Taipan használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Taipan 2.02. használati utasítás"

Átírás

1 Taipan 2.02 használati utasítás

2 Bevezetés helyetti megjegyzések Ez a használati utasítás a Taipan 2.02 szoftver rippel dolgozó operátorok számára készült. Írásakor feltételeztem bizonyos nyomdai és számítástechnikai alapismereteket, és az installálás és konfigurálás részleteire sem tértem ki. Bizonyos menüpontokról és beállítási lehetôségekrôl ezért (egyelôre) nem szólok vagy csak érintem ôket, mivel azok használata nem tartozik az operátorok mindennapi feladatai közé január Göttler Dániel Agfa Hungária Kft.

3 3 A Taipan 2.02 szoftver rip mûködésének alapelvei A rip Microsoft Windows NT 4.0 operációs rendszer alatt fut. Alapvetô feladata az eszközfüggetlen PostScript adatállományok eszközspecifikus, levilágításra közvetlenül alkalmas bitmap fájlokká való alakítása. Ezt olyan egyéb funkciók egészítik ki mint a bitmap levilágítás elôtti megtekintése (Preview), a bitmapek archíválásának lehetôsége (Backup) vagy a külön opcióként rendelhetô rippen történô alátöltés (In-Rip-Trapping) funkció. A Taipan Rip felépítése A Taipan Ripek a következô programmodulokból állnak: RipServer: ez a szoftver végzi a PostScript adatok értelmezését és raszterizálását RipPilot: a RipServer felhasználói felülete amely TCP-IP protokollon keresztül kommunikál a RipServerrel. PreviewServer: az elkészített, levilágításra kész bitmapek megtekintését lehetôvé tevô kiszolgáló. PreviewPilot: a PreviewServer felhasználói felülete, amely a RipPilot-hoz hasonlóan TCP-IP protokollon keresztül kommunikál a PreviewPilot-tal. A rip szerverekre és a pilotokra (kiszolgálókra és kliensekre alapozott felépítésének két fontos következménye van a számunkra: Egyrészt a Servert mindig el kell indítanunk ahhoz, hogy a Pilot kapcsolatot teremthessen vele. Másrészt a Pilotok segítségével távoli eléréssel is figyelhetjük a rippelés, levilágítás folyamatát, illetve ellenôrizhetjük az elkészült bitmapeket. Agfaset: Kiegészítô modulként használjuk a rip paramétereinek beállítására az Agfasetet amely szintén TCP-IP-n keresztül kommunikál a RipServer-rel. A Taipan rip paraméterezése A rip alapbeállításai Konfigurációs fájl PostScript állomány bevezetô részében elhelyezett utasítások További PostScript kód Maga a PostScript nyelven megírt állomány nem kötelezôen tartalmaz minden szükséges operátort arra vonatkozólag, hogy az adott PostScript kódot milyen paraméterekkel szükséges levilágítani: oldalméret, felbontás, rétegállás, pozitív-negatív, rácssûrûség, stb. Ezért minden ripszoftvert szükséges valamilyen módon paramétereznünk, hogy a PostScript fájlban nem szabályozott jellemzôk a rippelés folyamata során hogyan érvényesüljenek. A Taipan esetében ez három szinten valósul meg. Az alapelv az, hogy minden esetben az adott PostScript oldalt megelôzô beállítások fognak érvényesülni. A RipServer egy PostScript fájl feldolgozásakor elôször is a rip mindenkori alapbeállításait veszi figyelembe. Ezeket az jellemzôket módosíthatjuk az Agfaset segítségével. Ezután az adatállományt szállító csatorna által a adatállomány elé illesztett konfigurációs fájl (Printer Setup File) által hordozott beállításokat veszi figyelembe. Végül megkezdi a PostScript adatállomány feldolgozását, ám annak bevezetô részében (Prolog) is lehetnek a rip és a levilágító lehetôségeit kihasználó utasítások (Printer Specific Options). Az itt elhelyezett utasítások, mivel a az

4 4 Taipan 2.02 alapbeállításoknál és a bemeneti csatorna által a PostScript állomány elé fûzött beállítófájlnál késôbb kerülnek feldolgozásra, felülbírálják az elôzményeket. Például szinte minden PostScript fájlban van oldalméretet leíró információ. Ha egy állomány mégsem tartalmazna oldalméret információt, akkor a rippen alapbeállított oldalmérettel fog elkészülni a bitmap ami valószínüleg filmpazarláshoz vagy töredékes oldalhoz vezetne. Hasonló jelenség áll elô amikor a rip által generált PPD fájl segítségével írjuk meg a PostScript állományt és a rip-levilágító együttesre jellemzô funkciók (Printer Specific Options) között az alkalmazás nyomtatásvezérlô ablakában az alapbeállítástól (Printers Default) eltérô értéket állítunk be: ezek a PPD által a PostScript állományban rögzített utasítások értelmezôdnek legutoljára, tehát ezek fognak a fájl rippelésekor érvényesülni. A PostScript rácsok kezelése A Taipan Rip szoftverek fontos része az u.n. screen filter. A screen filter feladata az, hogy az rip a PostScript fájlok raszterizálását a Ruling Map-ek alapján irányítsa. Minden Ruling Map a rendelkezésre álló PostScript rácsok egy készlete, amelyben minden rácstípusnak hivatkozási száma van. Ez általában a rácssûrûséggel azonos, de nem feltétlenül (pl. Kristályrács esetében sem). Az Screen Filter az aktuális Ruling Mapen keresi a PostScript állomány által a kért rácsot és amennyiben megtalálja rajta, alkalmazza. Ha nem találja meg, az érvényes Ruling Map-en Alternative Ruling-ként beállított rácsértéket fogja használni. Az aktuális Ruling Map-et a rip összes többi paraméteréhez hasonlóan meghatározzák: az AgfaSettel megtett alapbeállítások: általánosan minden munkára, a fájlt szállító csatorna (Hotfolder vagy Named Pipe) által a fájl elé fûzött konfigurációs fájl (Printer Setup File): az így érkezô munkákra, illetve a PPD nyomtatóra jellemzô beállításainak (Printer Specific Options) segítségével nyomtatáskor a rip számára magában a PostScript fájlban adott utasítások: kimondottan csak arra az egy munkára érvényesek. Mindennek az a praktikus következménye van, hogy felhasználóinkban akik a PostScript állományokat készítik tudatosítanunk kell azt, hogy adott felbontások mellett milyen rácssûrûségek választhatóak (lásd: Függelék A). Az alkalmazás által a PostScript állományban igényelt rácstípus Screen Filter Ruling Map Agfa Balanced a Adobe a Accurate Standard PS Raszterizáláskor ténylegesen használt rácstípus A rip használata A RipServer elindítását követôen elindíthatjuk a RipPilot-ot a hálózat bármely munkaállomásán (PC & Mac). Miután létrejött a kapcsolat a Ripserver és a RipPilot között a RipPilot felületén követhetjük azt, hogy a RipServer éppen mit csinál. A rippelés, és ha a beállítások ill. a helyzet lehetôvé teszi (üzemkész csatlakozott levilágítóberendezés van jelen) a levilágítás is folyhat a RipPilot nélkül. PostScript adatállományok számos csatornán keresztül érkezhetnek feldolgozásra a rip-re: Appletalk: Macintosh hálózaton mint PostScript nyomtató jelenik meg a rip

5 használati utasítás 5 Named Pipe: PC környezetben egy megosztott hálózati nyomtatóként látható. Definiálható hozzá konfigurációs fájl. Hotfolder: a hálózaton bárhol elhelyezett kitüntetett könyvtár amelybôl a beérkezett PostScript fájlok a ripre kerülnek feldolgozásra. Szintén hozzárendelhetô konfigurációs fájl. TCP-IP: többféle módon használható, például a RipPilot-on található Send File parancs is e csatornán keresztül juttatja el a PostScript állományt a RipServer-nek. A rip alapesetben a beérkezett PostScript állományokat feldolgozás után törli, kivéve, ha azok Send File utasítással kerültek rippelésre. Hotfoldereket szintén lehet úgy konfigurálni, hogy a PostScript állomány megmaradjon rippelés után is. Szintén alapesetben a kiszámitott (lerippelt) bittérképet a rip levilágításra küldi majd eldobja ôket. További lehetôségek a kijelölés megtekintésre (Preview), az arhíválás késôbbi levilágításra (Backup) illetve ezek kombinációi. Ezt szintén három szinten állíthatjuk be, mint bármely rippeléshez szükséges paramétert: az AgfaSettel megtett alapbeállításokkal: általánosan minden munkára, a fájlt szállító csatorna (Hotfolder vagy Named Pipe) által a fájl elé fûzött konfigurációs fájllal (Printer Setup File): az így érkezô munkákra, illetve a PPD nyomtatóra jellemzô beállításainak (Printer Specific Options) segítségével nyomtatáskor a rip számára magában a PostScript fájlban adott utasítások: kimondottan csak arra az egy munkára érvényesen. A RipPilot A RipPilot felülete a két fô ablakból áll: Interpreter View és Imaging View. Az Interpreter View a PostScript fájl értelmezésének fázisáról tájékoztat. A felsô eszközsor a menürendszer leggyakrabban használt utasításait tartalmazza: Send File gomb: fájlok kijelölése rippelésre Connect/Disconnect gomb: a Pilot/Server kapcsolat megteremtése vagy megszüntetése. Abort Job: az éppen feldolgozott fájl rippelésének leállítása Reset Rip: a RipServer újraindítása. Az ImagingWiev ablak megmutatása A menürendszer egyéb utasításai A Job Logging menüben a rip által feldolgozott állományokról készült naplót tanulmányozhatjuk, kezelhetjük. Utasításai: View Current Log: az aktuális naplóállomány tanulmányozása: Az oszlopok a következô információkat atrtalmazzák: Zöld pipa: miden rendben, sárga felkiáltójel: figyelmeztetés (pl.

6 6 Taipan 2.02 a rip nem találta a PostScript fájlban kért rácsot és alternative rulingot alkalmazott, stb.), piros stop tábla: a jobot eldobta a rip. Job ID: munkakazonosító Rip Start Time - Rip End Time: feldolgozás kezdete és vége Document Name: a dokumentum alkalmazásbeli neve Input Channel: érkezési csatorna (AppleTalk, TCP-IP, stb.) Document Owner: a PostScript állományt készítô felhasználó neve Document Size: a PostScript állomány mérete Output Channel: kimeneti csatorna: Preview, Image, Backup. Az adott munkát kijelölve és kettôt kattintva rá láthatjuk a részletes naplót egy munkáról (Job Details), külön a rippelés és a levilágítás adatait. Alul a Messages (üzenetek) gombra kattintva kaphatjuk meg a rip üzeneteit. Az idézett példában jól láthatjuk a Screen Filter mûködését amint a kért rácsot a Ruling Map alapján helyettesíti be a rendelkezésre álló rácsok közül: esetünkben a kettô ugyanaz. Az üzenetek ablakban láthatjuk, hogy az adott munka miért kapott figyelmeztetést vagy miért szakadt meg a feldolgozása és milyen hibaüzenettel dobta el a rip. A menü további utasításai: View Previous Log: egy régebbi naplóállomány tanulmányozása, Start New Log: új napló kezdése, Delete Previous Log: egy régebbi naplófájl törlése. Az Application menü a gyakran használt alkalmazásokra mutató linkeket tartalmazza: pl.: AgfaSet, PreviewPilot, stb.

7 használati utasítás 7 A PostScript állomány adatai: cím (Title), készítô, munkaazonosító (Job ID). A fájl érkezésének körülményei: csatorna, idô, beolvasott bájtok száma. A kimenet fôbb paraméterei: A csatlakoztatott levilágító típusa, Közvetlenül levilágítóra dolgozik (Image) vagy csak elkészíti a levilágításra kész bitmapet (Preview v. Backup) Az éppen feldolgozott színkivonat neve (Separation) A rip aktuális állapotának adatai Státusz: Szürke pont: nincs kapcsolat Zöld pont: a rip szabad, nem dolgozik Piros pont: a rip foglalt, dolgozik. Levilágítási felbontás (Resolution) Állapotjelzô csík A rip feldolgozás közbeni üzeneteit olvashatjuk az ablak alsó részén.

8 8 Taipan 2.02 Az Imaging view ablak Az Imaging View ablak legfelsó részén az elôbbi ablakhoz hasonló eszközsort találunk: Abort Job: Engine Details Ugrás Interpreter View ablakra Clear Messages: üzenetek törlése Üzenetek megjelenítése egy külön ablakban Help: súgó Az ablak bôvebb és rövidebb nézete közötti váltás A dokumentum adatai (lásd fent) valamint a kapcsolódó levilágító típusát és jelenlétét jelzô ikon. Esetünkben ez egy szemeteskuka amely a Null-Device nevû képzetes eszközt jelenti: ez akkor jelentkezik ha nincsen üzemkész levilágító a ripszámítógéphez csatlakoztatva. Ennek oka az is lehet pl. ha a RipServer indításakor a levilágítógép fogadókazettája nincs a helyén. Bementi adatok: Channel (csatorna): a levilágítandó bitmap származása Time In: beérkezés ideje Bytes Read: az eddig beolvasott adatmennyiség Kimeneti adatok: Separation: az éppen levilágítás alatt álló színkivonat neve...

9 használati utasítás 9 A levilágító állapotát jelzô státuszsor: Legfelül a levilágító neve olvasható A levilágítógép aktuális állapotának adatai: Szürke pont: nincs kapcsolat Zöld pont: a levilágítógép szabad, nem dolgozik Narancs pont: a levilágítógép kapcsolódik, de nem üzemkész: off-line állapotban van pl.: a kiadókazetta nincs a helyén. Piros pont: a levilágítógép foglalt, dolgozik. Resolution: felbontás A levilágítás készültségét jelzô csík. A levilágítás folyamán keletkezett üzeneteket az ablak legalsó részén követhetjük. A Preview Pilot használata A PreviewPilot segítségével a bitmap-ekké feldolgozott, lerippelt állományokat megtekinthetjük, majd határozhatunk jövôbeni sorsukról: Levilágítjuk (Image) Arhíváljuk esetleges késôbbi levilágításra (Backup) Eldobjuk (Delete) Mindehhez két alkalmazásra van szükségünk: egyrészt a lerippelt bitmapból nézôképet elôállító PreviewServer-re, majd pedig az ezt a hálózat bármely munkaállomásán (PC & Mac) számunkra megmutató PreviewPilotra. A PreviewPilot szintén kéri induláskor a kapcsolódó PreviewServer kiválasztását hiszen több PreviewServer is lehet a hálózaton. Ezután kiválaszthatjuk, hogy melyik jobot (munkát) akarjuk megnézni. A teljes egészében lerippelt munkákat csillag jelöli a listában: láthatjuk továbbá a munkaazonosítókat, továbbá azt, hogy melyik job hány oldalból áll. Ezt követôen a megfelelô oldalt választjuk ki. A képernyôn megjelenik a megnézni kívánt munka bittérképe. Felül a munka címét láthatjuk, alatta menüsort, eszközpalettát (Toolbox) valamint két ablakot fejlécükben az oldalszámmal: Az egyik áttekintô ablak (Overview), amelyben a teljes bittérképet látjuk folyamatosan. Ezen láthatjuk azt is, hogy az éppen aktív nézet az egész képnek melyik részére

10 10 Taipan 2.02 esik. A többi bittérképet mutató ablak részletnagyításokat tartalmaz, amelyekbôl többet is kérhetünk: az eszközpaletta keret eszközével az áttekintô nézetén (Overview) egy területet kijelölünk, majd kettôt rákattintva új nézetet hozunk létre. Az eszközpalettán láthatunk továbbá egy kezet amelynek segítségével a kinagyított nézeteken belül nem csak a görgetôsávokkal közlekedhetünk, hanem hasonlóan egyéb DTP programokhoz a képet húzhatjuk-vonhatjuk. A nagyító eszközzel pedig a nézet nagyításán változtathatunk alapesetben növelve a nagyítást, alt billentyûvel pedig csökkenthetjük. A negyedik eszköz, a szögmérô segítségével igen erôs nagyítás mellett az egyes színkivonatok rácselforgatási értékeit ellenôrizhetjük. A mért rácsszöget az ablak alján láthatjuk (Angle): A jobb egérgomb használatával meghatározhatjuk a kinagyított nézetekben azt, hogy az összes színkivonat, vagy csak bizonyosak legyenek láthatóak: a megmutatni kívánt színkivonatot egyszerûen ki és bekapcsolhatjuk.

11 használati utasítás 11 Amennyiben a PreviewPilot Macintosh-on futó változatával dolgozunk, a kinagyított részlet ablakának alsó szélén levô háromszögre kattintva jelenik meg a fenti menü. A keret eszközt használjuk akkor is, ha a leendô film egy részének százalékban mért kitöltési arányait kívánjuk ellenôrizni a levilágítás elôtt. Jelöljünk ki egy területet a valamelyik nagyított nézetet tartalmazó ablakban a keret eszközzel, majd a Window menüben kapcsoljuk be az Ink Coverage (festék fedettség) ablakot: Ellenôrizhetjük az egyes színkivonatok átlagos kitöltési arányait az adott területen, és még az összegzett értéket is láthatjuk amivel a színbontás ellenôrizhetô. A bitmap-en mért értékek eltérôek az alkalmazásban baûeállított értékektôl, ha az adott rippen vagy az adott munka esetében kalibrációt (transfer) alkalmazunk. Ez Accuset levilágítók esetében általánosan szükséges, Avantra levilágítógépknél azonban legtöbbször csak speciális esetekben. Például ha egy ofszetnyomtatásra elôkészített anyagot flexo eljárással kívánunk sokszorosítani, kompenzálnunk kell a lényegesen nagyobb ponttorzulást. Ez esetben a bittérkép egészére valamilyen világosító jellegû átviteli görbét kell hogy alkalmazzunk rippeléskor, így nem szükséges az oldal összes grafikai, képi elemét egyenként megváltoztatni, majd két példányban tárolni. További hasznos szolgálatot tesz a Window menü Job Info ablakának bekapcsolása. A munka néhány alapvetô adatának közlése mellett kiemelendô, hogy itt láthatjuk a születendô film méreteit, felbontását és színkivonatait. A PreviewPilot minden eszköze a lerippelt állomány ellenôrzését szolgálja, tehát azt, hogy végül döntsük el, hogy a fájlt levilágítjuk filmre (Image), eltesszük késôbbi levilágításra (Backup) vagy netán töröljük (Delete). Ehhez a File menü Approve (Jóváhagy) parancsát választjuk [Ctrl- P] és kijelöljük a szükséges mûveletet: akár csak az aktuális oldalra (All pages kikapcsolva), akár a munka minden oldalára (All pages). Az Image (levilágítás) és Backup (arhíválás) funkciók egymást nem zárják ki míg a

12 12 Taipan 2.02 Delete (törlés) kapcsolónak csak önmgában van értelme, hiszen alapesetben levilágítást követôen a bitmap-et nem ôrzi meg a rip. Image utasítás választása után a RipPilot Imaging View ablakában követhetjük a levilágítás folyamatát. A Backup funkció használata esetén további választási lehetôségeink vannak. Ehhez elöljáróban ki kell térni arra, hogy mindezen mûveletek alatt (Preview, Image, Backup) maga a lerippelt bitmap állomány végig ugyanabban a könyvtárban (Raster Data) marad. Csupán az erre az állományra mutató utalás (link, alias vagy shortcut) helye változik az utalásoknak fenttartott könyvtár (Taipan\Raster Files) alkönyvtáraiban. A To Be Previewed alkönyvtár által tartalmazott utalások jelennek meg számunkra a PreviewPilot megnyitás (Open) ablakában, így azokat a bitmap-eket fogjuk tudni csak megnézni és utána pl. elküldeni levilágításra, amelyekre van utalás (link) e könyvtárban. Ezek a linkek nulla kilobájt hosszúságú fájlok, és az áthelyezésre, másolásra abszolút érzékenyek: megsérülnek és elvesztik a kapcsolatot a valódi bitmap fájllal ha bántjuk ôket. A Backed Up alkönyvtár tartalmát hasonlóan utalások adják, azután hogy a PreviewPilot Approve ablakában valamely munkára Backup utasítást adtunk illetve ha eleve Backup módban történt a PostScript fájl feldolgozása. A Backed Up alkönyvtárban azonban a jobb egérgomb használatával mûveleteket is végezhetünk a lerippelt bitmap fájlokon: Re-Image: Az anyagot leküldi a levilágítóra, és nem törli utána. Preview: Megfelelô módon visszahelyezi az utalást a To Be Previewed alkönyvtárba, így PreviewPilottal újra szemügyre vehetjük a munkát. Delete: Törli az utalást és a hozzá tartozó lerippelt bitmap fájlt is: nem összetévesztendô a lenti, hagyományos Delete utasítással! A Backed Up alkönyvtárban csak így töröljünk! Ezeknek az alkönyvtáraknak a szerkezete úgy alaklul, hogy minden munka kep egy könyvtárat, amelyen belül oldalszámokkal jelölt alkönyvtárakat találunk. Ezen alkönyvtárakon belül pedig az egyes színkivonatok bitmapfájljait találhatjuk meg. Ílymódon lehetségessé válik egy adott munkából csupán akár egyetlen színkivonat (újra) levilágítása: Irányítsuk Backup-ra az adott fájl feldolgozását illetve Preview-ra majd Approve-ablakban tegyük Backup állapotba a már elkészült bitmap fájlt. Ezt követôen pedig a Backed Up alkönyvtárban kikereshetjük a szükséges színkivonatokat, majd job egérgomb használatával a Re-image utasítással levilágításra küldjük ôket. AgfaSet Az AgfaSet nevû program szolgál a rip paramétereinek beállítására. Ezt mind a három fent említett szinten lehet értelmezni: Általánosan minden munkára: ilyenkor egyszerûen az adott EDF-en (lásd mindjárt) beállítjuk az adott paramétert. Adott bemeneti csatornára: ehhez konfigurációs fájlt (Printer Setup File) kell elôállítanunk az AgfaSettel: egyelôre nem tárgyaljuk. Egyes munkánként: az AgfaSettel állíthatunk elô a Windows 98, NT és a Macintosh számára PPD (PostScript Printer Description) fájlt nyomtató installálásához: szintén nem mindennapi feladat. Az AgfaSet elindításakor kapcsolatot kíván teremteni a hálózaton valahol

13 használati utasítás 13 elhelyezkedô RipServerrel, illetve ha több is van, akkor meg kell határozzuk, melyikkel akarunk dolgozni. Az Agfaset ablakában felül menü és eszközsort láthatunk és kezdetben egyetlen ablakot amely három részre tagolódik. A legfelsô (Connection Info) a kiválasztott RipServerre utal. A második (Plug-In Modules) a rip sajátságainak megfelelô (típus, verziószám, stb.) EDF-ek könyvtárszerû struktúráját mutatja. A harmadik szekció az u.n. Resource-ök kategóriáit vonultatja fel: operátorok számára általában nem releváns. Amikor az Agfaset és a RipServer egymással kommunikál a RipServer foglalt állapotba kerül: hasonlóképpen mig a RipServer dolgozik az AgfaSet csak vár, hogy sorra kerüljön. EDF-ek Az EDF-ek (Engine Description File) az adott levilágító típusra jellemzô konfigurációban állnak rendelkezésre minden egyes rip esetében. Minden egyes EDF-el a rip egy-egy paraméterét állíthatjuk be. Kétféleképpen nyithatjuk meg ôket: egyrészt kiválasztva és az Open EDF gombot megnyomva másrészt egyszerûen kettôt rákattintva. Ilyenkor az AgfaSet beolvassa a RipServerrôl az aktuális beállításokat. Közös jellemzôik az EDF ablakoknak, hogy felül a kapcsolódó levilágítógép adataival indulnak (Info), alul pedig egy Tedd alapbeállítássá (Save as Default) kapcsolóval és többi között egy Alkalmazd (Apply) gombbal záródnak. Megnyomásával a RipServerre íródnak beállításaink, így az EDF következô megnyitásakor ismét az aktuális állapotot láthatjuk akkor is, ha más munkaállomásról fordulunk a RipServerrôl. A Mentsd alapbeállításként (Save as Default) kapcsolóval mellett tett alapbeállítások elmentôdnek és a rip indításakor mindig betöltôdnek egészen addig, ameddig más alapbeállításokat nem mentünk el. Az e kapcsoló nélkül tett beállítások viszont csupán a RipServer újraindításáig maradnak érvényben. A továbbiakban nem térek ki az összes EDF-re, csupán a mindennapi használatra szükségeseket tárgyalom. A legelsô EDF mindig a kapcsolódó levilágító nevét viseli és az arra jellemzô beállításokat engedi meg. A két alapvetô típus az Accuset levilágítókon az AccusetXXX.EDF illetve az Avantra levilágítók esetében az AvantraYY.EDF Mindkettôn megtaláljuk a Feed Default beállítást: ez annak a filmtovábbításnak a mértéke, amennyit az egyes munkák között a levilágítógép hagy. Levilágítógéphez kapcsolt hívógép esetén illetve lyukasztás (Punch) alkalmazásakor szükséges nagyobb értékez beállítani itt.

14 14 Taipan 2.02 Itt láthatjuk mindkét esetben a Video Parameters elnevezéssel a rétegállással és negatív levilágítással kapcsolatban a levilágítógépen beéllított értékeket. Végül az Optimize Orientation kapcsoló bekapcsolásával azt érhetjük el, hogy a rip az éppen befûzött filmszélességnek megfelelôen az oldalt 90 fokkal elfordítja, ha úgy kevesebb film felhasználásával is le tudja világítani. A Basic.EDF minden fajta levilágítóra érvényes alapvetô paramétereket tartalmaz. Ezek az alapértelmezett levilágítási felbontás, alapértelmezett oldalméret, a rétegállás és a ScreenFilter ki- illetve bekapcsolt állapota. Általában minden PostScript fájl tartalmaz oldalméretet, a valamely Agfa PPD segítségével megírtak pedig szinte minden esetben tartalmaznak felbontásértéket. A rétegállással kapcsolatos beállítást érdemes úgy megtenni, hogy a rippelt bitmap pozitív és olvasható legyen, így könnyen ellenôrizhetô a PreviewPilottal. Az Engine Negative Print és Engine Mirror Print kapcsolókkal azt érjük el, hogy közvetlenül levilágítás elôtt történik meg a kép negálása és tükrözése ami nem zavarja az ellenôrzést. A Screen Filtert pedig tartsuk bekapcsolva és használjuk az AgfaBalanced nevû Ruling Map-et, hiszen az ABS rácsok elônyeirôl nem mondhatunk le színes munkák esetén. Kizárólag akkor kapcsoljuk ki a Screen Filtert, ha 60 lpi-nél alacsonyabb rácssûrûséggel kívánunk dolgozni, hiszen ilyen rács nem áll rendelkezésre az Agfa Balanced típusú rácsok készletében. A Composite Printing.EDF a ripen történô színbontás beállítására való. Bekapcsolt állapotban a beérkezô kompozit azaz színre nem bontott PostScript állományokat négy színre bontja. A Taipan önállóan csak négy színre képes bontani: a direkt színeket (spot colours) is négy színre bontja. Bizonyos alkalmazások nem tesznek a kompozit PostScript állományokba rátöltési (trapping) információkat, ezért a rippen történô alátöltés opció (In- Rip Trapping) alkalmazása válhat szükségessé. Az RGB és DuoTone képek szintén négy színre bomlanak és ez a CMYK színtér korlátai miatt meglepetésekhez vezethet. Az In-Rip Overprint Control alatt a fekete szín alatti területek viselkedését szabályozhatjuk a ripen történô színbontás esetén. Application az alkalmazás beállításai érvényesülnek; All black graphics overprint minden fekete elem felülnyomja az alatta elterülô színeket: talán ez a legpraktikusabb beállítás; Disable overprint control minden felülnyomási beállítást figyelmen kívül hagy: ezt egyáltalán ne alkalmazzuk; végül Costumized black graphics overprint beállításnál külön állíthatjuk be a kitöltések, vonalvastagságok és szövegek felülnyomását. Az Avantra levilágítógépek esetében Ganging.EDF használatával biztosíthatjuk, hogy film teljes szélességét kihasználjuk keskenyebb oldalak esetén. Bekapcsolt állapota mellett az éppen soron következô oldal levilágításakor a rip ellenôrzi elfér-e ez az oldal az elôbb levilágított oldal mellé fér-e a filmen és ha igen, mellévilágítja. Ez különbözô fájlokból származó anyagok esetén is mûködik az Across Job Ganging bekapcsolásával. A ganging funkcióval együtt ne használjuk az Autocentering és az Otimize orientation opciókat az Avantra.EDF-en, hiszen azok logikailag is ütik a ganging funkcionalitását így felemás eredményekre vezetnek. A Preview&Backup.EDF segítségével azt állíthatjuk be, hogy a lerippelt bitmapek levilágításra (Image) vagy tárolásra kerüljenek megnézendô

15 használati utasítás 15 munkák között (Preview) vagy a késôbb levilágítandó archivált állományok között (Backup). Image with Page Buffering esetén a bitmap levilágítás elôtt egy átmeneti tárolóban várakozik: folyamatos munka esetén ez egyenletessé teheti a levilágítógép leterheltségét, de viszonyleg kevesebb munka esetén csupán lassít. Az egyes kombinációk ha Preview is szerepel bennük azt jelentik, hogy a PreviewPilot Approve ablakában az adott funkció (Image és/vagy Backup) már elôre ki van jelölve. Ezen természetesen ott a helyszínen is változtathatunk. Image, Backup esetén pedig a levilágított bitmap nem törlôdik és a Taipan\Raster Files\Backed up könyvtárban megtalálhatjuk a rá utaló linket. A Screen Filter.EDF tartalmazza a Screen Filter rácsozással kapcsolatos beállításait. Az elsô Use PSE Screen Filter a Screen Filter ki- és bekapcsolására szolgál. Screen Filter Flush Job bekapcsolt állapota esetén megszakad az olyan anyag feldolgozása, amely az aktuális Ruling Map-en nem szereplô rácsra hivatkozik. Halftone Linked Transfer az egyes rácsokhoz rendelhetô átviteli görbék használatára vonatkozik. Accuset levilágítok esetén feltétlenül szükséges. Ruling Map az aktuális Ruling Map beállítás. A Rulig Definition mezô Application állásában elsôsorban az a PostScript fájlban kért rácssûrûség értékkel dolgozik a Screen Filter. Alternative állásban az aktuális Rulig Map-en beállított Alternative Ruling értekkel fog a rip dolgozni, bármit is kér az alkalmazás. Hasonlóképpen mûködnek Spot Shape (Pontalak: kör vagy elliptikus) illetve az Angle Settings (Rácselforgatási szögek) mezôk azzal a különbséggel, hogy ezek esetében a alternatív értéket itt helyben adjuk meg, nem a Ruling Map-en. A Page Border.EDF segítségével a lenti paraméterek alapján vágó- és illesztôjelekkkel láthatjuk el az oldalakat amennyiben azokat az alkalmazásból a PostScript fájl írásakor nem tették ki. Le kell azonban mondanunk a kifutó objektumokalkalmazásáról: maga PostScript fájl nem tartalmaz több információt. A funkciót külön állíthatjuk be színrebontott (Enabled for B&W) és kompozit (Enabled for Composite Color) fájlok esetében. Kompozit munkafolyamat esetén is inkább javasolható az alkalmazás vágójeleinek használata és a Print Separation Names kapcsoló amellyel az egyes színkivonatok neveit írathatjuk fel a film szélére kompozit fájlok esetén. A Flat Optimizer.EDF használatával egy nagyobb filmfelületre rippeltethetjük a több oldalt tartalmazó PostScript fájl oldalait. Ismételten alkalmazhatjuk a funkciót külön a színrebontott és a kompozit anyagokra. Az elôzôként tárgyalt Page Border.EDF regisztrációs beállításait az oldalt megnagyobbító Enlarge paraméter 0-ra vételével akár nélkülözhetjük is. A teljes filmméret beállítását vehetjük az aktuális fimszélességre, az összes (szabvány és általunk definiált) oldalméret (Predefined Size) közül vagy akár megadhatjuk ezen a panelen is (Custom Size). A Flat Optimizer.EDF használatával nem csak filmet takaríthatunk meg (mint a ganging funkció esetében) hanem idôt is, hiszen ekkor a levilágító a teljes dob(szélesség)et egyszerre világítja le és nem áll vissza minden oldal levilágításának megkezdésekor a nullpozícióba. Tehát így teljes mértékben kihasználhatjuk a levilágítógép teljesítményét csupán arra kell ügyelnünk, hogy külön PostScript fájlokból a rip nem képes egy teljes dobnyi filmet összeállítani.

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3

Használati Soós és Társa Zrt kézikönyv Ver 1.3 Használati kézikönyv Ver 1.3 FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK! FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL

Részletesebben

AVG Antivírus 7.0 Windows változat

AVG Antivírus 7.0 Windows változat AVG Antivírus 7.0 Windows változat Használati utasítás 1.0 változat A dokumentációt a FOOLY Stúdió az AVG Anti-vírus hivatalos magyarországi forgalmazója készítette. http://www.avg.hu/ A dokumentumot készítette:

Részletesebben

1. A program bemutatása

1. A program bemutatása XXIV. A Total Commander XXIIV.. A Totall Commander G yakorlatilag szinte minden gépen megtalálható valamilyen Commander program, igaz nagyon gyakran nem legálisan. Az ebbe a kategóriába tartozó programok

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv

gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv gemiusexplorer Felhasználói kézikönyv Copyright Gemius SA 2008 gemiusexplorer - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1.1 Alapvető információk...3 1.2 Telepítés és frissítés...3 2 Első lépések...4

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ Plzen, 2005 kidolgozta: Ivana Velíšková Felhasználói kézikönyv 2 Verzió: 2005/06 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 11 1.1 A RENDSZER MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HARDVER...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv A Kerio Technologies Inc. Kerio Personal Firewall termékéhez 1 Tartalomjegyzék FONTOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 A TCP/IP PROTOKOLL ÁTTEKINTÉSE... 5 1.2 A PORTCÍMZÉS RENDSZERE... 6 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4.

Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Neptun.Net általános dokumentációja Felhasználói dokumentáció verzió 2.4. Budapest, 2008. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.2. 2007.11.29. 3.2.5. Help 18. 2.2. 2007.11.29. 4.3.2.7.

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László. Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban

Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László. Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László Linux hálózati adminisztráció a gyakorlatban 2013 2012-2013, Johanyák Zsolt Csaba, Kovács Péter, Göcs László 1.3. Kiadás Szakmai lektor: Bodor Zoltán Nyelvi

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002.

WORD 2000 jegyzet. Barhács Oktatóközpont 2002. WORD 2000 jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Word 2000 modul 1. fejezet Általános szövegszerkesztési ismeretek Szövegfeldolgozás számítógéppel A személyi számítógépek megjelenésével a szöveg adatként

Részletesebben

Bevezető. A rendszer alapvetően két, különálló részre osztható: a helyi videomegfigyelés, illetve a távoli hozzáférés rendszerére.

Bevezető. A rendszer alapvetően két, különálló részre osztható: a helyi videomegfigyelés, illetve a távoli hozzáférés rendszerére. Bevezető Bevezető A Geovision digitális megfigyelő- és rögzítő rendszer egy olyan továbfejlesztett, személyi számítógép alapú szolgáltatás, mely segítségével folymatosan vagy akár időzítve kezelhetjük,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS KEZELÉSI LEÍRÁS Kulcs-Szoftver termékcsaládhoz Negyedik 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. TECHNIKAI JELLEMZŐK... 4 II. TERMÉKTÁMOGATÁS... 5 III. TELEPÍTÉS... 7 III. 1. RENDSZERIGÉNY... 7 III. 2. A TELEPÍTÉS

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Kezdő lépések 5 1 Demo verzió... 5 2 Kezdő lépések... menü áttekintés 5 3 Adatok konvertálása... 6 4 Új cég felvétele...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012. E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek

OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 1. Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép működését lehetővé tevő elektromos, elektromágneses egységek összessége.

Részletesebben

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI

A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Mgr. Námesztovszki Zsolt A MICROSOFT WINDOWS XP ALAPJAI Szabadka, 2009. Alapfogalmak Az adattárolás mértékegységei A számítógép világában ugyanolyan fontos szerep jut a mértékegységeknek, mint hétköznapi

Részletesebben

NetOffice. felhasználói kézikönyv

NetOffice. felhasználói kézikönyv NetOffice felhasználói kézikönyv 2 Üdvözöljük Általános tudnivalók Az alábbiakban a NetOffice 4.4 kézikönyvét olvashatja. Mivel a rendszer fejlesztése folyamatosan zajlik, elképzelhetô, hogy egyes funkciók

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó (v1.20) Tartalomjegyzék Telepítési útmutató... 4 Jar állományok futtatása és hozzárendelése a Java futtató környezethez... 10 Program telepítése... 11 Hálózatos telepítés

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

Java-s Nyomtatványkitöltő Program

Java-s Nyomtatványkitöltő Program Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó (v1.14) Tartalomjegyzék Telepítési útmutató... 4 Jar állományok futtatása és hozzárendelése a Java futtató környezethez... 10 Program telepítése... 11 Hálózatos telepítés

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 6 Fejezet II Kezdő lépések 9 1 Kezdő lépések... menü áttekintés 9 2 Adatok konvertálása... 9 3 Új cég felvétele... a programba

Részletesebben

6. Fejezet Távoli hozzáférés

6. Fejezet Távoli hozzáférés 6. Fejezet Távoli hozzáférés A Geovision rendszere három különböző lehetőséget nyújt számunkra a távoli elérés megvalósításához. Ezek mindegyike más és más feladatok elvégzésére szolgál, illetve különböző

Részletesebben

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1

Tartalomjegyzék KETTŐS KÖNYVVITEL 1 KETTŐS KÖNYVVITEL 1 Tartalomjegyzék 1. A PROGRAM FUTTATÁSÁNAK FELTÉTELEI... 4 1.1. SZÁMÍTÓGÉP TÍPUSA... 4 1.2. OPERÁCIÓS RENDSZER... 4 1.3. NYOMTATÓ TÍPUSA... 4 1.4. A PROGRAM TELEPÍTÉSE... 4 1.5. HÁLÓZATOS

Részletesebben

PostScript írás. (avagy File-ba nyomtatás)

PostScript írás. (avagy File-ba nyomtatás) A Zárt állományok, (PostScript ill. PDF) rendszerfüggetlen állományok, nem szerkeszthetőek vagy csak korlátozottan módosíthatóak. A megfelelően elkészített PS ill. PDF formátumban létrehozott állományok

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET. Összeállította: Ruzsinszki György

OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET. Összeállította: Ruzsinszki György OPERÁCIÓS RENDSZEREK WINDOWS XP JEGYZET Összeállította: Ruzsinszki György Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Az operációs rendszerek... 2 3. Az operációs rendszerek csoportosítása... 3 4. A Windows XP betöltési

Részletesebben

Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül)

Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül) Oktatási segédlet Office XP PowerPoint (A teljesség igénye nélkül) Bevezető A PowerPoint XP az Office XP irodai programcsomag része, amely tartalmazza még a Word szövegszerkesztő, az Excel táblázatkezelő,

Részletesebben