Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra Közép-európai Tanulmányok Kara Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta, Ústav slavistiky Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta, Oddelek za madžarski jezik in književnost Tudomány az oktatásért oktatás a tudományért Veda pre vzdelanie vzdelanie pre vedu Science for Education Education for Science Nemzetközi konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére, a konferencia védnökei doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rektora Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 50. výročia vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre pod záštitou doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., podpredsedu vlády Slovenskej republiky a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora UKF v Nitre International conference in honour of 50 years of the Hungarian teacher training in Nitra under the auspices of doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., the vice-premier of the Government of the Slovak Republic and prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., the rector of the Constantine the Philosopher University in Nitra április apríl th 29 th April 2010 NITRA

2

3 Nemzetközi tudományos bizottság Medzinárodný vedecký výbor konferencie Program Committee Elnök: Predseda: Chairman: RNDr. Attila Komzsík, PhD. Tagok: Členovia: Members: prof. dr hab. Bogusław Bakuła Univerzita Poznaň PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. prof. RNDr. Béla László, CSc. prof. Dr. Andrea Kárpáti, DrSc. prof. Dr. Anna Kolláth Univerzita Maribor doc. PhDr. István Kozmács, PhD. prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. MU Brno Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD. Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Dr. Ödön Vancsó ELTE Budapest prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Szervezı bizottság Organizačný výbor Organisation Committee Elnök: Predseda: Chairman: Mgr. Ildikó Vančová, PhD. Tagok: Členovia: Members: RNDr. Štefan Balla, PhD. PaedDr. Ladislav Baráth, PhD. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD. Mgr. Hajnalka Budinszky Mgr. Orsolya Hegedős doc. PhDr. István Kozmács, PhD. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. Mgr. Tibor Szabó PaedDr. Ildikó Viczayová 3

4 Program április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 09:00 10:00 Regisztráció Registrácia Registration 10:00 10:20 Megnyitó Otvorenie Opening 10:20 11:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures 12:00 13:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers I. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:30 14:30 Ebéd Obed Lunch 14:30 16:30 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers II. (A, B, C, D, E, F, G, H) 16:30 18:30 Szállások elfoglalása Ubytovanie Accommodation 19:00 Kiállítás megnyitó Otvorenie výstavy Exhibition opening 19:30 Fogadás Recepcia Reception 20:30 A Kicsi Hang énekegyüttes mősora Koncert skupiny Kicsi Hang Concert of Kicsi Hang ensemble Helyszín Miesto konania Held at a Pedagógiai Kar épülete Budova Pedagogickej fakulty the Faculty of Education 08:00 09:00 Regisztráció Registrácia Registration 09:00 09:40 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Keynote lectures 09:45 11:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers III. (A, B, C, D, E, F, G, H) 11:00 11:20 Kávészünet Prestávka Coffee break 11:20 13:00 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers IV. (A, B, C, D, E, F, G, H) 13:00 14:00 Ebéd Obed Lunch 14:00 15:40 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers V. (A, B, C, D, E, F, G, H) 15:40 16:00 Kávészünet Prestávka Coffee break 16:00 17:20 Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers VI. (A, B, C, D, E, F, G, H) 17:20 Zárszó Ukončenie konferencie Conclusion 19:00 Ghymes koncert Koncert skupiny Ghymes Concert of Ghymes ensemble 4

5 Plenáris elıadások Plenárne prednášky Plenary lectures D2-es terem Miestnosť č. D2 Room No. D április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) 10:20 11:00 Heller Ágnes: 11:00 11:40 Monok István: Gondolatok az oktatás céljáról Úvaha o cieli vzdelávania Thoughts about the aim of education Az oktatás, a tudományosság és a közgyőjteményi munka egysége Súvislosti medzi vzdelaním, vedou a verejnými zbierkami The union of education, erudition and the work of public collection 09:00 09:40 Kontra Miklós : Gerencsér, Vághosszúfalu és Dunaszerdahely: oktatás és asszimiláció Nitrianske Hrnčiarovce, Dlhá nad Váhom a Dunajská Streda: vzdelávanie a asimilácia Nitrianske Hrnčiarovce (Gerencsér), Dlhá nad Váhom (Vághosszúfalu) and Dunajská Streda (Dunaszerdahely): education and assimilation Kísérırendezvény Sprievodná akcia Accompanying programme Pusztay János és Masszi Ferenc kiállítása Výstava Jánosa Pusztayho a Ferenca Massziho Exhibition of Pusztay János and Masszi Ferenc Kávé és üdítı a szünetben a 106-os teremben. Káva a občerstvenie sa podáva počas prestávok v miestnosti č Coffee break in room No

6 A Szekció elıadások Prednášky v sekciách Section papers Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 105. terem Miestnosť č. 105 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hegedős Rita 12:00 12:20 Hegedős Rita: Mi változott a Sprachmeister óta? Nyelvtanítás Bél Mátyás szellemében (Humboldt Universität zu Berlin, IS, SH) 12:20 12:40 Nagy Judit Illésné Kovács Mária: Tartalom alapú nyelvoktatás (ME MNyITI) 12:40 13:00 Laczkó Mária: The organization of mental lexicon in mother tongue and in foreign language (Kaposvári Egyetem) 13:00 13:20 Békési Imre: Egy állandósult kifejezés empirikus vizsgálata (SZTE JGYPK, Szeged) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Gróf Annamária 14:30 14:50 Gróf Annamária: Nyelvoktatás kétnyelvő közegben beszédaktusok alapján (Maribori Egyetem) 14:50 15:10 Bergendi Mónika: Tankönyvek ürügyén a szlovákiai földrajzi nevek használatáról a nyelvtörvény árnyékában (Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta) 15:10 15:30 Juhász Valéria: A magyarországi középiskolás magyar nyelv tankönyvek tematikájának korszerősége a társadalmi nem nyelvhasználatának és a számítógépes nyelvészeti kutatásoknak elıtérbe helyezésével (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 15:30 15:50 Simon Szabolcs: A magyar és a szlovák nyelv tanításának kérdéséhez a szlovákiai magyar tannyelvő középiskolában (Selye János Egyetem, Komárom) 15:50 16:10 Feketéné Pál Enikı: Roma oktatáspolitika: problémák és lehetıségek (Miskolci Egyetem BTK PI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sándor Anna 09:40 10:00 Menyhárt József Presinszky Károly: apjánok a fajtájo... (Két nyelvjárási jelenség a Csallóközbıl) (FSŠ ) 10:00 10:20 Gazdag Vilmos: Másodnyelvi elemek a Beregszászi járás (Kárpátalja) magyar nyelvjárásaiban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 10:20 10:40 Sándor Anna: A dialektológia a nyitrai magyar szakos tanárképzésben (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Bátyi Szilvia: Kétnyelvőség: pszicholingvisztikai dimenziók (Pannon Egyetem, Veszprém) 11:40 12:00 Sipıcz Katalin: Veszélyeztetett metaforák (SZTE BTK FNYT, Szeged) 12:00 12:20 Szakács István: A hozzáférés feltétele az összekapcsolhatóság (Dunaújvárosi Fıiskola KI) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Csernicskó István 14:00 14:20 Bauko János: Névtani kutatások a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (FSŠ ) 14:20 14:40 Károly Márton: Az alsóbodoki vállalkozási szakközépiskola diákjainak nyelvhasználatáról és néhány ragadványnevérıl (PTE BTK NYDI, Pécs) 14:40 15:00 Jagicza Anett Anna: A dialógus mőködésének vizsgálata (SZTE BTK MNYT, Szeged) 15: Csernicskó István: Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 16:00 16:20 Gogolak Hrubecz Edit: Kétnyelvő oktatás kisebbségi szemlélete a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen (Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely) 16:20 16:40 Slobodanka Djolic: The Place and Role of a Literary Text in EFL Teaching and in Serbia View of Education (University of Art Belgrade & University of Novi Pazar) 16:40 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 6

7 B Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 8. terem Miestnosť č. 8 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kolláth Anna 12:00 12:20 Forintos Éva: A magyar közösség nyelvhasználatáról Nagy-Britanniában (Pannon Egyetem MFTK AAI, Veszprém) 12:20 12:40 Ágnes de Bie-Kerékjártó: A magyar nyelv diaszpórában (University of Groningen) 12:40 13:00 Tolcsvai Nagy Gábor: A kognitív szemantika a kutatásban és a közoktatásban (ELTE BTK, Budapest) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Ágnes de Bie-Kerékjártó 14:30 14:50 Molnár Anita: Nyelvi ideológiák és nyelvválasztás összefüggéseirıl a kárpátaljai magyarok körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 14:50 15:10 Kolláth Anna: A szlovéniai Muravidék és kétnyelvő oktatása (Maribori Egyetem) 15:10 15:30 Márku Anita: Mindig legyen érvényes történeted! Kétnyelvőségi hatások és kommunikációs stratégiák kárpátaljai magyar fıiskolások és egyetemisták körében (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola HAI, Beregszász) 15:30 15:50 Pletl Rita: Az anyanyelvoktatás helyzete Erdélyben (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 15:50 16:10 Beregszászi Anikó: A kárpátaljai magyar élınyelvi kutatások eredményeinek hozadéka a kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatásban (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola, Beregszász) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Antalné Szabó Ágnes 09:40 10:00 Antalné Szabó Ágnes: A tanári megnyilatkozások típusai (ELTE BTK MMNYT, Budapest) 10:00 10:20 Bene Annamária: Amikor a cselekvı igék nem cselekvık (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) 10:20 10:40 Simigné Fenyı Sarolta: Az alkalmazott nyelvészeti ismeretek szerepe a közoktatásban (Miskolci Egyetem MFI ANYT) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Szabó Veronika: A magyar mondat modelljei a nyelvtanoktatásban (PTE BTK NYDI, Pécs) 11:40 12:00 Gaál Zsuzsanna: Kompetencia alapú oktatási csomagok a magyar közoktatásban: szövegértésszövegalkotás elméletben és gyakorlatban (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 12:00 12:20 Czékus Anita: Furcsa párok (PTE BTK, Pécs) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szeverényi Sándor 14:00 14:20 Szeverényi Sándor: A magyar nyelv rokonságának eszméi Perecsenyi Nagy László munkáinak tanulsága (SZTE BTK FNYT, Szeged) 14:20 14:40 Vančoné Kremmer Ildikó: Nyelvi mítoszok és szlovákiai magyar szakos egyetemi hallgatók (FSŠ ) 14: Kozmács István: Alaktani ismeretek: tipológia, nyelv és oktatás (FSŠ ) 15:00 15:20 Séra Magdolna: Cél vagy/és eszköz? az oktatáspolitika lehetséges hatásairól (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 15:20 15:40 Vita/Diskusia/Discussion 15:40 16:00 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bertalan Péter 16:00 16:20 Bertalan Péter: Oktatás-reform vagy zsákutca Magyarországon? (Kaposvári Egyetem PK) 16:20 16:40 Zsiros Sándor: A helytörténet helye (szerepe) az oktatásban 16:40 17:00 Simig László: A magyar felsıoktatás képzési struktúrájának sajátosságai (Szent István Egyetem YMÉK, Budapest) 17:00 17:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 7

8 C Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 421. terem Miestnosť č. 421 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Torgyik Judit 12:00 12:20 Bencze Sándorné: Civilizációs ártalmak a testtartás alakulására (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Torgyik Judit: Alternatív pedagógiai irányzatok környezetszemlélete Magyarországon (Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár) 12:40 13:00 Hegedős Gábor: Természettudományos nevelés az óvodás- és a kisiskolás korban (Kecskeméti Fıiskola TFK) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Sztrinkóné Nagy Irén 14:30 14:50 Sztrinkóné Nagy Irén: Életreform Feminizmus Reformpedagógia (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 14:50 15:10 Molnár Endréné: Az iskolai szociálpedagógia munka jelene, jövıje (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:10 15:30 Teleki Béla: Szociálpedagógia Európában (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 15:30 15:50 Klapcsik Zsuzsanna: A szociálpedagógusképzés képzései: alkalmasság és/vagy beválás (Debreceni Egyetem GYFK, Hajdúböszörmény) 15:50 16:10 Bodnár Gabriella: A tehetséggondozás rendszer szemlélető megközelítése a középfokú és felsıoktatásban (Nyugat-magyarországi Egyetem BEPK, Sopron) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion 421. terem Miestnosť č. 421 Room No. 421 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sztanáné Babics Edit 09:40 10:00 Sztanáné Babics Edit: Az anyanyelvi nevelés mint az olvasáskészség fejlıdésének és a késıbbi beválásnak az egyik feltétele (Óvodai készségfejlesztés az iskolai beválásért) (Eötvös József Fıiskola, Baja) 10:00 10:20 Szabó Andrea: Irodalomtanítás a Radnóti-év után (Móranet Nonprofit Közhasznú Kft., Mórahalom) 10:20 10:40 Kurtán Zsuzsa: A tankönyvértékelés nyelvhasználati és pedagógiai szempontjai (Selye János Egyetem, Komárom) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia néhány csoportdinamikai vonatkozása (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 11:40 12:00 Duró Andrea: A szöveges értékelés gyakorlata (Miskolci Egyetem BTK TI) 12:00 12:20 İsz Rita: Információszerzés a bolognai képzési rendszerben (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 12:20 12:40 Váraljai Mariann: A tanulói környezet interkulturális kihívásai (Dunaújvárosi Fıiskola) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Olasz Lajos 14:00 14:20 Nemesné Kis Szilvia: Az illiteráció problémája Magyarországon (Kaposvári Egyetem PK) 14:20 14:40 Olasz Lajos: A nemzetiségi oktatás történeti tapasztalatai Magyarországon (SZTE JGYPK, Szeged) 14:40 15:00 Szóró Ilona: Nemzetiségi tankönykiadás Magyarországon (Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 15:20 15:40 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 15:40 16:00 Kathyné Mogyoróssy Anita: Pozitív pszichológiai szemlélető felkészítés a hatékony pedagógus szülı kapcsolattartásra (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola) 16:00 16:20 Gaál Gabriella: A fenntarthatóság pedagógiájának elméleti és gyakorlati megalapozása a tanárképzésben (Eszterházy Károly Fıiskola TKTK NT, Eger) 16:20 16:40 Patai Ilona: J. A. Comenius szellemének hatása a nevelésre és az oktatásra (FSŠ ) 16:40 17:00 Mikonya György: A társmővészeti mőhely szerepe a tanárképzésben (ELTE TÓK, Budapest) 17:00 17:20 Hodossi Sándor: Irodalom mint a középiskolai vallásoktatás segítıje (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola, Debrecen) 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 8

9 D Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 107. terem Miestnosť č. 107 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Kárpáti Andrea 12:00 12:20 Kárpáti Andrea: Az internet nemzedék vizuális nyelve új kutatások a gyermekrajzról (FSŠ ) 12:20 12:40 Szabóné Balogh Ágota: Az informatika szerepe a kognitív képességek fejlesztésében (Szent István Egyetem PK KI, Szarvas) 12:40 13:00 Pšenáková Ildikó: Mobiltechnológiák az oktatásban (FSŠ ) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Pšenáková Ildikó 14:30 14:50 Egervári Dóra: A 21. századi kompetenciák és a Web 2.0 alkalmazások az oktatásban (Pécsi Tudományegyetem FEEFK KI) 14:50 15:10 Klucsik Gábor: Web2.0 és E-Learning alkalmazása a nyelvoktatásban (Dunaújvárosi Fıiskola DJKI) 15:10 15:30 Dóró Árpád: A bizonyítékon alapuló oktatás alapkérdései (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:30 15:50 Hajdicsné Varga Katalin: A tudás létrehozása hálózati tanulással (Kaposvári Egyetem PK) 15:50 16:10 Lestyán Erzsébet: Az egyéni képességek figyelembevétele a tanítás tanulás folyamatában (Szent István Egyetem PK NTI) 16:10 16:30 Kós Nóra: A felsı tagozatos tanulók énkép, önismeret és szorongás eredményeinek bemutatása (Szent István Egyetem PK NTI) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Viczay Ildikó 09:40 10:00 Orsovics Yvette: A gyermek szerepe a zeneirodalmi mővekben (FSŠ ) 10:00 10:20 Vráblová Ľubomíra: Piesňový materiál v učebnici hudobnej výchovy pre 5. r. ZŠ (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:20 11:40 Goliašová Katarína: Vyučovanie na hodinách hudobnej výchovy (Univerzita Mateja Bela PF, Banská Bystrica) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viczay Ildikó: 9 10 éves gyermekek úszásteljesítményének vizsgálata (FSŠ ) 11:40 12:00 Soós Katalin: Az egészségnevelés különbözı megközelítései a 19. századi Egészség c. folyóiratban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 12:00 12:20 Baráth László: Révay István mint a két háború közti csehszlovákiai magyar sport kiemelkedı alakja (FSŠ UKF, Nitra) 12:20 12:40 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: P. Lakatos Ilona 14:00 14:20 Ruttkay-Miklián Eszter: Tudomány és oktatás írásbeliséggel nem rendelkezı nyelven. Esettanulmány a hanti oktatásügyrıl (MTA NYTI) 14:20 14:40 P. Lakatos Ilona Tukacsné Károlyi Margit Iglai Edit: Tudomány és oktatás: A Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYII) 14:40 15:00 Bencéné Fekete Anna: Appearance of multicultural aspect in education of foreign languages in secondary schools (Kaposvári Egyetem PK) 15:00 15:20 Fáyné Dombi Alice: Gyermekábrázolások XIX. századi gyermekfolyóiratokban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 15:20 15:40 Czafrangó Sylvia: Tudatos nımővészet Magyarországon (FSŠ ) 15:40 16:00 Vita/Diskusia/Discussion 16:00 16:20 Ferenc Viktória: Integráció, asszimiláció vagy szegregáció? Nagyító alatt a kárpátaljai magyar felsıoktatás társadalmi céljai (Pécsi Tudományegyetem NYDI) 16:20 16:40 Karmacsi Zoltán: Magyar diákok véleménye az ukrajnai emelt szintő érettségirıl (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola) 16:40 17:00 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 9

10 E Neveléstudományi szekció Výchovno-vzdelávacia sekcia Educational session 406. terem Miestnosť č. 406 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy Lehocky Zsuzsa 12:00 12:20 Nagy Lehocky Zsuzsa: A játék mint nevelési eszköz (FSŠ ) 12:20 12:40 Horváth Zsófia Irén: Az erdélyi magyar serdülık énképének vizsgálata a társadalmi, kulturális változások tükrében (Sapientia EMTE MHK, Marosvásárhely) 12:40 13:00 Karlovitz János Tibor: Fegyelmi kérdések, erkölcsi problémák a magyar tankönyvekben (Miskolci Egyetem) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Hazag Anikó 14:30 14:50 Balla István: A XXI. sz. új stressz forrása: A munkahelyi stressz (FSŠ ) 14:50 15:10 Hazag Anikó: Felsıoktatási hallgatók lelki egészségvédelme, kiégés prevenciója és elmélyülési képesség elısegítése (Eötvös József Fıiskola, Baja) 15:10 15:30 Steklács János Zsigmond István: A szövegírás fejlesztésének metakognitív módszerei (Kecskeméti Fıiskola TFK Sapientia EMTE, Marosvásárhely) 15:30 15:50 Szabó Ildikó: Európai országok jó gyakorlatainak összehasonlítása tizenéves olvasási nehézségekkel küzdık tanításában (ADORE-projekt) (Kecskeméti Fıiskola TFK) 15:50 16:10 Harsányiné Petneházi Ágnes: Interperszonális kapcsolatok a tehetséges tanulók körében (Nyíregyházi Fıiskola) 16:10 16:30 Meggyesné Hosszú Tímea: Szexuális nevelés a gyógypedagógiában (Kaposvári Egyetem) Természettudományi szekció Prírodovedná sekcia Session of Natural Sciences 406. terem Miestnosť č. 406 Room No. 406 Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Balla István 09:40 10:00 Gyenis Gyula: A hominidák evolúciója kutatásának újabb eredményei (ELTE TTK ET, Budapest) 10:00 10:20 Nagy Melinda: Alapító mutációk genetikai vizsgálata roma populációkban (Selye János Egyetem, Komárom) 10:20 10:40 Vásárhelyi Tamás: A múzeumi rovartani eredmények ismeretterjesztı célú közzétételének fejlıdése a században (Magyar Természettudományi Múzeum) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 11:20 11:40 Vancsó Ödön: Matematikai modellezés a természettudományos tárgyakban (ELTE TTK MI, Budapest) 11:40 12:00 László Béla: Adalék a matematikai gondolkodásmód fejlesztéséhez (FSŠ ) 12:00 12:20 Szalay István: Kockadobás az elemi iskolától az egyetemig (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:20 12:40 Vármonostory Endre: Tizedestörtek az oktatás különbözı szintjein (SZTE JGYPK TÓI MSZ, Szeged) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: László Béla 14:00 14:20 Petz Tiborné: Gyakorlatorientált matematikafeladatok Magyarországon (Nyugatmagyarországi Egyetem, ACSJK) 14:20 14:40 Tomolya Róbert: Dinamikus és kreatív matematika (Gimnázium Fülek) 14:40 15:00 Szabó Tibor: A Joomla LMS oktatási keretrendszer (FSŠ ) 15:00 15:20 Vita/Diskusia/Discussion 17:20 Zárszó/Záver/Conclusion 10

11 F Nyelvtudományi szekció Jazykovedná sekcia Linguistics session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Nagy János 12:00 12:20 Minya Károly: A neologizmusok több szempontú vizsgálata, ennek hasznosítása az anyanyelvi oktatásban (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:20 12:40 Pethı József: A stilisztika a mai magyar nyelvtudományban és anyanyelvi nevelésben (Nyíregyházi Fıiskola BTMK MNYIT) 12:40 13:00 Nagy János: Anyanyelvünk a népdal (SZTE JGYPK AHI, Szeged) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Kisebbségi szekció Menšinová sekcia Minority session 407. terem Miestnosť č. 407 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) F Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Szarka László 14:30 14:50 Bartha Elek: Kisebbségi kultúrák néprajzi kutatása a határmenti térségekben (Debreceni Egyetem) 14:50 15:10 Fekete Sándor: A multikulturalizmus elfogadásának határai (Miskolci Egyetem BTK PI) 15:10 15:30 Szarka László: Identitásnarratívák a két világháború közötti csehszlovákiai magyar tudományosságban (Selye János Egyetem, Komárom) 15:30 15:50 Mészárosné Lampl Zsuzsanna: A szlovákiai magyarok nemzeti identitása és megırzésének stratégiái (FSŠ ) 15:50 16:10 Liszka József: Baťa-cipıs magyarok? A szlovákiai magyar önmeghatározás kérdéseihez (Selye János Egyetem TK, Komárom) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Sáringer János 09:40 10:00 Klein Ágnes: Német kisebbségi kultúra a magyarországi német nemzetiségi óvodákban (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:00 10:20 Bús Imre: Magyarországi németek gyermekjátékai (PTE IGYFK, Szekszárd) 10:20 10:40 Sáringer János: Identitás Nemzet Külpolitika (A magyar kultúra és külpolitika összefüggései) (BBI NKI, Budapest; SZTE, Szeged ) 10:40 11:00 Szabó Béla: Báthory a szakirodalomban és a közoktatásban 11:00 11:10 Vita/Diskusia/Discussion 11:10 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Varga Emıke 11:20 11:40 Varga Emıke: Az illusztrált könyv és az értelmezıi kánon. Az intermedialitás az oktatásban (SZTE JGYTK TOKI, Szeged) 11:40 12:00 Lózsi Tamás: A retorika újabb eredményei a tanításban (ELTE BTK NYDI) 12:00 12:20 Molnár Erzsébet: Örökségünk: édes anyanyelvünk (Miskolci Egyetem) 12:20 12:40 Tóth Zsuzsanna: Szlovákiai magyar cserkészek kézmőves tevékenységének, játékkészítésének néprajzi vizsgálata 2009-ben (Debreceni Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion 11

12 G Irodalomtudományi szekció Literárnovedná sekcia Session of Literary Studies 117. terem Miestnosť č. 117 Room No április 28. (szerda) 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Bárczi Zsófia 12:00 12:20 Sipos Lászlóné: Beszélt nyelvi hatások a mai magyar gyermekversekben (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 12:20 12:40 Nagy Miklós Mihály: Az ifjúsági történelmi regény és a históriai szemlélet Magyarországon ( ) 12:40 13:00 Sipos Anna Magdolna: Ifjúsági regények betiltásával és cseréjével a szocialista embertípusért Magyarországon (PTE FEEFK KI, Pécs) 13:00 13:20 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Merényi Annamária 14:30 14:50 Bolemant Lilla: Genderérzékeny oktatás és a nıi írók szerepe a középiskolai irodalomtankönyvekben (UK Bratislava) 14:50 15:10 Pethı Ildikó: Ut musica poesis A zenei elv Weöres Sándor lírájában (Kaposvári Egyetem PK INYIMT) 15:10 15:30 János-Szatmári Szabolcs: A kisebbségi irodalmak helye a nemzeti irodalmi kánonban Herta Müller példája (Partiumi Keresztény Egyetem) 15:30 15:50 Mészáros András: Egy szecessziós moralitás: Czóbel Minka Donna Juannája (FSŠ UKF Nitra) 15:50 16:10 N. Tóth Anikó: Feledés és felfedezés között. Neubauer Pál A jóslat címő regényérıl (FSŠ ) 16:10 16:30 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: N. Tóth Anikó 09:40 10:00 Merényi Annamária: A magyar neoklasszikus irodalomszemlélet (Maribori Egyetem MNYIT) 10:00 10:20 Bence Erika: A peremkultúra mőfaja: A határregény (Újvidéki Egyetem BTK MNYIT) 10:20 10:40 Poór Marianna: A kisebbségi identitás hatalom és vágy felıl vizsgálva a kulturális kontextus és a szövegtest (FSŠ ) 10:40 11:00 Vita/Diskusia/Discussion 11:00 11:20 Kávészünet/Prestávka/Coffee break Üléselnök/Predseda sekcie/chairman: Benyovszky Krisztián 11:20 11:40 Bárczi Zsófia: Szlovákiai magyar irodalom az alap- és középiskolai tankönyvekben (FSŠ ) 11:40 12:00 Benyovszky Krisztián: Populáris irodalom felsıfokon (FSŠ ) 12:00 12:20 Polgár Anikó: Képleírás és szerelmes levél. Philosztratosz Eikonészének retorikai és pedagógiai aspektusai (FSŠ ) 12:20 12:40 Brandt Györgyi: Nyitrai útibeszámolók a 19. század közepérıl (Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 12:40 13:00 Vita/Diskusia/Discussion Üléselnök/ Predseda sekcie/chairman: Katona Krisztina 14:00 14:20 Katona Krisztina: A Friss tinta! És az Apám kakasa címő kötetek verseinek felhasználási lehetıségei a magyarórákon (Szent István Egyetem PK, Szarvas) 14:20 14:40 Hegedős Orsolya: Alternatív történelem spekulatív fikció (FSŠ ) 14:40 15:00 Petres Gabriella: Az autobiográfia újabb értelmezései és az eredmények alkalmazása az oktatásban (FSŠ ) 12

13 H Minoritné kultúry, kultúra minorít Minority cultures, culture of minorities Miestnosť č. D2 Room No. D2 28. apríl 2010 (streda) 28 th April 2010 (Wednesday) Predseda sekcie/chairman: Miloš Zelenka 12:00 12:20 Ivo Pospíšil: Literární věda a výuka moderní slavistiky (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 12:20 12:40 Agnieszka Janiec-Nyitrai: Role kultury při formování se identity na příkladu polské menšiny v Budapešti (FSŠ ) 12:40 13:00 Aleksandra Breu: Bilingvalna nastava u mešovitoj sredini na primeru Ekonomskog fakulteta Subotica (Ekonomiski fakultet Subotica) 13:00 13:20 Ildikó Nagyová: Rómska menšina na Slovensku (FSŠ ) 13:20 13:30 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Ivo Pospíšil 14:30 14:50 Miloš Zelenka: Nové komparativní metody ve výchově a vzdelání (FSŠ ) 14:50 15:10 Zuzana Vargová: Ambivalentnosť židovskej identity (FSŠ ) 15:10 15:30 Tünde Tuska: Sebareflexia slovenského pôvodu súvisiaca s dvojjazyčnosťou (SZTE Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete) 15:30 15:50 Peter Andruška: Problematika slovenského literárneho jazyka v dolnozemských diaspórach (FSŠ ) 15:50 16:10 Jozef Pallay: Vzdelávanie bilingválnych detí zo Slovenska v majoritných podmienkach Rakúska. (FF Univerzity v Ľubľane) 16:10 16:30 Veronika Daová: Ťažkosti interkultúrnej komunikácie (Vietnamci v stredovýchodnej Európe) (Ústav slavistiky FF Masarykovej univerzity Brno) 29. apríl 2010 (štvrtok) 29 th April 2010 (Thursday) Predseda sekcie/chairman: Agnieszka Janiec-Nyitrai 09:40 10:00 Veneta Yankova: Познание о национальных меньшиств как образовательный ресурс (Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet) 10:00 10:20 Bogusław Bakuła: Slawistyka Komaparatystyka Europeistyka. Koncepcja studiow srodkowoeuropejskich na Uniw. Im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Komparatystyki Literackiej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet IM. A. Mickiewicza) 10:20 10:40 Mária Čižmárová: Vzdelávanie pedagógov a prekladateľov ukrajinského jazyka na Prešovskej univerzite v Prešove (Katedra ukrajinistiky IRUS, FF Prešovskej univerzity v Prešove) 10:40 11:00 Zuzana Kováčová: Child, speech and communication (FF ) 11:00 11:20 Prestávka/Coffee break 11:20 11:40 Viktor Tanító: Akademická debata vo vyučovaní na stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, FPV Žilinskej univerzity) 11:40 12:00 Piotr Kowalczyk: Socrealizm na nowo odkrywany polsko-węgierskie związki literackie a latach w aspekcie dydaktycznym (Katedra Filologii Wegierskiej UJ Krakow) 12:00 12:20 Maria Waclawek: Stereotyp dzewczyny i chłopca w języku i świadomości polskiej męłodzieŝy (Katedra Dydaktyki Jezyka i Literatury Polskiej, Wydyial Filologiczny, Uniwersitet Slaski w Katowicach) 12:20 12:40 Michaela Mikušová: Efektívne využívanie čitateľských stratégií pri získavaní nových informácií (MtF STU Trnava) 12:40 13:00 Diskusia/Discussion Predseda sekcie/chairman: Peter Andruška 14:00 14:20 Patrik Šenkár: Mozaika motívov v poviedkach Štefana Dováľa (FSŠ ) 14:20 14:40 Slávka Kopčáková: Aplikácia výsledkov hudobno-historického bádania do vyučovacieho procesu na vysokej škole (FF Prešovskej univerzity, SK) 14:40 15:00 Nadja Dikic: Problematika obrazovanja (Fakultet humanističkih nauka, Internacionalni univerzitet, Subotica) 15:00 15:20 Magdaléna Hrbáček: Formy ochrany kultúrnych hodnôt v danom regióne (FSŠ ) 15:20 15:40 Lenka Hederová: Interakcia vedy a vzdelávania (Katedra hudobnej výchovy, Pedagogická Fakulta UMB) 15:40 15:50 Diskusia/Discussion 15:50 16:00 Prestávka/Coffee break 13

14 16:00 16:20 Eva Lehoťáková: Insitné umenie v súčasnej kultúre interpretácia expresivity výpovede a prostriedkov vizuálnej komunikácie (FSŠ ) 16:20 16:40 Zuzana Lopatková: Vzdelávanie vo vidieckom prostredí okolia Trnavy v období raného novoveku (Katedra histórie, FF Trnavskej univerzity) 16:40 17:00 Ladislav Horník: Sonda do národnostnej problematiky v Karpatskej kotline (Na základe diela R. W. Setona-Watsona (Scotusa Viatora): Národnostná otázka v Uhorsku) (FSŠ ) 17:20 Záver/Conclusion Poszterszekció Sekcia posterov Poster session a Pedagógiai Kar Vstupná hala budovy Entrance hall épületének elıtere Pedagogickej fakulty of the Faculty of Education Czékus Géza: A lefordított tankönyvek buktatói (Újvidéki Egyetem MTTK, Szabadka) Hricová Marta: Zážitkové metódy vo výučbe podnikania na základných a stredných školách (Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita) Ponomareva Larisa: A permják nyelv helye az oktatásban egykor és most (ELTE BTK Finnugor Tanszék) Várnai Zsuzsa Oszkó Beatrix Sipos Mária: Etimológia a felsıoktatásban (MTA Nyelvtudományi Intézet) Vásárhelyi Tamás Palugyai István Neumann Viktor Molnár Pál: A tudománykommunikáció új fórumai Magyarországon a SCICOMPED projekt (ELTE TTK UNESCO Multimédia pedagógiai központ) 14

15

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie Počet záznamov: 4 AAB Vedecké

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke

Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Könyvek, önálló kiadványok Pállné dr. Lakatos Ilona citációs jegyzéke Adatok Jászberény regionális köznyelvéhez. Nyelvtudományi Dolgozatok 25. (Szerk.: Nagy Ferenc) Budapest., 1977. 141 l. Kiss Jenő, Megjegyzések

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95.

KOLLÁTH ANNA Bibliográfia. Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. KOLLÁTH ANNA Bibliográfia Tanulmányok: 1. KOLLÁTH, Anna. Névválasztási szándék - névesztétikai ízlés. Jelentkezünk, 1982, 38, december, str. 84 95. 2. KOLLÁTH, Anna. Nyelvjáráskutatás - nyelvjáráskutató-képzés

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2012-ben Baja, 2013 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA III. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO (RÉVKOMÁROM), 2015. JANUÁR 12-14. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

PROGRAM. A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE nemzetközi konferencia PROGRAMFÜZET. DEBRECEN 2011. február 25

PROGRAM. A REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE nemzetközi konferencia PROGRAMFÜZET. DEBRECEN 2011. február 25 Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református Kollégium Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. / Telefon: (52) 518-500 / Telefax: (52) 413-155 Postafiók:

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KMJ/CRD/MJ/10 KMJ/CRD/MJ/10 Tantárgy megnevezése: Publikációk citációi, recenziói - hazai Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 5 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.,

Részletesebben

Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései

Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Kis Tamás publikációinak ismertetései és idézései Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 570 (ismertetés: 32, idézés: 538) A doktori iskolák akkreditációjánál figyelembe vehető tudományos közleményeinek

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció

Részletesebben

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA II. NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia NOVÉ ZÁMKY (ÉRSEKÚJVÁR), 2014. JANUÁR 9-11. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18.

PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING. 18 June 2015 2015. június 18. 15.00 Regisztráció/Registration PROGRAM VENUE: UNIVERSITY OF DEBRECEN DEBRCEN, EGYETEM SQUARE 1. MAIN BULINDING 18 June 2015 2015. június 18. 15.30 Megnyitó/Opening remarks Jávor András, a Debreceni Egyetem

Részletesebben

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA

DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA DR. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN MUNKÁSSÁGA Dr. Gábrity Molnár Irén Lukácsfalván (Nagybecskerek/Zrenjanin községben) született 1954. december 31-én. Szabadkán él. Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának

Részletesebben