A KET ADRYAN MIKRORÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KET ADRYAN MIKRORÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA"

Átírás

1 A KET ADRYAN MIKRORÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tóthfalu, Oromhegyes, Adorján 2006.

2 A dokumentumot kidolgozta: A Mikrorégió Fejlődése Razvoj Mikroregije Konzorcium (tagjai: Ket-Adryan Mikrorégió Civil Szervezet Oromhegyes, Ostorka Civil Szervezet Palics, Unisoft Rt. Magyarkanizsa és Agrár Kht Szeged) A kiadvány grafikai szerkesztője: Balla Lajos A dokumentumot nyomtatta: Logos-print Kft. Grafikai Műhely Tóthfalu A dokumentum a Magyar Köztársaság Szülöfőld Alapjának támogatásával jött létre (YU nyilvántartási számú projekt)

3

4

5 TARTALOMJEGYZÉK I. A térség lehatárolása 7 A Mikrorégió földrajzi elhelyezkedése 8 Környezeti adottságok 8 Környzeti állapot 10 A Mikrorégió története 11 II. Infrastruktúra 13 Közlekedési infrastruktúra 13 Telekommunikáció 14 Fűtési célú energiahordozók 15 Villamosenergia-ellátottság 15 Ivóvíz 15 III. A térség gazdasága 16 Szerbia gazdasága 16 Vajdaság Autonóm Tartomány gazdasága 17 Magyarkanizsa község gazdasága 19 Ipar 20 Szolgáltatás 20 A Ket-Adryan Mikrorégió gazdasága 20 IV. Humánerőforrás 22 Népességi adatok 22 Oktatási helyzet 22 Munkaügyi helyzet 23 Szociális, egészségügyi ellátás 24 SWOT elemzés 25 A. A fejlesztési stratégia célkitűzései 27 B. A fejlesztési stratégia prioritásai 29 C. A fejlesztési stratégia projektjavaslatai 31 Forrásanyagok 40 Térképek Mellékletek

6

7 I. A térség lehatárolása Mikrorégió A Ket-Adryan Mikrorégió Magyarkanizsa község (kistérség) déli részén terül el, az ott található három helyi közösség (település): Tóthfalu Totovo Selo, Oromhegyes Trešnjevac és Adorján Adorjan alkotja. Északról Orom, Kispiac Male Pijace, Velebit és Magyarkanizsa Kanjiža helyi közösségekkel (településekkel), Keletről a Tisza folyammal, délről a Zenta Senta községhez (kistérséghez) tartozó Zenta Senta várossal és Fölsőhegy Gornji Breg, Bogaras Bogaraš, Tornyos Tornjoš helyi közösségekkel, nyugatról pedig Tornyos Tornjoš és Orom helyi közösségekkel (településekkel) határos. Adorján helyi közösség területe: 2000 ha Oromhegyes helyi közösség területe: 4387 ha Tóthfalu helyi közösség területe: 4500 ha Község A Ket-Adryan Mikrorégió (azaz Tóthfalu Totovo Selo, Oromhegyes Trešnjevac és Adorján Adorjan települések) a Szerbiában meglévő önkormányzati rendszerben Magyarkanizsa Kanjiža községhez (kistérséghez) tartozik. Ez a területi egység a legészakibb Tisza menti önkormányzat, északról a Magyar Köztársasággal, keletről a Tisza folyammal (a túlparton Törökkanizsa Novi Kneževac községgel/kistérséggel), délről Zenta Senta községgel/kistérséggel, nyugatról pedig Zenta Senta és Szabadka Subotica községekkel (kistérségekkel) határos. A községet 13 település alkotja, területe 401 km 2, lakosainak száma ben volt, ami 10%-kal kevesebb, mint a 10 évvel korábbi adat. Tartomány A Vajdaság Autonóm Tartomány Szerbia Köztársaság északi részén helyezkedik el. Északról a Magyar Köztársaság, keletről a Román Köztársaság, délről a Száva és a Duna folyamok (kivétel a Belgrád közüli rész, mivel Újbelgrád ás Zimony közigazgatásilag Belgrádhoz tartoznak, habár a Száva és a Duna északi oldalán találhatók), nyugatról pedig szintén a Duna és a Horvát Köztársaság képezik a határát. A tartomány közigazgatásilag 45 községre (kistérségre) osztott, ezek egyike, a legnagyobb %-ban magyarok lakta (86,52%) kistérség a Magyarkanizsa község. Vajdaság Autonóm Tartomány területe km 2, ott 467 település található, végezetül 2002-ben lakosa volt. 7

8 A Mikrorégió földrajzi elhelyezkedése Tóthfalu, Oromhegyes és Adorján települések közelítőleg nyugat-kelet irányban helyezkednek el egymás mellett. Legnyugatibb település Tóthfalu, attól légvonalban kb. 6 km (a köztük lévő közúton pedig 9 km) távolságra található Oromhegyes, míg tőle légvonalban 5 km (közúton pedig 6 km) távolságra keletebbre, közvetlenül a Tisza partján Adorján helyezkedik el. Oromhegyes és Adorján között félúton található a Tisza-menti vasútvonal és a Tisza-menti regionális út. Ezen az úton haladva, észak felé 10 km távolságra található Magyarkanizsa kisváros, a kistérség központja, míg déli irányban kb. 11 km távolságra található a szomszédos önkormányzati központ, Zenta kisváros. A környék legnagyobb települése, Szabadka két irányból is megközelíthető, a már említett Tisza-menti regionális úton haladva Magyarkanizsán, Horgoson át és az E-97 számú autóúton kb. 47 km-re, míg az Oromhegyes nyugati részén húzódó M-24 jelű magisztrális úton Velebit mellett (Tóthfalutól pedig a szomszédos település, Völgyes érintésével), Oromon, Gabrićon és Bikovon (Békován) keresztül kb. 34 km-re (Tóthfalutól kb. 28 km-re) található. A tartomány székhelye, Újvidék (Novi Sad) kb. 110 km-re, míg a főváros, Belgrád (Beograd) kb. 195 km távolságra van. A Mikrorégió a Nagyalföld, Duna-Tisza közének déli részén, a Tisza folyó mentén helyezkedik el. Bár az Alföldhöz tartozik, mégis domborzatilag változatos terület, hiszen Adorján és Tóthfalu között jelentős tengerszint feletti magasságbeli különbség van. (Adorján 79 m, Tóthfalu 106 m) Környezeti adottságok Természeti viszonyok A Ket-Adryan Mikrorégió területén a környékünkre jellemző módosult kontinentális éghajlat uralkodik. Fő jellemzői a viszonylag kevés, de jól megoszló csapadékkal rendelkező négy évszak. Télen az átlaghőmérséklet 5 C körül van, de nem ritka az ingadozás, mégpedig +10 C és 20 C között, de elvétve 30 C alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála. A tavaszra a csapadékos április, valamint május vége és június eleje jellemző, a nappali hőmérséklet pedig 15 C körüli, azonban a népi emlékezetben nyilvántartott jeles napok (pl. Sándor, József, Benedek, de a fagyosszentek is) szinte menetrendszerűen bekövetkeznek, így a hőmérsékletingadozás 0 C-tól +25 C-ig lehetséges. A meleg nyár augusztus közepéig tart kb. +20 C átlaghőmérséklettel, de július folyamán nem ritkák a +35 C-tól magasabb értékek sem, utána pedig esősebb időszak következik. Ősszel a csapadék főleg novemberben várható, az átlaghőmérséklet +10 C körüli, de szinte minden évben, október folyamán beköszönt a vénasszonyok nyara. A Mikrorégió területén évente 450 mm körüli csapadék hullik. Télen az uralkodó szélirány az észak-nyugati, emellett a dél-keleti (kossava) fordul még elő, de ritkán észak-keleti szelet is lehet észlelni, ami általában nagy 8

9 mennyiségű havat szokott magával hozni. Tavasszal dél-nyugati és északnyugati szelek, nyáron túlnyomórészt déli és dél-nyugati, ősszel pedig nyugati és észak-nyugati szelek uralkodnak. A Mikrorégió területére három, élesen elhatárolódó domborzati földfelszínforma a jellemző, közvetlenül a Tisza mentén az ártér, tőle nem messze nyugati irányban a bemélyedésekkel tarkított löszplató, amellett szintén nyugati irányban a löszfennsík található. Ebből ered a több, eltérő talajminőség, az ártéren 2. és 3. osztályú réti föld, a löszplatón a 3-5. osztályba sorolható termőföldek, legelők és kaszálók, valamint a 6-7. osztályba sorolt terméketlen területek, a szikesek és mocsarak, míg a löszfennsíkon az 1-3. osztályba sorolt, a Vajdaság legjobb minőségű termőföldjei, a csernozjom talaj lelhető fel. A talaj vízgazdálkodásában az elmúlt évtizedek alatt jelentős változás következett be, mégpedig a szinte mértéktelen és gyakran ellenőrizhetetlen vízkiemelés miatt. A réten és löszplatón valamikor 50 cm mélységben már elérhető volt a talajvíz első szintje, ma pedig 1,5-2 méter körül lehet azt megtalálni. Ugyanez jellemző a löszfennsíkra is, ahol 2-3 méter mélységben volt valamikor, most pedig 4 m alatt van a talajvíz szintje. Néhány évtizede még az ivóvizet a 60 m mélység körül található vízrétegből nyerték, de annak szennyezettsége miatt ma már a 120 m mélyre fúrt kutak adják a vízvezetékhálózat vizét, de tervben van a 200 m alatti mélységekből történő víznyerés is. Oromhegyes településen még ma is működik két artézi kút, ezek közül az egyik 200 m, míg a másik 260 m mélységű. Mindkét kútból ásványi anyagokban gazdag ( sárga ) víz kerül a felszínre, emellett a mélyebből felszínre jutó víz 36 C hőmérsékletű. A népi emlékezet, de a feljegyzések is arról tanúskodnak, hogy a település mellett, a löszfennsík tövéből még a XX. század elején is sós vizű forrás tört fel. A Mikrorégió területét a Kárpát-medence második legnagyobb folyama, a Tisza határolja kelet felől. A Tiszába itt torkollik a valamikori patakból (Sárga- Kőrös) kialakított csatorna, de az 1980-as években kiásott Tisza-Palics csatorna is innen, Adorjántól indul. Az 1970-es nagy tiszai árvíz után kiépítették az elsődleges és másodlagos védvonalat a folyam mentén, így nincsenek árvízveszélyes területek. Belvizes területek egyedül az Adorjánnál található védmű közvetlen közelében, a Sárga-Kőrös mentén, illetve az Oromhegyes keleti részén található Kis- és Nagy-Szék mentén (valamikor természetes tavak voltak) vannak. Növény- és állatvilág, természeti értékek és természetvédelmi területek Növényvilág A Ket-Adryan Mikrorégió fejlesztési stratégiája A térség mai arculata a mezőgazdasági termelés által meghatározott homogén kultúrtáj, amely csak foltokban őrzi a táj egykori gazdagságát. Növényföldrajzi beosztás alapján a térség a Pannonicum alföldi flóravidékbe, legnagyobb részt a Duna Tisza közi flórajárásba (Paematricum) tartozik. 9

10 A terület az erősztyepp klímába tartozik. A Mikrorégió eredeti tájkarakterét mielőtt még érezhető, emberi beavatkozás történt volna venne a keményfaligetes füves pusztákkal szabdalt, zömében kocsányos tölgy alkotta erdők határozták meg. A ligeterdőket összefüggő rétek, mocsári és lápi növénytársulások, nádasok és láprétek tarkították. A térség növényvilága: Pipacs, szarkaláb, vetési madártej, kék búzavirág, mezei aszat, eb tippan, réti ecsetpázsit, ligeti perje, réti perje, agárkosbor, fűzfa, nyárfa, fehér nyár, kocsányos tölgy. Állatvilág Állatföldrajzi felosztás szerint a térség a Pannonicum faunakörzet része. Az állatvilág jellemző élőhelyei a szikes vízállások, rétek, folyópart, (folyó-) vízjárta kaszálók, művelt területek és az emberi települések. A térség állatvilága: Sün, cickány, denevér, vörös róka, vidra, nyest, görény, menyét, mezei nyúl, mezei pocok, vaddisznó, őz, kék cinege, seregély, őszapó, feketerigó, balkáni gerle, sárgarigó, bíbic, fácán, tőkés réce, barát réce, nagy lilik, dankasirály, fehér gólya, fekete gólya, parti fecske, mezei pacsirta, barna kánya, egerész ölyv, nagy fakopács, réti héja, réti fülesbagoly, fürge gyík, pannon gyík, parlagi vipera, kecsege, süllő, ponty, harcsa, aknás futrinka, díszes medvelepke, pusztai gyalogcincér, sárga szitakötő, zöldes gyöngyházlepke. Környezeti állapot Levegőtisztaság Mivel a közvetlen közelben nem található semmilyen környezetszennyező ipari létesítmény (de másmilyen sem), így levegőtisztasági méréseket eleddig nem végeztek. Légszennyező anyagokként csakis a port, a kipufogó gázokat illetve a különféle növények pollenjét lehet meghatározni. Zaj és rezgés okozta szennyezés A nagyobb forgalmú utak elkerülik a településeket, egyedül az Oromhegyes központján áthaladó út megterhelése nagyobb az átlagosan alacsonynál, de csak ősszel, a cukorrépa betakarítása és a feldolgozóközpontba (Cukorgyár, Zenta) szállításakor lehet zaj és rezgés okozta szennyezést észlelni, de mérések még nem igazolják azok mértékét. Szennyvíz A Ket-Adryan Mikrorégió fejlesztési stratégiája Jelenleg egyik településen sem megoldott a szennyvízkezelés, a megnövekedett vízfogyasztás eredményeként jelentkező szennyvizet közvetlenül visszavezetik a talajba, mégpedig a valamikori ásott kutak 10

11 szennyvíz-kutakként történő hasznosításával. Mindhárom településen a kommunális szennyvíz a meghatározó, mivel csak kezdetleges feldolgozó-ipar (Dávid-malom Tóthfalu) és más iparág (kőolaj- és gázkitermelés) jellemző a Mikrorégióra. A kőolaj-kitermelés melléktermékeként jelentkező mosadék a legkomolyabb szennyező anyag, azt a kitermelést végző vállalat (Naftagas) ma már nem deponálja a földeken, hanem elszállítja veszélyes hulladékok lerakójára, amit szintén a Mikrorégióban, az Oromhegyes mellett északról elhelyezkedő szikesen lehet meglelni. Jelenleg semmilyen védőintézkedés nincs e veszélyes szennyezés kezelésével kapcsolatban, de a vállalat most dolgozza ki annak európai szintű megoldását. Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás nem intézményesített, s habár önkormányzati szinten az Oromhegyes mellett északon elhelyezkedő szikest jelölték ki hulladéklerakónak, mégis minden település mellett találhatunk legalább 1-1 illegális lerakót. A szelektív hulladékgyűjtés sem intézményesített, azzal magánszorgalom -ból Adorján beás (óromán nyelvet beszélő roma) lakossága foglalkozik, a fém- és üveghulladék begyűjtése, szelektálása, tisztítása és értékesítése képezi a fő bevételforrásait e családoknak. Talajszennyezettség Mivel az elmúlt 15 év alatt megszűnt a mezőgazdaság addigi túlzott vegyszeres űzése, így ma már a talajszennyezés nincs annyira jelen, mint a megelőző időszakban, habár ezt mérési eredményekkel nem tudjuk igazolni, mert ez sem intézményesített. Talajminőség vizsgálata egyedül a mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozások számára kötelező, mivel csakis ennek alapján kapnak támogatást, hitelt vagy segélyt. A Mikrorégió története Habár a Mikrorégió területén a jégkorszaktól kezdve találtak régészeti emlékeket, amelyek bizonyítják, hogy itt emberek és települések is voltak mind az őskorban, mind pedig az ókorban, a mai napig sem készült el a terület régészeti térképe, illetve ásatási terve. Adorjánról az első írásos emlék 1198-ból származik, de a kalocsai káptalan 1271-ben kelt bizonyságlevelében már az található, hogy két templom mégpedig a Szent Mártonról és a vértanú Szent Györgyről elnevezett van a településen. Más feljegyzések már két település, Al- és Fel-Adryán (Ket-Adryan) létét igazolják, s feltételezik, az egyik a Tisza mentén, míg a másik valahol Oromhegyes környékén terült el. 11

12 A tatárdúlás és a török megszállás idején a térség elnéptelenedik, egyedül a mocsárral és láppal övezett Adorjánban maradnak emberek. Az 1750-es években megkezdődik az újratelepítés, azonban itt csak tanyákat emelnek, amelyeket a kétlaki magyarkanizsaiak birtokolnak. Azóta is emlegetik, hogy tavasztól kezdve a kis- és középbirtokosok a tanyákon voltak otthon, de Szent- Mihályt követően mentek haza, Magyarkanizsára. Az 1848-as forradalmat követően a magyarkanizsai legelőkből és járásból a nincstelenek telkeket szakítottak ki, emellett a Sipos és a Zákó nevű kisnemesek földjüket telkeknek kimérték, ami miatt az 1850-es években a mai Oromhegyes területén létrejött két település, mégpedig Siposfalva és Zákóföldje. A magyarkanizsai önkormányzat hiába harcolt szinte minden eszközzel az újonnan létrejött települések ellen, a felsőbb hatóságok jóváhagyták azok létét, ami hatására egyesült a két település. Ennek neve szinte állandóan változott, volt Hegyes, Kis-Hegyes, Tetőhegy, Tető-Hegyes, mígnem végül kialakult a ma is használt Oromhegyes elnevezés. Tóthfalu területén állott Tóth József udvarháza és birtoka. A XX. század elején, hogy emléket állítson fiatalon elhunyt fiának, cselédeinek telkeket ajándékozott, emellett felépítette mindazon közösségi létesítményt, amelyek nélkül egyetlen település sem maradhat fenn (iskola, templom, tűzoltóotthon, csendőrlaktanya). Maradék vagyonát végrendeletileg az általa alapított alapítványokra hagyta, hogy a nyereségből működtessék a közoktatási, művelődési, egyházi és tűzvédelmi intézményeket. Habár az örökösök bíróságon megtámadták a végrendeletét, a bíróság azt jóváhagyta, így az 1920-as évek közepétől kezdve már hivatalosan is létezni kezdett az alapítóról elnevezett település, Tóthfalu. 12

13 II Infrastruktúra Közlekedési infrastruktúra Közutak A Mikrorégió területén egy magisztrális (M-24) és egy regionális (Tiszamenti) út halad át. A magisztrális csak a nevében országút, ugyanis Oromhegyestől számítva 3 km hosszan kiépített 8 m szélességben, utána pedig 4 m széles aszfaltburkolattal halad tovább Velebit irányában. Oromhegyestől Zenta irányában (valamint Oromtól Szabadka irányában) ez földútként létezik. A Tisza-menti 8 m szélességű aszfaltburkolatú út, amiből a Mikrorégió területén kb. 5 km hosszan halad át. Az M-24 országút Oromhegyestől számított harmadik kilométerétől kezdve (Körmöci-saroktól) 5 m széles aszfaltburkolatú helyi út vezet Völgyes és Orom, azaz Szabadka irányába, s amelynek ötödik kilométerénél leágazás található Tóthfaluba. Oromhegyest Adorjánnal 5 m széles aszfaltburkolatú helyi út köti össze, aminek hossza kb. 6 km. Adorján az északi részén is össze van kötve a Tisza-menti úttal, ezt egy 5 m széles kb. 3 km hosszú aszfaltburkolatú helyi út biztosítja. Mind a regionális, mind pedig a helyi jellegű utak habár folyamatosan karbantartottak felújításra szorulnak. Az utakon Magyarkanizsa és Zenta kb perc alatt megközelíthető személyautóval, Szabadkára (bármely irányban) kb perc alatt lehet eljutni, Újvidékre az út időtartama 1,5-2 óra, Belgrádba pedig az utazás 2,5-3 órát vesz igénybe. Belterületi utak Adorjánban a főbb utcák aszfaltozottak, a mellékutcák cseréptörmelékkel vannak felszórva, a járdák betonozottak. Oromhegyesen az utak 50 %-a aszfaltozott. Tóthfaluban az utcák fele aszfaltozott (18 km), köztük a három fő utca. Vasutak Vasúti összeköttetés a Tisza-menti vasútvonalon nem létezik, sőt azt is el kell mondani, hogy a Mikrorégión áthaladó majd 5 km pályából két szakaszon kb méteren még a sínek is hiányoznak. A Mikrorégió déli határát egy szakaszon a Szabadka-Zenta vasút képezi, vasúti megálló azonban csak a szomszédos településeken (délről Fölsőhegyen és Bogarason, nyugatról pedig Völgyesen és Oromon) található, ami miatt a három település lakosai közül szinte senki nem használja azt. 13

14 Kerékpárutak A Mikrorégióban nincsenek kerékpárutak. Vízi közlekedés Habár a Mikrorégió határos a Tisza folyammal, ott sem komp sem pedig híd nem található. Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarkanizsán és Zentán csak személyforgalom lebonyolítására alkalmas hidak vannak, amelyek a települések központjába vezetnék, de a 2007-re felépítendő Ada-Padé híd is csak hasonló forgalmat tud majd lebonyolítani, indolkot felvetni annak lehetőségét, hogy az európai kelet-nyugat irányú forgalom fejlesztésének fontossága miatt pont a Mikrorégió határát képező Tisza-szakaszon kellene felépíteni majdan egy teherforgalmat kiszolgáló hidat. Telekommunikáció Telefon A Ket-Adryan Mikrorégió fejlesztési stratégiája Mind a három település digitális telefonközponttal rendelkezik. Tóthfaluban a háztartások kb. 90%-a (110), Oromhegyesen kb. 50%-a, míg Adorjánban kb. 40%-a van a központra kapcsolva. A mobiltelefonnal rendelkezők számát szinte lehetetlen megbecsülni, de szabad értékelés szerint meghaladja az itt élő lakosok 30-40%-át. Szolgáltatók száma A piac liberalizálása folyamatban van, tehát jelenleg az állam tulajdonában levő és az állam többségi tulajdonlásával meghatározható két szolgáltató van a mobiltelefonok piacán (ezek közül az egyiket a stratégia kidolgozásának vége felé adta el a szerb állam a norvég Telenornak), míg a vonalas telefonszolgáltatás kizárólagosan állami monopólium. Internet ellátottság A Mikrorégió területén több szolgáltató is működik. Telefonos szolgáltatók közül a PTT.yu, az Eunet.yu, a tippnet.co.yu a legleterjedtebb, míg wireless szolgáltatást a tiszanet.net (pannonnet.net), a tippnet.co.yu, az sks.yu és a pyrotherm.co.yu végeznek. Mivel pontos felmérés nincs, így csak szabad becslés alapján lehet állítani, hogy a háztartások 10-15%-a, míg az intézmények, a vállalatok és a vállalkozók kb. 75%-a használja a technika e vívmányát. Kábeltelevíziós ellátottság Kábeltelevíziós szolgáltatás csak Oromhegyesen található, a háztartások több mint fele használja azt, amit egy magánvállalkozás már rég elavult technikai és technológiai felszereltséggel szolgáltat. 14

15 Helyi TV és Rádió csatornák Tóthfaluban működött a (helyi jellegű) PM Rádió, azonban pénzügyi nehézségek miatt a stratégia kidolgozása idején megszűnt s ma már nem sugároz. Fűtési célú energiahordozók Energiahordozók fajtái, aránya A Mikrorégió területe mezőgazdasági jellegű, így az energiahordozók közül használatosak a mezőgazdasági melléktermékek is, de csak a klasszikus kemencékben. A háztartások egy része szilárd fűtőanyaggal (fa, ásványi szén), egy kis része elektromos energiával, a legnagyobb részük pedig a kőolajmezőn keletkező hulladék(forrásgáz) gázzal fűt, a háztartások több mint 60%-a rá is kapcsolódott a vezetékes gázra. Villamosenergia-ellátottság (lásd KA-Fejl-str-adatok.doc) Villamosenergiával való ellátottság kielégítően magas, a Mikrorégió átlagában közel 98 %-os. Ivóvíz A Ket-Adryan Mikrorégió fejlesztési stratégiája Vezetékes ivóvízzel ellátott háztartások (KA-Fejl-str-adatok.doc) A vezetékes vízzel való ellátottság is igen magasnak mondható. A Mikrorégió átlagában a lakások vezetékes vízzel való ellátottsága meghaladja a 92 %-t. 15

16 III A térség gazdasága Szerbia gazdasága A szerb gazdaság az elmúlt két évtizedben tapasztalható jelentős visszaesését követően az elmúlt néhány évben fejlődésnek indult. A fejlődés jelentősnek is mondhatnánk, ha azt nem előzte volna meg egy drámai visszaesés. Szerbia a közép-kelet európai országok zöméhez hasonlóan elsősorban agrár és ipari jellegű ország. Az agrárjelleg az északi tartományra, a Vajdaságra jellemző, míg az iparosodás főleg belső Szerbiában terjedt el, de ott is inkább a nagyvárosok környékén, míg vidéken jellemzően mezőgazdasággal foglalkoznak. A mezőgazdaság és az ipar mellett tercier szektorként megjelenik a szolgáltató ágazat is, viszont a fejlettsége az Uniós viszonylatokhoz képest nagyon alacsony, köszönhetően ez részben annak is, hogy mind a pénzügyi szolgáltató szektor (kivéve a bankrenszert), mind a turizmus nagyon alacsony fejlettségi szinten áll. A pénzügyi szektor a jogi szabályozásnak és a Nemzeti Bank következetes politikájának köszönhetően fejlődő pályára állt, ezzel szemben a turizmus az elsődleges turistavonzó tengerpart hiányában keresi a megfelelő termékeket. A szerbiai GDP jelenleg 3000 USD/fő, ami jelentős növekedést mutat a 90- es évek végéhez. A munkanélküliség 25 %-os, ez az egyik legmagasabb a térségben. Mindezekkel együtt a technológiai fejletlenség és a szegények magas aránya (mintegy 20% az összlakosságra vetítve) miatt még az országba érkező évi körülbelül 1 milliárd dollár működő tőke sem tudja az országot magas fejlődési pályára állítani. Az ország jelentős külföldi és belföldi adósságállományát az elmúlt években sikerült nagyban csökkenteni, ami túlnyomó részben a hitelezők jóindulatának köszönhető adósságleírásnak tudható be. Szerbia 2005-ös költségvetése nem mutatott deficitet, de ennek az volt az ára, hogy fejlesztésre nagyon kevés jutott, annál több a belső fogyasztásra. Jelentős hátrány, hogy az ország fizetési mérlege súlyos deficitet mutat. Szerbia szinte minden energiahordozóból importra szorul, emellett számos olyan termék van, amit csak külföldről tud beszerezni, ez nagy mértékben rontja a mérleget, amit a beáramló tőke csak nagyon kis mértékben fedez, ezzel szemben jelentősnek mondható a Nyugat-Európában dolgozó munkások hazautalása. Az elmúlt évek privatizációs bevételeinek nagy részét is a költségvetés finanszírozására fordítottak ahelyett, hogy fejlesztési projekteket támogattak volna belőlük. Szerbia jelentős hátránya, hogy a fejlett ipar néhány nagyváros körül összpontosul, és ennek köszönhetően óriásiak a regionális különbségek, ban a legfejlettebb és a legfejletlenebb községek közötti különbség 1:22 volt, tehát a legfejlettebb község 22-szer volt fejlettebb a legelmaradottabbnál. 16

17 Vajdaság Autonóm Tartomány gazdasága A Vajdaság gazdaságának a szerb gazdasághoz való hozzájárulása jelentős, hiszen a tartomány lakossága 2002-ben az ország lakosságának 27,1%-a, míg a GDP-ből való részesülése 31,4% volt. Nem ilyen kedvezők a befektetésekre vonatkozó adatok. A Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis a Vajdaság részesedése a hazai beruházásokban elég állandónak mondhatóan 20 és 21% között van. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy 1990-hoz képest 2000-re a beruházások mértéke 23,4%-ra csökkent. Az egész gazdaság általános csökkenése néhány sarokszámmal érzékeltethető, melyek kimutatják, hogy a tartományban és között milyen mértékű gazdasági hanyatlás következet be: A hazai termék a felére csökkent, negyedére csökkentek a beruházások, a foglalkoztatottság a háromnegyedére mérséklődött, a munkanélküliség pedig a duplájára nőtt. A vajdasági gazdaság szerkezete egykor kitűnően működő rendszert alkotott, amely most kezd újból talpra állni. A nagyvárosok körül épültek azok az üzemek, amelyek a mezőgazdasági termékeket feldolgozták, illetve azok, amelyek kiszolgálták a gazdálkodók igényeit. A feldolgozó üzemek nagy része átvészelte az elmúlt időszakot, stratégiai szerepének köszönhetően, hiszen élelemmel kellett ellátnia az országot. Az elmúlt években ezek az üzemek nagy része privatizálásra került és jellemzően vagy külföldi kockázati tőkebefektetők tulajdonába kerültek, vagy szerbiai üzletemberek vásárolták fel őket. Külön ki kell térni a több tízezer hektáron gazdálkodó mezőgazdasági kombinátok sorsára, amelyek közül számos került az előbb említett szerbiai befektetők tulajdonába, akik folyamatosan növelik területeiket a kisbirtokok rovására és így felborítják azt az egyensúlyt, ami az elmúlt évtizedekben kialakult, ti. a nagybirtokok mellett a számos úgynevezett családi gazdaság látta el az élelmiszeripart nyersanyaggal, melyek térvesztése a munkanélküliség növekedését vetíti előre. Vajdaság viszonylag gazdag természeti kincsekben is. Itt ki kell emelni a földgázt és a kőolajat, amely jelentős mennyiségben van jelen a térségben. A fejlettségbeli különbségek itt is kiütköznek, bár nem olyan markánsan, mint köztársasági szinten. A legnagyobb és egyben legfejlettebb város Vajdaság székvárosa, Újvidék, mellette jelentős iparral rendelkezik Szabadka, Zombor, Nagybecskerek és Pancsova is. Vajdaságra is jellemző a munkanélküliség, amit valamelyest enyhítenek a külföldi tőkebefektetések, mivel Belgrád után a Vajdaságba érkezett a legtöbb külföldi működő tőke. Mindezek mellett a tartományi kormány is igyekszik a gazdaságot fellendíteni, különböző fejlesztési alapokkal. (Vajdaság Autonóm Tartomány Integrált Fejlesztési Terve) 17

18 A munkanélküliség igen magas, 2002-ben a 34,5 % is elérte, ezen belül a nők aránya kismértékben meghaladja a férfiakét (53,6 %). A 25 évnél fiatalabb munkanélküliek aránya megközelítőleg 25%, érdekes, hogy ebben a korcsoportban a nők helyzete nagyon kismértékben, de jobb, mint a férfiaké. A gazdasági szerkezet ágazatonkénti összehasonlítása a munkavállalók aránya szerint sajátos képet mutat a régióról, ha azt a szomszédos Dél-alföldi régióval hasonlítjuk össze. E szerint a Vajdaságban a foglalkoztatottak 11,7%-a dolgozik a mezőgazdaságban (Dél-alföld: 8,63), 39,7 %-a az iparban (Dél-alföld: 37,4%), de a legnagyobb eltérés a szolgáltató ágazatban foglalkoztatottak arányában mutatkozik: 21%, szemben a magyarországi 53,9%-kal. Sajátos képet mutat a vállalkozások méret és tulajdonviszony szerinti megoszlása is a tartományban. Megfigyelhető, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően a vállalkozások túlnyomó többsége magánkézben van (81,97 %) és kisvállalkozásnak minősül (94,36%). Ami viszont eltér a nemzetközi folyamatoktól, hogy a közepes vállaltok és a nagyvállalatok tulajdonosai a vegyes kategóriába tartoznak (35,34% és 60,63%). A második helyen a közösségi vállalatok állnak és csak harmadikak a magánvállalkozások. Ez a sajátos struktúra- és tulajdonforma a társadalmi és gazdasági átalakulás sajátos következménye, és valószínűsíthető, hogy csak átmenetinek mondható, elmozdulás várható a magánszektor erősödése irányába. Az egyes vállalattípusok (magán, állami, kis, közepes, stb.) pénzügyi teljesítményét vizsgálva is fontos megállapításokat tehetünk a Vajdaság gazdaságát tekintve. Tőkebefektetések tekintetében a közösségi vállalatok, méret szerint a nagyvállalatok állnak az első helyen. A helyi gazdaságfejlesztés szempontjából kedvezőtlen adottság, hogy a befektetett tőkének csak 10,66 % kerül magánkézbe és a KKV szektor 40,98%-ot tudhat magáénak (amiből 14,4% a kisvállalati szektor). Annál is inkább nem megfelelő ez a tendencia, hiszen az árbevétel tekintetében a magánvállalatok a befektetett tőkerészesülésük háromszorosát realizálják 30,64%. Eltérő arányban, de ugyanez igaz a méret szerinti megközelítés esetében is. A kisvállalati szektor árbevételi részesedése magasabb, mint a befektetett tőke részesülése. A másik két vállalti csoportnak vagy kisebb, vagy megegyezik az árbevételi aránya. Hasonlóan negatív képet mutat az általános veszteség és az exportjövedelmek vizsgálata. Mindkét kategóriában a magánvállalatok jobb teljesítményt nyújtanak, mint a közösségi vállalatok, és a vegyes vállalatok is csak az exportjövedelmek területén mutatnak jobb (lényegesen jobb 52,57%) eredményt. Összességében az állapítható meg, hogy a magán- és a kisvállalatok nem kapják meg azt a támogatást, illetve preferenciát, amit a nemzetgazdaságban betöltött szerepük indokolna. Majdnem minden jövedelmezőségi mutatójuk jobb, mint a többi vállalati formáé, mégis a befektetett tőke nagyságában csak a szövetkezeti vállaltok múlják alul őket. 18

19 Magyarkanizsa község gazdasága A 13 településből álló község gazdasága alapvetően agrárközpontú, annak ellenére, hogy a legnagyobb vállalat az ipari szektorhoz tartozik (Potisje Tondach Kanjiža), hiszen az ipari termelés egyenetlenül oszlik meg a község területén: Magyarkanizsa: Potisje Kaniza Keramika Rt. FIM Mesocoop Göngyöleggyár (ládagyár) Horgos: Higlo Kft. Vitamin Rt. Martonos: SD Martonos Telek Paprika Delikatesse Spice & Pepper Kft. MDM Martonoški Delikates Kispiac: Császár Vágóhíd A felsoroltakon kívül egy nagyobb malom üzemel Magyarkanizsán, valamint egy-egy kisebb Tóthfalun és Kispiacon. Az elmúlt két évtizedben az ipari termelés jelentősen visszaesett, beleértve az építőipart is. A magánosítás folyamata még nem zárult le, de már az eddigi tapasztalatok sem kielégítők, hiszen nem vezetett a termelés stabilizálásához, beruházásokhoz, összességében munkahelyek megőrzéséhez, teremtéséhez. A község a mezőgazdaság területén differenciált, de jó adottságokkal rendelkezik, ideértve nemcsak a jó talaj- és klimatikus adottságokat, de a termelési múltat, a szakértelmet is. A kimagaslóan magas arányban előforduló csernozjom talajoknak köszönhetően magas a szántóföldi kultúrák aránya (elsősorban gabonafélék, ipari növények), de a község homoki területein jelentős a szőlészet és a gyümölcstermesztés is. A község területének 73,4%-a művelhető, ami lényegesen jobb a Szerb Köztársaság átlagánál (48,12%), és csak kis mértékben marad el a tartományi átlagtól (76,63%). A mezőgazdaság elvitathatatlan szerepét az is alátámasztja, hogy a község aktív lakosságának 40%-a dolgozik ebben a szektorban, a második helyen a feldolgozóipar áll 27,63%-kal, a harmadik helyen a kereskedelem 8,43%-kal. A háztartások jövedelemforrása sajátos képet mutat, ha megvizsgáljuk a mezőgazdasági gazdaságok jövedelemszerkezetét. A községben 4695 gazdálkodó egység van. Meglepő, hogy a gazdaságok több mint fele nem rendelkezik mezőgazdasági eredetű jövedelemmel (51,99%), csak mezőgazdasági eredetű jövedelemmel a gazdaságok alig egyharmada rendelkezik (32,5%), mintegy 13,4% vegyes eredetű jövedelemmel és 2,11% nem rendelkezik jövedelemmel. 19

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Kisteleki kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére, valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Észak-Alföldi Régió

Az Észak-Alföldi Régió Az Észak-Alföldi Régió 1. Bevezetés A kutatási eredmények elemzéséhez elengedhetetlen az Észak-Alföldi Régió bemutatása, megismerése. Célunk a régió olyan aspektusú vizsgálata, mely tematikájában és hatásában

Részletesebben

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE

Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE . Térségfejlesztési Előtanulmány NAGYKUNSÁG ÉS TISZA-TÓ VIDÉKE MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2013.03.08. JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ELŐTANULMÁNY A MEGBÍZÁS

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE HELYI FEJLESZTÉSI STARTÉGIÁINAK ELKÉSZÍTÉSÉBEN ÉRDEKELT SZEREPLŐK PARTNERSÉGÉBEN KIALAKÍTOTT, MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELÉSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI JAVASLATOKAT TARTALMAZÓ TANULMÁNYA

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest 2007. február 7. Rövidítések AK AVF AVHGA AVOP ÁE BAT BÉSZ CMEF EEA EHA EiC EK EMOGA EMVA ENAR ERFA ESZA EU EUME ÉTT FÖVÉT FVM GDP HACS HOPE HVK HVI ICT

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program

IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Gazdasági Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary;

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Dunamelléki tájak fejlesztésével a megújuló vidékért Készítette: Dunamellék Leader Egyesület 2011 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja SZANK KÖZSÉG LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 1 LOCAL AGENDA 21 1 HELYZETELEMZÉS 6 Környezet állapota 6 Földrajzi elhelyezkedés 6 Klíma (éghajlati adottságok) 7 Vízrajz 8 Talaj 9 Levegő

Részletesebben

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program

Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program CBD STRATEGIES -HU-SRB/0901/213/013 Mezőgazdaság-fejlesztés operatív program Különös tekintettel az élelmiszeriparra Készítette: HOMOKHÁT EUROINTEGRÁCIÓ Nonprofit Közhasznú Kft Mórahalom, 2011.08.15 1

Részletesebben

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129

5.9. EGYÉB KÜLTERÜLETI FEJLESZTÉSEK... 128 6. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA... 130 6.1.INGATLAN GAZDÁLODÁSI TERV... 129 TARTALOM 1. KISTELEK SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...5 1.1. KISTELEK A MAGYAR ÉS A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS VÁROSHÁLÓZATBAN...5 1.2. KISTELEK ÉS VONZÁSKÖRZETE, A KISTELEKI KISTÉRSÉG...5

Részletesebben

Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai

Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai ÚJFEHÉRTÓ A megújuló lehetőségek városa Újfehértó város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiája és operatív programjai Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó...

Részletesebben

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013. április - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2. Főbb célkitűzések

Részletesebben

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013

HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 HARGITA MEGYE KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERVE 2002-2013 Készítette: PRO PROFESSIONE TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG, BUDAPEST Projektvezető: Dr. Kulcsár László 2002. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Szerkesztette Dr. Gábrity Molnár Irén

Képzetteké a jövő. A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában. Szerkesztette Dr. Gábrity Molnár Irén Képzetteké a jövő A felnőttképzés háttere Észak-Bácska iskolahálózatában Szerkesztette Dr. Gábrity Molnár Irén Szerzők: Dr. Gábrity Molnár Irén, dr. Somogyi Sándor, Kovács Krisztina, Ricz András, Takács

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, 2008. november 28. Wächter Balázs Kistérségi

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO011 2007-2013 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 6 CÉLOK ÉS STRATÉGIA 6 FEJLESZTÉSEK 7 KOMMUNIKÁCIÓ 7 1. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve

Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Dávod Község Önkormányzata Fenntarthatósági Terve Készítette a Beszt Kft. az Eufund Consultants Kft. bevonásával 2010. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A települési fenntarthatósági tervről/programról általában...

Részletesebben

A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004.

A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004. A KELET-MECSEK TÉRSÉGFEJ- LESZTÉSI PROGRAMJA 2004. Keleti Mecsek Egyesület Szászvár Tartalomjegyzék Bevezetés...1 I. Helyzetelemzés 1. A körzet helye és szerepe a régióban...3 2. Természeti adottságok...8

Részletesebben