M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM t a n é v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2013-2014. t a n é v"

Átírás

1 EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: es tanév a nevelőtestület, iskolaszék, diákönkormányzat Az intézmény honlapja:

2 1 / 38 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a es tanévben _ 2 I.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata 2 I.2. Az iskola szervezeti felépítése 2 I.3. Humán erőforrás 4 II. A 2013/2014. tanév rendje 7 II.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) 7 II.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) 7 II.3. Kollégium munka- és rendezvényteve a es tanévre 8 II.4. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája 9 II.5. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 9 II.6. Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) 9 II.7. Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje 10 III. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek 11 III.1. Nevelési értekezletek témái, előadók 11 III.2. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) 11 III.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)-(2) bekezdése) 11 III.4. Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése 15 III.5. Pályaválasztási tevékenység tervezése 18 III.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) 19 III.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozások megszervezése (Nkt pont) 21 III.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztések megvalósulása 22 III.9. Tanulmányi versenyek tervezése (EMMI r. 8. ) 24 III.10. Mérés-értékelési feladatok tervezése (EMMI r. 9. ) 27 III.11. Az intézmény sporttevékenységének a tervezése 28 III.12. Középiskolákban a közösségi szolgálat teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátásának tervezése (R ) 29 III.13. Az iskolai könyvtár működése 30 III.14. Az iskola partnerkapcsolatainak tervezése (szakmai és civil szervezetek) 31 III.15. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 33 III.16. A diák önkormányzati munka tervezése 34 III.17. Pályázatok bemutatása (röviden): típusa, célcsoport, szakmai feladatok, pedagógusok bevonása, stádiuma, egyéb információk 37 III.18. Egyéb, az intézményvezető által fontosnak ítélt információ 37

3 2 / 38 I. Az intézmény működési alapelvei és szervezeti felépítése a es tanévben I.1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium éves munkatervének elkészítési folyamata A Munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola nevelési-oktatási munkáját úgy, hogy a tanév időtartamában elosztja, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. A munkaterv elkészítésének a folyamata az alábbi módon zajlott: Áttanulmányozásra került az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó jogszabályi háttér: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete: 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet A munkaközösségek a saját területükre nézve elkészítették munkaterveiket az oktatással kapcsolatos teendőik számbavételével. A neveléssel összefüggő célok meghatározásánál figyelembe vételre kerültek az osztályfőnöki munkaközösség, a Diákönkormányzat, valamint a szabadidős- és az ifjúságvédelmi területek segítői által előterjesztett szempontok is. Elosztásra kerültek a teendők, meghatározták a végrehajtás időkereteit, felelősöket rendeltek a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. Ezt követően az igazgató a fentiek alapján elkészítette az iskola munkatervét. Ezzel egy időben összeállította a tanévben várható események naptárát. A nevelőtestület döntött a munkaterv elfogadásáról, melynek egy példányát elküldte a fenntartónak. A nyilvánosságra hozatal elsődleges helye az intézmény honlapja: I.2. Az iskola szervezeti felépítése Az intézmény től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének tagintézménye. Az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, az igazgatói jogkört és az intézményi felépítést pontosan szabályozó törvényeknek megfelelően működő intézmény működési struktúrája, a 2013/2014-es tanévben az alábbi táblázat foglalja össze:

4 3 / 38

5 4 / 38 I.3. Humán erőforrás I.3.1. Intézményi vezetés Igazgató Tanügyigazgatási és nevelési igazgatóhelyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes Kollégiumvezető Vendéglátó, idegenforgalmi munkaközösség-vezető Kereskedelmi munkaközösség-vezető Agrár munkaközösség-vezető Élelmiszeripari munkaközösség-vezető Humán munkaközösség-vezető Reál munkaközösség-vezető Informatikai munkaközösség-vezető Idegen nyelvi munkaközösség-vezető Testnevelés munkaközösség-vezető Pályaválasztási és beiskolázási felelős Osztályfőnöki munkaközösség-vezető I.3.2. További tisztségviselők Iskolatitkárok Szakmacsoportos képzésben vezető Könyvtárvezető Könyvtár asszisztens: Könyvtár technikus: Diákönkormányzatot segítő tanár Fejlesztőpedagógus Iskolapszichológus Gyógypedagógus Tűzvédelmi felelős Műszaki vezető A Közalkalmazotti Tanács elnöke A szakszervezet titkárai Keris Diákok Egyesületének elnöke Az Iskolaszék elnöke Az IDB titkára Prof.Dr. Vasas Joachim Hadházi Róbertné Nagy Erika Molnárné Fiser Judit Aranyosi Gábor Leitner György Verébné Tari Ilona Kivarga Szilvia Stefánné Bátkay Judit Mihály Eszter Kovács József Szakácsi Andrea Kormosné Ferencz Beáta Brandstädterné Molnár Éva Stauderer jános Törökné Jakab Katalin Bakosné Kovács Márta Dingáné Szeredi Erzsébet Fajcsák Hédi Lengyel István András Safranka János Hadházi Péter Stregováné Balog Anita Balázs Andrea Gáspár Szilvia Antal Zsuzsanna Dancs György Farkas Sándor Stauderer János Henez Árpád Antalné Molnár Bianka Pós Gáborné Ráczné Ludvig Piroska Szabó Vivien- 11.F/A Iskolánkban általános iskolaorvosi szolgálat és iskola fogászati szakrendelés működik. - iskolaorvos: Dr. Drelyó Katalin - iskolai fogorvos: Dr. Moiser Ilona - iskolai védőnők: Vasas Klára, Pogonyi Szilvia I.3.3. Az iskola osztályainak rendszere Képzési típus Osztályok száma Szakközépiskola 12 Szakiskola 13 Szakképző 18 Felnőttoktatás (nappali rendszerű) 3 MINDÖSSZESEN 46

6 Osztályok, osztályfőnökök: Sorsz. Osztály OSZTÁLYFŐNÖK A Stregováné Balog Anita B Kauer Anett C Kósa Lajos D Kissné Rabóczki Barbara E Filler János F Molnár Albertné G Bekecsné Nagy Mária H Aradi Zoltán I Henez Árpád J Ráczné Ludvig Piroska K Kalina Istvánné A Kuruczné Bata Margit B Antalné Molnár Bianka C Nagy Mariann D Sós Tamás E Blazeviczné Pinczel Éva F Punyi Judit G Cziczáné Fekete Eleonóra H Zachar Emília A Mihály Eszter Laura B Skultéti Anna C Ivacs Ferencné A Kovács József B Dorkó Csaba D Pap Zsolt 26. 1/9. H Zsivicza Zsolt 2/12. H Zsivicza Zsolt 2/14. F Zsivicza Zsolt 27. 2/10. K Stauderer János 28. 3/11. K Jakusné Balázs Ágnes 2/12. G Jakusné Balázs Ágnes 29. 1/11. E Dancs György 30. 1/11. F dr. Petrusz Jánosné Sebess Ágnes 31. 1/11. G Czövek Tünde 2/12. K Czövek Tünde 32. 1/13. A dr. Csehné Boholy Andrea 2/12. F dr. Csehné Boholy Andrea 33. 2/14. A Kállay-Pataki Piroska 1/11. H Kállay-Pataki Piroska 34. 1/11. I Mikus Katalin 35. 1/11. J Kiss Csaba 36. 1/11. L dr. Pertuszné Bary Klára 2/14. C dr. Petruszné Bary Klára 37. 1/13. C Novothny Edit 2/12. L Novothny Edit 38. 1/11. M Lévárdi Tamás 1/13. E Lévárdi Tamás 39. 2/12. E Juhászné Ármos Csilla 40. 2/12. I Hajdu-Rabatin Tímea 41. 2/12. J Hegedűs Tibor 42. 2/12. M Mohácsiné Tóth Katalin 3/13. M Mohácsiné Tóth Katalin 43. 3/13. H Kisvarga Szilvia 1/13. F Kisvarga Szilvia 2/14. E Kisvarga Szilvia F/B Szakácsi Andrea F/A Kormosné Ferencz Beáta F/A Kovács Eszter 5 / 38

7 6 / 38 Évfolyamfelelős tanárok: 9. évfolyam: Kauer Anett Molnár Albertné 10. évfolyam: Nagy Mariann Punyi Judit 11. évfolyam: Skultéti Anna Mikus Katalin 12. évfolyam: dr. Csehné Boholy Andrea - Pap Zsolt Az évfolyamfelelősök feladata: Segítik a kezdő osztályfőnökök munkáját (az órákra való készülésben, E-napló, beírási napló, törzslapok, bizonyítványok helyes vezetésében) Ügyelnek a határidők folyamatos és pontos betartására Az osztályfőnöki tematika ajánlott témaköreinek aktuális tartalommal való megtöltésében tanácsot adnak Iskolai rendezvények lebonyolításának segítése

8 7 / 38 II. A 2013/2014. tanév rendje II.1. A tanítási év és a tanítási szünetek időtartama (EMMI r.5. ) II.1.1. A szorgalmi idő - első tanítási napja: szeptember 2. (hétfő), - utolsó tanítási napja: június 13. (péntek) - az iskola befejező évfolyamain az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: április 30. A tanítási napok száma szakközépiskolában, szakiskolában valamint a szakképző évfolyamokon százhetvenkilenc nap. A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az iskolánk január 24-ig értesíti a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. II.1.2. Tanítási szünetek - Őszi szünet: október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). - Téli szünet: december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). - Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). II.2. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (EMMI r.4. ) A szorgalmi idő alatt a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni Ezek az időpontok az alábbiak szerint alakulnak a 2013/2014-es tanévben: 2013.december 7. (szombat): bedolgozás december 27-ről december 21. (szombat): bedolgozás december 24-ről május 5-6. (hétfő, kedd): érettségi szünet január30. (csütörtök): félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2014.május 30. (péntek): diáknapot helyettesítő rendezvény

9 8 / 38 II.3. Kollégium munka- és rendezvényteve a es tanévre Hónap Feladatok - Szeptember - Október - November - December - Január - Február - Március - Április - Május - Június - Ismerkedés a kollégium lakóival, szokásaival - Bemutatkozás - A kollégiumi dokumentumok megismerése (házirend, napirend) - Tanulási módszerek, technikák - A kollégiumi dokumentumok felülvizsgálata - Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat, internet, informatikai kapcsolatok - Kollégiumi szülői értekezlet - Kollégiumi közgyűlés - Dekorációs verseny - Szakkörök beindítása - Önismeret, egyén közösség - Önismereti teszt egyén család iskola konfliktus konfliktuskezelés - Ki vagyok én? személyiség vizsgálat - Október 6. megemlékezés - Filmklub október 23. tiszteletére (3 film az 50-es évekről, 56-ról) - Keri Koli ki mit tud? - Szakkörök beindulása - Dekorációs verseny - Életmód életvitel - Hogyan rendezkedjünk be a kollégiumi életre? - Hogyan tanuljunk? - Hogyan szervezzem a szabadidőmet? - Eger és környéke városismereti verseny - Vers- és prózamondó verseny - Hagyományteremtés hagyományápolás - Mikulás est (7-én 18:00) - Adventi készülődés (vallási, néprajzi, gasztronómiai hagyományok) - Pályázat Adventi hagyományok - Városi Mikulás Kupa 3. fiú, 4. lány - Karácsonyfa állítás (20-án) - Kollégiumi közgyűlés (31-én) - A félévi munka értékelése Pályaválasztás: pályaorientáció, érdeklődésem, képességeim, társadalmi igények, lehetőségek Viselkedés (kultúra) magatartás: Hogyan viselem a kritikát? Hogyan kelthetek pozitív benyomást? Bizalom mások iránt; Önbizalom A téma feldolgozása csoportonként Farsangi hagyományok jelmezkészítés Megyei Kulturális Fesztivál - Nőnapi megemlékezés - Március 15. Pályázat ünnepi beszéd megírása - Faliújság készítés az ünnep tiszteletére - Tavaszi túra - Társas kapcsolataim - Verbális kommunikáció a hétköznapi kapcsolataimban - Tavaszi nagytakarítás - Külső és belső környezetünk szépítése - Húsvéti hagyományok - Készülődés az érettségire - Kollégiumi ballagás - Ki a szabadba! Mozgás sport egészség - Szabadtéri versenyek - Egészséges életmód táplálkozási szokások - Szabadtéri sütés főzés - Év végi hajrá! - A kollégiumi felvételek szervezése - Az éves munka értékelése - A kollégium legeredményesebb tanulój, közössége! - Jutalmazás - Tablók, fényképek készítése - Kollégiumi közgyűlés (12-én) - A 2013/14. tanév szervezési feladatai - A nyári kollégiumi munkák tervezése, összeállítása

10 9 / 38 II.4. Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja, témája :00: tanévnyitó tantestületi értekezlet (hétfő) 14:00: a félévi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és megszavazása :00 (csütörtök): félévi jegylezáró osztályozó értekezlet :00 (csütörtök): félévzáró nevelőtestületi értekezlet :00 (hétfő): végzős osztályok év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztése és megszavazása :00 (kedd): végzős osztályok év végi osztályozó értekezlete :00 (csütörtök): év végi osztályozó vizsgára történő előterjesztés és szavazása :00 (csütörtök): év végi jegylezáró osztályozó értekezlet :00 (hétfő): tanévzáró nevelőtestületi értekezlet II.5. Előre tervezhető szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a 9. évfolyamos osztályok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a végzős évfolyamok osztályai számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a felmenő rendszerű évfolyamok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a végzős évfolyamok osztályai számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a 9. évfolyamos osztályok számára :00-tól: szülői értekezlet és fogadóóra a felmenő rendszerű évfolyamok számára II.6. Vizsgák rendje (a tanulmányok alatti-, illetve az érettségi és szakmai vizsgák tervezése) A es tanévben intézményünk az alábbi vizsgákat szervezi, illetve rendezi meg: A vizsga megnevezése Időpontja Szakmai szintvizsgák új OKJ szerint 2013.szeptember 30 - október 2. Szakmai szintvizsgák régi OKJ szerint október-november Félévi osztályozó vizsga (szerda, csütörtök) 14:00-17:00 Félévi pótló osztályozó vizsga (kedd) 14:00 17:00 Végzős osztályok év végi osztályozó (szerda) 14:00-17:00 vizsgája Végzős osztályok év végi pótló osztályozó (hétfő) 14:00-17:00 vizsgája Év végi osztályozó vizsga (szerda-csütörtök) 14:00-17:00 Év végi pótló osztályozó vizsga (kedd) 14:00-17:00 Érettségi írásbeli vizsgák től ig Középszintű szóbeli érettségi vizsgák tól 27-ig Szakmai írásbeli vizsgák ig Szakmai szóbeli és gyakorlati vizsgák 2014.május - június

11 II.7. Nemzeti ünnepek, emléknapok és iskolai hagyományőrző ünnepségek rendje Rendezvények Időpont Felelős Évnyitó szeptember 01. Zachar Emília Az aradi vértanúk napja október Henez Árpád, Sós Tamás Idősek napja október Dobó Veronika Október október Henez Árpád, Skultéti Anna Karácsonyi ünnepség december Zachar Emília A Magyar Kultúra Napja január 22. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura A kommunizmus áldozatainak emlékére február 25. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Március március Molnár Andrea Holokauszt áldozatainak emlékére április 16. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura A Magyar Nyelv Napja április 23. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Faültetés (végzős osztályok búcsúzása) április :00 Mihály Eszter Laura Ballagás április :00 Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező) Nemzeti összetartozás napja június 04. Fajcsák Hédi (szabadidő-szervező), Mihály Eszter Laura Pedagógusnap június 06. Borkóné Abuczki Éva Tanévzáró ünnepség június Schalbertné Jakab Melinda Tanévnyitó ünnepség augusztus 31. Ortóné Gallovits Zsuzsanna 10 / 38

12 III. A nevelő oktatómunkához kapcsolódó tevékenységek 11 / 38 III.1. Nevelési értekezletek témái, előadók Nevelési értekezlet, melynek várható témája: A nehezen kezelhető tanulók integrációja. Előadója még szervezés alatt :00-tól Témája: A évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése Előadója: Antalné Molnár Bianka MÉCS-vezető III.2. Továbbképzések (a továbbképzési terv alapján, ill. egyéb forrásból megvalósult) A es tanévre vonatkozó beiskolázási terv alapján szerveződnek a pedagógusok számára kötelező, 7 év pályán eltöltött időhöz kötött, továbbképzések. A beiskolázási terv megfelel az intézmény által megfogalmazott 5 éves, középtávú beiskolázási terv előirányzatainak, illetve a fenntartó beiskolázási szempontrendszerének. A következő tanévre vonatkozó továbbtanulási terveket március 15-ig méri fel az iskola és továbbítja a fenntartó számára. A kollégák, akik érintettek a továbbtanulásban ig kötelesek írásban jelezni tanulási szándékukat az intézmény vezetése felé. III.3. A szakmai munkaközösségek munkájának tervezése (Nkt. 71. (1)- (2) bekezdése) Élelmiszeripari munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Eger Ünnepe- Pék termék bemutató és vásár szeptember Szűcs Gergely 21. Komáromi Dunabástya-avató. Pék bemutató szeptember Lévárdi Tamás, Ádám Péter Kutatók Éjszakája szeptember Bekecsné Nagy Mária, Czövek Tünde, Stefánné Bátkay Judit Üzemlátogatások: pékségekben és cukrászatokban, pincészetekben (Tokaj, Tolcsva), Egertej Kft., Egri Malom, Kerecsend az év folyamán folyamatosan a munkaközösség valamennyi tagja érintett lesz Korona Gombaipari Egyesülés Bor és Pálinka verseny tavasz Kissné Rabóczki Barbara és a (Magyar-magyar kapcsolatok rendezvény keretében) munkaközösség valamennyi tagja érintett lesz Pék szakmai tábor, valamint Országos Pék Fesztivál és Verseny július Ádám Péter, Lévárdi Tamás Komárom Szent István Napi sütési bemutató Magyar Pékek Fejedelmi Rendje szervezésében, Budapest Ádám Péter, Lévárdi Tamás Mezőgazdasági munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Egy nap az erdésszel szakmai-tanulmányi nyílt nap az Egererdő Kisvarga Szilvia, Zsivicza Zsolt Zrt. szervezésében Eger Ünnepe Kiállításon virágkötészeti bemutató és vásár Kisvarga Szilvia Magyar Konyha Hete, Rimaszombat, virágkötészeti bemutató Kisvarga Szilvia Magyar Konyha Hete, Gyergyószentmiklós, virágkötészeti bemutató ősz Kisvarga Szilvia Őszi Dísznövénykiállítás és Vásár, Budapest október Kisvarga Szilvia AgroMash Expo, Budapest január 31. Kisvarga Szilvia, Marosy György FeHoVa kiállítás Budapest február 13.- Zsivicza Zsolt 16. Magyar-magyar Kapcsolatok és az Agrárszakképzés rendezvényszakmai bemutató március Kisvarga Szilvia

13 Szakmai rendezvények Időpont Felelős Föld Napja rendezvény, Eger, EKF Zsivicza Zsolt Botanika Hete virágkötészeti bemutató szervezése, Eger, EKF május Kisvarga Szilvia Részvétel a Keri nyílt napjain, virágkötészeti bemutatóval november, Kisvarga Szilvia január Országos Vadásznap július Zsivicza Zsolt Humán munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Diagnosztikus felmérések előkészítése, javítása és értékelése a mérések előírt időpontjaihoz igazodva magyar szakos kollégák 12 / 38 Közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való folyamatos 12. évfolyamon tanító kollégák felkészítés Középszintű érettségi tételsorok aktualizálása ig Mihály Eszter Laura, Henez Árpád Próbaérettségi megszervezése, lebonyolítása a 11. Szakközépiskolai évfolyamon magyar hó 11. évfolyamon tanító magyar, és történelem szakos kollégák nyelv és irodalom, illetve történelem és társadalmi ismeretek tantárgyból Szakmai rendezvényeken és továbbképzéseken való részvétel folyamatos Mihály Eszter Laura Ünnepségek, megemlékezések megszervezése, a II.7. pontnál részletezve a II.7. pontnál részletezve lebonyolítása Városi rendezvényeken való részvétel igény és kiírás szerint Mihály Eszter Laura, Henez Árpád Idegen nyelvi munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Élménybeszámoló a németországi gyakorlatról november 04. Kalina Istvánné, Novothny Edit Bécsi tanulmányi kirándulás 2013 november Kósa Lajos, vége vagy Sirkó Krisztina december eleje Adventi készülődés december 02. Sirkó Krisztina, Tősi Judit, Kovács Eszter Nemzetközi karácsony december 19. A munkaközösség minden tagja Élménybeszámoló az angliai gyakorlatról február 06. Novothny Edit Szintvizsga mindhárom nyelvből Novothny Edit, Kósa Lajos, Karsai május 19. a 10. évfolyamos szakközépiskolai tanulók számára Ágnes, Nagy Mariann, Tősi Judit Nagy Mariann, Mikus Katalin, Jékli Próbaérettségi mindhárom nyelvből a 11. évfolyamos szakközépiskolai tanulók számára Kalina Istvánné, Kormosné Fe- Nóra, Pap Zsolt, Kósa lajos, május 20. rencz Beáta, Popovits Ferenc Havonta egy alkalommal tervezünk megbeszélést. Informatika munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Felmérők íratása szeptember szaktanárok Az új helyi tantervek alapján tanmenetek készítése szeptember szaktanárok Emelt szintű informatika szeptembertől szaktanárok Kiírt versenyeken való részvétel októbertől szaktanárok Munkaközösségi megbeszélést havonta két alkalommal tervezünk, időpontja az órarendtől függ. Benevezzük tanulóinkat az OKTV-re, OSZKTV-re, az ISZE által szervezett szakiskolai tanulók informatika versenyére, valamint a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola és az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola által szervezett Megyei Alkalmazói Informatika Versenyre, valamint ad hoc jellegű megmérettetésre. Az iskolai és szabadidős rendezvényen való szervezési, közreműködési és egyéb feladatok ellátását, pályaválasztás, beiskolázás és az IDB munkáját segítjük.

14 Kereskedelmi munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős munkaközösségi értekezlet negyedévenként Verébné Tari Ilona 9. évfolyamos tanulók versenyeztetése iskolán belül folyamatos Krajnyik Zsuzsanna, Kállay-Pataki Piroska Rákóczi Szövetség rendezvényein való részvétel folyamatos végzős évfolyamok osztályfőnökei évfolyamos szakképző évfolyamon korrepetálás folyamatos Krajnyik Zsuzsanna, Juhászné Ármos Csilla pályaválasztási kiállítás szervezése november Dr. Csehné B.A. Molnár Albertné, Juhászné Á.Cs. Szakmai kiállításokon való részvétel rendezvénynaptár szerint Dr. Csehné B.A. Molnár Albertné, Juhászné Á.Cs. Kamarák által kiírt szakmai versenyek folyamatos tanító tanárok JAM tanirodai verseny folyamatos Lepresné M. T., Reál munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős 9. o felmérők íratása szeptember szaktanárok Tanmenetek megírása szeptember szaktanárok Korrepetálások, felkészítők indítása szeptember szaktanárok Bolyai nap december Kovács József Félév értékelése megbeszélés január Kovács József Kompetencia, diagnosztikus mérés. május szaktanárok Év értékelés megbeszélés június Kovács József Testnevelési munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Városi testnevelő tanári megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Munkaközösségi megbeszélés Brandstädterné Molnár Éva Vendéglátó munkaközösség Szakmai rendezvények Időpont Felelős Munkaközösségi értekezlet I. félév Leitner György Munkaközösségi értekezlet II. félév Leitner György Osztályfőnöki munkaközösség Dátum Program megnevezése Felelős szeptember. 1. Tanévnyitó ünnepség 9. évfolyamosok számára 15: szeptember 2. Iskolagyűlés felsőbb évfolyamosok számára 8: szeptember IDB gyűlés Stregováné Balog Anita szeptember Teremtisztasági verseny (9.-es osztályok számára) Stregováné Balog Anita Összevont és osztály szülői értekezletek, előtte fogadó Stauderer János, osztályfőnökök órák Végzős osztályfőnökök megbeszélése, szalagavató Fajcsák Hédi, Stauderer János tervezés Városismereti verseny (9.-es soztályok számára) Stregováné Balog Anita Tiszta élvezet drogellenes nap Dingáné Szeredi Erzsébet, Stregováné Balog Anita után Szüret a tangazdaságban, igény szerinti beosztásban Mezőgazdasági Munkaközösség, Stauderer János, osztályfőnökök Legjobb kerisek kirándulása Keris Diákok Egyesülete (Szeredi Erzsébet, Pós Gáborné) Év iskolája vetélkedő Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita Városi megemlékezés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita IDB tábor (diák közgyűlés, új tisztviselők megválasztása) Stregováné Balog Anita Gólyadélután (Vetélkedő, teremtisztasági verseny értékelése, avatás és diszkó) Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita 13 / 38

15 Dátum Program megnevezése Felelős Városi megemlékezés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita hó Daganat-prevenciós előadások (11. és 12. évfolyamosok Dingáné Szeredi Erzsébet számára) egész tanévben folyamatosafolyamokon Bűnmegelőzési osztályfőnöki órák (igény szerinti év- Dingáné Szeredi Erzsébet és osztályokban) októbertől Kortárssegítő-képzés (RÉV-vel történt egyeztetés Dingáné Szeredi Erzsébet alapján) októbertől Tánctanulás a szalagavató ünnepséghez (külső táncpedagógus Fajcsák Hédi bevonásával) november Pályaválasztási nyílt napon az IDB bemutatása Stregováné Balog Anita november Egészséghét (9.-esek számára) Dingáné Szeredi Erzsébet, Stregováné Balog Anita november Maratoni foci torna Stregováné Balog Anita Adventi készülődés, kézműves foglalkozások Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita (délelőtt) Iskola IDB mikulás osztályoknak Stregováné Balog Anita (délután) IDB-seknek szóló mikulás + értékelés Stregováné Balog Anita Szalagavató ünnepség (Hotel Eger) Fajcsák Hédi, Stauderer János, végzős osztályfőnökök, Stregováné Balog Anita Szalagavató ünnepség ruhatár Stregováné Balog Anita Tanári karácsonyi műsor Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita január Nyílt nap, IDB bemutatás Stregováné Balog Anita Első félév vége (január 24-ig bizonyítványok kiosztása) osztályfőnökök Magyar kultúra napja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Farsangi diszkó Stregováné Balog Anita Farsangi maszkkészítés Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita február Kollégiumi Kulturális Fesztivál Stregováné Balog Anita, kollégium A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Városi ünnepség Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita április Költészet napja vetélkedő Zachar Emília, Stregováné Balog Anita április Magyar-magyar kapcsolatok az agrár szakképzésben - Fajcsák Hédi, Stregováné Balog Anita konferencia A holokauszt áldozatainak emléknapja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében Ballagási főpróba Stauderer János, osztályfőnökök Hagyományos faültetési ceremónia Fajcsák Hédi ??? Ballagási ünnepség Stauderer János, Fajcsák Hédi, osztályfőnökök április-május Külföldi szakmai gyakorlatra utazók mentális felkészítése Gáspár Szilvia (két alkalommal) május-június Majális (diáknap helyett) IDB tanítás nélküli munkanap Stregováné Balog Anita eleje (Keri Cross, sport, főzés, kulturális seregszemle) Nemzeti összetartozás napja Stauderer János, osztályfőnökök osztályfőnöki órák keretében június Szóbeli érettségiken való részvétel (törvényességi felügyelet gyakorlása) Stregováné Balog Anita 14 / 38

16 III.4. Az intézményi alaptevékenységek, valamint a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzése, értékelése 15 / 38 Fontos követelménynek tartjuk, hogy folyamatos és tervszerű legyen! III.4.1. A pedagógiai ellenőrzés formái - közvetlen ellenőrzés: beszámoltatás, a tanítási óra ellenőrzése, tanórán kívüli tevékenység ellenőrzése ügyeleti munka ellenőrzése - közvetett ellenőrzés: adminisztrációs dokumentumokra vonatkozóan, tanulói tevékenység (tanórai, tanórán kívüli). III.4.2. Ellenőrzési terv Kiemelt területek: Szeptember-október November-december Január Február-március Április Iskolai dokumentumok: tanulói nyilvántartások aktualizálása e-napló megnyitása, nyári gyakorlatok igazolása, OSA elkészítése, tanárok besorolása, munkaköri leírások, megbízások elkészítése. Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, érettségi felkészülés ellenőrzése E-napló ellenőrzése, felkészülés a félév zárására Tanórai, tanórán kívüli órák ellenőrzése, mentori tevékenység ellenőrzése. A kétszintű érettségire, valamint a szakmai vizsgákra való felkészülés, felkészítés ellenőrzése. Az intézmény vezetése rendszeresen ellenőrzi a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos kezdését, befejezését és az ott folyó szakmai munkát. A munkaközösség-vezetők munkatervük szerint meghatározott módon és az SZMSZ-ben szabályozottan, ellenőrzési terv alapján ellenőrzik a csoportjukhoz tartozó kollégák munkáját és annak minőségét. Az ellenőrzések alkalmával az előírt ellenőrzési dokumentumokat vezetik.

17 Folyamatos ellenőrzési terv Ellenőrzés tárgya Igazgató Tanügyig. és nevelési ig. h. Szak mai ig.h. Gyakorlati oktatásért felelős ig. h. Munkaközösségvezetők Osztályfőnöki munkaközösség Osztályfőnökök Munkaügyi előadó Gyermekvédelmi feladatok felelőse 16 / 38 Törzslap, x x x x x x Beírási naplók E-napló x x x x x x x x Tanórán kívüli x x x x x fogl. naplója Kötött munkaidő x x x x x x kimuta- tás Tanítási munka, x x x x x x tanítási óra Tanórán kívüli x x x x x x órák Tanulmányok x x x x x x x x alatti vizsgák Érettségi x x x x x x szakmai vizsgák Iskolai ügyelet x x x x x x x Fegyelmi x x x x x x x ügyek Tantermek x x x x x x rendje, dekoráció Helyettesítési x x x x x naplóhelyettesítés Tanulói hiányzások x x x x x x x x pontos vezetése Üzemi gyakorlat x x x III.4.3. A pedagógusok szakmai munkájának értékelése Intézményünk a Közalkalmazotti Törvény 40 (10-11) előírásai alapján minden tanévben elkészíti a pedagógus teljesítményértékelést. Az értékelést az ön-, a közvetlen felettes és az igazgatói értékelés összesített eredménye adja. A köznevelési törvény meghatározásának megfelelően, azon kollégák, akik a nyugdíjjogosultság eléréséig már kevesebb, mint 10 év szolgálati időt kell, hogy teljesítsenek, mentesülnek a pedagógus teljesítményértékelés fenti folyamata alól és csak a Munka Törvénykönyvének melléklete értelmében 3-évenként intézményvezetői összesített minősítést kapnak. Az óráik ellenőrzését és az ellenőrzés dokumentációját a munkaközösség-vezetők ugyanúgy ellátják, mint a többi kolléga esetében. III.4.4. Intézményi belső minőségirányítási munka tervezése a es tanévben Az intézmény minőségirányítási csoportjának tevékenysége a jogszabályi változtatásoknak köszönhetően hivatalosan megszűnt, azonban a minőségirányítással kapcsolatos megkezdett folyamatokat változatlanul működtetni kell, ezért ebben a tanévben is lefolytatásra kerül a partneri elégedettség mérés.

18 III.4.5. Pedagógusok munkaidő beosztása a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő szerint 17 / 38 heti órában ellátandó feladatok lehetnek: tanítási órák, csoportbontások, korrepetálások, tehetséggondozás, szakkör, és minden olyan tevékenység, amely egy-egy diákközösség, 45 perces tanórai rendszerű foglalkozását jelenti heti órában ellátandó feladatok lehetnek: 1. Eseti helyettesítés (max. napi 2 óra, illetve max. heti 6 óra, de rendkívüli esetben a heti összes óraszám is lehet 32 óráig) 2. 1 óra kötelező H betű (tanulói felügyelet címen) 3. 1 óra ügyelet (folyosóin, illetve egyéb esetben rendezvényeken) 4. 1 óra gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység (kijelölés szerint) 5. 1 óra diákönkormányzati tevékenységet segítő pedagógiai munka (kijelölés szerint) 6. 1 óra pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyvitel: e-napló vezetése nem osztályfőnökök esetében 7. 1 óra intézményi dokumentumok készítése csak a következő feladatokat ellátó kollégáknak: - Munkaközösség-vezető - E-napló karbantartása - Órarend készítése - DÖK - Pályaválasztási felelős - MÉCS-tagok - Minőségirányítási csoport tagjai - Tanpince felelős 8. 1 óra szülőkkel való kapcsolattartás csak a nem osztályfőnököknek! 9. 3 óra osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység csak az osztályfőnökök esetében: - 1 óra szülőkkel való kapcsolattartás - 1 óra dokumentumok kezelése (pl. törzslap) - 1 óra ügyviteli tevékenység (e-napló) óra munkaközösség-vezetés a munkaközösségek vezetőinek óra szakoktatás vagy tanműhelyi gyakorlat előkészítés (szakoktatóknak) óra (indokolt esetben 2 óra) tanműhely vagy szertárfejlesztés, karbantartás (szakoktatóknak) óra (indokolt esetben 2 óra) részvétel szakmai rendezvények előkészítésében lebonyolításában

19 III.5. Pályaválasztási tevékenység tervezése III.5.1. Az általános iskolák irányába folytatott beiskolázási tevékenység Beiskolázási rendezvény helye Időpontja A lebonyolításban szerepet vállaló kolléga neve Heves Páv. Kiállítás október Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Salgótarjáni Páv. Kiállítás október Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Ózdi Páv. Kiállítás november Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János Egri Páv. Kiállítás november Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János, Kisvarga Szilvia, Dénes Ildikó, Lévárdi Tamás, Kisné Rabóczki Barbara Hunyadi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Balassi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Lajos Árpád Ált. Isk. Dédestapolcsány október Brandsädterné Molnár Éva Szilvásváradi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Bélapátfalvi Ált. Isk. október Brandsädterné Molnár Éva Bánrévei Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva Lenkey Ált. Isk. Eger november Brandsädterné Molnár Éva Kemény F. Ált. Isk. Eger november Brandsädterné Molnár Éva Bánhorváti Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva Káli Ált. Isk. november Brandsädterné Molnár Éva III.5.2. Saját intézményünk évfolyamain megvalósuló beiskolázási tevékenység A 10. szakiskolai évfolyamok osztályaiban: február 28-ig. A 12. szakközépiskolai évfolyam osztályaiban: február 15-ig. A 2/12. szakképző évfolyam minden osztályában: február 28-ig. 18 / 38 Az iskolánkban folyó képzések iránti érdeklődést az írott sajtóban és elektronikus úton is szeretnénk még intenzívebbé tenni. III.5.3. Iskolai, kollégiumi nyílt nap tervezett időpontjai Intézményünk a pályaválasztási nyílt napokat november és január hónapokban tartja meg. Pontos időpontja még szervezés alatt áll. A munkát segítő kollégák a következők: Molnár Albertné, dr.csehné Boholy Andrea, Ádám Péter, Juhászné Ármos Csilla, Filler János, Kisvarga Szilvia, Dénes Ildikó, Lévárdi Tamás, Kisné Rabóczki Barbara, Boda Csaba

20 19 / 38 III.6. Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése (a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése) Helyzetelemzés Cél Intézkedés Felelős Határidő Eredményességet mérő indikátor rövidtávon (1 év) A hh és a hhh tanulók nyomonkövetése Tanórán kívüli programokon való részvétel Folyamatos; sikeres részvétel, megyei és országos rendezvényeken, versenyeken Szakképző évfolyamokon továbbtanuló, érettségiző hh és hhh tanulók aránya Évfolyamismétlők aránya Magántanulók aránya Igazolatlan hiányzások 250 órát meghaladó hiányzások száma A hh és hhh tanulók kiegyenlített arányú elhelyezése az egyes csoportokban A hh és hhh tanulók felzárkóztató, szakköri részvételének növelése Minden hh és hhh tanuló folytassa tanulmányait szakképző évfolyamokon Évfolyamismétlők arányának csökkentése Magántanulók arányának csökkentésese Igazolatlan hiányzások számának csökkentése 250 órát meghaladó hiányzások számának csökkentése Minden felvételt kért hhh tanulót elhelyezünk kollégiumban Olyan kínálatot alakítunk ki, hogy érdeklődést keltsen a hhh tanulókban A család megfelelő nevelési attitűdjének segítése Pályaválasztási és pályaorientációs programok szervezése Segítő, felzárkóztató programok szervezése Egyéni megsegítések szervezése A család megfelelő nevelési attitűdjének segítése A családi együttműködések segítése, családtámogatások szervezése Igazgató szept. 2.-től folyamatos Igazgató, ig. h., gyermek és ifj. védelmi felelős Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h. Igazgató, ig. h.,osztályf.,ifjú ság védelmi f., iskolapszichológus Igazgató, ig. h.,osztályf. Iskolapszich október október október október 1. Október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika okt. 1. Félévi és év végi beszámolók, kimutatások okt. 1. Félévi és év végi beszámolók, kimutatások Eredményességet mérő indikátor középtávon (3 év) Mindenkori okt. 1. statisztika Iskolai, városi, megyei és országos versenyeken, vetélkedőkön, rendezvényeken való sikeres részvétel Sikeres szakmunkásvizsga, érettségi vizsga október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika október 1. statisztika Eredményességet mérő indikátor hosszútávon (6 év) Mindenkori okt. 1. statisztika Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről Kimutatások eredményekről az az az az az

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v

M U N K A T E R V EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. 2014-2015. t a n é v EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM M U N K A T E R V 2014-2015. t a n é v Érvényes: Véleményezte: Nyilvánosságra hozatal helye: 2014-15-ös tanév a nevelőtestület,

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-2015

M U N K A T E R V 2014-2015 M U N K A T E R V 2014-2015 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031528 Tartalom Bevezető... 5 Jogszabályi hivatkozások... 5 I. A 2014/2015. tanév

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE

MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Gregus Máté Tagintézmény MUNKATERVE AZ 2009/2010-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 14. Nagy Zsuzsanna igazgató A

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A 2013/2014-ES TANÉVRE Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre

Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u.13. OM azonosító: 029265 Eseménynaptár a 2014/2015. tanévre A rendezvény Ssz. Tervezett ideje Felelős Év

Részletesebben

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető

Munkaterv DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2014/2015. tanév. Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Munkaterv 2014/2015. tanév Készítette: Kovácsné Lébényi Klára intézményvezető Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2014.09.30-án. 1 I. Jogszabályi

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Bátai Hunyadi János Általános Iskola Báta, Fő u. 174. Munkaterv 2013/2014. tanév Készítette:Benedekné Stürmer Anna igazgató Az iskolai munkatervet a nevelőtestület elfogadta 2013.09. 05.-én. 2 I. Jogszabályi

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.

A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI. IKT.SZ. 562/2014 (2014. XI.17) A BÓKAY JÁNOS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA JÁNOS BÓKAY HEALTH VOCATIONAL SECONDARY SCHOOL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. január 01-től I. BEVEZETÉS A köznevelési

Részletesebben