Mindennapi okiratunkat add meg nekünk ma!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "21.5.1. Mindennapi okiratunkat add meg nekünk ma!"

Átírás

1 21.5. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére és használatára vonatkozó szabályok a szeptember 1-től, ill től hatályos törvény alapján Mint a sajtóhírekből látható, az első kiadás 2010 őszi megjelenését követően a hatóságok nemigazán éltek a külföldi rendszámú járművek 1 belföldi használatának ellehetetlenítése érdekében az előző fejezetekben tárgyalt jogi lehetőségekkel. Az állam ehelyett újabb törvény megalkotásával próbálta meg visszaszorítani a "külföldirendszámipart". Ennek érdekében a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban Kkt.) 25/B. -ában 2011 szeptemberétől 2 tiltotta ezen járművek használatát. Ám ezen új szabály bizonyos esetekben sokkal inkább kitágította a korábbi használati lehetőségeket, mely révén feltehetőleg méginkább terjedt volna a külföldi rendszámhasználat, hiszen például a "kreatív" - 30 naponként "megújított" - papírozással könnyen kikerülhető lett volna. Ám a jogalkotás is észlelte a sajtóban azonnal megjelent, 30 napos kiskaput kihasználó azaz havi egyszer szükségessé váló - dokumentumgyártási lehetőséget, így ezt a Rogán Antal képviselő által a novemberi adótörvény szavazásakor benyújtott módosító indítvány 1 naposra csökkentette. Emiatt aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az külföldi rendszámú járművet az eddigi 30 nap helyett legfeljebb csak 1 napig használhat az országban és a külföldi üzembentartónak ehhez írásban is hozzá kell járulnia Mindennapi okiratunkat add meg nekünk ma! Ami azt jelenti, hogy a papírozóknak a dolga annyiban megnehezült, hogy naponta kell új használati hozzájárulást íratniuk/írniuk. Ez azoknak is igencsak megnehezíti a dolgát, akik offshore-cégük (nominee/névleges) igazgatójával íratnak maguknak egy meghatalmazást minden nap, nem sokkal éjfél után persze csak elméletileg -, hiszen be kell érniük pl. Budapestre reggel 8-9 óra körüli időben a kocsival mondjuk Liechtensteinből vagy Svájcból ami nem lenne egyszerű feladat... Akik Szlovákiából jönnek azoknak az igazgatója elég ha csak hajnalban kel föl minden nap, hogy aláírhasson Mindezek helyett persze úgy fognak születni a valóságban ezek a meghatalmazások, hogy (i) (ii) a névleges/nominee igazgató nevében aláírnak olvashatatlanul, vagy az ő aláírásához hasonló módon ami okirathamisítás, de amely aláírás valódiságát a közúti igazoltató rendőr nem tudja érdemben vitatni. a névleges/nominee igazgató által adott POA (Power of Attorney Teljeskörű Meghatalmazás) segítségével aláírja az autóvezető a gépjármű vezetésére szóló felhatalmazást a saját nevében, mint erre jogosult személy, mégpedig minden reggel, az elindulás előtt. Az igazoltató rendőr ismét csak nehezen vitathatja az aláírás érvényességét, ám az említett aláírás időpontjától és helyszínétől 1 Vegyük észre, hogy a törvény nem csak a személygépkocsikra vonatkozik, hanem a tehergépkocsikra, motorkerékpárokra, stb. is,hiszen a szerint: "közúti jármű: közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve az önjáró és vontatott munkagépet is); az egyes járműfajták meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban ( KRESZ) foglaltak az irányadók;" A KRESZ 1. sz. Függeléke részletezi a járművek fajtáit, de nincs értelme itt részleteznünk, mert abban minden - számunkra most lényeges - közlekedési eszköz beletartozik, annyira tág a fogalom. 2 Beiktatta: évi XCI. törvény 51.. Hatályos: IX. 1-től.

2 (iii) megteendő távolságokat igen, így a gyanút tisztázandó elég, ha az (i) és az (ii) esetben is bejelenti a NAV-nál az esetet, ahol a magánszemélynél és belföldi cégeinél értelemszerűen ez adóvizsgálatot von maga után azaz lényegében saját magát jelenti föl az adóalany a külföldi rendszámmal. Amely rendszámmal rövidlátóan pár millió forintot spórolt, de akár több tíz, vagy száz millióba is kerülhet majd a végén ez neki, a büntetőjogi következményekről (adócsalás, pénzmosás, akár bűnszervezetben elkövetve) még nem is beszélve. természetesen ha az (i) és az (ii) esetekben még szabályos is lenne az aláírás, a napi ismétlése ennek bőven kimerítené a rendeltetésszerű joggyakorlás tilalmát, azaz az adócsalás ekkor is megállapítható. Ahogyan kimerítené a színlelt szerződések/dokumentumok felhasználásának tilalmát, így okirathamisítás is megállapítható. Tehát úgy tűnik, a törvényalkotás most a jogban járatlanok számára is egyértelműen deklarálta azt az eddigi jogban is meglévő de a hatóságok által nemigazán ellenőrzött tiltást, amely korábban igen korlátozott használati lehetőséget biztosított a magyar illetőségű vezetőknek, mégpedig a fejezet végén látható táblázatunkban írtaknak megfelelően - lásd pl. a bécsi repülőtéri Hertztől a lakásáig használati mód szellemiségét. Ahogy említettük, a szabályok megszegésének gyanúja esetén a közúti ellenőrzést végző rendőrre van bízva a rendszámelvétel mérlegelése, amely eldöntéséhez a vezető által igazolásként felmutatott dokumentumok valódiságát és helytállóságát kellene megnyugtatóan ellenőriznie, ami irreális elvárás. Nézzük mi ennek az oka. A jogszabály külön vizsgálja az üzembentartó/tulajdonos, illetve a járművezető illetőségét. 1. Az üzembentartó illetősége A szeptember elsejétől csak magyar hatósági engedéllyel és forgalmi rendszámmal vehet részt a belföldi forgalomban az a jármű, melynek üzembentartója belföldi üzembentartónak minősül, azaz, akinek (amelynek) lakó, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyar Köztársaság területén van. A magánszemélyek esetében lakóhelyről és tartózkodási helyről szól a szöveg, ami nem feltétlenül esik egybe az állampolgársággal, sokkal inkább az adóilletőséggel. A vonatkozó Közúti közlekedésről szóló törvény szövege tehát így szól: "25/B. (1) A közúti forgalomban a 25/A. -ban meghatározott jármű a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben: vagy a) az üzembentartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minősül b) vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a) az üzembentartó olyan nem természetes személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi,

3 b) a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte. (3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során forgalombahelyezés kezdeményezésének minősül a jármű származásellenőrzési nyilvántartásba vétele is. Az (1) szakasz alapján magyar rendszámmal magyar illetőségűek közlekedhetnek a közúti forgalomban. Viszont külföldi rendszámmal is közlekedhet egy jármű, ha üzembentartója egy külföldön bejegyzett cég, amely a tevékenységét ténylegesen a bejegyzés (vagy külföldi telephelyének) országában végzi. Ez egy adóilletőségi elvárás (lenne), amelynek a Magyarországon futó külföldi rendszámú személygépkocsik legnagyobb része nem felel meg valójában - legyen ez a kocsi svájci, liechtensteini, szlovák, vagy német - hiszen a tényleges üzembentartó a magyar használója lesz a kocsinak - mégha a "papírozás" mást is mutat. Ám kérdés, hogy ennek a papírozásnak utánajár-e az adóhatóság majd, hiszen ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a svájci, liechtensteini, német és szlovák adóhatóságokkal is, s megkérdezni azt, hogy a cég vajon végez-e ott valódi tevékenységet. Svájc talán azt fogja mondani, hogy végez, (mivel ebből él), Liechtenstein talán azt mondja majd, hogy nem végez (mivel ott csak az offshore-okra van az adómentesség, így meg kell(ene) mondania, hogy ez egy ilyen státuszú cég). A németek azt fogják mondani, hogy a német bérbeadó cég - ami valójában legtöbbször magyar tulajdonban van - Németországban gépjárműbérbeadással foglalkozik, ahol könyvvezetés is folyik, adóbevallást is benyújtottak, (mégha minden lényegi tevékenységet a magyarországi kapcsolt vállalkozásánál is végeznek valójában), sőt még adót is fizettek valamennyit. És ha a magyar hatóságok nem akarnak mélyebbre ásni az ügyben, akkor ezzel az adóinformációval a vizsgálat vélhetően le is fog állni. De ha a német adóhatóságtól azt kérik ki, hogy a német bérbeadó cég dokumentumaiból küldje el a bérbevevő magyar illetőségűek listáját, és/vagy a fiktív lakcímbejelentésekre hivatkozva megkérik a nyomozókat, hogy néhány magyar származású, de német lakcímet felmutató vezető nevét ellenőrizzék le a német lakcímnyilvántartóban, s ezen személyek ottlakását is, mégpedig személyesen, a szomszédokat megkérdezve ahogy a német hatóságok ezt akkurátusan meg szokták tenni -, akkor bizony bajba kerülhetnek az ezen címeket szervezők és szerzők is, mert ez már nem egyszerű adóügy lesz. Mely "egyszerű" adóügy egyébként a németeket - ha nem volt német adókiesés amúgy nem nagyon érdekelné. A tömeges köz- és magánokirathamisításokat viszont nem szeretik, s még kevésbé a pénzmosást, ugyanis köztudomású, hogy ezen külföldi rendszámú bérelt kocsik bérleti díjait igen sokszor feketepénzből fizetik ki - lásd a "maffiózók" éttermi fedővállalkozásai előtt parkoló, lesötétített ablakú, "rokkantosított" "nagykocsijait". Ők értelemszerűen készpénzben fognak fizetni úgy, hogy pl. a magyar "képviselő" irodájába beküldik a havi bérleti díjat, amely díj majd valahogy eljut a német cég bankszámlájára De a jövőről szóló fantáziálást követően térjünk vissza a törvény szövegére, mégpedig a vezető adóilletőségét vizsgáló részre. 2. A járművezető illetősége A törvény szerint az üzembentartó illetősége mellett a vezető illetősége is vizsgálandó. Így ha a vezető belföldön lakóhellyel rendelkezik, akkor csak magyar rendszámú járművet vezethet (kivéve az EGT-s 3 flottaüzemeltető külföldi rendszámú személygépkocsijának bérletét lásd 3 EGT országok: az EU-országok, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland.

4 később, külön fejezetben). Ám van három - az alábbi, a), b), c) pontokban felsorolt - kivétel a magyar lakóhelyűek számára, így emiatt a jármű vezetője mégis közlekedhet külföldi rendszámú járművel, hiszen: "(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a járművezető a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van, (azaz életvitelszerűen külföldön él, melyet igazolnia kell majd, aminek körülményeit föntebb, az adóilletőségvizsgálatnál is jeleztük. Ehhez kapcsolódóan hivatkoznánk arra, hogy a hatóságok növekvő felderítési lehetőségeiről a 6.3. A vég kezdete: a tényleges üzleti tevékenység helyének feltárása c. fejezetben is értekeztünk. 4 ) 4 Az 6.3 fejezet 2010-es írásakor még lehetett ismert számunkra, hogy a Belügyminiszter 2011 novemberében benyújtotta törvényjavaslatát a Nemzeti Információs és Bűnügyi Elemzői Központ (NIBEK) megalakításáról, amely szervezet jogosítványai jóval szélesebb körű adatgyűjtést is lehetővé tesznek az állampolgárokról. A központ a szükséges adatokat hogy melyek ezek, azt a tervezet igen tágan határozza meg más szervezetektől közvetlen számítógépes kapcsolat útján szerzi be, s az információk lehívását az érintett meg sem akadályozhatja. A NIBEK információt igényelhet például a rendőrségtől, a polgári titkosszolgálatoktól, az adóhatóságtól, az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóságtól, a katasztrófavédelemtől, a büntetésvégrehajtástól, a bűnügyi-, a szabálysértési-, valamint a népesség-nyilvántartásból, a közlekedési hatóságtól, de még a kötelező biztosítások nyilvántartásából is. A központ a légi utasok listáját szintén megszerezheti, s azt akár öt évig megőrizheti. A figyelés persze nem újkeletű, hiszen a Wikileaks kémlistája szerint a Wikileaks SpyFlies csomagjához egy interaktív térkép is tartozik, ahol olyan, legálisan működő cégeket tüntettek fel, amelyek megfigyelési eszközöket vagy szolgáltatásokat értékesítenek. A cégek között a legnagyobb telekomcégek - Siemens, a Nokia, az Alcatel - ugyanúgy megtalálhatóak, mint a kisebbek, s akik olyan technológiát szállítanak, amely rögzíti például egy telefon minden billentyűleütését, vagy amely a számítógép előtt ülőről küld egy fotót a gép kameráján keresztül anélkül, hogy az ebből bármit észrevenne. A Wikileaks-vezető Assange az anyag sajtóbemutatóján nem nélkülözve a színpadiasságot fel is tette a kérdést: Kinél van iphone vagy Blackberry? Ki használ Gmailt? Majdnem mindenki?! Akkor önöket megfigyelik Nem mintha a más eszközöket használókat nem figyelnék/figyelhetnék meg, hiszen billentyűzetfigyelő, a telefon fizikai koordinátáinak követése, sms-olvasó, mint diagnosztikai szoftver képes egy sor olyan adatot begyűjteni, amit a készülék gazdája inkább megtartana magának. Egy amerikai cég ilyen kémprogramját 150 millió okostelefonra előre telepítették, szerintük minőségbiztosítási okokból. Így le lehet kérni, hogy milyen internetes oldalakon böngésztek a telefonnal, mire kerestek a Google-on, hozzá lehet férni azonosítókhoz és jelszavakhoz, a PayPal-fizetés adataihoz, vagy meg lehet nézni, milyen sms-eket küldött és fogadott a készülék, és természetesen azt is meg lehet mondani, hol található a készülék fizikailag. Nem probléma a szoftvernek lementeni a telefonkönyv adatbázisát, de a beszélgetéseket nyomon követését sem. A Spiegel megkeresésére a legtöbb nagy gyártó - HTC, Samsung, Apple - nem válaszolt. A Nokia visszajelzett, azt állítva, nem használja a CarrierIQ szoftverét. Egy chpwn nevű hacker szerint az iphone-okon megtalálható a CarrierIQ-szoftver egyik verziója, de alapbeállításként deaktiválva van. Ami feltehetőleg nem ok nélkül van telepítve, de hogy ki, mikor, mivel és honnan tudja aktiválni, arról nincs hír mpaign=newsletter2011_12_02&utm_content=normal Egy másik amerikai cég, a pennsylvaniai TruePosition geolokációs technológiát kínál. Tudatosan maradnak a háttérben, de ők a világ legfontosabb geolokációs cége, és jelszavuk szerint Egy biztonságosabb világért küzdenek. A TruePosition tevékenysége a "location intelligence" kifejezésből rövidített LOCINT technológia, mely nemcsak a hírszerzés vagy a bűnüldöző szervek számára elérhető és bármilyen védeni vágyott infrastruktúra köré láthatatlan digitális falat képes húzni. Egy kőolaj-finomító, vagy egy atomerőmű esetében például a figyelőrendszer adatbázisában szerepel mindazok telefonszáma, akik jogosultak belépni. Ha valaki jogosulatlan/idegen mobillal lépne be a területre, a telefonja lebuktatja. m_medium=scarabflyer_related&utm_campaign=hvg.hu

5 b) a járművet egy 5 napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az üzembentartó a jármű birtokbaadása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult, (a napi aláírás-szükségesség miatt ez nemigazán alkalmazható kibúvó, vagy igen kockázatos ahogyan a fejezet elejénél említettük, így ezen opciót nem tárgyaljuk tovább) c) a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja. (5) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását az ellenőrzés során a jármű üzembentartója, valamint a jármű vezetője közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni." 6 Úgy tűnik, ezen szabályozás megkerüléséhez nem kellene más az a) és a c) pontokat figyelembevéve, mint egy szlovák, svájci, német, stb. bejelentett lakcím, s a kocsi 365 napon keresztül (azaz minden rendőri ellenőrzéskor/feljelentéskor) legálisan Magyarországon használható válik, mivel ehhez vagy 1) egy külföldi lakcímbejelentkezés kell, 7 vagy 2) egy munkaszerződés arról, hogy a vezető a magyar lakcíme és a külföldi cég székhelye között munkábajáráshoz használja a kocsit. Ez utóbbi életszerűen leginkább a szlovák rendszámmal ügyeskedőknek lehet releváns, mivel a szlovák határ közeli magyar településekre bejelentkezett magyaroknál hihető. De ha ez a bejelentkezés papíron történik csak meg, egy ezen határtól távol lévő magyar város rendőre ekkor sem veheti le a rendszámot, hiszen nem tiltható meg a komáromi lakcíműek számára, hogy az ország távolabbi településére is utazhassanak valamiért a szlovák rendszámú kocsijukkal, melynek az üzemeltetője pl. a szlovák Komarnoban van bejegyezve, s ez a cég alkalmazza a magyar Komáromba - vagy egy más, nem túl távoli magyar helységbe - bejelentkezett lakost. A svájci, liechtensteini offshore-ok tulajdonában lévő kocsiknál viszont ez nem életszerű munkábajárás, így a rendőr valószínűleg feljelentéssel fog élni. Persze a től ez 30 nap volt, de 2012-től egy napra módosult. 6 A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkezőjének bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, feltéve, ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító az okiratot előttük írta alá, vagy az aláírást magáénak ismerte el (az aláírás mellett a tanúk lakcímét is fel kell tüntetni); a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróság vagy közjegyző által hitelesítve van; a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták. ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. Az okirat teljes bizonyító erejének az a jogi jelentősége, hogy a bíróság nem mérlegeli és az ellenfél sikeres ellenbizonyításáig nem is vizsgálja az okirati bizonyíték valóságtartalmát. Közokirat Bíróság, közjegyző (közjegyzői okirat) vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv által az ügykörén belül, megszabott alakban kiállított, papíralapú vagy elektronikus okirat. (Például személyi igazolvány) A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, az okiratba foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módja. Az okirati fajták közül egyedül a közokirat számít feltétlenül és teljes mértékben bizonyítéknak a benne foglaltakra nézve. 7 Ezen lakcím valódiságát a hatóságok leellenőrizhetik majd, ahogyan a Szlovák fantomcégek és fantomlakcímek című fejezetben részletesen tárgyaltuk.

6 határközeli szlovák megoldás is elbukik akkor, ha a hatóság elkezdené alkalmazni ezen vezetők megfigyelésére az említett technikai eszközöket Külföldi rendszámú személygépkocsi bérlése külföldi flottaüzemeltetőtől A közúti közlekedésről szóló törvény november 30-tól érvényes módosítása 8 szerint a belföldi illetőségű magánszemély is vezethet 1 napon túli időtartamban külföldi rendszámú személygépkocsit, ha annak tulajdonosa EGT országban bejegyzett olyan flottaüzemeltető, aki a regisztrációs adót ezen személygépkocsi után megfizeti. 9 Más külföldi rendszámú járműkategóriára ez a lehetőség nem vonatkozik, csak a személygépkocsira! 8 A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény (a továbbiakban Rega. tv.) 1. (1) bekezdése helyett a következő rendelkezés lesz érvényes 2012-től: 1. (1) E törvény rendelkezései alapján regisztrációs adót (a továbbiakban: adó) kell fizetni a Magyarország területén (a továbbiakban: belföld) forgalomba helyezendő személygépkocsi és lakóautó (a továbbiakban: személygépkocsi), valamint motorkerékpár (a továbbiakban a személygépkocsi és a motorkerékpár együtt: gépjármű) után, továbbá a gépjárműflotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása esetén. 9 A Rega. tv. 3. -a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Adókötelezettséget keletkeztet a flotta-üzemeltető személygépkocsijának belföldi illetőségű személy részére történő bérbeadása. A Rega. tv. a 16. -t követően a következő alcímmel és 16/A. -sal egészül ki: Gépjárműflotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi adókötelezettsége 16/A. (1) A gépjárműflotta-üzemeltetőt a belföldi illetőségű személynek, szervezetnek 1 napon túli időtartamra bérbe adott személygépkocsija után a Melléklet III. rész szerinti adófizetési kötelezettség terheli. (2) Az adózó azt, hogy gépjárműflotta-üzemeltetőnek minősül a tulajdonában álló vagy üzembentartói jogával érintett személygépkocsi honossága szerint illetékes járműnyilvántartó, cégnyilvántartó hatóság és az árbevétel megoszlására vonatkozóan könyvvizsgáló által kiadott hiteles magyar fordítású igazolás bemutatásával tanúsítja. (3) Az adózó a (2) bekezdés szerinti feltételek teljesülését adókötelezettségének adóévi első ízben való keletkezését követő, míg a személygépkocsi bérbeadási szerződését annak megkötésétől számított 15 napon belül nyújtja be a vámhatósághoz. Az adót a vámhatóság a bérleti szerződés benyújtását követő 3 munkanapon belül határozattal állapítja meg a gépjárműflotta-üzemeltető terhére. (4) A vámhatóság az adó megfizetéséről a személygépkocsi rendszámát, alvázszámát, valamint a bérbeadó és bérlő adatait tartalmazó a közúti közlekedésről szóló törvény 20. -ának (4) bekezdése szerinti bírság alól mentesítő igazolást ad ki az adó megfizetését követő 3 munkanapon belül, melyet a rendőrhatóság részére is továbbít.

7 A flottaüzemeltetők által fizetendő adótételek a használatba adás hónapjait tekintve a következőképpen alakulnak a Rega tv. Mellékletének III. része alapján: I. A személygépkocsi Magyarországon való közlekedésének megkezdése és a bérleti szerződésből hátralévő időtartam közötti hónapok száma II. Fizetendő adó a Melléklet I. és II. része szerint számított adó százalékában 2-ig A gépjárműflotta-üzemeltetőnek az Európai Gazdasági Térségben (EGT) kell székhellyel bírnia, és az év első napján legalább 100 darab, külföldi hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsinak kell a tulajdonában lennie. További feltétel, hogy az árbevétele 75 százalékának gépjármű bérbe- vagy lízingbeadásából kell származnia 10. Ez lényegében a magyar piacon német rendszámú autók bérbeadásával foglalkozó, de egy magyar tulajdonú cégcsoportra szabott kivételezettség, mely a hatékony lobbinak köszönhetően a novemberi adócsomag részeként lett beterjesztve és elfogadva. A konkurensek szerint a cég ezzel két legyet ütött egy csapással: legalizáltatta korábbi illegális gyakorlatát, valamint a furcsa darabszámmeghatározással a kisebb hasonló - pl. szintén magyar-német konkurenseitől is megszabadult, így azok a versenysemlegességet sértő hátrányos megkülönböztetés miatt bepanaszolni tervezik az államot - mint jogalkotót - az Európai Bizottságnál Tehát a regisztrációs adót most már félreérthetetlenül meg kell fizetni az ilyen, EGT-s flottaüzemeltetők személygépkocsijai után, s ekkor belföldi illetőségű személy is vezetheti az ilyen, külföldi rendszámmal ellátott személygépkocsit - időkorlát nélkül. Megjegyzendő, hogy a nem-flottásokra vonatkozó, általános regisztrációs adó mértékét is csökkentette a törvényhozás 2012-től, ami méltányolandó cselekedet, bár legjobb az eltörlése lett volna. 10 A Rega. tv. 2. -a a következő 14.,15. ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 14. elektronikus eljárás: a vámhatóság által üzemeltetett informatikai rendszeren vagy a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (ügyfélkapun) keresztül kezdeményezett, az adó megállapítására irányuló elsőfokú adóigazgatási eljárás. 15. gépjárműflotta-üzemeltető: az az Európai Gazdasági Térségben székhellyel rendelkező, gépjárműbérbeadással foglalkozó személy, szervezet, amely tárgyév január 1-jén legalább 100 darab, külföldi hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsi tulajdonosa, üzembentartója és a bérbeadást megelőző utolsó lezárt üzleti éve árbevételének legalább 75% -a gépjármű bérbeadásból, lízingbeadásból származik. Az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCVI. törvény 46. -ában az adózó e törvény kihirdetése napjától szövegrész helyébe az adózó, vagy ha az adóalany székhelye, állandó telephelye vagy lakóhelye,illetve szokásos tartózkodási helye külföldön van, az adózó, vagy az adó alanya által az adókötelezettség teljesítése érdekében megbízott belföldön lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező üzembentartó vagy, az Art.-ban meghatározott pénzügyi képviselő november 1-jétől szöveg lép.

8 Regisztrációs-adótételek személygépkocsik esetén 2012-től A személygépkocsi műszaki tulajdonságai 1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 2. Otto-motoros személygépkocsi cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi cm3-ig Adótétel [A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint] 11-nél jobb nél rosszabb Otto-motoros személygépkocsi cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi cm3-ig 4. Otto-motoros személygépkocsi cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi cm3-ig 5. Otto-motoros személygépkocsi cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi cm3-ig 6. Otto-motoros személygépkocsi cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi cm3-ig 7. Otto-motoros személygépkocsi 2500 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3000 cm3 felett 8. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5 számú mellékletének II. pontja szerinti 5. környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású kizárólag elektromos úton tölthető személygépkocsi A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5. környezetvédelmi osztályba tartozó hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású, illetőleg a 8. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi Mindezeknek köszönhetően talán észlelhető eredmény várható a külföldi rendszámmal elkövetett adócsalás visszaszorulásában, hiszen kevésbé lesz értelme csalni, és a kockázat is jóval nagyobb az egyértelműbb szabályozás és a felhatalmazott közúti rendőri ellenőrzés miatt. Az új szabályozás megjelenése után a témában egyébként csak ügyvédi irodák által közölt téves útmutatások és ötletelések születtek, 11 hivatalos útmutató ezen sorok írásáig november végéig - nem készült, de egy szakmai összefoglaló cikk igen, mégpedig az 11 Adókategória

9 Önadózó újságban. 12 Ebben a szabályok alkalmazását néhány gyakorlati példán keresztül is megpróbálta az újság bemutatni, melyet idézünk. Szokás szerint dőlt betűvel az idézet, s álló betűvel a megjegyzésünk olvasható. 1. példa: "Osztrák lakóhellyel rendelkező magánszemély kizárólag osztrák székhellyel rendelkező gazdasági társaságtól bérelt osztrák rendszámú autóval Magyarországon közlekedik. Ebben az esetben a személygépkocsi üzemben tartója nem minősül belföldinek, illetve vezetője sem rendelkezik belföldi lakóhellyel, ezért a külföldi rendszámú gépjármű használata jogszerű. A jogszerű használatot a vezető a bérleti szerződéssel, a forgalmi engedéllyel, illetve (osztrák) személyi igazolványával bizonyíthatja." Természetesen csak maximum 183 napig évente. Ám ennek ellenőrzésére az állam "csak úgy" nem fog nyomozati úton beszerezhető információkat (mobiltelefon cellainformációja, bankkártyahasználat, stb.) gyűjtögetni, így önmagában ezen határidő túllépésével nem fog lebukni az adóalany. 2. példa Egy magyar székhellyel rendelkező gazdasági társaság (külföldi telephelye nincs) Magyarországon lakóhellyel rendelkező ügyvezető igazgatója részére szlovák székhelyű gazdasági társaságtól 2 évre szlovák rendszámú személygépkocsit bérel. Tekintettel arra, hogy a tulajdonos (üzemben tartó) szlovák, így nincs belföldi üzemben tartó, ezért az első feltétel alapján a külföldi rendszámú gépjárművet az ügyvezető igazgató jogszerűen használhatná. 13 Ugyanakkor a vezető személyének vizsgálata során megállapítható, hogy a külföldi rendszámú gépjármű vezetője Magyarországon lakóhellyel rendelkezik. Mivel a vezető rendelkezik Magyarországon lakóhellyel, ezért a bérelt gépjárművet külföldi rendszámmal (a kivételi szabály alapján) maximum a gépjármű birtokbaadásától számított 30 napig használhatja. A cikk az 1 napos módosító korlátozás előtt született, így a 30 napot 1 nappal kell behelyettesítenünk. 3. példa "Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személy Németországban munkát vállal. A német vállalkozás egy német forgalmi rendszámú személygépkocsit biztosít munkavégzéséhez. A járművel a magánszemély Magyarországra hazautazik." Amennyiben a magánszemély a közúti ellenőrzés során írásban igazolja, hogy szokásos tartózkodási helye külföld, illetve hogy a gépkocsit külföldi munkavégzésre, munkábajáráshoz használja, akkor jogszerű a külföldi rendszám használata." A törvény 4. bek c) pontja alapján a kocsi németországi munkavégzés keretében lenne használandó csak, hiszen: 12 Külföldi rendszámú gépjárművek belföldi használatának feltételei. 2011/10. szám, p Ha nem vennénk figyelembe a más, vonatkozó törvényhelyeket, melyeket a 21. fejezetben részleteztünk - lásd különösen az összefoglaló táblázatot erről a fejezet végén.

10 c) a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja (a vezetője). A példabeli igazolás szerint a Magyarországra való "hazautazás" helyes megfogalmazás, de a példa magyarázatában szereplő "munkábajáráshoz használt" indokolás már nem, mivel nem életszerű, hogy naponta megtenné valaki a két ország közötti utat. Ez az említett Komarno/Komárom - azaz a "közeli" szlovák - viszonylatban hihető munkábajárást jelenthet csak - ahogyan korábban részleteztük. A cikk példái után nézzük meg azt, hogyha valakinél az igazoltató rendőr szabálytalan használatot vélelmez, akkor milyen eljárásra lehet számíthat: 6) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak megsértéséről a jármű hatósági engedélyében feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó adatok, valamint a jármű azonosító- és műszaki adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is." Az eljárási szabályok a 138/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet 3. fejezetében folytatódnak "A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések" cím alatt. 3. (1) Ha a közúti, illetve telephelyi ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a közúti közlekedésről szóló évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) meghatározott, a külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó sajátos szabályok szerint a jármű jogellenes használatára került sor, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni és azt az elvétel okának megjelölésével együtt 8 napon belül meg kell küldeni a jármű belföldi üzemben tartója vagy a járművezető lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. (2) A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdés alapján megküldött hatósági engedélyt, jelzést határozattal bevonja. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, hogy amennyiben a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi. (3) Amennyiben a jármű üzemben tartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel történő közlekedés Kkt.-ben foglaltak szerinti jogszerűségét, a külföldi hatósági engedély és jelzés visszaadásával egyidejűleg a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni."

11 Ha viszont a külföldi rendszámú jármű szabálytalan használatát fogja a hatóság megállapítani, akkor az üzembentartó az alábbi bírsággal sújtandó. A bírság összege december 31 -ig (Ft) A bírság összege január 1-jétől (Ft) Természetes személy Egyéb esetben Természetes személy Egyéb esetben 2000 cm 3 vagy az alatti személygépkocsi esetében cm 3 feletti személygépkocsi esetében Egyéb jármű (tehergépkocsi, motorkerékpár, stb.) esetében évi I. törvény a közúti közlekedésről a büntetési tételeket kategóriánként ismerteti: 20. (1) Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban l) a magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek a külföldi hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó rendelkezések megsértői bírság fizetésére kötelezhetők. (4) Az (1) bekezdés a) j) és l) pontjában foglalt valamely rendelkezés megsértőjével szemben ide nem értve a regisztrációs adóról szóló törvény szerinti gépjárműflotta-üzemeltetőtől bérbe vett személygépkocsi bérlőjét, vezetőjét, ha a személygépkocsi után a regisztrációs adót megfizették, s ezt a személygépkocsi vezetője a vámhatóság által kiállított igazolás bemutatásával bizonyítja forinttól forintig, a k) pontban foglalt esetben forinttól forintig terjedő bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabandó bírságok, valamint a több jogsértő cselekmény vagy mulasztás esetén az ugyanabban az eljárásban kiszabható bírság maximális összegét külön jogszabály állapítja meg. Nincs helye bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta két év eltelt (elévülés). 25/B (4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a járművezető] b) a járművet egy napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az üzembentartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult, Mentesülés kedvezményes honosítással 2011 végéig évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 46. -a biztosít egyfajta autóamnesztialehetőséget a külföldi kocsijukat belföldiesíteni szándékozóknak, mégpedig 50%-os regisztrációsadó-kedvezménnyel. Ám ez a kedvezményes adómérték jóval kedvezőtlenebb volt 2011 végéig, mint a 2012-től érvényes jelentősen csökkentett mértékű, ám ez csak 2011 novemberében vált ismertté. Így ezzel már november után senki sem fog élni

12 feltehetőleg, hanem megvárja a januárt, de ha valaki mégis próbálkozna, akkor a törvényszöveg szerint: "A Rega tv. szerint egyébként fizetendő regisztrációs adó 50%-át nem kell megfizetni azon, külföldi forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű után, amely június 15-én az adózó tulajdonában állt, feltéve, hogy a regisztrációs adómegállapítási eljárást az adózó e törvény kihirdetése napjától december 31-ig terjedő időszakban kezdeményezi." Sajnos a "tulajdonában volt" kitételt szó szerint vevő "amnesztiázók" jogbizonytalanságban vannak, hiszen a legritkább esetben van a magánszemély nevén külföldi rendszámú kocsi, ugyanis ez leginkább (offshore) cégnéven szerepel. Ezen tulajdonigazolási probléma feloldására a törvényalkotás útmutatót nem adott. 14 És akkor még nem beszéltük a - legtöbbször német - bérelt kocsik esetéről, ahol a tulajdonjog méginkább problematikus egy bérlési folyamat közepette. Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az 1 napos használati korláttal és a regisztrációs adó csökkentésével egy relatíve hatékonynak tekinthető szabályozás született, bár a korábbi - és ma is érvényes - törvényekben EU-konform módon régóta szerepelt a tiltás, ahogyan a 21. fejezet korábbi alfejezeteiben láthattuk. A belföldi illetőséggel rendelkezőknek viszont ezentúl bármeddig van lehetőségük ilyen személygépkocsikat bérelni, ha a "bizonyos" feltételeket teljesíteni tudó külföldi flottabérbeadótól bérelnek kocsit, aki a regadót majd a használati hónapok alapján, részletekben fizeti meg. A svájci, liechtensteini offshore-cégtulajdonosok a kocsijaikat viszont már deklaráltan nem használhatják ezentúl (ahogy eddig is illegálisan tették), hiszen a külföldi cégcímre, mint "munkábajárásra fenntartott" lehetőséget nem tudják életszerűen kihasználni/igazolni. Így ők és a szlovák - hasonlóan fantom - cégek tulajdonosai sokkal inkább kockáztatják az egész cégstruktúrájuk adóvizsgálatát a rendszámmal, mert a közúti ellenőrzést végző rendőr - a helyszíni dilemmáját feloldandó - feljelentheti a vezetőt, mondván: döntsön majd a szakhatósági vizsgálat. Ám valószínűleg ez hiányzik legkevésbé ezen fantomcégek tulajdonosainak Mindezek miatt érdemes "kiszállni" a külföldi rendszámú személygépkocsikból, s a mostani csökkentett adótétel mellett belföldiesíteni. Végül érdemes felhívnunk a figyelmet arra is, hogy az új törvény lényegi újdonságának tekinthetjük a bizonyítási teher egyértelműen kimondott megfordulását is. Bár a korábbi szabályozásban is az adóalanynak kellett volna bizonyítania azt, hogy ő jogszerűen használja - az adók megkerülésével - a külföldi rendszámú kocsit, de ezt a hatóságok nem így látták, és ezért nem is alkalmazták. Annak ellenére, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás elve az Artban szerepel - ahogyan az Adó-Szentháromság fejezetben bemutattuk - s amely elvet az Alkotmánybíróság alkotmányosnak talált lásd erről a 9.4. fejezetet. 14 Az amnesztia technikai lebonyolításában ugyanakkor vannak akik segítenek a próbálkozóknak:

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

12. számú melléklet a évi... törvényhez Adókategória I. Az adó összege személygépkocsik esetén A személygépkocsi műszaki tulajdonságai II. Az ad

12. számú melléklet a évi... törvényhez Adókategória I. Az adó összege személygépkocsik esetén A személygépkocsi műszaki tulajdonságai II. Az ad (román szám. rs~gággytálés hliatala Érkezett ; 2005 0 KT 19. Költségvetési és pénzügyi bizottság T/l7547/... sz. Dr. Szili Katalin asszonynak Az Országgyűlés Elnökének Helyben Bizottsági módosító iavaslat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e

Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e 1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestületének 9/2004.(IV.30.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május 31.) * Kihirdetve: 2004. április

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről

Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről Közlekedési Felügyelőség Vezetô Tájékoztatás a közúti gépjárművek környezetvédelmi tulajdonságának jelöléséről A környezetvédelmi felülvizsgálat szabályait a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 1033 Budapest, Mozaik utca 7. Telefon: 453-2618 ugyfelszolgalat@obkf.hu Fax: 453-2619 FELJEGYZÉS a közigazgatási bírságolással kapcsolatban A közúti közlekedésről

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VI.28.) rendelete a helyi iparűzési adóról A Bakonyszentkirály Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ

SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ SEGÉDLET AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL SZÓLÓ NYILATKOZATHOZ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján, gazdálkodó szervezet esetében Átláthatósággal kapcsolatos

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE. a helyi építményadóról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2008. (XI.27.) RENDELETE a helyi építményadóról Az önkormányzatoknak a települési sajátosságokra tekintettel, eltérő mértékű források szükségesek

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya

GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya Gépjárműadó alanya GÉPJÁRMŰADÓ Az adó tárgya a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Vázlat Az okiratok fajtái Az orvosi bélyegző Alkalmassági vélemény A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény Gépjárművezetők egészségi alkalmassága

Vázlat Az okiratok fajtái Az orvosi bélyegző Alkalmassági vélemény A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény Gépjárművezetők egészségi alkalmassága Vázlat Az okiratok fajtái Az orvosi bélyegző Alkalmassági vélemény A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény Gépjárművezetők egészségi alkalmassága Kedvtelési célú vízijárművek Gépkezelők Szakvélemények

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség

Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról. Az adókötelezettség Hidegkút Község Önkormányzatának 3/2003. ( IV. 15. Ör. 9 számú rendelete az építményadóról Hidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1990. évi C. törvény 1. -ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. *

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) október 10. * A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (kilencedik tanács) 2013. október 10. * Előzetes döntéshozatal iránti kérelem EUMSZ 45. cikk Munkavállalók szabad mozgása Olyan nemzeti szabályozás, amely a külföldi rendszámú gépjármű

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

1 / :33

1 / :33 1 / 5 2012.01.09. 19:33 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS

BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS Szatymaz Községi Önkormányzat 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/583560, Fax: 62/283311 BEJELENTKEZÉS / ADATMÓDOSÍTÁS (állandó, ideiglenes jellegű helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) I. A vállalkozás

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

a) az adó különös szabályok szerinti megállapítása alá tartozó gépjárművel azonos gyártmányú, típusú, változatú és kivitelű gépjármű, amelyet az adó k

a) az adó különös szabályok szerinti megállapítása alá tartozó gépjárművel azonos gyártmányú, típusú, változatú és kivitelű gépjármű, amelyet az adó k 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 1 Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére a környezetvédelem

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

17/2003. (XII.01.) RENDELETE. A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK 1 JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2003. (XII.01.) RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL /egységes szerkezetben/ Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I.

Zalalövő Város Önkormányzatának. 17/2003./XII.04./sz. rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ I. Zalalövő Város Önkormányzatának 17/2003./XII.04./sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990.

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet. az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról. Díjfizetési kötelezettség 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. e) pontja

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2003. évi CX. törvény 1 a regisztrációs adóról

2003. évi CX. törvény 1 a regisztrációs adóról 2003. évi CX. törvény 1 a regisztrációs adóról Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére a környezetvédelem

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben