Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál"

Átírás

1 Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál Szabadi koncepciója Ma is csak találgatjuk, hogy a Bajnokok Ligája-szerepléstıl, 1995-tıl kiket terhel a felelısség azért, hogy a Ferencváros többször is a megszőnés szélére sodródott. Eljárás folyik viszont lassan már nyolcadik éve Szabadi Béla ellen, aki 1998 szeptembere és 2001 februárja között Torgyán József helyettese volt a klubnál, pedig akkor eredményesen mőködött a Ferencváros. A volt államtitkár állítja, törvényes és legfelsı szinten egyeztetett eszközökkel érték el azt, ami azóta senkinek sem sikerült: anyagilag és szakmailag stabilizálni az eladósodott Ferencvárost. Bár Torgyán József kizárólag önmagának tulajdonítja a Ferencváros megmentését, Szabadi Béla ellen indult szerinte koncepciós eljárás. Sokan azt hányták a szemére, hogy nem csupán a Ferencvárosban, hanem a magyar sportban is idegen test volt, ehhez képest az ország legnépszerőbb klubjának az életét igazgatta. - Kétségtelen, hogy addig nem voltam FTC-drukker, amíg az egyesülethez nem kerültem, púp volt a hátamon a válságos helyzetben levı Ferencváros ügyeinek az intézése. Nem az igazgatása, ahogy ön fogalmaz: a klubnak nemcsak elnökhelyettese volt, hanem elnö-

2 ke is, négy alelnöke, felügyelıbizottsága, egyesületi tanácsa, szakosztályai, gazdasági igazgatója, jogászai. Szakmai pályafutásom csúcsát jelentette, hogy az FVM második embere voltam Nem gondolhatja, hogy ezt kockáztattam volna bármilyen, akárcsak szabálytalan megoldással a Fradi érdekében. Az én szerepem az volt, hogy gondosan körüljártam a javaslatokat. Segítettem Torgyánnak az FTC megmentésében, mert megértettem, hogy az FTC nemzeti kincs, a magyar történelem értékes darabja, ami nem tőnhet el. Függetlenül attól, hogy mennyire érdekelt a sport. De tényleg, mennyire érdekelte a sport? - Szerintem erre más megválaszoltam. Hrutka a gyepen, de a Fradi nem volt a padló: 2001-ben még nemzetközi kupameccsen szerepelt Az Újpest több pénzbıl gazdálkodott Nem hátsó szándéktól vezérelve kérdezem. Hanem azért, mert úgy gondolom, a Ferencvárost leszámítva nem közismert a kapcsolata a sporttal. - Ha ennyire erılteti... Gyerekkoromban kicsit atletizáltam a BEAC-ban, középiskolásként cselgáncsoztam, majd évtizedeken át minden napom hajnalban a Lukács-fürdıben kezdıdött. Mint sokan, én is futballrajongó voltam. Akkoriban Vasas-drukkerként rendszeresen jártam a kettıs rangadókra, de kinn voltam azon a BEK-meccsen is, amelyen a Vasas 2-0-ra legyızte a Real Madridot. Izgultam az 1962-es, majd az 1966-os világbajnokság közvetítésein, Albert Flórián és Tichy Lajos volt a kedvencem. Az sem rendhagyó, hogy a hetvenes évek közepe táján meguntam a magyar futball vergıdését. Átlagosan napi hány órányi munkát fordított a Fradira? - Napi órát dolgoztam. Nem számoltam, mennyi idı ment el a Ferencváros ügyeinek intézésére. Különben Torgyán József sokkal több idıt töltött ezzel. Közelítsünk más irányból. Az ön idején a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak durván 300 milliárd, a Ferencvárosnak pedig egymilliárd forint volt a költségvetése. A munkájának csupán egyháromszázadát fordította az FTC-re, vagy többet? - Nem mérhetı így. A Fradi kezdetben a reménytelen, majd késıbb is a bonyolult és konfliktusos ügyek közé tartozott. 850 milliós adóssággal vettük át a klubot. Nem tudtuk, hogy ekkora az adósság, legalább másfél évig újabb és újabb tételek bukkantak elı. Sokan kezdeményezhettek volna felszámolást. A szponzorok egy része külsı sugallatra távozott: bevételek estek ki. A lapok arról írtak, hogy hadigazdálkodás folyik a Fradinál: minden kötelezettségvállalást gondosan alá kellett támasztani. Ezt sokan felháborítónak érezték, pedig a 2

3 klub érdekében történt. Ma viszont a korábbi vezetık úgy nyilatkoznak, kiváló lett volt a Fradi anyagi helyzete, nem is lett volna szükség stabilizációra. Szívós István az elızı lapszámban egyenesen kérkedett a sikereivel. Benedek Fülöp a háttérben maradt, bár ı volt az igazi elnök. Hivatalosan ugyan társadalmi elnök, igaz, elnökként írt alá, szerepköre viszont meghatározó volt. A tárca mőködtette a sportlétesítményeket, adott támogatásokat. Az anyagiak miatt a minisztérium vezetésébıl érkezett az FTC elnöke. Benedeknek az FTC privatizációja a szívügye volt. Tanúként Benedek Fülöp mégis azt mondta, hogy anyagi kérdésekkel a klubnál nem foglalkozott. Az FTC anyagi helyzetét viszont kiválónak minısítette. Állítólag meglepte a 850 milliós adósság és a Csúcs jelentést sem ismerte. Nem tudott arról a négy évre szóló szerzıdésrıl sem, amit Benedek Fülöp közigazgatási államtitkár írt alá Benedek Fülöp társadalmi elnökkel Amikor ezzel szembesítettem, közölte, örüljek neki. Holott olyan körülményrıl tudott, aminek az elhallgatása bőncselekmény, hiszen attól felmentésem függött. A per során annak a 169 millió forintnak a felhasználását is vizsgálták, amit az egyesület 1999-ben a sydneyi olimpiai felkészülésre és utánpótlásnevelésre kapott. Felmentettek, mert elıkerült a szerzıdés és azt nem én, hanem Benedek Fülöp írta alá. A nehézségek dacára racionalizáltuk és üzleti alapokra helyeztük a klub mőködését et már nyereséggel zártuk. Összehasonlításképpen: az Újpest lényegesen több pénzbıl gazdálkodhatott, mégis mindig pénzszőkében volt. Torgyán aktív volt a pénzköltésben is Többes számban fogalmaz. Kinek az érdeme ez az eredmény: az öné vagy Torgyán Józsefé? - Miért kérdi? Mindenki tudja és éppen Torgyántól, hogy ı és egyedül mentette meg a Ferencvárost! Errıl egy vicc jut az eszembe, amit a múlt hét végén kisgazdakörökben hallottam, mert hát humor nélkül szürke lenne az élet. A volt kisgazdavezetıket azzal bünteti a Jóisten, hogy egy fekáliával teli gödörbe kell állniuk. Mindenki a bőnei szerint süllyed bele. Lányi Zsolt vállig. Bánk Attilának a szája is alig látszik ki, s így sorra a többiek. Torgyán József csak térdig süllyed a fekáliába, és elégedetten dicsekszik egymagában elért sikereivel. Bánk Attila már alig kap levegıt, de kíváncsi a titokra, így megkérdezi: Hogy lehet, elnök úr, hogy csak térdig süllyedtél el? Mire Torgyán: Pszt! A Szabadi fején állok. Abban nincs semmi új, hogy Torgyán József azt állítja: egyedül mentette meg az anyagi csıdtıl a Ferencvárost, bár határozottsága e tekintetben tovább erısödött. Ellenem viszont éppen a Fradi megsegítéséért eljárás folyik, három és fél hónapos elızetes letartóztatással, tizenhárom hónapos szigorított házi ırizettel, egyéves lakhelyelhagyási tilalommal. A munkából való kirekesztéssel, folyamatos szidalmazásommal. Ha Torgyán mentette meg a Ferencvárost, be kellene számolnia errıl is a bíróságnak. Nem azt kellene mondania, hogy anyagi kérdésekkel nem foglalkozott és a Furulyástól kapott kitüntetését nem azzal kellene magyaráznia, hogy nem elıször kapott érdemtelenül elismerést. Nincs olyan miniszter, aki ne intézne anyagi ügyeket. És nincs olyan egyesü- 3

4 leti elnök sem. Torgyán aktív volt e téren, a pénzköltésben is. A sors fintora, hogy a vitatható megoldásokat én igyekeztem megakadályozni, vagy javítani, ami rengeteg konfliktussal járt, hatalmas ellenszenv kísérte. Sokszor már késı volt közbelépni, de a tőzoltómunka is ellenségeket szerzett. Vajon ki fogalmazta a reklámszerzıdéseket? A bíróság elıtt miért nem derült ki az ön igazsága? - Két dolgot nem értek, bár erre valamilyen választ ad Boros Imre névre szóló feljelentése. (Ami megjelölte, hogy kit (engem) és miért kell elítélni. Ezzel egyszersmind mások mentességét is írásban rögzítette.) Egy: Torgyán Józsefnek volt egyedül lehetısége arra, hogy helyettesét egy általa is alaptalannak tartott meghurcolástól megvédje. Nem tette meg. Kettı: Ha tényleg bíróság elé kellett vinni a Ferencváros finanszírozását, miért nem Torgyán József ül a vádlottak padján? Hiszen folyamatosan állítja: egyedül neki köszönhetı a Fradi megmenekülése az anyagi csıdtıl. Vagyis, ha van elkövetı, az ı nyilatkozatai szerint ez csak ı lehet. Bár koncepciós a per, de még így sem értem, hogy Nagy András volt helyettes államtitkárt és az FTC 10 éven át volt alelnökét, aki felkészült javaslattevıként, végrehajtóként és ellenırként meghatározó szerepet játszott, még tanúként sem hallgatták ki a reklámszerzıdések kérdésében. Másban igen, de ott a nyilvánvalóan képtelen állításaira rá sem kérdeztek. Most azért nem látnak lehetıséget meghallgatására, mert egészségügyi állapota rosszabbodhatna, felizgatná a megjelenés. Miért nem lehet tanúként idézni Orbán Viktort? Akivel a biztonság kedvéért Torgyán József megbeszélte a reklámszerzıdéseket. Az FTC-nek volt gazdasági igazgatója, kézi vezérlésrıl tehát szó sem lehetett, az operatív ügyeket ı vitte, ı volt felelıs a klub gazdálkodásáért. Miért nem hallgatták meg a Fradi ügyvédeit, akik a miniszterinél másfélszor nagyobb pénzt kaptak, hogy vajon ki fogalmazta a reklámszerzıdéseket? İk nyilván tudták, hogy nem a politikai államtitkár, aki nem is jogász és sok más dolga van. Torgyán József elmondhatta volna, hogy azért is abszurd a Szabadi, a magányos tettes koncepció, mert neki, mint miniszternek és klubelnöknek saját megbízottai voltak, akik eljártak a nevében és persze idınként saját nevükben is a Ferencvárosnál. Sokszor rejtve elılem. Személyi titkárai, továbbá kabinetfınöke, nem is szólva titkárságvezetıirıl. A bőnösségemet akarták kihozni Már többször érintette a reklámszerzıdések ügyét. Egyenesen úgy, hogy ezzel a konstrukcióval teremtették meg az FTC üzleti alapú mőködését. Ha így volt, akkor az elsı fokú bírósági ítélet miért állapította meg a bőnösségét a hivatali hatalommal való visszaélés vádpontjában? - Ezért is koncepciós az ügy, mindenáron a bőnösségemet akarták kihozni. Éppen a Sport Plusznak beszéltem korábban arról, mi minden zárja ki a nyomásgyakorlást. Ráadásul olyan gyakorlatot marasztaltak el elsı fokon, amire a sport finanszírozása nálunk és világszerte épül. Ami megfelel a társa- 4

5 dalmi szerepvállalás programjának, ezt az Európai Unió olyannyira ösztönzi, hogy direktívát alkotott róla. Fel is tettem a kérdést Schmitt Pálnak, a MOB III/III-as szakasz a Fradiban Szabadi Béla saját bevallása szerint rengeteget dolgozott a klubért, viszonzásképpen ellenben semmit sem kapott felvetıdhet a kérdés, hogy akkor miért volt ennyire népszerőtlen? Ez ilyen sommásan nem mondható ki mondja erre a korábbi államtitkár. Sokak ellen tüntettek, Torgyán ellen, Nyilasi ellen, de ellenem soha. És voltak olyanok, akik között népszerő voltam, elismertek. A többség lehetett volna hálásabb, az kétségtelen, de ez nem engem minısít. A Ferencvárosban különben nagyon sok volt az intrika, a széthúzás, a győlölködés és az önzés. És a népszerőtlen intézkedések kivétel nélkül rám maradtak. Torgyán József valakinek megígért valamit, amit sokszor véletlenül és mástól tudtam meg, majd amikor felhívtam a figyelmét, miért nem lehetséges ezt teljesíteni, kihátrált a dologból, s nekem kellett elsimítanom az ügyet. Így például Torgyán József megígérte Horváth Péternek, a csapat csatárának, hogy új lakáshoz segíti. Horváth Péter aztán jelentkezett Páncsics Miklósnál, hogy talált egy házat, 30 millió forintba kerül. Páncsics kétségbeesetten keresett fel. Bementem a miniszterhez, hogy erre sem forrás, sem jogcím nincs, képtelenség teljesíteni ígéretét. Néhány hét múlva behívtak hozzá, ott ült Horváth Péter. Torgyán hozzám fordult: azért kérettelek államtitkár úr, hogy Horváth Péter megtudja, ki miatt nem kaphatott lakást. Hasonló a 2000-es olimpia fradista helyezettjeinek jutalmazása. Torgyán azt akarta, hogy ugyanannyit fizessen nekik a minisztérium, mint a- Mennyit a kormánytól kaptak. De csak aranygyőrőkre volt lehetıség A Makovecz-féle imahelyrıl is nekem kellett lebeszélnem, aminek a mővész nem örült. Egy másik történet ben a Fradit Féltık Társasága meggyızte Torgyán Józsefet, hogy Varga Zoltánt, Nyilasi Tibort és Simon Tibort egyszerre kell megnyernie a futballcsapat élére. Torgyán kihívta Vargát Leányfalura, errıl sem tudtam, s megállapodtak. Az egyesületi tanács elıtt azonban az elnök visszakozott. Majd programjára hivatkozva megkért, hívjam én fel én Vargát és közöljem: másként alakultak a dolgok, de természetesen pályázhat. Pályázatról korábban szó nem volt. Varga Zoltán feldühödött és nem Torgyánon, hanem rajtam igyekezett elverni a port. Éveken át fröcsögött rólam. Az úgynevezett Fradit féltık ezen túl is számos kellemetlenséget okoztak. Beférkıztek Torgyán kegyeibe, úgy gondolták, hogy bábuként rángathatják ide-oda. İk már akkor a klub eladásán fáradoztak, természetesen úgy, hogy saját magukat hozzák helyzetbe. Azért fogadom fenntartással a végre sikeres privatizációt, mert Takács Tibor és Jakabházy László most is ott legyeskedik, egyenesen elnökségi tagként az egyesület körül. Nekem kellett közbelépnem akkor is, amikor egy bizonyos szurkolói csoport terrorizálta a klub alkalmazottait. Arról már nem is beszélve, hogy ma már tudjuk, hogy egy egész III/III-as szakasz dolgozott az elızı rendszerben az FTC-nél. Feltételezhetı, hogy közülük többen tovább ügyködnek. 5

6 elnökének: milyen következményei lehetnek a magyar sportfinanszírozásra, ha bárkit meghurcolhatnak azért, mert önzetlenül és törvényes módszerekkel segíti a sportot? Soha nem tagadtam ugyanakkor, hogy a cégekkel beszéltünk, kb. ötödükkel személyesen én és figyelmükbe ajánlottuk a Fradi reklámlehetıségét. Másutt még az sem hiba, ha erıteljesen terelik ıket. Mint például a Magyar Külkereskedelmi Bankot, amely a tulajdonosi tiltásra hivatkozva a kisgazda vezetés miatt 1998-ban felbontotta a Ferencvárossal kötött szerzıdését, majd amikor Várszegi Gábor megvásárolta a klubot, ismét megjelent. Majd utána újból elment. Vagy a T- Mobil, amelyik az utóbbi években hol megjelenik, hol eltávozik. De említhetnék egy további példát is. Benedek Fülöpöt, aki 2002-ben ismét az FVM közigazgatási államtitkára és már 2003-tól a tulajdonosi jogokat gyakorolta, ben megválasztották a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökévé. Sportvezetıi és gazdasági tapasztalatait nyilván nem tudták nélkülözni. És mi történt? Ellepték a szövetséget a nagy állami cégek: MVM, Paksi Atomerımő, Szerencsejáték Rt., Földhitel és Jelzálog Bank. És az FVM-bıl az Agrármarketing Centrum Kht., ahol Benedek Fülöp gyakorolta a tulajdonosi jogokat. De itt fel sem merült, hogyan jutott eszébe az AMC-nek, hogy a pingpongozók mezeire tegye fel ráadásul nem a logóját, hanem egy áruvédjegyet: kiváló magyar élelmiszer? Konkrétan a Ferencváros esetében hogyan nézett ki a reklám? - Az FTC reklámbevételének egyharmada jött az FVM-es cégektıl. Nem volt kötelezı hirdetniük, a gazdasági társaságokról szóló törvény ezt eleve kizárja. Az alapító okiratokban további biztosítékokat vannak, hogy a cégeket ne lehessen szóban utasítani. Az összesen 40 cégbıl, amibıl 26 volt kizárólag állami tulajdonú vállalkozás, 16 reklámozott az FTC-nél. Ha valamelyik nem volt elégedett, felmondta. Kovács Zoltán közigazgatási államtitkár maga figyelmeztette a cégvezetıket, hogy a szerzıdések tömeges felbontatásakor, amit Boros miniszter rendelt el, ne hivatkozzanak jogellenes kényszerre, mert az nem áll meg. A cégvezetık nyolcvan százalékával soha nem is találkoztam. Bár a Btk.-ban nincs olyan passzus, ami szerint az állásvesztéstıl való félelem esetén a jogellenesnek érzett utasítást végre kellene hajtani, ilyen félelem sem lehetett, mert a cégek vezetısége páratlanul stabil volt. Én mindössze egyetlen ügyvezetınek mondtam fel, csıd miatt, tıle nem várhattuk a cég rendbehozatalát. Állítólag likviditási zavarokat okozott a reklámozás. Íme, néhány adat. A cégek 2000-ben nettó árbevételük 0,6 ezrelékét (!) költötték a Ferencvárosnál reklámra. Nettó árbevételük 10 milliárdról 29,3 milliárdra, adózott nyereségük 839 millióról 2,4 milliárdra ugrott! Az FVM-hez kötıdı cégek mindegyike 2000-re nyereséges lett, ami óriási eredmény, hiszen az ÁPV agrárportfoliójában többnyire veszteséges vállalatok voltak. A Bástya elvtárs rágalmat kitalálták Nem mond ellent a kölcsönös megelégedettségnek, hogy amint Ön és Torgyán József távozott a minisztérium élérıl, a cégek kivétel nélkül felmondták a reklámszerzıdést? - Boros Imre ideiglenes miniszter írásban utasította erre a cégeket. 6

7 Élvezett-e valamilyen elınyt a Ferencváros elnökhelyetteseként? Például az uszodában, étteremben? - Az FTC-beli poszt csak gonddal járt, semmilyen elınnyel. Sok munka, sok konfliktus, sok és folyamatos támadás. A Bástya elvtárs rágalmat a Világgazdaság találta ki. Bár helyreigazítást tett és bocsánatot kért, más lapok még ma is úgy tesznek, mintha ez megtörtént volna. Azt állították, hogy esténként oda járok úszni, kizavarom az úszókat, akik felháborodásukban beverték az autóm reflektorát. Megtaláltuk, ki járt el Bástya elvtársként: Mellau István, Torgyán József személyi titkára. Bercsényi Lászlóval, az Agrármarketing Centrum vezetıjével. Az sem igaz, hogy egyszer a népligeti bázison, az étteremben a pincért arra utasította, hogy fogja meg a teremben röpködı legyet? - Ha csak egy légy lett volna... Meghívtak, hogy nézzem meg a létesítményeket, majd az étterembe invitáltak. Nem sejtettem, hova megyek. Amikor a poharamban sokadszor landoltak a legyek, csak kifejeztem a csodálkozásomat. Soha egyetlen útra sem utazott el a Ferencváros képviseletében? - Soha. Az olimpiára az FTC egyik vezetıjének kellett volna kiutaznia. Torgyán eleve nem akart, rám testálta. Már a formaruha is majdnem kész volt, de úgy döntöttem, jobb, ha nem utazom. Torgyán egyetértett és Albert Flóriánt jelölte ki. Szabadi: Torgyánhoz nem mertek nyúlni Nehogy már ez a pojáca dicsekedhessen Kellemetlen helyzetébıl miért nem próbált meg kilépni úgy, hogy tájékoztatta a közvéleményt az ön igazságáról? - Évek óta ezt teszem. Egyébként világ életemben lojális voltam a fınökeimhez, Torgyánhoz is. És olyan mértékben voltam túlterhelve és olyan fokozódó nyomás alá kerültem 2000 ıszétıl, hogy mosolykampányra nem volt sem idım, sem lehetıségem; külsı sugallatra és kitalációk alapján igyekeztek mindennel, amivel csak lehetett, kikezdeni. Az ütések zömét ráadásul a Ferencváros miatt szenvedtük el. Mátyás Gyızı publicista ekképpen fogalmazta meg a támadások okát: nehogy már ez a pojáca, mármint Torgyán József, azzal dicsekedhessen, hogy ı mentette meg a Ferencvárost. Mennyire tévedett e kivá- 7

8 lóság! Persze, ha nem vállalunk szerepet az FTC-nél, akkor a durva támadások, lejáratások nagy részét elkerülhettük volna. Csak két megoldás mutatkozott. Egy: Lemondani az FTC-nél betöltött pozícióról. Javasoltam is Torgyánnak, ám ı nem értett ezzel egyet. Arra kért, hogy a klub stabilizálásáig maradjunk. Kettı: Olyan eredmények felmutatása, amelyek megerısítenek ben jöttek is az eredmények. A futballcsapat bajnok lett, a mezıgazdasági termelés, amit 2000-ben kellett megalapozni, 23,4 százalékkal emelkedett. Stb. Ám akkor már nem voltam pozícióban. Mialatt elnökhelyettes volt, nem vetıdött fel a klub eladása? végére annyira megerısödött a klub, hogy Torgyánban is felmerült a részleges privatizáció lehetısége, amit közölt is az egyik lappal. Meglepte, hogy az önök távozása után Várszegi Gábor lett a megmentı? - Megmentınek túlzás tartani. Jelentkezése és lobbizása persze meglepı is volt és a feszültségeket élezte. De figyelemre méltó volt az is, ahogy indokolták a színre lépését ben adósságok nélkül és nyereségesen adtuk át a klubot. Errıl a gazdasági igazgatóval jegyzıkönyvet vettünk fel. Kölcsönös megállapodás alapján a kényszerbıl felbontatott reklámszerzıdések elsı félévi részletét kifizették. Mégis az elsı félévben Furulyás János egyre emelkedı adósságról beszélt: 2001 tavaszán még kezelhetı, 300 milliós, 2001 kora ıszén pedig már fojtogató, 600 milliós adósságról. Vajon mi történt az FTC-nél néhány hónap alatt? Az adósságból tıkét kovácsoltak, ezzel indokolták a sürgıs és zavaros eladást. A Várszegivel való üzletet Deutsch Tamás is forszírozta. Ez ügyben erısebb lett volna Orbán Viktornál? Én ugyanis úgy tudom, az akkori miniszterelnök ellenezte, hogy Várszegi Gábor legyen a tulajdonos. - Szerintem viszont egyet gondoltak. Ebben is, meg az Újpest megfuttatásában is: a Fradi rovására. Mindez nem mond ellent annak, hogy Orbán igyekezett befolyásolni az FTC ügyeit. Például ı akadályozta meg, hogy Papp Albertet, a vízilabda-szakosztály vezetıjét az ügyvezetı elnöki székbe emeljék. Kabinetfınökén, Nagy Andoron keresztül üzente Torgyánnak, akadályozza meg. Közben kezdtek megelleni az üszık Furulyással ön milyen kapcsolatban volt? - Államtitkárként egyszer akadt vele dolgom. Kárpátaljai útja során Torgyán József ígéretet tett az ott élı magyaroknak, hogy rövidesen segélyszállítmányt küld nekik, többek között vemhes üszıket. Mondanom sem kell, ezzel óriási galibát okozott, hiszen a külföldi karitatív tevékenység a Külügyminisztérium hatáskörébe tartozott. Hosszas munka után egy felkészült team a minisztériumban megtalálta a kiutat a megközelítıleg helyes megoldásra. Idıközben viszont kezdtek megelleni az üszık, amelyek Furulyás szövetkezetébıl kerültek ki, a kabinetfınök ugyanis még külföldrıl leadta nála megrendelést. Furulyás kétségbe volt esve, hogy mit fog csinálni az állatokkal és mi lesz a pénzével. De happy end lett a vége és Furulyás megköszönte a segítségemet. 8

9 Ön szerint törvényszerő volt, hogy Várszegi távozása után az FTC menthetetlenül a csıd felé rohant? - Bizonyára nem volt feszes a gazdálkodás és ebben sincs szerintem haladás. Azt pedig elhőlve látom, hogy bárki ült is az elnöki székbe, a folyó bevételekkel mintha nem törıdött volna. Mert a siránkozás nem menedzselés. A privatizációban reménykedtek és felelıtlenül egy kártyára tették fel a Fradit. Most pedig, hogy túlélték, mi lesz a 2,2 milliárd forint adóssággal? Elképzelhetınek tartja, hogy önön kívül másokat is felelısségre vonnak az FTC-ben vállalt szerepe miatt? - Engem meghurcoltak és lejárattak. Egyedül téve felelıssé azért, amit sokakkal együtt és törvényesen, a miniszterelnök egyetértését is bírva értünk el.. Ilyet senkinek nem kívánok. De az utódoknak a mostani hatalmas adósságról és annak összetevıirıl számot kellene adniuk. Vizsgálatra mindenképpen szükség van és az esetleges felelısök megismerésére. Engem tartottak Torgyán bástyájának Az interjú alatt ön végig azt sugallta, hogy egyrészt ártatlan, sıt a Ferencváros sokat köszönhet önnek, másrészt, ha mégis mindenáron eljárást akarnak folytatni, akkor Torgyán Józsefet kellene a vádlottak padjára ültetni. Ártatlanságáról vagy bőnösségérıl majd a bíróság határoz. Arra viszont kíváncsi volnék, Torgyán József ön szerint miért kerülhette el a felelısségre vonást? - Két oka lehet. Nekem nem volt, Torgyán Józsefnek viszont lehetett hatása arra, hogy kit célozzanak meg. Torgyán József miniszter volt, ezért az ı megtámadása közvetlenül érinthette volna a miniszterelnököt. S miért éppen a Ferencváros ügyei miatt fogták önt perbe? - Mert Boros Imre ezt is kiválasztotta: jó nagy, igen bonyolult, jól el lehet rajta rágódni és a hozzá nem értınek áttekinthetetlen. Burkoltan ezzel arra utal, hogy koncepciós per áldozata lett. - Nem burkoltan, hanem sokadszor és határozottan állítom ezt. Mi volt azt indíték és mivel magyarázza? - Az indíték közismert. A Fidesz egyeduralkodó akart lenni a jobboldalon, ezért a Kisgazdapártot tönkre kellett tenni. Torgyánt mindenbıl kihagyták, ám szükség volt egy látványos ügyre, amely kikezdi az egész Kisgazdapártot. Nem szerénytelenségbıl mondom, engem tartottak Torgyán bástyájának. Akit ha kiütnek, akkor elesik a vár. Így is történt. Ezért volt szükség a folyamatos lejáratásra, a meghurcolásomra, a pórázos felvételekre, a három és fél hónapos elızetes letartóztatásra. Ha egyszerő büntetıügy lett volna, akkor már réges régen túl lennénk rajta. Más kérdés, hogy a politika nélkül nem is lett, lehetett volna ügy. Novák Miklós A Sport Pluszban megjelent, két A/3 oldal terjedelmő interjú szöveghő másolata 9

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor!

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor! Dr. Orbán Viktor úr részére volt miniszterelnök a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke országgyőlési képviselı Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kedves Viktor! Elızı levelemet azzal kezdtem, nem gondoltam

Részletesebben

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak?

Gazdaságpolitikai alternatíva nélkül. (3. rész) Mi mindenrıl kell szólnia az alternatív programnak? A Fidesz készen áll a kormányzásra, arra, hogy programjával megvédje a munkahelyeket, helyreállítsa a közbiztonságot, és megfékezze az államadósság növekedését, visszafordítsa az eladósodás folyamatát."

Részletesebben

Ürügytársadalom. Avagy egy újabb nagykoalíció: közkívánatra? Költsünk (??) hétmilliárdot a budapesti olimpia megrendezésére!

Ürügytársadalom. Avagy egy újabb nagykoalíció: közkívánatra? Költsünk (??) hétmilliárdot a budapesti olimpia megrendezésére! Ürügytársadalom. Avagy egy újabb nagykoalíció: közkívánatra? Költsünk (??) hétmilliárdot a budapesti olimpia megrendezésére! 2008. december 18-án, az újabb fıvárosi tarifaemelések megszavazásának napján,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1990-2010 2010. SZEPTEMBER OKTÓBER SZÖVETSÉGÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJÁN ALAPÍTÓNKRA DR. KRASSÓ GYÖRGYRE, SZABADSÁGHARCUNKRA ÉS A MEGTORLÁSRA EMLÉKEZÜNK. KOMMENTÁR NÉLKÜL

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2012. szeptember 25-én, szerdán, 11 óra 09 perckor a Képviselői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 12-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 12-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 12-i üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna Gábor

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT.

A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. SAJTÓSZEMLE KÉSZÍTETTE: HORVÁTH IRÉN 2008. MÁJUS A Képviselıi Kutatószolgálat információs szolgáltatásai: elemzések,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Üzleti korrupció Magyarországon vállalatvezetık szemszögébıl Interjúelemzés

Üzleti korrupció Magyarországon vállalatvezetık szemszögébıl Interjúelemzés Üzleti korrupció Magyarországon vállalatvezetık szemszögébıl Interjúelemzés Budapest, 2008. április 1 / 22 Felelısségi nyilatkozat A kutatás a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok a magyar államháztartásban Varga István* elıadása MÚOSZ Székház, 2005. november 23.

Pénzügyi folyamatok a magyar államháztartásban Varga István* elıadása MÚOSZ Székház, 2005. november 23. Pénzügyi folyamatok a magyar államháztartásban Varga István* elıadása MÚOSZ Székház, 2005. november 23. Éppen arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez majd szép lesz és megvilágosodunk tıle, de bizony azok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

A büntetőügyi mediáció néhány módszertani sajátossága Magyarországon

A büntetőügyi mediáció néhány módszertani sajátossága Magyarországon A büntetőügyi mediáció néhány módszertani sajátossága Magyarországon A büntetőügyi mediáció évről évre egyre nagyobb teret hódít magának az igazságszolgáltatásba került ügyek kezelése terén. Egyre nagyobb

Részletesebben

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar Szakdiplomácia Szakirányú Továbbképzés SZAKDOLGOZAT VAN-E REALITÁSA EGY 2020-AS BUDAPESTI OLIMPIÁNAK, ÉS HA IGEN, MILYEN GAZDASÁGI HATÁSAI LEHETNEK

Részletesebben

Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából

Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából Lakatos Pál: Vörös milliárdosok Németh Miklós Tündöklése és újabb tündöklése -- Karrier a javából Németh Miklós az átalakulás miniszterelnöke, a '89-es nagy határnyitó. Ez a kép alakult ki Grósz Károly

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL

KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL A BRDSZ LAPJA 2009. DECEMBER KINÕTTÜNK A TINIKORBÓL Szakszervezetalapítók: Balika Lászlóné, Bíró Ödönné, Bíró Rozália, Borbély Csabáné, Borbély Zoltán, Bosznyák Péterné, Czáder Imréné, Csajbók Lászlóné,

Részletesebben

A pénzügyi biztonság hírlevele

A pénzügyi biztonság hírlevele A pénzügyi biztonság hírlevele II. évf. Május Hírlevélre feliratkozás: www.secinfo.hu Hírek, elemzések Banktitok: Ausztria felháborodott és keresztbe tett az EU-nak Banktitok: Ausztria felháborodott és

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét Faragnak a közös költségből Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Januártól tovább csökkenhet a társasházak közös költsége.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Szentkatolnay Miklós, Sziklai István A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon 2010-2011 1 Tartalom Háttér...3 1. A kitagolási

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

Lapszemle. 2011. 3. hét

Lapszemle. 2011. 3. hét Lapszemle 2011. 3. hét A különadók áthárítására is figyel a GVH Ismertebbé tenné a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységét, és bevezetné az elektronikus ügyintézés lehetıségét Juhász Miklós, a szervezet

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 16-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 16-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 16-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık!

Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6. Anna Amszterdamban!!! - Mindenki drukkoljon! Kedves régi és mai Evezısök, evezıs Barátok, evezıs Szülık! Ergohírek - és néhány videó - 5:36,6 2008.01.09. 15:59 Így tél közepén, mivel is foglalkozhatnánk, mint az ergométerrel, illetve más hasonló tevékenységekkel (youtube használat ezerrel)! Friss hír, melyet

Részletesebben