Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil"

Átírás

1 A VÉRKERINGÉSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA GRAVITÁCIÓS TERHELÉSHEZ: SZISZTÉMÁS HEMODINAMIKAI ÉS REGIONÁLIS VASZKULÁRIS VÁLASZOK AKUT, ILLETVE KRÓNIKUS ORTOSZTÁZISRA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Raffai Gábor Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet Budapest, 2006.

2 Bevezetés: okfejtés, kérdésfeltevés A filogenezis legrégebbi élettani adaptációs mechanizmusai a szárazföldi állatokban nagy valószín séggel a gravitációval szemben alakultak ki, mivel az ott ható nehézségi er nagyságrendekkel haladja meg a tengerben érvényesül t. Mindemellett, a szárazföldi lét gravitációs stresszhez történ alkalmazkodási kényszere az evolúciós változások egyik legfontosabb szelekciós tényez je lehetett. A felegyenesedett testhelyzet emberben további, az ortosztatikus toleranciát támogató mechanizmusok kialakulását, illetve koordinált m ködését tette szükségessé. Ezek adaptív funkciója mind nyugalomban, mind pedig aktivitás során nélkülözhetetlen, mivel az emberi szervezetet különböz gyakorisággal éri fokozott, illetve csökkent gravitációs terhelés helyváltoztatáskor, fenntartott álló testhelyzetben, pozitív, illetve negatív gyorsulással történ földi és légi utazáskor, hosszantartó ágynyugalomban, valamint a súlytalanság állapotában rutazások folyamán. A fentiek miatt, évtizedek óta intenzív kutatás tárgyát képezik a vérkeringési rendszer gravitációs er hatásokat rövid és hosszú távon ellensúlyozó szabályozási mechanizmusai. Ezek megbomlása, vagy teljes hiánya az ortosztatikus intolerancia tüneteihez, így ortosztatikus ödemához, ortosztatikus hipo- és hipertenzióhoz, visszérbetegséghez vezethet. A baroreceptorokból, a vesztibuláris rendszerb l és a szomatikus graviceptorokból kiinduló idegi reflexek, valamint a katekolaminok, a renin-angiotenzin rendszer és a vazopresszin által közvetített hormonális mechanizmusok a kardiovaszkuláris rendszer rövid távú antigravitációs védekez mechanizmusainak jól ismert meghatározó részét képezik. Hosszú távú rutazások, hosszantartó ágynyugalom, vagy civilizációs ártalmak, így a mozgásszegény életmód következtében a fenti szabályozási mechanizmusok m ködésének readaptációját igényelhetik, máskülönben elégtelenné válhatnak. Hatékony kompenzáló mechanizmusok hiányában, például álló testhelyzetben, a vér vénás torlódása miatt a vénás visszaáramlás és a szívperctérfogat egyaránt csökken, mely a leggyakoribb orhosztatikus szimptómához, az ortosztatikus hipotenzióhoz, végül ájuláshoz vezethet. A változó gravitációs terhelési körülmények között az ortosztatikus tolerancia biztosításához tehát a gravitációs er hatásainak leginkább kitett alsó végtagi erek különösen a nagyon tágulékony vénák tónusának szabályozása is jelent sen hozzájárulhat. Munkacsoportunk a végtagi erek számos, az ortosztatikus toleranciát potenciálisan támogató, különböz szisztémás, szöveti és szubcelluláris szint élettani mechanizmusát tárta fel a gravitációs terheléshez történ hosszú távú alkalmazkodás kísérletes tanulmányozása során. A vizsgálatok egy része a humán alsó és fels végtagi vénák adaptív tulajdonságainak összehasonlítására is kiterjedt. Az ortosztatikus életmód okán lényegesen hosszabb ideig terhelt humán saphenális vénákon sikerült kimutatni, hogy szemben a brachio-cephalikus régió ereivel azok nyomás indukálta miogén tónusa jelent s mérték és feszültség- valamint Ca -függ 2+ K + ioncsatornákon keresztül ellenregulálódik. Kéthetes fokozott gravitációs terhelés kísérletes ortosztázis révén patkányok hátsó végtagi oxidatív izmaiban a mikroér denzitást csökkentette; a végtagi vénák hálózati jellemz i közül a véna saphena átmér jét növelte, míg ezen ágrendszer elágazódási szögeit csökkentette. A megnövekedett gravitációs stressz a véna saphenában a simaizom membrán depolarizációjához kapcsolt miogén értónus megkétszerez dését indukálta. E tónusnövekedés a simaizomsejtek számának növekedésével járt együtt a falvastagság változatlansága mellett. Munkacsoportunk legújabb eredményei szerint, patkány krónikus ortosztatikus modellben, a vena és arteria saphena adventitiális innerváció denzitása jelent sen n tt a mells végtagi erekkel, illetve a kontrollokkal szemben. Mindez azt mutatja, hogy a végtagi és ezen belül különösen a saphena régió vaszkuláris szabályozási - 1 -

3 mechanizmusainak további tanulmányozása az ortosztatikus toleranciát támogató mechanizmusok mélyebb megismerése céljából egyértelm en indokolt. E területen szerezett újabb tudományos alapismeretek gyakorlati segítséget nyújthatnak a fokozott gravitációs terhelésnek kitett érterületek várható elváltozásainak el rejelzésében, illetve azok kóros következményeit megel z intézkedések kidolgozásához ember esetében is. A PhD tézisem tárgyát képez kutatási programmal az akut és a krónikus ortosztatikus testhelyzethez történ kardiovaszkuláris alkalmazkodás újabb mechanizmusait kívántuk feltárni egyrészt a szisztémás hemodinamikai, másrészt a lokális endothelium szint változások tanulmányozásával éber fej-fel tilt kísérletes modellben. Az ortosztatikus testhelyzet által indukált akut keringési válaszok nyomon követése éber állatokon azért indokolt, mert az eddigi vizsgálatok kevésbé fókuszáltak a kezdeti tranziens változásokra, melyek pontosabb elemzésével a hosszú távú következmények mélyebben megismerhet k s esetleg prognosztizálhatók is lennének. Ugyanekkor a publikált adatok meglehet sen ellentmondásosak, feltehet leg azért, mert a mérések vagy altatásban, vagy pedig teljes mozgás restrikció mellett történtek. E modellekben a tilt testhelyzet az állatok vérnyomását vagy nem változtatta meg, vagy pedig csökkentette. A hosszú távú alkalmazkodás vizsgálata során a már korábban munkacsoportunk által felismert miogén, lokális neurális és érhálózati mechanizmusokon túl az endothelium lehetséges szerepét kívántuk feltárni. E hemodinamikai hatásoknak közvetlenül kitett hatalmas felület sejtjeinek szekretoros vezikuláris rendszere, a simaizom tónus és egyéb vaszkuláris funkciók befolyásolásán keresztül, szintén részt vehet a vérkeringés helyi adaptációjában is és ezáltal az ortosztatikus tolerancia támogatásában

4 A fenti okfejtésb l kiindulva specifikus kérdéseinket, s a megfelel kísérletes protokollokat e két témakörre fókuszálva dolgoztuk ki. I. A munkacsoportunk által kifejlesztett eredeti tilt módszer és a korszer telemetriás méréstechnika kombinálásával rövid id tartamú ortosztatikus terhelésnek 5 és 120 percig kitett állatok esetében a következ kérdésekre kerestük a választ: I.1. A rövid, 5 perces kísérletes ortosztázis artériás vérnyomásra gyakorolt hatását képes-e kompenzálni a patkány kardiovaszkuláris rendszere? I.2. Különböznek-e a ciklikusan, 5 percenként ismételt, 5 percen át tilt helyzetnek kitett állatok hemodinamikai válaszai az órákon át fenntartott tiltre adott válaszoktól? I.3. Az ortosztatikus szimptómák között kevésbé gyakori ortosztatikus hipertenzó jelensége megfigyelhet -e patkányokban? I.4. Milyen mechanizmussal következnek be a fenntartott ortosztázissal indukált vérnyomás válaszok, azok farmakológiásan befolyásolhatóak-e? I.5. Megváltozik-e a magas vérnyomásos állatok hemodinamikai válasza fej-fel tiltre a normotenzívekéhez képest? I.6. A kísérletesen létrehozott magas vérnyomásos állapot megváltoztatja-e az állatok lokomotoros magatartását a normotenzív állapothoz képest? II. A hosszú id tartamig (2 hét) ortosztatikus terhelésnek kitett állatok esetében fény és elektronmikroszkópos, immunhiszto- és immuncitokémiai, valamint morfometriai eljárásokat a speciális tilt technikával kombinálva az alábbi kérdésekre kerestük a választ: II.1. Megváltoztatja-e az in vitro immerziós fixálás, az egész test fixációhoz képest, az endothelium morfológiáját a végtagi vénákban és artériákban? II.2. Az immerziós fixálás során a patkány végtagi vénák endotheliumában képz d világos vakuolumok fiziológiás, pathológiás, vagy arteficiális elváltozásnak tekinthet k-e, változike mennyiségük tartós fej-fel tilt helyzet hatására? II.3. Az általunk felismert endotheliális denz vezikulák lehetnek-e apoptótikus termékek, lehet-e fiziológiás szerepük, tartalmaznak-e bioaktív mediátorokat (endothelin, PDGF)? II.4. Különbözik-e a végtagi erek endotheliumában talált szekretoros típusú denz vezikuláris képletek mennyisége a különböz artériákban és vénákban; változik-e mennyiségük krónikus fej-fel tilt hatására? II.5. Korrelál-e a szekretoros vezikulák krónikus tilt hatására bekövetkez mennyiségi változása a szisztémás vérplazma endothelin szintjeivel? - 3 -

5 Módszerek Ortosztázis modell tilt technikával Feln tt patkányok különböz id tartamokig fenntartott ortosztatikus gravitációs terheléshez történ alkalmazkodását saját fejlesztés, 65cm hosszú, transzparens, cs alakú, dönthet ketrecekben vizsgáltuk. Ezekben az akut, illetve a krónikus tilt kísérletek során az állatok hosszirányú mozgását vagy korlátoztuk, vagy pedig szabadon mozoghattak a ketrec teljes hosszában ad libitum táplálék és víz hozzáférés mellett. Korábbi vizsgálatok során megállapításra került, hogy az állatok sapheno-femorális vénás nyomása a 45 -os fej-fel tilt helyzet gravitációs hatására megduplázódik. Kardiovaszkuláris válaszok telemetriás vizsgálata ismételt és fenntartott akut tilt során Kísérleteink els részéhez 26db ( g), telemetriás jeladóval krónikusan instrumentált Wistar patkányt használtunk. Altatás mellett a telemetriás jeladót az állat hasüregében helyeztük el, a csatlakozó nyomásmér kanült az abdominális aortába, míg bipoláris EKG elektródjait II-es pozícióban szubkután rögzítettük. Az állatok 10 napos lábadozását követ en az artériás középnyomás (BP), a szívfekvencia (HR), a testh mérséklet (T), valamint a szomatomotoros (LA) jeleket telemetriás antennával vettük és számítógéppel regisztráltuk. Kísérletes magas vérnyomást az ivóvízben adagolt nitrogén monoxid szintáz (NOS) inhibitor N G -nitro-l-arginine-methyl-esterrel (L-NAME, 1mg/ml) idéztünk el. A telemetriás jelekb l, a diurnális vizsgálatok és a tilt tesztek során, 10 másodperces mintákat félóránként, illetve 10 másodpercenként vettünk. A hagyományos ketrecekben normál kontroll (NC), a tilt ketrecek horizontális helyzetében az akkomodációt követ en pedig úgynevezett horizontális kontroll (HOR) állatokon is végeztünk méréseket. Ezt követ en a felváltva alkalmazott tilt teszteket (45 -os fej-fel tilt, HUT) vagy 5 percenként 5 perc szünetekkel 3-szor ismételtük (3x5min HUT), vagy pedig az ortosztatikus testhelyzetet fenntartottuk 120 percig (120min HUT). A 120min HUT-ra kapott vérnyomás válaszok hátterében álló mechanizmus felderítése céljából a kísérleti állatokat vagy 120 percig vízszintes pozícióban tartottuk, vagy pedig farmakológiásan prazosinnal (10mg/bw, p.o.) illetve szubanesztéziás dózisú chloralose-sal (26mg/kg, i.p.) el kezeltük. Endotheliális vakuolumok és szekretoros vezikulák vizsgálata krónikus ortosztatikus terhelést követ en Kísérleteink e másik csoportjában 75db Sprague-Dawley ( g) patkányt használtunk fel. A krónikus ortosztatikus testhelyzet (HUT) hatását a fentiekben leírt dönthet cs ketrecben 2 hétig fej-fel tilt pozícióban tartott állatokon vizsgáltuk, parallel kontrollként vízszintes testhelyzet korlátozott mozgású (CC) és NC patkányok szolgáltak. A ketrecekb l az állatokat napi fél- egy órára eltávolítottuk a fiziológiás grooming aktivitás biztosítása céljából, mely id tartam alatt a testsúlyt, valamint a táplálék- és a vízfogyasztást mértük meg, s megtisztítottuk a ketreceket. Az endotheliális vakuólumok és az elektron denz vezikulák vizsgálatához az altatott patkányok egy részében a saphenalis és brachialis artériákat és vénákat (SA, SV, BA, BV) óvatosan kipreparáltuk, majd immerziós technikával fixáltuk. A kísérletek másik részében az állatokat az aortán keresztül fiziológiás nyomásf mellett egész test fixáltuk és a kimetszett érdarabokat posztfixáltuk. A - 4 -

6 szövetdarabokat, a fixálást és a beágyazást követ en, fény- illetve elektronmikroszkópos vizsgálatokra készítettük el. Az immerziós fixálás termékeként a véna endothelium sejtekben megjelen vakuólumok fénymikroszkópos tanulmányozásához a félvékony metszeteket toluidin kékkel, valamint hematoxylin-eosinnal festettük. Az elektron denz vezikulák elektronmikroszkópos vizsgálatát egész test fixációt, valamint uranil-acetát és ólom-citrát festést követ en ultravékony metszetekb l végeztük, melyekben az endotheliális sejtkárosodásra utaló lipid tartalom elektron denz granulumok formájában jelenik meg. A lizozomális és nem lizozomális citoplazmatikus programozott sejthalálra jellemz ultrastruktúrális savanyú-foszfatáz meghatározásához Novikoff és munkatársainak (1971) módosított módszerét alkalmaztuk, mely szerint az ultravékony metszetekben a savanyú foszfatáz elektron denz területek formájában jelentkezik. A fenti preparátumokban a vakuólumok és a denz vezikulák területének kvantitatív meghatározását digitalizált képekb l számítógépes planimetriai program segítségével végeztük. Mindkét esetben el ször az endothelium luminális és abluminális kontúrja került körberajzolásra. Ezt követ en, e területen belül megmértük a vakuólumok, illetve a denz vezikulák területét és azt a teljes endotheliális keresztmetszeti felület százalékában adtuk meg. A denz vezikuláris struktúrák mediátor tartalmának azonosításához az ér szegmentumokból készült metszeteken immunhiszto- és immuncitokémiai módszereket alkalmaztunk. Az egésztest fixálás után a szövetdarabokat poliklonális nyúl anti-endothelin- 1, vagy anti PDGF-BB primer antitestekkel inkubáltuk. Az immunfestésre Avidin-Biotin kit-et használtunk standard protokolt követve, majd az ultra vékony metszeteket elektronmikroszkópos technikával értékeltük. Plazma endothelin szintek meghatározása Mindhárom kísérleti csoportban (NC, CC, HUT; n=3x3) az altatott állatokból levett vérminták endothelin plazmaszintjeit specifikus és érzékeny ELISA kit segítségével határoztuk meg. Statisztikai próbák Eredményeinket átlag±sem formában adtuk meg. Az egyes kísérleti csoportokban a vakuolumok és a denz vezikulák mennyisége közötti szignifikáns különbség meghatározásához egyutas variancia analízis, valamint páronkénti összehasonlításhoz Student Newman Keul, vagy Dunnett módszerét alkalmaztuk. A telemetriás kísérletekben a diurnális és ortosztatikus vizsgálatok paramétereinek (BP, HR, T, LA) összehasonlításához kétutas, vagy egyutas ismételt méréses varianciaanalízist, valamint Tukey- illetve Dunnett féle post hoc teszt került alkalmazásra. Az egyes paraméterek páronkénti (normotenzív vs. hipertenzív) összehasonlításához t-tesztet használtunk. Az eredményeket p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak

7 Eredmények Ismételt és fenntartott fej-fel tilt hatásai normotenzív és hipertenzív állatokban A normotenzív patkányok behelyezése a tilt ketrecbe vízszintes pozícióban jelent sen megemelte BP-t. Az átlagos BP és HR értékek a horizontális testhelyzetben a 3x5min és 120min HUT kísérleti állatokon 115,4±1,4 Hgmm/386,4±7,0 BPM és 113,7±1,6 Hgmm/377,9±8,8 BPM voltak. Az ismételt és a fenntartott HUT testhelyzet 3,8 Hgmm hidrosztatikus komponenst magába foglalva 4,5, illetve 8,4 Hgmm-el reverzibilisen növelte az állatok BP-t, míg a HR és T értéke nem változott szignifikánsan. A NOS gátlása a HOR kontroll id szakában szignifikáns BP emelkedést és HR csökkenést indukált mind a 3x5min HUT (138,4±2,6 Hgmm/342,1±12,0 BPM), mind pedig a 120min HUT (140,3±2,7 Hgmm/346,0±8,3 BPM) teszteket megel z en. A magas vérnyomás állapotában hasonlóan a normotenzív állapothoz a rövid ismételt és a fenntartott tilt további 4,2 illetve 9,4 Hgmm vérnyomás emelkedést eredményezett, a HR és a T nem mutatott jellemz változást. A normotenzív állatokban a 120 percig fenntartott vízszintes testhelyzet nem váltott ki szignifikáns vérnyomás emelkedést. A fenntartott tiltre adott hipertenzív válaszok kivédhet k voltak 1-adrenerg receptor antagonista prazosin (10 mg/tskg, 1. ábra) adagolásával, míg szubaneszthetikus dózisú chloralose (26 mg/tskg) hatására e vérnyomásválaszok megduplázódtak (20,6 Hgmm). BP (Hgmm) Tilt Id (perc) 5 0 * * * * * PEG prazosin * * * 1. ábra A horizontális testhelyzethez képest a 110-dik perct l kezd d 120 perces tilt során bekövetkez artériás vérnyomásválaszok oldószer (PEG), valamint prazosin (biológiai félélet ideje 2-3 óra) el kezelést követ en. A statisztikailag szignifikáns növekedést az egyes horizontális kontrollokhoz képest *-al és -el jelöltük. Mind a normotenzív, mind pedig a hipertenzív állatok BP, HR és T paraméterei hasonló szabályos diurnális változásokat mutattak, a LA kivételével, melynek éjszakai értéke 3,7±0,43 beütés/min-ról 2,8±0,3 beütés/min-ra csökkent a hipertenziósoknál. *

8 Immerziós fixálás mellett a vénákban megjelen endotheliális vakuolumok természete A NC csoportoz tartozó Sprague Dawley patkányok SV és BV endotheliumában nagy számú, 0,1-3 µm átmér j membránnal körülvett világos vakuolumokat találtunk az immerziós fixálást követ en. Az endotheliás vakuolizáció ugyanakkor nem volt megfigyelhet az SA és BA szegmentumokban. Az immerziós fixálás módszere helyett az egésztest fixálás módszerét alkalmazva a vakuólum mentes normál vénás endothelium morfológiája volt látható nm átmér j pinocitótikus világos, valamint nm átmér j granuláris szerkezet elektron denz képletekkel, melyek mind méretben, mind pedig megjelenésükben könnyen megkülönböztethet k egymástól. Az immerziósan fixált vénás endothelium fény és elektronmikroszkópos képei nem mutatták az apoptózis morfológiai jeleit (sejtmag és citoplazma zsugorodása). A vakuolumokban sem ultrastruktúrális savanyú foszfatáz aktivitás, sem pedig lipid tartalom nem volt kimutatható. E vakuolumok a SV és BV endothelium keresztmetszetének 20,6±2,21 % és 18±2,45 %-át foglalták el a Spargue-Dawley állatokban. A krónikusan fenntartott ortosztatikus testhelyzet nem befolyásolta sem a SV, sem a BV endotheliumban a vakuolumok mennyiségét a vízszintes testhelyzethez képest (SV: HOR=17,13±3,21 %, HUT=17,52±1,92 %; BV HOR=20,63±4,37 %, HUT=18,38±2,15 %). Endotheliális denz vezikulák sajátságai a végtagi erekben, krónikus tilt hatása mennyiségükre A fentiekben említett denz bennék, membránnal körülvett struktúrák elektronmikroszkópos képe granuláris szekretoros vezikulákra emlékeztet. Eloszlásuk az endothelium sejt plazmájában nem egyenletes, egy jelent s részük az abluminális sejtmembrán közelében látható, különösen a HUT állatokból származó SV minták esetében. E vezikulák bennékében sem volt kimutatható lipid tartalom, vagy savanyú foszfatáz aktivitás. A SV és a SA endothelium denz vezikulái immunrektivitást mutattak endothelin és PDGF antitestekkel történt kezelést követ en. A denz szekretoros vezikulák az SV endothélium keresztmetszetének 3,88±0,38 %, illetve 4,92±0,25 %-át foglalták el a NC és CC csoportokban. A saphena vénákhoz képest a megfelel artériák és brachiális erek endotheliuma szignifikánsan kisebb vezikulációt mutatott mindkét parallel kontroll csoportban (SA: NC 0,89±0,06%, CC 1,09±0,47%; BV: NC 0,91±0,13%, CC 0,76±0,28%; BA: NC 0,69±0,22%, CC 0,73±0,06%, p<0,05). Kéthetes experimentális ortosztázis az elektron denz vezikulák mennyiségét jelent sen csökkentette az SV endotheliumban (2,39±0,31%, p<0,05), míg a SA (1,29±0,45 %), BV (0,45±0,12%) és BA (0,59±0,17 %) szegmentumokban nem következett be szignifikáns változás (2. ábra)

9 Denz vezikulumok frakcionális területe [%] * * * * * * * * SV SA BV BA NC CC HUT * * 2. ábra A denz szekretoros vezikulák területe saphena és brachiális erekben (SV, SA, BV, BA) a teljes endotheliális keresztmetszeti felülethez képest a két hétig szabadon mozgó (NC), vagy horizontális (CC), illetve 45 -os fej-fel tilt (HUT) helyzetben tartott patkányokban. A statisztikailag szignifikáns különbségeket az SV NC és az SV CC csoportokhoz képest *-al, illetve és -tel jelöltük. Vérplazma endothelin szintek kontroll és fej-fel tilt helyzetben tartott állatokban A három kísérleti állatcsoport plazma endothelin szintjeiben nem mutatkozott szignifikáns különbség (NC 0,96±0,02, CC 0,99 ±0,08, and HUT 0,87±0,13 fm/ml)

10 Összefogalás: válaszok a feltett kérdésekre I. Ismételt és fenntartott akut fej-fel tilt hatásai normotenzív és hipertenzív állatokban I.1. A rövid id tartamokig, ismételten ortosztatikus testhelyzetbe hozott éber Wistar patkányok csupán a statikus hidrosztatikus vérnyomás komponensnek megfelel nagyságú abdominális artériás vérnyomás emelkedéssel válaszolnak. E válasz azt jelzi, hogy a patkányok hatékony rövid távú kardiovaszkuláris alkalmazkodási képességgel rendelkeznek fej-fel testhelyzetben, akut ortosztatikus toleranciájuk jól megtartott. I.2. A fenntartott ortosztázis a hidrosztatikus komponensen túli tényleges vérnyomás emelkedést okoz, ami e törzs esetében a hosszabb távú vérnyomás szabályozás zavarának lehet a következménye. I.3. A kísérleti állatok ortosztatikus hipotenziót sem az ismételt rövid, sem pedig a fenntartott ortosztázisban nem mutattak, s t utóbbi esetben rendszeres artériás vérnyomás növekedést figyeltünk meg. Ezért e protokoll az ortosztatikus hipertenzió kísérletes modellezésére látszik alkalmasnak. I.4. Mivel az állatok vérnyomása a 120 percig fenntartott vízszintes testhelyzetben nem emelkedett szignifikánsan, feltételezzük, hogy a vérnyomás emelkedést nem a restrikció következtében fellép aspecifikus stressz, hanem a testhelyzet változása okozza. Az ortosztatikus hipertenzív válaszok 1-adrenerg receptor antagonista alkalmazásával kivédhet k, míg szubaneszthetikus dózisú chloralose mellett augmentálódnak. Feltételezzük, hogy az el bbi a túlkompenzáció miatt megnövekedett szimpatikus tónust, míg utóbbi a vérnyomás emelkedést gátló mechanizmusokat oldja. I.5. A NOS gátlás következtében megemelkedett artériás vérnyomás szintjén is kiválthatók az ortosztatikus hipertenzív válaszok, tehát a kísérletes magas vérnyomás önmagában nem gátolja meg a tilt helyzetben kapott válaszokat. I.6. Az NO szintézis gátlása a vérnyomás, a szívfrekvencia és a testh mérséklet diurnális változásait nem befolyásolja szignifikánsan, holott az éjszakai lokomotoros aktivitás csökkenését okozza. Ezek alapján helyesen jártunk el, hogy mindig azonos napszakban végeztük az ortosztatikus teszt vizsgálatokat a normotenziós illetve a hipertenziós állatokon. II. Vakuoláris és denz vezikuláris képletek az endotheliumban; 2 hetes tilt hatása II.1. Az in vitro immerziós fixálás a vénás endotheliumban ellentétben a végtagi artériákkal nagyfokú pathológiás jelleg vakuólum képz dést indukál, míg az egésztest fixálás mellett mindkét értípus hisztológiai képe vakuólum mentes. II.2. A vakuolumok megjelenése nem köthet sem apoptotikus elváltozáshoz, sem pedig más jelleg endotheliális sejtkárosodáshoz, mivel bennékük nem tartalmaz sem savanyú foszfatázt, sem pedig lipid természet anyagokat. A vakuolumok összmennyiségét krónikus ortosztázis nem befolyásolja. Feltételezésünk szerint, immerziós fixálás mellett a vénás endothelium tovább marad funkcióképes, mivel az ér kollabál, lumene záródik, így a fixáló oldat az endothelium sejteket csupán lassú diffúzióval éri el, és az abnormális hipoxiás mili - 9 -

11 az endothelium szubcelluláris struktúráinak e sajátos elváltozását indukálja, miel tt a sejtek teljes elhalása bekövetkezik. Eredményeink az endothelium vizsgálata során a fixációs eljárások gondos megválasztásának illetve ellen rzésének szükségességére hívják fel a figyelmet. II.3. Az általunk els ként leírt endotheliális denz vezikulák bennéke sem tartalmaz apoptotikus, vagy pedig egyéb, endotheliális sejtkárosodásra utaló lipid természet anyagot. Ugyanekkor e vezikulákban, a simaizom funkciót jól ismerten rövid illetve hosszú távon befolyásoló endothelin és PDGF mutatható ki. II.4. Kimutattuk, hogy a vena saphena mintegy négyszer annyi endotheliális szekretoros denz vezikulát tartalmaz, mint ugyanezen régió artériái, vagy a brachiális erek. A vena saphena endothelium szekretoros vezikuláinak mennyisége szemben a többi érterülettel a krónikus tilt hatására nagymértékben csökken. Feltételezzük, hogy az endothelin és PDGF tartalmú vezikulák az ortosztatikus terhelés hatására, fokozott turnover mellett, abluminálisan ürülnek, ahonnan a simaizomréteghez diffundálva fejtik ki vazokonstriktor és simaizom proliferációt serkent ortosztatikus toleranciát támogató hatásaikat. II.5. A denz vezikulák mennyiségének tilt hatására bekövetkez csökkenése nem jár együtt az endothelin plazmaszintjének változásával. E megfigyelés is amellett szól, hogy az endotheliális változások lokális mechanizmusokhoz kötöttek

12 Általános konklúzió A gravitációs alkalmazkodás új aspektusait tártuk fel kísérleti állatokban részben a szisztémás hemodinamika, részben pedig az endothelium szubcelluláris szinjén. Az eredmények új kutatási irányokat is sugallnak mind állatkísérletes modelleken, mind humán vonatkozásban. Tervezzük, többek között, a mikrogravitás kardiovaszkuláris rendszerre gyakorolt dekondícionálódáshoz vezet hatásának tanulmányozását patkány modellen, valamint a különböz életmódhoz kötött betegek (jellemz en álló testhelyzet munkavégzés, illetve tartós ágynyugalom) végtagereiben az endotheliális szekretoros vezikulák el fordulási gyakoriságának és bennéküknek a vizsgálatát. Ezek az ismeretek hasznos szempontokat nyújthatnak a gyakorlati alkalmazhatóság irányában is, például az ortosztatikus hipertenzó esetleges komplikációinak korai felismeréséhez, hatékony kezelésének kidolgozásához, valamint egyes ortosztatikus intoleranciák és a visszérbetegségek kifejl désének megel zéséhez

13 Köszönetnyílvánítás Köszönetemet fejezem ki téma és egyben programvezet mnek Dr. Monos Emil professzornak, aki atyai türelemmel irányította kutatói tevékenységemet. Köszönettel tartozom továbbá az Érfiziológiai laboratóriumból Dr. Nádasy György egyetemi docensnek és kollaborációs partnereinknek Dr. Dézsi László tudományos osztályvezet nek, Prof. Dr. Fehér Erzsébetnek, Prof. Dr. Szende Bélának kutatói munkámban nyújtott támogatásukért. Asszisztensi közrem ködésükért köszönet illeti Murányi Ildikót, Burka Évát, Hajdú Ferencnét és Szabó Juditot. Köszönetemet fejezem ki továbbá a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet igazgatójának, Dr. Kollai Márk professzornak, valamint az intézet valamennyi munkatársának, akik valamilyen módon segítették a munkámat. Kutatási támogatások: OTKA T /1999, T /2003, ETT 240/2003, ETT 149/2000, TP-163/2002, TP-163/2003, TP-163/

14 Az értekezés alapját képez közlemények: 1. Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Formation of Unknown Vesicles in Endothelium of Rat Saphenous Vein. Is it Physiological, Artificial, or Pathological? Jpn J Pathophysiol 2002;11: Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Vacuole formation in the endothelium of rat extremity vessels depends on fixation techniques and vessel type. Path Res Pract 2004;200:41 46 IF:0, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Selective suppression of an endothelin and platelet-derived growth factor containing vesicular system in endothelium of rat saphenous vein by long-term orthostasis. J Vasc Res 2005;42: IF:2, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Experimental orthostasis elicits sustained hypertension, which can be prevented by sympathetic blockade in the rat. J Cardiovasc Pharmacol 2005;45: IF:1,576 Egyéb tudományos közlemények: Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Kozmann G, Monos E: Validity of viscoelastic models of blood vessel wall. Acta Physiol Hung 1999;86(3-4): Lóránt M, Raffai G, Nádasy G, Fehér E, Monos E: Influence of long-term head-down body position on innervation density in extremity blood vessels. J Gravit Physiol 2001;8(1):67-8. Monos E, Raffai G, Contney SJ, Stekiel WJ, Cowley AW Jr: Axial stretching of extremity artery induces reversible hyperpolarization of smooth muscle cell membrane in vivo. Acta Physiol Hung 2001;88(3-4): Lóránt M, Nádasy G, Raffai G, Monos E: Remodeling of the rat saphenous vein network in response to long-term gravitational load. Physiol Res 2003;52(5): IF:0,984 Lóránt M, Raffai G, Nádasy GL, Fehér E, Monos E: Does chronic experimental head-down tilt alter intramural innervation density of the limb blood vessels? Jpn J Physiol 2005;55: IF:0,81 Tóth B, Raffai G, Bojtár I: Analysis of the mechanical parameters of human brain aneurysm. Acta Bioeng Biomech 2005;7:3-22 Raffai G, Kocsis L, Mészáros M, Monos E, Dézsi L: Inverse-orthostasis may induce elevation of blood pressure due to sympathetic activation. J Cardiovasc Pharmacol 2006 (In press). IF:1,

15 Nemzetközi folyóiratokban megjelent idézhet absztraktok: Orosz M, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Comparison of viscoelasticity of the rabbit aorta measured in vivo and in vitro. J Physiol (London) 2000;526P:149P IF:4,55 Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Formation of Unknown Vesicles in Endothelium of Rat Saphenous Vein. Is it Physiological, Artificial, or Pathological? Jpn J Pathophysiol 2002;10/2:25. Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Tímár F, Szende B, Monos E: Does gravitational stress affect the dense vesicular and clear vacuolar endothelial structures in the extremity veins of the rat? Acta Physiol Hung 2002;87:44 Monos E, Raffai G, Lóránt M, Nádasy G, Fehér E: Influence of long-term head-down gravitational stress of different diurations on innervation density in extremity vessels. Acta Physiol Hung 2002;89:93 Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy, Fehér E: Chronic adaptation mechanisms of veins role of the gravitation. Acta Physiol Hung 2004;91:335. Mészáros M, Raffai G, Farkas S, Dézsi L: Monitorting the effect of antihypertensive drugs in conscious rats by telemetry assay. Acta Physiol Hung 2004;91:328. Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Normo- and hypertensive Wistar rats respond with rise of blood pressure to 45 head-up tilting. Acta Physiol Hung 2004;91:354. Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos E: Setup for biaxial biomechanical characterization of small soft tissue samples. Acta Physiol Hung 2005;92: Nemzetközi kongresszuson elhangzott el adások: Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Strain-dependent viscoelastic behaviour of canine aorta. 3 rd World Congress of Biomechanics, Sapporo, Japan, Orosz M, Nádasy GL, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Comparison of viscoelasticity of the rabbit aorta measured in vivo and in vitro. Hungarian Physiological Society Joint Meeting, Budapest, Hungary, Lóránt M, Raffai G, Nádasy Gy, Fehér E, Monos E: Influence of long-term head-down tilt on innervation density in extremity blood vessels. 22 nd Annual International Gravitational Physiology Meeting, Budapest, Hungary, Raffai G, Fehér E, Nádasy Gy, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Vacuolelike structures in the endothelial cells of rat saphenous vein. XXXIV. International Congress of Physiological Sciences, Christchurch, New Zealand,

16 Nádasy G, Orosz M, Raffai G, Szekeres M, Tóth M, Monos E: Stoichiometry of biomechanical parameters in different vascular tissues. XXXIV. International Congress of Physiological Sciences, Christchurch, New Zealand, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Tímár F, Szende B, Monos E: Does gravitational stress effect the dense vesicular and clear vacuolar endothelial structures in the extremity veins of the rat? 4 th International Congress of Pathophysiology, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Lóránt M, Nádasy G, Fehér E: Influence of long-term head-down gravitational stress of different diurations on innervation density in extremity vessels. 4 th International Congress of Pathophysiology, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B: Formation of unknown vesicles in endothelium of rat saphenous vein. Is it physiological, artificial, or pathological? 12 th Congress of Japan Pathophysiology Society, Matsuyama, Japan, Tóth B, Monos E, Raffai G, Bojtár I: Numerical and laboratory analysis of the constructive equations of brain aneurysms. Symposium of Medical Informatics, Budapest, Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Experimental model of substained ortostatic hypertension int he rat. 4 th AAPS International Congress, Tangier, Marocco, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy Gy: Adaptive responses of extremity blood vessels to long-term ortostatic or inverse-ortostatic gravitational stress. 4 th AAPS International Congress, Tangier, Marocco, Monos E, Fehér E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy: Responses of extremity vessels to long-term gravitational stresses of dirrerent directions. 3rd National Russian Congress of Pathophysiology, Moscow, Russia, Monos E, Fehér E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy: Physiological mechanisms induced by long-term ortostatic type gravitational loading int he extremity blood vessels. European Space Agency Workshop on Life Science Research Areas in Hungarian Space Research Program, Kecskemét, Hungary, Bojtár I, Tóth B, Raffai G: Analysis of the mechanical parameters of human brain aneurysm. 21 st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Brijuni, Croatia, Tóth B, Bojtár I, Raffai G: A three-dimensional finite element model for inhomogenous non linearly elastic behaviour of human arterial walls. First Hungarian Conference on Biomechanics, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy GL, Fehér E: Structural and functional responses of extremity veins to long-term gravitational loading or unloading lessons from animal systems. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria,

17 Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Possible mechanism of orthostasis induced hypertension in the conscious rat. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria, Raffai G, Dézsi L, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Both sustained orthostasis and inverseorthostasis may elicit hypertension in conscious rat. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy G: Local mechanisms supporting adaptation of extremity vessels to long-term changes in gravitational forces. 1 st Congress of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with international participation. Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy Belgrade, Serbia and Montenegro, Hazai kongresszuson elhangzott el adások: Raffai G, Csek Cs, Orosz M, Nádasy G, Tóth M, Monos E: Simaizom tónus és relaxáció hatása a nyúlaorta csíkok viszkoelasztikus paramétereire. MÉT LXII. Vándorgy lése, Pécs, Orosz M, Molnárka G, Csek Cs, Raffai G, Nádasy G, Monos E: Érfal viszkoelasztikus viselkedésének és szakadásának matematikai modellezése kísérleti adatok alapján. MÉT LXII. Vándorgy lése, Pécs, Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Érfal viszkoelasztikus viselkedése nyújtás hatására. Neumann János Számítógéptudományi Társaság XXI. Kollokviuma, Veszprém, Nádasy G, Tóth M, Orosz M, Szekeres M, Raffai G, Monos E: Az artéria fal passzív mechanikai tulajdonságainak csúszó filamentum elmélete. MÉT LXIII. Vándorgy lése, Debrecen, Dézsi L, Nádasy G, Szekeres M, Raffai G, Monos E: Intramurális koronária ágak átmér jét az áramlás változásai nem befolyásolják számottev en. MÉT LXIII. Vándorgy lése, Debrecen, Monos E, Szentiványi M, Dörnyei G, Lóránt M, Raffai G, Nádasy G: Végtagerek alkalmazkorási mechanizmusai orthostaticus gravitációs terheléshez. Magyar rkutatási Iroda tudományos ülése, Kecskemét, Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Kozmann G, Monos E: Viszkoelasztikus érfal modellek validitása. MÉT LXIV. Vándorgy lése, Budapest, Nádasy G, Szekeres M, Várbíró Sz, Lóránt M, Raffai G, T kés A, Jekkel M, Kerényi T, Dézsi L, Székács B, Monos E: Patkány intramurális koronária rezisztencia artériák preparálása, in situ perfúziós térképezése és in vitro mikroangiográfia. MÉT LXIV. Vándorgy lése, Budapest,

18 Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Vacuolelike structures in the endothelial cells of rat saphenous vein. Semmelweis Symposium, Budapest, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G: Hosszútávú gravitációs alkalmazkodási mechanizmusok a végtagok ereiben. Második Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Nádasy G, Orosz M, Tóth M, Raffai G, Szekeres M, Monos E: Sztöchiometriai jelleg összefüggések az érfal egyes in vitro biomechanikai paraméterei között. MÉT LXVI. Vándorgy lése, Szeged, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Sajátos vesiculáris képletek patkány végtagi vénák endothelium sejtjeiben. MÉT LXVI. Vándorgy lése, Szeged, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G: Hosszútávú gravitációs alkalmazkodási mechanizmusok a végtagok ereiben. II. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Raffai G, Dézsi L, Kollai M, Monos E: Orthostatikus hypertensio kísérletes modellje. MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Monos E, Raffai G, Nádasy GL: Reverzibilis-e a krónikus kísérletes orthostasissal indukált biomechanikai válasz a vena saphenában? MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Csáki B, Nádasy G, Raffai G, Orosz M, Monos E: Nyúl aorta in vivo nyomás-átmér pulzatil hurok-jelleggörbéinek analízise. MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Tóth B, Monos E, Raffai G, Bojtár I: Agyi aneurizmák anyagmodelljének numerikus és laboratóriumi vizsgálata. Orvosi informatika Magyarországon: képzés és kutatás tudományos ülés, BME, Budapest, 2003 Nádasy G, Szekeres M, Raffai G, Monos E, Dézsi L: In vitro vazomóció intramurális koronária rezisztencia artéria szegmentumokon. III. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Monos E: Ortosztatikus hipertenziós model normotenzív és L-NAME indukálta hipertenzív patkányon. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G, Fehér E: Vénák krónikus alkalmazkodási mechnizmusai a gravitáció szerepe. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Normo- and hipertenzív Wistar patkányok 45 -os fej-fel billentésre vérnyomás növekedéssel válaszolnak. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen,

19 Mészáros M, Raffai G, Farkas S, Dézsi L: Monitorting the effect of antihypertensive drugs in conscious rats by telemetry assay. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G, Fehér E: Végtagerek adaptív mechanizmusai a gravitációs kihívás. IV. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy G: Végtagi vénák szerkezeti és funkcionális adaptációja tartós orthosztatikus, valamint inverz-orthosztatikus testhelyzetekhez. X. Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos: Kisméret lágyszövet minták biomechanikai jellemzésére alkalmas biaxiális mér rendszer. MÉT LXIX. Vándorgy lése, Budapest, Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos E: Biaxiális mér rendszer kisméret lágyszövet minták biomechanikai jellemzésére. 10 éves az orvosbiológiai mérnökképzés Magyarországon Doktori szimpózium, BME, Budapest,

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete A. aff. A. eff. H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete Bowman-tok Tubulusfolyadék Podocyta-nyúlványok Proximalis tubulus Mesangialis sejtek Basalis membrán Glomeruluskapilláris Endothelsejt

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi)

ÖNÉLETRAJZ. Nyelvvizsga: 1970 angol (középfok), 1971 német (középfok), 1978 orosz (kandidátusi) ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szollár Lajos Születési hely, idő: Budapest, 1945. augusztus 31. Lakhely: Budapest Állampolgárság: magyar Szüleim: édesapám néhai Szollár Lajos (1919-2005) labdarúgó

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük)

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük) Hypertónia Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Oliver Rácz 2009 1 Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) Erő, amellyel a vér az erek (artériák) falára hat (ezt

Részletesebben

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász

S SEK GYTORNA MÓDSZEREKKEL GYÓGYTORNA. Bély Zsófia gyógytornász LÁGYRÉSZ SÉRÜLÉSEK S SEK KEZELÉSE KÜLÖNBK NBÖZŐ GYÓGYTORNA GYTORNA MÓDSZEREKKEL Bély Zsófia gyógytornász Lágyrészek bőralatti kötőszövet inak ínhüvelyek íntapadások szalagok bursák tágabb értelemben ide

Részletesebben

MKE 2. Nemzeti Konferencia poszter Hajdúszoboszló, 2015.08.31-09.02 Jablonkai Erzsébet. poszter

MKE 2. Nemzeti Konferencia poszter Hajdúszoboszló, 2015.08.31-09.02 Jablonkai Erzsébet. poszter Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Richter Gedeon Rt. Centenáriumi Alapítvány Kuratóriuma a 2015. évi rövidtávú kutatási támogatásra benyújtott pályázatokat elbírálta. Az átutalás részleteivel kapcsolatosan

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26

Hamar Péter. RNS világ. Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Hamar Péter RNS világ Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, 2014. október 21. 1 26 Főszereplők: DNS -> RNS -> fehérje A kód lefordítása Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: DNS az élet kódja megkettőződés (replikáció)

Részletesebben

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr.

Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában. Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Billenőasztal teszt szerepe az ismeretlen eredetű syncope diagnosztikájában Dr. Pántlik Róbert Dr. Balogh Gábor Dr. Domokos Gabriella Syncope: hirtelen jelentkező, eszméletvesztés, amely során a beteg

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02.

Biofizika I 2013-2014 2014.12.02. ÁTTEKINTÉS AZ IZOM TÍPUSAI: SZERKEZET és FUNKCIÓ A HARÁNTCSÍKOLT IZOM SZERKEZETE MŰKÖDÉSÉNEK MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSA IZOM MECHANIKA Biofizika I. -2014. 12. 02. 03. Dr. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése Seres Noémi Doktorandusz BME Tartalom Téma: öszvérfödémek együttdolgoztató kapcsolatának numerikus modellezése, nyírt együttdolgoztató

Részletesebben

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban

Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Az Idegsebészeti Szövetbank jelentősége a neuro-onkológiai kutatásokban Augusta - Idegsebészet Klekner Álmos 1, Bognár László 1,2 1 Debreceni Egyetem, OEC, Idegsebészeti Klinika, Debrecen 2 Országos Idegsebészeti

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

Varianciaanalízis 4/24/12

Varianciaanalízis 4/24/12 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Az egészségügyi mérnökképzés célja A munka koordinálása A szak tanterve A képzés szakaszai Záróvizsgák lebonyolítási módja Eredmény

Az egészségügyi mérnökképzés célja A munka koordinálása A szak tanterve A képzés szakaszai Záróvizsgák lebonyolítási módja Eredmény Egészségügyi (orvosbiológiai) mérnökképzés Magyarországon Benyó Zoltán Monos Emil Budapest, 2009. január 7. Tartalom Az egészségügyi mérnökképzés célja A munka koordinálása A szak tanterve A képzés szakaszai

Részletesebben

EGYÉB. A vena tónus localis szabályozásának biomechanikai szempontjai. Újabb eredmények a vénák biomechanikai sajátosságainak kutatásában

EGYÉB. A vena tónus localis szabályozásának biomechanikai szempontjai. Újabb eredmények a vénák biomechanikai sajátosságainak kutatásában EGYÉB A vena tónus localis szabályozásának biomechanikai szempontjai Írta: DR. MONOS EMIL, DR. BÉRCZI VIKTOR, DR. NÁDASY GYÖRGY Újabb eredmények a vénák biomechanikai sajátosságainak kutatásában A vénák

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Bevezetés Az idősödést kísérő fiziológiás változások a cardiovascularis rendszerben Írta: DR. MONOS EMIL, DR. NÁDASY GYÖRGY, DR. DÖRNYEI GABRIELLA, DR. SZÉKÁCS BÉLA A Föld népessége

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés

CURRICULUM VITAE. 2004-2007 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Élelmiszertudományi Kar, Szakfordítói képesítés CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szűcs Viktória Beosztás: tudományos munkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

Vízbesajtolás homokkövekbe

Vízbesajtolás homokkövekbe Vízbesajtolás homokkövekbe Problémák, olajipari tapasztalatok és ajánlások Hlatki Miklós okl. olajmérnök Vízbesajtolás homokkövekbe Tartalom A nemzetközi olajipar vízbesajtolási tapasztalatai A hazai vízbesajtolási

Részletesebben

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Az edzett szív. Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék Az edzett szív Prof. Dr. Pavlik Gábor az MTA Doktora Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék pavlik@tf.hu PÉCS, 2013. február 28. Magyar vízilabda

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák és vadászgörények cardiopathiáinak kórfejl dése és diagnosztikája az echokardiográfia tükrében Tézisek Dr. Dudás Györki Zoltán 2010 Témavezet

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra

7. Magyar Mikrokeringés Kongresszusra Tisztelettel meghívjuk a Magyar Haemorheológiai Társaság megbízásából a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság valamint a Magyar Szabadgyökkutató Társaság részvételével tartandó 7. Magyar

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

A T 042699 sz. zárójelentése A pályázat megvalósult célkitűzései, és az eredmények rövid összefoglalása

A T 042699 sz. zárójelentése A pályázat megvalósult célkitűzései, és az eredmények rövid összefoglalása A T 042699 sz. zárójelentése A pályázat megvalósult célkitűzései, és az eredmények rövid összefoglalása Részjelentéseinkben beszámoltunk arról, hogy a nitrogén monoxid (NO) donorok orális alkalmazásával

Részletesebben

Kalcium, D-vitamin és a daganatok

Kalcium, D-vitamin és a daganatok Kalcium, D-vitamin és a daganatok dr. Takács István SE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika Napi kalcium vesztés 200 mg (16% aktív transzport mellett ez 1000 mg bevitelnek felel meg) Emilianii huxley Immun

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

39. Elmeszesedés (calcificatio)

39. Elmeszesedés (calcificatio) Elmeszesedés 39. Elmeszesedés (calcificatio) élettani elmeszesedés (calcificatio phisiologia) aktív calcifikációs folyamat csontokban Ca 3 (PO 4 ) 2 9 rész CaCO 3... 1 rész kóros elmeszesedés (calcificatio

Részletesebben

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében

A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében A telefonnal való ellátottság kapcsolata a rádió és televízió műsorszórás használatával a 14 éves és idősebb lakosság körében Kiegészítő elemzés A rádió és televízió műsorszórás használatára a 14 éves

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

1./ Hím patkányok négy hetes részleges éheztetésének napi átlagfogyasztás 60 %-a) hatása a lateralis septum három neuropeptidjének mennyiségére:

1./ Hím patkányok négy hetes részleges éheztetésének napi átlagfogyasztás 60 %-a) hatása a lateralis septum három neuropeptidjének mennyiségére: Záró beszámoló Az OTKA T 43170 számú A GABAerg és peptiderg rendszerek kölcsönhatásainak morfológiai alapjai a patkány agy lateralis septumában című pályázatáról A lateralis septum (LS) a hypothalamikus

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKKÉPZÉS RENDSZERÉLETTANI ALAPISMERETEK OKTATÁSI ISMERTETŐ

Részletesebben

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében)

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Amerikai Egyesült Államok, 2000-es évek eleje Lakosok életkor megoszlása A halálos balesetek

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Dr. Árkosy Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

Nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos közlemények, könyvfejezet

Nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos közlemények, könyvfejezet PUBLIKÁCIÓS LISTA Nemzetközi folyóiratban megjelent tudományos közlemények, könyvfejezet Papp, G., Bugyi, B., Ujfalusi, Z., Halasi, Sz. and Orbán, J.: The effect of ph on the thermal stability of α-actin

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2334-06 Intenzív ellátást igénylő betegek megfigyelése, monitorizálása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A mentőegység által 45 éves keringési rendszer megbetegedésében szenvedő, kritikus állapotú férfi beteg érkezik az intenzív osztályra. Tanítsa meg a pályakezdő ápolótársának milyen eszköz nélküli

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad?

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad? 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad? Írta: DR. SIPOS GYÖRGY, DR. DERNÓCZY-POLYÁK ADRIENN Rövidítések: BKI - boka-kar index, FRR- felsı végtagi szisztolés vérnyomás,

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM

2009.október 14 16. Galyatet PROGRAM PROGRAM 2009. október 14.szerda 10.00 Regisztráció 10.00 MTT Közgy lés 12.00 13.50 Ebédszünet (A posztereketkérjükszerdán 12.00 ig kirakni!) 13.50 Megnyitó Hirka Gábor S.1 14.00 15.45 Insilico toxicitásbecslés

Részletesebben

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi

Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi Öregedés és a mindennapi emlékezet: a memóriatréning jótékony hatása Elena Cavallini, Adriano Pagnin, Tomaso Vecchi A memóriatréning hosszú távú hatásai időskorban: Egy longitudinális vizsgálat Sara Bottiroli,

Részletesebben

Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA

Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Fehérjék nanomechanikai tulajdonságainak vizsgálata Atomi Er Mikroszkópiával NEMES CSILLA Témavezet : Dr. Rozlosnik Noémi ELTE, Biológiai Fizika Tanszék Semmelweis Orvostudományi

Részletesebben

A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA

A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA A SZÍNMEMÓRIA VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tarczali Tünde Témavezető: Dr. Bodrogi Péter Informatikai Tudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem 2007 Bevezetés A mindennapi gyakorlatban a színmemória

Részletesebben

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály

Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály Ambuláns vérnyomásmonitoring (AVM) Dr. S. Perl Medizinische Univ Klinik Graz Kardiológiai osztály AVM és 2003 irányelvek Joint National Committee VII JAMA 2003;289:2560-72 ESH/ESC Guidelines for the Management

Részletesebben

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYÉLETTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Sejtfal szintézis és megnyúlás Környezeti tényezők hatása a növények növekedésére és fejlődésére Előadás áttekintése

Részletesebben

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds.

Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban. Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban Dr. Major Mária Gyöngyi o. szds. MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Preventív Igazgatóság, AVI, OÉO - 2011 - A magyarországi halálozási

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005

Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005 Újabb eredmények a pajzsmirigy kórtanában (TSH receptor) Balázs Csaba Budai Irgalmasrendi Kórház MTA 2005 A pajzsmirigy nem immun immun eredetű betegségei Basedow-Graves kór Struma Hyperthyreosis Infiltrativ

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l

6/2001. (III. 19.) GM rendelet. a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l 6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mér eszközökr l és azok mérésügyi ellen rzésér l A mérésügyr l szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkez 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Kollégák! KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önöket a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra. A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, de aki megismeri

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

Vezikuláris transzport

Vezikuláris transzport Molekuláris Sejtbiológia Vezikuláris transzport Dr. habil KŐHIDAI László Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 2005. november 3. Intracelluláris vezikul uláris transzport Kommunikáció

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu) TÖRTÉNETI ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZETEINEK ÁLLAPOTVIZSGÁLATA DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREKKEL dr. Orbán Zoltán, Balogh Tamás PTE-PMMIK Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise Kutatócsoport (www.structuraldiagnostics.eu)

Részletesebben

Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes!

Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes! Amit a pulzus mérésérôl tudnia érdemes! A betegtájékoztató elkészítéséhez felhasznált szakcikkek listája: Collins P, Fox KM. Pathophysiology of angina. Lancet. 0; : -; European Society of Cardiology Guidelines

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére

A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére A takarmány mikroelem kiegészítésének hatása a barramundi (Lates calcarifer) lárva, illetve ivadék termelési paramétereire és egyöntetűségére Fehér Milán 1 Baranyai Edina 2 Bársony Péter 1 Juhász Péter

Részletesebben

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs

Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében. Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Aktualitások a glomerulonephritisek tárgykörében Dr. Kovács Tibor PTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum Pécs Tartalom KDIGO ajánlás tükrében Krónikus vesebetegségek funkcionális osztályozása

Részletesebben

12/04/2011. ProPraline projekt. Kiváló minőségű pralinék szerkezete és előállítása

12/04/2011. ProPraline projekt. Kiváló minőségű pralinék szerkezete és előállítása ProPraline projekt Kiváló minőségű pralinék szerkezete és előállítása A projekt célja A KKV-k számára fontos technológiai és minőségi problémák megoldása A pralinékon jelentkező minőségi hibák (zsírkiválás,

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra

A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra A klímaváltozás hatása a tartószerkezetekre és az építési szabványokra Rózsás Árpád, Kovács Nauzika Ph.D., Vigh László Gergely Ph.D. Problémafelvetés, motiváció Épületek, civil infrastruktúra ~ 80% nemzeti

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt apoláros szerkezet (szabad membrán átjárhatóság) szteroid hormonok, PM hormonok, retinoidok hatásmech.: sejten belül

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013.

Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest. SZINT, Szeged 2013. Mi az az ARDS? Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Esetismertetés a múlt hétről 73 éves férfi, pénteken este kocsmából kisétálva autó ütötte el. Felvételkor GCS 13 ( aztán

Részletesebben

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék PE-GK Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék Az anyagszállítás módozatai sejten beüli plazmaáramlással, pl. egysejtűek sajátos, speciális sejtekkel, pl. a szivacsok vándorsejtjei béledényrendszer:

Részletesebben