Magyarországi farm színtű környezeti gazdasági vizsgálatokra alkalmas modell. A modell általános jellemzői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarországi farm színtű környezeti gazdasági vizsgálatokra alkalmas modell. A modell általános jellemzői"

Átírás

1 Magyarországi farm színtű környezeti gazdasági vizsgálatokra alkalmas modell Vörös Mihály - Rajkai Kálmán Keszthelyi Szilárd A modell általános jellemzői A modell jelenlegi változata négy mezőgazdasági növény (a gabonafélékre: búza, rozs, árpa, kukorica, valamint a lucernára és gyepre) képes vizsgálni a terméshozam alakulását az alábbi termelési feltételek függvényében: - Talajjellemzők (humuszréteg-vastagság, humusztartalom, gyökérmélység, a talaj agyagtartalma alapján számított hasznos vízkészlet, a vízmérleg alapján számított aktuális felvehető nedvességtartalom, a szervesanyag ásványosodó hányada, az ásványosodó nitrogén mennyisége, stb.) - Éghajlati jellemzők (éves átlagos hőmérsékleti és besugárzás értékek, havi csapadékmennyiség) - Művelési módok (műtrágya-, szerves-trágya, öntözés, talajművelés, az aratás után a táblán maradt növényi biomassza beszántása, stb.). A modell a talajadottságok, a környezeti feltételek, valamint a közgazdasági környezet (input, output árak) feltételeinek figyelembevételével kiszámítja az ágazati költségeket, árbevételeket és jövedelmeket. Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a gazdálkodó által befolyásolható input ráfordításokat a jövedelem alapján optimalizálja. Az ökonómiai adatok forrása a Magyarországi Tesztüzemi Hálózat. Az Európai Unió tagországai a közös agrárpolitika hatékonyabb megvalósításához 1965-tól működtetnek egy reprezentatív üzemgazdasági információs rendszert (angol megnevezése: Farm Accountancy Data Network, FADN). Ez a rendszer a mezőgazdasági vállalkozások különböző csoportjainak jövedelmezőségéről

2 szolgáltat információt a régiók, illetve a tagországok szintjén. Az adatgyűjtést és feldolgozást saját területükön a tagországok szervezik meg, majd a szükséges adatokat előírt formában átadják az Európai Bizottság részére. Magyarországon a Tesztüzemi Hálózat szerves részét képezi az ágazati költség- és jövedelem elszámolás. Ennek keretében a vállalati szintű üzemi költségeket felosztják az egyes ágazatok között, ezáltal kiszámítható az ágazatok önköltsége, illetve fedezeti hozzájárulása (termelési érték és a változó költségek különbözete). A modellszámításokban ezek az adatok kerültek felhasználásra. A modell jelenlegi változatában a számítások a 2000-es év egyéni gazdálkodók adatai alapján történtek. Ez a későbbiekben kiegészíthető a társas vállalkozások adataival, illetve a fontosabb növénytermesztési ágazatokra régió és megyei szintű adatok is rendelkezésre állnak. Az integrált farmgazdaság színtű modell alapvetően két jól elkülöníthető alrendszerből épül fel: - növényi növekedést szimuláló rész; - ökonómiai számítási és optimalizáló rész. A kutatás fontosabb következtetései, ajánlásai. Az agrárkörnyezeti szempontokat előtérbe helyező Európai mezőgazdasági modell, az egyre szigorodó állat- és növény-egészségügyi, munkavédelmi, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági rendelkezések, az új CAP reform szabályozásában várható keresztellenőrzési követelmények tükrében megállapítható, hogy a piaci versenyképességet megőrizni akaró mezőgazdasági termelők számára egyre tarthatatlanabbá válik, sőt komoly veszélyekkel jár a jövőben az egyoldalú, output centrikus a környezeti szempontokat elhanyagoló termesztési, tartási, gazdálkodási módok fenntartása. A fogyasztói igények, a minőségi szempontok, valamint a pénzügyi támogatási korlátok várható jövőbeni alakulása miatt a környezetorientált intézkedések további bővülésével és szigorodásával kell számolni.

3 Az agrár-környezeti hatások vizsgálatát egyre több nemzeti és Közösségi szintű szabályozás fogja előírni az EU-ban. A már érvényben lévő előírások és az új CAP reformban megfogalmazott új keresztellenőrzési szempontok és követelmények új mérések, adatgyűjtések és elemzések bevezetését követelik meg az agrártermelőktől, farmgazdaságoktól, agrobusiness vállalkozóktól, amelynek megvalósításához egyrészt jelentős szemléletváltásra, másrészt új farm menedzsment módszerek és eszközök alkalmazására lesz szükség. A környezeti megfigyelésekhez, a környezeti teljesítmény információ biztosításához ma még sok esetben hiányzik nemcsak a környezettudatos menedzsment szemlélet, hanem az elvégzendő teendők egzakt, közérthető, helyes értelmezése a gazdálkodók szintjén. A modellstratégia megalapozását szolgáló számításainkkal egy konkrét üzem példáján sikerült bemutatni, hogyan lehet az optimális tápanyag-utánpótlást meghatározni, úgy, hogy a döntéshozó egy fontos környezetvédelmi szempontot, a nitrogén kimosódás korlátozását is figyelembe tudja venni. Számításink beigazolták, hogy egy viszonylag jól gazdálkodó üzem is nagymértékben tudná javítani pénzügyi eredményeit a környezet veszélyeztetése nélkül, figyelemmel a fenntartható gazdálkodás szempontjaira. Az ilyen, illetve az ehhez hasonló modellekkel, modellezési technikákkal számszerűsíthető egy-egy környezeti paraméter korlátozásának költsége. Az elvégzett kutatás eredményeire építve, a modell továbbfejlesztésével ezek a számítási eljárások reálisan elkészíthetők, kipróbálhatók és bevezethetők a gyakorlatban. A modellalkalmazás segítheti a döntéshozókat az optimális, az állam és a gazdálkodók számára egyaránt elfogadható, normatív alapokon nyugvó támogatási rendszer kialakításában. A modell segítségégével több gazdaság példáján kiszámítható a nitrogén kimosódás csökkentésének elmaradó haszna, mely lehetőséget biztosít a környezetbarát mezőgazdasági termelés fejlesztési támogatási igényének pontosabb becsléséhez. A hazai viszonyokra alkalmazható integrált környezeti-gazdasági modell stratégiai fejlesztésére irányuló kutatási projekt indoka, egyrészt hogy a fenti szemléleti,

4 humán, információs és módszertani hiányosságok az EU csatlakozásra váró hazai gazdálkodási gyakorlatra még fokozottabban jellemzőek. Másrészt, a hazai agrárkörnyezeti jogharmonizáció további szakaszában a mennyiségi szemléletet, a jogalkotási dömpinget fel kell, hogy váltsa a korlátozott támogatási források normatív alapú pályázatása, amely csak modellszámításokkal alapozható meg. Az EU követelményeknek való megfeleléshez hazánkban is célszerű megkezdeni a környezeti teljesítmények farm színtű mérését megalapozó agrárinformációs fejlesztéseket. Ennek érdekében a projekt eredményeire építve javasoljuk olyan pilot modellek fejlesztését, amelyek a gyakorlatban könnyen érthető és elsajátítható demonstrációs példákat szolgáltatnak a környezeti nyilvántartások és a könyvelés összekapcsolására, a pénzügyi nyilvántartások környezetorientált vezetésére. Az EU-ban végzett legfrissebb kutatások (Brenners, 2002) és a jelen projektben elért eredmények egyaránt alátámasztják a farm szintű környezeti információs kutatások és fejlesztések jövőbeni irányait az alábbiak szerint: - A környezeti hatásokat a könyveléstől elkülönítetten is regisztrálni kell, másrész a pénzértékben is meg kell jeleníteni az üzemi nyilvántartásokban; - A nyilvántartásoknak nemcsak retrospektív információkat kell nyújtani, hanem alapot kell szolgáltatni a jövőbeni döntéshozatalhoz; - A komplex, környezeti és regionális gazdasági problémaköröket egyaránt felölelő kutatásoknál ma már nem nélkülözhető az információ és kommunikáció technológia (IKT) teljes körű eszköztárának alkalmazása, valamint a - több tudományterület (ökológia, agrár-közgazdaságtan, talajtan, agrárinformatika, matematika, szervezés és vezetéstudományok, szociológia, településpolitika stb.) összekapcsolására épülő - interdiszciplináris szemléletmód érvényesítse. - A farmgazdaságok szintjén fel kell ismerni, és meg kell határozni a kapcsolatokat a teljes élelmiszer "értéklánc" mentén kialakítandó környezeti információs rendszerekkel.

5 A kutatási projekt keretében kifejlesztett modellstratégia, a modell valós üzemi adatokon nyugvó gyakorlat tesztje alapján levont következtetések, a megszerzett tapasztalatok és tanulságok a külföldi kutatások eredményeivel (EU, USA, ill. a nemzetközi farm menedzsment IFMA konferenciák) való összevetések hasznosíthatók lehetnek: - Makroszinten a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) további megvalósítása, kutatási megalapozása és monitorozása során, a kormányzati munkában, másrészt - Mikro-szinten a hazai farm szintű információ-menedzsment feladatok meghatározása, a környezetorientált farm menedzsment információs rendszerek fejlesztés területén. Figyelemmel a fent vázolt csatlakozási követelményekre, a gyorsan bővülő és szigorodó EU agrárkörnyezeti jogszabályokhoz való folyamatos alkalmazkodásra, a farm szintű versenyképesség megtartásának, vagy elérésének kényszerére, a jelen kutatási projektben elért, továbbá a modell továbbfejlesztése révén potenciálisan a későbbiek során elérhető és hozzáférhető kutatási eredmények iránti igények gyors növekedésére lehet számítani. Budapest, március 16.

A MAGYAR SZÁMVITELI RENDSZERBÕL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ MEZÕGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELÕÍRÁSAIVAL

A MAGYAR SZÁMVITELI RENDSZERBÕL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ MEZÕGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELÕÍRÁSAIVAL A MAGYAR SZÁMVITELI RENDSZERBÕL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ MEZÕGAZDASÁGI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK ELÕÍRÁSAIVAL Doktori értekezés Vajna Istvánné Tangl Anita Gödöllõ

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2009 2024) A 2009. évi felülvizsgált változat 2009. május 10.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat (Vitaanyag, 3. kiadás)

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Agrár-környezetvédelelem

Agrár-környezetvédelelem Az EU agrár-környezetvédelmi rendelkezéseinek alkalmazása Magyarországon: a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program bevezetése Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetvédelelem Bevezetés

Részletesebben

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN

A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMTERVEZÉSBEN ÉS AZ ÜZEMI NYILVÁNTARTÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS BALÁZS KATALIN Gödöllő 2005 A doktori iskola megnevezése: tudományága:

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN EGYETEMI JEGYZET Írta: DR. IJJAS ISTVÁN Lektorálta: KOLOSSVÁRY GÁBOR Készült az FVM Vízgazdálkodási Önálló Osztály megbízásából a Mezőgazdasági vízgazdálkodás

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR.

KAPOSVÁRI EGYETEM. GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék. Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA. MTA doktora. Témavezető: DR. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ MODELLEK ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEIK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.3.12. COM(2009) 111 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék Doktori Iskola vezetője: DR. VARGA GYULA MTA doktora Témavezető: DR. PAÁL JENŐ egyetemi tanár DÖNTÉSTÁMOGATÓ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8.: KÖRNYEZETMENEDZSMENT- Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj, Botond Ez

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HÚSMARHATARTÁS KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Készítette: Bakosné Böröcz

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve A 2009. évi felülvizsgált változat tervezete (2. változat) 2009.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei AZ ÖNERŐS FEJLESZTÉS HELYZETE A KÜLÖNBÖZŐ MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI FORMÁKBAN Készítette: Széles Zsuzsanna Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben