Tartalom/Content: Matematika másként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom/Content: Matematika másként"

Átírás

1

2 2013. március 1. RÓLUNK SZÓL... Matematika másként Újabb két hét, újabb megpróbáltatások, újabb izgalmas programok. Ezúttal hetünket egy igazán érdekfeszítő, eseményekben gazdag nappal kezdhettük. Kedden ugyanis magyarországi tanárok és két egyetemi hallgató érkezett hozzánk az ELTE-ről (Eötvös Lóránd Tudományegyetem), hogy bemutassák nekünk a matematika szépségeit, a gyakorlatiasabb, érdeklődést felkeltő oldalát. Bevezetésképp dr. Lénárt István előadását hallgathattunk meg, aki által tudomást szereztünk a geometriai alakzatokról. Előadásában nem csak a matematika, de a történelem is szerepet kapott. A Földről alkotott korábbi elképzeléseket elevenítettük fel ḋr. Bérczi Szaniszló az eurázsiai művészetek rejtelmeibe vezetett be bennünket, s annak szépségeit fedeztük fel. Megpróbálta a díszítő művészeten keresztül bemutatni számunkra a matematikát, megismerkedhettünk a palettás díszítéssel és a szolyvai lemezzel. Szathmári Nórának köszönhetően megtudtuk mi is az a logigrafika. A logigrafikai műhelyben grafikai ábrákat, figurákat kellett megkeresnünk, melyek négyzetes hálókban voltak elrejtve. Először 5*5, majd 1 0*1 0, végül pedig már nagyban, 20*20-as táblákban dolgoztunk. Erdős János harmadikos egyetemi hallgatóval egy igazán különleges díszítő elemmel, a spidronnal foglalkoztunk, mely több, sok testből álló, spirálisan összeszerkesztett testekből áll. Mi is az a Möbius szalag, vagy Klein-féle palack? Böszörményi István előadásából kiderült. A Möbius-szalag kétdimenziós felület, aminek különlegessége, hogy csak egyetlen oldala és egyetlen éle van. A Klein-féle palack egy kétdimenziós, egyoldalú (vagyis nem irányítható) felület, amit önmagába forduló rugalmas kúpként lehet elképzelni. Nevét Felix Klein német matematikusról kapta. Ezt követően ismét dr. Lénárt István előadása következett, mely a tanulmányi programtól teljesen eltérő matematikába vezetett be bennünket. Számvitellel és számelmélettel foglalkoztunk. Végezetül elmondhatom, hogy kellőképpen lenyűgöztek minket az előadások. Mindenhol találkoztunk valami újjal, valami különlegessel. Egy percig sem unatkoztunk, előadóink gondoskodtak a jó hangulatról. Dobsa Evelin, Salánki Barbara 2

3 2013. március 1. AKTUÁLIS A székelyek és a csángók kultúrája február 2-án nagy érdeklődéssel köszöntöttük iskolánk falai között Tánczos Vilmost, a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem tanárát és docensét, valamint Pozsony Ferenc tanár urat. Erdélyből, azon belül is Székelyföldről érkeztek hozzánk. Mindketten nagyon érdekfeszítő és izgalmas előadással készültek, amit mi odafigyeléssel és érdeklődéssel hallgattunk. Az első előadás, amit Pozsony Ferenc tartott, Székelyföldről és a székely emberek mindennapjairól, kultúrájukról szólt. Előadásából megtudhattuk azt, hogy a székelyek egy nagy etnikai tömböt alkotnak Románia közepén, ami nem mindig volt így, hanem június 4-e után, a trianoni döntés értelmében került Románia uralma alá, az addig Magyarország szerves részét képező terület. Továbbá azt is megtudtuk, hogy honnan származnak, és milyen funkciókat láttak el a székelyek. A székelyek eredetével kapcsolatban két feltételezés létezik. Az egyik szerint a székelyek Csaba királyfi népe. Ez az állítás a székelyek nemzeti himnuszában is megmutatkozik. A másik feltételezés szerint török eredetű népek voltak. Az az egy dolog azonban biztos, hogy katonanépség volt. A magyar királyok részéről függetlenséget kaptak, amiért cserébe a határvédelem volt a kötelességük. Bármikor készen kellet állniuk Magyarország védelmére, az esetlegesen kelet felől érkező mongol-tatár betörésektől, de a törökökkel szemben is. A székely társadalom három részből épült fel. Voltak a főnépek, ők a nemesi osztálynak feleltek meg. Híresebb családok az Aporok, Kálnokiak, Mikók, Lázárok. A főnépek után következtek a lófők. Ők nevüket onnan kapták, hogy ha bármilyen hadiesemény volt, ők lóháton vonultak oda. A következő réteg a gyalogoké. Nevükből logikusan kilehet következtetni, hogy gyalog, menetelve mentek a csatákba. A székely társadalom még egy érdekessége, hogy nem volt a falvak lakóinak saját földjük, hanem közösen művelték meg a falu tulajdonában álló földeket és szétosztották a megtermelt javakat június 4-e után nagy számban vándoroltak el Székelyföldről. Napjainkban körülbelül magyar él Székelyföldön. Az első előadást követte a nem kevésbé érdekes második, amit egy tízperces szünet előzött meg. 3

4 2013. március 1. AKTUÁLIS A szünet után ismét összegyűltünk iskolánk zsibongó termében, ahol Tánczos Vilmos tanár úr tartott előadást a moldvai csángók archaikus népi kultúrájáról. A csángók egy igazán különleges kultúrával rendelkező kisebbség Moldvában. Felettébb furcsának és szórakoztatónak tűnik a nyelvhasználatuk, például a dió az ő nyelvhasználatukban dzsió, és a gyerek dzsermek. Igazán értékes dolgokat képviselnek ők, bár mára a fiatalabb nemzedék vagy nagyon keveset, vagy egyáltalán nem beszél magyarul. Kultúrájuk érdekessége, hogy utánozzák Krisztus szenvedését, mert hitük szerint ezáltal üdvözülnek. Nagyon szép és értékes imádságokat őriznek népi folklórjukban, főleg idősebb emberek. Ezeknek az imádságoknak a nyelvezete a középkori magyaréval egyezik meg. Mindkét előadás nagyon szórakoztató és izgalmas volt. A két előadás három órán át tartott. Az előadó tanár urak kérdéseire helyesen válaszolók ajándékkönyveket kaptak, amelyekkel az érdeklődök elmélyíthetik tudásukat a témával kapcsolatban. Az iskola is kapott egy értékes könyvcsomagot, amit iskolánk lelkészigazgatója, Tóth László vett át és megköszönve azt, felhívta a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg nemzeti értékeinket, és érdeklődjünk a magyar nemzetiségű társaink helyzete felől. Hosszan tartó hangos tapssal köszöntük meg az előadást és a bölcs szavakat. Hálásak lehetünk az ilyen előadásokért, mivel ezek építik jellemünket, fejlesztik tudásunkat. Köszönjük! Domokos Dániel Író - olvasó találkozó a Nagyberegi Református Líceumban A napokban nagy megtiszteltetésben részesültek a Nagyberegi Református Líceum diákjai, hisz február 20-án intézményünkbe a Szépírók Társaságának tagjai, neves írók, költők tettek látogatást. Az író-olvasó találkozón Bán Magda irodalmi szerkesztő, újságíró, Kerékgyártó István író, jogász, Babiczky Tibor, a 2008-as Junior Prima díjat elnyerő költő, és Kéri Piroska, a társaság alapító tagja jelent meg köreinkben. A találkozót tervezetten órai kezdettel nyitotta meg Kovács András, Líceumunk magyar nyelv és irodalom tanára. Beszédében köszöntötte a vendégeket, diákokat, és felhívta a figyelmet a Himnusz születésének évfordulójára, illetve az anyanyelv világnapjára, ezzel ünnepi keretekbe helyezve a rendezvényt, majd felvezette a végzős osztály tagjait, akik dalos, verses köszöntőjükkel emlékeztek meg az anyanyelv világnapjáról, a központba természetesen a magyar nyelvet állítva. A végzősök műsorát követően Kéri Piroska kapott szót, aki óta alapítótagja a Szépírók Társaságának, s szívesen mutatta be azt. Beszédéből megtudtuk, hogy a Társaság tagjainak a száma a mai napra 1 50 személyről 350-re növekedett. Magyarország határain belül, s azon túl egyaránt vannak tagjai. A Vajdaságból és Felvidékről olyan írók, költők csillogtatják meg tehetségüket, mint például Tolnay Ottó, Bánya János, 4

5 2013. március 1. AKTUÁLIS Grende Ágnes, és még sokan mások. A Társaság munkájában a legidősebb nemzedék tagjai is részt vesznek: Gergely Ágnes, Takács Zsuzsa, Nemes László. A Szépírók Társasága munkájának népszerűsítése érdekében 2005 óta A könyv utóélete című programjával járja a vidéket. Látogatásaik során már többször megfordultak Kárpátalján - Beregszászon, Nagyszőlősön - is. A Társaság kapui természetesen ma is nyitva állnak a fiatal tehetségek előtt, szeretettel várják, toborozzák őket. Munkásságukról többet megtudhatunk a internetes oldalon, valamint már a facebook közösségi portálon is. Kéri Piroska szavait követően egy kerekasztalbeszélgetésbe csöppentünk, ahol Kerékgyártó István és Babiczky Tibor osztották meg gondolataikat, Kéri Piroska kérdéseinek vezetésével. Először Kerékgyártó István bemutatására került sor, akiről megtudhattuk, hogy kalandos élete volt: dolgozott jogászként, az üzletember szerepét is magára öltötte, sőt a politikában is jártas személy, de végül 47 évesen az írásban lelt igazi önmagára. Talán épp az Úr rendelte így sorsát, mert a gazdag hétköznapi tapasztalatok ihletik műveit. Az író több műve is nagy sikert aratott. Rükverc című regényét színpadi formában is megtekinthetjük. A mű főszereplője Vidra Zsolt, hajléktalan, akinek halálától a születése felé haladva ismerhetjük meg életét. A holttestét vizsgáló boncnok sérüléseiből következtet élete történéseire. Részletet is hallhattunk a műből, mely leírja a jólétből való lesüllyedés egyik fő okát, ami nem más, mint anyja őrülete elől az alkoholizmusba való menekülés. Ismeretes, hogy Kerékgyártó István nagy örömmel alkalmaz tájszólásokat. Közel áll szívéhez gyermekkora színhelyének, Kaposvárnak a nyelvezete. Ezt a stílust alkalmazza Trüffel Milán című nagysikerű regényében is, melyből szintén hallhattunk részletet: Trüffel Milán, az épp börtönből szabaduló szélhámos szembesül azzal a ténnyel, hogy gyámja meg akar szabadulni tőle. A mű Tabánban játszódik, ami rendkívüli módon mutatja be az akkori dualista kort, a boldog, új világot, a mulatók, kocsmák világát. Trüffel Milán életkörülményeire való tekintettel felmerült a kérdés, hogy valyon alakíthatja-e az ember az életét, vagy nem dönthet sorsa felett? Azzá válik, amivé születik? Környezete alakítja-e? A kérdésre Kerékgyártó István saját tanulsággal tudott válaszolni. Hiszi, hogy az embernek van döntési lehetősége. Van, hogy az ember a rossz választás mellett dönt, de a kockázat a siker velejárója, a jó döntések viszont valószínűleg pozitívabb irányba fordítják az életet. A legtöbb ember azonban fél a változásoktól, ezért hagyja, hogy magával ragadja az ár, nem irányítja sorsát, sorsa irányítja őt. Szóval nem kell félnünk, ha választások előtt állunk, hozzunk bátran döntéseket. A beszélgetés további részében Bán Magda Babiczky Tibort szólította meg, aki mesélt dalszövegírói munkásságáról, ami nagy hatással volt rá. Volt alkalmunk meghallgatni az egyik általa írt dalt. Folytatás a 10. oldalon 5

6 2013. március 1. KíNPAD Kínpadon Szanyi György lelkipásztor 1) Mikor és hol született? Hová járt iskolába? Meséljen kicsit a Líceum előtti éveiről április 27-én születtem, Palágykomorócon, az Ungvári járásban. Itt végeztem általános iskolai tanulmányaimat a 8. osztályig. A 9. osztály elején édesanyám valami okból kivett az iskolából, s szeptember 1 4-e körül a Dayka Gábor Középiskolában, Ungváron folytattam tanulmányaimat. Nagyon szerettem azt az iskolát. Úgy is terveztem, hogy ott fejezem be a középsulit. A közösség is hamar befogadott falusi létemre; azt mondták, ugyanolyan lökött vagyok, mint ők. Meg az első nagy szerelem is ide kötött. Nagyon szép év volt. Semmi okom nem volt otthagyni a Daykát. 2) Azt már sokan tudhatják, hogy a Tiszteletes a Líceum diákja volt, de azt szinte senki, hogy miért pont a Líceumot választotta. Meséljen kérem erről! A lelkészem, Balogh János, hívta fel a figyelmemet arra, hogy van egy református iskola, s ha lelkész akarok lenni, oda kell mennem. Igaz, hogy volt egy elindulásom Isten felé ban, de annyira nem volt kiforrott elhívásom a lelkészi pályára. De elmentem megpróbáltam a felvételit, ha sikerül sikerül, ha nem akkor nem. Sikerült, azóta sem bánom, mert Isten akarata volt ez. 3) Szeretett a Líceumba járni? Milyenek voltak a tanulmányi évei, tanulmányi eredményei? Milyen volt régen a Líceum...erről talán ön, egy második évfolyamos diák tudna a legjobban mesélni. Nagyon szerettem a Líceumot, bár elég nehéz lehetett a tanároknak velem, de azóta is hálás vagyok nekik, hogy megértették kamasz kicsapongásaimat. Amennyire szigorú volt az akkori Líceum, annyira volt egy igazi nagy család, persze sokszor konfliktusokkal. De én jól éreztem ott magamat, s nagyban befolyásolta az ottani nevelés a későbbi életemet. Tartást, alapos tudást adott. Keresztyén hitemben megerősödtem, sőt lhívásomat is itt kaptam. A tanáraimra nagyon nagy szeretettel emlékszem. Embert faragtak belőlem. Kellett. Csak egy dolgot: akkoriban nem volt fekete pontozás, hanem vacsoramegvonás vagy ilyesmi volt a büntetés. Dolgozni nem büntetésből dolgoztunk, hanem mert akkor épültek a dolgok, s mi besegítettünk, ez nem volt kérdés. Szilenciumra sokszor holt fáradtan estünk be, mert egész szabadidőben téglát pakoltunk. De egy cseppet sem bánom. Egy szülőértekezleten az egyik lányos apuka azon panaszkodott, hogy mennyire nem bírja a lánya a terheket, de az egyik barátom apja azzal válaszolt: hadd tanuljon a pulya, azért jött ide; nem volt pardon. 4) Tudja hasznosítani a Líceumban tanultakat az életében? Milyen hatással volt a jövőjére? Mikor döntötte el, hogy lelkész lesz? És mi vagy Ki vezette rá? Én könnyen vettem a tanulást, szerintem az élbolyban voltam, de Malvinka néni jobban tudná megmondani... öndicséret gyalázat. De könnyen vettem az akadályokat. Kedvencem a biológia és a matematika volt. Kezdetben az orvosi felé is kacsintgattam, de Isten ebbe beleszólt. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a líceumi éveimről, ami lehet, hogy sokakat megdöbbent, de nekem életem egyik legszebb szakasza. 6

7 2013. március 1. KíNPAD A lelkészi pályára senki sem beszélt rá. Szilágyi Lajos inkább lebeszélt, s matematikust akart faragni belőlem, Malvinka néni biológust. De Isten elhívásához ragaszkodtam már akkor is. 5) Foglalkozik mással is, mint a lelkészi hivatás? Van hobbija? Sajnos a lelkészség mellett nem nagyon tudok mással foglalkozni. Sokszor mondom, hogy a munkám a hobbim is. Valamikor régen festettem. S akkoriban biztattak is. Már előkészítettem egy-két vásznat. Remélem, sikerül egy kicsit belefeledkeznem. Érzem, hogy kell egy kis más is. 6) Ha már a hétvégén a férfiakról és nőkről volt szó...milyen a kapcsolata a feleségével, meséljen kicsit a családjáról! Szeretem, s nagyon hálás vagyok érte. Nem tudom és nem is akarom elképzelni a jövőmet nélküle. A feleségem erdélyi születésű, s eléggé messzire hoztam el a szülőfalujától. Vállalja velem az életet. Olyan társam, aki biztos hátteret biztosít nekem a szolgálatban, ifjúsági munkában. Nélküle nem tudnám azt a temérdek szolgálatot elvállalni. Három lánnyal ajándékozott meg eddig Isten bennünket; Lídia 1 2, Ketura 9, Réka 6 éves. 7) A jövő...van még cél, amit el szeretne érni, tervei? Egyetlen célom, hogy Isten akarata szerint éljek. De ha álmokról is beszélhetek, az egy olyan református gyülekezet, amelyben Isten alapítóként használt. Terveim között szerepel, mint KRISZ elnök ebben az elnöki ciklusban átadni a vezetést a következő generációnak. Ha ez sikerül, elégedett leszek ezen a területen. Nagy tervező és álmodozó vagyok, de egyenlőre ennyit ezekről. 8) Mit üzenne a diákoknak? Használjátok ki a Líceum adta lehetőségeket tanulásban és hitben egyaránt. Nem fogjátok sohasem bepótolni azt, amit most elmulasztotok. Ajándék, hogy itt tanulhattok, legyetek hálásak, és ne rinyáljatok állandóan! Pártos Dávid Verselés-A kereszt Mindenkinek van egy keresztje, amit vállán visel, hordoz. S addig rajta és vele is lesz, míg el nem ér a Megváltóhoz. Bizony nehéz rajta a teher, van, hogy az ember már a földön hever. De nem lehet belőle lefaragni, mert a szakadékon nem tudsz átmenni. Nem tudsz átmenni, mert túl rövid lesz, s nem fog végig érni. Vinned kell híven, olykor megfáradva, de így jutsz a kegyelemhez! Majd akkor nem érzed milyen nehéz, ha majd a mennybe mész. Megkönnyebbül vállad a kereszt alól, ha Krisztusban bízol! S ha bízol benne, ő felemel, kereszted elveszi, s ez lesz a jel. Megszabadít a terhektől, a kereszttől, s örök életet ad a Megmentő! Bahus Réka 7

8 2013. március 1. FEJTÖRŐ Tartalom/Content: március 1. FEJTÖRŐ A i szám helyes megfejtői közül Fancsik Annamária nyerte a bögrét. Gratulálunk! A jelenlegi rejtvények helyes megfejtői között egy tábla csokoládét sorsolunk ki, valamint egyedi és meg nem ismételhető akciónk keretében egy rubik kockát! A megfejtéseket kérjük behozni a szerkesztőségbe március 8-ig! A két rejtvény csak együtt érvényes! Grafilogika-Mi van a képen? Mivel az ELTE-s tanárok kíváló februári előadásai, és különösen Szathmári Nóra logigrafikai rejtvényei és rajzai után, már minden líceista érti ezt a műfajt, íme egy kis ízelítő. De ha mégis megkoptak volna az emlékeink, akkor röviden a szabályokról: A számok darabszáma a sorok elején és az oszlopok tetején azt jelenti, hogy a sötét négyzetek hány csoportban helyezkednek el. (Például ha az egyik oszlop tetején a 2,3,1,5 számok vannak, ez azt jelzi, hogy abban az oszlopban a sötét négyzetek négy csoportban helyezkednek el.) Maguk a számok azt jelzik, hogy az egyes csoportok hány sötét négyzetet tartalmaznak. (Például az első oszlop tetején levő 2,3,1,5 számok azt jelentik, hogy az első csoportban 2, a következőben 3, majd 1 és végül 5 sötét négyzet van.) Hétvége a javából Mit olvashatunk a kiemelt sorban? Meghatározások: 1. A zsírok és szénhidrátok mellett fontos táplálék a szervezetünknek? 2. Ki tartott előadást a fiúknak a lelki tisztaságról? 3. Ki az a borzsovai lelkész, aki előadást tartott a fiúknak? 4. Ki tartott előadást a lányoknak a lelki egészségről? 5. lehetséges annak, AKI HISZ!!!!!!!! 6. A lányok fő témája a hétvégén? 7. Jelenleg melyik faluban szolgál Tihor Melinda? 8. Miből kell fogyasztani a szervezetünknek a legtöbbet? 9. Ki tartott előadást a lányoknak első nap? 1 0. Hogy hívják Taraczközi Mónika legidősebb gyermekét? 1 1. Melyik faluban él Tihor Melinda? 1 2. mégis felém fordul arcod, Uram hallod ha kiálltok, és azt mondod nekem 1 3. Vasárnap megrendezett délutáni program? Kovács Anna 8 9

9 2013. március 1. AKTUÁLIS Folytatás az 5. oldalról A beszélgetés folyamán az író kitért a krimi és a zsánerregény világára. Az emberek mindig is szerettek a rideg valóságból olyan olvasmányokba menekülni, ahol az igazság kiderülése játssza a főszerepet. Beszélt Agatha Cristhie és Ramond Chandler nagyhatású regényvilágáról, de a magyar krimiírókra- Rejtő Jenő, Csabai László- is felhívta a figyelmet, kik méltón képviselik a magyar krimi világát. Végül megismerkedtünk a költő néhány versével is - Fejadag, Homlokránc, Napkeleti utazás, Napnyugati utazás, A köd - melyek történeteket vetítettek a hallgatók elé, néhol szomorú hangvételűek, mégis léleküdítő, elgondolkodtató alkotások. A kerekasztal-beszélgetés végeztével újra a diákok kerültek a középpontba, hisz a Nagyberegi Református Líceum falain belül is találkozunk fiatal költőkkel. Közülük néhányan elég bátorságot összeszedve bemutatták alkotásaikat. Barta Kitti, végzős diák a Higgy, remélj, szeress című versével az élet legfontosabb dolgaira hívta fel a figyelmet, köztük az Istenbe vetett hit, a remény, és az egymás iránti szeretet fontosságára, míg Bahus Réka Magyarnak lenni a hazáért, Varga Bettina Haza, és Barta Dénes A dicső Kárpátok című verse (Orosz Barbara előadásában) a hazaszeretet, a magyarságunk megőrzése fontosságáról szóltak. A műsor végén lehetőségünk nyílt saját kérdéseink feltevésére, melyek során megtudtuk, hogy miért fontos Kerékgyártó István és Babiczky Tibor számára az irodalmi költészet. A válaszok nagyrészt hasonlítanak: így fejezik ki érzéseiket, ehhez értenek. Továbbá nagyon fontosnak érzik a magyar kortárs terjesztését a fiatalok között. Arra a kérdésre, hogy kiknek szólnak műveik, szintén hasonló választ kaptunk. Nem különböztetik meg, hogy kik olvassák műveiket, annak örülnek, ha mindenki olvassa őket, hisz a fiatalok és idősebbek egyaránt tanulhatnak belőlük. Nagy hálával tartozunk elsősorban Istennek, hogy megrendezésre került a találkozó, továbbá köszönetet kell mondanunk Bán Magdolnának, Kéri Piroskának, Kerékgyártó Istvánnak, Babiczky Tibornak, hogy eljöttek hozzánk, és segítenek közelebb kerülni anyaországunk kultúrájához, sokat tanulhattunk tőlük. Végül, de nem utolsó sorban megköszönjük Kovács András fáradtságos munkáját, kinek erőfeszítései nélkül nem jöhetett volna létre a találkozó. Isten további áldását kérjük a Szépírók Társasága, Kovács András, s mindazok életére és munkásságára, akik lehetővé tették az író-olvasó találkozót a Nagyberegi Református Líceum falain belül. Brekócki Evelin Miklya Luzsányi Mónika - Titkoskönyv Egy olyan könyvet ajánlunk most, amelynek olvasása felüdíti a lelket, ami nektek most nagyon is aktuális. Vajon mi lehet a legfontosabb kérdés egy olyan családban, ahol három tizenéves éli hétköznapjait? A válasz természetes: a SZERELEM. A Titkoskönyv őszinte hangú, izgalmas kamaszregény a szerelem szépségeiről és veszélyeiről. A történet egy keresztyén családban játszódik, ahol három kamasz tanulja meg, hogy lassan fel kell nőlni. Nem csak lányoknak! Kapható a BeregszásziReformátus Könyvesboltban! 10

10 2013. március 1. HITÉLET Fiú/lány csendeshétvége az NbRL-ben A hétvégét talán nem mindenki várta, de szerintem mindannyian kellemes tapasztalattal nézhetünk vissza rá, hiszen sokat nevettünk, és sokat tanulhattunk az előadásokon. Első nap Szanyi György előadását hallgattuk végig, aki igazából vegyes, fiúknak és lányoknak szóló előadásra készült, de így is elsöprő előadást tartott a férfi szerepéről általánosságban és a családban. Az előadást imával kezdtük, majd kérdésekre válaszoltunk. Közösen jöttünk rá, hogy már születésnél eldől ki férfi és ki nem, de nem biztos, hogy aki férfi az tényleg férfi. Mert a szentírás azt mondja férfivá válni kell. Megtudhattuk, hogy a férfiasságnak két síkja van: horizontális és vertikális. A horizontális nézetben akkor férfi a férfi, ha mellette van a nő, mert másképp nem igazán kell csillogtatnia férfiasságát. Egy szó mint száz NINCS FÉRFI NŐ NÉLKÜL! Abban mutatkozik meg igazán a férfiasság, hogyan viszonyulunk a nőhöz, de erről majd később. A másik nézet a vertikális ez a férfi és Isten kapcsolatát jelenti. A férfi Istennel való kapcsolatában nem feltétlen az mutatkozik meg, hogy férfi vagy nő, hanem az, hogy milyen férfi. Ezt a bibliából vett férfiakkal tudnánk példázni: Ábrahám barátja volt Istennek, Mózes alkalmatlannak tartotta magát, Gedeon kételkedő volt, Jeremiás őszinte. Találhatunk valami közöset ezekben a férfiakban. Isten mindannyiukra fontos feladatot bízott, embereket vezettek, bátrak voltak és megtették, amit Isten kért tőlük, amit kellett. Isten a férfit vezetőnek teremtette, de csak akkor vezethet, ha tudja merre megy. A nő szerepe a családban, hogy támasza legyen a férfinak. Egy család akkor működik jól, ha a házasság jól működik. Ha egy férj és egy feleség nem tudja mi a szerepe a családban, akkor a gyerek sem fogja tudni, és ez ahhoz vezet, hogy a gyerek kijátssza a szülőket egymás ellen és később táptalaja lesz egy hasonlóan rossz családi felépítésnek. Egy érdekes eseménysorozaton vehettünk részt a hétvégén itt, a Líceum falai között. Péntek délután kezdődött az egész. 1 6:00-kor volt az első program. Mi lányok bementünk a 8. osztályba, és félkörbe ültünk, majd elkezdte az előadást Tihor Melinda, a hétvége első felszólalója. Figyelemmel kísértük, mivel nekünk szólt, a téma pedig a divat volt. Megtudtuk hogyan alakult ki, milyen stílusokat képviselt, vizsgáltuk a fejlődését. Nagyon sok érdekes dolgot tanulhattunk, amit később gyakorlatba is átvezettünk Éva tanárnővel. A napot pedig estefelé együtt, lélekfrissítővel fejeztük be. A második nap, reggel 1 0:00-kor kezdődött. Ismét bevonultunk a lányokkal a 1 0. A osztályba és meghallgattuk az aznapi első előadást, amit Balázs Beatrix tartott az egészséges táplálkozásról. Megtudtuk mit lehet enni és mit nem, miből mennyit, hogy egészséges legyen. Többet kell sportolni, és nem szabad fogyókúrázni. Utána ismét csoport beszélgetésre mentünk, majd egy új program várt ránk. 1 4:00-tól Taraczközi Mónika lelkésznő tartott beszámolót az egészséges lelki életről, ami mindenkiben mély nyomot hagyott. Megtudtuk, hogy Isten az élet, nem pedig az egészség Istene. Ahhoz, hogy egészséges lelki életet tudj élni, felsoroltunk pár fontos dolgot, de a legfőbb 3 dolgot kell kiemelni. A legfontosabb 3 dolog az egészséges lelki élethez: 1. Isten közelsége; 2. hit; és a 3. legfontosabb dolog a szeretet. Isten soha nem hagy minket cserben, főleg ha ezt a 3 dolgot megtesszük. 11

11 2013. március 1. HITÉLET A férj legfontosabb feladata: szeresd feleségedet, ha valaki ezt állítja nem a levegőbe beszél, hisz a bibliából idéz. Két fontos szempont a férfit tekintve, ha vezetésről van szó: a) a vezetéshez felhatalmazás kell b) ismerni kell a technikáját A férfi agy: amire gondol, arra gondol ha vezet, akkor vezet. Női agy: Gondol valamire és közben még sok-sok dologra. A férfi mondhatjuk vezetésre van tervezve. Könnyebben tud dönteni. Gyakorlat kell! Befizeted a tandíjat. A férfinak meg kell tanulnia vezetni. Ahhoz, hogy valamiben gyakorlott légy kellenek a hibák is, ne ijedj meg, ha néha hibázol, ez hozzá tartozik. Fontos: a pénzt nem nagyítóval kell keresni, tanulj meg dolgozni is! A családod neked kell majd ellátnod! Az utolsó de lényeges tanítása az előadásnak az volt, hogy a férfi a család papja. Neki kell a család lelki dolgait ápolnia és kézben tartania. Az előadás végén tehettünk fel kérdéseket is, és az alkalmat imával zártuk. Szombaton Páll László tiszteletes tartott előadást először arról, hogy milyen a férfias gondolkodás, viselkedés, majd arról hallhattunk milyen a büszkeség az ige fényében. Először elevenítsük fel az első előadást. Férfias magatartás, gondolkodás: Mit jelent számunkra hogy férfiak vagyunk/leszünk? Ez a kérdés volt az első amelyet hallhattunk és talán hirtelen jött, de próbáltunk helyt állni és végül meghatároztuk, hogy mi nem annyira fontos egy férfiban? Pl. nem annyira fontos a tekintélyt parancsoló has, a bajusz, de fényűző ház vagy autó sem kell hozzá! Ha nem futott be akkor értéktelenebb? A válasz: NEM. A férfinak büszkének kell lennie a családjára...vagy mégsem? Szégyen büszkének lenni a családra? Azt kell mondanom büszkének kell lennünk a családunkra, a bibliában a férfiak büszkék a családjaikra. És ami nagyon fontos, később úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, hogy ezt érezzék is. Ne csak a kocsmában koccintsunk rájuk. Ezután ismét csoport beszélgetés következett, a mi drága Éva tanárnőnkkel zajlott, mit is tanulhattunk ezen az előadáson. Nemsokára kaptunk egy kis szabad időt, majd 1 7:30-tól egy érdekes vetélkedőn vehettünk részt. Mindenkit beosztottak a saját csapataikba és kezdődhetett a nagy összecsapás. Ezen a vetélkedőn megtanultunk együtt játszani, és összetartásban dolgozni, hiába vegyesen voltunk, sőt ez volt a legjobb a dologban. A nagy mérkőzés után, elmentünk vacsorázni, majd utána mindenki bement a zsibongóba a saját székével és egy nagyon tanulságos családi kalandfilmet nézhettünk meg, aminek a címe Alaszka volt.. Az utolsó napot egy különleges istentisztelettel kezdtük, amit Tóth Zoltán tanár úr tartott. Ezután le mehettünk a kollégiumba pihenni. Később az utolsó előadásra is sor került, ami 1 4:30-kor kezdődött, és ismét Tihor Melinda szolgált közöttünk, és tartott nekünk egy igen-igen tanulságos kis előadást, amiből reméljük minden lány tanult valami fontosat. A téma pedig az volt, hogy : "Értékes vagy!" Ezzel a témával kapcsolatban megnéztünk egy videót is, ami a foltmanókról szólt. Az egész videó mondanivalója az volt, hogy volt egy foltmanó akit Panchinellonak hívtak, akit kiközösítettek a többiek, mert nagyon ügyetlen volt, és aki ügyetlen volt arra mindig ragasztottak egy szürke foltot, aki pedig ügyes volt, az mindig kapott egy csillagocskát. Ez a Panchinello, nem akart már több foltot kapni, így elment a készítőjéhez, akitől tanácsot akart kérni. 12

12 2013. március 1. HITÉLET És ami nagyon fontos, később úgy kell nevelnünk a gyermekeinket, hogy ezt érezzék is. Ne csak a kocsmában koccintsunk rájuk. A két előadás között a tanultakat mélyíthettük el Tóth Zoltán és Gajdos Rudolf tanár urakkal, kérdéseket tehettünk fel és élvezhettünk némi szabadidőt is. Egy érdekes példával illusztrálta az elmondottakat fogott egy üres poharat és megkért valakit, hogy köpjön bele, majd azt kérte tőle is és másoktól, hogy igyák meg, de nem nagyon vállalkozott a feladatra senki ez azt mutatja, hogy sokszor még attól is undorodunk amit mi magunk csináltunk. A hétvége rám nagy hatással volt és szerintem másokra is. Remélem áldásosak voltak az alkalmak. Pártos Dávid 13 Mikor belépett az uraság már várta. Panchinello elmondta, hogy nem szeretne már több szürke pontot kapni, mert őt mindig kigúnyolják a többiek. Az uraság azt mondta Panchinellonak, hogy az, akit nem érdekelnek mások, azokon nem maradnak rajta a pöttyök, hanem leesnek, hisz nem foglalkozik Kis szabadidő után vetélkedtünk egymással, vegyes csoportokban (fiú-lány, idősebbfiatalabb), s kisebb technikai problémák után Legyen ön is milliomost játszottunk. Bibliai kérdésekre kellett válaszolni. Először nők jellemzése alapján kellett eldönteni kiről is van szó, majd férfiakra kellett ráismerni. A játék első fele holtversennyel zárult, aztán plusz kérdések következtek játékon kívül, de hogy őszinte legyek a végén már nem tudtam ki is nyert, de ez talán nem is fontos, hisz a legfontosabb a részvétel és, hogy jól szórakoztunk. A vasárnapot ifjúsági istentisztelettel kezdtük, amit Tóth Zoltán tanárú tartott. De amiből a diákok is kivették a részüket úgy, mint imádkozás és igeolvasás. Az alkalmon Ráczkövy Éva tanárnőgitárral szolgált. Végül jött a régen a várt vasárnapi előadás a testi lelki tisztaságról. Szilágyi Károly tartotta ezt az előadást, közvetlen és odamondogató stílusával talán a legjobb előadó volt a témához. A vezérfonal a 2Tim 2,22 volt, azaz Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Akárhová megyünk azt halljuk mit nem szabad, de ne feledjük, Jézus hagyta meg ezeket a dolgokat beszédeiben, az igében. A bibliában meg van írva, hogy amit az Isten kimondott, az úgy is marad. mások véleményével. Elég ha azzal foglalkozol, aki elfogad téged olyannak amilyen vagy, és a készítője, az uraság elfogadta őt, mert fontos volt a számára. Ettől a kis foltmanó nagyon boldog volt. Ebből levonhattuk a tanulságot, miszerint mi is értékesek vagyunk. Isten alkotásai vagyunk, Ő a mi alkotónk, aki úgy szeret minket ahogy vagyunk, aki teremtett minket, és olyannak alkotott, amilyennek Ő szeretett volna. Isten tulajdonai vagyunk. Ez felbecsülhetetlenné teszi az értékeidet. Isten az, akinek gondja van ránk, és mi A hétvége megkoronázására több órányi szabadidő következett, amit kihasználhattunk arra, hogy érdekes ruhakölteményeket gyártsunk. Este aztán sokak örömére divatbemutató következett, ahol minden osztályból képviseltette magát több ember is. Érdekes és vicces megoldásokat láthattunk. A ruhák mind műanyagból, papírból és zacskókból, esetleg ágakból és CD-kből készültek. boldogok lehetünk, mert az övéi vagyunk. Ne figyeljünk arra, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy mit mondanak, figyeljünk inkább arra, hogy Isten mit mondd rólunk. Ne feledjétek el, amiket tanultatok, és mindig legyen előttetek az, hogy Fontosak vagytok még ha ti nem is gondoljátok így. Vigyázzatok mindig egymásra, és tartsatok össze. Barta Kitti

13 2013. március 1. SPORTSZELET Az elmúlt időszak sporteseményei Allegri visszahozta a földre a marslakókat A spanyol sajtó szerint a Barcelona futballcsapatára nem lehetett ráismerni a Milan elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen, azonban valamennyi médium még a köztudottan Real Madrid-közeli Marca is megemlíti, hogy kezezés előzte meg a piros-feketék első gólját. Az olasz lapok a Milan dicséretével vannak tele, bár a torinói Tuttosport a címlapján a juventusos Claudio Marchisiót idézi a vezető helyen. Mourinho: Megtanultuk a leckét a Barcától - nem szimulálunk Nem akármilyen hét vár a Real Madrid labdarúgócsapatára: kedden a Barcelona (Királykupa, idegenben), szombaton a Barcelona (bajnokság, otthon), jövő kedden a Manchester United (BL, idegenben) lesz az ellenfele José Mourinho vezetőedző e csatákról beszélt hétfői sajtótájékoztatóján. A gránátvörös-kékeket irányító Jordi Roura kissé aggódik a ma esti találkozó játékvezetője miatt. Udinében sem szakadt meg a Napoli rossz szériája Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 26. fordulójában az Udinese hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Napolival. A nápolyi együttes sorozatban ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen, és jelenleg hat pont a hátránya a listavezető Juventusszal szemben. Az esti mérkőzésen a Lazio 2 0- ra legyőzte a Pescarát. Huszti betalált, de a Hannover megint nem tudott nyerni A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 22. fordulójában Huszti Szabolcs góljával vezetett a Hannover a Nürnberg otthonában, ám végül 2 2-re végződött a találkozó a házigazdák a 92. percben egyenlítettek. A két, egyaránt pocsék formában levő csapat esti találkozóján a Stuttgart 1 0-ra nyert a Hoffenheim otthonában a meccsre nem is nevezett Hajnal Tamás nélkül. A király visszatér! O'Sullivan folytatja pályafutását Megkönnyebbülhetnek a sznúker szerelmesei: Ronnie O'Sullivan nem azt jelentette be, hogy végleg visszavonul, hanem azt, hogy visszatér. A négyszeres sznúkervilágbajnok sportoló legutóbbi mérkőzése a győztes világbajnoki finálé volt még májusban, az angol a mai sajtótájékoztatóján elmondta, megpróbálja megvédeni vb-címét. Forrai Sándor Rovásírásverseny(KMCSSZ szervezésében) Időpont: :00 ó Helyszín: Munkácsi Szent István Líceum A versenyt a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezi a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával. A kárpátaljai rovásírásverseny névadója vidékünk szülötte, a legnevesebb székely-magyar rovásírás-kutató, Forrai Sándor, aki ban született Munkácson. Minden további információ: 14 Péter Károly

14 2013. március 1. AKTUÁLIS Megkérdeztünk néhány előkészítőst arról, hogy honnan érkezett, melyek a kedvenc tantárgyai, és milyen tervei vannak a Nagyberegi Református Líceummal. A következőket kaptuk: 8. osztály Dancs Melánia (Gát) - azért szeretnék ide jönni, mert jobbak a lehetőségek a továbbtanulásra. A szüleim és a már itt tanuló diákok ajánlották azt, hogy itt folytassam a tanulmányaimat. Kedvenc tantárgyaim közé tartozik az irodalom és a bibliaismeret. Rácz-Vekerdy Károly (Nagybereg) - szeretném megszerezni az egyetemre való bejutáshoz az alapismereteket, s emellett szeretném matematika tudásomat is bővíteni. Mindezek mellett szeretném jobban megismerni az Urat. Orosz Krisztina (Nagybereg) - a Líceumot a szüleim ajánlották, a továbbtanulásom céljából. Kedvenc tantárgyaim a biológia és a magyar. Nincs konkrét elképzelésem a jövőre nézve. 10. osztály Derceni Bertalan (Feketepatak) - a szüleim ajánlották a Líceumot. Szeretem a matematikát. Tanulmányaimat Magyarországon szeretném folytatni. Fazekas Marietta (Verbőc) - a verbőci lelkész ajánlására kerestem fel az NbRL-t. Továbbtanulás céljából szeretnék idejönni. Kedvenceim közé tartoznak a humán tantárgyak. Mádi Bianka (Feketepatak) - barátaim és a szüleim ajánlották a Líceumot. Verbőci Középiskolából érkeztem. Kedvenceim a matek, történelem és a jog, aminek ismeretében jogász szeretnék lenni. Filmajánló Előkészítők 2013 Anonymus, a névtelen. Ez a film irodalmárok és történészek által előszeretettel boncolgatott téma, amely Shakespeare munkásságával kapcsolatos. Eszerint Shakespeare valaki más tollaival ékeskedett, szóval más írásait publikálta saját nevén. Azon kívül, hogy a film érdekes, betekintést nyerhetünk a történelem akkori állásába, ráadásul a film korhűen ábrázolja az eseményeket. A filmben a tehetséges drámaírót, Ben Jonsont megmenti Oxford grófja az igazságszolgáltatás és cenzúra markából. Cserébe viszont elvárja, hogy az ő műveit vigye színpadra, de Jonson félelmében az egyik színészére bízza a műveket, és így ő mutatja be, Shakespeare néven. Hatalmas sikere lesz. A gróf célja a politika irányítása volt a darabokon keresztül, de a terv balul sül el és az ifjabb Oxfordot halálra ítélik. A film tele van eseményekkel. Érdemes megnézni. 15 Fekete Renáta, Biró Gergő Pártos Dávid

15

Előnézet. Inkább bízd, rá magad Istenre! Az élet szabályokon

Előnézet. Inkább bízd, rá magad Istenre! Az élet szabályokon . 04 2..0 13 20 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok! 1Pét 5, 7 /XIII. évfolyam 189. szám/ Ára 1,5 UAH Előnézet Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

Szerkesztői levél. Start oldal 2

Szerkesztői levél. Start oldal 2 Tartalom Start oldal 2 S.M.S. 3 Ötvös Károly és Lilla üzenetei Tudtad-e... 3, 5, 9, 13 Eklézsiakövetés Bűn és büntetés a 17. században Kálvin szigora Dekéri Kata esete (L)élek és irodalom 4 Egy mély sóhajtás

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. Te Deum 20. évfolyam 76. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 12-17. oldal Tartalom Meszéna Tamás: Kávéházi gondolatok 1 Vörös Anna (11.A): Visszapillantó 2-5 Papp Luca (9.D):

Részletesebben

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22

...vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Zsid. 9,22 REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. Efraim, a pásztor nem tudott szabadulni attól, amit tett. Ezerszer megbánta már. Mindez nem segített rajta. Végignézett a nyájon, s gondosan kiválasztotta a legszebbet.

Részletesebben

......2009. január......továbbtanulás 2009...

......2009. január......továbbtanulás 2009... évf 5 szám III 2009 január Továbbtanulás 2009 1 Januári események Továbbtanulás 2009 J A N U Á R 8 Tantestületi értekezlet 9 Wass Albert-emlékműsor az iskolánk előtti emlékkőnél a kollégium tanulói számára

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december

Van még tennivalónk. Szentpéteri. Interjú dr. Faragó Péterrel. Krónika 2014. október-november-december INGYENES VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2014. október-november-december 2014. október-november-december Van még tennivalónk Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán

ESZIRAT. 2006. január. AlpeSÍ utazás. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat. Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán ESZIRAT 2006. január Energetikai Szakközépiskola és Kollégium folyóirat AlpeSÍ utazás Szedmák Tímea és Szedmák Péter az arnoldsteini pályán Molnár Dóra snowboardozik a gerlitzeni pályán Januári számunkban

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival

Fasori Hírmondó. Ha valakit megütnek, és gondolkodás. Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Fasori Hírmondó A BUDAPEST - FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM LAPJA 2011/2. SZÁM TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK! Közös áhítat a nürnbergi testvériskola diákjaival Hallottátok, hogy

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m

II. évfolyam 1. szám. Az iskola m i r e b m e t p e Sz et II. évfolyam 1. szám épül a l o k s i s l Az e a Az iskola m A 20. tanév elé Karácsony Sándor az 1945-ben megjelent Demokrácia és pedagógia címû tanulmányában kritikusan vizsgálta

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből

REMÉNYSÉG. A forráshoz. A Reménység -ből A Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezet lapja 2013. augusztus - 10. évfolyam 3. szám Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. 143. Zsoltár 10. verse A

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

Vajda Lapok 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS

Vajda Lapok 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS Vajda Lapok 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS Tartalomjegyzék Ballagási beszéd... 3 Ballagás... 4 Sárvár az életre szóló irodalom... 6 Festival D Italiano... 7 Húsvéti ajándéknak színház... 8 Helló Helikon!...

Részletesebben

Az elhívásnak engedve

Az elhívásnak engedve 2011. április 3. Hirdetek néktek nagy örömet XXII évf. 60. szám Az elhívásnak engedve 2011-ben jubilál az Örömhír Alapítvány: 20 esztendő telt el azóta, hogy önkéntes misszióba indult egy házaspár, s velük

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben