E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L A B O R A T. Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog"

Átírás

1 E L A B O R A T Za izvedbo vaje reševanje na vodi v gramoznici Krog Vsebina elaborata: 1. Sklep o izvedbi vaje 2. Cilji vaje 3. Oblike in metode usposabljanja 4. Udeleženci 5. Trajanje usposabljanja 6. Analiza vaje 7. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo vaje 8. Stroški vaje 9. Stiki z javnostmi

2 V skladu s pogodbo o izvajanju čezmejnega projekta»rešujmo skupaj«v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska , na podlagi 1. odst. 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami UPB 1(UL RS, štev. 51/2006), 36. čl. Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Murska Sobota (UL RS, št. 1/2008) ter 1. alinee 1. odstavka 33. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota UPB(UL RS, štev. 23/2007) izdajam naslednji S K L E P 1. Dne se izvede vaja reševanja na vodi na gramoznici v Krogu. 2. Aktivnosti in njihovo izvajanje so določene v elaboratu vaje. 3. V vaji reševanja na vodi bodo sodelovali: OŠCZ MO MS GZ MO MS z izbranimi PGD Gasilstvo Szombathely Potapljaško društvo Murska Sobota Razvojni center Murska Sobota Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš Vodstvo PGD Öryszentpeter, Bajaszenjy in Szentgotthárd (Monošter) 4. Priprave za izvedbo vaje reševanje na vodi vodi in usklajuje Poveljnik Gasilske zveze Mestne občine Murska Sobota g. Franc OLAJ v sodelovanju z Vodjem projekta»rešujmo skupaj«in Poveljnikom Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota Stanislav-om WOLF-om in odgovornimi v ostalih sodelujočih subjektih. 5. Vsi sodelujoči v pripravah in na usposabljanju morajo upoštevati vse predpisane varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in preprečevanje poškodb sodelujočih, objektov in opreme. 6. Vaja se izvaja v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju ESRR številka /2012/18 z dne Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov, 5% financira vsak sodelujoči partner sam. 7. Po izvedeni vaji reševanja na vodi mora biti izdelana analiza vaje v roku 30 dni po izvedbi vaje. Številka: / Datum: Župan Mestne občine Murska Sobota Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

3 2. Cilji vaje Na območju izvajanja projekta»rešujmo skupaj«je večje število vodnih teles od gramoznic, potokov in rek. Vsi navedeni objekti ogrožajo ljudi in njihovo premoženje tako ob poplavah kot z vidika nevarnosti utopitev ob uporabi je potrebno zagotoviti pogoje za preprečevanje ali zmanjšanje nevarnosti za ljudi in njihovo premoženje. Tako partnerji v projektu zagotavljajo opremo za reševanje ob nesrečah ter usposabljanje reševalcev za reševanje na vodi. Cilj vaje je preveriti sposobnost reševalcev za nudenje pomoči ogroženih ob nesreči na vodi in ob poplavah ter nudenje pomoči reševalcem iz vode ob nesrečah in utopitvah. 3. Oblike in metode usposabljanja Usposabljanje bo vključevalo teoretično pripravo postopkov reševanja na vodi ter zagotavljanja varnosti sodelujočih in opazovalcev. Tako bodo vsi sodelujoči seznanjeni z njihovimi nalogami in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti ob izvajanju usposabljanja. V praktičnem izvajanju usposabljanja bo izveden pregled opreme namenjene reševanju na vodi in tudi pregled opreme prisotnih reševalcev iz vode (potapljačev PD Murska Sobota), ki bodo zagotavljali varnost za prisotne na vaji. Naslednja naloga pa bo praktično preverjanje opreme in osebja za izvajanja aktivnosti reševanja na vodi v skladu z izdelanim načrtom in postopki za izvedbo vaje. Priloga 1 4. Udeleženci Udeleženci vaje bodo razdeljeni na izvajalce, podporo in opazovalce. Kot neposredni izvajalci vajo bodo člani OŠ CZ Mestne občine Murska Sobota za vodenje aktivnosti. Posebno vlogo bo imel Poveljnik GZ Mestne občine Murska Sobota, ki bo pripravljal, usmerjal in nadziral delovanje sodelujočih gasilskih enot GZ Mestne občine Murska Sobota in gasilske enote iz Szombathelyja. Poveljnik CZ Mestne občine Murska Sobota bo usklajeval delovanje potapljačev v povezavi s Poveljnikom GZ Mestne občine Murska Sobota. Člani Potapljaškega društva Murska Sobota bodo zagotavljali varnost ob praktičnem izvajanju vaje. Potaplajči so odgovorni Poveljniku CZ Mestne občine Murska Sobota. Tretja skupina prisotnih (Razvojni center Murska Sobota, Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš, vodstvo PGD Öryszentpeter, Bajaszenjy in Szentgotthárd (Monošter)) pa bodo vključeni kot gostje in opazovalci na vaji.

4 5. Trajanje usposabljanja Usposabljanje bo izvedeno dne v času med uro in uro. V samo usposabljanje pa se bo vštel tudi čas priprav in usklajevanj postopkov za izvedbo vaje. 6. Analiza vaje Prva analiza vaje bo izvedena ob zaključku vaje. Končna pisna analiza pa se bo izvedla v enem od 30. dni po izvedbi vaje. 7. Stroški vaje Vaja se izvaja v skladu z določili Pogodbe o sofinanciranju ESRR številka /2012/18 z dne Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska za obdobje v višini 85%. 10% vrednosti projekta se sofinancira iz nacionalnih virov, 5% financira vsak sodelujoči partner sam. 8. Zagotavljanje materialno-tehničnih sredstev za izvedbo vaje Za izvajanje aktivnosti sodelujoče enote in službe zagotavljajo materialno-tehnična sredstva v skladu z merili za organiziranje in opremljanje sil zaščite in reševanja. O uporabi teh sredstev pa bo odločil odgovorni vodja usposabljanja tako, da lahko določi opremo na kateri se bo usposabljanje izvajalo. 9. Stiki z javnostmi Ogled vaje je omogočen vsem zainteresiranim javnostim v okvirih, ki jih določi vodstvo vaje zaradi zagotavljanja varnosti izvajalcev vaje kot tudi opazovalcev. Številka: / Datum: Pripravil Vodja projekta Rešujmo skupaj Stanislav WOLF Sprejel Župan Mestne občine Murska Sobota Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

5 GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA Cankarjeva 75, p.p. 60 Tel.: (02) , GSM: MURSKA SOBOTA Štev: 25/2013-4/RS Datum: OPERATIVNO TAKTIČNI NAČRT GASILSKIH IN DRUGIH ENOT NA VODI VAJA REŠEVANJE NA VODI PO SKLEPU ŽUPANA MESTNE OBČINE M. SOBOTA, KI SE BO IZVAJALA DNE , OB URI NA GRAMOZNICI V KROGU, SE V VAJO VKLJUČUJEJO GE V GZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, GASILCI MESTA SZOMBATHELYA NA MADŽARSKEM, ŠTAB CZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, TER POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA. NA VAJI SODELUJEJO GE GZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA, KI MEJIJO NA REKO,, MURO,, IN IMAJO REŠEVALNO OPREMO ZA TOVRSTNO REŠEVANJE, TER OSREDNJA GE PGD M. SOBOTA. VSE NAVEDENE GE BODO AKTIVIRANE PREKO RECO OZPOSTAVA M. SOBOTA, PRAV TAKO TUDI POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA. OPERATIVNE SPOSOBNOSTI: PGD MURSKA SOBOTA: - 1X VOZILO ZA PREVOZ ČOLNA - 1X ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD KROG: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD BAKOVCI: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI PGD SATAHOVCI: - VOZILO GVV-1 - ČOLN ZA REŠEVANJE NA VODI - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE - 6X OPERATIVCI POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA: - KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE NA VODI - ZADOSTNO ŠTEVILO ČLANOV ZA REŠEVANJE

6 GASILCI SZOMBATHELYA: - 1X KOMPLET OPREMA ZA REŠEVANJE NA VODI - 6X OPERATIVCI RAZDELITEV NALOG NA VAJI: VSI SODELUJOČI NA VAJI OB PRIHODU NA VADBIŠČE RAZPOREDIJO SVOJO OPREMO, KATERA BO PREGLEDANA. PO KONČANEM DELU, BODO GE IZVEDLE VESLANJE NA VODI, NA DOLOČENI RAZDALJI. NAMEN IZVAJANJA TE NALOGE JE, DA SE UGOTOVI FIZIČNA, TER PRAKTIČNA SPOSOBNOST V DANIH RAZMERAH PRI REŠEVANJU NA VODI. GE BODO DOBILE NAVODILA S STRANI VODJE VAJE NA KRAJU SAMEM. ZA VARNOST NA VODI BODO POSKRBELI ČLANI POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA M. SOBOTA, TER GE PGD M. SOBOTA. ALARMIRANJE GE: VSE GE BODO AKTIVIRANE PREKO RECO IZPOSTAVA M. SOBOTA. ZVEZE NA SAMI VAJI SE BODO VODILE PREKO ROČNIH RADIJSKIH POSTAJ, NA DODELJENEM DELOVNEM KANALU. ZAVAROVANJE VADBIŠČA: ZA ZAVAROVANJE VADBIŠČA BO ODGOVORNO PGD KROG, KAKOR TUDI ZA OSTALA MATERIALNO-TEHNIČNA SREDSTVA NA VADBIŠČU. VSE GE IN SODELUJOČI MORAJO IZPOLNITI SEZNAM SODELUJOČIH NA USPOSABLJANJU VAJI. ZA VODENJE SEZNAMA STA ODGOVORNA TAJNIK GZ MOMS, TER ČLAN ŠTABA CZ MESTNE OBČINE M. SOBOTA. VSI SODELUJOČI SE NA KONCU RAVNAJO PO NAVODILU VODJE VAJE. NA KONCU SE IZVEDE KRATKA ANALIZA ZA VSE SODELUJOČE. PODROBNA ANALIZA SE PA OPRAVI V ROKU 30 DNI. POVELJNIK GZ MO M. SOBOTA FRANC OLAJ

7 Za leto 2014 so v okviru projekta»rešujmo skupaj«predvidene spodnje aktivnosti: Z.št. Odgovorni izvajalec Aktivnost 1. MO MS Izvedba razpisa za nabavo AL (avto lestev) 2. PD Murska Sobota 3. Gasilstvo Szombathelyja 4. Gasilstvo Szombathelyja 5. PD Murska Sobota Priprava in izvajanje aktivnosti v skladu s prijavnico Priprava dokumentacije in nabava opreme za cestno reševanje Reševanje z višin Kartiranje vodnega telesa stoječe vode v Sloveniji Sodelujoči pri izvedbi (soizvajalci) MU MO MS RC Murska Sobota PD MS RC Murska Sobota Gasilstvo Szombathely Gasilstvo Szombathelyja In VATI? PGD Murska Sobota PD Murska Sobota Potapljači pri gasilstvu Szombathelyja 6. GZ MO MS Vaja cestno reševanje GZ MO MS Gasilstvo Szombathely 7. Potapljači pri Gasilstvu Szombathelyja 8. GZ MO Murska Sobota 9. Gasilstvo Szombathelyja Kartiranje vodnega telesa stoječih voda na madžarski strani GZ MO MS PD Murska Sobota Predvideni čas Najpozneje januar 2014 do izvedbe Po načrtu PD Po načrtu partnerja Maj junij 2014 Tekom leta v dogovoru z Gasilstvom Szombathelyja Marec-april 2014 Po dogovoru s potapljači PD MS September- Reševanje z višin Gasilstvo Szombathelyja oktober 2014 Požar v naravnem okolju GZ MO MS September oktober 2014

8 TERV a krogi bányatavon történő vízi mentési gyakorlat lebonyolításához A terv tartalma: 1. A gyakorlat végrehajtásáról szóló határozat 2. A gyakorlat céljai 3. A felkészítés formái és módszerei 4. Résztvevők 5. A felkészítés időtartama 6. A gyakorlat elemzése 7. A gyakorlat lebonyolításához szükséges anyagi-technikai eszközök biztosítása 8. A gyakorlat költségei 9. Kapcsolat a nyilvánossággal

9 A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Programhoz tartozó határon átnyúló Mentsünk együtt projekt lebonyolításáról szóló egyezménynek megfelelően, a Természeti és egyéb katasztrófák elhárításáról szóló törvény UPB 1 egységes szerkezetbe foglalt szövege (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 51/2006 sz.) 98. cikkely 1. bekezdése, Muraszombat Városi Önkormányzata természeti és egyéb katasztrófák elhárításáról hozott rendelete (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1/2008. sz.) 36. cikkelye, valamint a Muraszombati Városi Önkormányzat Statútuma (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye,23/2007. sz.) 33. cikkelye 1. bekezdésének 1. pontja alapján meghozom a következő H A T Á R O Z A T O T december 4-én vízi mentési gyakorlatot tartunk a krogi bányatavon. 2. A tevékenységeket és ezek megvalósítási rendjét a gyakorlati terv tartalmazza. 3. A vízi mentési gyakorlat résztvevői az alábbiak lesznek: Muraszombat Városi Önkormányzat Polgári Védelmi Parancsnoksága (OŠCZ MO MS) Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége (GZ MO MS) a kiválasztott önkéntes tűzoltóegyletekkel együttműködve Szombathelyi Tűzoltóság A muraszombati búvár egyesület Muraszombati Fejlesztési Központ - Moravske Toplice és Hodos tűzoltószövetségének vezetősége Őriszentpéter, Bajánsenye és Szentgotthárd tűzoltóságának vezetősége 4. A kiürítés előkészítését Franc OLAJ úr, a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének parancsnoka, Stanislav WOLF, a Mentsünk együtt projekt vezetőjével és a muraszombati városi önkormányzat polgári védelmi parancsnokával, valamint a felelős együttműködőkkel karöltve vezeti és koordinálja. 5. Az előkészületek és a felkészítés során minden résztvevő köteles megtenni minden előírt biztonsági intézkedést a balesetek megelőzése, a résztvevők testi épségének védelme és az objektumok és felszerelések megóvása érdekében. 6. A gyakorlat lebonyolítása a i, /2012/18. számú ERFA támogatási szerződésbe foglaltaknak megfelelően történik. A projektet a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió 85 %-ban támogatja. A projektköltségek 10 %-a nemzeti támogatás, 5 százalék pedig a projektpartnerek önrésze. 7. A vízi mentési gyakorlat lebonyolítása utáni 30 napon belül el kell készíteni a gyakorlat értékelését. Iktatószám: / Dátum: Polgármester Muraszombati Városi Önkormányzat Anton ŠTIHEC, okleveles építészmérnök

10 2.A gyakorlat céljai A Mentsünk együtt projekt megvalósítási térségében több víztest található, beleértve a bányatavakat, patakokat és folyókat. A felsoroltak akár áradás, akár vízbe fulladás szempontjából veszélyeztetik a személyeket és vagyontárgyaikat, ezért fontos a fennálló veszélyek megelőzése, illetve csökkentése. A projektpartnerek ennek szellemében biztosítják a mentési felszerelést, valamint a vízi mentéshez szükséges mentők felkészítését. A gyakorlat célja a mentők felkészültségének ellenőrzése, akár egy vízi baleset vagy áradás, akár a vízi mentőknek a balesetek és vízbe fulladás esetén szükséges segítségnyújtás esetére vonatkozóan. 3.A felkészítés fajtái és módszerei A képzés magába foglalja a vízi mentéssel kapcsolatos elméleti, valamint a résztvevők és megfigyelők biztonságának szavatolásával kapcsolatos tudnivalókat. Ily módon minden egyes résztvevő megismerkedik a rá háruló feladatokkal és a képzés megvalósítás során szükséges biztonsági intézkedésekkel. A gyakorlati megvalósítás során megvizsgáljuk a vízi mentéshez szükséges felszerelést, valamint a gyakorlat résztvevőinek biztonságáról gondoskodó vízi mentők (muraszombati búváregyesület búvárai) felszerelését. A következő feladat, az elkészített terv és gyakorlati lebonyolítási eljárások alapján (1. Melléklet), a vízi mentéshez szükséges felszerelés és személyzet felkészültségének gyakorlati ellenőrzése lesz. 4.Résztvevők A gyakorlat résztvevőit kivitelezőkre, támogatókra és megfigyelőkre osztjuk fel. A gyakorlat közvetlen kivitelezői, a tevékenységek irányítói, a Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokságának tagjai lesznek. Külön szerepe lesz a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokának, aki előkészíti, irányítja és felügyeli a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége és a Szombathelyi Tűzoltóság tűzoltóegységeinek részvételét. A Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokságának parancsnoka, a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokának, aki előkészíti, irányítja és felügyeli a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége parancsnokával egyeztetve irányítja a búvárok tevékenységét. A muraszombati búváregyesület tagjai biztosítják a gyakorlat megvalósítása során a biztonságot. A búvárok a Muraszombati Városi Önkormányzat Polgárvédelmi Parancsnokának felelősek. A jelenlévők harmadik csoportja (Muraszombati Fejlesztési Központ, Moravske Toplice és Hodos Tűzoltószövetségének vezetősége, az őriszentpéteri, bajánsenyei és szentgotthárdi ÖTE vezetősége) a gyakorlaton vendégként és megfigyelőként vesz részt.

11 5.A felkészítés időtartama A képzés lebonyolítása december 5-én, 10 és 13 óra között lesz. A felkészítésbe beleszámít az előkészületek, valamint a gyakorlat lebonyolításához szükséges egyeztetése ideje is. 6.A gyakorlat elemzése A gyakorlat első elemzését közvetlenül a gyakorlat befejeztével készítjük el. A végső írásos elemzést a gyakorlatot követő 30 napon belül kell elkészíteni. 7.A gyakorlat költségei A gyakorlat lebonyolítása a i, /2012/18. számú ERFA támogatási szerződésbe foglaltaknak megfelelően történik. A projektet a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió 85 %-ban támogatja. A projektköltségek 10 %-a nemzeti támogatás, 5 százalék pedig a projektpartnerek önrésze. 8.A gyakorlat lebonyolításához szükséges anyagi-technikai eszközök biztosítása A résztvevő egységek és hivatalok a tevékenységek lebonyolításához a védelmi és mentési alakulatok felszereltségére vonatkozó előírások alapján biztosítják az anyagi-technikai eszközöket. Az eszközök használatáról a felkészítés felelős vezetője dönt, éspedig oly módon, hogy kijelöli a képzésben alkalmazott eszközöket. 9.Kapcsolatok a nyilvánossággal A gyakorlat megtekintése, a gyakorlat vezetése által, a gyakorlatban részt vevők és a megfigyelők biztonságának szavatolása érdekében meghatározott kereteken belül, bárki számára elérhető. Iktatószám: / Dátum: Készítette A Mentsünk együtt projekt vezetője Stanislav WOLF Jóváhagyta Polgármester Muraszombati Városi Önkormányzat Anton ŠTIHEC, okleveles építészmérnök

12 MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGE Cankarjeva 75, p.p. 60 Tel.: (02) , GSM: MURSKA SOBOTA Iktatószám: 25/2013-4/RS Dátum: TŰZOLTÓ- ÉS EGYÉB EGYSÉGEK VÍZI MENTÉSI GYAKORLATÁNAK OPERATÍV-TAKTIKAI TERVE A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK HATÁROZATA ALAPJÁN, DECEMBER 5-ÉN, 10 ÓRAKOR, A KROGI BÁNYATAVON SZERVEZETT VÍZI MENTÉSI GYAKORLATON A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK TŰZOLTÓEGYSÉGEI, A MAGYARORSZÁGI SZOMBATHELYI TŰZOLTÓSÁG, A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRVÉDELMI PARANCSNOKSÁGA ÉS A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET VESZ RÉSZT. A GYAKORLATON RÉSZT VESZNEK TOVÁBBÁ A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK A MURÁVAL HATÁROS, MEGFELELŐ FELSZERELÉSSEL RENDELKEZŐ TŰZOLTÓEGYSÉGEI VALAMINT A KÖZPONTI MURASZOMBATI ÖTE EGYSÉGE. AZ ÖSSZES FENTI TŰZOLTÓEGYSÉG AKTIVÁLÁSA A REGIONÁLIS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT MURASZOMBATI KIRENDELTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK, UGYANÚGY A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET AKTIVÁLÁSA IS. OPERATÍV KÉSZSÉGEK: MURASZOMBATI ÖTE: - 1X CSÓNAK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS JÁRMŰ - 1X VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ KROGI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ BAKOVCI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ SATAHOVCI ÖTE: - GVV-1 JÁRMŰ - VÍZI MENTŐ CSÓNAK - MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ MURASZOMBATI BÚVÁR EGYESÜLET: - VÍZI MENTÉSI FELSZERELÉS - MENTŐK SZÜKSÉGES LÉTSZÁMBAN

13 SZOMBATHELYI TŰZOLTÓK: - 1X VÍZI MENTÉSI FELSZERELÉS - 6X OPERATÍV RÉSZTVEVŐ FELADATMEGOSZTÁS A GYAKORLATON: A GYAKORLAT HELYSZÍNÉRE ÉRKEZVE AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ VIZSGÁLATRA ELŐKÉSZÍTI A FELSZERELÉSÉT. A MUNKA BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN A TŰZOLTÓEGYSÉGEK, MEGHATÁROZOTT TÁVON, EVEZÉST MUTATNAK BE. A FELADAT CÉLJA ANNAK A MEGÁLLAPÍTÁSA, KÉPESEK-E FIZIKAILAG ÉS GYAKORLATILAG AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A VÍZI MENTÉSRE. A TŰZOLTÓEGYSÉGEK A GYAKORLATVEZETŐTŐL A HELYSZÍNEN KAPNAK ÚTBAIGAZÍTÁST. A VÍZEN A BIZTONSÁGRÓL A MURASZOMBATI BÚVÁREGYESÜLET TAGJAI, VALAMINT A MURASZOMBATI ÖTE TŰZOLTÓEGYSÉGE GONDOSKODIK. TŰZOLTÓEGYSÉGEK RIASZTÁSA: AZ ÖSSZES TŰZOLTÓEGYSÉG AKTIVÁLÁSA A REGIONÁLIS TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT MURASZOMBATI KIRENDELTSÉGE ÁLTAL TÖRTÉNIK. MAGÁN A GYAKORLATON A KAPCSOLATOK MOBIL RÁDIÓÁLLOMÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL, A KIOSZTOTT MUNKACSATORNÁN TÖRTÉNIK. A GYAKORLAT HELYSZÍNÉNEK BIZTOSÍTÁSA: A GYAKORLÓTÉR, VALAMINT A HELYSZÍNEN LÉVŐ ANYAGI-TECHNIKAI FELSZERELÉS BIZTOSÍTÁSA A KROGI ÖTE FELADATA. AZ ÖSSZES TŰZOLTÓEGYSÉG ÉS RÉSZTVEVŐ KITÖLTI A KÉPZÉSEN GYAKORLATON RÉSZTVEVŐK JELENLÉTI ÍVÉT. A JELENLÉTI ÍV VEZETÉSÉÉRT A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK TITKÁRA, VALAMINT A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRVÉDELMI PARANCSNOKSÁGÁNAK TAGJA FELEL. M. SOBOTA. A GYAKORLAT VÉGÉN AZ ÖSSZES RÉSZTVEVŐ A GYAKORLAT VEZETŐJÉNEK UTASÍTÁSA SZERINT KÖTELES ELJÁRNI. A GYAKORLAT BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐEN MINDEN RÉSZTVEVŐ SZEMPONTJÁBÓL RÖVID ELEMZÉST TARTUNK. A RÉSZLETES ELEMZÉST 30 NAPON BELÜL KÉSZÍTJÜK EL. FRANC OLAJ A MURASZOMBATI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TŰZOLTÓSZÖVETSÉGÉNEK PARANCSNOKA

14 A 2014-es évben, a Mentsünk együtt projekt keretén belül, az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük: Sorszám Felelős Tevékenység A kivitelezésben résztvevők (társkivitelezők) 1. Muraszombati Városi Önkormányzat 2. Muraszombati búváregyesület 3. Szombathelyi Tűzoltóság 4. Szombathelyi Tűzoltóság 5. Muraszombati búváregyesület 6. Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége 7. Szombathelyi Tűzoltóság búvárai 8. Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége 9. Szombathelyi Tűzoltóság Közbeszerzési pályázat lebonyolítása autós tűzoltólétra beszerzéséhez A pályázatba foglalt tevékenységek előkészítése és lebonyolítása A közúti mentési berendezések beszerzésének előkészítése és beszerzése Muraszombati Városi Önkormányzat Igazgatósága, Muraszombati Fejlesztési Központ Muraszombati búváregyesület, Muraszombati Fejlesztési Központ, Szombathelyi Tűzoltóság Szombathelyi Tűzoltóság és VÁTI? Tervezett időpont Legkésőbb 2014 januárjában a megvalósításig A búváregyesület terve szerint A partner tervei szerint Mentés a magasból Muraszombati ÖTE május-június A szlovéniai állóvízi víztestek feltérképezése Közúti mentési gyakorlat A magyar oldali állóvízi víztestek feltérképezése Mentés a magasból Tűzeset természeti környezetben Muraszombati búváregyesület, Szombathelyi Tűzoltóság búvárai Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Szombathelyi Tűzoltóság Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Muraszombati búváregyesület Szombathelyi Tűzoltóság Muraszombat Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége Nézzék át a 2014-es tevékenységeket. Várjuk észrevételeiket. Köszönjük! Az év során a Szombathelyi Tűzoltósággal egyeztetve márciusáprilisa A Muraszombati Búváregyesülettel egyeztetve szeptember október szeptember október

ANALIZA VAJE PRENOSA SIGNALA MED MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA IN SZOMBATHELYJEM

ANALIZA VAJE PRENOSA SIGNALA MED MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA IN SZOMBATHELYJEM ANALIZA VAJE PRENOSA SIGNALA MED MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA IN SZOMBATHELYJEM 1. Priprava prenosa signala za aktiviranje 2. Prenos signala 3. Ugotovitve Ad.1) Med vodilnim partnerjem v projektu»rešujmo

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2014. OKTÓBER 5. PRAVILA

Részletesebben

Tűzvédelem Szlovéniában

Tűzvédelem Szlovéniában Tűzvédelem Szlovéniában Milan Dubravac Szlovén Tűzoltó Szövetség Magyarország, 2014. szeptember 20. Naloga : Izdelava meril za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ekoloških

Részletesebben

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ A MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ ÉS A LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ SZABÁLYZATA A MŰSORIDŐ FELHASZNÁLÁSÁRÓL A POLGÁRMESTERI, HELYHATÓSÁGI ÉS A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSAIBA TÖRTÉNŐ VÁLASZTÁSOK IDEJÉRE 2010. OKTÓBER 10.

Részletesebben

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila)

1. SPLOŠNE DOLOČBE. 1. člen. (predmet pravilnika) 2. člen. (pravica do plače in plačila) Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB13, 13/10,

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014

LETNI PROGRAM TURIZMA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA ZA LETO 2014 Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04 in 57/2012), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev na področju turizma v Občini Dobrovnik

Részletesebben

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA

DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DNEVNIK PRAKTIČNEGA IZOBRAŢEVANJA GYAKORLATI KÉPZÉS NAPLÓJA DIJAK/DIJAKINJA TANULÓ. ( IME IN PRIIMEK / UTÓ- ÉS CSALÁDI NÉV) Letnik:. évfolyam Šolsko leto:. tanév DNEVNIK PRAKTIČNEGA POUKA V ŠOLI AZ ISKOLAI

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró)

1 BIO EXPERIENCE 2 TOURISM & MEDIA 3 ROMA CARAVAN. Znesek dodeljenih ESRR* sredstev (v EUR) / Az elnyert ERFA* összeg nagysága (euró) SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve

VP PP Ime upravičenca / Kedvezményezett neve SEZNAM OPERACIJ, ZA KATERE SO BILE PODPISANE POGODBE ZA ESRR SREDSTVA V OKVIRU 1. JAVNEGA RAZPISA / AZ ELSŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN ALÁÍRT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ PROJEKTEK LISTÁJA Operativni

Részletesebben

1. člen. 2. člen. 3. člen

1. člen. 2. člen. 3. člen Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10, 33/07

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008 in 108/2009), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah/zgjs/ (Uradni

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ELEKTRIKAR Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije

Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije 1 Simpozij Čezmejno komuniciranje v pravosodju je delno financiran s pomočjo Evropske Unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, iz operacije e-pravosodje. Operacija e-pravosodje se izvaja v okviru

Részletesebben

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2014 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka)

O D L O K o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrovnik I. SPLOŠNI DOLOČBI. 1. člen (predmet odloka) Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A,

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: EKONOMSKI TEHNIK (ID:151655) (1) V izvirnem jeziku. 2. PREVOD IMENA

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O ZAKLJUČNEM IZPITU / A ZÁRÓVIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/ (Vezetéknév

Részletesebben

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP

PRAVILNIK O ODDAJANJU ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE DOBROVNIK V NAJEM ALI ZAKUP Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ Ime in sedež šole, ki izdaja spričevalo/ A bizonyítványt kibocsátó iskola neve és székhelye: PRILOGA K SPRIČEVALU/ BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ O POKLICNI MATURI/ A SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL (Ime in priimek)/

Részletesebben

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA

INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA INTERREG V-A SZLOVÉNIA MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA - MADŽARSKA Aleš Mrkela, Irányító hatóság/organ upravljanja 18.1.2016, Radenci, Slovenija Programozás

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: AVTOSERVISER Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: TRGOVEC Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: ADMINISTRATOR Izobraţevalni program, prilagojen za dvojezično

Részletesebben

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014

Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 PRIPRAVA MENTORJEV ZA POUČEVANJE V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU UČENJE ZA ŽIVLJENJE - MENTORJI - I.

Részletesebben

ØTEVILKA 67 18. december 2007

ØTEVILKA 67 18. december 2007 TISKOVINA Poøtnina plaœana pri poøti 9226 Moravske Toplice ØTEVILKA 67 G l a s i l o O b œ i n e M o r a v s k e T o p l i c e U V O D N I K Le øe korakec nas loœi od novega, Trubarjevega leta. Pomemben

Részletesebben

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai

PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. DEL A / A RÉSZ Povzetek projekta / Projekt áttekintés. A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai PRIJAVNICA PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY DEL A A RÉSZ Povzetek projekta Projekt áttekintés A.1 Osnovni podatki o projektu A projekt alapadatai Prednostna os Prioritás Programski specifični cilj Programspecifikus

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o poklicni maturi po izobraževalnem programu: GASTRONOMIJA Izobraževalni program, prilagojen za dvojezično izvajanje

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 2, december 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 2. szám, 2011 december Delavnica pečarstva. Kályhaépítő műhelyfoglalkozás. Ivan Kuhar,

Részletesebben

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer

Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer . Nemzetközi tűzoltó konferencia: A horvát tűzoltási rendszer A Horvát Tűzoltó Szövetség előadása A Horvát Tűzoltó Szövetség a hivatásos és önkéntes tűzoltók ernyőszervezete 1999 óta. A tűzoltószövetségek

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006

Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Program spodbujanja kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Lendava za leto 2006 Lendva Község mezőgazdaságának és vidékfejlesztésének ösztönzése 2006. évben I. Pravne osnove Jogi alapok Mnenje Ministrstva

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR Izobraževalni program, prilagojen za

Részletesebben

POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN

POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN Jana Balažic: POTUJOČA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA IN NJENA VLOGA V PORABJU A MURASZOMBATI UTAZÓ KÖNYVTÁR ÉS ANNAK SZEREPE RÁBAVIDÉKEN Monošter, 14. nov. 2016 Bibliobus Pokrajinske in študijske knjižnice Murska

Részletesebben

Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota

Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Audit report on railway construction Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Poročilo o revizijah gradnje železniške proge Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska Sobota Jelentés a Zalalövő Bajánsenye Hodoš Murska

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2

Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Rokodelska akademija 2 Kézműves Akademia 2 Glasilo projekta Letnik V, št. 1, julij 2013 Projekthíradó V. évfolyam, 1. szám, 2013 július UVODNIK Rokodelec kam gre tvoja pot? Rokodelci, ki živijo na zahodnem

Részletesebben

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18.

Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Glasilo Občine Lendava 13. letnik, 1. številka 18. VIII. 2010 Lendva Község közleménye 13. évfolyam, 1. szám 2010. VIII. 18. Utrip poletja Nyári élmények Julija in avgusta tridnevno brezplačno kopanje

Részletesebben

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV

CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV Használati útmutató Navodila za uporabo CITRUSFACSARÓ ELEKTRIČNI OŽEMALNIK AGRUMOV OPED I N VEL DE nse om my ha NY RMA GE MANUA L Magyar...Oldal 06 Slovenski...Stran 21 c o n t ro l.c User-friendly Manual

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó

Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Rokodelska akademija Kézműves Akadémia Glasilo projekta Projekthíradó Letnik II, št. 2, december 2010 II. évfolyam, 2. szám, 2010 december Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Projekthíradó

Részletesebben

Prijazne velikonoène praznike

Prijazne velikonoène praznike Glasilo obèine Lendava 8. letnik, 1. številka 26. III. 2005. A Lendvai község közleménye 8. évfolyam, 1. szám 2005. III. 26. Prijazne velikonoène praznike Kellemes húsvéti ünnepeket mag. Anton BALAŽEK

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24.

SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24. SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Jelena Krivograd Gosztola, 2008 szeptember.24. Lényeges különbségek az előző Bilaterális program Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyv, 1.1. fejezet programhoz

Részletesebben

PRILOGA K SPRIČEVALU (*)

PRILOGA K SPRIČEVALU (*) PRILOGA K SPRIČEVALU (*) 1. IME SPRIČEVALA IN IZOBRAŢEVALNEGA PROGRAMA (SL) (1) Spričevalo o zaključnem izpitu po izobraževalnem programu: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ Izobraţevalni program, prilagojen

Részletesebben

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe

Odlok o prostorskem načrtu Občine Dobrovnik. I. Uvodne določbe Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10, 57/12, 109/12 in 35/13) ter 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij Projekthíradó IV. évfolyam, 1. szám, július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik IV, št. 1, julij

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

Rokodelska akademija Kézműves Akademia

Rokodelska akademija Kézműves Akademia Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III, št. 1, julij 2011 Projekthíradó III. évfolyam, 1. szám, 2011 július Rokodelska akademija Kézműves Akademia Glasilo projekta Letnik III,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő

Razgibane počitnice Mozgalmas szünidő LENDAVSKE NOVICE LENDVAI HÍRADÓ Glasilo Občine Lendava 15. letnik, 1. 2. številka Lendva Község közleménye 15. évfolyam, 1.-2. szám 2012. VIII. 3. Fotografije na ovitku Fényképek a borítón: Tomaž Galič

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTI ÚTMUTATÓ A JELENTÉSTÉTELHEZ

KEDVEZMÉNYEZETTI ÚTMUTATÓ A JELENTÉSTÉTELHEZ KEDVEZMÉNYEZETTI ÚTMUTATÓ A JELENTÉSTÉTELHEZ Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 4.0 VERZIÓ 2011. December TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. A PARTNERI JELENTÉS BENYÚJTÁSA... 3 1.2 A

Részletesebben

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk

Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk april 2015, letnik XV., št. 43 XV.évfolyam, 43. szám, 2015. április Želimo Vam vesele Velikonočne praznike Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Župan Občine Hodoš Ludvik Orban, člani občinskega sveta in

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

I. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 5. számú melléklet ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata Érintett költségvetési év: 2006. I. Zalakaros/LJHWXNRUV]HU&VtWpVH építési beruházás m

Részletesebben

FÉNYCSÖVES ROVARCSAPDA SVETLOBNA PAST ZA ŽUŽELKE

FÉNYCSÖVES ROVARCSAPDA SVETLOBNA PAST ZA ŽUŽELKE MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo FÉNYCSÖVES ROVARCSAPDA SVETLOBNA PAST ZA ŽUŽELKE Magyar...Oldal 07 Slovenski... Stran 19 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID:

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016

PLAN DELA IN FINANČNI NAČRT TURIZMA BLED ZA LETO 2016 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: župan Janez Fajfar direktor Turizma Bled Jaka Ažman PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme soglasje k Poslovnemu načrtu Turizma Bled za leto. Turizem

Részletesebben

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása

A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása A határrégió emberi erôforrás potenciáljának maximalizálása Magyarország-Szlovénia Magyarország-Szlovénia Phare CBC 2003 Program Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Program Phare

Részletesebben

O D L O K o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE

O D L O K o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrovnik I. SPLOŠNE DOLOČBE Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o

Részletesebben

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 első pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-32/2008

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 első pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-32/2008 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK

Részletesebben

P O S L O V N I K NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOBROVNIK

P O S L O V N I K NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOBROVNIK Na podlagi 54. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS, št. 35/07, 2/09 in 66/10), 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in

Részletesebben

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba -

Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - Priloga 1 Predstavitev projekta PANNON PLEASURE - Izgradnja Športno-kolesarskega centra Čentiba - 1. PARTNERJI PROJEKTA / Projektpartnerek - Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. - Skanzen Értékvédõ-,

Részletesebben

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1.

1 BIO EXPERIENCE. Znesek dodeljenih javnih** sredstev (v EUR) / Az elnyert közpénzes** finanszírozás (euró) 1. prioriteta / 1. SEZNAM POGOJNO ODOBRENIH OPERACIJ V OKVIRU 2. JAVNEGA RAZPISA / A MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN FELTÉTELESEN JÓVÁHAGYOTT PÁLYÁZATOK LISTÁJA OP SI-HU Operativni program Slovenija Madžarska 2007-2013

Részletesebben

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE

UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE UČENJE ZA ŽIVLJENJE TANULÁS AZ ÉLETRE Z UČENJEM DO ZNANJA, Z ZNANJEM DO IZOBRAZBE A TANULÁSSAL A TUDÁSIG, A TUDÁSSAL A KÉPZETTSÉGIG SI-HU-2-2-014 UČENJE ZA ŽIVLJENJE I. UVOD V informacijski družbi je uporabno

Részletesebben

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban

Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo. A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Damir Trut, Mladen Jurin, Neven Szabo A tűzoltóság szervezete a Horvát Köztársaságban Horvátország változatos tájai és eltérő éghajlatú területei a tűzoltóság felépítését is befolyásolták. Milyen szervezeti

Részletesebben

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe

Pogoji uporabe. 1. Ponujena storitev. 2. Podatki ponudnika storitev. 3. Splošni pogoji koriščenja /uporabe Pogoji uporabe Z uporabo spletne strani (www.informator-javnihrazpisov.si) in uporabo storitve spremljanja objav javnih razpisov (v nadaljevanju: Informator-javnihrazpisov.si) Vi, kot uporabnik sprejemate

Részletesebben

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Részletesebben

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 második pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-125/2010

a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013 második pályázati felhívását Hivatkozási szám: 4300-125/2010 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA

GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo GARDRÓB, ÖSSZECSUKHATÓ ZLOžljiva GARDEROBA Magyar... Oldal 06 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007

Részletesebben

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10

Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a század fordulóján. Mohos Mária 10 II. I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Balkán 2008. május 30. Kulturális együttműködés a magyar szlovén határ mentén a 20-21. 21. század fordulóján Mohos Mária 10 A magyar szlovén kulturális együttműködés egyaránt fontos

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. I). KÉPZÉS ÉS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI, ÉS SZABÁLYAI A gyakorlópálya elsősorban a FER Tűzoltóság, de egyben a finomító más védelmi szervezetei (részfoglalkozású tűzoltóság, katasztrófa védelmi alegység),

Részletesebben

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC

LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo LÁBBAL HAJTÓS JÁTÉK POGANJALEC Magyar...Oldal 07 Slovenski... Stran 17 myhansecontrol.com User-friendly Manual ID: #05007 QR kódokkal

Részletesebben

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly

Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani. Örömteljes hír: az idén iskoláinkban több a tanuló, a diák mint tavaly Razveseljiva novica: na šolah letos več učencev kot lani 2. STRAN Skupno ali ločeno obeleževanje tragičnih in drugih dogodkov 3. STRAN Vsebinsko bogato in delovno jesensko obdobje 4. STRAN Zaključujejo

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében meghirdetett Pályázati Felhívását A 2004. október 18-i K. (2004) 4131 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Szlovénia- Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 és a Szlovénia-Magyarország- Horvátország Szomszédsági

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75

Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75 MANUAL DEVELOPED IN GERMANY Használati útmutató Navodila za uporabo SZÁMÚ FÚRÓÉLEZŐ KÉSZÜLÉK NAPRAVA ZA BRUŠENJE SVEDROV S1Z-DW03-75 Magyar... Oldal 06 Slovenski...Stran 27 myhansecontrol.com User-friendly

Részletesebben

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28

Üres oldal. Prazna stran *N M03* 3/28 *N14140121M* 2/28 *N14140121M02* Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! Ide ne írj! *N14140121M03* 3/28 Prazna stran Üres oldal OBRNI

Részletesebben