BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről júniustól szeptember 30-ig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről. 2007. júniustól 2009. szeptember 30-ig"

Átírás

1 131. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 8500 PÁPA, BARÁT U. 9. BESZÁMOLÓ Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének tevékenységéről júniustól szeptember 30-ig

2 Tisztelt Képviselőtestület! Az Egyesített Szociális Intézmény a szociálisan rászorulók részére Pápa városban szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít. Demográfiai adatok szerint a városban jelenleg lakóhellyel rendelkezők (állandó lakcím és tartózkodási hely szerint) száma: fő, ebből a 60 évesek és idősebbek száma: fő. Ha korcsoportok szerinti áttekintést készítünk a mai magyar lakosság összetételéről, akkor jól látható az alábbi táblázatból az idősek számarányának növekedése az össznépességen belül. Az is követhető, hogy többségben vannak a 60 éven felüli nők a férfiakhoz képest, és több mint 1,1 millió 70 évnél idősebb állampolgár él Magyarországon napjainkban. A WHO szerint év közöttiek az idősödők, a évesek az idősek és a 90 év feletti személyek a nagyon idősek. A legdinamikusabban a nagyon idősek korcsoportja növekszik. A születéskor várható élettartam 2007-ben férfiak esetében 69,19 év volt, a nőknél 77,34 év. Az EU átlagtól az elmaradás nők esetében 4,5 év, férfiak esetében 6,5 év. (Forrás: Eurostat) A magyarországi népesség lehetséges alakulása Jellemző (1000 fő,%) Népesség száma 9.358, , , , x évesek száma 1.730, , ,7 2,106, x évesek aránya 18,5% 20,1% 22,5% 26,2% Forrás: A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve (Hablicsek László) Az életkor előrehaladtával emelkedik a mindennapi életvitelükben korlátozott személyek, mások segítségétől függő, ápolásra, gondoskodásra szorulók aránya. Egy korábbi felmérés szerint a 65 év feletti népesség 12,4%-a önellátásában súlyosan korlátozott, segítséget vett igénybe az ágyból való felkeléshez, a mindennapi tevékenység valamelyik eleméhez pl. tisztálkodás, étkezés. Forrás: ÁSZ 820. jelentés Pápa városában az egyik legfontosabb cél az, hogy az időskorúak jóléte szempontjából a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre, azok igazodjanak az ellátottak szükségleteihez (a se többet, se kevesebbet, mint amire éppen szükség van elv érvényesítése fontos). A lakosság korcsoportos összetétele (Forrás KSH) Év (január 1.) 60-x évesek % 70-x évesek % 80-x évesek % ,9 8,1 2, ,1 10,1 2, ,8 10,7 3, ,0 10,8 3, ,3 10,9 3, ,4 11,0 3, ,6 11,1 3, ,8 11,2 3,7

3 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyén önmagáért és családjáért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Az Egyesített Szociális Intézmény 13 féle szolgáltatást nyújt Pápa város közigazgatási területén évtől a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás kiterjed Farkasgyepű és Bakonyjákó települések közigazgatási területére is. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestületének 95/2008. (VII.10.) számú határozata alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat augusztus 1-től az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja látja el. Az önkormányzat széleskörű ellátórendszert biztosít Pápa város lakosainak. Az ápolásra, gondozásra szoruló egyén vagy hozzátartozója kérelemmel fordulhat a szociális intézményhez, ahol segítséget és információt kap a szociális ellátásokról. Az Egyesített Szociális Intézmény feladata a rászorult és az ellátást igénybe vevő lakosok szociális biztonságának megteremtése, figyelembe véve az önkormányzat teherbíró képességét is. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az ember, az egyén és a család szociális egyensúlyának helyreállítása áll. Minden segítséget meg kell adni annak érdekében, hogy a rászoruló minél tovább saját környezetében, otthonában élhessen. Az Szt január 1-től hatályos rendelkezései szerint a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, kivéve ha: - a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítása szükséges, a házi segítségnyújtás a szolgáltató döntése alapján legfeljebb 3 hónapos időtartamra nyújtható. Amennyiben továbbra is indokolt a gondozás, kezdeményezni kell a gondozási szükséglet vizsgálatát. - a gondozási szükségletet idősotthoni elhelyezés céljából már vizsgálta az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézete (ORSZI), de szakvéleménye alapján a gondozási szükséglet nem haladja meg a napi 4 órát (Szt. 68/A. (4) bekezdés). Az Szt január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján idősotthoni ellátás annak a személynek nyújtható, akinek gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladja. A gondozási szükséglet vizsgálatát meg kell különböztetnünk a szociális rászorultság vizsgálatától. Az Szt. 59/A. (1) bekezdés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál vizsgálni kell a rászorultságot, melyhez háziorvosi igazolás, pszichiáter, neurológus szakorvos véleménye szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A gondozási szükséglet vizsgálata tartalmazza az önkiszolgálási, önellátási képességet, a mozgás-mentális funkciókat, az egészségügyi ellátás és felügyelet iránti igényt, a szociális körülményeket, illetve ezen tevékenységek ellátásának mértékét és módját. A vizsgálat eredményét szakvélemény igazolja.

4 3 ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított szociális alapszolgáltatások: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás 3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4. támogató szolgáltatás 5. családsegítés Az Egyesített Szociális Intézmény a Pápa, Barát u. 7. szám alatti telephelyen működő Gondozási Központban - mindenki számára hozzáférhetően, egymásra épülően biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást, a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást pedig a Fő u. 7. szám alatti telephelyén látja el. A különböző típusú alapszolgáltatást igénybe vevő napi ellátottak száma szeptember 30-i adat szerint - Pápa város közigazgatási területén 514 fő. A saját otthonukban élő rászorulók közül az egyén szükségletének megfelelően egy ellátott részére indokolt esetben akár 2-3 féle szolgáltatást is nyújt az intézmény (pl. étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A komplex alapszolgáltatás nyújtásának célja, hogy az idős rászoruló egyén minél tovább maradjon otthonában, segítséget nyújtva az önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más szociális körülményekből származó problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatás biztosításával, hatékony gondozással kitolódik a bentlakásos intézménybe való elhelyezés időpontja. Amennyiben az ellátottak már január 1. előtt is részesültek étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, akkor évben a december 31-ig hatályos térítési díj megállapítás szabályait kellett alkalmazni. A évi jövedelem vizsgálat elvégzését követően évtől kezdődően a jövedelem vizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulás igénybe vételére és a megállapított családi jövedelem figyelembe vételével kerül sor a térítési díj megállapítására. Ha már január 1. után került sor az étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítására, úgy a jövedelemvizsgálatot a települési önkormányzati jegyzője végzi, melynek alapján a személyi térítési díjat a szolgáltató állapítja meg. Étkeztetés Az étkezésben részesülök 57 %-ának házhoz szállítja az intézmény az ebédet (140 fő részére) 115Ft/adag/nap térítés ellenében július 1. napjától az étkeztetés intézményi térítési díját Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7/2009. (V.21.) számú rendeletében állapította meg. Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj megállapítása az ellátást igénylő jövedelmi viszonyainak figyelembe vételével történik.

5 4 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az igénybevevő saját lakókörnyezetében kell nyújtani. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenést, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vehet igénybe az idős, egyedül élő 65 év feletti személy vagy az egyedül élő súlyos fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg. Az intézmény 127 db jelzőkészülékkel rendelkezik. Jelenleg Bakonyjákón 12 fő, Farkasgyepűn 3 fő részére biztosított a segélyhívó készülék. A segélyhívások száma havonta eltérő. A legkevesebb hívás januárban (20 eset), a legtöbb pedig május hónapban (38 eset) volt. A szolgáltatás a nap 24 órájában biztonságot, krízishelyzetben pedig segítséget nyújt az időseknek szeptember hónaptól 2 fő várakozik jelzőkészülékre. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás működtetését szolgáló állami támogatást egy 3 évre szóló támogatási szerződés biztosítja. Feladat-ellátási egység alapján Ft/év támogatást kap az önkormányzat. Az ellátottak száma szeptember 30-i állapot szerint 34 fő. Családsegítés A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés személyi feltételei biztosítottak. A szolgáltatást 7 fő családgondozó látja el, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírtnak megfelelően felsőfokú szociális alapvégzettséggel rendelkeznek, emellett folyamatosan képzéseken vesznek részt.

6 5 A tárgyi feltételek is javultak, 2 db számítógép és 2 db mobiltelefon biztosításával. Cél egy korszerű, kibővült informatikai park kialakítása, amelyek segítik a szakmai munkát. A szolgáltatás a fokozott területi munkával és a természetbeni segítségnyújtással hatékonyabbá vált. Az általános segítő szolgáltatások keretében segítséget nyújtanak a családgondozók az illetékességi területen élők számára a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve a krízishelyzet megoldásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszűntetéséhez, valamint az életvezetési képesség megőrzéséhez. A megelőzés érdekében figyelemmel kísérik a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtetve elősegítik különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgáltatás, a gondozási központ, a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, valamint magánszemélyek részvételét a megelőzésben. Az életvezetési képességek megőrzése és a probléma megszüntetése érdekében tájékoztatást adnak a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, szociális, életvezetési, mentálhigiénés, pszichológiai és jogi tanácsadást nyújtanak, segítenek a szociális ügyek vitelében, meghallgatják az egyén panaszát, segítő beszélgetést végeznek, közbenjárnak, segítséget nyújtanak, intézkednek az egyén, a család problémáinak megoldása érdekében, családgondozással elősegítik a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. Az anyagi krízishelyzet megoldása érdekében segítséget nyújtanak krízissegély formájában, a segítségnyújtás elsősorban természetben adott támogatás formájában történik (adományok, gyógyszer kiváltása, élelmiszer, utaztatás, igazolványok elkészíttetése stb.). A speciális segítő szolgáltatások keretében programokat szerveznek egyéneknek, gyermekeket nevelő családoknak, csoportoknak, közösségeknek, fejlesztőpedagógiai szolgáltatást nyújtanak gyógypedagógus irányítása mellett a hátrányos helyzetű, rászoruló családok gyermekeinek, fogadják a város lakossága és a jó szándékú adományozók felajánlásait, melyeket adomány formájában eljuttatnak a rászoruló egyének és családok részére. Ügyfélforgalom Családsegítés szolgáltatást felkeresők (fő) gondozott családok száma gondozottak (fő) esetkezelések (alkalom) június 30-ig szeptember 30-ig

7 6 Az emelkedés mértékének okai: a szociális problémák növekedése, munkanélküliség, anyagi nehézségek, a rendszeres szociális segélyben részesülők is megjelentek a szolgálatnál, mint együttműködésre kötelezett személyek, súlyos problémák miatt elhúzódó a gondozás, a kapcsolattartások mennyisége is megnőtt, a létszámbővítéssel több esetet lehet feltárni a lakosság körében. A családsegítés munkáját kiegészíti a helyben hozzáférhető, heti egy alkalommal 8-12 óra között nyújtott jogi tanácsadás. Tapasztalatok szerint az ellátottak egy részének szüksége van térítésmentes jogi tanácsadásra (pl. válóper, gyermektartásdíj, kapcsolattartás, ingatlan ügyek, munkaügyi viták). A jogi tanácsadást 2008-ban 62 esetben, szeptember 30-ig 128 esetben vették igénybe. A pszichológiai segítségnyújtás óraszáma megemelkedett, évben heti 15 óra áll rendelkezésre. Megbízási szerződéssel, a Pápa, Fő u 7. szám alatt 3 fő szakember látja el a feladatot, amelyet gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt biztosít a szolgálat ban 50 esetben vették igénybe a pszichológus segítségét, az esetkezelések pedig 154 főt érintettek augusztus 31-ig 30 fő részesült pszichológiai segítségnyújtásban. A fejlesztőpedagógia segíti a rászoruló gyermekeket a tanulásban hétfő-kedd-szerdai napokon. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokat 1 fő gyógypedagógus és 1 fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. A fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon a rendszeres képességfejlesztő gyakorlatok eredményeként a résztvevők kevesebb energia ráfordítással, magasabb szintű teljesítmény elérésére képesek. A foglalkozások során fejlődik az emlékezet, az olvasás, a figyelem, a kreativitás és a kommunikációs képességek. A fokozatos fejlesztés segíti a gyermekek önbizalmának erősödését. Cél a tanuláshoz való pozitív hozzáállás elősegítése, továbbá az, hogy kíváncsiságuk és érdeklődésük felkeltésével örömüket leljék az új ismeretek megszerzésében szeptembertől 36 gyermek a város 6 általános iskolájából, 1 gyermek pedig Bakonyjákóról vett részt a tanulást fejlesztő foglalkozásokon. Többségük egy vagy több tantárgyból bukott, vagy osztályt ismétlő, de nagy létszámban fordulnak elő magántanulók is január május 31. között 32 fő vett részt a foglalkozásokon, ez 210 alkalommal biztosította a fejlesztés lehetőségét augusztusban felzárkóztató és pótvizsgára felkészítő foglalkozásokon 9 gyermek vett részt, 36 alkalommal. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a foglalkozásokon rendszeresen résztvevő gyermekek nagy része sikeresen zárta a félévet és az évet. Jelenleg 31 fő vesz részt heti rendszerességgel a fejlesztőpedagógiai foglalkozásokon, ebből 15 fő magántanuló. A fejlesztőpedagógia fontos része a szolgáltatásnak, a hátrányos helyzetű családban élő tanulóknak nyújt segítséget.

8 7 Munkanélküliek segítése Az elmúlt időszak kedvezőtlen gazdasági változásai, a munkaerő-piaci átalakulások kedvezőtlenül érintették a városban élőket is. A regisztrált munkanélkülieken kívül sokan vannak a látens munkanélküliek is, akik segítség reményében felkeresik az intézményt. A munkanélküliek jelentős része az önkormányzattól aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban) részesül, amennyiben megélhetésük más módon nem biztosított. A rendszeres szociális segély folyósításának egyik feltétele az együttműködési kötelezettség teljesítése a családsegítő szolgálattal. Kötelezettek köre: a rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét betöltött személy, a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő, ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, illetve a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben. A szolgálatnál az 55. életévet betöltött rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek jelennek meg. Az együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy az együttműködésre kijelölt szervnél, azaz a családsegítő szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát és a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik, továbbá teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. Az új feladat kihívást jelentett a szolgálat családgondozóinak, hiszen a szolgáltatást az ügyfelek önkéntesen vehetik igénybe, ebben az esetben azonban az eddigi önkéntesség elve megszűnt. A szolgálat figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban előírt határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a szervnél történő megjelenéskor nyilvántartásba veszi, tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kapcsolattartásról esetnaplót vezet az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján.

9 8 A rendszeres szociális segélyezettekkel folyó munka folyamata a családsegítésben A családgondozók célja, hogy a minimális biztonságot nyújtó segély mellett az igénybe vevők a passzivitásból, az inaktív helyzetből megfelelő szakmai segítséggel tovább tudjanak lépni. Elsődleges cél a munka világába történő visszakapcsolódás elősegítése, de azt is tudomásul kell venni, hogy nem mindenki vezethető vissza a munkaerőpiacra. Ebben az esetben a társadalmi integráció erősítése, vagy a közösség szempontjából is hasznos tevékenység előmozdítása a cél. A tartósan munkanélküliek nem alkotnak homogén csoportokat, sokan évek óta munkanélküliek és reménytelennek tartják a visszatérést. Az együttműködési programok és a különböző szolgáltatások az egyéni élethelyzethez és a szükségletekhez igazodnak. Az önkormányzat a jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Gondozási Központnak. A határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az igénybe vevőnek fel kell keresnie a szolgálatot. Ekkor a családgondozó tájékoztatja az ügyfelet a beilleszkedést segítő program lényegéről, az együttműködési kötelezettség teljesítéséről, valamint rögzíti az igénybe vevő adatait. A szolgálat esetfelelőse kérdőív segítségével esetfelmérést készít, mely segít a problémák feltérképezésében. A rendszeres szociális segélyezetteket két fő családgondozó felváltva fogadja a szolgálatnál heti három alkalommal, hétfő-szerda-csütörtök óra között. Az első találkozás időigényes, akár ez alkalmanként egy órás beszélgetést is jelent. Fontos a bizalom megnyerése, hiszen ebben az esetben nem önként jön az ügyfél, hanem arra a segélyt folyósító önkormányzat határozatban kötelezi. A jogszabály szerint háromhavonta kell sort keríteni a kapcsolattartásra, azonban fontos, hogy a kezdeti időszakban sűrűbb találkozás valósuljon meg, mert a későbbi munkavégzéshez elengedhetetlen a bizalmi kapcsolat kialakulása. A felmérés pontossága, az egyéni életút megismerése, az állapot- és helyzetfelmérés a személyre szabottabb beilleszkedési program összeállítását teszi lehetővé. A későbbi kapcsolattartást a szolgálat kéthavonta írja elő kötelező jelleggel az ügyfelek számára. Összetettebb problémák esetén indokolt a még gyakoribb találkozás, ez egyéni egyeztetést igényel. Az ingyenes szolgáltatások ugyanúgy rendelkezésre állnak a rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek számára is (pl. pszichológus, ügyvéd), akik több esetben éltek is ezekkel a lehetőségekkel. A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei a családsegítő szolgáltatásnál: A beilleszkedési program egyénre szóló meghatározásában rendkívül sok a lehetőség, mindig mérlegelni szükséges az egyén szociális helyzetét, mentális állapotát, kapcsolati készségeit. Olyan munkahelyváltási problémával küzdő helyi lakosok is megkeresik a szolgálatot, akik álláskeresési támogatásokra nem jogosultak, de bizalommal vannak a családgondozók iránt. Segítségükre hozta létre az intézmény az állásajánlatok információs bázisát, melynek érdekében a szolgálat rendszeres kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal. A heti aktuális hirdetések jól látható helyen kifüggesztésre kerülnek. A munkaadókkal való kapcsolatfelvételben is segítik a családgondozók a hozzájuk fordulókat. Az álláskeresők között kiemelkedően magas az alacsony végzettségűek száma.

10 9 Együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyezettek évben nyilvántartásba vettek 80 fő szeptember 21-én nyilvántartásban szerepelnek 65fő évben nyilvántartásból töröltek 15 fő Nyilvántartásból törölt személyek megosztása ápolási díjban részesült öregségi nyugellátásban részesült rokkantsági nyugellátásban részesült egyéni vállalkozó lett munkába állt közcélú foglalkoztatásban vesz részt együttműködés hiányában megszűnt saját kérésére megszűnt ÖSSZESEN: 2 fő 3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1 fő 15 fő Adósságkezelés Adósságkezeléssel kapcsolatban az ügyfelek többféle és nagy összegű közüzemi tartozással kapcsolatban keresték fel a szolgálatot. Sok esetben nem lehet a problémákat megoldani, mert a szolgáltatók információi szerint a hátralékban lévők vagy szabálytalanul vételezik a szolgáltatást, vagy nem az ügyfél a bejelentett fogyasztó. Természetesen gyakran előfordul azt is, hogy jövedelmi viszonyaik miatt nem képesek a havi számláikat, illetve hátralékukat megfizetni, de legtöbbször már a kikapcsolási szakaszban keresik fel a családgondozót. A védendő fogyasztói státusz megkérésében is segítséget nyújt a szolgálat, melynek eredményeként részletfizetési kedvezményben részesülhetnek, illetve nem kerülhet sor a szolgáltatásból történő kikapcsolásra. Lakhatási problémák Lakhatási problémák megoldása érdekében a családgondozók kapcsolatban állnak hajléktalan szállókkal, anyaotthonokkal, átmeneti szállókkal, továbbá a szolgálat a kiadó lakásokról egy adatbázist hozott létre, mely az ügyfelek tájékoztatása érdekében kifüggesztésre került. Több rászorulónak sikerült így a lakhatását megoldani. Szabadidős programok Emelkedett az egyszülős családok száma, melyek elsősorban a gyermeknevelés területén várnak segítséget, tanácsot. A szolgálatnál nyilvántartott csonka családok számára az év során több programot is szerveztek a családgondozók, pl. tavasszal kézműves foglalkozás keretében szülők és gyermekek közösen tevékenykedtek. A szociálisan rászoruló gyermekek júliusban napközis táborban nyaralhattak, akiknek felügyeletét családgondozók biztosították.

11 10 A hátrányos helyzetű családok számára problémát jelent a nyári szünetben a gyermekek felügyelete. A tartalmas programokhoz való hozzájutás számukra megfizethetetlen. Ezért fontos, hogy a szolgálat szervezésében táborozó gyermekek számára valamennyi program, valamint az étkezés is térítésmentes. Cél a nyári kallódás elkerülése, a megfelelő minta nyújtása, a közösségi szellem fejlesztése. A megvalósításhoz hozzájárult a Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton nyert pénzösszeg is. A nyár folyamán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat napközis táborában két hétig vállaltak a családgondozók gyermekfelügyeletet, naponta óra között. Természetbeni segítségnyújtás Minden évben sikerült valamilyen akciót szervezni a rászorultak részére, a felajánlott adományokból ebben az évben 567 család részesülhetett. A helyi lakosok gyakran hoznak be az intézménybe adomány ruhát, illetve játékokat. Heti két alkalommal, hétfőn és csütörtökön óráig előre megbeszélt időpontban jöhetnek az ügyfelek és válogathatnak a ruhaadományból. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal partnereként a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet felajánlásából és évi EU-s élelmiszersegély-program keretében liszt, tészta, cukor és háztartási kekszet osztottak ki a családgondozók. Átvett mennyiség /2009. június /: - liszt 7800 kg - tészta 2500 kg - cukor 3000 kg - keksz 2820 kg Ez év novemberében újabb 15 tonna élelmiszer adomány (liszt, tészta, keksz, cukor) került kiosztásra. A Baptista Szeretetszolgálat az idei évben gombakonzervet, burgonyát és bébiételt juttatott el a szolgálathoz, melyből a családgondozók látókörében lévő 185 rászoruló család részesült. A Teuton Lovagrend többször is szállított különböző adományt - ruhanemű, textília, ágynemű, bébiétel - a városba, ami intézmények, valamint ügyfelek között került kiosztásra, illetve ez jelenleg folyamatosan zajlik. Az elszegényedés, egzisztenciális problémák, szenvedélybetegségek miatt egyre többen kerülnek krízishelyzetbe. Előforduló problémák: - elveszett iratok pótlása - betegség esetén gyógyszer kiváltása - élelmiszervásárlás - utaztatás ban 22 fő, míg 2009-ben 31 fő részesült ilyen jellegű segítségnyújtásban.

12 11 Intézményi együttműködések a családsegítő szolgáltatással A szolgálat kapcsolatot tart fenn más intézményekkel is. Többsége a helyi jelzőrendszer tagjai közül kerülnek ki. Mindennapos az együttműködés a helyi önkormányzattal, különösen a szociális osztállyal. A családgondozás során felmerülő problémák megoldásához több intézmény segítségét is igénybe veszi a szolgálat, pl. lakhatási nehézségek megoldása érdekében a hajléktalan szállók, anyaotthonok az egész ország területéről, gondozási-nevelési problémák esetén védőnői szolgálat, Nevelési Tanácsadó. Ezen kívül: A Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Szeretetszolgálat rendszeresen juttat az intézményhez adományokat, illetve egyénileg is segít egy-egy krízishelyzet megoldásában. A bűncselekmények áldozatai részére segítségnyújtás a rendőrkapitánysággal. A Munkaügyi Központ pápai kirendeltségével az álláskereső ügyfelek érdekében rendszeres a kapcsolattartás. Az ügyfelek komplex segítéséhez elengedhetetlen a háziorvosokkal, pedagógusokkal, pszichiátriai szakrendelővel, pszichológusokkal, egészségügyi intézményekkel való konzultáció. A szolgálathoz fordulók ügyeinek intézésekor elengedhetetlen a kapcsolatfelvétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, a Magyar Államkincstárral, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal, továbbá a közüzemi szolgáltatókkal. A Gondozási Központ vezetője április 1. napján a Képviselőtestület ülésén részletesen beszámolt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról. INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK Pápa város szociális intézményi ellátottsága: - Idősek Otthona: összesen 157 férőhelyes 54 %-ban hagyományos és 46 %-ban emeltszintű férőhely - Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes - Idősek Klubja 50 férőhelyes - Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhelyes - Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 20 férőhelyes - Családok Átmeneti Otthona 12 férőhelyes Összesen: 284 férőhely Az intézményi ellátás területén fokozatos fejlődés tapasztalható, mely a szociális ellátórendszer kiszélesítését eredményezte, mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg.

13 12 Az eltelt 17 évben új intézményekkel és alapszolgáltatásokkal gazdagodott az intézmény, illetve a város. A városvezetés szociális érzékenységének köszönhető, hogy az önkormányzat fenntartásában működő intézményi férőhelyek száma 1990-től mintegy 63 %-kal nőtt. Idősek Otthona Az Szt. alapján nyújtott ellátás, amelynek célja, hogy a kora és egészségi állapota miatt rászorult időseknek gondoskodást nyújtson, tiszteletben tartva az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi- és lelki egészséghez való jogokat. Feladatai: - a lakhatásról való gondoskodás - 24 órás felügyelet mellett ápolási-gondozási feladatok ellátása, - napi háromszori étkezés biztosítása, - ruházattal és textíliával való ellátás, - a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása, - mentálhigiénés ellátás biztosítása, - a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás, - a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, - az ellátottak intézményen belüli kulturális, szórakoztató foglalkoztatásainak megszervezése. Az Idősek Otthonai férőhelyeinek száma 157, ebből - emeltszintű részlegben 72 férőhely (1 és 2 ágyas lakószoba fürdőszobával) - hagyományos részlegben 85 férőhely van. A szellemileg leépült, térben-időben zavart idősek ellátása, gondozása a Barát utcai telephelyen elkülönítetten, 15 fős demens csoportban történik. Az ellátottak 24 órás folyamatos és fokozott ápolást, gondozást és speciális szakmai munkát igényelnek. A bentlakók egészségi állapota egyre inkább romlik. A lakók átlagéletkora meghaladja a 81 évet. Az önellátó képességet megvizsgálva a bentlakók közül 49 fő részben, 107 fő pedig egyáltalán nem képes önellátásra. Az egészségügyi probléma miatt mentális gondozásra szorulók, de önellátásra képes ellátottak száma 2 fő. A gondozási munkában az ápolási és egészségügyi ellátáson kívül a mentálhigiénés gondozás az ellátottak testi-lelki egyensúlyának megtartása fontos feladat. Az egyénre szabott bánásmóddal, a csoportos programok, ünnepek megtartásával, a külső kapcsolatok ápolásával a közösségi élet egyhangúságának változtatásával, konfliktusok kezelésével a befelé fordulás és beszűkülés megelőzhető. Sok-sok türelemmel, szeretetteljes gondoskodással végzik az ápoló-gondozók, a mentálhigiénés munkatársak a napi tevékenységüket. Cél a családias otthon megteremtése és a lakók testi-lelki egyensúlyának szinten tartása. Fontos az ünnepek családi hangulatának megteremtése (karácsony, húsvét stb.). A generációk együtt, egymásért programhoz csatlakozva, eredményes és rendszeres kapcsolatot ápol az intézmény a Tarczy Lajos Általános Iskola egy-egy csoportjával. Évközben a rendszeres találkozások, közös programok ünnepek, vetélkedők, hagyományok őrzése stb. bensőséges hangulatot, az időskorúak megismerését, a generációk közötti

14 13 kapcsolat és tiszteletadás erősítését segíti. A gyerekek vidámsága színesebbé teszi a lakók hétköznapjait. Négyéves kapcsolat után elköszöntek a 8. osztályosok és egy alsó tagozatos csoportot fogadtak a lakók. Az intézménynek jó kapcsolata van a többi általános iskolával, a református kollégium tanulóival, katolikus óvodával, a Szivárvány óvoda csoportjaival, akik műsorral kedveskednek az ünnepek alkalmával. Országosan összesen férőhely van a szociális intézményekben. Pápa városában a 60 év felettiek 2,8 %-a él bentlakásos intézményben. A tartós bentlakást nyújtó intézmény nem tiszta profilú, a lakók között van mozgásában akadályozott, értelmi sérült, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg is. Az Egyesített Szociális Intézmény az épületeinek folyamatos karbantartására nagy gondot fordít. /higiénés festések, víz- és villanyszerelési javítás stb./ Az akadálymentesítés az emeltszintű telephelyeken (Teveli u. 3. és a Vörösmarty u. 12. sz. alatt) teljeskörűen biztosított. Megépült a Barát u. 3. sz. alatt a személyfelvonó lift, melynek teljes bekerülési összege ,-Ft. A megvalósuláshoz ,-Ft támogatást a holland partnerváros, Kampen adományozott. Hiányzik a Barát u sz. alatti épület akadálymentesítése, mely hamarosan megoldódik az EU-s pályázat megvalósításával (TIOP /1.). Célja a bentlakásos intézmények korszerűsítése. Ennek a pályázatnak a keretében az átmeneti gondozóház Árok u. 7. sz. alatti részleg korszerűsítésére is sor kerül. Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza (Árok u. 7.) 2007-ben megújult a nappali intézmény, mely megfelel a komplex akadálymentességi normáknak májusában, pályázat segítségével (5.400 eft-os támogatással) egy belső és külső fizikai információs és kommunikációs akadálymentesítés, mozgásfogyatékos vizesblokk kialakítása valósult meg januártól 50 fő az engedélyezett férőhelyek száma, és 10 férőhelyen középsúlyos demens betegeket ellátása is biztosított. Az Időskorúak Gondozóháza 25 férőhelyes, átmenetileg legfeljebb 1 évig tartózkodhatnak az idősek, egyedül élő, önmagukat önállóan ellátni nem tudó rászorulók. Azoknak a családoknak is segítséget nyújt, ahol néhány hétre kell biztosítani a felügyeletet, ápolást, míg az ápolója valamilyen oknál fogva nem tudja feladatát ellátni (pl. gyógykezelésre megy). Fogyatékosok Nappali Intézménye Az Egyesített Szociális Intézmény keretében működik januártól a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 férőhellyel. Feladata a sérült személyek nevelése, gondozása, a hasznos időtöltés megszervezése, személyiségük, készség-képesség fejlesztése, önálló életvezetés elősegítése.

15 14 A szociális foglalkoztatás segítségével a munka jellegű foglalkoztatásban 12 fő vesz részt április 5-től kiadott működési engedély alapján az engedélyezett létszám 19 fő, a rehabilitációs programban jelenleg 16 fő vesz részt, ebből 3-4 fő a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásának lakója. Részt vállalnak a házkörüli munkában, a zöldterületek gondozásában, virággondozásban és a kreatív foglalkoztatásban. A napi 4 órás munka jellegű foglalkoztatás elkülönült támogatásból működik évben a felhasználás ,-Ft volt. A 4 órás napi munkáért havonta átlagosan eft-ig terjed a bérjellegű kifizetés a munkajellegű foglalkoztatásban résztvevőknek. Nem teljesített munkanapra nincs kifizetés. Az intézmény kulturális programokkal és a külső kapcsolatok ápolásával segíti a fogyatékkal élők beilleszkedését, integrálását a társadalomba, az épek világába. Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Az intézmény 20 férőhellyel működik a Pápa, Arany J. u. 4. sz. alatti telephelyen, teljes kihasználtsággal. Téli időszakban megnövekszik az utcán élő hajléktalanok száma, ezért évben a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett közterületen élők ellátása, krízis férőhelyek működtetése céljára benyújtott sikeres pályázatot követően a Szobabérlők házában 10 fő részére lehetett szállást biztosítani. A szolgáltatást igénybe vevők átlag életkora 47 év. A legfiatalabb ellátott 37 éves, a legidősebb 61 éves volt. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása 6 fő időszakos férőhellyel bővül november 1-től április 30-ig, amely a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti Szobabérlők házában kerül kialakításra. A szakmai egység kapcsolata rendszeres a civil szervezetekkel, a református lelkészi hivatal képviselőivel, a Baptista Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal és a Református Nőszövetséggel. A hajléktalanok jövedelmi helyzetének megoszlása: - 6 fő jövedelem nélküli, nem bejelentett alkalmi munkával jut jövedelemhez. - 3 fő rokkantsági nyugellátásban, - 4 fő aktív korú rendszeres segélyben, - 4 fő rehabilitációs munkadíjban részesül. Családok Átmeneti Otthona Az intézmény 12 férőhellyel a Pápa, Kisfaludy u. 16. sz. alatti épületben működik. A hátrányos helyzetű és krízishelyzetbe kerülő anya, leányanya és gyermeke részére nyújt átmeneti elhelyezést és életvitelszerű otthont évben 14 fő (4 család) juthatott lakhatáshoz. Jelenleg 5 fő látja el a folyamatos felügyeletet és a szakmai tevékenységet.

16 15 Munkaerő és bérgazdálkodás Az Egyesített Szociális Intézmény összdolgozói engedélyezett létszáma jelenleg 151 fő, ebből szakdolgozó 105 fő (69%), a fizikai dolgozók létszáma 37 fő, az ügyviteli dolgozók száma 9 fő. A szakdolgozók és az ügyviteli dolgozók szakmai továbbképzésen vesznek részt, mely elengedhetetlen a hatékonyabb, szakszerűbb munkavégzéshez. Az évközben bekövetkező távollétek - táppénz, szabadságok - során fellépő munkaerőhiányt sikerült pótolni a közhasznú foglalkoztatással. Az Út a munkához program során 13 fő foglalkoztatása valósult meg évben, ebből 5 fő segédápoló, 2 fő gépkocsivezető, 6 fő fizikai kisegítő-takarítói munkakörben került foglalkoztatásra. Az Egyesített Szociális Intézmény, mint gyakorlóterep, részt vesz a szakképzést végző oktatási intézmények munkájában. Szociálpedagógus hallgatók, az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolából ápoló-gondozók számára biztosít gyakorlati lehetőséget az intézmény. A Pannon Egyetem hallgatói is látogatást tettek az Idősek Otthonában. Műszaki karbantartó csoport A csoport az intézmény működését, a szállításokat és az intézmény vérkeringését biztosítja. Folyamatos munkarendben a hét minden napján napi háromszori ételszállítást is végez a különböző telephelyekre. Az épületek külső homlokzatainak javítását, belső higiénés festését, valamint egyéb felújítási munkálatokat is elvégzik. Az udvar és a füves-virágos területek gondozását, szépítését 1 fő kerti munkás látja el, munkáját a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása lakói közül 3-4 fő segíti. Az intézmény működését 6 gépkocsi biztosítja: - Renault Kango 2000-es évjáratú személyszállító, - Mitsubishi L es évjáratú teherszállító, - Renault Trafic 2004-es évjáratú személyszállító - támogató szolgálat, - Mercedes Benz Vito 2006-os évjáratú személyszállító, - Opel Vivaro 2006-os évjáratú vegyes használatú, - Citroen Xara Picasso 2005-ös évjáratú személyszállító. Az intézmény tagoltsága, a sokrétű feladatok kielégítéséhez szükséges a 6 gépjármű fenntartása, mely segíti a zökkenőmentes és rugalmas működtetést. Az alapszolgáltatások biztosítása és a bentlakásos intézményi felvételek előtti környezettanulmányhoz, előgondozáshoz és a telephelyek eléréséhez is szükséges a személyautó. Gazdálkodás, gazdasági helyzet Az intézmény működéséhez rendelkezésre álló források: - állami normatíva, - alaptevékenységből származó bevétel, - önkormányzati támogatás.

17 16 Az utóbbi 2 évben fokozatosan csökkent a normatíva. A jogszabályok alapján a működési önköltség és a normatíva különbözete határozza meg az intézményi térítési díjat. Az Szt. alapján ( /B. ) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért néhány kivételtől eltekintve térítési díjat kell fizetni évtől a jövedelemvizsgálat alapján jogosult a fenntartó a normatív állami hozzájárulásra, a megállapított családi jövedelem alapján történik a térítési díj megállapítása. A térítési díjak megemelkedtek, ezzel a normatíva csökkenése részben kompenzálódott. A differenciált normatíva miatt a térítési díjak is differenciáltan kerültek megállapításra. Az intézmény 13 féle szolgáltatást működtet, 9 telephelyen és 11 különálló épületben. A feladat ellátási mutatók, kihasználtság Engedélyezett férőhelyek Kihasználtság Szolgáltatás formák száma év év év év Idősek Otthona 157 fő 157 fő 99,94 % 99,6 % Időskorúak Gondozóháza 25 fő 25 fő 99,08 % 100 % Hajléktalan Személyek Átmeneti 20 fő 20 fő 101,9 % 100 % Szállása Idősek Klubja 45 fő 50 fő 120,64 % 115 % Fogyatékosok Nappali Intézménye 20 fő 20 fő 104,2 % 86,2 % Családok Átmeneti Otthona 12 fő 12 fő 94,89 % 94,9 % Étkeztetés tervezett létszám 260 fő/ adag 203 fő/adag 81 % 114 % Házi segítségnyújtás tervezett létsz. 63 fő/nap. 70 fő/nap 100 % 90 % Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 117 fő 127 fő 95 % 96 % Támogató szolgáltatás óra 115 fő óra 158 fő 104 % 126 % Az intézmény gazdasági-ügyviteli csoportjának feladata januártól bővült, megnövekedett az ügyfélforgalom is. A három bölcsőde gazdálkodással összefüggő feladatait az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Megnövekedett a szakfeladatok száma azáltal, hogy az önkormányzat pénzbeni szociális ellátásainak kifizetői-pénztári bonyolítását is ellátja a pénzügyi csoport. Az intézmény kisegítő tevékenységei Az ellátás részeként az intézmény működésének kisegítő tevékenysége a mosoda működtetése, melynek keretében kielégíti az Egészségügyi Alapellátási Intézet ügyeletének mosatási igényeit is. Éves viszonylatban kg volt a mosott ruha, melynek mosatási költsége 156 Ft+ÁFA/kg. A mosodában 2 fő fizikai kisegítő látja el a feladatot, napi átlag mosott ruha 180 kg.

18 17 Az üzemi konyha - mely a közétkeztetést biztosítja - ellátja az intézményi ellátásban részesülők étkeztetését. A 430 adagos konyha naponta adagot állít elő, házias ízekkel és változatos étrenddel egy jó minőségű élelmezést nyújtva az idősek ellátásában. Napi nyersanyagnorma Idősek Otthona Szociális étkeztetés évben nettó 503,-Ft diéta 553,-Ft nettó 204,-Ft diéta 224,-Ft évben nettó 552,-Ft diéta 603,-Ft nettó 235,-Ft diéta 258,-Ft évben nettó 585,-Ft diéta 639,-Ft nettó 248,-Ft diéta 273,-Ft A konyhaüzem két műszakban, folyamatos munkarendben 9,5 fő létszámmal működik. A telephelyekre napi háromszor szállítják el az elkészített ételeket. Az elmúlt években ételszállító termo-edényeket, 1 db 250 literes főzőüstöt vásárolt az intézmény, ebben az évben pedig 1 db dagasztógépre kapott 888 eft költségvetési támogatást. Az élelmezési kiadás meghaladja az 50 mft-ot, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása folyamatban van. Az intézmény a gazdálkodásáról készített éves költségvetési pénzügyi beszámolót és szöveges indoklását határidőre benyújtotta. Kétévente került sor a pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésére, melyet a Benedek és Társa Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft. végzett el. Az ellenőrzésről összefoglaló jelentés készült, a gazdasági-ügyviteli csoport munkáját, a szabályszerű gazdálkodást jónak értékelte. Kötelező feladatként a belső ellenőrzést 0,5 álláshelyen, éves munkaterv alapján látja el az Egyesített Szociális Intézmény. Az intézmény - kihasználva a feladatok megoldásához igénybe vehető pályázati lehetőségeket - a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének szinten tartására és a takarékosságra törekszik. Előttünk álló feladatok évben a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása vizesblokkját szükséges felújítani. Megvalósításra várnak a bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázat kivitelezési munkálatai a Barát u szám alatti, valamint az Árok u. 5-7 sz. alatti épület vonatkozásában. A fenntartó által benyújtott KDOP /A pályázat eredményeként a Barát u. 11. szám alatti ingatlan átépítésével évben új telephelyre kerül a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás és megvalósul az akadálymentesítés is. A Teveli úti Otthonházban ez évben már megvalósult az ablakcsere és a ház külső szigetelése, festése. A tervek között szerepel az energiagazdálkodási program keretében - a Teveli úti Otthonházban napkollektor kiépítése, amellyel az energia felhasználás hatékonyan csökkenthető.

19 18 A Barát u. 3. szám alatti telephelyen további nyílászárók cseréje szükséges. Amennyiben évben a boltíves folyosók üvegfelületének cseréje megvalósul, úgy a nyílászárók megfelelőek lesznek. A Barát u sz. alatt az udvari homlokzaton évben új ablakok kerültek beépítésre. Párhuzamos ápolás a szociális és egészségügyi területen Az ÁSZ 820. jelentésében olvasható, hogy nincs kellő együttműködés a két rendszer között, párhuzamosságok jellemzik és a kapacitás befogadási rendszer sem teljes mértékben összehangolt az egészségügyi és szociális rendszer között, a tartós bentlakásos férőhelyek és a hosszú ápolási idejű kórházi ágyak elfoglalásában. A krónikus kórházi ágyak száma növekedett, működtetésük viszont drágább, mint a tartós bentlakást vagy az átmeneti gondozást nyújtó intézményeké. Bár a hosszabb idejű ápolást szolgálják, de a rehabilitációt nem tudják megvalósítani. Részben ennek következményeként férőhelyek üresedtek meg a bentlakásos intézményekben. Városunkban az Egyesített Szociális Intézmény jó kapcsolatot alakított ki a helyi kórház ápolási osztályával. A működési feltételek biztosítása, valamint az intézmény korszerűsítése, a Tisztelt Képviselőtestület szociális érzékenységéből fakadó pozitív döntések eredménye. Támogató munkájukat az intézmény nevében köszönöm. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek, a közeljövőben előttünk álló feladatok megoldásához kérem az önkormányzat további támogatását. Pápa, november 16. Tisztelettel: Csőréné Pőr Eszter sk. Igazgató

20 19 1. számú melléklet Szakfeladatok Az intézmény szakfeladatai és ellátó kapacitása telephelyenként Telephely címe Engedélyezett férőhelyek száma /fő/ Ellátó személyzet száma /fő/ Megjegyzés Idősek Otthona Barát u. 3., ,7 2 épületben Idősek Otthona Teveli u épületben Idősek Otthona Idősek Gondozóháza Vörösmarty u épületben Árok u összevontan működik Idősek Klubja Árok u ,5 a 2 egység Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Fogyatékosok Nappali Intézménye Családok Átmeneti Otthona Szociális foglalkoztatás Barát u Barát u ,7 Barát u ,7 Barát u Fő u ,5 Arany J. u Kisfaludy u ,5 Kisfaludy u Kisfaludy u. 16. Arany J. u ,5 Szakdolgozók összesen 105,1 Gondozási Központ szakmai irányításával működik Fizikai dolgozók 36,1 takarító: 14,5 fő karbantartó: 8 fő konyha: 11,3 fő mosoda: 2 fő varrónő: 0,3 fő Gazdasági részleg 9,8 Intézmény dolgozói összesen: 151

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben