E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai"

Átírás

1

2

3 E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható alakulását, különös tekintettel a időszak magyarországi információs társadalmát meghatározó tényezőkre. A projekt keretében az áttekintést 12 témakörben végezzük, témakörönként meghatározva 6-8 legfontosabb részterületet, röviden jellemezve azok fejlődési tendenciáit. Ennek alapján kerül majd kiválasztásra az az összesen technológiai jelenség, amelyekkel kapcsolatban a tárgyidőszak magyarországi helyzetére vonatkozóan jelentős, nem-triviális állítások fogalmazhatók meg és kerülnek a tanulmányban részletes elemzésre. A tanulmány kidolgozásának részeredményeként Körképünkben a témakörökhöz kapcsolódó, olyan híreket ismertetünk, amelyek a témakörökkel kapcsolatos anyaggyûjtés során kerültek látókörünkbe, és amelyek (valamilyen szinten) igazolják, alátámasztják azokat az állításokat, amelyek az adott témakörrel kapcsolatosan elõreláthatólag meg lesznek fogalmazva. Tekintettel a nagymennyiségû információra, nem törekedhetünk a témakörök teljes lefedésére, így valóban csak a legjelentõsebbnek, legátfogóbbnak vélt híreket közöljük. Természetesen elõfordul, hogy egy-egy hír több témakörhöz is kötõdik ilyen esetekben a legerõsebb kapcsolatra való utalást tesszük az elsõ helyre, s egyben utalunk az egyéb vonatkozásokra is. A témakörökhöz piktogramokat rendelünk és a híreknél ezekkel jelöljük meg, hogy az adott hír melyik témakör(ök)höz kapcsolódik.! alapok " hírközlés # végberendezések $ rendszertechnika % alkalmazási eszközök & tartalom-kezelés ' fejlesztés és mûködtetés ( biztonság ) üzlet * közszolgálat + magánfelhasználás szabályozás (A témakörök meghatározása az IT3 Körkép áprilisi számában található.) 3

4 A konvergencia-törvények és a hírközlés korszakváltása Ma már talán nem is kell magyarázni, miért mondjuk joggal, hogy a hírközlés elérkezett arra a fejlődési szintre, amikor sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb korszakváltásnak lehetünk a tanúi, mint amilyet a digitalizálás megjelenése után éltünk át. A csomagkapcsolás és ezen belül is az Internet Protokoll elterjedése, a világháló közkinccsé, a multimédia tartalom mindennapivá válása, a mobilitás mind a telefónia, mind az informatikai eszközök terén külön-külön is alátámasztják ezt a megállapítást. Mindezt összességében nézve pedig felismerhetjük az utóbbi években sokat emlegetett konvergencia jelenségének fokozatos megvalósulását, ami teljes mértékben magyarázza a korszakváltás szükségességét. Mégis érdemes alaposabban megvizsgálni, milyen törvényszerűségek vezettek el ehhez a korszakváltáshoz, és mit várhatunk a jövőben. Meghatározó törvények a távközlésben A lavinaszerű, diszruptív (szakadásokat okozó) változásokat azonban korántsem a véletlenek vezérlik. Az infokommunikáció fejlődését több olyan hosszú időtartamban érvényes, mind a mai napig fennálló tapasztalati törvény vezérli, melyek egyáltalán nem nagy ugrásokban, hanem egyenletes fejlődési vonal mentén prognosztizálják a változásokat. A legismertebb ilyen törvény talán Gordon Moore, az Intel cég egyik alapítója nevéhez fűződik, aki 1965-ben fogalmazta meg azt a felismerését, hogy a chipeken kialakított tranzisztorok száma kétévente megduplázódik. A törvény közel ebben a formájában negyven éve igaznak bizonyul, egy időben ez az idő egy évre csökkent, most 18 hónap körül mozog, de ezek nem nagyságrendi eltérések. Moore törvényét szokták úgy is általánosítani és ezzel nem is követnek el nagy hibát, hogy a processzálási kapacitás 18 havonta megkétszereződik, ezt szoktuk a feldolgozási sebességre érvényes Moore-törvényként emlegetni. Az összefüggés tehát hosszú távon érvényesül, és semmi nem utal arra, hogy a következő 10 évben megtörne ez az egyenletes fejlődés. Ma azonban nem a processzálási kapacitás, hanem a sávszélesség szinte korlátlanná válása van a távközlés fejlődésének zászlajára írva. Kétségtelen, hogy a távközlés jellegéből fakadóan ez a legfontosabb, azonban ezt is egy jól kitapintható tapasztalati törvény vezérli hosszú ideje. A törvényt George Gilder fogalmazta meg és azt mondja ki, hogy a kommunikációs rendszerek teljes sávszélessége 12 havonta megháromszorozódik. Korlátlanná válásról tehát a szó szoros értelmében nincs nem is lehet szó, de kétségtelen, hogy egy mai optikai kábel egyetlen optikai szála is majd ezer vivőhullámot képes továbbítani, vivőhullámonként akár 10 Gbit/s-os sávszélességgel. Ha ebben a kábelben 240 szál van, akkor ez a kábel 2,4x106 Gbit/s, azaz 2,4 petabit/s sávszélességet képvisel. Csak érzékeltetésképpen: a világ legnagyobb könyvtára, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress; kb. 100 terabit információt tárol (1000 terabit= 1 petabit), tehát ezen a kábelen egyetlen másodperc alatt a könyvtár állományának a 24-szeresét tudnánk továbbítani. Mit ér azonban mindez, ha nincs elég memória az információ fogadásához? Természetesen a fejlődés itt is állandó és ezt Michael Ruettgers fogalmazta meg egy szintén időtálló összefüggésben: tapasztalatai szerint a memóriachipek kapacitása 12 hónap alatt a duplájára növekszik. A Ruettgers törvény logaritmikus skálán ábrázolva 1980 óta viszonylagos állandóságot mutat, tehát itt is érvényesül hosszú távú jellege. 4

5 A három törvény viszonya és a fejlődés A fenti három törvény nagy mértékben meghatározza a hírközlés fejlődésének ütemét. Bármelyik rohanna előre közülük, a másik kettő visszafogja a fejlődést, tehát nem lehet "egyénieskedni". Hiába hoztak pl. nagy fejlődést az optikai átvitel terén a hullámhossz multiplexálás elvi eredményei, a hirtelen megugrott sávszélességet senki nem tudta rögtön kihasználni, mert a kapcsolóelemek sebessége, a feldolgozó kapacitás képtelen volt lépést tartani vele. Ha azonban a processzálási kapacitás nőne meg hirtelen, mit sem érne a megnövekedett tárolási kapacitás nélkül. Itt egyébként is bonyolult összefüggés áll fenn, amit félig tréfásan, félig komolyan Andy and Bill's law néven szoktak emlegetni. A törvény paragrafusa egyszerű: What Andy giveth, Bill taketh away, azaz amit Andy ad, azt Bill elveszi. Andy alatt Andy Grove, az Intel, Bill alatt Bill Gates, a Microsoft elnöke értendő és az összefüggés arra utal, hogy hiába nő a processzorok feldolgozási kapacitása, az egyre bonyolultabb szoftverek ezt a növekedést mind felélik. Ha nincs is teljesen így, az azért elmondható, hogy az egyre bonyolultabb szoftverek valóban fékezik Moore és Ruettgers trendjeinek a hatását. Összességében tehát elmondható, hogy a három törvény egyszerre érvényesül, és egyfajta, az egyenletességről messzemenően gondoskodó egyensúly van közöttük. Hol van akkor az a momentum, amitől mégis éppen most beszélünk korszakváltásról? Mi az, amitől most jön a lavinaszerű átmenet, ha a fejlődés továbbra is egyenletes? A megoldást ott kereshetjük, hogy Gilder törvénye erősebb fejlődést diktál, mint Moore és Ruettgers törvénye, ezért nyilvánvaló, hogy a hálózatokon belüli egyensúlyhoz minőségi változásra van szükség. Ezt a minőségi változást az hozhatja meg, ha a hálózatok konvergenciája bekövetkezik és a szállított információ azonos platformra kerül. Nyilvánvaló, hogy erre legalkalmasabbnak az IP platform tűnik, azonban a beszéd csomagkapcsolással történő továbbítása mindeddig nem volt hatékonyan megoldható, mert Moore törvénye nem tette lehetővé a beszédcsomagok valós idejű továbbítását. Meg kellett várni, amíg a feldolgozási kapacitás olyan szintű legyen, hogy a routerek képesek legyenek az IP alapú beszéd továbbítására. Az NGN hálózatok megjelenése A három törvény diktálta egyenletes fejlődés tehát átlépett egy, Alexander Graham Bell óta átléphetetlen határt. Ennek első jelei a Voice over IP hőskori megjelenésében testesültek meg 1995-től kezdve, majd jelenleg a Skype (www.skype.com) sikerében érhetők tetten. Nyilvánvaló azonban, hogy a távközlés világa hamarosan felismeri: a teljes egészében IP alapú hálózatok képesek beteljesíteni a hálózati konvergenciát, s a korábbi hálózatok egyetlen hálózatba összevonhatók. Ezek kapcsolóelemei lesznek a softswitch-ek, melyek Moore törvényének engedelmeskedve már képesek lesznek a csomagokban érkező beszédjelek valós idejű irányítására. Mivel ez a filozófia melyet új generációs hálózatnak hívunk lényegesen rugalmasabb és üzemeltetésében olcsóbb lesz, mint a jelenlegi szolgálat-orientált hálózatok fenntartása, nyilvánvaló, hogy megindul az áttérés az NGN filozófiájú hálózatok kiépítésének irányába. Az első lépéseket az intenzív kutatás-fejlesztés, majd az ITU, ETSI és más szervezetek szabványosítási munkája után (www.itu.int/osg/spu/ngn/index.phtml) a British Telecom (www.bt.com) tervezi megtenni. A BT 2009 végéig kívánja jelenlegi 16 különböző funkciójú hálózatát egyetlen NGN hálózattal helyettesíteni, ahol a beszéd már teljes egészében IP alapon fog utazni. Ettől kezdve a három törvény egyensúlya újra helyreáll és találgathatjuk, mikor hoz újabb korszakváltást valamelyik másik törvény minőségi ugrása. 5

6

7 ! " # $ % & ' ( ) * + HÍRGYÛJTEMÉNY L. KYTOM: CYBERGHOST

8

9 !# A nanotechnológia jövője A hosszútávú prognózis szerint a nanotechnológia öt szakaszban végbemenő fejlődése az információs és kommunikációs technológiák valamennyi részterületére kihat. Jelenleg ugyan az első fázisnál, az atomi szintű szerkezetek limitált manipulálásánál járunk, míg a második a laboratóriumi kísérletezés szintjén tart. Végeredményként többek között a végberendezések (anyagnyomtatás), vagy a virtuálisvalóság-kép, stb. átalakulása várható. Molecular Engineering Research Institute Fellow J. Storrs Hall splits the development of nanotechnology into five stages, and comments that we are presently in the first stage of nanoscale science and technology, where atomic-scale structures can be imaged and manipulated in a limited capacity. The second stage, which currently exists only in laboratory research, involves atomically precise components being coaxed into forming planned, complex patterns through the phenomenon of molecular self-assembly. The third stage is to link the molecular components together into functioning machines so that large-tech nanotech systems become practical. In the fourth stage, such systems will be able to fabricate the nano-building blocks from simple molecules, at which point costs will start to decline. The final stage will be characterized by the standardization of the process developed in the fourth stage. Potential nanotech applications Hall foresees include super-strong nanoengineered towers hundreds of miles high, all-senses virtual reality, the conversion of waste products into edible foods, and household synthesizers or "matter printers" that can generate food as well as objects. (079/2005) Forrás: "$ Interplanetáris internet A speciális földi körülmények között tesztelt Interplanetáris Internet újabb, világűrbeli dimenziókkal bővítené a világhálót, komoly segítséget jelentene az űrkutatásban, például a Mars-miszsziók során. Vint Cerf envisions an interplanetary Internet, or InterPlaNet, as a communications network for people or devices in space or on other planets. Key challenges for realizing this vision include reducing or minimizing "flow control," or the delay in communications across space; the availability of domain names, which prompted ICANN to reserve planetary domains, such as.mars; and overcoming problems with reception quality and satellite positioning. Cerf says a new protocol, Delay & Disruption-Tolerant Networking (DDTN), was developed to address part of this last challenge. The next step was garnering the interest of the Defense Advanced Research Projects Agency, which clearly saw the military and tactical advantages of an interplanetary network, committing about $500,000 to InterPlaNet research. Cerf's team has been studying such issues as how to send satellite transmissions at low angles and the impact precipitation can have on interplanetary communications. Cerf believes a potential solution may lie in the Arctic Circle and has conducted tests in which members of the nomadic Sami tribe communicate via enabled laptops in the frozen wilderness of Lapland. The InterPlaNet and DDTN protocol now play a vital role in the communications system for the Space Shuttle and the International Space Station. The first steps toward a truly interplanetary Internet have been made with missions to Mars in which IP hardware, software, and antennae are deposited on the planet's surface in order to set up the infrastructure for faster, more efficient, and less-garbled data transmission. (080/2005) Forrás: 9

