9700 Szombathely, Mindszenty József tér 1. Tel.: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9700 Szombathely, Mindszenty József tér 1. Tel.: +36 94 313-369, E-mail: kozmuvelodes@savariamuseum.hu www.savariamuseum.hu"

Átírás

1 1 Nyitva tartás: március 1 november 30. K Szo: ; V H: zárva. Járdányi Paulovics István Romkert Savaria maradványainak legnagyobb egybefüggô részletét a Romkert tárja a látogatók elé. A Romkertben végzett ásatások során I IV. századi és középkori épületmaradványok kerültek a felszínre: császári palota, közfürdô, vámház, Mercurius-szentély, továbbá mûhelyek, fazekaskemencék, római útmaradvá nyok, mozaikfelületek és a vár. Legértékesebb része a pa lo ta komplexum. Hatalmas csarnokát egykor mozaikpadló takarta, mely mai töredékes állapotában is Pannónia legnagyobb egybefüggô mozaikfelülete. A 2001-ben megnyílt új állandó kiállítás az egykori fazekasnegyedet és Savaria territóriumán elôkerült fontosabb leleteket mutatja be. Belépô: 400 Ft, diák, nyugdíjas: 200 Ft, diákoknak (15 fô felett): 150 Ft, családi: 800 Ft, magyar nyelvû tárlatvezetés (csak bejelentkezés alapján) Ft, idegen nyelvû tárlatvezetés (csak bejelentkezés alapján) Ft. A szombathelyi múzeumokba napijegy is váltható! Felnôtt: Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft, családi: Ft Szombathely, Mindszenty József tér 1. Tel.: ,

2 2 Nyitva tartás: május 2 szeptember 30-ig K Szo: ; V H: zárva Csoportok látogatása lehetôleg elôzetes bejelentkezéssel. A Szombathelyi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár Sala Terrena A Püspöki Palota földszintjén látogatható a Sala Terrena, hazánk elsô múzeuma, mely az egykori középkori várra épült. Itt láthatók Szily János püspök által gyûjtött, római korból származó feliratos kövek, melyeket valaha Mátyás király is megcsodált. A terem falait Dorffmaister Savaria antik emlékeit megörökítô freskói díszítik. Belépô: 500 Ft, Nyugdíjas, diák: 250 Ft, Tárlatvezetés: 1300 Ft Szombathely, Mindszenty József tér 1. Tel.:

3 3 Smidt Múzeum A ház a középkori vár délkeleti bástyájára épült. Ezekre támaszkodnak a pince, illetve az alagsor boltívei. A múzeum alapítója Dr. Smidt Lajos kórházigazgató fôorvos volt, aki magángyûjteményét Szombathelynek és a megyének ajándékozta 1968-ban. Állandó kiállítás: Vas megyei régészeti leletek; Hadtörténeti gyûjtemény ( , I. és II. világháború; 1956., kard-, és szablyagyûjtemény a Monarchiából); Pénz- és érmegyûjtemény; Orvostörténeti kiállítás; Üvegmûvészeti kiállítás; Antik és ritka könyvek (XVI XVIII. sz.) kiállítása; Nyitva tartás: március 1 november 31-ig K V: , december 1 február 28 (29)-ig H P: barokk, empire, és biedermeier lakberendezési gyûjtemény; (bútorok; porcelánok, ötvösmunkák; festmények; órák; viselettörténeti kiállítással). Belépô: 500 Ft, diák, nyugdíjas: 250 Ft, családi jegy (min. 2 felnôtt, 2 gyerek): Ft, diákoknak (15 fô felett): 200 Ft. Magyar tárlatvezetés: 1200 Ft, német/angol tárlatvezetés: 4500 Ft. Múzeumi napijegy váltható és fel is használható Szombathely, Hollán E. u. 2. Tel.:

4 4 Az Iseum várhatóan 2010 nyarán nyitja meg kapuit a látogatók elôtt. Iseum A szombathelyi Iseum Pannonia ma ismert legfontosabb római kori emléke, mely Kr. u. a II. század elején épült fel Isis istennô tiszteletére. Szombathely Önkormányzata 2008 júniusában megkezdte az Iseum rekonstrukcióját. Az újjáépítés során az udvart egykor keretezô épületek helyén az eredeti maradványok figyelembe vételével készül el az Iseum leleteit és Pannónia vallástörténetét bemutató interaktív kiállítótér. Megvalósul a központi szentélyé pü let rekonstruktív bemutatása is Szombathely, Rákóczi F. u.

5 5 Északi Vízmû kiállítás Savaria, mai városunk elôdje, saját vízvezeték- és csatornahálózattal rendelkezett már az ókorban. A rómaiak a Kôszegihegység forrásainak vizét km hosszúságú agyagvezetékeken, illetve falazott csatornákon szállították Savaria pol gárainak. Az Északi Vízmû épületében a szombathelyi vízmû 100 éves fejlôdését bemutató kiállításon túl a gyûj tô kút Nyitva tartás: H P: Elôzetes bejelentés alapján. mûködése és a kutak vizét vezetô járható betonalagút is meg te kinthetô. Belépô: nincs Szombathely, Váci M. u. 30/a. Tel.: ,

6 6 Szombathelyi Képtár Az 1985-ben megnyílt Szombathelyi Képtár országos gyûj tôkörû múzeum, évente idôszaki kiállítást rendez. Törzsgyûjteményében régebbi ( sz.-i) darabokat is ôriz, de a mûvek többsége 20. sz.-i magyar mûvészekhez kötôdik. Sok kép származik a 80-as évek új festészeti hullámából, de jelenleg a gyûjtés elsôsorban a fiatal mûvészek munkáira irányul. A Képtár tulajdonát képezô kortárs textilgyûjtemény 2500 darabból álló anyaga fôként a már 1970 óta Szombathelyhez kötôdô textilbiennálék nyomán került a múzeumba. Állandó kiállítás: Válogatás a Szombathelyi Képtár XX. századi gyûjteményébôl. A gyûjteményben fô hangsúlyt kapott az es évek neoavantgarde generációja, a konceptualizmus képviselôi, és a 90-es évek fiatal képzômûvészeinek bemutatása. A gyûjteménybôl kiállításra kerültek az as évekbôl Derkovits Gyula, Dési Huber István, Veszelszky Béla, Kassák Nyitva tartás: K és Cs V: , Sze: , H: zárva Képzômûvészeti Szakkönyvtár: Sze: , P: Lajos és Ámos Imre mûvei. Belépô: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft, családi (2 felnôtt, 2 gyerek): 2000 Ft, 10 fô felett 20% ked vezmény Szombathely, Rákóczi F. u. 12. Tel.: ,

7 7 Nyitva tartás: K Szo: Savaria Múzeum Állandó kiállítások: Tájak, korok, települések A kiállítás a Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténetét mutatja be a séi ôs kôkori falu, a bronzkori Velemi Szent Vidi város és a római Savaria településeit kiemelve. A díszteremben láthatók a Jáki apostolszobrok a késô román mûvészet legszebb magyarországi példái. Kôtár: Az alagsori Lapidarium legjelentôsebb emlékei a capitoliumi triász szobortorzói, fogadalmi oltárok, pogány és ókeresztény sírkövek. Belépô: 500 Ft, diák, nyugdíjas: 250 Ft, csoportkedvezmény diákoknak (15 fô felett): 200 Ft, családi: 1000 Ft, magyar nyelvû tárlatvezetés 1500 Ft, idegen nyelvû tárlatvezetés 6000 Ft. A szombathelyi múzeumokba napijegy is váltható! Felnôtt: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft, családi: 1850 Ft Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. Tel.: ,

8 8 Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétuma A Gyöngyös-patak partján fekvô 27 hektáros botanikus kertben a mérsékelt és hideg égöv fa- és cserjefajai láthatók. A gyûjtô- és megôrzô tevékenység mellett az arborétum az Nyitva tartás: április 1 október 15-ig H V: , október 16 március 31-ig H V: erdészeti növénynemesítés egyik kutatóbázisa. A kert az év min den szakaszában tartogat látnivalókat, de leg kedveltebb látoga tá si i de je a május, a Rhododendronok virágzási ideje. Az arborétum területén ökoturisztikai látogató- és oktató központ kerülhet kialakításra a közeljövôben. Belépô: 450 Ft, diák, nyugdíjas: 350 Ft, családi bérlet: 2500 Ft, diák, nyugdíjas bérlet: 1500 Ft Szombathely, Szent Imre herceg u Tel.: , fax:

9 9Vasi Múzeumfalu A Vasi Múzeumfalu a megye elmúlt két évszázadának paraszti életformáját, a népi építészeti kultúrát mutatja be. A skanzen 1973-as megnyitása óta 27 településrôl 43 építményt sikerült átmenteni és újból felépíteni. Ôshonos magyar háziállatfajták betelepítése, az itt létrehozott etnobotanikai kert növényvilága Nyitva tartás: és a rendszerességgel szervezett Húsvét hétfôtôl vagy április 1-tôl hagyományôrzô programok teszik a Szent Máton napi vásár napjáig: teljessé, élô és eleven színterekké K V: , H: zárva. a Múzeumfalu portáit. Belépô: 600 Ft, diák, nyugdíjas: 300 Ft, diákoknak (15 fô felett): 250 Ft, családi: 1200 Ft. Az árak magukban foglalják a tárlatvezetés díját is! 6 éves kor alatt és 70 év felett a múzeum látogatása ingyenes. Múzeumi napijegy felhasználható, de itt nem vásárolható! 9700 Szombathely, Árpád u. 30. Tel.:

10 10 Nyitva tartás: csoportoknak elôzetes bejelentkezés alapján bármikor! Bejelentkezésen kívül nyitva: H P: ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma Európa egyetlen tematikus csillagászati szakgyûjteménye. A századforduló (XIX XX. század) tudományos mûhelyében végzett európai színvonalú asztrofizikai kutatások eszközeit és eredményeit korunk legújabb csillagászati felfedezéseinek multimédiás szemléltetésével együtt tárja a látogatók elé. A kiállítás témái: Gothard Jenô mûszerei, technikatörténeti emlékek, a Herényi Asztrofizikai Obszervatórium csillagászati tevékenységének eredményei. Alapvetô csillagászati ismeretek szemléltetése, bemutatása interaktív formában. Belépô: nincs! Idegenvezetés: magyar, angol, német, orosz nyelven, csoportoknak esti vezetés is! 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u Tel.: ,

11 11 Nyitva Történelmi Témapark A Történelmi Témapark egyedülálló, interaktív állandó kiállítással várja látogatóit az antik természettudományok bemutató parkjaként. A tematikus park építményei és eszközei a tudomány és a technika csodáit, az ôsi anyagok megformálhatóságát, az ókorban felismert és hasznosított tanokat hozzák megfogható, kipróbálható közelségbe. tartás: április 1 szeptember 30-ig K V: , október 1 október 31-ig K V: , H: zárva. Mûködô, kipróbálható eszközökön mutatja be a témapark az ó- kor ban használatos csi gá kat, csiga sorokat, azaz az antik kor e melôgépeit: azokat az egy sze rû gépe ket, amelyeket Archimedes is használhatott. A rekon stru ált berendezések anyagukban, gyártási technológiá juk ban meg e- gyeznek az ókor eszközeivel. A kísérletezô kedvû gyermekek, ifjak, felnôttek és családok szeretettel látott vendégek a Történelmi Témaparkban. Belépô: 500 Ft/nap, diák 350 Ft/nap, 3 6 éves korig: 200 Ft/nap, családi: 1300 Ft/nap Szombathely, Aréna u. 8. Tel./fax: ,

12 12 Nyitva Savaria Legio Bemutatóraktára A Történelmi Témapark szomszédságában, a Savaria Legio bemutató raktárában a XV. Appolinaris Legio I. századi komplett felszereltsége, tábori berendezése, mûhely részlete, a használati tárgyak valós raktári elrendezésben, élô bemutató keretében, tárlatvezetéssel ismerhetôk meg. tartás: H P: ig, bejelentkezés alapján. Elôzetes igény esetén rendhagyó történelem óra megtartására is mód nyílik a helyszínen. Belépô: 500 Ft/nap, diák 350 Ft/nap, 3 6 éves korig: 200 Ft/nap, családi: 1300 Ft/nap Bejelentkezés és idôpont egyeztetés: Karneváliroda, 9700 Szombathely, Aréna u. 8. Tel./fax: ,

13 13 Nyitva Szent Márton Látogatóközpont A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal kiindulópontja a Szent Márton Látogatóközpont. Itt áll a Szent Márton tiszteletére felszentelt templom, ami a legenda szerint Martinus szülôháza fölé épült. Szent Márton a középkor egyik legnépszerûbb szentje volt, Szent István király Magyarország védôszentjének választotta. Tárlatok: Szent Márton és Savaria; Szent Márton tisztelete Szombathelyen; Vas megyei Szent Márton-emlékek; Szent Márton a néphagyományban. Belépô: 200 Ft, diák, nyugdíjas 100 Ft. Elôzetes bejelentkezés tartás: H Szo: esetén tárlatvezetést és kívánt nyel vû tolmácsolást biztosítanak Szombathely, Szent Márton u. 40. Tel.: ,

14 Idôszaki kiállítóhelyek

15 1 2 AGORA Pincegaléria 9700 Szombathely, Fô tér 10., tel.: , Fax: , Tematikus idôszaki kiállítások kortárs képzô-, ipar- és fotómûvészetekbôl. Nyitva tartás: H P: Ebédidô: Belépô: nincs! MMIK Médium Galéria 9700 Szombathely, Ady tér 5., tel.: A galéria csak idôszaki kiállításokat mutat be a kortárs képzô-, és iparmûvészet, fotómûvészet, népi kézmûvesség témáiban. Nyitva tartás: H P: Belépô: kiállítástól függô. Tárlatvezetés hétköznap egyeztetés esetén a kiállítástól függôen csoportoknak ingyenes.

16 3 4 5 Isis Galéria 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 19. Tel.: , Neves kortárs mûvészek alkotásainak bemutatása és értékesítése. Az anyag folyamatosan cserélôdik. Nyitva tartás: H P: , Szo: Írókéz Galéria 9700 Szombathely, Thököly I. u. 36. tetôtér, tel.: Kortárs képzômûvészeti kiállítások és zenei események helyszíne. Nyitva tartás: H P: AGORA - Mûvelôdési és Sportház 9700 Szombathely, Március 15 tér 5., tel.: , fax: , Tematikus idôszaki kiállítások kortárs képzô-, ipar- és fo tómûvészetekbôl.

17 6 7 K17 Galéria, Képzômûvészeti Bemutatóterem 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 17. Tel.: Folyamatosan cserélôdô képzômûvészeti és iparmûvészeti kiállítások színhelye. Nyitva tartás: H P: , elôzetes bejelentés alapján. Belépô: nincs. Vitalitas Galéria 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 19. Tel./fax: , Mobil: A Vitalitas Galéria 2001-ben jött létre. Sajátos módon, lakást imitáló környezetben mutatja be a mûvészeti alkotásokat. Nyitva tartás: H P:

18 Szombathely térsége

19 1 Csempeszkopács, Szt. Mihály-templom A Csempeszkopácsi Szent Mihály-templom a XIII. századi falusi építészet kiemelkedô emléke. A templomhajó és a szentély 1250 körül készült. Ez volt az elsô építési periódus, a torony késôbb épült a templomtesthez. Téglából felhúzott falazatában római kori téglák és sírkôtöredékek kerültek napvilágra, tanúsítva, hogy már a rómaiak idejében is állt itt valamilyen építmény. A templom román kori állapota rekonstruálható: hajója, és félköríves záródású szentélye ma is alapvetôen a XIII. század közepén kialakult állapotnak felel meg. Rangos tárgyi emlékei a barokk korból származnak: az oltárkép és fából készült kerete csúcsán Szent Mihály-szobrával. A Szentháromságot ábrázoló oltárképét Dorffmeister István festette. Látogatható: minden nap. Belépô: nincs, de adományokat elfogadnak Csempeszkopács, Árpád tér A templomot kinyitja: Sümeghi József 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 21. Tel.:

20 Csempeszkopács, Helytörténeti Múzeum A mai helytörténeti múzeum épülete annak a kastélynak a megmaradt része, amelyet Csempeszházi Balogh Bertalan épít tetett a XVI. század harmadik negyedében késô reneszánsz kúriaként. Állandó kiállítások: Csempeszkopács építészetének és szobrászatának ezer éve: sírkövek, töredékek a X XIX. századból. Csempeszkopács román kori temploma, a Balogh-Sarlay kiskastély, plébánia és iskolaház a XVII. századból. Csempeszkopács hely- és iskolatörténete: oklevelek, iratok, pecsétek, falutörvény 1642-bôl, térképmásolatok, fényképek. Csempeszkopács és környékének néprajza: bútorok, viseletek, a paraszti gazdálkodás eszközei, a szôlôfeldolgozás eszközkészlete. Kovács, bognár és szabó kisipar: szerszámok, félkész és kész kisipari tárgyak. Károly Antal-emlékszoba: Csempeszkopács Ybl-díjas építész szülöttjének élete és munkássága. A XIX XX. század liturgiájának miseruhái. Nyitva tartás: 2elôzetes bejelentkezés alapján. Belépô: 200 Ft, diák, nyugdíjas: 100 Ft Csempeszkopács, Hunyadi J. u. 22. Tel.: , Megbízott: Dávid Jánosné

21 3 Nyitva tartás: április 1 október 30-ig H V: Felsôcsatár, Vasfüggöny-emlékhely Felsôcsatár területe egykor a határsáv-övezethez tartozott, így az elzártság hosszú éveken keresztül hozzá tartozott a falu életéhez. A vasfüggöny-emlékhely közötti idôszakra terjedôen mutatja be az egykori vasfüggöny kicsinyített másolatát, az eredeti építményekbôl származó drótokkal, oszlopokkal és az egykori határsávból származó relikviákkal. Lézeres imitált aknamezôn próbálhatnak szerencsét a szökni vágyók, katonai magasfigyelôre mászhatnak a határfigyelôk. Az építô-tulajdonos, Goják Sándor személyes ismertetôjén (elôzetes bejelentés alapján, 5 fôtôl), valamint a kiállított fotókon, emléktárgyakon keresztül bepillantást nyerhetnek a határmenti települések polgári és katonai mindennapjaiba. Belépô: 500 Ft, diák, nyugdíjas: 400 Ft Felsôcsatár Szôlôhegy Tel.: , Goják Sándor: , Goják Erika:

22 Jáki templom és a Szt. Jakab-kápolna A község Európa-hírû mûemléke a XIII. században késô román stílusban épült Szent György-templom. A világi alapítású nemzetségi templomok legjelentôsebb képviselôjét 1256-ban szentelte fel Omodé gyôri püspök. A templom két tornya közötti oromzat alatt látható az épület legdíszesebb része, a bélletes fôkapu. Felette fülkékben Krisztus és a 12 apostol szobra áll. A templom pompáját a festészet remekei is emelték, de ebbôl ma már csak a fôszentélyben és a déli toronyaljban maradtak meg falképek, freskótöredékek, melyeket Mauro Pelliccio, világhírû olasz mester állított helyre 1938-ban. A templom déli oldalához épített kolostort és a dombot is egykoron fal vette körül, ez ma 4 Látogatható: április 1 október 30: H V: Az év más részében csak bejelentkezés alapján látogatható. már csak részleteiben látható. A Szent Jakab-kápolna a román korban, 1260 körül épült, s mai alakját a XVIII. szá za di reno vá lás után nyerte el. A négykaréjos alaprajzú, kettôs kápolna román ikerablakain kívül a három barokk oltár érdemel figyelmet. A kápolna a középkorban a község plébániatemplomaként szolgált. A templom mögött, az egykori apáti házban, a mûemléki hivatal felújítását követôen 2002 tavaszától új kiállítótér látogatható, ahol a templom és a település körüli ásatások során feltárt leletek tekinthetôk meg. Belépô: 300 Ft, diák, nyugdíjas: 150 Ft Ják, Szabadnép u. 27. Tel.: ,

23 5 Nyitva tartás: április 1 30.: Szo V: , május 1 június 30.: H V: , július 1 szeptember 30.: Szo V: Októberben a kert ingyenesen látogatható, nyitva csak hétvégente. Kám, Jeli Arborétum A Kám mellett található Jeli Arborétum a Rhododendronok virágzásakor, májusban és júniusban a legpompásabb. Az Ambrózy Migazzi István által alapított híres gyûjteményeskert gondos kialakításának köszönhetôen jött létre az örökzöld-, fôleg Rhododendron-gyûjtemény. Külön érdekessége, hogy a telepítések egy részét világrészenként, növényföldrajzilag ültették össze. A kert közelében alussza örök álmát az alapító. Belépô: 850 Ft, 16 fôtôl 550 Ft, diák, nyugdíjas: 550 Ft, 16 fôtôl: 300 Ft, családi: 2200 Ft, parkolási díj nincs. Kám, tel.:

24 6 Vasasszonyfa, Avar kori Múzeum Az 1989-ben megnyílt kamaramúzeum az egykori Kis- és Nagyasszonyfai községek közötti legelôn feltárt avar kori temetô anyagát mutatja be. Az ásatásokat Miske Kálmán, Tompa Ferenc, Horváth Tibor Antal irányították. A vasasszonyfai temetô jellegzetességeit tekintve a kisalföldi és a bécsi medencében feltárt avar temetôkkel szoros rokonságot mutat. A kiállításon az Nyitva tartás: K: , V: és elôzetes bejelentkezés alapján bármikor. avar kori temetkezési szokásokon túl viseleti, használati tárgyak és fegyverek kerülnek bemutatásra. Belépô: nincs Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1. Tel.: , , , , fax:

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu

Rex Clinic Hotel 9951 Rátót, Fõ u. 32. Telefonszám: +36 94 538 017 Fax: +36 94 538 017 E-mail: rexclinic@rexclinic.hu Fedezze fel Vas megye gyöngyszemeit tavasszal! Tegyen csillagtúrát a Széll Kastélyból**** a látnivalókkal bővelkedő Vas megyében! Látogassa meg a megyeszékhely Szombathelyt, a patináns Kőszeget, illetve

Részletesebben

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió

MUSEUM PASS. DKMT Eurorégió MUSEUM PASS DKMT Eurorégió DKMT Eurorégió JUDETUL SATU MARE MAGYARORSZÁG FEJÉR MEGYE SZOLNOK MEGYE HRVATSKA JUDETUL GORJ JUDETUL CARAS-SEVERIN S E R B I A «HUNEDOARA JUDETUL JUDETUL TIMIS BOSNE I HERCEGOVINE

Részletesebben

Várpalota Zirc Bakonybél

Várpalota Zirc Bakonybél 1. útvonal: Várpalota, Thury-vár Várpalota Zirc Bakonybél Itt vagyon kezdõdése Veszprém vármegyének írta útleírásában Oláh János prédikátor az 1800-as években Palotáról. Történelmi és kulturális örökségünk

Részletesebben

Látnivaló. Látnivaló

Látnivaló. Látnivaló SZOMBATHELY és KÖRNYÉKE 2005. május 21-22. Útvonal: BUDAPEST - KÁM - CSEMPESZKOPÁCS - SÁRVÁR - SZOMBATHELY - JÁK - BUDAPEST 1 KÁM Látnivaló Jeli arborétum Alapítása dr. Ambrózy-Migazzi István (1869-1933)

Részletesebben

TÛZTORONY Sopron, Fô tér

TÛZTORONY Sopron, Fô tér TÛZTORONY Sopron, Fô tér A MESÉLÕ MÚLT Sopron a múzeumok városa múzeumváros. Mennyire találó ez a megállapítás! A belsõ városrész kanyargós utcái, hangulatos terei, házainak boltíves kapui, míves erkélyei,

Részletesebben

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő "A keresztény ember felelőssége" címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra

Jókai Anna író-olvasó találkozó Jókai Anna írónő A keresztény ember felelőssége címmel tart előadást. Zichy kúria 17-én 17 óra Zichy kúria Adony, Rákóczi út 28. KULTÚRHÁZAK ÉJJEL NAPPAL Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Közösségi- kulturális Központ és Könyvtár az 1820-as években épült, majd a XIX. század utolsó harmadában

Részletesebben

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt.

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt. A Kehida Termál, a család fürdője 13 medencével, több mint 1.500 ingyenesen használható nyugággyal, ingyenes parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit. Élményfürdőnk buzgárokkal, nyakzuhanyokkal, pezsgő

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Kulturális Örökség Napjai EZER MAGYAR HÁZ MAGYARORSZÁG. 2011. szeptember 17 18. 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám

Kulturális Örökség Napjai EZER MAGYAR HÁZ MAGYARORSZÁG. 2011. szeptember 17 18. 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám 2011. XIV. évfolyam, 1. különszám EZER MAGYAR HÁZ Mezőkövesd, Matyó örökség Budapest, Barabás villa Székesfehérvár, Hiemer-Font-Caraffa épületegyüttes Budapest, MÁV Nosztalgia Kft., Élményvonat Kulturális

Részletesebben

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3

Borító II. Kedves Olvasó! Beköszöntő. www.budapestinfo.hu 3 Borító I. Borító II. Kedves Olvasó Nem mindennapi élmény részese lehet Budapesten az a turista, aki most ezt a kiadványt tartja kezében A gazdag történelmi múlttal és egyedülálló kulturális örökséggel

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci

HodbWVi]Zan^ `^hi gh \ :\n]{ovhg{y X CZbZhgZbeZ]daa h G{Y X` a`zy CV\n` a`zy 6JHOIG>6 :\n]{ovh]daa h =VgVhoi^[Vaj BdacVhoZXh Y E^c`Vb^cYhoZci Pinka Rába Kiadja: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Felelôs kiadó: Bebes István elnök Szerkesztették: Mikos Veronika, Farkas Tiborné A kiadványban megjelent fotók a Körmend és Kistérsége

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS EGYHÁZKÖZSÉG Alsódobsza, Rákóczi u. 37. A régi Zemplén vármegye déli részén, a Hernád folyó mentén a Miskolc és Szerencs között levő település lassan 200 éves temploma éke és büszkesége

Részletesebben

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu

Kalandozás a királyok városában. Székesfehérvár. Történelem Látnivalók Programok. www.szekesfehervar.hu Kalandozás a királyok városában Székesfehérvár Történelem Látnivalók Programok KIRÁLYI FOGADTATÁS Álljon meg egy kis időre, foglaljon helyet a történelmi Belváros hangulatos kávézóinak teraszán, és szívja

Részletesebben

MISKOLC. Látnivalók. események. www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Látnivalók. események. www.hellomiskolc.hu MISKOLC Látnivalók események www.hellomiskolc.hu 2015 Május Május 1. Népkerti Majális Helyszín: Népkert A régi békeidős majálisok, sétálós vasárnap délutánok hangulatát idézik vissza térzenével, kikiáltóval,

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

Emlékeztető 2008.05.07. OSZK, 516-os tárgyaló Résztvevők: Következő vezetőségi ülés: 2008. 06. 04. 17h Helyszín: OSZK, 516-os tárgyaló Témák:

Emlékeztető 2008.05.07. OSZK, 516-os tárgyaló Résztvevők: Következő vezetőségi ülés: 2008. 06. 04. 17h Helyszín: OSZK, 516-os tárgyaló Témák: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete Adószám: 18054509-1-42 OTP 11708001-20102568 Levelezési cím: 1149 Budapest Pillangó

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Éjjel nappal hívható Hotline Tel.: 06-1/438-8080 Web: www.itthon.hu

Éjjel nappal hívható Hotline Tel.: 06-1/438-8080 Web: www.itthon.hu TÉRSÉGI TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS PONTOK Tourinform Rétság 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Tel.: 35/550-155, 35/550-036 Fax: 35/550-156 (szezonális iroda, nyitva: június 15-augusztus 31.) E-mail: retsag@tourinform.hu

Részletesebben

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek]

[Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] [Kulturális örökség napjai 2009. szeptember 19-20., helyszínek] ---BUDAPEST, I.--- Helyszín neve: Magyar Országos Levéltár BUDAPEST, I. Bécsi kapu tér 2-4. Épület típus: KÖZINTÉZMÉNYEK, HIVATALOK A Magyar

Részletesebben

488-0475 488-0474 var@budapestinfo.hu ó 9 19 h

488-0475 488-0474 var@budapestinfo.hu ó 9 19 h 3 KEDVES Olvasó! Szeretettel üdvözlöm Önt Budapesten, egy olyan városban, mely gazdag történelmi múlttal és egyedülálló kulturális örökséggel ajándékozza meg vendégeit, s mely csábító atmoszférájával,

Részletesebben

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22

Tartalom. Jelmagyarázat 6, 24 25, 51, 55. Hasznos információk 5. Városi közlekedés 11. Múzeumok, templomok 14. Kulturális Sugárút 22 Tartalom 5 Hasznos információk 5 Városi közlekedés 11 Múzeumok, templomok 14 14 Kulturális Sugárút 22 Nevezetességek, városnézés 26 Antiklesen 36 Zene, színház, események 38 Budapest környéke 40 11 42

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Rejtett kincsek Pest kapujában

Rejtett kincsek Pest kapujában Barangolás a Gödöllôi Kistérségben Kincskeresôben Vannak, akik elsô látásra beleszeretnek és vannak, akik csak hosszabb ismerkedés után válnak rajongóivá, de abban mindenki egyetért, hogy az egyik legszebb

Részletesebben

BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Vezetés: lesz Információs anyag: lesz Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves

BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Vezetés: lesz Információs anyag: lesz Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves BARANYA MEGYE MAGYAR CEMENTLAP MÚZEUM Erzsébet, Fő u. 40. Az egyetlen magyar Cementlap Múzeum egy 100 éves restaurált parasztház padlásán található. Az utolsó 100 év 100-féle lapja látható és vásárolható

Részletesebben

köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink!

köszöntő Bús Balázs Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely: ahol egyszerre vannak jelen a különböző történelmi

Részletesebben