NÉVMUTATÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, VII

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NÉVMUTATÓ. [Erdélyi Magyar Adatbank] Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában, VII. 1914 1916."

Átírás

1 NÉVMUTATÓ Adelsfeld Friedrich Antal dr. 235 nyilatkozata Fiume városnak a magyar koronához való tartozásáról Ady Endre glosszája Tisza Istvánnak a román főpapokkal való kapcsolatfelvételéről (Nyugat nov. 16. sz.) 153 Aehrenthal-Lexa, Aloys gr. 92, 516 Ágoston Péter 618, 620, 625 Akació Caesár (Cézár) szábor-képv. 398, 553 Albrecht Ferenc 97, 100 Alexejev orosz tábornok 40, 42 Alexics (Alexici) György 308 Alexics Simon 176 Alszeghy Kálmán dr. 174 amerikai hadügymin. 355 Anastasijevic dr. 199 Andrássy Gyula gr. id. 570 Andrássy Gyula gr. ifj. 135, 152, 155, 183, 228, 230, 333 4, 553, 594, 642 berlini útja (1915. márc.) 331 a román király haláláról 230 Tisza-ellenessége 333 Andreics Simon (Szima) angol király (V. György) 664, 674 Angyelics Sebő 175 Antal Géza o. gy. képv. 656 Apollón 623 Apponyi Albert gr. 111, 124, 130, 152, 155, , 334, 481, 574 5, 594, 609, 664, 683 emlékirata Theodore Roosevelthez az Egyesült Államok volt elnökéhez: Az európai háború és a vele járó felelősség (Részletek) a háború okairól (Pesti Hírlap, dec. 17.) 245 kecskeméti beszéde (1914. dec. 15.) 245 köszönő szavai a magyarországi románokhoz (1916. szept. 5.) 683 népiskolai törvénye (lex Apponyi) VIII, 130, , 641 Arany János 450, 462, 475 Ardelean Dénes 29 Arnautović serif effendi 349 Árpád fejedelem 73, 421 Árpád-ház 373, 546 Arz Arthur vezérezredes 429 Asquith, Herbert Henry angol min. eln. 500, 514, 570 Attems gróf dalmáciai helytartó 531 Augustiny Dusan 263 Aukics Bozsidár 175 Babić-Gjalski Ljuba 553, 696 Bacon ügyvéd 355 Badaj Sándor (Alexandar) dr. horvát pol. 457 Bahov György 206 Baiulescu, Maria B felhívása a magyarországi román nőtársadalomhoz (1914. aug. 5.) 33 4 Baiu-Meţianu, Maria 610 Baker őrnagy = vsz. Baker, Newton Diehl ( ), 1916-tól Wilson elnök hadügyminisztere 355 Bakić, Vojislav 286 Bakonyi Samu 155, 359 Balás György táborszernagy 62 Balogh Jenő igazságü. min. 19, 27, 69 70, 84, 97, 127, 139, 166 8, 174, 180, 183, 201, 219, 233, 296, 315 6, 327 8, 363, 398, 528, 607, 612, 672, átirata gr. Tisza I. min. eln.-höz a letartóztatott g. kel. szerb lelkészekről (1914. aug. 19.) átirata Jankovich Béla közokt. min.-hez a Délszláv tanulók szünidei szövetsége tagjai elleni nyomozásról (1914. szept. 8.) átirata az előbbihez a Délszláv tanulók... szövetsége elleni nyomozati adatokról (1914. szept. 20.) 167 átirata az előbbihez a letartóztatott délszláv tanulók szabadlábra helyezéséről (1915. febr. 13.) 174 átirata Jankovich Béla vallás- és közokt. min.-hez a Délszláv tanulóifjúság szünidei szövetsége elleni eljárás megszüntetéséről (1915. szept. 19.) 180 részvétlevele Meţianu János érsek-metropolita elhunyta alkalmából (1916. febr. 7.) 607 tájékoztatója gr. Tisza István min. eln. részére a román hadüzenet után román nemzetiségű magyar állampolgárok elleni politikai bűnügyi eljárásokról (1916. okt. 25.) Balogh Mihály lelkész 314 Bánffy Dezső br. 130, 187 Bánffy Kázmér br. alispán 181 Banjanin János 501 Bánóczy Béla megyei főjegyző 427 Barčić (Barcsics, Barcio) Erasmus fiumei pol. 503 Barcioiu Jakab 692 Barclay, Sir George bukaresti angol követ 674, 676 Bárczy István budapesti polgármester 487, 491,

2 Bardolff, Karl von osztrák tábornok, Ferenc Ferdinánd egykori bizalmasa Baring, Sir Evelyn (utóbb Cromer lord) 689 Barrows, Ronald M. 580 Barta Ödön képv. 590 Bartóky József 336 Bartulica, M. 501 Bašagić dr. 342 Batthyány-kormány (1848) 467 Batthyány Tivadar gr. 134 Bauer Antal 553 Bauer főhadnagy Bechyne morva képv. 566 Beck Lajos o. gy. képv. 586 Bedő Albert 451 Bél Mátyás 475 Beldiman, Alexandru dr. berlini román követ 73, 335 belga király (I. Albert) 664 Belitska Sándor vk. ezr. 601 Bella M. Mátyás (Methot) ev. lelkész 474 5, Belle Sándor alispán jelentése a belügy min.-hez a románlakta megyék kivándorlása tbn (1914. szept. 12.) 6 7 Belobrk, Pero (Péter) dr. szábor-képv. 64 Belos Illés tanuló 166, Belos Márk belügyminiszter 18, 20, 35, 79, 102, , 134 5, 137, 139, 169, 176, 183, 185 6, 188, 192, 195, 209, 277, , 352, 356, 374 5, 426, 455, 476, 524, 529, 533, 556, 659, 669, 691, 693 l. még Sándor János körrendelete a törvényhatóságokhoz és a fiumei kormányzóhoz a nyilvános helyeken alkalmazható lobogódísz szabályozásáról (1914. okt. 5.) körrendelete (8200/1914. BM. sz.) a nyilvános alkalmakkor használható jelvények szabályozásáról (1914. nov. 7.) utasítása a Budapesti Közlöny szerkesztőségéhez a 8200 BM. eln. sz. rendelet közzétételéről (1914. nov. 7.) 186 átirat-fogalmazványa br. Skerlecz Iván horvát bánhoz a szerb nemzetiségi színhasználat tbn [1914. nov. 20.] pro domo az Országos Levéltárhoz a horvát bán átiratával kapcsolatban a jelvénykérdés ügyében. [1914. dec. 11.] 193 rendelete a magyarországi román színek és a magyar nemzeti színek együttes használatának engedélyezéséről 102, , 134 5, rendelete a Narodný Hlásnik megjelenésének és terjesztésének eltiltásáról (1915. márc. 12.) 325 rendelete a Svetlo c. szlovák időszaki lap megjelenésének és terjesztésének eltiltásáról (1915. ápr. 12.) 326 átirat-fogalmazványa Pancsova város tanácsához a nemzetiségi színhasználatról [1915. máj. 18.] 195 útlevélkiállítási hatásköre 18 Beneš, Eduard 40, , 658, 690 előadása a Sorbonne-on a csehszlovák kérdésről 513 emlékiratai (részletek) Le problème autrichien et la question tchèque (1908) c. disszertációja 509 Nemzetek forradalma. Ford. Donner Pál. (Bratislava-Pozsony, 1936) 508 Beneš-Masaryk-előadássorozat a párizsi Sorbonne-on 513 Benes Ferenc 627 Beöthy László 209, 523, 553 Beöthy Pál képv.házi eln. 51, 201, 358, 553, 575 Berchtold Lipót gr. közös külügyminiszter VIII IX, 21, 48, 55, 97, 101, 116 9, 124 5, 159, 225, 261, 284 levele Tisza István min. eln.-höz a magyarországi románokkal való megegyezés sürgős közzététele tbn (1914. nov. 3.) 118 Bercsényi Miklós 442 Beresford, Charles admirális 538 Bergen, H. von 334 Bernát István 336, 451 Bernreiter 355 Berzeviczy Albert o. gy. képv. 184, 553, 578, 608 törvényjavaslata a népiskolai közoktatásról szóló 1868:XXXVIII. és a népiskolai hatóságokról szóló 1876:XXVIII. tc. módosításáról (1904) 608 Berzeviczy Jenő rendőrkapitány , 480 jelentése br. Kürthy kormánybiztosnak a szlovák politikai mozgalom kiegyezési törekvéseiről (1915. júl. 14.) jelentése előbbihez a kormányzati szlovák akció újabb eseményeiről és teendőiről (1915. júl. 23.) jelentése ugyanahhoz a kormányzati szlovák akció fejleményeiről (1915. júl. 31.) besztercebányai püspök 449, l. még Mojzes István, Radnai Farkas Betegh Miklós főispán, kormánybiztos 12, 267 9, 271 3, 276 jelentése a belügymin.-hez a románlakta megyék kivándorlása tbn. (1914. dec. 30.) 12 levele a min. eln.-höz az erdélyi románság várható magatartásáról esetleges román betörés esetén (1915. jan. 5.)

3 választávirata a nagyszebeni katonai parancsnokságnak (1915. jan. 7.) 269 válaszlevele gr. Tisza Istvánhoz az erdélyi románság megítéléséről (1915. jan. 10.) 274 Bethlen család 684 Bethlen Balázs gr. főispán 9 10, 87 jelentése a belügymin.-hez a románlakta megyék kivándorlásáról (1914. dec. 2.) 9 10 Bethlen István gr.: Az oláhok földvásárlásai Magyarországon az utolsó öt évben (Bp ) 336 Bethlen Ödön gr. főispán 4 5 jelentése a belügy min.-hez a román lakosság kivándorlásáról (1914. szept. 5.) 4 5 Bethmann-Hollweg, Theobald von német kancellár 71, 119, 124, , 398, 640, 665, 668 Biankini, Ante (Antal) dr. chicagói orvos 494, 502 Biankini György, don 502 Bibikov berni orosz követ 510 Bielik, František 525 Bikicki Zsarkó 199 Bilciurescu, G. budapesti román főkonzul 302 4, Bilek, A. festőművész 537 Biliński főkonzul 164 Biliński Leo lovag közös pénzügyminiszter 159, 165, 168 Bismarck, Otto von hg. 465, 467, 572, 584, 626, 633, 639 gyarmatbirodalma 639 Bizony Ákos o. gy. képv. 553 Biztosits Vladimir 75 Blahó Pavol (Pál) dr. szlovák o.gy. képv. 358, 558, 629 Blanc, Louis 381 Boberity Milan 57, 59 Bocskai István 442 Bogojevics Iván 287, 291 Bogoszavlyev Andria (Bogoszavlyevics András) 167 8, 176 Boila Romulusz dr. 126 Boleta Iván 692 Bonkáló Sándor dr. 646 Bóra (fedőnév = Piperszky) 292 Bornemisza Gyula br. bukaresti osztrák-magyar konzul 106, 109 Boroević Svetozar tbk., hadseregparancsnok 344, 362, 429 Boross Dezső kir. ügyész 180 Borzea Miklós g. kat. esperes 524 Botta György g. kel. s. lelkész 69 Bouglé, C. prof. 509 Bourne tanár 355 Böck Károly bankig. 369, 374 Brabec, J. 664 Brandsch Rudolf erdélyi szász pol. 640 Branişte, Valériu 32 Brankován György 288, 290 Brankovits István 75 Brătianu (Bratiano), Ion I. C. román min. eln. 22 7, 106, 672 4, 676, 678 az erdélyi viszonyok nem ismeréséről 106 Breckner, Andreas dr. 331 Brediceanu (Bredicsán), Coriolan 615 Briand, Aristide Bruck, Karl Ludwig br. 465 Bruszilov, Alekszej Alekszandrovics orosz tábornok 42 Buchberger 600 Bud Titus román vikárius nyilatkozata a románok hazaszeretetéről Máramaros vm. közgyűlésén (1915. máj. 20.) 314 Budai Aladár 628 Budisavljević Buda szábor-képv. 201 Budisavjlević Srdjan (Srgjan) dr. zágrábi szerb ügyvéd, o. gy. képviselő VIII, 60, 62, 200 9, 456, 458 hazaárulási ügye, letartóztatása; az ellene folyt vizsgálat (1914. szept. 29-nov. 27.) Budlovsuk Miksa 627 Bujanovics Gyula főispán 553 Burczak, T., a kijevi csehszlovák kongresszus díszelnöke 661 Burdia, Constantin (Szilárd) 612, Burián István br., király személye körüli miniszter, majd közös külügyminiszter 21, 55, 107,110, 117, 120, 122 5, 127, 159, 165, 225 7, 255 9, 443, 451, 532, 544, 547 8, 553, 562, 568, 594, levele gr. Tisza Istvánhoz az Al-Dunánál a negotini kerület megszerzéséről (1914. nov. 3.) fogalmazványa: Adalék a magyar nemzetiségi kérdéshez (1914. nov. 21.) Burián Istvánná brné Burrows, Ronald dr., a King s College igazgatója 687, 689 Busche (Bussche)-Haldenhauser br., bukaresti német követ 22, 101, , 120, 122 3, 125, 331, 333, 667, 673 Buttykay Ferenc főispán kísérőlevele a borzsovai g. kat. egyházmegye gr. Tisza Istvánhoz intézett beadványához a ruszin kérdés rendezéséről (1915. aug. 12.) Bülow, Bernhard hg. római német követ 333 Byron, George Noël Gordon lord

4 Čajda Miklós 298 Calutiu Simon 126 Cantacuzino dr. 304 Capek, Thomas (Tomas) Carol l. Károly, I., román király Carp P. Petru román pol. 673 Carson, Sir Edward 688, 695 Catilina, Lucius Sergius 417 Cato, Marcus Sensorius (C. Maior) 639 Čaušević effendi 162 Cavour, Camillo Benso di gr. 519 Cecil Robert, Lord of Chelwood 500, 514 Cenne altábornagy 57 Čermak (Czermak), Bohumil Václav 520, 660 Cherven Flóris 451 Chirea Simon 541 Chmielewski László 161 Chorin Ferenc 594 Chorvát János 326 Chotek grnő (Hohenberg hgnő nővére) 293 Chudoba, Cenek 539 Chum kapitány 532, 534 Cicero, Marcus Tullius 31, 417 Ciga Jovan képv. 201 Cikovac Aleksza 198 Cikovac Milivoj Cirill 565 Cisar, J. 536 Collas (Kolasz) Károly br. 160, 163 5, 342 Comenius, Ján Amos 381 Comsia 521 Comte, Auguste 381 Conrad von Hötzendorf, Franz gr. 225, 271, 275, , 600 1, 606, 686 l. még Hötzendorf br. levele Tisza I. min. eln.-höz a román nemzetiségű tiszteknek az erdélyi román határ közelébe való beosztása ügyében (1915. okt. 3.) Corbu törzsorvos 278 Corosac (Corossac) Ferenc fiumei podeszta 233 4, 236 Coste Gyula dr. erdélyi román pol. 314, 405 hazafias beszéde Temes vm. közgyűlésén (1915. máj. 12.) 314, 405 Cozma Endre bankig. 405 Crainiceanu tábornok 332 Crauss István főispán körlevele a szlovák lakossággal szembeni magatartásról (1914. júl. 28.) Cristea Ekie Miron dr. karánsebesi gör. kel. román püspök 113, 151 3, 607, 683 nyilatkozata Tisza miniszterelnöknek Meţianu János érsek-metropolitához intézett leveléről (1914. nov. 24.) Románia hadüzenetével kapcsolatos pásztorlevele 683 Crkal 537 Crnković (Crnkovich, Czernkovich) Nikola (Miklós) 60, 91 4, 293 l. még Czernkovich Cromer lord (korábban Baring Sir Evelyn) Cromwell, Oliver 508 Csáky Károly gr. ezredes 659 Csánki Dezső orsz. főlevéltárnok 182, 186, levele Schreiber Lajos min. tanácsoshoz a horvátországi szerb jelvényhasználat ügyében (1914. szept. 10.) 182 átirata Sándor János belügyminiszterhez a nemzetiségek jelvény- (zászló-) használata ügyében (1915. jan. 13.) Csecsotka Károly 451, 628 Cselovics Döme 175 Csernoch János dr. 248, 252, 254, 391, 431, 433, 435, 443 4, átirata gr. Tisza I. min.eln.-höz a ruszin nép vallási és nemzeti védelmét célzó akció ügyében (1915. jan. 24.) 252 beszéde a Szent István Társulat 61. közgyűlésén a gör. kat. egyház helyzetéről. Kivonatos közlése: Az Unió megerősítése (Görög Katholikus Szemle márc. 18. sz.) 252 Csernovics Arzen szerb pátriárka 188, 194 Csiplics Vuja 175 Csizmazia irodatiszt 172 Csonics Dusán 69 Csudomirovics János 69 Csulay Lajos 28 Csurcsics Vlajko 175 Curea Lőrinc 29 Cuvaj Ede br. v. horvát bán 293 Cuvaj, ifj. 599 Czambel Samu 329 Czermak, W. l. Čermák Czernin Ottokár bukaresti osztrák-magyar követ VIII, 21 7, 88 9, 95 7, 101, 103, 106 8, 110, 116, 118, 120, 122 3, 125, 131, 311 5, táviratai és jelentései Berchtold Lipót gr. közös külügyminiszterhez Románia semlegességéről (1914. júl. 28-dec. 2.) 21 7 bizalmas távirata az előbbihez a román király ösztönzéséről Tisza Istvánnak az erdélyi kérdésben folytatandó tárgyalásairól (1914. szept. 18.) 97 távirata gr. Tisza Istvánnak Brătianu román min. eln. nézetéről a magyarországi románok megnyugtató nyilatkozatának fontosságáról. (1914. szept. 26.) 106 távirata a közös külügyminiszterhez a mo-i románok nyilatkozatának szükségességéről (1914. okt. 21.)

5 távirata Tisza Istvánhoz a Pesti Hírlap román vonatkozású közleménye ügyében (1915. febr. 23.) 312 magánlevele gr. Tisza Istvánhoz a letartóztatott románok névjegyzékéről (1915. nov. 8.) Czernkovich Miklós (Nikola) l. még Crnković levele Tisza Istvánhoz a horvát szerb koalícióval való együttműködés ellenzéséről (1914. nov. 21.) 91 4 Czerwenyja, W. 661 Czerwinka, W. vezérőrnagy 660 Czobor László 451 Czuczor Gergely 475 Czvejánov Dusán 291 Czvetkov Szvetozár 288 Dábics Miklós 70 Dákics Vladimir 70 Damian (Damján) Vazul 614, 649 Damjanich (Damjanics) János 93 Dániel Arnold 620 Danilo hg. montenegrói trónörökös, I. Miklós legidősebb fia 531 Dautricky, R. a fr.o-i cseh légió hadnagya 537 Daruváry Géza 345 levele gr. Tisza Istvánhoz a Függetlenségi és 48-as pártnak az uralkodóhoz intézett felterjesztéséről a román akció tbn (1914. nov. 28.) Darvai Fülöp o. gy. képv. 209, 523 Davidovics Obrád 70 Daxner, Ivan, az Amerikai Szlovák Liga titkára 520, 525 Deák dr. rendőralkapitány 292 Deák Ferenc 142, 418, 462, 468, 549 Dedijer, Jevko dr. 287, 501 Defterdarovic Ibrahim bég 159, Dejanovics Bogdán 69 Delbrück, Clemens (?) 330 Delcassé, Théophile francia külügymin. ( ) 39, 500, 502 Dellimanics Lajos dr. 51, 168, 175 Demczenko, W. 660 Demetrovics Vladimir 57 9 Denis, Ernest IX, , 508 9, 511, 513, 538, 570 programadó cikke a La Nation Tchèque c. párizsi folyóiratban (1915. máj. 1.) Dereko tanár 501 Deschanel, Paul francia pol Desprès, A. M. F. M. bukaresti fr. katonai attasé 676, 678 Dessewffy Aurél gr. 336 Dessewffy Kálmán 450 Diamandy, George 304 Dirmics Vélyko 70 Dimitrijević közs. jegyző 199 Dimits (Dimity) Pál 167 8, 176 Dimović Danilo boszniai tart. gy. képv. 162, 164, 340, 342 3, 347 kapcsolata a boszniai horvátokkal 342 Dismas, T. 661 Dmitrijev, Radko 40 Dobre János dr. 29 Dobričić Rumán dr. 199 Domonyi Móric 594 Donkanek Demeter 692 Donner Pál 40 Dostal, V. 537 Dózsa György 464 Dragičević, Stjepan 198 Dragicsevics dr. 297 Dragisić 355 Drakulics György 175 Drasche-Lázár Alfréd 314, 364, 419, 441, 532 3, 659 levele Szinyei Merse Istvánhoz Tisza Istvánnak a Slovenské ľudové noviny c. szlovák lappal kapcsolatos kéréseiről (1916. júl. 17.) 364 Draskovics (Draskovich, Drašković) János gróf 201, 695 Drónyak Döme 69 Dublesin György dr. 541 Dugovich Titusz (álnév) 473 Duhaj János 411 Duics Lázár 175 Dula Máté (Matuš) szlovák pol. IX, 36, 77 85, 297-9, 327, 408 9, 413 4, 416, 470 5, 558 beadványa Tisza Istvánhoz a szlovák sérelmekről és a Slovenský denník betiltásáról [1914. aug. 25.] beadványa Tisza Istvánhoz a Slovenský denník további megjelenhetése tbn (1914. szept. 4.) 84 magánlevelei Jászi Oszkárhoz (1915. márc. 23., ápr. 30.) vezércikke a magyar szlovák nemzetiségi kiegyezés lehetőségéről (1915. aug. 21.) Duma László (Vazul) g. kel. főesperes 401, 406 Dumba, Konstantin dr. cs. és kir. követ az Egyesült Államokban 494 Dungyerszky Gedeon, a Szerb Matica elnöke levele Matkovics Béla újvidéki főispánhoz a Matica naptára ügyében (1914. dec. 15.) Dungyerszky sörgyáros 287 Durkheim, E. prof. 509 Dušek, Karol 566 Dürich (Duerich, Dürych, Durik), Jozef 43, 508, 511 2, 516, 520, 539, 563, 658,

6 Eberle, Z. 537 Eisenmann, Louis prof. 509 Eiswaldt német konzul 164 Elekes János dr. 694 Elischer Viktor 81 Endlicher János Eötvös József br. 142, 462, 468 Erdelyán Péter dr. 290 Erdélyi Sándor dr. ifj. o. gy. képv. 77, 80 4, levele Dula Mátéhoz Tisza I. min. eln. álláspontjáról (1914. aug. 28.) 81 levele az előbbihez a nemzetiségi sérelmekről (1915. jún. 21.) Esterházy Móric gr. 570 Evans, Sir Arthur 689 Ezékiel próféta 94 Fabjanovic, Vladislav 453 Fabó Irma IV, XI Fabritius Lajos alispán jelentése a belügymin.-hez a román lakosság kivándorlása tbn (1914. nov. 30.) 8 Fábry József nagykereskedő 411 Falkenhayn, Erich gr. 130 Faragó János tanfelügyelő távirata Jankovich Béla közokt. min.-hez a zombori tanítóképzőben letartóztatottakról [1915. jan. 13.] 173 Farnik irodatiszt 441 Fáró Éva XI Fasciotti br. bukaresti olasz követ 674, 676 Feliks prof. 566 Ferdinánd, I., Habsburg 506, 517 Ferdinánd, II. 381, 519 Ferdinánd, V. osztrák császár, magyar és cseh király 616 Ferdinánd (Coburg, Koburg) bolgár cár 516 Ferdinánd, Hohenzollern-Siegmaringen román trónörökös, okt. 10-től király 23 6, 73, 118, 228, 230 1, 291, 332, 671, berlini útja (1914. júl.) 73 trónbeszédéről (Pesti Hírlap, nov. 30.) Ferenc, I. francia király 380 Ferenc Ferdinánd főhg. 14, 32, 35, 72 3, 95, 223, 293, 330, 456, 685 halála 293 halálának hatása a mo-i nemzetiségek vezetőire 73 katonai irodája 72 tervei a mo.-i németek és nemzetiségek parlamenti képviseletéről 72 Ferenc József, I.: VII, IX, 19, 28, 35, 37, 49, 51 5, 59 60, 64, 77, 100, 102, 112, 119, 121, 124, 127, 129, 132, 139, 147 8, 155 7, 159, 162 3, 187, 221, 223 4, 276, 309, 318 9, 332 3, 342, , , 458, 487 9, 491 2, 497, 518 9, 538, 544 8, 565, 570, 616, 636 7, 646, 681, jóváhagyja a román g. kel. egyház autonóm felépítéséről szóló Szervezeti Szabályzatot (1869. máj. 28.) 616 katonai irodája 220, 564 kiáltványa a hadüzenetről 35, 223 Ferigo, L. G. ol. alezr., bukaresti olasz katonai attasé 676, 678 Ferrero, Guglielmo 519 Filipescu (Philipescu), Nicolae regáti román ellenzéki pol. 116, 315, 336, 643, 673 Filipon Miklós 176 Filipović (Filipovics) Josip tábornok 562, 599 Filkorn Antal 263 Filla festőművész 513 Filla házaspár 513 Firczák Gyula munkácsi gör. kat. püspök 250, 650 engedélye a magyar betűs ruszin imakönyvek és hittankönyvek kinyomtatására 650 latin betűs ruszin ábécé megállapítása (1904. szept. 10.) 650 Fischer (Fisher) Ludvik dr. 520, 525, 566 Fischer Rudi őrmester 57 Flóreán Viktor Florynskij prof Forgách János gr. 116, 572 Földes Béla 155 francia uralkodók 381 Frangepán Ferenc Kristóf 695 Frangeš, Otto 159, 161 Frank-párt (horvát tiszta jogpárt) IX, 53, 55, 59 60, 64, 456 Franz Margit 206 Fratitiu, Johann 270 Frentiu, Traian Valeriu lugosi g. kat. román püspök 125 Friedjung, Heinrich 579 Frigyes, II. porosz király 639 Frigyes főhg., tábornagy, hadseregfőparancsnok IX, 48 50, 55, 57 60, 127, 196, 200, 275 7, 318, 322, 344, 395 6, 404, 491, 560, 564 5, 601, 686 átirata Tisza I. gr. min. eln.-höz a délszláv manifesztum tbn (1915. júl. 9.) 395 Fronius dr. 163 Fröhlich, Fr. br , Fröhlich, Miroslav 627 Fuka Száva 175 Funder, Friedrich dr. 685 Furdek, Štefan

7 Gačić, Panta 199 Gagliardi dr. 64 Gain Iván 291 Gaj, Ljudevít 695 Galambos János 684 Galetics Emil 175 Gárdonyi Géza 451 Gauvin, Auguste 510 Gavrilla Milán dr. 291 Gavrilovits, Gj. 206 Gazzari Gyula dr. ügyvéd 503 Gebe Péter g. kat. kanonok 431, 444 Geduly Lajos ev. püspök 472 Gellinek Otto alezr , 601 Georgijević Luka és fiai 199 Gergely, XIII. pápa 644 Gethie Sándor 405 Getting, Milan 536 Ghillány Imre br. földművelésügyi min. 76, 236, 369, 374 6, 451, 453, 529, 556, 586 átirata gr. Tisza István min. eln.-höz az erdélyi szász vezetőknek a fogarasi uradalom betelepítéséről szóló emlékiratában foglaltak nem teljesíthető voltáról (1915. dec. 15.) Ghyczy Tihamér rendőrtanácsos 34 5, jelentése a belügymin.-hez a Szlovák Nemzeti Párt készülő nyilatkozatáról (1914. aug. 5.) 34 5 Giers-féle szubvenció 414 Giesl-Gieslingen Vladimir br. osztrák tbk., ben belgrádi követ 223, 562 Giesswein Sándor dr. o. gy. képv. 360, 620 Giulli, Ivo de dr. 503 Giurgiu János a románok hazaszeretetéről Torda-Aranyos vm. közgyűlésén (1915. máj. 22.) 405 Gizella királyné 492 Gjuraskovic Márk 206 Gjuričić Sándor nagykereskedő 197 Gladstone, William Ewart 508 Glattfelder Gyula csanádi püspök 387, Glatz Ferenc 379 Gleichen, Albert E. W. lord 690 Goga, Octavian 303, 643 Goldis László (Vasile) román nemzetiségi pol , 32, 87-8, nyilatkozata Tisza I. román akciójáról (1914. nov. 12.) Gorup Ferdinánd br. 540 Gorzó Jenák, bilkei 424 Gosiorovsky, Miloš 263 Gothein, Georg Reichstag-képv. 579 Govorčinović vendéglős 199 Görgey Artúr 469 Granchamp, P. 538 Gratz Gusztáv 528 Grecul százados 278 Gregor József l. Tajovsky Jozef Gregor Gregorin dr. ügyvéd 503 Gregr, Bretislaw 536 Greskovics (Gresskovitz, Greskovitz) Vilmos erdélyi szász o. gy. képv Grey, Edward lord angol külügymin , 500, 689 Grgurov Sztoján 175 Groza Péter (Petru) dr. 29 Gršković, Niko 355, 494, 503 Gruncsics Dusán 288 Grünne gr. 570 Grünwald Béla 450, Gubec Máté 695 Guirgir [?] erdélyi román pol. 314 Günther Antal 183 Gyórgyevits Milos dr. 290 Gyorgyevics Vladan 599 Györgyei (Györgyey) László főkonzul 599 Habsburg (-Lotharingiai)-ház VI, 28, 32 3, 35 9, 72-4, 91 4, 116, 222, 264, 293, 309, 356, 380, 402, 516 8, 529, 541, 546 7, 549, 554, 557 8, 571, 624, 683 Habsburg Ferdinánd horvát királlyá választása (1526) 506, 517 magyar királlyá választása 517 Hadzsega Bazil dr. g. kat. kanonok 427, 444 Hadzsi (Hadži) Szilárd dr. szerb nemzetiségi pol levele Tisza Istvánhoz a magyar kormánnyal való együttműködésről (1914. aug. 28.) Hajduczky József 541 Hajduk 661 Halaktovich Bertalan g. kat. esperes 241 Halasa Dusán dr. ügyvéd 411 Hantos Elemér 585 Harkányi János br. keresk. min. 20, , 397, 528, 531, 568 9, 594 bejelentése horvát nyelvű amerikai lapok kitiltásáról (1914. szept. 29.) Harmincz Milán építész 627, 629 Hartl Miklós 287 Hauptmann Ferdinand 159 Havlasa (Klecanda), Johann 566 Hazai Samu br. honvédelmi min , 232, 275, 277 l. még honvédelmi miniszter körirata az írásbeli szolgálati érintkezés nyelvhasználatáról (1914. júl. 28.)

8 átirata a belügymin.-hez a társországokkal való érintkezési nyelvhasználat ügyében (1914. júl. 28.) 20 Heckl Ödön 251, 253, 447, 481 2, 648, 650, 653 Heegn, Reinhold kultúrmérnök, német nemzetiségi pol Heinrich Ferenc 594 Heister Habadus Rezső 179 Henrik, IV. francia király 380 Herberstein, Herbert gr. vezérőrnagy, Frigyes főhg. főudvarmestere 601 Herczeg Ferenc 451 Hermann Antal 304 cikksorozata a magyar román viszonyról (Brassói Lapok, jan. 30 febr. 6.) Heutig német államminiszter nyilatkozata Rákosi Jenőnek a Schulverein-ügyben a magyar iskolaegyesületben mondott beszédéről (1915. júl. 5.) Hideghéthy Imre főispán, kormánybiztos, ben horvát szlavón dalmát miniszter 50, 57, 199, 543, 592, 602 Hindenburg, Paul von Beneckendorff tábornagy 127, 380, 667 Hinković Henrik (Hinko) dr. 383, 458, 493, 500, Hinković Henrikné 458 Historicus (szerzői álnév) 501 Hlinka Andrej (András) rózsahegyi plébános, szlovák pol. 475 Hock, Karl 465 Hodža Milán 83, 558, 563, 566, 627, 629 Hodzsa József ev. lelkész 77 Hofman, František 207 Hofmann-Kratky 537 Hohenberg Zsófia hgnő (előbb Chotek Zsófia grnő), Ferenc Ferdinánd főhg. felesége 35, 293, 456 Hohenlohe-Schillingsfürst Konrad hg. trieszti kormányzó 497 Hohenzollern-dinasztia 39, 73, 228, 380, 516, 519, 639, 681 Hohenzollernek északi és délkeleti ága 681 Holecz Márton vendéglős 627 Holló Lajos o. gy. képv. 547 Hollósy Ferenc 314 honvédelmi miniszter 19 20, 220, 275 7, 358, 529, 649, l. még Hazai Samu br. körlevele az oroszországi csehszlovák egyesületek áprilisi kijevi kongresszusáról (1916. aug. 19.) 659 a körlevél melléklete az ápr. 25 máj. 1. között tartott kijevi csehszlovák kongresszusról (1916. aug. 17.) Horinek 540 Horky, Karel 540 Horsky, Stépan 537, 540 horvát bán (horvát szlavón dalmátországi bán) 18, 20, 50, 54, 59, 64, 91, 194, 200 4, , 215, 345, 352, 356 7, 396, 398, 492, 530 1, 588, 592 4, 602 l. még Skerlecz Iván br. horvát szlavón dalmátországi miniszter l. még Pejacsevich Tivadar gr., Hideghéthy Imre Horvatics József 179 Hosszú László (Hossu Vazul) szamosújvári g. kat. román püspök 29, 86 9, 112, 114 5, 123, 125, 142 3, 608 magánlevele Tisza Istvánhoz a mo-i románság megnyilvánulásai és a romániai hangulat összefüggéseiről (1914. szept. 1.) 87 8 magánlevele az előbbihez a Meţianu érsekhez intézett levél tartalmáról és nyilvánosságra hozataláról (1914. okt. 6.) nyilatkozata a Tisza-Meţianu-féle magyar román közeledési kísérletről (1914. nov. 11.) Hoyos-Wenckheim Fülöp gr. 336 Hörmann Szilárd boszniai oszt. főnök 159 Hötzendorf br. 686 l. még Conrad von Hötzendorf, Franz gr. Hranilović Czvetasin, Oscar vk. ezredes 601 Hreljanović Guido horvát o. gy. képviselő 358, 400 Hrusovszky Fedor 77 Hrúz Mária 475 Hrvoj Károly szábor-képv. 457, 553 Hurban Miloslaw dr. 558 Hurban-Vajanský Szvetozár 327, 408, 410 7, 558, 566, 628 elutasító nyilatkozata a budapesti Slovenský denník cikkével kapcsolatban (1915. szept. 14.) 327 nyilatkozata a külföldi cseh szlovák egységtörekvésektől való elhatárolódásáról (1915. júl. 17.) 412 Hus, Jan (Husz János) 310, 381, 565 Huszár Antal min. titkár 524 Huszár Károly 407 8, 601 Hyndman, H. M Ignotus (Veigelsberg Hugó) 620 Ikrás Sebő 175 Ilicz, D. 660 Ilosvay Gusztáv 520 Ilyefalvi (Illésfalvi) Pap György (Pop de Băseşti Gheorghe) 87, 113, 115, l. még Pap György, Illésfalvi; Pop de Băseşti, Gheorghe Imperiali marquis londoni olasz nagykövet 689 Imrédy Kálmán 336 Indrisk, A

9 Ionescu (Jonescu), Take román politikus, többször min., majd min. eln. 23 5, 129, 673 Iorga (Jorga), Nicolae román történész, pol. 87 Ipolyi Arnold 449 Ippen Tivadar közös külügymin.-i o. főnök 532, 534 átirata a min. elnökséghez a szlávok külföldi monarchiaellenes mozgalmairól (1915. okt. 17.) 532 Irinyi Károly 467 Isac Emil cikke a román magyar békéről Istrati, Panait dr. 304 István, I., Szent 229, 236, 305, 350, 373, 492 Isvolski l. Izvolszkij Iszákovits Szvetozár 290 Ivačković Prokop g. kel. püspök 616 Ivácskovics ügyészségi kiadó 180 Iván Miklós g. kel. szentszéki ülnök 406, 523 Ivánfi Ede 194 Ivanić vasúti tisztv. 197 Ivanov György 174, 176 Iványi Emma 200, 202 3, 209, 234, 527, 592 Izák János 627 Izsák Milán dr. ügyvéd 77 Izvolszkij (Isvolski), Alekszandr Petrovics gr. párizsi orosz nagykövet 383, 500, 513 Jagow, Gottlieb von államtitkár 130 Jahn Anna 287 Jakovlyevics Áron Jakovlyevics Vladimir 175 Jakšić, V. 295 Jakšić (Jaksity, Jaksits), Zsarko nagykikindai ügyvéd, szerb. pol. 51, 287 8, 295, 297 levele Jászi Oszkárhoz szerb vezetők internálásáról (1915. jan. 21.) Jakšić Zsarkóné 287 Jaksits (Jakšić) Milutin esperes 296 Jaksits (Jakšić) Sztojan diakónus 296 Janković fivérek 199 Janković nagybirtokos 199 Janković szerb tábornok 561 Jankovich (Janković) Anatol horvát képv. 57 Jankovich Béla VII, 45, 166 8, 173 4, 180, 236, , 253 4, 391 3, , 431 4, 445 7, 481 3, 486, 574 5, 608, 613, 644 5, l. még közoktatásügyi, kultusz-, vallás- és közoktatásügyi miniszter /1914. VKM. sz. rendelete a nem magyar anyanyelvek kisegítő nyelvként való használatáról (1914. aug. 13.) 44 5 átirata Csernoch János hercegprímáshoz (1914. nov. 11.) 248 átirata gr. Tisza István min.elnökhöz az eperjesi és munkácsi gör. kat. egyházmegyékben a cirill betűs írás latin betűs írásra átcserélését célzó akcióról (1915. febr. 25.) 254 átirata az előbbihez a kárpátukrán egyházi és tankönyvek latin betűs kiadásának pénzügyi támogatásáról (1915. máj. 6.) átirata ugyanahhoz a latin betűs ruszin egyházi és tankönyvek kiadási előkészületeiről (1915. jún. 8.) 393 átirata ugyanahhoz a ruszin írásreform ügyében az eperjesi és a munkácsi g. kat. püspökségek közötti különbségekről (1915. júl. 1.) levele Papp Antal munkácsi g. kat. püspökhöz a cirill írás kiküszöböléséről (1915. júl. 1.) átirata Tisza I. min. eln.-höz az alsóvereckei járási magyarosodási mozgalomról (1915. júl. 2.) 419 levele Meţianu nagyszebeni gör. kel. román érsekhez a gör. kel. vallású magyar tanulók hitoktatási nyelvéről (1915. okt. 12.) 482 levele gr. Tisza István min. eln.-höz a magyar anyanyelvű gör. kel. vallású tanulók hitoktatási nyelve ügyében a gör. kel. érsekséggel támadt ellentétek elsimítására irányuló kísérletekről (1915. okt. 12.) 483 levele az előbbihez a magyar anyanyelvű gör. kel. vallású tanulók magyar nyelvű hitoktatásáról (1915. nov. 6.) 486 átirata ugyanahhoz a munkácsi gör. kat. püspöknek a cirill betűk latin betűkkel való helyettesítésével kapcsolatos fenntartásairól (1915. nov. 26.) 445 levele Papp Antal munkácsi gör. kat. püspökhöz a munkácsi egyházmegyében kiadandó rendeletről (1915. nov. 26.) jelentése az 1913/14. tanévben a községi és felekezeti nem állami elemi iskolai tanítók elleni fegyelmi ügyekről (1915. nov. 30.) részvéttávirata Meţianu érsek halálakor (1916. febr. eleje) 608 levele Joanovich Sándor Temes vm. főispánjához a metropolitaválasztás ügyében (1916. márc. 1.) 613 bejelentése az 1883:XXX. tc. (középiskolai törvény), az 1868:XXXVIII. tc. (népiskolai törvény) módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint további törvényjavaslatok beterjesztéséről (1916. jún. 14.) 653 átirata gr. Tisza István min. eln.-höz a munkácsi gör. kat. püspöktől a latin írás bevezetése tbn kapott válaszlevélről (1916. jún. 18.) 645 levele Papp Antal munkácsi gör. kat. püspökhöz a cirill írás kiküszöböléséről a munkácsi egyházmegyében (1916. júl. 28.)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

Mutató 335. Rövidítések

Mutató 335. Rövidítések Mutató Mutató 335 Rövidítések A lábjegyzetekben csak azon források esetében alkalmaztam rövidítést, amelyekre e kötetben ötnél több alkalommal hivatkoztam. Ezek a következők: AÁ = Anyanyelv államnyelv.

Részletesebben

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján

Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1 Botlik József Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1919 1938-1939 Botlik József 2 Tartalomjegyzék 1. Az amerikai rutének és csehszlovák politika mesterkedései 1918. május 1919. november 2.

Részletesebben

Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült.

Ez a munka a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században című, 109173 sz. OTKA program keretében készült. Keleti Akció, A Népies Irodalmi Társaság jelentései Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára P 1077 (Összeállította Izsák Anikó, a Kisebbségi magyar közösségek a 20. században 109073. sz. OTKA kutatáskertében.

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal.

a tűzből; Magyar feltámadás. A második nemzetgyűlésen a hajdúnánási kerületet A legutóbbi képviselőválasztáson meg egységespárti programmal. M Maczky Emil, volt országgyűlési képviselő. 1856 jan. 16-án született Hevesen. Tanulmányai elvégzése után közigazgatási pályára lépett s 1896-ban Heves város főjegyzőjévé választották meg. Ε minőségében

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

NÉVMUTATÓ Ablonczy Balázs 112, 335, 341, 345, 351 Ádám Magda 53, 108, 109 Alfieri, Dino 123 Andorka Rudolf 60, 109, 349 Anfuso, Filippo 277, 284 Antonescu, Ion 109, 114, 164, 212, 307, 328, 332, 337, 346,

Részletesebben

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945 XIV.. Endre László iratai 9-9 Raktári hely: Mester utca, földszint,. állvány,. polc-. állvány,. polc a) Magánlevelek 97-9,0 fm. Betűrendes levelezés -. Olvashatatlan aláírású levelek -. Utóneves levelek

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma

A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma A Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma 1888 1914 Összeállította: Hernádi László Mihály PÉCS 2001 Bevezető Eredeti terveim szerint az egész Hadtörténelmi Közleményeket feldolgoztam volna 1888 tól napjainkig.

Részletesebben

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII.

TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. TÖRTÉNETI KÉNYSZERPÁLYÁK - KISEBBSÉGI REÁLPOLITIKÁKII. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához 1944-1989 A válogatást összeállította, sajtó alá rendezte a bevezetőt és a

Részletesebben

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M.E. számú rendelete a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az Ideiglenes Nemzetgyűlés által Debrecenben,

Részletesebben

Személy- és helységnévmutató

Személy- és helységnévmutató Személy- és helységnévmutató Abádszalók (H) 265 Abaffy László 7 Abafi Lajos 172, 175, 177 182, 184 187, 194 Absolon Dániel 57 Aeropolis Odorheiu Secuiesc Ágnes királyné Châtillon, Anne de Ágost, II., lengyel

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS

tanulmányok A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 SZENDREI ÁKOS [ ] 54 SZENDREI ÁKOS A Román Nemzeti Párt választási szereplése és tevékenysége, 1905 1910 A 19 20. század fordulóján kialakult politikai-társadalmi légkörben érzékelhetôvé vált, hogy a korábban kizárólagosnak

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia

Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945. Kronológia Kovács Attila Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 1 2 Kovács Attila, Tátrai Ágnes Magyarok a Muravidéken 1918-1945 Kronológia 2013 3 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in

Részletesebben

VARGA E. LÁSZLÓ S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 47-70.

VARGA E. LÁSZLÓ S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 47-70. S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 47-70. VARGA E. LÁSZLÓ EGY NEM PUBLIKÁLT TELEKI-LEVÉL KAPCSÁN A VOLT MINISZTERELNÖKRŐL. TÉNYEK ÉS DOKUMENTUMOK Széki gróf Teleki Pál 1 első miniszterelnöki megbízatásáról

Részletesebben

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

A dualizmus korszaka. Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék A dualizmus korszaka Glied Viktor PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék Követelmények Tematika 1. Út a kiegyezésig (1849-1867) kül- és belpolitikai tényezők 2. A kiegyezés és a kialakult közjogi rendszer;

Részletesebben

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19

MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 MAGYAR KATASZTRÓFA 1918-19 FEJEZET A NAGY VILÁGÉGÉSBŐL KIADATLAN LEVÉLTÁRI OKMÁNYOK ÉS ISMERETLEN FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN ÍRTA SZENDE ZOLTÁN 1933. MADÁCH KÖNYVKIADÓ BUDAPEST. Minden jog a szerzőé, beleértve

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János

Katolikus sajtó. Dr. Viczián János Dr. Viczián János Katolikus sajtó 1. Aacheni Értesítő, Aachen, 1962. aug.--1971.: egyházközségi értesítő. -- Havonta 4 old. Szerk. aacheni r.k. Szt László Egyhközs. Kiadó: Szigeti István. Ny: soksz. [Mildschütz

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

VI. A KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG

VI. A KIRÁLY NÉLKÜLI KIRÁLYSÁG 126 1919. augusztus 1-jén a Budapesti Munkás- és Katonatanács Peidl Gyulát, a nyomdászszakszervezet egyik vezetőjét bízta meg az új kormány megalakításával. 1919. augusztus 2-án Magyarország államformája

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

6. horvát 23 969 557 6,63 7. román 216 894 0,06 Összesen: 361 578 721 100,00

6. horvát 23 969 557 6,63 7. román 216 894 0,06 Összesen: 361 578 721 100,00 1920 1920. január 7. A magyar küldöttség megérkezett a párizsi béketárgyalások helyszínére. A korabeli feljegyzések szerint a győztesek úgy bántak velük, mint az internáltak csoportjával. Az Apponyi Albert

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben