TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LVI. évfolyam, 12. szám december TARTALOM Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIÑSKA A kígyó levedli bôrét (Pálfalvi Lajos fordítása) HANNA KRALL A hamburgi nô A dibuk A karosszék (Mihályi Zsuzsa fordításai) MA GORZATA SZEJNERT A teknôsbéka háza (Mihályi Zsuzsa fordítása) MARIUSZ SZCZYGIE Reality (Mihályi Zsuzsa fordítása) WOJCIECH TOCHMAN Hercegovina hegyei (Tempfli Péter fordítása) JACEK HUGO-BADER Cseresnyéskert (Pálfalvi Lajos fordítása) W ODZIMIERZ NOWAK Fejkörfogat (Pálfalvi Lajos fordítása) LIDIA OSTA OWSKA Hisz a véletlenben? (Németh Orsolya fordítása) ANGELIKA KUNIAK Megölték bennem Heidit (Németh Orsolya fordítása) WITOLD SZAB OWSKI Szeretetbôl tettem, húgom (Karaba Márta Alexandra fordítása)

2 This publication has been funded by the Book Institute the POLAND Translation Program instytut reporta u Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Lengyel tényirodalom Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIŃSKA A kígyó levedli bôrét Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a Nagyvilág egy teljes számot szentel a lengyel riportnak. Nem csak azért öröm ez számomra, mert szeretem ezt a mûfajt, és a dokumentumfilm mellett ezt tartom a legjobb eszköznek a minket körülvevô, közelebbi és távolabbi világ megismeréséhez. Nagyon jó, hogy bemutathatunk a magyar olvasóknak néhány mintadarabot abból a mûfajból, amely az utóbbi idôben dinamikusan fejlôdik Lengyelországban, és igen érdekes irányban halad. Amúgy is nagyon izgalmas jelenség. Komoly hagyományai vannak a riportnak Lengyelországban, már a két világháború között is létezett, de csak a szocializmus idején bontakozott ki teljes pompájában, amikor az úgynevezett kis realizmus volt az uralkodó irányzat a világ leírásában. A riporterek részletesen beszámoltak arról, hogy miként utalnak ki különbözô eszközöket a gyáraknak, mit fôz a sztrájkoló bányász felesége ebédre, írtak fontos társadalmi jelenségekrôl, a rendszer mûködésébôl adódó abszurd helyzetekrôl és arról, hogy mi fáj az embereknek. A szavak között. A cenzúra hallgatott, a figyelmes olvasó pedig képes volt pontosan megragadni a szöveg üzenetét. Szerencsére változtak az idôk, s velük együtt a rendszer is, most már szabadon lehet beszélni és írni mindenrôl, a lengyel riport pedig nemcsak hogy nem indult hanyatlásnak, hanem, mondhatni, most bontakozott ki igazán. Annak ellenére, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hány újságban közölnek szívesen olyan riportokat, amelyek eleget tesznek a mûfaj követelményeinek. Természetesen a szerzôknek még az a lehetôségük is megmarad, hogy könyvet írjanak. Nyilván ezért jelent meg annyi lengyel és külföldi riportkötet az elmúlt években. Ezek közül jó néhány igen figyelemreméltó. Bátran kijelenthetjük, hogy Lengyelországban megbecsülik a riportot. A legfontosabb lengyel irodalmi díjra, a Nikére, az elmúlt évben öt könyvet is jelöltek ebbôl a mûfajból, ebbôl kettô, Wojciech Jagielski Éjszakai vándorok és Magdalena Grochowska Jerzy Giedroyc. Álmomból Lengyelországba címû könyve a fináléba is bejutott. Idén három riportkötetet jelöltek Niké-díjra. Az olvasók is komolyan érdeklôdnek a mûfaj iránt, természetesen annak függvényében, hogy általában véve mennyire érdeklôdnek a könyvek iránt. Láthatóan szükségük van az embereknek erre az eszközre, ha meg akarják ismerni a 891

4 világot. Miért? Amikor Mariusz Szczygie³ riporter, a Riportintézet egyik alapítója, a Varsó fikció nélkül címû nemzetközi riportfesztivál szervezôje közvélemény-kutatást végzett a résztvevôk között, azt felelték: a könyvekben leírt emberek miatt, mert a tényirodalom érdekesebb és közelebb áll a valósághoz, mint a szépirodalom, mert semmiféle fikció sem ragadja meg az életet a maga teljes bonyolultságában, mert meg akarom tudni, hogyan élnek mások, milyen a világ más perspektívából nézve. E helyt érdemes kitérni arra, hogy 2009-ben alakult meg a Riportintézet, létrehozták a mûfaj népszerûsítését szolgáló alapítványt. Két éve indult be a Lengyel Riportiskola, igazán nem lehet panasz arra, hogy nincs elég érdeklôdô diák. Tavaly nyitotta meg Varsóban Forr a világ néven az ország elsô tényirodalomra szakosodott könyvesboltját és kávézóját, ahol tematikus találkozókat és könyvbemutatókat is szerveznek. Miért ilyen sikeres a riport Lengyelországban? Azt hiszem, ez részben a világirodalmi trendeknek, részben bizonyos helyi sajátosságoknak köszönhetô. Zadie Smith angol írónô mondta nemrég a Katarzyna Surmiak-Domañskának adott interjúban: Manapság sokan utálják a regényt. A non-fiction korában élünk. Egyre kelendôbbek a riportkönyvek. Egyre jobbak a dokumentumfilmek, egyre többen akarják megnézni ezeket. Kinek van ma türelme ahhoz, hogy elmélyedjen valami olyasmiben, ami nem történt meg igazából? Ehhez még szeretném hozzátenni azt is, hogy nagyon sokan úgy érzik, bár egyre kisebb a világ, csak találékonyság és esetleg tömött pénztárca kell ahhoz, hogy az ember a legtávolabbi zugaiba is eljusson, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy jobban is értjük. Nyilván nem segítenek ebben a napi újsághírek és tévéhíradók, mert alig érintik a témát, harminc másodperces tudósításra vagy rövid, tömör jegyzetre korlátozódnak a beszámolók. És pontosan azért vannak a riporterek, hogy ennél többet mondjanak nekünk a világról, lehetôvé tegyék, hogy megértsük, eltöprengjünk azon, hogy mit gondoljunk róla. Ami pedig a lengyel nézôpontot illeti, igen találóan fogalmazta meg a Svédországról, svédül író Maciej Zaremba, a kitûnô lengyel, jobban mondva lengyel származású svéd riporter, hogy miért érdekel minket ennyire a non-fiction irodalom: Lengyelország, mint a kígyó, levedli a bôrét. A lengyel átalakulás igen drámai, ezért hatalmas igény van a társadalomban arra, hogy megértse magát, az ilyen szükségleteknek pedig a riport felel meg a legjobban. Mert a riporterek megpróbálják azonnal elvégezni azt, amit a történészek csak harminc évvel késôbb tennének meg. Ennyit az olvasói elvárásokról. Ami pedig magukat a riportereket illeti, itt az tûnik a leglényegesebbnek, hogy egyszerûen nagyon jók azok a mûvek, riportkötetek, amelyek az elmúlt években keletkeztek és készülnek ma is Lengyelországban. Ezt tökéletesen érzékelteti a Nagyvilág e számába beválogatott szerzôk mûveibôl készült összeállítás. Teljes áttekintést kap a magyar olvasó: a legidôsebb nemzedéket Hanna Krall és Ma³gorzata Szejnert, 892

5 az 1989 körüli idôszakban induló riportereket Mariusz Szczygie³, Wojciech Tochman, W³odzimierz Nowak, Lidia Osta³owska és Jacek Hugo-Bader, a legfiatalabb, de nem kevésbé érdekes szerzôket pedig Angelika KuŸniak és Witold Szab³owski képviseli. Az összeállításba beválogatott szerzôk és mûvek bemutatják az olyan témák egész makrokozmoszát, amelyek a legnagyobb forrongást idézik elô a mûfajban, ezek lehetnek helyiek, európaiak és globálisak, gyökerezhetnek a jelenkorban vagy a történelemben is. A szám két legidôsebb szerzôjérôl, Ma³gorzata Szejnertrôl és Hanna Krallról kijelenthetjük, hogy a kisujjukban van a szakma. Mûveik mégis frisseknek tûnnek pedig állandóan írnak és publikálnak, most is borzasztóan kíváncsiak a világra. Mindketten a szocialista Lengyelországban kezdték pályájukat, és a kis realizmus szellemében írták le a rendszer nehéz hétköznapjait: a munkahelyeket, a sorban állást, a kisvárosokat. Az is összeköti ôket, hogy mindketten vezették a Magazyn címû mellékletet, abból alakult ki késôbb a Du y Format. Hanna Krall elég rövid ideig, Ma³gorzata Szejnert tizenöt évig állt az élén. Azért tértem ki erre, mert a Gazeta Wyborcza 1993 óta megjelenô riportmelléklete kezdettôl fogva a lengyel riport fejlôdését elôsegítô mûhely volt, sok jelentôs lengyel riportert nevelt ki, köztük azt a hét fiatalabb szerzôt, akit ebben a számban mutatunk be. Krall és Szejnert idôvel egész más irányt vett ben jelent meg Hanna Krall magyarul is olvasható híres könyve, az Egy lépéssel az Úristen elôtt. A varsói gettófelkelés utolsó élô vezetôjével, Marek Edelmannal készült interjúkötet fordulatot hozott Krall pályáján. A lengyel holokauszt portréfestôje lett, és megmutatta azokat a zárványokat, amelyek máig megmaradtak a lengyel társadalomban. A zsidó származású lengyel riporter megtalálta élete témáját, amelyhez mindmáig hû maradt. Nagy alapossággal és odaadással tárja fel, gyûjti össze és vizsgálja a zsidó sorsokat, tárgyakat, kisvárosokat. Azt a célt tûzte maga elé, hogy bemutassa ezt a világot az olvasónak, és ezt következetesen meg is valósítja a mûveiben. A Nagyvilág e számában olvasható három riport a Bánat címû kötetben jelent meg. Ezekben megtalálható minden, ami jellemzô Krall írásaira, a témától kezdve a szûkszavú, tömör, az üzenetet még inkább fölerôsítô megfogalmazáson át az igen emlékezetes részletekig, amelyek az általa leírt világ rémisztô realizmusáról tanúskodnak. Ilyen részlet például a karosszék, melynek sötétzöld bársonykárpitján világosabb csíkok láthatók: a tulajdonosával együtt éli át az egyik világ alkonyát és a másik, sokkal veszélyesebb világ eljövetelét, aztán a tulajdonosát is túléli. A mûveiben érintkezhetünk valamivel, ami rajtunk kívül vagy fölöttünk van, igazából nehéz leírni. Krall képes erre, mesterien oldja meg A dibukban, amelyben arról beszél nekünk, hogy a múlt különös, metafizikai módon ott van a jelenben. Szellemrôl ír, pedig ez igaz történet, riport, nem pedig kitalált elbeszélés. Mint Ma³gorzata Szejnert mondta, amikor a Du y Format fôszerkesztôjeként nyugdíjba vonult: végre maradt ideje írni. Miután hosszú évekig aktuális témák- 893

6 kal foglalkozott, elhatározta, hogy riporterként tekint a történelemre. Így született a Fekete kert, ez a monumentális non-fiction saga egy sziléziai bányásztelepülés, Giszowiec (ma már Katowice egyik kerülete) és lakói történetérôl. Amint riportok esetében gyakran elôfordul, a szerzô mintha véletlenül talált volna erre a témára. Egyik nap, amikor éppen magántermészetû genealógiai kutatásokkal foglalkozott, észrevette, hogy a lengyel könyvtárakban egyetlen mû sem található Ellis Islandrôl, és kevesen tudják, mi is volt ez a hely. Úgy megdöbbent ezen, hogy elhatározta: majd ô leírja ezt a szigetet. Ez is hosszú és bámulatosan szerteágazó elbeszélés. Több tucat apró részletet felsorakoztatva kezdve a buttonhooktól, e különleges gomboló szerkezettôl az intelligenciateszteken, az alapos orvosi vizsgálatokon át a bevándorlóállomáson dolgozó emberek sorsáig mesél nekünk errôl a maga nemében egyedülálló helyrôl. Ellis Island volt hatvankét évig az a hely, amelyen át kellett jutnia az Egyesült Államokba érkezô minden bevándorlónak. Ott született meg a döntés számos teszt és vizsgálat után arról, hogy az illetô megfelelô alapanyag-e, amerikai lesz belôle vagy hazaküldik. Lenyûgözô, s ugyanakkor szörnyû történet. Ma³gorzata Szejnert így emlékszik vissza arra, amikor elôször látogatott a szigetre, ahol most múzeum van: Megdöbbentem, milyen elszántak voltak azok a sötét, írástudatlan, szegény, megalázott emberek, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy ilyen hatalmas erôfeszítést tegyenek. Pedig nem is tudták, mi vár rájuk. A szeretteikhez jöttek, akiktôl már búcsút vettek egy ideje. Újból meg kell ismerniük ôket, mert a szeretteik már egy másik világból valók. De alighanem a kofferek a legdöbbenetesebbek. Bemegy az ember egy nagy terembe, amelyen üveg alagút vezet át. Tizenöt-húsz vagy húsz-harminc méter hosszú. És abban állnak a kofferek. (...) Ez fájdalmas tanúságtétel arról, hogy az ember elszakad a helyétôl, és viszi magával szegényes vagyonát. * Mint már említettem, Ma³gorzata Szejnertnek más érdemei is vannak. Ô nevelte a riporterek fiatalabb nemzedékeit, köztük Mariusz Szczygie³t, Wojciech Tochmant, Lidia Osta³owskát, Jacek Hugo-Badert és W³odzimierz Nowakot. Egy még fiatalabb nemzedékhez tartozó riporterre, Angelika KuŸniakra is hatással volt. Mint a magyar olvasók is láthatják, méltó utódoknak adja át a stafétabotot. Kötôdnek a lengyel riport hagyományaihoz, ugyanakkor különleges saját nyelvet és írásmódot alakítottak ki, a témaválasztásuk is egyéni. Van egy fénykép Mariusz Szczygie³ weboldalán, amelyen két idôsebb ember, egy mintás szoknyát és fehér blúzt viselô nô és egy bézs ruhás férfi ül összebújva egy fehér kanapén. A képaláírás: A szüleim 09. március 1-jén, nálam. Rendszerint azt szoktam mutogatni nekik, milyen csodákat lehet találni az interneten. Ilyenkor az én vállamra helyezôdik a létezés elviselhetetlen terhe. Van két dolog ebben a pár mondatban, amit imádok Szczygie³ mûveiben: gyengédség és távolságtartás. A válogatásunkban olvasható * A lengyel riporterektôl vett idézetek Agnieszka Wójciñska interjúiból származnak, amelyek a szerzô Riporterek fikció nélkül címû könyvében olvashatók. 894

7 Reality címû riportban is felismerhetô ez a két sajátossága. Itt jól látható még egy elem, amely igen jellemzô e szerzô riportjaira: a formához való kötôdés, amirôl azt gondolja, méltóságot ad a dolgoknak és az embereknek. Ez abban mutatkozik meg, milyen gondosan választja ki a részleteket Janina Turek több száz füzetébôl, és hogyan alkot belôlük új egészet azzal, hogy létrehozza ezt a szöveget. Ez a riport két okból is különleges. Elôször is ez volt Szczygie³ elsô mûve hat év után, amikor befejezte a televíziós talkshow-ját, és visszatért az íráshoz. Mint mondja, riporterként elônyére változott. Másodszor pedig érdekes, hogy a magyarok pont ezt a Lengyelországban játszódó mûvet olvashatják, Szczygie³ ugyanis évek óta Csehország leírásával foglalkozik (két kitûnô riportkötetet adott ki errôl Gottland és Csinálj magadnak édenkertet címmel), a lengyel olvasó örömére és, mondhatni, bánatára is. Örömére, mert senki sem hozta ilyen közel hozzánk a déli szomszédunkat (talán Hrabalt leszámítva, akit nagyon szeretnek nálunk, legalábbis bizonyos körökben), amelyet kicsit mintha úgy közelítenénk meg, mint a kutya a sündisznót. De bánatára is, mert most senki sem ír úgy Lengyelországról, mint Szczygie³. Kicsit hiányzik nekünk ez a mi ügyeink felé fordított figyelmes, ironikus, s ugyanakkor gyengéd pillantás, és azt hiszem, szerencséjük van a cseheknek. Szeretném, ha valaki úgy írna meg nekem egy lengyel történetet, hogy ilyen mondatokat használ: egyszer csak támadt valami a nô fejében (részlet a Keressük egymást címû riportból, amely egyébként egy lengyel nô és... egy magyar férfi hihetetlen, mégis igaz történetét meséli el). Lengyelországról ír viszont, bár egész másképp, W³odzimierz Nowak. Az ország nyugati részén született és nevelkedett, jelenleg Poznañban él, magától értetôdôen választotta témájául a lengyel német kapcsolatokat. Errôl szól 2004-ben megjelent riportkötete, a Fejkörfogat, melynek címadó írása került be a Nagyvilágba. Ebben a könyvben történelmi témájú elbeszélések olvashatók, így például egy meglepô beszámoló a varsói felkelésrôl, amelyet egy... belga szemével láthatunk, aki a Wehrmacht katonájaként vesz részt a leverésében, vagy Wildenhagen, a mai lengyel Lubin története, amely a háború alatt német falu volt, és 1945-ben, az év elején, amikor megkapták a hírt, hogy jönnek az oroszok, egy éjszaka tömegesen lettek öngyilkosok a német nôk. Vannak mai határvidéki történetei is. Nowak ugyanakkor a mai Lengyelország éles szemû megfigyelôje is, ahol az évi átalakulások haszonélvezôin kívül olyanok is élnek, akik nem tudtak teljesen ráhangolódni a rendszerváltásra. Az ô történetüket meséli A nemzet szíve a buszmegállóban címû riportgyûjteményben. Azt mondja, ilyen Lengyelország is van, errôl sem feledkezhetünk meg, ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Nagy érzékenységgel, mély megértéssel figyeli azokat a fiúkat, akiknek az tölti be az életüket, hogy a telepi konditeremben gyúrnak, és azokat is, akik szándékosan idéznek elô autóbaleseteket, hogy aztán pénzt hajtsanak be a biztosítón, meg azt a családot, amelynek nem fizetett kártérítést a gyár, miután a fiukat megölte a cukorka masszáját keverô, nem 895

8 megfelelôen beállított gép, és azokat a munkanélkülieket, akik annak idején állami gazdaságokban dolgoztak, most pedig szembe kell nézniük a nyomorral. Ebben a könyvben jelent meg A szegény asszony címû riport, amely a kötet többi írásához hasonlóan azokkal az emberekkel szembesít minket, akikrôl jobb szeretnénk elfeledkezni. És megértéssel kell rájuk nézni, mint ember az emberre, nem pedig felülrôl, a sikeresek pozíciójából azokra, akiknek nem jött össze. A riport ebben az esetben olyan eszköz, amely empátiát kelt bennünk. Útikalauzt kapunk az ország területén szétszórt kisvárosokhoz és falvakhoz, útnak indulhatunk vele Lengyelországban, és nyitottak maradhatunk, nem lesz tele a fejünk sztereotípiákkal. Még egy név eszembe jut, ha azokra a riporterekre gondolok, akik a társadalomból kiszakadt szegényekre, a mai élet ritmusát meghatározó siker világán kívül élô emberekre irányítják a figyelmet. Errôl a szerzôrôl nyugodtan elmondhatom, hogy van hatodik, társadalmi érzéke. Lidia Osta³owska eljut azokhoz az emberekhez, akiknek nagy szükségük van arra, hogy leírja valaki a történetüket: olyan nôkhöz, akik rászánják magukat az abortuszra, mert nincs más választásuk (ezt titokban, félelemben és megaláztatásban kell elszenvedniük, mert törvénytelen); az egyik politikai pártnál dolgozó titkárnôhöz, akit szexuálisan zaklattak a fônökei; anyákhoz, akik gyermekeik apjával hadakoznak a tartásdíjért; lengyel romákhoz. Egyszerûen, fölösleges pátosz nélkül, hôseivel egyenlô pozícióból ír róluk. Nyilván ezért beszélnek vele olyan szívesen és nyitottan, bár a történeteik, amelyeket elmesélnek, rendszerint nem könnyûek, nyomasztóan szégyenletesek. De a Nagyvilág e számában nem a mai, hanem a háborús Lengyelországról szóló történet olvasható tôle. Ha pontosan meg akarjuk határozni a helyszínt, az egy különleges és rettenetes pont az akkori Lengyelország térképén az auschwitzi német haláltábor. Olyan helyrôl szól, ahol ezrével haltak meg emberek, mégis zajlott az élet a maga különös, elfajult módján, alkalmazkodva a kémények árnyékában kialakult létfeltételekhez. Ilyen élete volt Dinah Gottliebovának, Osta³owska hôsnôjének. Ez a cseh zsidó nô tizenkilenc éves korában kerül a terezíni gettóba, aztán pedig Auschwitzba. Kiderül, hogy Dinah kezében van ütôkártya, a képzômûvészeti tehetsége, és ezt kijátszhatja az életükért, megmentheti vele magát és az édesanyját. Jól megy a játék, SS-katonák feleségét festi le fényképrôl, de fôként cigányokról készít portrét, Mengele doktor megbízásából, aki rasszista vizsgálatoknak veti alá ôket. Mindvégig ott lebeg a történet fölött egy mesealak, Walt Disney Hófehérkéje. Dinah hétszer látta a rajzfilmet a háború elôtt, aztán Auschwitz-Birkenauban a barakk falára festette, a háború után pedig, a körülmények különös összjátéka folytán ismét visszatér. Hamarosan megjelenik a Czarne kiadónál Osta³owska Vízfestékek címû, Gottliebováról szóló könyve. Wojciech Tochman Mintha követ ettél volna címû könyve pedig egy egészen közeli háborúról szól, amelyet a mai Európában vívtak, nem is olyan 896

9 régen. Jó pár éve olvastam, de még mindig jól emlékszem a meggyilkolt gyermekei földi maradványait keresô Jasna és a tömegsírokba temetett meggyilkoltak csontjainak exhumálásával foglalkozó antropológus, Ewa Klonowski történetére. Amikor nemrég megnéztem a Ratko Mladiæ hágai perének elôkészületeirôl szóló tudósítást, megint visszatért ez az egész a maga teljes borzalmában. Tochman úgy ír arról, ami Srebrenicában történt, és a háború utáni Boszniáról, hogy a lelke mélyéig fölkavarja az olvasót, és sokáig megmarad benne a mû. Nem ok nélkül teszi. Azt akarja, hogy menjen el az étvágya az olvasónak, fájjon neki, érezze a rettegést, a fagyot vagy a bûzt. Tavaly jelent meg tôle a Ma halált rajzolunk, egy újabb könyv a népirtásról. Ezúttal a ruandairól. Azt mondja az interjúkban, hogy triptichont szeretne készíteni ebbôl a témából, és még le akarja írni azokat a gaztetteket, amelyeket a vörös khmerek követtek el Kambodzsában. Miért? Ezt a magyarázatot adta: Ha nem tudjuk, mi történt ott, kit öltek meg, hány embert, ki gyilkolt, a népirtást segítjük gyôzelemre. A hóhér hallgatást követel, az áldozat emlékezetre vágyik. Tochmant nem érdeklik a hétköznapi témák. Riportjaiban az emberi lét határterületeit járja be. S bár azt állítja, nem érdekli jobban a halál, mint bármelyik átlagembert, az ô mûveiben nagyon sok van belôle. Ha pedig a hétköznapokról ír, a sötét oldalait és a töréseit vizsgálja. A Veszett kutya és az Isten fizesse meg! címû kötetekben összegyûjtött, Lengyelországról szóló írásokban olyan eseteket tár föl elôttünk, amelyek a közelünkben, a szomszédságunkban történnek. Mindannyian tudjuk, hogy elôfordul ilyesmi, csak nem akarjuk észrevenni. Pedofil pap, egy nô, aki a hit nevében újabb gyerekeket szül, noha egyre inkább belerokkan ebbe; olyan gyerekek szülei, akik elégtek autóbusz-balesetben, útban a nemzeti szentély felé, a szülôk pedig bosszúvágytól hajtva bûnösöket keresnek; az egyházból eltávolított, AIDSben szenvedô pap. Minden keserûsége ellenére is hiteles képet ad a mi katolicizmusunkról. Egész más, mondhatni, kalandos riportokat készít Jacek Hugo-Bader, de ez nem jelenti azt, hogy nem látunk be a hôsök élményeibe és világába, akikkel a riporter találkozik útközben. E szerzô számára a megtett út a kaland, és minden ember, akivel csak találkozik. A Nagyvilágnak köszönhetôen eljuthatunk vele a Krímbe, Jaltába, az utolsó cárok nyári lakhelyére, ahol megpecsételte Közép-Kelet-Európa háború utáni sorsát Sztálin, Churchill és Roosevelt, ma pedig a korrupció és az ingatlanfejlesztôk gyanús üzelmei pörgetik. A Cseresnyéskert Hugo-Bader második, Fehér láz címû kötetében olvasható (2002-ben jelent meg az elsô, Oroszországról szóló riportkötete Lenn a gazban, a paradicsomi völgyben címmel). A kötetben összegyûjtött írások valamiféle útinaplóvá állnak össze. Az ötlet látszólag egyszerû, mondhatni, teljesen eszement. Hugo-Bader azt találta ki, hogy vesz egy szovjet UAZ-t, és azzal teszi meg az utat egyedül Moszkvától Szibérián át Vlagyivosztokig. Tizenháromezer kilométert. Útköz- 897

10 ben a legkülönbözôbb figurákkal akad össze, stopposokat vesz föl, elromlik az autója. Az út egyik állomása Jalta, itt találkozik a tacskóját, Zsorzsot sétáltató Alla Alekszandrovnával, Ivan Kunyickijjal, aki foglalkozására nézve kômûves, és a Lenin emlékére állított szobor bal lábától sérült meg a gerince, vagy Inga Kozinával, aki egy tizenhat négyzetméteres lakásban él kilencfôs családjával. Azt hiszem, nem ismerek olyan szerzôt, aki ilyen könnyed természetességgel, s egyúttal ilyen jóindulatúan tudná leírni keleti szomszédunkat. Nem tudom, mi a helyzet Magyarországon, de Lengyelországban a történelmi múlt, az ország felosztását követô orosz megszállás és a kommunizmus miatt hatalmas mennyiségû negatív sztereotípia alakult ki Oroszországról és az oroszokról. Hugo-Bader támadást indít a russzofóbiánk ellen, és alapjaiban rendíti meg azt. Közeli, idônként egyenesen baráti, sôt testvéri kapcsolatot köt a hôseivel, esélyt adva ezzel nekünk arra, hogy belépjünk a világukba, és körülnézzünk benne. És a riporter sokadszor is eléri, hogy kezdjük megérteni azokat, akiket leír a szerzô, velük együtt éljük át az eseményeket. Angelika KuŸniaknak jó érzéke és nagy tehetsége van az intim emberi történetek megtalálásához és elmeséléséhez. Hôsei gyakran olyan megtört emberek, akik nem illenek bele a sémákba. Ilyen Marlene Dietrich a szerzô elsô kötetében olvasható Marlene címû riport-elbeszélésben. Ku niak elmeséli hôse életének lengyel epizódjait, de élete alkonyán is leírja Marlenét, amikor már legyôzték a rögeszméi és a fogyatékossága. Látjuk a sztárt nagyszerû és minden ízében tökéletes, ugyanakkor despotikus, pedáns teremtés és megcsalt nô, akit eldobott a férje és a nemzete. KuŸniak nagyon személyes dolgokról mesél, de ezt bámulatos intuícióval, érzékkel teszi. Ugyanez az érzelmi finomság figyelhetô meg az olyan írnónôkkel készített interjúiban, akiket megsebzett az élet, ilyen a német Nobel-díjas Hertha Müller (most az ô életrajzán dolgozik) és a svájci jenis Mariella Mehr. Ugyanígy felismerhetô a keletnémet sportolónôk történeteiben is, akiket tönkretett a hatalom beleegyezésével adagolt dopping. Ilyen ügyrôl írt a Megölték bennem Heidit címû riportban. Amikor megkérdezték, hogyan beszélget a hôseivel, Angelika KuŸniak azt felelte, mindig van ideje rájuk, egyszerûen velük van. Hallgatja ôket. És az olyan emberek történetét is képes meghallgatni, akik már nincsenek köztünk. Most Papuszáról, az 1987-ben elhunyt cigány költônôrôl, Bronis³awa Wajsról ír könyvet, akit Jerzy Ficowski lengyel költô és mûfordító fedezett fel, a társai pedig eltaszítottak. Jövôre jelenik meg, már türelmetlenül várom. A Nagyvilágban bemutatkozó riporterek közül az 1980-as születésû Witold Szab³owski a legfiatalabb. Ô az egyetlen, aki tudatos életének nagy részét már a szabad Lengyelországban töltötte. Szab³owski tökéletesen ki is használja ezt az esélyt. Sokat ír Lengyelországról, de a világban is szétnéz. Stopposként járja be Kubát, leírja a sofôrök történeteit, akik fölvették. Szerbiába utazik, kirándulást tesz Radovan Karadiæ nyomában járva. Burmában egy helyi diszszidenssel, Aung San Suu Kyivel beszélget. Azt mondja: Nem szeretem a mi 898

11 lengyel-európai önelégültségünket, mert mindig szenteknek és ártatlanoknak mutat minket, még akkor is, ha háborúba megyünk azért, hogy védjük a demokráciát, mert szeretünk másokat, és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Borzasztó könnyû hinni ebben. Szeretem lerombolni ezt az idillikus képet, vagy legalább egy karcolást ejteni rajta. Ez az igény a Nagyvilágban olvasható Szeretetbôl tettem, húgom címû írásában és más törökországi riportjaiban is érezhetô, amelyek bekerültek a tavaly megjelent Gyilkos a sárgabarack városából címû könyvébe. A kilenc bemutatott szerzô mûveibôl világosan kiderül, mi élteti manapság a lengyel riportot, bár persze egyáltalán nem merítik ki a témát. Szerencsére több lengyel riporter is van, akitôl érdemes olvasni, egész biztosan közéjük tartozik Katarzyna Surmiak-Domañska, Magdalena Grochowska, Wojciech Jagielski, Pawe³ Smoleñski és Aleksandra Klich. És persze Ryszard Kapuœciñski, ô e mûfaj legelismertebb képviselôje külföldön. Már nem él, de a szelleme most is kíséri a lengyel riporterek csapatát. Reméljük, idôvel az említettek riportjai is eljutnak a magyar olvasókhoz. PÁLFALVI LAJOS fordítása

12 HANNA KRALL A hamburgi nô Messze laktak innen. Borzasztóan szerették a társaságot végigtáncolták a farsangot. Szerették a lovakat, lóversenyeztek, persze mértékkel. Talpraesettek voltak és szorgalmasak. A férfi szobafestôként dolgozott, idôvel saját mûhelye lett, három inast tartott. Az olyan egyszerû dolgokat, mint a falfestés, a tanulókra bízta, a cégtáblákat pedig megtartotta magának, különösen akkor, ha sok Agata Banaœ felvétele. betût kellett festeni. Rajongott a betûkért. A formájuk is elbûvölte. Képes volt órákig pingálni az egyre mûvészibb jeleket. Néha szomorkodott a pár, hogy nem lett gyerekük, de hamar megvigasztalódtak: ott voltak egymásnak ôk. 1 2 Nem sokkal a háború kitörése elôtt töltötték be a harmincat. Nem változtatott az életükön a háború, csak a táncot hagyták abba, és új szavak bukkantak föl a mûhelyben. Újabban figyelmeztetô táblákat rendeltek tôlük. Elôször lengyel felirattal FIGYELEM, BEHAJTANI TILOS! Aztán oroszszal VNYIMANYIJE, VJEZD VOSZPRESCSON! Végül némettel ACHTUNG, EINTRITT VERBOTEN! 1943-ban, egy téli estén egy idegen nôvel jött haza a férfi. A hölgy zsidó, segítenünk kell rajta. A felesége megkérdezte, látta-e ôket valaki a lépcsôházban, aztán gyorsan csinált néhány szendvicset. A zsidó nô aprócska volt, a haja fekete és göndör, a szeme kék, a külseje mégis nagyon sémi. Abban a szobában szállásolták el, ahol a szekrényt tartották. (A szekrények és a zsidók Talán ez is az évszázad egyik fontos jelképe. Szekrényben élni Ember a szekrényben A huszadik század közepén. Európa közepén.) Ha megszólalt az ajtócsengô, a zsidó nô bebújt a szekrénybe, és mert a házigazdák még mindig társasági emberek voltak, hosszú órákat töltött odabent. Szerencsére értelmes teremtés volt. Nem fordult elô, hogy elköhintette volna magát, a legkisebb nesz sem hallatszott ki a szekrénybôl. 900

13 A zsidó nô nem kezdeményezett beszélgetést, a kérdésekre nagyon rövid válaszokat adott. Igen, volt. Ügyvéd. Be³ ecben. Nem volt rá idô, közvetlenül a háború elôtt házasodtunk össze. Elhurcolták ôket. Nem tudom, hol, Janowskiében vagy Be³ ecben. Nem várt együttérzést. Ellenkezôleg, visszautasította. Én élek mondta ilyenkor. És élni is akarok. Elnézte, ahogy a háziasszony (Barbarának hívták) mosott vagy a tûzhelynél állt. Néha megpróbált segíteni neki, de bosszantóan ügyetlen volt. Elnézte, ahogy a házigazda (Jannak hívták) a maga örömére rajzolja a betûket. Érdekesebb szövegen is gyakorolhatna mondta egyszer. Például? A nô elgondolkodott. Valami ilyesmin: Élt egyszer Elon lanler liron Elon lania bibon bonbon Most hallották elôször nevetni a zsidó nôt, mindketten fölkapták a fejüket. Mi ez? kérdezték csodálkozva, a zsidó nô pedig mondta tovább vidáman: Élt egyszer Liron elon lanler. Élt egyszer a világon Lanlanler Látják, mennyi csodás betû? Tuwim tette hozzá. Ófrancia ballada. Túl sok az L mondta Jan, de leírhatom azt, hogy ÓFRANCIA jelentette ki, és a papírlap fölé hajolt. Nem tanulhatna meg ez a zsidó nô krumplit hámozni? kérdezte este Barbara a férjét. Ennek a zsidó nônek van neve mondta a férfi. Reginának hívják. Egy nyári napon Barbara éppen bevásárlásból tért haza. Az elôszobában egy zakó lógott az akasztón: valamivel korábban ért haza a munkából a férje. A zsidó nô szobájába nyíló ajtó kulcsra volt zárva. Egy ôszi napon azt mondta a férfi: Regina terhes. Barbara letette a kötôtûket, és kisimította a kötést. Egy pulóver ujján vagy talán a vállán dolgoztott. Idehallgass suttogta a férfi. Csak nehogy eszedbe jusson valami butaság Figyelsz rám? Figyelt. Mert ha történik valami a felesége fejéhez hajolt, és egyenesen a fülébe suttogott. Ha valami rossz történik vele, ugyanaz történik veled is. Értesz engem? Az asszony bólintott megértette, és kézbe vette a kötôtûket. Néhány héttel késôbb bement a zsidó nô szobájába, és szó nélkül elvitte a 901

Paulo Coelho. Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ

Paulo Coelho. Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho Az alkimista ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1988 A mű eredeti címe: O Alquimista A könyv a Sant Jordi Asociados (Barcelona, Spanyolország) jóváhagyásával került forgalomba. Minden jog

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Fejős Éva. Cuba Libre

Fejős Éva. Cuba Libre Fejős Éva Cuba Libre Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2010 A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Bangkok, tranzit Hotel Bali Csajok Eper reggelire A mexikói Előkészületben: Hello, London Fejős

Részletesebben

Asszonyok álmában síró babák Interjúk magzatukat, babájukat elveszített szülőkkel

Asszonyok álmában síró babák Interjúk magzatukat, babájukat elveszített szülőkkel SINGER MAGDOLNA Asszonyok álmában síró babák Interjúk magzatukat, babájukat elveszített szülőkkel Összefoglalás A perinatális gyász témakörét boncolgató interjúkötetből öt történetet mutatunk be. Az első

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek

Nicholas Sparks. Eltékozolt évek Nicholas Sparks Eltékozolt évek Nicholas Sparks: The Wedding 2003 Hungarian translation: NAGY ÁGNES KAROLINA Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondani oly dolog, mit kedvelek, Bár, megvallom, nem költő, ki

Részletesebben

A H Ő S 1 Gonda Emil jelentéktelen fiatalember volt. Gyenge szíve katonai szolgálatra alkalmatlanná tette, s miután nem volt különösebben intellektuális érdeklődésű és a sorozástól sem kellett tartania,

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LIV. évfolyam, 12. szám 2009. december TARTALOM PÁLFALVI LAJOS A fehérorosz irodalom tapintatos távolléte... 1029 MAKSZIM BAHDANOVICS versei (Körner Gábor

Részletesebben

Alapítva: 1956. október TARTALOM

Alapítva: 1956. október TARTALOM LVI. évfolyam, 9 10. szám Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október 2011. szeptember október TARTALOM HOMMAGE À CZES AW MI OSZ CZES AW MI OSZ Orpheusz és Eurüdiké (Vörös István fordítása)... 663

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Fordította: Farkas Tünde

Fordította: Farkas Tünde Fordította: Farkas Tünde Henning Mankell A piramis Wallander első esetei 2 A fordítás a Leopárd Förlag AB, Stockholm és a Leonhardt & Hoier Literary Agency A/S Copenhagen engedélyével készült. Eretleti

Részletesebben

A sanghaji magyar I.

A sanghaji magyar I. Dénes Gábor A sanghaji magyar I. Elôtanulmányok egy Komor Pál emlékére készülô filmhez Egyik délután családi képeket nézegettünk anyámmal. Nem árt, ha tudod, ki kicsoda, ha már nem leszek... mondta. Az

Részletesebben

Roald Dahl. Boszorkányok

Roald Dahl. Boszorkányok Roald Dahl Boszorkányok magus design studio 2001 A mű Roald Dahl The Witches című műve alapján készült Puffin Books 1985. Text copyright Roald Dahl Nominee Ltd. 1983 All rights reserved Fordította Benda

Részletesebben

A leghosszabb út NICHOLAS SPARKS

A leghosszabb út NICHOLAS SPARKS NICHOLAS SPARKS A leghosszabb út Áprilisban, amikor az óceán felől fújó szél orgonaillattól édes, Landon Carternek mindig eszébe jut a Baufortban töltött utolsó év. Annak idején, 1958-ban a nők még finoman

Részletesebben

Debbie Macomber. Kisvárosi álmok 1. Az a régi ház

Debbie Macomber. Kisvárosi álmok 1. Az a régi ház Debbie Macomber Kisvárosi álmok 1. Az a régi ház A városi tanács ülésén mindenki egyetért abban, hogy ha nem érkezik új tanár, akkor be kell zárni az iskolát, és ez Buffalo Valley végét jelentené. A sors

Részletesebben

Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK

Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK W. Ε. Β. GRIFFIN Α VESZÉLY ÚTJÁBAN A TENGERÉSZGYALOGOSOK Gold Book A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: W E. B. GRIFFIN: THE CORPS Book VIII: In Danger's Path Penguin Putnam Inc., New York Copyright

Részletesebben

KÖNYVRÕL KÖNYVRE MAGYAR VILÁG. TELLÉR GYULA Született-e Orbán-rendszer 2010 és 2014 között?... 346. KüLFÖLDI SZERZÕINK... 368

KÖNYVRÕL KÖNYVRE MAGYAR VILÁG. TELLÉR GYULA Született-e Orbán-rendszer 2010 és 2014 között?... 346. KüLFÖLDI SZERZÕINK... 368 LIX. évfolyam, 3. szám 2014. március TARTALOM ANDREJ ASZTVACATUROV Pétervár és Moszkva között (Horváth Iván fordítása)... 233 GRZEGORZ KWIATKOWSKI versei (Nagypál István fordításai)... 261 NEMES ANNA Philip

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY

FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY FÁBIÁN JANKA EMMA SZERELME EGY BÉKEBELI ROMANTIKUS CSALÁDREGÉNY MEGJELENÉS ÉVE: 2009 Nagymamám emlékének Első fejezet 1907 nyara Emma elgondolkodva hajolt a kényelmetlen asztalka fölé a félhomályban. Az

Részletesebben

MÛHELY MÓZES HUBA Képes leszel-e uralkodni fölötte?... 831 TÁJÉKOZÓDÁS

MÛHELY MÓZES HUBA Képes leszel-e uralkodni fölötte?... 831 TÁJÉKOZÓDÁS LVIII. évfolyam, 8. szám 2013. augusztus TARTALOM DANIEL ALARCÓN A másik élete (Tárnok Attila fordítása)... 777 VERA PAVLOVA, NICANOR PARRA versei (Szilágyi Mihály fordításai)... 791 JOANNA BATOR Homokfelhõ

Részletesebben

Both Gábor Hülye magyarok

Both Gábor Hülye magyarok 2 3 Both Gábor Hülye magyarok Második kiadás Magánkiadás Budapest, 2008. március 15. 4 Both Gábor, 2007. Minden jog fenntartva! Borítóterv: Both Gábor 2007. www.bg71.hu 5 Szidinek Wass Albert emlékének

Részletesebben

Az Európai történetek. Avagy milyen gyermek és ifjúsági irodalom kell Európának?

Az Európai történetek. Avagy milyen gyermek és ifjúsági irodalom kell Európának? Az Európai történetek. Avagy milyen gyermek és ifjúsági irodalom kell Európának? PANORAMA 03 AZOUZ BEGAG Egy új Európa 05 CHEN JIANGHONG Képeskönyvek a kultúrában 06 MARIANA CHIESA MATEOS Könyvhidak 08

Részletesebben

Ne félj, mesélj! Újra

Ne félj, mesélj! Újra V. Kulcsár Ildikó Ne félj, mesélj! Újra V. Kulcsár Ildikó, 2006 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Borítóterv: Kálmán Tünde Borítórajz: Szűcs Édua Tördelés: Kerényi Attila ISBN 963 9710 03 Megjelent a Sanoma

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése

ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése ÉLETEM REGÉNYE 5. A Forint születése Finta Kata A címlapon: Salgó vára látható 2 ÉLETEM REGÉNYE 5. fejezet A Forint születése * 3 Bevezető 1946. július 5-én jelentkeztem munkára a Rimamurány- Salgótarjáni

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető.

Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. Ez a különnyomat szabadon és ingyenesen terjeszthető. A könyv megvásárolható az Ad Librum internetes könyvesboltjában A bekeretezett szövegekre kattintva további információkhoz juthat. A könyvvel kapcsolatban

Részletesebben

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára

Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Terebess Ázsia E-Tár «katalógus «vissza a Terebess Online nyitólapjára Gunagriha: A harmadik kívánság Megjelent a szerző magánkiadásában 2000-ben Lektor: Rohonczi Edit ELŐSZÓ Mindenki jónak születik. Kedvesnek,

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben