EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: Statisztikai szám: Telefonsz: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a TÖRI-KE ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Támogatóink: A taggyűlés március 18-án elfogadta.

2 1. A szervezet neve: Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület 2. A szervezet rövidített neve: TÖRI-KE 3. A szervezet székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25, 3.1. Az egyesület internetes honlapja: 4. Színe : 5. Nyelve: Bordó-fehér Magyar 6. A szervezet bélyegzője: Téglalap alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. 7. A képviseletet ellátja: Az elnök és az ügyvezető elnökhelyettes 8. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet: Fővárosi Főügyészség 9. Azonosító számok - adatok: a) Bejegyzési szám: /1990/1, Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 3222/2005. Módosítás bejegyezve: 16.Pk.64367/1990/16/ b) Adószáma: c) Statisztikai szám: d) 10. Címere: Színe: Bordó fehér 2

3 11. A szervezet működési területe: A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS Kulturális Szabadidő Egyesület /továbbiakban: Egyesület/ regionális hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő közművelődési közszolgálati feladatokat is ellátó kulturális szakmai szolgáltatást végző civil szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel és önálló gazdálkodással rendelkezik. Üzemelteti a székhelyén lévő 2632,24 m2 - objektumrészt, az ott lévő közösségek tevékenységét összefogja, törekszik, hogy tulajdonába, birtokába kerüljön 1888 óta (elődei és általa) használt - a kulturális és művelődési célokat szolgáló Épület. Az Egyesület kettős könyvvitelt vezethet. 12. Fő bázisa: Bp.-Pest megye, illetve Bp. Kőbánya lakossága, vasutas dolgozók és családtagjaik továbbá vasutas nyugdíjasok. 13. Az Egyesület célja: Az állampolgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, /segítői TMK. TÖRI Nonprofit Gazdasági Társaság, TÖRI Táncegyüttes Alapítvány/ könyvtár, a művelődési intézmény működtetése (nevelés, oktatás, sport, szórakoztatás, ismeretterjesztés stb.) A magyar néphagyomány lényegi ismeretén és elsajátításán alapuló folklór művek bemutatása, a magyar néptánc és népzene klasszikusai hagyatékának ápolása. A folklórt, a néptáncot és népzenét anyanyelvként használva, mai gondolatok és érzések korszerű megfogalmazása. Magas szinten képzett oktatókkal, táncosokkal és zenészekkel jelenkori sorsokat, egyetemes életérzéseket tükröző művek létrehozása. Tagok és azok családtagjai körében az ének, zene, tánc, a műkedvelő színjátszás valamint a képzőművészet más ágainak megkedveltetése, sport felkarolása sakk-, természetjárás, és oktatás, képzés által azok művelése és ismeretkörének bővítése. A kultúra részét képező társastánc műfajának népszerűsítése, a különböző társastáncok megismertetése, a tánckultúra terjesztése, a versenytánc képzés elősegítése. A magyar tánckultúra hagyományainak ápolása és a modern külföldi táncművészeti irányzatok hazai ismertetése, táncversenyek szervezés, táncversenyeken történő részvétel társastánc különböző műfajában Az Egyesület a következőkben rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi A helyi közművelődési tevékenység előmozdítása; részbeni ellátása: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 76.(2) bek. alapján: önkormányzatot terhelő kötelező közfeladatként az Egyesület, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultú- 3

4 rák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása feladatokat látja. A évi CXL. tv.78 alapján az önkormányzatot terhelő közfeladatként az Egyesület a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, intézményt biztosít, tart fenn. Feladatának tekinti: /1/ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Az évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) bek. mint államot terhelő közfeladat. Véradások szervezése a évi CLIV. tv (3) bek és 225. (1) bek b) pont alapján mint államot terhelő közfeladat. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. - egyéb humán-egészségügyi ellátás (8690) /2/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A évi CXC. törvény 4. (1) n.) p) alpont, valamint 74. (1) alapján államot terhelő közfeladatot lát el felnőttoktatás szervezése, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, által. - az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok - az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása - életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, - Máshová nem sorolt egyéb oktatás (8559) /3/ Kulturális örökség megóvása évi CLXXXIX. tv. 23. (4) 17. pont alapján a kiemelt kulturális örökség védelme ami önkormányzatot terhelő közfeladat. A évi CLXXXIX. tv. 23. (5) alapján ahelyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme ami önkormányzatot terhelő közfeladat. /4/ Kulturális tevékenység /TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ - kulturális képzés (8552) - múzeumi tevékenység (9102) - előadó-művészet (9001) - alkotóművészet (9003) - előadó-művészetet kiegészítő tevékenység /5/ Műemlékvédelem - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (9103) /6/ Természetvédelem, állatvédelem évi LIII tv. 57/A (2) bek. alapján a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása ami államot. önkormányzatot terhelő közfeladat. 4

5 /7/ Környezetvédelem - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499) /8/ Gyermek és ifjúságvédelem /9/ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése /10/ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység évi CLXXIX. tv 116. (2) bek alapján nemzetiségi önkormányzatot terhelő nemzetiségi oktatási, hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás ellátása mint a helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása Az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetés, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499) - Utazásszervezés /11/ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Az Egyesület a évi CLXXXIX. törvény 23. (5) 17. és (4) 8. pont alapján önkormányzatot terhelő közfeladatként sport- és szabadidősport tevékenységek szervezése, támogatása fővárosi szintű sport és szabadidősport szervezése, támogatása által közfeladatokat lát el. Állami közfeladatként a évi I. törvény alapján az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. - Sport, szabadidős képzés (8551) - Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (9329) - Egyéb sporttevékenység (9319) /12/ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: - Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (8899) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain, a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 14.Általános tájékoztató a 2014.évi tevékenységről: A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület illetve elődei /1888 óta/ ugyanazon a helyen, ugyanazon épületben tevékenykedett ill. ma is tevékenykedik. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, és terjeszteni az általa tanult, megismert kultúrát, népi hagyományokat, táncokat, dalokat, népszokásokat. 5

6 Egyesületünk, a közművelődési munkaprogramban tervezett éves előirányzatát a felmerült nehézségek ellenére sikeresen teljesítette. Figyelembe véve intézményünk sajátosságait, régióban betöltött helyét, és lehetőségeinkhez képest igyekezett barátságos, meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeinkhez és csoportjaink működéséhez. Személyi és tárgyi feltételeink változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartás-felújítási megoldásokkal emeltük szolgáltatásunk minőségét. II/1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes 2014-ről részletesebben A Törekvés Táncegyüttes továbbra is lehetőséget tud biztosítani a néptánc elsajátításához szinte minden jelentkezőnek, kortól, nemtől függetlenül. Jelenleg 3-75 éves kor közötti táncosok táncolnak a következő csoportokban: Apróságok, Kis- Cseperedők, Cseperedők, Suttyók és Felnőtt csoport. Igen fontosnak érezik a táncon kívüli programokat is- például közös disznótoros- hiszen ezek teszik közösséggé az együttest. Táncházaik, edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot erősítik. A Törekvés Táncegyüttes csoportjainak főbb programjai, fellépései Január Kirándulás a Gyimesekbe (Erdély) Február. Itt a farsang, áll a bál... jelmezverseny és táncház Március Néptánc Antológia megtekintése - szakmai program Március. Fellépés az Ürömi Néptánc Fesztiválon Március Részvétel az Országos Táncháztalálkozón - szakmai program Április. Edzőtábor Veresegyházán Május Fellépés a kőbányai ünnepi műsorban (Óhegy-Park) Május Néptánc bemutató és táncház angol egyetemistákból álló csoportnak Május Évadzáró fellépés Június Tűzugrás /Szent Iván éj/ Június-július Törökország-Gyimes fellépés és tanulmányi kirándulás Július Részvétel a Marosszéki Népzene és Néptánc Táborban Jobbágytelkén (Erdély) Szeptember Fellépés Kőbányán a Csősztoronynál - Szüreti mulatság Október Hagyományos Szüreti Bál - Táncház, táncbemutató December Mikulásváró Táncház - Gyerek csoportok December Manninger terem felújítása - Felnőtt együttes több tagja December Manninger Miklós teremavató ünnepség December Karácsonyköszöntő műsor és Táncház December Fellépés a Havasi Gyopár Alapítvány karácsonyi ünnepségén Marosszéki népzene és néptánctábor Idén már XVI. alkalommal rendezték meg a Marosvásárhelytől 30 km-re fekvő Jobbágytelkén ezt a néptánc tábort, ahol Nyárád-menti és Székely Mezőségi táncokat tanulhattak. A két csoport, Kis- Nádasdy és Törekvés Felnőttek között szoros barátság alakult már ki, hiszen több turnén vettek már részt együtt és közös fellépéseken is erősítették egymást. Így igen jó hangulatban vágtak neki az útnak. A táncok okítása, neves helyi néptánc pedagógusok tolmácsolásában történt. Mindenki megtalálhatta a képzettségi fokának megfelelő táncanyagot, így voltak olyanok, akik a jobbágytelki táncrenddel ismerkedtek, még mások mezőmadarasi és nyárádselyei táncokat tanultak. A délelőtti és délutáni tánc- 6

7 oktatást mindig népdaltanulás követte, ahol jobbágytelki népdalokat tanulhattak. Idén Bartók Béla Jobbágytelkén gyűjtött dalaival ismerkedtek leginkább. Minden délután egy-egy néprajzi előadást is meghallgathattak, Marosszék alakulásáról a történelem folyamán, népzenéjéről, ill. beszélgettek a híres Péterlaki zenészekkel, akik a táborban is muzsikáltak. Esténként hajnalig tartó táncházban mulathattak, gyakorolhatták az aznap tanultakat. Szombaton nagy nap volt, mert az esti gálaműsoron a jobbágytelki táncot tanuló csoport fellépett, így közülük is táncoltak. Szép feladat volt a helyi lakósságtól viseletet szerezni az esti fellépésre, de végül mindenkinek sikerült. A sikeres gálaműsor után hajnalig tartott a mulatság. Reggel kissé fáradtan indult hazafelé a csoport, de a sok élmény, a sok kedves jobbágytelki ember, a táborban szövődő barátságok, a mulatságok és nem utolsó sorban az eredményes tánctanulás kárpótolták a fáradtságot. Szent Iván Napi Tűzugrás Minden év június 24-hez közeli péntekén ünneplik meg a nyári napforduló e neves és több ezer évre visszatekintő népszokását, amit játékos vetélkedőkkel (rajzverseny, totó), ügyességi versenyekkel (bot dobás, szögbeverés, íjászat) és táncházzal tesznek színesebbé. A sötétedés eljövetelekor a tűz meggyújtása és átugrása a fő program, ez gyakran órákon keresztül tart. A Törekvés évi festési, felújítási munkálatairól A Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad idejük egy részét, energiájukat és az általuk gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, hogy megszépítsék, felújítsák a Törekvés Művelődési Központ számos helyiségét. Idén több, mint 25 fiatal és koros segítő napokon keresztül dolgozott, a Művelődési központ helyiségeiben. Ebben az évben a II. em. Táncterem világítás felújításával 90 %-al csökkent az áramfogyasztás a teremben. Az ún. Kínai terem felújítása is megtörtént a társastánc versenytánc csoport segítségével. A fentieken kívül még számtalan apróbb javítási, festési munkálattal szépítették meg a különböző folyosókat, helységeket. Az önerőből önkéntesekkel megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi annak a szerény, de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei elsősorban az ide látogató vendégek lesznek. II/2. Törekvés Hagyományőrző csoport Az újkori alapító tagok, akiknek átlagéletkora is 70 év felett van, változatlan lelkesedéssel járnak próbára és örömmel tesznek eleget a felkéréseknek. A rendszeres erőnléti gyakorlatokon kívül eredeti táncsorokat, folyamatokat tanulnak. Idén két Rábaközi táncot tanultak és felújították a Korondi táncok koreográfiáját. A régebbi koreográfiák gyakorlása folyamatosan a próbák rendje. Korábbi sikeres szereplésüknek köszönhetően ismét meghívást kaptak Kisszékelyre. Erre az alkalomra két német koreográfiával készültek. Részt vettek a IV. Országos Nyugdíjas KI- MIT-TUD-on, ahol a döntőben Kiemelt Arany minősítést szereztek. A 70 év felettiek produkciói elsöprő sikert arattak a nagyszámú közönség előtt. A nyugdíjas évekből sem maradhat ki a vérpezsdítő zene és közösség. 7

8 III. Társastánc TÖRI-Goldance tánccsoport Intézményünk kiemelten kezeli a tánc minden formáját, hiszen egészség megőrző szerepe nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társasági élet és ezen belül e táncok ismerete, így a kulturált, társasági viselkedés szempontjából is hasznos az ilyen irányú ismeretszerzés. A 2014-es táncévben is folytatódott a táncoktatás a TÖRI-Goldance Tánccsoport Egyesület főhadiszállásán a Törekvés Művelődési Házban. Minden hétköznap reggeltől estig zajlik a táncgyakorlás, vasárnaponként erőnléti edzéseket tartanak. A Töri tárt ajtókkal fogadja a versenyekre, fellépésekre készülő versenytáncos tanítványokat, így nyugodt körülmények között gyakorolhatnak, próbálhatnak. A versenyzők minden hétköznap részt vesznek latin és standard közös órákon, vezetett edzéseken, illetve verseny szimulációkon. Táncképzéseikben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát a fiataloktól a senior korosztályig. Ezen kívül a tánc sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy segítsük a gyermekek egészséges fejlődését, a sport, a tánc szeretete által, valamint, elősegíti, hogy minden korcsoport megőrizze testi fittségét, szellemi frissességét. A társastánc képzés vezetője, Kreiter Dávid többszörös A osztályos Magyar Bajnok, Savaria Grand Prix győztes, Hungarian Open Rising Star győztes, Magyar Bajnoki döntős, illetve bronzérmes. Repertoárjukban a standard és latin társastáncok és a latin-amerikai inspirációjú salsa szerepel. Március 30-án évközi záróvizsgát és táncbemutatót tartottak a Törekvés Művelődési Ház Színháztermében. A programban: Társastánc kezdő csoportok 11 párosa angolkeringőt és rockyt mutatott be, középhaladó táncosok a tangó és a cha-cha-cha világába kalauzoltak el, míg a haladó csoportok a rumbát és a mambót mutatták be fergeteges sikerrel. A Salsa manapság nagyon divatos, így négy kezdő csoport is bemutatkozott a záróvizsgán. Kezdő és középhaladó Bachata táncosok révén pedig ezt a karib eredetű, salsanál lágyabb hangzású, melankolikusabb latin műfajt is megismerhették. Rocky csoportok visszarepítették a nézőket az '50-es évek Amerikájába, míg a West Coast Swing középhaladó csoportok megmutatták a közönségnek a legmodernebb társastáncot napjaink zenéire. A kezdő csoportok bronzérmet, a középhaladó csoportok ezüstérmet, míg a haladó csoportok aranyérmet és oklevelet kaptak én indították el a versenyzők számára kétheti rendszerességgel a Bajnokok Ligája - Vasárnapi Durvulás Tomival és Nórival programjukat. Ez a mini work shop elsősorban versenyzők magas színvonalú képzettségét segíti elő. Fizikális állóképességüket, mentális és tánctechnikai felkészültségüket növeli. A 3 órás programerősítő edzéssel kezdődik, majd mental tréninggel, konfliktus, kudarc és siker kezeléssel folytatódik, amit a technikai óra követ és végül verseny szimulációs edzéssel zárul. 8

9 2014. évi eredmények: Zánkai Diákolimpián Ifjusági korcsoportban: Bátor Tamás - Sölét Brigitta standard 1 hely Felnőtt korcsoportban: Tolnay Zoltán - Miklós Mónika döntőbe került 7. helyezést érték el Török László - Marianna Budnichenko döntős 5. hely Országos Bajnokságokon E osztályban: Ifjúsági korcsoportban: Bátor Tamás - Sölét Brigitta mind standard, mind pedig latin-amerikai táncokból 1. hely Felnőtt korcsoportban: Sziráki Gergő Dávid - Sztancsik Katalin 7. hely D osztályban: Ifjúsági korcsoportban Bátor Tamás - Sölét Brigitta latin-amerikai táncokban 1. hely, standard táncokban 6. hely Felnőtt korcsoportban: Szabó Zsolt - György Marcella standard táncokból döntőbe került 7. helyezést ért el Tolnay Zoltán - Miklós Mónika standard táncokból 11. hely Szabó Árpád -Kiss Nikoletta standard táncokból 12. hely Varga Péter - Ivók Ivett standard táncokból 13. hely Kátai László - Kovács Lilla latin-amerikai táncokból 7. hely C osztályban: Ifjúsági korcsoportban Standard táncokból Berta Dominik - Bántó Bernadett 8. hely Latin-amerikai táncokból Berta Dominik - Bántó Bernadett 2. hely Bátor Tamás -Sölét Brigitta 21. hely Felnőtt korcsoportban standard táncokból Török László -Marianna Budnichenko 7. hely Kézműves foglalkozás A kézműves foglalkozást 3-8 éves gyerekeknek, heti kétszer hétfőn és szerdán tartják. A karácsonyi szünet után elkezdték a farsangra készülődni. A gyerekkel készítettünk varázspálcát, dekorációt a farsangi bálra, koronát, különböző állarcokat, lampiont. A farsangi időszakot minden évben egy rajzversennyel szokták lezárni, ami mindig nagy sikert arat mind a gyerekek, mind a szüleik körében. A farsangi időszak után elkezdődött a tavaszi készülődés. Készítettek különböző virágokat, pillangót, valamint készültünk a húsvétra. A napsütés és a jó idő beköszöntével a tenger élővilágával foglalkoztak, készítettek fonalbabát, Paprika Jancsit. 9

10 A foglalkozásokon a gyerekek megtanulhatják a különböző vágási, ragasztási, festési, színezési technikákat emellett értékes időt tölthetnek el kortársaikkal valamint szüleikkel. Megismerkedhetnek az adott ünnepkörök hagyományaival miközben jó hangulatban, játszva fejlődnek. IV. Tartós művelődési közösségeink IV/1. A Törekvés Természetjáró Kör 1909-ben alapították a lelkes természetjárók. Taglétszámuk 38 fő (felnőtt dolgozó: 11; nyugdíjas: 16; ifjúsági: 11). Jelenleg 4 túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott túraprogramok alapján. Hétköznapi túráinkon általában 12 fő vesz részt. IV/2. Törekvés Dalkör A Dalkör jelenlegi létszáma 35 fő. A foglalkozásokat hétfő és keddi napokon tartják. A jelzett időpontokban az elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre készülnek. A munkát két korrepetitor segíti: Farkas Juditka és Cselényi László. A évben nagy sikerű rendezvénysorozatot sikerült megvalósítaniuk, Vasárnapi dallamok címmel, ahol több neves művész és tánccsoport is vendégszerepelt március 23 Tavasszal kell a szerelem...! Sztárvendég Harangozó Teri volt. Dalkör tagok: Mónus Júlia, Németh Nikolett, Lusz Teri, Hulényi Tibor, Földvári Sándor, Szellő Sándor, Dorka József, kísért: Hegedűs Valér és Németh László dobnál május 25 Itt a nyár! évadzáró előadás Kísért: Reményi Géza és zenekara Meghívott vendégek: Bokor János, többszörösen kitüntetett előadóművész, Kátay Zsuzsa, Fekete Zoltán, Fekete Csilla, Bereznai Roland, Matus Mihály tárogató művész A Dalkör tagjai: Tolnai Marika, Takács Marika, Bajnóczy Marika, Karakas Rózsa, Dobó Katica, Kőnig Éva, Pál Ferenc A Budakeszi Borostyán Nyugdíjas Klubjának tagjai; A pátyi Fürge lábú roma táncegyüttes október 5., Késő ősz van Fellépők: Máté Ottilia, többszörösen kitüntetett előadóművész, Nádasdy László, Nótasztár győztes, az Akácvirág Tánc együttes, Kőnig Éva, Szentmiklósi Gizi, Lusz Terézia, Barsi Károly, Dorka József, Németi Pál, Szellő Sándor, kísért: Látó Imre és zenekara, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin, többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadóművész november 9. egy perc az élet Fellépők: Endrődi Éva, előadóművész, Tolnay András, a Nótakirály, a TÖRI GOLDANCE Táncegyüttes, Dobó Katica, Péter Anna, Kemény Ági, Németh Anna, Karakas Rózsa, Reményi István, Földvári Sándor, Zofál Kati, kísért: Cselényi László, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin, többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadóművész december 20. Karácsony ünnepén Fellépők: B.Tóth Magda, többszörösen kitüntetett előadóművész, Erdős Melinda, a Magyar Állami Operaház tagja, Koltai Katalin, operaénekes, Gáti Pál, előadóművész, László Mária, előadóművész, 10

11 Prekop Judit, előadóművész, a Dalkör tagjai: Kemény Ági, Lusz Terézia, Dorka József, a Csepeli Mosolygó Dalkör, Péter Anna vezetésével, kísér: Farkas Judit és Cselényi László, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin,többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadó művész A Művelődési Központ rendezvénysorozata mellett a dalkör tagjai a következő helyszíneken is felléptek: Gondozási Központok: VII. Dohány utcai; VII. Peterdy utcai; VII. Király utcai; VII. Síp utcai; Művelődési és Közösségi házak: RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ; RÁTKAI MŰVÉSZ- KLUB; VII. Wesselényi utcai Közösségi Ház; IV/3. Törekvés nyugdíjas klubok Klubnapjaikat szerdánként tartják. Néhány, kiemelt programuk: Február: Farsangi Klubdélután ebéddel, vidám tánccal egybekötve. Március: A Nemzetközi Nőnap alkalmából kis ajándékkal kedveskedtek nőtagjaiknak. Nemzeti ünnepről Lipcsei Magdi szép versmondásával emlékeztek meg. Május: Lipcsei Magdi nagyon szép verssel üdvözölte az édesanyákat, nagymamákat, majd kis ajándékkal és vendéglátással kedveskedtek. Székesfehérváron voltak a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház meghívására. Vidám, jó hangulatú találkozó volt. Kétnapos kiránduláson vettek részt. Első nap megnézték a diósgyőri várat, majd Miskolcot és a lillafüredi kastélyszállót. Másnap kora reggel indultak Kassára. Nagyon jó idegenvezető hölgy mutatta be Kassa magyar nevezetességeit. Június: Négynapos kiránduláson vettek részt, a Solár Hotel szervezésében. Első napon Nagybajomban a Sárközi István múzeumot tekintették meg. Mindenkit meglepett a gyűjtemény sokasága és értéke. Másnap Horvátországban Durdevacra indultak. Útközben Molvén megnézték a Nagyboldogasszony plébániatemplomban a fából készült gótikus Mária-szobrot. Durdevacon városnézés, majd pincelátogatáson vettek részt. Harmadik napon Kadarkúton a Szabadkai magán arborétumot nézték meg, majd Zsippón a madárparkot csodálták meg. Negyedik nap a bőszénfai szarvasfarmra látogattak, ahol az állatok eredeti környezetükben élnek. Érdekes volt az értékes trófeagyűjtemény is. Október: Megtartották a Törekvés Művelődési Központban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett Országos Találkozót. Tíz vidéki klubból vettek részt vendégek. December: Karácsonyi Ünnepség, év utolsó találkozója 11

12 IV/4. Bélyeggyűjtő kör Tagjai általában havonta találkoznak, tartják találkozóikat összejöveteleiket és vásárolják korlátozott számban a megjelenő újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik fölös darabjait. Úgy vesszük észre, hogy mai világunkban e szenvedélynek ítélt szabadidő eltöltés egyre inkább a megszállottak szórakozása lesz. De fontos, hogy ennek a rétegigénynek is helyet adjunk, hiszen része kulturális értékeinknek. IV/5. Törekvés Sakk Klubjának évi tevékenysége Csapatbajnokság: évi idény: A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CSB Bilek István csoportjában a 8. helyet érte el (12 csapatból). Résztvevők (csapattagok) száma: 21 fő évi idény Felnőtt csapat (12 táblás): Budapesti CsB Bilek István csoport A csapat öt forduló után a 8. helyen áll 12 csapat közül. Résztvevők (csapattagok) száma: 20 fő A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési mérkőzéseinket vasárnapi napokon. Központban rendezzük Más rendezvények: 60 éven felüliek Villám Sakkversenye október ben is sikerült a 60 éven felüliek villámversenyéhez szükséges forrásokat, támogatást megszerezni, így nem kellett megszakítanunk egy sok éve tartó, szinte egyedülálló versenysorozatot. Fontos hagyomány, hogy a versenyen nem kérünk nevezési díjat, viszont (meglehetősen szerény) pénzdíjakat tudtunk adni a legjobbaknak. Összesen 112 résztvevő jelent meg a versenyen (10 fő a mestercsoportban, 102 fő az I. osztályú csoportban. A versenyek győztesei: Mestercsoport: Dőry Jenő nemzetközi mester, Dunaharaszti MTK I. osztályú csoport: Schubert Gyula, Dunaharaszti MTK A klubnapokon, keddi és csütörtöki napokon 30 körüli létszám vesz részt az elemzésekben, felkészülésben, gyakorlásban. Ifjúsági sakkedzések, elsősorban játékosaink tanulmányi elfoglaltsága és kiöregedése miatt jelenleg inkább csak alkalomszerűen folynak. Tompa János nemzetközi mester és Bernei András FIDE mester tartják a foglalkozásokat őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle Budapesti ifjúsági sakkversenyeket. 12

13 Budapesti Ifjúsági CSB: Hivatalos osztály: 40 fő (10 csapat) Amatőr osztály: 172 fő (38 csapat) Amatőr rapid osztály: 72 fő (18 csapat). Játéknapok száma a 2014 tavaszi idényben 6 volt. Ez, mindhárom csoport egyidejű játéka esetén 184 fő játékost és további legalább 80 kísérőt jelent. Játéknapok száma a 2014 őszi idényben 3 volt, november 8., november 22., december 6. Ez, mindhárom csoport egyidejűleg 208 játékost, küzdőt és további legalább 100 kísérőt jelent, továbbá a versenybírói gárda 15 fő tavaszán a TÖRI-KE és a Budapesti Sakkszövetség Együttműködésének eredményeként rendeztük meg a Budapesti Diákolimpia több csoportjának döntőit is. Egy-egy napon fő sakkozó vett részt a döntőkön február 22. I.-II.-III.-IV. korcsoport csapatversenyei március 7. Budapesti Sakk Diákolimpia pótdöntői I.-IV. korcsoport március 8. I.-VI. korcsoport egyéni versenyei. A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CSB versenyek lebonyolításában a Törekvés sakk-klub tagjai és a Törekvés munkatársai jelentős segítséget nyújtottak: teremberendezés, átrendezés, bontás, parkolási problémák megoldása, fűtői tevékenység, stb A versenyhelyiségek berendezésében és rendberakásában önkéntesek segítségét is igénybe vettük március között a Törekvésben sikeres Ünnepi Sakkversenyt rendezett a Budapesti Regionális Sakkiskola, Mészáros András nemzetközi mester szervezésében, Révész Máriusz elnök úr fővédnöksége mellett szeptember 6-án került sor a I. Budapesti Régiós Kupa sakk gyerekversenyre, amelyet Fehér Gyula nemzetközi mester, a Budapesti Regionális Sakkiskola vezetője szervezett október én a Kőbányai 1600-as Opent rendeztük meg a BSSZ-el együttműködve a TÖRI-KE önkéntes segítőivel. Sakkszakosztályunk tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek. A nagykanizsai Országos Senior Rapid sakkbajnokságon Bernei András és Kertész Ferenc FIDE mesterek, továbbá Ivanics Frigyes mesterjelölt képviselték a Törekvést. Az erős mezőnyben Bernei András a 6. díjat szerezte meg. A március 28-április 5. közötti Budapesti Tavaszi Fesztiválon Zsatkovics Endre és Szurkos András az 1800 Élő pontos kategóriában pénzdíjas helyen végzett. Sulcz István is több alkalommal ért el elismerésre méltó díjas helyezést. A sakk klub támogatja már kőbányai és más versenyek lebonyolítását elsősorban a Törekvés sakk felszereléseinek rendelkezésre bocsátásával. Pl. Sakksuli Kupa, kerületi Diákolimpiai Sakkversenyek (X., XI., XIV., XVIII. kerület). A évi Nagytétényi Charousek emlékversenyen és a XIV. kerületi Diákolimpián Bernei András és Kertész Ferenc versenybíróként működött közre. 13

14 2014 folyamán a Budapesti Regionális Sakkiskola szombati és vasárnapi napokon a Törekvésben tartotta foglalkozásait gyermek részére. A két csoport oktatói: Fehér Gyula, Mészáros András és Pálközi József nemzetközi mesterek voltak. V. Területi közművelődési tevékenység 61. Nemzetközi VASÚTMODELL Kiállítás és Verseny Kiállítással ez évben a 100 éves 601-es, a 90 éves 424-es sorozatú gőzmozdonyokra, valamint a 40 éves MK 45-ös sorozatú keskeny nyomközű dízelmozdonyra emlékeztünk. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő kiállításrészt, a vitrinekben kiállított modellek mellett ugyanis sok érdekesség látható: - Nagyapáink korát idéző éves működő magyar, német (NDK), és orosz modellpálya. - Hagyományos terepasztalok többféle méretarányban. - Egy több mint 40 méter hosszú modulpálya, amely hazai keskeny nyomközű vasúti környezetet mutat be. Nagy János festőművész emlékkiállítás Megtiszteltetés volt a Művelődési Háznak, hogy megrendezhette a neves festőművész emlékkiállítását. Fontos feladat, hogy a tudás, a kultúra minden területén segítsék és bemutassák a múlt, a jelen és jövő alkotóit és műveiket, mert ez szolgálja mindnyájuk érdekét, a jó hangulatot, az alkotás igényét és örömét. Nagy János festőművész 1930-ban született a Szabolcs megyei Nyírvasvárin, hatgyermekes családban (egy parasztcsalád ötödik gyermekeként) Fiatalon fedezte fel Márton Lajos festőművész, akivel később együtt dolgozott a mester haláláig. A mesterrel való együttműködésüket sok gyönyörű templomkép őrzi, többek között a nyírvasvári és a solt-szentimrei templom freskói. A vasutas művészeti körben tanult Kirkmayer György mesternél. Később, amikor már felnőttként dolgozni kezdett, az ott tanultakat használta fel. Például a Május 1. Több európai országban is tanult és alkotott, ahol kiállításokon is bemutatta műveit. Leányai mindig nagyon szerették és tisztelték kitartását és művészetét, amit rendkívül nagyra értékeltek. Ennek jegyében született meg az emlékkiállítás. A képeket, jellemző a természet és a paraszti élet szeretete, rajongása a balatoni táj és környezete iránt. 14

15 Manninger Miklós Teremavató július 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Manninger Miklós tánctanár és koreográfus. Halála leírhatatlan veszteség a magyar néptánc, a magyarországi németek és különösen az általa vezetett táncos közösségek számára. Manninger Miklós művészeti vezető tánctanár és koreográfus január 3-án született Gyulán. A táncot már itt elkezdte. Iskolai évei után, 1959-ben Budapestre került. Nyolc évig volt a Honvéd Táncegyüttes tagja től vezette az újjáalakult Törekvés Táncegyüttest, melynek alapítója volt. Az együttes 1968-ban elnyerte a Magyar Televízió KI-MIT-TUD? vetélkedőjének fődíját, mely országos ismertséget és elismerést hozott. Az eltelt öt évtizedben kezei alól generációk sora, táncosok százai kerültek ki, akik vagy hivatásként, vagy életformaként választották a néptáncot. A háromszoros kiváló és arany minősítésű Törekvés Táncegyüttest 53 évig irányította. Életfelfogása, természete, alázata és szerénysége olyan példamutatás volt, mely csak a legkiválóbbak sajátja. A 70-es évek elejétől kezdve több mint négy évtizeden keresztül bejárta Európa szinte minden országát, sikert és hírnevet szerezve a magyar néptáncnak és a Törekvésnek. Mindenhol nagyon hamar megszerették, elismerték és tisztelték. Hatalmas szíve volt. Előzékenysége, udvariassága, segíteni akarása legendássá tette. Vidámsága, humora mindenkit megnevetetett. A számtalan külföldi elismerést felsorolni, lehetetlen lenne. Szinte minden fesztiválról díjjal, vagy fődíjjal tért haza a Törekvés Táncegyüttes. Szakmai irányítása alatt terebélyesedett a Törekvés Néptáncegyüttes tagsága 200 fölé. Társ alapítója a Törekvés Táncegyüttes Alapítványnak, a Hagyományőrző Néptánccsoportnak, akik évben a IV. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntőjén kiemelt arany minősítést szereztek. Az 1960-as évek végén kezdte el a magyarországi német néptánckincs gyűjtését és feldolgozását ban vette át a Soroksári Német Nemzetiségi Néptánccsoport vezetését is. Tanórák keretében több budapesti iskolában oktatott néptáncot. Koreográfusként és tánctanárként segítette többek között a Solymári, Soroksári, Tatabánya-Alsógallai és Csepeli Ifjúsági Tánccsoportokat. A solymári Herbstrosen Hagyományőrző Egyesület mellett még számtalan más tánccsoportot is támogatott tevékenységével. A magyarországi német tánccsoportvezetők számára továbbképzéseket tartott és több országos és nemzetközi táncházat szervezett. Kezdeményezésére indult el a Magyarországi Német Gyermektánccsoportok Országos Fesztiválja. Éveken keresztül szervezett táboroztatást gyermektáncosok számára Tarjánban. Tagja volt a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának. Folyamatosan gyűjtötte a még fellelhető magyar és magyarországi német táncokat és a népzenét, amelyeket koreográfiáiban újra és újra színpadra állított. Munkásságát a szakma és a közösségek is számos díjjal ismerték el: Budapestért díj, Nívódíj, Kiváló népművelő, MSZOSZ Művészeti Díj (1996), Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum Arany Dísztű a Magyarországi Németekért (2003), Soroksárért Érdemérem, Kőbányáért kitűntetés, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010), Soroksár Nemzetiségi Díja (2013), Német Nemzetiségi Díj Solymár (2013). Hiánya elkísér minket az elkövetkezendő időben. Személye pótolhatatlan. Tele volt ötlettel, energiával, és az ő rá jellemző szakmai alázattal. Ember szeretete, türelme, humora, kedvessége sokunknak hiányzik. Emlékéhez méltó módon generációkon keresztül megőrizzük az általa tanított táncokat, amit immár a róla elnevezett táncteremben gyakorolnak a tagok. A megnyitó beszéd után - egyik legkedvesebb koreográfiájával -, a Gyertyás tánccal fejezték ki tiszteletüket a sok-sok táncos. 15

16 2014-ben is, szokásunkhoz híven nagyrendezvényeink sorát a Tavaszi Vigadalommal nyitottuk, A zenés- táncos rendezvényen Karda Bea szórakoztatta a vendégeket. A műsort követően a talpalávalót a Sétahajó bulizenekar szolgáltatta. Ötórai Tea című rendezvénysorozatunkon, szombatonként, délután 5 órától este 22 óráig a Sétahajó Bulizenekar slágereire táncolhatnak a vendégek, ahol kb fő a közönség ben Vasárnapi Dallamok címmel a Törekvés Dalkör 5 előadást tartott. A sztárvendégek között szerepelt Harangozó Teri a magyar könnyűzene kiemelkedő alakja, Kátay Zsuzsa előadóművész Bereznai Roland- előadóművész, Bokor János többszörösen kitüntetett előadóművész, a nóta császára Endrődi Éva- előadóművész Fekete Zoltán- Okány polgármestere előadóművész B. Tóth Magda előadóművész és a Törekvés Dalkör tagjai A gyermekeket május 23-án köszöntöttük vidám gyermeknapi műsorunkkal, kézműves foglalkozással. Hatalmas sikert aratott az óvodás és iskolás gyermekek körében a KORHINTA Színház előadása; a Micimackó. A zenés műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt. Nem csak azért tartjuk fontosnak e napok Gyermeknap, stb. megrendezését, hogy szórakoztassuk vendégeinket, hanem, hogy ezen keresztül megismerhessék az intézményünkben működő csoportokat, ill. egyéb programjainkat, képzéseinket is. Kedvező áraink vagy ingyenes szolgáltatásaink segítenek az egyre nehezebb körülmények között élő emberek kulturális igényeit kielégíteni. Néptáncosaink közreműködésével idén is megrendeztük a Szent Iván éji tűzugrást (június 20-án), ahol totó várta a játékos kedvűeket, táncba invitáltuk a szülőket és gyermekeiket, lehetett íjászkodni, aszfalt rajzolni valamint az este folyamán meggyújtottuk a tüzet, melyet a népi hagyományoknak megfelelően egészség és szerelem varázslás céljából a vállalkozó szelleműek átugrottak. Eközben párosító és kiházasító dalokat énekeltek a többiek, mindig annak a párnak a nevét, aki épen a tüzet átugrotta, hogy összeénekelve őket egy pár legyenek. Péntekenként kisebb-nagyobb kihagyásokkal megrendezésre került a Péntek esti Rock and Roll Party a Classic Beat Band vagy a Csepregi trió zenekar közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az idősebb korosztálynak is. December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás a kőbányai gyermekek, a szomszédos óvoda illetve az iskolás gyermekek nagy örömére. Délelőtt kezdődött a Ludas Matyi előadás, majd megérkezett a Mikulás, aki verssel, dalokkal, ajándékokkal köszöntötte a gyermekeket. Délután a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben táncház tartásával egybekötve - pedig az ifjú táncosaink várták a Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet. VI. Propagandamunka Rendezvényeinkről szórólapokat, plakátokat tettünk közzé. Kiemelt rendezvényeinkhez kapcsolódó meghívóinkat jó színvonalon igyekeztünk elkészítetni. Ünnepi műsorainkról és egyéb aktualitásainkról az ATV, Centrum TV és a Kőbányai Híradó rendszeresen készít riportanyagokat. Intézményünk internetes honlapjának, és online információs portáloknak köszönhetően egyre szélesebb körben tudjuk eljuttatni az általunk szükségesnek vélt információkat a közönség felé. 16

17 VII.Gazdasági-technikai lehetőségeink összegzése Az anyagi lehetőségek továbbra is szűkre szabják az intézmény mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. Önkénteseink, a néptáncegyüttes, versenytánc klub. pártoló tagok, és a látogatók közül a fiatalok a Ház több helyiségeiben végezték el a tisztasági festést. Az Egyesület illetve elődei /1888 óta/ a ma is használt épületben tevékenykedett ill. tevékenykedik. A közhasznú Egyesület próbál fennmaradni, terjeszteni az általa megismert, tanult kultúrát, hagyományokat, nagy hangsúlyt fektet a kor igényeinek megfelelésére. Önkéntesei és az itt tevékenykedő szakemberek egyidejűleg több feladatot is ellátnak. A fűtési időszak külön próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét a 127 éves fennmaradás az épületgépészeti eszközöket megterhelte itt-ott törik el egy-egy cső, romlik el egy-egy szelep. A használt gőzkazán teljesítménye kicsi, nem teszi lehetővé a 20 C fok elérését a házban 5 fok alatt. Tánctermünk, próbatermeink felszereltsége megfelelő, a szórakozáshoz szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése, az adományokból támogatási pénzekből valósul meg. Népviseletek, táncruhák, cipők készíttetése, javítása, meglévő viseletek bővítése nagyon fontosak számunkra, mivel a fellépések színvonala ezen eszközök, kellékek megléte nélkül lehetetlen volna. A 2014-es esztendő külön nehézsége, hogy nem tudjuk ki a HÁZ tulajdonosa, hírek szerint a MÁV lemondott a tulajdonáról a kultúrházat elődeink (igénybevevők) tulajdonolták az Északi Járműjavító javítgatta, korszerűsített, a MÁV 1993-ban Rt.-vé alakult és egyetértésünk nélkül saját vagyonába apportálta az épületet, így lett a MÁV helyett a MÁV Zrt. tulajdona. Az új tulajdonostól de a MÁV Zrt.-től sem kaptunk tájékoztatást az ingatlan tulajdonosi változásról csak észleltük, hogy második felében nem kaptunk víz-, gáz-, villanyszámlát. Kérdésünkre a szombathelyi MÁV számlázók közölték, hogy ők kibocsátották a végszámlát. A 2014-es esztendő az előzőeken túl is rendkívül nehéz anyagi körülmények között ( igények alapján a nyitvatartás is) és meglehetősen szerény létszámmal nehéz évet zártunk. A munkatársainktól igen nagy erőfeszítést kívánt a megfelelő színvonalú programok lebonyolítása. Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani az intézmény létjogosultságát, szakmai tevékenységének elismertségét, a magyar kulturális élet változatos, sokszínű palettáján immár 127 éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek sok-sok éve bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp., X.ker. Önkormányzat, a TEMI és a MÁV Zrt. adományozó magánszemélyek, pártoló tagok, az új tulajdonos is jó és hasznos célra fordította anyagi eszközeit Összegzés Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, a kerület lakóinak, a MÁV Zrt.-nek, a MÁV minden aktív és inaktív dolgozójának, családtagjaiknak, valamennyi látogatónk és munkatársunk nevében, hogy munkánkat anyagi ráfordítással támogatták, és ez által lehetővé tették a tartalmas szakmai munkát. 3. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása Könyvvezetési kötelezettség: A számviteli politika célja, hogy a TÖRI-KE nél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó, egyszerűsített éves beszámoló állítható össze, amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. 17

18 Ennek a kötelezettségének a 2000.C. Sztv. és a 224/2000.(XII.19) Kormány rend. alapján a TÖRI- KE kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Beszámolási kötelezettség: A TÖRI-KE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően a számviteli törvénybe és az egyéb ezen belül a társadalmi szervezetekre vonatkozó 224/2000 (XII.19.) kormányrendeletben meghatározott beszámolót, - a társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját - a 4 sz. melléklet szerinti mérleget és a 5.sz melléklet szerinti eredmény-kimutatást készíti. Eredmény-kimutatás tartalma, tagolása: A TÖRI-KE által választott költségelszámolás elsődlegesen az számlaosztályban történik. A TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az egyéb szervezetek, köztestületek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatását összköltség eljárással készíti. Kiegészítő melléklet tartalma: A kiegészítő melléklet összeállítása a évi C. Számviteli törvény ban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően történik. Könyvviteli zárlat: A TÖRI-KE-nél havi gyakorisággal készül a főkönyvi kivonat. A rendelkezésre álló számítástechnika Cobra Conto Win+ - biztosítja, hogy a tárgyhót követő hónap 28.-ig részletes főkönyvi kivonat, és költségrészletezés készüljön. A TÖRI-KE számviteli, bérelszámolási és társadalombiztosítási feladatait saját dolgozói látják el. Számlarend, számlatükör: A TÖRI-KE elkészítette sajátos feladataihoz igazított számlatükrét és számlakeretét. A speciális tevékenységből adódó könyvelési tételek számlakijelölését a szöveges számlarend tartalmazza. A vevői, szállítói számlák analitikus nyilvántartása a főkönyvi könyvelési rendszerhez kapcsolódva biztosított. Mérlegkészítés időpontja: A TÖRI-KE-nél a mérleg fordulónapja tárgyév december 31-e és a mérlegzárlat időpontja a tárgyévet követő év március 10. A mérlegkészítés időpontjának módosítását a civil tv. hatályba lépése és a támogatók igénye determinálta. Egyesületünk a támogatások folyósítása nélkül az év első- második és harmadik havában finanszírozási nehézségekkel küszködik és így az éves beszámolóját szeretné mielőbb letétbe helyezni a Tisztelt Bíróságon. Üzleti jelentés: TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet nem folytat, mint társadalmi szervezet a törvényi előírásnak megfelelően üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló közzététele: Az évi C. tv. a Számvitelről (továbbá a 224/2000.(XII.19) Korm. rendelet 20 (2)-(5) - nek megfelelően a TÖRI-KE-nek nyilvánosságra hozatali, közzétételi, beszámoló letétbe he- 18

19 lyezési kötelezettségének a 224/2000. Kormányrendelet 20.. (3) bekezdése szerint tesz eleget, mérlegét és az eredmény-kimutatást a TEMI-nek a jelölt határideig megküldeni, továbbá a Bíróságnak kell megküldenie elektronikus úton, a magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül, valamint a TÖRI-KE honlapján is közhírré tesszük, tettük. Rendkívüli események: A TÖRI-KE-nél felmerülő szokásos mértéket meghaladó események minősítése az adott gazdasági esemény könyvelésével azonos időpontban egyedi elbírálás alapján történik. Rendkívüli bevétel-ráfordítás elszámolása tv. előírásai szerint kivéve a NAV előírást - történik. Az értékhelyesbítés elszámolása: A TÖRI-KE 2014-es évben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével. Szabályzatok: A TÖRI-KE készített leltározási, számlázási és pénzkezelési szabályzatot. A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatok körét, rendszerét a pénzkezelési szabályzat, tartalmazza. A számviteli bizonylatok, azaz egyszerűsített éves beszámolók, valamint az azt alátámasztó főkönyvi kivonatok megőrzési ideje 8 év. Az irattározásról a TÖRI-KE elnöke gondoskodni. 4. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök megfelelve a gazdálkodást a használhatóságukat, megítélve szolgáló időtartamnak kerülnek minősítésre. Az eszközök nyilvántartásba vételekor beszerzési költségen történik az értékelés, amely a beszerzési árat foglalja magában. A beszerzési ár kiszámítása s Sztv ába foglaltaknak megfelelően történik. Az immateriális javak értékelése - A vásárolt szellemi termékek (szoftver) beszerzési költségének meghatározási módja a fent említettek szerint alakul, tehát a szellemi termékért fizetett, a Sztv.-ben meghatározott tartalmú ellenérték. A szellemi termékek értékcsökkenésének leírási módja lineáris, és egyedi minősítés alapján történik. - A szoftvernél az amortizáció elszámolásának kezdete az üzembe helyezés napja, ami megegyezik a beszerzés napjával. Az amortizáció elszámolása évente lineáris módszerrel történt. A mérlegben az értékcsökkenéssel csökkentett értéket mutatjuk ki. - Az immateriális javak beszerzését a 113 főkönyvi számlákon tartjuk nyilván. A tárgyi eszközök értékelése - A TÖRI-KE ingatlannal nem rendelkezik és terveiben ilyen jellegű beszerzésként - jelenleg az általa használt, üzemeltetett épület szerepel. 19

20 - A TÖRI-KE-ben található eszközök jelentős része (számítógép, telefon, irodabútor, irodai berendezések és felszerelések) az Irodai, közösségi célt szolgáló bútorok, igazgatási berendezések és felszerelések számlán van nyilvántartásba véve. - A műszaki berendezések a számlán kerültek nyilvántartásba. - A TÖRI-KE beruházásként mutatja ki a beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat, amelyek még nem kerültek aktiválásra, üzembe helyezésre. A beruházások nyilvántartása a 151-es, 1512-es és a 161 számlákon történik aszerint, hogy a beruházás értéke a 100eFt-ot meghaladja-e vagy nem. - A tárgyi eszközök beszerzési költségébe tartozó tételek meghatározása a Sztv ban foglaltaknak megfelelően történik. Ez lesz a tárgyi eszköz bruttó értéke. Az üzembe helyezett, rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele elkülönítetten Tárgyi eszköznyilvántartó lapon is megtörténik. - Az amortizáció számításának kezdete az üzembe helyezés napja, ami általában megegyezik a beszerzés időpontjával. - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az egyedi értékelés elve és a Társasági adó tv számú mellékletében megadott százalékok alapján számoljuk el, azaz beszerzéskor mindenkor egyedileg minősítettük azokat. - A tárgyi eszközök leltározása a Leltározási szabályzatban leírtakkal egyező módon történik. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése - Befektetett pénzügyi eszköze 2014-ben a TÖRI-KE-ben eft volt. - A befektetett pénzügyi eszközök között azokat az eszközöket kell eft-ban kimutatni, amelyeket a TÖRI-KE azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós kiadás csökkentést érjel el, illetve kezelje a 127 éves épületet. - Az alapított társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések az alapszabályban meghatározott alapításkori értéken, vagy a vásárolt és jegyzett részvények, üzletrészek, törzsbetétek, vagyoni betétek vételi értéken vannak a könyvekben; ameddig a társaság piaci megítélése a mérlegkészítés napját megelőzően legalább 1 éven belül nem csökken. Készletek elszámolásának módja: A TÖRI-KE-nek raktári készlete nincs. A vásárolt anyagok azonnal felhasználásra kerülnek, a beszerzés időpontjában költségként számoljuk el valamennyit, használatba nem vett, felhasználásra nem került anyag eszköz az év végi leltár tanulsága szerint nem maradt. Követelések értékelése: - Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, ÁFA-t is tartalmazó követelést a vevő által elismert (nem kifogásolt) ha nincs köztes hatósági intézkedés általunk számlázott összegben mutatjuk ki mindaddig, amíg a követelést pénzügyileg nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, veszteségként le nem írtuk. 20

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Vasutasok Szakszervezete MÁV Északi Jármű Javító Törekvés Művelődési Központ 1 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: 19003544-2-42 Telefonsz: 263-0299 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J.

Részletesebben

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. "

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. » íu a«0 est Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest, Tárgy:

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Gödöllő, Szabadság út 6. Tel: 06-28-514-130, Fax: 06-28-514-100 Adószám: 21182219-2-13 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én

Részletesebben

--'-.1-'-1- számú előterjesztés

--'-.1-'-1- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere --'-.1-'-1- számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Törekvés Művelődési Központnak 2011. évben nyújtott támogatás

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január

Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január A KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA Készítette: Varga Barbara mb. intézményvezető 2014. január 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. Klauzál Gábor Budafok-Tétényi

Részletesebben

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző

Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes jegyző Iktatószám: Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2006 évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 1 BEVEZETÕ Az Országgyûlés 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el a CXL. számú, a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere c:1, c,,j), ----~-~- - számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai

Részletesebben

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjele: 1 8 5 0 1 4 7 2 9 0 0 1 5 3 9 0 7 Adószáma: 1 8 5 0 1 4 7 2-1 - 0 7 SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2456 Besnyő, Szegfű utca 8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szöveges közhasznúsági beszámoló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A.

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A. 2011. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL - Figyelő: Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás a 2010. évről Kitüntetettek - Előretekintő: Felhívás gyermek színjátszó csoportoknak Felhívás vers és prózamondóknak -

Részletesebben

)/h számú előterjesztés

)/h számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )/h számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 2015. évi munkatervéről

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG. Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV 18158335-2-42 Adószám 16.Pk.60.122/2001/6. Bírósági bejegyzés száma MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ És Közhasznúsági Melléklete 2014. ÉV Budapest, 2015. március 31. Képviseletre

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK

OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK OROSZLÁNY ÉS KISTÉRSÉGE CIVIL SZERVEZETEK 2010 Köszöntöm az Olvasót! A klasszikus demokráciákban a nonprofit szektor léte elengedhetetlen feltétele a társadalom működtetésének. A civil társadalom ennek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A KECSKEMÉTI KORTÁRS MŰVÉSZETI MŰHELYEK NONPROFIT KFT. 2013. január 01. 2013. december 31 Kecskemét,2014.02.17. 1 Tartalomjegyzék 2013. 1.sz.melléklet...számviteli beszámoló 2.sz.melléklet..

Részletesebben

2009. Éves Beszámoló

2009. Éves Beszámoló I/C kötet 1. oldal Zöld Szikla Művészet-és Természetvédő Alapítvány 6800 Hódmezővásárhely, Bolgár u. 9. Tel: 20/ 975 1458 www.zoldszikla.hu e-mail: info@zoldszikla.hu 2009. Éves Beszámoló 2008. december

Részletesebben

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről

a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről és a 2015. évi munkatervről Művelődési Ház és Könyvtár 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. E-mail: muvhaz@kunfeherto.hu WEB: www.muvhaz.kunfeherto.hu Tel.: +36 (77) 407-065 B e s z á m o l ó a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi működéséről

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Közhasznúsági jelentés 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete 2010 évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 1 KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 Készítette: Szilárdi László Intézményvezető Városi Művelődési Ház és Könyvtár Kistarcsa, 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Kistarcsa bemutatása III. Kistarcsa

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben