ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 32. szám 122. évfolyam november 2. TARTALOM. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 32. szám 122. évfolyam 2007. november 2. TARTALOM. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya"

Átírás

1 32. szám 122. évfolyam november 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a vállalati VISA-kártya igényléséről és használatáról szóló 18/2006. (IV. 21. MÁV Ért. 16) VIGH. sz. általános vezérigazgató-helyettesi utasítás módosításáról... 28/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) VIG. sz. utasítás a évben alkalmazandó víz-,csatorna szolgáltatási díjakról... 23/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 76/1986. (MÁV Ért. 39.) Pü. F. sz. utasítás hatályon kívül helyezéséről... Oldal /2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 40/2006. (XII. 29. MÁV. Ért. 52.) évi zárlat végrehajtási utasításainak hatályon kívül helyezéséről... Közlemények Elveszett bélyegző érvénytelenítése... Oldal Utasítások 27/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a vállalati VISA-kártya igényléséről és használatáról szóló 18/2006. (IV. 21. MÁV Ért. 16) VIGH. sz. általános vezérigazgató-helyettesi utasítás módosításáról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV ZRt. munkavállalói részére nyújtott VISAkártya igénylésének és használatának szabályozása. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás tárgyi és területi hatálya Az utasítás hatálya a MÁV ZRt. VISA-kártya használatára jogosult munkavállalóira, vezetőire terjed ki. 2.2 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás megjelenésének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály vezetője 3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁS 3.1. VISA kártya fogalmának meghatározása A bankkártya készpénzkímélő Þzetési eszköz, amelylyel a bankkártya tulajdonos vásárolhat, Þzethet, szolgáltatást vehet igénybe, valamint igénye szerint készpénzt is felvehet bankþókban, illetve emblémával (VISA, vagy Master-Card) ellátott bankjegykiadó automatából (ATM). Ez a fajta kártya a kártyafedezeti bankszámla egyenlegének erejéig használható fel. A kártyafedezeti bankszámla a vállalat elszámolási számlájának egyik alszámlájaként

2 1350 A MÁV ZRt. Értesítője 32. szám működik, mely lehetőséget teremt arra, hogy e számlához kapcsolódó kártyabirtokosok által igényelt összeg felhasználható legyen. 3.2.Kártyabirtokos A MÁV ZRt. VISA-kártyával rendelkező munkavállalói, vezetői 3.3. Kártyát kibocsátó bank Az utasítás 3. számú mellékletét képező BSZJ/ számú, augusztus 19-én az MKB Rt. és a MÁV Rt. között aláírt Bankkártya-szerződés alapján a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Jogosultak köre A VISA kártya igénylését a vezérigazgató hagyja jóvá. A MÁV ZRt. munkavállalói az alábbiak szerint jogosultak kártyahasználatra: elnök VISA BUSINESS GOLD vezérigazgató VISA BUSINESS GOLD vezérigazgató-helyettesek VISA BUSINESS GOLD főigazgatók VISA BUSINESS MASTERCARD SILVER Nemzetközi Osztály vezetője VISA BUSINESS MASTERCARD SILVER A fent említett munkavállalókon kívül a MÁV ZRt. Működési és Szervezeti Szabályzata alapján bankkártya kizárólag a vezérigazgató külön engedélyével igényelhető Engedélyezett felhasználások köre Belföldi és külföldi felhasználás esetén egyaránt az alábbi Þzetések teljesítésére: szállodaköltség repülőjegy/vasúti jegy vétel üzleti reprezentáció üzemanyag vásárlás felmerülő transzfer költsége autópályadíj részvételi díj konferencián készpénzfelvétel Külföldi kártyahasználat esetén a 37/2004 (VI.4) MÁV Ért. 23. VIG. sz. vezérigazgatói utasítás szabályozza az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányának elszámolását Limitek meghatározása Kártyatípusonként az igénybevehető napi, illetve heti limiteket az 1. számú melléklet A bank kondíciós listája bankkártya használathoz, jogi személyek részére tartalmazza. Az itt megadott kondícióktól előrelátott nagyobb felhasználási igény esetén 1-2 hét időtartamra a banknak megküldött, cégszerűen aláírt kérelemmel el lehet térni. Az igényt a Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztálynak kell jelezni Kártya igénylése A kártyaigényléshez a 2. számú mellékletben szereplő bankkártya igénylő lapot értelemszerűen ki kell tölteni, az igénylő aláírásával ellátni. Ügyiratba helyezve betétlappal meg kell küldeni a vezérigazgató részére, aláírásra. Aláírás után a Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály az igénylőlapot továbbítja a kártyát kibocsátó bank felé. A kártya elkészültéről a bank a Kártyabirtokost tájékoztatja Kártya használata A VISA Gold kártya a VISA emblémával, MasterCard kártya a MasterCard emblémával kijelölt belföldi és külföldi elfogadóhelyeken áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére alkalmas. Vásárláskor, illetve szolgáltatás igénybevételekor a kereskedő minden esetben elkéri a bankkártyát. A bankkártya elfogadása, a Þzetés engedélyezése, illetve a kártyabizonylat kiállítása kétféle módon történhet, hagyományos papíralapú vagy elektronikus módszerrel. Hagyományos esetben mechanikus készülék alkalmazásával kártyájáról lenyomatot készítenek, így a kártyán látható adatok egy hárompéldányos bizonylatra kerülnek. A bizonylaton feltüntetik az elfogadóhely nevét, a vásárlás napját és az áru vagy szolgáltatás kártyával Þzetett ellenértékét. Elektronikus elfogadás esetén a mágnescsíkon kódolt adatokat POS terminál segítségével olvassák le, ekkor a kártyabizonylatot a terminál állítja elő. Egyes POS terminállal felszerelt kereskedelmi elfogadóhelyen a terminál típusától függően kérhetik a POS terminálhoz csatlakozó számbillentyűzeten a PIN-kód beírását. Ügyelni kell arra, hogy a megadott PIN-kódot illetéktelen személy ne láthassa. A bizonylaton szereplő adatok valódiságát a kártyabirtokos aláírásával igazolja, majd a kártyabirtokosnak átadásra kerül a bizonylat egy példánya. Ezt meg kell őrizni, mert a Kártyabirtokosnak az elszámolásnál a bizonylatot csatolnia kell, valamint azért, mert a bank által küldött számlakivonat és a bizonylat utólagos összevetésével ellenőrizhető, hogy a számla valóban a kártyabirtokos által jóváhagyott összeggel került-e megterhelésre.

3 32. szám A MÁV ZRt. Értesítője Kártya elvesztése, megrongálódása, ellopása A kártya elvesztése, megrongálódása, ellopása esetén a kártyabirtokos köteles a banknak a bejelentést azonnal megtenni. A bejelentéshez szükséges adatok: a kártya száma, lejárata és a kártyafedezeti bankszámla száma. Ha a bejelentő ezeket az adatokat nem tudja, akkor a pénzintézet TeleBANKár szolgálatának munkatársai a kártyabirtokos egyéb azonosító adatai segítségével intézkednek a kártya letiltásáról. A kártya letiltásáról a Kártyabirtokos nevében bárki intézkedhet. Az ellopott/elveszett bankkártya helyett a bank kérésre új kártyát bocsát rendelkezésre. Az elveszett vagy ellopottnak bejelentett kártyát, annak megtalálása esetén sem lehet újra használni. A kártya elvesztését, ellopását be lehet jelenteni telefonon vagy telefaxon: személyesen a MKB Bank Zrt. bankþókjaiban az üzleti órák alatt. Az MKB TeleBANKár szolgálatán a hét bármely napján, a nap bármely szakában, Telefon: (06-1) Matáv kék szám: Telefax: (06-1) VISA Gold bankkártyát: A VISA Nemzetközi Kártyatársaság európai központjánál Londonban, Telefon: (44) , Amerikai központjánál, az USA-ban: Telefon: (1) , (1) MasterCard bankkártyát: Az Europay Nemzetközi kártyatársaság európai központjánál Belgiumban, Telefon: (32) Amerikai központjánál az USA-ban, Telefon: (1) A kártya elvesztésével, ellopásával, illetve megrongálódásával kapcsolatos bejelentés elmulasztásából eredő kár a kártyabirtokost terheli. 4.7.Kártya visszavonása Kártya visszavonásra kerülhet vezetői döntés, illetve munkaviszony megszűnése miatt. Ilyenkor a Kártyabirtokos köteles kártyáját átvételi elismervény ellenében a Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztálynak átadni. A kártya érvénytelenítése után annak Bankhoz történő megküldéséről a Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály intézkedik Egyéb tudnivalók A kártya érvényessége: A kártya az előlapján feltüntetett lejárati hónap utolsó napjáig használható A kártya megújítása: A kártyát a bank automatikusan megújítja, és erről levélben értesíti a Kártyabirtokost. Személyi adatok változása Ha a Kártyabirtokos értesítési címe megváltozott, ezt írásban jeleznie kell a számlát vezető bankþókban vagy az MKB TeleBANKár ügyintézőjénél, hogy bankkártya elkészültéről időben tudja a bank értesítését megküldeni. 4.9.Kártya használata esetén felmerült pénzmozgások elszámolása A kártyahasználat során kapott számlának a Számviteli Törvény előírásainak megfelelő adatokat kell tartalmaznia. A pénzmozgás bizonylataként a Központi Főkönyvelőség a MÁV ZRt. nevére kiállított számlát fogadja el. A Bank kártyahasználat esetén bankszámlakivonatot küld, melyet a MÁV ZRt. Központi Főkönyvelősége kap meg. Amennyiben a kártyahasználat nem az 50-es könyvelési egység munkavállalójára vonatkozik, a Központi Főkönyvelőség a felhasznált összeget átszámítja az illetékes szolgálati egységnek, aki a számlakivonaton szereplő összeg felhasználását igazoló számlák alapján lekönyveli azt a megfelelő költséghelyre. Az 50-es könyvelési egység munkavállalójának VISA kártya használata esetén a bankszámlakivonaton szereplő összegre vonatkozó bizonylatok alapján a könyvelést a Központi Főkönyvelőség végzi el. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Hivatkozások: 37/2004. (VI.4.) VIG. sz. utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők devizaellátmányának elszámolásáról 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen Utasítás-módosítás közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Kondíciós lista Bankkártya használathoz jogi személyek részére 2. számú melléklet: Bankkártya igénylő lap Heinczinger István s. k. vezérigazgató

4 1352 A MÁV ZRt. Értesítője 32. szám 1. számú melléklet Kondíciós lista bankkártya használatához jogi személyek részére Üzleti kártya Érvényes: december 8-tól Standard költési limitek: VISA BUSINESS/MasterCard SILVER napi limit (HUF)* heti limit (HUF)* Kártyahasználat száma összege száma Összege vásárlás készpénzfelvétel VISA BUSINESS GOLD napi limit (HUF) heti limit (HUF) kártyahasználat száma összege száma összege vásárlás készpénzfelvétel Maximum költési limitek: standard költési limitek duplája. A kártyahasználati limiteket egyedileg lehet meghatározni, legfeljebb a Maximum költési limitek erejéig. Amennyiben nincs külön limit megadva, a Bank automatikusan a Kondíciós listában meghatározott Standard limitet alkalmazza. Felvehető készpénz: MKB ATM-ből alkalmanként legfeljebb Ft** MKB bankþókban legfeljebb a fedezeti számla*** egyenlege (Külföldön és belföldön a nem MKB ATM-ből, illetve és bankþókban felvehető készpénz összege eltérő lehet.) *USD vagy EUR alapú bankkártyák esetében az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán számított USD ill. EUR összeg ** Technikai limit, nem változtatható meg. *** Fedezeti számla: a bankkártya használata során történő költések fedezetére szolgáló bankszámla Árfolyamok: Visa típusú bankkártyáknál, a Nemzetközi Kártyatársasággal kötött megállapodás alapján, a nemzetközi forgalomban bonyolított költések elszámoló devizaneme: USD. MasterCard kártyáknál szintén a kártyatársasággal történt megállapodás szerint az Európán belüli forgalom (MasterCard) elszámolása euróban, a tengeren túli költések elszámolása USD-ben történik. Deviza alapú bankkártyával történt nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a tranzakciók devizaneme és az elszámoló deviza neme nem azonos, a tranzakció devizaösszegét a Nemzetközi Kártyatársaság az általa alkalmazott árfolyamon az elszámoló devizanemben kifejezett összegre konvertálja, amelyet az MKB Bank a kártyafedezeti számlán számol el. Amennyiben a kártyafedezeti számla és az elszámoló devizanem nem azonos, akkor a Bank az adott feldolgozási napon az elszámoló devizára jegyzett MKB kereskedelmi deviza közép) kártyafedezeti számla devizájára jegyzett MKB kereskedelmi deviza közép árfolyamon számolja el az ügyfél kártyafedezeti számláján a tranzakció összegét.árfolyamon számolja el az ügyfél kártyafedezeti számláján a tranzakció összegét. A belföldi forgalom elszámolása deviza alapú nemzetközi kártyák esetében MKB kereskedelmi deviza közép árfolyamon történik. Forint alapú bankkártyával történt nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a költés és az elszámoló deviza neme nem azonos, a tranzakció devizaösszegét a Nemzetközi Kártyatársaság az általa alkalmazott árfolyamon az elszámoló devizanemben kifejezett összegre konvertálja, amelyet az MKB Bank az adott feldolgozási napon az elszámoló devizára jegyzett kereskedelmi deviza közép árfolyamán forintosítva a kártyafedezeti számlán számol el. Az árfolyamszámítás napja a terhelés nemzetközi kártyatársaságtól való beérkezésének napja. Kamatok: * A kártyafedezeti számlák kamatlába megegyezik az ügyfél pénzforgalmi bankszámlájának, illetve vállalkozási devizaszámlájának kamatozásával Óvadékszámlák kamata: az Ügyfél által adott betétlekötési megbízás alapján. (Betétlekötési megbízás hiányában az óvadék összege: HUF számláknál az MKB Bank-nál egy hétre lekötött betétek kamatlába, USD vagy EUR számláknál az MKB Bank-nál egy hónapra lekötött betétek kamatlába szerint kamatozik.) Bankkártya és PIN átadásának feltételei A bankkártya elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett értesítési címére küldött levélben tájékoztatja, melyhez új bankkártya esetén a titkos személyazonosító számot (PIN-kódot) is mellékeli. Az elkészült bankkártyát a Bank a számlavezető bankþókban bocsátja ügyfelei rendelkezésére. * Kamatjóváírás zárlati időszakonként jelenleg negyedévente.

5 32. szám A MÁV ZRt. Értesítője számú melléklet Bankkártya igénylő lap

6 1354 A MÁV ZRt. Értesítője 32. szám

7 32. szám A MÁV ZRt. Értesítője /2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) VIG. sz. utasítás a évben alkalmazandó víz-,csatorna szolgáltatási díjakról 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV ZRt. hálózatának használatáért az idegen felek által igénybevett szolgáltatás esetén egységesen alkalmazandó díjak meghatározása. 2.0 HATÁLY-ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a IGI ISZE Egységvezető a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA A saját ivó és nem ivóvíz termelésnél, valamint a saját szennyvízelvezetésnél a víz illetve csatornadíjak a kapcsolódó külső hálózat kezelési költségeit is tartalmazzák. A víz kutak és szennyvízkezelő telepek díjait as vízdíjak, csatornadíjak költségeiként kell elszámolni. A vízkitermelés energiaköltségét a MÁV ZRt. viseli, teljes összegét az ingatlankezelésre kell terhelni (4220), kivéve, ha az adott ingatlan területén technológiai munkafolyamat végrehajtása is történik. A technológiai költség az üzletág szervezeti egységét terheli. Idegen fogyasztók esetén a szolgáltatási díj alkalmazásánál az ÁFA is felszámításra kerül a jogszabályban meghatározott mértékben. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti az 5/2006.(VI. 30. MÁV Ért. 26.) EVIG sz. utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Ez az utasítás április 1. -től lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK Nincs 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Nincs Heinczinger István s.k. vezérigazgató A MÁV ZRt. vízellátó, szennyvízelvezető és tisztító rendszereinek igénybevételéről kiadott (MÁV Ért. 35.) PHMSz sz. utasításban foglaltak szerint a évre alkalmazandó szolgáltatási díjak meghatározásra kerültek. Ezeket az alábbi táblázatban közzé teszem és elrendelem április l.-től történő alkalmazásukat. MEGNEVEZÉS Közvetitett szolgáltatási díj vízre Közvetitett szolgáltatási díj csatornára Ivóvíz kutak díja (saját vízkitermelésnél) Nem ivóvíz (ipari víz) kutak díja (saját vízkitermelésnél) Szennyvízkezelő telepek díja (saját üzemeltetésnél) MÁV Idegen Fogyasztók Ft/m ÁFA 55+ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA 23/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 76/1986. (MÁV Ért. 39.) Pü. F. sz. utasítás hatályon kívül helyezéséről Ezen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg A 76/1986. (MÁV Ért. 39.) Pü. F. sz. utasítást az építési szakszolgálati Utókalkulációs Utasításáról hatályon kívül helyezem. Sipos Sándor s. k. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes 24/2007. (XI. 2. MÁV Ért. 32.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 40/2006. (XII. 29. MÁV. Ért. 52.) évi zárlat végrehajtási utasításainak hatályon kívül helyezéséről A MÁV ZRt ügyiratban foglalt zárlati utasítása egy bizonyos idő intervallumot ölel fel. Az időintervallum túlhaladtával a évi zárlati utasítás érvényét veszítette, ezért hatálytalanítása szükségessé vált.

8 1356 A MÁV ZRt. Értesítője 32. szám 1.0. UTASÍTÁS CÉLJA Az érvényét vesztett utasítás hatálytalanítása HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG 6.0. HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás megjelenés napjával lép hatályba MELLÉKLETEK Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Rt valamennyi szervezeti egységére. Az utasítás kidolgozásáért a Számviteli Főosztály főosztályvezetője a felelős FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Külön meghatározás nem szükséges AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA Nincs Sipos Sándor s. k. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes Közlemények Elveszett bélyegző érvénytelenítése Hatálytalanítandó zárlati utasítás: 40/2006. (MÁV Ért. 52.) sz. utasítás a évi zárlat végrehajtásáról 5.0. HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a fent felsorolt utasítás hatályát veszti. A MÁV ZRt Gépészeti Üzletág Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Központ létszámába tartozó Boda János műszaki átvevő részére kiadott alábbi lenyomatú Magyar Államvasutak ZRt. Vasúti Mérnöki és mérésügyi Szolgáltató Központ Budapest, Elem u Bélyegző ismeretlen körülmények között elveszett. Fenti lenyomatú bélyegző érvénytelen. Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Németh Anikó. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve már

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata 1 Bankkártya szolgáltatás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. számára a Pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-008/2010 Jóváhagyó határozat száma: 1/2015 (2015.07.31.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2015. július 31. I. Bevezető

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 1. rész XVII. Fizetési számlakivonat fejezet kiegészül egy új, 17.5 ponttal, valamint módosulnak 2. rész alábbi pontjai:

HIRDETMÉNY. 1. rész XVII. Fizetési számlakivonat fejezet kiegészül egy új, 17.5 ponttal, valamint módosulnak 2. rész alábbi pontjai: HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész XVII. Fizetési

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KINCSTÁRI KÁRTYAFORGALOMRÓL BUDAPEST 2015. T a r t a l o m Értelmező rendelkezések:... 2 1. A Kincstári kártyarendszer általános szabályai... 3 2. Kincstári kártya

Részletesebben