SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA közművelődési feladatellátásának, általános, részletes szakfelügyelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA közművelődési feladatellátásának, általános, részletes szakfelügyelete"

Átírás

1 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA közművelődési feladatellátásának, általános, részletes szakfelügyelete Vizsgált önkormányzat: SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS Címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u Telefon: 94/ Szakfelügyeleti vizsgálat ideje: december március 1. Szakfelügyelő: Kelemen Gyula Engedély száma és kelte: Sz.: 108/2001 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 49. Telefon: 30/ Szakfelügyelő: Németh József Engedély száma és kelte: Sz.: F-64/2003 Címe: 8230 Balatonfüred, Déryné u. 28. Telefon: 30/ Szakfelügyelő: Papp Ferenc Engedély száma és kelte: Sz.:4358/1997 Címe: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7. Telefon: 30/

2 TARTALOM I. Bevezető 4 A szakfelügyeleti vizsgálat előzményei, a vizsgálat előkészítése 4 1. A vizsgálatot kiváltó ok 4 2. A vizsgálat célja és feladata 4 3. A vizsgálat elrendelése, jogi keretei, időtartama 4 4. A vizsgálat előkészítése, tartalmi, formai keretei a) Kapcsolatfelvétel 4 b) Vizsgálati terv 5 c) A vizsgálat során bekövetkezett lényegi változások 7 5. A vizsgálat előkészítésének és előkészítettségének véleményezése, értékelése, tanulságok 7 II. Bevezető helyzetelemzés 7 1. Szombathely általános bemutatása 7 a) Földrajzi környezet, településtörténet, társadalomtörténet 7 b) Iparfejlődés, kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások 9 c) Szociokulturális fejlődéstörténet, helyi szellemi kulturális gyökerek, hagyományok, helyi kulturális örökség 11 d) A település általános helyzetének jellemzése, fejlesztési elképzelések és tervek Szombathely kistérségi kultúrája, önazonosságát kifejező sajátosságok Részösszegzés 14 III. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása 15 A. Szombathely kulturális-közművelődési politikája Településfejlesztési koncepció Kulturális koncepció Helyi közművelődési rendelet Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok bizottsága Város-megye egyeztetés és a Közös Intézményeket Fenntartó Társulás Részösszegzés 22 B. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közművelődési igazgatása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó részei Hivatali ügyrend, szakterületi határozatok A választott testület munkája Önkormányzati költségvetés, a szakterület finanszírozási rendszere és tényadatai Részösszegzés 28 2

3 C. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatali munkája A közművelődési szakigazgatási szakmai irányítása, felügyelete 28 a) A polgármester hatásköre, feladata 28 b) A jegyző hatásköre, feladata 28 c) A közművelődés irányítás-felügyelet formális szervezete A hivatal önálló közművelődési tevékenysége Részösszegzés 30 IV. Szombathely kulturális-közművelődési rendszere, tevékenysége 30 A. Az alapellátást végző intézmények bemutatása Művelődési és Sportház Oladi Művelődési Központ Gyermekek Háza Művészetek Háza Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Nyitra utcai Általános Művelődési Központ 61 B. A helyi közművelődés egyéb színterei Mesebolt Bánszínház Ungaresca Táncegyüttes Szombathelyi Szimfonikus Zenekar Civil szervezetek Népünnepélyek Területi-, regionális-, nemzetközi kulturális kapcsolatok Részösszegzés 71 V. A vizsgálati jelentés összefoglalása Vizsgálati tapasztalatok és következtetések 72 a) Erősség 72 b) Fogyatékosság Konkrét javaslatok, teendők az önkormányzat részére 72 VI. Dokumentumok, források, hivatkozások 73 VII. Mellékletek jegyzéke 74 3

4 I. Bevezető A szakfelügyeleti vizsgálat előzményei, a vizsgálat előkészítése 1. A vizsgálatot kiváltó ok Az évi CXL. törvény 88. i) pontja szerint a miniszter közművelődési ágazati irányító hatásköre kiterjed arra, hogy szakfelügyelet keretében ellenőrizze e törvény előírásainak betartását és a központi támogatások felhasználását. 2. A vizsgálat célja és feladata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának általános, részletes szakfelügyelete az 5/1999. (III.26.) NKÖM rendelet alapján. 3. A vizsgálat elrendelése, jogi keretei, időtartama A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Közművelődési Főosztálya a 4.4/1515-1/2003. számú levelében elrendelte Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának általános, részletes szakfelügyeletét az 5/1999.(III.26.) NKÖM rendelet alapján. Időtartam: december március A vizsgálat előkészítése, tartalmi, formai keretei a) Kapcsolatfelvétel A minisztérium értesítése nyomán Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata már várta a szakfelügyeleti vizsgálat kezdetét. Dr. Kaczmarski János jegyzővel és Horváth Krisztina a Kulturális Iroda vezetőjével folytatott telefonos egyeztetés alapján a szakfelügyeletet indító megbeszélésre a 2003-as év decemberi ünnepei után január 5-én került sor. A találkozó résztvevői: Dr. Kaczmarski János jegyző Feiszt György alpolgármester Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Kulturális és Sportosztály vezetője Horváth Krisztina, a Kulturális Iroda vezetője Horváth György, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke Kelemen Gyula szakértő Németh József szakértő Papp Ferenc szakértő Dr. Ipkovich György polgármester a megbeszélésen nem tudott részt venni, mert hivatalos elfoglaltsága miatt külföldön tartózkodott. A találkozón tájékoztattuk a várost képviselő tisztségviselőket a felügyelet menetéről, a szakértők közötti munkamegosztásról. Egyeztettük a felügyeleti 4

5 munkába bevontak körét a településen közművelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek látogatásának várható időpontját. A megbeszélésen átadtuk a szakfelügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumokat megnevező levelet. b) Vizsgálati terv Szombathely történelmi múltú város a Kisalföld délnyugati részén, közel a nyugati országhatárhoz, Vas megye székhelye. Szombathelyen az élet minősége az országos átlagnál jobbnak mondható. A polgári hagyományok, az iskolázottság és a szakképzettség magas foka, a közművelődés terén is színvonalas munkát igényel. Feltételezésünk szerint jól felszerelt intézmények, képzett szakemberek és aktív közösségek tevékenységét tanulmányozhatjuk a vizsgálat során, mely munkát a közgyűlés, a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságán valamint a Polgármesteri Hivatalon keresztül koordinálja, és anyagilag támogatja. Szombathely kulturális élete az igényeknek megfelelően széles skálán mozog. Kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzat által önállóan, illetve a megyével közösen fenntartott intézmények munkájának tanulmányozására. A vizsgált dokumentumok két nagy csoportra oszthatók. Az önkormányzat működését és a közművelődési feladatokat meghatározó iratok: közművelődési rendelet, településfejlesztési koncepció, középtávú kulturális koncepció, együttműködési szerződések kulturális szervezetekkel, költségvetési rendeletek, közgyűlési határozatok, amelyek a közművelődést érintik. A közművelődési intézmények feladatellátásához szükséges okiratok: Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat, munkatervek, munkaköri leírások, kollektív szerződés, egyéb intézményi szabályzatok értékelő beszámolók, munkanaplók. Szombathely fős megyeszékhelyként a középvárosok közé tartozik, Vas megyében az egyedüli jelentős város. Kulturális életének felügyeleti vizsgálatakor a helyi szakemberekkel egyeztetve, azokat az intézményeket és szervezeteket látogattuk meg, ahol az önkormányzat fenntartói státusza domináns. A szakértők között a terület alábbi felosztása jött létre: 1. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása, kulturális-közművelődési politika, igazgatás, szakmai irányítás felügyelete Németh József 2. Művelődési és Sportház, Oladi Művelődési Központ, Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ. Papp Ferenc 3. Gyermekek Háza, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Művészetek Háza, Mesebolt Bábszínház, Ungaresca Táncegyüttes, Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, civil szervezetek Kelemen Gyula 5

6 Felügyeleti programterv január 5. - kapcsolatfelvétel Szombathelyen, a Városházán; - a vizsgálathoz szükséges dokumentumok listájának átadása; - a szakértők közötti feladatmegosztás ismertetése; - a vizsgáltak körének meghatározása; - a tervezett látogatási időpontok egyeztetése, a Kulturális Iroda vezetőjével; Helyszín: Szombathely, Városháza január 10-től - február 20-ig - a szakértők egyéni terv alapján végzik feladataikat, szakértők közötti munkakapcsolat telefonon és Interneten február a vizsgálat összegzése, részanyagok egyeztetése; - a hiányzó adatok pótlása; - a szakértői vélemények dokumentálása; - a jegyzőkönyv és a mellékletek összeállítása. Helyszín: Zalaegerszeg, Apáczai Általános Művelődési Központ Szakértői látogatási tervek Kelemen Gyula január A kért dokumentumok átnézése és átvétele a Polgármesteri Hivatalban. - Információgyűjtés a látogatandó intézményekről. - Civil szervezetek tevékenységének megismerése január Gyermekek Háza látogatása, fotózása, dokumentumok bekérése február 9. - Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ látogatása, fotózása, dokumentumok bekérése. - Mesebolt Bábszínház és az Ungaresca Táncegyüttes látogatása február részvétel a közművelődési intézmények vezetői részére rendezett értekezleten. - a Művészetek Háza látogatása, fotózása, dokumentumok bekérése február szakmai egyeztetés a Megyei Művelődési és Ifjúsági központban és a Városházán. - hiányzó dokumentumok pótlása. A látogatásokat telefonon történt időpont egyeztetés előzte meg. Németh József január A kért dokumentumok átvétele a Városházán, ismerkedő bevezető beszélgetés a Kulturális Iroda vezetőjével. 6

7 február A dokumentumok áttanulmányozása során felmerült kérdések tisztázása a Kulturális Irodán. - A hivatal szervezeti felépítése, működése, interjú a dolgozókkal február Pótlólag bekért dokumentumok átvétele, záró beszélgetések a Városházán. Papp Ferenc február Oladi Művelődési Központ vizsgálati látogatása február Művelődési és Sportház, Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ vizsgálata. c) A vizsgálat során az előzőekben bekövetkezett változások A felügyeleti vizsgálatot a város vezetése támogatta. Horváth György bizottsági elnök és Horváth Krisztina irodavezető naprakész segítséget nyújtott a munkához. A vizsgálat ideje alatt szembesültünk azzal a ténnyel, ami várható volt, hogy Szombathely kulturális élete sokszínű és összetett. Következetesen tartottuk magunkat a kezdő megbeszélésen meghatározottak köréhez, melyek az önkormányzat által támogatandók első sorába tartoznak és reprezentálják a város közművelődését. A látogatott intézményeken keresztül képet alkottunk a csatlakozó szervezetek, közösségek munkájáról, amit az anyagban csak érintőlegesen tudunk ismertetni. 5. A vizsgálat előkészítésének és előkészítettségének véleményezése, értékelése, tanulságok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának közművelődési feladatellátását feltáró szakfelügyeletéhez a feltételek biztosítottak. A város közművelődéséért felelős vezetők, szakemberek a vizsgálathoz szükséges információkat megadták. A város kulturális életének széles spektrumából a domináns területek elemzésével szeretnénk hozzájárulni a település közművelődésének fejlődéséhez. II. Bevezető helyzetelemzés 1. Szombathely általános bemutatása a) Földrajzi környezet, településtörténet, társadalomtörténet Szombathely történelmi múltú város, nem messze a nyugati országhatártól, Vas megye székhelye, a Nyugat-Dunántúl természetes központja. A város az Alpokalja és a Vasi Síkság határán, a Gyöngyös és a Perint patakok partján, kavicsos 7

8 hordaléktalajon terül el. A települést észak-déli irányban átszelő két patak érdekessége, hogy az eredetileg egy vízfolyás a várostól néhány km-re északra egy duzzasztógátnál ágazik ketté, és közülük az egyiknek, a Gyöngyösnek a medre mesterséges, még a rómaiak idejében ásott csatorna. A város egy enyhén lejtős síkságon fekszik, de ez a beépítettség miatt alig látszik. Nyugati szélén, egy törésvonal mentén dombsor húzódik, amely egészen a Kőszegi-hegységig folytatódik. A domb legmagasabb pontján lévő kilátóból tiszta időben a síkságból kiemelkedő tanúhegyeket, a Ságot és a Somlót is látni. A domb aljában is folyik egy patak, az Olad-, vagy más néven Arany-patak, amely a Perintbe ömlik - ez a vízfolyás táplálja az egykori téglagyári gödrök helyén létrehozott Csónakázó tavat és a strandfürdőt. Szombathely egyik legrégebbi írott történelemmel rendelkező városunk, amelynek pontos római kori városi rangra emelésének dátumát is ismerjük: 43-ban - azaz néhány évtized híján kétezer évvel ezelőtt - emelte colonia rangra a települést Claudius római császár. Ez azt jelentette, hogy az addig csak kelta őslakosok (bójok) és emonai (ma: ljubljanai) kereskedők által lakott településre megkezdődött a kiszolgált katonák, a veteránok letelepítése. A város dinamikus fejlődésnek indult, amelyben nagy szerepe volt a rajta átvezető fontos kereskedelmi útvonalaknak, közülük a legfontosabbnak, az észak-dél tengely szerepét betöltő "Borostyánkő-útnak". Tartományi székhely rangot ugyan nem töltött be, de a birodalom alkonyán még császári téli székhely és fontos vallási központ is volt, mint ezt a területén előkerült vallási épületegyüttesek is bizonyítják. (Capitoliumi Trias temploma, Isis-szentély). A hunok támadását a római birodalom feltartóztatni nem tudta, 433-ban Savaria is az uralmuk alá került, de a város túlélte a támadást. A sorsát egy természeti esemény pecsételte meg, 455-ben földrengés döntötte romba. Ezt követően, mint azt az ebből az időből származó német elnevezése, Steinamanger (=kő a mezőn) is tanúsítja, évszázadokra a feledés homályába merült a település. Lassan költözött élet újra a romok közé, Nagy Károly, majd a megszerveződő magyar állam telepítéseinek köszönhetően. A még Karoling-időkben építeni kezdett kis, kerek vár a római városközpontra telepedett rá és ez vált a későbbiekben a középkori város központjává is től már Zombothel - az elnevezés a város hetivásáros napjára utal - néven is emlegetik, előbb mint villa (falu), később mint oppidum (mezőváros), végül civitas (város) néven. Városi kiváltságlevelet 1407-ben kapott, a győri püspök 200 aranyforint ellenében lényegében városi önkormányzatot biztosított a településnek. Szombathely szerepe a török támadásoknak "köszönhetően" nőtt meg: az évi országgyűlés Vasvárról ide helyezte át a káptalan székhelyét, ezt követően a megyegyűléseket is egyre gyakrabban tartották itt, mígnem a város végérvényesen Vas megye székhelyévé vált. (Bár a megyeháza csak ban épült meg.) Sajnos egy szerencsétlen eseménynek köszönhetően 1605-ben a Németújvárra menekített levéltár anyaga elégett, így a város történelmének kevés eredeti dokumentuma maradt meg. Bár Szombathely több sereg átvonulási útvonalába esett és ez mindig jelentős terheket rótt a városra, igazán jelentős hadicselekmény nem fűződik nevéhez. Az átvonuló és rövidebb-hosszabb időt a falak között töltő katonákon kívül pestis, tűzvész is sújtotta a város lakóit és épületeit. 8

9 Lendületes fejlődésnek a barokk korban indult a város, amelynek elindító mozzanata, hogy 1777-ben Mária Terézia megalapította a szombathelyi egyházmegyét. Első püspöke, Szily János idejében épült ki a tulajdonképpeni barokk városmag, a legjelentősebb épületek (püspöki palota, székesegyház) megépülésével. A reformkor újabb fellendülést és polgárosodást hozott a városnak, a lakosságszám megduplázódott és elérte a hétezer főt. Szombathely 1882-ben kapta meg a "rendezett tanácsú város" rangot. Már a századfordulón csatornázták, közművesítették, majd villamosjárat indult, és már ekkortól tervek szerint történt az építészeti fejlesztése. Ipari üzemek telepedtek meg, a lakosság száma megnégyszereződött és 1910-re 30 ezer fő fölé emelkedett. Utólag megállapítható, hogy a város újabb kori lendületes fejlődésének a Trianoni békediktátum vetett véget, amely a város vonzáskörzetének felét elcsatolta, a várostól km-re meghúzott határ nem engedett teret a további fejlődésnek. Szombathely - megyeszékhely rangjának megtartása mellett - fokozatosan visszasüllyedt egy közepes város szerepkörére, nem tudott nyugat-dunántúli centrummá válni. Polgárváros jellegét a két világháború között is megtartotta, jelentős kulturális központ szerepkört töltött be, politikailag pedig konzervativizmus - királypuccs is indult innen - jellemezte. A második világháború nagy pusztítást végzett, az épületállomány több mint fele megsérült, 10%-a teljesen elpusztult. A második világháború után a környező községek hozzácsatolásával megnőtt a város területe és a falvakból való bevándorlás is jelentős volt. A megnövekedett népesség lakásigényének kielégítése itt is lakótelepek építéséhez vezetett ban kezdődött a folyamat, sorrendben öt nagy lakótelep épült, az utolsó a rendszerváltás előtt fejeződött be, a lakosságszám 80 ezer fő fölé emelkedett. A növekedés 1990 körül megállt, jelenleg a városból az agglomerációs vidékre való kiköltözés és a születést meghaladó halálozásszám miatt csökken. b) Iparfejlődés, kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások A modern iparfejlődés már a múlt század elején megindult a városban, 1910-ben már tíz jelentős üzemet jegyeztek, köztük gépgyárakat, járműjavítót, szövőgyárat, bőrgyárat. Az első világháború és az azt követő világválság megakasztotta a fejlődést, a város nem vált gyáripari központtá. A második világháború előtti fellendülés a könnyűiparnak kedvezett, lényegében a háború után is ezeket az iparágakat képviselő termelőüzemek - a textilgyárak, a cipőgyár, a futóműgyár és a fagazdasági kombinát - maradtak meghatározóak a város gazdasági életében, mind a mai napig. A legnagyobb vállalatok ma a BPW-Rába Futóműgyár, a Falco Forgácslapgyártó Rt, a Marc Cipőgyártó Kft és a Styl Ruhagyár Rt. Jelentős volt a múltban és ma is az élelmiszeripar (hús-, tej-, malomipar). A város hagyományos ipari területén, a keleti részen alakítottak ki a közelmúltban ipari parkot, amelybe a betelepülés folyamatos. Jelenleg 9000 vállalkozást jegyeznek a városban, közülük 34 a nagyvállalat, 3400 a társas vállalkozások száma. A város a múltban és ma is kereskedőváros, a régió kereskedelmi központja. Leginkább szembetűnő ez a belvárosi kis üzletek és a város peremén megtelepedő 9

10 nagyáruházak számában. (Tesco, Árkádia üzletközpont, Praktiker, Metro.) A vásárváros felé tett lépéseket egyelőre még csak több kisebb (húsvéti, karácsonyi) vásár jelenti. A kereskedelmi szereppel mindig is szorosan összefüggött a városközlekedésben elfoglalt központi szerepe. Bár autópálya nincs a város közelében, de fontos a tulajdonképpen az ókori Borostyánkő-út nyomvonalán haladó 86-os és 87-es számú főútvonal, valamint az Ausztria felé vezető 89-es főút szerepe. A város körüli - egyelőre még nem teljes - körgyűrű kiépítésével 30%-kal csökkentették az átmenő forgalmat. Nem kevésbé fontos a vasúti közlekedésben betöltött csomópont szerep. Szombathely az egyetlen városa volt az országnak, amelyről hat különböző irányban indultak vasútvonalak. (Közülük a nyugat felé vezető Trianon után megszűnt.) Érdekességként megemlíthető, hogy a várost az 1960-as évek elejéig belföldi repülőgépjárat kötötte össze a fővárossal. További érdekesség, hogy villamosjárata is volt a városnak, amely szintén a 60-as években szűnt meg. A városon belüli tömegközlekedés így jelenleg buszjáratokra épül és a város területe teljesen lefedettnek tekinthető. A közutak állapota megfelel az átlagos magyar viszonyoknak. Szükséges lenne viszont a kerékpárutak növelése, a meglévők hálózatba kapcsolása. A város területén a közműszolgáltatások majdnem teljesen kiépítettnek tekinthetőek. (A vezetékes vízellátás 98 %-os, a csatornázottság 89%-os, a gázhálózat hossza 41 km.) Az ország első digitális telefonközpontját Szombathelyen helyezték üzembe 1989-ben ben a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsol lakások száma 47 ezer volt. Példaértékű és EU-komform a város és a városkörnyék szilárdhulladék elhelyezése és a köztemetők - kiemelten a Jáki-úti - fenntartásának színvonala. Szombathely 1945 után vált iskolavárossá, jelenleg a 6-18 éves korosztály oktatását 13 általános iskola és 15 középiskola biztosítja. A nagy hagyományokkal rendelkező és ma már hatezer hallgatót számláló Berzsenyi Dániel Főiskola mellett a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolája és több felsőfokú szakképzést nyújtó intézmény jelent felsőfokú képzési lehetőséget a városban. Szombathely szociális alapellátását jelenleg két városi fenntartású gondozási központ jelenti, de erőteljes az önkormányzattal kapcsolatban álló vagy feladatot átvállaló karitatív szervezetek tevékenysége is szociális területen. A város és a megye kórháza 1929 óta látja el a betegeket, átadásakor az ország legnagyobb egészségügyi intézménye volt. A szolgáltatások között negatívumként kell megemlíteni a szálláshelyek elégtelen voltát. Két nagyhírű szállodája közül az egyik (Isis) bezárt, a másik (Claudius) pedig jelenleg felújítás alatt van. Amennyiben a város a turizmusra kiemelt hangsúlyt kíván fektetni, ehhez elengedhetetlen lesz a jelenleg panziókra és kisebb szállodákra épülő szálláslehetőség kapacitásának növelése és kínálati skálájának szélesítése. A lakosság többsége római katolikus vallású, a város a megyére és Zala megye egy részére kiterjedő Szombathelyi Egyházmegye központja. A nagyobb területre is kisugárzó vallásközpont szerepnek ékes bizonyítéka II. János Pál pápa évi 10

11 látogatása a városban. Az egyház és különböző szerzetesrendek jelenleg több óvodát, általános iskolát és középiskolát is fenntartanak. c) Szociokulturális fejlődéstörténet, helyi szellemi kulturális gyökerek, hagyományok, helyi kulturális örökség Szombathely területe már a kő- és bronzkorban is lakott volt. A település a Borostyánkő-út néven ismert kereskedelmi útvonal mellett jött létre, és a rómaiak idejében is gyorsan fejlődött. A város fejlődése szinte minden korban töretlen volt. Mária Terézia a várost 1777-ben püspöki székhellyé tette. A XX. század elején végezték a csatornázást, az utcák szilárd burkolatot kaptak, elkészült a villamos-, a vasútállomás és a belváros közötti terület rendezése. A lakosság száma folyamatosan emelkedett. A két világháború között Szombathely megyeszékhely, több regionális hatáskörű hivatal és hatóság központja lett ben alakult meg a Zeneiskola, 1908-ban nyílt meg a város első önálló múzeuma. A város és a megye kórháza ben épült. A második világégés után a várost közigazgatásilag a környező községek hozzácsatolásával bővítették ban a bevándorlás indokolttá tette a lakótelepek építésének elkezdését (Derkovits-, KISZ-, Stromfeld-, majd az Oladilakótelep). A városi ipart ez idő alatt a REMIX és LATEX textilgyárai, és a FALCO forgácslap gyár fémjelezte. A 70-es években a RÁBA Művek futómű gyárat épített. A város közlekedés-koncepciója alapján megszüntették a villamost. A körgyűrű megépítéséig a városon vezettek át a 86-os és 87-es főközlekedési utak. A város kulturális életének színvonalasabbá tételére irányuló törekvések eredményeként új épületet kapott a Megyei Könyvtár, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, 1985-ben átadták a Szombathelyi Képtárat, modernizálták a Savaria Múzeumot, a zsinagóga épületét hangversenyteremmé alakították. Az idegenforgalom dinamikus fejlődését erősítik a városban rendezett fesztiválok és vásárok. Szombathely földrajzi helyzete speciális, hiszen egyszerre válhat Nyugat-Dunántúl és Dél-Burgerland centrumává, és ehhez a politikai helyzet is kedvező. Szombathely népességének korösszetétele a dinamikus növekedés időszakában kedvezően alakult, míg az utóbbi években a születési szám csökkenésével megindult az öregedés. Növekedett a nők népességen belüli aránya, 2000-ben a lakosság 52,55 %-a volt nő (átlagéletkor 39 év), 47,45 %-a férfi (átlagéletkor 35 év). Lakónépesség alakulása Fő Év

12 A 2001-es népszámlálás adatai szerint az iskolát befejezettek aránya minden szinten meghaladja a megyék átlagát. Szombathely infrastrukturális ellátottsága az országos átlagnál kedvezőbb, de sok a rekonstrukcióra szoruló közmű. A vízhálózatba bekötött lakások száma közel 100 %, míg a csatornahálózat ellátottsági mutatója 90 %. A város vonzáskörzetébe tartozó 39 település közül 25 község kap a vízhálózatról ellátást. Az együttműködés példaértékű a kistérségi községekkel, a szennyvízkezelés és a kommunális hulladékgyűjtés területén. 34 városkörnyéki település csatlakozik a szombathelyi szennyvíztisztítóra. A városban, a 80-as években indult el a lakossági társulásos gázhálózat kiépítése. A településen több mint lakásban távhőszolgáltatás biztosítja a meleget. A gázmotoros fűtőblokk elektromos energia termelésére is alkalmas. Az országban elsőként, 1989-ben helyzeték üzembe az első digitális telefonközpontot re már főállomás volt a megyében. A telekommunikáció részeként kiépült a kábeltelevíziós hálózat. A bekapcsolt lakások száma 50 ezer körül található. Az elmúlt években nagymérvű fejlesztés indult el a város közúthálózatán. A közlekedési koncepció elsőbbséget biztosít a gyalogos és kerékpáros közlekedés mellett a tömegközlekedésnek. A városban található kerékpárutak hossza közel 20 km, elsődleges cél, hogy összefüggő rendszert alkossanak. Szombathelyen található Nyugat-Dunántúl legnagyobb vasúti csomópontja. Itt kereszteződnek a kelet-nyugat és az észak-déli vasútvonalak. A város szorgalmazza a határon átnyúló, hajdani vasúti kapcsolatok visszaállítását. A Szombathely területén fekvő repülőtér amely jelenleg sportrepülőtérként működik fejlesztéssel alkalmas lehetne a terület polgári és magán légi forgalmának lebonyolítására. (A reptér fejlesztése a vizsgálat ideje alatt vett új lendületet, osztrák települések támogatásával.) A város kétezer éves múltjának kiemelkedő oktatási és kulturális hagyományai vannak. A modern iskolai élet alapjait a XVIII. században rakták le után Szombathely fokozatosan iskolavárossá fejlődött ban 8 általános iskola, 4 gimnázium és technikum volt a városban. A vidéki tanulókat 2 kollégiumban helyezték el ban 20 óvoda, 14 általános iskola, 13 középiskola, valamint 1 zeneiskola működik a településen. A szellemi életet kedvezően befolyásolja a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola és a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolájának működése. Szily János az új egyházmegye első püspökeként sokat tett a város történelmi hagyatékának megőrzéséért. Schoenvisner István pesti professzorral megíratta az általa összegyűjtött írásos emlékekből Szombathely történetét. A kilenc kötetes művet saját költségén jelentette meg 1791-ben. Önálló városi könyvtár alapításának gondolata már 1826-ban felvetődött, de csak 1880-ban valósult meg ben több könyvtár egyesüléséből létrejött a Megyei Könyvtár, amely 1955-ben a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nevet vette fel. Az 1976-ban emelt épületet komoly pénzügyi ráfordítással 2002-ben a kor követelményeinek megfelelően kibővítették. A tudományos élet központja a Vas Megyei Levéltár, melynek történeti anyaga a XIII. századtól napjainkig őrzi a dokumentumokat. Szombathely egész országra kiterjedő irodalmi kapcsolatait a líceum és a hozzá kapcsolódó szombathelyi nyomda létrehozása teremtette meg ben Kultsár 12

13 István gondozásában itt jelentek meg először Mikes Kelemen Törökországi levelei óta szerkesztik a városban az Életünk című folyóiratot. A megyeszékhely képzőművészeti életének hagyományai között fő hely illeti meg a XX. századi magyar festészet nagy alakját, Derkovits Gyulát, aki szombathelyi születésű. A város zenei élete is komoly hagyományokra tekint vissza. A két világháború között a Kultúregyesület Zenei Szakosztályának hangversenyein a kor legnevesebb hazai művészei léptek fel. A városban, napjainkban aktív kórusmozgalom van, amit több országos minősítéssel rendelkező énekkar bizonyít. Szombathelyen önálló hivatásos szimfonikus zenekar működik. A város színházi kultúrája a XVIII. század utolsó harmadában a líceum keretei között nőtt ki. Napjaink színházi nevelést szolgálja a Mesebolt Bábszínház, ami első lépés lehet egy önálló társulat létrejöttéhez. A város jelenleg a Művelődési és Sportházban, valamint a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban fogad, és rendez színházi esteket. A település kulturális örökségévé vált az 1963-ban útjára indított Savaria-napok ünnepségi sorozat, melynek része volt a táncverseny. A Savária Táncverseny ma már Európa-hírű ben keltették életre Szombathelyen az ókori eseményeket felelevenítő karnevált. A rendezvényt a civil szervezetek szervezik. (Savaria Légió, Magyar Íjászegylet) A színes kulturális kínálat áttekintését teszi lehetővé a havi rendszerességgel megjelenő Szombathelyi Műsorfüzet, amit először decemberében adtak ki a művelődési intézmények. A kultúra területéhez tartozik a helyi televíziózás. A Szombathelyi Városi Televízió 1989-től sugározó adóként működik. A stúdió fejlesztésére 1998-ban került sor. d) A település általános helyzetének jellemzése, fejlesztési elképzelések és tervek Szombathely kétezer éves történelmi múlttal rendelkező város, amely tud meríteni múltjából és építkezni hagyományaiból. A város jelenleg a közepes nagyságú megyeszékhelyek közé tartozik, lakosságszáma elsősorban az agglomerációs térségre való kiköltözés következtében csökken. Szombathely, bár a Nyugat- Dunántúli - egyelőre még csak statisztikai - régión belül centrális elhelyezkedésű, mégsem vált a régió központjává. A vizsgálat ideje alatt is érzékelhető volt, hogy a városvezetés nem tett le a régiós központtá válásról, Zala megye és város vezetését is maga mellé állítva tesz ismételt törekvéseket a szerepkör megszerzésére. Valószínűleg erre Győr mellett kevés az esélye, a város hosszú távú településfejlesztési koncepciója sem számol a régiós közigazgatási központ szerepkörrel, egy nagyobb földrajzi egységre kiterjedő vonzásával azonban igen. Ebbe a nagyobb egységbe beleértendő az Európai Unióhoz történő csatlakozás után az ausztriai Burgenland tartomány középső része is. A régiós szerepkör erősítése és a Trianon előtti vonzáskör visszaszerzése a város fő célkitűzése. Elfogadás előtt áll Szombathely hosszú távú településfejlesztési koncepciója, amely lényegében erre a vezérfonalra épül. A koncepciót a vizsgálati anyag egy más része részletesen taglalja majd, e helyütt csak a fő fejlesztési irányokat kívánjuk jelezni. Az egyik fő célkitűzés a lakónépesség elköltözés miatti 13

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd Város Önkormányzata Város Önkormányzata Készült Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala megbízásából a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) Városfejlesztési Kézikönyv - Második, javított kiadás - 2009.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ajka Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ajka Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Ajka Város Önkormányzata 2013 2018 (2013. július) Készítette: Jakab Johanna esélyegyenlőségi referens Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2009/03/10 STUDIO METROPLITANA BUDAPEST INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc Pestszentimre Integrált Városfejlesztési Stratégiája Page 10 TARTALOM I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET. Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET. Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata F EJLESZTÉSI K ONCEPCIÓ A Z I NTEGRÁLT V ÁROSFEJLESZTÉSI S TRATÉGIA M EGALAPOZÁSÁHOZ 2008. ÁPRILIS 29. Készítette ECORYS Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Cegléd Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Cegléd Város Önkormányzata 2013-2018./2013. (VI.27.) Ök. határozat Türr István

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. május HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790 fax: [06-1]-319-1381 e-mail: info@hbhe.hu www.hbheuroconsulting.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Simontornya Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Simontornya Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 19 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Területi kohézió 2009. április

Területi kohézió 2009. április Területi kohézió 2009. április TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS...2 I. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...3 1. TERÜLETI BEOSZTÁS RENDSZEREI...4 2. TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK, KISTÉRSÉGEK VÁLTOZÓ SZEREPE, NEMZETKÖZI KITEKINTÉS...5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorapáti község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról

JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról JELENTÉS a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatellátásáról és finanszírozásáról 0521 2005. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2. Szabályszerűségi és Teljesítmény

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának

Ócsa Város Önkormányzatának Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2015-2019. Készítette: Ócsa Város Önkormányzata 2015. március 12. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.4. oldal 1. Célok.7. oldal 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-1360-2/2015 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: Szentes Város LOCAL AGENDA 21 Fenntartható

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Újhartyán Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Újhartyán Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (IVS) 2007-2013 PÜSPÖKLADÁNY 2009 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...4 2. Városi léptékű fejezetek...7 2.1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban...7 2.1.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Marcali Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Marcali Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Történeti előzmények... 3 Település

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. TÉGLÁS VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült: Téglás Városi Önkormányzat megbízásából KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30

IGAL VÁROS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2012-2017) Igal Város Önkormányzata részére 2012-09-30 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 HELYZETELEMZÉS...4 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.1. A program készítését

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben