TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. Mariusz Szczygie³ összeállítása"

Átírás

1 Világirodalmi folyóirat Alapítva: október LVI. évfolyam, 12. szám december TARTALOM Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIÑSKA A kígyó levedli bôrét (Pálfalvi Lajos fordítása) HANNA KRALL A hamburgi nô A dibuk A karosszék (Mihályi Zsuzsa fordításai) MA GORZATA SZEJNERT A teknôsbéka háza (Mihályi Zsuzsa fordítása) MARIUSZ SZCZYGIE Reality (Mihályi Zsuzsa fordítása) WOJCIECH TOCHMAN Hercegovina hegyei (Tempfli Péter fordítása) JACEK HUGO-BADER Cseresnyéskert (Pálfalvi Lajos fordítása) W ODZIMIERZ NOWAK Fejkörfogat (Pálfalvi Lajos fordítása) LIDIA OSTA OWSKA Hisz a véletlenben? (Németh Orsolya fordítása) ANGELIKA KUNIAK Megölték bennem Heidit (Németh Orsolya fordítása) WITOLD SZAB OWSKI Szeretetbôl tettem, húgom (Karaba Márta Alexandra fordítása)

2 This publication has been funded by the Book Institute the POLAND Translation Program instytut reporta u Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Lengyel tényirodalom Mariusz Szczygie³ összeállítása AGNIESZKA WÓJCIŃSKA A kígyó levedli bôrét Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a Nagyvilág egy teljes számot szentel a lengyel riportnak. Nem csak azért öröm ez számomra, mert szeretem ezt a mûfajt, és a dokumentumfilm mellett ezt tartom a legjobb eszköznek a minket körülvevô, közelebbi és távolabbi világ megismeréséhez. Nagyon jó, hogy bemutathatunk a magyar olvasóknak néhány mintadarabot abból a mûfajból, amely az utóbbi idôben dinamikusan fejlôdik Lengyelországban, és igen érdekes irányban halad. Amúgy is nagyon izgalmas jelenség. Komoly hagyományai vannak a riportnak Lengyelországban, már a két világháború között is létezett, de csak a szocializmus idején bontakozott ki teljes pompájában, amikor az úgynevezett kis realizmus volt az uralkodó irányzat a világ leírásában. A riporterek részletesen beszámoltak arról, hogy miként utalnak ki különbözô eszközöket a gyáraknak, mit fôz a sztrájkoló bányász felesége ebédre, írtak fontos társadalmi jelenségekrôl, a rendszer mûködésébôl adódó abszurd helyzetekrôl és arról, hogy mi fáj az embereknek. A szavak között. A cenzúra hallgatott, a figyelmes olvasó pedig képes volt pontosan megragadni a szöveg üzenetét. Szerencsére változtak az idôk, s velük együtt a rendszer is, most már szabadon lehet beszélni és írni mindenrôl, a lengyel riport pedig nemcsak hogy nem indult hanyatlásnak, hanem, mondhatni, most bontakozott ki igazán. Annak ellenére, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hány újságban közölnek szívesen olyan riportokat, amelyek eleget tesznek a mûfaj követelményeinek. Természetesen a szerzôknek még az a lehetôségük is megmarad, hogy könyvet írjanak. Nyilván ezért jelent meg annyi lengyel és külföldi riportkötet az elmúlt években. Ezek közül jó néhány igen figyelemreméltó. Bátran kijelenthetjük, hogy Lengyelországban megbecsülik a riportot. A legfontosabb lengyel irodalmi díjra, a Nikére, az elmúlt évben öt könyvet is jelöltek ebbôl a mûfajból, ebbôl kettô, Wojciech Jagielski Éjszakai vándorok és Magdalena Grochowska Jerzy Giedroyc. Álmomból Lengyelországba címû könyve a fináléba is bejutott. Idén három riportkötetet jelöltek Niké-díjra. Az olvasók is komolyan érdeklôdnek a mûfaj iránt, természetesen annak függvényében, hogy általában véve mennyire érdeklôdnek a könyvek iránt. Láthatóan szükségük van az embereknek erre az eszközre, ha meg akarják ismerni a 891

4 világot. Miért? Amikor Mariusz Szczygie³ riporter, a Riportintézet egyik alapítója, a Varsó fikció nélkül címû nemzetközi riportfesztivál szervezôje közvélemény-kutatást végzett a résztvevôk között, azt felelték: a könyvekben leírt emberek miatt, mert a tényirodalom érdekesebb és közelebb áll a valósághoz, mint a szépirodalom, mert semmiféle fikció sem ragadja meg az életet a maga teljes bonyolultságában, mert meg akarom tudni, hogyan élnek mások, milyen a világ más perspektívából nézve. E helyt érdemes kitérni arra, hogy 2009-ben alakult meg a Riportintézet, létrehozták a mûfaj népszerûsítését szolgáló alapítványt. Két éve indult be a Lengyel Riportiskola, igazán nem lehet panasz arra, hogy nincs elég érdeklôdô diák. Tavaly nyitotta meg Varsóban Forr a világ néven az ország elsô tényirodalomra szakosodott könyvesboltját és kávézóját, ahol tematikus találkozókat és könyvbemutatókat is szerveznek. Miért ilyen sikeres a riport Lengyelországban? Azt hiszem, ez részben a világirodalmi trendeknek, részben bizonyos helyi sajátosságoknak köszönhetô. Zadie Smith angol írónô mondta nemrég a Katarzyna Surmiak-Domañskának adott interjúban: Manapság sokan utálják a regényt. A non-fiction korában élünk. Egyre kelendôbbek a riportkönyvek. Egyre jobbak a dokumentumfilmek, egyre többen akarják megnézni ezeket. Kinek van ma türelme ahhoz, hogy elmélyedjen valami olyasmiben, ami nem történt meg igazából? Ehhez még szeretném hozzátenni azt is, hogy nagyon sokan úgy érzik, bár egyre kisebb a világ, csak találékonyság és esetleg tömött pénztárca kell ahhoz, hogy az ember a legtávolabbi zugaiba is eljusson, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy jobban is értjük. Nyilván nem segítenek ebben a napi újsághírek és tévéhíradók, mert alig érintik a témát, harminc másodperces tudósításra vagy rövid, tömör jegyzetre korlátozódnak a beszámolók. És pontosan azért vannak a riporterek, hogy ennél többet mondjanak nekünk a világról, lehetôvé tegyék, hogy megértsük, eltöprengjünk azon, hogy mit gondoljunk róla. Ami pedig a lengyel nézôpontot illeti, igen találóan fogalmazta meg a Svédországról, svédül író Maciej Zaremba, a kitûnô lengyel, jobban mondva lengyel származású svéd riporter, hogy miért érdekel minket ennyire a non-fiction irodalom: Lengyelország, mint a kígyó, levedli a bôrét. A lengyel átalakulás igen drámai, ezért hatalmas igény van a társadalomban arra, hogy megértse magát, az ilyen szükségleteknek pedig a riport felel meg a legjobban. Mert a riporterek megpróbálják azonnal elvégezni azt, amit a történészek csak harminc évvel késôbb tennének meg. Ennyit az olvasói elvárásokról. Ami pedig magukat a riportereket illeti, itt az tûnik a leglényegesebbnek, hogy egyszerûen nagyon jók azok a mûvek, riportkötetek, amelyek az elmúlt években keletkeztek és készülnek ma is Lengyelországban. Ezt tökéletesen érzékelteti a Nagyvilág e számába beválogatott szerzôk mûveibôl készült összeállítás. Teljes áttekintést kap a magyar olvasó: a legidôsebb nemzedéket Hanna Krall és Ma³gorzata Szejnert, 892

5 az 1989 körüli idôszakban induló riportereket Mariusz Szczygie³, Wojciech Tochman, W³odzimierz Nowak, Lidia Osta³owska és Jacek Hugo-Bader, a legfiatalabb, de nem kevésbé érdekes szerzôket pedig Angelika KuŸniak és Witold Szab³owski képviseli. Az összeállításba beválogatott szerzôk és mûvek bemutatják az olyan témák egész makrokozmoszát, amelyek a legnagyobb forrongást idézik elô a mûfajban, ezek lehetnek helyiek, európaiak és globálisak, gyökerezhetnek a jelenkorban vagy a történelemben is. A szám két legidôsebb szerzôjérôl, Ma³gorzata Szejnertrôl és Hanna Krallról kijelenthetjük, hogy a kisujjukban van a szakma. Mûveik mégis frisseknek tûnnek pedig állandóan írnak és publikálnak, most is borzasztóan kíváncsiak a világra. Mindketten a szocialista Lengyelországban kezdték pályájukat, és a kis realizmus szellemében írták le a rendszer nehéz hétköznapjait: a munkahelyeket, a sorban állást, a kisvárosokat. Az is összeköti ôket, hogy mindketten vezették a Magazyn címû mellékletet, abból alakult ki késôbb a Du y Format. Hanna Krall elég rövid ideig, Ma³gorzata Szejnert tizenöt évig állt az élén. Azért tértem ki erre, mert a Gazeta Wyborcza 1993 óta megjelenô riportmelléklete kezdettôl fogva a lengyel riport fejlôdését elôsegítô mûhely volt, sok jelentôs lengyel riportert nevelt ki, köztük azt a hét fiatalabb szerzôt, akit ebben a számban mutatunk be. Krall és Szejnert idôvel egész más irányt vett ben jelent meg Hanna Krall magyarul is olvasható híres könyve, az Egy lépéssel az Úristen elôtt. A varsói gettófelkelés utolsó élô vezetôjével, Marek Edelmannal készült interjúkötet fordulatot hozott Krall pályáján. A lengyel holokauszt portréfestôje lett, és megmutatta azokat a zárványokat, amelyek máig megmaradtak a lengyel társadalomban. A zsidó származású lengyel riporter megtalálta élete témáját, amelyhez mindmáig hû maradt. Nagy alapossággal és odaadással tárja fel, gyûjti össze és vizsgálja a zsidó sorsokat, tárgyakat, kisvárosokat. Azt a célt tûzte maga elé, hogy bemutassa ezt a világot az olvasónak, és ezt következetesen meg is valósítja a mûveiben. A Nagyvilág e számában olvasható három riport a Bánat címû kötetben jelent meg. Ezekben megtalálható minden, ami jellemzô Krall írásaira, a témától kezdve a szûkszavú, tömör, az üzenetet még inkább fölerôsítô megfogalmazáson át az igen emlékezetes részletekig, amelyek az általa leírt világ rémisztô realizmusáról tanúskodnak. Ilyen részlet például a karosszék, melynek sötétzöld bársonykárpitján világosabb csíkok láthatók: a tulajdonosával együtt éli át az egyik világ alkonyát és a másik, sokkal veszélyesebb világ eljövetelét, aztán a tulajdonosát is túléli. A mûveiben érintkezhetünk valamivel, ami rajtunk kívül vagy fölöttünk van, igazából nehéz leírni. Krall képes erre, mesterien oldja meg A dibukban, amelyben arról beszél nekünk, hogy a múlt különös, metafizikai módon ott van a jelenben. Szellemrôl ír, pedig ez igaz történet, riport, nem pedig kitalált elbeszélés. Mint Ma³gorzata Szejnert mondta, amikor a Du y Format fôszerkesztôjeként nyugdíjba vonult: végre maradt ideje írni. Miután hosszú évekig aktuális témák- 893

6 kal foglalkozott, elhatározta, hogy riporterként tekint a történelemre. Így született a Fekete kert, ez a monumentális non-fiction saga egy sziléziai bányásztelepülés, Giszowiec (ma már Katowice egyik kerülete) és lakói történetérôl. Amint riportok esetében gyakran elôfordul, a szerzô mintha véletlenül talált volna erre a témára. Egyik nap, amikor éppen magántermészetû genealógiai kutatásokkal foglalkozott, észrevette, hogy a lengyel könyvtárakban egyetlen mû sem található Ellis Islandrôl, és kevesen tudják, mi is volt ez a hely. Úgy megdöbbent ezen, hogy elhatározta: majd ô leírja ezt a szigetet. Ez is hosszú és bámulatosan szerteágazó elbeszélés. Több tucat apró részletet felsorakoztatva kezdve a buttonhooktól, e különleges gomboló szerkezettôl az intelligenciateszteken, az alapos orvosi vizsgálatokon át a bevándorlóállomáson dolgozó emberek sorsáig mesél nekünk errôl a maga nemében egyedülálló helyrôl. Ellis Island volt hatvankét évig az a hely, amelyen át kellett jutnia az Egyesült Államokba érkezô minden bevándorlónak. Ott született meg a döntés számos teszt és vizsgálat után arról, hogy az illetô megfelelô alapanyag-e, amerikai lesz belôle vagy hazaküldik. Lenyûgözô, s ugyanakkor szörnyû történet. Ma³gorzata Szejnert így emlékszik vissza arra, amikor elôször látogatott a szigetre, ahol most múzeum van: Megdöbbentem, milyen elszántak voltak azok a sötét, írástudatlan, szegény, megalázott emberek, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy ilyen hatalmas erôfeszítést tegyenek. Pedig nem is tudták, mi vár rájuk. A szeretteikhez jöttek, akiktôl már búcsút vettek egy ideje. Újból meg kell ismerniük ôket, mert a szeretteik már egy másik világból valók. De alighanem a kofferek a legdöbbenetesebbek. Bemegy az ember egy nagy terembe, amelyen üveg alagút vezet át. Tizenöt-húsz vagy húsz-harminc méter hosszú. És abban állnak a kofferek. (...) Ez fájdalmas tanúságtétel arról, hogy az ember elszakad a helyétôl, és viszi magával szegényes vagyonát. * Mint már említettem, Ma³gorzata Szejnertnek más érdemei is vannak. Ô nevelte a riporterek fiatalabb nemzedékeit, köztük Mariusz Szczygie³t, Wojciech Tochmant, Lidia Osta³owskát, Jacek Hugo-Badert és W³odzimierz Nowakot. Egy még fiatalabb nemzedékhez tartozó riporterre, Angelika KuŸniakra is hatással volt. Mint a magyar olvasók is láthatják, méltó utódoknak adja át a stafétabotot. Kötôdnek a lengyel riport hagyományaihoz, ugyanakkor különleges saját nyelvet és írásmódot alakítottak ki, a témaválasztásuk is egyéni. Van egy fénykép Mariusz Szczygie³ weboldalán, amelyen két idôsebb ember, egy mintás szoknyát és fehér blúzt viselô nô és egy bézs ruhás férfi ül összebújva egy fehér kanapén. A képaláírás: A szüleim 09. március 1-jén, nálam. Rendszerint azt szoktam mutogatni nekik, milyen csodákat lehet találni az interneten. Ilyenkor az én vállamra helyezôdik a létezés elviselhetetlen terhe. Van két dolog ebben a pár mondatban, amit imádok Szczygie³ mûveiben: gyengédség és távolságtartás. A válogatásunkban olvasható * A lengyel riporterektôl vett idézetek Agnieszka Wójciñska interjúiból származnak, amelyek a szerzô Riporterek fikció nélkül címû könyvében olvashatók. 894

7 Reality címû riportban is felismerhetô ez a két sajátossága. Itt jól látható még egy elem, amely igen jellemzô e szerzô riportjaira: a formához való kötôdés, amirôl azt gondolja, méltóságot ad a dolgoknak és az embereknek. Ez abban mutatkozik meg, milyen gondosan választja ki a részleteket Janina Turek több száz füzetébôl, és hogyan alkot belôlük új egészet azzal, hogy létrehozza ezt a szöveget. Ez a riport két okból is különleges. Elôször is ez volt Szczygie³ elsô mûve hat év után, amikor befejezte a televíziós talkshow-ját, és visszatért az íráshoz. Mint mondja, riporterként elônyére változott. Másodszor pedig érdekes, hogy a magyarok pont ezt a Lengyelországban játszódó mûvet olvashatják, Szczygie³ ugyanis évek óta Csehország leírásával foglalkozik (két kitûnô riportkötetet adott ki errôl Gottland és Csinálj magadnak édenkertet címmel), a lengyel olvasó örömére és, mondhatni, bánatára is. Örömére, mert senki sem hozta ilyen közel hozzánk a déli szomszédunkat (talán Hrabalt leszámítva, akit nagyon szeretnek nálunk, legalábbis bizonyos körökben), amelyet kicsit mintha úgy közelítenénk meg, mint a kutya a sündisznót. De bánatára is, mert most senki sem ír úgy Lengyelországról, mint Szczygie³. Kicsit hiányzik nekünk ez a mi ügyeink felé fordított figyelmes, ironikus, s ugyanakkor gyengéd pillantás, és azt hiszem, szerencséjük van a cseheknek. Szeretném, ha valaki úgy írna meg nekem egy lengyel történetet, hogy ilyen mondatokat használ: egyszer csak támadt valami a nô fejében (részlet a Keressük egymást címû riportból, amely egyébként egy lengyel nô és... egy magyar férfi hihetetlen, mégis igaz történetét meséli el). Lengyelországról ír viszont, bár egész másképp, W³odzimierz Nowak. Az ország nyugati részén született és nevelkedett, jelenleg Poznañban él, magától értetôdôen választotta témájául a lengyel német kapcsolatokat. Errôl szól 2004-ben megjelent riportkötete, a Fejkörfogat, melynek címadó írása került be a Nagyvilágba. Ebben a könyvben történelmi témájú elbeszélések olvashatók, így például egy meglepô beszámoló a varsói felkelésrôl, amelyet egy... belga szemével láthatunk, aki a Wehrmacht katonájaként vesz részt a leverésében, vagy Wildenhagen, a mai lengyel Lubin története, amely a háború alatt német falu volt, és 1945-ben, az év elején, amikor megkapták a hírt, hogy jönnek az oroszok, egy éjszaka tömegesen lettek öngyilkosok a német nôk. Vannak mai határvidéki történetei is. Nowak ugyanakkor a mai Lengyelország éles szemû megfigyelôje is, ahol az évi átalakulások haszonélvezôin kívül olyanok is élnek, akik nem tudtak teljesen ráhangolódni a rendszerváltásra. Az ô történetüket meséli A nemzet szíve a buszmegállóban címû riportgyûjteményben. Azt mondja, ilyen Lengyelország is van, errôl sem feledkezhetünk meg, ezt sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Nagy érzékenységgel, mély megértéssel figyeli azokat a fiúkat, akiknek az tölti be az életüket, hogy a telepi konditeremben gyúrnak, és azokat is, akik szándékosan idéznek elô autóbaleseteket, hogy aztán pénzt hajtsanak be a biztosítón, meg azt a családot, amelynek nem fizetett kártérítést a gyár, miután a fiukat megölte a cukorka masszáját keverô, nem 895

8 megfelelôen beállított gép, és azokat a munkanélkülieket, akik annak idején állami gazdaságokban dolgoztak, most pedig szembe kell nézniük a nyomorral. Ebben a könyvben jelent meg A szegény asszony címû riport, amely a kötet többi írásához hasonlóan azokkal az emberekkel szembesít minket, akikrôl jobb szeretnénk elfeledkezni. És megértéssel kell rájuk nézni, mint ember az emberre, nem pedig felülrôl, a sikeresek pozíciójából azokra, akiknek nem jött össze. A riport ebben az esetben olyan eszköz, amely empátiát kelt bennünk. Útikalauzt kapunk az ország területén szétszórt kisvárosokhoz és falvakhoz, útnak indulhatunk vele Lengyelországban, és nyitottak maradhatunk, nem lesz tele a fejünk sztereotípiákkal. Még egy név eszembe jut, ha azokra a riporterekre gondolok, akik a társadalomból kiszakadt szegényekre, a mai élet ritmusát meghatározó siker világán kívül élô emberekre irányítják a figyelmet. Errôl a szerzôrôl nyugodtan elmondhatom, hogy van hatodik, társadalmi érzéke. Lidia Osta³owska eljut azokhoz az emberekhez, akiknek nagy szükségük van arra, hogy leírja valaki a történetüket: olyan nôkhöz, akik rászánják magukat az abortuszra, mert nincs más választásuk (ezt titokban, félelemben és megaláztatásban kell elszenvedniük, mert törvénytelen); az egyik politikai pártnál dolgozó titkárnôhöz, akit szexuálisan zaklattak a fônökei; anyákhoz, akik gyermekeik apjával hadakoznak a tartásdíjért; lengyel romákhoz. Egyszerûen, fölösleges pátosz nélkül, hôseivel egyenlô pozícióból ír róluk. Nyilván ezért beszélnek vele olyan szívesen és nyitottan, bár a történeteik, amelyeket elmesélnek, rendszerint nem könnyûek, nyomasztóan szégyenletesek. De a Nagyvilág e számában nem a mai, hanem a háborús Lengyelországról szóló történet olvasható tôle. Ha pontosan meg akarjuk határozni a helyszínt, az egy különleges és rettenetes pont az akkori Lengyelország térképén az auschwitzi német haláltábor. Olyan helyrôl szól, ahol ezrével haltak meg emberek, mégis zajlott az élet a maga különös, elfajult módján, alkalmazkodva a kémények árnyékában kialakult létfeltételekhez. Ilyen élete volt Dinah Gottliebovának, Osta³owska hôsnôjének. Ez a cseh zsidó nô tizenkilenc éves korában kerül a terezíni gettóba, aztán pedig Auschwitzba. Kiderül, hogy Dinah kezében van ütôkártya, a képzômûvészeti tehetsége, és ezt kijátszhatja az életükért, megmentheti vele magát és az édesanyját. Jól megy a játék, SS-katonák feleségét festi le fényképrôl, de fôként cigányokról készít portrét, Mengele doktor megbízásából, aki rasszista vizsgálatoknak veti alá ôket. Mindvégig ott lebeg a történet fölött egy mesealak, Walt Disney Hófehérkéje. Dinah hétszer látta a rajzfilmet a háború elôtt, aztán Auschwitz-Birkenauban a barakk falára festette, a háború után pedig, a körülmények különös összjátéka folytán ismét visszatér. Hamarosan megjelenik a Czarne kiadónál Osta³owska Vízfestékek címû, Gottliebováról szóló könyve. Wojciech Tochman Mintha követ ettél volna címû könyve pedig egy egészen közeli háborúról szól, amelyet a mai Európában vívtak, nem is olyan 896

9 régen. Jó pár éve olvastam, de még mindig jól emlékszem a meggyilkolt gyermekei földi maradványait keresô Jasna és a tömegsírokba temetett meggyilkoltak csontjainak exhumálásával foglalkozó antropológus, Ewa Klonowski történetére. Amikor nemrég megnéztem a Ratko Mladiæ hágai perének elôkészületeirôl szóló tudósítást, megint visszatért ez az egész a maga teljes borzalmában. Tochman úgy ír arról, ami Srebrenicában történt, és a háború utáni Boszniáról, hogy a lelke mélyéig fölkavarja az olvasót, és sokáig megmarad benne a mû. Nem ok nélkül teszi. Azt akarja, hogy menjen el az étvágya az olvasónak, fájjon neki, érezze a rettegést, a fagyot vagy a bûzt. Tavaly jelent meg tôle a Ma halált rajzolunk, egy újabb könyv a népirtásról. Ezúttal a ruandairól. Azt mondja az interjúkban, hogy triptichont szeretne készíteni ebbôl a témából, és még le akarja írni azokat a gaztetteket, amelyeket a vörös khmerek követtek el Kambodzsában. Miért? Ezt a magyarázatot adta: Ha nem tudjuk, mi történt ott, kit öltek meg, hány embert, ki gyilkolt, a népirtást segítjük gyôzelemre. A hóhér hallgatást követel, az áldozat emlékezetre vágyik. Tochmant nem érdeklik a hétköznapi témák. Riportjaiban az emberi lét határterületeit járja be. S bár azt állítja, nem érdekli jobban a halál, mint bármelyik átlagembert, az ô mûveiben nagyon sok van belôle. Ha pedig a hétköznapokról ír, a sötét oldalait és a töréseit vizsgálja. A Veszett kutya és az Isten fizesse meg! címû kötetekben összegyûjtött, Lengyelországról szóló írásokban olyan eseteket tár föl elôttünk, amelyek a közelünkben, a szomszédságunkban történnek. Mindannyian tudjuk, hogy elôfordul ilyesmi, csak nem akarjuk észrevenni. Pedofil pap, egy nô, aki a hit nevében újabb gyerekeket szül, noha egyre inkább belerokkan ebbe; olyan gyerekek szülei, akik elégtek autóbusz-balesetben, útban a nemzeti szentély felé, a szülôk pedig bosszúvágytól hajtva bûnösöket keresnek; az egyházból eltávolított, AIDSben szenvedô pap. Minden keserûsége ellenére is hiteles képet ad a mi katolicizmusunkról. Egész más, mondhatni, kalandos riportokat készít Jacek Hugo-Bader, de ez nem jelenti azt, hogy nem látunk be a hôsök élményeibe és világába, akikkel a riporter találkozik útközben. E szerzô számára a megtett út a kaland, és minden ember, akivel csak találkozik. A Nagyvilágnak köszönhetôen eljuthatunk vele a Krímbe, Jaltába, az utolsó cárok nyári lakhelyére, ahol megpecsételte Közép-Kelet-Európa háború utáni sorsát Sztálin, Churchill és Roosevelt, ma pedig a korrupció és az ingatlanfejlesztôk gyanús üzelmei pörgetik. A Cseresnyéskert Hugo-Bader második, Fehér láz címû kötetében olvasható (2002-ben jelent meg az elsô, Oroszországról szóló riportkötete Lenn a gazban, a paradicsomi völgyben címmel). A kötetben összegyûjtött írások valamiféle útinaplóvá állnak össze. Az ötlet látszólag egyszerû, mondhatni, teljesen eszement. Hugo-Bader azt találta ki, hogy vesz egy szovjet UAZ-t, és azzal teszi meg az utat egyedül Moszkvától Szibérián át Vlagyivosztokig. Tizenháromezer kilométert. Útköz- 897

10 ben a legkülönbözôbb figurákkal akad össze, stopposokat vesz föl, elromlik az autója. Az út egyik állomása Jalta, itt találkozik a tacskóját, Zsorzsot sétáltató Alla Alekszandrovnával, Ivan Kunyickijjal, aki foglalkozására nézve kômûves, és a Lenin emlékére állított szobor bal lábától sérült meg a gerince, vagy Inga Kozinával, aki egy tizenhat négyzetméteres lakásban él kilencfôs családjával. Azt hiszem, nem ismerek olyan szerzôt, aki ilyen könnyed természetességgel, s egyúttal ilyen jóindulatúan tudná leírni keleti szomszédunkat. Nem tudom, mi a helyzet Magyarországon, de Lengyelországban a történelmi múlt, az ország felosztását követô orosz megszállás és a kommunizmus miatt hatalmas mennyiségû negatív sztereotípia alakult ki Oroszországról és az oroszokról. Hugo-Bader támadást indít a russzofóbiánk ellen, és alapjaiban rendíti meg azt. Közeli, idônként egyenesen baráti, sôt testvéri kapcsolatot köt a hôseivel, esélyt adva ezzel nekünk arra, hogy belépjünk a világukba, és körülnézzünk benne. És a riporter sokadszor is eléri, hogy kezdjük megérteni azokat, akiket leír a szerzô, velük együtt éljük át az eseményeket. Angelika KuŸniaknak jó érzéke és nagy tehetsége van az intim emberi történetek megtalálásához és elmeséléséhez. Hôsei gyakran olyan megtört emberek, akik nem illenek bele a sémákba. Ilyen Marlene Dietrich a szerzô elsô kötetében olvasható Marlene címû riport-elbeszélésben. Ku niak elmeséli hôse életének lengyel epizódjait, de élete alkonyán is leírja Marlenét, amikor már legyôzték a rögeszméi és a fogyatékossága. Látjuk a sztárt nagyszerû és minden ízében tökéletes, ugyanakkor despotikus, pedáns teremtés és megcsalt nô, akit eldobott a férje és a nemzete. KuŸniak nagyon személyes dolgokról mesél, de ezt bámulatos intuícióval, érzékkel teszi. Ugyanez az érzelmi finomság figyelhetô meg az olyan írnónôkkel készített interjúiban, akiket megsebzett az élet, ilyen a német Nobel-díjas Hertha Müller (most az ô életrajzán dolgozik) és a svájci jenis Mariella Mehr. Ugyanígy felismerhetô a keletnémet sportolónôk történeteiben is, akiket tönkretett a hatalom beleegyezésével adagolt dopping. Ilyen ügyrôl írt a Megölték bennem Heidit címû riportban. Amikor megkérdezték, hogyan beszélget a hôseivel, Angelika KuŸniak azt felelte, mindig van ideje rájuk, egyszerûen velük van. Hallgatja ôket. És az olyan emberek történetét is képes meghallgatni, akik már nincsenek köztünk. Most Papuszáról, az 1987-ben elhunyt cigány költônôrôl, Bronis³awa Wajsról ír könyvet, akit Jerzy Ficowski lengyel költô és mûfordító fedezett fel, a társai pedig eltaszítottak. Jövôre jelenik meg, már türelmetlenül várom. A Nagyvilágban bemutatkozó riporterek közül az 1980-as születésû Witold Szab³owski a legfiatalabb. Ô az egyetlen, aki tudatos életének nagy részét már a szabad Lengyelországban töltötte. Szab³owski tökéletesen ki is használja ezt az esélyt. Sokat ír Lengyelországról, de a világban is szétnéz. Stopposként járja be Kubát, leírja a sofôrök történeteit, akik fölvették. Szerbiába utazik, kirándulást tesz Radovan Karadiæ nyomában járva. Burmában egy helyi diszszidenssel, Aung San Suu Kyivel beszélget. Azt mondja: Nem szeretem a mi 898

11 lengyel-európai önelégültségünket, mert mindig szenteknek és ártatlanoknak mutat minket, még akkor is, ha háborúba megyünk azért, hogy védjük a demokráciát, mert szeretünk másokat, és tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Borzasztó könnyû hinni ebben. Szeretem lerombolni ezt az idillikus képet, vagy legalább egy karcolást ejteni rajta. Ez az igény a Nagyvilágban olvasható Szeretetbôl tettem, húgom címû írásában és más törökországi riportjaiban is érezhetô, amelyek bekerültek a tavaly megjelent Gyilkos a sárgabarack városából címû könyvébe. A kilenc bemutatott szerzô mûveibôl világosan kiderül, mi élteti manapság a lengyel riportot, bár persze egyáltalán nem merítik ki a témát. Szerencsére több lengyel riporter is van, akitôl érdemes olvasni, egész biztosan közéjük tartozik Katarzyna Surmiak-Domañska, Magdalena Grochowska, Wojciech Jagielski, Pawe³ Smoleñski és Aleksandra Klich. És persze Ryszard Kapuœciñski, ô e mûfaj legelismertebb képviselôje külföldön. Már nem él, de a szelleme most is kíséri a lengyel riporterek csapatát. Reméljük, idôvel az említettek riportjai is eljutnak a magyar olvasókhoz. PÁLFALVI LAJOS fordítása

12 HANNA KRALL A hamburgi nô Messze laktak innen. Borzasztóan szerették a társaságot végigtáncolták a farsangot. Szerették a lovakat, lóversenyeztek, persze mértékkel. Talpraesettek voltak és szorgalmasak. A férfi szobafestôként dolgozott, idôvel saját mûhelye lett, három inast tartott. Az olyan egyszerû dolgokat, mint a falfestés, a tanulókra bízta, a cégtáblákat pedig megtartotta magának, különösen akkor, ha sok Agata Banaœ felvétele. betût kellett festeni. Rajongott a betûkért. A formájuk is elbûvölte. Képes volt órákig pingálni az egyre mûvészibb jeleket. Néha szomorkodott a pár, hogy nem lett gyerekük, de hamar megvigasztalódtak: ott voltak egymásnak ôk. 1 2 Nem sokkal a háború kitörése elôtt töltötték be a harmincat. Nem változtatott az életükön a háború, csak a táncot hagyták abba, és új szavak bukkantak föl a mûhelyben. Újabban figyelmeztetô táblákat rendeltek tôlük. Elôször lengyel felirattal FIGYELEM, BEHAJTANI TILOS! Aztán oroszszal VNYIMANYIJE, VJEZD VOSZPRESCSON! Végül némettel ACHTUNG, EINTRITT VERBOTEN! 1943-ban, egy téli estén egy idegen nôvel jött haza a férfi. A hölgy zsidó, segítenünk kell rajta. A felesége megkérdezte, látta-e ôket valaki a lépcsôházban, aztán gyorsan csinált néhány szendvicset. A zsidó nô aprócska volt, a haja fekete és göndör, a szeme kék, a külseje mégis nagyon sémi. Abban a szobában szállásolták el, ahol a szekrényt tartották. (A szekrények és a zsidók Talán ez is az évszázad egyik fontos jelképe. Szekrényben élni Ember a szekrényben A huszadik század közepén. Európa közepén.) Ha megszólalt az ajtócsengô, a zsidó nô bebújt a szekrénybe, és mert a házigazdák még mindig társasági emberek voltak, hosszú órákat töltött odabent. Szerencsére értelmes teremtés volt. Nem fordult elô, hogy elköhintette volna magát, a legkisebb nesz sem hallatszott ki a szekrénybôl. 900

13 A zsidó nô nem kezdeményezett beszélgetést, a kérdésekre nagyon rövid válaszokat adott. Igen, volt. Ügyvéd. Be³ ecben. Nem volt rá idô, közvetlenül a háború elôtt házasodtunk össze. Elhurcolták ôket. Nem tudom, hol, Janowskiében vagy Be³ ecben. Nem várt együttérzést. Ellenkezôleg, visszautasította. Én élek mondta ilyenkor. És élni is akarok. Elnézte, ahogy a háziasszony (Barbarának hívták) mosott vagy a tûzhelynél állt. Néha megpróbált segíteni neki, de bosszantóan ügyetlen volt. Elnézte, ahogy a házigazda (Jannak hívták) a maga örömére rajzolja a betûket. Érdekesebb szövegen is gyakorolhatna mondta egyszer. Például? A nô elgondolkodott. Valami ilyesmin: Élt egyszer Elon lanler liron Elon lania bibon bonbon Most hallották elôször nevetni a zsidó nôt, mindketten fölkapták a fejüket. Mi ez? kérdezték csodálkozva, a zsidó nô pedig mondta tovább vidáman: Élt egyszer Liron elon lanler. Élt egyszer a világon Lanlanler Látják, mennyi csodás betû? Tuwim tette hozzá. Ófrancia ballada. Túl sok az L mondta Jan, de leírhatom azt, hogy ÓFRANCIA jelentette ki, és a papírlap fölé hajolt. Nem tanulhatna meg ez a zsidó nô krumplit hámozni? kérdezte este Barbara a férjét. Ennek a zsidó nônek van neve mondta a férfi. Reginának hívják. Egy nyári napon Barbara éppen bevásárlásból tért haza. Az elôszobában egy zakó lógott az akasztón: valamivel korábban ért haza a munkából a férje. A zsidó nô szobájába nyíló ajtó kulcsra volt zárva. Egy ôszi napon azt mondta a férfi: Regina terhes. Barbara letette a kötôtûket, és kisimította a kötést. Egy pulóver ujján vagy talán a vállán dolgoztott. Idehallgass suttogta a férfi. Csak nehogy eszedbe jusson valami butaság Figyelsz rám? Figyelt. Mert ha történik valami a felesége fejéhez hajolt, és egyenesen a fülébe suttogott. Ha valami rossz történik vele, ugyanaz történik veled is. Értesz engem? Az asszony bólintott megértette, és kézbe vette a kötôtûket. Néhány héttel késôbb bement a zsidó nô szobájába, és szó nélkül elvitte a 901

14 kispárnát. Felbontotta a szélét, és kiszórt belôle némi tollat. Szalagot varrt rá kétoldalt. A párnát betette a szoknyája alá. Hátul megkötötte a szalagokat, de a biztonság kedvéért össze is tûzte ôket biztosítótûvel, és az egészre húzott még egy szoknyát. Egy hónappal ezután még egy kis tollat tömött a párnába, és rosszullétekre kezdett panaszkodni a szomszédasszonyoknak. Aztán kettévágta a nagypárnát A zsidó nônek nôtt a hasa, Barbara tömte a párnát és kiengedte a szoknyákat neki és magának is. A bábát, aki a szülést kísérte, beavatták a titokba. Szerencsére gyors szülés volt, pedig keskeny volt a zsidó nô csípôje, ráadásul már elôzô nap elment a magzatvíz. Barbara kivette a párnákat a szoknyája alól, és végiglátogatta a szomszédasszonyokat a babával a karján. Elérzékenyülve csókolgatták. Végre mondták. Ha késôn is, de csak megkönyörült rajtatok az Úr és Barbara örömtôl és büszkeségtôl ragyogva köszönte meg nekik május 29-én Barbara és Jan néhány barát kíséretében elvitte a gyereket a plébániatemplomba ( Lwówi Róm. Kat. Érsekség, Szent Mária Magdolnaplébániatemplom ez került az anyakönyvbe, Szogun atya írta alá és látta el ovális bélyegzôvel: Officium Parochia, Leopoli A pecsét közepén szent láng tört ki egy szívbôl). Este szerény ünnepséget tartottak. A kijárási tilalom miatt reggelig ültek náluk a vendégek. A zsidó nô a szekrényben töltötte az egész éjszakát. Július 27-én bejöttek a városba az oroszok. Július 28-án eltûnt a zsidó nô. Hárman maradtak: Barbara, Jan és a három hónapos, kék szemû, gyér fekete fürtös baba. 3 Az elsô transzportok egyikével érkeztek Lengyelországba. Beléptek a lakásba, Jan lerakta a bôröndöt, lefektette a gyereket, és elsietett otthonról. Másnap már hajnalban elment Bolyongott az utcákon, hivatalokba járkált, zsidó lakásokról kérdezôsködött, megállított zsidós külsejû embereket Csak akkor hagyta abba a keresést, amikor meglátogatta két férfi, Regina küldte ôket. Komoly összeget ajánlottak a gyerekért. Nem eladó a kislányunk mondta Barbara és Jan, és kitessékelte a vendégeket. A lányuk nagyon szép és jól nevelt kislány volt. Az apja kényeztette. Együtt jártak meccsre, moziba és cukrászdába. Otthon 902

15 arról beszélt, milyen elbûvölô a kislány szépsége, fôleg a derékig érô, francia loknikba csavarodó haja. Helusia hatéves kora után kezdett csomagokat kapni. Hamburgból küldték ôket, egy furcsa, idegen nevû nô volt a feladó. A keresztanyád világosította föl Barbara. Remélem, nem lesz könnyû halála, de írj neki, és köszönd meg szépen. Eleinte Helusia diktálta a leveleket, aztán saját kezûleg írta ôket. Köszönöm a kedves Néninek, jól tanulok, fehér pulóvert szeretnék, lehet angóra, de jobb lenne moher. A következô csomagban megkapta a fehér pulóvert, Helusia a mennyekben érezte magát, Barbara pedig azt mondta nagyot sóhajtva: Ha van Isten, akkor nem lesz könnyû halála annak a nônek. Ülj le, írj neki. Írd meg, hogy elsôáldozó leszel, és jól jönne egy kis fehér taft. Néha bankjegyek voltak a csomagokban. Levél sosem érkezett, csak egyszer jött egy fénykép két tábla csokoládé között. Fekete ruhás, sötét bôrû nôt ábrázolt, vállán átvetett hosszú rókaprémmel. Ezüstróka jegyezte meg Barbara. Nem szegény nô de meg sem nézhették, mert apa elvette a fényképet, és eltette. Helusia nem szerette az apja szeretetrohamait. Fárasztóak voltak. A kislány tanult vagy játszott a barátnôivel, az apja meg ott ült és nézte. Aztán a két kezébe fogta Helusia arcát, és megint csak nézte. Aztán sírva fakadt. Nem rajzolt már mûvészi betûket. Elkezdett inni. Egyre gyakrabban sírt, egyre többet ivott, aztán meghalt. De mielôtt meghalt volna pár hónappal a halála elôtt, Helusia Franciaországba készült. Huszonöt éves volt. Egy barátnôje hívta meg, hogy Helusia nála hozza rendbe megviselt idegzetét nem sokkal a válás után. Sugárzó arccal jött haza, kezében az útlevelével. Az apja részeg volt. Megnézte az útlevelét, és átölelte a lányát. Állj meg Németországban mondta. Látogasd meg a mamádat. A keresztmamát javította ki Barbara. A mamádat ismételte az apja. A mamám mellettem ül, és cigarettázik. A mamád Hamburgban lakik mondta az apja, és sírva fakadt. 4 Helusia átszállt Aachenben. Reggel hétkor ért Hamburgba. A pályaudvaron hagyta a bôröndjét, és vett egy térképet. Várt egy darabig a téren, kilenckor pedig ott állt egy nagy ház kapuja elôtt egy csöndes, elegáns negyedben. Megnyomta a csengôt. Wer ist das? hallatszott az ajtó mögül. Helusia. Was? 903

16 Helusia, nyisd ki. Kinyílt az ajtó. A küszöbön ott állt ô maga, Helusia: fekete, feltûzött hajjal, kék szemmel, és túlságosan telt állal. Helusia, csak furcsán megöregedve. Minek jöttél ide? kérdezte. Hogy lássalak. Minek? Látni akartam az anyámat. Ki mondta? Apa. A szobalány teát hozott. Az ebédlôben ültek, ahol apró, festett virágokkal díszített fehér bútorok álltak. Igazat mondott, én szültelek mondta az anyja. Nem volt más választásom. Mindenbe bele kellett egyeznem. Élni akartam. Nem akarok emlékezni az apádra. Nem akarok emlékezni azokra az idôkre. Rád se akarok emlékezni. (Ügyet sem vetett arra, hogy Helusia egyre hangosabban sír, csak azt a néhány mondatot hajtogatta.) Féltem. Élnem kellett. A félelemre emlékeztetsz. Nem akarok emlékezni. Ne gyere ide soha többet. 5 Helusia másodszor is férjhez ment, most egy osztrákhoz. Nyugodt, kicsit unalmas ember volt, egy Innsbruck melletti kis hegyi szálloda tulajdonosa. Apja halálának évfordulóján Helusia Lengyelországba utazott. Elmentek a temetôbe az anyjával (Barbarát hívta anyának; azt a nôt, aki megszülte, így emlegette: az a hamburgi nô). Barbara azt mondta teázás közben: A halálom után mindent megtalálsz abban a fiókban, ahol a fedôket tartjuk. Helusia tiltakozott, aztán elárulta, hogy gyereket vár, és egy kicsit fél a szüléstôl. Nincs mitôl félned! szólt rá Barbara. Én idôsebb voltam, mint te, és még soványabb, a magzatvíz is túl korán ment el, mégis gond nélkül megszültelek. Helusia megrettent, de Barbara egészen normálisan viselkedett. Értesítsem azt a hamburgi nôt, ha megszületik a gyerek? Ahogy gondolod Sokszor megbántott engem az a nô, de azt teszel, amit akarsz. 904

17 Istenem gondolta Barbara. Milyen boldogok voltunk nélküle. Milyen vidámak. Ha ô nincs, boldogan élünk életünk végéig Ha nincs az a nô, akkor én sem vagyok neked gondolta Helusia, de ezt nem mondhatta az anyjának, aki gond nélkül megszülte, pedig idôsebb és soványabb is volt. 6 Amikor Barbara temetése után Helusia kinyitotta a fiókot, két nagy boríték hevert a fazékfedôk között. Az egyikben egy köteg százmárkás bankjegy volt. A másikban egy füzet, a lapjai rubrikákra osztva: idôpont és összeg. Barbara félretett és feljegyzett minden bankjegyet, amit Hamburgból kaptak. Helusia hosszú ezüstrókaprémet vett a pénzbôl. Varrt hozzá egy fekete ruhát, de kiderült, hogy rosszul volt kikészítve a prém, hullik a szôre, és egyáltalán nem megy a feketéhez. 7 Pár hónappal az esküvô után számolt be a férjének a két anyjáról. Nem tudott még németül. Tudta, hogy van a szekrény Schrank. A párnát Kissen is tudta. Elrejteni ezt megtalálta a szótárban: verstecken. A félelem is benne volt a szótárban: Angst. Amikor másodszor mesélte el, a húszéves fiának, már minden szót ismert. Csak azokra a nyilvánvaló kérdésekre nem tudott válaszolni, amelyeket a fia tett föl: Miért nem hagyta el a nagyapát Barbara nagymama? Miért nélküled szökött el Regina nagymama? Regina nagymama egyáltalán nem szeret téged? Nem tudom hajtogatta Helusia, honnan tudhatnám ezeket? Fogj egy szótárt tanácsolta a fia. 8 Huszonkét évvel az elsô beszélgetés után a hamburgi nô meghívta Helusiát pár napra. Régi fényképeket mutatott neki. Chopin-mazurkákat játszott a zongorán. ( A háború miatt kellett abbahagynom a konzervatóriumot mondta sóhajtva.) Tuwim-verseket szavalt. Beszélt a férfiakról is. Kétszer ment férjhez a háború után, a férjei imádták. Gyereke nem lett, de mindkét férje imádta. És hogy van a férjed? kérdezte. Helusia bevallotta, hogy a második házassága a végét járja. Azért, mert vett egy-két szállodát Kimaradozik éjszakánként Azt mondta, új életet kellene kezdenem Nem úgy beszélt vele mint a hamburgi nôvel, hanem mint az anyjával, de a hamburgi nô megrettent: 905

18 Rám ne számíts. Mindenkinek egyedül kell boldogulnia. Meg kell tanulni a túlélést. Én képes voltam rá, neked is ki kell bírnod A szüleimnek köszönheted, hogy túlélted emlékeztette Helusia. Az anyádnak köszönhetem javította ki a hamburgi nô. Ez az igazság, csak neki köszönhetem. Csak ki kellett volna nyitnia az ajtót, és megtenni néhány métert. Az utca túloldalán volt a rendôrôrs. Hihetetlen, hogy nem nyitotta ki az ajtót. Csodálkoztam, hogy nem teszi meg. Mondott rólam valamit? Azt mondta, ha te nem vagy Kénytelen voltam. Élni akartam. Reszketni kezdett. Egyre hangosabban, egyre gyorsabban hajtogatta ugyanazokat a mondatokat: Féltem. Kénytelen voltam. Akartam. Ne gyere ide többet 9 Mit akar tulajdonképpen? kérdezte az ügyvéd, akit Helusia fölkeresett, miután hazatért Hamburgból. A szeretetét akarja vagy a vagyonát? Ha a szeretetrôl van szó, azzal nem foglalkozik az irodám. Ha a vagyonáról, az semmivel sem egyszerûbb. Mindenekelôtt bizonyítani kell, hogy ô az anyja. Vannak tanúi? Nincsenek? Na látja. Kellett volna íratni egy nyilatkozatot Barbara S. asszonnyal. Közjegyzôvel kellett volna hitelesíttetni. Most már nem marad más hátra, mint a vérvizsgálat Rászánta magát arra, hogy elindítja az ügyet? Akkor miért jött ide az irodámba? 10 Akkor tulajdonképpen kinek a lánya vagy? És ki vagy? kérdezte a fia. Az anyád vagyok mondta Helusia, pedig frappánsabb lett volna, ha így felel: Az vagyok, aki túlélte. De ilyen válasz csak a modern amerikai regényekben hangzik el. MIHÁLYI ZSUZSA fordítása 906

19 A dibuk 1 Adam S. magas, megnyerô férfi, a szeme kék, a fogai fehéren ragyognak, ha mosolyog. Építészettörténetet ad elô egy amerikai mûszaki fôiskolán. Többször járt Lengyelországban. A fa imaházak érdekelték, amelyek az utolsó háború alatt égtek le. Megkérdeztem Adam. S.-tôl, hogy miért érdekel olyasmi egy száznyolcvan centis, háború után született, ambiciózus amerikait, ami nem létezik. Levélben válaszolt. Számítógépen írta. Nem sok ideje lehetettt, mert nem tépte le a perforált csíkokat a lap két szélérôl. Az apja mint írta lengyel zsidó volt, a gettóban halt meg a felesége és a fia. A háború után Franciaországba ment és megnôsült. Az új felesége francia volt, Adam S. Párizsban született, otthon franciául beszéltek. Akkor miért járok Lengyelországba? tette fel a kérdést a számítógépen írt, kinyomtatott levélben. Egy dibuk miatt. A féltestvérem az, aki apám elsô házasságából született a háború elôtt, az én nevemet viselte, és valahogy elveszett a gettóban. Régóta rejtôzik bennem, gyerekkorom, iskoláskorom óta A dibuk szó a héber dibbuk szóból származik, és kapcsolatot jelent. A zsidó hagyományban egy halott lelke, amely élô emberbe költözött. Adam S. elég korán ráébredt arra, hogy nincs egyedül. Megmagyarázhatatlan dühkitörései voltak, amelyek másvalaki haragjából eredtek, máskor idegen nevetés tört ki belôle hirtelen. Megtanulta, hogyan ismerheti föl ezeket a lelkiállapotokat, egész jól tudott uralkodni rajtuk, és nem árulta el magát idegenek jelenlétében. Idônként mondott valamit ez az albérlô. Adam S. nem tudta, mit mond, mert a dibuk lengyelül beszélt. Elkezdte tanulni a nyelvet: érteni akarta, mit mond a bátyja. Amikor megtanult lengyelül, elment Lengyelországba. Akkor kezdték érdekelni építészeti szempontból a fa imaházak, amelyek csak Lengyelországban léteztek háromszáz éven keresztül. Édenkerti jelenetek, mesebeli állatok, jeruzsálemi falak, babiloni folyók voltak a templomok falaira festve. Kívülrôl nem látszott a kupolájuk, mert közönséges tetôvel fedték le, belülrôl viszont olyan érzést keltettek, mintha kiszökne belôlük a végtelen tér. Rég nem voltak már meg ezek a kertek és falak, Adam S. régi, elmosódott fényképeken nézegette ôket, de szép tanulmányokat írt róluk. Késôbb ledoktorált, és átment egy jobb college-ba. Megnôsült. Vett egy házat. Úgy élt, mint minden rendes, tanult amerikai, csakhogy ez kettôs élet volt. A saját élete és a bátyjáé, aki gyerek volt, az Abram nevet viselte, és valahogy nyoma veszett a gettóban hatéves korában. 907

20 áprilisában Lengyelországba utazott Adam S. Évek óta nem járt itt, ezért elôször fölkereste Po³aniecet, Piñczówot, Zab³udówot, Grójecet és Nowe Miastót. Ki tudja, miért. Talán azt remélte, hogy ezúttal meglátja a grójeci zsinagógában Babilon folyóit és a fûzfákat, amelyekre hárfáinkat függesztettük Talán Zab³udówban akarta megtalálni a griffmadarakat, medvéket, pávákat, szárnyas sárkányokat, egyszarvúkat és kígyóhalakat Mint várható volt, füves rétet és néhány szomorú fát talált. Visszament Varsóba, kezdôdtek a gettófelkelés ötvenéves évfordulójára szervezett ünnepségek. A tudományos konferencia szünetében elmentünk ebédelni. Gratuláltam Adam S.-nek abból az alkalomból, hogy megszületett az elsô fia, megnéztem a fényképeket, és megkérdeztem: És ô? Nem tudtam, milyen szót használjak: a testvéred? Abram? A dibuk? Megvan még? Adam S. rögtön tudta, mire gondolok. Megvan. Itt él bennem, pedig jobban szeretném, ha elmenne. Mindenbe beleszól, pofákat vág, maga sem tudja, mit akar. Rossz neki velem, és én is egyre rosszabbul érzem magam vele. Megtudtam folytatta Adam S., hogy él Bostonban egy buddhista szerzetes. Amerikai zsidó, de buddhista hitre tért, és szerzetes lett. Egy barátom szerint ez az ember tudna segíteni Elmentem a szerzeteshez. Lefektetett a vizsgálóasztalra, és masszírozni kezdte a vállamat. Eleinte nem éreztem semmit, csak feküdtem, aztán fél óra múlva váratlanul sírva fakadtam. Sosem sírtam még, mióta felnôtt vagyok. Hallgattam a sírást, és tudtam, hogy ez nem az én hangom. Gyerekhang volt. Egy gyerek sírt bennem. Felerôsödött a sírás, kiabálni kezdtem. A kisgyerek kezdett kiabálni. Ô kiabált. Tudtam, hogy fél valamitôl, mert rémülten kiáltozott. Félt, dühös volt, vergôdött, csapkodott az öklömmel. Elhallgatott egy-egy pillanatra, nyilván elfáradt, aztán újrakezdte. Ez a gyerek félholt volt a fáradtságtól és a félelemtôl Samuel a szerzetes beszélni próbált hozzá, de erre sem hagyta abba a kiabálást. Órákig tartott, azt hittem, meghalok, elfogyott az erôm. Egyszer csak úgy éreztem, történik bennem valami. Valami fészkelôdni kezdett belül. Halkult a kiabálás, egy árny derengett a hasamon. Tudtam, hogy ezt csak képzelem, de nyilván a szerzetes is észrevette, mert egyenesen hozzá szólt. Menj innen! mondta szelíden. Menj ki a fényre! Nem tudom, mit jelentett ez, mert rendes, nappali fénynél történt az egész. No menj És az árny elkezdett visszavonulni. Samuel tovább beszélt, csak néhány szót mondott, mindig ugyanazokat: Menj ki a fényre No menj Ne félj, jobb lesz ott neked És elment Nem ment, inkább siklott egyre messzebb és messzebb, és megértettem, hogy egy pillanat múlva teljesen eltûnik. Egyszerre megsaj- 908

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Talabér Gergő Ugrani muszály...

Talabér Gergő Ugrani muszály... Talabér Gergő Ugrani muszály... Épp az ablak előtt álltam, amikor a harang tizenkettőt ütött. Figyeltem a sürgő-forgó város kavalkádját. Emberek siettek a dolguk után a főtér macskakövein botladozva. Némelyek

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória: Tudatos készület a gyermek jövetelének váratlanságára Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szarvas Viktória vagyok. 25 éves négygyermekes édesanya. A legnagyobb 5 és fél éves, a legkisebb 3

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA

I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA VÖRÖS ISTVÁN I. ének HEIDEGGER ELHIVATÁSA 1 A lét mint küldetéses sors, ami igazságot küld, rejtett marad. A rejtett vakfolt a szabadság szívén. A szív olyan szó, amit a kimondhatatlan felvágott mellkasából

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM!

B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! B. Kiss Andrea S.O.S. ELVÁLTAM! Első levél 1999. január 21. Kedves Barátném! Nagyon szégyellem, hogy ilyen régen írtam már neked, pedig annyi minden történt velem az utóbbi másfél évben. Gondoltam, éppen

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei

Athenaeum Kiadó Könyvklubja - Párizs fehér fényei 2011 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Athenaeum értékelve Kiadó Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Xénia kénytelen volt elhagyni a cári Oroszországot, amikor kb. 16 éves volt. Hirtelen

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A brilliánskakas legendája

A brilliánskakas legendája T. Igor Csaba A brilliánskakas legendája Különös történetek három család életéből Előjáték Ezerkilencszáz-tizenhatot írtak, Krisztus után. Egy szép áprilisi délutánon, (ritka volt abban az évben az ilyen

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben