Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához"

Átírás

1 Háttérdokumentum Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához szeptember

2 Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés SWOT elemzés Lehetséges megyei jövőkép...9 Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések

3 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából Jelen háttéranyag Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiához (S3) kapcsolódó prioritásainak kialakításához kíván segítséget nyújtani. Az intelligens szakosodási stratégiák az Európai Bizottság kezdeményezésére készülnek Európa-szerte nemzeti és területi szinten annak érdekében, hogy a Strukturális Alapok felhasználása hatékonyabbá váljon, valamint fokozható legyen a szinergia a különböző közösségi, nemzeti és regionális szintű szakpolitikák, illetve a köz- és magánforrásokból finanszírozott beruházások között. Az intelligens specializáció keretében azonosításra kerülnek minden térség egyedi jellemzői és értékei, a folyamat pedig segít rámutatni az egyes térségek versenyelőnyeire, felsorakoztatva a regionális szereplőket és erőforrásokat egy, a kiválóságra épülő jövőkép mögé. A dokumentum, alapozva a korábban már elkészült megyei helyzetelemző és stratégiai dokumentumokra vizsgálja a megye adottságait, lehetőségeit, fejlesztési szükségleteit. A háttérdokumentumok feldolgozása során láthatjuk, hogy a megye gazdasági mutatói régiós és országos szinten is kiemelkedően jó értéket mutatnak (bruttó hazai termék, munkanélküliségi ráta). A megyének sikerült kihasználnia a rendszerváltás után kiváló földrajzi fekvését. Igaz a fenntartható gazdasági fejlődéshez szükséges felsőoktatási kapacitások kiépítése nem ment/megy könnyen. De ezen a téren is jelentősen előrelépett a megye az elmúlt évtizedekben, amit megkönnyített a megye gazdaságát egyébként is meghatározó Audi jelenléte és támogatása is. A megye innovációs teljesítménye országos szinten magasnak mondható, de ez inkább a többi megyére jellemző alacsony értékek miatt van így, az európai versenytárs térségektől jelentősen elmarad a K+F aktivitás a megyében. A helyi KKV-k K+F+I aktivitása meglehetősen alacsony, és a felsőoktatási szektor K+F aktivitásának további növekedése is szükséges, hogy az országos szinten is kiemelkedő vállalati K+F kiadásokkal szinergiában fenntartható legyen a megye gazdasági növekedésének üteme. 3

4 A megye csak akkor lesz képes fenntartani jelenlegi előkelő helyét az országos rangsorban az egy főre jutó GDP-t illetően, ha sikerül a K+F+I tevékenységet és az ehhez szükséges felsőoktatási bázist tovább fejlesztenie. E mellett szükséges a helyi KKV-k több területen történő fejlesztése (együttműködés, menedzsment, innovációs potenciál, exportképesség stb.), de ezzel párhuzamosan további nemzetközi vállalatoknak a térségbe vonzása is fontos lenne, illetve ez utóbbiak közül a K+F+I orientált tevékenységeket a megyébe telepítők preferálása. E vállalatok jelenléte számos területen jelentene fejlődési lehetőséget a hazai vállalatok számára, aminek azonban feltétele az aktív együttműködés, kapcsolódás ezen vállalatok tevékenységéhez, mélyebb integrálásuk a megye gazdaságába. A megye fontos feladata megtalálni a módját, hogy a megye kevésbé fejlett, esetenként periférikus helyzetbe került térségeit a gazdaság vérkeringésébe bekapcsolja, ami új növekedési potenciált jelentene az egész megye számára. A megyei stratégiai dokumentumok alapján a megyében az alábbi ágazatok megjelenése, koncentrációja erős, melyek alapul szolgálhatnak az intelligens szakosodás irányaihoz is: - a járműipar, - az elektronikai ipar, - a gépipar - az élelmiszeripar, - a turizmus, - az egészségipar, - a környezetipar, - a logisztika, - a tudásipar, - a sport- és kulturális szolgáltatások. 4

5 Alapvetés JELEN DOKUMENTUM AZ S3 FOLYAMAT HÁTTÉRANYAGA, AMELYET KIZÁRÓLAG A NEMZETI SZAKOSODÁSI STRATÉGIA MEGALAPOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SEGÉDLETKÉNT KELL ÉRTELMEZNI. A BENNE TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK NEM HATÁROZNAK MEG SPECIALIZÁCIÓS IRÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG A FOLYAMATBAN EDDIG KÉSZÜLT DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSAI. AZ ALÁBBI FEJEZETEK A MEGYÉT ÉRINTŐ REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA (2013) VONATKOZÓ FEJEZETEINEK EGYES, RELEVÁNS RÉSZEIT TARTALMAZZÁK. Ezen felül az alábbi forrásokat használtuk fel: - Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltárás - Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program, 1. Stratégiai program; 2. Operatív program - Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához, Győr- Moson-Sopron megye 2. SWOT elemzés 2. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye innovációs fókuszú SWOT analízise ERŐSSÉGEK Kedvező földrajzi fekvés (Brno-Bécs-Pozsony - Budapest innovációs tengely). Csökkenő ipari zaj- és egyéb szennyezés kibocsátás a gazdasági szerkezetválással együtt érkező korszerű és a környezeti előírásoknak megfelelő technológiáknak köszönhetően. A Régió hazai és nemzetközi összehasonlításban is kedvező általános foglalkoztatási mutatók jellemzik. A megye vándorlási többletet mutat az országon belül és a szomszédos országokból. Képzett munkaerő megléte. Országosan is kiemelkedő és színvonalas a középfokú iskolakínálat. GYENGESÉGEK Az országhatárt metsző történelmi utak rossz állapota. A Duna elválasztó hatása (hidak, kompok hiánya). A megye déli területe központhiányos, amely oldását a jelenlegi kistérségi rendszer nem támasztja alá. A déli központhiányos terület fejlődési dinamikája alacsony. A Régión belüli gazdasági potenciál eloszlása területileg egyenetlen. A régió fejlettsége döntően ipari fejlettséget jelent, más ágazatokban korántsem jelenik meg ilyen markánsan. 5

6 A megyében két egyetem (SZE, NYME) működik, széles képzési és kutatási kínálattal. Erős ipari német típusú vállalati kultúra, termelés és export. A régió húzóágazatai a mechatronika, az autóipar, a faipar, a környezetipar és az termál-turizmus. A külföldi (főleg német, osztrák, amerikai, japán) befektetők regionális jelenléte meghatározó. A megye összetett és több lábon álló gazdasági szerkezete, sikeres gazdasági szerkezetváltás. Tudásbázis erősödése megindult: egyetem-, tudásközpont és kooperációs kutatóközpont fejlesztések. Magyar viszonylatban magas fejlettségi szint, az egy főre jutó GDP az országos átlag feletti. Megindult klaszterizációs folyamatok a járműipar, a fa- és bútoripar területén. Változatos turisztikai adottságok: termál-, gyógyvizek, természeti értékek, kulturális örökség, rendezvények, tavak, folyóvizek, kerékpárutak, borvidékek. Kijelölt és forgalmas nyugat-keleti és észak-déli közlekedési folyosók (közút, vasút, Duna) szelik át a megyét. Multimodális rendszerek megalapozása elindult: RO-LA és RO-RO terminál, új és fejlődő logisztikai bázisok (kikötő, repülőtér). A megye adottságai a megújuló energiák víz, szél, geotermikus, nap, biomassza, bioetanol hasznosítására nagyon kedvezőek. Az elmúlt években mintaprojektek indultak. A regionális innováció menedzsment szervezeti és együttműködési rendszere kialakult, a vállalkozások számára könnyen elérhetően nyújt értéknövelt szolgáltatásokat. Az innovatív vállalkozások fejlesztési céljai sokrétűek, igényük a mentorálásra jelentős. A régióban a gazdaságfejlesztés szempontjából meghatározó, erős ipari parkok és innovációs központok működnek. Mennyiségileg és kiépítettségében bővülő, minőségében javuló, országosan az élmezőnybe tartozó infó-kommunikációs A képzés és a munkaerőpiac igényei közötti strukturális különbségek érzékelhetők (hiányszakmák). A képzések Győrben és Sopronban koncentrálódnak. Néhány térségben készségtárgyakat oktató általános iskolai pedagógusok hiánya. A térségi integrált szakképző központ kialakítása nem indult el. Hagyományos ipari és mezőgazdasági ágazatok leépülése, pl. textilipar, élelmiszeripar. A megye kutatás-fejlesztési kapacitása nemzetközi, de országos viszonylatban is gyenge. Gyenge kapcsolatok a multinacionális nagyvállalatok és a helyi gazdasági szereplők között. Szakképzett munkaerő hiánya több ágazatban. A mezőgazdaság adottságai különös tekintettel a kiváló termőhelyi adottságokra, a történelmi borvidékekre és a biotermelési potenciálokra kihasználatlanok. Alacsony a kockázati tőke és az üzleti angyalok tevékenységének intenzitása a régióban. Késnek a gyorsforgalmi utak, a vasúthálózat és a vízi közlekedés (hajóutak, kikötők) tervekkel előkészített fejlesztései. Kombinált szállítási rendszerek forgalmának visszaesése, megszűnése az EU-csatlakozás óta. Késik a környezetbarát megújuló energiahasznosító technológiák K+F munkája, honosítása és gyártó iparának indítása. Az infó-kommunikációs infrastruktúrában fejlettségi szakadék van a győri és a többi kistérség, illetve a városok és a falvak között. 6

7 infrastruktúra mind a háztartások, mind az intézmények, mind a vállalkozások szintjén. LEHETŐSÉGEK A megye-/országhatár Ausztria és Szlovákia viszonylatában uniós belső határrá vált. A megye három fővárosi agglomeráció metszéspontjában helyezkedik el. A multinacionális vállalatok jelenléte nemzetközi tendenciákat tekintve tovább erősíti a helyi gazdaság integrálódását a globális gazdaságba, a fejlett technológiák meghonosítását, a korszerű menedzsment és vezetési módszerek elterjedését. A régióban felmerülő ötletek gazdáit és feltalálókat minél előbb bevonni az innovációs projektcsatornába. Európai Uniós források bevonása környezettechnológia fejlesztésébe (komplex hulladékgazdálkodás). A régióban meghatározó, erős ipari parkok technológiai parkokká, innovációs központok kompetencia központokká fejlesztése kiválóságokhoz és kulcsiparágakhoz kapcsolódó szolgáltató fókusszal. Egyetemi bázisok hozzájárulnak a magasan képzett szakemberek kibocsátásához. Térségi integrált szakképző központok fejlesztése. A gazdasággal való kapcsolatok erősítését, a gyakorlati szakképzés fejlesztését nemzeti szintű programok segítik. Magas hozzáadott értékű ágazatok szerepének előtérbe kerülése. Gazdasági klaszterek és beszállító hálózatok kialakítása (régiós, határon átnyúló). Innováció orientált gazdasági fejlődésre való áttérés a beruházás orientáltról. A felsőoktatási és a gazdasági szféra közötti hatékony együttműködés, növekvő kutatásfejlesztési potenciál. Nemzetközi együttműködési lehetőségek elérhetővé teszik a közvetlen brüsszeli forrásokat is (pl. Horizon2020). VESZÉLYEK A nagyobb cégeket idevonzó kedvező és relatíve olcsó bérterületre és bérmunkára alapozott, tömegtermelésre épülő gazdasági fejlődés lehetőségei a Régió számára fokozatosan kimerülnek. Az osztrák dominancia a megyebeli fejlesztési lehetőségeket gyakran korlátozza, szűkíti, a kedvezőbb ausztriai lehetőségek pedig a megye foglalkoztatási helyzetét torzíthatja, illetve településeire kedvezőtlenül hat. A kedvezőtlen világpiaci helyzet hatására a régióban működő innovatív vállalkozások helyzete is romlik, az újak indulása emiatt késlekedhet. Az uniós tagországok mindegyike megnyitotta a munkaerőpiacát az új tagországok számára, amely felerősíti az átmeneti vagy tartós kivándorlást a megyéből bizonyos képzettséggel rendelkezők esetében. Az oktatási kínálat nem tudja követni a gazdaság igényeit. A gyakorlati szakképzés hiányosságai miatt a gazdaság fejlődése lelassul. A külföldi ágazatok mobilitásából adódó sebezhetőség. Az ipar nyugat-európai és a világ konjunktúrától való kitettsége erősödik. Külföldi ágazatok szigetszerű működése továbbra is fennmarad. Az inaktív népesség további növekedése és a szakképzett munkaerő hiánya. A KKV szektor a forrás-és információhiány miatt nem képesek növekedési pályára lépni. A megye kedvező gazdasági helyzete miatt relatíve kevesebb támogatást kap, egyébként optimális fejlesztésekre. A kedvezőtlen szabályozási környezet gátolja a megújuló energiaforrások használatának gyorsabb elterjedését. 7

8 Az EU források bevonásával a kivételes közlekedés-földrajzi adottságok hatékony kihasználása : az európai jelentőségű utak, vasutak és vízi utak fejlesztése, logisztikai központok létesítése, ún. nem kísért jellegű kombinált áruszállítás alkalmazása, a nemzetközi légi és vízi személy- és áruszállítási forgalom bővülése. Forrás: saját szerkesztés 8

9 3. Lehetséges megyei jövőkép Az eddigiek során képet alkothattunk a megye általános gazdasági és azon belül innovációs helyzetéről, lehetőségeiről, kihívásairól. Mindezek alapot adhatnak, hogy meghatározhassuk a megye jövőképét, célját és innováció-orientált fejlesztési irányait. A megye jövőképe általános szinten, az alábbi módon kerülhett meghatározásra: "Győr-Moson-Sopron a dinamikus, innovatív és otthonos megye" A megye jövőképében a 2030-ig tartó időszakig azt kívánja elérni, hogy az országos, sőt középeurópai dimenzióban is számottevő gazdaságát megerősítse, annak domináns szektorait (járműipar, gépipar, élelmiszeripar, turizmus) fejleszteni tudja, ezen ágazatokhoz folyamatosan kiépüljenek és megújuljanak a beszállítói közép- és kisvállalkozások, amelyek magas hozzáadott értékű, innovációban egyre teljesebb termék és szolgáltatás skálát tudjanak előállítani, s ezzel a megye versenyképessége növekedjék. A hagyományos gazdasági szektorok mellett új tevékenységek, iparágak és szolgáltatások erősödjenek meg, mint például az egészségipar, a környezetipar, a logisztika, a tudásipar, a sport- és kulturális szolgáltatások. Egyben történjen meg a megyei termelési adottságok teljesebb hasznosítása, bővüljenek és korszerűsödjenek a helyi termék-kínálatok, s ezek jelenjenek meg az európai piacokon. A gazdasági szerkezet által generált, innováció alapú megújítása szükségessé teszi a rendelkezésre álló - és a megye kedvező gazdasági szerkezete miatt a más térségekből idetelepülő munkaerő-állomány minőségi fejlesztését, a humán erőforrások gyarapítását, az innovációkhoz aktívan kapcsolódni képes bázisainak, intézményeinek fejlesztését, kreativitásra épülő gyarapítását. A kettős megfelelés, vagyis a dinamikus, innováció-orientált ágazatok és a magasan képzett munkaerő-állomány növekvő igénnyel lép fel a területi szerkezet és a települési környezet iránt, annak minőségének állandó emelését követelve meg. A megye innováció-orientált jövőképe a következőképpen hangzik: "Győr-Moson-Sopron megye a meglévő kulcságazatok kompetitív előnyeire és erősségeire építő iparági kiválóságok és kompetenciák felmutatása által nemzetközi szinten is láthatóvá válik. Az innovációs szolgáltatások erőteljes fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy a kulcságazatokban működő helyi vállalkozások innovációs folyamataikat a piaci hasznosulás szintjén is sikerre viszik. A megyében megtermelt bruttó hozzáadott érték növekedése érzékelhetően emeli a régió jövedelemtermelő képességét, lakosságának életminőségét és jólétét" 9

10 A jövőképhez kapcsolódóan az alábbi általános átfogó célok kerülhetnek meghatározásra: A gazdaságszerkezet folyamatos megújítását szolgáló humán erőforrás fejlesztés. A településhálózat és infrastrukturális rendszerek adottságainak bővítése a környezeti állapotok megóvásával. A megye belső kohéziójának és interregionális kapcsolatainak erősítése. A megye innováció-orientált jövőképéhez kapcsolódó stratégiai célok többek között a következőek lehetnek: A megye adottságai alapján a húzóvállalkozásai innovációs teljesítményének javítása a keretfeltételek javítása és a tudástermelés/hasznosítás közötti kapcsolat erősítése, a korszerű technológiák transzferének elősegítése által, a megerősödött innovatív KKV szektor egy hatékony innovációs ökoszisztémában működjön. A megye korábban jól működött innovációs intézményrendszerének visszaállítása, az itt működő gazdasági együttműködési hálózatok és klaszterek, hazai és nemzetközi kutatási partnerségek támogatása, valamint a támogatási rendszer hatékonyságának javítása a megyei döntéshozatallal, a rendszerszintű hatékony működés elérése érdekében hatáskörökkel és kompetenciával rendelkező megyei/regionális innovációs fórum felállítása. A megyében megfogalmazódó innovációs célú kezdeményezések piaci hasznosításának jelentős segítése azok fokozása érdekében, ennek előfeltételeként a K+F+I támogató rendszer fejlesztése, a piacra jutás hatékony elősegítése, ezáltal a megye innovatív vállalkozásai versenyképességének és innovációs- valamint jövedelem termelőképességének javítása. Győr-Moson-Sopron megye gazdaságfejlesztéshez, kiemelten az innovációhoz is kapcsolódó specifikus céljai között a következő szempontok szerint határozhatóak meg: Jedlik Ányos Specifikus Fejlesztési Cél Kreatív humán erőforrások A fejlesztési cél arra irányul, hogy összefogja és rendszerezze a megyében rendelkezésre álló humán erőforrásokat, s azok tudásszintjét emelje, kreativitását fokozza. Egyértelművé vált a megye gazdaságának és társadalmának fejlődéséből, hogy az emberi erőforrások folyamatos és rendszerezett alakítása, fejlesztése nélkül a jövő nem épülhet. A rendelkezésre álló gazdasági bázisok minőségében megújuló, tudásában folyamatosan fejlődő és fejlesztendő munkaerőt igényelnek, melynek képzési rendszereit is változtatni, bővíteni szükséges. A szakképzés rendszerének fejlesztéséhez, a vállalkozói magatartások és kultúra terjesztéséhez, a felsőoktatási potenciálok gazdasági kapcsolatainak alakításához kedvező adottságokkal rendelkezik a megye, s ezen rendszer egységes alakítása a jövő meghatározó záloga. 10

11 Kühne Károly Specifikus Fejlesztési Cél Innováció a gazdaságban A fejlesztési cél a termelő szektorokra koncentrál és azoknak innovációs aktivitását kívánja növelni, erősíteni. A helyi gazdaságfejlesztés körülményeinek javítása, az innovációs szemlélet, a fejlesztési ösztönzések, a versenyképesség javítását szorgalmazó keretek megteremtése, s a gazdasági szervezetek együttműködésnek új irányai együttesen lehetőséget adhatnak a gazdasági szerkezet kedvező alakítására, a meglévő dinamika megtartására, sőt fokozására. A specifikus fejlesztési célban külön foglalkozunk a megyében megerősödő turizmus szektorral is, jelezve és igényelve új irányainak fejlesztését, s a meglévő szerkezetek és szolgáltatások megújítását. Külön kezeli, és nagy hangsúlyt fektet a megye mezőgazdaságát és élelmiszeriparát segítő fejlesztési környezet megteremtésére, hogy ezzel is hozzájárul a természeti adottságok hasznosításához, egyben a kedvezőtlen helyzetben lévő települések, térségek gazdasági helyzetbe hozásához. Fejlesztési alapelvnek tekinteti, hogy a gazdaság és foglalkoztatás körülményeinek javítása a megyei területfejlesztési koncepció meghatározó irányelve. Az S3 stratégia kialakítása megköveteli, hogy új prioritások kialakítása során az alábbi lépések végrehajtása megtörténjen. A 3. táblázat a jövőképhez és a célokhoz kapcsolódva megtervezett prioritásokat, intézkedéseket foglalja össze. 3. táblázat: Győr-Moson-Sopron megye intelligens szakosodási stratégiájának prioritásai FŐBB TERÜLETEK, LEHETSÉGES KITÖRÉSI PONTOK 1. A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása 2. Az innovációs szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése 3. A megye vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése FŐBB TERÜLETEKKEL KAPCSOLATOS, SZÓBA JÖHETŐ INTÉZKEDÉSEK 1/1. A megye felsőoktatási intézményi és tudományos/kutatóhelyi kiválóságainak és kutatóhelyi potenciáljának javítása, a műhelyek kiválóságon alapuló eredményeinek disszeminációja 1/2. A piaci igényeken alapuló, kiválóság alapú, új tudományos/kutató műhelyek létrehozása és fejlesztése 2/1. Innovációs szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, beleértve felsőoktatási intézmények és tudományos/kutató műhelyek innovatív szolgáltatásainak fejlesztését is és az egyéni feltalálók segítését 2/2 Klaszterek hálózatos működésének segítése a technológiai és tudástranszfer segítésével, önértékelésen alapuló vállalkozói benchmark rendszer elterjesztése 11 3/1. Vállalkozások minősítési rendszerének fejlesztése, beszállítói képességének növelése, innovációs, tanácsadási igényeinek minőségi kiszolgálása 3/2. A vállalkozások innovációs és menedzsment ismereteinek bővítése, tudatosságuk növelése, nemzetköziesedésük segítése, befektetői tőkevonzó képességének javítása, telephely fejlesztési igényeinek elősegítése

12 1/3. Nemzetközi és határon átnyúló K+F+I tevékenységbe történő bekapcsolódás lehetőségeinek szélesítése 1/4. A megye/régió gazdasága szakember igényének biztosítása 1/5 A vállalkozások innovációs képességeinek erősítése, és a kiválósághoz kapcsolódó kockázati tőkevonzó képességeik erősítése 2/3. Innovációs szabályozási és finanszírozási kezdeményezések indítása, megyei/regionális innovációs támogatási rendszerek újjáalakítása, megyei innovációs monitoring rendszer elterjesztése 2/4. Szolgáltató fókuszú technológiai parkok, kompetencia központok létrehozása és fejlesztése, nyílt innováción alapuló virtuális kompetencia hálózatok létrehozása 2/5. Az innováció társadalmi beágyazottságának erősítése, szemléletformálás, népszerűsítés 3/3. Kockázati tőke szempontjából kedvező start-up és spin-off vállalkozások beazonosítása, létrehozásának elősegítése 3/4. A vállalkozások piacra jutási és marketing lehetőségeinek elősegítése 3/5. A megye kulcsiparágaihoz kapcsolódó K+F+I szakmai tevékenységek támogatása, K+F+I munkahelyek létrehozásának elősegítése a megyében 1. Prioritás - A megye innovációs kiválóságainak azonosítása, és (ki) fejlesztése a keretfeltételeinek javítása Cél: A tervezett prioritás célja, hogy az egyik legfontosabb innovációs keretfeltétel, a megye kiválóságainak azonosítása és (ki) fejlesztése, valamint a megye kutatás-fejlesztési tevékenysége intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, és a gazdaság számára hasznosíthatóbbá váljanak, így a helyi K+F potenciál kihasználtsága, a KKV szektor felé irányuló szolgáltatói hajlandósága, vállalati innovációt támogató szerepe javuljon. 2. Prioritás - Az innováció szolgáltatások és az azt nyújtó intézmény rendszer fejlesztése Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinak innovációs elképzelései minél nagyobb arányban jussanak el a komplex innovációs folyamat végéig, azaz a piaci hasznosulásig. További cél a generikus innovációt segítő szolgáltatások fejlesztése, valamint hogy elsősorban a fejlesztési költségek csökkentése által a kutatás-fejlesztési tevékenységek intenzívebbé és eredményei a megye szélesebb értelemben vett közönsége számára is ismertté, valamint a gazdaság számára elsősorban a nyílt innováció népszerűsítésével, gazdasági hálózatokon keresztül, illetve a szükséges finanszírozási és szabályozási feltételek rendelkezésre állásával hasznosíthatóbbá váljanak. 3. Prioritás - A megye innovatív vállalkozásai versenyképességének javítása, tudásbázisuk (szakmai, innovációs és menedzsment irányú) bővítése 12

13 Cél: A tervezett prioritás célja, hogy a megye vállalkozásinaknak versenyképessége a nemzeti illetve nemzetközi kitekintésben is növekedjen a szakmai, innovációs és menedzsment ismereteik növelésével. Ennek érdekében szükséges, hogy a fejlesztések forrásigényének biztosítása mellett a gazdasági társaságok az innovációs folyamat elemeivel kapcsolatos módszertani, jogi, üzleti és marketing és menedzsment valamint a minőségbiztosítási és technológia transzfer kérdésekre is érdemi támogatást kapjanak, így a fogyasztói ötleteken alapuló fejlesztések megvalósításában (market pull-típusú innováció) előrelépést érhessenek el új típusú szolgáltatásaikkal, vagy azok szakértőktől való igénybevételével és a nemzetközi piacra lépésük segítésével. Tervezett beruházások, fejlesztési irányok, kezdeményezések A megye jövőképe, és az abból levezetett innovációhoz kapcsolódó céljaihoz rendelten többek között az alábbi intézkedésekkel kívánja a megye innovációs potenciálját fejleszteni, annak fejlődéséhez hozzájárulni: 1. A szakképzés és átképzés fejlesztése - megyei átképzési és szakképzési program; - megyei tehetséggondozási program; - megyei ösztöndíjrendszer kidolgozása és működtetése. A megye két megyei jogú városában továbbá a városhálózatban rendelkezésre álló szakképző intézmények. 2. A vállalkozási kultúra aktivitás fejlesztése- a termelési ismeretek, ill. az új termékek és kultúrák terjesztése; - a fiatal vállalkozók felkészítése; - a KKV-k termelési láncba integrálása, gazdasági együttműködések; - befektetés-ösztönzés és a telephelyi infrastruktúra fejlesztése. Az egyetemi bázisokra épülő új technológiák, tudástranszferek (Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár), továbbá azon települések, ahol magas a vállalkozói aktivitás. Ezek döntően a megyei jogú városok. 13

14 3. Felsőoktatás és gazdaság - a felsőoktatási képzési szerkezet megújításának támogatása, új képzési formák terjesztése, illetve bővítése (távoktatás, e-learning, nyitott egyetem); - a helyi gazdaság K+F+I igényeinek felmérése és azokhoz kapcsolódó programok indítása; - a gazdasági szakemberek bevonása a képzésbe, K+F+I programokba; - Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscentrum létesítése Győrben, a Széchenyi István Egyetemen; Egyetemi központok: Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár. Az ott megfogalmazott fejlesztési irányok támogatása. 4. Helyi gazdaságfejlesztés és innováció - megyei gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program - megyei beszállítói program - megyei szolgáltató és kompetencia program A helyi gazdaságfejlesztés a megye egész területét lefedi, döntően a városokra, illetve a gazdasági csomópont településekre koncentrálódik. A beszállítói program kimondottan az ipari zónákban és ipari központokban érvényesül. 5. A turisztikai kínálat feltételeinek javítása - egészséggazdaság és gyógyturizmus fejlesztési program - örökség és agroturizmus fejlesztési program - aktív turizmus fejlesztési program A turizmus által érintett települések és azok térségei érintettek a program megvalósításában. 6. A mezőgazdasági és élelmiszertermelés ösztönzése - megyei élelmiszer-feldolgozóiparfejlesztési program - megyei mezőgazdaság-fejlesztési program - hal- és vadgazdálkodási program - megyei értéktár kialakítása - megyei fenntartható mezőgazdaság program A alprojekt megvalósítása a megye mezőgazdasági térségeiben és csomópont településeiben érvényesül. Kedvezményezettek a mezőgazdasági vállalkozások, és azok különféle csoportosulása. A megye fejlesztési prioritásaihoz kapcsolódóan a további fejlesztési elképzelések léteznek, különböző előkészítettségi szinten: Győri Járműipari Kiválósági Központ kialakítása, valamint magyarországi kutatói kiválósági hálózatának létrehozása és megerősítése 14

15 A SZE-Győr Járműipari Kutató Központjában kialakított eszköz és kutatói bázisra alapozva, a piaci igényeknek megfelelő irányokban továbblépés a Kiválósági Központ megteremtésének szándékával. Partnerség: járműiparhoz kapcsolódó képzési területen oktató és kutató magyarországi felsőoktatási intézmények és ezek kutatói, kutatóhelye és ezek szakembereinek hálózatba szervezése. A Nyugat-Dunántúli Mobilis Terminálhálózat és a ráépülő játékfejlesztő Living Lab kialakítása A Mobilis működésének továbbfejlesztése regionális Mobilis-Terminál hálózat kiépítésével, illetve az erre alapozott természettudományos interaktív eszközök fejlesztésére szakosodott Living Lab. A projekt során új eszközök kerülnek kifejlesztésre és legyártásra. Beszerzésre és átalakításra kerül egy kisteherautó/kisbusz, mellyel a Mobilis és eszközeinek a külső helyszínre történő szállítása megvalósítható. Kialakításra kerül a régió nagyobb városaiban egy-egy un-mobilis Terminál. A Mobilis szükséges részleges eszközcseréjét, illetőleg a Terminálok eszközeinek kiépítését összekapcsoljuk. A központ és a terminál hálózat közötti tervezett, és folyamatos eszközcserével biztosíthatja minden helyszínen a magas fokú érdeklődés fenntartását. A terminálok kialakítását innovációs központokra, szolgáltató házakra alapoznánk, ezzel segítve az ott folyó munka megismertetését, a tevékenység társadalmasítását. MOVEO ultrakönnyű, összehajtható elektromos robogó fejlesztése, gyártása A projekt célja a MOVEO ultrakönnyű, összehajtható robogó prototípusának továbbfejlesztéséhez szükséges kutatások elvégzése, ezek alapján a robogó fejlesztésének folytatása a használhatóságának, piaci értékének növelése, illetve sorozatgyártásra való alkalmassá tétele érdekében. Ezen túlmenően egy kis sorozatú manufakturális gyártóbázis létrehozása, amely önfenntartó, önfinanszírozó módon tud működni, és biztosítja a jövőbeni fejlesztések és kapacitás növelés alapját, lehetőségét. Fenntartható mezőgazdasági technológiák innovációs bázis-hálózat létrehozása Magyarországon A mezőgazdaság jelentősége napról-napra nyilvánvalóbbá válik (élelmiszer, energia, nemzeti jövedelem, foglalkoztatás, a vidék megtartó ereje, környezetvédelem). Ezen kutatásokhoz szükségesek tudományos inputok, melyek nem piacvezéreltek, amelyekben olyan mezőgazdasági inputokat is kutathatunk, melyek napjaink globalizációs hengerében nem divatosak, de alternatívákat kínálhatnak pl. a helybeni, szigetszerű, élettér kialakításához, minőségi prémiumkategóriás, természetes élelmiszerek előállításához. 15

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Veszprém megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 3. SWOT elemzés...5 4.

Részletesebben

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Nógrád megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 2. SWOT elemzés...5 Innovációs

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához. 2014. szeptember

Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához. 2014. szeptember Háttérdokumentum Borsod-Abaúj- Zemplén megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...6 1. SWOT elemzés...6

Részletesebben

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Jász-Nagykun-Szolnok megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalomjegyzék 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...7 2. Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Heves megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Tartalom...2 1. Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásához...3 Alapvetés...6 2. Tervezett

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája v. 0.12 2013. április 10. Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona Farsang Zoltán Kalcsú

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Békés megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom 1. Összefoglaló háttéranyagok feldolgozásából...3 2. Alapvetés...6 3. 2. SWOT elemzés...7 4.

Részletesebben

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Somogy megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember 1 Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából... 3 Alapvetés... 5 2 SWOT elemzés... 5 Innovációs kezdeményezések...

Részletesebben

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE

SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE SZAKMAI JAVASLAT AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGYEI ÉS BUDAPESTI FEJEZETEIRE 2012 Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából Tervezéskoordinációs Államtitkárság - Területfejlesztési

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 5. egyeztetési változat 2014. június 19. 1 Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas megye.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Végleges változat 2014. szeptember Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM 2007-2013 Szerkesztette: MTA RKK NYUTI KDKCS 2006. április 25. BEVEZETÉS... 8 JÖVŐKÉP... 9 Stratégiai fejlesztési célok... 10 Specifikus fejlesztési

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó Ilona

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TOLNA MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) 2014-2020 Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. és az MSB Fejlesztési

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A DOMBÓVÁRI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Nyugat-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT v. 0.11 2013. március-április Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 1 Készítették: Bujdosó

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020. Javaslattételi munkarész Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 Javaslattételi munkarész 2013. május 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési

Részletesebben