Dr. Bartáné Kustár Katalin ügyvivő-szakértő Dékáni Hivatal 4. Bertalan Ibolya

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben Projektek jegyzéke a 2010-es évben TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA VEGA 1/0057/10: Humor az iróniában, irónia a humorban Kutatásvezető: Žilka Tibor Időtartam: 2010/1 2011/12 A projekt célja a humor

Részletesebben

Prof. Dr.Homoki Nagy Mária Oktatási rektor h. 3. Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal (szervezés alatt) Szekció

Prof. Dr.Homoki Nagy Mária Oktatási rektor h. 3. Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal (szervezés alatt) Szekció 9.30-10.00 Megnyitó Plenáris 10.15-11.00 előadások 1. Köznevelési Törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium (szervezés alatt) 2 Új szerepkörben a Szegedi Tudományegyetem - tanárképzés másként Prof. Dr.Homoki

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Fábián Beáta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fabianbeata1986@gmail.hu

Részletesebben

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. tanító - angol műveltségi terület. történelem 6.c, 6.d, 7.c, 8. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Név Végzetts ég szintje Szakképzettség Osztály Ádám Mihályné Rapcsó Ibolya tanító 4.d Andrássyné Dolog Éva 2.b dr Babiczkiné

Részletesebben

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció

Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció 1 Intézmény Város 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Elõadások 1 AVKF Zsámbék 1 2 1 4 2 1 1 1 2 15 3 2 BDF Szombathely 1 2 2 1 2 3 5 2 1 19 7 3 BME GTK Budapest 1 1 4 BMF KVK Budapest 1 1 2 5

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p

EREDMÉNYEK. Budapest, november 11. Helyezés Név Intézmény Időeredmény Pontszám 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p EREDMÉNYEK Budapest, 2007. november 11. 50 m férfi gyorsúszás 1. Cseh László Budapesti Műszaki Egyetem 24,04 7 p Takács Krisztián Dunaújvárosi Főiskola 24,11 5 p 3. Molnár Dávid Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek 7. Országos Találkozója ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 2016. április 21 22. Helyszín: ELTE BTK Trefort-kert, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, tanácsterem A találkozó

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,900 36,600 37,700 110,200 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bolyai János Ált. Isk. 37,500 35,800 36,100 109,400 3 Veszprém Simonyi Zsigmond Ének-Zenei

Részletesebben

Mely szakra Végzettsége

Mely szakra Végzettsége Sorszám Mely szakra Név Végzettsége képesített 1. Kovácsné főiskola könyvtár Balogh Erzsébet 2. Szabóné főiskola könyvtár Szemán Katalin 3. Kiss Tiborné főiskola népművelés 4. Gaál Zoltán főiskola közművelődés

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Zrínyi Ilona Ált. Isk. 36,700 36,400 73,100 1 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,200 36,900 73,100 3 Nagykanizsa Hevesi Sándor Ált. Isk. 35,700 36,400 72,100

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév

A Türr István Gazdasági Szakközépiskolában tanító tanárok 2011/2012-es tanév Dr. Vuity Valéria Igazgató közgazdaságtan Sárosi Magdolna Igazgatóhelyettes német nyelv Gottlieb Gábor Igazgatóhelyettes matematika, informatika, földrajz Agyagási Anett biológia Bartkóné Szigecsán Réka

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7.

Bárányné Bucsi Ilona szülő neve 18:00 18:10 Árvai Katalin 18:10 18:20 Bercziné Keszthelyi Emőke 18:20 18:30 Nemeslaki Edina (Torda Panna 7. Molnárné Cseh Mária 16:00 16:10 Abosné Lazányi Mariann 16:10 16:20 Ölbey Ági 16:20 16:30 Rácz Réka 16:30 16:40 Baloghné Csizmadia Erika 16:40 16:50 Pirigyiné Lakatos Márta 16:50 17:00 Benedek János 17:00

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA

Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA Eötvös Loránd Tudományegyetem TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-88 Fax: 487-8196 ÖSSZESÍTŐ JELENTÉS Készült 2015. november 26-án,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap

Program. Június 28. kedd 9:00 9:30 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap Program Június 27. hétfő 10:00 11:00 A jelentkezők fogadása, regisztráció (előadóknak regisztrálni a nap folyamán bármikor lehet) ( előtt) 11:00 11:20 A résztvevők köszöntése: Medve Anna egyetemi docens

Részletesebben

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra

Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B Záróvizsga időpontja: június óra Bizottság száma: 6.sz. Terem szám: B. 338. Záróvizsga időpontja: 2016. június 16. 8 00 óra Airault-Uri Andrea Marcsekné Vetési Júlia Pedagógus szakvizsga / fizika ismeretkör Pedagógus szakvizsga / fizika

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben