Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál"

Átírás

1 Torgyán egykori jobbkeze azt állítja, politikai okok miatt hurcolták meg, noha jó munkát végeztek a Ferencvárosnál Szabadi koncepciója Ma is csak találgatjuk, hogy a Bajnokok Ligája-szerepléstıl, 1995-tıl kiket terhel a felelısség azért, hogy a Ferencváros többször is a megszőnés szélére sodródott. Eljárás folyik viszont lassan már nyolcadik éve Szabadi Béla ellen, aki 1998 szeptembere és 2001 februárja között Torgyán József helyettese volt a klubnál, pedig akkor eredményesen mőködött a Ferencváros. A volt államtitkár állítja, törvényes és legfelsı szinten egyeztetett eszközökkel érték el azt, ami azóta senkinek sem sikerült: anyagilag és szakmailag stabilizálni az eladósodott Ferencvárost. Bár Torgyán József kizárólag önmagának tulajdonítja a Ferencváros megmentését, Szabadi Béla ellen indult szerinte koncepciós eljárás. Sokan azt hányták a szemére, hogy nem csupán a Ferencvárosban, hanem a magyar sportban is idegen test volt, ehhez képest az ország legnépszerőbb klubjának az életét igazgatta. - Kétségtelen, hogy addig nem voltam FTC-drukker, amíg az egyesülethez nem kerültem, púp volt a hátamon a válságos helyzetben levı Ferencváros ügyeinek az intézése. Nem az igazgatása, ahogy ön fogalmaz: a klubnak nemcsak elnökhelyettese volt, hanem elnö-

2 ke is, négy alelnöke, felügyelıbizottsága, egyesületi tanácsa, szakosztályai, gazdasági igazgatója, jogászai. Szakmai pályafutásom csúcsát jelentette, hogy az FVM második embere voltam Nem gondolhatja, hogy ezt kockáztattam volna bármilyen, akárcsak szabálytalan megoldással a Fradi érdekében. Az én szerepem az volt, hogy gondosan körüljártam a javaslatokat. Segítettem Torgyánnak az FTC megmentésében, mert megértettem, hogy az FTC nemzeti kincs, a magyar történelem értékes darabja, ami nem tőnhet el. Függetlenül attól, hogy mennyire érdekelt a sport. De tényleg, mennyire érdekelte a sport? - Szerintem erre más megválaszoltam. Hrutka a gyepen, de a Fradi nem volt a padló: 2001-ben még nemzetközi kupameccsen szerepelt Az Újpest több pénzbıl gazdálkodott Nem hátsó szándéktól vezérelve kérdezem. Hanem azért, mert úgy gondolom, a Ferencvárost leszámítva nem közismert a kapcsolata a sporttal. - Ha ennyire erılteti... Gyerekkoromban kicsit atletizáltam a BEAC-ban, középiskolásként cselgáncsoztam, majd évtizedeken át minden napom hajnalban a Lukács-fürdıben kezdıdött. Mint sokan, én is futballrajongó voltam. Akkoriban Vasas-drukkerként rendszeresen jártam a kettıs rangadókra, de kinn voltam azon a BEK-meccsen is, amelyen a Vasas 2-0-ra legyızte a Real Madridot. Izgultam az 1962-es, majd az 1966-os világbajnokság közvetítésein, Albert Flórián és Tichy Lajos volt a kedvencem. Az sem rendhagyó, hogy a hetvenes évek közepe táján meguntam a magyar futball vergıdését. Átlagosan napi hány órányi munkát fordított a Fradira? - Napi órát dolgoztam. Nem számoltam, mennyi idı ment el a Ferencváros ügyeinek intézésére. Különben Torgyán József sokkal több idıt töltött ezzel. Közelítsünk más irányból. Az ön idején a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak durván 300 milliárd, a Ferencvárosnak pedig egymilliárd forint volt a költségvetése. A munkájának csupán egyháromszázadát fordította az FTC-re, vagy többet? - Nem mérhetı így. A Fradi kezdetben a reménytelen, majd késıbb is a bonyolult és konfliktusos ügyek közé tartozott. 850 milliós adóssággal vettük át a klubot. Nem tudtuk, hogy ekkora az adósság, legalább másfél évig újabb és újabb tételek bukkantak elı. Sokan kezdeményezhettek volna felszámolást. A szponzorok egy része külsı sugallatra távozott: bevételek estek ki. A lapok arról írtak, hogy hadigazdálkodás folyik a Fradinál: minden kötelezettségvállalást gondosan alá kellett támasztani. Ezt sokan felháborítónak érezték, pedig a 2

3 klub érdekében történt. Ma viszont a korábbi vezetık úgy nyilatkoznak, kiváló lett volt a Fradi anyagi helyzete, nem is lett volna szükség stabilizációra. Szívós István az elızı lapszámban egyenesen kérkedett a sikereivel. Benedek Fülöp a háttérben maradt, bár ı volt az igazi elnök. Hivatalosan ugyan társadalmi elnök, igaz, elnökként írt alá, szerepköre viszont meghatározó volt. A tárca mőködtette a sportlétesítményeket, adott támogatásokat. Az anyagiak miatt a minisztérium vezetésébıl érkezett az FTC elnöke. Benedeknek az FTC privatizációja a szívügye volt. Tanúként Benedek Fülöp mégis azt mondta, hogy anyagi kérdésekkel a klubnál nem foglalkozott. Az FTC anyagi helyzetét viszont kiválónak minısítette. Állítólag meglepte a 850 milliós adósság és a Csúcs jelentést sem ismerte. Nem tudott arról a négy évre szóló szerzıdésrıl sem, amit Benedek Fülöp közigazgatási államtitkár írt alá Benedek Fülöp társadalmi elnökkel Amikor ezzel szembesítettem, közölte, örüljek neki. Holott olyan körülményrıl tudott, aminek az elhallgatása bőncselekmény, hiszen attól felmentésem függött. A per során annak a 169 millió forintnak a felhasználását is vizsgálták, amit az egyesület 1999-ben a sydneyi olimpiai felkészülésre és utánpótlásnevelésre kapott. Felmentettek, mert elıkerült a szerzıdés és azt nem én, hanem Benedek Fülöp írta alá. A nehézségek dacára racionalizáltuk és üzleti alapokra helyeztük a klub mőködését et már nyereséggel zártuk. Összehasonlításképpen: az Újpest lényegesen több pénzbıl gazdálkodhatott, mégis mindig pénzszőkében volt. Torgyán aktív volt a pénzköltésben is Többes számban fogalmaz. Kinek az érdeme ez az eredmény: az öné vagy Torgyán Józsefé? - Miért kérdi? Mindenki tudja és éppen Torgyántól, hogy ı és egyedül mentette meg a Ferencvárost! Errıl egy vicc jut az eszembe, amit a múlt hét végén kisgazdakörökben hallottam, mert hát humor nélkül szürke lenne az élet. A volt kisgazdavezetıket azzal bünteti a Jóisten, hogy egy fekáliával teli gödörbe kell állniuk. Mindenki a bőnei szerint süllyed bele. Lányi Zsolt vállig. Bánk Attilának a szája is alig látszik ki, s így sorra a többiek. Torgyán József csak térdig süllyed a fekáliába, és elégedetten dicsekszik egymagában elért sikereivel. Bánk Attila már alig kap levegıt, de kíváncsi a titokra, így megkérdezi: Hogy lehet, elnök úr, hogy csak térdig süllyedtél el? Mire Torgyán: Pszt! A Szabadi fején állok. Abban nincs semmi új, hogy Torgyán József azt állítja: egyedül mentette meg az anyagi csıdtıl a Ferencvárost, bár határozottsága e tekintetben tovább erısödött. Ellenem viszont éppen a Fradi megsegítéséért eljárás folyik, három és fél hónapos elızetes letartóztatással, tizenhárom hónapos szigorított házi ırizettel, egyéves lakhelyelhagyási tilalommal. A munkából való kirekesztéssel, folyamatos szidalmazásommal. Ha Torgyán mentette meg a Ferencvárost, be kellene számolnia errıl is a bíróságnak. Nem azt kellene mondania, hogy anyagi kérdésekkel nem foglalkozott és a Furulyástól kapott kitüntetését nem azzal kellene magyaráznia, hogy nem elıször kapott érdemtelenül elismerést. Nincs olyan miniszter, aki ne intézne anyagi ügyeket. És nincs olyan egyesü- 3

4 leti elnök sem. Torgyán aktív volt e téren, a pénzköltésben is. A sors fintora, hogy a vitatható megoldásokat én igyekeztem megakadályozni, vagy javítani, ami rengeteg konfliktussal járt, hatalmas ellenszenv kísérte. Sokszor már késı volt közbelépni, de a tőzoltómunka is ellenségeket szerzett. Vajon ki fogalmazta a reklámszerzıdéseket? A bíróság elıtt miért nem derült ki az ön igazsága? - Két dolgot nem értek, bár erre valamilyen választ ad Boros Imre névre szóló feljelentése. (Ami megjelölte, hogy kit (engem) és miért kell elítélni. Ezzel egyszersmind mások mentességét is írásban rögzítette.) Egy: Torgyán Józsefnek volt egyedül lehetısége arra, hogy helyettesét egy általa is alaptalannak tartott meghurcolástól megvédje. Nem tette meg. Kettı: Ha tényleg bíróság elé kellett vinni a Ferencváros finanszírozását, miért nem Torgyán József ül a vádlottak padján? Hiszen folyamatosan állítja: egyedül neki köszönhetı a Fradi megmenekülése az anyagi csıdtıl. Vagyis, ha van elkövetı, az ı nyilatkozatai szerint ez csak ı lehet. Bár koncepciós a per, de még így sem értem, hogy Nagy András volt helyettes államtitkárt és az FTC 10 éven át volt alelnökét, aki felkészült javaslattevıként, végrehajtóként és ellenırként meghatározó szerepet játszott, még tanúként sem hallgatták ki a reklámszerzıdések kérdésében. Másban igen, de ott a nyilvánvalóan képtelen állításaira rá sem kérdeztek. Most azért nem látnak lehetıséget meghallgatására, mert egészségügyi állapota rosszabbodhatna, felizgatná a megjelenés. Miért nem lehet tanúként idézni Orbán Viktort? Akivel a biztonság kedvéért Torgyán József megbeszélte a reklámszerzıdéseket. Az FTC-nek volt gazdasági igazgatója, kézi vezérlésrıl tehát szó sem lehetett, az operatív ügyeket ı vitte, ı volt felelıs a klub gazdálkodásáért. Miért nem hallgatták meg a Fradi ügyvédeit, akik a miniszterinél másfélszor nagyobb pénzt kaptak, hogy vajon ki fogalmazta a reklámszerzıdéseket? İk nyilván tudták, hogy nem a politikai államtitkár, aki nem is jogász és sok más dolga van. Torgyán József elmondhatta volna, hogy azért is abszurd a Szabadi, a magányos tettes koncepció, mert neki, mint miniszternek és klubelnöknek saját megbízottai voltak, akik eljártak a nevében és persze idınként saját nevükben is a Ferencvárosnál. Sokszor rejtve elılem. Személyi titkárai, továbbá kabinetfınöke, nem is szólva titkárságvezetıirıl. A bőnösségemet akarták kihozni Már többször érintette a reklámszerzıdések ügyét. Egyenesen úgy, hogy ezzel a konstrukcióval teremtették meg az FTC üzleti alapú mőködését. Ha így volt, akkor az elsı fokú bírósági ítélet miért állapította meg a bőnösségét a hivatali hatalommal való visszaélés vádpontjában? - Ezért is koncepciós az ügy, mindenáron a bőnösségemet akarták kihozni. Éppen a Sport Plusznak beszéltem korábban arról, mi minden zárja ki a nyomásgyakorlást. Ráadásul olyan gyakorlatot marasztaltak el elsı fokon, amire a sport finanszírozása nálunk és világszerte épül. Ami megfelel a társa- 4

5 dalmi szerepvállalás programjának, ezt az Európai Unió olyannyira ösztönzi, hogy direktívát alkotott róla. Fel is tettem a kérdést Schmitt Pálnak, a MOB III/III-as szakasz a Fradiban Szabadi Béla saját bevallása szerint rengeteget dolgozott a klubért, viszonzásképpen ellenben semmit sem kapott felvetıdhet a kérdés, hogy akkor miért volt ennyire népszerőtlen? Ez ilyen sommásan nem mondható ki mondja erre a korábbi államtitkár. Sokak ellen tüntettek, Torgyán ellen, Nyilasi ellen, de ellenem soha. És voltak olyanok, akik között népszerő voltam, elismertek. A többség lehetett volna hálásabb, az kétségtelen, de ez nem engem minısít. A Ferencvárosban különben nagyon sok volt az intrika, a széthúzás, a győlölködés és az önzés. És a népszerőtlen intézkedések kivétel nélkül rám maradtak. Torgyán József valakinek megígért valamit, amit sokszor véletlenül és mástól tudtam meg, majd amikor felhívtam a figyelmét, miért nem lehetséges ezt teljesíteni, kihátrált a dologból, s nekem kellett elsimítanom az ügyet. Így például Torgyán József megígérte Horváth Péternek, a csapat csatárának, hogy új lakáshoz segíti. Horváth Péter aztán jelentkezett Páncsics Miklósnál, hogy talált egy házat, 30 millió forintba kerül. Páncsics kétségbeesetten keresett fel. Bementem a miniszterhez, hogy erre sem forrás, sem jogcím nincs, képtelenség teljesíteni ígéretét. Néhány hét múlva behívtak hozzá, ott ült Horváth Péter. Torgyán hozzám fordult: azért kérettelek államtitkár úr, hogy Horváth Péter megtudja, ki miatt nem kaphatott lakást. Hasonló a 2000-es olimpia fradista helyezettjeinek jutalmazása. Torgyán azt akarta, hogy ugyanannyit fizessen nekik a minisztérium, mint a- Mennyit a kormánytól kaptak. De csak aranygyőrőkre volt lehetıség A Makovecz-féle imahelyrıl is nekem kellett lebeszélnem, aminek a mővész nem örült. Egy másik történet ben a Fradit Féltık Társasága meggyızte Torgyán Józsefet, hogy Varga Zoltánt, Nyilasi Tibort és Simon Tibort egyszerre kell megnyernie a futballcsapat élére. Torgyán kihívta Vargát Leányfalura, errıl sem tudtam, s megállapodtak. Az egyesületi tanács elıtt azonban az elnök visszakozott. Majd programjára hivatkozva megkért, hívjam én fel én Vargát és közöljem: másként alakultak a dolgok, de természetesen pályázhat. Pályázatról korábban szó nem volt. Varga Zoltán feldühödött és nem Torgyánon, hanem rajtam igyekezett elverni a port. Éveken át fröcsögött rólam. Az úgynevezett Fradit féltık ezen túl is számos kellemetlenséget okoztak. Beférkıztek Torgyán kegyeibe, úgy gondolták, hogy bábuként rángathatják ide-oda. İk már akkor a klub eladásán fáradoztak, természetesen úgy, hogy saját magukat hozzák helyzetbe. Azért fogadom fenntartással a végre sikeres privatizációt, mert Takács Tibor és Jakabházy László most is ott legyeskedik, egyenesen elnökségi tagként az egyesület körül. Nekem kellett közbelépnem akkor is, amikor egy bizonyos szurkolói csoport terrorizálta a klub alkalmazottait. Arról már nem is beszélve, hogy ma már tudjuk, hogy egy egész III/III-as szakasz dolgozott az elızı rendszerben az FTC-nél. Feltételezhetı, hogy közülük többen tovább ügyködnek. 5

6 elnökének: milyen következményei lehetnek a magyar sportfinanszírozásra, ha bárkit meghurcolhatnak azért, mert önzetlenül és törvényes módszerekkel segíti a sportot? Soha nem tagadtam ugyanakkor, hogy a cégekkel beszéltünk, kb. ötödükkel személyesen én és figyelmükbe ajánlottuk a Fradi reklámlehetıségét. Másutt még az sem hiba, ha erıteljesen terelik ıket. Mint például a Magyar Külkereskedelmi Bankot, amely a tulajdonosi tiltásra hivatkozva a kisgazda vezetés miatt 1998-ban felbontotta a Ferencvárossal kötött szerzıdését, majd amikor Várszegi Gábor megvásárolta a klubot, ismét megjelent. Majd utána újból elment. Vagy a T- Mobil, amelyik az utóbbi években hol megjelenik, hol eltávozik. De említhetnék egy további példát is. Benedek Fülöpöt, aki 2002-ben ismét az FVM közigazgatási államtitkára és már 2003-tól a tulajdonosi jogokat gyakorolta, ben megválasztották a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökévé. Sportvezetıi és gazdasági tapasztalatait nyilván nem tudták nélkülözni. És mi történt? Ellepték a szövetséget a nagy állami cégek: MVM, Paksi Atomerımő, Szerencsejáték Rt., Földhitel és Jelzálog Bank. És az FVM-bıl az Agrármarketing Centrum Kht., ahol Benedek Fülöp gyakorolta a tulajdonosi jogokat. De itt fel sem merült, hogyan jutott eszébe az AMC-nek, hogy a pingpongozók mezeire tegye fel ráadásul nem a logóját, hanem egy áruvédjegyet: kiváló magyar élelmiszer? Konkrétan a Ferencváros esetében hogyan nézett ki a reklám? - Az FTC reklámbevételének egyharmada jött az FVM-es cégektıl. Nem volt kötelezı hirdetniük, a gazdasági társaságokról szóló törvény ezt eleve kizárja. Az alapító okiratokban további biztosítékokat vannak, hogy a cégeket ne lehessen szóban utasítani. Az összesen 40 cégbıl, amibıl 26 volt kizárólag állami tulajdonú vállalkozás, 16 reklámozott az FTC-nél. Ha valamelyik nem volt elégedett, felmondta. Kovács Zoltán közigazgatási államtitkár maga figyelmeztette a cégvezetıket, hogy a szerzıdések tömeges felbontatásakor, amit Boros miniszter rendelt el, ne hivatkozzanak jogellenes kényszerre, mert az nem áll meg. A cégvezetık nyolcvan százalékával soha nem is találkoztam. Bár a Btk.-ban nincs olyan passzus, ami szerint az állásvesztéstıl való félelem esetén a jogellenesnek érzett utasítást végre kellene hajtani, ilyen félelem sem lehetett, mert a cégek vezetısége páratlanul stabil volt. Én mindössze egyetlen ügyvezetınek mondtam fel, csıd miatt, tıle nem várhattuk a cég rendbehozatalát. Állítólag likviditási zavarokat okozott a reklámozás. Íme, néhány adat. A cégek 2000-ben nettó árbevételük 0,6 ezrelékét (!) költötték a Ferencvárosnál reklámra. Nettó árbevételük 10 milliárdról 29,3 milliárdra, adózott nyereségük 839 millióról 2,4 milliárdra ugrott! Az FVM-hez kötıdı cégek mindegyike 2000-re nyereséges lett, ami óriási eredmény, hiszen az ÁPV agrárportfoliójában többnyire veszteséges vállalatok voltak. A Bástya elvtárs rágalmat kitalálták Nem mond ellent a kölcsönös megelégedettségnek, hogy amint Ön és Torgyán József távozott a minisztérium élérıl, a cégek kivétel nélkül felmondták a reklámszerzıdést? - Boros Imre ideiglenes miniszter írásban utasította erre a cégeket. 6

7 Élvezett-e valamilyen elınyt a Ferencváros elnökhelyetteseként? Például az uszodában, étteremben? - Az FTC-beli poszt csak gonddal járt, semmilyen elınnyel. Sok munka, sok konfliktus, sok és folyamatos támadás. A Bástya elvtárs rágalmat a Világgazdaság találta ki. Bár helyreigazítást tett és bocsánatot kért, más lapok még ma is úgy tesznek, mintha ez megtörtént volna. Azt állították, hogy esténként oda járok úszni, kizavarom az úszókat, akik felháborodásukban beverték az autóm reflektorát. Megtaláltuk, ki járt el Bástya elvtársként: Mellau István, Torgyán József személyi titkára. Bercsényi Lászlóval, az Agrármarketing Centrum vezetıjével. Az sem igaz, hogy egyszer a népligeti bázison, az étteremben a pincért arra utasította, hogy fogja meg a teremben röpködı legyet? - Ha csak egy légy lett volna... Meghívtak, hogy nézzem meg a létesítményeket, majd az étterembe invitáltak. Nem sejtettem, hova megyek. Amikor a poharamban sokadszor landoltak a legyek, csak kifejeztem a csodálkozásomat. Soha egyetlen útra sem utazott el a Ferencváros képviseletében? - Soha. Az olimpiára az FTC egyik vezetıjének kellett volna kiutaznia. Torgyán eleve nem akart, rám testálta. Már a formaruha is majdnem kész volt, de úgy döntöttem, jobb, ha nem utazom. Torgyán egyetértett és Albert Flóriánt jelölte ki. Szabadi: Torgyánhoz nem mertek nyúlni Nehogy már ez a pojáca dicsekedhessen Kellemetlen helyzetébıl miért nem próbált meg kilépni úgy, hogy tájékoztatta a közvéleményt az ön igazságáról? - Évek óta ezt teszem. Egyébként világ életemben lojális voltam a fınökeimhez, Torgyánhoz is. És olyan mértékben voltam túlterhelve és olyan fokozódó nyomás alá kerültem 2000 ıszétıl, hogy mosolykampányra nem volt sem idım, sem lehetıségem; külsı sugallatra és kitalációk alapján igyekeztek mindennel, amivel csak lehetett, kikezdeni. Az ütések zömét ráadásul a Ferencváros miatt szenvedtük el. Mátyás Gyızı publicista ekképpen fogalmazta meg a támadások okát: nehogy már ez a pojáca, mármint Torgyán József, azzal dicsekedhessen, hogy ı mentette meg a Ferencvárost. Mennyire tévedett e kivá- 7

8 lóság! Persze, ha nem vállalunk szerepet az FTC-nél, akkor a durva támadások, lejáratások nagy részét elkerülhettük volna. Csak két megoldás mutatkozott. Egy: Lemondani az FTC-nél betöltött pozícióról. Javasoltam is Torgyánnak, ám ı nem értett ezzel egyet. Arra kért, hogy a klub stabilizálásáig maradjunk. Kettı: Olyan eredmények felmutatása, amelyek megerısítenek ben jöttek is az eredmények. A futballcsapat bajnok lett, a mezıgazdasági termelés, amit 2000-ben kellett megalapozni, 23,4 százalékkal emelkedett. Stb. Ám akkor már nem voltam pozícióban. Mialatt elnökhelyettes volt, nem vetıdött fel a klub eladása? végére annyira megerısödött a klub, hogy Torgyánban is felmerült a részleges privatizáció lehetısége, amit közölt is az egyik lappal. Meglepte, hogy az önök távozása után Várszegi Gábor lett a megmentı? - Megmentınek túlzás tartani. Jelentkezése és lobbizása persze meglepı is volt és a feszültségeket élezte. De figyelemre méltó volt az is, ahogy indokolták a színre lépését ben adósságok nélkül és nyereségesen adtuk át a klubot. Errıl a gazdasági igazgatóval jegyzıkönyvet vettünk fel. Kölcsönös megállapodás alapján a kényszerbıl felbontatott reklámszerzıdések elsı félévi részletét kifizették. Mégis az elsı félévben Furulyás János egyre emelkedı adósságról beszélt: 2001 tavaszán még kezelhetı, 300 milliós, 2001 kora ıszén pedig már fojtogató, 600 milliós adósságról. Vajon mi történt az FTC-nél néhány hónap alatt? Az adósságból tıkét kovácsoltak, ezzel indokolták a sürgıs és zavaros eladást. A Várszegivel való üzletet Deutsch Tamás is forszírozta. Ez ügyben erısebb lett volna Orbán Viktornál? Én ugyanis úgy tudom, az akkori miniszterelnök ellenezte, hogy Várszegi Gábor legyen a tulajdonos. - Szerintem viszont egyet gondoltak. Ebben is, meg az Újpest megfuttatásában is: a Fradi rovására. Mindez nem mond ellent annak, hogy Orbán igyekezett befolyásolni az FTC ügyeit. Például ı akadályozta meg, hogy Papp Albertet, a vízilabda-szakosztály vezetıjét az ügyvezetı elnöki székbe emeljék. Kabinetfınökén, Nagy Andoron keresztül üzente Torgyánnak, akadályozza meg. Közben kezdtek megelleni az üszık Furulyással ön milyen kapcsolatban volt? - Államtitkárként egyszer akadt vele dolgom. Kárpátaljai útja során Torgyán József ígéretet tett az ott élı magyaroknak, hogy rövidesen segélyszállítmányt küld nekik, többek között vemhes üszıket. Mondanom sem kell, ezzel óriási galibát okozott, hiszen a külföldi karitatív tevékenység a Külügyminisztérium hatáskörébe tartozott. Hosszas munka után egy felkészült team a minisztériumban megtalálta a kiutat a megközelítıleg helyes megoldásra. Idıközben viszont kezdtek megelleni az üszık, amelyek Furulyás szövetkezetébıl kerültek ki, a kabinetfınök ugyanis még külföldrıl leadta nála megrendelést. Furulyás kétségbe volt esve, hogy mit fog csinálni az állatokkal és mi lesz a pénzével. De happy end lett a vége és Furulyás megköszönte a segítségemet. 8

9 Ön szerint törvényszerő volt, hogy Várszegi távozása után az FTC menthetetlenül a csıd felé rohant? - Bizonyára nem volt feszes a gazdálkodás és ebben sincs szerintem haladás. Azt pedig elhőlve látom, hogy bárki ült is az elnöki székbe, a folyó bevételekkel mintha nem törıdött volna. Mert a siránkozás nem menedzselés. A privatizációban reménykedtek és felelıtlenül egy kártyára tették fel a Fradit. Most pedig, hogy túlélték, mi lesz a 2,2 milliárd forint adóssággal? Elképzelhetınek tartja, hogy önön kívül másokat is felelısségre vonnak az FTC-ben vállalt szerepe miatt? - Engem meghurcoltak és lejárattak. Egyedül téve felelıssé azért, amit sokakkal együtt és törvényesen, a miniszterelnök egyetértését is bírva értünk el.. Ilyet senkinek nem kívánok. De az utódoknak a mostani hatalmas adósságról és annak összetevıirıl számot kellene adniuk. Vizsgálatra mindenképpen szükség van és az esetleges felelısök megismerésére. Engem tartottak Torgyán bástyájának Az interjú alatt ön végig azt sugallta, hogy egyrészt ártatlan, sıt a Ferencváros sokat köszönhet önnek, másrészt, ha mégis mindenáron eljárást akarnak folytatni, akkor Torgyán Józsefet kellene a vádlottak padjára ültetni. Ártatlanságáról vagy bőnösségérıl majd a bíróság határoz. Arra viszont kíváncsi volnék, Torgyán József ön szerint miért kerülhette el a felelısségre vonást? - Két oka lehet. Nekem nem volt, Torgyán Józsefnek viszont lehetett hatása arra, hogy kit célozzanak meg. Torgyán József miniszter volt, ezért az ı megtámadása közvetlenül érinthette volna a miniszterelnököt. S miért éppen a Ferencváros ügyei miatt fogták önt perbe? - Mert Boros Imre ezt is kiválasztotta: jó nagy, igen bonyolult, jól el lehet rajta rágódni és a hozzá nem értınek áttekinthetetlen. Burkoltan ezzel arra utal, hogy koncepciós per áldozata lett. - Nem burkoltan, hanem sokadszor és határozottan állítom ezt. Mi volt azt indíték és mivel magyarázza? - Az indíték közismert. A Fidesz egyeduralkodó akart lenni a jobboldalon, ezért a Kisgazdapártot tönkre kellett tenni. Torgyánt mindenbıl kihagyták, ám szükség volt egy látványos ügyre, amely kikezdi az egész Kisgazdapártot. Nem szerénytelenségbıl mondom, engem tartottak Torgyán bástyájának. Akit ha kiütnek, akkor elesik a vár. Így is történt. Ezért volt szükség a folyamatos lejáratásra, a meghurcolásomra, a pórázos felvételekre, a három és fél hónapos elızetes letartóztatásra. Ha egyszerő büntetıügy lett volna, akkor már réges régen túl lennénk rajta. Más kérdés, hogy a politika nélkül nem is lett, lehetett volna ügy. Novák Miklós A Sport Pluszban megjelent, két A/3 oldal terjedelmő interjú szöveghő másolata 9

Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések

Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések Szabadi Béla: Bilincs és póráz/ Képcsarnok (II.) Ki mentette meg a Fradit az anyagi csıdtıl? És ki felelıs ezért a bőntettért? 100 éves a Ferencváros: Gála és kitüntetések a Kongresszusi Központban A Kormány

Részletesebben

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz?

Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? Ferencváros: két évforduló. Ki gondolta volna a 100 éves jubileumon, hogy a 110. ilyen lesz? 110 éves a legpatinásabb és feltehetıleg még ma is a legnagyobb szurkolótáború sportklub, az FTC. Az évfordulóhoz

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Kiszorítva. SPORT Plusz, 2006. december 9.

Kiszorítva. SPORT Plusz, 2006. december 9. SPORT Plusz, 2006. december 9. Kiszorítva Múlt heti számunkban közöltük Szabadi Bélával készült interjúnk elsı részét. Ebben az egykori államtitkár kifejtette: mindig törvényes eszközökkel segített a Ferencvárosnak.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

A Szabadi-ügy összefoglalása:

A Szabadi-ügy összefoglalása: A Szabadi-ügy összefoglalása: a feljelentéstıl a másodfokú (még nem jogerıs) ítéletig (2001. március 7. 2008. április 29.) Feljelentés/feljelentı Boros Imre névre szóló feljelentése (I). (2001. március

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Lejáratás, prejudikáció. És az ítélet Magyarországon és másutt

Lejáratás, prejudikáció. És az ítélet Magyarországon és másutt Én minden nap, minden este egy kiértékelést készítek a nap eseményeirıl, hogy hol tartunk abban az ügyben amiben a feljelentésemet tettem. Ezt (a feljelentést) újságírókkal és politikusokkal teszem, lényege

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek!

Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! 1 Tisztelt Képviselı-testületi Tagok, kedves Falubeliek! Az önkormányzati törvény szerint a képviselı-testületnek kötelessége, hogy egy évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást hívjon össze, ahol

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés

2.) A pedagógiai, módszertani reformokat támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő TIOP 1.1.1. pályázat elkészítésére szerzıdéskötés 1 J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 22. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd,

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR

MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIR MEGJEGYZÉSEK A DÍJFIZETÉSI RENDSZERBE BEVONT ÚTHÁLÓZAT KITERJESZTÉSÉNEK ELVEIRİL SZÓLÓ ELİTERJESZTÉS SZÖVEGÉHEZ ÉS TARTALMÁHOZ 1 Fleischer Tamás 2 BEVEZETÉS A jelzett Elıterjesztés a következı érdemi részekbıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Rendhagyó beszámoló. az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL

Rendhagyó beszámoló. az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL Rendhagyó beszámoló az Alexandra Könyvesház Irodalmi Kávéházában tartott (2007. november 30.) KÖNYVBEMUTATÓRÓL 2 Kérdések és válaszok A moderátor: Valencsik Ferenc újságíró, a Budapest Televízió hírigazgatója

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Hernyóból lepke avagy Hogyan lesz egy kis cégbıl, pénzt termelı gépezet tanulmány Kelkó Tamás 2009 Hernyóból lepkévé válni, avagy a vállalkozásodnak is vannak fejlıdési fázisai! Ahogy az embernek, egy

Részletesebben

Mamaison - Andrássy Hotel

Mamaison - Andrássy Hotel 2 / 10 2014.03.25. 11:43 Regisztráció Miért regisztráljak? Emlékezz rám! E-mail cím Jelszó BELÉPÉS KERESÉS RÉSZLETES KERESÉS SZIGORÚAN İRZÖTT NYELVSTRATÉGIA Szupertitkos intézet 100 millió forintból Titkos,

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 3-11. TARTALOMJEGYZÉK 3/2008.(I.28.) PBH.

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült a Kisberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 26-án megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: -, - Bogdán Gyula, Harangozó Gyula,

Részletesebben

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október

TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október TÁJ É KOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2010 Október-2011 Október Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! A beszámoló a 2010. októbere és 2011 októbere közti

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka

Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye http://nol.hu/velemeny/rezacs-vendegloje-1470015 Pletyka Tóbiás a Szanyi-botrányról: ez nem az MSZP véleménye MSZPSzanyi Tibor Szanyi Tibor szavai nem tükrözik az MSZP véleményét, a szocialista párt teljes mértékben tiszteletben tartja a sajtószabadságot" mondta

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Keller László mentelmi ügyének tárgyalása a parlamentben, 2004. december 20.

Keller László mentelmi ügyének tárgyalása a parlamentben, 2004. december 20. Keller László mentelmi ügyének tárgyalása a parlamentben, 2004. december 20. ELNÖK: ( ) A mentelmi bizottság H/13455. számú javaslatában többségi döntés hiányában azt indítványozza, hogy a legfıbb ügyész

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka

Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Az akadémiai Nemzeti Stratégiai Kutatások hozadéka Mérlegen 1996: az Akadémia a nemzet tanácsadója Nemzeti stratégia, döntéshozók, társadalom 2001: a stratégiai kutatások haszna a kutatók, a társadalom

Részletesebben

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41.

Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme 7370. Sásd, Rákóczi F. u. 41. Jegyzıkönyv: Készült Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének, mint Fegyelmi Tanácsnak 2009. június 3. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Sásd Város Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

MOA INFO 2010/2. MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: 1/460 6826, 1/312 7012 Fax: 1/386 9670 E-mail: jmaria@mail.hupe.

MOA INFO 2010/2. MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: 1/460 6826, 1/312 7012 Fax: 1/386 9670 E-mail: jmaria@mail.hupe. MOA INFO 2010/2 MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Tel: 1/460 6826, 1/312 7012 Fax: 1/386 9670 E-mail: jmaria@mail.hupe.hu Szerkesztette: Sákovicsné Dömölky Lídia 1 Kedves Olimpia

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek

Kovács Hortenzia. Lángoló Szívek Kovács Hortenzia Lángoló Szívek 1. fejezet Csodaszép tavaszi reggelre ébredtek a Londoni utcák, talán mi emberek nem is tudunk olyan dolgokat értékelni igazán, mint pl. hajnalhasadás előtt az a néhány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA?

MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK LENYÚLÁSA FIDESZ MÓDRA? Korózs Lajos Elnökségi tag lajos.korozs@mszp.hu STRASBOURGI BÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ ALKOTMÁNY BÍRÓSÁGHOZ FORDUL AZ MSZP Az MSZP minden jogorvoslati lehetőséget ki

Részletesebben

"Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni"

Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni "Úgy nőtt fel egy nemzedék, hogy nem látott senkit dolgozni" (Hírszerző, 2008 december 9.) Az Út a munkához program biztosan kielégíti majd a tömegigényt, hogy az ingyenélőket most jól megregulázzuk, az

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000

Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 Kozma Tamás Határokon innen, határokon túl Regionális változások az oktatásügyben, 1990-2000 Új Mandátum Kiadó Budapest 2002 1 Határokon innen, határokon túl Írta Kozma Tamás Forray R Katalin Híves Tamás

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A L A P S Z A B Á L Y (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) amely a hegyközségekrıl szóló 1994. évi CII. törvény alapján készült az alábbiak szerint I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A hegyközségi

Részletesebben

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata

Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Alapító Okirata tervezet 2013. december. Pécsi Patrónus Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK4, , önértékelés NYEK 4. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK4, 2015.03.30, önértékelés NYEK 4. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy az

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben