E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai"

Átírás

1

2

3 E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható alakulását, különös tekintettel a időszak magyarországi információs társadalmát meghatározó tényezőkre. A projekt keretében az áttekintést 12 témakörben végezzük, témakörönként meghatározva 6-8 legfontosabb részterületet, röviden jellemezve azok fejlődési tendenciáit. Ennek alapján kerül majd kiválasztásra az az összesen technológiai jelenség, amelyekkel kapcsolatban a tárgyidőszak magyarországi helyzetére vonatkozóan jelentős, nem-triviális állítások fogalmazhatók meg és kerülnek a tanulmányban részletes elemzésre. A tanulmány kidolgozásának részeredményeként Körképünkben a témakörökhöz kapcsolódó, olyan híreket ismertetünk, amelyek a témakörökkel kapcsolatos anyaggyûjtés során kerültek látókörünkbe, és amelyek (valamilyen szinten) igazolják, alátámasztják azokat az állításokat, amelyek az adott témakörrel kapcsolatosan elõreláthatólag meg lesznek fogalmazva. Tekintettel a nagymennyiségû információra, nem törekedhetünk a témakörök teljes lefedésére, így valóban csak a legjelentõsebbnek, legátfogóbbnak vélt híreket közöljük. Természetesen elõfordul, hogy egy-egy hír több témakörhöz is kötõdik ilyen esetekben a legerõsebb kapcsolatra való utalást tesszük az elsõ helyre, s egyben utalunk az egyéb vonatkozásokra is. A témakörökhöz piktogramokat rendelünk és a híreknél ezekkel jelöljük meg, hogy az adott hír melyik témakör(ök)höz kapcsolódik.! alapok " hírközlés # végberendezések $ rendszertechnika % alkalmazási eszközök & tartalom-kezelés ' fejlesztés és mûködtetés ( biztonság ) üzlet * közszolgálat + magánfelhasználás szabályozás (A témakörök meghatározása az IT3 Körkép áprilisi számában található.) 3

4 A konvergencia-törvények és a hírközlés korszakváltása Ma már talán nem is kell magyarázni, miért mondjuk joggal, hogy a hírközlés elérkezett arra a fejlődési szintre, amikor sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb korszakváltásnak lehetünk a tanúi, mint amilyet a digitalizálás megjelenése után éltünk át. A csomagkapcsolás és ezen belül is az Internet Protokoll elterjedése, a világháló közkinccsé, a multimédia tartalom mindennapivá válása, a mobilitás mind a telefónia, mind az informatikai eszközök terén külön-külön is alátámasztják ezt a megállapítást. Mindezt összességében nézve pedig felismerhetjük az utóbbi években sokat emlegetett konvergencia jelenségének fokozatos megvalósulását, ami teljes mértékben magyarázza a korszakváltás szükségességét. Mégis érdemes alaposabban megvizsgálni, milyen törvényszerűségek vezettek el ehhez a korszakváltáshoz, és mit várhatunk a jövőben. Meghatározó törvények a távközlésben A lavinaszerű, diszruptív (szakadásokat okozó) változásokat azonban korántsem a véletlenek vezérlik. Az infokommunikáció fejlődését több olyan hosszú időtartamban érvényes, mind a mai napig fennálló tapasztalati törvény vezérli, melyek egyáltalán nem nagy ugrásokban, hanem egyenletes fejlődési vonal mentén prognosztizálják a változásokat. A legismertebb ilyen törvény talán Gordon Moore, az Intel cég egyik alapítója nevéhez fűződik, aki 1965-ben fogalmazta meg azt a felismerését, hogy a chipeken kialakított tranzisztorok száma kétévente megduplázódik. A törvény közel ebben a formájában negyven éve igaznak bizonyul, egy időben ez az idő egy évre csökkent, most 18 hónap körül mozog, de ezek nem nagyságrendi eltérések. Moore törvényét szokták úgy is általánosítani és ezzel nem is követnek el nagy hibát, hogy a processzálási kapacitás 18 havonta megkétszereződik, ezt szoktuk a feldolgozási sebességre érvényes Moore-törvényként emlegetni. Az összefüggés tehát hosszú távon érvényesül, és semmi nem utal arra, hogy a következő 10 évben megtörne ez az egyenletes fejlődés. Ma azonban nem a processzálási kapacitás, hanem a sávszélesség szinte korlátlanná válása van a távközlés fejlődésének zászlajára írva. Kétségtelen, hogy a távközlés jellegéből fakadóan ez a legfontosabb, azonban ezt is egy jól kitapintható tapasztalati törvény vezérli hosszú ideje. A törvényt George Gilder fogalmazta meg és azt mondja ki, hogy a kommunikációs rendszerek teljes sávszélessége 12 havonta megháromszorozódik. Korlátlanná válásról tehát a szó szoros értelmében nincs nem is lehet szó, de kétségtelen, hogy egy mai optikai kábel egyetlen optikai szála is majd ezer vivőhullámot képes továbbítani, vivőhullámonként akár 10 Gbit/s-os sávszélességgel. Ha ebben a kábelben 240 szál van, akkor ez a kábel 2,4x106 Gbit/s, azaz 2,4 petabit/s sávszélességet képvisel. Csak érzékeltetésképpen: a világ legnagyobb könyvtára, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress; kb. 100 terabit információt tárol (1000 terabit= 1 petabit), tehát ezen a kábelen egyetlen másodperc alatt a könyvtár állományának a 24-szeresét tudnánk továbbítani. Mit ér azonban mindez, ha nincs elég memória az információ fogadásához? Természetesen a fejlődés itt is állandó és ezt Michael Ruettgers fogalmazta meg egy szintén időtálló összefüggésben: tapasztalatai szerint a memóriachipek kapacitása 12 hónap alatt a duplájára növekszik. A Ruettgers törvény logaritmikus skálán ábrázolva 1980 óta viszonylagos állandóságot mutat, tehát itt is érvényesül hosszú távú jellege. 4

5 A három törvény viszonya és a fejlődés A fenti három törvény nagy mértékben meghatározza a hírközlés fejlődésének ütemét. Bármelyik rohanna előre közülük, a másik kettő visszafogja a fejlődést, tehát nem lehet "egyénieskedni". Hiába hoztak pl. nagy fejlődést az optikai átvitel terén a hullámhossz multiplexálás elvi eredményei, a hirtelen megugrott sávszélességet senki nem tudta rögtön kihasználni, mert a kapcsolóelemek sebessége, a feldolgozó kapacitás képtelen volt lépést tartani vele. Ha azonban a processzálási kapacitás nőne meg hirtelen, mit sem érne a megnövekedett tárolási kapacitás nélkül. Itt egyébként is bonyolult összefüggés áll fenn, amit félig tréfásan, félig komolyan Andy and Bill's law néven szoktak emlegetni. A törvény paragrafusa egyszerű: What Andy giveth, Bill taketh away, azaz amit Andy ad, azt Bill elveszi. Andy alatt Andy Grove, az Intel, Bill alatt Bill Gates, a Microsoft elnöke értendő és az összefüggés arra utal, hogy hiába nő a processzorok feldolgozási kapacitása, az egyre bonyolultabb szoftverek ezt a növekedést mind felélik. Ha nincs is teljesen így, az azért elmondható, hogy az egyre bonyolultabb szoftverek valóban fékezik Moore és Ruettgers trendjeinek a hatását. Összességében tehát elmondható, hogy a három törvény egyszerre érvényesül, és egyfajta, az egyenletességről messzemenően gondoskodó egyensúly van közöttük. Hol van akkor az a momentum, amitől mégis éppen most beszélünk korszakváltásról? Mi az, amitől most jön a lavinaszerű átmenet, ha a fejlődés továbbra is egyenletes? A megoldást ott kereshetjük, hogy Gilder törvénye erősebb fejlődést diktál, mint Moore és Ruettgers törvénye, ezért nyilvánvaló, hogy a hálózatokon belüli egyensúlyhoz minőségi változásra van szükség. Ezt a minőségi változást az hozhatja meg, ha a hálózatok konvergenciája bekövetkezik és a szállított információ azonos platformra kerül. Nyilvánvaló, hogy erre legalkalmasabbnak az IP platform tűnik, azonban a beszéd csomagkapcsolással történő továbbítása mindeddig nem volt hatékonyan megoldható, mert Moore törvénye nem tette lehetővé a beszédcsomagok valós idejű továbbítását. Meg kellett várni, amíg a feldolgozási kapacitás olyan szintű legyen, hogy a routerek képesek legyenek az IP alapú beszéd továbbítására. Az NGN hálózatok megjelenése A három törvény diktálta egyenletes fejlődés tehát átlépett egy, Alexander Graham Bell óta átléphetetlen határt. Ennek első jelei a Voice over IP hőskori megjelenésében testesültek meg 1995-től kezdve, majd jelenleg a Skype (www.skype.com) sikerében érhetők tetten. Nyilvánvaló azonban, hogy a távközlés világa hamarosan felismeri: a teljes egészében IP alapú hálózatok képesek beteljesíteni a hálózati konvergenciát, s a korábbi hálózatok egyetlen hálózatba összevonhatók. Ezek kapcsolóelemei lesznek a softswitch-ek, melyek Moore törvényének engedelmeskedve már képesek lesznek a csomagokban érkező beszédjelek valós idejű irányítására. Mivel ez a filozófia melyet új generációs hálózatnak hívunk lényegesen rugalmasabb és üzemeltetésében olcsóbb lesz, mint a jelenlegi szolgálat-orientált hálózatok fenntartása, nyilvánvaló, hogy megindul az áttérés az NGN filozófiájú hálózatok kiépítésének irányába. Az első lépéseket az intenzív kutatás-fejlesztés, majd az ITU, ETSI és más szervezetek szabványosítási munkája után (www.itu.int/osg/spu/ngn/index.phtml) a British Telecom (www.bt.com) tervezi megtenni. A BT 2009 végéig kívánja jelenlegi 16 különböző funkciójú hálózatát egyetlen NGN hálózattal helyettesíteni, ahol a beszéd már teljes egészében IP alapon fog utazni. Ettől kezdve a három törvény egyensúlya újra helyreáll és találgathatjuk, mikor hoz újabb korszakváltást valamelyik másik törvény minőségi ugrása. 5

6

7 ! " # $ % & ' ( ) * + HÍRGYÛJTEMÉNY L. KYTOM: CYBERGHOST

8

9 !# A nanotechnológia jövője A hosszútávú prognózis szerint a nanotechnológia öt szakaszban végbemenő fejlődése az információs és kommunikációs technológiák valamennyi részterületére kihat. Jelenleg ugyan az első fázisnál, az atomi szintű szerkezetek limitált manipulálásánál járunk, míg a második a laboratóriumi kísérletezés szintjén tart. Végeredményként többek között a végberendezések (anyagnyomtatás), vagy a virtuálisvalóság-kép, stb. átalakulása várható. Molecular Engineering Research Institute Fellow J. Storrs Hall splits the development of nanotechnology into five stages, and comments that we are presently in the first stage of nanoscale science and technology, where atomic-scale structures can be imaged and manipulated in a limited capacity. The second stage, which currently exists only in laboratory research, involves atomically precise components being coaxed into forming planned, complex patterns through the phenomenon of molecular self-assembly. The third stage is to link the molecular components together into functioning machines so that large-tech nanotech systems become practical. In the fourth stage, such systems will be able to fabricate the nano-building blocks from simple molecules, at which point costs will start to decline. The final stage will be characterized by the standardization of the process developed in the fourth stage. Potential nanotech applications Hall foresees include super-strong nanoengineered towers hundreds of miles high, all-senses virtual reality, the conversion of waste products into edible foods, and household synthesizers or "matter printers" that can generate food as well as objects. (079/2005) Forrás: "$ Interplanetáris internet A speciális földi körülmények között tesztelt Interplanetáris Internet újabb, világűrbeli dimenziókkal bővítené a világhálót, komoly segítséget jelentene az űrkutatásban, például a Mars-miszsziók során. Vint Cerf envisions an interplanetary Internet, or InterPlaNet, as a communications network for people or devices in space or on other planets. Key challenges for realizing this vision include reducing or minimizing "flow control," or the delay in communications across space; the availability of domain names, which prompted ICANN to reserve planetary domains, such as.mars; and overcoming problems with reception quality and satellite positioning. Cerf says a new protocol, Delay & Disruption-Tolerant Networking (DDTN), was developed to address part of this last challenge. The next step was garnering the interest of the Defense Advanced Research Projects Agency, which clearly saw the military and tactical advantages of an interplanetary network, committing about $500,000 to InterPlaNet research. Cerf's team has been studying such issues as how to send satellite transmissions at low angles and the impact precipitation can have on interplanetary communications. Cerf believes a potential solution may lie in the Arctic Circle and has conducted tests in which members of the nomadic Sami tribe communicate via enabled laptops in the frozen wilderness of Lapland. The InterPlaNet and DDTN protocol now play a vital role in the communications system for the Space Shuttle and the International Space Station. The first steps toward a truly interplanetary Internet have been made with missions to Mars in which IP hardware, software, and antennae are deposited on the planet's surface in order to set up the infrastructure for faster, more efficient, and less-garbled data transmission. (080/2005) Forrás: 9

10 ") Új telefonszolgáltatást tervez a Microsoft A Microsoft és több óriáscég is felfedezte az internetes telefonálásban rejlő lehetőségeket. A vezetékes és mobiltelefonok számítógépről való hívásával jelentősen esnek a tarifák. A Microsoft azt tervezi, hogy a felhasználók saját PC-ikről tudjanak telefonálni. Az óriáscég a vezető szerepet betöltő Teleo felvásárlásával erősítette jelenlétét a dinamikusan fejlődő internetes telefonszektorban. Jelenlegi technológiájuk - a riválisokhoz (AOL, Google, Yahoo) hasonlóan - a számítógépek közötti telefonálást ugyan lehetővé teszi, de vezetékes vagy mobiltelefon PC-ről való hívását még nem. Ugyanakkor az internetes telefonálásra specializálódott független cégek (Vonage, Skype) meglehetősen olcsón biztosítják ezt a szolgáltatást. A Microsoft a kaliforniai Teleo telefonszolgáltatásának azonnali üzenetküldő rendszerükbe történő integrálásával igyekszik felvenni a versenyt. Az integrációt még ebben az évben szeretnék kivitelezni. (081/2005) Forrás: news.bbc.co.uk ") Az IPTV piac fellendülése 2008-ra Az internetes IP alapú televízióadások már ma is léteznek, azonban komolyabb bevételre csak 2008-tól számíthatnak a szolgáltatók, állítja a Parks Associates tanulmánya. Az internetes televíziózás megjelenése jelentősen befolyásolhatja az interaktív földfelszíni digitális televíziós szolgáltatások fejlődését és üzleti sikerét, különös tekintettel arra, hogy a teljeskörű digitális átállás csak 2012-re valósul meg az EU-ban. The market for IPTV will reach 21.7 million subscribers in 2009, though most of those will be in Asia and Europe, according to recent research from Parks Associates. Additionally, despite big projects launching this year and next from the likes of SBC and Verizon, the market won't begin taking off until Perhaps most important to telcos is the ability to target the right consumer segments. In its study of consumer viewing habits and their potential to accept IPTV services as part of a quadruple play bundle, Parks found that telcos will have multiple choices-all of which have potential-in deciding on strategy. The study divided consumers into four segments: the TV on My Terms group; the Interact With Me group; the Converge Me segment; and the Do Not Bother Me group. "We can not have a general model in the United States," said Deepa Iyer, research analyst for Parks Associates. "We have to give them the options and allow them to pick and choose." The goal for any telco should be to develop a unique set of services different from cable and satellite operators, but targetted to their specific markets. Overall, however, Iyer is predicting that telecom operators around the world will maintain around a 20% market share of the video market and that by the end of this year, IPTV subscribers will number only around 2 million worldwide. "The takeoff point for IPTV is going to be in 2008," Iyer said. "That is when the telecom operators are going to start seeing some revenue." (082/2005) Forrás: telephonyonline.com 10

11 #&+ Mágikus ecset Az új ecset egyrészt önállóan, speciális szerkesztőprogramok nélkül működik, másrészt a színek és textúrák jobb érzékelésével fokozza az alkotói kreativitást. Szabadabb szárnyalást ad a fantáziának, mint az előre programozott, lehetőségeinket korlátozó digitális paletták. Az MIT Médialaboratóriumában dolgozó Kimiko Ryokai I/O Ecsete (http://web.media.mit.edu/~kimiko/iobrush) lehetővé teszi, hogy a felhasználó jobban megértse környezete színeit és textúráit, s azokat egy, a háttérbe kivetített érintő képernyőre "fesse". Az ecsethez a tárgyakat és felületeket megvilágító parányi videokamera kapcsolódik. A képeket szenzorai által érzékelt nyomás hatására rögzíti. Állóképeket és néhány másodperces videókat készít, melyeket digitálisan átalakítva fest a képernyőre. Az öt másodpercnyi hanganyag felvételére is alkalmas I/O Ecsettel nem a környezet rögzítésére törekszünk, hanem valami teljesen új létrehozására használjuk - jelentette ki Ryokai. A hanganyag úgy játszható le, ha a képernyőn megérintünk egy színt, vagy textúrát. "Új jelentést ad a munkának" - magyarázza a fejlesztő. Úgy véli, hogy a küllemében hagyományos ecset segítségével a felhasználók, különösen a gyerekek még jobban elmélyedhetnek az alkotói folyamatban, ellentétben a kisiskolásoknak készült festőprogramokkal, melyek szinte csak a színek kiválasztásában kreatív partnerek. (083/2005) Forrás: news.bbc.co.uk #* Vezeték nélküli szenzorok csökkenthetik a forgalmi torlódásokat Az új szenzorrendszer, amely a közúti forgalom monitorozásában végez a korábbiaknál gondosabb, megbízhatóbb munkát, és ezzel jól szemlélteti az egyik lehetséges környezetintelligencia-alkalmazást is. Federal and state transportation departments monitor traffic using wired loop detectors that are costly to replace and often do not last as long as they are expected to, according to University of California-Berkeley computer science professor Pravin Varaiya. He and his colleagues have spent three years researching and developing a more cost-efficient and reliable wireless sensor comprised of a magnetic sensor, a computer processor, a 10-year battery, and a short-range wireless radio. The sensors can be glued onto the road surface, and their inner workings are protected by a steel cover. Varaiya's team also developed a smaller underground wireless sensor that can be installed in roadways where snowfall is heavy. The sensors can identify the lane a vehicle is driving in by measuring localized shifts in the earth's magnetic field caused by the vehicle's iron content. In addition, the devices can distinguish between buses, cars, trucks, and motorcycles by picking up variations in the vehicle's distribution of magnetic material. In California, the sensors' radios send traffic data to roadside base stations, which in turn relay the information to Caltrans' Traffic Management Center through a cellular network. Varaiya says the technology could reduce congestion rates in high-traffic areas by up to 50 percent while having only one-third the installation costs of loop detector systems. (084/2005) Forrás: 11

12 #+ Digitális otthon A hír jól illusztrálja, hogy a beépülő számítástechnika milyen távlatokat nyit a magán felhasználások körében, azonban arra is rávilágít, hogy az IT iparágból származó koncepciók csak akkor lehetnek üzletileg is sikeresek, ha valós felhasználói igényeket tudnak kielégíteni. Technology firms are pushing a futuristic vision of home entertainment not because consumers are desperate for it but because they themselves are. At one of the fast-proliferating conferences devoted to the "digital home", John Burke, an executive at Motorola, showed a video that presented his company's version of this vision. In the clip, a youngish man wakes up to a rock video that automatically starts playing on a screen next to his bed. He gets up to have breakfast and the rock video follows him to a screen in the kitchen. He moves into the living room and up pops the rock video on yet another screen. When he leaves his flat and gets into his car, the video starts playing on a screen in the steering wheel. To ordinary humans this sort of thing must seem like silly - or downright frightening - marketing claptrap. In fact, even Mr Burke's audience of selfselected technophiles seemed sceptical... "Did you notice that the guy was a bachelor," said Tim Dowling, the boss of Pure Networks, a software firm in Seattle that helps users to set up and troubleshoot home-computer networks... "That alone tells you that they're out of touch. I thought: How dumb. Real people do not want to be hounded through their home and their life by some video stream, he argues; they just want help with basic headaches, such as getting the kids' laptop, mom's Apple Macintosh and dad's Windows machine to share the family's printer."...computer, software, consumer-electronics, telecoms, cable and internet companies are in fact out of touch with consumers may be the biggest question facing these industries today. (085/2005) Forrás: # Mobiltelefon-kamerából szkenner A mobiltelefon-kamera szkennerként történő működése a miniatürizáció és a különböző végberendezések egymásba integrálódásának folytatását szemlélteti. Az új technológia még inkább hozzájárul ahhoz, hogy a mobiltelefonok egyfajta mobil iroda szerepet is betöltsenek. Camera phones can capture and digitize small amounts of text from printed documents using limited optical character recognition software, but new software from NEC and the Nara Institute of Science and Technology (NAIST) in Japan can allow whole documents to be captured by stitching together dozens of still images of the page being scanned. The software can also correct distortions caused by the page's curvature. "The goal of our research is to enable mobile phones to be used as portable faxes or scanners that can be used any time," NEC says. Andrew Yates, intellectual property advisor to England's Periodical Publisher's Association, is concerned the new software will provoke howls of protest from publishers by enabling users to copy documents without purchasing them. NEC claims the software is designed to avoid copyright conflicts by triggering an alarm when it is used. Both NEC and NAIST say commercialization of the software is three years away. (086/2005) Forrás: 12

13 $& Tartalom-szolgáltatás környezet-intelligenciával Az OZONE demonstrációja során bebizonyosodott, hogy a környezet-intelligencia hozzájárul a tartalom-adaptáció és az interfész-technológia fejlődéséhez, a személyre szabottabb szolgáltatásokhoz. Jól szemlélteti az "egy tartalom egy eszközön" paradigmáról az "egy tartalom több eszközön" paradigmára váltást. The IST-funded OZONE (http://www.hitech-projects.com/euprojects/ozone) project explored, developed, and deployed a generic architecture for consumer oriented ambient intelligence applications that was tested in demonstrations designed to provide seamless content access, in-home content distribution, and an extended home environment. The first demonstration concentrated on supplying users with personalized video content using direct delivery from a server via wireless access points; the second involved a location- and activity-sensitive consumer electronics platform that accommodated both wired and wireless transmission; and the third sought to provide data to users on the move through a simple, intuitive, and secure technology. The OZONE framework features a top layer that facilitates service enablement based on context awareness or sensitivity, a middle layer supporting a software environment with a priority on seamless task migration, and a bottom layer providing a computer platform that combines high performance with power efficiency. (087/2005) Forrás: istresults.cordis.lu %" Mobil lokalizáló szolgáltatással kísérletezik az Intel Az Intel a földi GSM vagy a Wi-Fi technológiákra épülő lokalizációs szolgáltatással kísérletezik, mivel a műholdas GPS lokalizációs szolgáltatások nem elég pontosan működnek a sűrűn lakott és felhőkarcolókkal teli nagyvárosi környezetben. Érdekes, hogy a GPS chipekkel jól ellátott Amerikában is a földi háromszögelést kezdik alkalmazni, amit az európai eredetű GSM rendszerben a segélykérés utáni helymeghatározási szolgáltatásához fejlesztettek ki. The satellites that comprise the global positioning system can pinpoint a person's location to within a few meters. Intel is experimenting with ordinary wireless networks to see if the same job can be done on land. Researchers at Intel are examining ways to triangulate an individual's location with Wi-Fi or cellular networks like GSM. The main benefit of wireless networks is that they can locate someone in an urban environment. GPS often fails in the centre of cities where tall buildings can block signals. By timing how long it takes signals to go from the satellites to a person, a handheld containing a GPS chip can determine that person's location. While GPS determines only the latitude and longitude of an individual, wireless can also determine height and thus figure out what floor of a particular building a person is on. "GPS is at odds with human civilization," Smith said, because humans spend most of their time inside or in dense environments. To help prove the point, he wore a backpack for 3.5 months with a monitor. It found that, on average, he spent only 4.5 percent of each day outside. Boston's Skyhook Wireless already offers location services through Wi-Fi in some urban areas in the United States. A wireless system could potentially reduce the costs of implementing location-based services. (088/2005) Forrás: news.zdnet.co.uk 13

14 %) Prognosztizált online vásárlások Az új vásárlók szokásait a felhasználók online navigációján és nem a szokásos fogyasztói felméréseken alapuló előrejelző módszer az elektronikus mellett a "hagyományos" kereskedelemben is hasznosítható. Elemzései segítségével az adott cég személyre szabhatja szolgáltatásait, még csábítóbbá teheti ajánlatait. Amit Fisher a haifai IBM Kutatólaboratóriumban, az Adaptív Üzleti Optimalizáció csoportjának tagjaként kezdett bele az elektronikus kereskedelmet bonyolító honlapok új látogatóinak potenciális vásárlásait elemző módszer kidolgozásába. Például azt prognosztizálni, hogy mely jövőbeli fogyasztók jelenthetik a legnagyobb bevételt az adott vállalatnak. Előzetes tranzakcióik vagy nincsenek, vagy semmit nem tudunk róluk. A módszer segítségével az eladók személyre szabva még kívánatosabbá tehetik különböző kínálataikat: tárgyak, pénzügyi szolgáltatások és egyéb javak értékesítését. Fisher fejlett statisztikai elemzésen alapuló technológiája többezer korábbi fogyasztó szokásait modellezve próbál bizonyos viselkedési mintákat teljesen új látogatókkal azonosítani. Az adatbányászatban, az operáció- és a mesterségesintelligencia-kutatásban használt algoritmusokhoz nyúlt, azokat számítógépes piackutató és más gazdasági eljárásokkal kombinálva igyekszik minél pontosabb és komplexebb előrejelzést adni "hosszútávú" vásárlói magatartásokról. (089/2005) Forrás: %* Idősekre vigyáz a robot A jelenlegi robotika egyik legnagyobb kihívása az ember és a gép közötti együttműködést magasabb szintre helyező szociális robotok, például otthon élő idősekre vigyázó rendszerek kidolgozása. A közeljövőben egyre több és egyre "intelligensebb" viselkedést tanúsító ilyen jellegű rendszer várható. Szeptember végétől kereskedelmi forgalmazásba kerül Wakamaru, a Mitsubishi egy méter magas, harminc kg, fénylő világossárga humanoid robotja. A küllemében kisgyerekre emlékeztető gép rendeltetése, hogy idősekre vigyázzon, mechanikus, de kommunikációra bármikor képes társuk legyen. Elemmel működik, de úgy programozták, hogy az elem gyengülésével automatikusan újratölti magát. A lakásban infravörös és videó-érzékelőkkel tájékozódik, szóbeli utasításokra és vizuális jelzésekre egyaránt reagál. Mintegy tízezer szót képes felismerni. Programozása lehetővé teszi azt is, hogy emlékeztesse tulajdonosát, mikor kell bevennie a gyógyszereket. A tervek szerint érzékeli a gondjára bízott személy betegségét, esetleges betöréseket, vagy a lakásban fennálló egyéb súlyos rendellenességeket, és az ilyen esetekben a beépített mobiltelefonon hívja a megfelelő biztonsági számokat. (090/2005) Forrás: 14

15 %+ Robot-ember partneri viszony A washingtoni kiállítás jól szemlélteti a robotok "önállósodását", a régi függőség helyébe lépő új típusú, "demokratikusabb" ember-robot viszonyok kialakulását, valamint a robotokra váró potenciális feladatokat az egészségügyben, a tudományos kutatásban, a szórakoztatóiparban, stb. Robots exhibited at a Sept. 16 National Science Foundation event in Washington, D.C., represents a new generation of machines that boast a functional partnership with human beings rather than a master-slave relationship. Bill Clancey with NASA Ames Research Center's Human-Centered Computing division defines a successful man-robot partnership as "developing a [conscious] robot with its own research goals and competencies, so it could contribute a personal point of view, like a colleague." Such machines would be used for operations on the Moon or other planets. Martin Haegele, who directs IPA Fraunhofer's Robotic Systems division, describes a man-robot partnership as it would apply to household tasks, noting that such a robot must be capable of learning multiple tasks through intuitive instruction that relies on guidance through gesture, voice, tactile sensations, and other cues; he also cites the possible need of a man-machine dialogue to meet difficult challenges. Ergonomic communication between people and robots is viewed by many experts as the biggest challenge, according to robotics literature. Attempts to tackle this challenge include University of Karlsruhe researchers' efforts to develop a robot capable of implicit communication with its human partner via biofeedback sensors that monitor a person's heart activity to measure stress levels. University of Southern California researchers are trying to resolve man-robot communications problems through body language, while Germany's Institut fur Neuroinformatik is working on gesture and mimicry-based communications systems. The NSF event will feature a report on the two-year World Technology Evaluation Center International Study of Robotics, which will provide an international ranking of robots from around the world. (091/2005) Forrás: &% Külső segítség nélkül sajátít el mesterséges és természetes nyelveket a program Az ADIOS (Automatic Distillation of Structure) technológia a nyelvészeten kívül más tudományterületek, például a bioinformatika, vagy a fejlődéspszichológia problémáira is adhat megoldásokat. Bonyolult struktúrákat ismer fel, egymást követő felcserélhető szekvenciák, ismétlődő minták után kutat. Cornell University psychology professor and computer scientist Shimon Edelman and Tel Aviv University researchers have developed Automatic Distillation of Structure (ADIOS), a technique enabling a computer program to scan text, then autonomously extract language rules and compose new sentences. "This is the first time an unsupervised algorithm is shown capable of learning complex syntax, generating grammatical new sentences and proving useful in other fields that call for structure discovery from raw data, such as bioinformatics," Edelman says. ADIOS repeatedly aligns sentences and scans for overlapping segments in order to uncover complex patterns in raw text. The ADIOS algorithm has been tested on the full text of the Bible in multiple languages, musical notation, biological data, such as protein sequences, and artificial context-free languages with massive sets of rules. Experiments demonstrated that ADIOS, using structured generalization and statistical pattern extraction methodology, can discover complex structures from transcripts of parents' speech directed at very young children. Edelman says this ability may ultimately help researchers learn how children eventually become adept at speaking their native languages. The U.S.-Israel Binational Science Foundation partly sponsored the ADIOS collaboration. (092/2005) Forrás: 15

16 &* Régi szövegek digitalizálása A történelmi dokumentumok megőrzésére kidolgozott új szkennelési technika lehetővé teszi a géppel írt régi szövegek digitalizálását, hozzájárulhat az elektronikus archiválás problémáinak a megoldásához. The IST program-funded MEMORIAL project (http://www.memorialweb.de) has developed a method for processing digital images of paper documents to the degree where portions of text can be identified by special software and rendered as electronic text by commercial optical character recognition (OCR). The software component of the MEMORIAL Digital Document Workbench (DDW) "facilitates the interpretation of typewritten texts and allows the separation of graphical images, such as signatures and stamps from textual ones, as well as the background cleaning of noise and overstricken machine-typed characters for later OCR of the textual images," according to MEMORIAL coordinator Alexander Geschke. Electronic document quality assessment is also permitted, while DDW processing--critical for inserting metadata or modifying processing parameters--can be controlled by the human editor at any point. "The retrieved information can be converted from the original to a highly interactive, editable, and linkable electronic form, suitable for a future Web-based virtual memorial," says Geschke. Such an approach adds legibility to the digital equivalents of typewritten documents, aiding historical preservation. (093/2005) Forrás: istresults.cordis.lu &+ Fájdalomcsökkentő VR A virtuális valóság nemcsak szórakoztató funkcióval rendelkezik. A közeljövőben egyre gyakrabban alkalmazzák az ilyen típusú játékokat a fizikai fájdalmak, lelki traumák csökkentésére is. A vizualizáció elsősorban a rákbetegek pszichológiai kezelésében használatos eljárás. A virtuális valóság kép- és érzet-közvetítése felerősítheti a természetes vizualizáció okozta biológiai folyamatot. The University of Maryland, Baltimore County's Pediatric Psychology Lab is testing virtual-reality games designed to ease or eliminate pain for children as they endure often uncomfortable medical procedures. One such game is "Free Dive," which presents a colorful and relaxing underwater environment that the subject navigates to find treasure while wearing a VR helmet. UMBC pediatric pain expert Dr. Lynnda Dahlquist says "Free Dive" and other VR therapies are based on the theory of pain distraction, in which the sensation of pain can be mitigated by refocusing the brain's attention on something else. "Free Dive" lends itself to pain distraction particularly well by being both soothing and relaxing, while Believe in Tomorrow National Children's Foundation CEO Brian Morrison says the sensory isolation of the VR helmet can reduce the anxiety of awaiting a painful procedure. The foundation requested the development of the game by Breakaway, a computer game company based in Hunt Valley. Tests at the UMBC lab involved children immersing one hand in ice water under various conditions. Without a game to distract them, the kids endured the discomfort for an average of 28 seconds; kids who did the same while watching a video of someone playing an aquatic video game kept their hand under for 34 seconds, on average; and kids who played the game while wearing the VR helmet maintained an average endurance of 60 seconds. Dahlquist expects players of "Free Dive" to endure the ice water even longer because the game offers more soothing sounds and its tempo is less frenetic. (094/2005) Forrás: 16

17 & TIRAMISU A TIRAMISU projekt eredményei elősegíthetik a hagyományos tartalomipar gyorsabb adaptációját az internet nyílt és decentralizált architektúrájából adódó tartalom elosztási feltételekhez. Yael Lapid, coordinator of the IST-funded TIRAMISU (http://www.tiramisu-project.org) project, says the project's goal is to investigate, develop, exploit, and integrate technologies that enable home users to easily and cheaply access protected multimedia content on everyday appliances such as mobile phones, PCs, and televisions. She says TIRAMISU is envisioned as having two principal uses: One of those uses is super distribution, an approach where customers also act as distributors, which "encourages free distribution of [protected] content, and maintains control over the business by enumerating content consumption rather than content distribution," according to Lapid. The second principal use is roaming, which takes locations, devices, or network connections out of the equation when it comes to using licensed content. Lapid says this scheme enables a user to access all licensed content at the appropriate quality of service by simply inserting a smart card in a device. Not only does TIRAMISU modify existing digital rights management (DRM) technologies and create new technologies based on existing and emerging open standards when required, but the project has also played a role in the development of new standards that safeguard new multimedia formats such as object-based 3D graphics in a strong, flexible, and affordable manner. (095/2005) Forrás: istresults.cordis.lu ' Nyílt forráskódú projektek integrációja Nyílt forráskódú projektek együttműködése, fejlesztői erőforrásaik megosztása és tevékenységük összehangolása hatékonyabbá teszi a nyílt forráskódú szoftverfejlesztést, hozzájárulhat ahhoz, hogy a minél több egyedi alkalmazásfejlesztés használja kiindulási alapként a rendelkezésre álló nyílt forráskódú elemeket az integráció során. The partnership calls for close technical ties and code sharing among ServiceMix, Apache Synapse and Celtics. The goal of the planned alliance, the sources said, is to create a more cohesive integration offering and attract software developers in the increasingly cluttered field of open source, where new projects seem to appear weekly. Wide adoption of open-source integration products -- software that glues together business applications -- could open up revenue opportunities for participants in the area of support. Integration software, which glues together business applications, appears to be following the same open-source path as other software categories, such as databases and application servers.the winner "is going to be decided by market adoption, which of course doesn't become clear until the software is ready for production use," said Phil Wainewright, founder and publisher of Web services site "But if these three initiatives are going to join forces, that will help them command more mindshare. The outcome is really going to be determined by who gains the most momentum." (096/2005) Forrás: news.com.com 17

18 '# SoulPad A zsebben hordható virtuális felhasználói környezet SoulPad-del az IBM leválasztotta a számítógép lelkét a testéről. Bármely megfelelő hálózati kapcsolattal rendelkező PC-n otthonosan használhatjuk, egyelőre azonban lassan áll fel, és főként Linux alatt működik. SoulPad is a portable storage device. The three-layer SoulPad software stack enables a paradigm of mobile computing where a user can suspend his computing environment on one PC and resume it on another PC that he may have never seen before. The PC boots an auto-configuring operating system from the SoulPad, starts a virtual machine monitor, and resumes a suspended virtual machine that has the user's entire personal computing environment, which includes the user's files, user's operating system, installed applications, desktop configuration as well as all running applications and open windows. Essentially, SoulPad enables a user to hibernate a PC session to a pocket form-factor device and carry the device to some another PC and resume his session on that PC. SoulPad has minimal dependencies on PCs that can be used to resume a user session. In specific, PCs are neither required to be network connected, nor have any pre-installed software. The only requirement is the support of a high speed local connection to a SoulPad device for an acceptable suspend/resume times and acceptable runtime performance. The approach differs from Internet Suspend/Resume in several ways: we do not require a known software stack on the PC and also do not rely on network connectivity to fetch suspended virtual machines. (097/2005) Forrás: * Elektronikus petíciók A Britsh Telecom támogatásával megvalósított e- petíciós rendszer hatékonyan segíti a választók részvételét a Skót parlament munkájában. A rendszer a népi kezdeményezések aláírása és parlamenthez történő benyújtása mellett lehetővé teszi, hogy a választók elmondják véleményüket és megkapják a szükséges háttérinformációkat is. If e-government seems to be mainly about doing tax returns online, then e-democracy is its more exciting cousin, promising to put citizens at centre stage of the political process. E-democracy projects are springing up all over the UK. Doing its bit for e-democracy is the Scottish parliament which has been running an e-petitioning system for a year now. It has begun a very new type of political debate. The system allows ordinary citizens to raise the issues affecting them. Unlike a traditional query or complaint which often becomes buried in paperwork, the progress of the petition once it is in the hands of government must be fed back to the petitions website. E-petitioning was the brainchild of Professor Ann McIntosh, of Napier University in Scotland, who set up the system with the help of BT. "We wanted to show that technology can do a lot more than just support e-voting. It can actually allow participation in decision making," she told the BBC News website. "It is an example of democracy operating from the ground up. It has improved the way people can interact with government." While other e- democracy schemes tend to be initiated on an ad-hoc and temporary basis, the newly formed Scottish parliament was prepared to give e-petitioning a solid two-year trial. A third of all petitions are now submitted to the Scottish parliament electronically and the e-system has distinct advantages. Rather than just sign their names to a cause they agree with, people are invited to join an interactive forum to discuss their views in more detail, offering insights, web links and background information on a particular topic or even express opposition to an idea. (098/2005) Forrás: news.bbc.co.uk 18

19 *+" Mobil munkaerő A mindent átható mobilitáshoz történő alkalmazkodás a munkavégzés területén is a következő tíz év egyik legnagyobb stratégiai kihívása. Az új technológiák és trendek átalakítják a munka arculatát. Egyre több dolgozó használ telekommunikációs eszközöket, az alkalmazottak még mobilabbak szeretnének lenni. A mobil munkaerő legfontosabb jegyei azonban nem feltétlenül technikai jellegűek: az IST MOSAIC projektje (http://www.mosaic-network.org) a mainál rugalmasabb infrastruktúrát javasol. Nyitott és látható "élő laboratóriumukban" a kutatók úgy tevékenykednek, hogy munkájuk valóságra gyakorolt hatásaiba is betekintést nyernek. Láthatatlanná válik a technológia, az alkalmazottak szinte észrevétlenül vesznek részt világméretű telekonferenciákon. A MOSAIC szerint a jelenlegi videókonferencia-technológia nem felhasználóbarát, gyakoriak a hibák és a fennakadások. A projektben résztvevők előrejelzése alapján a PDA-król és mobiltelefonokról küldött ek száma 2006-ban jelentősen növekedni fog, majd a rákövetkező két évben a helyi-alapú személyes eszközök és szolgáltatások is elterjednek (például a szülők majdnem mindig tudni fogják, merre vannak a gyerekeik, stb.) és 2013 között a mobiltelefonokat ruháinkba és más személyes tárgyainkba integrálják. (099/2005) Forrás: istresults.cordis.lu +& Cyworld A dél-koreai Cyworld egy olyan komplex internetes közösségi szolgáltatást nyújt, ami lehetővé teszi honlapok fenntartását, elektronikus levelezést, közvetlen kapcsolattartást az ismerősökkel. Emellett hírportálként is működik, valamint lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók 3D virtuális térben találkozzanak. A teljes népesség negyede, a éves korosztálynak pedig 90%-a használja a Cyworld szolgáltatásait. There's more to online social networks than matchmaking, and South Korea's Cyworld (http://cyworld.nate.com/main2/index.htm) is showing the way. The online service blends homepage building and social networking with a host of other online activities, including Sims-like role-playing. Owned by South Korea's SK Communications, Cyworld is a cyberphenomenon. According to the service, Cyworld jumped from 10 million to 13 million users in A quarter of the country's 48.2 million people have signed up, including 90 percent of the 24- to 29-year-old age group, the company claims. Cyworld lets users create networks based on degrees of closeness. As well as websites and blogs, Cyworld has its own version of the popular game The Sims. It also gives users unlimited image hosting, the ability to update pages by mobile phone and special-interest bulletin boards. The service has its own currency called dotoris (acorns) and its own slang and social obligations. It is highly addictive. Many users call themselves "Cyholics," spending hours every day in Cyworld - enough user time to produce 3.8 billion page impressions a week. "The word Cy in Korean means 'relationship,'" said Cyworld executive Rick Kim. "Cyworld, therefore, literally means 'relationship world.' It underscores our commitment to creating an environment where wholesome, friendly relationships are created and maintained." Cyworld uses real names for users' pages, so if people meet at a party, it's increasingly likely they'll swap Cyworld addresses, not phone numbers. "Instead of asking for a phone number or address, people ask, 'Do you Cy?'" said user Jennifer Park. (100/2005) Forrás: 19

20 Európai művészek civil szervezete Az európai művészek mobilitásáért és összetartozására alakult meg a Pepinieres Europeennes civil szervezet. Ez a nem állami szervezet nyílt honlapján fogadja a jelentkezéseket, és ezen ajánl különféle továbbképzéseket és programokat a művészeknek. Az információs társadalom új közösségeinek szép példája, amelyben 26 országból vannak tagok. Mission of the partnerships is to promote the mobility of artists from different cultures and horizons within Europe, to reveal the talent of young creators, to accompany the artists on their professional path at European and international levels, to develop a strategy of enlargement, targeting new member states of the European Union, to update the concept of artistic residency. Organisation consists from 26 countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and Quebec - Canada. 30 national coordinators and correspondents : major participants of the Pépinieres within their respective countries. There are 110 towns and territorial organisations and 100 places of creation. A selection procedure to guarantee quality and originality: after a call to tender, the artists are selected on the basis of their artistic process and a particular project, by the representatives of the creative sites and a jury of international and independent experts (101/2005) Forrás: Orvosi grid-hálózat Angliában Nyáron zárult le az a három éves projekt, amelyben több angol egyetem grid hálózatba szervezte az angol egészségügy számítógépeit. A cél az orvosok mindennapi gyógyító munkájának informatikai háttér-támogatása volt. Mivel az orvosok munkájukat mozgásban végzik, szélessávú mobil technológiával kapcsolódnak az elosztott rendszerhez. To investigate how future Grid based technologies can be exploited to support e-science that has a large field based component where some form of detachment from on-line connection to the Grid is inevitable. This branch of science encompasses a large number of the life science disciplines and covers important areas of medical care. The aim is to exploit the provision of facilities to be offered by the Grid significantly to improve the link between the remote recording of medical information, it's on-line analysis and the delivery of healthcare information to the mobile healthcare professional. Significant research challenges include: the design of appropriate devices to allow unencumbered monitoring of patients; the processing of the signals generated by these devices in order to highlight significant measurements and events; the construction of wireless and mobile communication facilities to allow remote reporting and delivery of Grid services; the development of analysis tools and interfaces, including interfaces for remote devices; the construction of privacy techniques that allow the delivery of information from multiple remote devices while maintaining the anonymity of those being monitored. (102/2005) Forrás: 20

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Az M2M szabványosítási helyzete

Az M2M szabványosítási helyzete Az M2M szabványosítási helyzete Dr. Bartolits István Főosztályvezető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Technológia-elemző főosztály HTE Infokom 2014 Kecskemét, 2014. október 8-10. HTE Infokom 2014,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Technológia-semlegesség a szabályozásban

Technológia-semlegesség a szabályozásban 16. Távközlési és Informatikai Hálózatok Szeminárium és Kiállítás 2008. október 15-17. Zalakaros Technológia-semlegesség a szabályozásban Nagy Péter nagy.peter@hte.hu Szabályozás korai szakasza Technológia

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

A library for the user: new building, new organisation, new services

A library for the user: new building, new organisation, new services A library for the user: new building, new organisation, new services Budapest-Debrecen, 2008.04.11. - 14. LIBER Alföldiné Dán Gabriella - Nagy Zsuzsanna 2 Primary goals of the library To make basic library

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert IT trendek és lehetőségek Puskás Norbert és kapcsolódó Üzleti technológiák elvárások T-Systems stratégia és innováció 2010 Gartner: CIO TOP 10 Technologies, 2011 Mobilizáció Hatások fogyasztói oldalról

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

A forrás pontos megnevezésének elmulasztása valamennyi hivatkozásban szerzői jogsértés (plágium).

A forrás pontos megnevezésének elmulasztása valamennyi hivatkozásban szerzői jogsértés (plágium). A szakirodalmi idézések és hivatkozások rendszere és megadásuk szabályai A bibliográfia legfontosabb szabályai Fogalma: Bibliográfiai hivatkozáson azoknak a pontos és kellően részletezett adatoknak az

Részletesebben

Computer Architecture

Computer Architecture Computer Architecture Locality-aware programming 2016. április 27. Budapest Gábor Horváth associate professor BUTE Department of Telecommunications ghorvath@hit.bme.hu Számítógép Architektúrák Horváth

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

Website review acci.hu

Website review acci.hu Website review acci.hu Generated on September 30 2016 21:54 PM The score is 37/100 SEO Content Title Acci.hu - Ingyenes apróhirdető Length : 30 Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció

Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció A fejlődés TDM-től a SIP infrastrukturáig Alexander Hil File: Next generation operational communication_hu.pptx Author: FRQ Page: 1 Termék Portfólio Fixed terminal

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform

Web Services. (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform (webszolgáltatások): egy osztott alkalmazásfejlesztési plattform Ficsor Lajos Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem A Web Service Web Service definíciója Számos definíció létezik. IBM [4] A Web

Részletesebben

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák

Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Hálózati és Szolgáltatási Architektúrák Zimányi Péter előadása 2013. május 10. Tartalom Linux (Ubuntu) SmartPhone és tablet Ad hoc / Sensor hálózatok Ambient / Pervasive / Ubiquitous computing Hálózati

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library

The Hungarian National Bibliography. Peter Dippold National Széchényi Library The Hungarian National Bibliography Peter Dippold National Széchényi Library Historical overview 1711 David Czvittinger: Specimen Hungariae literatae 1803 István Sándor: Magyar Könyvesház = Hungarian Bibliography

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel

Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése, 2004 139 Földtani térképek kartografálásának segítése térinformatikai módszerekkel Aiding the cartographic process of geological maps with GIS-methods Magyar

Részletesebben

Pletykaalapú gépi tanulás teljesen elosztott környezetben

Pletykaalapú gépi tanulás teljesen elosztott környezetben Pletykaalapú gépi tanulás teljesen elosztott környezetben Hegedűs István Jelasity Márk témavezető Szegedi Tudományegyetem MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsopot Motiváció Az adat adatközpontokban

Részletesebben

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II.

Szoftver-technológia II. Tervezési minták. Irodalom. Szoftver-technológia II. Tervezési minták Irodalom Steven R. Schach: Object Oriented & Classical Software Engineering, McGRAW-HILL, 6th edition, 2005, chapter 8. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides:Design patterns: Elements

Részletesebben

SAS Enterprise BI Server

SAS Enterprise BI Server SAS Enterprise BI Server Portik Imre vezető szoftverkonzulens SAS Institute, Magyarország A SAS helye a világban 280 iroda 51 országban 10,043 alkalmazott 4 millió felhasználó világszerte 41,765 ügyfél

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

(NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kommunikációs rendszerek programozása (NGB_TA024_1) MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (5. mérés) SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 1 Mérés helye: Széchenyi István Egyetem, L-1/7 laboratórium, 9026 Győr, Egyetem

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

BME-Ipar. Win-Win. Intelligens környezetek és e-technológiák. Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu. Fókuszban a Műegyetem és az ipar kapcsolata

BME-Ipar. Win-Win. Intelligens környezetek és e-technológiák. Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu. Fókuszban a Műegyetem és az ipar kapcsolata Intelligens környezetek és e-technológiák BME-Ipar Win-Win Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu 1 Napirend Trendek az IKT területén Az IKT helyzete a BME-n Együttműködési modellek a BME és ipar között A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

++Buy( Kaspersky Anti- Virus 2014 top sites for computer software ]

++Buy( Kaspersky Anti- Virus 2014 top sites for computer software ] ++Buy( Kaspersky Anti- Virus 2014 top sites for computer software ] Description: Elonyök Védelem a rosszindulatú programok ellen Továbbfejlesztve! A Kaspersky Lab rosszindulatú programok elleni védelmet

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS

SOPHOS simple + secure. A dobozba rejtett biztonság UTM 9. Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure A dobozba rejtett biztonság UTM 9 Kókai Gábor - Sophos Advanced Engineer Balogh Viktor - Sophos Architect SOPHOS SOPHOS simple + secure Megint egy UTM? Egy újabb tűzfal extrákkal?

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben