M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM t a n é v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v"

Átírás

1 EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: es tanév a nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Az intézmény honlapja:

2 1 / 38 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a es tanévben _ 2 I.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata 2 I.2. Az iskola szervezeti felépítése 2 I.3. Humán erőforrás 4 II. A 2013/2014. tanév rendje 7 II.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) 7 II.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) 7 II.3. Kollégium munka- és rendezvényteve a es tanévre 8 II.4. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája 9 II.5. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 9 II.6. Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) 9 II.7. Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 10 III. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek 11 III.1. Nevelési értekezletek témái, előadók 11 III.2. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) 11 III.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)-(2) bekezdése) 11 III.4. Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése 15 III.5. Pályaválasztási tevékenység tervezése 18 III.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) 19 III.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) 21 III.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása 22 III.9. Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8. ) 24 III.10. Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMI r. 9. ) 27 III.11. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 28 III.12. Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R ) 29 III.13. Az iskolai könyvtár működése 30 III.14. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése (szakmai és civil szervezetek) 31 III.15. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 33 III.16. A diák önkormányzati munka tervezése 34 III.17. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk 37 III.18. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 37

3 2 / 38 I. Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a es tanévben I.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete: 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szabadidős- és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is. Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Ezt követően az igazgató a fentiek alapján elkészítette az iskola munkatervét. Ezzel egy időben összeállította a tanévben várható események naptárát. A nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról, melynek egy példányát elküldte a fenntartónak. A nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: I.2. Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének tagintézménye. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, az igazgatói jogkört és az intézményi felépítést pontosan szabályozó törvényeknek megfelelően működő intézmény működési struktúrája, a 2013/2014-es tanévben az alábbi táblázat foglalja össze:

4 3 / 38

5 4 / 38 I.3. Humán erőforrás I.3.1. Intézményi vezetés Igazgató Tanügyigazgatási és nevelési igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Kollégiumvezető Vendéglátó, idegenforgalmi munkaközösség-vezető Kereskedelmi munkaközösség-vezető Agrár munkaközösség-vezető Élelmiszeripari munkaközösség-vezető Humán munkaközösség-vezető Reál munkaközösség-vezető Informatikai munkaközösség-vezető Idegen nyelvi munkaközösség-vezető Testnevelés munkaközösség-vezető Pályaválasztási és beiskolázási felelős Osztályfőnöki munkaközösség-vezető I.3.2. További tisztségviselők Iskolatitkárok Szakmacsoportos képzésben vezető Könyvtárvezető Könyvtár asszisztens: Könyvtár technikus: Diákönkormányzatot segítő tanár Fejlesztőpedagógus Iskolapszichológus Gyógypedagógus Tűzvédelmi felelős Műszaki vezető A Közalkalmazotti Tanács elnöke A szakszervezet titkárai Keris Diákok Egyesületének elnöke Az Iskolaszék elnöke Az IDB titkára Prof.Dr. Vasas Joachim Hadházi Róbertné Nagy Erika Molnárné Fiser Judit Aranyosi Gábor Leitner György Verébné Tari Ilona Kivarga Szilvia Stefánné Bátkay Judit Mihály Eszter Kovács József Szakácsi Andrea Kormosné Ferencz Beáta Brandstädterné Molnár Éva Stauderer jános Törökné Jakab Katalin Bakosné Kovács Márta Dingáné Szeredi Erzsébet Fajcsák Hédi Lengyel István András Safranka János Hadházi Péter Stregováné Balog Anita Balázs Andrea Gáspár Szilvia Antal Zsuzsanna Dancs György Farkas Sándor Stauderer János Henez Árpád Antalné Molnár Bianka Pós Gáborné Ráczné Ludvig Piroska Szabó Vivien- 11.F/A Iskolánkban általános iskolaorvosi szolgálat és iskola fogászati szakrendelés működik. - iskolaorvos: Dr. Drelyó Katalin - iskolai fogorvos: Dr. Moiser Ilona - iskolai védőnők: Vasas Klára, Pogonyi Szilvia I.3.3. Az iskola osztályainak rendszere Képzési típus Osztályok száma Szakközépiskola 12 Szakiskola 13 Szakképző 18 Felnőttoktatás (nappali rendszerű) 3 MINDÖSSZESEN 46

6 Osztályok, osztályfőnökök: Sorsz. Osztály OSZTÁLYFŐNÖK A Stregováné Balog Anita B Kauer Anett C Kósa Lajos D Kissné Rabóczki Barbara E Filler János F Molnár Albertné G Bekecsné Nagy Mária H Aradi Zoltán I Henez Árpád J Ráczné Ludvig Piroska K Kalina Istvánné A Kuruczné Bata Margit B Antalné Molnár Bianka C Nagy Mariann D Sós Tamás E Blazeviczné Pinczel Éva F Punyi Judit G Cziczáné Fekete Eleonóra H Zachar Emília A Mihály Eszter Laura B Skultéti Anna C Ivacs Ferencné A Kovács József B Dorkó Csaba D Pap Zsolt 26. 1/9. H Zsivicza Zsolt 2/12. H Zsivicza Zsolt 2/14. F Zsivicza Zsolt 27. 2/10. K Stauderer János 28. 3/11. K Jakusné Balázs Ágnes 2/12. G Jakusné Balázs Ágnes 29. 1/11. E Dancs György 30. 1/11. F dr. Petrusz Jánosné Sebess Ágnes 31. 1/11. G Czövek Tünde 2/12. K Czövek Tünde 32. 1/13. A dr. Csehné Boholy Andrea 2/12. F dr. Csehné Boholy Andrea 33. 2/14. A Kállay-Pataki Piroska 1/11. H Kállay-Pataki Piroska 34. 1/11. I Mikus Katalin 35. 1/11. J Kiss Csaba 36. 1/11. L dr. Pertuszné Bary Klára 2/14. C dr. Petruszné Bary Klára 37. 1/13. C Novothny Edit 2/12. L Novothny Edit 38. 1/11. M Lévárdi Tamás 1/13. E Lévárdi Tamás 39. 2/12. E Juhászné Ármos Csilla 40. 2/12. I Hajdu-Rabatin Tímea 41. 2/12. J Hegedűs Tibor 42. 2/12. M Mohácsiné Tóth Katalin 3/13. M Mohácsiné Tóth Katalin 43. 3/13. H Kisvarga Szilvia 1/13. F Kisvarga Szilvia 2/14. E Kisvarga Szilvia F/B Szakácsi Andrea F/A Kormosné Ferencz Beáta F/A Kovács Eszter 5 / 38

7 6 / 38 Évfolyamfelelős tanárok: 9. évfolyam: Kauer Anett Molnár Albertné 10. évfolyam: Nagy Mariann Punyi Judit 11. évfolyam: Skultéti Anna Mikus Katalin 12. évfolyam: dr. Csehné Boholy Andrea - Pap Zsolt Az évfolyamfelelősök feladata: Segítik a kezdő osztályfőnökök munkáját (az órákra való készülésben, E-napló, beírási napló, törzslapok, bizonyítványok helyes vezetésében) Ügyelnek a határidők folyamatos és pontos betartására Az osztályfőnöki tematika ajánlott témaköreinek aktuális tartalommal való megtöltésében tanácsot adnak Iskolai rendezvények lebonyolításának segítése

8 7 / 38 II. A 2013/2014. tanév rendje II.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) II.1.1. A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 2. (hétfő), - utolsó tanítási napja: június 13. (péntek) - az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: április 30. A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában valamint a szakképző évfolyamokon százhetvenkilenc nap. A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az iskolánk január 24-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. II.1.2. Tanítási szünetek - Őszi szünet: október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). - Téli szünet: december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). - Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). II.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Ezek az időpontok az alábbiak szerint alakulnak a 2013/2014-es tanévben: 2013.december 7. (szombat): bedolgozás december 27-ről december 21. (szombat): bedolgozás december 24-ről május 5-6. (hétfő, kedd): érettségi szünet január30. (csütörtök): félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2014.május 30. (péntek): diáknapot helyettesítő rendezvény

9 8 / 38 II.3. Kollégium munka- és rendezvényteve a es tanévre Hónap Feladatok - Szeptember - Október - November - December - Január - Február - Március - Április - Május - Június - Ismerkedés a kollégium lakóival, szokásaival - Bemutatkozás - A kollégiumi dokumentumok megismerése (házirend, napirend) - Tanulási módszerek, technikák - A kollégiumi dokumentumok felülvizsgálata - Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat, internet, informatikai kapcsolatok - Kollégiumi szülői értekezlet - Kollégiumi közgyűlés - Dekorációs verseny - Szakkörök beindítása - Önismeret, egyén közösség - Önismereti teszt egyén család iskola konfliktus konfliktuskezelés - Ki vagyok én? személyiség vizsgálat - Október 6. megemlékezés - Filmklub október 23. tiszteletére (3 film az 50-es évekről, 56-ról) - Keri Koli ki mit tud? - Szakkörök beindulása - Dekorációs verseny - Életmód életvitel - Hogyan rendezkedjünk be a kollégiumi életre? - Hogyan tanuljunk? - Hogyan szervezzem a szabadidőmet? - Eger és környéke városismereti verseny - Vers- és prózamondó verseny - Hagyományteremtés hagyományápolás - Mikulás est (7-én 18:00) - Adventi készülődés (vallási, néprajzi, gasztronómiai hagyományok) - Pályázat Adventi hagyományok - Városi Mikulás Kupa 3. fiú, 4. lány - Karácsonyfa állítás (20-án) - Kollégiumi közgyűlés (31-én) - A félévi munka értékelése Pályaválasztás: pályaorientáció, érdeklődésem, képességeim, társadalmi igények, lehetőségek Viselkedés (kultúra) magatartás: Hogyan viselem a kritikát? Hogyan kelthetek pozitív benyomást? Bizalom mások iránt; Önbizalom A téma feldolgozása csoportonként Farsangi hagyományok jelmezkészítés Megyei Kulturális Fesztivál - Nőnapi megemlékezés - Március 15. Pályázat ünnepi beszéd megírása - Faliújság készítés az ünnep tiszteletére - Tavaszi túra - Társas kapcsolataim - Verbális kommunikáció a hétköznapi kapcsolataimban - Tavaszi nagytakarítás - Külső és belső környezetünk szépítése - Húsvéti hagyományok - Készülődés az érettségire - Kollégiumi ballagás - Ki a szabadba! Mozgás sport egészség - Szabadtéri versenyek - Egészséges életmód táplálkozási szokások - Szabadtéri sütés főzés - Év végi hajrá! - A kollégiumi felvételek szervezése - Az éves munka értékelése - A kollégium legeredményesebb tanulój, közössége! - Jutalmazás - Tablók, fényképek készítése - Kollégiumi közgyűlés (12-én) - A 2013/14. tanév szervezési feladatai - A nyári kollégiumi munkák tervezése, összeállítása

10 9 / 38 II.4. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája :00: tanévnyitó tantestületi értekezlet (hétfő) 14:00: a félévi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és megszavazása :00 (csütörtök): félévi jegylezáró osztályozó értekezlet :00 (csütörtök): félévzáró nevelőtestületi értekezlet :00 (hétfő): végzős osztályok év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztése és megszavazása :00 (kedd): végzős osztályok év végi osztályozó értekezlete :00 (csütörtök): év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és szavazása :00 (csütörtök): év végi jegylezáró osztályozó értekezlet :00 (hétfő): tanévzáró nevelőtestületi értekezlet II.5. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a 9. évfolyamos osztályok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a végzős évfolyamok osztályai számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a felmenő rendszerű évfolyamok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a végzős évfolyamok osztályai számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a 9. évfolyamos osztályok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a felmenő rendszerű évfolyamok számára II.6. Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) A es tanévben intézményünk az alábbi vizsgákat szervezi, illetve rendezi meg: A vizsga megnevezése Időpontja Szakmai szintvizsgák új OKJ szerint 2013.szeptember 30 - október 2. Szakmai szintvizsgák régi OKJ szerint október-november Félévi osztályozó vizsga (szerda, csütörtök) 14:00-17:00 Félévi pótló osztályozó vizsga (kedd) 14:00 17:00 Végzős osztályok év végi osztályozó (szerda) 14:00-17:00 vizsgája Végzős osztályok év végi pótló osztályozó (hétfő) 14:00-17:00 vizsgája Év végi osztályozó vizsga (szerda-csütörtök) 14:00-17:00 Év végi pótló osztályozó vizsga (kedd) 14:00-17:00 Érettségi írásbeli vizsgák től ig Középszintű szóbeli érettségi vizsgák tól 27-ig Szakmai írásbeli vizsgák ig Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák 2014.május - június

11 II.7. Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje Rendezvények Időpont Felelős Évnyitó szeptember 01. Zachar Emília Az aradi vértanúk napja október Henez Árpád, Sós Tamás Idősek napja október Dobó Veronika Október október Henez Árpád, Skultéti Anna Karácsonyi ünnepség december Zachar Emília A Magyar Kultúra Napja január 22. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura A kommunizmus áldozatainak emlékére február 25. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Március március Molnár Andrea Holokauszt áldozatainak emlékére április 16. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura A Magyar Nyelv Napja április 23. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Faültetés (végzős osztályok búcsúzása) április :00 Mihály Eszter Laura Ballagás április :00 Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező) Nemzeti összetartozás napja június 04. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Pedagógusnap június 06. Borkóné Abuczki Éva Tanévzáró ünnepség június Schalbertné Jakab Melinda Tanévnyitó ünnepség augusztus 31. Ortóné Gallovits Zsuzsanna 10 / 38

12 III. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek 11 / 38 III.1. Nevelési értekezletek témái, előadók Nevelési értekezlet, melynek várható témája: A nehezen kezelhető tanulók integrációja. Előadója még szervezés alatt :00-tól Témája: A évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése Előadója: Antalné Molnár Bianka MÉCS-vezető III.2. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) A es tanévre vonatkozó beiskolázási terv alapján szerveződnek a pedagógusok számára kötelező, 7 év pályán eltöltött időhöz kötött, továbbképzések. A beiskolázási terv megfelel az intézmény által megfogalmazott 5 éves, középtávú beiskolázási terv előirányzatainak, illetve a fenntartó beiskolázási szempontrendszerének. A következő tanévre vonatkozó továbbtanulási terveket március 15-ig méri fel az iskola és továbbítja a fenntartó számára. A kollégák, akik érintettek a továbbtanulásban ig kötelesek írásban jelezni tanulási szándékukat az intézmény vezetése felé. III.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)- (2) bekezdése) Élelmiszeripari munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Eger Ünnepe- Pék termék bemutató és vásár szeptember Szűcs Gergely 21. Komáromi Dunabástya-avató. Pék bemutató szeptember Lévárdi Tamás, Ádám Péter Kutatók Éjszakája szeptember Bekecsné Nagy Mária, Czövek Tünde, Stefánné Bátkay Judit Üzemlátogatások: pékségekben és cukrászatokban, pincészetekben (Tokaj, Tolcsva), Egertej Kft., Egri Malom, Kerecsend az év folyamán folyamatosan a munkaközösség valamennyi tagja érintett lesz Korona Gombaipari Egyesülés Bor és Pálinka verseny tavasz Kissné Rabóczki Barbara és a (Magyar-magyar kapcsolatok rendezvény keretében) munkaközösség valamennyi tagja érintett lesz Pék szakmai tábor, valamint Országos Pék Fesztivál és Verseny július Ádám Péter, Lévárdi Tamás Komárom Szent István Napi sütési bemutató Magyar Pékek Fejedelmi Rendje szervezésében, Budapest Ádám Péter, Lévárdi Tamás Mezőgazdasági munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Egy nap az erdésszel szakmai-tanulmányi nyílt nap az Egererdő Kisvarga Szilvia, Zsivicza Zsolt Zrt. szervezésében Eger Ünnepe Kiállításon virágkötészeti bemutató és vásár Kisvarga Szilvia Magyar Konyha Hete, Rimaszombat, virágkötészeti bemutató Kisvarga Szilvia Magyar Konyha Hete, Gyergyószentmiklós, virágkötészeti bemutató ősz Kisvarga Szilvia Őszi Dísznövénykiállítás és Vásár, Budapest október Kisvarga Szilvia AgroMash Expo, Budapest január 31. Kisvarga Szilvia, Marosy György FeHoVa kiállítás Budapest február 13.- Zsivicza Zsolt 16. Magyar-magyar Kapcsolatok és az Agrárszakképzés rendezvényszakmai bemutató március Kisvarga Szilvia

13 Szakmai rendezvények Időpont Felelős Föld Napja rendezvény, Eger, EKF Zsivicza Zsolt Botanika Hete virágkötészeti bemutató szervezése, Eger, EKF május Kisvarga Szilvia Részvétel a Keri nyílt napjain, virágkötészeti bemutatóval november, Kisvarga Szilvia január Országos Vadásznap július Zsivicza Zsolt Humán munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Diagnosztikus felmérések előkészítése, javítása és értékelése a mérések előírt időpontjaihoz igazodva magyar szakos kollégák 12 / 38 Közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való folyamatos 12. évfolyamon tanító kollégák felkészítés Középszintű érettségi tételsorok aktualizálása ig Mihály Eszter Laura, Henez Árpád Próbaérettségi megszervezése, lebonyolítása a 11. Szakközépiskolai évfolyamon magyar hó 11. évfolyamon tanító magyar, és történelem szakos kollégák nyelv és irodalom, illetve történelem és társadalmi ismeretek tantárgyból Szakmai rendezvényeken és továbbképzéseken való részvétel folyamatos Mihály Eszter Laura Ünnepségek, megemlékezések megszervezése, a II.7. pontnál részletezve a II.7. pontnál részletezve lebonyolítása Városi rendezvényeken való részvétel igény és kiírás szerint Mihály Eszter Laura, Henez Árpád Idegen nyelvi munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Élménybeszámoló a németországi gyakorlatról november 04. Kalina Istvánné, Novothny Edit Bécsi tanulmányi kirándulás 2013 november Kósa Lajos, vége vagy Sirkó Krisztina december eleje Adventi készülődés december 02. Sirkó Krisztina, Tősi Judit, Kovács Eszter Nemzetközi karácsony december 19. A munkaközösség minden tagja Élménybeszámoló az angliai gyakorlatról február 06. Novothny Edit Szintvizsga mindhárom nyelvből Novothny Edit, Kósa Lajos, Karsai május 19. a 10. évfolyamos szakközépiskolai tanulók számára Ágnes, Nagy Mariann, Tősi Judit Nagy Mariann, Mikus Katalin, Jékli Próbaérettségi mindhárom nyelvből a 11. évfolyamos szakközépiskolai tanulók számára Kalina Istvánné, Kormosné Fe- Nóra, Pap Zsolt, Kósa lajos, május 20. rencz Beáta, Popovits Ferenc Havonta egy alkalommal tervezünk megbeszélést. Informatika munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Felmérők íratása szeptember szaktanárok Az új helyi tantervek alapján tanmenetek készítése szeptember szaktanárok Emelt szintű informatika szeptembertől szaktanárok Kiírt versenyeken való részvétel októbertől szaktanárok Munkaközösségi megbeszélést havonta két alkalommal tervezünk, időpontja az órarendtől függ. Benevezzük tanulóinkat az OKTV-re, OSZKTV-re, az ISZE által szervezett szakiskolai tanulók informatika versenyére, valamint a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola és az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola által szervezett Megyei Alkalmazói Informatika Versenyre, valamint ad hoc jellegű megmérettetésre. Az iskolai és szabadidős rendezvényen való szervezési, közreműködési és egyéb feladatok ellátását, pályaválasztás, beiskolázás és az IDB munkáját segítjük.

14 Kereskedelmi munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős munkaközösségi értekezlet negyedévenként Verébné Tari Ilona 9. évfolyamos tanulók versenyeztetése iskolán belül folyamatos Krajnyik Zsuzsanna, Kállay-Pataki Piroska Rákóczi Szövetség rendezvényein való részvétel folyamatos végzős évfolyamok osztályfőnökei évfolyamos szakképző évfolyamon korrepetálás folyamatos Krajnyik Zsuzsanna, Juhászné Ármos Csilla pályaválasztási kiállítás szervezése november Dr. Csehné B.A. Molnár Albertné, Juhászné Á.Cs. Szakmai kiállításokon való részvétel rendezvénynaptár szerint Dr. Csehné B.A. Molnár Albertné, Juhászné Á.Cs. Kamarák által kiírt szakmai versenyek folyamatos tanító tanárok JAM tanirodai verseny folyamatos Lepresné M. T., Reál munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős 9. o felmérők íratása szeptember szaktanárok Tanmenetek megírása szeptember szaktanárok Korrepetálások, felkészítők indítása szeptember szaktanárok Bolyai nap december Kovács József Félév értékelése megbeszélés január Kovács József Kompetencia, diagnosztikus mérés. május szaktanárok Év értékelés megbeszélés június Kovács József Testnevelési munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Városi testnevelő tanári megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Vendéglátó munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Munkaközösségi értekezlet I. félév Leitner György Munkaközösségi értekezlet II. félév Leitner György Osztályfőnöki munkaközösség Dátum Program megnevezése Felelős szeptember. 1. Tanévnyitó ünnepség 9. évfolyamosok számára 15: szeptember 2. Iskolagyűlés felsőbb évfolyamosok számára 8: szeptember IDB gyűlés Stregováné Balog Anita szeptember Teremtisztasági verseny (9.-es osztályok számára) Stregováné Balog Anita Összevont és osztály szülői értekezletek, előtte fogadó Stauderer János, osztályfőnökök órák Végzős osztályfőnökök megbeszélése, szalagavató Fajcsák Hédi, Stauderer János tervezés Városismereti verseny (9.-es soztályok számára) Stregováné Balog Anita Tiszta élvezet drogellenes nap Dingáné Szeredi Erzsébet, Stregováné Balog Anita után Szüret a tangazdaságban, igény szerinti beosztásban Mezőgazdasági Munkaközösség, Stauderer János, osztályfőnökök Legjobb kerisek kirándulása Keris Diákok Egyesülete (Szeredi Erzsébet, Pós Gáborné) Év iskolája vetélkedő Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita Városi megemlékezés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita IDB tábor (diák közgyűlés, új tisztviselők megválasztása) Stregováné Balog Anita Gólyadélután (Vetélkedő, teremtisztasági verseny értékelése, avatás és diszkó) Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita 13 / 38

15 Dátum Program megnevezése Felelős Városi megemlékezés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita hó Daganat-prevenciós előadások (11. és 12. évfolyamosok Dingáné Szeredi Erzsébet számára) egész tanévben folyamatosafolyamokon Bűnmegelőzési osztályfőnöki órák (igény szerinti év- Dingáné Szeredi Erzsébet és osztályokban) októbertől Kortárssegítő-képzés (RÉV-vel történt egyeztetés Dingáné Szeredi Erzsébet alapján) októbertől Tánctanulás a szalagavató ünnepséghez (külső táncpedagógus Fajcsák Hédi bevonásával) november Pályaválasztási nyílt napon az IDB bemutatása Stregováné Balog Anita november Egészséghét (9.-esek számára) Dingáné Szeredi Erzsébet, Stregováné Balog Anita november Maratoni foci torna Stregováné Balog Anita Adventi készülődés, kézműves foglalkozások Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita (délelőtt) Iskola IDB mikulás osztályoknak Stregováné Balog Anita (délután) IDB-seknek szóló mikulás + értékelés Stregováné Balog Anita Szalagavató ünnepség (Hotel Eger) Fajcsák Hédi, Stauderer János, végzős osztályfőnökök, Stregováné Balog Anita Szalagavató ünnepség ruhatár Stregováné Balog Anita Tanári karácsonyi műsor Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita január Nyílt nap, IDB bemutatás Stregováné Balog Anita Első félév vége (január 24-ig bizonyítványok kiosztása) osztályfőnökök Magyar kultúra napja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Farsangi diszkó Stregováné Balog Anita Farsangi maszkkészítés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita február Kollégiumi Kulturális Fesztivál Stregováné Balog Anita, kollégium A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Városi ünnepség Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita április Költészet napja vetélkedő Zachar Emília, Stregováné Balog Anita április Magyar-magyar kapcsolatok az agrár szakképzésben - Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita konferencia A holokauszt áldozatainak emléknapja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Ballagási főpróba Stauderer János, osztályfőnökök Hagyományos faültetési ceremónia Fajcsák Hédi ??? Ballagási ünnepség Stauderer János, Fajcsák Hédi, osztályfőnökök április-május Külföldi szakmai gyakorlatra utazók mentális felkészítése Gáspár Szilvia (két alkalommal) május-június Majális (diáknap helyett) IDB tanítás nélküli munkanap Stregováné Balog Anita eleje (Keri Cross, sport, főzés, kulturális seregszemle) Nemzeti összetartozás napja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében június Szóbeli érettségiken való részvétel (törvényességi felügyelet gyakorlása) Stregováné Balog Anita 14 / 38

16 III.4. Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése 15 / 38 Fontos követelménynek tartjuk, hogy folyamatos és tervszerű legyen! III.4.1. A pedagógiai ellenőrzés formái - közvetlen ellenőrzés: beszámoltatás, a tanítási óra ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenység ellenőrzése ügyeleti munka ellenőrzése - közvetett ellenőrzés: adminisztrációs dokumentumokra vonatkozóan, tanulói tevékenység (tanórai, tanórán kívüli). III.4.2. Ellenőrzési terv Kiemelt területek: Szeptember-október November-december Január Február-március Április Iskolai dokumentumok: tanulói nyilvántartások aktualizálása e-napló megnyitása, nyári gyakorlatok igazolása, OSA elkészítése, tanárok besorolása, munkaköri leírások, megbízások elkészítése. Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, érettségi felkészülés ellenőrzése E-napló ellenőrzése, felkészülés a félév zárására Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, mentori tevékenység ellenőrzése. A kétszintű érettségire, valamint a szakmai vizsgákra való felkészülés, felkészítés ellenőrzése. Az intézmény vezetése rendszeresen ellenőrzi a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos kezdését, befejezését és az ott folyó szakmai munkát. A munkaközösség-vezetők munkatervük szerint meghatározott módon és az SZMSZ-ben szabályozottan, ellenőrzési terv alapján ellenőrzik a csoportjukhoz tartozó kollégák munkáját és annak minőségét. Az ellenőrzések alkalmával az előírt ellenőrzési dokumentumokat vezetik.

17 Folyamatos ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Igazgató Tanügyig. és nevelési ig. h. Szak mai ig.h. Gyakorlati oktatásért felelős ig. h. Munkaközösségvezetők Osztályfőnöki munkaközösség Osztályfőnökök Munkaügyi előadó Gyermekvédelmi feladatok felelőse 16 / 38 Törzslap, x x x x x x Beírási naplók E-napló x x x x x x x x Tanórán kívüli x x x x x fogl. naplója Kötött munkaidő x x x x x x kimuta- tás Tanítási munka, x x x x x x tanítási óra Tanórán kívüli x x x x x x órák Tanulmányok x x x x x x x x alatti vizsgák Érettségi x x x x x x szakmai vizsgák Iskolai ügyelet x x x x x x x Fegyelmi x x x x x x x ügyek Tantermek x x x x x x rendje, dekoráció Helyettesítési x x x x x naplóhelyettesítés Tanulói hiányzások x x x x x x x x pontos vezetése Üzemi gyakorlat x x x III.4.3. A pedagógusok szakmai munkájának értékelése Intézményünk a Közalkalmazotti Törvény 40 (10-11) előírásai alapján minden tanévben elkészíti a pedagógus teljesítményértékelést. Az értékelést az ön-, a közvetlen felettes és az igazgatói értékelés összesített eredménye adja. A köznevelési törvény meghatározásának megfelelően, azon kollégák, akik a nyugdíjjogosultság eléréséig már kevesebb, mint 10 év szolgálati időt kell, hogy teljesítsenek, mentesülnek a pedagógus teljesítményértékelés fenti folyamata alól és csak a Munka Törvénykönyvének melléklete értelmében 3-évenként intézményvezetői összesített minősítést kapnak. Az óráik ellenőrzését és az ellenőrzés dokumentációját a munkaközösség-vezetők ugyanúgy ellátják, mint a többi kolléga esetében. III.4.4. Intézményi belső minőségirányítási munka tervezése a es tanévben Az intézmény minőségirányítási csoportjának tevékenysége a jogszabályi változtatásoknak köszönhetően hivatalosan megszűnt, azonban a minőségirányítással kapcsolatos megkezdett folyamatokat változatlanul működtetni kell, ezért ebben a tanévben is lefolytatásra kerül a partneri elégedettség mérés.

18 III.4.5. Pedagógusok munkaidő beosztása a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő szerint 17 / 38 heti órában ellátandó feladatok lehetnek: tanítási órák, csoportbontások, korrepetálások, tehetséggondozás, szakkör, és minden olyan tevékenység, amely egy-egy diákközösség, 45 perces tanórai rendszerű foglalkozását jelenti heti órában ellátandó feladatok lehetnek: 1. Eseti helyettesítés (max. napi 2 óra, illetve max. heti 6 óra, de rendkívüli esetben a heti összes óraszám is lehet 32 óráig) 2. 1 óra kötelező H betű (tanulói felügyelet címen) 3. 1 óra ügyelet (folyosóin, illetve egyéb esetben rendezvényeken) 4. 1 óra gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység (kijelölés szerint) 5. 1 óra diákönkormányzati tevékenységet segítő pedagógiai munka (kijelölés szerint) 6. 1 óra pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyvitel: e-napló vezetése nem osztályfőnökök esetében 7. 1 óra intézményi dokumentumok készítése csak a következő feladatokat ellátó kollégáknak: - Munkaközösség-vezető - E-napló karbantartása - Órarend készítése - DÖK - Pályaválasztási felelős - MÉCS-tagok - Minőségirányítási csoport tagjai - Tanpince felelős 8. 1 óra szülőkkel való kapcsolattartás csak a nem osztályfőnököknek! 9. 3 óra osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység csak az osztályfőnökök esetében: - 1 óra szülőkkel való kapcsolattartás - 1 óra dokumentumok kezelése (pl. törzslap) - 1 óra ügyviteli tevékenység (e-napló) óra munkaközösség-vezetés a munkaközösségek vezetőinek óra szakoktatás vagy tanműhelyi gyakorlat előkészítés (szakoktatóknak) óra (indokolt esetben 2 óra) tanműhely vagy szertárfejlesztés, karbantartás (szakoktatóknak) óra (indokolt esetben 2 óra) részvétel szakmai rendezvények előkészítésében lebonyolításában

19 III.5. Pályaválasztási tevékenység tervezése III.5.1. Az általános iskolák irányába folytatott beiskolázási tevékenység Beiskolázási rendezvény helye Időpontja A lebonyolításban szerepet vállaló kolléga neve Heves Páv. Kiállítás október Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Salgótarjáni Páv. Kiállítás október Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Ózdi Páv. Kiállítás november Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Egri Páv. Kiállítás november Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János, Kisvarga Szilvia, Dénes Ildikó, Lévárdi Tamás, Kisné Rabóczki Barbara Hunyadi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Balassi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Lajos Árpád Ált. Isk. Dédestapolcsány október Brandsädterné Molnár Éva Szilvásváradi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Bélapátfalvi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Bánrévei Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva Lenkey Ált. Isk. Eger november Brandsädterné Molnár Éva Kemény F. Ált. Isk. Eger november Brandsädterné Molnár Éva Bánhorváti Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva Káli Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva III.5.2. Saját intézményünk évfolyamain megvalósuló beiskolázási tevékenység A 10. szakiskolai évfolyamok osztályaiban: február 28-ig. A 12. szakközépiskolai évfolyam osztályaiban: február 15-ig. A 2/12. szakképző évfolyam minden osztályában: február 28-ig. 18 / 38 Az iskolánkban folyó képzések iránti érdeklődést az írott sajtóban és elektronikus úton is szeretnénk még intenzívebbé tenni. III.5.3. Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontjai Intézményünk a pályaválasztási nyílt napokat november és január hónapokban tartja meg. Pontos időpontja még szervezés alatt áll. A munkát segítő kollégák a következők: Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János, Kisvarga Szilvia, Dénes Ildikó, Lévárdi Tamás, Kisné Rabóczki Barbara, Boda Csaba

20 19 / 38 III.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) Helyzetelemzés Cél Intézkedés Felelős Határidő Eredményességet mérő indikátor rövidtávon (1 év) A hh és a hhh tanulók nyomonkövetése Tanórán kívüli programokon való részvétel Folyamatos; sikeres részvétel, megyei és országos rendezvényeken, versenyeken Szakképző évfolyamokon továbbtanuló, érettségiző hh és hhh tanulók aránya Évfolyamismétlők aránya Magántanulók aránya Igazolatlan hiányzások 250 órát meghaladó hiányzások száma A hh és hhh tanulók kiegyenlített arányú elhelyezése az egyes csoportokban A hh és hhh tanulók felzárkóztató, szakköri részvételének növelése Minden hh és hhh tanuló folytassa tanulmányait szakképző évfolyamokon Évfolyamismétlők arányának csökkentése Magántanulók arányának csökkentésese Igazolatlan hiányzások számának csökkentése 250 órát meghaladó hiányzások számának csökkentése Minden felvételt kért hhh tanulót elhelyezünk kollégiumban Olyan kínálatot alakítunk ki, hogy érdeklődést keltsen a hhh tanulókban A család megfelelő nevelési attitűdjének segítése Pályaválasztási és pályaorientációs programok szervezése Segítő, felzárkóztató programok szervezése Egyéni megsegítések szervezése A család megfelelő nevelési attitűdjének segítése A családi együttműködések segítése, családtámogatások szervezése Igazgató szept. 2.-től folyamatos Igazgató, ig. h., gyermek és ifj. védelmi felelős Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h.,osztályf.,ifjú ság védelmi f., iskolapszichológus Igazgató, ig. h.,osztályf. Iskolapszich október október október október 1. Október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika okt. 1. Félévi és év végi beszámolók, kimutatások okt. 1. Félévi és év végi beszámolók, kimutatások Eredményességet mérő indikátor középtávon (3 év) Mindenkori okt. 1. statisztika Iskolai, városi, megyei és országos versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken való sikeres részvétel Sikeres szakmunkásvizsga, érettségi vizsga október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika Eredményességet mérő indikátor hosszútávon (6 év) Mindenkori okt. 1. statisztika Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről az az az az az

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes

2011-2012. tanév. Fogadóórák: Markhard József igazgató minden hétfő 14 00 15 30. Káplár János felnőttképzési igazgató helyettes A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA SZÉKHELYÉNEK (8734 SOMOGYZSITFA-SZŐCSÉNYPUSZTA, ADY E. U. 8.) MUNKATERVE 2011-2012. tanév Fogadóórák: Markhard József igazgató

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés

2015-2016-os tanév ütemterve. Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2015. aug. 9:00 Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés --os tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők aug : Vezetői alakuló értekezlet Tóthné Zsigó Zita iskolavezetés aug : Kibővített vezetői értekezlet Tóthné Zsigó Zita Iskolavezetés+mkvez

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV 1 A TANÉV HELYI RENDJE Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016. június

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév

SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE. 2012-2013. tanév A MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERVE 2012-2013. tanév TARTALOM 1. Székhelyének 2. Marcali Telephelyének 3. Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő SZEPTEMBER Szept. 1. 8 00 Tanévnyitó tájékoztató a 9. évfolyam és az első szakképző évfolyam részére /Aula/ Szept. 1. 8 15-10 20 Osztályfőnöki órák (4 óra) a 9. évfolyam és az elsős szakképző évfolyam

Részletesebben