ingyenes szőgyéni havilap - svodínsky mesačník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ingyenes szőgyéni havilap - svodínsky mesačník"

Átírás

1 december december VIII. ročník 12. číslo - VIII. évfolyam 12. szám ingyenes szőgyéni havilap - svodínsky mesačník zdarma Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát, de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább! Berkes Gábor Kedves lakosok! K arácsony közeledtével az ember elérzékenyül, nyitottabbá válik az érzelmi értékekre. Nem szívesen kritizál, mutat rá olyan dolgokra, amelyek mellett pedig nem lehet elmenni szó nélkül. Számomra, újonnan megválasztott polgármesterként az érdemi munka most kezdődik. Tájékozódom a község anyagi helyzetéről, lehetőségeinkről, munkatársaim munkaköri feladatairól, pontos felmérést készítek a kifizetetlen számlákról, adósságainkról, hogy ezek fényében megfelelően tudjak dönteni a további munkáról, az esetleges megszorításokról. Most készítjük elő a bizottságok munkáját. Az ő munkájukra különösképpen számítok, kíváncsi vagyok minden bizottsági tag véleményére, hogy majd írásos beadványaik alapján jó döntéseket tudjak hozni. Feladatból, kihívásokból tehát nincs hiány. A december 15-i képviselőtestületi ülés is a komoly döntések jegyében telik, amelyről majd a lap januári számában tájékoztatjuk a lakosokat. Kívánok minden olvasónak nyugodt, békés karácsonyt. Teljék az ünnep a szeretet jegyében. Az új évben erőt, egészséget, boldogságot minden szőgyéninek! Vígh Gábor polgármester Karácsony Már rég kisült a kiskalácsom, Szívem melegében, A szeretet lángján. Szétosztom hát, Öröm könnyes kiskendőben, Áldás szálljon mindenkire, Az új esztendőben. Gyúlt szívemben, s lelkemben egy gyertya szál, fényében egy kis angyalka szállt, Viszi a hírt csilingelő örömmel, S látom Őt, Ott gyönyörben, Kiskarácsony éjjelén, Karácsonyfa körében, Boldogság a Szentcsalád Ölében. Boldogság, békesség Szeretetet égjen, Sokáig,...és még tovább is, E csendes éjen... Hinzellér László Milí obyvatelia! B lížiacimi sa Vianocami sa človek stáva citlivejším, otvorenejším k citovým hodnotám. Nerád kritizuje, ukazuje na také veci, popri ktorých sa ale nedá bez slova prejsť. Pre mňa, novozvoleného starostu, sa hodnotná práca začína teraz. Informujem sa o finančnej situácii obce, o našich možnostiach, o pracovnej náplni spolupracovníkov, robím presný prehľad o nevyplatených faktúrach, o záväzkoch obce, aby som mohol správne rozhodovať o ďalšej činnosti, o prípadných reštriktívnych opatreniach. Teraz pripravujeme náplne prác jednotlivých komisií. S ich prácou nadmieru počítam, som zvedavý na mienku každého člena komisie, aby som na základe ich písomných návrhov vedel prijať správne rozhodnutia. Z úloh a výziev nie je nedostatok. Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa bude o vážnych rozhodnutiach, o ktorých obyvateľov oboznámime v januárovom čísle miestneho mesačníka. Prajem každému čitateľovi pokojné a šťastné Vianoce. Nech sviatky plynú v znamení lásky. V novom roku silu, zdravie, šťastie každému Svodínčanovi. Gabriel Vígh, starosta obce

2 szőgyéni Tükör - svodínske Zrkadlo H ideg téli este volt. A szél erőszakosan fújta le a havat a házak tetejéről. Ennek ellenére a kislány megint kopogtatott. Megdöbbentem mikor ajtót nyitottam. Vékony kabát volt rajta, feje fedetlen, kesztyűje, sála nem volt. Először nem értettem mit motyog, megragadtam a kezét, és berántottam a meleg szobába. Ő szemlesütve suttogta, hogy egy kis cukrot kérne. Összeszorult szívvel tettem eleget kérésének, és útjára bocsátottam. Később az bántott, hogy nem húztam a fejére egy meleg sapkát vagy egy sálat. A LIDL előtt kéregető idős asszonyba is belebotlottam. Pár fillért dobtam neki, és megsimogattam pirosra fagyott arcát. Békés ünnepeket kívántunk egymásnak. Fátyolos tekintettel ültem be az autóba. Később az a beszéd járta,hogy a néni bort vesz a koldult pénzen. Cseppet sem törődtem vele mit beszélnek. Én megtettem a magamét, a többi már az ő dolga. B ol mrazivý zimný večer. Vietor hrozivo zmetával sneh zo strechy domov. Napriek tomu dievčatko znovu zaklopalo. Zarazilo ma, keď som otvorila dvere. Oblečené malo tenký kabát, bez čiapky, nemalo rukavice ani šál. Najprv som nepochopila, čo si mrmle, chytila som ju za ruku a vtiahla do teplej izby. Sklopiac oči zašepkala, že by prosila trochu cukru. Vyhovela som jej prosbe, potom odišla. Neskôr ma trápila myšlienka, že som jej nedala na hlavu aj čiapku. Narazila som aj do žobrajúcej staršej ženy pred LIDL-om. Hodila som jej niekoľko centov a pohladkala jej zmrznutú tvár. Popriali sme si pokojné sviatky. So slzami v očiach som nastúpila do auta. Neskôr hovorili o tom, že si kupuje víno za vyžobrané peniaze: ani trochu som sa nestarala o klebety. Ja som svoje vykonala, ostatné je na nej. Pred rokmi sme boli so synovcom v Budapešti. Podchody boli plné Adni vagy nem adni? Évekkel ezelőtt unokaöcséméknél voltunk Budapesten. Az aluljáró csak úgy hemzsegett a koldusoktól. Kábultan tekingettem jobbra-balra, de sógornőm rántott rajtam egyet és határozottam rám parancsolt: Keményítsd meg a szívedet! Ha egynek adsz, akkor mind követelődzni kezd, és hamar kiürül a pénztárcád. Én is nagyon sajnálom őket, de mi nem tehetünk értük semmit. Templomba járó asszony vagyok. A szokásos gyűjtések mellett egyre többet gyűjtünk az árvíz, a földrengés sújtotta emberek részére. Szép összegekkel támogatjuk őket. Pár évvel ezelőtt még a nárciszok napját is örömmel vártam. Azt tartottam, hogy egy évben egyszer kötelességünk adni a rászoruló rákos embereknek, hiszen bármikor mi is az ő sorsukra juthatunk. Mostanában viszont nagyon megszaporodott a kéregetők száma. Szinte félve megyünk be az üzletbe, mert az ajtóban kérik Dať či nedať? žobrákov. Omráčene som sa dívala zo strany na stranu, ale švagriná ma rázne potiahla a povedala: Maj tvrdé srdce, keď jednému dáš, aj ostatní budú žiadať a rýchlo sa vyprázdni tvoja peňaženka. Aj ja ich ľutujem, ale nedá sa nič robiť. Som veriaca žena, chodiaca do kostola. Popri pravidelných zbierkach čoraz častejšie zbierame pre ľudí, trpiacich kvôli záplavám, zemetraseniam. Peknými čiastkami ich podporujeme. Ešte pred niekoľkými rokmi som s radosťou očakávala Deň narcisov. Považovala som za povinnosť raz a pénzt a rákos betegeknek, beteg kisfiúk műtétjére, stb. Szép dolog gyűjteni egy nemes cél érdekében, de nem vagyunk kötelesek mindig adni. Ők megörülnek még a kevésnek is. A kéregetők viszont sokszor erőszakossá válnak. Tekintetükkel ölni tudnának, mikor azt látják, hogy tele vásároljuk a kocsit, nekik viszont nem adunk. A nagyobb bevásárló helyeken sokszor az autóig követnek, hogy bűntudatot ébresszenek bennünk. Lehet, hogy sokan meglepődnek cikkemen és nem értenek velem egyet, de sok embert bosszant az, hogy állandóan kérnek. Sajnos, az árak egyre feljebb mennek és egyre kevesebb pénzből kell megélnünk. Nagyon sokan kiállhatnának kéregetni, de be kell osztanunk azt a keveset amink van. Sőt, ha tudunk még adakozunk is, de mindig mindenkinek nem lehet - még ilyenkor decemberben sem. Vavrecky Teréz do roka pomáhať odkázaným, veď aj my sa môžeme dostať do takejto situácie. Teraz sa výrazne zvýšil počet ľudí vykonávajúcich zbierku peňazí. S obavami vstupujeme do obchodov, lebo pri dverách pýtajú pre onkologických pacientov, na operácie chorých detí atď. Pekné je robiť zbierku za ušľachtilým cieľom, ale nie sme povinní vždy dávať. Oni sa potešia aj málu. Žobráci sa však často stávajú dotieravými a drzými. Vraždiacimi pohľadmi sa dívajú, keď máme plné nákupné košíky a im nedáme. Pri väčších nákupných strediskách nás odprevádzajú až k autu, aby v nás vzbudili súcit. Možno sa mnohí začudujú a nedajú mi za pravdu, ale mnohých znechucuje neustále žobranie. Žiaľ, ceny sa neustále zvyšujú, ale čoraz menej nám zostáva na živobytie. Mnohí z nás by mohli vyjsť a žobrať, ale musíme si zadeliť to málo, čo máme. Ba čo viac, keď vieme, aj dávame, vždy každému sa nedá ani teraz v decembri. Hinzellér László legújabb verseiből: Malomsori emlékek Már nem szalad A kocsikerék, az út árkába, Poros utcában se hallani gyerekzsivajt. A malom is már csak Emlék, Mint anyám hazahívó szava, Szétőrlődött az idő malmába, Mely sok szép emléket eltöröl. De mégis ott maradt, egy emlék, az út porában, Ha egyszer arra jársz majd, Lépteidben megleled, a tavaszi záporok, és orgonák Elmúlt illatába... Mert e hazavezető út Nem felejt. Fehér kereszt Ott fent, a kereszt, A Golgotán, tudod-e Mit jelent? És itt az út mentén, Áll már rég, az intelem! Ha keresztet vetsz, Mondj egy fohászt, Érezd ez kegyelem. Tőle, Ki, innen néz ránk, Szüntelen időben, És még tovább, Örökké, míg a világ Áll. Ott ahol Fehér kereszt áll, A falu magaslatán, Hit őrzi e táj békés álmát, s ott jár lent, a falu utcáján, s hallgatja csendes imáját, kegyelmesen. Piszton Zsolt felvétele Helyreigazítás: A DOBRA novemberi számában a bársonyos forradalomról szóló cikkben a kétszer 21 év helyesen csak kétszer 11. A tévedésért elnézést kér a: szerző. 2

3 szőgyéni Tükör - svodínske Zrkadlo Ö röm volt látni, hogy a karácsonyi piacon egyre több a saját termékeket kínáló szőgyéni árus. Végre! A jég megtörni látszik. Lassan ráébredünk, hogy jobb, egészségesebb a helyiektől vásárolt áru. Igaz, néha mindez hiába, ha az anyagiak közbeszólnak. A bevásárlóközpontok sokszor az előállítási ár alatti árral csábítják be az üzletbe a vásárlókat, de a szupermarketek haszna hamar megtérül, hiszen a polcokról az olcsó portékával együtt olyan árukat is megveszünk, amire nincs nagy szükségünk, sőt azt se tudjuk, honnét származik. A ránk zúduló reklámok is költekezésre csábítanak - a sampon az első, a kolbász a második, a kutyatáp a harmadik héten a legolcsóbb. Mi pedig megyünk, minden héten többször és megtömött kocsikkal jövünk ki. Ez ám a nagy átverés, melynek szinte mindannyian áldozatává válunk. Csak szinte, hiszen akad olyan szőgyéni (biztos több is van ), aki meghatározott céllal megy az üzletbe és nem is vesz mást, csak az előre eltervezett pár árucikket. R Helyi árusok egyedi termékei A karácsonyi vásáron egészen más termékek voltak kaphatók, mint az üzletláncok kínálata. A helyiek olyan áruval rukkoltak elő, amit szívesen megvettünk akár magunknak, akár ajándékként. Még a csomogolásra is nagy gondot fektettek a felcímkézett borok, lekvárok, mézek, paprikák, ivólevek és egyebek már ránézésre is vásárlásra csábítottak. Mindenki meg tudta mondani, hogyan, miből készült az áru, hogyan lehet ebből a továbbiakban rendelni. A kézműves termékek egészen egyedi darabjait is felvonultatták a helyi ügyes kezű alkotók. Láthatjuk, ha ráérzünk, mihez értünk, mire van igény, máris révben vagyunk. Akkor kitalálhatjuk a magunk egyedi termékét, amivel örömet szerzünk a vásárlóknak és még egy kis pénzt is hoz a konyhára. Öröm volt látni, hogy ez a szőgyénieknek egyre jobban megy. Ehhez persze kellett egy jó szervezőgárda, akik megszervezték és kézben tartották az árusítást. A kultúrház előtti téren az eső ellenére is gyülekeztek az emberek a sátraknál. A karácsonyi fényekbe a forralt bor, halászlé, gulyás, kocsonya, kaspustnica és lepény illata keveredett. Édes és sós sütemények, palacsinta és egyebek egész garmadája várta a vásárra kilátogatókat. Érkezett a Mikulás is, a cserkészek pedig a rászorulóknak gyűjtöttek. bk- Špecifické výrobky miestnych predajcov adosť bolo vidieť, že na vianočnom trhu je čoraz viac svodínskych predajcov ponúkajúcich vlastné výrobky. Konečne, snáď sa podarí prelomiť ľady. Pomaly si uvedomujeme, že tovar zakúpený od miestnych je lepší a zdravší. Pravda, toto všetko je daromné, keď prehovoria financie. Nákupné strediská často lákajú spotrebiteľov dumpingovými cenami, ale supermarkety len získajú, lebo z políc súčasne s lacným tovarom nakúpime aj taký, ktorý ani tak nepotrebujeme, dokonca nepoznáme ani pôvod. Valiace sa reklamy nás tiež nabádajú na nákupy šampón je prvý, klobása druhý a krmivo pre psov tretí týždeň lacnejší. My zase chodíme každý týždeň viackrát a vychádzame s plne naloženými košíkmi. Staneme sa takmer všetci obeťami veľkého podvodu. Len takmer, lebo sa nájde aj taký Svodínčan (možno aj viac), ktorý prichádza do predajne s konkrétnym cieľom a nekúpi si iné, len vopred naplánovaný tovar. Na trhu sa predávali úplne iné výrobky, ako v obchodných reťazcoch. Miestni sa predstavili takým tovarom, ktorý sme ochotne zakúpili či už pre seba, alebo ako darček. Ešte aj na balenie kládli veľký dôraz oštítkované vína, džemy, med, paprika, šťavy a iné to všetko nás vábi k nákupu. Každý predávajúci vedel povedať, ako a z čoho je tovar vyrobený, a ako sa dá objednať. Šikovní tvorcovia predstavili jedinečné ručné práce. Keď zistíme v čom sme dobrí, o čo je záujem, už sme vyhrali. Potom si môžeme vymyslieť náš jedinečný výrobok, s čím urobíme radosť kupujúcim a zároveň trochu peňazí prinesie i do kuchyne. Tešíme sa, že Svodínčanom to ide čoraz lepšie. K tomu samozrejme bol potrebný dobrý tím, ktorý organizoval predaj. Pre kultúrnym domom sa napriek dažďu zhromažďovali ľudia. K vianočnému osvetleniu sa pridružila vôňa vareného vína, halászlé, guláša a posúchu. Sladké a slané zákusky, palacinky a iné vo veľkom množstve očakávali návštevníkov. Prišiel aj Mikuláš a skauti robili zbierku pre odkázaných. A Cserkészhírek novemberi hónapban heti rendszerességgel tartották az őrsök összejöveteleiket. 16-án a vezetők találkoztak magyarországi cserkészvezetőkkel Párkányban. 17-én portyát szervezett a Delfin-Cápa őrs a sárga nyakkendős cserkészek részére. 22-én az SzMCs vezetői konferenciáján képviseltük csapatunkat. A decemberi hónapban a Falukarácsony rendezvényen Mikulásjárást vállaltunk. Karácsonyra gyűjtést szerveztünk helyi rászorulók részére, és eljutattuk azokat. A Betlehem Lángot kürti cserkésztestvéreinktől vettük át, és tovább adtuk a környező falvakba. (Köbölkút, Nagyölved, Kéty, Bart, Bény, Kőhídgyarmat, Muzsla) A Betlehemi Lángot elvittük karácsonyi műsorral egybekötve Esztergomba a Szent Annatemplomba, és testvérvárosunkba Tatára, a Református templomba. December 21-én a Betlehemi Lángot bevittük templomunkba a magyar és a szlovák nyelvű szentmisére. December 22- én a hagyományos Csapatkarácsony rendezvénnyel zártuk a 2014-es évet. Ezúton kívánunk Támogatóinknak, Segítőinknek és minden kedves Olvasónak áldott, örömteli Karácsonyt, és sikerekben gazdag, békés, boldog újesztendőt! a 32.sz. Szent Mihály cserkészcsapat apraja-nagyja 3

4 Önkormányzat - Samospráva Az új képviselőtestület alakuló ülése Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa Az ülés elején Szász Attila leköszönő polgármester megköszönte a képviselők munkáját. Sok problémával küszködtünk, megküzdöttünk olyanokkal is, amilyenekkel más falvaknak nem kellett szembenéznie. Konstruktívan álltak a munkához, segítségemre voltak, mindig igyekeztek kiutat keresni abból, amiből lehetett. Köszönöm a bizottságok munkáját is. A bizottsági tagok információi és tanácsai mindig be lettek építve az önkormányzati munkába. Szász Attila átnyújtotta a leköszönő képviselőknek az emlékplaketteket és azok beírták nevüket a község emlékkönyvébe. A következő pontban Vígh Judit a helyi választási bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket. Ezután következett az újonnan megválasztott polgármester Vígh Gábor eskütétele, amely után az új képviselőtestület is letette az esküt. Vígh Gábor polgármester ünnepi beszédéből: Szeretném megköszönni a leköszönő polgármesternek és képviselőknek elvégzett munkájukat, amellyel hozzájárultak falunk fejlesztéséhez. Szeretnék köszönetet mondani a választópolgároknak az irántunk tanúsított bizalomért, amely arra kötelez, hogy az előttünk álló négy évben céljainkat megvalósítsuk. Azt szeretném, ha a képviselőtestület jól működő közösségként dolgozna, és ugyanez az elvárásom a szakbizottságok működésével kapcsolatban is. Célom, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a lakosokkal, ezért szeretném bevezetni a fogadóórákat. Feltett szándékom a testületi ülések gyakoribbá tétele. Az ülésekről teljes hang- és képanyag lesz elkészítve, hogy semmi se legyen félremagyarázható. Azon leszek, hogy meglévő épületeinket minél jobb állapotba tudjuk tenni gondolok itt a tájházra, nyugdíjasok klubjára, óvodára és amilyen gyorsan csak lehet, megjavítani. Továbbá, fejleszteni szeretném falunkat, a pályázatoktól függően. Bízom az újonnan megválasztott képviselőkben, bizottságokban, szakmai rátermettségükben, amivel segíteni fogják céljaink megvalósítását. Kívánom, hogy mindnyájan erős hittel, józan ésszel, kitartó munkával végezzük feladatainkat szülőfalunk gyarapodásáért, szépítéséért. Ezek után Simonka István mondott KÖSZÖNÖM-öt Szász Attilának eddigi tevékenységét. Az ülés a továbbiakban az új felállásban folytatódott. Vígh Gábor polgármester ismertette, hogy hat szakbizottságot hoznak létre, melynek elnökeit a testület jóváhagyta: Pénzügyi és jogi törvényhozás bizottsága - Méri Szilárd Építésügyek, fejlesztés, beruházás, területtervezés bizottság - Laczkó Gábor Kultúra, sport, művelődés, oktatás, mediális és reklámbizottság - Leboc Szabolcs Szociális, lakásügyek és egészségvédelemmel foglalkozó bizottság - Szakálos Éva Környezetvédelem, közbiztonság, vagyonvédelem és közrend bizottság - Ladislav Mikula Vállalkozások és községi vagyon kezelésének bizottsága - Simonka István A polgármester megkérte az elnököket, hogy a decemberi ülésre dolgozzák ki programjukat és ajánljanak bizottsági tagokat a szakemberek köréből. A képviselők közül Bartos Gergely Ú vodom zasadnutia doterajší starosta JUDr. Attila Szász poďakoval doterajším poslancom za ich prácu. Zápasili sme s mnohými problémami, bojovali sme aj s takými, akými iné obce nemuseli. K práci ste sa stavali konštruktívne, boli mi nápomocní, vždy sa snažili nájsť východisko ako sa dalo. Ďakujem za prácu aj komisiám. Informácie a rady členov komisií boli vždy na zreteli pri činnosti samosprávy. JUDr. Attila Szász odovzdal plakety doterajším poslancom a tí sa podpísali do pamätnej knihy obce. V ďalšom bode Judita Víghová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb. Potom nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného starostu Gabriela Vígha a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Zo slávnostného príhovoru starostu obce Gabriela Vígha:.. Chcel by som poďakovať doterajšiemu starostovi a poslancom za ich vykonanú prácu, ktorou sa pričinili o rozvoj obce. Taktiež poďakovať voličom za prejavenú dôveru, ktorá ma zaväzuje, aby sme počas nasledujúcich štyroch rokov splnili svoje ciele. Chcel by som, aby obecné zastupiteľstvo pracovalo ako dobre fungujúci celok, a mám tie isté očakávania aj ohľadne stálych komisií pri obecnom zastupiteľstve. Mojím cieľom je vybudovať užší zväzok s obyvateľmi, preto mienim rozšíriť stránkové hodiny. Mojím zámerom je organizovať častejšie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutí sa vyhotoví úplná zvuková a obrazová dokumentácia, aby sa nešírili informácie od veci. Budem sa snažiť, aby sme naše budovy dali do poriadku myslím tým dom ľudových tradícií, klub dôchodcov, materskú školu ako rýchlo sa to len dá. Naďalej by som chcel rozvíjať obec, závisiac od vypísaných výziev, projektov. Verím novozvoleným poslancom, komisiám, ich odborným schopnostiam, ktorými budú nápomocní pri realizácií našich cieľov. Želám, aby každý s pevnou vierou, zdravým rozumom, vytrvalou prácou vykonával svoju úlohu pre rozvoj a zveľaďovanie naše rodnej dediny. Potom doterajší zástupca starostu Ing. Štefan Šimonka povedal veľké ĎAKUJEM za vykonanú prácu JUDr. Attilovi Szászovi. Novozvolené obecné zastupiteľstvo zahájilo svoje prvé zasadnutie. Starosta obce Gabriel Vígh oboznámil prítomných, že zriadia šesť stálych komisií na čele s predsedami v nasledovnom zložení: 1. Komisia finančná a legislatívno- -právna - Szilárd Méri 2. Komisia výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania Ing. Gabriel Laczkó 3. Komisia kultúry, športu, vzdelávania, školstva, mediálnej a reklamnej činnosti Ing. Szabolcs Leboc 4. Komisia sociálna, bytová a ochrany zdravia občanov Eva Szakálosová 5. Komisia životného prostredia, bezpečnosti, ochrany majetku a verejného poriadku Ladislav Mikula 6. Komisia podnikateľská a pre správu obecného majetku Ing. Štefan Šimonka Starosta požiadal predsedov komisií, aby vypracovali na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva vypracovali náplň práce komisií a plán práce na rok 2015, a tiež navrhli členov komisií - odborníkov z radov obyvateľov a iných osôb. Za členov komisií z radov poslancov obecné zastupiteľstvo zvolilo v komisie finančnej a legislatívno- -právnej p. Ing. Gergelya Bartosa 4

5 Önkormányzat - Samospráva a pénzügyi és jogi törvényhozás bizottságában, Kunyik Vilmos pedig a környezetvédelem, közbiztonság, vagyonvédelem és közrend bizottságban tevékenykedik majd. A mandátumvizsgáló bizottság tagjai: Méri Szilárd, Blahovics László, Bartos Gergely. A mandátumjavasló bizottság tagjai: Bartos Gergely, Laczkó Gábor, Leboc Szabolcs Laczkó Gábor képviselő lett megbízva a testületi ülések összehívásával és levezetésével, abban az esetben, ha a polgármester egyéb elfoglaltsága miatt nem tud ezeken jelen lenni. A házasságkötések lebonyolításával az alpolgármester és Laczkó Gábor lett megbízva. A polgármester havi fizetését a törvény értelmében 2203 euróban szavazták meg a képviselők. A község vagyonbevallását Méri Szilárd, Blahovics László és Bartos Gergely alkotta bizottság ellenőrzi a következő négy évben. A szlovák alapiskola iskolatanácsából két tagot hívtak vissza Vígh Gábort és Peter Rajčokot, helyükre Ladislav Mikula és Zuzana Ferkodičová lépnek. A leköszönő polgármester kimerítetlen szabadságának átfizetését is jóváhagyta a testület. Megszavazták a képviselők, hogy Szőgyén Község 270 euró évi tagsági díj ellenében tagja legyen a Regionális Önkormányzati Művelődési Központnak, ahová továbbképzésre járhatnak a hivatal alkalmazottai és a képviselők. A község alpolgármesterévé Vígh Gábor polgármester Blahovics Lászlót nevezte ki. Döntését azzal indokolta, hogy ő a választóktól legtöbb szavazatot kapott képviselő. a v komisii životného prostredia, bezpečnosti, ochrany majetku a verejného poriadku p. Viliama Kunyika, za členov mandátovej komisie poslancov Szilárd Méri, Ing. Ladislav Blahovics a Ing. Gergely Bartos a za členov návrhovej komisie poslancov Ing. Gergely Bartos, Ing. Gabriel Laczkó, Ing. Szabolcs Leboc. Obecného zastupiteľstvo poverilo poslanca Ing. Gabriel Laczkó zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a z radov poslancov p. Ing. Gabriela Laczkóa a zástupcu starostu obce za sobášiacich. Obecné zastupiteľstvo určilo starostovi plat vo výške 2203,20 eur mesačne. Obecné zastupiteľstvo schválilo komisiu na kontrolu majetkových priznaní počas celého funkčného obdobia obecného zastupiteľstva, ktorých členmi budú poslanci Szilárd Méri, Ing. Ladislav Blahovics a Ing. Gergely Bartos. Obecné zastupiteľstvo odvolalo z Rady školy pri Základnej škole, Školská 2, Svodín, dvoch členov, menovite Gabriela Vígha a Petra Rajčoka, na miesto ktorých delegovalo Ladislava Mikulu a Zuzanu Ferkodičovú. Obecné zastupiteľstvo schválilo doterajšiemu starostovi náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku. Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo v Združení obcí regionálne vzdelávacie centrum samosprávy a úhradu ročného členského poplatku vo výške 270,- eur. Školenia využijú zamestnanci obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Starosta obce Gabriel Vígh poveril Ing. Ladislava Blahovicsa výkonom funkcie zástupcu starostu obce. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ako poslanec získal od voličov najväčší počet hlasov. Az új képviselőtestület - balról jobbra: Simonka István, Szakálos Éva, Ladislav Mikula, Méri Szilárd, Leboc Szabolcs, Laczkó Gábor, Kunyik Vilmos, Blahovics László, Bartos Gergely Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva - z ľava do prava: Ing. Štefan Šimonka, Eva Szakálosová, Ladislav Mikula, Szilárd Méri, Ing. Szabolcs Leboc, Ing. Gabriel Laczkó, Viliam Kunyik, Ing. Ladislav Blahovics, Ing. Gergely Bartos. Vegyétek szemügyre az ősi utakat és kérdezősködjetek a régi ösvényekről: Melyik volt a jó út? És azon járjatok! Akkor majd megtaláljátok lelketek nyugalmát. (Jeremiás 6, 16) Mária út A vallási turizmus fellendítésének munkakonferenciájára került sor Esztergomban, a Közép-Európai Mária Út szervezeti erősítéséről és fejlesztéséről mely érinti a Zarándokút Észak Déli szakaszának Érsekújvár Márianosztra útvonalát is, áthaladva községünkön. Esztergom polgármestere és a Mária Út Egyesület elnöke munkakonferenciát hívott össze Esztergomban a Szent Adalbert Központban, december 9-én, települések önkormányzatai részére. Dr. Szabó Tamás a Mária Út Egyesület elnöke és alapítója előadásában a nyolc európai országot érintő Mária-kegyhelyek zarándok útvonalának fontosságát fejtette ki, rámutatva a társadalmi és gazdaságépítő szerepére is. Dr. Székely János püspök - aki maga is lelkes zarándok a zarándoklásról, mint lelki megújulásról és a békességteremtésről tartott előadást. A konferencián jelen volt Bencsík János a Magyar Országgyűlés képviselője, Prontvai Vera a Mária Rádió magyarországi kirendeltségének főszerkesztője és Romanek Etelka Esztergom polgármestere, ők több témában fejtették ki a Mária Út jelentőségét. A Felvidékről ketten képviseltük a Mária Út kiépítését felvállaló közösséget, Méhes Richárddal a Via Mariae Polgári Társulás tagjával, aki lelkes zarándoklatszervező, és az idei nyáron köszönthettük őt Szőgyénben, zarándoktársaival együtt, amikor gyalogosan zarándokoltak Érsekújvárból Márianosztrára. Az útvonal felderítését a cserkészek vállalták fel, melyhez a jövőben az érintett községek önkormányzatai is bizonyára csatlakoznak felismerve a lehetőségeket, amelyeket a Zarándokút nyújthat helyi szinten. A Közép-Európán átívelő Mária Útról bővebb információ a oldalakon érhető el. Berényi Kornélia 5

6 szőgyéni Tükör - svodínske Zrkadlo É ppen akkor érek Jónásék kapuja elé, amikor a házigazda, Robi is hazaérkezik. Mind a hat kutyus az ajtónál tolong, hogy ő köszönthesse hamarabb a gazdit. Alig bírják kivárni, amíg a kulcsot kikeresi. Van ám öröm, amikor végre kitárul az ajtó. Rám kevés ügyet vetve tolongnak körülötte. Csak Bercit, az idős németjuhászt érdeklem, aki körbeszaglász, és úgy ítéli, beengedhet. A kutyusok tudják, elérkezett az evés ideje. Rohannak Robi után az udvarra - kicsit türelmetlenkednek, de először nem is ők, hanem a macskák esznek, mégpedig a kerítés tetején, mert hát a földön nem sok jutna nekik. Várakozásommal ellentétben a kutyusok nem vetik rá magukat az élelemre, szépen komótosan lakmároznak, látni nem nagyon éhesek. Csak Berci nem mozdul a tálja mellől, amíg ki nem nyalja. Bár minden kutya jó barátságban van, ilyenkor a kisebb kutyák nem közelítenek a németjuhász felé ismerik az íratlan szabályt, a nagyobb kutya eszik elsőként. A csacsik is hangos iázásba kezdenek, mikor meghallják gazdájuk hangját. Amikor mindnyájan jóllaktak, és futkostak kicsit az udvaron, bekéredzkednek a szobába. Egy csoportkép kedvéért a kisebbeket a gazdi a kanapén gyűjti össze, ahová Berci, ha szeretne se tudna már odaférni. Nem maradnak együtt sokáig, hiszen mindannyiuknak megvan a kedvenc helye, ahol pihenni szokott. Itt az ideje, hogy közelebbről is megismerkedjünk ezekkel a kedves, barátságos jószágokkal. A kutyusokat Marica a ház asszonya mutatja be, mert Robi már a többi állat körül sürgölődik, valahol az udvar mélyén. Legrégebbtől Maci van nálunk, már betöltötte a tizedik évét. Annak idején a KAHIB-nál kifutott Állatbolondok Robi elé az útra. Olyan pici volt, hogy elfért a zsebében, de olyan félénk is, hogy két napig a fal felé fordulva reszketett. Berci a németjuhász is kiskorában került hozzánk. A németszőgyéni marhatelepen született nyolc testvérével együtt. Mivel szeretett németjuhászunk Deni, pár hónapja pusztult el, így hát, nagyon örültünk az érkezésének. Harmadiként Bigyó került a családba. Ez a fekete-fehér keverék kutyus valakit elkísért az iskolába, de valószínűleg nem vette észre gazdája távozását, másnap pedig kezdődött a tavaszi szünet, ezért napokig az iskola udvarán ázott, fázott, várt. Etettük, simogattuk, egyszer csak azt vettük észre már be is költözött hozzánk. Rozit, a kis westit hat hetesen vettük, mert azelőtt ilyen fajta kutyusunk is volt, végtelen jó természettel. Rozi sajnos nem ilyen, rakoncátlan, kicsit türelmetlen. Putyi a tacskó úgy másfél éve van nálunk. Ő az, akiről a helyi lap is tájékoztatott, hogy a faluban megellett. Kicsi kutyusai elkeltek, őt magát egy prágai család szerette volna örökbe fogadni, de végül elálltak a dologtól, és nálunk ragadt. Sokat éhezhetett eddigi életében, mert nálunk már csak eszik, alszik, élvezi a biztonságos életet. Jól ki is gömbölyödött. A legutóbb Messi került hozzánk, tavaly októberben. Robi hozta be az utcáról nem tudjuk, hogy került oda, talán autóból tették ki. Mikor a férjem a kutyával belépett a szobába éppen Messi, a Barcelona játékosa rúgott gólt, ezért neveztük el róla. Minden kutyust, akik fokozatosan hozzánk kerültek, egy kosárban hozunk be a házba és mutatunk be a többi kutyának. Ott aztán előbb-utóbb hozzábújik valamelyik, a többi pedig nézi, és lassan elfogadja őt. Hogy lehet megőrizni a tisztaságot és rendet hat kutyával a lakásban? D orazím pred dom Jónásových práve vtedy, keď prichádza domov aj Robi, majiteľ domu. Všetkých šesť psíkov je zoradených pri bráne, aby mohli čím skôr privítať pána. Ledva dokážu vyčkať, kým vyhľadá kľúče. To je radosť, keď sa otvorí bránka. Mňa si sotva všímajúc, krútia sa okolo neho. Zaujímavou som bola iba pre Berciho, starého nemeckého ovčiaka, ktorý ma oňucháva a posúdi, že ma môže pustiť. Psíky vedia, že nastal čas kŕmenia. Bežia za Robim na dvor trochu netrpezlivo, ale prednosť majú mačky a najedia sa na plote, lebo na zemi by im veľa nezostalo. Napriek môjmu očakávaniu sa psíky nevrhnú na krmivo, pokojne hodujú, je vidieť, že nie sú vyhladovaní. Iba Berci sa nepohne od misky, kým ju nevylíže. Síce sú všetci v dobrom priateľstve, počas kŕmenia sa menší nepribližujú ovčiakovi poznajú nepísaný zákon väčší pes sa naje ako prvý. Aj osly sa ozvú hlasným iákaním, keď začujú hlas pána. Keď už každý zahnal hlad, trochu pobehovali po dvore a pýtali sa do izby. Kvôli skupinovej fotografii pán zoradí menších na pohovke, kam Berci, keby aj chcel, by sa nezmestil. Nie sú dlho spolu, lebo každý z nich má svoje obľúbené miesto na odpočinok. Je na čase, aby sme sa bližšie zoznámili s týmito milými, priateľskými stvoreniami. Psíkov predstaví Marica, pani domu, lebo Robi sa už stará o ostatné zvieratá na dvore. Najdlhšie je u nás Maci, dovŕšil už 10 rokov. V tom čase vybehol pred auto pri KAHIB-e. Bol taký malý, že sa zmestil do vačku, a taký bojazlivý, že sa dva dni triasol obracajúc k stene. Berci Zbláznení do psov sa dostal k nám tiež ako šteniatko. Narodil sa na nemeckosvodínskom stredisku hovädzieho dobytka spolu s ôsmimi súrodencami. Keďže náš obľúbený ovčiak Deni niekoľko mesiacov pozadu zahynul, veľmi sme sa potešili jeho príchodu. Ako tretí sa dostal do rodiny Bigyó. Tento čierno-biely kríženec niekoho odprevadil do školy, ale pravdepodobne nezbadal odchod pána a na druhý deň sa začali jarné prázdniny, preto niekoľko dní čakal na školskom dvore. Kŕmili sme ho, hladkali, až sme zbadali, že sa k nám nasťahoval. Malú Rozi sme kúpili ako 6-týždňovú, lebo predtým sme mali takúto rasu s nekonečne dobrými vlastnosťami. Žiaľ, Rozi nie je taká, je nezbedná a netrpezlivá. Putyi, jazvečík je u nás rok aj pol. Ona je, o ktorej sa písalo v miestnom mesačníku. Šteniatka si osvojili, ju mala zobrať pražská rodina, ktorá od toho nakoniec odstúpila a tak zostala u nás. Musela v doterajšom živote veľa hladovať, lebo u nás sa iba kŕmi, spí a teší sa bezstarostnému životu. Pekne pribrala. Naposledy sa k nám dostal Messi. Robi ho doniesol dovnútra z ulice nevieme ako sa tam dostal, možno ho vyložili z auta. Keď manžel so psíkom vstúpil do izby, práve Messi, hráč Barcelony dal gól, preto sme ho tak pomenovali. Každého psíka, ktorý sa k nám postupne dostal, donesiem do domu v koši, kde ho predstavíme ostatným psíkom. Tak sa k nemu niektorý pridá, ostatní sa dívajú a nakoniec ho prijmú. Ako je možné zachovať poriadok a čistotu so šiestimi psami v dome? čudujem sa, lebo všetko sa leskne čistotou, nikto by nepovedal, že tu žije spolu s rodi- 6

7 csodálkozok, mert csillog-villog minden, senki meg nem mondaná, hogy itt a család mellett hat kutya is bent lakik. Nálunk ez nem okoz különösebb gondot - mondja Marica a ház aszszonya. Megszoktam, hogy kétnaponként porszívózok és felmosom a nappalit. Amikor esik az eső, akkor azért jobban behordódik a sár, de nem vészes. Egyébként minden kutya szobatiszta, ha ki kell menniük, jeleznek. Igaz, néha éjszaka is felébresztenek, de annyi örömben van részünk általuk, hogy ezt a kis kellemetlenséget elviseljük. Tudom rólatok, hogy szerettek utazni. Mi van akkor a kutyusokkal, ha hosszabb időre elmentek? kérdezem. Akkor megkérünk egy ismerőst, gondoskodjon róluk, amíg távol vagyunk. Bárkire nem bízhatjuk őket, csak olyanra, akit már ismernek. Egyébként annak, hogy elutazunk, egyáltalán nem örülnek, Rozi még a kofferba is befekszik, csakhogy gátolja a pakolást. szőgyéni Tükör - svodínske Zrkadlo Látom, az állatbolondok facebookos társaságának is tagja vagy. Igen, itt hasonló gondolkodású és érdeklődésű társakkal tudok beszélgetni. Tanácsot adunk egymásnak, megosztjuk örömeinket, gondjainkat. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, a legtöbb kutya fél a petárdától. Némely környékbeli községben hoztak olyan rendeletet, amivel megtiltják a petárdázást, az év vége kivételével. Legyünk egymásra tekintettel, ne engedjük, hogy kedvenceink e miatt világgá menjenek! Sokan a fejüket fogják, hogyan lehet ennyi kutyával együtt élni mondja Marica mosolyogva -, de mi tudjuk, szegényebb lenne az élet nélkülük. bknou šesť psov. Nám to nerobí námahu - hovorí Marica, pani domu. Zvykla som si, že každý druhý deň vysávam a umývam obývačku. Keď prší, tak sa do domu nanosí viac blata, ale nie je to také hrozné. Každý pes je čistotný, keď potrebujú von, ohlásia sa. Pravda, niekedy nás zobudia aj v noci, ale vďaka im máme toľko radosti, že túto malú nepríjemnosť vydržíme. Viem o Vás, že radi cestujete. Čo je so psíkmi, keď odídete na dlhší čas? Vtedy poprosíme známeho, aby sa o nich postaral, kým sme preč. Hocikomu ich nemôžeme zveriť, len takému, koho poznajú. Ináč tomu, že odcestujeme, sa vôbec netešia, Rozi si ľahne aj do kufra, len aby bránila baleniu. Vidím, že si členkou skupiny zbláznení do psov na sociálnej sieti. Áno, tu sa môžem porozprávať s ľuďmi s podobnými záujmami a rovnako zmýšľajúcimi. Poradíme si navzájom a podieľame sa na radostiach a starostiach. Tu by som sa vzchopila príležitosti, aby som povedala, že väčšina psov sa bojí petárd. V niektorých okolitých obciach prijali také všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázali používanie petard, vynímajúc koniec roka. Buďme ohľaduplní, nedovoľme, aby naši miláčikovia odišli svetom. Mnohí sa chytajú za hlavu, ako je možné spolužitie s toľkými psami hovorí Marica s úsmevom ale my vieme, že by bol svet bez nich chudobnejší. A Sikeres slammer szőgyéni gyökerekkel jelenleg Komáromban élő, tehetséges Melecsky Kristóf (Melecsky Gábor fia) megmérettette magát a III. SLAM OB versenyen és egészen az országos döntőig jutott. Többek közt ezen a videón látható: https://www.youtube.com/ watch?v=bv3yur8ncte Vele beszélgetek kezdetekről, felkészülésről és versenyről. -Három éve ismerem a slam poetryt, mint műfajt. Ez egy előadó költészeti verseny, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Egyre többet figyelgettem az ilyen videókat. Aztán kitört belőlem az első olyan szöveg, aminek volt értelme és szerkezete. Az első slam poetrys rendezvény, amin részt vettem az 2014 márciusában volt Komáromban. Óriási népszerűsége volt a slamnek, hihetetlen, de majdnem 400 ember volt ott. Ezen az estén volt open mic, ami azt jelenti, hogy aki akar, az szabadon elmondhatja a szövegét. Féltem eléggé, de vettem a bátorságot és odamerészkedtem a mikrofonhoz. Nem számítottam rá, de nagyon jól sikerült. E fellépésem után Laboda Robi meg a Lencsés Tomi a két felvidéki slammer szóltak, hogy ha van kedvem, akkor menjek velük fellépni. Párszor voltam is velük, amik szintén jól sikerültek. Több rendezvényen is szövegeltem, illetve a Selye gimiben is sikerült megszerveznem két slam rendezvényt, amire sokan kíváncsiak is voltak. Júliusban Pesten versenyeztem, ahol ötödik lettem. Valami oknál fogva jelentkeztem az országos verseny selejtezőjére. Máig nem tudom, hogy miért. A selejtezőn 150 versenyző indult. Erdélyből, MO-ról, és hárman a Felvidékről. A csoportok brutálisak voltak. Egy könnyű csoport sem volt. Ha lehet ilyet mondani, akkor az én csoportom volt talán, a legrosszabb. Fantasztikus slammerekkel kerültem egy csoportba - mikor megláttam a beosztást, nem kaptam levegőt a félelemtől. A pesti selejtezőn hihetetlen hangulat, pazarabbnál pazarabb előadók, szövegek. Az én csoportomat Csider István Zoltán kezdte, aki annak ellenére, hogy elsőként ment, nagyon odapakolta a szöveget. Utána jött Müller Heni, majd Melykó Ricsi. Elképesztő, hogy milyen szövegeket mondtak. Én teljesen kétségbe estem, hogy mi lesz itt. Teljesen máshol voltam, remegtem. Felmentem a színpadra és kitört belőlem a szöveg. Előjött a szavak mögötti tartalom, amit csak én tudok és sikert arattam. Nem érdekelt, továbbjutok-e. Maximálisan meg voltam elégedve a szövegem elmondásával. Csoportelsőként jutottam tovább a közönség és a zsűri által is. A Felvidékről rajtam kívül még Laboda Robi. A döntő hihetetlen izgalmas volt. 25,,kegyetlen slammerrel kellett versenyeznem. De nekem, és N még sokaknak ez már nem verseny volt, hanem ünnep, ahol örültünk egymásnak és egymás szövegeinek. Rengeteget tanultam. Remek előadók, szövegek követték egymást. Nagyon boldog voltam, hogy ott lehettem és részese ennek az egésznek. Hogy hogyan tovább? Elsősorban szeretnék fejlődni, megtalálni önmagamat, a saját stílusomat, minél több emberrel megismertetni ezt az egészet. -bk- Úspešný slamer so svodínskymi koreňmi adaný Krištóf Melecsky, syn Gabriela Melecskyho, žijúci toho času v Komárne sa zúčastnil na súťaži III. SLAM OB a dostal sa až na celoštátne kolo. Okrem iného ho vidieť na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=bv3yur8ncte 7

8 L ampl Zsuzsanna szociológus, újságíró, egyetemi tanár ezzel a címmel nyitotta meg kötetlen beszélgetés formájában zajló könyvbemutatóját saját szakterületének műhelytitkaiból, ill. publicisztikai munkásságából. A címet Randevú és más írások, 2012 méltán népszerű kötetéből kölcsönözte, mely válogatott publicisztikai írásait gyűjti össze közérthető stílusban. A szőgyéni Tükör - svodínske Zrkadlo RANDEVÚZNI JÓ molyan Huncutkásan izgalmas kaland részesei lehettek a helyi alapiskola kisdiákjai, mikor nemrégiben családi magazinunkkal, a Vasárnappal ismerkedhettek. Beszélgethettek a lap főszerkesztőjével, Cs. Liszka Györgyivel, valamint egy izgalmas virtuális Huncutka-találkozón vehettek részt Ázsoth Rékával, a Kultúra - család rovat szerkesztőjével. Huncutka vidáman indul el reggelente otthonról az iskolába, mint bárki más közületek - hangzott az ismertetés.tudjátok, mitől olyan egészséges?, Milyen színű az iskolatáskája? stb. - kérdések sora hangzott el. Mert nagy gyü- A könyvtár vendégeként elsősorban szociológusként volt jelen fókuszba helyezve fő kutatási területének alanyait, a szlovákiai magyarokat A szlovákiai magyarok szociológiája. Szlovákiai és magyar I., E konfliktusokkal és feszültségekkel terhelt közegről megtudhattuk: Ki a magyar? Milyenek vagyunk itt Szlovákiában? Milyen a szlovákiai magyarok nyelvhasználata?, Milyen a szlovák és magyar fiatalok értékrendje, nemzeti identitása, jövőképe és életmódjuk néhány jellemzője? A szerző azáltal, hogy a beszélgetés témáját kötetlenné tette, számos kérdéskört megválaszolt, így laikusan megfogalmazott gondolataink tudományosan is igazolást nyertek. Könyveit a MEDIAM KIADÓ jelentette meg, melyekkel bepillantást enged saját gondolkodásvilágába, problémafeltáró képességébe, fogódzókat adva az olvasónak a lét adta nehézségek újragondolására, ill. saját tapasztalatainak előhívására. HUNCUTKA ÉS VASÁRNAP - OLVASÓ TALÁLKOZÓ mölcs- és zöldségfaló. Piros... - sorjáztak a válaszok az általuk hozott vasárnapos jutalmakért.... az iskolában is szeret az elsők között lenni... Nagymamája jó meleg sapkát, sálat és kesztyűt is kötött neki, ezek a kedvenc téli ruhadarabjai. A konyhában sem rest: anyukája segédletével tucat számra gyártja karácsonyra a finom mézes sütiket. Huncutka a Vasárnapot nemcsak lapozza, hanem olvassa is, hogy tájékozott legyen. Otthon minden házimunkába besegít. Lételeme a mozgás imád a szabadban játszani, futni, bolondozni- hangzott tovább az ismertetés, a szórakoztatás... Végül Az írjátok meg Huncutkának! c. rovat népszerűsítése következett korábbi feladványokat véve alapul, mely remek gyerekekkel igazán jó mókának bizonyult. Az 1. és 2. osztályosok ígéretet is tettek Huncutkának, miszerint (majd) rajzokkal teszik színessé az új Művészkedő rovatot. Mindez egyénileg is megtehető a Lazaretská 12, Bratislava 1 postacímen. A délutáni találkozó már a lap iránt érdeklődő felnőttekhez szólt, ahol kellemes diskurzus alakult ki a hetilap szerkesztői és a hallgatóság között. A jelenlévők jól ismerték a lap tartalmát, így elmondhatták véleményüket, kérdéseket tehettek fel, ötleteikkel, észrevételeikkel pedig (a szerkesztőség örömére) gazdagíthatták a nagylelkű szerkesztőbizottságot. A szőgyéni olvasóknak külön köszönik az aktív részvételt, a kedves szavakat, a pozitív energiát és a mindebből fakadó szeretetet. Mgr. Smidt Veronika Na dobrú náladu Viete, čo je to totálna korupcia? Keď sudca podplatí obžalovaného, aby sa priznal. Bavia sa traja rybári: - Ja som ulovil päťkilového kapra. - Ja desaťkilovú šťuku. - Ja dvadsaťkilového sumca! Načo prvý dodá: - Že ja vôl vždycky začínam prvý. Dvaja mladíci v galérii moderného umenia. Okolo nich samé ohnuté trubky, rozbité sklo. Jeden hovorí: - Padáme, než nás obvinia, že sme to tu my rozbili. Nemecký turista je na salaši. Bača naňho kričí: - Pozor! Pes! Hryzie! - Was? Was? Bača na to: - Čože mňa, ale vás! Som váš nový riaditeľ a volám sa Kot. Pre tých, ktorí koktajú... som Dušan. Hazajöttem. Ott belül a honvágy nagyon hajtott. Kíváncsi voltam a rég nem látott otthonra, a szülőfalumra. Már hosszú évek múltak el, hogy nem jártam erre fele. A sors messzire vitt, csak az emlékeimben éltettem a szép,szent otthonom melegét. És a szívem dobolt mindig, ha rágondoltam. Sóhajtva csillogott a szemem, és a múltam emléke, ott belül megérintett. Egyedül maradtam. Az enyéim már rég elpihentek. Akár egy szál fa, mely körül elfogytak a fák. A csepp víz is vágyik, törekszik, gyülekszik sietve az övéihez. A virágszál is gyönyörű, de egy csokor még csodálatosabb... A világban a dolgok és a sorsok nem egyedüliek. Egyedül... Az egymásra utaltságunk a nagy evolúcióban, a teremtésben az egyedet, az egyént azért hozta létre, hogy tudjunk egymásnak örülni, egymásnak maradandót, emberit adni, fenntartani az életünk szépségét, a szeretet csodálatos életerejével és virágát a boldogságot. A teremtőnk is úgy alkotta meg a világot, hogy a hit, szeretet a békesség lakozzék mindörökké ott... ez lehetne az a vágy, mely minden embert vezérelhetne a világban. Egyedüliek vagyunk, de mind másképp éljük át... Az ünnepek, lehet jeles, egyházi vagy hagyományos, netán egyéni - mindig arról szóltak, hogy tudunk-e odafigyelni egymásra, ismerősre, barátra, családra. Hinzellér László 8

9 Iskoláink - Naše školy A Csillámporos karácsony szlovák tanítási nyelvű óvodások csoportjával beszélgettem karácsonyról, Jézuskáról, ajándékokról. A legkisebbtől a legnagyobbig lázba jöttek a gyerekek már a karácsony említésére is. Nekik ez még nem Jézus születése, inkább ajándékvárás. Én is kapok, én is kértem és sorolják mit. Lili igazi babát kért, amelyik tud enni, inni, pisilni. Ez a baba egyébként minden kislány álma. Egyedül Hanka nem kért babát, hanem lovacskát, mert ő azt szereti. A fiúk autót, repülőt, biciklit. Sebastian még táblagépet is vár a fa alá. Azt sokan sajnálják, hogy sose bírják meglesni a Jézuska érkezését, mert elalszanak, de akadnak olyanok, akik már látták. Lili és Andris úgy írják le, tiszta hófehér volt, Danko még hozzáteszi, gyönyörű is. És hogy hol lakik Jézus? Hát FÖNT. Na de, hogyan szerez tudomást arról, ki milyen ajándékot szeretne? Laura a testvérének diktálta le a Jézuskának szánt levelet, Lili az apukájának. Olivér ő maga írta meg. Mutatja is a sok hullámos vonalat és állítja, azt a Jézuska el tudja olvasni. Laura, Lara, Michelle és Karin elmondják, ezeket a leveleket kiteszik az ablakba, hogy könnyebben rátaláljon. Andris nem is érti a kérdést hát a Jézuska tudja, hogy mit szeretek! Mindenki bizonyos benne, csak a jó gyerekek kapnak ajándékot. A kérdésre: Ti jók vagytok? Mindenki igennel felel. Egyedül Olivér hezitál, úgy érzi, ő néha csintalan. Az anyukák és apukák is egytől egyig kapnak ajándékot, mert hát ők mindig jók állítják a gyerekek. És hogy honnét veszi a Jézuska a sok ajándékot? Dráčik! kiáltják kórusban. Nekem Lívia óvó néni magyarázza, hogy az játékbolt, ahol játékok tömkelege kapható. De hogy tud ott Jézus vásárolni? értetlenkedek. Hát a csillámport pénzzé változtatja mondja Laura. Nem tudtad? -bk- R Trblietajúce Vianoce ozprávala som sa so škôlkarmi z materskej školy s výchovným jazykom slovenským o Vianociach, o Ježiškovi, darčekoch. Počnúc najmenších až po najväčších boli vzrušení už pri spomínaní Vianoc. Pre nich to neznamená narodenie Ježiša, skôr očakávanie darčekov. Aj ja dostanem, aj ja som prosil... a vymenúvajú čo. Lili chcela ozajstnú bábiku, ktorá vie jesť, piť, cikať. Táto bábika je snom každého dievčaťa. Jedine Hanka nechcela bábiku, ale koníka, lebo toho má radšej. Chlapci chceli auto, lietadlo, bicykel. Sebastian čaká pod stromčekom aj tablet. Mnohí ľutujú, že nedokážu vysliediť príchod Ježiška, lebo zaspia, ale nájdu sa aj detí, ktoré ho už videli. Lili a Andris ho opisujú, že bol celý biely, Danko dodáva, že aj prekrásny. A že kde býva Ježiš? Predsa HORE. Ale ako sa dozvie, kto by chcel akú hračku? Laura nadiktovala list adresovaný Ježiškovi sestre, Lili zas otcovi. Oliver sám napísal. Ukazuje množstvo vlnoviek a tvrdí, že to Ježiško dokáže prečítať. Laura, Lara, Michelle a Karin mi povedali, že tieto listy dajú do okna, aby ich ľahšie našiel. Adris nerozumie otázke, Ježiš predsa vie, čo mám rád! Každý je presvedčený, že iba dobré deti dostanú darček. Na otázku: Vy ste dobrí? Každý odpovedal ÁNO. Jedine Oliver si myslí, že občas je nezbedný. Aj mamičky a oteckovia dostávajú darček, lebo oni sú dobrí tvrdia deti. A že odkiaľ berie Ježiško tak veľa darčekov? Dráčik kričia zborovo. Mne to vysvetľuje pani učiteľka Lívia, že je to obchod s hračkami, kde možno nájsť hromadu hračiek. Ale ako tam dokáže Ježiško nakupovať? - pýtam sa nechápavo. Predsa hviezdny prach zmení na peniaze hovorí Laura. Nevedela si? A Baba-mama Klub-ba is ellátogatott a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Zsákjából csupa finomságok kerültek elő. A hálás gyerekek a Hull a pelyhes fehér hó... dalocskával búcsúztatták a kedves Mikulás bácsit. Týmto chceme vyjadriť úprimné poďakovanie žiakov ZŠ s VJS za bohatú mikulášsku nádielku všetkým zúčastneným, ktorí sa na nej spolupodielali a v neposlednom rade Mikulášovi a jeho čertovským pomocníkom. A szlovák iskolából egyenesen a csongrádys gyerekekhez tartott Mikulás bácsi. Alaposan felpakolt, nem is bírta a sok ajándékot egyedül cipelni - két bájos, bár igen csintalan ördöglány volt a segítségére. Villáikkal meg is csiklandozták a gyerekek hátsóját, Mikulás bácsi nem győzte őket jóra inteni. A gyerekek se várták üres kézzel a Mikulást, minden osztály műsorral kedveskedett neki. Ő nagyon élvezte az előadásokat a jelenlévő szülőkkel együtt. V Imatrikulácia najmenších stredu sa v priestoroch jedálne ZŠ konala imatrikulácia najmenších žiakov školy - prváčikov. Celou slávnosťou prvákov sprevádzali najstarší žiaci školy pod dohľadom tr. p. uč. Mgr. M. Karabinošovej. V úvode prváčikov privítala víla, ktorej museli pomáhať pri naprávaní chýb nezbedného Nemotorka. Po splnení všetkých úloh v ktorých naši najmenší žiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti boli slávnostne pasovaní a zároveň prijatí do cechu žiakov. Odmenou im okrem nezabudnuteľných spomienok boli záložky, pamätný list a sladká drobnosť. Mgr. V. Pinterová 9

10 Hirdetések Inzeráty Fejtörő- Hlavolam Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Fájó szeretettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján Majthényi Tiborra. emlékét őrző családja A SZŐGYÉNI VADÁSZTÁRSASÁG A SZŐGYÉNI VADÁSZTÁRSASÁG tisztelettel meghívja Önöket a tisztelettel meghívja BÁLBA Önöket a SZILVESZTERI SZILVESZTERI amely BÁLBA amely december 31-én órai december 31-én órai kezdettel kezdettel kerül megrendezésre a szőgyéni kultúrház báltermében. A múlt havi rejtvény megfejtése: a szövetkezeti pince előtt álló Szent Orbán szobor. A Szőgyéni Mezőgazdasági Szövetkezet Pincészetének 10 eurós borcsomagját Sárai Viktor nyerte, aki Angliából küldte el a megfejtést. Új feladvány: Melyik szőgyéni épület részlete látható a képen? A kisorsolt megfejtő a Fiala-Vitalita kft. 10 eurós bio gyümölcslé csomagját nyeri. A megfejtéseket a várjuk. Rozlúštenie z minulého čísla: Socha sv. Urbana pred družstevnou pivnicou. Balíček vín v hodnote 10 eur od Poľnohospodárskeho družstva vo Svodíne vyhral Viktor Sárai, ktorý správnu odpoveď poslal z Anglicka. Nové zadanie: Ktorá nehnuteľnosť vo Svodíne sa skrýva na obrázku? Vyžrebovaný výherca získa od Fiala-Vitalita s.r.o. balíček prírodných ovocných štiav v hodnote 10 eur. Riešenia posielajte na kerül megrendezésre a szőgyéni kultúrházduó báltermében. Hangulatos zene: DYNAMIC DYNAMIC DUÓés AHangulatos jegyár (17 )zene: vacsorát, bort, desszertet tartalmaz. A jegyár (17 frissítőt ) vacsorát, bort, desszertet és frissítőt tartalmaz. Jegyelővétel: Metz Szilvia Smidt Marianna 0918 Jegyelővétel: Metz Szilvia Volter Gabriella Smidt Marianna Volter Gabriella A rendezvény ideje alatt bár üzemel! A rendezvény ideje alatt bár üzemel! adasok/ _szakalos_ eva Szakálos Éva művészettörténész, múzeumpedagógussal Bokor Réka beszélgetett a Rádio Orient műsorában - Múzeumpedagógiai foglalkozások az Esztergomi Várban és a Balassa Múzeumban POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ SVODÍN POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ SVODÍN Vás srdečne pozýva na h t t p : / / w w w. t e l e v i z i o. sk/2014/12/pozsonyi-meselechner-odonrol/ Vás srdečne pozýva PLES na SILVESTROVSKÝ SILVESTROVSKÝ ktorý sa usporiadaples november 24-én Mánya B. Ágnes: Lechner, Pozsonyi mesék című könyvének bemutatója valósul meg a Magyar Intézetben. A pozsonyi Kék templom építésének mesés története elevenedik meg a könyv lapjain Matrka Simon jellegzetes illusztrációi segítségével. sa usporiada dňaktorý 31. decembra 2014 dňa o31. decembra hodine2014 o vo veľkej sále kultúrneho domuhodine vo Svodíne. vozábavná veľkej sále kultúrneho domu vo Svodíne. muzika: DYNAMIC DUÓ Zábavná DYNAMIC DUÓ V cene (17 )muzika: je zahrnuté večera, víno, dezert a občerstvenie. V cene (17 ) je zahrnuté večera, víno, dezert a občerstvenie. Predaj lístkov: Metz Szilvia Smidt Marianna 0918 Predaj lístkov: Metz Szilvia Volter Gabriella Smidt Marianna Volter Gabriella Počas podujatia sa prevádzkuje bar!060 Počas podujatia sa prevádzkuje bar! A köbölkúti hentes értesíti Önöket, hogy megnyitotta üzletét a Szolgáltatások Házában. Minden héten új akciók. Szeretettel várnak minden vásárlót. Mäsiar z Gbeliec Vám oznamuje, že otvoril predajňu v Dome služieb. Každý týždeň nové akcie. Srdečne očakáva každého potencionálneho zákazníka. 10 V i d e ó a j á n l ó 100% prírodné BIO OVOCNÉ ŠŤAVY PESTOVATEĽ BIO OVOCIA A ZELENINY VÝROBCA BIO OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤIAV FIALA - VITALITA s.r.o Svodín, Maďarskosvodínska cesta 42, Tel.: ,

11 Sport - Šport Az Akinél a sport életmód A 19 éves Vincze Viviennel beszélgetek edzőterem környékén inkább fiúkat látni, de örömmel vettem észre, te is onnét jöttél ki. Rendszeresen jársz edzésre? kérdezem a talpraesett lánytól. Igazából körülbelül 15 éves koromban kezdődött, amikor rájöttem, hogy változtatni kéne az alakomon, mivel már nem tetszett, amit láttam a tükörben, sőt zavart egy idő után. Gondolom, senki sem szeretne leragadni a kislányos kategóriánál, mindenki szeretne jól ki nézni. Kezdtem fogyni, mivel rendszeresen tornáztam, és 17 éves koromra megvolt az az alakom, amire vágytam, de valahogy nem volt elég. Nem hagytam abba a tornát, sokszor keményen diétáztam torna mellett, de végül mindig az lett belőle, hogy nem bírtam. Igaz hogy lefogytam, de mindent rosszul csináltam. Mostanra rájöttem, hogy nem elég a torna, ha minden szemetet megeszik az ember. Szerencsére anyukám segít a speciális étrendemben, ami napi ötszöri étkezésből áll - persze diétásan - azoknak a dolgoknak az elhagyásával, ami nem hiányzik a szervezetből. Próbálom megoldani a heti háromszori edzést az edzőteremben. Iskola mellett néha nehezen bírom öszszehozni, de igazából szerintem az embernek arra van ideje, amire szakít magának. Ez mellett minden nap edzem otthon is főleg hasra, lábra, karokra saját testsúllyal. Mellette futni is járok, ha időm engedi. Van edzésterved, vagy csak az éppen szabad gépeket használod? Profi edzéstervem nincs. Igazából nekem azok az edzőtermi teendők, amiket folytonosan elvégzek. Ez kb. egy órát igényel. Ezekre a gyakorlatokra építek mindig valami újat és pluszba, amit jónak látok. Úgy gondolom, hogy a testemet én irányítom, én tudom, mit bír, mi a jó neki - és ha ehhez az társul, hogy érzem, jobb a kondim és az alakom, annak ellenére, hogy még csak két hónapja edzek, akkor valószínűleg nem csinálom rosszul a dolgokat még így amatőrként sem. Nagy segítségemre van a net is, mivel igen sok motivációs videót, gyakorlatot, profi tanácsokat találni ott. A tanácsokat egyébként szívesen elfogadom mindenkitől, ha látom, hogy érti a dolgát. Mivel nem régóta járok a terembe, a gépek, súlyok helyes használatát is meg kell tanulnom, mert ezeket gyakorlatban szemügyre venni az igazi. Mennyi időt szánsz az edzésre? Az erősítő teremben minimum 1, maximum 2 órát vagyok, ez függ a hangulatomtól, időmtől és a sulitól. Viszont amint mondtam, futni is járok. Megesik, hogy egy nap többször neki állok különböző gyakorlatokat csinálni, akár unalomból is otthon. Vannak ott más lányok is? Hogyan viszonyulnak hozzád a fiúk? A teremben lévő fiúkra nem lehet egy rossz szavam se, ugyanis annak ellenére, hogy én vagyok ott az egyedüli lány, és korban se vagyunk egyformák, sok mindenbe segítenek és nagyon jó tanácsokat is adnak egy-két gyakorlathoz. Kitartó vagy? Sok embertől hallottam, hogy először nagy a lelkesedés, majd egy idő után abbahagyják ezt az életmódot. Én egyenlőre kitartó vagyok, és nagyon jól érzem magam így. Próbálom megvalósítani azt a célt, amit kitűztem magamnak és főként azok a személyek adnak ebben nagy löketet, akik már fiatal korom óta kételkedtek bennem. bk- O U koho je šport životným štýlom Hovorím s 19-ročnou Vivien Vincze kolo telocvične vidieť skôr chlapcov, ale s potešením som zbadala, že aj ty prichádzaš odtiaľ. Pravidelne chodíš na tréningy? pýtam sa obratnú dievčinu. Pravdu povediac, začalo sa to asi v mojich 15-tich, keď som si zaumienila, že potrebujem zmeniť svoju postavu, lebo sa mi nepáčilo, čo som videla v zrkadle, dokonca mi to veľmi vadilo. Myslím si, že nikto nechce zostať v kategórii malé dievčatko, každá by chcela vyzerať dobre. Začala som chudnúť, lebo som pravidelne cvičila a v 17-tich som už mala postavu, ktorú som chcela, ale akosi to nestačilo. Neprestala som cvičiť, niekedy som držala tvrdú diétu, ale nakoniec som to nezvládla. Pravda je, že som schudla, ale všetko som robila zle. Teraz už viem, že nestačí cvičiť, keď človek zje všetko nezdravé. Našťastie mi mamička pomáha v špeciálnom stravovaní, čo pozostáva zo stravovania 5-krát denne samozrejme diétne, a zanechať tie, čo nechýba organizmu. Snažím sa týždenne 3-krát cvičiť v telocvični. Popri škole to niekedy ťažko zvládam, ale podľa mňa si človek nájde čas na to, na čo chce. Okrem toho každý deň cvičím aj doma vlastnou váhou hlavne na brucho, nohy a ramená. Keď mi čas dovolí, tiež behám. Máš plán cvičenia alebo využívaš iba voľné zariadenie? Nemám profesionálny plán cvičenia. Pre mňa sú úlohami v telocvični tie, ktoré pravidelne vykonávam. To zaberie približne 1 hodinu. Tieto cvičenia rozširujem navyše s niečím novým, čo považujem za vhodné. Myslím si, že svoje telo riadim sama, ja viem, čo zvládne a čo padne dobre, a keď mám ten pocit, že mám lepšiu kondíciu a postavu napriek tomu, že cvičím iba 2 mesiace, tak pravdepodobne nerobím veci zle ani takto amatérsky. Koľko času venuješ cvičeniu? V posilňovni minimálne 1-2 hodiny, to závisí od nálady, času a školy. Ale ako som spomínala, chodím behať. Stane sa, že začnem z času na čas len tak z nudy doma rôzne cvičenia. Sú tam aj iné dievčatá? Aký prístup majú k tebe chlapci? Na chlapcov z telocvične nemám jedno špatné slovo napriek tomu, že som tam jediné dievča a aj veková kategória je iná, v mnohom mi pomáhajú a dávajú dobré rady pri niektorých cvikoch. Si vytrvalá? Od mnohých som počula, že najprv je veľké nadšenie, potom prestanú s týmto životným štýlom. Ja som zatiaľ vytrvalá a cítim sa dobre. Snažím sa dosiahnuť vytýčený cieľ a pomáhajú mi v tom hlavne tie osoby, ktoré o mne od mladosti pochybujú. A Sport Klub mellett működő Asztalitenisz szakosztály a két ünnep közt helyi asztalitenisz versenyt hirdet - diákok, ifjúságiak és felnőttek számára. Időpont: december 28., vasárnap, 9.00 óra Helyszín: Tornaterem A rendezvényekre jelentkezni lehet az AT szakosztály edzésein: szerda: 16,00-18,00 ó, csütörtök: 18,00-20,00 ó. vagy a mobilon. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell az egészségéért! /hila/... Klub stolného tenisu medzi dvomi sviatkami usporiada súťaž v stolnom tenise pre žiakov, mládež a dospelých. Začiatok: v nedeľu 28. decembra 2014 o 9.00 hodine Miesto: Telocvičňa Prihlásiť sa môžete na tréningoch stolného tenisu v stredu od 16 do 18 h., vo štvrtok od 18 do 20 h. alebo na tel. č. 0907/ Každý potrebuje trochu pohybu kvôli vlastnému zdraviu /hila/ 11

12 Infótár Informácie In memoriam Szelecký István élt 48 évet Kollár szül. Urban Paulína élt 72 évet Jónás szül. Dukony Gizella élt 87 évet Péterfia szül. Kurcz Teréz élt 68 évet A hónap fotói Fotografie mesiaca RendőrSzem November 9. Alapiskolás lányokból álló csapat rémülten kért segítséget a községi rendőrségtől. Egymás szavába vágva panaszolták, hogy az egyik barátnőjük elszökött (elmenekült) otthonról, és az egyik barátnőjénél talált menedéket. Édesanyja amikor rátalált a helyszínen megverte és hazavonszolta. A család felkeresését követően az édesanya az eseményekről a következőképpen nyilatkozott: - Nem bírok se fizikailag se lelkileg a tinédzser lányommal. Nem engedtem ki őt a barátnőivel, ezért dührohamot kapott és elmondott mindennek. A szobájában szétdobált mindent, kitörte az ajtó beüvegezett részét és elszökött otthonról. Miután hazahoztam, azóta csak duzzog a szobájában, és nem lehet szót érteni vele. Az ilyen és ehhez hasonló családi viszályok mindenki számára történő kielégítő megoldása az egyik legnehezebb feladatok közé tartozik. November 28. Bejelentés érkezett az állami rendőrséghez, hogy valakit több ízben megfenyegettek. Ők azt kérték tőlünk, hogy ellenőrizzük le a helyzet komolyságát, illetve tartózkodjunk a helyszínen, amíg az ő egységük meg nem érkezik. A továbbiakban az állami rendőrség járt el. A hónap folyamán a községi rendőrség három ízben rótt ki pénzbírságot a különböző kihágások elkövetőinek. Ezek között szerepelt durva magatartás, kutyatartással kapcsolatos helyi érvényű rendeletek megsértése, valamint tiltott utcai árusítás ténye. Obecná polícia hlási 9. novembra skupina žiačok základnej školy preľakane pýtala pomoc od obecnej polície. Skáčuc si navzájom do reči hovorili, že jedna ich priateľka ušla z domu a našla si úkryt u priateľky. Keď ju matka našla, zbila ju a odvliekla domov. Počas návštevy rodiny sa matka vyjadrila nasledovne: Nezvládam fyzicky ani psychicky výchovu svojej dcéry v puberte. Nedovolila som jej odísť s priateľkami, tak v návale hnevu mi dcéra vynadala. Vo svojej izbe všetko rozhádzala, vylomila sklenenú časť dverí a ušla z domu. Odvtedy, čo som ju doviedla domov, je vo svojej izbe a nedá sa s ňou prehovoriť. Uspokojivé riešenie takýchto a podobných rodinných nezhôd patrí medzi najťažšie úlohy. 28. novembra prišlo oznámenie štátnej polícii, že niekomu sa viackrát vyhrážali. Požiadali nás o preverenie vážnosti situácie a aby sme sa zdržiavali na mieste, kým nedorazia. Po príchode situáciu riešila štátna polícia. Počas mesiaca november obecná polícia v troch prípadoch uložila peňažnú pokutu za hrubé správanie sa, porušovanie VZN ohľadne chovu psov a nepovolený pouličný predaj. OBECNÁ POLÍCIA: 0905/ Vydáva Kiadó: Obec Svodín Szőgyén Község, Hlavná 1, Svodín, IČO: Evidenčné číslo EV 3116/09 Redaktor Szerkesztő: Bokor Klára, Mgr. Grafika: Szabó Attila Kontakt Elérhetőség: mobil Uverejnené články, ich obsahy a názory v nich prezentované sa nemusia zhodovať s postojmi redakcie. A lapban megjelent vélemények kizárólag a szerzők véleményét tükrözik. Uzávieka: každý mesiac 10-eho. Lapzárta: minden hónap 10-én. Boldizsár J. Sámson felvétele Fut a falu kicsinyekkel és nagyokkal Évbúcsúztató és Újévi Futóverseny - december 27-én és január 17-én A helyi Relax Klub, a Természetbarátok Turisztikai Kör és AT Klub szervezésében. Három kategóriába indulhatnak a jelentkezők: gyerek/ifjúsági, család, felnőttek. Találkozó (mindkét rendezvény esetében) 9.00 órakor a helyi kultúrháznál. Szeretettel meghívunk és várunk mindenkit! A helyezettek értékes díjakkal jutalmazzuk! Dedina beží s malými aj veľkými Záver roka a bežecké preteky decembra a 17. januára Organizátormi sú Miestny Klub Relax, turistický krúžok Priatelia prírody a Klub stolného tenisu. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 3 kategórií: deti/mládež, rodiny, dospelí Stretnutie (v oboch podujatiach ) o 9.00 h. pred kultúrnym domom. Srdečne pozývame a očakávame každého Umiestnených obdarujeme hodnotnými cenami! Programok - Programy December 18. A Csongrády Lajos Alapiskola karácsonyi műsora, KH órakor December 19. Jedličková slávnosť v ZŠ o 9.00 hod. December 21. a Betlehemi Láng szétosztása a szentmiséken cserkészek Skauti rozdávajú Betlehenský plameň na sv. omši December 27. Évbúcsúztató futóverseny, találkozó a KH előtt 9.00 órakor Bežecké preteky, stretnutie o 9.00 pred KD December 28. asztalitenisz verseny, tornaterem 9.00 órakor súťaž v stolnom tenese, telocvičňa o 9.00 hod. December 31. Szilveszteri bál kezdettel Silvestrovský ples o hod. Január 1. Tüzijáték 0.30 órakor - Ohňostroj o 0.30 hod. Január 17. Újévi futóverseny, találkozó a KH előtt 9.00 órakor Bežecké preteky, stretnutie o 9.00 pred KD 12

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 17/2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 08. júla 2016 Z á p i s n i c a 17. Slávnostného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja

2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja 2012. október Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola diáklapja XIV. évfolyam, V. szám Tartalom Bevezető szövegelés az új szerkesztőtől Az igazgatónő évnyitó beszéde Interjú az új igazgatóhelyettessel

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik!

BESZÁMOLÓ Operation Orphan szeretnék megköszönni nekik! BESZÁMOLÓ Örömmel és várakozással telt el az idő tavasz óta az intézményeinkben, hiszen ígéretet kaptunk, hogy téli ruhadarabok, cipők gyűjtését tervezi, szervezi az Operation Orphan. Ígéretüket megtartották,

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400

Bogáncs Állatmenhely 8900 Zalaegerszeg, Csilla d l Nyitva tartás: hétf t l-vasárnapig 1000-1400 BAMBI: ALISA: született 2007. december 1. született 2008. március 1. szuka ivartalanított szuka Roti keverék. Játékos kölyök. Vizslakeverék. Kamaszkorát éli, nagyon eleven és játékos. BIKFIC: már gazdára

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói

Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Merre induljunk ha gyerekkel utazunk Boldogkőváralja és környéke látnivalói Aki gyerekkel utazik az tudja, hogy a legfontosabb nekünk szülőknek, hogy a kicsik jól érezzék magukat, mert akkor nekünk is

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben