Taipan használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Taipan 2.02. használati utasítás"

Átírás

1 Taipan 2.02 használati utasítás

2 Bevezetés helyetti megjegyzések Ez a használati utasítás a Taipan 2.02 szoftver rippel dolgozó operátorok számára készült. Írásakor feltételeztem bizonyos nyomdai és számítástechnikai alapismereteket, és az installálás és konfigurálás részleteire sem tértem ki. Bizonyos menüpontokról és beállítási lehetôségekrôl ezért (egyelôre) nem szólok vagy csak érintem ôket, mivel azok használata nem tartozik az operátorok mindennapi feladatai közé január Göttler Dániel Agfa Hungária Kft.

3 3 A Taipan 2.02 szoftver rip mûködésének alapelvei A rip Microsoft Windows NT 4.0 operációs rendszer alatt fut. Alapvetô feladata az eszközfüggetlen PostScript adatállományok eszközspecifikus, levilágításra közvetlenül alkalmas bitmap fájlokká való alakítása. Ezt olyan egyéb funkciók egészítik ki mint a bitmap levilágítás elôtti megtekintése (Preview), a bitmapek archíválásának lehetôsége (Backup) vagy a külön opcióként rendelhetô rippen történô alátöltés (In-Rip-Trapping) funkció. A Taipan Rip felépítése A Taipan Ripek a következô programmodulokból állnak: RipServer: ez a szoftver végzi a PostScript adatok értelmezését és raszterizálását RipPilot: a RipServer felhasználói felülete amely TCP-IP protokollon keresztül kommunikál a RipServerrel. PreviewServer: az elkészített, levilágításra kész bitmapek megtekintését lehetôvé tevô kiszolgáló. PreviewPilot: a PreviewServer felhasználói felülete, amely a RipPilot-hoz hasonlóan TCP-IP protokollon keresztül kommunikál a PreviewPilot-tal. A rip szerverekre és a pilotokra (kiszolgálókra és kliensekre alapozott felépítésének két fontos következménye van a számunkra: Egyrészt a Servert mindig el kell indítanunk ahhoz, hogy a Pilot kapcsolatot teremthessen vele. Másrészt a Pilotok segítségével távoli eléréssel is figyelhetjük a rippelés, levilágítás folyamatát, illetve ellenôrizhetjük az elkészült bitmapeket. Agfaset: Kiegészítô modulként használjuk a rip paramétereinek beállítására az Agfasetet amely szintén TCP-IP-n keresztül kommunikál a RipServer-rel. A Taipan rip paraméterezése A rip alapbeállításai Konfigurációs fájl PostScript állomány bevezetô részében elhelyezett utasítások További PostScript kód Maga a PostScript nyelven megírt állomány nem kötelezôen tartalmaz minden szükséges operátort arra vonatkozólag, hogy az adott PostScript kódot milyen paraméterekkel szükséges levilágítani: oldalméret, felbontás, rétegállás, pozitív-negatív, rácssûrûség, stb. Ezért minden ripszoftvert szükséges valamilyen módon paramétereznünk, hogy a PostScript fájlban nem szabályozott jellemzôk a rippelés folyamata során hogyan érvényesüljenek. A Taipan esetében ez három szinten valósul meg. Az alapelv az, hogy minden esetben az adott PostScript oldalt megelôzô beállítások fognak érvényesülni. A RipServer egy PostScript fájl feldolgozásakor elôször is a rip mindenkori alapbeállításait veszi figyelembe. Ezeket az jellemzôket módosíthatjuk az Agfaset segítségével. Ezután az adatállományt szállító csatorna által a adatállomány elé illesztett konfigurációs fájl (Printer Setup File) által hordozott beállításokat veszi figyelembe. Végül megkezdi a PostScript adatállomány feldolgozását, ám annak bevezetô részében (Prolog) is lehetnek a rip és a levilágító lehetôségeit kihasználó utasítások (Printer Specific Options). Az itt elhelyezett utasítások, mivel a az

4 4 Taipan 2.02 alapbeállításoknál és a bemeneti csatorna által a PostScript állomány elé fûzött beállítófájlnál késôbb kerülnek feldolgozásra, felülbírálják az elôzményeket. Például szinte minden PostScript fájlban van oldalméretet leíró információ. Ha egy állomány mégsem tartalmazna oldalméret információt, akkor a rippen alapbeállított oldalmérettel fog elkészülni a bitmap ami valószínüleg filmpazarláshoz vagy töredékes oldalhoz vezetne. Hasonló jelenség áll elô amikor a rip által generált PPD fájl segítségével írjuk meg a PostScript állományt és a rip-levilágító együttesre jellemzô funkciók (Printer Specific Options) között az alkalmazás nyomtatásvezérlô ablakában az alapbeállítástól (Printers Default) eltérô értéket állítunk be: ezek a PPD által a PostScript állományban rögzített utasítások értelmezôdnek legutoljára, tehát ezek fognak a fájl rippelésekor érvényesülni. A PostScript rácsok kezelése A Taipan Rip szoftverek fontos része az u.n. screen filter. A screen filter feladata az, hogy az rip a PostScript fájlok raszterizálását a Ruling Map-ek alapján irányítsa. Minden Ruling Map a rendelkezésre álló PostScript rácsok egy készlete, amelyben minden rácstípusnak hivatkozási száma van. Ez általában a rácssûrûséggel azonos, de nem feltétlenül (pl. Kristályrács esetében sem). Az Screen Filter az aktuális Ruling Mapen keresi a PostScript állomány által a kért rácsot és amennyiben megtalálja rajta, alkalmazza. Ha nem találja meg, az érvényes Ruling Map-en Alternative Ruling-ként beállított rácsértéket fogja használni. Az aktuális Ruling Map-et a rip összes többi paraméteréhez hasonlóan meghatározzák: az AgfaSettel megtett alapbeállítások: általánosan minden munkára, a fájlt szállító csatorna (Hotfolder vagy Named Pipe) által a fájl elé fûzött konfigurációs fájl (Printer Setup File): az így érkezô munkákra, illetve a PPD nyomtatóra jellemzô beállításainak (Printer Specific Options) segítségével nyomtatáskor a rip számára magában a PostScript fájlban adott utasítások: kimondottan csak arra az egy munkára érvényesek. Mindennek az a praktikus következménye van, hogy felhasználóinkban akik a PostScript állományokat készítik tudatosítanunk kell azt, hogy adott felbontások mellett milyen rácssûrûségek választhatóak (lásd: Függelék A). Az alkalmazás által a PostScript állományban igényelt rácstípus Screen Filter Ruling Map Agfa Balanced a Adobe a Accurate Standard PS Raszterizáláskor ténylegesen használt rácstípus A rip használata A RipServer elindítását követôen elindíthatjuk a RipPilot-ot a hálózat bármely munkaállomásán (PC & Mac). Miután létrejött a kapcsolat a Ripserver és a RipPilot között a RipPilot felületén követhetjük azt, hogy a RipServer éppen mit csinál. A rippelés, és ha a beállítások ill. a helyzet lehetôvé teszi (üzemkész csatlakozott levilágítóberendezés van jelen) a levilágítás is folyhat a RipPilot nélkül. PostScript adatállományok számos csatornán keresztül érkezhetnek feldolgozásra a rip-re: Appletalk: Macintosh hálózaton mint PostScript nyomtató jelenik meg a rip

5 használati utasítás 5 Named Pipe: PC környezetben egy megosztott hálózati nyomtatóként látható. Definiálható hozzá konfigurációs fájl. Hotfolder: a hálózaton bárhol elhelyezett kitüntetett könyvtár amelybôl a beérkezett PostScript fájlok a ripre kerülnek feldolgozásra. Szintén hozzárendelhetô konfigurációs fájl. TCP-IP: többféle módon használható, például a RipPilot-on található Send File parancs is e csatornán keresztül juttatja el a PostScript állományt a RipServer-nek. A rip alapesetben a beérkezett PostScript állományokat feldolgozás után törli, kivéve, ha azok Send File utasítással kerültek rippelésre. Hotfoldereket szintén lehet úgy konfigurálni, hogy a PostScript állomány megmaradjon rippelés után is. Szintén alapesetben a kiszámitott (lerippelt) bittérképet a rip levilágításra küldi majd eldobja ôket. További lehetôségek a kijelölés megtekintésre (Preview), az arhíválás késôbbi levilágításra (Backup) illetve ezek kombinációi. Ezt szintén három szinten állíthatjuk be, mint bármely rippeléshez szükséges paramétert: az AgfaSettel megtett alapbeállításokkal: általánosan minden munkára, a fájlt szállító csatorna (Hotfolder vagy Named Pipe) által a fájl elé fûzött konfigurációs fájllal (Printer Setup File): az így érkezô munkákra, illetve a PPD nyomtatóra jellemzô beállításainak (Printer Specific Options) segítségével nyomtatáskor a rip számára magában a PostScript fájlban adott utasítások: kimondottan csak arra az egy munkára érvényesen. A RipPilot A RipPilot felülete a két fô ablakból áll: Interpreter View és Imaging View. Az Interpreter View a PostScript fájl értelmezésének fázisáról tájékoztat. A felsô eszközsor a menürendszer leggyakrabban használt utasításait tartalmazza: Send File gomb: fájlok kijelölése rippelésre Connect/Disconnect gomb: a Pilot/Server kapcsolat megteremtése vagy megszüntetése. Abort Job: az éppen feldolgozott fájl rippelésének leállítása Reset Rip: a RipServer újraindítása. Az ImagingWiev ablak megmutatása A menürendszer egyéb utasításai A Job Logging menüben a rip által feldolgozott állományokról készült naplót tanulmányozhatjuk, kezelhetjük. Utasításai: View Current Log: az aktuális naplóállomány tanulmányozása: Az oszlopok a következô információkat atrtalmazzák: Zöld pipa: miden rendben, sárga felkiáltójel: figyelmeztetés (pl.

6 6 Taipan 2.02 a rip nem találta a PostScript fájlban kért rácsot és alternative rulingot alkalmazott, stb.), piros stop tábla: a jobot eldobta a rip. Job ID: munkakazonosító Rip Start Time - Rip End Time: feldolgozás kezdete és vége Document Name: a dokumentum alkalmazásbeli neve Input Channel: érkezési csatorna (AppleTalk, TCP-IP, stb.) Document Owner: a PostScript állományt készítô felhasználó neve Document Size: a PostScript állomány mérete Output Channel: kimeneti csatorna: Preview, Image, Backup. Az adott munkát kijelölve és kettôt kattintva rá láthatjuk a részletes naplót egy munkáról (Job Details), külön a rippelés és a levilágítás adatait. Alul a Messages (üzenetek) gombra kattintva kaphatjuk meg a rip üzeneteit. Az idézett példában jól láthatjuk a Screen Filter mûködését amint a kért rácsot a Ruling Map alapján helyettesíti be a rendelkezésre álló rácsok közül: esetünkben a kettô ugyanaz. Az üzenetek ablakban láthatjuk, hogy az adott munka miért kapott figyelmeztetést vagy miért szakadt meg a feldolgozása és milyen hibaüzenettel dobta el a rip. A menü további utasításai: View Previous Log: egy régebbi naplóállomány tanulmányozása, Start New Log: új napló kezdése, Delete Previous Log: egy régebbi naplófájl törlése. Az Application menü a gyakran használt alkalmazásokra mutató linkeket tartalmazza: pl.: AgfaSet, PreviewPilot, stb.

7 használati utasítás 7 A PostScript állomány adatai: cím (Title), készítô, munkaazonosító (Job ID). A fájl érkezésének körülményei: csatorna, idô, beolvasott bájtok száma. A kimenet fôbb paraméterei: A csatlakoztatott levilágító típusa, Közvetlenül levilágítóra dolgozik (Image) vagy csak elkészíti a levilágításra kész bitmapet (Preview v. Backup) Az éppen feldolgozott színkivonat neve (Separation) A rip aktuális állapotának adatai Státusz: Szürke pont: nincs kapcsolat Zöld pont: a rip szabad, nem dolgozik Piros pont: a rip foglalt, dolgozik. Levilágítási felbontás (Resolution) Állapotjelzô csík A rip feldolgozás közbeni üzeneteit olvashatjuk az ablak alsó részén.

8 8 Taipan 2.02 Az Imaging view ablak Az Imaging View ablak legfelsó részén az elôbbi ablakhoz hasonló eszközsort találunk: Abort Job: Engine Details Ugrás Interpreter View ablakra Clear Messages: üzenetek törlése Üzenetek megjelenítése egy külön ablakban Help: súgó Az ablak bôvebb és rövidebb nézete közötti váltás A dokumentum adatai (lásd fent) valamint a kapcsolódó levilágító típusát és jelenlétét jelzô ikon. Esetünkben ez egy szemeteskuka amely a Null-Device nevû képzetes eszközt jelenti: ez akkor jelentkezik ha nincsen üzemkész levilágító a ripszámítógéphez csatlakoztatva. Ennek oka az is lehet pl. ha a RipServer indításakor a levilágítógép fogadókazettája nincs a helyén. Bementi adatok: Channel (csatorna): a levilágítandó bitmap származása Time In: beérkezés ideje Bytes Read: az eddig beolvasott adatmennyiség Kimeneti adatok: Separation: az éppen levilágítás alatt álló színkivonat neve...

9 használati utasítás 9 A levilágító állapotát jelzô státuszsor: Legfelül a levilágító neve olvasható A levilágítógép aktuális állapotának adatai: Szürke pont: nincs kapcsolat Zöld pont: a levilágítógép szabad, nem dolgozik Narancs pont: a levilágítógép kapcsolódik, de nem üzemkész: off-line állapotban van pl.: a kiadókazetta nincs a helyén. Piros pont: a levilágítógép foglalt, dolgozik. Resolution: felbontás A levilágítás készültségét jelzô csík. A levilágítás folyamán keletkezett üzeneteket az ablak legalsó részén követhetjük. A Preview Pilot használata A PreviewPilot segítségével a bitmap-ekké feldolgozott, lerippelt állományokat megtekinthetjük, majd határozhatunk jövôbeni sorsukról: Levilágítjuk (Image) Arhíváljuk esetleges késôbbi levilágításra (Backup) Eldobjuk (Delete) Mindehhez két alkalmazásra van szükségünk: egyrészt a lerippelt bitmapból nézôképet elôállító PreviewServer-re, majd pedig az ezt a hálózat bármely munkaállomásán (PC & Mac) számunkra megmutató PreviewPilotra. A PreviewPilot szintén kéri induláskor a kapcsolódó PreviewServer kiválasztását hiszen több PreviewServer is lehet a hálózaton. Ezután kiválaszthatjuk, hogy melyik jobot (munkát) akarjuk megnézni. A teljes egészében lerippelt munkákat csillag jelöli a listában: láthatjuk továbbá a munkaazonosítókat, továbbá azt, hogy melyik job hány oldalból áll. Ezt követôen a megfelelô oldalt választjuk ki. A képernyôn megjelenik a megnézni kívánt munka bittérképe. Felül a munka címét láthatjuk, alatta menüsort, eszközpalettát (Toolbox) valamint két ablakot fejlécükben az oldalszámmal: Az egyik áttekintô ablak (Overview), amelyben a teljes bittérképet látjuk folyamatosan. Ezen láthatjuk azt is, hogy az éppen aktív nézet az egész képnek melyik részére

10 10 Taipan 2.02 esik. A többi bittérképet mutató ablak részletnagyításokat tartalmaz, amelyekbôl többet is kérhetünk: az eszközpaletta keret eszközével az áttekintô nézetén (Overview) egy területet kijelölünk, majd kettôt rákattintva új nézetet hozunk létre. Az eszközpalettán láthatunk továbbá egy kezet amelynek segítségével a kinagyított nézeteken belül nem csak a görgetôsávokkal közlekedhetünk, hanem hasonlóan egyéb DTP programokhoz a képet húzhatjuk-vonhatjuk. A nagyító eszközzel pedig a nézet nagyításán változtathatunk alapesetben növelve a nagyítást, alt billentyûvel pedig csökkenthetjük. A negyedik eszköz, a szögmérô segítségével igen erôs nagyítás mellett az egyes színkivonatok rácselforgatási értékeit ellenôrizhetjük. A mért rácsszöget az ablak alján láthatjuk (Angle): A jobb egérgomb használatával meghatározhatjuk a kinagyított nézetekben azt, hogy az összes színkivonat, vagy csak bizonyosak legyenek láthatóak: a megmutatni kívánt színkivonatot egyszerûen ki és bekapcsolhatjuk.

11 használati utasítás 11 Amennyiben a PreviewPilot Macintosh-on futó változatával dolgozunk, a kinagyított részlet ablakának alsó szélén levô háromszögre kattintva jelenik meg a fenti menü. A keret eszközt használjuk akkor is, ha a leendô film egy részének százalékban mért kitöltési arányait kívánjuk ellenôrizni a levilágítás elôtt. Jelöljünk ki egy területet a valamelyik nagyított nézetet tartalmazó ablakban a keret eszközzel, majd a Window menüben kapcsoljuk be az Ink Coverage (festék fedettség) ablakot: Ellenôrizhetjük az egyes színkivonatok átlagos kitöltési arányait az adott területen, és még az összegzett értéket is láthatjuk amivel a színbontás ellenôrizhetô. A bitmap-en mért értékek eltérôek az alkalmazásban baûeállított értékektôl, ha az adott rippen vagy az adott munka esetében kalibrációt (transfer) alkalmazunk. Ez Accuset levilágítók esetében általánosan szükséges, Avantra levilágítógépknél azonban legtöbbször csak speciális esetekben. Például ha egy ofszetnyomtatásra elôkészített anyagot flexo eljárással kívánunk sokszorosítani, kompenzálnunk kell a lényegesen nagyobb ponttorzulást. Ez esetben a bittérkép egészére valamilyen világosító jellegû átviteli görbét kell hogy alkalmazzunk rippeléskor, így nem szükséges az oldal összes grafikai, képi elemét egyenként megváltoztatni, majd két példányban tárolni. További hasznos szolgálatot tesz a Window menü Job Info ablakának bekapcsolása. A munka néhány alapvetô adatának közlése mellett kiemelendô, hogy itt láthatjuk a születendô film méreteit, felbontását és színkivonatait. A PreviewPilot minden eszköze a lerippelt állomány ellenôrzését szolgálja, tehát azt, hogy végül döntsük el, hogy a fájlt levilágítjuk filmre (Image), eltesszük késôbbi levilágításra (Backup) vagy netán töröljük (Delete). Ehhez a File menü Approve (Jóváhagy) parancsát választjuk [Ctrl- P] és kijelöljük a szükséges mûveletet: akár csak az aktuális oldalra (All pages kikapcsolva), akár a munka minden oldalára (All pages). Az Image (levilágítás) és Backup (arhíválás) funkciók egymást nem zárják ki míg a

12 12 Taipan 2.02 Delete (törlés) kapcsolónak csak önmgában van értelme, hiszen alapesetben levilágítást követôen a bitmap-et nem ôrzi meg a rip. Image utasítás választása után a RipPilot Imaging View ablakában követhetjük a levilágítás folyamatát. A Backup funkció használata esetén további választási lehetôségeink vannak. Ehhez elöljáróban ki kell térni arra, hogy mindezen mûveletek alatt (Preview, Image, Backup) maga a lerippelt bitmap állomány végig ugyanabban a könyvtárban (Raster Data) marad. Csupán az erre az állományra mutató utalás (link, alias vagy shortcut) helye változik az utalásoknak fenttartott könyvtár (Taipan\Raster Files) alkönyvtáraiban. A To Be Previewed alkönyvtár által tartalmazott utalások jelennek meg számunkra a PreviewPilot megnyitás (Open) ablakában, így azokat a bitmap-eket fogjuk tudni csak megnézni és utána pl. elküldeni levilágításra, amelyekre van utalás (link) e könyvtárban. Ezek a linkek nulla kilobájt hosszúságú fájlok, és az áthelyezésre, másolásra abszolút érzékenyek: megsérülnek és elvesztik a kapcsolatot a valódi bitmap fájllal ha bántjuk ôket. A Backed Up alkönyvtár tartalmát hasonlóan utalások adják, azután hogy a PreviewPilot Approve ablakában valamely munkára Backup utasítást adtunk illetve ha eleve Backup módban történt a PostScript fájl feldolgozása. A Backed Up alkönyvtárban azonban a jobb egérgomb használatával mûveleteket is végezhetünk a lerippelt bitmap fájlokon: Re-Image: Az anyagot leküldi a levilágítóra, és nem törli utána. Preview: Megfelelô módon visszahelyezi az utalást a To Be Previewed alkönyvtárba, így PreviewPilottal újra szemügyre vehetjük a munkát. Delete: Törli az utalást és a hozzá tartozó lerippelt bitmap fájlt is: nem összetévesztendô a lenti, hagyományos Delete utasítással! A Backed Up alkönyvtárban csak így töröljünk! Ezeknek az alkönyvtáraknak a szerkezete úgy alaklul, hogy minden munka kep egy könyvtárat, amelyen belül oldalszámokkal jelölt alkönyvtárakat találunk. Ezen alkönyvtárakon belül pedig az egyes színkivonatok bitmapfájljait találhatjuk meg. Ílymódon lehetségessé válik egy adott munkából csupán akár egyetlen színkivonat (újra) levilágítása: Irányítsuk Backup-ra az adott fájl feldolgozását illetve Preview-ra majd Approve-ablakban tegyük Backup állapotba a már elkészült bitmap fájlt. Ezt követôen pedig a Backed Up alkönyvtárban kikereshetjük a szükséges színkivonatokat, majd job egérgomb használatával a Re-image utasítással levilágításra küldjük ôket. AgfaSet Az AgfaSet nevû program szolgál a rip paramétereinek beállítására. Ezt mind a három fent említett szinten lehet értelmezni: Általánosan minden munkára: ilyenkor egyszerûen az adott EDF-en (lásd mindjárt) beállítjuk az adott paramétert. Adott bemeneti csatornára: ehhez konfigurációs fájlt (Printer Setup File) kell elôállítanunk az AgfaSettel: egyelôre nem tárgyaljuk. Egyes munkánként: az AgfaSettel állíthatunk elô a Windows 98, NT és a Macintosh számára PPD (PostScript Printer Description) fájlt nyomtató installálásához: szintén nem mindennapi feladat. Az AgfaSet elindításakor kapcsolatot kíván teremteni a hálózaton valahol

13 használati utasítás 13 elhelyezkedô RipServerrel, illetve ha több is van, akkor meg kell határozzuk, melyikkel akarunk dolgozni. Az Agfaset ablakában felül menü és eszközsort láthatunk és kezdetben egyetlen ablakot amely három részre tagolódik. A legfelsô (Connection Info) a kiválasztott RipServerre utal. A második (Plug-In Modules) a rip sajátságainak megfelelô (típus, verziószám, stb.) EDF-ek könyvtárszerû struktúráját mutatja. A harmadik szekció az u.n. Resource-ök kategóriáit vonultatja fel: operátorok számára általában nem releváns. Amikor az Agfaset és a RipServer egymással kommunikál a RipServer foglalt állapotba kerül: hasonlóképpen mig a RipServer dolgozik az AgfaSet csak vár, hogy sorra kerüljön. EDF-ek Az EDF-ek (Engine Description File) az adott levilágító típusra jellemzô konfigurációban állnak rendelkezésre minden egyes rip esetében. Minden egyes EDF-el a rip egy-egy paraméterét állíthatjuk be. Kétféleképpen nyithatjuk meg ôket: egyrészt kiválasztva és az Open EDF gombot megnyomva másrészt egyszerûen kettôt rákattintva. Ilyenkor az AgfaSet beolvassa a RipServerrôl az aktuális beállításokat. Közös jellemzôik az EDF ablakoknak, hogy felül a kapcsolódó levilágítógép adataival indulnak (Info), alul pedig egy Tedd alapbeállítássá (Save as Default) kapcsolóval és többi között egy Alkalmazd (Apply) gombbal záródnak. Megnyomásával a RipServerre íródnak beállításaink, így az EDF következô megnyitásakor ismét az aktuális állapotot láthatjuk akkor is, ha más munkaállomásról fordulunk a RipServerrôl. A Mentsd alapbeállításként (Save as Default) kapcsolóval mellett tett alapbeállítások elmentôdnek és a rip indításakor mindig betöltôdnek egészen addig, ameddig más alapbeállításokat nem mentünk el. Az e kapcsoló nélkül tett beállítások viszont csupán a RipServer újraindításáig maradnak érvényben. A továbbiakban nem térek ki az összes EDF-re, csupán a mindennapi használatra szükségeseket tárgyalom. A legelsô EDF mindig a kapcsolódó levilágító nevét viseli és az arra jellemzô beállításokat engedi meg. A két alapvetô típus az Accuset levilágítókon az AccusetXXX.EDF illetve az Avantra levilágítók esetében az AvantraYY.EDF Mindkettôn megtaláljuk a Feed Default beállítást: ez annak a filmtovábbításnak a mértéke, amennyit az egyes munkák között a levilágítógép hagy. Levilágítógéphez kapcsolt hívógép esetén illetve lyukasztás (Punch) alkalmazásakor szükséges nagyobb értékez beállítani itt.

14 14 Taipan 2.02 Itt láthatjuk mindkét esetben a Video Parameters elnevezéssel a rétegállással és negatív levilágítással kapcsolatban a levilágítógépen beéllított értékeket. Végül az Optimize Orientation kapcsoló bekapcsolásával azt érhetjük el, hogy a rip az éppen befûzött filmszélességnek megfelelôen az oldalt 90 fokkal elfordítja, ha úgy kevesebb film felhasználásával is le tudja világítani. A Basic.EDF minden fajta levilágítóra érvényes alapvetô paramétereket tartalmaz. Ezek az alapértelmezett levilágítási felbontás, alapértelmezett oldalméret, a rétegállás és a ScreenFilter ki- illetve bekapcsolt állapota. Általában minden PostScript fájl tartalmaz oldalméretet, a valamely Agfa PPD segítségével megírtak pedig szinte minden esetben tartalmaznak felbontásértéket. A rétegállással kapcsolatos beállítást érdemes úgy megtenni, hogy a rippelt bitmap pozitív és olvasható legyen, így könnyen ellenôrizhetô a PreviewPilottal. Az Engine Negative Print és Engine Mirror Print kapcsolókkal azt érjük el, hogy közvetlenül levilágítás elôtt történik meg a kép negálása és tükrözése ami nem zavarja az ellenôrzést. A Screen Filtert pedig tartsuk bekapcsolva és használjuk az AgfaBalanced nevû Ruling Map-et, hiszen az ABS rácsok elônyeirôl nem mondhatunk le színes munkák esetén. Kizárólag akkor kapcsoljuk ki a Screen Filtert, ha 60 lpi-nél alacsonyabb rácssûrûséggel kívánunk dolgozni, hiszen ilyen rács nem áll rendelkezésre az Agfa Balanced típusú rácsok készletében. A Composite Printing.EDF a ripen történô színbontás beállítására való. Bekapcsolt állapotban a beérkezô kompozit azaz színre nem bontott PostScript állományokat négy színre bontja. A Taipan önállóan csak négy színre képes bontani: a direkt színeket (spot colours) is négy színre bontja. Bizonyos alkalmazások nem tesznek a kompozit PostScript állományokba rátöltési (trapping) információkat, ezért a rippen történô alátöltés opció (In- Rip Trapping) alkalmazása válhat szükségessé. Az RGB és DuoTone képek szintén négy színre bomlanak és ez a CMYK színtér korlátai miatt meglepetésekhez vezethet. Az In-Rip Overprint Control alatt a fekete szín alatti területek viselkedését szabályozhatjuk a ripen történô színbontás esetén. Application az alkalmazás beállításai érvényesülnek; All black graphics overprint minden fekete elem felülnyomja az alatta elterülô színeket: talán ez a legpraktikusabb beállítás; Disable overprint control minden felülnyomási beállítást figyelmen kívül hagy: ezt egyáltalán ne alkalmazzuk; végül Costumized black graphics overprint beállításnál külön állíthatjuk be a kitöltések, vonalvastagságok és szövegek felülnyomását. Az Avantra levilágítógépek esetében Ganging.EDF használatával biztosíthatjuk, hogy film teljes szélességét kihasználjuk keskenyebb oldalak esetén. Bekapcsolt állapota mellett az éppen soron következô oldal levilágításakor a rip ellenôrzi elfér-e ez az oldal az elôbb levilágított oldal mellé fér-e a filmen és ha igen, mellévilágítja. Ez különbözô fájlokból származó anyagok esetén is mûködik az Across Job Ganging bekapcsolásával. A ganging funkcióval együtt ne használjuk az Autocentering és az Otimize orientation opciókat az Avantra.EDF-en, hiszen azok logikailag is ütik a ganging funkcionalitását így felemás eredményekre vezetnek. A Preview&Backup.EDF segítségével azt állíthatjuk be, hogy a lerippelt bitmapek levilágításra (Image) vagy tárolásra kerüljenek megnézendô

15 használati utasítás 15 munkák között (Preview) vagy a késôbb levilágítandó archivált állományok között (Backup). Image with Page Buffering esetén a bitmap levilágítás elôtt egy átmeneti tárolóban várakozik: folyamatos munka esetén ez egyenletessé teheti a levilágítógép leterheltségét, de viszonyleg kevesebb munka esetén csupán lassít. Az egyes kombinációk ha Preview is szerepel bennük azt jelentik, hogy a PreviewPilot Approve ablakában az adott funkció (Image és/vagy Backup) már elôre ki van jelölve. Ezen természetesen ott a helyszínen is változtathatunk. Image, Backup esetén pedig a levilágított bitmap nem törlôdik és a Taipan\Raster Files\Backed up könyvtárban megtalálhatjuk a rá utaló linket. A Screen Filter.EDF tartalmazza a Screen Filter rácsozással kapcsolatos beállításait. Az elsô Use PSE Screen Filter a Screen Filter ki- és bekapcsolására szolgál. Screen Filter Flush Job bekapcsolt állapota esetén megszakad az olyan anyag feldolgozása, amely az aktuális Ruling Map-en nem szereplô rácsra hivatkozik. Halftone Linked Transfer az egyes rácsokhoz rendelhetô átviteli görbék használatára vonatkozik. Accuset levilágítok esetén feltétlenül szükséges. Ruling Map az aktuális Ruling Map beállítás. A Rulig Definition mezô Application állásában elsôsorban az a PostScript fájlban kért rácssûrûség értékkel dolgozik a Screen Filter. Alternative állásban az aktuális Rulig Map-en beállított Alternative Ruling értekkel fog a rip dolgozni, bármit is kér az alkalmazás. Hasonlóképpen mûködnek Spot Shape (Pontalak: kör vagy elliptikus) illetve az Angle Settings (Rácselforgatási szögek) mezôk azzal a különbséggel, hogy ezek esetében a alternatív értéket itt helyben adjuk meg, nem a Ruling Map-en. A Page Border.EDF segítségével a lenti paraméterek alapján vágó- és illesztôjelekkkel láthatjuk el az oldalakat amennyiben azokat az alkalmazásból a PostScript fájl írásakor nem tették ki. Le kell azonban mondanunk a kifutó objektumokalkalmazásáról: maga PostScript fájl nem tartalmaz több információt. A funkciót külön állíthatjuk be színrebontott (Enabled for B&W) és kompozit (Enabled for Composite Color) fájlok esetében. Kompozit munkafolyamat esetén is inkább javasolható az alkalmazás vágójeleinek használata és a Print Separation Names kapcsoló amellyel az egyes színkivonatok neveit írathatjuk fel a film szélére kompozit fájlok esetén. A Flat Optimizer.EDF használatával egy nagyobb filmfelületre rippeltethetjük a több oldalt tartalmazó PostScript fájl oldalait. Ismételten alkalmazhatjuk a funkciót külön a színrebontott és a kompozit anyagokra. Az elôzôként tárgyalt Page Border.EDF regisztrációs beállításait az oldalt megnagyobbító Enlarge paraméter 0-ra vételével akár nélkülözhetjük is. A teljes filmméret beállítását vehetjük az aktuális fimszélességre, az összes (szabvány és általunk definiált) oldalméret (Predefined Size) közül vagy akár megadhatjuk ezen a panelen is (Custom Size). A Flat Optimizer.EDF használatával nem csak filmet takaríthatunk meg (mint a ganging funkció esetében) hanem idôt is, hiszen ekkor a levilágító a teljes dob(szélesség)et egyszerre világítja le és nem áll vissza minden oldal levilágításának megkezdésekor a nullpozícióba. Tehát így teljes mértékben kihasználhatjuk a levilágítógép teljesítményét csupán arra kell ügyelnünk, hogy külön PostScript fájlokból a rip nem képes egy teljes dobnyi filmet összeállítani.

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt

Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt Szilipet programok telepítése Hálózatos (kliens/szerver) telepítés Windows 7 operációs rendszer alatt segédlet A Szilipet programok az adatok tárolásához Firebird adatbázis szervert használnak. Hálózatos

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

CMS videó megjelenítő szoftver használata

CMS videó megjelenítő szoftver használata CMS videó megjelenítő szoftver használata Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítőhöz mellékelt CMS szoftver használatát mutatja be. Nem tér ki az

Részletesebben

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra:

1. Origin telepítése. A telepítő első képernyőjén kattintson a Next gombra: 1. Origin telepítése Az Origin telepítéséhez tegye be az Origin CD-t a CDROM-ba, majd kattintson az Origin 7.5 hivatkozásra, miután elindult a CD behelyezésekor a telepítő program. Ha nem indulna el a

Részletesebben

HP Photo Printing referenciaútmutató

HP Photo Printing referenciaútmutató Képek bevitele a képtárba Az alábbi eljárások bármelyikével képeket adhat a képtárhoz. A képtár a HP Photo Printing program bal oldali ablaktáblája. Ez a nyomtatásnak és a fényképalbumlapok létrehozásának

Részletesebben

A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel

A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel A próbanyomatok ellenőrzése :SherpaCMS szoftverrel - Kézirat gyanánt! - Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/9313107) Dátum: 2007. június 11. Bevezetés A próbanyomatok ellenőrzése

Részletesebben

Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/9313107) Dátum: 2006. augusztus 9.

Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/9313107) Dátum: 2006. augusztus 9. - Kézirat gyanánt! - Készítette: Göttler Dániel alkalmazástechnikai mérnök (20/9313107) Dátum: 2006. augusztus 9. Bevezető A QMS szoftver feladata, hogy az Agfa próbanyomatkészítő berendezésekhez alapkalibráció

Részletesebben

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek

Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Hálózati kapcsolathoz Windowst használó ügyfeleknek Ha különböző operációs rendszert, vagy architektúrát használ szerverhez vagy klienshez, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem működik megfelelően a kézikönyv

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry

Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian. alarm shop. Windows mobile Android IPhone Blackberry Glover Electric kft. www.visiotech.hu Hálózati betekint ő program telepítése mobil telefonra. Symbian Windows mobile Android IPhone Blackberry 1.Symbian Operációs Rendszer 1. Először telepítenie kell a

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel

Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Ingyenes PDF nyomtató alkalmazás használata terminál szerverrel / felhős rendszerrel Terminál szerverről indított nyomtatási folyamat elindításával elérhetővé válik a kliens gépen feltelepített ingyenes

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

Követelmények a dokumentumokkal kapcsolatban:

Követelmények a dokumentumokkal kapcsolatban: TÁJÉKOZTATÓ Anyagleadás formátuma: Kompozit pdf és postscript file (NEM SZÍNREBONTOTT!) Minden új munkánál 1 próbaoldalt kérünk, mielőtt a teljes anyagot elküldenék! Adathordozó: Ftp adatvonal, DVD, CD,

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása

15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása 15.4.2b Laborgyakorlat: Mappa és nyomtató megosztása, a megosztási jogok beállítása Bevezetés Nyomtasd ki a feladatlapot és oldd meg a feladatokat! Ezen a laborgyakorlaton egy mappát fogunk létrehozni

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Általános leírás A kari nyílt laborban vékony kliens alapú architektúrát alakítottunk ki, ahol egy-két alapvető alkalmazáson kívül (pl.: böngésző, PDF olvasó,

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Telepítési leírás 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. július 1. Utolsó módosítás időpontja: 2004. június 21. A dokumentumot készítette:

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1

ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 1 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 2 ELTE SAP Excellence Center Oktatóanyag 3 A felhasználók három különböző képernyővel találkoznak Listák az adatmegjelenítéshez

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont

Oktatás. WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken. SZTE Egyetemi Számítóközpont Oktatás WiFi hálózati kapcsolat beállítása Windows XP és Windows 7-es számítógépeken SZTE Egyetemi Számítóközpont WLAN kapcsolat beállítása 1 Tartalom Windows XP... 2 Tanúsítvány telepítése... 2 WPA2 védett

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Magyar. Biztonsági információk. Magyar

Magyar. Biztonsági információk. Magyar Az útmutató tartalma: Biztonsági információk, 29. oldal. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos hibaelhárítás, 30. oldal. További információk keresése, 34. oldal. Biztonsági információk A készülékhez csak a

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Dropbox - online fájltárolás és megosztás

Dropbox - online fájltárolás és megosztás Dropbox - online fájltárolás és megosztás web: https://www.dropbox.com A Dropbox egy felhő-alapú fájltároló és megosztó eszköz, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez

Részletesebben

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató)

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) A szolgáltatás új funkciójának segítségével számlaadatait, számlakivonatát, tranzakció történetét tárolhatja offline módon és áttöltheti azt

Részletesebben

Opensuse automatikus telepítése

Opensuse automatikus telepítése Leírás www.npsh.hu Opensuse automatikus telepítése Tartalomjegyzék I. Automatikus telepítés indokai... 3 II. Automatikus telepítés lehetőségei opensuse rendszerrel...3 III. Automatikus telepítés előkészítése...

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás

LEADER. Helyi Fejlesztési Stratégiák. tervezését támogató alkalmazás TeIR LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezését támogató alkalmazás Felhasználói útmutató Budapest, 2015. szeptember Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA... 3 2.1. HELYI AKCIÓCSOPORT/TELEPÜLÉS

Részletesebben

Apró Windows Explorer trükkök

Apró Windows Explorer trükkök Apró Windows Explorer trükkök A Windows Vista új felhasználói felülete számos olyan rejtett extrát tartogat, melyek első ránézésre egyáltalán nem szembeötlőek, sőt akár hosszabb ideig tartó használat során

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren

Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Digitális aláíró program telepítése az ERA rendszeren Az ERA felületen a digitális aláírásokat a Ponte webes digitális aláíró program (Ponte WDAP) segítségével lehet létrehozni, amely egy ActiveX alapú,

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Java telepítése és beállítása

Java telepítése és beállítása A pályázati anyagok leadás Mozilla Firefox böngészőn keresztül: Tartalom Java telepítése és beállítása... 1 USB kulcs eszközkezelő telepítése... 4 USB kulcs telepítése böngészőbe... 4 Kiadói tanúsítvány

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Inheritance beállítás Ez egy olyan beállítás, amely a modell alapján

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny Tartalomjegyzék Bejelentkezés a tudáspróbára... 3 Kijelentkezés... 3 Megkezdett tudáspróba folytatása... 4 Tudáspróba kiválasztása... 5 Tudáspróba kiválasztása...

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Programozás alapjai Ha egy adott adattáblára Ctrl + G t nyomunk,

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató

KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató KFKI Unified Messaging Server (UMS) Felhasználói Útmutató Bemutató Az UMS Egységes Üzenetkezelő Rendszer hang- és faxüzenetek fogadására és faxüzenetek küldésére alkalmas. Felhasználói weboldal Elérhetőség

Részletesebben

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember

Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. 2015. szeptember Nemzeti LEADER Kézikönyv LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014 2020 2015. szeptember Készült a Miniszterelnökség Agrár Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a Magyarország

Részletesebben

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom

Kezdő lépések. Céges email. Tartalom Kezdő lépések Céges email Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és alapbeállításai...3 3. Ismerkedés a levelezővel...6 4. A levelező beállításai...8 5. Naptár... 10 6. Névjegyek... 11 7.

Részletesebben

M-Files Dokumentumkezelő telepítése

M-Files Dokumentumkezelő telepítése Az Jelen dokumentum a következő fejezetek tartalmazza: a szoftver telepítése az M-Files telepítő programmal; az irattár létrehozása, a felhasználók felvétele az M-Files Server Administrator (szerver) programmal;

Részletesebben

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése

TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése TavIRisp (STK500) USB felületű programozó firmware frissítése Felhasználói dokumentáció TavIR-AVR 2008. augusztus 22. 1 / 9 Frissítés A TavIRisp (STK500) programozó belső firmware járulékos programozó

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

VisualBaker Telepítési útmutató

VisualBaker Telepítési útmutató VisualBaker Telepítési útmutató Office Hungary Bt web: www.visualbaker.hu e-mail: info@visualbaker.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Telepítési kulcs...

Részletesebben

A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal.

A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal. 1. Virtuális gép létrehozása (VMWARE Player) A virtuális környezetet menedzselő program. Első lépésként egy új virtuális gépet hozzunk létre a Create a New Virtual Machine menüponttal. Megadjuk, hogy a

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése

Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése Az FMH weboldal megnyitásakor megjelenő angol nyelvű üzenetek eltüntetése A Java kliensprogram telepítése, és megfelelő beállítása szükséges az FMH weblap megfelelő működéséhez. Ha nincs telepítve vagy

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció

WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció 1. Adatmentés WYWdent Dental 4.8 kiegészítő dokumentáció A WYWdent Dental 4.8 frissítés telepítése előtt felétlenül készítsen mentést a programról, így ha bármilyen probléma esetén bármikor visszaállítható

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben