Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil"

Átírás

1 A VÉRKERINGÉSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA GRAVITÁCIÓS TERHELÉSHEZ: SZISZTÉMÁS HEMODINAMIKAI ÉS REGIONÁLIS VASZKULÁRIS VÁLASZOK AKUT, ILLETVE KRÓNIKUS ORTOSZTÁZISRA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Raffai Gábor Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet Budapest, 2006.

2 Bevezetés: okfejtés, kérdésfeltevés A filogenezis legrégebbi élettani adaptációs mechanizmusai a szárazföldi állatokban nagy valószín séggel a gravitációval szemben alakultak ki, mivel az ott ható nehézségi er nagyságrendekkel haladja meg a tengerben érvényesül t. Mindemellett, a szárazföldi lét gravitációs stresszhez történ alkalmazkodási kényszere az evolúciós változások egyik legfontosabb szelekciós tényez je lehetett. A felegyenesedett testhelyzet emberben további, az ortosztatikus toleranciát támogató mechanizmusok kialakulását, illetve koordinált m ködését tette szükségessé. Ezek adaptív funkciója mind nyugalomban, mind pedig aktivitás során nélkülözhetetlen, mivel az emberi szervezetet különböz gyakorisággal éri fokozott, illetve csökkent gravitációs terhelés helyváltoztatáskor, fenntartott álló testhelyzetben, pozitív, illetve negatív gyorsulással történ földi és légi utazáskor, hosszantartó ágynyugalomban, valamint a súlytalanság állapotában rutazások folyamán. A fentiek miatt, évtizedek óta intenzív kutatás tárgyát képezik a vérkeringési rendszer gravitációs er hatásokat rövid és hosszú távon ellensúlyozó szabályozási mechanizmusai. Ezek megbomlása, vagy teljes hiánya az ortosztatikus intolerancia tüneteihez, így ortosztatikus ödemához, ortosztatikus hipo- és hipertenzióhoz, visszérbetegséghez vezethet. A baroreceptorokból, a vesztibuláris rendszerb l és a szomatikus graviceptorokból kiinduló idegi reflexek, valamint a katekolaminok, a renin-angiotenzin rendszer és a vazopresszin által közvetített hormonális mechanizmusok a kardiovaszkuláris rendszer rövid távú antigravitációs védekez mechanizmusainak jól ismert meghatározó részét képezik. Hosszú távú rutazások, hosszantartó ágynyugalom, vagy civilizációs ártalmak, így a mozgásszegény életmód következtében a fenti szabályozási mechanizmusok m ködésének readaptációját igényelhetik, máskülönben elégtelenné válhatnak. Hatékony kompenzáló mechanizmusok hiányában, például álló testhelyzetben, a vér vénás torlódása miatt a vénás visszaáramlás és a szívperctérfogat egyaránt csökken, mely a leggyakoribb orhosztatikus szimptómához, az ortosztatikus hipotenzióhoz, végül ájuláshoz vezethet. A változó gravitációs terhelési körülmények között az ortosztatikus tolerancia biztosításához tehát a gravitációs er hatásainak leginkább kitett alsó végtagi erek különösen a nagyon tágulékony vénák tónusának szabályozása is jelent sen hozzájárulhat. Munkacsoportunk a végtagi erek számos, az ortosztatikus toleranciát potenciálisan támogató, különböz szisztémás, szöveti és szubcelluláris szint élettani mechanizmusát tárta fel a gravitációs terheléshez történ hosszú távú alkalmazkodás kísérletes tanulmányozása során. A vizsgálatok egy része a humán alsó és fels végtagi vénák adaptív tulajdonságainak összehasonlítására is kiterjedt. Az ortosztatikus életmód okán lényegesen hosszabb ideig terhelt humán saphenális vénákon sikerült kimutatni, hogy szemben a brachio-cephalikus régió ereivel azok nyomás indukálta miogén tónusa jelent s mérték és feszültség- valamint Ca -függ 2+ K + ioncsatornákon keresztül ellenregulálódik. Kéthetes fokozott gravitációs terhelés kísérletes ortosztázis révén patkányok hátsó végtagi oxidatív izmaiban a mikroér denzitást csökkentette; a végtagi vénák hálózati jellemz i közül a véna saphena átmér jét növelte, míg ezen ágrendszer elágazódási szögeit csökkentette. A megnövekedett gravitációs stressz a véna saphenában a simaizom membrán depolarizációjához kapcsolt miogén értónus megkétszerez dését indukálta. E tónusnövekedés a simaizomsejtek számának növekedésével járt együtt a falvastagság változatlansága mellett. Munkacsoportunk legújabb eredményei szerint, patkány krónikus ortosztatikus modellben, a vena és arteria saphena adventitiális innerváció denzitása jelent sen n tt a mells végtagi erekkel, illetve a kontrollokkal szemben. Mindez azt mutatja, hogy a végtagi és ezen belül különösen a saphena régió vaszkuláris szabályozási - 1 -

3 mechanizmusainak további tanulmányozása az ortosztatikus toleranciát támogató mechanizmusok mélyebb megismerése céljából egyértelm en indokolt. E területen szerezett újabb tudományos alapismeretek gyakorlati segítséget nyújthatnak a fokozott gravitációs terhelésnek kitett érterületek várható elváltozásainak el rejelzésében, illetve azok kóros következményeit megel z intézkedések kidolgozásához ember esetében is. A PhD tézisem tárgyát képez kutatási programmal az akut és a krónikus ortosztatikus testhelyzethez történ kardiovaszkuláris alkalmazkodás újabb mechanizmusait kívántuk feltárni egyrészt a szisztémás hemodinamikai, másrészt a lokális endothelium szint változások tanulmányozásával éber fej-fel tilt kísérletes modellben. Az ortosztatikus testhelyzet által indukált akut keringési válaszok nyomon követése éber állatokon azért indokolt, mert az eddigi vizsgálatok kevésbé fókuszáltak a kezdeti tranziens változásokra, melyek pontosabb elemzésével a hosszú távú következmények mélyebben megismerhet k s esetleg prognosztizálhatók is lennének. Ugyanekkor a publikált adatok meglehet sen ellentmondásosak, feltehet leg azért, mert a mérések vagy altatásban, vagy pedig teljes mozgás restrikció mellett történtek. E modellekben a tilt testhelyzet az állatok vérnyomását vagy nem változtatta meg, vagy pedig csökkentette. A hosszú távú alkalmazkodás vizsgálata során a már korábban munkacsoportunk által felismert miogén, lokális neurális és érhálózati mechanizmusokon túl az endothelium lehetséges szerepét kívántuk feltárni. E hemodinamikai hatásoknak közvetlenül kitett hatalmas felület sejtjeinek szekretoros vezikuláris rendszere, a simaizom tónus és egyéb vaszkuláris funkciók befolyásolásán keresztül, szintén részt vehet a vérkeringés helyi adaptációjában is és ezáltal az ortosztatikus tolerancia támogatásában

4 A fenti okfejtésb l kiindulva specifikus kérdéseinket, s a megfelel kísérletes protokollokat e két témakörre fókuszálva dolgoztuk ki. I. A munkacsoportunk által kifejlesztett eredeti tilt módszer és a korszer telemetriás méréstechnika kombinálásával rövid id tartamú ortosztatikus terhelésnek 5 és 120 percig kitett állatok esetében a következ kérdésekre kerestük a választ: I.1. A rövid, 5 perces kísérletes ortosztázis artériás vérnyomásra gyakorolt hatását képes-e kompenzálni a patkány kardiovaszkuláris rendszere? I.2. Különböznek-e a ciklikusan, 5 percenként ismételt, 5 percen át tilt helyzetnek kitett állatok hemodinamikai válaszai az órákon át fenntartott tiltre adott válaszoktól? I.3. Az ortosztatikus szimptómák között kevésbé gyakori ortosztatikus hipertenzó jelensége megfigyelhet -e patkányokban? I.4. Milyen mechanizmussal következnek be a fenntartott ortosztázissal indukált vérnyomás válaszok, azok farmakológiásan befolyásolhatóak-e? I.5. Megváltozik-e a magas vérnyomásos állatok hemodinamikai válasza fej-fel tiltre a normotenzívekéhez képest? I.6. A kísérletesen létrehozott magas vérnyomásos állapot megváltoztatja-e az állatok lokomotoros magatartását a normotenzív állapothoz képest? II. A hosszú id tartamig (2 hét) ortosztatikus terhelésnek kitett állatok esetében fény és elektronmikroszkópos, immunhiszto- és immuncitokémiai, valamint morfometriai eljárásokat a speciális tilt technikával kombinálva az alábbi kérdésekre kerestük a választ: II.1. Megváltoztatja-e az in vitro immerziós fixálás, az egész test fixációhoz képest, az endothelium morfológiáját a végtagi vénákban és artériákban? II.2. Az immerziós fixálás során a patkány végtagi vénák endotheliumában képz d világos vakuolumok fiziológiás, pathológiás, vagy arteficiális elváltozásnak tekinthet k-e, változike mennyiségük tartós fej-fel tilt helyzet hatására? II.3. Az általunk felismert endotheliális denz vezikulák lehetnek-e apoptótikus termékek, lehet-e fiziológiás szerepük, tartalmaznak-e bioaktív mediátorokat (endothelin, PDGF)? II.4. Különbözik-e a végtagi erek endotheliumában talált szekretoros típusú denz vezikuláris képletek mennyisége a különböz artériákban és vénákban; változik-e mennyiségük krónikus fej-fel tilt hatására? II.5. Korrelál-e a szekretoros vezikulák krónikus tilt hatására bekövetkez mennyiségi változása a szisztémás vérplazma endothelin szintjeivel? - 3 -

5 Módszerek Ortosztázis modell tilt technikával Feln tt patkányok különböz id tartamokig fenntartott ortosztatikus gravitációs terheléshez történ alkalmazkodását saját fejlesztés, 65cm hosszú, transzparens, cs alakú, dönthet ketrecekben vizsgáltuk. Ezekben az akut, illetve a krónikus tilt kísérletek során az állatok hosszirányú mozgását vagy korlátoztuk, vagy pedig szabadon mozoghattak a ketrec teljes hosszában ad libitum táplálék és víz hozzáférés mellett. Korábbi vizsgálatok során megállapításra került, hogy az állatok sapheno-femorális vénás nyomása a 45 -os fej-fel tilt helyzet gravitációs hatására megduplázódik. Kardiovaszkuláris válaszok telemetriás vizsgálata ismételt és fenntartott akut tilt során Kísérleteink els részéhez 26db ( g), telemetriás jeladóval krónikusan instrumentált Wistar patkányt használtunk. Altatás mellett a telemetriás jeladót az állat hasüregében helyeztük el, a csatlakozó nyomásmér kanült az abdominális aortába, míg bipoláris EKG elektródjait II-es pozícióban szubkután rögzítettük. Az állatok 10 napos lábadozását követ en az artériás középnyomás (BP), a szívfekvencia (HR), a testh mérséklet (T), valamint a szomatomotoros (LA) jeleket telemetriás antennával vettük és számítógéppel regisztráltuk. Kísérletes magas vérnyomást az ivóvízben adagolt nitrogén monoxid szintáz (NOS) inhibitor N G -nitro-l-arginine-methyl-esterrel (L-NAME, 1mg/ml) idéztünk el. A telemetriás jelekb l, a diurnális vizsgálatok és a tilt tesztek során, 10 másodperces mintákat félóránként, illetve 10 másodpercenként vettünk. A hagyományos ketrecekben normál kontroll (NC), a tilt ketrecek horizontális helyzetében az akkomodációt követ en pedig úgynevezett horizontális kontroll (HOR) állatokon is végeztünk méréseket. Ezt követ en a felváltva alkalmazott tilt teszteket (45 -os fej-fel tilt, HUT) vagy 5 percenként 5 perc szünetekkel 3-szor ismételtük (3x5min HUT), vagy pedig az ortosztatikus testhelyzetet fenntartottuk 120 percig (120min HUT). A 120min HUT-ra kapott vérnyomás válaszok hátterében álló mechanizmus felderítése céljából a kísérleti állatokat vagy 120 percig vízszintes pozícióban tartottuk, vagy pedig farmakológiásan prazosinnal (10mg/bw, p.o.) illetve szubanesztéziás dózisú chloralose-sal (26mg/kg, i.p.) el kezeltük. Endotheliális vakuolumok és szekretoros vezikulák vizsgálata krónikus ortosztatikus terhelést követ en Kísérleteink e másik csoportjában 75db Sprague-Dawley ( g) patkányt használtunk fel. A krónikus ortosztatikus testhelyzet (HUT) hatását a fentiekben leírt dönthet cs ketrecben 2 hétig fej-fel tilt pozícióban tartott állatokon vizsgáltuk, parallel kontrollként vízszintes testhelyzet korlátozott mozgású (CC) és NC patkányok szolgáltak. A ketrecekb l az állatokat napi fél- egy órára eltávolítottuk a fiziológiás grooming aktivitás biztosítása céljából, mely id tartam alatt a testsúlyt, valamint a táplálék- és a vízfogyasztást mértük meg, s megtisztítottuk a ketreceket. Az endotheliális vakuólumok és az elektron denz vezikulák vizsgálatához az altatott patkányok egy részében a saphenalis és brachialis artériákat és vénákat (SA, SV, BA, BV) óvatosan kipreparáltuk, majd immerziós technikával fixáltuk. A kísérletek másik részében az állatokat az aortán keresztül fiziológiás nyomásf mellett egész test fixáltuk és a kimetszett érdarabokat posztfixáltuk. A - 4 -

6 szövetdarabokat, a fixálást és a beágyazást követ en, fény- illetve elektronmikroszkópos vizsgálatokra készítettük el. Az immerziós fixálás termékeként a véna endothelium sejtekben megjelen vakuólumok fénymikroszkópos tanulmányozásához a félvékony metszeteket toluidin kékkel, valamint hematoxylin-eosinnal festettük. Az elektron denz vezikulák elektronmikroszkópos vizsgálatát egész test fixációt, valamint uranil-acetát és ólom-citrát festést követ en ultravékony metszetekb l végeztük, melyekben az endotheliális sejtkárosodásra utaló lipid tartalom elektron denz granulumok formájában jelenik meg. A lizozomális és nem lizozomális citoplazmatikus programozott sejthalálra jellemz ultrastruktúrális savanyú-foszfatáz meghatározásához Novikoff és munkatársainak (1971) módosított módszerét alkalmaztuk, mely szerint az ultravékony metszetekben a savanyú foszfatáz elektron denz területek formájában jelentkezik. A fenti preparátumokban a vakuólumok és a denz vezikulák területének kvantitatív meghatározását digitalizált képekb l számítógépes planimetriai program segítségével végeztük. Mindkét esetben el ször az endothelium luminális és abluminális kontúrja került körberajzolásra. Ezt követ en, e területen belül megmértük a vakuólumok, illetve a denz vezikulák területét és azt a teljes endotheliális keresztmetszeti felület százalékában adtuk meg. A denz vezikuláris struktúrák mediátor tartalmának azonosításához az ér szegmentumokból készült metszeteken immunhiszto- és immuncitokémiai módszereket alkalmaztunk. Az egésztest fixálás után a szövetdarabokat poliklonális nyúl anti-endothelin- 1, vagy anti PDGF-BB primer antitestekkel inkubáltuk. Az immunfestésre Avidin-Biotin kit-et használtunk standard protokolt követve, majd az ultra vékony metszeteket elektronmikroszkópos technikával értékeltük. Plazma endothelin szintek meghatározása Mindhárom kísérleti csoportban (NC, CC, HUT; n=3x3) az altatott állatokból levett vérminták endothelin plazmaszintjeit specifikus és érzékeny ELISA kit segítségével határoztuk meg. Statisztikai próbák Eredményeinket átlag±sem formában adtuk meg. Az egyes kísérleti csoportokban a vakuolumok és a denz vezikulák mennyisége közötti szignifikáns különbség meghatározásához egyutas variancia analízis, valamint páronkénti összehasonlításhoz Student Newman Keul, vagy Dunnett módszerét alkalmaztuk. A telemetriás kísérletekben a diurnális és ortosztatikus vizsgálatok paramétereinek (BP, HR, T, LA) összehasonlításához kétutas, vagy egyutas ismételt méréses varianciaanalízist, valamint Tukey- illetve Dunnett féle post hoc teszt került alkalmazásra. Az egyes paraméterek páronkénti (normotenzív vs. hipertenzív) összehasonlításához t-tesztet használtunk. Az eredményeket p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak

7 Eredmények Ismételt és fenntartott fej-fel tilt hatásai normotenzív és hipertenzív állatokban A normotenzív patkányok behelyezése a tilt ketrecbe vízszintes pozícióban jelent sen megemelte BP-t. Az átlagos BP és HR értékek a horizontális testhelyzetben a 3x5min és 120min HUT kísérleti állatokon 115,4±1,4 Hgmm/386,4±7,0 BPM és 113,7±1,6 Hgmm/377,9±8,8 BPM voltak. Az ismételt és a fenntartott HUT testhelyzet 3,8 Hgmm hidrosztatikus komponenst magába foglalva 4,5, illetve 8,4 Hgmm-el reverzibilisen növelte az állatok BP-t, míg a HR és T értéke nem változott szignifikánsan. A NOS gátlása a HOR kontroll id szakában szignifikáns BP emelkedést és HR csökkenést indukált mind a 3x5min HUT (138,4±2,6 Hgmm/342,1±12,0 BPM), mind pedig a 120min HUT (140,3±2,7 Hgmm/346,0±8,3 BPM) teszteket megel z en. A magas vérnyomás állapotában hasonlóan a normotenzív állapothoz a rövid ismételt és a fenntartott tilt további 4,2 illetve 9,4 Hgmm vérnyomás emelkedést eredményezett, a HR és a T nem mutatott jellemz változást. A normotenzív állatokban a 120 percig fenntartott vízszintes testhelyzet nem váltott ki szignifikáns vérnyomás emelkedést. A fenntartott tiltre adott hipertenzív válaszok kivédhet k voltak 1-adrenerg receptor antagonista prazosin (10 mg/tskg, 1. ábra) adagolásával, míg szubaneszthetikus dózisú chloralose (26 mg/tskg) hatására e vérnyomásválaszok megduplázódtak (20,6 Hgmm). BP (Hgmm) Tilt Id (perc) 5 0 * * * * * PEG prazosin * * * 1. ábra A horizontális testhelyzethez képest a 110-dik perct l kezd d 120 perces tilt során bekövetkez artériás vérnyomásválaszok oldószer (PEG), valamint prazosin (biológiai félélet ideje 2-3 óra) el kezelést követ en. A statisztikailag szignifikáns növekedést az egyes horizontális kontrollokhoz képest *-al és -el jelöltük. Mind a normotenzív, mind pedig a hipertenzív állatok BP, HR és T paraméterei hasonló szabályos diurnális változásokat mutattak, a LA kivételével, melynek éjszakai értéke 3,7±0,43 beütés/min-ról 2,8±0,3 beütés/min-ra csökkent a hipertenziósoknál. *

8 Immerziós fixálás mellett a vénákban megjelen endotheliális vakuolumok természete A NC csoportoz tartozó Sprague Dawley patkányok SV és BV endotheliumában nagy számú, 0,1-3 µm átmér j membránnal körülvett világos vakuolumokat találtunk az immerziós fixálást követ en. Az endotheliás vakuolizáció ugyanakkor nem volt megfigyelhet az SA és BA szegmentumokban. Az immerziós fixálás módszere helyett az egésztest fixálás módszerét alkalmazva a vakuólum mentes normál vénás endothelium morfológiája volt látható nm átmér j pinocitótikus világos, valamint nm átmér j granuláris szerkezet elektron denz képletekkel, melyek mind méretben, mind pedig megjelenésükben könnyen megkülönböztethet k egymástól. Az immerziósan fixált vénás endothelium fény és elektronmikroszkópos képei nem mutatták az apoptózis morfológiai jeleit (sejtmag és citoplazma zsugorodása). A vakuolumokban sem ultrastruktúrális savanyú foszfatáz aktivitás, sem pedig lipid tartalom nem volt kimutatható. E vakuolumok a SV és BV endothelium keresztmetszetének 20,6±2,21 % és 18±2,45 %-át foglalták el a Spargue-Dawley állatokban. A krónikusan fenntartott ortosztatikus testhelyzet nem befolyásolta sem a SV, sem a BV endotheliumban a vakuolumok mennyiségét a vízszintes testhelyzethez képest (SV: HOR=17,13±3,21 %, HUT=17,52±1,92 %; BV HOR=20,63±4,37 %, HUT=18,38±2,15 %). Endotheliális denz vezikulák sajátságai a végtagi erekben, krónikus tilt hatása mennyiségükre A fentiekben említett denz bennék, membránnal körülvett struktúrák elektronmikroszkópos képe granuláris szekretoros vezikulákra emlékeztet. Eloszlásuk az endothelium sejt plazmájában nem egyenletes, egy jelent s részük az abluminális sejtmembrán közelében látható, különösen a HUT állatokból származó SV minták esetében. E vezikulák bennékében sem volt kimutatható lipid tartalom, vagy savanyú foszfatáz aktivitás. A SV és a SA endothelium denz vezikulái immunrektivitást mutattak endothelin és PDGF antitestekkel történt kezelést követ en. A denz szekretoros vezikulák az SV endothélium keresztmetszetének 3,88±0,38 %, illetve 4,92±0,25 %-át foglalták el a NC és CC csoportokban. A saphena vénákhoz képest a megfelel artériák és brachiális erek endotheliuma szignifikánsan kisebb vezikulációt mutatott mindkét parallel kontroll csoportban (SA: NC 0,89±0,06%, CC 1,09±0,47%; BV: NC 0,91±0,13%, CC 0,76±0,28%; BA: NC 0,69±0,22%, CC 0,73±0,06%, p<0,05). Kéthetes experimentális ortosztázis az elektron denz vezikulák mennyiségét jelent sen csökkentette az SV endotheliumban (2,39±0,31%, p<0,05), míg a SA (1,29±0,45 %), BV (0,45±0,12%) és BA (0,59±0,17 %) szegmentumokban nem következett be szignifikáns változás (2. ábra)

9 Denz vezikulumok frakcionális területe [%] * * * * * * * * SV SA BV BA NC CC HUT * * 2. ábra A denz szekretoros vezikulák területe saphena és brachiális erekben (SV, SA, BV, BA) a teljes endotheliális keresztmetszeti felülethez képest a két hétig szabadon mozgó (NC), vagy horizontális (CC), illetve 45 -os fej-fel tilt (HUT) helyzetben tartott patkányokban. A statisztikailag szignifikáns különbségeket az SV NC és az SV CC csoportokhoz képest *-al, illetve és -tel jelöltük. Vérplazma endothelin szintek kontroll és fej-fel tilt helyzetben tartott állatokban A három kísérleti állatcsoport plazma endothelin szintjeiben nem mutatkozott szignifikáns különbség (NC 0,96±0,02, CC 0,99 ±0,08, and HUT 0,87±0,13 fm/ml)

10 Összefogalás: válaszok a feltett kérdésekre I. Ismételt és fenntartott akut fej-fel tilt hatásai normotenzív és hipertenzív állatokban I.1. A rövid id tartamokig, ismételten ortosztatikus testhelyzetbe hozott éber Wistar patkányok csupán a statikus hidrosztatikus vérnyomás komponensnek megfelel nagyságú abdominális artériás vérnyomás emelkedéssel válaszolnak. E válasz azt jelzi, hogy a patkányok hatékony rövid távú kardiovaszkuláris alkalmazkodási képességgel rendelkeznek fej-fel testhelyzetben, akut ortosztatikus toleranciájuk jól megtartott. I.2. A fenntartott ortosztázis a hidrosztatikus komponensen túli tényleges vérnyomás emelkedést okoz, ami e törzs esetében a hosszabb távú vérnyomás szabályozás zavarának lehet a következménye. I.3. A kísérleti állatok ortosztatikus hipotenziót sem az ismételt rövid, sem pedig a fenntartott ortosztázisban nem mutattak, s t utóbbi esetben rendszeres artériás vérnyomás növekedést figyeltünk meg. Ezért e protokoll az ortosztatikus hipertenzió kísérletes modellezésére látszik alkalmasnak. I.4. Mivel az állatok vérnyomása a 120 percig fenntartott vízszintes testhelyzetben nem emelkedett szignifikánsan, feltételezzük, hogy a vérnyomás emelkedést nem a restrikció következtében fellép aspecifikus stressz, hanem a testhelyzet változása okozza. Az ortosztatikus hipertenzív válaszok 1-adrenerg receptor antagonista alkalmazásával kivédhet k, míg szubaneszthetikus dózisú chloralose mellett augmentálódnak. Feltételezzük, hogy az el bbi a túlkompenzáció miatt megnövekedett szimpatikus tónust, míg utóbbi a vérnyomás emelkedést gátló mechanizmusokat oldja. I.5. A NOS gátlás következtében megemelkedett artériás vérnyomás szintjén is kiválthatók az ortosztatikus hipertenzív válaszok, tehát a kísérletes magas vérnyomás önmagában nem gátolja meg a tilt helyzetben kapott válaszokat. I.6. Az NO szintézis gátlása a vérnyomás, a szívfrekvencia és a testh mérséklet diurnális változásait nem befolyásolja szignifikánsan, holott az éjszakai lokomotoros aktivitás csökkenését okozza. Ezek alapján helyesen jártunk el, hogy mindig azonos napszakban végeztük az ortosztatikus teszt vizsgálatokat a normotenziós illetve a hipertenziós állatokon. II. Vakuoláris és denz vezikuláris képletek az endotheliumban; 2 hetes tilt hatása II.1. Az in vitro immerziós fixálás a vénás endotheliumban ellentétben a végtagi artériákkal nagyfokú pathológiás jelleg vakuólum képz dést indukál, míg az egésztest fixálás mellett mindkét értípus hisztológiai képe vakuólum mentes. II.2. A vakuolumok megjelenése nem köthet sem apoptotikus elváltozáshoz, sem pedig más jelleg endotheliális sejtkárosodáshoz, mivel bennékük nem tartalmaz sem savanyú foszfatázt, sem pedig lipid természet anyagokat. A vakuolumok összmennyiségét krónikus ortosztázis nem befolyásolja. Feltételezésünk szerint, immerziós fixálás mellett a vénás endothelium tovább marad funkcióképes, mivel az ér kollabál, lumene záródik, így a fixáló oldat az endothelium sejteket csupán lassú diffúzióval éri el, és az abnormális hipoxiás mili - 9 -

11 az endothelium szubcelluláris struktúráinak e sajátos elváltozását indukálja, miel tt a sejtek teljes elhalása bekövetkezik. Eredményeink az endothelium vizsgálata során a fixációs eljárások gondos megválasztásának illetve ellen rzésének szükségességére hívják fel a figyelmet. II.3. Az általunk els ként leírt endotheliális denz vezikulák bennéke sem tartalmaz apoptotikus, vagy pedig egyéb, endotheliális sejtkárosodásra utaló lipid természet anyagot. Ugyanekkor e vezikulákban, a simaizom funkciót jól ismerten rövid illetve hosszú távon befolyásoló endothelin és PDGF mutatható ki. II.4. Kimutattuk, hogy a vena saphena mintegy négyszer annyi endotheliális szekretoros denz vezikulát tartalmaz, mint ugyanezen régió artériái, vagy a brachiális erek. A vena saphena endothelium szekretoros vezikuláinak mennyisége szemben a többi érterülettel a krónikus tilt hatására nagymértékben csökken. Feltételezzük, hogy az endothelin és PDGF tartalmú vezikulák az ortosztatikus terhelés hatására, fokozott turnover mellett, abluminálisan ürülnek, ahonnan a simaizomréteghez diffundálva fejtik ki vazokonstriktor és simaizom proliferációt serkent ortosztatikus toleranciát támogató hatásaikat. II.5. A denz vezikulák mennyiségének tilt hatására bekövetkez csökkenése nem jár együtt az endothelin plazmaszintjének változásával. E megfigyelés is amellett szól, hogy az endotheliális változások lokális mechanizmusokhoz kötöttek

12 Általános konklúzió A gravitációs alkalmazkodás új aspektusait tártuk fel kísérleti állatokban részben a szisztémás hemodinamika, részben pedig az endothelium szubcelluláris szinjén. Az eredmények új kutatási irányokat is sugallnak mind állatkísérletes modelleken, mind humán vonatkozásban. Tervezzük, többek között, a mikrogravitás kardiovaszkuláris rendszerre gyakorolt dekondícionálódáshoz vezet hatásának tanulmányozását patkány modellen, valamint a különböz életmódhoz kötött betegek (jellemz en álló testhelyzet munkavégzés, illetve tartós ágynyugalom) végtagereiben az endotheliális szekretoros vezikulák el fordulási gyakoriságának és bennéküknek a vizsgálatát. Ezek az ismeretek hasznos szempontokat nyújthatnak a gyakorlati alkalmazhatóság irányában is, például az ortosztatikus hipertenzó esetleges komplikációinak korai felismeréséhez, hatékony kezelésének kidolgozásához, valamint egyes ortosztatikus intoleranciák és a visszérbetegségek kifejl désének megel zéséhez

13 Köszönetnyílvánítás Köszönetemet fejezem ki téma és egyben programvezet mnek Dr. Monos Emil professzornak, aki atyai türelemmel irányította kutatói tevékenységemet. Köszönettel tartozom továbbá az Érfiziológiai laboratóriumból Dr. Nádasy György egyetemi docensnek és kollaborációs partnereinknek Dr. Dézsi László tudományos osztályvezet nek, Prof. Dr. Fehér Erzsébetnek, Prof. Dr. Szende Bélának kutatói munkámban nyújtott támogatásukért. Asszisztensi közrem ködésükért köszönet illeti Murányi Ildikót, Burka Évát, Hajdú Ferencnét és Szabó Juditot. Köszönetemet fejezem ki továbbá a Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet igazgatójának, Dr. Kollai Márk professzornak, valamint az intézet valamennyi munkatársának, akik valamilyen módon segítették a munkámat. Kutatási támogatások: OTKA T /1999, T /2003, ETT 240/2003, ETT 149/2000, TP-163/2002, TP-163/2003, TP-163/

14 Az értekezés alapját képez közlemények: 1. Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Formation of Unknown Vesicles in Endothelium of Rat Saphenous Vein. Is it Physiological, Artificial, or Pathological? Jpn J Pathophysiol 2002;11: Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Vacuole formation in the endothelium of rat extremity vessels depends on fixation techniques and vessel type. Path Res Pract 2004;200:41 46 IF:0, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Selective suppression of an endothelin and platelet-derived growth factor containing vesicular system in endothelium of rat saphenous vein by long-term orthostasis. J Vasc Res 2005;42: IF:2, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Experimental orthostasis elicits sustained hypertension, which can be prevented by sympathetic blockade in the rat. J Cardiovasc Pharmacol 2005;45: IF:1,576 Egyéb tudományos közlemények: Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Kozmann G, Monos E: Validity of viscoelastic models of blood vessel wall. Acta Physiol Hung 1999;86(3-4): Lóránt M, Raffai G, Nádasy G, Fehér E, Monos E: Influence of long-term head-down body position on innervation density in extremity blood vessels. J Gravit Physiol 2001;8(1):67-8. Monos E, Raffai G, Contney SJ, Stekiel WJ, Cowley AW Jr: Axial stretching of extremity artery induces reversible hyperpolarization of smooth muscle cell membrane in vivo. Acta Physiol Hung 2001;88(3-4): Lóránt M, Nádasy G, Raffai G, Monos E: Remodeling of the rat saphenous vein network in response to long-term gravitational load. Physiol Res 2003;52(5): IF:0,984 Lóránt M, Raffai G, Nádasy GL, Fehér E, Monos E: Does chronic experimental head-down tilt alter intramural innervation density of the limb blood vessels? Jpn J Physiol 2005;55: IF:0,81 Tóth B, Raffai G, Bojtár I: Analysis of the mechanical parameters of human brain aneurysm. Acta Bioeng Biomech 2005;7:3-22 Raffai G, Kocsis L, Mészáros M, Monos E, Dézsi L: Inverse-orthostasis may induce elevation of blood pressure due to sympathetic activation. J Cardiovasc Pharmacol 2006 (In press). IF:1,

15 Nemzetközi folyóiratokban megjelent idézhet absztraktok: Orosz M, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Comparison of viscoelasticity of the rabbit aorta measured in vivo and in vitro. J Physiol (London) 2000;526P:149P IF:4,55 Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B, Monos E: Formation of Unknown Vesicles in Endothelium of Rat Saphenous Vein. Is it Physiological, Artificial, or Pathological? Jpn J Pathophysiol 2002;10/2:25. Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Tímár F, Szende B, Monos E: Does gravitational stress affect the dense vesicular and clear vacuolar endothelial structures in the extremity veins of the rat? Acta Physiol Hung 2002;87:44 Monos E, Raffai G, Lóránt M, Nádasy G, Fehér E: Influence of long-term head-down gravitational stress of different diurations on innervation density in extremity vessels. Acta Physiol Hung 2002;89:93 Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy, Fehér E: Chronic adaptation mechanisms of veins role of the gravitation. Acta Physiol Hung 2004;91:335. Mészáros M, Raffai G, Farkas S, Dézsi L: Monitorting the effect of antihypertensive drugs in conscious rats by telemetry assay. Acta Physiol Hung 2004;91:328. Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Normo- and hypertensive Wistar rats respond with rise of blood pressure to 45 head-up tilting. Acta Physiol Hung 2004;91:354. Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos E: Setup for biaxial biomechanical characterization of small soft tissue samples. Acta Physiol Hung 2005;92: Nemzetközi kongresszuson elhangzott el adások: Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Strain-dependent viscoelastic behaviour of canine aorta. 3 rd World Congress of Biomechanics, Sapporo, Japan, Orosz M, Nádasy GL, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Comparison of viscoelasticity of the rabbit aorta measured in vivo and in vitro. Hungarian Physiological Society Joint Meeting, Budapest, Hungary, Lóránt M, Raffai G, Nádasy Gy, Fehér E, Monos E: Influence of long-term head-down tilt on innervation density in extremity blood vessels. 22 nd Annual International Gravitational Physiology Meeting, Budapest, Hungary, Raffai G, Fehér E, Nádasy Gy, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Vacuolelike structures in the endothelial cells of rat saphenous vein. XXXIV. International Congress of Physiological Sciences, Christchurch, New Zealand,

16 Nádasy G, Orosz M, Raffai G, Szekeres M, Tóth M, Monos E: Stoichiometry of biomechanical parameters in different vascular tissues. XXXIV. International Congress of Physiological Sciences, Christchurch, New Zealand, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Tímár F, Szende B, Monos E: Does gravitational stress effect the dense vesicular and clear vacuolar endothelial structures in the extremity veins of the rat? 4 th International Congress of Pathophysiology, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Lóránt M, Nádasy G, Fehér E: Influence of long-term head-down gravitational stress of different diurations on innervation density in extremity vessels. 4 th International Congress of Pathophysiology, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Tímár F, Szende B: Formation of unknown vesicles in endothelium of rat saphenous vein. Is it physiological, artificial, or pathological? 12 th Congress of Japan Pathophysiology Society, Matsuyama, Japan, Tóth B, Monos E, Raffai G, Bojtár I: Numerical and laboratory analysis of the constructive equations of brain aneurysms. Symposium of Medical Informatics, Budapest, Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Experimental model of substained ortostatic hypertension int he rat. 4 th AAPS International Congress, Tangier, Marocco, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy Gy: Adaptive responses of extremity blood vessels to long-term ortostatic or inverse-ortostatic gravitational stress. 4 th AAPS International Congress, Tangier, Marocco, Monos E, Fehér E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy: Responses of extremity vessels to long-term gravitational stresses of dirrerent directions. 3rd National Russian Congress of Pathophysiology, Moscow, Russia, Monos E, Fehér E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy Gy: Physiological mechanisms induced by long-term ortostatic type gravitational loading int he extremity blood vessels. European Space Agency Workshop on Life Science Research Areas in Hungarian Space Research Program, Kecskemét, Hungary, Bojtár I, Tóth B, Raffai G: Analysis of the mechanical parameters of human brain aneurysm. 21 st Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Brijuni, Croatia, Tóth B, Bojtár I, Raffai G: A three-dimensional finite element model for inhomogenous non linearly elastic behaviour of human arterial walls. First Hungarian Conference on Biomechanics, Budapest, Hungary, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy GL, Fehér E: Structural and functional responses of extremity veins to long-term gravitational loading or unloading lessons from animal systems. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria,

17 Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Possible mechanism of orthostasis induced hypertension in the conscious rat. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria, Raffai G, Dézsi L, Mészáros M, Kollai M, Monos E: Both sustained orthostasis and inverseorthostasis may elicit hypertension in conscious rat. 15 th IAA Humans in Space Symposium, Graz, Austria, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy G: Local mechanisms supporting adaptation of extremity vessels to long-term changes in gravitational forces. 1 st Congress of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with international participation. Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy Belgrade, Serbia and Montenegro, Hazai kongresszuson elhangzott el adások: Raffai G, Csek Cs, Orosz M, Nádasy G, Tóth M, Monos E: Simaizom tónus és relaxáció hatása a nyúlaorta csíkok viszkoelasztikus paramétereire. MÉT LXII. Vándorgy lése, Pécs, Orosz M, Molnárka G, Csek Cs, Raffai G, Nádasy G, Monos E: Érfal viszkoelasztikus viselkedésének és szakadásának matematikai modellezése kísérleti adatok alapján. MÉT LXII. Vándorgy lése, Pécs, Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Lóránt M, Monos E: Érfal viszkoelasztikus viselkedése nyújtás hatására. Neumann János Számítógéptudományi Társaság XXI. Kollokviuma, Veszprém, Nádasy G, Tóth M, Orosz M, Szekeres M, Raffai G, Monos E: Az artéria fal passzív mechanikai tulajdonságainak csúszó filamentum elmélete. MÉT LXIII. Vándorgy lése, Debrecen, Dézsi L, Nádasy G, Szekeres M, Raffai G, Monos E: Intramurális koronária ágak átmér jét az áramlás változásai nem befolyásolják számottev en. MÉT LXIII. Vándorgy lése, Debrecen, Monos E, Szentiványi M, Dörnyei G, Lóránt M, Raffai G, Nádasy G: Végtagerek alkalmazkorási mechanizmusai orthostaticus gravitációs terheléshez. Magyar rkutatási Iroda tudományos ülése, Kecskemét, Orosz M, Molnárka G, Nádasy G, Raffai G, Kozmann G, Monos E: Viszkoelasztikus érfal modellek validitása. MÉT LXIV. Vándorgy lése, Budapest, Nádasy G, Szekeres M, Várbíró Sz, Lóránt M, Raffai G, T kés A, Jekkel M, Kerényi T, Dézsi L, Székács B, Monos E: Patkány intramurális koronária rezisztencia artériák preparálása, in situ perfúziós térképezése és in vitro mikroangiográfia. MÉT LXIV. Vándorgy lése, Budapest,

18 Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Vacuolelike structures in the endothelial cells of rat saphenous vein. Semmelweis Symposium, Budapest, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G: Hosszútávú gravitációs alkalmazkodási mechanizmusok a végtagok ereiben. Második Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Nádasy G, Orosz M, Tóth M, Raffai G, Szekeres M, Monos E: Sztöchiometriai jelleg összefüggések az érfal egyes in vitro biomechanikai paraméterei között. MÉT LXVI. Vándorgy lése, Szeged, Raffai G, Fehér E, Nádasy G, Paku S, Pogány G, Szende B, Tímár F, Monos E: Sajátos vesiculáris képletek patkány végtagi vénák endothelium sejtjeiben. MÉT LXVI. Vándorgy lése, Szeged, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G: Hosszútávú gravitációs alkalmazkodási mechanizmusok a végtagok ereiben. II. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Raffai G, Dézsi L, Kollai M, Monos E: Orthostatikus hypertensio kísérletes modellje. MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Monos E, Raffai G, Nádasy GL: Reverzibilis-e a krónikus kísérletes orthostasissal indukált biomechanikai válasz a vena saphenában? MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Csáki B, Nádasy G, Raffai G, Orosz M, Monos E: Nyúl aorta in vivo nyomás-átmér pulzatil hurok-jelleggörbéinek analízise. MÉT LXVII. Vándorgy lése, Pécs, Tóth B, Monos E, Raffai G, Bojtár I: Agyi aneurizmák anyagmodelljének numerikus és laboratóriumi vizsgálata. Orvosi informatika Magyarországon: képzés és kutatás tudományos ülés, BME, Budapest, 2003 Nádasy G, Szekeres M, Raffai G, Monos E, Dézsi L: In vitro vazomóció intramurális koronária rezisztencia artéria szegmentumokon. III. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Dézsi L, Raffai G, Mészáros M, Monos E: Ortosztatikus hipertenziós model normotenzív és L-NAME indukálta hipertenzív patkányon. Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G, Fehér E: Vénák krónikus alkalmazkodási mechnizmusai a gravitáció szerepe. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen, Raffai G, Mészáros M, Kollai M, Monos E, Dézsi L: Normo- and hipertenzív Wistar patkányok 45 -os fej-fel billentésre vérnyomás növekedéssel válaszolnak. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen,

19 Mészáros M, Raffai G, Farkas S, Dézsi L: Monitorting the effect of antihypertensive drugs in conscious rats by telemetry assay. MÉT LXVIII. Vándorgy lése, Debrecen, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Nádasy G, Fehér E: Végtagerek adaptív mechanizmusai a gravitációs kihívás. IV. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Balatonkenese, Monos E, Raffai G, Dörnyei G, Fehér E, Nádasy G: Végtagi vénák szerkezeti és funkcionális adaptációja tartós orthosztatikus, valamint inverz-orthosztatikus testhelyzetekhez. X. Korányi Frigyes Tudományos Fórum, Budapest, Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos: Kisméret lágyszövet minták biomechanikai jellemzésére alkalmas biaxiális mér rendszer. MÉT LXIX. Vándorgy lése, Budapest, Raffai G, Tóth B, Bojtár I, Nyáry I, Monos E: Biaxiális mér rendszer kisméret lágyszövet minták biomechanikai jellemzésére. 10 éves az orvosbiológiai mérnökképzés Magyarországon Doktori szimpózium, BME, Budapest,

A kutatás fő célja: A legfőbb tudományos eredmények összefoglalása: Részletes beszámoló

A kutatás fő célja: A legfőbb tudományos eredmények összefoglalása: Részletes beszámoló A kutatás fő célja: a krónikus orthosztatikus és inverz-orthosztatikus terheléshez történő végtagi vaszkuláris, valamint szisztémás kardiovaszkuláris adaptáció sajátosságainak mélyebb kísérletes elemzése

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program)

A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program) A VÉRKERINGÉSI RENDSZER NORMÁLIS ÉS KÓROS MUKÖDÉSÉNEK MECHANIZMUSAI (5. program) Programvezeto: Dr. Monos Emil A keringési betegségek a haláloki statisztikákban világszerte vezeto helyet foglalnak el.

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

LIST OF PUBLICATIONS Prof. emer. Dr Emil Monos. Semmelweis University, Department of Human Physiology, Budapest, Hungary

LIST OF PUBLICATIONS Prof. emer. Dr Emil Monos. Semmelweis University, Department of Human Physiology, Budapest, Hungary LIST OF PUBLICATIONS 1958-2010. Prof. emer. Dr Emil Monos Semmelweis University, Department of Human Physiology, Budapest, Hungary Rövidítések Abstract : Book, book chapter (Int): Internet publication

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában EGYÉB A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában Írta: DR. BARI FERENC A vascularis simaizom tónusát alapvetıen a myoplasma szabad Ca 2+ -koncentrációja határozza meg. A sejten

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése receptor adekvát inger az adekvát inger detektálására specializálódott sejt, ill. afferens pálya központ efferens pálya effektor szerv

Részletesebben

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK

SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK SZERKEZETEK REHABILITÁCIÓJÁT MEGELŐZŐ DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK Dr. Orbán Zoltán 1 Gelencsér Ivett 2 Dormány András 2 Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Szerkezetek Diagnosztikája és Analízise

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória. Témavezető: Prof. Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória. Témavezető: Prof. Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Gyulladásos szöveti mediátorok vazomotorikus hatásai Csató Viktória Témavezető: Prof. Dr. Papp Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2015

Részletesebben

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.

Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme. Vénás véráramlás tulajdonságai, modellezése 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.hu Előadások áttekintése Bevezetés Vénás rendszer tulajdonságai Összeroppanás

Részletesebben

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA PhD-értekezés tézisei dr. Hajdú Ildikó

Részletesebben

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában.

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában. Az első két pont a növekedési hormon (GH)-felszabadító hormon (GHRH)-alvás témában végzett korábbi kutatásaink eredményeit tartalmazza, melyek szervesen kapcsolódnak a jelen pályázathoz, és már ezen pályázat

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

Energia források a vázizomban

Energia források a vázizomban Energia források a vázizomban útvonal sebesség mennyiség ATP/glükóz 1. direkt foszforiláció igen gyors igen limitált - 2. glikolízis gyors limitált 2-3 3. oxidatív foszforiláció lassú nem limitált 36 Izomtípusok

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

A súlytalanság emberre kifejtett hatásai. Dr. habil. Grósz Andor Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Repülı- és Őrorvosi Tanszék

A súlytalanság emberre kifejtett hatásai. Dr. habil. Grósz Andor Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Repülı- és Őrorvosi Tanszék A súlytalanság emberre kifejtett hatásai Dr. habil. Grósz Andor Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Repülı- és Őrorvosi Tanszék A súlytalanss lytalanság g definíci ciója Valamely anyagi rendszer azon mozgásállapota,

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Tartalom Az elvégzett kutatómunka összegzése...1 A kutatási program módosulása és a módosulás indoklása...1 Kutatásokban résztvevők szerepe...2 Résztvevő kutatóhelyek...2 Elvégzett

Részletesebben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben

Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium sejtjeiben TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003 (minden téma külön lapra) 2010. június 1. 2012. május 31. 1. Az elemi téma megnevezése Búza tartalékfehérjék mozgásának követése a transzgénikus rizs endospermium

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére

Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Az izomaktiváció, az elasztikus energia és a kinematikai mozgásminta hatása a függőleges felugrás eredményére Doktori tézisek Kopper Bence Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

EGYÉB. Írta: DR. TÓTH MÁRIA, DR. NÁDASY GYÖRGY L., DR. NYÁRY ISTVÁN, DR. KERÉNYI TIBOR, OROSZ MIKLÓS, DR. MOLNÁRKA GYİZİ, DR.

EGYÉB. Írta: DR. TÓTH MÁRIA, DR. NÁDASY GYÖRGY L., DR. NYÁRY ISTVÁN, DR. KERÉNYI TIBOR, OROSZ MIKLÓS, DR. MOLNÁRKA GYİZİ, DR. EGYÉB A humán agyi aneurizmazsákok sztérikusan inhomogén viszkoelasztikus viselkedése Írta: DR. TÓTH MÁRIA, DR. NÁDASY GYÖRGY L., DR. NYÁRY ISTVÁN, DR. KERÉNYI TIBOR, OROSZ MIKLÓS, DR. MOLNÁRKA GYİZİ,

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék

Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék PATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK KIMUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ GYORS MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA Rohonczy Kata Doktori

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A vaszkuláris reaktivitás változásai és a D 3 -vitamin hatása policisztás ovárium szindróma patkány modelljében

A vaszkuláris reaktivitás változásai és a D 3 -vitamin hatása policisztás ovárium szindróma patkány modelljében A vaszkuláris reaktivitás változásai és a D 3 -vitamin hatása policisztás ovárium szindróma patkány modelljében Doktori tézisek Dr. Masszi Gabriella Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

Hemodinamikai alapok

Hemodinamikai alapok Perifériás keringés Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt,

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben

Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben 1 Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben Kisvári Gábor PhD Tézis Témavezető: Prof. Dr. Végh Ágnes Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására

I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására Az elért eredmények ismertetése: I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására A gasztrointesztinális anasztomózisok elégtelen gyógyulásának,

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során

A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Doktori (PhD) értekezés tézisei A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok (a szárazság- és az alumíniumstressz) során Készítette: Nagy Zoltán Témavezető:

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET Doktori Iskola vezet je: Dr. Schmidt János egyetemi tanár

Részletesebben

Az alsó légutak krónikus megbetegedései

Az alsó légutak krónikus megbetegedései Az alsó légutak krónikus megbetegedései Sz. R. Danyilenko Az extrém magas frekvenciájú elektromágneses Az I. M. Szecsenov mezőknek a krónikus bronchitisben szenvedő nevét viselő Krími betegek komplex kezelésében

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Pathobiokémia Program Doktori (Ph.D.) értekezés Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre dr. Nardai Gábor Témavezeto:

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

repolarizációs tartalék

repolarizációs tartalék A projekt négy munkaévében, a kutatási tervben kitűzött céloknak megfelelően, az antiaritmiás és proaritmiás hatás mechanizmusában szereplő tényezők vizsgálatára került sor, amely az alábbi fontosabb új

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet,

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, A Flowcytometriás keresztpróba jelentısége élıdonoros veseátültet ltetést megelızıen. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, Schmidt Lászlóné Mikor végezhetv gezhetı el a veseátültet ltetés? Veseátültetés s akkor

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Pécsi Tudományegytem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában Analog input Analog input 157.34272 167.83224 178.32175 188.81127 Relaxáció (prekontrakció %) Channel 8 Channel 8 Analog input Volts Volts Channel 12 A dózis-függő módon vazorelaxációt Vehikulum 15.80

Részletesebben

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar

DEOEC, Klinikai Kutató Központ, nappali tagozatos PhD képzés. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Általános Orvosi Kar SZEMÉLYES ADATOK Név DR. KONCZ ZSUZSA Cím 1135 Budapest Szent László út 80B. III/1. Mobil +36-30-9071895 E-mail koncz_zsuzsa@yahoo.com Állampolgárság MAGYAR Születési idő 1983. május 08. TANULMÁNYOK 2014.09.01-

Részletesebben

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete

H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete A. aff. A. eff. H-2. A glomeruláris filtráció 2.1. A glomerulus szerkezete Bowman-tok Tubulusfolyadék Podocyta-nyúlványok Proximalis tubulus Mesangialis sejtek Basalis membrán Glomeruluskapilláris Endothelsejt

Részletesebben

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban

Funkcionális megfontolások. A keringési sebesség változása az érrendszerben. A vér megoszlása (nyugalomban) A perctérfogat megoszlása nyugalomban A keringési sebesség változása az érrendszerben v ~ 1/A, A vér megoszlása (nyugalomban) Vénák: Kapacitáserek Ahol v: a keringés sebessége, A: ÖSSZkeresztmetszet Kapillárisok: a vér viszonylag kis mennyiségét,

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI

MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, a MTA rendes tagja MEDDŐHÁNYÓK ÉS ZAGYTÁROZÓK KIHORDÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA,

Részletesebben

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

XIII. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIII. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2008. március 14-15. Abstract NÉHÁNY GONDOLAT A BIOCHANIKÁRÓL A TÉRDIZÜLT KAPCSÁN. Csizmadia Béla Since the biomechanics is a new field of science,

Részletesebben

Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai

Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai készült az ELTE Alkalmazott Matematikus M. Sc. Önálló Projekt című tárgy témakiírására Dr. László János, Debreceni Egyetem

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József,

Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Lakossági Egészségfelmérés OLEF2000 KUTATÁSI JELENTÉS Szerkesztők: Boros Julianna, Németh Renáta, Vitrai József, Országos Epidemiológiai Központ kiadványa 2002. július Dokumentum kutatási sorszáma:

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség

Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség Az akut koronária eseményt 1 évvel követő életminőség biopszichoszociális prediktorai Tiringer István (1) Simon Attila (2) Veress Gábor (2) 1, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Doktori tézisek Dr. Konta Laura Éva Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Részletesebben

There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S):

There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S): There are no translations available. CURRENT APPOINTMENT(S): Research fellow of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Medical and Health Science Center (MHSC),

Részletesebben

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011.

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai továbbképző rendezvénye családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrologus, rezidens és PhD. kollégák számára A Kurzus elnöke: Dr. Légrády Péter SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására

Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására Ph.D. Tézisek Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására Dr. Erdos Benedek Témavezeto Dr. Sándor Péter Doktori Iskola 1. Elméleti orvostudományok Doktori Program A vérkeringési rendszer

Részletesebben

A kardiovaszkuláris rendszer élettana

A kardiovaszkuláris rendszer élettana A kardiovaszkuláris rendszer élettana 35. Hemodinamika: Biofizikai alapjelenségek 36. Hemoreológia Dr. Domoki Ferenc 2015. november 6. Az eddig elhangzottakból szükséges lesz Szabályozáselméleti alapok:

Részletesebben

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr.

KÉPZŐK KÉPZÉSE TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011. 2015. szeptember 10. Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 2015. szeptember 10. KÉPZŐK KÉPZÉSE Dr. Balogh László Hajdúné dr. Petrovszki Zita Dr. Molnár Andor Adminisztráció:Tanács Gáborné TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 Képzők

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Oxidatív stressz hatása a poli(adp-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban Bakondi Edina Témavezet

Részletesebben

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A

A MUNKAÉLETTAN AL A AP A J P AI A A MUNKAÉLETTAN ALAPJAI A munka felosztása Fizikai munka Könnyő Közepes Nehéz Szellemi munka: Idegi szellemi tevékenység útján jön létre Megismerés folyamatai Érzelmi folyamtok Akarati folyamatok Fizikai

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai Sejtszintű elektrofiziológia 1.: csatornák funkcionális Sejtszintű elektrofiziológia 2.: izolált/sejtkultúrában

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola KALMÁR GABRIELLA Az orvosi diagnosztikai laboratóriumok és az életminıség területi összefüggései Ph.D. értekezés

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK DOHÁNYZÓ ÉS NEM DOHÁNYZÓ FIÚKNÁL Készítette: Rostás Katalin Témavezetõ: Dr. Mészáros János egyetemi tanár A Tudományos Bizottság Sipos Kornél Ph.D. egyetemi tanár, elnök Bánhegyi

Részletesebben

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE

KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE OTKA nyilvántartási szám: T 043505 KUTATÁSI TÉMA ZÁRÓJELENTÉSE Témavezető neve Dr. Bajcsy Árpád Csaba.. A téma címe A méhnyomás-mérés jelentősége a közvetlen postpartum időszak élettani folyamataiban szarvasmarhában

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME HASZNÁLATI UTASÍTÁS Cardalis 2,5 mg/20 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 5 mg/40 mg rágótabletta kutyáknak Cardalis 10 mg/80 mg rágótabletta kutyáknak 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK,

Részletesebben

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében

ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében ÉRZÉS NÉLKÜLI ÁLLAPOTOK Az ájulással összefüggésbe hozható pszichés sajátosságok Disszociáció és alexitímia vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben