E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog"

Átírás

1 E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6. Analiza vaje 7. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo vaje 8. Stroški vaje 9. Stiki z javnostmi

2 V skladu s pogodbo o izvajanju čezmejnega projekta»rešujmo skupaj«v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska , na podlagi 1. odst. 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami UPB 1(UL RS, štev. 51/2006), 36. čl. Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota (UL RS, št. 1/2008) ter 1. alinee 1. odstavka 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota UPB(UL RS, štev. 23/2007) izdajam naslednji S K L E P 1. Dne se izvede vaja reševanja na vodi na gramoznici v Krogu. 2. Aktivnosti in njihovo izvajanje so določene v elaboratu vaje. 3. V vaji reševanja na vodi bodo sodelovali: OŠCZ MO MS GZ MO MS z izbranimi PGD Gasilstvo Szombathely Potapljaško društvo Murska Sobota Razvojni center Murska Sobota Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš Vodstvo PGD Öryszentpeter, Bajaszenjy in Szentgotthárd (Monošter) 4. Priprave za izvedbo vaje reševanje na vodi vodi in usklajuje Poveljnik Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota g. Franc OLAJ v sodelovanju z Vodjem projekta»rešujmo skupaj«in Poveljnikom Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota Stanislav-om WOLF-om in odgovornimi v ostalih sodelujočih subjektih. 5. Vsi sodelujoči v pripravah in na usposabljanju morajo upoštevati vse predpisane varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in preprečevanje poškodb sodelujočih, objektov in opreme. 6. Vaja se izvaja v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju ESRR številka /2012/18 z dne Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov, 5% financira vsak sodelujoči partner sam. 7. Po izvedeni vaji reševanja na vodi mora biti izdelana analiza vaje v roku 30 dni po izvedbi vaje. Številka: / Datum: Župan Mestne občine Murska Sobota Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

3 2. Cilji vaje Na območju izvajanja projekta»rešujmo skupaj«je večje število vodnih teles od gramoznic, potokov in rek. Vsi navedeni objekti ogrožajo ljudi in njihovo premoženje tako ob poplavah kot z vidika nevarnosti utopitev ob uporabi je potrebno zagotoviti pogoje za preprečevanje ali zmanjšanje nevarnosti za ljudi in njihovo premoženje. Tako partnerji v projektu zagotavljajo opremo za reševanje ob nesrečah ter usposabljanje reševalcev za reševanje na vodi. Cilj vaje je preveriti sposobnost reševalcev za nudenje pomoči ogroženih ob nesreči na vodi in ob poplavah ter nudenje pomoči reševalcem iz vode ob nesrečah in utopitvah. 3. Oblike in metode usposabljanja Usposabljanje bo vključevalo teoretično pripravo postopkov reševanja na vodi ter zagotavljanja varnosti sodelujočih in opazovalcev. Tako bodo vsi sodelujoči seznanjeni z njihovimi nalogami in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti ob izvajanju usposabljanja. V praktičnem izvajanju usposabljanja bo izveden pregled opreme namenjene reševanju na vodi in tudi pregled opreme prisotnih reševalcev iz vode (potapljačev PD Murska Sobota), ki bodo zagotavljali varnost za prisotne na vaji. Naslednja naloga pa bo praktično preverjanje opreme in osebja za izvajanja aktivnosti reševanja na vodi v skladu z izdelanim načrtom in postopki za izvedbo vaje. Priloga 1 4. Udeleženci Udeleženci vaje bodo razdeljeni na izvajalce, podporo in opazovalce. Kot neposredni izvajalci vajo bodo člani OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota za vodenje aktivnosti. Posebno vlogo bo imel Poveljnik GZ Mestne občine Murska Sobota, ki bo pripravljal, usmerjal in nadziral delovanje sodelujočih gasilskih enot GZ Mestne občine Murska Sobota in gasilske enote iz Szombathelyja. Poveljnik CZ Mestne občine Murska Sobota bo usklajeval delovanje potapljačev v povezavi s Poveljnikom GZ Mestne občine Murska Sobota. Člani Potapljaškega društva Murska Sobota bodo zagotavljali varnost ob praktičnem izvajanju vaje. Potaplajči so odgovorni Poveljniku CZ Mestne občine Murska Sobota. Tretja skupina prisotnih (Razvojni center Murska Sobota, Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš, vodstvo PGD Öryszentpeter, Bajaszenjy in Szentgotthárd (Monošter)) pa bodo vključeni kot gostje in opazovalci na vaji.

4 5. Trajanje usposabljanja Usposabljanje bo izvedeno dne v času med uro in uro. V samo usposabljanje pa se bo vštel tudi čas priprav in usklajevanj postopkov za izvedbo vaje. 6. Analiza vaje Prva analiza vaje bo izvedena ob zaključku vaje. Končna pisna analiza pa se bo izvedla v enem od 30. dni po izvedbi vaje. 7. Stroški vaje Vaja se izvaja v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju ESRR številka /2012/18 z dne Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov, 5% financira vsak sodelujoči partner sam. 8. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo vaje Za izvajanje aktivnosti sodelujoče enote in službe zagotavljajo materialno-tehnična sredstva v skladu z merili za organiziranje in opremljanje sil zaščite in reševanja. O uporabi teh sredstev pa bo odločil odgovorni vodja usposabljanja tako, da lahko določi opremo na kateri se bo usposabljanje izvajalo. 9. Stiki z javnostmi Ogled vaje je omogočen vsem zainteresiranim javnostim v okvirih, ki jih določi vodstvo vaje zaradi zagotavljanja varnosti izvajalcev vaje kot tudi opazovalcev. Številka: / Datum: Pripravil Vodja projekta Rešujmo skupaj Stanislav WOLF Sprejel Župan Mestne občine Murska Sobota Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

5 GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA Cankarjeva 75, p.p. 60 Tel.: (02) , GSM: MURSKA SOBOTA Štev: 25/2013-4/RS Datum: OPERATIVNO TAKTIČNI NAČRT GASILSKIH IN DRUGIH ENOT NA VODI VAJA REŠEVANJE NA VODI PO SKLEPU ŽUPANA MESTNE OBČINE M. SOBOTA, KI SE BO IZVAJALA DNE , OB URI NA GRAMOZNICI V KROGU, SE V VAJO VKLJUČUJEJO GE V GZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, GASILCI MESTA SZOMBATHELYA NA MADŽARSKEM, ŠTAB CZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, TER POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA. NA VAJI SODELUJEJO GE GZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, KI MEJIJO NA REKO,, MURO,, IN IMAJO REŠEVALNO OPREMO ZA TOVRSTNO REŠEVANJE, TER OSREDNJA GE PGD M. SOBOTA. VSE NAVEDENE GE BODO AKTIVIRANE PREKO RECO OZPOSTAVA M. SOBOTA, PRAV TAKO TUDI POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA. OPERATIVNE SPOSOBNOSTI: PGD MURSKA SOBOTA: - 1X VOZILO ZA PREVOZ ČOLNA - 1X ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD KROG: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD BAKOVCI: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD SATAHOVCI: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA: - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE NA VODI - ZADOSTNO ŠTEVILO ČLANOV ZA REŠEVANJE

6 GASILCI SZOMBATHELYA: - 1X KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE NA VODI - 6X OPERATIVCI RAZDELITEV NALOG NA VAJI: VSI SODELUJOČI NA VAJI OB PRIHODU NA VADBIŠČE RAZPOREDIJO SVOJO OPREMO, KATERA BO PREGLEDANA. PO KONČANEM DELU, BODO GE IZVEDLE VESLANJE NA VODI, NA DOLOČENI RAZDALJI. NAMEN IZVAJANJA TE NALOGE JE, DA SE UGOTOVI FIZIČNA, TER PRAKTIČNA SPOSOBNOST V DANIH RAZMERAH PRI REŠEVANJU NA VODI. GE BODO DOBILE NAVODILA S STRANI VODJE VAJE NA KRAJU SAMEM. ZA VARNOST NA VODI BODO POSKRBELI ČLANI POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA M. SOBOTA, TER GE PGD M. SOBOTA. ALARMIRANJE GE: VSE GE BODO AKTIVIRANE PREKO RECO IZPOSTAVA M. SOBOTA. ZVEZE NA SAMI VAJI SE BODO VODILE PREKO ROČNIH RADIJSKIH POSTAJ, NA DODELJENEM DELOVNEM KANALU. ZAVAROVANJE VADBIŠČA: ZA ZAVAROVANJE VADBIŠČA BO ODGOVORNO PGD KROG, KAKOR TUDI ZA OSTALA MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA NA VADBIŠČU. VSE GE IN SODELUJOČI MORAJO IZPOLNITI SEZNAM SODELUJOČIH NA USPOSABLJANJU VAJI. ZA VODENJE SEZNAMA STA ODGOVORNA TAJNIK GZ MOMS, TER ČLAN ŠTABA CZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA. VSI SODELUJOČI SE NA KONCU RAVNAJO PO NAVODILU VODJE VAJE. NA KONCU SE IZVEDE KRATKA ANALIZA ZA VSE SODELUJOČE. PODROBNA ANALIZA SE PA OPRAVI V ROKU 30 DNI. POVELJNIK GZ MO M. SOBOTA FRANC OLAJ

7 Za leto 2014 so v okviru projekta»rešujmo skupaj«predvidene spodnje aktivnosti: Z.št. Odgovorni izvajalec Aktivnost 1. MO MS Izvedba razpisa za nabavo AL (avto lestev) 2. PD Murska Sobota 3. Gasilstvo Szombathelyja 4. Gasilstvo Szombathelyja 5. PD Murska Sobota Priprava in izvajanje aktivnosti v skladu s prijavnico Priprava dokumentacije in nabava opreme za cestno reševanje Reševanje z višin Kartiranje vodnega telesa stoječe vode v Sloveniji Sodelujoči pri izvedbi (soizvajalci) MU MO MS RC Murska Sobota PD MS RC Murska Sobota Gasilstvo Szombathely Gasilstvo Szombathelyja In VATI? PGD Murska Sobota PD Murska Sobota Potapljači pri gasilstvu Szombathelyja 6. GZ MO MS Vaja cestno reševanje GZ MO MS Gasilstvo Szombathely 7. Potapljači pri Gasilstvu Szombathelyja 8. GZ MO Murska Sobota 9. Gasilstvo Szombathelyja Kartiranje vodnega telesa stoječih voda na madžarski strani GZ MO MS PD Murska Sobota Predvideni čas Najpozneje januar 2014 do izvedbe Po načrtu PD Po načrtu partnerja Maj junij 2014 Tekom leta v dogovoru z Gasilstvom Szombathelyja Marec-april 2014 Po dogovoru s potapljači PD MS September- Reševanje z višin Gasilstvo Szombathelyja oktober 2014 Požar v naravnem okolju GZ MO MS September oktober 2014

8 TERV a krogi bányatavon történő vízi mentési gyakorlat lebonyolításához A terv tartalma: 1. A gyakorlat végrehajtásáról szóló határozat 2. A gyakorlat céljai 3. A felkészítés formái és módszerei 4. Résztvevők 5. A felkészítés időtartama 6. A gyakorlat elemzése 7. A gyakorlat lebonyolításához szükséges anyagi-technikai eszközök biztosítása 8. A gyakorlat költségei 9. Kapcsolat a nyilvánossággal

9 A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Programhoz tartozó határon átnyúló Mentsünk együtt projekt lebonyolításáról szóló egyezménynek megfelelően, a Természeti és egyéb katasztrófák elhárításáról szóló törvény UPB 1 egységes szerkezetbe foglalt szövege (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2006 sz.) 98. cikkely 1. bekezdése, Muraszombat Városi Önkormányzata természeti és egyéb katasztrófák elhárításáról hozott rendelete (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1/2008. sz.) 36. cikkelye, valamint a Muraszombati Városi Önkormányzat Statútuma (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye,23/2007. sz.) 33. cikkelye 1. bekezdésének 1. pontja alapján meghozom a következő H A T Á R O Z A T O T december 4-én vízi mentési gyakorlatot tartunk a krogi bányatavon. 2. A tevékenységeket és ezek megvalósítási rendjét a gyakorlati terv tartalmazza. 3. A vízi mentési gyakorlat résztvevői az alábbiak lesznek: Muraszombat Városi Önkormányzat Polgári Védelmi Parancsnoksága (OŠCZ MO MS) Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége (GZ MO MS) a kiválasztott önkéntes tűzoltóegyletekkel együttműködve Szombathelyi Tűzoltóság A muraszombati búvár egyesület Muraszombati Fejlesztési Központ - Moravske Toplice és Hodos tűzoltószövetségének vezetősége Őriszentpéter, Bajánsenye és Szentgotthárd tűzoltóságának vezetősége 4. A kiürítés előkészítését Franc OLAJ úr, a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének parancsnoka, Stanislav WOLF, a Mentsünk együtt projekt vezetőjével és a muraszombati városi önkormányzat polgári védelmi parancsnokával, valamint a felelős együttműködőkkel karöltve vezeti és koordinálja. 5. Az előkészületek és a felkészítés során minden résztvevő köteles megtenni minden előírt biztonsági intézkedést a balesetek megelőzése, a résztvevők testi épségének védelme és az objektumok és felszerelések megóvása érdekében. 6. A gyakorlat lebonyolítása a i, /2012/18. számú ERFA támogatási szerződésbe foglaltaknak megfelelően történik. A projektet a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió 85 %-ban támogatja. A projektköltségek 10 %-a nemzeti támogatás, 5 százalék pedig a projektpartnerek önrésze. 7. A vízi mentési gyakorlat lebonyolítása utáni 30 napon belül el kell készíteni a gyakorlat értékelését. Iktatószám: / Dátum: Polgármester Muraszombati Városi Önkormányzat Anton ŠTIHEC, okleveles építészmérnök

10 2.A gyakorlat céljai A Mentsünk együtt projekt megvalósítási térségében több víztest található, beleértve a bányatavakat, patakokat és folyókat. A felsoroltak akár áradás, akár vízbe fulladás szempontjából veszélyeztetik a személyeket és vagyontárgyaikat, ezért fontos a fennálló veszélyek megelőzése, illetve csökkentése. A projektpartnerek ennek szellemében biztosítják a mentési felszerelést, valamint a vízi mentéshez szükséges mentők felkészítését. A gyakorlat célja a mentők felkészültségének ellenőrzése, akár egy vízi baleset vagy áradás, akár a vízi mentőknek a balesetek és vízbe fulladás esetén szükséges segítségnyújtás esetére vonatkozóan. 3.A felkészítés fajtái és módszerei A képzés magába foglalja a vízi mentéssel kapcsolatos elméleti, valamint a résztvevők és megfigyelők biztonságának szavatolásával kapcsolatos tudnivalókat. Ily módon minden egyes résztvevő megismerkedik a rá háruló feladatokkal és a képzés megvalósítás során szükséges biztonsági intézkedésekkel. A gyakorlati megvalósítás során megvizsgáljuk a vízi mentéshez szükséges felszerelést, valamint a gyakorlat résztvevőinek biztonságáról gondoskodó vízi mentők (muraszombati búváregyesület búvárai) felszerelését. A következő feladat, az elkészített terv és gyakorlati lebonyolítási eljárások alapján (1. Melléklet), a vízi mentéshez szükséges felszerelés és személyzet felkészültségének gyakorlati ellenőrzése lesz. 4.Résztvevők A gyakorlat résztvevőit kivitelezőkre, támogatókra és megfigyelőkre osztjuk fel. A gyakorlat közvetlen kivitelezői, a tevékenységek irányítói, a Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokságának tagjai lesznek. Külön szerepe lesz a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokának, aki előkészíti, irányítja és felügyeli a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége és a Szombathelyi Tűzoltóság tűzoltóegységeinek részvételét. A Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokságának parancsnoka, a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokának, aki előkészíti, irányítja és felügyeli a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokával egyeztetve irányítja a búvárok tevékenységét. A muraszombati búváregyesület tagjai biztosítják a gyakorlat megvalósítása során a biztonságot. A búvárok a Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokának felelősek. A jelenlévők harmadik csoportja (Muraszombati Fejlesztési Központ, Moravske Toplice és Hodos Tűzoltószövetségének vezetősége, az őriszentpéteri, bajánsenyei és szentgotthárdi ÖTE vezetősége) a gyakorlaton vendégként és megfigyelőként vesz részt.

11 5.A felkészítés időtartama A képzés lebonyolítása december 5-én, 10 és 13 óra között lesz. A felkészítésbe beleszámít az előkészületek, valamint a gyakorlat lebonyolításához szükséges egyeztetése ideje is. 6.A gyakorlat elemzése A gyakorlat első elemzését közvetlenül a gyakorlat befejeztével készítjük el. A végső írásos elemzést a gyakorlatot követő 30 napon belül kell elkészíteni. 7.A gyakorlat költségei A gyakorlat lebonyolítása a i, /2012/18. számú ERFA támogatási szerződésbe foglaltaknak megfelelően történik. A projektet a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió 85 %-ban támogatja. A projektköltségek 10 %-a nemzeti támogatás, 5 százalék pedig a projektpartnerek önrésze. 8.A gyakorlat lebonyolításához szükséges anyagi-technikai eszközök biztosítása A résztvevő egységek és hivatalok a tevékenységek lebonyolításához a védelmi és mentési alakulatok felszereltségére vonatkozó előírások alapján biztosítják az anyagi-technikai eszközöket. Az eszközök használatáról a felkészítés felelős vezetője dönt, éspedig oly módon, hogy kijelöli a képzésben alkalmazott eszközöket. 9.Kapcsolatok a nyilvánossággal A gyakorlat megtekintése, a gyakorlat vezetése által, a gyakorlatban részt vevők és a megfigyelők biztonságának szavatolása érdekében meghatározott kereteken belül, bárki számára elérhető. Iktatószám: / Dátum: Készítette A Mentsünk együtt projekt vezetője Stanislav WOLF Jóváhagyta Polgármester Muraszombati Városi Önkormányzat Anton ŠTIHEC, okleveles építészmérnök

12 MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGE Cankarjeva 75, p.p. 60 Tel.: (02) , GSM: MURSKA SOBOTA Iktatószám: 25/2013-4/RS Dátum: TŰZOLTÓ- ÉS EGYÉB EGYSÉGEK VÍZI MENTÉSI GYAKORLATÁNAK OPERATÍV-TAKTIKAI TERVE A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATA ALAPJÁN, DECEMBER 5-ÉN, 10 ÓRAKOR, A KROGI BÁNYATAVON SZERVEZETT VÍZI MENTÉSI GYAKORLATON A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK TŰZOLTÓEGYSÉGEI, A MAGYARORSZÁGI SZOMBATHELYI TŰZOLTÓSÁG, A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRVÉDELMI PARANCSNOKSÁGA ÉS A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET VESZ RÉSZT. A GYAKORLATON RÉSZT VESZNEK TOVÁBBÁ A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK A MURÁVAL HATÁROS, MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL RENDELKEZŐ TŰZOLTÓEGYSÉGEI VALAMINT A KÖZPONTI MURASZOMBATI ÖTE EGYSÉGE. AZ ÖSSZES FENTI TŰZOLTÓEGYSÉG AKTIVÁLÁSA A REGIONÁLIS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT MURASZOMBATI KIRENDELTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK, UGYANÚGY A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET AKTIVÁLÁSA IS. OPERATÍV KÉSZSÉGEK: MURASZOMBATI ÖTE: - 1X CSÓNAK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS JÁRMŰ - 1X VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ KROGI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ BAKOVCI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ SATAHOVCI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ MURASZOMBATI BÚVÁR EGYESÜLET: - VÍZI MENTÉSI FELSZERELÉS - MENTŐK SZÜKSÉGES LÉTSZÁMBAN

13 SZOMBATHELYI TŰZOLTÓK: - 1X VÍZI MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ FELADATMEGOSZTÁS A GYAKORLATON: A GYAKORLAT HELYSZÍNÉRE ÉRKEZVE AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ VIZSGÁLATRA ELŐKÉSZÍTI A FELSZERELÉSÉT. A MUNKA BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN A TŰZOLTÓEGYSÉGEK, MEGHATÁROZOTT TÁVON, EVEZÉST MUTATNAK BE. A FELADAT CÉLJA ANNAK A MEGÁLLAPÍTÁSA, KÉPESEK-E FIZIKAILAG ÉS GYAKORLATILAG AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A VÍZI MENTÉSRE. A TŰZOLTÓEGYSÉGEK A GYAKORLATVEZETŐTŐL A HELYSZÍNEN KAPNAK ÚTBAIGAZÍTÁST. A VÍZEN A BIZTONSÁGRÓL A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET TAGJAI, VALAMINT A MURASZOMBATI ÖTE TŰZOLTÓEGYSÉGE GONDOSKODIK. TŰZOLTÓEGYSÉGEK RIASZTÁSA: AZ ÖSSZES TŰZOLTÓEGYSÉG AKTIVÁLÁSA A REGIONÁLIS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT MURASZOMBATI KIRENDELTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK. MAGÁN A GYAKORLATON A KAPCSOLATOK MOBIL RÁDIÓÁLLOMÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL, A KIOSZTOTT MUNKACSATORNÁN TÖRTÉNIK. A GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK BIZTOSÍTÁSA: A GYAKORLÓTÉR, VALAMINT A HELYSZÍNEN LÉVŐ ANYAGI-TECHNIKAI FELSZERELÉS BIZTOSÍTÁSA A KROGI ÖTE FELADATA. AZ ÖSSZES TŰZOLTÓEGYSÉG ÉS RÉSZTVEVŐ KITÖLTI A KÉPZÉSEN GYAKORLATON RÉSZTVEVŐK JELENLÉTI ÍVÉT. A JELENLÉTI ÍV VEZETÉSÉÉRT A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK TITKÁRA, VALAMINT A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRVÉDELMI PARANCSNOKSÁGÁNAK TAGJA FELEL. M. SOBOTA. A GYAKORLAT VÉGÉN AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ A GYAKORLAT VEZETŐJÉNEK UTASÍTÁSA SZERINT KÖTELES ELJÁRNI. A GYAKORLAT BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN MINDEN RÉSZTVEVŐ SZEMPONTJÁBÓL RÖVID ELEMZÉST TARTUNK. A RÉSZLETES ELEMZÉST 30 NAPON BELÜL KÉSZÍTJÜK EL. FRANC OLAJ A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK PARANCSNOKA

14 A 2014-es évben, a Mentsünk együtt projekt keretén belül, az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük: Sorszám Felelős Tevékenység A kivitelezésben résztvevők (társkivitelezők) 1. Muraszombati Városi Önkormányzat 2. Muraszombati búváregyesület 3. Szombathelyi Tűzoltóság 4. Szombathelyi Tűzoltóság 5. Muraszombati búváregyesület 6. Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége 7. Szombathelyi Tűzoltóság búvárai 8. Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége 9. Szombathelyi Tűzoltóság Közbeszerzési pályázat lebonyolítása autós tűzoltólétra beszerzéséhez A pályázatba foglalt tevékenységek előkészítése és lebonyolítása A közúti mentési berendezések beszerzésének előkészítése és beszerzése Muraszombati Városi Önkormányzat Igazgatósága, Muraszombati Fejlesztési Központ Muraszombati búváregyesület, Muraszombati Fejlesztési Központ, Szombathelyi Tűzoltóság Szombathelyi Tűzoltóság és VÁTI? Tervezett időpont Legkésőbb 2014 januárjában a megvalósításig A búváregyesület terve szerint A partner tervei szerint Mentés a magasból Muraszombati ÖTE május-június A szlovéniai állóvízi víztestek feltérképezése Közúti mentési gyakorlat A magyar oldali állóvízi víztestek feltérképezése Mentés a magasból Tűzeset természeti környezetben Muraszombati búváregyesület, Szombathelyi Tűzoltóság búvárai Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Szombathelyi Tűzoltóság Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Muraszombati búváregyesület Szombathelyi Tűzoltóság Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége Nézzék át a 2014-es tevékenységeket. Várjuk észrevételeiket. Köszönjük! Az év során a Szombathelyi Tűzoltósággal egyeztetve márciusáprilisa A Muraszombati Búváregyesülettel egyeztetve szeptember október szeptember október

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa

Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Glasilo občine Lendava 12. letnik, 1. številka 19. VIII. 2009. Lendva Község közleménye 12. évfolyam, 1. szám 2009. VIII. 19. Obnovljen park, poimenovan Roža Lendave A felújított park a Lendvai Rózsa Ponovno

Részletesebben

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY

10 LET SLOVENSKO-MADŽARSKEGA SPORAZUMA O UPRAVLJANJU VODA TÍZ ÉVES A MAGYAR-SZLOVÉN VÍZGAZDÁLKODÁSI EGYEZMÉNY REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké

30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 évés a Maribori Egyétém Magyar Nyélv és Irodalom Tanszéké 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Maribor 30 éves a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke Szerkesztette:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó Jelzés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 2. Vasi TISZK alapító okirat módosítása. 3. A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 4. NYDOP-2009-3.1.1/A. városközpontok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL

ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL Szlovénia - Magyarország Operatív Program 2007-2013 3.0 VÁLTOZAT Érvényes: 2012. július TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGKATEGÓRIÁNKÉNT...

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet. a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, a 81. a),

Részletesebben

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint

JELENTÉS. 2003 2004 2005 1. Általános információ a) Legfontosabb végrehajtó hatóságok és fő feladataik A táblázatot követő magyarázat szerint Hungary JELENTÉS a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK irányelv (Seveso II. Irányelv) 2003-2005. évekre vonatkozó magyarországi végrehajtásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 30-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő ezévi jogszabályváltozásokról, a normaváltozásból

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató I.1 H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-431 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/3024-5/2015.ált. TÁJÉKOZTATÓ A VAS

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXXVIII. törvény 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

17. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. február 13., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. február 13., péntek 17. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK 27/2009. (II. 13.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel Központról szóló

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben