BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NM-TQM SZAK NAPPALI TAGOZAT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MENEDZSER SZAKIRÁNY AZ EMBERI TÉNYEZŐ A MINŐSÉGÜGYI RENDSZEREKBEN Készítette: Horváth Ágnes Budapest,

2 Tartalomjegyzék... 3 Bevezetés Az ember, mint legerősebb láncszem Az emberi tényező Az emberi tényező sajátossága Az emberi erőforrás menedzsment története Az emberi erőforrás menedzsment feladata a szervezetekben A menedzsment irányzatok fejlődése Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata Az emberi erőforrás menedzsment eredményei Emberi erőforrás menedzsment tevékenységek A humánerőforrás menedzsment feladatainak gyakorlati megvalósítása az IMI International Kft-nél Az IMI International Kft rövid bemutatása Az IMI International Kft fejlődésének szakaszai A humánerőforrás szerkezete az IMI International Kft-nél Az emberi erőforrás tervezése A munkakörök elemzése, kialakítása és értékelése Középpontban a stratégia központú fejlesztés Toborzás és kiválasztás Teljesítményértékelés Munkaerő fejlesztés, karriertervezés Bérezés, jutalmazás Fegyelem, kilépés Munkaügyi kapcsolatok Kultúraváltás változásmenedzselés A változással szembeni ellenállás felismerése és leküzdése

3 4.11. Kompetencia ás emocionális intelligencia Kommunikáció Az IMI International Kft-nél végzett dolgozói elégedettség kutatás Az interjúk során kapott válaszok kiértékelése kérdésenként Az elégedettség kutatás válaszaiból levonható tanulságok Javaslat Az új stratégia építéséhez új csapatmunka kialakítása Vezetői hitelesség, példamutatás Termék nélkül nem fog menni Az oktatások eredményének információs bázisa Kommunikáció javítása Esélyegyenlőségi szempontok Feladatok hárítása Kultúrák közötti problémák Konszern problémák Vállalati kultúra Összefoglalás Mellékletek Irodalomjegyzék

4 Bevezetés Dolgozatomban szeretném bemutatni, hogy az általam bemutatott IMI International Kft-nél hogyan zajlik a gyakorlatban a humánerőforrás menedzsment. A témaválasztás indoklása A minőségügy célja az életminőség javítása, amely végső cél eléréséhez a számos jól definiálható minőségi paraméter teljesítése nem elegendő. Hosszútávon versenyhátrányt jelent pusztán az előírások betartása, mivel a termelő és szolgáltató vállalatok által nyújtott termékekkel szemben mindig újabb igények merülnek fel. A vállalatok versenyképessége szempontjából fontos, hogy az új igények kielégítését gyorsan tudják teljesíteni. Gyakran maguk a vállalatok teremtik meg az újdonság iránti igényt. A piaci igényekhez való gyors alkalmazkodás megvalósításához a vállalatnak az adott piaci területről pontos és naprakész ismerettel kell rendelkeznie. Az adott piac ismerete és a végső cél közötti kapocs az ember. Az ember állítja elő és végül ő az, aki végül haszonélvezője a terméknek. Ezért nagyon fontos, hogy körültekintően foglalkozzunk vele. Napjainkban nemcsak a termékekkel, hanem a munkaerővel szemben is új igények merülnek fel. A dolgozóktól egyre inkább elvárják, hogy aktív életszakaszukat a munkaerő világában megújulásra képesen töltsék. Az élethosszig tartó tanulás módszerével kívánják a munkavállalókat felkészíteni arra a gyors változásra, amely jellemzi a munka világát. A technikai fejlődés mindenféleképpen kikényszeríti a dolgozóktól a tanulási készséget, de a munkaadó és a munkavállaló, vezető és beosztott számára könnyebb és stressz mentesebb, ha a jövő kihívásaira időben felkészül. A dolgozat felépítésekor arra gondoltam, hogy az elején szeretném az emberi erőforrás menedzsmenthez vezető utat röviden felvázolni, és a későbbiekben azokat a feladatait kiemelni, amelyeket az általam vizsgált gyakorlati példában szemléltetni tudok. 6

5 1. Az ember, mint legerősebb láncszem Egy gép idővel elhasználódik, korszerűtlenné válik. A termékek és szolgáltatások elveszíthetik létjogosultságukat. Egyedül az ember képes megújulni és megújítani környezetét, ezért kezdem dolgozatomat az emberi tényező néhány speciális tulajdonságával, amely megkülönbözteti más termelési tényezőktől. Mivel a munka világa jelentős változásokon megy keresztül, és a változások ciklusa egyre rövidebb, a megoldási javaslatok kidolgozására egyre kevesebb idő áll rendelkezésre, és a bevezetésükre sincs sok, a körültekintő és átgondolt tervezésnek fokozott jelentősége van. A 2. fejezetben ezért rövid áttekintést adok a menedzsment megközelítésekről, különös tekintettel az emberi erőforrás menedzsment szükségességének felismerésének kezdeti szakaszára. A vállalatok méretétől és szerkezetétől függően más kapacitásokat lehet az emberi erőforrás feladatainak ellátásához rendelni. Azon a tényen viszont, hogy a stratégiai döntésekhez tartozik, nem változtat az adott szervezet egyedisége. A 3. fejezetben rövid elméleti jellemzést adok az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb feladatairól. Humánerőforrás menedzsment feladatok megvalósítását gyakorlati példán keresztül mutatom be a 4. fejezetben különös hangsúllyal az IMI International (Norgren) vállalat életében 2004 óta jelen lévő változásmenedzsmentre júniusában készítettem a vállalatnál dolgozói elégedettség kutatást, amelyből kiderült, hogy a technikai felszereltség nem elegendő a hatékony munkavégzéshez és hogy a vezetőség elkötelezettsége meghatározó júniusában meg fogom ismételni a kutatásomat, de már a vezetőség bevonásával, mert érdeklődéssel fordul a témához. A 6. fejezetben néhány észrevételt, javaslatot fogalmazok meg középpontba állítva a munkavállalók teljesítményéhez hozzájáruló menedzsmentre váró megoldandó feladatokat és figyelembe veendő szempontokat. A legutolsó (7.) fejezetben összegzés alatt a szakirodalom és a gyakorlat közötti kapcsolat szempontjából tekintem át a dolgozatot. Hosszútávon minden vállalat dolgozói segítségével magának dolgozza ki azokat a belső szabályozókat és keretfeltételeket, amelyek között az adott piacon eredményesebb lehet. A tanácsadó testületek segítségével elemző módszereket tanul a 7

6 szervezeti vezető, és kívülállóként olyan elfogulatlan véleményt, építő kritikát ad a szervezetről, amelyet a szervezet tagjai hitelesnek fogadnak el. 2. Az emberi tényező A korszerű menedzsment módszerek már úgy számolnak az emberi munkaerővel, mint a szervezetek tőkealkotó részével. Az emberi erőforrást számos tulajdonsága miatt külön kell kezelni a többi erőforrástól Az emberi tényező sajátossága A XXI.század már a fogyasztói társadalom világát örökölte a XX.századtól. Az anyagi javak korlátlan megszerzésének és használatának igénye beépült a hétköznapokba. A fejlett országok polgárai számára szinte a szabadidő eltöltésének egyik formája például a vásárlás. Ugyanakkor a fejlődő világrész számára-amely népessége szempontjából többszöröse a fejlett országokénak, és előreláthatóan túlnépesedésük tovább folytatódik- ez az életforma az átlagember számára elérhetetlen. Nem mutatnak jelek a fejlett országokban lévő elöregedés lassulására sem. Tovább nyílik az olló a fejlődő és a fejlett országok között. Az emberi társadalom számára ez a kétpólusúvá válás számos problémát jelent. A két pólus semmilyen formában nem közelít egymáshoz. Az egyik véglet pazarlóan bánik az energiáival, míg a másik az alapvető szükségleteit sem képes előteremteni. Koncentráltan teremtődik az elégedett és az elégedetlen tábor. A sorsával elégedetlen ember, és a kilátástalanság drámája felelőtlen és vakmerő tettekre sarkallhat. Ennek a lehetősége megjelenik a 2001-es Egyesült Államokban történt terrortámadásban is. Ebben a 2001-es eseményben megmutatkozik a globalizáció negatív hozadéka. Az, hogy az információhoz jutást az emberiség ellen lehet fordítani, akár vallási köntösben. A pusztán gazdasági érdekeket figyelembevevő szemlélettel hosszútávon nem fenntartható sem Földünk jelenlegi erőforrásainak kiaknázottsága, sem az a kétpólusú társadalomfejlődés, amely jellemzi szűkebb és tágabb környezetünket. Az ember törékenységéből adódik, hogy teljesítményének fenntartásához, javításához átgondolt ösztönzőkre van szükség Az emberi erőforrás menedzsment története 8

7 Az egyszemélyes vállalkozások korlátja, hogy egy fő munkaidejével, szaktudásával gazdálkodik. Nincsenek konfliktusok, ugyanakkor csak annyi feladatot tud elvégezni, amennyit egyedül képes. A céhek, manufakturák inas rendszer használatával tanították a következő generációkat a szakmai fogásokra. Az inas évek letelte után felszabadult szakemberré váltak. Az ipari forradalom során jelent meg a nagyüzemi termelés, amely új problémákat vetett fel. A vidékről családostul a nagyvárosokba áramló munkás családok számára új életformához kellett alkalmazkodni. Ekkor álltak a nők munkába, így az otthoni feladatok mellett vállaltak még munkát. Korán reggel otthonról távozó és este hazaérkező munkásokká váltak. A XIX. században rossz körülmények között végezték munkájukat a dolgozók. Sokszor 16 órában, és a fizetést élelmiszer formájában kapták. Meg kell jegyezni, hogy rossz körülmények között napjainkban is dolgoznak munkavállalók, akár hazánkban is. A nagyüzemi termelés során a munkaadó és a munkavállaló között megszűnik a napi kapcsolat. Nem ritka, hogy nem is találkoznak egyáltalán. A dolgozó csak a vezető képviselőjével találkozik. A jótékonysággyakorló szerepű személyzeti szakembernek kezdetben a munkavállalók számára adott juttatások szétosztása volt a feladata. A szervezetek irányító testülete és a végrehajtó egység közé egyre több és más szervezeti részleg, divízió ékelődött. Már a személyzeti szakembernek újabb, azóta klasszikussá vált feladatai lettek, mint a képzés, elhelyezés. Hiszen a személyzeti szakember látja át, hogy mely területre milyen képzettségre van szükség, ugyanakkor számos feszültség adódott abból, hogy az irányító testület nem kommunikált a beosztottakkal. A korai vezetéselméletek megalkotói közül Frederick Winslow Taylor és Henry Fayol alkalmaztak először személyzeti részleget a vezetőség és a munkavállalók közötti problémák megoldására. Az emberséges bürokrataként ismert megközelítésben kiegészült a személyzeti adminisztrátor szerep a tanácsadás, kiválasztás, oktatás-képzés feladatokkal, amelyet az emberi viszonyokhoz kellett igazítani munkamódszer és munkafeltételek adott személyhez igazodó, megegyezésen alapuló megtervezésével. A II. világháború után felértékelődött a munkaerő, ekkor erősödött meg a szakszervezetek helyzete. A konszenzusteremtő tárgyaló az alku eszközével próbált érvényt szerezni az alkalmazottak elvárásainak. 9

8 A szervezeti ember a legjobb működési formát keresi az adott személyzet fejlődési lehetőségeivel. Ez a 60-as években kialakult szemlélet a fizikai dolgozóktól a menedzsment m unkájára irányította figyelmét. Fontos állomás, mivel azokra a szakemberekre koncentrál, akiken egy cég potenciális sikere múlik. A munkaerő-elemző szakemberként megjelenik a munkaerő tervezése számítástechnikai háttértámogatással. A munkaerő tőkét képvisel, amelynek alakulását nyilván lehet tartani, mint a vállalati vagyon részét Az emberi erőforrás menedzsment feladata a szervezetekben A menedzsment, mint döntéshozó testület arra keresi a választ, hogy hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság. Hogyan motiválhatók a szervezeti tagjai a teljesítmény fokozására A menedzsment irányzatok fejlődése A vezetés folyamatának tudományos megközelítése Frederick Winslow Taylor és Fayol nevével fémjelzett klasszikus irányzattal vette kezdetét. Taylor a gépi munka szervezésén keresztül racionalizálta a vállalat különböző tevékenységeit. A munka menete és a termelés számszerűsíthetővé, időértékben kifejezhetővé, vagyis tervezhetővé vált. Munkamenetek írhatók elő Viszonylag fiatal tudomány, és manapság egy-egy elmélet 5 év alatt elavul. A menedzsment irányzatok egészen az 1960-as évekig a teljesítmény növelését tartották szem előtt. A korai irányzatok jellemzője, hogy összefüggést talált a munkakörülmények és a dolgozói teljesítmények között. Igyekezett befolyásolni, de ezeket az eszközöket nem lehet ösztönzőknek nevezni, mivel egyszerű fenyegetések voltak a kenyérkereset megszűnésével kapcsolatban. A későbbi menedzsment irányzatok a dolgozó teljesítményének növelését megpróbálta több aspektusból vizsgálni. Kiemelt helyen kezelte a vezetőt, és a személyiség oldalát nem hagyta figyelmen kívül. A menedzsment irányzatok fejlődése rávilágít arra, hogy a vezetésen sok múlik. Napjainkban nem lehet sok vezetési módszert próbálgatni, hanem versenyhelyzethez alkalmazkodva kell megtalálni, rövid idő alatt az eredményesség módját. Németországban a tömegtermelés (a futószalagos, Ford- T- modell gyártósor jellegű) megjelenése felvetette a monotonitás kezelésének problémáját, amely elősegítette az alkalmazott pszichológia eredményeinek felhasználását (Münstberg). 10

9 Max Weber is a klasszikus irányzat képviselőjeként tartható számon. Az 1921-ben írt művével a későbbi szervezetszociológia alapját alkotta meg. A vezetéselméletek szociológiai irányzatát (human relations) a két világháború között Mayo, 1933;Roethlisberger, 1938; Barnard 1938 nevével fémjelzett magatartástudományi döntéselmélet alkotta. Feltételezésük szerint a motiváció erejével az ember termelékenyebb munkára ösztönözhető, de ennek vannak társadalmi, lélektani feltételei. Abból a felvetésből indultak ki, hogy a motiválás kiváltásához először magának a vezetésnek kell változtatnia munkamódszerén. Hangsúlyozták a munkással szembeni bizalmat, és a demokratikus magatartást helyezték előtérbe. 3. Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata Az emberi erőforrás menedzsment alapfeladata a munkavállalók és a munkakörök közötti összhang megteremtése. Stratégiai szempontból az emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek célja, hogy megteremtse a munkavállalók képességei és motivációi, valamint a munkakör követelményei és az érte nyújtott ellenszolgáltatások közötti összhangot. A hagyományos szervezetekben ez egy ember - egy munkakör egyensúlyát jelenti, fejlettebb technológiájú szervezetekben ez gyakran egy ember - több munkakör összhangjának megteremtését igényli. A munkavállalók különböznek egymástól képességek, adottságok, képzettség, készségek és gyakorlati tapasztalat szempontjából is. Eltérnek abban is, hogy mennyire hajlandóak bizonyos magatartásformák gyakorlására (pl. hatékony munkavégzés, pontos megjelenés). Ugyanakkor fontos jellemzője a munkavállalónak, az egyéni motivációs szerkezete, azaz milyen belső hajtóerők, és mennyire befolyásolják a munkavégzését, és mit vár el a szervezettől. A munkakörökhöz rendelt feladatok meghatározott követelményeket támasztanak a munkakör betöltőjével szemben, annak ismereteit, képességeit és jártasságát illetően. A munkakörhöz a szervezeten belüli fontossága szerint bizonyos ellenszolgáltatások társulnak. Ideális esetben a munkaköri követelmények és a munkavállaló képességei egybeesnek, így megteremtődik az eredményes és hatékony munkavégzés feltétele, valamint az egyén motivációi és a szervezet ellenszolgáltatásai is összhangban vannak, 11

10 így mindkét fél elégedett. A két tényező egyensúlyának megteremtése folyamatos erőfeszítéseket igényel, mert mindkét oldal folyamatosan változik, a munkakörök a feladatok és a környezet változásai nyomán, a munkavállaló pedig társadalmi hatásokra és az egyéni fejlődési folyamatok következtében Az emberi erőforrás menedzsment eredményei Amennyiben a munkakör és a munkavállaló közötti összhangot sikerül elérni, a hatékony foglalkoztatás számos eredményét tapasztalhatjuk. Az ábra középső részének jobb oldala bemutatja azokat az eredményeket, amelyeket az emberi erőforrás menedzsment révén befolyásolni kívánunk. Ezek közül kritikus elem a szervezet számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megszerzése, e nélkül a szervezet nem képes működni. Ha már rendelkezünk a szükséges munkaerőállománnyal, akkor a teljesítmény válik a legfontosabb kritériummá. Minél nagyobb teljesítményre képesek az alkalmazottak, annál eredményesebb lesz a szervezet. A megfelelő emberek megtartása és jelenléte biztosítja a munkavégzés folyamatosságát, a teljesítmények biztonságos fenntartását. Az alkalmazottak addig dolgoznak a szervezetben, amíg szükségleteiket megfelelően kielégítettnek érzik. Az emberek elégedettsége több szempontból is fontos a szervezetnek. Könnyebb például új alkalmazottakat toborozni, ha a szervezetnek az a híre, hogy megfelelő színvonalon próbál megfelelni az igényeknek. Az elégedett dolgozók hűségesek maradnak a céghez és jelenlétük is maximális. Más tényezők is fontosak lehetnek a szervezet számára, ilyen például a dolgozók fizikai és mentális jóléte. A munkahelyi balesetek megelőzése, az egészséget károsító tényezők kiküszöbölése, a munkahelyi stressz egyre inkább tudatosan kezelt problémák a szervezetben. A fenti tényezők eredményessége az, amely révén az emberi erőforrás menedzsment hozzájárul a szervezet céljainak megvalósításához. Alkalmasak tehát arra, hogy segítségükkel megítéljük az emberi erőforrás menedzsment, vagy egyes programok hatékonyságát. Ugyancsak alkalmasak az egyéni hatékonyság mérésére, elemzésére. Ha pl. az egyéni teljesítmény a legfontosabb eredményfaktor, akkor teljesítményértékelési rendszert kell bevezetni, ha a jelenlét a meghatározó, akkor a jelenlét regisztrálását és elemzését kell középpontba állítani. A szervezetek általában 12

11 több eredmény egyidejű megvalósítására törekszenek. Ez azonban nem mindig egyszerű, hiszen ezek a célok gyakran egymásnak ellentmondóak, pl. a nagyobb elégedettség nem feltétlenül vezet nagyobb teljesítményre. Az emberi erőforrás menedzsment tevékenységek során tehát meg kell határozni, hogy melyik eredményfaktort kívánjuk általuk befolyásolni, és hogy milyen hatással lesz ez a többi tényezőre Emberi erőforrás menedzsment tevékenységek 1 Az emberi erőforrás menedzsment funkcionális tevékenységei a menedzsment humán stratégiáját, politikáját tükrözik. A tipikus tevékenységek egy része közvetve (pl. emberi erőforrás tervezés, munkakörelemzés), más része közvetlenül (pl. toborzás, kiválasztás, ösztönzés) szolgálja a munkakörök és a munkavállalók közötti összhang megteremtését. Az emberi erőforrás menedzsment a dinamikusan változó környezethez a változásmenedzselés, a kompetencia és emocionális intelligencia és a kommunikáció segítségével alkalmazkodik. Az emberi erőforrások tervezése Az emberi erőforrások tervezése két lényeges lépést tartalmaz. Az első - az üzleti stratégia alapján - az emberi erőforrások minőségi és mennyiségi szükségletének előrejelzése. A második - a megfelelő külső és belső környezeti előrejelzések alapján a jövőben szükséges létszám és kompetenciák megszerzését garantáló tevékenységek meghatározása. A munkakörök elemzése, kialakítása és értékelése A munkafolyamatok munkafeladatokra bontása után a feladatokat munkakörökhöz rendeljük hozzá. A munkakör kialakítás különböző elvek alapján történhet. A munkakörök szisztematikus elemzése révén határozhatók meg azok a követelmények, amelyek szükségesek a munkafeladatok sikeres elvégzéséhez. Ennek keretében elemezzük a feladatokat, a munkavégzés körülményeit, a szervezeti kapcsolatokat, a munkavégzés támasztotta követelményeket (fizikai, szellemi és 1 Forrás: Gyökér Irén: Humánerőforrás-menedzsment 120.oldal 13

12 mentális) és meghatározzuk a kapcsolódó ellenszolgáltatásokat, amelyek befolyásolják a munkavállaló magatartását, szükségleteinek kielégítését. Toborzás és kiválasztás A toborzás és kiválasztás célja a munkakörök betöltésére legalkalmasabb emberek megtalálása. A szervezetek a munkakörök betöltését gyakran saját belső erőforrásaik átcsoportosításával oldják meg. Ez előnyös a szervezet számára, mert elkötelezett, a szervezet működését ismerő emberrel töltheti be az adott munkakört, és ez elősegíti a megkívánt teljesítmény gyorsabb elérését. Előnyös az alkalmazottnak is, mert ez számára általában előrelépést jelent a karrierjében, hiszen képzéssel, fejlesztéssel jár, biztosítja az önmegvalósítás lehetőségét. A külső felvétel esetén megfelelő módszerekre van szükség a jelöltek felkutatása és a közöttük való választás érdekében. Különböző kiválasztási módszerek, főként tesztek és interjúk segítségével választják ki a megfelelő jelöltet. Vizsgálni kell azonban ezen kiválasztási módszerek alkalmasságát és eredményességét is. Teljesítményértékelés Az elért eredmények szisztematikus felmérése és értékelése alapján növelhető a szervezeti teljesítmény. Az értékelés eredménye az egyének értékeléséhez, fejlesztéséhez, bérezéséhez nyújt információkat. A teljesítményértékelés az elmúlt időszak elemzésén túl vizsgálja a hiányosságokat, a jövő időszak követelményeit, a szükséges képzési és fejlesztési igényeket. Meghatározza, felülvizsgálja a munkakörhöz kapcsolódó ösztönzőket, és ezek hatását a magatartás változására, az alkalmazott elégedettségére. Munkaerő fejlesztés, karriertervezés E tevékenységek keretén belül az embereket külső vagy belső képzés és tréning révén képessé teszik az adott vagy a jövőbeli munkakör hatékony betöltésére. A tanulás révén az emberek készségeket és ismereteket sajátítanak el. A képzési szükségletet a teljesítményértékelés és/vagy a karriertervezés alapján határozzák meg. A karriertervezés az egyén szervezeten belüli mobilitásának előrejelzése. 14

13 Bérezés, jutalmazás Az ösztönző rendszer az alkalmazott szempontjából alapvető fontosságú ellenszolgáltatások összessége. Az ösztönző rendszerek kialakítása során figyelembe vett tényezők: a munkaköri követelmények, a munka tartalma, vagy a munkaerőpiaci keresleti-kínálati viszonyok. Az egyik legnehezebb feladat olyan bér- és kompenzációs rendszer kialakítása, amely versenyképes, vonzó a munkaerőpiacon, jól tükrözi a munkakörök és az egyéni vagy csoportteljesítményből adódó különbségeket, ugyanakkor nem jelent túl nagy terhet költség szempontból. Fegyelem, kilépés A szervezetekben számos konfliktus helyzet adódik. Ezek egyik csoportja olyan magatartás eredménye, amelyben a szervezet egy tagja megsérti az elfogadott magatartási szabályokat, és ezzel kárt okoz. Egy másik csoportja pedig a dolgozók mobilitásából, kilépéséből, elbocsátásából, vagy nyugdíjazásából fakad. Mindezek a helyzetek a szervezet és az egyén céljait is figyelembe vevő eljárásokat igényelnek. Munkaügyi kapcsolatok A munkaügyi kapcsolatok a munkaadók és munkavállalók szabályozott együttműködése a munkabéke megőrzése vagy helyreállítása érdekében. Intézményei a kollektív tárgyalások (a kollektív szerződés megkötése érdekében) és a participáció (a döntésekbe való bevonás), eszköze a tárgyalás. Kultúraváltás változásmenedzselés A szervezetek életében a változás mindennapos jelenség, amely vagy személyi szintű vagy szervezeti szintű változásokat jelent. A gazdasági élet kikényszerítheti az elkerülhetetlen változásokat, de vannak esetek, amikor a szervezet tagjai kezdeményezik a változtatást. A tervezett változtatások azok, amelyekre a szervezetek fel tudnak készülni, és előre tervezhetik a változtatás lebonyolítását. A szervezet átalakítása mindig nehézségekkel jár, és a munkatársak részéről számos előre ismert reakció lép fel a változás elkerülése érdekében. Időbe telik az átalakulás véghez vitele, 15

14 és az előzetes tájékoztatásnak nagyon nagy szerepe van a munkatársak meggyőzése érdekében. Nélkülük nem lehet semmilyen változtatást megvalósítani. Kompetencia és emocionális intelligencia Leginkább a vezető pozíciókban meghatározó egy szervezet életében, hogy milyen magatartás és képesség a legcélravezetőbb egy helyzetben. A stílus megfelelő kiválasztása és alkalmazása segíti a vezető hatékony munkavégzését. Kommunikáció A szervezeten belüli konfliktusok jelentős része a rossz vagy hiányos kommunikációból fakad. A tökéletes kommunikáció természetesen ritka. A nem korrekt információk, a torzított és bizonytalan tartalmú kommunikáció ellenségességet szül. Ha pl. a menedzser elmulasztja kijelölni, hogy egy munkatárs feladatát ki vegye át távollétében, akkor előfordul, hogy az illető visszatérte után kiderül, hogy senki sem végezte el. Ez vezető-beosztott, és beosztottak közötti konfliktusokhoz vezet, ugyanakkor rontja a szervezeti teljesítményt. 4. A humánerőforrás menedzsment feladatainak gyakorlati megvalósítása az IMI International Kft-nél 4.1. Az IMI International Kft tevékenységének bemutatása A cég az ipari automatizálás piacán elsősorban anyagmozgató rendszerek tervezésével, felszerelésével, beüzemelésével és szervizelésével foglalkozik. A vevők gyorsabb kiszolgálása érdekében raktár fenntartásával kiskereskedelmi tevékenységet is folytat. A fő tevékenységi irány elsősorban a gyártásban közvetlenül résztvevő vállaltok számára a gyártósorok anyagmozgató részeinek megtervezése, pl.: gépkocsik karosszéria elemeit tartó, szállító manipulátorok, speciális közegben mozgó (magas hőmérséklet, olajos, gyúlékony, robbanóanyaggal érintkező) nagy teherbírású hengerek alkalmazásának tervezése (emeléshez, átrakáshoz) és ezek korszerű PLC-s vagy számítógépes vezérlése Az IMI International Kft fejlődésének szakaszai 16

15 A hazai piacon a 70-es évektől van jelen. Eredetileg német vállalat, amely a Norgren Martonair nevet viselte 1993-ig. A ma használt név (IMI International) számos névváltoztatás és cégegyesülés eredményeként alakult ki. Az új név utal arra, hogy a cég által gyártott termékek köre kibővült. A hazai piacon még mindig a Norgren név az ismert, és a vállalat belső kommunikációjában is ez használatos ben alakult meg önálló kereskedelmi tevékenység végzése nélkül 2 fővel az információs és szerviz iroda. Feladata a rendszerezett piaci munka megkezdése és következetes véghezvitele volt ben alakult meg a magyarországi leányvállalat megalapítása, amely lehetővé tette a teljes körű képviseleti munkát, beleértve bár ideiglenesen még osztrák ügyvezetés felügyelete alatt a piaci helyzetnek megfelelő magyarországi döntéshozatalt, az önálló üzletpolitikát, saját raktárkészletet valamint az értékesítésnek és a hosszútávú stratégiának megfelelő szervezeti fejlődést. Az osztrák párhuzamos stratégiai ügyvezetés megtartása mellett 1998-től a cég ügyvezetőt nevezett ki az operatív feladatok közvetlen irányítására. A szervezeti formák alakulása a céglétszám növekedésével párhuzamosan történt. A jelenleg 18 főt foglalkoztató cég irányítása stratégiai vezetésből (amelyhez még Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Bulgária, Oroszország tartozik), operatív vezetésből, belső műszaki és kereskedelmi irányítás alatt működő területi képviselőkből áll. Raktár és a kiskereskedelmi részleg üzemeltetése és saját pénzügyi és adminisztrációs részleg ad háttértámogatást a kereskedelmi tevékenységnek. (Cégfelépítés 1.sz. melléklet) 4.3. A humánerőforrás szerepének alakulása A cég kezdetben 2 fővel végezte a mérnöki tevékenységet. A két alkalmazott között enyhe hierarchia volt, mivel az állás pályázat nyertese volt megbízva a magyarországi kereskedés elindításával. Az adminisztrációt az anyavállalat külföldön végezte. Alkalmazotti státuszban, fix fizetéssel foglalkoztatta a két mérnököt. A kereskedelmi forgalom növekedése a létszám folyamatos bővülését is igényelte Az emberi erőforrás tervezése Pénzügyi adminisztráció és az irodai munkák végzésével megjelent a tudatos létszámépítő folyamat. A cég anyavállalata az éves pénzügyi terv benyújtása után és a 17

16 megvalósult korábbi pénzügyi terv összevetésével megállapítja, hogy új alkalmazottra mekkora költségkeretet engedélyez A munkakörök elemzése, kialakítása és értékelése Az értékelés hozzásegít a munkakörök közötti prioritások, munkaköri osztályok kialakításához. Mindezen elvek gyakorlati érvényesülése, dinamikus működése valamint kompromisszumokra épülő fejlődése jól szemléltethető a cég fejlődésén keresztül. Norgrennél a munkakörök kialakítása három pillérre támaszkodik. Az egyik pillér a hagyomány, a második a piaci követelmény, és a harmadik a cégstratégia (célzott munkaerő befektetés. A felsorolás nem sorrendiséget, sokkal inkább a fentiek párhuzamos jelenlétére utal. A fentiek a cégfejlődés időbeli lefutásából is következnek. A hagyomány jelentősége nem elhanyagolható, különös figyelemmel arra, hogy a cég bár kezdettől fogva multinacionális tulajdonban volt családi méretekből indult és a folyamatos bővülés útját járta. Ez azt jelentette, hogy a kezdeti létszám csak abban a mértékben bővült, amelyet a cég piaci fejlődése lehetővé tett. Tekintettel arra, hogy a fő cégtevékenység az értékesítés volt, így az első két kialakított munkakör két fő értékesítő-mérnök volt (1991). A kezdeti munkakörökben mindketten jolly-joker (mindenes) munkakörben voltak. Ez konkrétan azt jelentette, hogy az üzletszerzéstől kezdve, az ajánlatadásig, a vámkezeléstől a belső jelentések elkészítéséig mindenért ketten feleltek. Az anyacéget csak a végeredmény érdekelte (ekkor az eladás volumenének növelése volt a kiemelt feladat és a számszerűsíthető eredmény). Az anyavállalt számára kulcsfontosságú volt a fő tevékenység ilyen típusú, az elsőként létrehozott munkakörökkel is történő hangsúlyozása. A személyek megfelelőségével ebben a fejezetben nem foglalkozom, ugyanakkor megjegyzem, hogy az alapító tagok a mai napig a cég legsikeresebb kollégái közé tartoznak (egyik ügyvezető, másik a legeredményesebb értékesítő). A kezdeti helyes irányválasztás az értékesítés dinamikus növekedését eredményezte és rövid időn belül az értékesítők túlterhelődésével a hatékonyság csökkenéséhez vezetett. Nyilvánvalóvá vált és az eredmények is lehetővé tették 18

17 hogy a projektek lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket arra megfelelő képzettséggel rendelkező adminisztrátor végezze, így a létszám egy fővel növekedett. A fejlődés újra felgyorsult és két év további működés után a piaci fejlődés raktár és önálló könyvelés létrehozását is megengedte. Ekkor jött létre az első szakosodott belső műszaki támogatói munkakör. A cég mérnök-raktáros munkakör mellett döntött és nagyon jó előképzettségű, magasan kvalifikált mérnököt választott. Itt jól látható a hagyományos fejlődésből adódó lépéskényszer, mert a területi értékesítés jó minőségű háttértámogatást kívánt, ugyanakkor a létszám és az eredményesség még nem engedte meg a raktári funkció teljes leválasztását. Az azonban mint minden ilyen jellegű cégfejlesztésnél - könnyen belátható, hogy a munkaköröknek felülről kompatibilisnek kell lennie. Ez alatt azt értem, hogy a mérnök képes elvégezni a raktáros feladatát (ez pusztán akarat kérdése) de fordítva ez nem igaz. Az optimálisan alacsony létszámú fejlődéshez tehát ha magasabb költséggel is de mindenféleképpen a jó minőségű munkaerőt és szakképzettséget kell választani, az univerzálisan betöltendő munkakörök miatt is. A munkakörök kialakításánál gyakran megfeledkeznek a szabadságolás és esetlegesen bekövetkező betegségről is, ahol megfelelő szervezet hiányában ismét előtérbe kerülnek az általános helyettesítésre felkészített munkavállalók és rugalmasan kialakított munkakörök. A munkakörök univerzális kialakításánál érintettem az ezzel kapcsolatos magasabb költségeket is. A cég fejlesztése szempontjából azonban ezek jelentősége elhanyagolható volt, mert egyrészt nyugati léptékkel mérve még mindig jelentéktelen költségekről beszéltünk, másrészt a jó minőségű és hatékony munkavégzés hozta a kívánt eredményt. Ehhez a fázishoz tartozó jellemző munkakör kialakítási gyakorlat az is, hogy a cég tevékenységét igazítják kisebb-nagyobb mértékben a rendelkezésre álló munkaerőhöz ( meglévő emberanyagból építve fel a következő piaci lépéshez szükséges munkaköröket). Ezek többé-kevésbe hasznos kompromisszumok, és hosszú távon a munkavállalók lojalitását nagymértékben javítják. Kérdéses ugyanakkor, hogy mennyire piac-optimalizált cégviselkedés ez. Ez alatt azt értem, hogy a lépés hozhat eredményességnövekedést (nagyon jól szakképzett, belső munkaerő átmozgatása az új terület gyors növekedését indíthatja el), de a hosszútávú piaci fejlődés tervezéséhez ez nem feltétlenül célravezető, mert nem a tényleges feladathoz választottuk ki a munkakört és a munkatársat. 19

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

TOBORZÁS, KIVÁLASZTÁS ÉS MUNKAERŐ MEGTARTÁS AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

TOBORZÁS, KIVÁLASZTÁS ÉS MUNKAERŐ MEGTARTÁS AZ EZREDFORDULÓ UTÁN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány CÍM: TOBORZÁS, KIVÁLASZTÁS ÉS MUNKAERŐ MEGTARTÁS AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Részletesebben

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél

Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Debreceni Egyetem Informatikai Kar Emberi Erőforrás menedzsment a National Instrumentsnél Készítette: Varga Ádám Témavezető: Kun András István, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben

1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben 1. A menedzsment fogalma, funkciói, az emberi erőforrások szerepe a szervezetben A menedzsment feladata az emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrások tervezése, szervezése, irányítása és vezetése

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Lombos Andrea 2005

SZAKDOLGOZAT. Lombos Andrea 2005 1 SZAKDOLGOZAT Lombos Andrea 2005 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány SZERVEZETI ÉLET AZ ÓVODÁBAN Készítette:

Részletesebben

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA UJHELYI MÁRIA AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÉS FEJLESZTÉS, VALAMINT A SZERVEZETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA 1 VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. BRANYICZKI IMRE A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG NÉVSORA: 2 BUDAPESTI

Részletesebben

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján

A HR helyzete Magyarországon. tapasztalatai alapján A HR helyzete Magyarországon az Országos HR Benchmark Felmérés 2011 tapasztalatai alapján Tartalomjegyzék 1. SZERVEZETI ADATOK... 3 2. STRATÉGIA ÉS TERVEZÉS... 8 3. MUNKAERŐPIACI JELLEMZŐK... 14 4. TOBORZÁS,

Részletesebben

0751-06/2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA

0751-06/2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA 0750-06 A munkaerőpiacra épülő, emberi erőforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézői tevékenységek 0751-06/2 EGY TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM SZERVEZÉSI FELADATAINAK BEMUTATÁSA KECEL

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet. A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A Kaizen Costing nyomában A Kaizen mint szervezetalakítási filozófia Készítette: Gazdálkodástudományi Kar Vezetés-szervezés

Részletesebben

5. Emberi erőforrás-gazdálkodás és vezetés

5. Emberi erőforrás-gazdálkodás és vezetés Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő." (Széchenyi István) A munkatársak a legdrágább és a legkihasználatlanabb erőforrás." (Maurice B. Line)[1]

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE

VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE Network ProMCR VÁLTOZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS KEZELÉSE 2012. december A kiadvány a Vállalati szerkezetátalakítások proaktív menedzsmentje (Network ProMCR) című program keretében készült. A program az Európai

Részletesebben

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása

Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Közszolgálati on-line továbbképzési módszerek hatékonyságmérési és minőségbiztosítási mutatóinak meghatározása Budapest http://uni-nke.hu/ 2013. november 29. 1 Tartalomjegyzék Ábrajegyzék... 4 Ajánlásgyűjtemény...

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek

A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése. 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek A versenyképességet támogató kompetenciák fejlesztése 1. modul Szervezetek működtetésével kapcsolatos ismeretek Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VEZETÉSI TANÁCSADÁS KISVÁLLALKOZÁSOKNAK Készítette: Kis Dorottya

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Az emberi erőforrás vezetése a szervezetben

Az emberi erőforrás vezetése a szervezetben Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján

A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján A HR MAGYARORSZÁGON: az Országos HR Benchmark Felmérés 2010 alapján 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 PROBLÉMÁS TERÜLETEK... 15 A HR JÖVŐJE... 19 HR STRATÉGIA... 27 A HR SZEREPE A SZERVEZETBEN...

Részletesebben