10 ") Új telefonszolgáltatást tervez a Microsoft A Microsoft és több óriáscég is felfedezte az internetes telefonálásban rejlő lehetőségeket. A vezetékes és mobiltelefonok számítógépről való hívásával jelentősen esnek a tarifák. A Microsoft azt tervezi, hogy a felhasználók saját PC-ikről tudjanak telefonálni. Az óriáscég a vezető szerepet betöltő Teleo felvásárlásával erősítette jelenlétét a dinamikusan fejlődő internetes telefonszektorban. Jelenlegi technológiájuk - a riválisokhoz (AOL, Google, Yahoo) hasonlóan - a számítógépek közötti telefonálást ugyan lehetővé teszi, de vezetékes vagy mobiltelefon PC-ről való hívását még nem. Ugyanakkor az internetes telefonálásra specializálódott független cégek (Vonage, Skype) meglehetősen olcsón biztosítják ezt a szolgáltatást. A Microsoft a kaliforniai Teleo telefonszolgáltatásának azonnali üzenetküldő rendszerükbe történő integrálásával igyekszik felvenni a versenyt. Az integrációt még ebben az évben szeretnék kivitelezni. (081/2005) Forrás: news.bbc.co.uk ") Az IPTV piac fellendülése 2008-ra Az internetes IP alapú televízióadások már ma is léteznek, azonban komolyabb bevételre csak 2008-tól számíthatnak a szolgáltatók, állítja a Parks Associates tanulmánya. Az internetes televíziózás megjelenése jelentősen befolyásolhatja az interaktív földfelszíni digitális televíziós szolgáltatások fejlődését és üzleti sikerét, különös tekintettel arra, hogy a teljeskörű digitális átállás csak 2012-re valósul meg az EU-ban. The market for IPTV will reach 21.7 million subscribers in 2009, though most of those will be in Asia and Europe, according to recent research from Parks Associates. Additionally, despite big projects launching this year and next from the likes of SBC and Verizon, the market won't begin taking off until Perhaps most important to telcos is the ability to target the right consumer segments. In its study of consumer viewing habits and their potential to accept IPTV services as part of a quadruple play bundle, Parks found that telcos will have multiple choices-all of which have potential-in deciding on strategy. The study divided consumers into four segments: the TV on My Terms group; the Interact With Me group; the Converge Me segment; and the Do Not Bother Me group. "We can not have a general model in the United States," said Deepa Iyer, research analyst for Parks Associates. "We have to give them the options and allow them to pick and choose." The goal for any telco should be to develop a unique set of services different from cable and satellite operators, but targetted to their specific markets. Overall, however, Iyer is predicting that telecom operators around the world will maintain around a 20% market share of the video market and that by the end of this year, IPTV subscribers will number only around 2 million worldwide. "The takeoff point for IPTV is going to be in 2008," Iyer said. "That is when the telecom operators are going to start seeing some revenue." (082/2005) Forrás: telephonyonline.com 10

11 #&+ Mágikus ecset Az új ecset egyrészt önállóan, speciális szerkesztőprogramok nélkül működik, másrészt a színek és textúrák jobb érzékelésével fokozza az alkotói kreativitást. Szabadabb szárnyalást ad a fantáziának, mint az előre programozott, lehetőségeinket korlátozó digitális paletták. Az MIT Médialaboratóriumában dolgozó Kimiko Ryokai I/O Ecsete (http://web.media.mit.edu/~kimiko/iobrush) lehetővé teszi, hogy a felhasználó jobban megértse környezete színeit és textúráit, s azokat egy, a háttérbe kivetített érintő képernyőre "fesse". Az ecsethez a tárgyakat és felületeket megvilágító parányi videokamera kapcsolódik. A képeket szenzorai által érzékelt nyomás hatására rögzíti. Állóképeket és néhány másodperces videókat készít, melyeket digitálisan átalakítva fest a képernyőre. Az öt másodpercnyi hanganyag felvételére is alkalmas I/O Ecsettel nem a környezet rögzítésére törekszünk, hanem valami teljesen új létrehozására használjuk - jelentette ki Ryokai. A hanganyag úgy játszható le, ha a képernyőn megérintünk egy színt, vagy textúrát. "Új jelentést ad a munkának" - magyarázza a fejlesztő. Úgy véli, hogy a küllemében hagyományos ecset segítségével a felhasználók, különösen a gyerekek még jobban elmélyedhetnek az alkotói folyamatban, ellentétben a kisiskolásoknak készült festőprogramokkal, melyek szinte csak a színek kiválasztásában kreatív partnerek. (083/2005) Forrás: news.bbc.co.uk #* Vezeték nélküli szenzorok csökkenthetik a forgalmi torlódásokat Az új szenzorrendszer, amely a közúti forgalom monitorozásában végez a korábbiaknál gondosabb, megbízhatóbb munkát, és ezzel jól szemlélteti az egyik lehetséges környezetintelligencia-alkalmazást is. Federal and state transportation departments monitor traffic using wired loop detectors that are costly to replace and often do not last as long as they are expected to, according to University of California-Berkeley computer science professor Pravin Varaiya. He and his colleagues have spent three years researching and developing a more cost-efficient and reliable wireless sensor comprised of a magnetic sensor, a computer processor, a 10-year battery, and a short-range wireless radio. The sensors can be glued onto the road surface, and their inner workings are protected by a steel cover. Varaiya's team also developed a smaller underground wireless sensor that can be installed in roadways where snowfall is heavy. The sensors can identify the lane a vehicle is driving in by measuring localized shifts in the earth's magnetic field caused by the vehicle's iron content. In addition, the devices can distinguish between buses, cars, trucks, and motorcycles by picking up variations in the vehicle's distribution of magnetic material. In California, the sensors' radios send traffic data to roadside base stations, which in turn relay the information to Caltrans' Traffic Management Center through a cellular network. Varaiya says the technology could reduce congestion rates in high-traffic areas by up to 50 percent while having only one-third the installation costs of loop detector systems. (084/2005) Forrás: 11

12 #+ Digitális otthon A hír jól illusztrálja, hogy a beépülő számítástechnika milyen távlatokat nyit a magán felhasználások körében, azonban arra is rávilágít, hogy az IT iparágból származó koncepciók csak akkor lehetnek üzletileg is sikeresek, ha valós felhasználói igényeket tudnak kielégíteni. Technology firms are pushing a futuristic vision of home entertainment not because consumers are desperate for it but because they themselves are. At one of the fast-proliferating conferences devoted to the "digital home", John Burke, an executive at Motorola, showed a video that presented his company's version of this vision. In the clip, a youngish man wakes up to a rock video that automatically starts playing on a screen next to his bed. He gets up to have breakfast and the rock video follows him to a screen in the kitchen. He moves into the living room and up pops the rock video on yet another screen. When he leaves his flat and gets into his car, the video starts playing on a screen in the steering wheel. To ordinary humans this sort of thing must seem like silly - or downright frightening - marketing claptrap. In fact, even Mr Burke's audience of selfselected technophiles seemed sceptical... "Did you notice that the guy was a bachelor," said Tim Dowling, the boss of Pure Networks, a software firm in Seattle that helps users to set up and troubleshoot home-computer networks... "That alone tells you that they're out of touch. I thought: How dumb. Real people do not want to be hounded through their home and their life by some video stream, he argues; they just want help with basic headaches, such as getting the kids' laptop, mom's Apple Macintosh and dad's Windows machine to share the family's printer."...computer, software, consumer-electronics, telecoms, cable and internet companies are in fact out of touch with consumers may be the biggest question facing these industries today. (085/2005) Forrás: # Mobiltelefon-kamerából szkenner A mobiltelefon-kamera szkennerként történő működése a miniatürizáció és a különböző végberendezések egymásba integrálódásának folytatását szemlélteti. Az új technológia még inkább hozzájárul ahhoz, hogy a mobiltelefonok egyfajta mobil iroda szerepet is betöltsenek. Camera phones can capture and digitize small amounts of text from printed documents using limited optical character recognition software, but new software from NEC and the Nara Institute of Science and Technology (NAIST) in Japan can allow whole documents to be captured by stitching together dozens of still images of the page being scanned. The software can also correct distortions caused by the page's curvature. "The goal of our research is to enable mobile phones to be used as portable faxes or scanners that can be used any time," NEC says. Andrew Yates, intellectual property advisor to England's Periodical Publisher's Association, is concerned the new software will provoke howls of protest from publishers by enabling users to copy documents without purchasing them. NEC claims the software is designed to avoid copyright conflicts by triggering an alarm when it is used. Both NEC and NAIST say commercialization of the software is three years away. (086/2005) Forrás: 12

13 $& Tartalom-szolgáltatás környezet-intelligenciával Az OZONE demonstrációja során bebizonyosodott, hogy a környezet-intelligencia hozzájárul a tartalom-adaptáció és az interfész-technológia fejlődéséhez, a személyre szabottabb szolgáltatásokhoz. Jól szemlélteti az "egy tartalom egy eszközön" paradigmáról az "egy tartalom több eszközön" paradigmára váltást. The IST-funded OZONE (http://www.hitech-projects.com/euprojects/ozone) project explored, developed, and deployed a generic architecture for consumer oriented ambient intelligence applications that was tested in demonstrations designed to provide seamless content access, in-home content distribution, and an extended home environment. The first demonstration concentrated on supplying users with personalized video content using direct delivery from a server via wireless access points; the second involved a location- and activity-sensitive consumer electronics platform that accommodated both wired and wireless transmission; and the third sought to provide data to users on the move through a simple, intuitive, and secure technology. The OZONE framework features a top layer that facilitates service enablement based on context awareness or sensitivity, a middle layer supporting a software environment with a priority on seamless task migration, and a bottom layer providing a computer platform that combines high performance with power efficiency. (087/2005) Forrás: istresults.cordis.lu %" Mobil lokalizáló szolgáltatással kísérletezik az Intel Az Intel a földi GSM vagy a Wi-Fi technológiákra épülő lokalizációs szolgáltatással kísérletezik, mivel a műholdas GPS lokalizációs szolgáltatások nem elég pontosan működnek a sűrűn lakott és felhőkarcolókkal teli nagyvárosi környezetben. Érdekes, hogy a GPS chipekkel jól ellátott Amerikában is a földi háromszögelést kezdik alkalmazni, amit az európai eredetű GSM rendszerben a segélykérés utáni helymeghatározási szolgáltatásához fejlesztettek ki. The satellites that comprise the global positioning system can pinpoint a person's location to within a few meters. Intel is experimenting with ordinary wireless networks to see if the same job can be done on land. Researchers at Intel are examining ways to triangulate an individual's location with Wi-Fi or cellular networks like GSM. The main benefit of wireless networks is that they can locate someone in an urban environment. GPS often fails in the centre of cities where tall buildings can block signals. By timing how long it takes signals to go from the satellites to a person, a handheld containing a GPS chip can determine that person's location. While GPS determines only the latitude and longitude of an individual, wireless can also determine height and thus figure out what floor of a particular building a person is on. "GPS is at odds with human civilization," Smith said, because humans spend most of their time inside or in dense environments. To help prove the point, he wore a backpack for 3.5 months with a monitor. It found that, on average, he spent only 4.5 percent of each day outside. Boston's Skyhook Wireless already offers location services through Wi-Fi in some urban areas in the United States. A wireless system could potentially reduce the costs of implementing location-based services. (088/2005) Forrás: news.zdnet.co.uk 13

14 %) Prognosztizált online vásárlások Az új vásárlók szokásait a felhasználók online navigációján és nem a szokásos fogyasztói felméréseken alapuló előrejelző módszer az elektronikus mellett a "hagyományos" kereskedelemben is hasznosítható. Elemzései segítségével az adott cég személyre szabhatja szolgáltatásait, még csábítóbbá teheti ajánlatait. Amit Fisher a haifai IBM Kutatólaboratóriumban, az Adaptív Üzleti Optimalizáció csoportjának tagjaként kezdett bele az elektronikus kereskedelmet bonyolító honlapok új látogatóinak potenciális vásárlásait elemző módszer kidolgozásába. Például azt prognosztizálni, hogy mely jövőbeli fogyasztók jelenthetik a legnagyobb bevételt az adott vállalatnak. Előzetes tranzakcióik vagy nincsenek, vagy semmit nem tudunk róluk. A módszer segítségével az eladók személyre szabva még kívánatosabbá tehetik különböző kínálataikat: tárgyak, pénzügyi szolgáltatások és egyéb javak értékesítését. Fisher fejlett statisztikai elemzésen alapuló technológiája többezer korábbi fogyasztó szokásait modellezve próbál bizonyos viselkedési mintákat teljesen új látogatókkal azonosítani. Az adatbányászatban, az operáció- és a mesterségesintelligencia-kutatásban használt algoritmusokhoz nyúlt, azokat számítógépes piackutató és más gazdasági eljárásokkal kombinálva igyekszik minél pontosabb és komplexebb előrejelzést adni "hosszútávú" vásárlói magatartásokról. (089/2005) Forrás: %* Idősekre vigyáz a robot A jelenlegi robotika egyik legnagyobb kihívása az ember és a gép közötti együttműködést magasabb szintre helyező szociális robotok, például otthon élő idősekre vigyázó rendszerek kidolgozása. A közeljövőben egyre több és egyre "intelligensebb" viselkedést tanúsító ilyen jellegű rendszer várható. Szeptember végétől kereskedelmi forgalmazásba kerül Wakamaru, a Mitsubishi egy méter magas, harminc kg, fénylő világossárga humanoid robotja. A küllemében kisgyerekre emlékeztető gép rendeltetése, hogy idősekre vigyázzon, mechanikus, de kommunikációra bármikor képes társuk legyen. Elemmel működik, de úgy programozták, hogy az elem gyengülésével automatikusan újratölti magát. A lakásban infravörös és videó-érzékelőkkel tájékozódik, szóbeli utasításokra és vizuális jelzésekre egyaránt reagál. Mintegy tízezer szót képes felismerni. Programozása lehetővé teszi azt is, hogy emlékeztesse tulajdonosát, mikor kell bevennie a gyógyszereket. A tervek szerint érzékeli a gondjára bízott személy betegségét, esetleges betöréseket, vagy a lakásban fennálló egyéb súlyos rendellenességeket, és az ilyen esetekben a beépített mobiltelefonon hívja a megfelelő biztonsági számokat. (090/2005) Forrás: 14

15 %+ Robot-ember partneri viszony A washingtoni kiállítás jól szemlélteti a robotok "önállósodását", a régi függőség helyébe lépő új típusú, "demokratikusabb" ember-robot viszonyok kialakulását, valamint a robotokra váró potenciális feladatokat az egészségügyben, a tudományos kutatásban, a szórakoztatóiparban, stb. Robots exhibited at a Sept. 16 National Science Foundation event in Washington, D.C., represents a new generation of machines that boast a functional partnership with human beings rather than a master-slave relationship. Bill Clancey with NASA Ames Research Center's Human-Centered Computing division defines a successful man-robot partnership as "developing a [conscious] robot with its own research goals and competencies, so it could contribute a personal point of view, like a colleague." Such machines would be used for operations on the Moon or other planets. Martin Haegele, who directs IPA Fraunhofer's Robotic Systems division, describes a man-robot partnership as it would apply to household tasks, noting that such a robot must be capable of learning multiple tasks through intuitive instruction that relies on guidance through gesture, voice, tactile sensations, and other cues; he also cites the possible need of a man-machine dialogue to meet difficult challenges. Ergonomic communication between people and robots is viewed by many experts as the biggest challenge, according to robotics literature. Attempts to tackle this challenge include University of Karlsruhe researchers' efforts to develop a robot capable of implicit communication with its human partner via biofeedback sensors that monitor a person's heart activity to measure stress levels. University of Southern California researchers are trying to resolve man-robot communications problems through body language, while Germany's Institut fur Neuroinformatik is working on gesture and mimicry-based communications systems. The NSF event will feature a report on the two-year World Technology Evaluation Center International Study of Robotics, which will provide an international ranking of robots from around the world. (091/2005) Forrás: &% Külső segítség nélkül sajátít el mesterséges és természetes nyelveket a program Az ADIOS (Automatic Distillation of Structure) technológia a nyelvészeten kívül más tudományterületek, például a bioinformatika, vagy a fejlődéspszichológia problémáira is adhat megoldásokat. Bonyolult struktúrákat ismer fel, egymást követő felcserélhető szekvenciák, ismétlődő minták után kutat. Cornell University psychology professor and computer scientist Shimon Edelman and Tel Aviv University researchers have developed Automatic Distillation of Structure (ADIOS), a technique enabling a computer program to scan text, then autonomously extract language rules and compose new sentences. "This is the first time an unsupervised algorithm is shown capable of learning complex syntax, generating grammatical new sentences and proving useful in other fields that call for structure discovery from raw data, such as bioinformatics," Edelman says. ADIOS repeatedly aligns sentences and scans for overlapping segments in order to uncover complex patterns in raw text. The ADIOS algorithm has been tested on the full text of the Bible in multiple languages, musical notation, biological data, such as protein sequences, and artificial context-free languages with massive sets of rules. Experiments demonstrated that ADIOS, using structured generalization and statistical pattern extraction methodology, can discover complex structures from transcripts of parents' speech directed at very young children. Edelman says this ability may ultimately help researchers learn how children eventually become adept at speaking their native languages. The U.S.-Israel Binational Science Foundation partly sponsored the ADIOS collaboration. (092/2005) Forrás: 15

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) elő

Részletesebben

E LÕSZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E LÕSZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E LÕSZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai

E L Ő SZÓ. ! alapok. # végberendezések $ rendszertechnika. & tartalom-kezelés. ( biztonság ) üzlet. Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai E L Ő SZÓ Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai Az Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3) projekt célja az, hogy áttekintse az információs és kommunikációs technológiák (IKT) előrelátható

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont

the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont e d u c a t i o n - r e s e a r c h - b u s i n e s s o k t a t á s - k u t a t á s - ü z l e t the eit ict labs budapest associate Partner Group az eit ict labs Magyar nemzeti társult csomópont eit ict

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Dear Reader!

Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Tisztelt Olvasó! Dear Reader! Napjaink egyre nagyobb problémája a termékhamisítás és az eredetvédelem, amely mindkettõ nagyban csökkenti a betegbiztonságot, és károkat okoz a gyártóknak, kereskedõknek.

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years PROGRESS IS THE ONLY WAY AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2008 PROGRESS IS THE ONLY WAY The Annual Report of the Hungarian European Business Council AZ EGYETLEN ÚT A FEJLÔDÉS A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 10 Years R E P O R T / 1 0 Hungarian

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS

AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS AGRÁRINFORMATIKA FOLYÓIRAT JOURNAL OF AGRICULTURAL INFORMATICS 2012. Vol. 3, No. 2 ISSN 2061-862X http://journal.magisz.org Agrárinformatika / Agricultural Informatics (2012) Vol. 3, No. 2 Agrárinformatika

Részletesebben

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu

alapítva 2001 Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu alapítva 2001 efestival Kiváló magyar tartalmak versenyehungarian Quality Content Award www.efestival.hu Kiadja az efestival Programiroda Felelôs kiadó: Dr. Mlinarics József 2009. november www.efestival.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

MODERN ZOOPEDAGÓGIA MODERN ZOO EDUCATION

MODERN ZOOPEDAGÓGIA MODERN ZOO EDUCATION MODERN ZOOPEDAGÓGIA MODERN ZOO EDUCATION Nemzetközi konferencia a Szegedi Vadasparkban a délkelet-európai állatkertek oktatási tevékenységének fejlesztéséért International Conference in Zoo Szeged About

Részletesebben

PROCEEDINGS. Local Organizers. Edited by. Reviewers

PROCEEDINGS. Local Organizers. Edited by. Reviewers PROCEEDINGS SU2007 Conference Summer University on Information Technology in Agriculture and Rural Development Local Organizers University of Debrecen Faculty of Agricultural Economics and Rural Development

Részletesebben

Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7 I2AGORA Europe-wide and global dissemination strategy

Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7 I2AGORA Europe-wide and global dissemination strategy LIFELONG LEARNING PROGRAMME International Internship AGORA (I2AGORA) AGREEMENT NUMBER 2010-4993 / 001-001 PROJECT NUMBER 511784-LLP-1-2010-1-HU-KA4-KA4MP Publications in proceedings Deliverable D7.4 WP7

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21.

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21. Teaching the Teachers Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról Documentation of a methodological seminar for dance-teachers and dancers Budapest 2010 04 12 21. Teaching

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben