EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ"

Átírás

1 Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális - Szabadidő Egyesület 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: Statisztikai szám: Telefonsz: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a TÖRI-KE ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Támogatóink: A taggyűlés március 18-án elfogadta.

2 1. A szervezet neve: Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület 2. A szervezet rövidített neve: TÖRI-KE 3. A szervezet székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25, 3.1. Az egyesület internetes honlapja: 4. Színe : 5. Nyelve: Bordó-fehér Magyar 6. A szervezet bélyegzője: Téglalap alakú, amelyben az Egyesület teljes neve rövidítés nélkül olvasható. 7. A képviseletet ellátja: Az elnök és az ügyvezető elnökhelyettes 8. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervezet: Fővárosi Főügyészség 9. Azonosító számok - adatok: a) Bejegyzési szám: /1990/1, Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 3222/2005. Módosítás bejegyezve: 16.Pk.64367/1990/16/ b) Adószáma: c) Statisztikai szám: d) 10. Címere: Színe: Bordó fehér 2

3 11. A szervezet működési területe: A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS Kulturális Szabadidő Egyesület /továbbiakban: Egyesület/ regionális hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő közművelődési közszolgálati feladatokat is ellátó kulturális szakmai szolgáltatást végző civil szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel és önálló gazdálkodással rendelkezik. Üzemelteti a székhelyén lévő 2632,24 m2 - objektumrészt, az ott lévő közösségek tevékenységét összefogja, törekszik, hogy tulajdonába, birtokába kerüljön 1888 óta (elődei és általa) használt - a kulturális és művelődési célokat szolgáló Épület. Az Egyesület kettős könyvvitelt vezethet. 12. Fő bázisa: Bp.-Pest megye, illetve Bp. Kőbánya lakossága, vasutas dolgozók és családtagjaik továbbá vasutas nyugdíjasok. 13. Az Egyesület célja: Az állampolgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, /segítői TMK. TÖRI Nonprofit Gazdasági Társaság, TÖRI Táncegyüttes Alapítvány/ könyvtár, a művelődési intézmény működtetése (nevelés, oktatás, sport, szórakoztatás, ismeretterjesztés stb.) A magyar néphagyomány lényegi ismeretén és elsajátításán alapuló folklór művek bemutatása, a magyar néptánc és népzene klasszikusai hagyatékának ápolása. A folklórt, a néptáncot és népzenét anyanyelvként használva, mai gondolatok és érzések korszerű megfogalmazása. Magas szinten képzett oktatókkal, táncosokkal és zenészekkel jelenkori sorsokat, egyetemes életérzéseket tükröző művek létrehozása. Tagok és azok családtagjai körében az ének, zene, tánc, a műkedvelő színjátszás valamint a képzőművészet más ágainak megkedveltetése, sport felkarolása sakk-, természetjárás, és oktatás, képzés által azok művelése és ismeretkörének bővítése. A kultúra részét képező társastánc műfajának népszerűsítése, a különböző társastáncok megismertetése, a tánckultúra terjesztése, a versenytánc képzés elősegítése. A magyar tánckultúra hagyományainak ápolása és a modern külföldi táncművészeti irányzatok hazai ismertetése, táncversenyek szervezés, táncversenyeken történő részvétel társastánc különböző műfajában Az Egyesület a következőkben rögzített cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi A helyi közművelődési tevékenység előmozdítása; részbeni ellátása: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 76.(2) bek. alapján: önkormányzatot terhelő kötelező közfeladatként az Egyesület, a helyi közművelődési tevékenység támogatását, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultú- 3

4 rák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása feladatokat látja. A évi CXL. tv.78 alapján az önkormányzatot terhelő közfeladatként az Egyesület a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, intézményt biztosít, tart fenn. Feladatának tekinti: /1/ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Az évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. (1)-(2) bek. mint államot terhelő közfeladat. Véradások szervezése a évi CLIV. tv (3) bek és 225. (1) bek b) pont alapján mint államot terhelő közfeladat. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés. - egyéb humán-egészségügyi ellátás (8690) /2/ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés A évi CXC. törvény 4. (1) n.) p) alpont, valamint 74. (1) alapján államot terhelő közfeladatot lát el felnőttoktatás szervezése, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, által. - az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok - az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása - életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, - Máshová nem sorolt egyéb oktatás (8559) /3/ Kulturális örökség megóvása évi CLXXXIX. tv. 23. (4) 17. pont alapján a kiemelt kulturális örökség védelme ami önkormányzatot terhelő közfeladat. A évi CLXXXIX. tv. 23. (5) alapján ahelyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme ami önkormányzatot terhelő közfeladat. /4/ Kulturális tevékenység /TEÁOR szerint: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység/ - kulturális képzés (8552) - múzeumi tevékenység (9102) - előadó-művészet (9001) - alkotóművészet (9003) - előadó-művészetet kiegészítő tevékenység /5/ Műemlékvédelem - a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (9103) /6/ Természetvédelem, állatvédelem évi LIII tv. 57/A (2) bek. alapján a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása ami államot. önkormányzatot terhelő közfeladat. 4

5 /7/ Környezetvédelem - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499) /8/ Gyermek és ifjúságvédelem /9/ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése /10/ A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység évi CLXXIX. tv 116. (2) bek alapján nemzetiségi önkormányzatot terhelő nemzetiségi oktatási, hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás ellátása mint a helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása Az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetés, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (9499) - Utazásszervezés /11/ Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével Az Egyesület a évi CLXXXIX. törvény 23. (5) 17. és (4) 8. pont alapján önkormányzatot terhelő közfeladatként sport- és szabadidősport tevékenységek szervezése, támogatása fővárosi szintű sport és szabadidősport szervezése, támogatása által közfeladatokat lát el. Állami közfeladatként a évi I. törvény alapján az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. - Sport, szabadidős képzés (8551) - Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység (9329) - Egyéb sporttevékenység (9319) /12/ A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások: - Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (8899) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain, a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 14.Általános tájékoztató a 2014.évi tevékenységről: A Kőbányai és Vasutas TÖREKVÉS M.K. Kulturális Szabadidő Egyesület illetve elődei /1888 óta/ ugyanazon a helyen, ugyanazon épületben tevékenykedett ill. ma is tevékenykedik. Szűkös anyagi keretek között próbál fennmaradni, és terjeszteni az általa tanult, megismert kultúrát, népi hagyományokat, táncokat, dalokat, népszokásokat. 5

6 Egyesületünk, a közművelődési munkaprogramban tervezett éves előirányzatát a felmerült nehézségek ellenére sikeresen teljesítette. Figyelembe véve intézményünk sajátosságait, régióban betöltött helyét, és lehetőségeinkhez képest igyekezett barátságos, meghitt, és kulturált környezetet biztosítani rendezvényeinkhez és csoportjaink működéséhez. Személyi és tárgyi feltételeink változatlansága mellett különböző átszervezési és karbantartás-felújítási megoldásokkal emeltük szolgáltatásunk minőségét. II/1. Törekvés Magyar Néptáncegyüttes 2014-ről részletesebben A Törekvés Táncegyüttes továbbra is lehetőséget tud biztosítani a néptánc elsajátításához szinte minden jelentkezőnek, kortól, nemtől függetlenül. Jelenleg 3-75 éves kor közötti táncosok táncolnak a következő csoportokban: Apróságok, Kis- Cseperedők, Cseperedők, Suttyók és Felnőtt csoport. Igen fontosnak érezik a táncon kívüli programokat is- például közös disznótoros- hiszen ezek teszik közösséggé az együttest. Táncházaik, edzőtáboraik, kirándulásaik mind-mind ezt a gondolatot erősítik. A Törekvés Táncegyüttes csoportjainak főbb programjai, fellépései Január Kirándulás a Gyimesekbe (Erdély) Február. Itt a farsang, áll a bál... jelmezverseny és táncház Március Néptánc Antológia megtekintése - szakmai program Március. Fellépés az Ürömi Néptánc Fesztiválon Március Részvétel az Országos Táncháztalálkozón - szakmai program Április. Edzőtábor Veresegyházán Május Fellépés a kőbányai ünnepi műsorban (Óhegy-Park) Május Néptánc bemutató és táncház angol egyetemistákból álló csoportnak Május Évadzáró fellépés Június Tűzugrás /Szent Iván éj/ Június-július Törökország-Gyimes fellépés és tanulmányi kirándulás Július Részvétel a Marosszéki Népzene és Néptánc Táborban Jobbágytelkén (Erdély) Szeptember Fellépés Kőbányán a Csősztoronynál - Szüreti mulatság Október Hagyományos Szüreti Bál - Táncház, táncbemutató December Mikulásváró Táncház - Gyerek csoportok December Manninger terem felújítása - Felnőtt együttes több tagja December Manninger Miklós teremavató ünnepség December Karácsonyköszöntő műsor és Táncház December Fellépés a Havasi Gyopár Alapítvány karácsonyi ünnepségén Marosszéki népzene és néptánctábor Idén már XVI. alkalommal rendezték meg a Marosvásárhelytől 30 km-re fekvő Jobbágytelkén ezt a néptánc tábort, ahol Nyárád-menti és Székely Mezőségi táncokat tanulhattak. A két csoport, Kis- Nádasdy és Törekvés Felnőttek között szoros barátság alakult már ki, hiszen több turnén vettek már részt együtt és közös fellépéseken is erősítették egymást. Így igen jó hangulatban vágtak neki az útnak. A táncok okítása, neves helyi néptánc pedagógusok tolmácsolásában történt. Mindenki megtalálhatta a képzettségi fokának megfelelő táncanyagot, így voltak olyanok, akik a jobbágytelki táncrenddel ismerkedtek, még mások mezőmadarasi és nyárádselyei táncokat tanultak. A délelőtti és délutáni tánc- 6

7 oktatást mindig népdaltanulás követte, ahol jobbágytelki népdalokat tanulhattak. Idén Bartók Béla Jobbágytelkén gyűjtött dalaival ismerkedtek leginkább. Minden délután egy-egy néprajzi előadást is meghallgathattak, Marosszék alakulásáról a történelem folyamán, népzenéjéről, ill. beszélgettek a híres Péterlaki zenészekkel, akik a táborban is muzsikáltak. Esténként hajnalig tartó táncházban mulathattak, gyakorolhatták az aznap tanultakat. Szombaton nagy nap volt, mert az esti gálaműsoron a jobbágytelki táncot tanuló csoport fellépett, így közülük is táncoltak. Szép feladat volt a helyi lakósságtól viseletet szerezni az esti fellépésre, de végül mindenkinek sikerült. A sikeres gálaműsor után hajnalig tartott a mulatság. Reggel kissé fáradtan indult hazafelé a csoport, de a sok élmény, a sok kedves jobbágytelki ember, a táborban szövődő barátságok, a mulatságok és nem utolsó sorban az eredményes tánctanulás kárpótolták a fáradtságot. Szent Iván Napi Tűzugrás Minden év június 24-hez közeli péntekén ünneplik meg a nyári napforduló e neves és több ezer évre visszatekintő népszokását, amit játékos vetélkedőkkel (rajzverseny, totó), ügyességi versenyekkel (bot dobás, szögbeverés, íjászat) és táncházzal tesznek színesebbé. A sötétedés eljövetelekor a tűz meggyújtása és átugrása a fő program, ez gyakran órákon keresztül tart. A Törekvés évi festési, felújítási munkálatairól A Törekvés önkéntesei és felnőtt táncosai szabad idejük egy részét, energiájukat és az általuk gyűjtött pénzt áldozzák fel arra, hogy megszépítsék, felújítsák a Törekvés Művelődési Központ számos helyiségét. Idén több, mint 25 fiatal és koros segítő napokon keresztül dolgozott, a Művelődési központ helyiségeiben. Ebben az évben a II. em. Táncterem világítás felújításával 90 %-al csökkent az áramfogyasztás a teremben. Az ún. Kínai terem felújítása is megtörtént a társastánc versenytánc csoport segítségével. A fentieken kívül még számtalan apróbb javítási, festési munkálattal szépítették meg a különböző folyosókat, helységeket. Az önerőből önkéntesekkel megvalósuló felújítási munkálatok szerves részét képezi annak a szerény, de folyamatos megújítási programnak, melynek a kedvezményezettjei elsősorban az ide látogató vendégek lesznek. II/2. Törekvés Hagyományőrző csoport Az újkori alapító tagok, akiknek átlagéletkora is 70 év felett van, változatlan lelkesedéssel járnak próbára és örömmel tesznek eleget a felkéréseknek. A rendszeres erőnléti gyakorlatokon kívül eredeti táncsorokat, folyamatokat tanulnak. Idén két Rábaközi táncot tanultak és felújították a Korondi táncok koreográfiáját. A régebbi koreográfiák gyakorlása folyamatosan a próbák rendje. Korábbi sikeres szereplésüknek köszönhetően ismét meghívást kaptak Kisszékelyre. Erre az alkalomra két német koreográfiával készültek. Részt vettek a IV. Országos Nyugdíjas KI- MIT-TUD-on, ahol a döntőben Kiemelt Arany minősítést szereztek. A 70 év felettiek produkciói elsöprő sikert arattak a nagyszámú közönség előtt. A nyugdíjas évekből sem maradhat ki a vérpezsdítő zene és közösség. 7

8 III. Társastánc TÖRI-Goldance tánccsoport Intézményünk kiemelten kezeli a tánc minden formáját, hiszen egészség megőrző szerepe nemcsak fizikailag, hanem a közösség miatt mentálisan is jelentős. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a társasági élet és ezen belül e táncok ismerete, így a kulturált, társasági viselkedés szempontjából is hasznos az ilyen irányú ismeretszerzés. A 2014-es táncévben is folytatódott a táncoktatás a TÖRI-Goldance Tánccsoport Egyesület főhadiszállásán a Törekvés Művelődési Házban. Minden hétköznap reggeltől estig zajlik a táncgyakorlás, vasárnaponként erőnléti edzéseket tartanak. A Töri tárt ajtókkal fogadja a versenyekre, fellépésekre készülő versenytáncos tanítványokat, így nyugodt körülmények között gyakorolhatnak, próbálhatnak. A versenyzők minden hétköznap részt vesznek latin és standard közös órákon, vezetett edzéseken, illetve verseny szimulációkon. Táncképzéseikben minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő mozgásformát a fiataloktól a senior korosztályig. Ezen kívül a tánc sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy segítsük a gyermekek egészséges fejlődését, a sport, a tánc szeretete által, valamint, elősegíti, hogy minden korcsoport megőrizze testi fittségét, szellemi frissességét. A társastánc képzés vezetője, Kreiter Dávid többszörös A osztályos Magyar Bajnok, Savaria Grand Prix győztes, Hungarian Open Rising Star győztes, Magyar Bajnoki döntős, illetve bronzérmes. Repertoárjukban a standard és latin társastáncok és a latin-amerikai inspirációjú salsa szerepel. Március 30-án évközi záróvizsgát és táncbemutatót tartottak a Törekvés Művelődési Ház Színháztermében. A programban: Társastánc kezdő csoportok 11 párosa angolkeringőt és rockyt mutatott be, középhaladó táncosok a tangó és a cha-cha-cha világába kalauzoltak el, míg a haladó csoportok a rumbát és a mambót mutatták be fergeteges sikerrel. A Salsa manapság nagyon divatos, így négy kezdő csoport is bemutatkozott a záróvizsgán. Kezdő és középhaladó Bachata táncosok révén pedig ezt a karib eredetű, salsanál lágyabb hangzású, melankolikusabb latin műfajt is megismerhették. Rocky csoportok visszarepítették a nézőket az '50-es évek Amerikájába, míg a West Coast Swing középhaladó csoportok megmutatták a közönségnek a legmodernebb társastáncot napjaink zenéire. A kezdő csoportok bronzérmet, a középhaladó csoportok ezüstérmet, míg a haladó csoportok aranyérmet és oklevelet kaptak én indították el a versenyzők számára kétheti rendszerességgel a Bajnokok Ligája - Vasárnapi Durvulás Tomival és Nórival programjukat. Ez a mini work shop elsősorban versenyzők magas színvonalú képzettségét segíti elő. Fizikális állóképességüket, mentális és tánctechnikai felkészültségüket növeli. A 3 órás programerősítő edzéssel kezdődik, majd mental tréninggel, konfliktus, kudarc és siker kezeléssel folytatódik, amit a technikai óra követ és végül verseny szimulációs edzéssel zárul. 8

9 2014. évi eredmények: Zánkai Diákolimpián Ifjusági korcsoportban: Bátor Tamás - Sölét Brigitta standard 1 hely Felnőtt korcsoportban: Tolnay Zoltán - Miklós Mónika döntőbe került 7. helyezést érték el Török László - Marianna Budnichenko döntős 5. hely Országos Bajnokságokon E osztályban: Ifjúsági korcsoportban: Bátor Tamás - Sölét Brigitta mind standard, mind pedig latin-amerikai táncokból 1. hely Felnőtt korcsoportban: Sziráki Gergő Dávid - Sztancsik Katalin 7. hely D osztályban: Ifjúsági korcsoportban Bátor Tamás - Sölét Brigitta latin-amerikai táncokban 1. hely, standard táncokban 6. hely Felnőtt korcsoportban: Szabó Zsolt - György Marcella standard táncokból döntőbe került 7. helyezést ért el Tolnay Zoltán - Miklós Mónika standard táncokból 11. hely Szabó Árpád -Kiss Nikoletta standard táncokból 12. hely Varga Péter - Ivók Ivett standard táncokból 13. hely Kátai László - Kovács Lilla latin-amerikai táncokból 7. hely C osztályban: Ifjúsági korcsoportban Standard táncokból Berta Dominik - Bántó Bernadett 8. hely Latin-amerikai táncokból Berta Dominik - Bántó Bernadett 2. hely Bátor Tamás -Sölét Brigitta 21. hely Felnőtt korcsoportban standard táncokból Török László -Marianna Budnichenko 7. hely Kézműves foglalkozás A kézműves foglalkozást 3-8 éves gyerekeknek, heti kétszer hétfőn és szerdán tartják. A karácsonyi szünet után elkezdték a farsangra készülődni. A gyerekkel készítettünk varázspálcát, dekorációt a farsangi bálra, koronát, különböző állarcokat, lampiont. A farsangi időszakot minden évben egy rajzversennyel szokták lezárni, ami mindig nagy sikert arat mind a gyerekek, mind a szüleik körében. A farsangi időszak után elkezdődött a tavaszi készülődés. Készítettek különböző virágokat, pillangót, valamint készültünk a húsvétra. A napsütés és a jó idő beköszöntével a tenger élővilágával foglalkoztak, készítettek fonalbabát, Paprika Jancsit. 9

10 A foglalkozásokon a gyerekek megtanulhatják a különböző vágási, ragasztási, festési, színezési technikákat emellett értékes időt tölthetnek el kortársaikkal valamint szüleikkel. Megismerkedhetnek az adott ünnepkörök hagyományaival miközben jó hangulatban, játszva fejlődnek. IV. Tartós művelődési közösségeink IV/1. A Törekvés Természetjáró Kör 1909-ben alapították a lelkes természetjárók. Taglétszámuk 38 fő (felnőtt dolgozó: 11; nyugdíjas: 16; ifjúsági: 11). Jelenleg 4 túravezető szervezi a keddi, szerdai, szombati napokon a túrákat és a hétvégi kirándulásokat az év elején kiadott túraprogramok alapján. Hétköznapi túráinkon általában 12 fő vesz részt. IV/2. Törekvés Dalkör A Dalkör jelenlegi létszáma 35 fő. A foglalkozásokat hétfő és keddi napokon tartják. A jelzett időpontokban az elkövetkezendő műsorokra, énekversenyekre, fellépésekre készülnek. A munkát két korrepetitor segíti: Farkas Juditka és Cselényi László. A évben nagy sikerű rendezvénysorozatot sikerült megvalósítaniuk, Vasárnapi dallamok címmel, ahol több neves művész és tánccsoport is vendégszerepelt március 23 Tavasszal kell a szerelem...! Sztárvendég Harangozó Teri volt. Dalkör tagok: Mónus Júlia, Németh Nikolett, Lusz Teri, Hulényi Tibor, Földvári Sándor, Szellő Sándor, Dorka József, kísért: Hegedűs Valér és Németh László dobnál május 25 Itt a nyár! évadzáró előadás Kísért: Reményi Géza és zenekara Meghívott vendégek: Bokor János, többszörösen kitüntetett előadóművész, Kátay Zsuzsa, Fekete Zoltán, Fekete Csilla, Bereznai Roland, Matus Mihály tárogató művész A Dalkör tagjai: Tolnai Marika, Takács Marika, Bajnóczy Marika, Karakas Rózsa, Dobó Katica, Kőnig Éva, Pál Ferenc A Budakeszi Borostyán Nyugdíjas Klubjának tagjai; A pátyi Fürge lábú roma táncegyüttes október 5., Késő ősz van Fellépők: Máté Ottilia, többszörösen kitüntetett előadóművész, Nádasdy László, Nótasztár győztes, az Akácvirág Tánc együttes, Kőnig Éva, Szentmiklósi Gizi, Lusz Terézia, Barsi Károly, Dorka József, Németi Pál, Szellő Sándor, kísért: Látó Imre és zenekara, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin, többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadóművész november 9. egy perc az élet Fellépők: Endrődi Éva, előadóművész, Tolnay András, a Nótakirály, a TÖRI GOLDANCE Táncegyüttes, Dobó Katica, Péter Anna, Kemény Ági, Németh Anna, Karakas Rózsa, Reményi István, Földvári Sándor, Zofál Kati, kísért: Cselényi László, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin, többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadóművész december 20. Karácsony ünnepén Fellépők: B.Tóth Magda, többszörösen kitüntetett előadóművész, Erdős Melinda, a Magyar Állami Operaház tagja, Koltai Katalin, operaénekes, Gáti Pál, előadóművész, László Mária, előadóművész, 10

11 Prekop Judit, előadóművész, a Dalkör tagjai: Kemény Ági, Lusz Terézia, Dorka József, a Csepeli Mosolygó Dalkör, Péter Anna vezetésével, kísér: Farkas Judit és Cselényi László, a műsor házigazdái: Kerekes Katalin,többszörösen kitüntetett előadóművész és Bereznai Roland, előadó művész A Művelődési Központ rendezvénysorozata mellett a dalkör tagjai a következő helyszíneken is felléptek: Gondozási Központok: VII. Dohány utcai; VII. Peterdy utcai; VII. Király utcai; VII. Síp utcai; Művelődési és Közösségi házak: RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ; RÁTKAI MŰVÉSZ- KLUB; VII. Wesselényi utcai Közösségi Ház; IV/3. Törekvés nyugdíjas klubok Klubnapjaikat szerdánként tartják. Néhány, kiemelt programuk: Február: Farsangi Klubdélután ebéddel, vidám tánccal egybekötve. Március: A Nemzetközi Nőnap alkalmából kis ajándékkal kedveskedtek nőtagjaiknak. Nemzeti ünnepről Lipcsei Magdi szép versmondásával emlékeztek meg. Május: Lipcsei Magdi nagyon szép verssel üdvözölte az édesanyákat, nagymamákat, majd kis ajándékkal és vendéglátással kedveskedtek. Székesfehérváron voltak a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház meghívására. Vidám, jó hangulatú találkozó volt. Kétnapos kiránduláson vettek részt. Első nap megnézték a diósgyőri várat, majd Miskolcot és a lillafüredi kastélyszállót. Másnap kora reggel indultak Kassára. Nagyon jó idegenvezető hölgy mutatta be Kassa magyar nevezetességeit. Június: Négynapos kiránduláson vettek részt, a Solár Hotel szervezésében. Első napon Nagybajomban a Sárközi István múzeumot tekintették meg. Mindenkit meglepett a gyűjtemény sokasága és értéke. Másnap Horvátországban Durdevacra indultak. Útközben Molvén megnézték a Nagyboldogasszony plébániatemplomban a fából készült gótikus Mária-szobrot. Durdevacon városnézés, majd pincelátogatáson vettek részt. Harmadik napon Kadarkúton a Szabadkai magán arborétumot nézték meg, majd Zsippón a madárparkot csodálták meg. Negyedik nap a bőszénfai szarvasfarmra látogattak, ahol az állatok eredeti környezetükben élnek. Érdekes volt az értékes trófeagyűjtemény is. Október: Megtartották a Törekvés Művelődési Központban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett Országos Találkozót. Tíz vidéki klubból vettek részt vendégek. December: Karácsonyi Ünnepség, év utolsó találkozója 11

12 IV/4. Bélyeggyűjtő kör Tagjai általában havonta találkoznak, tartják találkozóikat összejöveteleiket és vásárolják korlátozott számban a megjelenő újdonságokat, cserélgetik gyűjteményeik fölös darabjait. Úgy vesszük észre, hogy mai világunkban e szenvedélynek ítélt szabadidő eltöltés egyre inkább a megszállottak szórakozása lesz. De fontos, hogy ennek a rétegigénynek is helyet adjunk, hiszen része kulturális értékeinknek. IV/5. Törekvés Sakk Klubjának évi tevékenysége Csapatbajnokság: évi idény: A felnőtt csapat (12 táblán): Budapesti CSB Bilek István csoportjában a 8. helyet érte el (12 csapatból). Résztvevők (csapattagok) száma: 21 fő évi idény Felnőtt csapat (12 táblás): Budapesti CsB Bilek István csoport A csapat öt forduló után a 8. helyen áll 12 csapat közül. Résztvevők (csapattagok) száma: 20 fő A felnőtt csapatbajnokságon pályaválasztóként a Törekvés Művelődési mérkőzéseinket vasárnapi napokon. Központban rendezzük Más rendezvények: 60 éven felüliek Villám Sakkversenye október ben is sikerült a 60 éven felüliek villámversenyéhez szükséges forrásokat, támogatást megszerezni, így nem kellett megszakítanunk egy sok éve tartó, szinte egyedülálló versenysorozatot. Fontos hagyomány, hogy a versenyen nem kérünk nevezési díjat, viszont (meglehetősen szerény) pénzdíjakat tudtunk adni a legjobbaknak. Összesen 112 résztvevő jelent meg a versenyen (10 fő a mestercsoportban, 102 fő az I. osztályú csoportban. A versenyek győztesei: Mestercsoport: Dőry Jenő nemzetközi mester, Dunaharaszti MTK I. osztályú csoport: Schubert Gyula, Dunaharaszti MTK A klubnapokon, keddi és csütörtöki napokon 30 körüli létszám vesz részt az elemzésekben, felkészülésben, gyakorlásban. Ifjúsági sakkedzések, elsősorban játékosaink tanulmányi elfoglaltsága és kiöregedése miatt jelenleg inkább csak alkalomszerűen folynak. Tompa János nemzetközi mester és Bernei András FIDE mester tartják a foglalkozásokat őszétől, együttműködve a Budapesti Sakkszövetséggel és a Kőbányai Önkormányzattal, a Törekvés Művelődési Központban bonyolítottak le különféle Budapesti ifjúsági sakkversenyeket. 12

13 Budapesti Ifjúsági CSB: Hivatalos osztály: 40 fő (10 csapat) Amatőr osztály: 172 fő (38 csapat) Amatőr rapid osztály: 72 fő (18 csapat). Játéknapok száma a 2014 tavaszi idényben 6 volt. Ez, mindhárom csoport egyidejű játéka esetén 184 fő játékost és további legalább 80 kísérőt jelent. Játéknapok száma a 2014 őszi idényben 3 volt, november 8., november 22., december 6. Ez, mindhárom csoport egyidejűleg 208 játékost, küzdőt és további legalább 100 kísérőt jelent, továbbá a versenybírói gárda 15 fő tavaszán a TÖRI-KE és a Budapesti Sakkszövetség Együttműködésének eredményeként rendeztük meg a Budapesti Diákolimpia több csoportjának döntőit is. Egy-egy napon fő sakkozó vett részt a döntőkön február 22. I.-II.-III.-IV. korcsoport csapatversenyei március 7. Budapesti Sakk Diákolimpia pótdöntői I.-IV. korcsoport március 8. I.-VI. korcsoport egyéni versenyei. A nagy létszámú Diákolimpiai és IFI CSB versenyek lebonyolításában a Törekvés sakk-klub tagjai és a Törekvés munkatársai jelentős segítséget nyújtottak: teremberendezés, átrendezés, bontás, parkolási problémák megoldása, fűtői tevékenység, stb A versenyhelyiségek berendezésében és rendberakásában önkéntesek segítségét is igénybe vettük március között a Törekvésben sikeres Ünnepi Sakkversenyt rendezett a Budapesti Regionális Sakkiskola, Mészáros András nemzetközi mester szervezésében, Révész Máriusz elnök úr fővédnöksége mellett szeptember 6-án került sor a I. Budapesti Régiós Kupa sakk gyerekversenyre, amelyet Fehér Gyula nemzetközi mester, a Budapesti Regionális Sakkiskola vezetője szervezett október én a Kőbányai 1600-as Opent rendeztük meg a BSSZ-el együttműködve a TÖRI-KE önkéntes segítőivel. Sakkszakosztályunk tagjai egyéni versenyeken is részt vesznek. A nagykanizsai Országos Senior Rapid sakkbajnokságon Bernei András és Kertész Ferenc FIDE mesterek, továbbá Ivanics Frigyes mesterjelölt képviselték a Törekvést. Az erős mezőnyben Bernei András a 6. díjat szerezte meg. A március 28-április 5. közötti Budapesti Tavaszi Fesztiválon Zsatkovics Endre és Szurkos András az 1800 Élő pontos kategóriában pénzdíjas helyen végzett. Sulcz István is több alkalommal ért el elismerésre méltó díjas helyezést. A sakk klub támogatja már kőbányai és más versenyek lebonyolítását elsősorban a Törekvés sakk felszereléseinek rendelkezésre bocsátásával. Pl. Sakksuli Kupa, kerületi Diákolimpiai Sakkversenyek (X., XI., XIV., XVIII. kerület). A évi Nagytétényi Charousek emlékversenyen és a XIV. kerületi Diákolimpián Bernei András és Kertész Ferenc versenybíróként működött közre. 13

14 2014 folyamán a Budapesti Regionális Sakkiskola szombati és vasárnapi napokon a Törekvésben tartotta foglalkozásait gyermek részére. A két csoport oktatói: Fehér Gyula, Mészáros András és Pálközi József nemzetközi mesterek voltak. V. Területi közművelődési tevékenység 61. Nemzetközi VASÚTMODELL Kiállítás és Verseny Kiállítással ez évben a 100 éves 601-es, a 90 éves 424-es sorozatú gőzmozdonyokra, valamint a 40 éves MK 45-ös sorozatú keskeny nyomközű dízelmozdonyra emlékeztünk. Minden korosztály megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő kiállításrészt, a vitrinekben kiállított modellek mellett ugyanis sok érdekesség látható: - Nagyapáink korát idéző éves működő magyar, német (NDK), és orosz modellpálya. - Hagyományos terepasztalok többféle méretarányban. - Egy több mint 40 méter hosszú modulpálya, amely hazai keskeny nyomközű vasúti környezetet mutat be. Nagy János festőművész emlékkiállítás Megtiszteltetés volt a Művelődési Háznak, hogy megrendezhette a neves festőművész emlékkiállítását. Fontos feladat, hogy a tudás, a kultúra minden területén segítsék és bemutassák a múlt, a jelen és jövő alkotóit és műveiket, mert ez szolgálja mindnyájuk érdekét, a jó hangulatot, az alkotás igényét és örömét. Nagy János festőművész 1930-ban született a Szabolcs megyei Nyírvasvárin, hatgyermekes családban (egy parasztcsalád ötödik gyermekeként) Fiatalon fedezte fel Márton Lajos festőművész, akivel később együtt dolgozott a mester haláláig. A mesterrel való együttműködésüket sok gyönyörű templomkép őrzi, többek között a nyírvasvári és a solt-szentimrei templom freskói. A vasutas művészeti körben tanult Kirkmayer György mesternél. Később, amikor már felnőttként dolgozni kezdett, az ott tanultakat használta fel. Például a Május 1. Több európai országban is tanult és alkotott, ahol kiállításokon is bemutatta műveit. Leányai mindig nagyon szerették és tisztelték kitartását és művészetét, amit rendkívül nagyra értékeltek. Ennek jegyében született meg az emlékkiállítás. A képeket, jellemző a természet és a paraszti élet szeretete, rajongása a balatoni táj és környezete iránt. 14

15 Manninger Miklós Teremavató július 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Manninger Miklós tánctanár és koreográfus. Halála leírhatatlan veszteség a magyar néptánc, a magyarországi németek és különösen az általa vezetett táncos közösségek számára. Manninger Miklós művészeti vezető tánctanár és koreográfus január 3-án született Gyulán. A táncot már itt elkezdte. Iskolai évei után, 1959-ben Budapestre került. Nyolc évig volt a Honvéd Táncegyüttes tagja től vezette az újjáalakult Törekvés Táncegyüttest, melynek alapítója volt. Az együttes 1968-ban elnyerte a Magyar Televízió KI-MIT-TUD? vetélkedőjének fődíját, mely országos ismertséget és elismerést hozott. Az eltelt öt évtizedben kezei alól generációk sora, táncosok százai kerültek ki, akik vagy hivatásként, vagy életformaként választották a néptáncot. A háromszoros kiváló és arany minősítésű Törekvés Táncegyüttest 53 évig irányította. Életfelfogása, természete, alázata és szerénysége olyan példamutatás volt, mely csak a legkiválóbbak sajátja. A 70-es évek elejétől kezdve több mint négy évtizeden keresztül bejárta Európa szinte minden országát, sikert és hírnevet szerezve a magyar néptáncnak és a Törekvésnek. Mindenhol nagyon hamar megszerették, elismerték és tisztelték. Hatalmas szíve volt. Előzékenysége, udvariassága, segíteni akarása legendássá tette. Vidámsága, humora mindenkit megnevetetett. A számtalan külföldi elismerést felsorolni, lehetetlen lenne. Szinte minden fesztiválról díjjal, vagy fődíjjal tért haza a Törekvés Táncegyüttes. Szakmai irányítása alatt terebélyesedett a Törekvés Néptáncegyüttes tagsága 200 fölé. Társ alapítója a Törekvés Táncegyüttes Alapítványnak, a Hagyományőrző Néptánccsoportnak, akik évben a IV. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntőjén kiemelt arany minősítést szereztek. Az 1960-as évek végén kezdte el a magyarországi német néptánckincs gyűjtését és feldolgozását ban vette át a Soroksári Német Nemzetiségi Néptánccsoport vezetését is. Tanórák keretében több budapesti iskolában oktatott néptáncot. Koreográfusként és tánctanárként segítette többek között a Solymári, Soroksári, Tatabánya-Alsógallai és Csepeli Ifjúsági Tánccsoportokat. A solymári Herbstrosen Hagyományőrző Egyesület mellett még számtalan más tánccsoportot is támogatott tevékenységével. A magyarországi német tánccsoportvezetők számára továbbképzéseket tartott és több országos és nemzetközi táncházat szervezett. Kezdeményezésére indult el a Magyarországi Német Gyermektánccsoportok Országos Fesztiválja. Éveken keresztül szervezett táboroztatást gyermektáncosok számára Tarjánban. Tagja volt a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának. Folyamatosan gyűjtötte a még fellelhető magyar és magyarországi német táncokat és a népzenét, amelyeket koreográfiáiban újra és újra színpadra állított. Munkásságát a szakma és a közösségek is számos díjjal ismerték el: Budapestért díj, Nívódíj, Kiváló népművelő, MSZOSZ Művészeti Díj (1996), Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum Arany Dísztű a Magyarországi Németekért (2003), Soroksárért Érdemérem, Kőbányáért kitűntetés, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2010), Soroksár Nemzetiségi Díja (2013), Német Nemzetiségi Díj Solymár (2013). Hiánya elkísér minket az elkövetkezendő időben. Személye pótolhatatlan. Tele volt ötlettel, energiával, és az ő rá jellemző szakmai alázattal. Ember szeretete, türelme, humora, kedvessége sokunknak hiányzik. Emlékéhez méltó módon generációkon keresztül megőrizzük az általa tanított táncokat, amit immár a róla elnevezett táncteremben gyakorolnak a tagok. A megnyitó beszéd után - egyik legkedvesebb koreográfiájával -, a Gyertyás tánccal fejezték ki tiszteletüket a sok-sok táncos. 15

16 2014-ben is, szokásunkhoz híven nagyrendezvényeink sorát a Tavaszi Vigadalommal nyitottuk, A zenés- táncos rendezvényen Karda Bea szórakoztatta a vendégeket. A műsort követően a talpalávalót a Sétahajó bulizenekar szolgáltatta. Ötórai Tea című rendezvénysorozatunkon, szombatonként, délután 5 órától este 22 óráig a Sétahajó Bulizenekar slágereire táncolhatnak a vendégek, ahol kb fő a közönség ben Vasárnapi Dallamok címmel a Törekvés Dalkör 5 előadást tartott. A sztárvendégek között szerepelt Harangozó Teri a magyar könnyűzene kiemelkedő alakja, Kátay Zsuzsa előadóművész Bereznai Roland- előadóművész, Bokor János többszörösen kitüntetett előadóművész, a nóta császára Endrődi Éva- előadóművész Fekete Zoltán- Okány polgármestere előadóművész B. Tóth Magda előadóművész és a Törekvés Dalkör tagjai A gyermekeket május 23-án köszöntöttük vidám gyermeknapi műsorunkkal, kézműves foglalkozással. Hatalmas sikert aratott az óvodás és iskolás gyermekek körében a KORHINTA Színház előadása; a Micimackó. A zenés műsor a felnőttek számára is szórakoztató volt. Nem csak azért tartjuk fontosnak e napok Gyermeknap, stb. megrendezését, hogy szórakoztassuk vendégeinket, hanem, hogy ezen keresztül megismerhessék az intézményünkben működő csoportokat, ill. egyéb programjainkat, képzéseinket is. Kedvező áraink vagy ingyenes szolgáltatásaink segítenek az egyre nehezebb körülmények között élő emberek kulturális igényeit kielégíteni. Néptáncosaink közreműködésével idén is megrendeztük a Szent Iván éji tűzugrást (június 20-án), ahol totó várta a játékos kedvűeket, táncba invitáltuk a szülőket és gyermekeiket, lehetett íjászkodni, aszfalt rajzolni valamint az este folyamán meggyújtottuk a tüzet, melyet a népi hagyományoknak megfelelően egészség és szerelem varázslás céljából a vállalkozó szelleműek átugrottak. Eközben párosító és kiházasító dalokat énekeltek a többiek, mindig annak a párnak a nevét, aki épen a tüzet átugrotta, hogy összeénekelve őket egy pár legyenek. Péntekenként kisebb-nagyobb kihagyásokkal megrendezésre került a Péntek esti Rock and Roll Party a Classic Beat Band vagy a Csepregi trió zenekar közreműködésével, szórakozási lehetőséget biztosítva az idősebb korosztálynak is. December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás a kőbányai gyermekek, a szomszédos óvoda illetve az iskolás gyermekek nagy örömére. Délelőtt kezdődött a Ludas Matyi előadás, majd megérkezett a Mikulás, aki verssel, dalokkal, ajándékokkal köszöntötte a gyermekeket. Délután a 2. emeleti tánc gyakorlótermünkben táncház tartásával egybekötve - pedig az ifjú táncosaink várták a Mikulást, és kaptak tőle útravalót, kritikát, dicséretet. VI. Propagandamunka Rendezvényeinkről szórólapokat, plakátokat tettünk közzé. Kiemelt rendezvényeinkhez kapcsolódó meghívóinkat jó színvonalon igyekeztünk elkészítetni. Ünnepi műsorainkról és egyéb aktualitásainkról az ATV, Centrum TV és a Kőbányai Híradó rendszeresen készít riportanyagokat. Intézményünk internetes honlapjának, és online információs portáloknak köszönhetően egyre szélesebb körben tudjuk eljuttatni az általunk szükségesnek vélt információkat a közönség felé. 16

17 VII.Gazdasági-technikai lehetőségeink összegzése Az anyagi lehetőségek továbbra is szűkre szabják az intézmény mozgásterét. Ezért csak a legszükségesebb felújítási munkákat tudtuk megvalósítani. Önkénteseink, a néptáncegyüttes, versenytánc klub. pártoló tagok, és a látogatók közül a fiatalok a Ház több helyiségeiben végezték el a tisztasági festést. Az Egyesület illetve elődei /1888 óta/ a ma is használt épületben tevékenykedett ill. tevékenykedik. A közhasznú Egyesület próbál fennmaradni, terjeszteni az általa megismert, tanult kultúrát, hagyományokat, nagy hangsúlyt fektet a kor igényeinek megfelelésére. Önkéntesei és az itt tevékenykedő szakemberek egyidejűleg több feladatot is ellátnak. A fűtési időszak külön próba elé állítja a HÁZ minden alkalmazottját, önkéntesét a 127 éves fennmaradás az épületgépészeti eszközöket megterhelte itt-ott törik el egy-egy cső, romlik el egy-egy szelep. A használt gőzkazán teljesítménye kicsi, nem teszi lehetővé a 20 C fok elérését a házban 5 fok alatt. Tánctermünk, próbatermeink felszereltsége megfelelő, a szórakozáshoz szükséges hangtechnikai eszközök beszerzése, az adományokból támogatási pénzekből valósul meg. Népviseletek, táncruhák, cipők készíttetése, javítása, meglévő viseletek bővítése nagyon fontosak számunkra, mivel a fellépések színvonala ezen eszközök, kellékek megléte nélkül lehetetlen volna. A 2014-es esztendő külön nehézsége, hogy nem tudjuk ki a HÁZ tulajdonosa, hírek szerint a MÁV lemondott a tulajdonáról a kultúrházat elődeink (igénybevevők) tulajdonolták az Északi Járműjavító javítgatta, korszerűsített, a MÁV 1993-ban Rt.-vé alakult és egyetértésünk nélkül saját vagyonába apportálta az épületet, így lett a MÁV helyett a MÁV Zrt. tulajdona. Az új tulajdonostól de a MÁV Zrt.-től sem kaptunk tájékoztatást az ingatlan tulajdonosi változásról csak észleltük, hogy második felében nem kaptunk víz-, gáz-, villanyszámlát. Kérdésünkre a szombathelyi MÁV számlázók közölték, hogy ők kibocsátották a végszámlát. A 2014-es esztendő az előzőeken túl is rendkívül nehéz anyagi körülmények között ( igények alapján a nyitvatartás is) és meglehetősen szerény létszámmal nehéz évet zártunk. A munkatársainktól igen nagy erőfeszítést kívánt a megfelelő színvonalú programok lebonyolítása. Beszámolónkkal szeretnénk alátámasztani az intézmény létjogosultságát, szakmai tevékenységének elismertségét, a magyar kulturális élet változatos, sokszínű palettáján immár 127 éve tevékenykedő Törekvés Művelődési Központot. Az itt kialakult közösségek sok-sok éve bizonyítják, hogy támogatóink, a Bp., X.ker. Önkormányzat, a TEMI és a MÁV Zrt. adományozó magánszemélyek, pártoló tagok, az új tulajdonos is jó és hasznos célra fordította anyagi eszközeit Összegzés Köszönetünket fejezzük ki a Kőbányai Önkormányzatnak, TEMI vezetőségének, a kerület lakóinak, a MÁV Zrt.-nek, a MÁV minden aktív és inaktív dolgozójának, családtagjaiknak, valamennyi látogatónk és munkatársunk nevében, hogy munkánkat anyagi ráfordítással támogatták, és ez által lehetővé tették a tartalmas szakmai munkát. 3. Számviteli politika általános előírásainak bemutatása Könyvvezetési kötelezettség: A számviteli politika célja, hogy a TÖRI-KE nél olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó, egyszerűsített éves beszámoló állítható össze, amely egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. 17

18 Ennek a kötelezettségének a 2000.C. Sztv. és a 224/2000.(XII.19) Kormány rend. alapján a TÖRI- KE kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Beszámolási kötelezettség: A TÖRI-KE működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását követően a számviteli törvénybe és az egyéb ezen belül a társadalmi szervezetekre vonatkozó 224/2000 (XII.19.) kormányrendeletben meghatározott beszámolót, - a társadalmi szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját - a 4 sz. melléklet szerinti mérleget és a 5.sz melléklet szerinti eredmény-kimutatást készíti. Eredmény-kimutatás tartalma, tagolása: A TÖRI-KE által választott költségelszámolás elsődlegesen az számlaosztályban történik. A TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az egyéb szervezetek, köztestületek egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatását összköltség eljárással készíti. Kiegészítő melléklet tartalma: A kiegészítő melléklet összeállítása a évi C. Számviteli törvény ban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően történik. Könyvviteli zárlat: A TÖRI-KE-nél havi gyakorisággal készül a főkönyvi kivonat. A rendelkezésre álló számítástechnika Cobra Conto Win+ - biztosítja, hogy a tárgyhót követő hónap 28.-ig részletes főkönyvi kivonat, és költségrészletezés készüljön. A TÖRI-KE számviteli, bérelszámolási és társadalombiztosítási feladatait saját dolgozói látják el. Számlarend, számlatükör: A TÖRI-KE elkészítette sajátos feladataihoz igazított számlatükrét és számlakeretét. A speciális tevékenységből adódó könyvelési tételek számlakijelölését a szöveges számlarend tartalmazza. A vevői, szállítói számlák analitikus nyilvántartása a főkönyvi könyvelési rendszerhez kapcsolódva biztosított. Mérlegkészítés időpontja: A TÖRI-KE-nél a mérleg fordulónapja tárgyév december 31-e és a mérlegzárlat időpontja a tárgyévet követő év március 10. A mérlegkészítés időpontjának módosítását a civil tv. hatályba lépése és a támogatók igénye determinálta. Egyesületünk a támogatások folyósítása nélkül az év első- második és harmadik havában finanszírozási nehézségekkel küszködik és így az éves beszámolóját szeretné mielőbb letétbe helyezni a Tisztelt Bíróságon. Üzleti jelentés: TÖRI-KE vállalkozási tevékenységet nem folytat, mint társadalmi szervezet a törvényi előírásnak megfelelően üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. Az éves beszámoló közzététele: Az évi C. tv. a Számvitelről (továbbá a 224/2000.(XII.19) Korm. rendelet 20 (2)-(5) - nek megfelelően a TÖRI-KE-nek nyilvánosságra hozatali, közzétételi, beszámoló letétbe he- 18

19 lyezési kötelezettségének a 224/2000. Kormányrendelet 20.. (3) bekezdése szerint tesz eleget, mérlegét és az eredmény-kimutatást a TEMI-nek a jelölt határideig megküldeni, továbbá a Bíróságnak kell megküldenie elektronikus úton, a magyarorszag.hu Ügyfélkapun keresztül, valamint a TÖRI-KE honlapján is közhírré tesszük, tettük. Rendkívüli események: A TÖRI-KE-nél felmerülő szokásos mértéket meghaladó események minősítése az adott gazdasági esemény könyvelésével azonos időpontban egyedi elbírálás alapján történik. Rendkívüli bevétel-ráfordítás elszámolása tv. előírásai szerint kivéve a NAV előírást - történik. Az értékhelyesbítés elszámolása: A TÖRI-KE 2014-es évben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével. Szabályzatok: A TÖRI-KE készített leltározási, számlázási és pénzkezelési szabályzatot. A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó bizonylatok körét, rendszerét a pénzkezelési szabályzat, tartalmazza. A számviteli bizonylatok, azaz egyszerűsített éves beszámolók, valamint az azt alátámasztó főkönyvi kivonatok megőrzési ideje 8 év. Az irattározásról a TÖRI-KE elnöke gondoskodni. 4. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások bemutatása: A befektetett eszközök megfelelve a gazdálkodást a használhatóságukat, megítélve szolgáló időtartamnak kerülnek minősítésre. Az eszközök nyilvántartásba vételekor beszerzési költségen történik az értékelés, amely a beszerzési árat foglalja magában. A beszerzési ár kiszámítása s Sztv ába foglaltaknak megfelelően történik. Az immateriális javak értékelése - A vásárolt szellemi termékek (szoftver) beszerzési költségének meghatározási módja a fent említettek szerint alakul, tehát a szellemi termékért fizetett, a Sztv.-ben meghatározott tartalmú ellenérték. A szellemi termékek értékcsökkenésének leírási módja lineáris, és egyedi minősítés alapján történik. - A szoftvernél az amortizáció elszámolásának kezdete az üzembe helyezés napja, ami megegyezik a beszerzés napjával. Az amortizáció elszámolása évente lineáris módszerrel történt. A mérlegben az értékcsökkenéssel csökkentett értéket mutatjuk ki. - Az immateriális javak beszerzését a 113 főkönyvi számlákon tartjuk nyilván. A tárgyi eszközök értékelése - A TÖRI-KE ingatlannal nem rendelkezik és terveiben ilyen jellegű beszerzésként - jelenleg az általa használt, üzemeltetett épület szerepel. 19

20 - A TÖRI-KE-ben található eszközök jelentős része (számítógép, telefon, irodabútor, irodai berendezések és felszerelések) az Irodai, közösségi célt szolgáló bútorok, igazgatási berendezések és felszerelések számlán van nyilvántartásba véve. - A műszaki berendezések a számlán kerültek nyilvántartásba. - A TÖRI-KE beruházásként mutatja ki a beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat, amelyek még nem kerültek aktiválásra, üzembe helyezésre. A beruházások nyilvántartása a 151-es, 1512-es és a 161 számlákon történik aszerint, hogy a beruházás értéke a 100eFt-ot meghaladja-e vagy nem. - A tárgyi eszközök beszerzési költségébe tartozó tételek meghatározása a Sztv ban foglaltaknak megfelelően történik. Ez lesz a tárgyi eszköz bruttó értéke. Az üzembe helyezett, rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele elkülönítetten Tárgyi eszköznyilvántartó lapon is megtörténik. - Az amortizáció számításának kezdete az üzembe helyezés napja, ami általában megegyezik a beszerzés időpontjával. - A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az egyedi értékelés elve és a Társasági adó tv számú mellékletében megadott százalékok alapján számoljuk el, azaz beszerzéskor mindenkor egyedileg minősítettük azokat. - A tárgyi eszközök leltározása a Leltározási szabályzatban leírtakkal egyező módon történik. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése - Befektetett pénzügyi eszköze 2014-ben a TÖRI-KE-ben eft volt. - A befektetett pénzügyi eszközök között azokat az eszközöket kell eft-ban kimutatni, amelyeket a TÖRI-KE azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós kiadás csökkentést érjel el, illetve kezelje a 127 éves épületet. - Az alapított társaságokban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések az alapszabályban meghatározott alapításkori értéken, vagy a vásárolt és jegyzett részvények, üzletrészek, törzsbetétek, vagyoni betétek vételi értéken vannak a könyvekben; ameddig a társaság piaci megítélése a mérlegkészítés napját megelőzően legalább 1 éven belül nem csökken. Készletek elszámolásának módja: A TÖRI-KE-nek raktári készlete nincs. A vásárolt anyagok azonnal felhasználásra kerülnek, a beszerzés időpontjában költségként számoljuk el valamennyit, használatba nem vett, felhasználásra nem került anyag eszköz az év végi leltár tanulsága szerint nem maradt. Követelések értékelése: - Az áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, ÁFA-t is tartalmazó követelést a vevő által elismert (nem kifogásolt) ha nincs köztes hatósági intézkedés általunk számlázott összegben mutatjuk ki mindaddig, amíg a követelést pénzügyileg nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, veszteségként le nem írtuk. 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről CÉDRUS Közhasznú Alapítvány Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25. Adószám: 18684247-1-13 Banksz: 14700002-00500602-41129019 Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Solymár 4.Pk.60.236/1999. közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2009 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2015 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2016.02.15. Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány bemutatása

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Az közhasznú szervezet 1132 Budapest, Visegrádi utca 6. V/1. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Farkas Réka elnök Budapest, 2010. február 1. 1 1. Számviteli beszámoló ezer forint 2008 2009 A. Összes közhasznú

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 19820349-9499-521-07 Bíróság nyilvántartási szám: 60183/1989 Vállalkozás megnevezése: Etyek Községi Sportegyesület Vállalkozás címe: 2091 Etyek Körpince köz 4 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22.

Adószám: Musical-re hangolva Egyesület Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet május 22. Adószám: 198380843-1-19 Musical-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 7. Kiegészítő melléklet 2014. május 22. 1. Általános jellemzők Cégadatok Név: Musical-re hangolva Egyesület Adószáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Kick-Box Szövetség 1131 Budapest, Keszkenő u. 20. Adószám: 19652179-2-41 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. Számviteli beszámoló 2. Főbb adatok 3. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Szolnok, 2012. május 20. Szegedi György a Kuratórium elnöke

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2010

Közhasznúsági Beszámoló 2010 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2010 Adószám: 18187128-1-42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentése

2009. évi közhasznúsági jelentése 21. SZÁZADÉRT ALAPÍTVÁNY ( közhasznú szervezet ) http://www.ejk-heves.hu 2009. évi közhasznúsági jelentése Székhelye: Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29. Adószáma: 1-8579521-1-10 21. Századért

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben