GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN"

Átírás

1 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007.

2 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Genetikailag módosított növények az élelmiszerláncban Szerzôk: Dr. Bánáti Diána Dr. Gelencsér Éva Dr. Szigeti Tamás János Dr. Sebôk András Dr. Vértes Csabáné Dr. Popp József Dr. Lakner Zoltán Ujhelyi Gabriella Dr. Szabó Erzsébet Tóth Annamária Nagy András Potori Norbert Dr. Vajda Boldizsár Dr. Jánosi Anna Micsinai Adrienn Szerkesztette: Bánáti Diána Gelencsér Éva Budapest, 2007.

3 Cím: Genetikailag módosított növények az élelmiszerláncban Szerkesztô: Dr. Bánáti Diána, c. egyetemi tanár, fôigazgató Dr. Gelencsér Éva, c. egyetemi tanár, fôoszt. vezetô Szerkesztô Bizottság: Dr. Dimény Imre, MTA r. tagja Dr. Farkas József, MTA r. tagja Dr. Horn Péter, MTA r. tagja Dr. Németh Tamás, MTA r. tagja Dr. Somogyi Árpád, MTA külsô tagja Az Élelmiszer-biztonsági Kötetek eddig megjelent kötetei: I. Az élelmiszer-biztonság megítélése és a magyar fogyasztók kockázat-észlelése (2003) ISBN II. III. Gluténmentes élelmiszerek (2005) ISBN Együtt Magyarország élelmiszer-biztonságáért (2006) ISBN Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány részben vagy egészben nem oktatási célra történô sokszorosítását. ISBN ISSN Kiadja: Nyomda: Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Budapest Hieroglif Reklám Kft., Budapest

4 Szerzôk (névsorban): Dr. habil Bánáti Diána c. egyetemi tanár, fôigazgató Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet; tanszékvezetô, SZIE Kihelyezett Élelmiszertudományi Tanszék; BCE Élelmiszerjogi és Fogyasztói Tanulmányok Tanszék Dr. Gelencsér Éva c. egyetemi tanár, fôosztályvezetô Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszer-biztonsági Fôosztály Dr. Jánosi Anna tudományos munkatárs Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Biológiai Osztály Dr. Lakner Zoltán egyetemi docens, tanszékvezetô helyettes Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Dr. Micsinai Adrienn ügyvezetô Biomi Kft. Nagy András tudományos segédmunkatárs Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Biológiai Osztály Dr. Popp József agrárpolitikai igazgató Agrárgazdasági Kutató Intézet Potori Norbert osztályvezetô Agrárgazdasági Kutató Intézet Dr. Sebôk András cégvezetô Champden & Chorleywood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország Kht. Dr. Szabó Erzsébet tudományos fômunkatárs, osztályvezetô Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszergazdasági és Minôségügyi Osztály Dr. Szigeti Tamás János élelmiszer-analitikai üzletágvezetô Dr. E. Wessling Kémiai Laboratórium Kft. Tóth Annamária tudományos segédmunkatárs Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Élelmiszergazdasági és Minôségügyi Osztály

5 Ujhelyi Gabriella tudományos segédmunkatárs Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Biológiai Osztály Dr. Vajda Boldizsár részlegvezetô Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet Dr. Vértes Csabáné vezetô fôtanácsos Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Természeti Erôforrások Fôosztálya

6 TARTALOM Oldalszám 1. A modern biotechnológia agrár- és élelmiszeripari alkalmazása Bevezetés (dr. Bánáti Diána dr. Gelencsér Éva) 2. A GM növények termesztésének egyes gazdasági kérdései (dr. Popp József Potori Norbert) 3. Nemzetközi szervezetek szerepe a modern biotechnológiai úton elôállított élelmiszerek biztonsági értékelésében (dr. Bánáti Diána) 4. A genetikailag módosított élelmiszerek szabályozása az EU-ban és a magyar gyakorlat (dr. Bánáti Diána dr. Vértes Csabáné) 5. A GM növényekre alapozott élelmiszerek biztonsági értékelése (dr. Gelencsér Éva dr. Bánáti Diána) 6. Herbicid rezisztens transzgénikus búza (Triticum aestivum L.) élelmiszer-biztonsági célú vizsgálata (dr. Gelencsér Éva Nagy András) 7. Az élelmiszerek és takarmányok GMO tartalmának mintavételébôl következô hibák és az analitikai módszerek teljesítmény jellemzôi (dr. Szigeti Tamás János) 8. Szója tartalmú élelmiszerek GM monitoring vizsgálatának eredményei (Ujhelyi Gabriella dr. Jánosi Anna dr. Vajda Boldizsár dr. Micsinai Adrienn dr. Gelencsér Éva) 9. A magyar lakosság szója tartalmú élelmiszerekben elôforduló GM anyagokra vonatkozó kitettségének becslése egyszerûsített ipari kockázat-becslés alapján (dr. Sebôk András) 10. A GM termékek elôállításával és forgalmazásával kapcsolatos stratégia az élelmiszerláncban (dr. Bánáti Diána dr. Szabó Erzsébet dr. Lakner Zoltán) 11. A genetikailag módosított élelmiszerek elôállításának etikai kérdései (Tóth Annamária dr. Bánáti Diána) 12. További feladatok a GMO-k kockázat-értékelése területén nemzetközi szervezetek ajánlásai (dr. Bánáti Diána dr. Gelencsér Éva) Összefoglalás Summary Tárgymutató

7 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN 1. A modern biotechnológia agrár- és élelmiszeripari alkalmazása Bevezetés A földi bioszféra kialakulásával egyidejûleg elkezdôdött az evolúció története. A melegvizû tengerekben kialakult élôlények DNS-e az evolúció során százmillió évek alatt a genetikai állomány spontán változása, mutációja illetve átrendezôdése révén meghatározta a bioszféra jelenlegi állapotát és kialakult a genetikai sokszínûség, amit ma a biodiverzitás fogalmával írunk le. A háziasítás folyamata valamint késôbb a nemesítés felgyorsította bizonyos fajok átalakulását. A növénytermesztés és állattenyésztés során évezredek, évszázadok alatt alakult ki és változott meg egy-egy háziasított faj, fajta. Ezek keresztezésével, az elônyös tulajdonságok tudatos kiemelésével tovább nôtt az érintett fajok ember által elvárt tulajdonságokhoz való alkalmazkodásának mértéke. A biológiai tudomány fejlôdése soha nem látott mértékben felgyorsult a XX. században. A XXI. század kezdetén egy meghatározott tulajdonságért felelôs DNS szakasz egyik fajból a másik fajba való beültetése, az évezredes evolúció során ismeretlen genetikai minták létrejötte a tudósokat és a laikus fogyasztókat egyaránt foglalkoztatja. A molekuláris biológia kialakulása révén a kutatókban felmerült az élô szervezetek, a mikroorganizmusok, a növények, majd az állatok és napjainkban az ember genomja, azaz örökítô anyaga megváltoztatásának lehetôsége. Az öröklôdést szabályozó információs anyag mesterséges megváltoztatása a genetikai módosítás, génmérnökség, génsebészeti beavatkozás, géntechnológia vagy génmanipuláció megnevezésekkel széles körben ismertté vált. Egy meghatározott tulajdonságért felelôs DNS szakaszt (gént) izolálnak valamely növényvagy állatfajból és beépítik egy másik szervezetbe, ahol az új gén amennyiben expresszálódik a kívánt változást idézi elô. A génsebészeti beavatkozások eredményeit amelyek az 1970-es években még a kutatólaboratóriumokban jelentkeztek a 80-as évektôl elsôsorban a gyógyszeripar és a fermentációs ipar alkalmazta. A módosított génállományú baktériumok és gombák segítségével a megszokottnál olcsóbban és hatékonyabban lehetett gyógyszer alapanyagokat, hormonokat és enzimeket elôállítani, amelyeket elsôsorban a 9

8 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. humán gyógyászatban, majd az élelmiszeriparban hasznosítottak. Ezeket a genetikailag módosított szervezeteket zárt rendszerben hasznosították, így fel sem merült a környezet veszélyeztetésének, a biodiverzitás csökkenésének vagy az élelmiszerek biztonságosságának problémája. A fogyasztók eleinte nem foglalkoztak a számukra túlságosan tudományos és kevés gyakorlati haszonnal járó kísérletek eredményeivel. Nem érzékelték, hogy a modern biotechnológia kialakulásával rendkívül nagy horderejû áttörés készül az élôvilág átalakítása, az örökletes tulajdonságok megváltoztatása terén. A Föld népessége folyamatosan növekszik. Míg a múlt század elején a világ népessége 2 milliárd alatti volt, addig 2000-re ez a szám megháromszorozódott és elérte a 6 milliárd fôt. Amennyiben ez a tendencia folytatódik 2040-re vagy 2050-re már 9 milliárd fônyi népességre számíthatunk (OECD, 2000). Ennek megfelelôen olyan fenntartható, új mezôgazdasági technológiai fejlesztések váltak szükségessé, amelyek lehetôvé teszik a közel 5 milliárd tonna évenkénti élelmiszer-elôállítás legalább 50%-os növekedését a következô évben. A kultúrnövények tulajdonságainak megváltoztatása új eredményekkel kecsegtette a mezôgazdasági termesztôket. A gazdasági haszon reménye a terméshozamok folyamatos növelésére sarkallja a farmereket. Az elsô generációs GM növények fôként agronómiai és környezetvédelmi célt szolgáltak (pl. növényvédôszer felhasználás csökkentése) és csak közvetetten szolgálták a fogyasztók érdekeit. Elsôsorban növényi kártevôknek ellenálló (gomba-, vírus-, baktérium- és rovarrezisztens), illetve növényvédôszer-ellenálló növényeket fejlesztettek ki. A nagyobb terméshozamú gabonafélék termesztése révén jelentôs hasznot reméltek a farmerek, a fogyasztók azonban nem érzékelték az elônyös tulajdonságokat, így kétkedôvé majd elutasítóvá váltak a GM élelmiszerekkel szemben. A második generációs fejlesztések már táplálkozási célt (pl. transz-zsírsavakban dús szójaés repceolaj) szolgáltak (Rilay & Hoffman, 1999). A megváltoztatott tápértékû és érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezô gabonafélék és zöldségek már a fogyasztók számára is kínáltak elônyös tulajdonságokat. Kedvezôbb beltartalmi értékû, jobb ízû, nagyobb esszenciális zsírsavtartalmú vagy hosszabb eltarthatósági idejû termények jelentek meg a piacon. A módosítások a növények anyagcseréjét érintették, így például lassították a paradicsom érését vagy kedvezôbb technológiai tulajdonságú búzafajtát állítottak elô a sütôipar számára. 10

9 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN Szintén új generációs fejlesztés volt a kedvezôtlen mezôgazdasági adottságokat jól tûrô (szárazság-, hideg- és sótûrô stb.) fajták kialakítása. A harmadik generációs GM növényeket már nem elsôsorban élelmiszeripari célra, hanem pl. szerves molekulák elôállítására és hatóanyag termelésre fejlesztik (pl. ehetô vakcinát termelô banán). Az élelmiszeripar igen korán elkezdte alkalmazni a biotechnológiai kutatások eredményeit, elsôsorban az erjesztés valamint egyes adalékanyagok termeltetése területén. Sütéshez ill. salátákhoz felhasználható repce- és szójaolajat, tejzsírpótlót, kakaóvajpótlót, színezékeket, illat- és ízanyagokat, tejalvadásban szerepet játszó enzimet fejlesztettek ki. A biotechnológia magában foglalja az élelmiszeriparban széles körben, régóta alkalmazott technológiákat is, mint például a sör- és sajtgyártást valamint minden olyan eljárást, amely élô szervezetekkel, így élesztô gombákkal és baktériumokkal vagy azok részeinek felhasználásával foglalkozik. Az un. modern biotechnológia fogalmát gyakran azonosítják a génsebészet, génterápia fogalmakkal. A kutatók számára korlátlan lehetôségeket kínáló génmérnökség, környezetvédelmi, élelmiszer-biztonsági és a fogyasztók tudatosabbá válásával etikai aggályokat váltott ki. A természetben található növények és állatok génkészletének megváltoztatása után a kutatók a humán genom, az emberi örökítô anyag megváltoztatásával, annak lemásolásával kísérleteztek. A biotechnológiai módszerek alkalmazása immár olyan lehetôségeket teremtett és olyan távlatokat nyitott a tudomány mûvelôi számára, amit sem az átlagos képzettségû emberek sem pedig a genetikailag módosított terményeket fogyasztók nem tudnak követni. Amióta 1996-ban elôször takarítottak be genetikailag módosított szóját, a biotechnológia valamint annak élelmiszeripari alkalmazása élelmiszergazdaság az egyik legvitatottabb, legellentmondásosabb kérdéssé vált. A genetikailag módosított (GM) növényeket, elsôsorban a transzgén(ikus) gabonaféléket napjainkban folyamatosan növekvô területen termesztik és a nemzetközi kereskedelem révén megjelentek a takarmány és az élelmiszerláncban is. Számos országban engedélyezték a GM kukorica, szója, repce és gyapot forgalomba hozatalát. A mezôgazdasági biotechnológia az elsô GM növény (Flavr SavrTM paradicsom) engedélyezését követôen forradalmi fejlôdésnek indult. 11

10 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. Az EU jogalkotói a GM termények megjelenése óta törekszenek az egységes szabályozás megteremtésére. Számos szakember azzal érvel, hogy a tájékozatlan, érzelmei által befolyásolt fogyasztókat elsôsorban tájékoztatni és informálni kell, hogy bizalommal forduljanak az új, biotechnológiai úton elôállított termékek felé. Továbbá a vita a hozzáértô kutatók, fejlesztôk között dôljön el, ezt tükrözze a tudományos eredményeket gyorsan követô szabályozás és a fogyasztók ne válhassanak sem a kereskedelmi érdekeiket mindenekelôtt érvényesíteni kívánó cégek sem a túlzott, nem kellôen megfontolt érveket felsorakoztató szélsôséges ellenzôk háborújának, pszichológiai manipulációjának áldozataivá. Amit a fogyasztó kíván, az a választás lehetôsége és átláthatóság, teljes nyomonkövethetôség az élelmiszerláncban. A fogyasztókat tájékoztatni, informálni kell, választási lehetôséget kell kínálni számukra és nem utolsósorban meg kell teremteni a megbízható jogi szabályozás és ellenôrzô rendszer iránti bizalom alapjait, hogy ne érezzék kiszolgáltatottnak magukat a hazai piacon (sem) és ne legyen okuk aggódni amiatt, hogy a Nyugat-európai piacokról kiszorult kétes, rossz minôségû vagy nem megbízható élelmiszereket forgalmazó kereskedôk célpontjaivá válnak. A géntechnológia mezôgazdasági ill. élelmiszeripari alkalmazása terén a tudomány, a kutatók sokkal nagyobb léptekkel haladnak, mint ahogyan azt a jogalkotók, az etikai normák megfogalmazói követni tudnák. Nehéz dilemma elôtt állunk hiszen az ökológusok, az agrár-, és élelmezésügyi-szakemberek, közgazdászok és számos más tudományterület mûvelôinek érveit összevetve kell kialakítanunk a saját közös jövônket befolyásoló stratégiát. A jogalkotóknak, az élelmiszer-szabályozásban résztvevôknek, az élelmiszerpolitika alakítóinak kell megtalálniuk az egyensúlyt az érvek és ellenérvek között, a kutatói szabadság, a fogyasztói félelmek és a termelôk, elôállítók érdekei között. Meg kell érteniük a fogyasztók kétségeit és aggodalmait ugyanakkor nem akadályozhatják meg és nem is tudják megállítani a tudomány fejlôdését. Az Élelmiszer-biztonsági Kötetek Genetikailag módosított növények az élelmiszerláncban címû, IV. kötetében a széleskörû szakmai közvélemény számára szeretnénk tudományos igényességgel, de közérthetô módon kínálni információkat a GMO-kal kapcsolatos szabályozásról, a biztonságosságuk módszertani kérdéseirôl, a nemzetközi szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységérôl, a kimutatásukra alkalmazott módszerekrôl, a mintavétel 12

11 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN nehézségeirôl, a monitoring vizsgálatokról, az élelmiszerlánc szereplôinek GM élelmiszerekkel kapcsolatos stratégiájáról, a fogyasztók általi megítélésükrôl és a vonatkozó etikai kérdésekrôl. A kiadvány összeállításakor az ideológiai vita elkerülésével kutatási eredményekre támaszkodtunk és tényszerû ismeretekre törekedtünk. Felhasznált irodalom: OECD (2000): Working Party on Agricultural Policies and Markets. Modern Biotechnology and Agricultural Markets: A Discussion of Selected Issues. Rilay A., Hoffman P.A. (1999): Value-enhanced crops: biotechnology s next stage. Agricultural Outlook, March Economic Research Service. 13

12 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN 2. A GM növények termesztésének egyes gazdasági kérdései GM növények termelése a világban A mezôgazdasági biotechnológia az elsô genetikailag módosított növény, a Flavr Savr paradicsom engedélyezését és évi piaci bevezetését követôen forradalmi fejlôdésnek indult. A genetikailag módosított (GM) növényeket, elsôsorban a transzgenikus gabonaféléket évrôl évre nagyobb területen vetik, a GM termények a nemzetközi kereskedelem révén megjelentek a globális takarmány- és élelmi szerláncban. Eddig elsôsorban a gyomirtószer-toleráns és rovar-rezisztens, illetve az e két tulajdonságot egyaránt magukban hordozó GM fajtacsoportok kerültek köztermesztésbe, de ezek mellett már léteznek vírusellenálló GM növények (pl. GM tök, GM papaya) is. Az 1996 és 2005 közötti tízéves idôszakban a GM növények globális termôterülete 1,7 millió hektárról 90 millió hektárra nôtt, amibôl a fejlôdô országok 38%-kal (34 millió hektár) részesedtek. Ez utóbbiak közül a legfontosabbak Argentína, Brazília, India, Kína, Paraquay és Dél-Afrika. Az elkövetkezô tíz évben a legjelentôsebb beruházások Kínában várhatók, aminek hozadékaként a növényi termékek akár fele GMO lehet. A GM növények területe 2006-ban 13%-kal nôtt, mintegy 102 millió hektárt tett ki; világszerte már 22 ország 10,3 millió gazdaságában termesztettek GM növényeket. Mivel a mezôgazdasági termelôk 90%-a a fejlôdô országokban él, a géntechnológia itt gyorsabb ütemben hódít teret, mint a fejlett világban, bár jelenleg a GM növények még az Egyesült Államokban a legelterjedtebbek (1. táblázat). A GM növényeket termelô országok csoportja ben Irán mellett 3 EU tagállammal, Portugáliával, Franciaországgal és a Cseh Köztársasággal, míg 2006-ban a szomszédos Szlovákiával bôvült. 15

13 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. 1. táblázat: A világ vezetô GM növény termesztô országai ( ) Ország Forrás: ISAAA millió ha 49,8 54,6 Termesztett GM növények Egyesült Államok Argentína 17,1 18,0 Szójabab, kukorica, gyapot Brazília 9,4 11,5 Szójabab, gyapot Kanada 5,8 6,1 Repce, kukorica, szójabab India 1,3 3,8 Gyapot Kína 3,3 3,5 Gyapot Paraquay 0,5 2,0 Szójabab Dél-Afrika 0,3 1,4 Kukorica, szójabab, gyapot Szójabab, kukorica, gyapot, repce, tök, papaya, lucerna A GM növények közül 2006-ban a szójabab foglalta el a legnagyobb területet 58,6 millió hektárral, ami a világ szójaterületének 63,4%-a volt (az Egyesült Államokban és Argentínában a szójaterület 89%-án, illetve 98%-án GM szójababot termesztettek; a GM szójababot a hagyományoshoz hasonlóan kezelik, ami egyaránt vonatkozik a betakarítására, szállítására, raktározására és feldolgozására). Második helyen, 25,2 millió hektárral a GM kukorica állt, aránya a világ kukoricaterületbôl 17,3%- ot tett ki. Majd a GM gyapot és GM repce következett 13,4 és 4,8 millió hektárral, amivel 40,1%- os, illetve 17,5%-os területi részesedést értek el (2. táblázat). A GM kukorica, szója, repce és gyapot forgalomba hozatalát a világ számos országban engedélyezték már. 2. táblázat: A GM növények területe a világon ( ) Növény GM fajták GM fajták Összes Összes terület terület terület terület terület terület aránya aránya millió ha % millió ha % Szója 93,4 54,4 58,2 92,4 58,6 63,4 Kukorica 144,7 21,2 14,7 145,6 25,2 17,3 Gyapot 34,6 9,8 28,3 33,4 13,4 40,1 Repce 26,8 4,6 17,2 27,4 4,8 17,5 Forrás: Clive, 2006 Becslések szerint a transzgenikus növények a növényvédôszerek globális használatát 6%-kal vetették vissza az 1996 és 2004 közötti idôszakban, ami közel 173 ezer tonnával kevesebb vegyszer felhasználását jelenti. Ugyanakkor a mezôgazdasági termelôk árbevétele világszerte 27 milliárd dollárral nôtt (ebbôl a évi növekedés 6,5 milliárd dollárt tett ki), köszön- 16

14 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN hetôen a GM növények nagyobb termelékenységének és hatékonyságának. Ebbôl csak az Egyesült Államok és Argentína termelôi milliárd dollárt realizáltak, míg a kínai termelôk 4 milliárd dollár többlet bevételt köszönhettek a GM gyapotnak (Brookes és Barfoot, 2005). A GM vetômagvak globális piaci értéke 5,25 milliárd dollárt tett ki 2005-ben, ami a világ növényvédôszer-piacának 15%-ával, vetômagpiacának 18%-ával volt egyenlô. GMO tartalmú takarmányok az Európai Unióban Az Európai Unió évtizedek óta képtelen saját termelésbôl kielégíteni a magas fehérjetartalmú takarmányok iránti belsô igényét, ami az EU25 vonatkozásában is igaz (az önellátottság szintje fehérjekoncentrátumban kalkulálva mindössze 24%). A fehérjetakarmányok túlnyomó része Dél- és Észak-Amerikából érkezik, ahol az exportôr országok már számottevô arányban termelnek géntechnológiával módosított szójababot, repcét és kukoricát. Az EU25 állattenyésztése évi millió tonna takarmány alapanyagot használ fel, ebbôl az importáru 45 millió tonnára tehetô. A közösség 2005-ben összesen 23 millió tonna szójadarát és 15 millió tonna szójababot importált, aminek közel 90%-a Brazíliából és Argentínából származott (Toepfer International, 2006). A keményítô gyártás melléktermékeként keletkezô kukoricaglutén behozatala ugyancsak több millió tonnára rúg (fô szállító az Egyesült Államok). A GM növényeket elôállító országokban az együtt-termesztés évek óta gyakorlat. Az agrárbiotechnológia alkalmazását segítô nemzetközi non-profit szolgálat (ISAAA) becslése szerint a legnagyobb exportôr országok világpiacon értékesített egyes takarmány alapanyagaiban a GM termékek részesedése 30-98% között változott 2005-ben. A GM szójababot és -darát, valamint kukoricát ma már csak kivételes esetben kezelik és szállítják elkülönítve 1, ezért az Európai Unióba behajózott takarmány alapanyagok is tartalmaznak jóllehet, eltérô arányban GMO 2 -t. Külön termeltetési szerzôdéssel, megfelelô árukezeléssel és szállítással persze lehetséges GMO-mentes terméket beszerezni, ám az extra költségek 1 2 A gabonafélék és olajosmagvak nemzetközi kereskedelme meghaladja az évi 300 millió tonnát. E mennyiség döntô részét ömlesztett áruként szállítják ( és tonna közötti kapacitással rendelkezô hajókban). Óriási árumennyiségrôl van tehát szó és egyértelmû, hogy a méretgazdaságosság révén csökkenthetôk a kezelési és logisztikai költségek. Az ömlesztett áru kezelése nem teszi lehetôvé a különbözô termékek teljes elkülönítését, még a legszigorúbb nyomonkövetési rendszer esetében sem. Minél alacsonyabb a GMO tartalomra vonatkozó küszöbérték, annál drágább az elkülönítés költsége. Genetically Modified Organisms (Genetikailag módosítgott szervezetek) 17

15 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. miatt az ilyen áru ma már tulajdonképpen réspiaci terméknek számít, jelentôsége a jövôben elôreláthatóan tovább csökken (DVT, 2005). A fentiekbôl kifolyólag az Európai Unióba a harmadik országokból érkezô évi mintegy 45 millió tonna takarmány alapanyagból becslések szerint legalább 30 millió tonnára tehetô a GM termék. Ez ugyan az Unióban felhasznált összes takarmány alapanyagnak mindössze 8%- ára rúg, ám az alapvetô fontosságú, GMO tartalmú összetevôk az elôállított takarmánykeverékek 90-95%-ában jelen vannak (FEFAC, 2006). A hazai helyzet sem más: egyes szakértôk becslése szerint 2004-ben a Magyarországra behozott 800 ezer tonna szójadara 50%-a volt nyomon követhetôen GMO-mentes, mások szerint az importált szójadara szinte 100%-a GMO tartalmú. Mivel ezzel kapcsolatban nem áll rendelkezésre hivatalos statisztika, megbízható adatokat sem tudunk közölni. A külkereskedelmi statisztika alapján nehéz megbecsülni a magyar kukoricaglutén és szárított gabonatörköly (DDGS), illetve az import mennyiségét és értékét. E két termék HS kódok szerint nem elkülöníthetô: mindkettôt a HS kód vagyis vámtarifaszám (keményítôhulladék kukoricából minimum 40%-os fehérje tartalommal) alatt importálják. A statisztika szerint e termékcsoport behozatala a évi 1,1 ezer tonnáról 20 ezer tonnára emelkedett 2004-ig, majd 12 ezer tonnára esett vissza 2005-ben. A csökkenés 2006-ban is folytatódott: az év elsô nyolc hónapjában összesen 7,3 ezer tonna nagy fehérjetartalmú, kukoricából nyert keményítô hulladékot importáltunk szemben a év ugyanezen idôszakában behozott 9 ezer tonnával. Az adatok alapján a felhasználás egyelôre elhanyagolható. Európában a szójadarának nincs igazi alternatívája a takarmányozásban. Bár a világon az EU szabályozza legszigorúbban a GMO tartalmú termékek forgalmazását, nem véletlen, hogy a takarmánykeverék gyártók a 2004-ben bevezetett kötelezô jelölés ellenére folytatják a GM és GMO tartalmú alapanyagok felhasználását. A GMO tartalmú takarmányok és élelmiszerek sokkal alaposabb takarmány-, illetve élelmiszer-biztonsági vizsgálatnak vannak alávetve, mint a hagyományos termékek. Megemlítendô, hogy Preston 3 szigorú szempontok szerint 42 olyan tudományos kutatási beszámolót gyûjtött össze és értékelt, amelyek a GM növényekbôl készült takarmányok álla

16 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN tokra, elsôsorban szarvasmarhára, sertésre és baromfira, kis számban patkányra, egérre és halakra gyakorolt hatását vizsgálták. E publikációk közül 36 arról számol be, hogy a GM és nem GM növényekbôl készült takarmányok hatása között nincs szignifikáns különbség. Négy tanulmány adott jelentést a GM növények pozitív hatásról, közülük azonban kettô olyan GM növényeket vett górcsô alá, amelyeket a takarmányok minôségének javítására hoztak létre. Csupán két publikáció figyelmeztetett negatív hatásokra (mindkettô szerzôi GM burgonyát vizsgáltak), ezek még 1998-ban és 1999-ben születtek óta összesen 35 új beszámolóban jelentették, hogy nincs lényegi különbség vagy akár pozitív hatás, ha az állatokkal GM vagy nem GM növényekbôl készült takarmányokat etetnek. GM növények jelentôsége a bioetanol-elôállításban A bioetanol-gyártásban elsô lépésként a gabonafélékben található keményítôt enzimek segítségével egyszerû cukrokká alakítják, majd ezt követi az erjesztés. A fermentáció során az alapanyagra tervezett kihozatal vesztesége 1-9% között változik, amit leginkább a keményítô állapota, a szennyezôdések és a mikotoxinok befolyásolnak. A mikotoxinokat (zearalenon, fumonizin, deoxinivalenol, ochratoxin, aflatoxin stb.) a penészgombák termelik. A szemrothadás feltétele a páradús, meleg klíma, a szemek közötti nedvesség és minden egyéb, többek között agrotechnológiai tényezô, ami gyengíti a gazdanövény ellenállóképességét. A kártevô rovarok különösen a kukoricamoly sérüléseket okoznak a szemeken, ezáltal utat nyitnak a penészgomba fertôzéseknek. A kukoricamoly kártétele Európában közel sem olyan jelentôs, mint Észak-Amerikában, ahol egyes térségekben akár 20%-os hozam csökkenést is okozhat. A rovar Európa déli és középsô vidékein elterjedt, de lassan észak felé vándorol. Magyarországon rendszerint kilenc-tízévente védekeznek ellene, fôleg a déli megyékben. A penészgombák nem csak a szántóföldön támadnak, a hosszabb idôtartamú tárolás, az áru forgatása is növeli a fertôzés kockázatát (pl. a tört kukoricaszemek mikotoxin-tartalma akár tízszerese is lehet az ép szemekének). A bioetanol-elôállításban a gabonaszemek aprítása történhet ún. nedves-, illetve száraz-ôrléses eljárással. A gabonaszemek nedves-ôrlését megelôzô vizes mosással a zearalenon-, fumonizin- és aflatoxin-szennyezést okozó penészek egy része mechanikusan eltávolítható. Magyarországon viszont a potenciális bioetanol-gyártók a kevésbé költséges száraz-ôrléses technológiát részesítik elônyben. Általánosságban elmondható, hogy a száraz-ôrléses 19

17 ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI KÖTETEK IV. bioetanol-elôállításnál a penészek jelenléte csökkentheti az alkohol kihozatalt. Az egyes mikotoxinok hatása a fermentációra azonban különbözô: míg a fuzárium-mikotoxinokkal szembeni rezisztencia különbözô, ezért (zearalenon, fumonizin és deoxinivalenol) az alkoholos erjedés sebessége különbözô (Boeira, 2003). A bioetanol-gyártás során a penész nem bomlik le, hanem szennyezôdésként a keletkezô melléktermékben, a szárított gabonamoslékban (DDGS) marad. Minden tonna kukoricából körülbelül 320 kilogramm DDGS marad vissza, ami a gabonamoslék tápértékére is kihathat (Kendra, 2006). A penész szennyezett takarmány egyrészt gyorsan romlik, másrészt a keletkezô toxinokminden gazdasági haszonállatban mikózist (gombafertôzés) és mérgezést okozhatnak. Ekz utóbbi idegrendszeri zavarokhoz, hasmenéshez, az ivari ciklus rendszertelenségéhez, kimaradásához, sertéseknél tüdô ödémához vezethet. A legsúlyosabb humán-egészségügyi vonzatú probléma a tejtermelésben jelentkezik: ha a tehenek pl. aflatoxinnal vagy ochratoxinnal szennyezett takarmányt fogyasztanak, nem csak a tejelválasztást csökkenti, hanem e rákkeltô méreganyagok a tejbe kerülnek. A mikotoxin tartalmú gabonát a DDGS takarmány célú hasznosításának szükségessége miatt a hazai bioetanol-gyártók miként az a nemzetközi példák alapján valószínûsíthetô nem veszik majd át. Ha azonban a gabonamoslékból biogázt állítanak elô, a mikotoxin tartalom nem játszik szerepet a termékpálya ezen ágán. Ez a fertôzött és mikotoxin-mentes alapanyagok elkülönített kezelését tenné szükségessé, ami a bioetanol termelés költségét növeli és amit a feldolgozóipar nyilván áthárít a beszállítókra, illetve termelôkre. Az Európai Bizottság élelmiszerekben elôforduló egyes szennyezôanyagok megengedett legmagasabb értékét rögzíti 466/2001/EK rendelete, amelyet többek között a 123/2005/EK és a 856/2005/EK rendelettel módosított, az aflatoxinok, az ochratoxin A és a fuzárium toxinok küszöbértékét is szabályozza. Ennek hatálya a takarmány célú vagy ipari felhasználásra kerülô gabonafélékre ugyan nem, de az intervencióra felajánlott terményekre kiterjed, így a kalászosok esetében a határértékek már a 2005/2006 gazdasági évtôl, míg a kukoricánál a 2006/2007, illetve a 2007/2008 gazdasági évtôl érvényesek. 20

18 IV. GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT NÖVÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNCBAN A gabonafélékben és gabonaféléket tartalmazó takarmányokban elôforduló deoxinivalenol, zearalenon, ochratoxin A, valamint fumonizin B1 és B2 mikotoxinokra az Európai Bizottság 2006/576/EK ajánlása rögzít határértékeket és javasolja ezek ellenôrzését a takarmánykeverôk bevonásával. A 2002/32/EK parlamenti és tanácsi direktíva többek között a takarmányok aflatoxin B1 mikotoxin tartalmára szab határértéket. A mikotoxin tartalom csökkentésének legegyszerûbb módszere a szennyezett és mikotoxinmentes tételek keverése, ami azonban az élelmezési célú, illetve intervencióra felajánlott gabonánál az Európai Unióban nem engedélyezett (más kérdés, hogy ennek betartása miként ellenôrizhetô). A mikotoxinnal szennyezett gabona vegyszeres detoxikálása ugyancsak tilos 4 (466/2001/EK rendelet). A mikotoxin tartalom csökkentésére kézenfekvô megoldás a transzgenikus kukoricavonalak alkalmazása a termelésben. Tanulmányok sora (Munkvold és Desjardins, 1997; Dowd és Munkvold, 1999; Munkvold, Hellmich és Rice, 1999) bizonyítja, hogy a Bt kukoricahibrideknél (MON810, CBH351 és Bt11), amelyek csökkentik a kukoricamoly szemkártételét, rendszerint igen csekély a szemrothadás, így fumonizin tartalmuk lényegesen kisebb (a hagyományos fajták fertôzöttségének kb. 10%-a). Németországi vizsgálatok szerint a Bt kukoricahibridek deoxinivalenol tartalma 45%-a, zearalenon tartalma kevesebb, mint 30%-a, míg összes fumonizin tartalma kevesebb, mint 25%-a a hagyományos kukoricákénak (Flachowsky, 2006). A transzgenikus kukoricavonalak (MON810, Bt11) aflatoxin tartalma is alacsonyabb, jóllehet a csökkenés nem olyan nagyléptékû, mint a fumonizinok esetében (Windham, Williams és Davis, 1999). A GM növények termesztését az alacsonyabb mikotoxin tartalom mellett a bioüzemanyagelôállítók beszállítóinak is a hozamkiesés kockázatának csökkentése teszi vonzóvá (különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a hazai feldolgozók a termelôkkel hosszú távra szóló szerzôdéseket szeretnének kötni). Folynak kísérletek magas, 75-77% közötti keményítô tartalmú GM kukoricafajták létrehozására, ezek piaci megjelenése azonban 2010 elôtt nem várható. A megfelelô minôségû alapanyag folyamatos ellátása alapvetô fontosságú, hiszen a száraz-ôrléses bioetanolgyártás összes költségének 60-70%-a az alapanyag költség. 4 Például az aflatoxin-tartalom csökkentésének kémiai módszere az ammónium-hidroxidos kezelés, ami több okból kifolyólag sem elterjedt: egyrészt a sertés és baromfi nem szereti az ammónia szagú takarmányt, illetve ilyen az Európai Unióban a tejelô tehenekkel, juhokkal és kecskékkel nem etethetô, másrészt a kezelés veszélyes mûvelet. 21

A GM-növények (ELSŐSORBAN a kukorica) termesztésének és ipari felhasználásának közgazdasági kérdései. Magyarországon. Popp József.

A GM-növények (ELSŐSORBAN a kukorica) termesztésének és ipari felhasználásának közgazdasági kérdései. Magyarországon. Popp József. A GM-növények (ELSŐSORBAN a kukorica) termesztésének és ipari felhasználásának közgazdasági kérdései Magyarországon Popp József kandidátus, Agrárgazdasági Kutató Intézet poppj akii.hu Potori Norbert PhD,

Részletesebben

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?)

Fehér Júlia. A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont került a hazai vita végére (?) Fehér Júlia A GMO-kérdés megítélése az érvek-ellenérvek kereszttüzében - pont A világ fölött őrködik a Rend, s nem vész magja a nemes gabonának, De híre sem lesz egykor a csalánnak; az idő lemarja a gyomokat.

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVII. kötetérõl Az élelmiszerbiztonság

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan.

Tisztelt Olvasó! Tartalom. nem kevés keserû tapasztalattal, szájízzel és megosztottan. Tisztelt Olvasó! Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem! (Seneca) Bármit teszel, okosan tedd, és gondolj a következményére! Miközben a magyar gazdaság mutatói a hivatalos közlések szerint egyre

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott

Részletek. 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott OKB, 2005. szeptember 15. 1 Részletek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának 562-es számú tárgyalótermében, 2005. szeptember 15-én 14 órakor tartott a GM-növények hazai engedélyezésről szóló kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban

Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban 1 Az aflatoxin szennyezettség csökkentésének lehetőségei az élelmiszerláncban Szerkesztette: Szeitzné Szabó Mária Frecskáné Csáki Katalin Készítette: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Részletesebben

A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése Magyarországon

A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése Magyarországon Bánáti Diána A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése Magyarországon és az Európai Unióban Bánáti Diána CSc, főigazgató, Központi Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés

Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés 2 Élelmiszer-biztonsági helyzetelemzés és kockázatértékelés Budapest 2008 A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal tanulmánya a kockázatalapú hatósági

Részletesebben

Oldal / Page CONTENTS TARTALOM

Oldal / Page CONTENTS TARTALOM TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Élelmiszer-biztonság Magyarországon prof. dr. Biacs Péter Az élelmiszer-biztonság rendszere Magyarországon a csatlakozás után dr. Fazekas Éva Az

Részletesebben

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein

Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein Bitáné Bíró Boglárka Dr. Molnárné Barna Katalin Innovációs elemek az élelmiszertudomány egyes területein 2 A Magyarország-Horvátország IPA Határon

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI

Részletesebben

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. http://www.zoldbiotech.hu

ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA. http://www.zoldbiotech.hu ZÖLD BIOTECHNOLÓGIA http://www.zoldbiotech.hu A BARABÁS ZOLTÁN BIOTECHNOLÓGIAI EGYESÜLET 2012 ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1. Helyzetelemzés A transzgenikus szervezetek előállítására legújabban kidolgozott módszerek

Részletesebben

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Doktori Iskola vezető: DR. SCHMIDT JÁNOS egyetemi tanár, az MTA levelező tagja NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Az állati termék előállítás biológiai, technológiai, ökológiai, takarmányozási

Részletesebben

Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) További információ: secretariat@easac.eu www.easac.eu

Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) További információ: secretariat@easac.eu www.easac.eu A jövő vetése A fordítás a Planting the future: opportunities and challenges for using crop genetic improvement technologies for sustainable agriculture című kiadvány alapján készült Európai Akadémiák

Részletesebben

TANULMÁNYOK AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK FEHÉR JÚLIA VIKTIMOLÓGIÁJA 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK

TANULMÁNYOK AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK FEHÉR JÚLIA VIKTIMOLÓGIÁJA 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK TANULMÁNYOK FEHÉR JÚLIA AZ (EL)FOGYASZTÓK VÉDELME A GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK RÁKKELTŐ, MÉRGEZŐ, ALLERGÉN, (koleszterinnövelő, trombózist előidéző, keringési zavarokat kiváltó, stb.)

Részletesebben

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata

A tartalomból. XXI. évfolyam, 2014. 2. szám. A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata XXI. évfolyam, 2014. 2. szám A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács folyóirata A tartalomból Határozott célok a kutatóintézeti hálózat előtt 2 Jubileumi rendezvény az Akadémián 3 Szakmaközi

Részletesebben

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon

A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai gazdálkodás Magyarországon Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet Gyöngyös A minőségi élelmiszertermelés helyzete és lehetőségei: Az ökológiai

Részletesebben

CONTENTS. Oldal Page TARTALOM

CONTENTS. Oldal Page TARTALOM TARTALOM SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Élelmiszer-biztonság az Európai Unióhoz csatlakozás tükrében dr. Biacs Péter Az élelmiszer-biztonság aktuális kérdései dr. Erdős Zoltán Nemzeti Élelmiszer-biztonsági

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei

Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei 0 Gabonaalapú élelmiszerek fuzárium toxin szennyezettségének csökkentési lehetőségei Szerkesztette: Szeitzné Szabó Mária A kiadvány készítésében közreműködött: Ambrus Árpád Cseh Júlia Hámos András Szerleticsné

Részletesebben

A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata. XIV. évfolyam, 2007/2

A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata. XIV. évfolyam, 2007/2 A Vetômag Szövetség és Terméktanács folyóirata XIV. évfolyam, 2007/2 Szerkeszti a szerkesztôbizottság Elnök: Ruthner Szabolcs Felelôs szerkesztô: Hajtun György ÉRDEKKÉPVISELET Változás elôtt a Vetômag

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja A standardizáció elõnyei a

Részletesebben

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA

ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA ÖKOGAZDASÁGOK IRÁNYÍTÁSA GREENFOOD PROJEKT 2010-1-ES1-LEO05-20948 Tartalom: BEVEZETÉS...3 OKTATÁSI EGYSÉG 2.1. ÁTÁLLÁS KONVENCIONÁLISRÓL ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA...4 2.1.1. IFOAM elvek és definíció...4

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

A VILÁG ÉLELMISZERVÁLSÁGA, HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON Baksa Adrienn 1, Vida Adrienn 2

A VILÁG ÉLELMISZERVÁLSÁGA, HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON Baksa Adrienn 1, Vida Adrienn 2 A VILÁG ÉLELMISZERVÁLSÁGA, HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON Baksa Adrienn 1, Vida Adrienn 2 Az élelmiszerek árának drasztikus emelkedése világpolitikai és társadalmi kérdéssé vált a 2008. év folyamán.

Részletesebben