MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS"

Átírás

1 MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS /1. II. rész: Medicina in nummis m ee Budapest, április óra

2 A JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész város uralkodó v. államforma Címlet és pénznem Év Vj. Katalógusszám Javasolt kiállítási ár BEFÛZÉSI SÁV Magyar Német Róma Géza herceg III. Ferdinánd Mária Terézia Ferenc József Hannover IV.György Hamburg Diocletianus dénár 1/4 tallér XVII krajcár 1 forint 2/3 tallér 3 márka antoninianus NB KB GYF C ÉH 12 ÉH 950 ÉH 1243/a ÉH 1463/b C Kérjük a tisztelt gyûjtõtársakat, hogy az éremcsere-közvetítésre szánt numizmatikai anyagot a közölt minta szerint, 2 példány A/4 méretû jegyzékkel adják le. A kikiáltási árat az Éremcsereközvetítési Bizottság határozza meg! Gyûjtôtársak! Minden levelet az alábbi címre küldjenek: MAGYAR ÉREMGYÛJTÔK EGYESÜLETE 1368 Budapest, Pf. 186 Fax: Összeállította: Nagy József Szerkesztette: Nagy László Felelôs kiadó: Dr. Török Pál Készült a mondat Kft. nyomdájában

3 A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 110. Éremcsere-közvetítésének II. részét április 19-én órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató április 5-én és 12-én szombaton 9.00 órától óráig, április 8-án és 15-én kedden órától óráig, továbbá az éremcsere megkezdése elõtt 9.00 és 9.30 között. Az éremcsere-közvetítésen részt vehet személyesen vagy ajánlott levélben a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete, 1368 Budapest, Pf. 186 címre küldött megbízással. A levélbeni megbízások beérkezési határideje: április 17. ÉCS közvetítõ bizottság A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: Ft-ig 200 Ft, Ft-ig 500 Ft, Ft-ig Ft, Ft-ig Ft, Ft-ig Ft, Ft felett Ft. Amennyiben az írásbeli ajánlat ezektôl az összegektôl eltér, az ajánlatot hátrafelé kerekítve, a közölt árlépcsônek megfelelôen vesszük figyelembe. A megbízásokat a tagsági szám feltüntetésével kérjük megtenni. Azonos ajánlat esetén a tétel a levélbeni megbízót illeti, azonos összegre szóló megbízások esetén a tételt a kisebb tagsági számú megbízó kapja. A kezdô árak (kikiáltási árak) alatt a tételek nem kerülnek értékesítésre. 3

4 Az egyesület a felmerülõ költségek fedezésére az egyes tételek eladási ára után a beadótól 15%-ot levon, a megszerzõnek 15%-ot felszámít. Az éremcsere-közvetítés helyszínén az el nem kelt darabok újraértékesítését lehet kérni! Az el nem kelt tételek után a beadó nem fizet %-ot. A jegyzék nyomdába adása után visszavont tételeknél a beadó a kezdõ ár 20%-át kitevõ kezelési költség ellenében kapja vissza tételét. Az elõzõleg több alkalommal megtekintésre kitett, csereközvetítésre kerülõ numizmatikai anyag minden esetleges hibájával és hiányosságával együtt, abban az állapotban kerül eladásra, amelyben az éremcsere-közvetítés idõpontjában van. Ezért az Éremcsere Közvetítési Bizottság nyomatékosan felhívja a csereközvetítéseken résztvevõk figyelmét, hogy a leütés után semmiféle minõségre vagy tartásfokra vonatkozó felszólamlást az egyesület nem vesz figyelembe. Kivételt képez az az eset, amikor a csereközvetítési jegyzékben eredetinek feltüntetett darab a megszerzõ szerint hamis. Ebben az esetben a darab megszerzõje a Ptk.-ban meghatározott módon kifogással élhet. A csereközvetítésen személyesen résztvevõk az általuk megvett anyagot közvetlenül a csereközvetítés után a helyszínen átvehetik. Kérjük, hogy a megvásárolt tételeket 14 napon belül mindenki váltsa ki. Az éremcsere-közvetítés utáni kiváltás és az elszámolás a beadókkal a Budapest VI., Liszt F. tér 2. alatti irodában történik, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, óra között. Kérjük a Gyûjtõtársakat, hogy a darabokat átvételkor azonosítsák. Késõbb semmiféle reklamációt nem fogadunk el. Az érem meghatározásánál az alábbi rövidítéseket, illetve szakirodalmi forrásmunkákat használtuk: HP Huszár Lajos Procopius Béla: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn HV Huszár Lajos Varannai Gyula: Medivina in nummis Cs Csoma Mária: Medicina in nummis FG Faludi Géza: Medicina in nummis B Holzmair, Eduard: Katalog der Sammmlung Dr. Josef Brettauer

5 Az alkalmazott tartásfokozatok: 1 verdefényes stempelglanz uncirculated az érme forgalomban nem, vagy gyakorlatilag nem volt. Hibátlan. 2 kiváló vorzüglich extremely fine a legkiemelkedõbb részeken (pl. babérkoszorú levélerei, címerállatok finom részletei, haj, szakáll finom részletei) kopott. 3 nagyon szép sehr schön very fine a kiemelkedõ részek (pl. címer, haj, szakáll) nagyobb, néhány mm-es területei kopottak, de az érme teljes motívuma világosan felismerhetõ. 4 szép schön fine fej, címer stb. laposra kopott. A számmal jelölt tartásfokok az érmek elhasználódottságára, általános állapotára utalnak, és nem foglalják magukba értékelõ jelleggel az alábbi rövidítésekkel megjelölt hibákat: ah. anyaghiba Egyéb rövidítések: ph. peremhiba ar. aranyozott fé. fényesített, polírozott eo. egyoldalas p. jav. javított perem ez. ezüstözött fny. fülnyom v. vert rep. repedt bz. bronzírozott j. jusztírozási nyom ö. öntött ti. tisztított zom. zománcozott k. karc hl. hátlap uö. utánöntött ism. Ismeretlen mester kny. korróziónyom ü. beütés vagy vágás lh. lapkahiba vh. verési hiba ly. lyukas zh. zománchiba m. mart, savazott A tartások jelzése elsõsorban az írásbeli ajánlattevõk tájékoztatását szolgálja. A tartásjelzés elõtt + jel valamivel jobb, a jel valamivel gyengébb tartást jelöl. Éremcsere-közvetítési Bizottság 5

6 IRODALOM 537. Faludi Géza: Medicina in nummis. Budapest lap + 5 tábla -2, hl. levált 6000 Ft SZEMÉLYI ÉRMEK Adler Alajos ( ): budapesti orvos 538. Berán Lajos: Adler Alajos v.bronz, 60 mm, HP1122, HV2 +2/ Ft 539. Berán Lajos: Skoda-Semmelweis-Virchow (Az elõzõ érem hátlapja, 1910) ö.bronz,eo. 60 mm, HP1122v, HV3-1/ 3000 Ft Apor Gizella bárónõ ( ): vöröskeresztes ápolónõ, az Önkéntes Vöröskereszt Szolgálat országos szervezõje 540. Reményi József: Apor Gizella v.hadifém, 40,5 mm, HV1192 2/ Ft Atzél Elemér ( ): gyógyszerész, orvos, jogász. Az egészségjog egyetemi magántanára Edvi Illés György: Atzél Elemér v.bronz,eo. 60 mm, HV19 2/ 3000 Ft Babarczi Schwartzer Ottó ( ): ideg- és elmegyógyász, kórházigazgató 542. Beck Ö. Fülöp: Babarczi Schwartzer Ottó (1913) ö.bronz, 70 mm, HP891, HV21-2/3, folt 4000 Ft Bakay Lajos ( ): a budapesti egyetem sebészet professzora 543. Abonyi Grandtner Jenõ: Bakay Lajos ö.bronz,eo. 103 mm, HV23 2/, folt 5000 Ft 544. Abonyi Grandtner Jenõ: Bakay Lajos ö.bronz,eo. 103 mm, HV23 1/ 6000 Ft

7 Balassa János ( ): 1843-tól a sebészet professzora a pesti egyetemen. Az MTA tagja. Korának egyik legkiválóbb sebésze Beck Ö. Fülöp: Balassa János (1905) (vésés: G. TAUFFER) v.ezüst, 67 mm, HP836, HV30! -2/2, kis kny Ft 546. Hetés György: Balassa János é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV37 2/ 2000 Ft Bánhidy Ferenc ifj. (1932 ): orvos, fül-orr-gégész, a HIETE tanszékvezetõ egyetemi tanára 547. Csúcs Ferenc: Bánhidy Ferenc ö.bronz,eo. 66 mm, Cs40 +3/ 3000 Ft 548. Csúcs Ferenc: Bánhidy Ferenc ö.ez.bronz,eo. 66 mm, Cs40 +3/ 2400 Ft Bársony János ( ): a szülészet-nõgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 549. Hõgyes Ferenc: Bársony János é.n. ö.bronz,eo. 171x115 mm, HP2850, HV50 2/ 8000 Ft Basch Imre ( ): dermatológus, a bõrgyógyászati klinika tanársegédje, 1910-tõl a Szent Rókus Kórház fõorvosa 550. Berán Lajos: Basch Imre (1913) ö.bronz,eo. 192x142 mm, HP1154, HV55-1/ Ft Bene Ferenc ( ): a pesti egyetem professzora. A himlõoltás hazai elterjesztõje Hetés György: Bene Ferenc é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV59 2/ 2000 Ft Benedikt Móric ( ): magyarországi születésû bécsi egyetemi tanár 552. Telcs Ede Staniek, L.: Benedikt Móric é.n. v.bronz,eo. 66x44 mm, HP6058, HV62 2/, folt 6000 Ft

8 Blaskovics László ( ): a budapesti egyetem szemészet professzora 553. Reményi József: Blaskovics László ö.bronz, 93 mm, HV74 +2/ Ft Bókay pád ( ): a budapesti egyetem gyógyszertan professzora 554. Vágó Dezsõ: Bókay pád é.n. v.bronz, 65x63 mm, HP6354, HV78-2/ Ft Bókay János id. ( ): a budapesti egyetem gyermekgyógyászat professzora 555. Hõgyes Ferenc: Bókay János ö.bronz,eo. 155x89 mm, HP2808,HV80 2/ Ft Bókay János ifj. ( ): a budapesti egyetem gyermekgyógyászat professzora 556. Vilt Tibor: Bókay János és ifj. Bókay János ö.bronz, 85 mm, HV82 2/ Ft 557. Reményi József: Bókay János ö.bronz, 60 mm, HP4323,HV85 2/ Ft 558. Vilt Tibor: Bókay János (vésés: TÜDÕS ENDRÉNEK, 1928), ö.bronz, 91,5 mm!, HV88! 2/ Ft Bugát Pál ( ): orvos, a pesti egyetem professzora 559. Csúcs Ferenc: Bugát Pál ö.bronz, 57 mm, HV97-1/ Ft 560. Csúcs Ferenc: Bugát Pál ö.bronz, 56 mm, HV97-2/ Ft 561. Hetés György: Bugát Pál. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV98 2/ 2000 Ft 8

9 Burger Károly ( ): a budapesti egyetem nõgyógyászat professzora 562. Aigner Lenke: Burger Károly ö.bronz,eo. 82 mm, HV 99 2/ 6000 Ft Chyzer Kornél ( ): orvos, természettudós, az MTA tagja, a Belügyminisztérium közegészségügyi ügyosztályának vezetõje 563. Kautsch, Heinrich: Chyzer Kornél ez.galvano, 84x60 mm, HV100-2/2, kny, ph Ft Deér Endre ( ): gyógyszerész, a Magyar Gyógyszertudományi Társaság egyik alapítója 564. Szántó Gergely: Deér Endre ö.bronz,eo. 128x85 mm, HV117-2/, erõs kny Ft Entz Béla ( ): orvos, kórboncnok, a pécsi egyetem rektora 565. Ferenczy Béni: Entz Béla v.ez.hadifém, 70 mm, HV128 2/2, folt 4000 Ft Faludi Géza ( ): gyermekgyógyász, numizmatikus, a Szent István Kórház fõorvosa 566. Berán Lajos: Faludi Géza v.bronz, 62 mm, HP1181, HV133 2/2, folt 4000 Ft Fekete Sándor ( ): nõgyógyász, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója 567. Kisfaludi Stróbl Zs.: Fekete Sándor ö.bronz,eo. 79x48 mm, HV146 2/ 5000 Ft Flór Ferenc ( ): Pest fõorvosa, a Szent Rókus Kórház igazgatója 568. Hetés György: Flór Ferenc. é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV157 2/ 2000 Ft 569. Solymári Valkó László: Flór Ferenc ö.bronz,eo. 84 mm, HV158 2/ 5000 Ft

10 Fodor József ( ): a közegészségügy professzora a budapesti egyetemen Csúcs Ferenc: Fodor József ö.bronz, 86 mm, HV160 +2/2, folt 6000 Ft 571. Farkas Miklós: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo.(uö?), 157x105 mm HP2163, HV161 2/ 6000 Ft 572. Farkas Miklós: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo.(uö?), 157x106 mm 2/ 6000 Ft 573. Hetés György: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo. HV162 2/ 2000 Ft Fonyó János Lajos: budapesti orvos 574. Csillag István: Fonyó János Lajos ö.bronz,eo. 102 mm, HV173 +2/ Ft Gegesi Kiss Pál ( ): gyermekgyógyász, egyetemi tanár 575. Búza Barna: Gegesi Kiss Pál 90 éves ö.bronz, 96 mm, Cs170 +2/ Ft Gerlóczy Zsigmond ( ): fõorvos, a Szent László Kórház igazgatója 576. Solymári Valkó László: Gerlóczy Zsigmond v.bronz,eo. 50 mm 2/, ph Ft Goldzieher Vilmos ( ): a Szent Rókus Kórház szemész orvosa 577. Csillag István: Goldzieher Vilmos v.bronz,eo. 55 mm, HP1632, HV196 2/ 4000 Ft Götze pád ( ): fül-orr-gégész. A Szent Rókus Kórház fõorvosa, c. egyetemi tanár 578. Kovács Ákos: Götze pád. é.n. ö.bronz,eo. 143x143 mm, HV202 1/ Ft

11 Grósz Emil ( ): a szemészet professzora a budapesti egyetemen 579. Kisfaludi Stróbl Zs.: Grósz Emil v.bronz,eo. 80,5 mm, HP4914, HV206 +2/, folt 5000 Ft Györgyi Géza ( ): radiológus, egyetemi magántanár 580. Reményi József: Györgyi Géza ö.bronz, 72 mm, HV221-1/1-, folt 8000 Ft Gyurmán Dezsõ ( ): orvos Albertfalván 581. Szántó Gergely: Gyurmán Dezsõ ö.bronz,eo. (uö?), 95,5 mm, HV222 3/ 1000 Ft Gyurmán Emil ( ): belgyógyász, a Szent István Kórház fõorvosa 582. Visnyovszky Lajos: Gyurmán Emil v.bronz,eo. 75x60 mm, HP6452, HV223 +2/ 4000 Ft Hajdú Béla ( ): orvos, balneológus 583. Csillag István: Hajdú Béla ö.bronz,eo. 107x100 mm, HV228-2/ 5000 Ft Hõgyes Endre ( ): a budapesti egyetem pathologia professzora 584. Csúcs Ferenc: Hõgyes Endre ö.bronz, 71 mm, HV264-1/ Ft 585. Hetés György: Hõgyes Endre. é.n. ö.bronz,eo. 50 mm, HV268 2/ 2000 Ft Hültl Hümér ( ): a Szent Rókus Kórház sebész fõorvosa 586. Zutt, Richard: Hültl Hümér ö.bronz, 64 mm, HP6839, HV284 +2/ Ft 587. Zutt, Richard: Hültl Hümér ö.bronz, 63 mm, HP6839, HV284 +2/ Ft 11

12 Illyés Géza ( ): a budapesti egyetem urológia professzora 588. Csúcs Ferenc: Illyés Géza ö.bronz, 93 mm, HV292-1/ Ft Jakabházy Zsigmond ( ): a budapesti egyetem gyógyszertan professzora 589. Szántó Gergely: Jakabházy Zsigmond v.bronz,eo. 65 mm, HV305-1/ 4000 Ft Johan Béla ( ): orvos, patológus, mikrobiológus. Az Országos Közegészségügyi Intézet alapítója, belügyminisztériumi államtitkár 590. Reményi József: Johan Béla ö.bronz, 87 mm, HV321 2/2, patina 6000 Ft Jordán Tamás ( ): kolozsvári születésû orvos, a császári hadsereg tábori orvosa, Morvaország fõorvosa 591. Tóth Gyula: Jordán Tamás (1960). ö.bronz,eo. 71 mm, HV323-1/ 8000 Ft Kanitz Arisztid: egyetemi magántanár, a kolozsvári egyetem gyermekgyógyásza 592. Csillag István: Kanitz Arisztid ö.bronz,eo. 145x99 mm, HP1662, HV331 2/, folt Ft

13 Kertész József ( ): sebész, a Bethesda Kórház fõorvosa 593. Hõgyes Ferenc: Kertész József v.bronz,eo. 120x192 mm, HP2873, HV352 2/ 5000 Ft Kétly Károly ( ): a budapesti egyetem belgyógyászat professzora 594. Reményi József: Kétly Károly ö.bronz,eo. 61,5 mm, HV359 2/ 6000 Ft Korányi Frigyes ( ): a belgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 595. Beck Ö. Fülöp: Korányi Frigyes v.bronz, 70 mm, HP791, HV367 +2/2+, kis ph Ft 596. Beck Ö. Fülöp: Korányi Frigyes v.bronz, 70 mm, HP791, HV367-2/2-, kis folt 4000 Ft 597. Hetés György: Korányi Frigyes. é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV374-2/ 1500 Ft 598. Madarassy Walter: Korányi Frigyes ö.bronz, 81 mm, HV376 1/ Ft 599. Reményi József: Korányi Frigyes ö.bronz (uö?), 88,5 mm, HV377 2/2, kis ah Ft 600. Reményi József: Korányi Frigyes ö.bronz (uö.), 87,5 mm, HV377 2/2, kny 2000 Ft Korányi Sándor ( ): a budapesti egyetem belgyógyászat professzora 601. Kiss Nagy András: Korányi Sándor (1963). v.bronz, 60 mm, HV380 1/1 800 Ft 602. Csúcs Ferenc: Korányi Sándor ö.bronz, 65 mm, HV384-1/ Ft Korchmáros Imre ( ): szemész, a SOTE II. Szemészeti Klinika docense Csúcs Ferenc: Korchmáros Imre ö.bronz, 69 mm, HV385 2/ Ft

14 Kovács József ( ): a budapesti egyetem sebészet professzora 604. Beck Ö. Fülöp: Kovács József MOTV (1896). v.bronz, 30 mm, HP761, HV388 2/2, kis folt 4000 Ft 605. Beck Ö. Fülöp: Kovács József MOTV (1898). v. bronz, 30 mm HP761, HV388 2/ Ft Kovács József ifj. ( ): katonaorvos, sebész 606. Rápolthy Lajos: Kovács József emlékére ö.bronz,eo. (uö.), 56 mm, HP3876, HV393-2/ 2000 Ft Kresz Géza ( ): a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesület megalapítója 607. Berán Lajos: Kresz Géza (1934). v.br.hadifém, 71 mm, HV400 2/2, folt 4000 Ft Lázár Károly ( ): szülész nõgyógyász, a Rókus kórház fõorvosa 608. Reményi József: Lázár Károly ö.bronz, 82 mm, HV414 2/2, patina 5000 Ft Lenhossék Mihály ifj. ( ): a budapesti egyetem anatómia professzora 609. Beck Ö. Fülöp: Lenhossék Mihály ö.bronz, 70 mm, HV421 2/ Ft Lobmayer Géza ( ): az Apponyi Poliklinika sebész fõorvosa 610. Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Lobmayer Géza ö.bronz,eo. 108 mm, HP4915, HV429 2/ Ft Loew Sámuel ( ): a Zsidó-kórház belgyógyász fõorvosa 611. Berán Lajos: Loew Sámuel ö.bronz,eo. 100x68 mm, HP1293, HV430 2/ 7000 Ft Manninger Vilmos ( ): sebész, az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet fõorvosa 612. Telcs Ede: Manninger Vilmos v.fj.ezüst,eo. 56x35 mm, 53,3 g. HP6112, HV442-2/, folt, ph Ft

15 Markusovszky Lajos: orvos, a modern magyar orvosképzés megteremtõje, az Orvosi Hetilap alapító szerkesztõje Hetés György: Markusovszky Lajos. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV449 2/ 2000 Ft 614. Solymári Valkó L.: Markusovszky Lajos ö.bronz,eo. 85 mm, HV453 2/ 5000 Ft Medgyessy Ferenc ( ): orvos, szobrászmûvész 615. Csúcs Ferenc: Medgyessy Ferenc ö.bronz, 92 mm, HV459-1/ Ft Méhely Lajos ( ): a budapesti egyetem zoológia professzora 616. Reményi József: Méhely Lajos ö.bronz, 73 mm, HP4370, HV460 2/ Ft Mészáros András: a Szent István Kórház fülész fõorvosa 617. Reményi József: Mészáros András (1910). ö.bronz,eo. 157 mm, HP4071, HV462 2/, folt Ft

16 Molnár Béla ( ): a Zsidó-kórház sebész fõorvosa 618. Ferenczy Béni: Molnár Béla v.bronz, 60 mm, HV471 2/ Ft Moravcsik Ernõ Emil ( ): a budapesti egyetem pszichiátria professzora 619. Vastagh L.: Moravcsik Ernõ Emil (1927). v.bronz, 60 mm, HP6370, HV474 2/2, folt 4000 Ft Moser Elek (1904 ): a budapesti Szent Ferenc Kórház igazgató fõorvosa 620. Toldy Imre: Moser Elek ö.bronz,eo. (uö?) 120 mm, HV475 2/, folt 6000 Ft Müller Ede: budapesti orvos 621. Tóth Gyula: Müller Ede ö.bronz,eo. 84x68 mm, HP6276, HV480 2/ 7000 Ft Müller Kálmán ( ): orvos, egyetemi tanár, a Szent Rókus Kórház igazgatója 622. Beck Ö. Fülöp: Müller Kálmán v.bronz, 70 mm, HP885, HV481 2/ Ft Nagy Emil: orvos 623. Seregély Dezsõ: Nagy Emil ö.bronz,eo mm, ovális, HP4814, HV483 2/, folt 8000 Ft Navratil Imre ( ): a Szent Rókus Kórház gégész fõorvosa 624. Finta Sándor: Navratil Imre (1914). v.bronz,eo. 61x42 mm, HP2247, HV488 +3/, ph Ft Nékám Lajos ( ): a bõrgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 625. Reményi József: Nékám Lajos ö.bronz,eo. 61,5 mm, HP-, HV493 2/, kis ph Ft

17 Pákozdi Károly ( ): budapesti orvos 626. Csillag I.: Pákozdy Károly ö.bronz,eo. 138x107 mm, HP1755, HV505 3/ 5000 Ft Pap Géza ( ): jogász, politikus, az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója Beck Ö. Fülöp: Papp Géza v.bronz, 60 mm, HV830-1/ Ft Pommersheim Ferenc ( ): a Pest Megyei Semmelweis Kórház sebész fõorvosa 628. Boldogfai Farkas S.: Pommersheim Ferenc ö.bronz, 79 mm, HV547 +2/ Ft 629. Sóváry János: Pommersheim Ferenc ö.bronz,eo. 87 mm, HV552 2/, kny Ft Rácz Sámuel ( ): a pesti egyetem fiziológia professzora 630. Hetés György: Rácz Sámuel. é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV561 3/ 1000 Ft 631. Tóth Gyula: Rácz Sámuel (1961). ö.bronz,eo. 60 mm, HV562-2/ 3000 Ft Rothmann min ( ): fogorvos, a budapesti egyetemen a fogak kór- és gyógytana c. tárgykör magántanára 632. Sidló Ferenc: Rothmann min ö.bronz,eo. 65 mm, HV586 2/ 7000 Ft Sántha Kálmán ( ): a debreceni egyetem ideggyógyászat professzora 633. Pándi Kiss János: Sántha Kálmán (1956). ö.bronz, 73 mm, HV596 2/ Ft

18 Sarbó Artúr ( ): a Szent István Kórház ideggyógyász fõorvosa 634. Berán Lajos: Sarbó Artúr v.bronz,eo. 60 mm, HP 1347a, HV597 +2/, kis ph Ft Schöpf Merei Ágost ( ): gyermekgyógyász, az ortopédiai intézet és a pesti gyermekkórház megalapítója 635. Csúcs Ferenc: Dr. Schoepf Merei Ágost ö.bronz, 93x69 mm, HV610-1/ Ft 636. Hetés György: Schöpf Merei Ágoston. é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV611 2/ 1800 Ft 637. Vilt Tibor: Schöpf-Merei Ágost ö.bronz, mm ovális, HV612-1/ Ft Scipiades Elemér ( ): a nõgyógyászat professzora a pécsi egyetemen 638. Sinkó András: Scipiades Elemér ö.bronz, 120 mm, HV624 +2/ Ft Sebestyén Gyula ( ): a sebészet professzora a budapesti egyetemen 639. Csúcs Ferenc: Dr. Prof. Sebestyén Gyula ö.bronz, 71 mm, HV625, -1/ Ft Semmelweis Ignác ( ): a pesti egyetem nõgyógyászat professzora 640. Balikó Sándor: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz,eo. (uö.) 132x103 mm, HP677, HV631 3/, karc 2400 Ft 641. Berán Lajos: Semmelweis Ignác. é.n. ö.eo. (uö.) 90 mm, HP1102, HV635 2/ 3000 Ft 18

19 Berán Lajos: Semmelweis Ignác (hátlapon ajánlás Tauffer Vilmosnak) porcelán,eo. 83,5 mm, HP1103, HV637 2/ 3000 Ft 643. Berán Lajos: Semmelweis Ignác. é.n. porcelán,eo. 79 mm, HP1103, HV637-3/ 1000 Ft 644. Berán Lajos után: Semmelweis Ignác v.bronz, füllel, 31 mm, HV638-2/2, kis ph Ft 645. Csontos László: Semmelweis Ignác ö.bronz, 89 mm, HV641-1/ Ft 646. Csúcs Ferenc: Semmelweis Ignác ö.bronz, 73 mm, HV642 2/ Ft 647. Hetés György: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV646 2/ 1800 Ft 648. Kiss Nagy András: Semmelweis Ignác (1963). v.bronz, 60 mm, HP648 1/1 800 Ft 649. Reményi József: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz (uö.), 81,5 mm, HV667 2/ Ft 650. Reményi József: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz (uö.), 70 mm, HV668 2/ Ft Smidt Lajos ( ): a szombathelyi kórház sebész fõorvosa, mûgyûjtõ 651. Szõdy Szilárd: Smidt Lajos v.bronz, 60x48 mm, HV680 1/ Ft Stáhly Ignác ( ): a sebészet professzora a pesti egyetemen, országos fõorvos, az MTA tagja 652. Solymári Valkó László: Stáhly Ignác ö.bronz,eo. 81 mm, HV685 2/ 3000 Ft 19

20 Szatmári Sándor: a Szent László kórház gégész fõorvosa 653. Reményi József: Szatmári Sándor ö.bronz (uö.), 71,5 mm, HP4393, HV696 2/ Ft Szentágothai János ( ): anatómus, egyetemi tanár Pécsen, majd Budapesten 654. Csíkszentmihályi R.: Szentágothai János ö.bronz, 78 mm, Cs598 +2/2+, kis kny Ft Szent-Györgyi Albert ( ): Nobel-díjas biokémikus 655. Szentgyörgyi István: Szent-Györgyi Albert v.bronz,eo. 82x50 mm, HV706 2/, ph Ft 656. Szentgyörgyi István: Szent-Györgyi Albert v.bronz,eo. 82x50 mm 2/, foltok 5500 Ft Szörényi Tivadar (1861 ): budapesti orvos 657. Murányi Gyula: Szörényi Tivadar (Szabadkõmûves plakett) v.bronz,eo. 51x70 mm, HP3697, HV714 2/, ph Ft Temesváry Rezsõ ( ): a Zsidó-kórház nõgyógyász fõorvosa 658. Székely Móric: Temesváry Rezsõ ö.bronz,eo. 73 mm, HV720-1/ 7000 Ft Tóth István ( ): a budapesti egyetem szülészet-nõgyógyászat professzora 659. Beck Ö. Fülöp: Tóth István. é.n. v.bronz, 65 mm, HV736-1/ Ft

21 Török Lajos ( ): az Apponyi Poliklinika bõrgyógyász fõorvosa 660. Csillag István: Török Lajos és Delli Emma ö.bronz,eo. 155x115 mm HP1671, HV749 +2/, kis folt 8000 Ft 661. Reményi József: Török Lajos ö.bronz, 94,5 mm, HV749 2/ Ft Vámossy Zoltán ( ): a gyógyszertan professzora a budapesti egyetemen 662. Medgyessy Ferenc: Vámossy Zoltán ö.bronz,eo. 104,5 mm, HV754-2/ 3000 Ft Varannay Gyula ( ): belgyógyász fõorvos, numizmatikus 663. Csúcs Ferenc: Varannay Gyula (1959). ö.bronz, 83 mm, HV755 +2/ Ft 664. Reményi József: Varannay Gyula ö.bronz, 79 mm, HV756 2/2, kis ph, folt 5000 Ft

22 665. Reményi József: Varannay Gyulának ö.bronz (uö?) 81 mm, Cs692 2/ Ft Verebély Tibor id. ( ): a sebészet professzora a budapesti egyetemen 666. Edvi Illés György: Verebély Tibor id ö.bronz,eo. 68 mm, HV764 2/, ü Ft 667. Szentgyörgyi István: Verebély Tibor id v.bronz, eo. 60,5 mm, HP5174, HV767-1/ 3600 Ft Wenhardt János ( ): belgyógyász, a Szent Rókus Kórház igazgató fõorvosa 668. Reményi József: Wenhardt János v.bronz, 60 mm, HP4439, HV776 2/ Ft Winternitz Arnold ( ): a Szent Rókus Kórház sebész fõorvosa 669. Vincze Pál: Winternitz Arnold v.bronz,eo. 61 mm, HV787 2/ 3600 Ft Billroth, Theodor ( ): osztrák sebészprofesszor. A gyomor és bélrendszerre vonatkozóan számos új mûtéti eljárást dolgozott ki Schwartz István: Billroth, Teodor v.bronz, 62 mm, HP4682, FG52 2/2+, folt 4000 Ft Brücke, Ernst Wilhelm ( ): német fiziológus és anatómus, a bécsi egyetem élettan tanára, az osztrák tudományos akadémia tagja 671. Breithur, Peter: Brücke Nemzetközi Fiziológiai Kongresszus Bécs v.bronz, 66x66 mm, FG76 2/2, ph Ft Chrobak, Rudolf ( ): osztrák nõorvos tõl 1908-ig a bécsi egyetem tanára 672. Hartmann, G.: Chrobak, Rudolf v.bronz,eo. 64x80 mm, FG87 2/ 6000 Ft

23 Drasche, Anton ( ): a bécsi egyetem járványtan és belgyógyászat professzora 673. Scharff, Anton: Drasche, Anton 70. születésnapjára (1896). v.bronz, 58,5 mm B281, FG108 2/2-, ph,ü,folt 3000 Ft Dunant, Jean Henri ( ): svájci üzletember, a Vöröskereszt megalapítója ben elsõként kapott Nobel-békedíjat 674. Lauer, Ludwig Christoph: Dunant. é.n. bz.fém, 60 mm 2/2, kis ph Ft 675. Ism.: Dunant, Henry v.ezüst, 33 mm, 19 g 1/ Ft Ehrlich, Paul ( ): német orvos, bakteriológus, kémikus. A kemoterápia megalapítója ban Nobel-díjat kapott az immunitás terén végzett munkájáért ben Hata Szahacsiro ( ) japán orvossal együtt fedezte fel a Salvarsant, a szifilisz elsõ hatékony gyógyszerét Kounitzky, Franz: Ehrlich és Hata (1912). v.bronz, 66 mm, FG114 2/2+, kis ü Ft Koch, Robert ( ): német orvos, bakteriológus. A tuberkulózis területén végzett kutatásaiért és felfedezéseiért 1905-ben Nobel-díjat kapott Nyírõ Gyula: Koch Robert. é.n. ö.bronz,eo. 91 mm +2/ 4000 Ft Lister, Joseph ( ): angol sebész, az aszeptikus sebészeti technika kifejlesztõje 678. Brown, Cecil: Lister XVII. Nemzetközi Orvos Kongresszus London v.bronz, 31 mm, FG871 3/3, fny. 800 Ft Mecsnyikov, Ilja Iljics ( ): orosz zoológus, mikrobiológus ban P. Ehrlichhel megosztva fiziológiai v. orvostudományi Nobel-díjat kapott Ferenczy Béni: Mecsnyikov v.alumínium, 54 mm, Cs1585 2/2, kis ph Ft 23

24 Porro, Eduardo ( ): olasz nõgyógyász, egyetemi tanár Páviában és Milánóban ban a császármetszés alapvetõen új módszerét dolgozta ki Boninsegna Cappuccio: Porro, Eduardo v.bronz, 67 mm, B888-2/ Ft Sabouraud, Raymond Jacques ( ): francia dermatológus és mikológus, a párizsi Saint-Louis Hospital laboratóriumának vezetõje Pommier, Albert Jean: Sabouraud Saint-Louis Hospital v.bronz, 60,5 mm 2/ Ft Schweitzer, Albert ( ): Nobel-békedíjas német orvos, teológus, orgonamûvész Hetés György: Schweitzer, Albert. é.n. ö.bronz,eo. 101 mm 2/ 4000 Ft Stifft, Andreas ( ): I. Ferenc osztrák császár és magyar király udvari orvosa 683. Boehm József Dániel: Stift, Andreas v.bronz, 51,5 mm HP254 3/3, ph,ü Ft Virchow, Rudolf ( ): német patológus, orvos, antropológus. Tisztázta a trombózis, az embólia, az angolkór, az agyvelõgyulladás és a vérbaj kórtanát. Az MTA külsõ tagja (1873) 684. Placht, Rudolf: Virchow, Rudolf. é.n. v.bronz,eo. 55 mm 2/ 3400 Ft Winternitz, Wilhelm ( ): osztrák orvos tõl 1906-ig a bécsi egyetem tanára. A hydrotherapia kiváló mûvelõje Schwerdtner, Carl Maria: Winternitz, Wilhelm. é.n. v.bronz, 60 mm 2/ Ft

25 MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYÛLÉSEI 686. Karl, Heinrich: Besztercebánya v.ar.bronz, 46 mm, HV1447 3/3, jav.p Ft 687. Boehm József Dániel: Pécs v.fém 51 mm, HP282, HV1451 4/4, sok ph Ft 688. Boehm József Dániel: Kassa-Eperjes v.bronz, 51 mm, HP285, HV1452 2/2, kis ph Ft 689. Boehm József Dániel: Sopron v.bronz, 41 mm, HP287, HV1453-2/2-, ph Ft 690. Radnitzky, Karl: Marosvásárhely v.ar.bronz, 42 mm, HV1457 2/2, ph Ft 691. Seidan, Wenzel: Eger v.bronz, 44 mm, HV /3+, ph Ft 692. Seidan, Wenzel: Fiume v.ón, 51 mm, HV1462 2/2, ah Ft 693. Seidan, Wenzel: Mehádia v.bronz, 44 mm, HV1465-2/2-, ü Ft 694. Ism.: Elõpatak v.ar.bronz, 41 mm, HV1467 2/ Ft 695. Seidan, Wenzel: Máramarossziget v.bronz, 44 mm, HV /3+, jav.p Ft 696. Ism.: Szombathely v.bronz, 44 mm, HV / Ft 697. Gerl Károly Mayer Elek: Buziás-Temesvár v.bronz, 50 mm, HV1470-2/2-, kny Ft 698. Szelényi cég: Miskolc (1910). szürkefém jelvény, ez.réz, mm, ovális, HV1478 2/, patina 6000 Ft

26 INTÉZMÉNYEK, KONGRESSZUSOK, JÓTÉKONYSÁG, JUTALMAZÁS 699. Madarassy Walter: Budapesti Orvostudományi Egyetem (1969) v.ez.bronz, 60 mm, HV1341-1/ Ft 700. Madarassy Walter: Budapesti Királyi Orvostársaság v.bronz, 56 mm HV1303 2/ Ft 701. Körmendi Frim Jenõ: József kir.herceg Szanatórium Egyesület. v.hadifém 38 mm, HP2326, HV1321 2/ Ft 702. Csúcs Ferenc: Szent Rókus Kórház ö.bronz, 91 mm, HV1541 1/ Ft 703. Soós István: Kaposvári Kórház 100 éves ö.bronz, 83 mm, HV1564 1/ Ft 704. Lang, Joseph Nicolaus: Pozsonyi Kórház újjáépítése v.bronz, 41 mm, HV1581-2/2-, ph Ft 705. Tarján Oszkár: Vasvármegye és Szombathely Közkórháza v.bronz,eo. 60x90 mm, HV1588-1/ 5000 Ft 706. Ism.: Nemzetközi Közegészségügyi és Demográfiai Kongresszus v.bronz, füllel, 25 mm, FG851 +3/ Ft 707. Léderer cég: Országos Gyógyszerész Kongresszus zom.bronz jelvény, 29 mm, HV1740 2/ 3000 Ft 708. Juhász Gyula: Nemzetközi Balesetügyi Kiállítás (Ker. miniszter érme) v.ezüst, 55 mm, 63 g. HP2987, HV1379-2/2-, ph Ft 709. Csúcs Viktória: Semmelweis Nemzetközi Orvostört. Kongresszus Budapest v.bronz, 60 mm, HV1422 1/ Ft

27 710. Prim Zoltán: Orthopaed Vándorgyûlés Debrecen v.bronz, 63 mm, HV / Ft 711. Olcsai Kiss Zoltán: Magyar Vöröskereszt III. Kongresszusa ö.bronz,eo mm, ovális, HV1093-1/, kis kny Ft 712. Kalmár Márton: 25 éves a Magyar Gasztroenterológia Társaság, Keszthely ö.bronz,eo mm ovális, Cs1126 2/ Ft 713. Kalmár Márton: X. Egészségnevelési Szakoktatási Konferencia Szeged ö.bronz, 79 mm, Cs1194a -1/ Ft 714. Nagy István János: Európai Transzplantációs Szervezet Kongresszusa ö.bronz, 79 mm 1/ Ft 715. Schwartz István: Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesület kitüntetése szalag nélkül é.n. v.réz,füllel 33 mm, HP4606, HV1618 2/ Ft 716. Edvi Illés György: Cinkotai Zöldkeresztes Nap ö.bz.fém,eo. 70 mm, HV840 2/ 2000 Ft 717. Zsákodi Csiszér János: Magyar Anyák Ünnepe v.bronz,eo. 40 mm, HP1876, HV1831 1/ 1000 Ft 718. Telcs Ede: Anyaság (É.K.E ) v.bronz,eo. 60 mm, HP6070, HV1837 2/, kis ph Ft 719. LisztesIstván Grulbraunsen, Wenze: Orvosok az atomháború ellen darabból összeforrasztva, ö.bronz, 92 mm, Cs1070-1/1-, folt 4000 Ft 720. Hejda, Wilhelm: Rotes Kreuz Kriegshilfsbüro v. hadifém, 45 mm 1/ Ft 721. Hejda, Wilhelm: Rotes Kreuz Kriegshilfsbüro v.hadifém, 70 mm 1/ Ft 722. Six, Michael: Weltkrieg v.hadifém, 50 mm -1/ Ft 723. Hartig, Arnold: Mária Terézia fõhercegnõ Betegápolás v.bronz, 65,5 mm, FG1232 2/2, kis ü, folt 6000 Ft 724. Ligeti Erika: A Szocialista Magyar Gyógyszerellátásért ö.bronz, 97 mm, Cs / Ft 725. Juhos László: Mócsy János Állatorvosi Jutalomérem (1993). ö.bronz, 85,5 mm, Cs426 2/2, kis kny Ft 726. Kiss László: Magyar Gyógyszerészeti Társaság jutalomérme ö.bronz, 86,5 mm, Cs923 +2/ Ft 727. Ism.: Róna Borbála Mentálhigiénés Emlékérem ö.bronz, 99 mm 2/2, ph Ft 27

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 123. 2014/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 123. 2014/2. 182. tétel Budapest, 2014. november 15. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 126. 2016/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 126. 2016/1. Budapest, 2016. április 30. 10:00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2. 3. 4. Ország

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 121. 2013/2. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 121. 2013/2. 119. tétel Budapest, 2013. november 23. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

Sorszám Leírás. Tartás. Darab

Sorszám Leírás. Tartás. Darab 210. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 6,0 g. (fny?) +3/3+ 3 000 211. XV krajcár 1678 KB. ÉH. 1060/a. Ag. 5,85 g. 3/3 3 000 212. XV krajcár 1684 N-B/P-O. ÉH. 1066/c. (de fordított N betû) Ag. 5,5 g.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 120. 2013/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 120. 2013/1. 219. tétel Budapest, 2013. április 27. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 115. 2010/2. 161. tétel m ee Budapest, 2010. november 13. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 119. Éremcsere-közvetítését 2012. november 10-én 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2012. november 3-án szombaton

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 4 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236 Szakrendelések Kardiológia szakrendelés 14.30-20.30 Dr. Orbán Csaba főorvos 14.00-20.00 Dr. Orbán Csaba főorvos Belgyógyászat és Diabetológia szakrendelés 16.00-20.00 Dr. Mitache András 15.15-19.15 Dr.

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános sebészeti gyakorlat 12 hónap (Terv1) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Sebészeti, Mellkassebészeti-Érsebészeti Dr. Benedek György 12 hónap 1 fő 2011.09.01.

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 8500 Pápa, Jókai u. 59 (89) 514000, Fax: (89) 313653 Belgyógyászat Dr. Vízer Gyula Dr. Kiss Julianna 8:00 16:00 Páros hét: 8:00 16:00 Páratlan hét: 12:00 16:00 8:00 16:00 8:00 16:00 8:00 14:00 Nephrologia

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Magyar Lupus Egyesület közgyűlésén, 2007. május 29. napján, Budapest, Frankel Leó út 25-29 sz. (ORFI, Lukács Klub) alatt. Jelen vannak: az Egyesület tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969

Észak-Magyarország 5 481 3 404. 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 aktív Észak-Magyarország 5 481 3 404 04 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 259 1 969 Koch Róbert Kórház, Edelény 140 94 15 Intenzív ellátás 5 0 19 Tüdőgyógyászat 135 0 40 Krónikus ellátás 0 44 41 Rehabilitáció 0 50

Részletesebben

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni:

A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 111. Éremcsere-közvetítését 2008. november 8-án 10.00 órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató 2008. október 25-én szombaton

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános nőgyógyászati képzés (folyt.) 3 hónap (Terv3) Egyesített Szent István és Szent László Kórház- 1097 Budapest Nagyvárad tér 455 5701 216 1493 Szülészeti-nőgyógyászati és Nőgyógyászati Dr. Siklós

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony

TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony TELEPÜLÉS SZAKMA PROG INTÉZMÉNY Abony Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház, Bp. Abony Allergológia és klinikai immunológia 2 Semmelweis Egyetem Abony Allergológia és klinikai immunológia 3 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA

XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA XVIII. PEST MEGYEI ORVOSNAPOK BUDAPEST 2009. NOVEMBER 5-7. VÁRMEGYEHÁZA Az orvosnapok tiszteletbeli elnöke: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus Az orvosnapok fővédnöke: dr. Szűcs Lajos Pest Megye

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 112. 2009/1. m ee Budapest, 2009. április 25. 10.00 óra A JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész város

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

MAGYAR ORVOSI JUTALOMÉRMEK

MAGYAR ORVOSI JUTALOMÉRMEK MAGYAR ORVOSI JUTALOMÉRMEK írta: VARANNAI GYULA (Budapest) jutalomérem fogalma akkor született meg, és határolódott el a fizetési eszközül szolgáló pénz fogalmától, amikor az éremverésre jogosult szuverén

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

MAGYAR SZEMORVOSOK EMLÉKÉRMEI

MAGYAR SZEMORVOSOK EMLÉKÉRMEI MAGYAR SZEMORVOSOK EMLÉKÉRMEI G Y Ö R F F Y ISTVÁN A numizmatika, mely általában a történelem egyik segédtudományaként van elkönyvelve, nagy kultúrtörténeti és művészettörténeti jelentőséggel is rendelkezik.

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1.

1.26 1.28. II.ker. Bélyeggyőjtıkör, arbr., ezbr., br. eo. 80 mm (Bér Andor) + tok kiv. 3 1200 1.33 79. Bélyegnap Vác br. 42 mm + tok kiv. 500 1. 2011. október 22.-i kisárverés anyaga 1. tartás darab kikáltási ár Nemzetközi Bélyegkiállítás és Találkozó 1.1 Brasilia 1983 ezbr. 40 mm + tok kiv. 500 1.2 Prága 1978 br. 60 mm + tok kiv. 500 1.3 Bukarest

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben