INTRODUCTION. Rael Artel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTRODUCTION. Rael Artel"

Átírás

1

2 1 INTRODUCTION In the 20th century, nationalism has been called both as a modern disease and a religion for modern society. Mixing the darker characteristics of these metaphors, one could call it also as a blind pandemic which has a particular connection with modernization. How does it spread and what role does the faith play in it? How do the masses catch that infection and what are the dogmas of this belief? The main focus of the Between Ideology and Identity. Budapest Version exhibition is to briefly sketch out some features of that very politically and culturally complex tension between the nationalist ideology and national identity. The study currently accessible in Labor exhibition space is far from being complete selected works are just a few fragments from that vast and extremely multi-faceted phenomenon. In the context of Between Ideology and Identity. Budapest Version exhibition, national identity is not something born into, inherited or created on its own. National identity can only be constructed as a product of nationalist ideology. Each nation-state is the victory of a specific form of nationalism in a specific territory, and it is vitally important for a nation-state to reproduce the nationalist ideology and identity. One should not limit the definition of nationalism as a historical phenomenon that dates back to the time before World War II or as something peripheral and extreme that is a byword for violent, radical and separatist movements that drift into terrorism. Rather, the exhibition views nationalism as a widespread mentality and ideological machinery that organizes our everyday life, surrounds us all and has thus become one of the relatively dominant background elements of contemporary social reality. Identity whether collective or individual is always relational, playful and performative: it is expressed, reproduced or affirmed to oneself, to the other members of the community and to outsiders through certain rituals. In the Between Ideology and Identity. Budapest Version, artists examine the national rituals and ideological habits well as analyze the mechanism of their functioning. The specific attention is turned to the socio-political situation in former Eastern Europe, where the nationalism might be characterized with keywords like post-socialist era, ethnocentrism, and short traditions of democracy as well as modern nation state. Between Ideology and Identity. Budapest Version is a modified and re-curated version of the exhibition of international contemporary art, that initially took place in Kumu Art Museum, Tallinn, Estonia in February RAEL ARTEL (b 1980) is an independent curator based in the forests of Estonia. She graduated from the Institute of Art History at the Estonian Academy of Arts in 2003, and participated in the Curatorial Training Programme in De Appel, Amsterdam ( ). Since 2000, she has contributed to a number of magazines in Estonia and elsewhere, and curated shows in Estonia, as well as in Lisbon, New York, Amsterdam and Warsaw. In she ran and moderated her experimental project space Gallery: Non-Profit Project Space, and in 2007 she initiated Public Preparation, a platform for knowledgeproduction and network-based communication, which since the beginning of 2008 has focused on issues of nationalism and contemporary art in Europe in the format of international meetings.

3 2 3 WOJCIECH DOROSZUK BEVEZETÉS Shadows in Wonderland A huszadik században modern betegségnek és a modern társadalom vallásának is nevezték már a nacionalizmust. E metaforák legsötétebb tónusait vegyítve akár világméretű, járványszerű vakságnak is nevezhetnénk, amelynek igy vagy úgy, de köze van a modernizációhoz. De hogyan terjed, és milyen szerepet játszik ebben a hit? Hogyan válik tömegessé a fertőzés, és mik ennek a hitvilágnak a dogmái? Az Identitás és ideológia között. Budapesti kiadás című kiállítás fő törekvése arra irányul, hogy felvillantson néhány gondolatot a nacionalista ideológia és a nemzeti identitás politikailag és kulturálisan rendkívül összetett, feszültségterhes viszonyáról. A Labor kiállítóterében megtekinthető munkák korántsem a teljesség igényével kerültek bemutatásra a kiválogatott művek csupán töredékeiben szemléltetik ezt a mindenütt jelenlévő és igen sokoldalú kapcsolatot. Az Ideológia és identitás között. Budapesti kiadás értelmezésében a nemzeti identitást nem a születéskor kapjuk készen és nem is örököljük. A nemzeti identitást a nacionalista ideológia termékeként csakis megalkotni lehet. Minden egyes nemzetállam a nacionalizmus adott területhez kapcsolódó győzelmével jön létre. A nemzetállamok mindig a nacionalizmus adott területhez kapcsolódó győzelmével jöttek létre; számukra életbevágóan fontos volt a nacionalista ideológia és identitás újratermelése. Nem érdemes pusztán a második világháború előtti történelmi jelenségként gondolni a nacionalizmusra, sem leszűkíteni a fogalom jelentését a marginális és szélsőséges megnyilvánulásokra, hogy a terrorizmusnak megágyazó erőszakos, radikális és szeparatista mozgalmak szinonimájává váljék. A kiállítás a nacionalizmust éppen ezért olyan széles körben elterjedt mentalitásnak, illetve ideológiagépezetnek tekinti, mely beleszól a mindennapi élet megszervezésébe, körülvesz bennünket, és ezáltal társadalmi valóságunk egyik háttértényezőjévé válik. Az identitás kollektív és egyéni értelemben véve egyaránt mindig viszonylagos, játékos és performatív jellegű: bizonyos rítusok keretében jut kifejezésre, termelődik újra, vagy nyilvánítják ki az emberek saját maguk, a közösség más tagjai, vagy a kívülállók előtt. Az Identitás és ideológia között. Budapesti kiadás keretében a művészek mélyrehatóan vizsgálják a nemzeti rítusokat és az ideológiák szokványos megnyilvánulásait, valamint elemzik az ilyenfajta cselekvések működési módját. Elsősorban az egykori Kelet-Európa társadalmi-politikai helyzetét veszik szemügyre, ahol a nacionalizmust a poszt-szocializmus, az etnocentrizmus kulcsszavai, és a demokrácia, valamint a modern nemzetállam csekély hagyományai jellemzik. Az Identitás és ideológia között. Budapesti kiadás az eredetileg 2010 februárjában, az észtországi Kumu Művészeti Múzeumban, Tallinban bemutatott nemzetközi kortárs művészeti kiállítás módosított és újrarendezett verziója. RAEL ARTEL (szül. 1980) az észt erdőkben élő független kurátor ban végzett az Észt Művészeti Akadémia Művészettörténeti Intézetének hallgatójaként, majd az amsterdami De Appel kurátorképző programján vett részt ( ) óta számos észtországi és külföldi magazinnak dolgozott, és hazájában, valamint Lisszabonban, New Yorkban, Amsterdamban és Varsóban is rendezett kiállítást és 2008 között és vezette kísérletező műhelyét, a Galériát, egy nonprofit kiállítóteret, 2007-ben pedig elindította a Public Preparation tudástermelő és hálózati kommunikációs platformot, amely 2008 elejétől nemzetközi találkozókat szervez a kortárs európai művészet és a nacionalizmus viszonyáról. Wojciech Doroszuk s El Dorado The main topic of Wojciech Doroszuk s ironic video El Dorado is post-communist migration from the former Eastern Europe to the former West. The work has been filmed in the dream world of any former Eastern European, in Switzerland, the Zurich canton, to be precise. It starts and ends with very cute, stunning, cliché scenes of El Dorado, the society that makes everyone happy. It is paradise on earth, with its astoundingly beautiful nature, pleasant atmosphere, and a lot of free time for the enjoyment of both. The artist chats with Poles who have immigrated to Switzerland and have lived there for a longer period, collecting their opinions and impressions of the actual nature of El Dorado. The lively combined interview, composed of several interviews, provides telling insight into the attitudes and values of not just the Swiss people (which is not based on ethnicity, but rather on the nation of the will ), but primarily the attitudes and values of the Polish expatriate community. The fragments of the discussions complement each other and form a fluently mixed sequence, concluding as the opinions accumulate and the attitudes become a recognizable, coherent diagnosis. The glittering and visually perfect mask falls to reveal the real face of the state. In front of a compatriot s camera, the people portrayed allow themselves to be blunt and talk guilelessly of everything that offends them in Swiss society. They rail against the Swiss, their habits, and their distant air. They consider the Swiss to be narrowminded, mentally unstable, lazy, stupid, and greedy for money. They consider the local population to have a low spiritual and mental level (they believe this is a result of the Protestant faith) and think that the locals do not act according to their gender roles, preferring money and material values instead of intellectual development. Actually the artist portrays the Poles living outside Poland, as well as their prejudices and complexes concerning their community with diverse ethnic heritages, religious beliefs, and sexual orientations. At the end of the video, the viewer learns that many interviewees do not really interact with the locals, making their tales even more ridiculous. Wojciech Doroszuk El Dorado / Eldorádó Wojciech Doroszuk El Dorado / Eldorádó Csodaország árnyai Wojciech Doroszuk: Eldorádó Wojciech Doroszuk ironikus Eldorádó című videója a régi Kelet-Európából az akkori Nyugatra tartó poszt-kommunista kivándorlással foglalkozik. A filmet a kelet-európaiak egykori álomvilágában, Svájcban, egész pontosan a zürichi kantonban forgatták. A film elején és a végén roppant kedves és megejtő, jellegzetes jelenetek láthatók Eldorádó, a boldogság netovábbjának társadalmáról. Valóságos földi paradicsom ez az ország, döbbenetesen szép tájakkal és kellemes környezettel, ahol ráadásul rengeteg szabadidő áll rendelkezésre, hogy mindezt élvezni lehessen. A művész beszélgetésbe elegyedik egykor Svájcba kivándorolt, és már régóta ott élő lengyelekkel, hogy az ő véleményükön és benyomásaikon keresztül mutassa be tényleges mivoltában Eldorádó. A több személlyel felvett beszélgetésekből szerkesztett interjúk révén nem is annyira a (amúgy etnikailag beazonosíthatatlan, inkább az akaratos népként megjelenő) svájciakról, hanem főként a lengyel kivándorlók közösségének viselkedéséről és értékeiről kapunk érzékletes képet. A beszélgetések egymást kiegészítő részletei sokszínű beszédfolyammá állnak össze, amely a vélemények és magatartásminták tömkelegét bemutatva általános látleletet ad a helyzetről. Ahogy lehullik a csillogó és vizuálisan tökéletes maszk, felsejlik az állam igazi arca. A honfitárs kamerája előtt a bemutatott személyek hajlamosak elengedni magukat, és kertelés nélkül beszámolnak mindenről, ami sérti őket a svájci társadalomban. Kirohanásokat intéznek a svájciak ellen, bosszankodnak a szokásaikon, nehezményezik, milyen távolságtartóak. A svájci népet korlátoltnak, zavaros gondolkodásúnak, lustának, butának és kapzsinak tartják. Úgy gondolják, a helyi lakosság alacsony szintű lelki és szellemi életet él (ami szerintük a protestáns hitből fakad), és, hogy nem a saját nemi szerepüknek megfelelően viselkednek, valamint jobb szeretik a pénzt és jobban törődnek az anyagi javak megszerzésével. A művész tehát valójában a Lengyelországon kívül élő lengyeleket, a sokféle etnikai örökséggel rendelkező közösségüket illető előítéleteiket és komplexusaikat, vallási meggyőződéseiket és szexuális érdeklődésüket ábrázolja. A videó végére a néző számára kiderül, hogy az interjúalanyok közül sokan alig érintkeznek a helyiekkel, amitől még nevetségesebbek az általuk elmondott történetek.

4 4 WOJCIECH DOROSZUK FLO KASEARU & TANEL RANNALA 5 FLO KASEARU & TANEL RANNALA A Summer Night Re-enacting a Revolution by Flo Kasearu & Tanel Rannala Wojciech Doroszuk El Dorado / Eldorádó WOJCIECH DOROSZUK (b 1980) is a video artist and photographer based in Krakow and Rouen. He graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow in His solo shows include these at the BWA Awangarda, Wroclaw (2009) and Centre for Contemporary Art Zamek Ujazdowski, Warsaw (2007). His works have been shown, among others, at the Museum of Modern Art, Warsaw; Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden; vertexlist, New York; Belfast Exposed, Belfast; The Stenersen Museum, Oslo; and Sala Verónicas, Centro Párraga, Murcia. A major underlying theme in Doroszuk s work is the fear of the Other, which embraces the broad issue of identity from national to sexual and a tendency to define one s identity in terms of the differences in others, so that the problem arises not only between cultures but within them, and within small groups. WOJCIECH DOROSZUK (szül. 1980) Krakkóban és Rouenben élő videóművész és fotós. A krakkói Képzőművészeti Akadémián végzett 2006-ban. Egyéni kiállításai a wroclawi BWA Awangardában (2009) és a varsói Zamek Ujazdowski Kortárs Művészeti Központban (2007) voltak, de műveit látni lehetett többek között a varsói Modern Művészeti Múzeumban, a wiesbadeni Nassauischer Kunstvereinben, a New York-i verexlist-ben, a belfasti Belfast Exposedban, az oslói Stenersen Múzeumban, és a murciai Centro Párraga Sala Verónicas kiállítótermében is. Doroszuk munkásságának alaptémája a Másiktól való félelem és ezáltal az identitás tágabb kérdésköre a nemzetitől a szexuális identitásig valamint az az általános jelenség, ahogyan a másmilyenektől való különbözőség alapján határozzuk meg önmagunkat, miáltal nem csak a kultúrák között, hanem a kultúrákon illetve a kisebb csoportokon belül is megjelenik az identitás problémája. In the photography series Re-enacting a Revolution, Estonian artists Flo Kasearu and Tanel Rannala documented one of the most monumental as well as questionable mass events commissioned and realized to commemorate the 20th of anniversary of the legendary Night Song Festival, also known as a part of Singing Revolution events, which happened spontaneously in one warm summer night in Twenty years later, the reenactment of that historical event was staged and a crowd of 70,000 people gathered together to sing patriotic and national songs. The artists have depicted the atmosphere of the Tallinn Song Festival Grounds that night, which in same cases have taken the form of mass hysteria. Needless to say, the popular singing party was part of the official Estonian Republic 90 jubilee programme. Egy nyáréjszaka Flo Kasearu & Tanel Rannala: Egy forradalom újraélése Az Egy forradalom újraélése című fotósorozatukban Flo Kasearu és Tanel Rannala észt művészek az egyik legnagyobb szabású és egyszersmind kétes hírű tömeges eseményt dokumentálták. Ez a legendás Éjszakai Dalfesztivál volt, ami 1988 egyik forró nyári éjszakáján spontán szerveződött Éneklő Forradalom eseményeként is ismert. Húsz évvel később újra eljátszották a történelmi eseményt, amire mintegy hetvenezres tömeg gyűlt össze, hogy együtt énekeljenek hazafias és nacionalista dalokat. A művészek megörökítették, hogy milyen volt aznap éjjel a hangulat a Tallini dalfesztivál helyszínén, ahol más, hasonló eseményeken tömeghisztéria szokott kialakulni. Mondanunk sem kell, a népszerű közös dalolás az Észt Köztársaság kilencvenéves születésnapjára rendezett ünnepléssorozat hivatalos programjának része volt. Flo Kasearu & Tanel Rannala Re-enacting a Revolution / Egy forradalom újraélése FLO KASEARU (b 1985) is an artist based in Tallinn. She received her BA in painting and continueing her studies in MA program at Estonian Academy of Arts. In she was an exchange student at Universität der Künste Berlin in Rebecca Horn s studio where she started working within the field of video art and performance. The topics that she is interested in, range from exploring the public space, analyzing national values or crowd behavior, playing with freedom and economic crisis, to dealing with art education and critics of art critic and others. Her works have been exhibited widely inside and outside of Estonia. FLO KASEARU (szül. 1985) tallini művész. Jelenleg az Észt Művészeti Akadémia MA programjának hallgatója, itt szerezte meg a BA diplomáját is festészet szakon tól 2007-ig Rebecca Horn tanítványaként a berlini Universität der Künste vendéghallgatója volt, itt kezdett el videó-, és performansz-művészettel foglalkozni. Érdeklődése számos témára kiterjed, a nyilvánosság vizsgálatától és a nemzeti értékek vagy a tömeg viselkedésének tanulmányozásától kezdve, a szabadsággal vagy a gazdasági válsággal kapcsolatos témákon keresztül a művészetoktatásig és a művészetkritika bírálatáig. Munkái Észtországban és azon kívül is számos kiállításon kerültek bemutatásra. TANEL RANNALA (b 1983) is an artist who lives and works in Tallinn. He graduated from Estonian Academy of Arts, from Fine Arts department. Since 2006 he has participated in numerous exhibitions mainly in Estonia. He works as an art teacher in Sally Studio and has initiated an alternative platform Joonmeedia for self-education and self-publishing practices. TANEL RANNALA (szül. 1983) Tallinban élő és dolgozó művész. Az Észt Művészeti Akadémia képzőművészeti tagozatán végzett óta számtalan, főleg észtországi kiállításon vett részt. Jelenleg a Sally Studióban oktat művészetet, azon kívül megalapította a Joonmeedia önképzéssel és saját kiadványkészítéssel foglalkozó alternatív műhelyt.

5 6 EVA LABOTKIN 7 EVA LABOTKIN Reproducing the Nation Eva Labotkin s Woman in the Field : Please tell us a little bit about the background to the performance that forms the basis for your video Woman in the Field. How was it born and why? Eva Labotkin: For some time now, I have thought about my personal relationship with the history and culture and Estonia, about my own identity as an Estonian, an Estonian woman. They say that Estonians are an agrarian people who consider their relationship with the natural environment and traditions to be important. They also say that Estonians are quiet and reserved, yet strong, hard-working and willing to suffer a great deal for their goals kind of like draft horses. They value difficult labour and identify themselves with their work. I have tried to ponder and understand these values, to find the characteristics to go with this stereotype and to play them out during performances, to search for this link with the soil and traditional values, even if I don t really acknowledge them in myself RA: Labour and land such an Estonian association... EL: I wanted to do a piece on land and soil, to literally work with them to get over my sense of alienation and to find out what the land means to me. During this specific performance, I tried to discover myself as a mother contributing to the fertile soil. I felt partly like a masochist, but also like a martyr, strong and firm in her beliefs. I gave it the title Woman in the Field because it brought to mind the image of some kind of painting in the vein of Socialist Realism. I imagined a tractor driver or grain harvester singing happily and working to feed the great motherland. RA: Giving birth to black soil is a very strong image. How do you yourself interpret this? EL: Giving birth to, or aborting, soil is indeed a strong image that allows for very different interpretations. It s obviously a symbol that is somehow important to all of us. All the people to whom I ve shown the video have understood it differently. They have approached the work through political, Christian or psychological viewpoints. I think it s good if a piece allows for different thoughts and I support them all. I myself saw the action primarily as an image of a woman s labour. A woman dutifully producing and despite her own emotions. A woman performing the national ideals through her own body. A woman contributing to/sacrificing for the land. Then again I feel that pouring soil out of yourself might also be considered a rejection of the aforementioned ideals. For me, soil is both the symbol and opposite of a human being. Maybe they are the different forms of the same matter: from human to soil and from soil to human, also permitting the intermediate options. This is a natural and normal process, necessary and beautiful. The human s relationship with the land the soil, the environment, the territory is indisputable and unavoidable. Problems arise only when this relationship, or a part of it, becomes a myth and is harnessed in the service of political ambitions, when the circle of life becomes a race and individuals become statistical units. Eva Labotkin Woman on the Field / Nő a terepen A nemzet újrateremtése Eva Labotkin: Nő a terepen : Mesélj valamit arról, hogy mi minden áll a Nő a terepen című videómunka alapjául szolgáló performasz hátterében? Eva Labotkin: Régóta foglalkoztat az Észtország történelméhez és kultúrájához fűződő személyes viszonyom, hogy milyennek látom magamat, mint észtet, mint egy észt nőt. Az észteket földművelő népként ismerik, akik számára fontos a természetes környezethez és a hagyományokhoz való viszony. Az észteket hallgatag és visszafogott, mégis erős és dolgos népnek tartják, akik hajlandóak szenvedni céljaik megvalósításáért; afféle igavonó barmoknak látják őket. Olyanoknak, akik szemében értéke van a nehéz munkának, és képesek azonosulni azzal, amit csinálnak. Sokat töprengtem ezeken az értékeken, megpróbáltam megérteni őket, rátalálni a sztereotípiáknak megfelelő jellegzetességekre, és ezeket performanszok formájában megjeleníteni, hogy kapcsolatot teremtsek az anyafölddel és a hagyományos értékekkel, még ha nem is vallom őket a magaménak RA: Teremtő munka és föld micsoda egy észt képzettársítás EL: Egy föld- és talajközeli munkát akartam készíteni annak reményében, hogy azáltal, hogy ténylegesen az anyaggal dolgozom, esetleg túljutok az elidegenedettségemen és rájövök, hogy mit jelent számomra a föld. A performansz során megpróbáltam megtalálni magamban az anyát, aki termékennyé teszi a földet. Mazochistának, egyszersmind mártírnak is éreztem magam, akinek erős és rendíthetetlen meggyőződései vannak. Azért adtam a munkának a Nő a terepen címet, mert erről egy szocreál stílusú festmény jut az ember eszébe. Egy traktorvezetőt vagy kalászszedőt láttam magam előtt, aki önfeledten énekel, miközben a hatalmas anyaföld táplálásáról gondoskodik. RA: Fekete földet szülni ez egy elég erős kép. Mit jelent ez a számodra? EL: A föld megszületése, illetve a föld, mint abortum ezek tényleg erős képek, amelyek nagyon különböző dolgokat jelenthetnek. Nyilvánvalóan olyan szimbólumról van szó, amely mindannyiunk számára fontos. Azok, akiknek megmutattam a videót, mindannyian másképp értelmezték. Egyesek politikai, mások keresztény vagy pszichológiai nézőpontból szemlélték. Szerintem nagyszerű, ha egy munka különféle gondolatokat ébreszt, én mindegyiket elfogadom. Én egy szülő nőt láttam magam előtt. Egy kötelességtudóan, a saját érzései ellenében teljesítő nőt. Egy olyan nőt, aki a saját testével váltja valóra a nemzeti ideált. A földet teremtő és azért önmagát feláldozó nőt. Ugyanakkor a föld kihányása a testből az említett ideálok elutasítását is jelentheti. Számomra a föld egyszerre jelképezi az embert és annak ellenkezőjét. Talán ugyanannak az anyagnak a különféle formáiról van szó: embertől a földig és vissza, a földtől az emberig, a köztes állapotokat is beleértve. Ez egy normális és természetes, szükségszerű és egyben gyönyörű folyamat. Az ember viszonya a földhöz talajhoz, környezethez, területhez vitathatatlan és kikerülhetetlen. Akkor van gond, ha ez a kapcsolat, vagy annak egy része mitizálódik, politikai célok igájába vonják, amikor az élet körforgásából kimerítő hajsza lesz, az egyének pedig statisztikai adatokká válnak. Eva Labotkin Belt/Öv EVA LABOTKIN (b 1982) lives and works in Tallinn and Tartu, and her art addresses the relations between gender and national identity. In 2008 Labotkin won the Eduard Wiiralt Scholarship, which allowed her to pursue advanced studies in East London University. Since 2006 she has participated in many group exhibitions in Estonia, Germany, the US and the UK with her paintings, photos, videos and performances. In 2009 she held the personal exhibition Falling Asleep in the Tartu Art House. Currently, she is working on her Master s degree in Interdisciplinary Art at the Estonian Academy of Arts. EVA LABOTKIN (szül. 1982) Tallinban és Tartuban élő művész, aki a társadalmi nem és a nemzeti identitás viszonyát vizsgálja a műveiben ban Labotkin elnyerte az Eduard Wiiralt ösztöndíjat, aminek köszönhetően az East London Egyetemen végezhetett felsőfokú tanulmányokat. Festményeivel, fotóival, videóival és performanszaival 2006 óta rengeteg csoportos kiállításon vett részt Észtországban, Németországban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban ben Falling Asleep (Elalvás) címmel egyéni kiállítást rendezett a Tartui Művészházban. Jelenleg interdiszciplináris művészetből MA diplomáján dolgozik az Észt Művészeti Akadémián.

6 8 JOHANNES PAUL RAETHER 9 JOHANNES PAUL RAETHER Fanmeile Artist s Statement The Fanmeile photo series was shot at the Berlin FIFA Fan Fest, a Public Viewing Area, during the Soccer world championship in Public Viewing Areas in Germany are fenced off areas where people gather in front of huge video-screens to watch soccer together. Inside the area, a set of strict rules apply. No weapons, glass bottles or any alcohol bought outside the area are allowed inside. Yet, entirely run as a private business, guarded by private security and effectively over-ruling the usual rights of the public sphere (no political symbols, no banners and no political publications are allowed), they are perceived as public and made for all people. These semi-public spaces have become hugely popular in Germany since the summer of 2006 and have been named Fanmeile literally translated as Fan-Street, after the Berlin example, ever since. Fanmeilen have not only become an updated version of public gatherings, a crossbreed of a soccer stadium and a music festival, they have also changed the perception the German public had of itself regarding its own relation to nationalism. Whereas before the summer 2006 a somewhat awkward relationship to nationalism was bemoaned by the general public, the images shot in the fenced-off area of the Fanmeile were used to promote the peaceful, colourful, enjoyable and tolerant image of the German people, celebrating their heroes, singing, dancing and being silly with black, red and yellow accessories. Images of children, women, migrants and tolerant families in joy, sorrow and excitement were produced inside the fences and broadcast to the whole world from the nearby press centre. The Fanmeile became the model and reference point for how the German people celebrate, how they act and, as a result, how they are. The excitement of the German people about themselves, being so peaceful and beautiful in the perfect sunlight, a perfectly picturesque German forest in the middle of their new capital, watching a perfect new young soccer team, was so perfect that the summer was soon called fairy-tale summer and the Fanmeile was perceived as its castle. Of course, the images of the heavy security on the gates, the riot police hidden in the woods of the Tiergarten, the small buttons with swastikas on the baseball caps of neo-nazis moving freely between the excited soccer fans, chanting occasionally the first verse of the national-anthem Deutschland, Deutschland über alles were not televised. Fanmeile became a large scale social experiment, where everyone within the boundaries of the fence performed a new national identity that had already changed in the years before the event. Within the Fanmeile, these changes in the constitution of the national identity were formed into a mass-communicated image or, rather, many small changes had found their first original expression and symbol. The German national identity was no longer attached to images of its aggressive, chauvinistic and racist past, or to the images and stories of its own awkwardness in the context of Europe; it had won a set of new images and stories that proved and, at the same time, communicated the image that Germans already secretly had of themselves. In this situation of collective self-assertion, my work concentrated on constructing a counter-narrative with pictures that would show the rifts and uncertainties between the mediated image and the material situation within the mass of the bodies. Within the model area of national euphoria, which was not only constructed in and for itself through fences, video-cameras and body-checks, but also post-produced through highly selective image politics by the media, I aimed to render the reality of a new nationalism in Germany visible through the individual, the body, the face, gender and its accessories. Johannes Paul Raether Fanmeile Johannes Paul Raether Fanmeile Johannes Paul Raether Fanmeile A művész nyilatkozata A Fanmeile fotósorozat a 2006-os labdarugó világbajnokság idején a berlini FIFA Fan Fest-en, a szurkolói zónában készült. Németországban szurkolói zónának nevezik azokat az elkerített területeket, ahol a szurkolók hatalmas kivetítővásznak előtt gyűlnek össze, hogy együtt nézzék a meccset. A zónán belül szigorú szabályoknak kell megfelelni. Nem szabad fegyvert, üveget vagy a zónán kívül vásárolt alkoholt bevinni. És miközben ezeken a magánkézben lévő, saját biztonsági őrökkel felügyelt területeken lényegesen korlátozzák a nyilvánosság általános jogait (tilos a politikai szimbólumok alkalmazása, nem lehet senkinél zászló, sem politikai kiadványok), mégis úgy tekintenek rájuk, mint nyilvános terekre, amelyek mindenki számára nyitva állnak. Németországban 2006 nyara óta nagy népszerűségre tettek szert az ilyen félnyilvános területek, amelyeket a berlini példa után és azóta is Fanmeile -nek, szó szerinti fordításban szurkolói utcának neveznek. A Fanmeile a közösségi összejövetel korszerű formája, a futballstadion és a zenefesztivál közötti átmenet, amely egyben a német nyilvános szféra önképét, a nacionalizmushoz fűződő viszonyát is megváltoztatta. Amíg 2006 nyaráig az általános közvélekedés elutasító volt a nacionalizmushoz való kétes kötődéssel szemben, addig a Fanmeilében készült felvételekkel azt reklámozták, milyen békések, sokszínűek, szórakoztatóak és toleránsak a hőseiket ünnepelő, énekelő és táncoló, fekete- pirossárga holmikban ugrabugráló németek. Az újságírók vidám, vagy éppen búslakodó, izgatott gyermekek, nők, bevándorlók és kedves családok sokaságát örökítették meg a kerítésen belül, majd a közeli sajtóközpontból mindenhová elküldték a képeket. A Fanmeile modellértékűvé vált, hivatkozási alap lett arra nézve, hogyan ünnepelnek, hogyan viselkednek a németek, vagyis milyen németnek lenni. A németeket olyannyira elkápráztatta önmaguk látványa, a békés és fennkölt sokaság képe a tökéletes napsütésben, egy festőien tökéletes német erdővel az új főváros közepén-, ahogy a nép a fiatalságukban tökéletes sportolók új csapatát nézi, hogy erre a nyárra a mesebeli nyárként emlékeznek vissza, ahol a Fanmeile egy palota volt. A kapukat felügyelő biztonságiak hada, a Tiergarten fái között megbújó rohamrendőrök, az izgatott szurkolók között szabadon mászkáló, és időnként a Deutschland, Deutschland über alles kezdetű nemzeti himnuszra rázendítő neonácik baseball sapkájának apró, horogkeresztes gombjai természetesen nem kerültek a tévéképernyőre. A Fanmeiléből nagyszabású társadalmi kísérlet lett, a kerítéseken belül ki-ki megmutathatta, milyen az az új nemzeti identitás, amely már évekkel az esemény előtt alakult olyanná, amilyenné. A Fanmeileben a nemzeti identitást alakító változások egyetlen, a tömegkommunikáció által közvetített képpé álltak össze, illetve a számos apró változás ekkor mutatkozhatott meg először, ekkor válhatott szimbólummá. A német nemzeti identitás ettől fogva már nem az agresszív, soviniszta és rasszista múlthoz kötődött, sem az olyan képzetekhez és történetekhez, amelyek a németek kétes európai helyzetére utalnak; egy sor új képpel és történettel gazdagodott, amelyek a németek, egyébként titkon már régóta meglévő önképének létét igazolták, illetve kommunikálták. A kollektív önmegjelenítés itt leírt esete kapcsán egy olyan ellen-narratívát próbáltam meg létrehozni, amely képeivel a média által közvetített kép és a testek tömkelegének anyagi valósága közötti réseket és bizonytalanságokat szemlélteti. A nemzeti eufória eme modellszerű terepén, amelyet nem csupán önmagában és önmagáért valóan alakítottak ki kerítések felhúzásával, videókamerák felszerelésével és motozások beiktatásával, hanem utómunkában, a média kifinomult látványpolitikája révén is sokat tettek hozzá, a németországi újnacionalizmus jelenségét kívántam láthatóvá tenni az egyénen, a testen, az arcon, a nemi hovatartozáson és a nemzeti jelképeken keresztül. Johannes Paul Raether

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München

Szakértők és emberek. German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München Szakértők és emberek German Health Team Prof. Armin Nassehi Dr. Demszky Alma LMU München 1 Szakértők és közpolitika viszonya 3 modell: Racionális: szakértő megmondja, mi a helyes megoldás Probabilisztikus:

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

The Crisis Year in Seklerland: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949 The Crisis Year in Seklerland: 1949 In Romania, the political turning point was 1948, but on the local level the political, economic and social changes could be felt only by 1949. Going through the events

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA"

Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA Sectio Juridica et Politico, Miskolc, Tomus XXVII/2. (2009), pp. 573-579 A FOGVA TARTOTTAK MUNKAVÉGZÉSÉRŐL RÁCZ ZOLTÁN *-RÁCZ ORSOLYA" Bevezetés Kutatásunkat a témában azért kezdtük meg, mert ez egy speciális

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Statistical Dependence

Statistical Dependence Statistical Dependence Petra Petrovics Statistical Dependence Deinition: Statistical dependence exists when the value o some variable is dependent upon or aected by the value o some other variable. Independent

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

FELELETVÁLASZTÓS TESZT

FELELETVÁLASZTÓS TESZT Angol mintavizsga Megoldások FELELETVÁLASZTÓS TESZT 1. a 11. d 2. c 12. a 3. d 13. a 4. a 14. c 5. b 15. a 6. a 16. b 7. b 17. c 8. c 18. c 9. a 19. b 10. c 20. d 1. endurance 2. buoyant 3. foul 4. all-round

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben