MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS"

Átírás

1 MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS /1. II. rész: Medicina in nummis m ee Budapest, április óra

2 A JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész város uralkodó v. államforma Címlet és pénznem Év Vj. Katalógusszám Javasolt kiállítási ár BEFÛZÉSI SÁV Magyar Német Róma Géza herceg III. Ferdinánd Mária Terézia Ferenc József Hannover IV.György Hamburg Diocletianus dénár 1/4 tallér XVII krajcár 1 forint 2/3 tallér 3 márka antoninianus NB KB GYF C ÉH 12 ÉH 950 ÉH 1243/a ÉH 1463/b C Kérjük a tisztelt gyûjtõtársakat, hogy az éremcsere-közvetítésre szánt numizmatikai anyagot a közölt minta szerint, 2 példány A/4 méretû jegyzékkel adják le. A kikiáltási árat az Éremcsereközvetítési Bizottság határozza meg! Gyûjtôtársak! Minden levelet az alábbi címre küldjenek: MAGYAR ÉREMGYÛJTÔK EGYESÜLETE 1368 Budapest, Pf. 186 Fax: Összeállította: Nagy József Szerkesztette: Nagy László Felelôs kiadó: Dr. Török Pál Készült a mondat Kft. nyomdájában

3 A MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE 110. Éremcsere-közvetítésének II. részét április 19-én órai kezdettel a MABÉOSZ SZÉKHÁZBAN (Budapest VI., Vörösmarty u. 65.) tartja meg. Bemutató április 5-én és 12-én szombaton 9.00 órától óráig, április 8-án és 15-én kedden órától óráig, továbbá az éremcsere megkezdése elõtt 9.00 és 9.30 között. Az éremcsere-közvetítésen részt vehet személyesen vagy ajánlott levélben a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete, 1368 Budapest, Pf. 186 címre küldött megbízással. A levélbeni megbízások beérkezési határideje: április 17. ÉCS közvetítõ bizottság A megbízásoknál az árverés során alkalmazott áremelkedést kell alapul venni: Ft-ig 200 Ft, Ft-ig 500 Ft, Ft-ig Ft, Ft-ig Ft, Ft-ig Ft, Ft felett Ft. Amennyiben az írásbeli ajánlat ezektôl az összegektôl eltér, az ajánlatot hátrafelé kerekítve, a közölt árlépcsônek megfelelôen vesszük figyelembe. A megbízásokat a tagsági szám feltüntetésével kérjük megtenni. Azonos ajánlat esetén a tétel a levélbeni megbízót illeti, azonos összegre szóló megbízások esetén a tételt a kisebb tagsági számú megbízó kapja. A kezdô árak (kikiáltási árak) alatt a tételek nem kerülnek értékesítésre. 3

4 Az egyesület a felmerülõ költségek fedezésére az egyes tételek eladási ára után a beadótól 15%-ot levon, a megszerzõnek 15%-ot felszámít. Az éremcsere-közvetítés helyszínén az el nem kelt darabok újraértékesítését lehet kérni! Az el nem kelt tételek után a beadó nem fizet %-ot. A jegyzék nyomdába adása után visszavont tételeknél a beadó a kezdõ ár 20%-át kitevõ kezelési költség ellenében kapja vissza tételét. Az elõzõleg több alkalommal megtekintésre kitett, csereközvetítésre kerülõ numizmatikai anyag minden esetleges hibájával és hiányosságával együtt, abban az állapotban kerül eladásra, amelyben az éremcsere-közvetítés idõpontjában van. Ezért az Éremcsere Közvetítési Bizottság nyomatékosan felhívja a csereközvetítéseken résztvevõk figyelmét, hogy a leütés után semmiféle minõségre vagy tartásfokra vonatkozó felszólamlást az egyesület nem vesz figyelembe. Kivételt képez az az eset, amikor a csereközvetítési jegyzékben eredetinek feltüntetett darab a megszerzõ szerint hamis. Ebben az esetben a darab megszerzõje a Ptk.-ban meghatározott módon kifogással élhet. A csereközvetítésen személyesen résztvevõk az általuk megvett anyagot közvetlenül a csereközvetítés után a helyszínen átvehetik. Kérjük, hogy a megvásárolt tételeket 14 napon belül mindenki váltsa ki. Az éremcsere-közvetítés utáni kiváltás és az elszámolás a beadókkal a Budapest VI., Liszt F. tér 2. alatti irodában történik, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, óra között. Kérjük a Gyûjtõtársakat, hogy a darabokat átvételkor azonosítsák. Késõbb semmiféle reklamációt nem fogadunk el. Az érem meghatározásánál az alábbi rövidítéseket, illetve szakirodalmi forrásmunkákat használtuk: HP Huszár Lajos Procopius Béla: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn HV Huszár Lajos Varannai Gyula: Medivina in nummis Cs Csoma Mária: Medicina in nummis FG Faludi Géza: Medicina in nummis B Holzmair, Eduard: Katalog der Sammmlung Dr. Josef Brettauer

5 Az alkalmazott tartásfokozatok: 1 verdefényes stempelglanz uncirculated az érme forgalomban nem, vagy gyakorlatilag nem volt. Hibátlan. 2 kiváló vorzüglich extremely fine a legkiemelkedõbb részeken (pl. babérkoszorú levélerei, címerállatok finom részletei, haj, szakáll finom részletei) kopott. 3 nagyon szép sehr schön very fine a kiemelkedõ részek (pl. címer, haj, szakáll) nagyobb, néhány mm-es területei kopottak, de az érme teljes motívuma világosan felismerhetõ. 4 szép schön fine fej, címer stb. laposra kopott. A számmal jelölt tartásfokok az érmek elhasználódottságára, általános állapotára utalnak, és nem foglalják magukba értékelõ jelleggel az alábbi rövidítésekkel megjelölt hibákat: ah. anyaghiba Egyéb rövidítések: ph. peremhiba ar. aranyozott fé. fényesített, polírozott eo. egyoldalas p. jav. javított perem ez. ezüstözött fny. fülnyom v. vert rep. repedt bz. bronzírozott j. jusztírozási nyom ö. öntött ti. tisztított zom. zománcozott k. karc hl. hátlap uö. utánöntött ism. Ismeretlen mester kny. korróziónyom ü. beütés vagy vágás lh. lapkahiba vh. verési hiba ly. lyukas zh. zománchiba m. mart, savazott A tartások jelzése elsõsorban az írásbeli ajánlattevõk tájékoztatását szolgálja. A tartásjelzés elõtt + jel valamivel jobb, a jel valamivel gyengébb tartást jelöl. Éremcsere-közvetítési Bizottság 5

6 IRODALOM 537. Faludi Géza: Medicina in nummis. Budapest lap + 5 tábla -2, hl. levált 6000 Ft SZEMÉLYI ÉRMEK Adler Alajos ( ): budapesti orvos 538. Berán Lajos: Adler Alajos v.bronz, 60 mm, HP1122, HV2 +2/ Ft 539. Berán Lajos: Skoda-Semmelweis-Virchow (Az elõzõ érem hátlapja, 1910) ö.bronz,eo. 60 mm, HP1122v, HV3-1/ 3000 Ft Apor Gizella bárónõ ( ): vöröskeresztes ápolónõ, az Önkéntes Vöröskereszt Szolgálat országos szervezõje 540. Reményi József: Apor Gizella v.hadifém, 40,5 mm, HV1192 2/ Ft Atzél Elemér ( ): gyógyszerész, orvos, jogász. Az egészségjog egyetemi magántanára Edvi Illés György: Atzél Elemér v.bronz,eo. 60 mm, HV19 2/ 3000 Ft Babarczi Schwartzer Ottó ( ): ideg- és elmegyógyász, kórházigazgató 542. Beck Ö. Fülöp: Babarczi Schwartzer Ottó (1913) ö.bronz, 70 mm, HP891, HV21-2/3, folt 4000 Ft Bakay Lajos ( ): a budapesti egyetem sebészet professzora 543. Abonyi Grandtner Jenõ: Bakay Lajos ö.bronz,eo. 103 mm, HV23 2/, folt 5000 Ft 544. Abonyi Grandtner Jenõ: Bakay Lajos ö.bronz,eo. 103 mm, HV23 1/ 6000 Ft

7 Balassa János ( ): 1843-tól a sebészet professzora a pesti egyetemen. Az MTA tagja. Korának egyik legkiválóbb sebésze Beck Ö. Fülöp: Balassa János (1905) (vésés: G. TAUFFER) v.ezüst, 67 mm, HP836, HV30! -2/2, kis kny Ft 546. Hetés György: Balassa János é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV37 2/ 2000 Ft Bánhidy Ferenc ifj. (1932 ): orvos, fül-orr-gégész, a HIETE tanszékvezetõ egyetemi tanára 547. Csúcs Ferenc: Bánhidy Ferenc ö.bronz,eo. 66 mm, Cs40 +3/ 3000 Ft 548. Csúcs Ferenc: Bánhidy Ferenc ö.ez.bronz,eo. 66 mm, Cs40 +3/ 2400 Ft Bársony János ( ): a szülészet-nõgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 549. Hõgyes Ferenc: Bársony János é.n. ö.bronz,eo. 171x115 mm, HP2850, HV50 2/ 8000 Ft Basch Imre ( ): dermatológus, a bõrgyógyászati klinika tanársegédje, 1910-tõl a Szent Rókus Kórház fõorvosa 550. Berán Lajos: Basch Imre (1913) ö.bronz,eo. 192x142 mm, HP1154, HV55-1/ Ft Bene Ferenc ( ): a pesti egyetem professzora. A himlõoltás hazai elterjesztõje Hetés György: Bene Ferenc é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV59 2/ 2000 Ft Benedikt Móric ( ): magyarországi születésû bécsi egyetemi tanár 552. Telcs Ede Staniek, L.: Benedikt Móric é.n. v.bronz,eo. 66x44 mm, HP6058, HV62 2/, folt 6000 Ft

8 Blaskovics László ( ): a budapesti egyetem szemészet professzora 553. Reményi József: Blaskovics László ö.bronz, 93 mm, HV74 +2/ Ft Bókay pád ( ): a budapesti egyetem gyógyszertan professzora 554. Vágó Dezsõ: Bókay pád é.n. v.bronz, 65x63 mm, HP6354, HV78-2/ Ft Bókay János id. ( ): a budapesti egyetem gyermekgyógyászat professzora 555. Hõgyes Ferenc: Bókay János ö.bronz,eo. 155x89 mm, HP2808,HV80 2/ Ft Bókay János ifj. ( ): a budapesti egyetem gyermekgyógyászat professzora 556. Vilt Tibor: Bókay János és ifj. Bókay János ö.bronz, 85 mm, HV82 2/ Ft 557. Reményi József: Bókay János ö.bronz, 60 mm, HP4323,HV85 2/ Ft 558. Vilt Tibor: Bókay János (vésés: TÜDÕS ENDRÉNEK, 1928), ö.bronz, 91,5 mm!, HV88! 2/ Ft Bugát Pál ( ): orvos, a pesti egyetem professzora 559. Csúcs Ferenc: Bugát Pál ö.bronz, 57 mm, HV97-1/ Ft 560. Csúcs Ferenc: Bugát Pál ö.bronz, 56 mm, HV97-2/ Ft 561. Hetés György: Bugát Pál. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV98 2/ 2000 Ft 8

9 Burger Károly ( ): a budapesti egyetem nõgyógyászat professzora 562. Aigner Lenke: Burger Károly ö.bronz,eo. 82 mm, HV 99 2/ 6000 Ft Chyzer Kornél ( ): orvos, természettudós, az MTA tagja, a Belügyminisztérium közegészségügyi ügyosztályának vezetõje 563. Kautsch, Heinrich: Chyzer Kornél ez.galvano, 84x60 mm, HV100-2/2, kny, ph Ft Deér Endre ( ): gyógyszerész, a Magyar Gyógyszertudományi Társaság egyik alapítója 564. Szántó Gergely: Deér Endre ö.bronz,eo. 128x85 mm, HV117-2/, erõs kny Ft Entz Béla ( ): orvos, kórboncnok, a pécsi egyetem rektora 565. Ferenczy Béni: Entz Béla v.ez.hadifém, 70 mm, HV128 2/2, folt 4000 Ft Faludi Géza ( ): gyermekgyógyász, numizmatikus, a Szent István Kórház fõorvosa 566. Berán Lajos: Faludi Géza v.bronz, 62 mm, HP1181, HV133 2/2, folt 4000 Ft Fekete Sándor ( ): nõgyógyász, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója 567. Kisfaludi Stróbl Zs.: Fekete Sándor ö.bronz,eo. 79x48 mm, HV146 2/ 5000 Ft Flór Ferenc ( ): Pest fõorvosa, a Szent Rókus Kórház igazgatója 568. Hetés György: Flór Ferenc. é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV157 2/ 2000 Ft 569. Solymári Valkó László: Flór Ferenc ö.bronz,eo. 84 mm, HV158 2/ 5000 Ft

10 Fodor József ( ): a közegészségügy professzora a budapesti egyetemen Csúcs Ferenc: Fodor József ö.bronz, 86 mm, HV160 +2/2, folt 6000 Ft 571. Farkas Miklós: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo.(uö?), 157x105 mm HP2163, HV161 2/ 6000 Ft 572. Farkas Miklós: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo.(uö?), 157x106 mm 2/ 6000 Ft 573. Hetés György: Fodor József. é.n. ö.bronz,eo. HV162 2/ 2000 Ft Fonyó János Lajos: budapesti orvos 574. Csillag István: Fonyó János Lajos ö.bronz,eo. 102 mm, HV173 +2/ Ft Gegesi Kiss Pál ( ): gyermekgyógyász, egyetemi tanár 575. Búza Barna: Gegesi Kiss Pál 90 éves ö.bronz, 96 mm, Cs170 +2/ Ft Gerlóczy Zsigmond ( ): fõorvos, a Szent László Kórház igazgatója 576. Solymári Valkó László: Gerlóczy Zsigmond v.bronz,eo. 50 mm 2/, ph Ft Goldzieher Vilmos ( ): a Szent Rókus Kórház szemész orvosa 577. Csillag István: Goldzieher Vilmos v.bronz,eo. 55 mm, HP1632, HV196 2/ 4000 Ft Götze pád ( ): fül-orr-gégész. A Szent Rókus Kórház fõorvosa, c. egyetemi tanár 578. Kovács Ákos: Götze pád. é.n. ö.bronz,eo. 143x143 mm, HV202 1/ Ft

11 Grósz Emil ( ): a szemészet professzora a budapesti egyetemen 579. Kisfaludi Stróbl Zs.: Grósz Emil v.bronz,eo. 80,5 mm, HP4914, HV206 +2/, folt 5000 Ft Györgyi Géza ( ): radiológus, egyetemi magántanár 580. Reményi József: Györgyi Géza ö.bronz, 72 mm, HV221-1/1-, folt 8000 Ft Gyurmán Dezsõ ( ): orvos Albertfalván 581. Szántó Gergely: Gyurmán Dezsõ ö.bronz,eo. (uö?), 95,5 mm, HV222 3/ 1000 Ft Gyurmán Emil ( ): belgyógyász, a Szent István Kórház fõorvosa 582. Visnyovszky Lajos: Gyurmán Emil v.bronz,eo. 75x60 mm, HP6452, HV223 +2/ 4000 Ft Hajdú Béla ( ): orvos, balneológus 583. Csillag István: Hajdú Béla ö.bronz,eo. 107x100 mm, HV228-2/ 5000 Ft Hõgyes Endre ( ): a budapesti egyetem pathologia professzora 584. Csúcs Ferenc: Hõgyes Endre ö.bronz, 71 mm, HV264-1/ Ft 585. Hetés György: Hõgyes Endre. é.n. ö.bronz,eo. 50 mm, HV268 2/ 2000 Ft Hültl Hümér ( ): a Szent Rókus Kórház sebész fõorvosa 586. Zutt, Richard: Hültl Hümér ö.bronz, 64 mm, HP6839, HV284 +2/ Ft 587. Zutt, Richard: Hültl Hümér ö.bronz, 63 mm, HP6839, HV284 +2/ Ft 11

12 Illyés Géza ( ): a budapesti egyetem urológia professzora 588. Csúcs Ferenc: Illyés Géza ö.bronz, 93 mm, HV292-1/ Ft Jakabházy Zsigmond ( ): a budapesti egyetem gyógyszertan professzora 589. Szántó Gergely: Jakabházy Zsigmond v.bronz,eo. 65 mm, HV305-1/ 4000 Ft Johan Béla ( ): orvos, patológus, mikrobiológus. Az Országos Közegészségügyi Intézet alapítója, belügyminisztériumi államtitkár 590. Reményi József: Johan Béla ö.bronz, 87 mm, HV321 2/2, patina 6000 Ft Jordán Tamás ( ): kolozsvári születésû orvos, a császári hadsereg tábori orvosa, Morvaország fõorvosa 591. Tóth Gyula: Jordán Tamás (1960). ö.bronz,eo. 71 mm, HV323-1/ 8000 Ft Kanitz Arisztid: egyetemi magántanár, a kolozsvári egyetem gyermekgyógyásza 592. Csillag István: Kanitz Arisztid ö.bronz,eo. 145x99 mm, HP1662, HV331 2/, folt Ft

13 Kertész József ( ): sebész, a Bethesda Kórház fõorvosa 593. Hõgyes Ferenc: Kertész József v.bronz,eo. 120x192 mm, HP2873, HV352 2/ 5000 Ft Kétly Károly ( ): a budapesti egyetem belgyógyászat professzora 594. Reményi József: Kétly Károly ö.bronz,eo. 61,5 mm, HV359 2/ 6000 Ft Korányi Frigyes ( ): a belgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 595. Beck Ö. Fülöp: Korányi Frigyes v.bronz, 70 mm, HP791, HV367 +2/2+, kis ph Ft 596. Beck Ö. Fülöp: Korányi Frigyes v.bronz, 70 mm, HP791, HV367-2/2-, kis folt 4000 Ft 597. Hetés György: Korányi Frigyes. é.n. ö.bronz,eo. 53 mm, HV374-2/ 1500 Ft 598. Madarassy Walter: Korányi Frigyes ö.bronz, 81 mm, HV376 1/ Ft 599. Reményi József: Korányi Frigyes ö.bronz (uö?), 88,5 mm, HV377 2/2, kis ah Ft 600. Reményi József: Korányi Frigyes ö.bronz (uö.), 87,5 mm, HV377 2/2, kny 2000 Ft Korányi Sándor ( ): a budapesti egyetem belgyógyászat professzora 601. Kiss Nagy András: Korányi Sándor (1963). v.bronz, 60 mm, HV380 1/1 800 Ft 602. Csúcs Ferenc: Korányi Sándor ö.bronz, 65 mm, HV384-1/ Ft Korchmáros Imre ( ): szemész, a SOTE II. Szemészeti Klinika docense Csúcs Ferenc: Korchmáros Imre ö.bronz, 69 mm, HV385 2/ Ft

14 Kovács József ( ): a budapesti egyetem sebészet professzora 604. Beck Ö. Fülöp: Kovács József MOTV (1896). v.bronz, 30 mm, HP761, HV388 2/2, kis folt 4000 Ft 605. Beck Ö. Fülöp: Kovács József MOTV (1898). v. bronz, 30 mm HP761, HV388 2/ Ft Kovács József ifj. ( ): katonaorvos, sebész 606. Rápolthy Lajos: Kovács József emlékére ö.bronz,eo. (uö.), 56 mm, HP3876, HV393-2/ 2000 Ft Kresz Géza ( ): a Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesület megalapítója 607. Berán Lajos: Kresz Géza (1934). v.br.hadifém, 71 mm, HV400 2/2, folt 4000 Ft Lázár Károly ( ): szülész nõgyógyász, a Rókus kórház fõorvosa 608. Reményi József: Lázár Károly ö.bronz, 82 mm, HV414 2/2, patina 5000 Ft Lenhossék Mihály ifj. ( ): a budapesti egyetem anatómia professzora 609. Beck Ö. Fülöp: Lenhossék Mihály ö.bronz, 70 mm, HV421 2/ Ft Lobmayer Géza ( ): az Apponyi Poliklinika sebész fõorvosa 610. Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Lobmayer Géza ö.bronz,eo. 108 mm, HP4915, HV429 2/ Ft Loew Sámuel ( ): a Zsidó-kórház belgyógyász fõorvosa 611. Berán Lajos: Loew Sámuel ö.bronz,eo. 100x68 mm, HP1293, HV430 2/ 7000 Ft Manninger Vilmos ( ): sebész, az Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet fõorvosa 612. Telcs Ede: Manninger Vilmos v.fj.ezüst,eo. 56x35 mm, 53,3 g. HP6112, HV442-2/, folt, ph Ft

15 Markusovszky Lajos: orvos, a modern magyar orvosképzés megteremtõje, az Orvosi Hetilap alapító szerkesztõje Hetés György: Markusovszky Lajos. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV449 2/ 2000 Ft 614. Solymári Valkó L.: Markusovszky Lajos ö.bronz,eo. 85 mm, HV453 2/ 5000 Ft Medgyessy Ferenc ( ): orvos, szobrászmûvész 615. Csúcs Ferenc: Medgyessy Ferenc ö.bronz, 92 mm, HV459-1/ Ft Méhely Lajos ( ): a budapesti egyetem zoológia professzora 616. Reményi József: Méhely Lajos ö.bronz, 73 mm, HP4370, HV460 2/ Ft Mészáros András: a Szent István Kórház fülész fõorvosa 617. Reményi József: Mészáros András (1910). ö.bronz,eo. 157 mm, HP4071, HV462 2/, folt Ft

16 Molnár Béla ( ): a Zsidó-kórház sebész fõorvosa 618. Ferenczy Béni: Molnár Béla v.bronz, 60 mm, HV471 2/ Ft Moravcsik Ernõ Emil ( ): a budapesti egyetem pszichiátria professzora 619. Vastagh L.: Moravcsik Ernõ Emil (1927). v.bronz, 60 mm, HP6370, HV474 2/2, folt 4000 Ft Moser Elek (1904 ): a budapesti Szent Ferenc Kórház igazgató fõorvosa 620. Toldy Imre: Moser Elek ö.bronz,eo. (uö?) 120 mm, HV475 2/, folt 6000 Ft Müller Ede: budapesti orvos 621. Tóth Gyula: Müller Ede ö.bronz,eo. 84x68 mm, HP6276, HV480 2/ 7000 Ft Müller Kálmán ( ): orvos, egyetemi tanár, a Szent Rókus Kórház igazgatója 622. Beck Ö. Fülöp: Müller Kálmán v.bronz, 70 mm, HP885, HV481 2/ Ft Nagy Emil: orvos 623. Seregély Dezsõ: Nagy Emil ö.bronz,eo mm, ovális, HP4814, HV483 2/, folt 8000 Ft Navratil Imre ( ): a Szent Rókus Kórház gégész fõorvosa 624. Finta Sándor: Navratil Imre (1914). v.bronz,eo. 61x42 mm, HP2247, HV488 +3/, ph Ft Nékám Lajos ( ): a bõrgyógyászat professzora a budapesti egyetemen 625. Reményi József: Nékám Lajos ö.bronz,eo. 61,5 mm, HP-, HV493 2/, kis ph Ft

17 Pákozdi Károly ( ): budapesti orvos 626. Csillag I.: Pákozdy Károly ö.bronz,eo. 138x107 mm, HP1755, HV505 3/ 5000 Ft Pap Géza ( ): jogász, politikus, az Országos Társadalombiztosító Intézet igazgatója Beck Ö. Fülöp: Papp Géza v.bronz, 60 mm, HV830-1/ Ft Pommersheim Ferenc ( ): a Pest Megyei Semmelweis Kórház sebész fõorvosa 628. Boldogfai Farkas S.: Pommersheim Ferenc ö.bronz, 79 mm, HV547 +2/ Ft 629. Sóváry János: Pommersheim Ferenc ö.bronz,eo. 87 mm, HV552 2/, kny Ft Rácz Sámuel ( ): a pesti egyetem fiziológia professzora 630. Hetés György: Rácz Sámuel. é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV561 3/ 1000 Ft 631. Tóth Gyula: Rácz Sámuel (1961). ö.bronz,eo. 60 mm, HV562-2/ 3000 Ft Rothmann min ( ): fogorvos, a budapesti egyetemen a fogak kór- és gyógytana c. tárgykör magántanára 632. Sidló Ferenc: Rothmann min ö.bronz,eo. 65 mm, HV586 2/ 7000 Ft Sántha Kálmán ( ): a debreceni egyetem ideggyógyászat professzora 633. Pándi Kiss János: Sántha Kálmán (1956). ö.bronz, 73 mm, HV596 2/ Ft

18 Sarbó Artúr ( ): a Szent István Kórház ideggyógyász fõorvosa 634. Berán Lajos: Sarbó Artúr v.bronz,eo. 60 mm, HP 1347a, HV597 +2/, kis ph Ft Schöpf Merei Ágost ( ): gyermekgyógyász, az ortopédiai intézet és a pesti gyermekkórház megalapítója 635. Csúcs Ferenc: Dr. Schoepf Merei Ágost ö.bronz, 93x69 mm, HV610-1/ Ft 636. Hetés György: Schöpf Merei Ágoston. é.n. ö.bronz,eo. 52 mm, HV611 2/ 1800 Ft 637. Vilt Tibor: Schöpf-Merei Ágost ö.bronz, mm ovális, HV612-1/ Ft Scipiades Elemér ( ): a nõgyógyászat professzora a pécsi egyetemen 638. Sinkó András: Scipiades Elemér ö.bronz, 120 mm, HV624 +2/ Ft Sebestyén Gyula ( ): a sebészet professzora a budapesti egyetemen 639. Csúcs Ferenc: Dr. Prof. Sebestyén Gyula ö.bronz, 71 mm, HV625, -1/ Ft Semmelweis Ignác ( ): a pesti egyetem nõgyógyászat professzora 640. Balikó Sándor: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz,eo. (uö.) 132x103 mm, HP677, HV631 3/, karc 2400 Ft 641. Berán Lajos: Semmelweis Ignác. é.n. ö.eo. (uö.) 90 mm, HP1102, HV635 2/ 3000 Ft 18

19 Berán Lajos: Semmelweis Ignác (hátlapon ajánlás Tauffer Vilmosnak) porcelán,eo. 83,5 mm, HP1103, HV637 2/ 3000 Ft 643. Berán Lajos: Semmelweis Ignác. é.n. porcelán,eo. 79 mm, HP1103, HV637-3/ 1000 Ft 644. Berán Lajos után: Semmelweis Ignác v.bronz, füllel, 31 mm, HV638-2/2, kis ph Ft 645. Csontos László: Semmelweis Ignác ö.bronz, 89 mm, HV641-1/ Ft 646. Csúcs Ferenc: Semmelweis Ignác ö.bronz, 73 mm, HV642 2/ Ft 647. Hetés György: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz,eo. 51 mm, HV646 2/ 1800 Ft 648. Kiss Nagy András: Semmelweis Ignác (1963). v.bronz, 60 mm, HP648 1/1 800 Ft 649. Reményi József: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz (uö.), 81,5 mm, HV667 2/ Ft 650. Reményi József: Semmelweis Ignác. é.n. ö.bronz (uö.), 70 mm, HV668 2/ Ft Smidt Lajos ( ): a szombathelyi kórház sebész fõorvosa, mûgyûjtõ 651. Szõdy Szilárd: Smidt Lajos v.bronz, 60x48 mm, HV680 1/ Ft Stáhly Ignác ( ): a sebészet professzora a pesti egyetemen, országos fõorvos, az MTA tagja 652. Solymári Valkó László: Stáhly Ignác ö.bronz,eo. 81 mm, HV685 2/ 3000 Ft 19

20 Szatmári Sándor: a Szent László kórház gégész fõorvosa 653. Reményi József: Szatmári Sándor ö.bronz (uö.), 71,5 mm, HP4393, HV696 2/ Ft Szentágothai János ( ): anatómus, egyetemi tanár Pécsen, majd Budapesten 654. Csíkszentmihályi R.: Szentágothai János ö.bronz, 78 mm, Cs598 +2/2+, kis kny Ft Szent-Györgyi Albert ( ): Nobel-díjas biokémikus 655. Szentgyörgyi István: Szent-Györgyi Albert v.bronz,eo. 82x50 mm, HV706 2/, ph Ft 656. Szentgyörgyi István: Szent-Györgyi Albert v.bronz,eo. 82x50 mm 2/, foltok 5500 Ft Szörényi Tivadar (1861 ): budapesti orvos 657. Murányi Gyula: Szörényi Tivadar (Szabadkõmûves plakett) v.bronz,eo. 51x70 mm, HP3697, HV714 2/, ph Ft Temesváry Rezsõ ( ): a Zsidó-kórház nõgyógyász fõorvosa 658. Székely Móric: Temesváry Rezsõ ö.bronz,eo. 73 mm, HV720-1/ 7000 Ft Tóth István ( ): a budapesti egyetem szülészet-nõgyógyászat professzora 659. Beck Ö. Fülöp: Tóth István. é.n. v.bronz, 65 mm, HV736-1/ Ft

21 Török Lajos ( ): az Apponyi Poliklinika bõrgyógyász fõorvosa 660. Csillag István: Török Lajos és Delli Emma ö.bronz,eo. 155x115 mm HP1671, HV749 +2/, kis folt 8000 Ft 661. Reményi József: Török Lajos ö.bronz, 94,5 mm, HV749 2/ Ft Vámossy Zoltán ( ): a gyógyszertan professzora a budapesti egyetemen 662. Medgyessy Ferenc: Vámossy Zoltán ö.bronz,eo. 104,5 mm, HV754-2/ 3000 Ft Varannay Gyula ( ): belgyógyász fõorvos, numizmatikus 663. Csúcs Ferenc: Varannay Gyula (1959). ö.bronz, 83 mm, HV755 +2/ Ft 664. Reményi József: Varannay Gyula ö.bronz, 79 mm, HV756 2/2, kis ph, folt 5000 Ft

22 665. Reményi József: Varannay Gyulának ö.bronz (uö?) 81 mm, Cs692 2/ Ft Verebély Tibor id. ( ): a sebészet professzora a budapesti egyetemen 666. Edvi Illés György: Verebély Tibor id ö.bronz,eo. 68 mm, HV764 2/, ü Ft 667. Szentgyörgyi István: Verebély Tibor id v.bronz, eo. 60,5 mm, HP5174, HV767-1/ 3600 Ft Wenhardt János ( ): belgyógyász, a Szent Rókus Kórház igazgató fõorvosa 668. Reményi József: Wenhardt János v.bronz, 60 mm, HP4439, HV776 2/ Ft Winternitz Arnold ( ): a Szent Rókus Kórház sebész fõorvosa 669. Vincze Pál: Winternitz Arnold v.bronz,eo. 61 mm, HV787 2/ 3600 Ft Billroth, Theodor ( ): osztrák sebészprofesszor. A gyomor és bélrendszerre vonatkozóan számos új mûtéti eljárást dolgozott ki Schwartz István: Billroth, Teodor v.bronz, 62 mm, HP4682, FG52 2/2+, folt 4000 Ft Brücke, Ernst Wilhelm ( ): német fiziológus és anatómus, a bécsi egyetem élettan tanára, az osztrák tudományos akadémia tagja 671. Breithur, Peter: Brücke Nemzetközi Fiziológiai Kongresszus Bécs v.bronz, 66x66 mm, FG76 2/2, ph Ft Chrobak, Rudolf ( ): osztrák nõorvos tõl 1908-ig a bécsi egyetem tanára 672. Hartmann, G.: Chrobak, Rudolf v.bronz,eo. 64x80 mm, FG87 2/ 6000 Ft

23 Drasche, Anton ( ): a bécsi egyetem járványtan és belgyógyászat professzora 673. Scharff, Anton: Drasche, Anton 70. születésnapjára (1896). v.bronz, 58,5 mm B281, FG108 2/2-, ph,ü,folt 3000 Ft Dunant, Jean Henri ( ): svájci üzletember, a Vöröskereszt megalapítója ben elsõként kapott Nobel-békedíjat 674. Lauer, Ludwig Christoph: Dunant. é.n. bz.fém, 60 mm 2/2, kis ph Ft 675. Ism.: Dunant, Henry v.ezüst, 33 mm, 19 g 1/ Ft Ehrlich, Paul ( ): német orvos, bakteriológus, kémikus. A kemoterápia megalapítója ban Nobel-díjat kapott az immunitás terén végzett munkájáért ben Hata Szahacsiro ( ) japán orvossal együtt fedezte fel a Salvarsant, a szifilisz elsõ hatékony gyógyszerét Kounitzky, Franz: Ehrlich és Hata (1912). v.bronz, 66 mm, FG114 2/2+, kis ü Ft Koch, Robert ( ): német orvos, bakteriológus. A tuberkulózis területén végzett kutatásaiért és felfedezéseiért 1905-ben Nobel-díjat kapott Nyírõ Gyula: Koch Robert. é.n. ö.bronz,eo. 91 mm +2/ 4000 Ft Lister, Joseph ( ): angol sebész, az aszeptikus sebészeti technika kifejlesztõje 678. Brown, Cecil: Lister XVII. Nemzetközi Orvos Kongresszus London v.bronz, 31 mm, FG871 3/3, fny. 800 Ft Mecsnyikov, Ilja Iljics ( ): orosz zoológus, mikrobiológus ban P. Ehrlichhel megosztva fiziológiai v. orvostudományi Nobel-díjat kapott Ferenczy Béni: Mecsnyikov v.alumínium, 54 mm, Cs1585 2/2, kis ph Ft 23

24 Porro, Eduardo ( ): olasz nõgyógyász, egyetemi tanár Páviában és Milánóban ban a császármetszés alapvetõen új módszerét dolgozta ki Boninsegna Cappuccio: Porro, Eduardo v.bronz, 67 mm, B888-2/ Ft Sabouraud, Raymond Jacques ( ): francia dermatológus és mikológus, a párizsi Saint-Louis Hospital laboratóriumának vezetõje Pommier, Albert Jean: Sabouraud Saint-Louis Hospital v.bronz, 60,5 mm 2/ Ft Schweitzer, Albert ( ): Nobel-békedíjas német orvos, teológus, orgonamûvész Hetés György: Schweitzer, Albert. é.n. ö.bronz,eo. 101 mm 2/ 4000 Ft Stifft, Andreas ( ): I. Ferenc osztrák császár és magyar király udvari orvosa 683. Boehm József Dániel: Stift, Andreas v.bronz, 51,5 mm HP254 3/3, ph,ü Ft Virchow, Rudolf ( ): német patológus, orvos, antropológus. Tisztázta a trombózis, az embólia, az angolkór, az agyvelõgyulladás és a vérbaj kórtanát. Az MTA külsõ tagja (1873) 684. Placht, Rudolf: Virchow, Rudolf. é.n. v.bronz,eo. 55 mm 2/ 3400 Ft Winternitz, Wilhelm ( ): osztrák orvos tõl 1906-ig a bécsi egyetem tanára. A hydrotherapia kiváló mûvelõje Schwerdtner, Carl Maria: Winternitz, Wilhelm. é.n. v.bronz, 60 mm 2/ Ft

25 MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDORGYÛLÉSEI 686. Karl, Heinrich: Besztercebánya v.ar.bronz, 46 mm, HV1447 3/3, jav.p Ft 687. Boehm József Dániel: Pécs v.fém 51 mm, HP282, HV1451 4/4, sok ph Ft 688. Boehm József Dániel: Kassa-Eperjes v.bronz, 51 mm, HP285, HV1452 2/2, kis ph Ft 689. Boehm József Dániel: Sopron v.bronz, 41 mm, HP287, HV1453-2/2-, ph Ft 690. Radnitzky, Karl: Marosvásárhely v.ar.bronz, 42 mm, HV1457 2/2, ph Ft 691. Seidan, Wenzel: Eger v.bronz, 44 mm, HV /3+, ph Ft 692. Seidan, Wenzel: Fiume v.ón, 51 mm, HV1462 2/2, ah Ft 693. Seidan, Wenzel: Mehádia v.bronz, 44 mm, HV1465-2/2-, ü Ft 694. Ism.: Elõpatak v.ar.bronz, 41 mm, HV1467 2/ Ft 695. Seidan, Wenzel: Máramarossziget v.bronz, 44 mm, HV /3+, jav.p Ft 696. Ism.: Szombathely v.bronz, 44 mm, HV / Ft 697. Gerl Károly Mayer Elek: Buziás-Temesvár v.bronz, 50 mm, HV1470-2/2-, kny Ft 698. Szelényi cég: Miskolc (1910). szürkefém jelvény, ez.réz, mm, ovális, HV1478 2/, patina 6000 Ft

26 INTÉZMÉNYEK, KONGRESSZUSOK, JÓTÉKONYSÁG, JUTALMAZÁS 699. Madarassy Walter: Budapesti Orvostudományi Egyetem (1969) v.ez.bronz, 60 mm, HV1341-1/ Ft 700. Madarassy Walter: Budapesti Királyi Orvostársaság v.bronz, 56 mm HV1303 2/ Ft 701. Körmendi Frim Jenõ: József kir.herceg Szanatórium Egyesület. v.hadifém 38 mm, HP2326, HV1321 2/ Ft 702. Csúcs Ferenc: Szent Rókus Kórház ö.bronz, 91 mm, HV1541 1/ Ft 703. Soós István: Kaposvári Kórház 100 éves ö.bronz, 83 mm, HV1564 1/ Ft 704. Lang, Joseph Nicolaus: Pozsonyi Kórház újjáépítése v.bronz, 41 mm, HV1581-2/2-, ph Ft 705. Tarján Oszkár: Vasvármegye és Szombathely Közkórháza v.bronz,eo. 60x90 mm, HV1588-1/ 5000 Ft 706. Ism.: Nemzetközi Közegészségügyi és Demográfiai Kongresszus v.bronz, füllel, 25 mm, FG851 +3/ Ft 707. Léderer cég: Országos Gyógyszerész Kongresszus zom.bronz jelvény, 29 mm, HV1740 2/ 3000 Ft 708. Juhász Gyula: Nemzetközi Balesetügyi Kiállítás (Ker. miniszter érme) v.ezüst, 55 mm, 63 g. HP2987, HV1379-2/2-, ph Ft 709. Csúcs Viktória: Semmelweis Nemzetközi Orvostört. Kongresszus Budapest v.bronz, 60 mm, HV1422 1/ Ft

27 710. Prim Zoltán: Orthopaed Vándorgyûlés Debrecen v.bronz, 63 mm, HV / Ft 711. Olcsai Kiss Zoltán: Magyar Vöröskereszt III. Kongresszusa ö.bronz,eo mm, ovális, HV1093-1/, kis kny Ft 712. Kalmár Márton: 25 éves a Magyar Gasztroenterológia Társaság, Keszthely ö.bronz,eo mm ovális, Cs1126 2/ Ft 713. Kalmár Márton: X. Egészségnevelési Szakoktatási Konferencia Szeged ö.bronz, 79 mm, Cs1194a -1/ Ft 714. Nagy István János: Európai Transzplantációs Szervezet Kongresszusa ö.bronz, 79 mm 1/ Ft 715. Schwartz István: Budapesti Önkéntes Mentõ Egyesület kitüntetése szalag nélkül é.n. v.réz,füllel 33 mm, HP4606, HV1618 2/ Ft 716. Edvi Illés György: Cinkotai Zöldkeresztes Nap ö.bz.fém,eo. 70 mm, HV840 2/ 2000 Ft 717. Zsákodi Csiszér János: Magyar Anyák Ünnepe v.bronz,eo. 40 mm, HP1876, HV1831 1/ 1000 Ft 718. Telcs Ede: Anyaság (É.K.E ) v.bronz,eo. 60 mm, HP6070, HV1837 2/, kis ph Ft 719. LisztesIstván Grulbraunsen, Wenze: Orvosok az atomháború ellen darabból összeforrasztva, ö.bronz, 92 mm, Cs1070-1/1-, folt 4000 Ft 720. Hejda, Wilhelm: Rotes Kreuz Kriegshilfsbüro v. hadifém, 45 mm 1/ Ft 721. Hejda, Wilhelm: Rotes Kreuz Kriegshilfsbüro v.hadifém, 70 mm 1/ Ft 722. Six, Michael: Weltkrieg v.hadifém, 50 mm -1/ Ft 723. Hartig, Arnold: Mária Terézia fõhercegnõ Betegápolás v.bronz, 65,5 mm, FG1232 2/2, kis ü, folt 6000 Ft 724. Ligeti Erika: A Szocialista Magyar Gyógyszerellátásért ö.bronz, 97 mm, Cs / Ft 725. Juhos László: Mócsy János Állatorvosi Jutalomérem (1993). ö.bronz, 85,5 mm, Cs426 2/2, kis kny Ft 726. Kiss László: Magyar Gyógyszerészeti Társaság jutalomérme ö.bronz, 86,5 mm, Cs923 +2/ Ft 727. Ism.: Róna Borbála Mentálhigiénés Emlékérem ö.bronz, 99 mm 2/2, ph Ft 27

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1.

MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE 124. 2015/1. MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 124. 2015/1. 272. tétel Budapest, 2015. április 25. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Kibocsátó Tagsági száma: BEFŰZÉSI SÁV No. 1. 2.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 250. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 május 18-21-ig.

Részletesebben

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből

Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből Szállási Árpád Fejezetek a sebészet 1945 előtti magyarországi történetéből I. rész A sebészet hazánkban a Magyar Sebésztársaság megalakulásáig A borbélysebészek A magyarországi borbély-sebészek első önkéntes

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 245. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 március 3-5. között.

Részletesebben

19. Numizmatikai gyorsárverés

19. Numizmatikai gyorsárverés 19. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 5-10.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 237. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. október 27-30.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 254. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015. július 13-16-ig.

Részletesebben

31. Numizmatikai gyorsárverés

31. Numizmatikai gyorsárverés 31. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház harmincadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. június 19-25. között.

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthetõ. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthetõ. Tisztelt Ügyfelünk! 229. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthetõ weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitvatartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. június 24 - július

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 20. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2010. november 22-25. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY KAPRONCZAY, KÁROLY Ez a kötet az alábbi intézmények támogatásával jelent meg. A Kiadó hálás köszönetet mond segítségükért: Magyar Tudományos Akadémia OM Felsoktatási Tankönyvályázat

Részletesebben

20. Numizmatikai gyorsárverés

20. Numizmatikai gyorsárverés 20. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. július 19-24. között.

Részletesebben

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT

TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 1136 Budapest, Tátra utca 4. Telefon: 239-40-43 18. NUMIZMATIKAI AUKCIÓ Kiállítás: 1136 Budapest, Tátra u. 4. Éremboltban. Nyitvatartás: 2009. november 23-26. Naponta: 11 16 óráig

Részletesebben

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk!

numizmatika A vásárlói jutalék 20% Részletes árverési szabályzat weboldalunkon és irodánkban megtekinthető. Tisztelt Ügyfelünk! 251. Gyorsárverés numizmatika Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 június 1-4-ig. AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

29. Numizmatikai gyorsárverés

29. Numizmatikai gyorsárverés 29. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonkilencedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. április 18-23.

Részletesebben

24. Numizmatikai gyorsárverés

24. Numizmatikai gyorsárverés 24. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonnegyedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. október 18-23.

Részletesebben

32. Numizmatikai gyorsárverés

32. Numizmatikai gyorsárverés 32. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház harmincadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2014. július 11-16. között.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM / ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2015/2016 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 5 / 2 0 1 6 B u d a p e s t w w w. s e m m e l

Részletesebben

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI

AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI ADATTÁR AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM ORVOSI KARA, AZ ÖNÁLLÓ PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM RÖVID TÖRTÉNETE ÉS NUMIZ MATIKAI EMLÉKEI SÜLE TAMÁS RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A Pécsi Egyetem jelenkori története

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2014/2015 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 1 4 / 2 0 1 5 B u d a p e s t w w w. s e m m e l w e i s - e g y e t e m. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

25. Numizmatikai gyorsárverés

25. Numizmatikai gyorsárverés 25. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonötödik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. november 8-13.

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

22. Numizmatikai gyorsárverés

22. Numizmatikai gyorsárverés 22. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház huszonkettedik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. aug. 30. szept.

Részletesebben

Egy régen várt folytatás, a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése Könyvbemutató a Nemzeti Múzeumban Vámosi László

Egy régen várt folytatás, a Huszár-Procopius katalógus kiegészítése Könyvbemutató a Nemzeti Múzeumban Vámosi László 5 A 3000 példányban megjelenő sorozat csak PP (9.600,- Ft) kivitelben kerül kiadásra. A kiadásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank a változtatás jogát fenntartja! Pontos adatok a kibocsátások előtt

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2004/2005 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 4 / 2 0 0 5 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 78. Könyvárverés Kiállítás: 2015. június 16-án (kedden), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI. ker.

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2005/2006 T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 5 / 2 0 0 6 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

13. Numizmatikai gyorsárverés

13. Numizmatikai gyorsárverés Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenharmadik numizmatikai árverésének anyagát! Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon és irodánkban 2013. március 18-20. között. Ajánlattételi határidő:

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben