Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr Bélteki Gusztáv. Új módszerek a transzgénes egér technológiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Semmelweis Egyetem Doktori Iskola. Dr Bélteki Gusztáv. Új módszerek a transzgénes egér technológiában"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr Bélteki Gusztáv Új módszerek a transzgénes egér technológiában Témavezető: Opponensek: Szigorlati Bizottság: Prof. Dr. Falus András Dr Prohászka Zoltán Dr Polgár Beáta Prof. Dr. Schaff Zsuzsa Prof. Dr. Dinnyés András Dr. Tóth Sára Budapest és Cambridge (UK), 2005

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés A transzgénes egér technológia jelentősége a posztgenomikus korban Az embrionális őssejtek (ES sejtek) szerepe a transzgénes 8 technológiában Az embrionális őssejtek eredete és jellemzői Az ES sejteken alapuló transzgenezis előnyei az egyéb technikákkal 10 szemben 1.3 Az ES sejtek genetikai módosításának lehetőségei Klasszikus transzgenezis ES sejtek segítségével Gén targeting Null mutáció létrehozása egérben: knock-out Specifikus genetikai változások létrehozása: knock-in Nagyléptékű mutagenezis egérben Kémiai mutagenezis egérben Géncsapdázás ( gene trapping ) RNS interferencia Feltételes (kondicionális) genetikai módosítások egérben A klasszikus knock-out technológia korlátai A helyspecifikus rekombinázok jellemzői A kondicionális módosítás példái Kondicionális gén targeting Transzgének kondicionális overexpressziója A kondicionális rendszerek korlátai Nemkívánatos rekombináz expresszió Liganddal indukálható Cre rekombinázok Tetraciklinekkel indukálható transzgénes rendszerek Egyéb inducibilis rendszerek Genomiális integrációra építő stratégiák A pop-in integráció 26 2

3 A rekombináz-mediált kazetta csere (RMCE) A φc31 integráz rendszer A φc31 integráz jellemzői A φc31 integráz felismerési helyei A φc31 integráz működése heterológ környezetben 30 2 Célkitűzések 32 3 Módszerek Transzgénes vektorok létrehozása φc31 integráz kísérlet Felismerési helyek Dokkoló vektorok Inszerciós plazmidok Reverz tetraciklin transzaktivátor kísérlet Target vektor készítése Sejtkultúra protokoll ES sejtek tenyésztése, passzálása, tárolása ES sejtek tenyésztése ES sejtek passzálása ES sejtek tárolása ES sejtek genetikai módosítása DNS bejuttatása ES sejtekbe ES sejtek drogszelekciója és a kolóniák expanziója Genomiális DNS izolálása ES sejtekből ES sejtek előkészítése az embrió aggregációra ES sejtek transzfekciója lipofekcióval Southern blotting Polimeráz láncreakció Embriológiai módszerek ES sejt diploid morula aggregáció 45 3

4 3.5.2 Pronukleáris mikroinjekció Egérembriók X-gal festése Fluoreszcens detektálás 47 4 Eredmények φc31 integráz kísérlet Dokkoló helyet tartalmazó ES sejtvonalak létrehozása és molekuláris 48 jellemzése A φc31 integráz működőképes egér ES sejtekben Helyspecifikus integráció a φc31 integrázt expresszáló ES sejtekben A rekombináz-mediált kazetta csere (RMCE) echanizmusának elemzése A helyspecifikus integráció lehetőségei Az integrációs termékek elemzése A rekombinációs helyek molekuláris vizsgálata A φc31 integráz expressziója nem befolyásolja az ES sejtek fejlődési 59 potenciálját A φc31 integráz használata szelekciót igényel Genomiális integráció vizsgálata a zigótában Genomiális integráció ES sejtekben nem szelektív körülmények között Reverz tetraciklin transzaktivátor kísérlet Rosa26-rtTA knock-in ES sejtvonal létrehozása A tetraciklinnel indukálhatóság vizsgálata ES sejtekben Rosa26-rtTA knock-in egér létrehozása A Cre-kondicionalis Rosa26-rtTA egértörzs tesztelése in vivo A Rosa26-rtTA egértörzs használatának elvi sémája A VEGF-A embrionális konstitutív overexpressziója embrionális 69 letalitást okoz Peliosis hepatis és thymus atrophia a VEGF-A posztnatális 72 overexpressziója esetén A VEGF-A központi idegrendszeri overexpressziója az embrionális életben idegrendszeri vérzések kialakulásához vezet 72 4

5 A VEGF-A overexpressziója a vese podocytáiban nephrosis szindrómát okoz 73 5 Megbeszélés φc31 integráz projekt A φc31 integráz működése és annak korlátai ES sejtekben A helyspecifikus rekombináció lehetséges iránya A genomiális integráció mechanizmusáról A φc31 integráz mediálta genomiális integráció hatékonysága A φc31 integráz lehetséges káros hatásai az ES sejtekre A φc31 integráz rendszer lehetséges alkalmazásai az ES sejt 79 technológiában Géncsapda inszerciók másodlagos módosítása Transzgének kiszámítható expressziója jól jellemzett genomiális 81 dokkoló helyeken A φc31 integráz egyéb alkalmazási területei Reverz tetraciklin transzaktivátor projekt Az indukálható génexpressziós rendszerek sajátságai A Rosa26-rtTA stratégia alkamazhatóságának elemzése A genom manipuláció és az induktor hatása Alacsony háttéraktivitás és gyorsan indukálható génexpresszió A szövetspecificitás biztosítása A VEGF-A overexpressziójának következményei egérben A Rosa26-rtTA stratégia korlátai és továbbfejlesztési lehetőségei 88 6 Következtetések φc31 integráz projekt 6.2 Reverz tetraciklin transzaktivátor projekt 91 7 Köszönetnyilvánítás 92 8 Irodalomjegyzék 93 5

6 9 Saját közlemények jegyzéke Összefoglaló Summary Ábrák és táblázatok jegyzéke A dolgozatban használt rövidítések 106 6

7 1. Bevezetés 1.1 A transzgénes egér technológia jelentősége a posztgenomikus korban A XX. század utolsó és a XXI. század első évtizedének legjelentősebb biológiai felfedezése a genom projektek kidolgozása és megvalósítása. A genom projekt elnevezés élőlények genetikai programjának DNS szekvencia-szintű meghatározását jelenti. Legismertebb a saját fajunk genetikai információját felderítő Humán Genom Projekt (1,2,3), ezzel egy időben folyik azonban kísérleti modellként szolgáló élőlények (pl. Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Mus musculus) és fontos kórokozó organizmusok (pl. Mycobacterium tuberculosis) genom projektje is (4,5,6,7). E munkák eredményeképpen nagy számú új gén válik ismertté becslések szerint az emberi és az egér genomban egyaránt kb a fehérjét kódoló gének száma. E gének jelentős részének funkciója ismeretlen (8). A szekvencia-adatbázisok segítségével a DNS-szekvenciából megjósolható a kódolt fehérje aminosav-sorrendje, abból azonban csak általában csak durva becslés tehető a működésre nézve. A korábbiakban két módon lehetett kísérleti betekintést nyerni egy emberi gén működésébe: a kódolt fehérje tulajdonságainak vizsgálatával és a gén mutációja által eredményezett kóros állapot vizsgálatával. Sok fehérje azonban igen nehezen izolálható, és az in vitro funkcionális vizsgálatokkal csak korlátozott információ nyerhető. Az örökletes emberi betegségek csak génjeink kis részét jellemzik működési szempontból. Számos gén nélkülözhetetlen az egyedfejlődés igen korai szakaszában, és működésének kiesése az embrió pusztulását okozza, vagyis beteg egyed nem születik meg. Az is gyakori, hogy a kieső funkciót más gének képesek teljességgel átvenni, és ezért nem jelentkezik kóros fenotípus. A fenti meggondolások teszik szükségessé a transzgénes egerek létrehozását és vizsgálatát a gének funkcionális jellemzése céljából. A gének szerkezete és szerveződése valamint a legtöbb biológiai folyamat (pl. biokémiai reakcióutak, fejlődési mintázatképzés) nagyfokú hasonlóságot mutat emberben és egérben, így az egérmodellen nyert adatok - megfelelő kritikával - emberre is átvihetők. Az egér génjei célzottan vagy random módon megváltoztathatók, s a mutációk következményei kísérletesen vizsgálhatók. Embriológiai vizsgálatok végezhetők az embrionális letalitással járó mutációk funkcionális jellemzésére. Az utóbbi két évtized technológiai haladásának 7

8 (l. lentebb) eredményeképpen ma már gyakorlatilag bármilyen kívánt genetikai változtatás előidézhető az egér genomjában. Nincs pontos adat arról, hány gén mutációját idézték már elő egérben, de a szám bizonyosan meghaladja a 3000-et (9). 1.2 Az embrionális őssejtek (ES sejtek) szerepe a transzgénes technológiában Az embrionális őssejtek eredete és jellemzői Az embrionális őssejtek (ES sejtek) pluripotens őssejtek, melyek az embrionális fejlődés korai szakaszában izolálhatók. A blasztula stádiumú embrióban két sejttípus található: a külső sejtréteget képező trophoectoderm és a belül elhelyezkedő embriócsomó (más néven belső sejttömeg). Utóbbi sejteket megfelelő körülmények között in vitro tenyésztve ES sejtvonal hozható létre (10, 11). E sejtek táptalajon sok generáción át fenntarthatók és szaporíthatók, közben genetikai állományuk célzottan megváltoztatható és a megfelelő mutációt hordozó klónok izolálhatók (1A. ábra). Az in vitro manipuláció közben az ES sejtek megőrzik eredeti fejlődési potenciáljukat, és képesek az embrió valamennyi szervévé illetve szövetévé differenciálódni (de nem képesek részt venni a trophoectoderm és a visceralis endoderm képzésében). Amennyiben injekció vagy aggregáció segítségével az ES sejteket egy blasztula stádiumú embrióval hozzuk össze, a születendő egyed kiméra lesz, vagyis szervezete tartalmazni fog az eredeti zigótából és az ES sejtekből származó sejteket egyaránt (1B. ábra). Amennyiben az egyed ivarsejtjei között is található ES sejt eredetűek, akkor azok révén az ES sejt genetikai állománya az utódra átörökíthető; ezt nevezik germinális transzmissziónak. Ily módon a genetikailag megváltoztatott sejtből genetikailag megváltoztatott (transzgénes) élőlény hozható létre (12). 8

9 1. ábra: ES-sejtek és alkalmazásuk A. ES-sejtek izolálása, módosítása, transzgénes egér létrehozása Blasztula ES-sejt izolálás DNS Transzgénes egér Germinális transzmisszió Drogszelekció Kiméra egér Szubklónok izolálása, expanziója és genetikai jellemzése Kiméra embrió ES-sejt embrió aggregáció B. ES-sejtek és diploid egérembrió aggregációjából származó kiméra 9

10 1.2.2 Az ES sejteken alapuló transzgenezis előnyei az egyéb technikákkal szemben Transzgénes élőlények létrehozásának alternativ módja az egyed sejtjeinek in vivo genetikai módosítása. Ennek két fő lehetősége a sejtek transzdukciója rekombináns vírusokkal illetve a DNS közvetlen bejuttatása fizikai módszerekkel (pl. mikroinjekcióval). Amennyiben örökölhető genetikai változtatást tervezünk, akkor annak germinális transzmissziója szükséges. Ez csak az ivarsejtek vagy az igen korai stádiumú embriók (optimálisan a zigóta) genetikai állományának megváltoztatásával érhető el. A gyakorlatban leggyakrabban a bejuttatandó DNS szakasz (transzgén) pronukleáris injekcióját végzik a megtermékenyített petesejt pronucleusába. A pronukleáris injekció (és az egyéb technikák) alkalmazhatóságát két tényező korlátozza, melyek az ES sejt technológiával áthidalhatók: 1. A bejuttatott DNS szakasz előre nem megjósolható helyen és példányszámban épül be a sejt saját DNS-ébe. Ez az esetek kb %-ában fenotípusosan megjelenő mutációt okoz. Ennél jelentősebb azonban, hogy a random módon beépült DNS-szakasz a szomszédos endogén génszabályozó elemek pozícióhatása alá kerül, és ilyen módon expressziója nem a kívánt módon alakul. Ahhoz, hogy megbízható transzgén expressziót érjünk, nagyszámú egértörzset kell létrehozni és expressziós szempontból jellemezni. 2. A fenti technikákkal csak a kívülről bevitt DNS-szekvenciák vizsgálatára van mód, a sejt saját génjeit nem lehet célzottan megváltoztatni. 1.3 Az ES sejtek genetikai módosításának lehetőségei Az ES sejtekben (és a belőlük létrehozott transzgénes egerekben) előidézhető genetikai változások fogalmilag két csoportba oszthatók. Az egyik lehetőség külső, idegen DNS-szakaszok beépítése a sejt genomjába. Ezzel az adott DNS-szakasz által előidézett fenotípusbeli változások vizsgálhatók in vitro és in vivo. Szűkebb értelemben e DNS-szakaszokat nevezik transzgéneknek. Tágabb értelemben azonban transzgénes egérnek neveznek minden, mesterségesen megváltoztatott genetikai állományú egértörzset. Közéjük sorolják tehát a másik fő lehetőséget, a saját DNS-állomány célzott megváltoztatását is. 10

11 1.3.1 Klasszikus transzgenezis ES sejtek segítségével Az ES sejteken alapuló transzgenezis több előnnyel rendelkezik a klasszikus módszerrel, a pronukleáris microinjekcióval szemben. Pozitív drogszelekcióval kiválaszthatók azok a sejtek, melyek felvették és stabilan expresszálják a transzgént. Genetikai módszerekkel (pl. Southern hibridizáció) megállapítható, hány példányban épült be a transzgén a sejt DNS-ébe, kiválaszthatók az egyetlen kópiát tartalmazó sejtvonalak. Amennyiben a transzgénben található egy vizualizálható riportergén (pl. lacz vagy egfp), akkor képet kaphatunk a transzgén expressziójáról differenciálatlan ES sejtekben vagy in vitro valamely szöveti sejttípussá differenciált sejtekben (13, 14). Összességében tehát lehetőségünk van, hogy a különböző random inszerciókat tartalmazó sejtvonalakat előzetesen in vitro jellemezzük, s csupán az igéreteseket vizsgáljuk tovább in vivo transzgénes egér formájában Gén targeting Gén targeting -nek nevezzük valamely endogén DNS-szakasz megváltoztatását egy külsőleg bejutatott DNS-molekula segítségével. A módszer alapja a homológ rekombináció jelensége: amennyiben a bejuttatott DNS-szakasz és valamely saját DNSszakasz között megfelelő hosszúságú átfedés van, akkor rekombináció (crossing over) következhet be a két szakasz között. Ennek eredményeként a külső DNS-szakasz a vele homológiát mutató lókuszra beépül, annak mutációját okozva (15). A homológ rekombináció ES sejtekben igen ritka esemény. A sejtek többségének genomjába egyáltalán nem épül be a bejuttatott DNS, és a beépülés a legtöbb esetben random és nem homológ módon történik. Ezért mindenképpen szükséges, hogy pozitív drogszelekcióval ki tudjuk választani a külső DNS-t a genomba beépítő sejtvonalakat, és hogy ezek közül genetikai analízissel azonosítsuk azokat, amelyekben homológ rekombináció zajlott le Null mutáció létrehozása egérben: knock-out 11

12 Knock-out -nak nevezik valamely gén megváltoztatását ES sejtekben homológ rekombináció segítségével olyan módon, hogy a gén ne legyen képes működőképes fehérje termelésére. A klasszikussá vált technikát a 2. ábra mutatja be. A rekombináció helyéül a gén olyan szakaszát választják, mely a szekvenciából feltételezett funkció alapján létfontosságúnak tűnik a géntermék működőképessége szempontjából (pl. egy enzim esetében a katalitikus helyet kódoló exon). A két megfelelő hosszúságú (> 1 kb) homológ szakasz ( homológ karok ) egy pozitív szelekciós markert fognak közre; a karokon kívül negatív szelekciós marker helyezkedik el. Pozitív szelekciós markerként használatos a neomycin foszfotranszferáz (neo) és a puromycin aciltranszferáz (puro) génje, a megfelelő antibiotikumok (G418 illetve puromycin) alkalmazásával. Negatív szelekciós marker a herpes vírus timidin kináz génje (tk) és a diphteria toxin A alegysége (DT-A); az előbbi gén expresszáló sejtek gancyclovir hatására elpusztulnak, a DT-A gént kifejező sejtek elpusztulásához nincs szükség drogra (16). Kettős (pozitív-negatív) szelekció alkalmazásával izolálhatók azok a sejtvonalak, amelyeknél mindkét homológ karban 1-1 rekombinációs esemény történt, és ezért a gén karok közötti szakasza a pozitív szelekciós markerre cserélődött. Az előidézett genetikai változás rendszerint a gén működésének kieséséhez vezet (pl. csak jelentősen rövidebb és/vagy instabil mrns termelődik vagy a fehérje létfontosságú doménjei hiányoznak), ez azonban nem minden esetben jósolható meg biztonsággal. Fontos megjegyezni, hogy a beépülő szelekciós marker és annak promotere távoli DNS-szakaszok, így szomszédos gének kifejeződését is befolyásolhatja (17). Megszokott eljárás ezért a szelekciós marker in vitro deléciója a knock-out egér létrehozása előtt. Ez valamely helyspecifikus rekombináz-rendszer alkalmazásával érhető el (l. lentebb) Specifikus genetikai változások létrehozása: knock-in A spontán mutációk csupán kis része okozza a gén működésének teljes kiesését. Hasonlóképpen, egy gén funkciójának tanulmányozásához a null mutáció okozta 12

13 2. Ábra: Knock-out allél létrehozása homológ rekombinációval Genom DNS Target vektor * neo tk Megváltoztatott gén neo mrns Fehérje 13

14 fenotípuson kívül egyéb genetikai változások következményét is meg kell vizsgálni. A fenti szakaszban részletezett technika módosításával erre lehetőség van: az így létrehozott alléleket nevezik knock-in -nek. Lehetőség van pl. hypomorph vagy hypermorph allélek létrehozására; adott esetben egy bizonyos pontmutáció is illeszthető a génbe. Olyan genetikai változások is létrehozhatók, melyek spontán nem fordulhatnak elő: a gén kódoló szekvenciája kicsélhető egy másik génével, amelynek expressziója így az eredeti gén szabályozó régióinak irányítása alá kerül. Ha a beépített DNS szakasz egy hisztokémiailag (pl. lacz) vagy fluoreszcenciával (egfp) vizualizálható fehérjét kódol, akkor az eredeti gén expressziója in vivo követhető (18). 1.4 Nagyléptékű mutagenezis egérben A homológ rekombináció segítségével elméletileg bármely gén tetszőlegesen megváltoztatható. A technika azonban általában igen munka- és eszközigényes. Egyrészt általában nagyszámú (több száz) drog-rezisztens sejtvonal közül kell kiválasztani a megfelelő genetikai eltérést hordozókat, másrészt a germinális transzmisszió elérése majd pedig a homozigóta egerek előállítása nagy számú egér keresztezését és genotípusvizsgálatát igényli. Ezért a hagyományos módszerekkel a knock-out technológia nem alkalmazható nagyszámú gén funkcionális szűrővizsgálatára, ami pedig a genom projektek során felszínre kerülő új kódoló szekvenciák elemzéséhez kívánatos lenne. Ennek áthidalása három, egymástól alapvetően eltérő módon lehetséges Kémiai mutagenezis egérben Ha hím egerek ivóvízébe erősen mutagén hatású etil-nitrozureát (ENU) teszünk, akkor ivarsejtjeik jelentős része indukált pontmutációkat fog hordozni. Ezen egerek utódaiban a domináns mutációk fenotípusos következményeit már közvetlenül vizsgálhatjuk. További előny, hogy az így létrehozott pontmutációak túlnyomóan nem null mutációk, hasonlóan a spontán fellépő genetikai változásokhoz. A módszer fő hátulütője, hogy a fenotípus alapján nem tudjuk, melyik génben történt a mutáció. Ennek meghatározásához a gén pozicionális klónozására van szükség, mely ugyan a ma rendelkezésre álló nagyfelbontású genetikai és fizikai térképek birtokában jelentősen 14

15 leegyszerűsödött, de még mindig igen erőforrás-igényes. A másik probléma, hogy közvetlenül csak a domináns mutációk okozta fenotípusok vizsgálhatók; a recesszív mutációk analíziséhez keresztezési sémák végrehajtása szükséges. Jelenleg több nagyléptékű ENU mutagenezis program van folyamatban világszerte (19, 20, 21). Az ENU mutagenezis ES sejtekben is alkalmazható (22) Géncsapdázás ( gene trapping ) A géncsapdázás inszerciós mutagenezis ES sejtekben, amelynek során a sejtekbe elektroporációval vagy retrovírus fertőzéssel bejuttatott DNS molekula (vektor) random módon épül be a sejt genomjába, mutációt idézve elő abban (23). A beépülő DNS szakasz tartalmaz egy vizualizálható fehérjeterméket kódoló riportergént és pozitív szelekciós markert (l. 3. ábra). A promoterrel nem rendelkező riportergént egy splice akceptor (SA) szekvencia előzi meg. Ha a vektor egy gén intronjába épül be, akkor a génnek az inszerciós helytől 5 irányba eső részéből és a riporterből álló fúziós mrns illetve fúziós fehérje jön létre, melyben a riporter fehérje általában megőrzi aktivitását. A szelekciós marker rendelkezhet saját promoterrel, vagy szintén alá lehet rendelve az endogén gén szabályozó elemeinek; utóbbi esetben csak azok a gének érhetők el mutagenezis céljából, amelyek expressziót mutatnak differenciálatlan ES sejtekben. A géncsapda-vektor beépülésének három lényeges következménye van (24): 1. A szóban forgó gén transzkripciója az inszerciónál általában megszakad, ami az esetek többségében a gén null mutációját eredményezi. 2. A létrejövő fúziós mrns információt hordoz az endogén génről és a riporterről egyaránt, így izolálható, és megfelelő módszerrel a szóban forgó gén egyszerűen azonosítható. 3. A riporter gén expressziója híven tükrözi az endogén gén expresszióját, és az vizualizálható in vitro és in vivo egyaránt. Több nagyléptékű gene trap projekt van folyamatban jelenleg is (25, 26, 27). Ezek során nagyszámú (több ezer) mutáns sejtvonalat állítanak elő. A mutáns egerek létrehozása előtt az inszerciókat jellemzik, és érdekesség szerint rangsorolják. Ez 15

16 3. Ábra: Géncsapda mutagenezis ES sejtekben Az ábrán látható vektorok random beépülése valamely gén intronjába a gén null mutációját eredményezi. A poliadenilációs jel az mrns szintézisének befejezéséhez vezet, így a további exonok nem íródnak át. A lacz gén termékének hisztokémiai vizsgálatával lehetséges a gén expressziójának követése. A β-geo gént a lacz és neo fúziójával hozták létre. Az A ábrán látható vektorral potenciálisan valamennyi gént vizsgálhatjuk, a B ábrán szereplő vektor csak a differenciálatlan ES sejtekben aktív gének elemzésére alkalmas. (Pr: promoter, SA: splice akceptor, a többi rövidítést l. a szövegben.) A Genom DNS Pr Géncsapda vektor Pr SA-lacZ-pA PGK-neo-pA mrns lacz pa B Genom DNS Pr Géncsapda vektor Pr SA-βgeo-pA mrns βgeo pa 16

17 történhet az endogén gén szekvenciája alapján, és történhet a sejtvonalak funkcionális jellemzésével (pl. markergén-expresszió változása külső ágensek vagy in vitro differenciálódás hatására). A gene trap vektor módosításaival lehetőség nyílik speciális géncsoportok célzott keresésére is (28, 29) RNS interferencia (RNAi) Az utóbbi években vált ismertté, hogy a sejtekbe bejuttatott vagy ott termelődő rövid, nukleotid hosszúságú kétszálú RNS (rövid interferáló RNS, sirna) specifikusan képes gátolni a vele azonos szekvenciát tartalmazó gén expresszióját. A módszert először C. elegans-ban alkalmazták a génműködés külső befolyásolására (30). A technológia továbbfejlesztése mára lehetővé tette RNS interferencia könyvtárak létrehozását, melyek a vizsgált élőlény összes génjére (vagy azok jelentős hányadára) tartalmaznak sirna-t. E könyvtár felhasználásával C. elegans-ban teljes genom screeneket végeztek, vagyis a genom összes génjét megvizsgálták, hogy a gén inaktiválása képes-e egy bizonyos fenotípusbeli eltéréshez vezetni (31). Tenyésztett emlős sejtekben is végezhetők hasonló screen-ek, amennyiben a keresett fenotípus sejtszinten azonosítható (pl. apoptosis) (32, 33). RNS interferencia alkalmazásával specifikus null mutáció idézhető elő ES sejtekben ( knock-down ) is, mely a rövid RNS-ek stabil expressziója esetén a transzgénes egérben is megfigyelhető (34, 35). Nincs szükség nagy számú ES sejtvonal előzetes genetikai vizsgálatára, és recesszív mutációk esetén is azonnal (keresztezés nélkül) null fenotípust kapunk. E módszer még technológiai fejlesztésre szorul, de potenciálisan lehetővé teheti igen nagy számú gén funkcionális analízisét viszonylag kevés ráfordítással. 1.5 Feltételes (kondicionális) genetikai módosítások egérben A klasszikus knock-out technológia korlátai Génjeink jelentős hányadára jellemző a pleiotrópia, vagyis a gén terméke a különböző szervekben és szövetekben vagy az egyedfejlődés különböző szakaszaiban egyaránt jelentős feladatot lát el. E gének működése nehezen vizsgálható olyan egyedben, 17

18 amelynek minden sejtje a gén null mutációját tartalmazza. Ha például egy gén működése elengedhetetlen valamely létfontosságú szerv kifejlődéséhez az embrionális fejlődés során, akkor annak kiesése az egyed méhen belüli elhalásához vezet. A gén működése más szervekben és/vagy az egyedfejlődés későbbi szakaszaiban nem vizsgálható. E gének analíziséhez szomatikus mozaik élőlények előállítása szükséges, amelyekben a gén funkciója izoláltan vizsgálható valamely szövetben. További lehetőségeket nyit meg, ha a gén be- és kikapcsolása időben is szabályozható. E technikákat gyűjtőnéven kondicionális (feltételes) génmódosítási stratégiáknak nevezzük. (36). Alkamazásukat a helyspecifikus rekombinázok használata tette lehetővé A helyspecifikus rekombinázok jellemzői A helyspecifikus rekombinázok genetikai átrendeződések katalízisére képes enzimek. Jelenleg két rekombináz használata terjedt el széleskörben ES sejtekben: az E. coli P1 fágjából származó Cre rekombináz (37, 38), és az élesztő (Saccharomyces cerevisae) Flp rekombináza (39, 40). Gazdaszervezetében mindkét rekombináz a genom megkettőződése során játszik fontos szerepet. A genetikai átrendeződés minden esetben a rekombináz két felismerési helye között történik. A Cre rekombináz felismerési helyét loxp helynek, Flp rekombinázét FRT helynek nevezzük. Mindkét felismerési hely 34 bp hosszúságú DNS szakasz, mely palindrom karokból és a közöttük elhelyezkedő magból áll (4A. ábra). A mag aszimmetrikus szekvenciájának iránya határozza meg a felismerési hely orientációját. A rekombináció eredménye a két felismerési hely relatív helyzetétől függően deléció, inszerció, inverzió és transzlokáció egyaránt lehet (4B. ábra és l. 40. hivatkozás). A lehetséges különböző reakcióutak azonban termodinamikai és reakció-kinetikai kontroll alatt állnak. Az intramolekuláris átrendeződések (pl. deléció) általában előnyt élveznek az intermolekulárisokkal (pl. inszerció vagy transzlokáció) szemben, és minél nagyobb a két felismerési hely távolsága, annál kevésbé valószínű az intramolekuláris reakció lezajlása is. Megfelelő szelekciós stratégiák alkalmazásával azonban lehetséges kedvezőtlen reakcióirányok megvalósítása is. (41, 42, 43) 18

19 4. ábra: A helyspecifikus rekombinázok jellemzői A. loxp és FRT felismerési helyek A nyilak a palindrom karokat jelzik, az aszimmetrikus központi szekvenciát aláhúzással jelöltük. A felismerési hely irányultságáért az utóbbi a felelős. Az FRT felismerési hely nagyobb betűmérettel jelölt timidinje szintén megtöri a szimmetriát. loxp: FRT: ATAACTTCGTATAATGTATGCTATACGAAGTTAT GAAGTTCCTATTCTCTAGAAAGTATAGGAACTTC B. Helyspecifikus rekombinázokkal létrehozható genetikai átrendeződések Deléció Transzlokáció szelek ció szelek ció Inverzió = loxp or FRT 19

20 1.5.3 A kondicionális módosítás példái Kondicionális gén targeting A kondicionális gén targeting során az adott gént nem inaktiváljuk az ES sejtekben, hanem az csak a sejtekből létrehozott egér bizonyos szöveteiben történik meg egy helyspecifikus rekombináz segítségével (44). Az ES sejtekben homológ rekombináció segítségével elhelyezzük a gén két intronjában a helyspecifikus rekombináz két felismerési helyét. Ez általában nem befolyásolja a gén működését. Utóbbi épségéhez rendszerint szükséges a homológ rekombináció során beépült szelekciós marker kazetta deléciója, ez ES sejtekben in vitro történik ugyanazon vagy másik helyspecifikus rekombináz segítségével (l. 5A. ábra). Az ilyen módon megváltoztatott ES sejtekből származó egerek általában nem mutatnak fenotípusbeli eltérést. Ha azonban keresztezzük őket egy olyan transzgénes egértörzzsel, melyben a Cre rekombináz expresszióját egy szövetspecifikus promoter irányítja, a mindkét genetikai változást hordozó utódok megfelelő szöveteiben a felismerési helyek között elhelyezkedő létfontosságú szakaszok kivágódnak. Ezzel a gént csupán az adott szövetféleségben inaktiváltuk, és ennek következményei a gén más hatásaitól izoláltan vizsgálhatók (5A. ábra). Az utóbbi években lehetővé vált a génexpresszió időbeli szabályozása is külső ágensekkel (pl. doxiciklin, tamoxifen) indukálható Cre rekombinázok segítségével (45, 46) Transzgének kondicionális expressziója A helyspecifikus rekombinázok segítségével lehetséges a klasszikus transzgének expressziójának térben vagy időben szabályozott bekapcsolása. Ehhez a transzgén és annak ubiquitaer promotere közé egy felismerési helyekkel közrefogott poliadenilációs (pa) jelet kell elhelyezni (5B. ábra). Alapállapotban a transzgénről nem termelődik fehérje, mert az mrns szintézisét a pa szignál megszakítja. Ha azonban az utóbbit a rekombináz szövetspecifikus expressziója eltávolítja, a szóban forgó szövet(ek)ben lehetővé válik a transzgén kifejeződése. Hasonló módon lehetséges molekuláris 20

21 5. ábra: Kondicionális genetikai változások létrehozása egérben A. Kondicionális knock-out Az ábra részletes magyarázatát l. a szövegben. A szelekciós marker exciziójára in vitro kerül sor Cre-expressziós vektor transzfekciójával, amiben Cre gén kifejeződését az erős CMV promoter irányítja. A csillaggal jelölt, a gén működéséhez nélkülözhetetlen exon deléciója szövetspecifikusan történik in vivo. A nestin promoter az idegszövet progenitor sejtjeiben fejeződik ki, ezért ebben az esetben a gén az idegszövetben inaktiválódik. Más szövetspecifikus promotereket tartalmazó Cre egértörzsekkel a legkülönfélébb szövetekben érhető el a gén működésének kiesése. A háromszög loxp (vagy FRT) felismerési helyet jelöl. Az egyéb rövidítések értelmezését l. a 2. ábrán. Genom DNS * Target vektor * neo tk Megváltoztatott gén * neo Kondicionális allél CMV Cre * Null allél Nestin Cre 21

22 B. Transzgén szövetspecifikus overexpressziója Az erős és konstitutív CMV promoter jelenléte ellenére alapállapotban a gén által kódolt fehérje nem termelődik, mivel a három példányban jelenlevő poliadenilációs jel (3xpA) leállítja az mrns szintézisét. A nestin gént expresszáló sejtekben Cre rekombináz termelődik, ez eltávolítja a loxp helyekkel közrefogott poliadenilációs jeleket. A géntermék képződése e sejtekben és utódsejtjeikben (a nestin esetében az idegszövetben) megindul. CMV 3xpA Gén pa Szövetspecifikus excizió Nestin Cre CMV Gén pa kapcsoló beépítése is az egér genomjába, mely a rekombináz hatására egyik gén kifejeződésről a másikéra kapcsol át (47). A jelenleg használt kondicionális rendszerek két fő problémáját a nemkívánatos rekombináz-expresszió és a genomiális integrációval kapcsolatos nehézségek jelentik. Ezeket elemezzük az alábbiakban A kondicionális transzgénes rendszerek korlátai 22

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA

LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA SZENT ISTVÁN EGYETEM Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskola LENTIVÍRUS ALAPÚ TRANSZGENEZIS ÉS A SLEEPING BEAUTY TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA TRANSZGÉNIKUS NYULAK ELŐÁLLÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés Hoffmann

Részletesebben

14. Molekuláris genetika

14. Molekuláris genetika 14. Molekuláris genetika Bevezetés 1871-ben Miescher - Mendel kortársa - a sejtmagból foszfor tartalmú anyagot izolált. Feltételezte, hogy erre a nuklein -re a sejtosztódáshoz van szükség, és megjósolta,

Részletesebben

Géntechnológia és fehérjemérnökség

Géntechnológia és fehérjemérnökség Géntechnológia és fehérjemérnökség elektronikus-jegyzet szerzők: Az ELTE Biokémiai Tanszék Munkaközössége Alexa Anita (12. és 13. fejezet), Fodor Krisztián (3. és 9. fejezet), Garai Ágnes (4. és 5. fejezet),

Részletesebben

NÖVÉNYI GMO-król ALAPFOKON Dudits Dénes 1. Tartalom

NÖVÉNYI GMO-król ALAPFOKON Dudits Dénes 1. Tartalom NÖVÉNYI GMO-król ALAPFOKON Dudits Dénes 1 Tartalom 1. Összefoglalás 2. Bevezetés 3. A genetikai módosítás (GM) alapfogalmai, története 4. Növényi gének kémcsőben: genom programok 4.1. A termőképességet,

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr.

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában. Doktori értekezés. dr. Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a hormonális szabályozó rendszer működésének kutatásában Doktori értekezés dr. Gergics Péter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági

Részletesebben

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig Antal, Péter Hullám, Gábor Millinghoffer, András Hajós, Gergely Marx, Péter Arany, Ádám Bolgár, Bence Gézsi, András Sárközy, Péter Poppe, László írta Antal, Péter, Hullám, Gábor, Millinghoffer, András,

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában

A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában A PSMB7 gén mint a doxorubicinnal szembeni rezisztencia prognosztikus markere az emlőrák terápiájában Doktori értekezés Munkácsy Gyöngyi Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Az öregedés biológiája

Az öregedés biológiája Az öregedés biológiája DIPLOMAMUNKA készítette: HAJNAL KATALIN biológia kémia szakos hallgató témavezető: DR. HOFFMANN GYULA PTE TTK GENETIKAI ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI TANSZÉK PÉCS, 2005 1 I. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ

ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ . ZÖLD GÉNTECHNOLÓGIA ÉS AGRÁRINNOVÁCIÓ Gazdafórum az Akadémián Szerkesztette: Dudits Dénes SZEGED, 2009 Szerkesztő: DUDITS DÉNES Szerzők: DUDITS DÉNES, KISS JÓZSEF,

Részletesebben

Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben

Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben SZENT ISTVÁN EGYETEM Irányított DNS Transzpozíció Humán Sejtekben Doktori értekezés tézisei Dr. Ivics Zoltán Gödöllô 2008 1 A doktori iskola megnevezése: Biológia Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2)

GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2) GENOMIKA Fogalmak A genom az élőlényekben, illetve azok egyetlen sejtjében található öröklési anyag (DNS) teljes állománya. A genetika a tulajdonságok öröklésével, egyes gének szerkezetével és működésével

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 RÖVIDÍTÉSEK... 5 1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŐZÉSEK... 7 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 11 2.1. Aktív immunitás... 11 2.2. Mesterséges passzív immunizálás... 11

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008600T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 600 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7442 (22) A bejelentés

Részletesebben

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány

Orvosi Genomika. 1. Trendek a modern orvostudományban. 2. Genomika és modern orvostudomány 1 1. ORVOSI GENOMIKA Orvosi Genomika 1. Trendek a modern orvostudományban DIA 1 Az emberi genom megfejtése óta eltelt 10 évben rendkívül gyors fejlődés ment végbe a genomikai technikákban, ill. a genomikai

Részletesebben

Matkovicsné Varga Andrea okleveles vegyész

Matkovicsné Varga Andrea okleveles vegyész AZ ENZIM-SZUBSZTRÁT KÖLCSÖNHATÁSOK SZEREPE A 3-FOSZFOGLICERÁT KINÁZ DOMÉNZÁRÓDÁSÁBAN Doktori (Ph.D.) értekezés Matkovicsné Varga Andrea okleveles vegyész Témavezetők: Kazinczyné Vas Mária, tudományos tanácsadó,

Részletesebben

A 16-3 bakteriofág h génje

A 16-3 bakteriofág h génje A 16-3 bakteriofág h génje Diplomamunka Békási Krisztina biológus hallgató témavezető: Dr. Putnoky Péter PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Pécs, 2004. A 16-3 fág h génje - 2 TARTALOM OLDAL

Részletesebben

Magyar Tudomány. õssejtek. Vendégszerkesztõ: Sarkadi Balázs

Magyar Tudomány. õssejtek. Vendégszerkesztõ: Sarkadi Balázs Magyar Tudomány õssejtek Vendégszerkesztõ: Sarkadi Balázs 2004 3 271 Magyar Tudomány 2004/3 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 CX. kötet Új folyam, XLX. kötet, 2004/3. szám Fôszerkesztô:

Részletesebben

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs

ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs ŐSSEJTEK A KUTATÁSBAN ÉS AZ ORVOSI GYAKORLATBAN Apáti Ágota Uher Ferenc Sarkadi Balázs Az őssejtek típusai, forrásai Szöveti (szomatikus) őssejtek a kutatásban és a gyógyításban Az emberi test szöveti

Részletesebben

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda

GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda GENETIKA Oktatási segédanyag a Génsebész és Kertészmérnök hallgatók számára Összeállította: dr. Mara Gyöngyvér 2015, Csíkszereda 1 1. BEVEZETÉS A GENETIKÁBA A XXI. SZÁZADI ISMERETEK TÜKRÉBEN 6,7 dia 1.1.

Részletesebben

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban

Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban MTA Doktori Pályázat Doktori értekezés Jelátviteli kapcsolatok feltárása Caenorhabditis elegans-ban Vellai Tibor Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszék Budapest 2010 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. RÖVIDÍTÉSEK

Részletesebben

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise

Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Szent István Egyetem Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus) 2b fehérje funkcionális analízise Doktori (PhD) értekezés Nemes Katalin Gödöllő 2014 A doktori iskola neve: Tudományága: Vezetője: Biológia

Részletesebben

Génexpressziók és allélpolimorfizmusok, mint a daganatmegelőzés molekuláris epidemiológiai biomarkerei

Génexpressziók és allélpolimorfizmusok, mint a daganatmegelőzés molekuláris epidemiológiai biomarkerei MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Génexpressziók és allélpolimorfizmusok, mint a daganatmegelőzés molekuláris epidemiológiai biomarkerei Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani

Részletesebben

MITOGÉN JELPÁLYÁK SZEREPE AZ ERITROID ÉRÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN

MITOGÉN JELPÁLYÁK SZEREPE AZ ERITROID ÉRÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN MITOGÉN JELPÁLYÁK SZEREPE AZ ERITROID ÉRÉS SZABÁLYOZÁSÁBAN Doktori (Ph.D.) értekezés Brózik Anna okleveles biológus EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Molekuláris Sejt- és Neurobiológia

Részletesebben

Nukleokapszid-dUTPáz, egy retrovirális fehérje szerkezete és funkciója

Nukleokapszid-dUTPáz, egy retrovirális fehérje szerkezete és funkciója Nukleokapszid-dUTPáz, egy retrovirális fehérje szerkezete és funkciója Németh Veronika Okleveles biomérnök Témavezető: Dr. Vértessy G. Beáta A biológiai tudományok doktora, Tudományos tanácsadó Magyar

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról

A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról A daganatok korszerû molekuláris patológiai diagnosztikájáról Dr. Szentirmay Zoltán, Dr. Orosz Zsolt Országos Onkológiai Intézet, Budapest CGH: komparatív genomiális hybridizáció DI: DNS index DNS: dezoxyribonukleinsav

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata DOKTORI ÉRTEKEZÉS Totális herbiciddel szemben toleráns transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági kockázatainak vizsgálata Nagy András Budapest 2009 1 A Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Molekuláris Medicina Alapjai

Molekuláris Medicina Alapjai Molekuláris Medicina Alapjai Bálint Bálint, László Meskó, Bertalan Nagy, László Lányi, Árpád Scholtz, Beáta Széles, Lajos Varga, Tamás Szerkesztette Nagy, László és Bálint, László, Debreceni Egyetem Molekuláris

Részletesebben

Genetika és genomika László, Valéria Szalai, Csaba Pap, Erna Tóth, Sára Falus, András Oberfrank, Ferenc Szerkesztette Szalai, Csaba

Genetika és genomika László, Valéria Szalai, Csaba Pap, Erna Tóth, Sára Falus, András Oberfrank, Ferenc Szerkesztette Szalai, Csaba Genetika és genomika László, Valéria Szalai, Csaba Pap, Erna Tóth, Sára Falus, András Oberfrank, Ferenc Szerkesztette Szalai, Csaba Genetika és genomika írta László, Valéria, Szalai, Csaba, Pap, Erna,

Részletesebben