HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 Jóváhagyott dokumentáció Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- teljes eljárás szerint HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A.) B.) C.) A hatályos településrendezési tervben Gazdasági erdőövezetbe sorolt (természeti csapás következtében megsemmisült korábban erdő) terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) övezetbe. A mezőgazdasági övezetek hatályos Helyi építési szabályzatban meghatározott, országos előírásoknál lényegesen szigorúbb telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata, (enyhítése) a mezőgazdasági vállalkozások fejleszthetőségének elősegítése, korlátainak csökkentése érdekében. A hatályos településrendezési tervben belterület keleti szélén kijelölt, ipari gazdasági fejlesztési terület visszavonása, visszasorolása mezőgazdasági szántó területfelhasználásba, illetve övezetbe.

2 C Í V I S T E R V KÖZSÉGTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 2. sz. módosítás Vezető településtervező: Zsemberi István TT/ Környezetalakítás, tájrendezés: Zsila László kert- és tájtervező TK /06 Környezetvédelmi tervező: Lévai Béla HBM MK Vízi közmű tervező: Szabó Lóránt TRv-T-(13)/ Energia közmű tervező: Szabó Lóránt TRe-T-(13)/ dokumentáció tartalmi helyességéért és az aláírások hit D e b r e c e n, december április / Zsemberi István / ügyvezető Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 2

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A belterület nyugati széle, a közigazgatási terület nyugati (Hajdúbagos felőli) határvonala és a 4809 sz. országos mellékút által határolt 3.4.-jelű területegység szabályozásának módosítása. (T-10/3.4. sz. tervlap) A belterület (és egyúttal az igazgatási terület) keleti szélén elhelyezkedő , 3.37 területegységek szabályozásának módosítása. (T-10/3.37. sz. tervlap) II /B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1. A felsőbb szintű tervekkel való összhangjának igazolása 2. Környezeti hatások és feltételek 3. Tájrendezés 4. Örökségvédelem 5. Közműellátás Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) A biológiai aktivitásérték szinten tartását, tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, nem szükséges vizsgálni! TERVLAPOK JEGYZÉKE: Jele tervlap megnevezése léptéke T-1mx Településszerkezeti terv (Igazgatási terület) M=1: T-2mx Településszerkezeti terv (Belterület és környezete) A/3 T-10/ jelű területegység szabályozási terve M=1:4 000 T-10/ jelű területegységek szabályozási terve M=1:4 000 Megjegyzés: A mellékelt CD a hatályos településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és Helyi építési szabályzatot is tartalmazza. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 3

4 BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1.) Tervezési feladat címe, a terv típusa: Hosszúpályi Nagyközség Településrendezési tervének évi. 2.sz. módosítása meghatározott területekre vonatkozóan, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.. (1) bekezdés szerinti teljes eljárás keretében történhet. 2.) A terv célja, tartalma, tervezési terület meghatározása: Hosszúpályi Nagyközség Településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és Helyi építési szabályzatának módosítása meghatározott területekre vonatkozóan. A.) A hatályos településrendezési tervben Gazdasági erdőövezetbe sorolt (természeti csapás következtében megsemmisült korábban erdő) terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) övezetbe. A módosítással érintett területegység a belterület nyugati széle, a közigazgatási terület nyugati (Hajdúbagos felőli) határvonala és a 4809 sz. országos mellékút által határolt 3.4.-jelű területegység. A tervezett módosítással közvetlenül érintett a 0705 Hrsz-ú földterület. B.) A mezőgazdasági övezetek hatályos Helyi építési szabályzatban meghatározott, országos előírásoknál lényegesen szigorúbb telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata, (enyhítése) a mezőgazdasági vállalkozások fejleszthetőségének elősegítése, korlátainak csökkentése érdekében. A tervezett módosítás az igazgatási terület valamennyi M-3 és M- 1 jelű mezőgazdasági övezetbe sorolt területét érinti. (Valamennyi érintett földterület a jelenleginél kedvezőbb helyzetbe kerül!) C.) A hatályos településrendezési tervben belterület keleti szélén kijelölt, ipari gazdasági fejlesztési terület visszavonása, visszasorolása mezőgazdasági szántó területfelhasználásba, illetve övezetbe. A módosítás célja a piaci igényekben nem visszaigazolt fejlesztési terület valós igényeknek jobban megfelelő mezőgazdasági hasznosításának elősegítése. A terület átminősítésével egyidejűleg külterületbe történő kicsatolása is megtörténik. (A településrendezési terv módosítása a mezőgazdasági művelés alatt álló területet megillető földalapú támogatás igénybe vehetőségét is elősegíti. A módosítással érintett területegység a belterület (és egyúttal az igazgatási terület) keleti szélén elhelyezkedő , 3.37 területegységek. A tervezett módosítás közvetlenül érinti az 1755, 1756, 1757, 1758/1 Hrsz-ú földterületeket. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 4

5 3.) A módosítás lényege, az eredeti hatályos- tervhez mért jelentősége A településrendezési terv módosítására három témakörben kerül sor. A tervezett módosítások lényegét, a hatályos szabályozási tervhez képest történő változtatások bemutatása területegységenként történik. A.) A hatályos településrendezési tervben Gazdasági erdőövezetbe sorolt (természeti csapás következtében megsemmisült korábban erdő) terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) övezetbe. Közel 10 évvel ezelőtti szélvihar megsemmisítette a módosítással érintett 0705 Hrszú földterületen lévő erdőterület mintegy kétharmad részét. Az értékesebb, erdőterületek, melyeket külön erdőtagként tartanak nyílván a szélvihart átvészelte, és jelenleg is megtalálható. Az erdészeti nyilvántartás szerinti 43/F és 43/D jelű erdő területek semmisültek meg a szélvihar következtében. Tulajdonosa kérvényezte a megsemmisült, gyengébb adottságú területek újra erdősítésére vonatkozó kötelezettségének elengedését. Ennek egyik előfeltételét a településrendezési terv módosítása jelenti, melyben a jelenlegi Eg -jelű gazdasági erdőövezet M-1* -jelű mezőgazdasági gyep-legelő övezetbe kerül átsorolásra. Az érintett területek erdő területfelhasználásból (övezetből) mezőgazdasági gyeplegelő területfelhasználásba (övezetbe) történő átsorolása a jelenleg előállt állapot hivatalossá tételét jelentené a településrendezési tervben. Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv jelen módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a biológiai aktivitásérték szinten tartását nem kell vizsgálni. Erdőtérkép Magyarországi Erdészeti Webtérkép (részlet) A évi 2. sz. településrendezési tervmódosítással érintett 43/F és 43/D táblák. B.) A mezőgazdasági övezetek hatályos Helyi építési szabályzatban meghatározott, országos előírásoknál lényegesen szigorúbb telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata, (enyhítése) a mezőgazdasági vállalkozások fejleszthetőségének elősegítése, korlátainak csökkentése érdekében. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 5

6 C.) A hatályos településrendezési tervben belterület keleti szélén kijelölt, ipari gazdasági fejlesztési terület visszavonása, visszasorolása mezőgazdasági szántó területfelhasználásba, illetve övezetbe. A módosítás célja a piaci igényekben nem visszaigazolt fejlesztési terület valós igényeknek jobban megfelelő mezőgazdasági hasznosításának elősegítése. A terület átminősítésével egyidejűleg külterületbe történő kicsatolása is megtörténik. (A településrendezési terv módosítása a mezőgazdasági művelés alatt álló területet megillető földalapú támogatás igénybe vehetőségét is elősegíti. A módosítással érintett területegység a belterület (és egyúttal az igazgatási terület) keleti szélén elhelyezkedő , 3.37 területegységek. A tervezett módosítás közvetlenül érinti az 1755, 1756, 1757, 1758/1 Hrsz-ú földterületeket. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ellenkezőleg beépítésre szánt területet sorol vissza beépítésre nem szánt területbe a tervezett módosítás. A módosítás után a lakóterület és a tervezett gazdasági terület között hatályos szabályozási terven tervezett 50 méter szélességű, védelmi célokat szolgáló zöldterület is szükségtelenné válik, így ez a terület is mezőgazdasági övezetbe kerül vissza. A tervezett módosítás környezeti hatásai egyértelműen pozitívak, hiszen a környezetet terhelő gazdasági tevékenység helyett a jelenleg is folyó mezőgazdasági művelés lesz távlatban is előirányozva, illetve szabályozva. Fontos azonban, hogy a 3.35, sz. területegységekben meglévő illetve tervezett lakóterületek közvetlen közelében mezőgazdasági övezetben olyan mezőgazdasági üzemi tevékenység ne kerüljön kiépítésre, ami a lakóterületet veszélyeztetné. (A korábban tervezett ipari övezet és lakóterület között 50 méter szélességű védő zöldterület volt előirányozva!) A Hész-ben javasolt szabályozni, hogy a lakóterületekhez csatlakozó mezőgazdasági övezetben a lakóterület szélétől számítva, 200 méternél közelebb ne lehessen mezőgazdasági üzemi építményt elhelyezni. (Ebből következően birtokközpontot sem kialakítani.) A módosítás során tervezett ipari övezetből mezőgazdasági övezetbe visszasorolni tervezett terület Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 6

7 I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (T-1mx és T-2mx jelű településszerkezeti tervlap) Hosszúpályi nagyközség jelenleg hatályos településszerkezeti tervét 36/2008.(IV.24.) Önk. határozatával fogadta el a képviselő testület, melyet 15/2009.(III.26.) és 29/2011.(III.10.) Önk. határozataival módosított. Jelen évi 2. számú településrendezési tervmódosítás során, a tervezett A,B,C jelű módosítások következtében két területrész (A és C- jelűek) felhasználása változik. A.) B.) C.) A hatályos településrendezési tervben Gazdasági erdőövezetbe sorolt (természeti csapás következtében megsemmisült korábban erdő) terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) övezetbe. Közel 10 évvel ezelőtti szélvihar megsemmisítette a módosítással érintett 0705 Hrsz-ú földterületen lévő erdőterület mintegy kétharmad részét. Az értékesebb, erdőterületek, melyeket külön erdőtagként tartanak nyílván a szélvihart átvészelte, és jelenleg is megtalálható. Az erdészeti nyilvántartás szerinti 43/F és 43/D jelű erdő területek semmisültek meg a szélvihar következtében. Tulajdonosa kérvényezte a megsemmisült, gyengébb adottságú területek újra erdősítésére vonatkozó kötelezettségének elengedését. Ennek egyik előfeltételét a településrendezési terv módosítása jelenti, melynek során a fentiekben jelölt Eg -jelű gazdasági erdő területfelhasználásba sorolt területek M-1* -jelű mezőgazdasági gyep-legelő területfelhasználásba kerülnek átsorolásra. A B -jelű településrendezési tervmódosítás a településszerkezeti tervre nincs hatással. A hatályos településrendezési tervben belterület keleti szélén kijelölt, ipari gazdasági fejlesztési terület visszavonása, visszasorolása mezőgazdasági szántó területfelhasználásba, illetve övezetbe. A módosítás célja a piaci igényekben nem visszaigazolt fejlesztési terület valós igényeknek jobban megfelelő mezőgazdasági hasznosításának elősegítése. A terület átminősítésével egyidejűleg külterületbe történő kicsatolása is megtörténik. (A településrendezési terv módosítása a mezőgazdasági művelés alatt álló területet megillető földalapú támogatás igénybe vehetőségét is elősegíti. A módosítással érintett területegység a belterület (és egyúttal az igazgatási terület) keleti szélén elhelyezkedő , 3.37 területegységek. A tervezett módosítás közvetlenül érinti az 1755, 1756, 1757, 1758/1 Hrsz-ú földterületeket. A módosítás után a lakóterület és a tervezett gazdasági terület között hatályos szabályozási terven tervezett 50 méter szélességű, védelmi célokat szolgáló zöldterület is szükségtelenné válik, így ez a terület is mezőgazdasági övezetbe kerül vissza. A településszerkezeti terv módosítása során 14 ha nagyságú, a hatályos településszerkezeti tervben Gip -jelű (tervezett ipari gazdasági területfelhasználásba) és 1,92 ha Z -jelű (tervezett zöldterület/ közpark) felhasználásba sorolt terület kerül visszasorolásra Má -jelű általános mezőgazdasági felhasználásba. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 7

8 Hosszúpályi Szerkezeti terv évi módosítása 3.4. sz. területegység szerkezetének változása A hatályos szerkezeti terv részlete A szerkezeti terv tervezett módosítása (Erdőterület átsorolása mezőgazdasági övezetbe)

9 Hosszúpályi Szerkezeti terv évi módosítása sz. területegység szerkezetének változása A hatályos szerkezeti terv részlete A szerkezeti terv tervezett módosítása (Tervezett gazdasági övezet visszasorolása mezőgazdasági övezetbe)

10

11 "C"-jelű módosuló terület! "A"-jelű módosuló terület! Külön folyamatban készülő módosítás!

12 II. BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA II/A. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A településrendezési terv módosítására három témakörben kerül sor. A tervezett módosítások lényegét, a hatályos szabályozási tervhez képest történő változtatások bemutatása területegységenként történik. A.) A hatályos településrendezési tervben Gazdasági erdőövezetbe sorolt (természeti csapás következtében megsemmisült korábban erdő) terület átsorolása mezőgazdasági (gyep-legelő) övezetbe. Közel 10 évvel ezelőtti szélvihar megsemmisítette a módosítással érintett 0705 Hrsz-ú földterületen lévő erdőterület mintegy kétharmad részét. Az értékesebb, erdőterületek, melyeket külön erdőtagként tartanak nyílván a szélvihart átvészelte, és jelenleg is megtalálható. Az erdészeti nyilvántartás szerinti 43/F és 43/D jelű erdő területek semmisültek meg a szélvihar következtében. Tulajdonosa kérvényezte a megsemmisült, gyengébb adottságú területek újra erdősítésére vonatkozó kötelezettségének elengedését. Ennek egyik előfeltételét a településrendezési terv módosítása jelenti, melyben a jelenlegi Eg -jelű gazdasági erdőövezet M-1* -jelű mezőgazdasági gyep-legelő övezetbe kerül átsorolásra. Az érintett területek erdő területfelhasználásból (övezetből) mezőgazdasági gyep-legelő területfelhasználásba (övezetbe) történő átsorolása a jelenleg előállt állapot hivatalossá tételét jelentené a településrendezési tervben. Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv jelen módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a biológiai aktivitásérték szinten tartását nem kell vizsgálni. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 8

13 Hosszúpályi Szabályozási terv évi módosítása A -jelű területrész (3.4. területegység) szabályozásának változása A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv tervezett módosítása (Erdőövezet átsorolása mezőgazdasági övezetbe) Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 9

14 B.) A mezőgazdasági övezetek hatályos Helyi építési szabályzatban meghatározott, országos előírásoknál lényegesen szigorúbb telekalakítási és beépítési szabályainak felülvizsgálata, (enyhítése) a mezőgazdasági vállalkozások fejleszthetőségének elősegítése, korlátainak csökkentése érdekében. A Helyi építési szabályzat 21..-a tartalmazza a mezőgazdasági területek telekalakítására, építmények elhelyezésére vonatkozó helyi szabályokat. E helyi szabályok az Oték. ban meghatározott előírásoktól lényegesen szigorúbbak, ami a helyi gazdálkodókat indokolatlanul kedvezőtlenebb helyzetbe hozza. Ennek feloldása érdekében kezdeményezte az önkormányzat az alábbiakat: - Mezőgazdasági területen a szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágtól eltérő művelési ágú területeken (szántó, gyep- legelő területeken) a lakóépület elhelyezésének feltétele az Oték.-ban meghatározott 6000 m 2 legyen, a Hészben jelenleg meghatározott m 2 helyett. - Az övezet Hész-ben szereplő 8. táblázata, ami az építési telek legkisebb területét, legkisebb szélességét is meghatározza a legnagyobb beépítettség, a megengedett min/max építménymagasság és alkalmazható beépítési mód mellett, hibás fogalomhasználatot és ebből adódóan hibás szabályozást is tartalmaz, melyeket jelen módosítás kiigazít. Az építési telek fogalma csak beépítésre szánt területen releváns, így törlése szükséges. A hozzá kapcsolódó legkisebb alakítható telekterület méret és legkisebb szélesség csak a kertgazdálkodási övezetben kerül megtartásra. - A telek megengedett legnagyobb beépíthetőségét (mezőgazdasági övezetben) a Hész. az Oték-ban meghatározott 3%-nál lényegesen kisebb, 1%-os mértékben korlátozza. Jelen Hész módosítás során a mezőgazdasági övezetben lévő telek legnagyobb megengedett beépíthetősége az Oték-ban megengedett 3%-ra lesz megnövelve TÁBLÁZAT (Hatályos) Sajátos Építési használat Beépítési mód övezet szerinti jele terület Mezőgazdasá gi terület legkisebb területe [m 2 ] Az építési telek legkisebb szélessége [m] legnagyobb beépítettség [%] megengedett min/max. építménymagasság [m] M-1 szabadon álló ,0 3,0/6,0 M-2 szabadon álló ,0/4,5 M-3 szabadon álló ,0 3,0/6,0-8. TÁBLÁZAT (Tervezett módosítás) Sajátos Építési használat Beépítési mód legkisebb övezet szerinti területe jele terület [m 2 ] Mezőgazdasá gi terület A telek legkisebb szélessége [m] legnagyobb beépítettség [%] megengedett min/max. építménymagasság [m] M-1 szabadon álló ,0/6,0 M-2 szabadon álló ,0/4,5 M-3 szabadon álló ,0/6,0 Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 10

15 C.) A hatályos településrendezési tervben belterület keleti szélén kijelölt, ipari gazdasági fejlesztési terület visszavonása, visszasorolása mezőgazdasági szántó területfelhasználásba, illetve övezetbe. A módosítás célja a piaci igényekben nem visszaigazolt fejlesztési terület valós igényeknek jobban megfelelő mezőgazdasági hasznosításának elősegítése. A terület átminősítésével egyidejűleg külterületbe történő kicsatolása is megtörténik. (A településrendezési terv módosítása a mezőgazdasági művelés alatt álló területet megillető földalapú támogatás igénybe vehetőségét is elősegíti. A módosítással érintett területegység a belterület (és egyúttal az igazgatási terület) keleti szélén elhelyezkedő , 3.37 területegységek. A tervezett módosítás közvetlenül érinti az 1755, 1756, 1757, 1758/1 Hrsz-ú földterületeket. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ellenkezőleg beépítésre szánt területet sorol vissza beépítésre nem szánt területbe a tervezett módosítás. A módosítás után a lakóterület és a tervezett gazdasági terület között hatályos szabályozási terven tervezett 50 méter szélességű, védelmi célokat szolgáló zöldterület is szükségtelenné válik, így ez a terület is mezőgazdasági övezetbe kerül vissza. A tervezett módosítás környezeti hatásai egyértelműen pozitívak, hiszen a környezetet terhelő gazdasági tevékenység helyett a jelenleg is folyó mezőgazdasági művelés lesz távlatban is előirányozva, illetve szabályozva. Fontos azonban, hogy a 3.35, sz. területegységekben meglévő illetve tervezett lakóterületek közvetlen közelében mezőgazdasági övezetben olyan mezőgazdasági üzemi tevékenység ne kerüljön kiépítésre, ami a lakóterületet veszélyeztetné. (A korábban tervezett ipari övezet és lakóterület között 50 méter szélességű védő zöldterület volt előirányozva!) A Hész-ben javasolt szabályozni, hogy a lakóterületekhez csatlakozó mezőgazdasági övezetben a lakóterület szélétől számítva, 200 méternél közelebb ne lehessen mezőgazdasági üzemi építményt elhelyezni. (Ebből következően birtokközpontot sem kialakítani.) A szabályozási terv tervezett változását, összehasonlítva a hatályos szabályozási tervet a tervezett állapottal, a következő ábra mutatja be. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 11

16 Hosszúpályi Szabályozási terv évi módosítása C -jelű területrész ( sz. területegység) szabályozásának változása A hatályos szabályozási terv részlete A szabályozási terv tervezett módosítása (Tervezett gazdasági övezet visszasorolása mezőgazdasági övezetbe) Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 12

17 II/B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2015.(III.27.) sz. rendelete a több alkalommal módosított, 5/2002.(V.30.) sz. rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6.. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró: - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve - Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, - HBm-i Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, - Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség, - Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság - Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, - Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 9.. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Derecske Város önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: (Jelen rendelet a módosításra kerülő előírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett előírások továbbra is hatályban maradnak.) Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 13

18 (1) A szabályzat mellékleteit képező tervlapok közül a évi 2. sz. módosítással érintett T10/-1m* jelű (külterületi) szabályozási tervlap jelölése T10/1mx-re, a T10/2m** -jelű (belterületi) szabályozási tervlap jelölése T10/2mx - re változik. A módosítással érintett területegységekre készített önálló T1m/3.4.- jelű és T2m/3.37 jelű szabályozási tervlapok a módosítás jóváhagyását követően egybeszerkesztésre kerülnek a kül- és belterület szabályozási tervlapjain, így önálló tervlapként való alkalmazásuk megszűnik. (1) A rendelet tárgyai: Jelen szabályzat szerves részét képezik a rendelet alábbiakban felsorolt mellékletei, köztük az igazgatási területre készített szabályozási tervlapok. 1.sz. melléklet :T 10/1mx Külterület szabályozási terv M=1: sz. melléklet :T 10/2mx Belterület szabályozási terv M=1: sz. melléklet :T 10/3 Üdülőterületi szabályozási terv M=1: sz. melléklet :T 10/4 Hosszúpályi- Sóstó szabályozási terve M=1: sz. melléklet :Fogalom meghatározások (6) A mezőgazdasági területek építési, telekalakítási paramétereit tartalmazó 8. táblázatban az M-1 és M-3 övezetre vonatkozóan meghatározott alakítható legkisebb telekterület méret és az alakítható legkisebb telekszélesség értéke törlésre kerül. Az övezetek megengedett legnagyobb beépíthetősége az Oték-ban meghatározott 3 %-ban kerül meghatározásra, a korábbi 1 % helyett. (6) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni. 8. TÁBLÁZAT Sajátos használat szerinti terület Mezőgazda sági terület Építési övezet jele Beépítési mód legkisebb területe [m 2 ] Az építési telek legkisebb szélessé ge [m] legnagyob b beépítetts ég [%] megengedett min/max. építménymagass ág [m] M-1 szabadon álló ,0 3 3,0/6,0 M-2 szabadon álló ,0/4,5 M-3 szabadon álló ,0 3 3,0/6,0 Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 14

19 3.. Záró rendelkezések Ez a rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. Hosszúpályi, március 27. Berényi András sk. polgármester jegyző sk. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 15

20

21

22

23 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV évi 2. sz. módosítás III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 1) Felsőbb szintű tervekkel való összhang igazolása 2) Környezeti hatások és feltételek 3) Tájrendezés, biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 4) Közműellátás 5) Örökségvédelem Közlekedésfejlesztés (A módosítás jellege miatt kidolgozása nem vált szükségessé!) A biológiai aktivitásérték szinten tartását, tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, nem szükséges vizsgálni! Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 16

24 1) FELSŐBBSZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA a) Országos területrendezési tervvel való összhang: M35 HOSSZÚPÁLYI M 4 M47 M 4 Részlet az OTrT től hatályos módosítás Az ország szerkezeti terve c. tervlapjából (A gyorsforgalmi utak számozás, Hosszúpályi nagyközség jelölése szerkesztői kiegészítés!) Az Országos területrendezési terv módosítása január 1.-én lépett hatályba, így a megyei TrT mellett, az országos infrastruktúra hálózat, valamint az országos és térségi övezetekre vonatkozó szabályok viszonylatában ennek vizsgálata is szükséges. Az OTrT törvény 31. /B pontja alapján: A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhang megteremtéséig, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat az e törvénynek az MTv-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az Mtv. Megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni. j) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. Módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a törvénynak az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni. g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 17

25 l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni. Az OTrT Hosszúpályi nagyközség igazgatási területére vonatkozóan a hatályos megyei TrT-ben meghatározott országos jelentőségű infrastruktúra hálózat tekintetében változást nem hozott. Továbbra is tartalmazza a Debrecen- Hosszúpályi- Monostorpályi- Létavértes irányú országos kerékpárút nyomvonalát, melyet a hatályos településszerkezeti terv jelenleg is tartalmaz. A gyorsforgalmi úthálózat tervezett nyomvonala az M4 autópályára vonatkozóan jelentős mértékben változott, de ez Hosszúpályi közigazgatási területét nem érinti. b) A Megyei Területrendezési terv térségi szerkezeti tervével való összhang: A Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 18

26 A évi 2. számú településrendezési tervmódosítás megyei TrT vel való összhangjának vizsgálata során megállapítható, hogy a módosítással érintett területeket országos- és térségi infrastruktúra nem érinti. azok a módosítással érintett területe szélén haladnak el, de ezeket a hatályos településrendezési terv is megfelelő módon tartalmazza. A térségi szerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó meghatározásait a módosítások viszonylatában vizsgálni szükséges. Az A -jelű területrész módosítása során erdő terület-felhasználású terület kerül átsorolásra mezőgazdasági (gyepes) területfelhasználásba. Ebben az esetben a megyei TrT-ben Hosszúpályi nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott erdőgazdálkodási térség nagyságát és annak módosítás során bekövetkező változását szükséges megvizsgálni. A megyei TrT-ben meghatározott erdőgazdálkodási térség nagysága: 2019 ha. A településrendezési terv évi 2. sz. módosítását is figyelembe véve a településszerkezeti tervben meghatározott erdő terület-felhasználású területek nagysága: 1781 ha. 1781/ 2019 x 100= 88% A megyei TrT-ben meghatározott erdőgazdálkodási térség 88 %-a szerepel a településszerkezeti tervben erdő területfelhasználásba sorolt területként, tehát az egyezőségi szabályban meghatározott legalább 85 %-os feltétel teljesül! Településtérség bármely területfelhasználásba besorolható, így a C -jelű terület esetében a megfelelőség ugyancsak biztosított! Erdő terület-felhasználású terület átsorolása mezőgazdasági felhasználásba Települési térségbe sorolt (ipari terület) átsorolása mezőgazdasági felhasználásba Megyei TrT térségi szerkezeti tervének részlete Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 19

27 c) A területrendezési terv országos és térségi övezetekre vonatkozó besorolásával, lehatárolásával való összhang: Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekre vonatkozó általános előírásokat az OTrT, az ajánlásokat a megyei TrT tartalmazza. Országos övezetekkel való érintettség: - országos ökológiai hálózat - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - jó termőhelyi adottságú szántóterület * - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület - országos jelentőségű tájképvédelmi terület - világörökség és világörökség várományos terület - országos vízminőségvédelmi terület - nagyvízi meder és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározó területe - kiemelt fontosságú honvédelmi terület Megyei övezetekkel való érintettség: - magterület - ökológiai folyosó - pufferterület - erdőtelepítésre javasolt terület - ásványi nyersanyagvagyon terület - rendszeresen belvízjárta terület - földtani veszélyforrás területe - honvédelmi terület - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Ajánlott megyei övezetekkel való érintettség: A megyei TrT ilyen övezeteket egyelőre nem határoz meg! Az övezetek közül Hosszúpályi települést érintő, de a évi módosítás során nem érintett övezetek az aláhúzással megjelöltek, míg a bekeretezett elnevezésűek azok, melyekkel kapcsolatosan a megfelelőséget vizsgálni szükséges. Országos ökológiai hálózat- puffer terület övezete: A évi módosítás során változásra jelölt területeket az országos és térségi övezetek közül csak a puffer terület övezete érinti. A tervezett módosítások során tervezett ipari terület és erdő területfelhasználás kerül átsorolásra mezőgazdasági területfelhasználásba, mely változások az övezeti szabályokkal nem ellentételesek, a természeti- táji értékeket nem veszélyezteti. Hosszúpályi Településrendezési terv évi 2. sz. módosítása 20

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 02. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MÓRÁGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

MÓRÁGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA TARTALOM I. Bevezető II. Településszerkezeti terv és leírás (Képviselőtestületi határozattal jóváhagyandó) III. Településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei: 1. Területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben