Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata"

Átírás

1 Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg ) (továbbiakban Szervező) ajándéksorsolásos nyereményjátékot (továbbiakban Játék) szervez. 2. A Szervező megbízásából a Sztár Média Reklám és Rendezvényszervező Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 26. Cg , Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: ) (továbbiakban Megbízott) által lebonyolított Játékban azon magánszemélyek (vásárlók) vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: a. 18. életévét betöltött devizabelföldi magyar állampolgár, természetes személy és b. a játék időtartama alatt összegyűjt 6 darab beazonosítható vonalkódot a ZGumee radír puzzle csomagolásáról és zárt borítékban olvasható név, pontos lakcím, lehetőleg telefonszám és e- mail cím megjelölésével (továbbiakban Pályázat) a Játék időtartama alatt postai úton a Nyári nyereményeső a ZGumee-val! 1525 Budapest, Pf. 92. címre elküld, vagy e részvételi és játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező I. mellékletben felsorolt Inmedio vagy Relay üzletekben kihelyezett gyűjtőládákba elhelyez. 3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 4. A Játékban valamennyi - 1 darabos, 4 darabos és 6 darabos csomagolású - ZGumee radír puzzle részt vesz. A Szervező egyéb termékei a Játékban nem vesznek részt! 5. Egy beküldött, vagy gyűjtőládában elhelyezett boríték 1 pályázatnak minősül, akkor is, ha az 6 dbnál több vonalkódot tartalmaz. 6. Egy játékos a nyereményjátékban több pályázattal is részt vehet, de csak egy nyereményt nyerhet. 7. A játék időtartama: július :00 órától augusztus :00 óráig 8. Beküldési, illetve gyűjtőládában elhelyezési határidő: 2011.augusztus :00 óra. 9. A beérkezett Pályázati küldemények sorsoláson vesznek részt. A sorsolás időpontja: augusztus :00 óra 10. A sorsolás helyszíne: Sztár Média Kft Budapest, Goldmark K. u A sorsolás közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének megfelelően kézi húzással történik. A nyeremények kisorsolása a nyeremények értékének csökkenő sorrendjében, nem visszatevős eljárással történik. 12. A Játékban megnyerhető nyeremények: Fődíj: összesen 1 db Ft. értékű utazási utalvány (Beváltható a Neckermann Utazási Iroda saját irodáiban a kiállítástól számított 1 éven belül, saját magyar nyelvű katalógusaiból foglalt utazásokra, illetve repülőjegyre is érvényes. Biztosításra nem váltható be, nem meghosszabbítható.) További nyeremények: 6 db - Mindennapi történelem című könyvsorozat (Corvina Kiadó) Ft./sorozat értékben 16 db grill szett 3890 Ft./szett értékben 13. Szervező tartalék nyertesek húzására a jogot fenntartja.

2 Az összesen 1 db fődíj esetében 3 db tartalék nyertes, az összesen 22 db további nyeremény esetében 1-1 db tartalék nyertes Pályázatot húz ki. A sorsolás menete: először a fődíj nyertes kerül kisorsolásra, majd a 22 db további nyeremény nyertese a következő sorrendben: 1. 6 db könyvsorozat, db grill szett Ezután a tartalék nyertesek, 3 db fődíj tartalék nyertes, 1-1 további nyeremény tartalék nyertese a fenti sorrendben. A tartalék nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előtte lévő tartalék nyertes nem felel meg a 2.a.) és 2.b.) pontok szerinti alaki és tartalmi követelményeknek, és ezért a Játékból ki kell zárni. 14. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követő munkanapon, a weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 15. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követően telefonon és postai úton értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. 16. A Szervező a fődíj nyereményt személyesen adja át a nyertes pályázatot beküldő Játékosnak. A további nyeremények átadása a Lapker Zrt. által működtetett Pick Pack Pontokon keresztül történik szintén személyesen, ezért a Játékosnak a nyerésről szóló értesítést követően meg kell adnia e- mail címét (ha ezt korábban nem tette meg) a nyereményátvétellel kapcsolatos ügyintézés érdekében. 17. A nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele e határidőn belül megtörténjen. Amennyiben nyertes nem tesz eleget ezen együttműködési kötelezettségének, és a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén (1991. évi XXXIV. törvény 11. (8) bekezdés) az állami költségvetésbe fizeti be. 18. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt jogosult. 19. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Játékost terhelik. 20. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 21. A Szervező a Nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, telefonos felvilágosítást kizárólag a 06 (40) (helyi tarifával hívható kék számon, amely csak vezetékes hálózatból hívható, és a 06 (1) (mobilról is hívható, teljes díjas szám) Ügyfélszolgálati telefonszámokon ad.

3 22. A Játékos a pályázati küldemény Szervező címére történő megküldésével tudomásul veszi, és elfogadja a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy: a.) adatai a Szervező (Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az esetleges tiltónyilatkozat kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa. b.) Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személynek nem adja tovább c.) Az adatok kezelését a Szervező, feldolgozását a Lebonyolító végzi. d.) nyertessége esetén nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) Szervező nyilvánosságra hozza e.) a Szervező a nyeremény átadásáról készült kép, hang- és filmfelvételt a nyeremény átadásától számított legfeljebb 6 hónapig, a 14.pont szerinti weboldalon részben vagy egészben külön díjazás nélkül közzétegye f.) Az a Játékos, aki nem kíván a jövőben további névre szóló kereskedelmi célú megkeresést, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen kérheti: Adattörlés marketing 1097 Budapest, Táblás utca 32. g.) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992.évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért a Játékos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 23. A Játékban nem vehetnek részt a.) a Lapker Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá b.) a Sztár Média Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá c.) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők Inmedio és Relay hálózatok üzemeltetői és dolgozói és azok Ptk b) pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói 24. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. Törvény, valamint a 32/2005.(X.21.)PM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékról információk találhatók a sajtó, és televízió hirdetésekben, a Lapker által működtetett elárusítóhelyeken elhelyezett plakátokon, valamint a weboldalon és a Zgumee Facebook oldalán. Budapest, július 7. Lapker Zrt. Szervező

4 I. sz. melléklet Inmedio és Relay üzletek: Irányító- Üzlet neve Megye Város Üzlet címe Üzlet neve szám Relay Budapest 1011 Budapest Batthyány tér aluljáró Batthyány tér I Inmedio Budapest 1087 Budapest Kerepesi út 9. Aréna Plaza egyéb Budapest 1026 Budapest Szilágyi E. fasor 121. Budagyöngye Friss Étterem Budapest 1097 Budapest Táblás u. 32. Lapker konyha Friss Étterem egyéb Budapest 1024 Budapest Moszkva tér Moszkva tér presszó Inmedio Budapest 1038 Budapest Csobánka tér 2 Csobánka tér Relay Budapest 1012 Budapest Déli PU asztal (a jegypénztár bejárata előtt) Hrsz: 7619/8 Déli PU peron (asztal) Inmedio Budapest 1033 Budapest Szentendrei út 115. Auchan Óbuda Inmedio Budapest 1033 Budapest Flórián tér 6-9. Flórián Üzletközpont Relay Budapest 1033 Budapest Békásmegyer HÉV állomás hrsz. Békásmegyer HÉV Inmedio Budapest 1116 Budapest Fehérvári út 213. (Vásárcsarnok F/12) Fehérvári úti Vásárcsarnok Relay pavilon Budapest 1115 Budapest Vasút u., Kelenföldi villamos végállomás Kelenföldi Pu 2 Pav. inmedio Budapest 1125 Budapest Diós árok 1-3. János Kórház Büfé Inmedio Budapest 1225 Budapest Nagytétényi út Lidl Nagytétényi út Inmedio Budapest 1117 Budapest Savoya Park Hunyadi J. út ös üzlet Hrsz: 43576/2/14 Savoya Park (Albertfalva Auchan) Inmedio Budapest 1222 Budapest Nagytétényi út Campona Inmedio Budapest 1203 Budapest Kosuth L. út 29. Pesterzsébet, Kossuth út Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/A Relay fal T 2/A tranzit Inmedio Budapest 1024 Budapest Lövőház u Mammut 2 Relay Budapest 1110 Budapest Móricz Zs. krt. 16. Hrsz: 4272/1/0/9 Móricz Zs. krt. Relay Budapest 1115 Budapest Kelenföld vasútállomás Hrsz: 2854/28 Kelenföld Pu. gyalogos aluljáró 3. pav. Relay Budapest 1013 Budapest Krisztina krt. 37/A aluljáró Hrsz: 7619/8 Déli II Inmedio Budapest 1052 Budapest Városház u Városház u. Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 1 Relay T 1 csarnok Inmedio Budapest 1136 Budapest Hegedűs Gy. út 24. Hegedűs Gy. út Inmedio Budapest 1073 Budapest Erzsébet krt. 17. Erzsébet krt mini CP Inmedio Budapest 1144 Budapest Rákosfalvapark 1-3. Rákosfalvapark Inmedio Budapest 1148 Budapest Örs vezér tér Sugár Inmedio Inmedio Budapest 1117 Budapest Hengermalom u fsz. S-1/2. Tesco Budafok Relay Budapest 1145 Budapest Mexikói út 70. (MFAV 4.) Mexikói út Inmedio Budapest 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center Inmedio Budapest 1152 Budapest Szőts Áron út Szőts Áron u Inmedio Budapest 1156 Budapest Páskomliget vásárcsarnok Nyírpalota u. Páskomliget Inmedio Budapest 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center 2. Relay Budapest 1091 Budapest Pöttyös utcai aluljáró Pöttyös utca Relay Budapest 1192 Budapest Határ út Galéria szint Határ út Galéria szint Inmedio Budapest 1097 Budapest Koppány u. 2. Tesco Swedex Inmedio Budapest 1106 Budapest Örs vezér tere 25/a Árkád II. Inmedio Relay Budapest 1221 Budapest Duna u. 2. Hrsz: Budafoki Szakrendelő Inmedio Budapest 1062 Budapest Váci út 1-3.I.C hrsz: 28224/8/A/95. (Kölcsey Ferenc sétány 26.) West End Bevásárló Kp. Inmedio Budapest 1117 Budapest Október 23-a u G54 számú üzlet Allee Inmedio Relay Budapest 1096 Budapest Nagyvárad tér, metro peron Nagyvárad tér peron Relay Budapest 1089 Budapest Üllői út 76/A Metro állomás Klinikák Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Relay T 2/B érkezés Relay Budapest 1138 Budapest Váci út 178. Duna Plaza Relay Inmedio Budapest 1204 Budapest Mártírok útja 281. Tesco Megapark Inmedio Budapest 1214 Budapest Salak u. 14. Tesco Csepel Relay Budapest 1212 Budapest Rákóczi F. u Csepel HÉV Inmedio Budapest 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út Csepel Plaza Inmedio Budapest 1082 Budapest Kisfaludy u Corvin Inmedio Inmedio Budapest 1239 Budapest Bevásárló u Auchan Soroksár Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Relay T 2/B tranzit Inmedio Budapest 1110 Budapest Budafoki út - Karinthy sarok Budapest, Budafoki út Inmedio Budapest 1238 Budapest Hősök tere Soroksár Hősök tere Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2 Relay T 2 SkyCourt Relay Budapest 1012 Budapest Magyar Jakobinusok tere (Déli pu) kerengő Déli pu. Kerengő Relay Budapest 1042 Budapest Újpest központ aluljáró Újpest

5 Relay Budapest 1091 Budapest Kálvin tér, aluljáró Kálvin tér I. Inmedio Budapest 1052 Budapest Váci u. 10. Váci utca 10. Inmedio Budapest 1055 Budapest Bajcsy u. 76. Bajcsy 76. Relay Budapest 1138 Budapest Lehel tér (Victor H.) aluljáró Lehel tér (V.H.) Relay Budapest 1134 Budapest Dózsa Gy. u. metro aluljáró Dózsa Gy. Relay Budapest 1073 Budapest Erzsébet körút 2. Teréz körút-rákóczi út aluljáró Blaha Lujza tér Relay Budapest 1093 Budapest Boráros tér aluljáró Boráros tér Relay Budapest 1091 Budapest Népliget, aluljáró Népliget aluljáró I. Relay Budapest 1096 Budapest Nagyvárad tér, aluljáró Nagyvárad tér Inmedio Pest 2151 Fót Fehérkő út 1. Cora Fót Inmedio Pest 2045 Törökbálint Torbágy u. 1. Cora Törökbálint Relay Pest 2700 Cegléd Kölcsey tér 3. Cegléd MÁV Inmedio Pest 2120 Dunakeszi Nádas u. 6. Auchan Dunakeszi Inmedio Pest 2310 Szigetszentmiklós Háros u Auchan Szigetszentmiklós Inmedio Pest 2141 Csömör Határ út 6. Auchan Csömör Inmedio Pest 2310 Szigetszentmiklós Ifjúság út (Miklós üzletház) Szigetszentmiklós Ifjúság út Inmedio Pest 2030 Érd Budai út 13. Hrsz: 22081/1. Érd Stop Shop Inmedio Pest 2083 Solymár Szent Flórián utca 2. Auchan Solymár Inmedio Pest 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3. Tesco Budaörs Inmedio Pest 2030 Érd Budafoki út 2-4. Tesco Érd Inmedio Pest 2011 Budakalász Omszk park 1. hrsz: 1861/8 Cora Budakalász Inmedio Pest 2045 Törökbálint Munkácsy út 29. Törökbálint, Munkácsy út 29. Inmedio Pest 2330 Dunaharaszti Némedi út 102/a. Lidl Dunaharaszti Inmedio Pest 2234 Maglód Eszterházy J. út 1. Auchan Maglód Inmedio Pest 2600 Vác Deres u. 2. Tesco Vác Inmedio Pest 2120 Dunakeszi Fóti út hrsz. Tesco Dunakeszi-Fót Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Fő u. 9. Székesfehérvár Fő út Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. Auchan Székesfehérvár Inmedio Fejér 2400 Dunaújváros Dózsa Gy út 56. Dunaújváros egyéb Fejér 8000 Székesfehérvár Verseci út Köfém üzletsor 2. sz. üzlet Székesfehérvár Köfém Inmedio Fejér 2060 Bicske Bocskay u. 5/3/A hrsz. Bicske Bocskay utca egyéb Fejér 8000 Székesfehérvár Berényi u Székesfehérvár Videoton Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. Alba Plaza Székesfehérvár Inmedio Fejér 8002 Székesfehérvár Aszalvölgyi út 1. Tesco Székesfehérvár Relay Fejér 8000 Székesfehérvár Béke tér 5.( MÁV pu.) Székesfehérvár MÁV Inmedio Fejér 2060 Bicske Csabdi út 4. Tesco Bicske Inmedio Nógrád 3100 Salgótarján Erzsébet tér 5. Salgótarján Mini CP Inmedio pavilon Nógrád 3100 Salgótarján Fő tér 9. Pécskő üzlet előtt Salgótarján, Fő tér Pav. Inmedio Komárom-Esztergom 2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 4. Tata, Bajcsy Inmedio Komárom-Esztergom 2890 Tata Május 1 út ( Plus előtt ) Tata Május 1 út Inmedio Komárom-Esztergom 2900 Komárom Igmándi u. 11. Komárom, Igmándi u. Relay Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Győri út 1 A (MÁV pu.) Tatabánya, MÁV Inmedio Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Fő tér 20. Hrsz: /2 Tatabánya, Fő tér Inmedio Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Győri út 7-9. Tatabánya Vértes Center Inmedio Komárom-Esztergom 2840 Oroszlány Környei út 3-5. Tesco Oroszlány Relay Komárom-Esztergom 2890 Tata Váralja út. 6. Tata Volán Inmedio Komárom-Esztergom 2900 Komárom Bajcsy Zs. E. u. 7. Tesco Komárom Relay Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 37. Kiskunfélegyháza MÁV Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Petőfi Sándor u. 2. Kecskemét, Petőfi S. u Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Korona út 2. Csányi u 2-4. Kecskemét Malom Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Auchan Kecskemét Pólus Róna Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Kodály tér 9. Kecskemét Kodály tér 9 Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Petőfi Sándor u. 7. Kecskemét Petőfi Sándor u. 7 Inmedio Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza IX. körzet 8/b. Tesco Kiskunfélegyháza Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Talfája tanya 1. Tesco Kecskemét Inmedio Bács-Kiskun 6500 Baja Gránátos u. 11. Tesco Baja Inmedio Bács-Kiskun 6400 Kiskunhalas Fejérföld u. 24. Tesco Kiskunhalas Inmedio Békés 5700 Gyula Béke sgt. 12. Gyula Béke sgt Inmedio Békés 5900 Orosháza Könd u Orosháza Vásárcsarnok Relay Békés 5700 Gyula Vásárhelyi P. u. Gyula Volán

6 Inmedio Békés 5540 Szarvas Szabadság u. 35. Szarvas Relay Békés 5600 Békéscsaba Andrássy út 58. Békéscsaba Máv Inmedio Békés 5600 Békéscsaba Szarvasi út 68. Tesco Békéscsaba Inmedio Békés 5900 Orosháza Vásárhelyi út 23/a. Tesco Orosháza Inmedio Békés 5630 Békés Széchenyi tér 2. Hrsz: 2288/35 Békés Inmedio Csongrád 6720 Szeged Dugonics tér. 1. Szeged Kárász Relay Csongrád 6725 Szeged Indóház tér 2. (MÁV pu.) Szeged MÁV Inmedio Csongrád 6726 Szeged Zárda u. 6. Szeged Zárda u. Inmedio Csongrád 6720 Szeged Zápor u Cora Szeged Inmedio Csongrád 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út Hódmezővásárhely Inmedio Csongrád 6640 Csongrád Fő u Csongrád, Fő u Inmedio Csongrád 6791 Szeged Dorozsmai út 189. Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 189. Inmedio Csongrád 6600 Szentes Kossuth tér 5. Szentes Kossuth tér Inmedio Csongrád 6720 Szeged Kígyó út 5. hrsz: 3918 Szeged Kígyó út 5. egyéb Csongrád 6600 Szentes Apponyi tér 197. Szentes Apponyi tér Inmedio Csongrád 6600 Szentes Alsórét u S-4. üzlet Tesco Szentes Inmedio Csongrád 6800 Hódmezővásárhely Hódtó út Tesco Hódmezővásárhely Inmedio Csongrád 6720 Szeged Jókai u. 1. Szeged Nagyáruház főbejárat Inmedio Csongrád 6724 Szeged Rókusi krt Tesco Szeged Inmedio Csongrád 6722 Szeged Tisza L. krt. 49. Szeged Skála Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3950 Sárospatak Rákóczi u. 29. Sárospatak Rákóczi u. Pécskő üzletház előtt Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 10. Sátoraljaújhely Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Vasvár u. 54. Ózd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3400 Mezőkövesd Mátyás Király u Mezőkövesd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3580 Tiszaújváros Őrösi út 1/a. Tesco Tiszaújváros Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Búza tér 18. buszállomás jegypénztár Miskolc Búza tér Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Ady E. út 16. Miskolc, Ady E. Relay pavilon Borsod-Abaúj-Zemplén 3534 Miskolc Kandó Kálmán tér Tiszai Pu. Pavilon Miskolc Kandó tér Pav. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 103. Tesco Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Széchenyi út 6/A Hrsz: 2433/3/A/4 Miskolc Széchenyi út Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3516 Miskolc Pesti út 9. 8B/B Cora Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. fsz/4-5. sz. Miskolc Szemere u. Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 1-3. (Pályaudvar) Miskolc Tiszai pu 2. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Bajcsy Zs Miskolc Szinvapark Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Búza tér aluljáró Keleti fal Miskolc Búza téri aluljáró Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Újgyőri főtér 32. Bükk Áruház fsz. Miskolc, Újgyőri főtér Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 199. Mezőkövesd II. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3630 Putnok Kossuth tér 19. Putnok Gömör Áruház Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Munkás út Hrsz: 7195/1. Ózd Volán Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Brassói út 3. hrsz: 8639/29. Tesco Ózd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3860 Encs Petőfi u. 13. Encs, Petőfi u Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy F. u Tesco Sátoraljaújhely Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3700 Kazincbarcika Egressy út 54. Kazincbarcika Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc József A. u. 87. Auchan Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3900 Szerencs Gyár u. 40. Tesco Szerencs Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény Borsodi út 4. Edelény egyéb Heves 3100 Hatvan Horváth Mihály u. 5 Hatvan Horváth Mihály u. 5 Relay Heves 3200 Gyöngyös Volán pályaudvar Gyöngyös VOLÁN (mobil) Inmedio Heves 3360 Heves Zrínyi út 2/a. Heves, Zrínyi út Relay Heves 3390 Füzesabony Baross út 1. MÁV aluljáró Füzesabony MÁV Inmedio Heves 3300 Eger Széchenyi u. 20. Eger Inmedio Heves 3300 Eger Törvényház u. 4. Eger, Agria Park Bevásárlóközpont Relay Heves 3300 Eger Állomás tér 1. Eger MÁV Relay Heves 3300 Eger Barkóczy u. 2. (Pyrker tér) Eger Volán Inmedio Heves 3300 Eger Dobó tér 1. Eger Dobó tér Inmedio Baranya 7622 Pécs Bajcsy Zs. u /A. Hrsz: 18939/2. Pécs Árkád Relay Baranya 7623 Pécs Indóház tér 1. MÁV Pu Hrsz: 19157/3. Pécs MÁV (Relay, kultúrváró) Relay pavilon Baranya 7622 Pécs Indóház tér 1. (É-i főbejárat jobb oldal) Hrsz: 19157/5. Pécs jobb peron pav. Relay pavilon Baranya 7622 Pécs Indóház tér 1. (ny-i oldal) Hrsz: 19157/5. Pécs Indóház tér pav. Relay pavilon Baranya 7634 Pécs Páfrány u. 4. Uránbusz Pu. Hrsz: 653/1. Pécs Uránbusz Pu. Pav.

7 Relay pavilon Baranya 7600 Pécs Nagy Lajos király útja /4 hrsz. Pécs Nagy Lajos király út Inmedio Baranya 7630 Pécs Budai Vám 1. S-5. Hrsz: 41736/1. Tesco Pécs 2. Inmedio Baranya 7634 Pécs Makay I. út 5. Hrsz: 1172/1. Tesco Pécs 1. Relay Baranya 7622 Pécs Siklósi út 1. /Nagylajos kir.út.- Alsómalom u sarok Hrsz: 18985/1 Pécs VOLÁN Inmedio Baranya 7800 Siklós Harkányi út 55. Tesco Siklós Inmedio Baranya 7700 Mohács Pécsi út 61. Hrsz. 0127/42 Tesco Mohács Relay pavilon Baranya 7600 Pécs Ybl Miklós u. hrsz.529/31 Pécs Ybl Inmedio Baranya 7631 Pécs Kincses út 1. Tesco Pécs 4. Inmedio pavilon Baranya 7600 Pécs Széchenyi tér Hrsz: Pécs, Széchenyi tér pavilon Inmedio Tolna 7150 Bonyhád Szabadság tér 12. Bonyhád Inmedio Tolna 7020 Dunaföldvár Kossuth utca 1. Dunaföldvár Kossuth út 1 Inmedio Tolna 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 40. Tesco Szekszárd Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Ady Endre u. 5. Kaposvár Ady E u Inmedio Somogy 8700 Marcali Rákóczi u. 19. Marcali Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Áchim András u Ady E. út 13. K120 Kaposvár Stop Shop Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Berzsenyi u Kaposvár Plaza Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Fő u. 23. Kaposvár Fő utca Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Stadion u. 2. Zalaegerszeg Stadion Relay Zala 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2. Hrsz: 2954 Zalaegerszeg Volán Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Kórház Zrínyi M. u. 1. Zalaegerszeg Kórház Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos 34. Zalaegerszeg Kossuth Lajos 34. Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Fő út 1. Nagykanizsa Fő út 1 Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 4-6. Zalaegerszeg, Széchenyi út MOZI Relay Zala 8900 Zalaegerszeg Bajcsy Zs. tér 1. Zalaegerszeg MÁV 2.(121/B.) Pav. Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. Tesco Nagykanizsa Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Kalmár u /A. üzlet Nagykanizsa, Vásárcsarnok Inmedio Zala 8360 Keszthely Csapás u. 27. Tesco Keszthely Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Sport u. 1. Tesco Zalaegerszeg Relay Zala 8800 Nagykanizsa Báthory u. 2./Vásásr u. 2. Nagykanizsa VOLÁN Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Európa Tanács u /A. üzlet Nagykanizsa Plaza Relay Győr-Moson-Sopron 9021 Győr Révai M. u (MÁV pu.) Győr MÁV Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Széchenyi tér 13. Sopron Inmedio Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár Kormos ltp Mosonmagyaróvár Inmedio Győr-Moson-Sopron 9023 Győr Hermann Ottó u. 25. Győr Vásárcsarnok egyéb Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Várkerület 44. Sopron Várkerület Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Magyar u. 5. fsz/1. Sopron Magyar u Relay pavilon Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 9. Volán (pu.) Sopron VOLÁN Inmedio Győr-Moson-Sopron 9012 Győr Királyszék u. 33. Tesco Győr Inmedio Győr-Moson-Sopron 9024 Győr Vasvári Pál u. 1/a. Győr Plaza Inmedio Győr-Moson-Sopron 9022 Győr Budai út 1. Győr Árkád Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Ipar krt. 30. Tesco Sopron Inmedio Vas 9700 Szombathely Fő tér 16. Szombathely Inmedio Vas 9700 Szombathely Hunyadi út 5-7. Szombathely Vásárcsarnok Relay Vas 9700 Szombathely MÁV állomás Szombathely MÁV Inmedio Vas 9700 Szombathely Szűrcsapó utca 4. Szombathely Szűrcsapó u Inmedio Vas 9730 Kőszeg Városház út 5. Kőszeg, Városház u 5 Relay Vas 9700 Szombathely Ady tér Volán pu. Szombathely, Ady tér Volán pu. Inmedio Vas 9700 Szombathely Zanati u. 70. Tesco Szombathely Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Kossuth u. 1. Veszprém Inmedio Veszprém 8500 Pápa Kossuth u. 30. Pápa, Kossuth u. 30. Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Budapest u Hrsz: 4020/2 Veszprém Pláza Inmedio Veszprém 8500 Pápa Kossuth út 1. Pápa Kossut út 1. Inmedio Veszprém 8500 Pápa Celli út 92. Tesco Pápa Inmedio Veszprém 8300 Tapolca Veszprémi út 5. Tesco Tapolca Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Külső-Kádártai u. 3. Tesco Veszprém Inmedio Veszprém 8100 Várpalota Fehérvári út 17. Tesco Várpalota Inmedio Veszprém 8400 Ajka Fő út 66. Tesco Ajka Relay Hajdú-Bihar 4025 Debrecen Petőfi tér 4. Debrecen, MÁV I. (ind.) 22,5 m2 Relay Hajdú-Bihar 4025 Debrecen Petőfi tér 4. hrsz: Debrecen, MÁV II(érk.) Inmedio Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Kishatár u. 7. Cora Debrecen

8 Inmedio Hajdú-Bihar 4026 Debrecen Péterfia u sz. üzlet Debrecen Plaza Inmedio Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény Kálvin tér 3. Hajduböszörmény Inmedio Hajdú-Bihar 4200 Hajdúszoboszló József Attila u. 1. Hajduszoboszló strand Inmedio Hajdú-Bihar 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. 6. Berettyóújfalu Dózsa Gy. 6. Inmedio Hajdú-Bihar 4027 Debrecen Füredi út 27. hrsz: Debrecen Malompark egyéb Hajdú-Bihar 4029 Debrecen Csapó u Debrecen Csapó u. 100 Inmedio Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Kishegyesi út S-23 üzlet Tesco Debrecen Inmedio Hajdú-Bihar 4026 Debrecen Csapó út 30. Debrecen Árkád Fórum Inmedio Hajdú-Bihar 4001 Debrecen Víztorony u. 13. Hrsz: 6183 Debrecen, Víztorony u. Inmedio Hajdú-Bihar 4030 Debrecen Szombathi I. u /7/A/17 Debrecen, Szombathi I. u. 15. Inmedio Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény Külső-Újvárosi utca Tesco Hajdúböszörmény Inmedio Hajdú-Bihar 4090 Polgár Hősök útja 6. Polgár Relay Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Állomás tér 2. MÁV pu. Nyíregyháza MÁV Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Szegfű u. 75. Nyíregyháza, Plaza Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 3-5. Fehérgyarmat, Kossuth tér 3-5. Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy.u. 5 Nyíregyháza, Dózsa Gy egyéb Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Október 23. Tér Rákóczi u. 12/a. Nyíregyháza, Október 23. Tér egyéb Szabolcs-Szatmár-Bereg 4300 Nyírbátor Szabadság tér 11. Nyírbátor Szabadság tér 11 Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Pazonyi u. 36. Tesco Nyíregyháza 2. Relay pavilon Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka MÁV Állomás Seregély u. Mátészalka MÁV Pav. Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4900 Fehérgyarmat Petőfi S. út 2. Fehérgyarmat IRODA Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Alkotmány u. 1/a. Tesco Mátészalka Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Nagy Imre tér 1. Nyíregyháza Korzó Bevásárlóközpont Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4765 Csenger Ady E. u. 3/B. Hrsz: 470 Csenger Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Bajcsy Zs. u. 24. Mátészalka Bajcsy Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Nyírbátor Debreceni út 71. Tesco Nyírbátor Relay Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Vasútállomás 1 Gárdonyi Géza u. 2. Szolnok, MÁV Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Ady Endre u. 28/a sz. üzlet Szolnok Plaza Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5055 Jászladány Kossuth u. 93 Jászladány, Kossuth u 93 Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5350 Tiszafüred Fő út 35. Tiszafüred Inmedio Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Felső -Szandai rét 1. B.16. sz. üzlet Cora Szolnok egyéb Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Kossuth utca Szolnok Kossuth Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5300 Karcag Kacsóh u. 3 Karcag Kacsóh u. 3 egyéb Jász-Nagykun-Szolnok 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér Kunszentmárton Köztársaság tér Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Téglagyár út 30. Tesco Szolnok Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5130 Jászapáti István kir. út 3. Jászapáti, István kir. Út Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5100 Jászberény Nagykátai út 2. Tesco Jászberény Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5100 Jászberény Lehel tér 9. Jászberény, Lehel tér Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5310 Kisújszállás Szabadság utca 1. Kisújszállás Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Ady E. út 15. Hrsz: 2150 fsz/16. Szolnok Volán Üzletház Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5430 Tiszaföldvár Malom u. 3/6. Tiszaföldvár, Malom utca

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei

Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei Magyar Hüperión folyóirat beszerzési helyei 1011 Budapest Batthyány tér HÉV 1011 Budapest Batthyány tér Metró 1031 Budapest Csobánka tér 2 1122 Budapest Déli pu. asztal 1033 Budapest Szentendrei út 115

Részletesebben

Átvételi és fizetési lehetőségek

Átvételi és fizetési lehetőségek Átvételi és fizetési lehetőségek 1. 2. Személyes átvétel Személyesen átvehető: 1056 Budapest Irányi utca 27. Félemelet 10-16 óra között Postai átvétel Költségek: Fizetés módja lehet: a. Készpénzben átvételkor

Részletesebben

Irányítószám Település Megye Árushely címe Vasárnapi nyitva tartás Típus 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca

Irányítószám Település Megye Árushely címe Vasárnapi nyitva tartás Típus 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca 8400 Ajka Veszprém Fő út 66. zárva Inmedio 8400 Ajka Veszprém Kossuth utca Hrsz: 1384 zárva Pavilon 2170 Aszód Pest Falujárok útja 3. zárva Pavilon 6500 Baja Bács-Kiskun Gránátos u. 11. zárva Inmedio 6500

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Déli pályaudvar peron asztal RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata

Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata Fogyasztói Hűségpont Akció részvételi szabályzata A Magyar Lapterjesztő Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 32. cg.: 01-10-043804) a továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Tudatos Vásárló magazin árushelyek

Tudatos Vásárló magazin árushelyek A Tudatos Vásárló a Relay és Immedio újságárusoknál az ország számos pontján kapható. Hogy pontosan hol is, itt találod, településenkénti lebontásban. Ajánld barátaidnak, ismerıseidnek is! Ha egy megadott

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

1011 Budapest Batthyány tér HÉV Budapest 1011 Budapest Batthyány tér Metró Budapest 1026 Budapest Szilágyi E.fasor 121 Budapest 1025 Budapest

1011 Budapest Batthyány tér HÉV Budapest 1011 Budapest Batthyány tér Metró Budapest 1026 Budapest Szilágyi E.fasor 121 Budapest 1025 Budapest Árus címe Terjesztési terület 1011 Budapest Batthyány tér HÉV Budapest 1011 Budapest Batthyány tér Metró Budapest 1026 Budapest Szilágyi E.fasor 121 Budapest 1025 Budapest TÖRÖKVÉSZ UT 76/a Budapest 1031

Részletesebben

A legfontosobb vásárlási helyek országszerte (Páncélosok)

A legfontosobb vásárlási helyek országszerte (Páncélosok) Név Árus címe Terjesztési terület Relay 1426 Batthyány 2. 1011 Budapest Batthyány tér HÉV Budapest Relay 1425 Batthyány tér 1. 1011 Budapest Batthyány tér Metró Budapest Krisztina Alagút Bt. 1013 Budapest

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u. 2. B 6500 Baja, Eötvös u. 5. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A kijelölt Multipont Program Partneri kör kuponos akciójához KUPONOS AKCIÓ 2013. október-december A Kuponos akciót a Multipont Program Zrt. (1117, Budafoki út 79., a továbbiakban

Részletesebben

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája

Képeslapot forgalmazó dm üzletek listája A 8400 Ajka, Csingeri u.2 Szabadság tér 6500 Baja, Eötvös u. 5. B 2660 Balassagyarmat, Zichy u. 2. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u.4 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

OMV-Szabadföldi út#70# Magyarország, 1164 Budapest, Szabadföldi út 1. Inmedio-Aréna Pláza#03# Magyarország, 1081 Budapest, Kerepesi út 9.

OMV-Szabadföldi út#70# Magyarország, 1164 Budapest, Szabadföldi út 1. Inmedio-Aréna Pláza#03# Magyarország, 1081 Budapest, Kerepesi út 9. OMV-Szabadföldi út#70# Magyarország, 1164 Budapest, Szabadföldi út 1. Inmedio-Aréna Pláza#03# Magyarország, 1081 Budapest, Kerepesi út 9. OMV-Üröm Külső Bécsi út#20# Magyarország, 1032 Budapest, (Üröm)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK

Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK Hirdetmény FORGALOMBA HOZATALI INFORMÁCIÓK A létrehozandó sorozat rövid bemutatása Az Alap neve: BUDAPEST BONITAS PLUS ALAP Az Alapkezelő a Vezérigazgató 2013.12.16-i hatályú, 18/2013. számú vezérigazgatói

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika)

Danfoss NAGYKERESKEDŐK CÍMLISTÁJA (Fűtéstechnika) Érvényes: 2006. december 1-től Baja MART Mestercentrum 6500 BAJA (79) 524-180 (79) 524-182 Ipartelepi út 2. (79) 524-181 Balatonlelle MART Mestercentrum 8638 BALATONLELLE (85) 550-192 (85) 550-193 Rákóczi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

TEX-Eventim partner irodák. Ticket Express saját jegyirodák: Budapest

TEX-Eventim partner irodák. Ticket Express saját jegyirodák: Budapest TEX-Eventim partner irodák Ticket Express saját jegyirodák: Budapest 1061, Andrássy út 18. Tel. : 312-0000 Nyitvatartás: H.-P.: 10-18. 30 1052, Deák Ferenc u.19. Tel. : 266-7070 Nyitvatartás: H.-P. : 10-19

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

tél Felmelegít. Kívül -belül.

tél Felmelegít. Kívül -belül. tél 2014 Készülj tél fel, hamarosan itt a Változik az időjárás, egyre rövidebbek a nappalok, már látjuk az ősz első nyomait a levegőben. A tél már úton van, de akad még egy kis időnk arra, hogy együtt

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Város Megye vagy kerület Cím PPPBoltnév

Város Megye vagy kerület Cím PPPBoltnév Irányító számok Város Megye vagy kerület Cím PPPBoltnév 1 9027 Győr Győr-Moson-Sopron Budai út 1. Playmax - Győr Árkád 2 9027 Győr Győr-Moson-Sopron Vasvári Pál u. 1/a Sportfactory - Győr Plaza 3 9027

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje

Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálati irodák címe, telefonszáma és nyitva tartási ideje 1 (Az Általános Üsz. 4.sz., a Domino Üsz. 4. sz., az Adathálózati és Internet ellátás- és hozzáférés ÁSzF 4.sz.,

Részletesebben

RÉSZT VEVŐ PARTNERGYÓGYSZERTÁRAK LISTÁJA

RÉSZT VEVŐ PARTNERGYÓGYSZERTÁRAK LISTÁJA RÉSZT VEVŐ PARTNERGYÓGYSZERTÁRAK LISTÁJA Baja MANNA PATIKA 6500, Czirfusz u. 31. Balatonfüred ARANYHÍD GYÓGYSZERTÁR 8230, Csárda u. 1. ARANYHÍD GYÓGYSZERTÁR 8230, Csárda u. 1. Békéscsaba BENU Gyógyszertár

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 fax: 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Nyíregyházi kirendeltség Cím: 4400. Nyíregyháza, Egyház u. 9. Tel.: 42/506-762 Fax: 42/506-763

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

Irányító számok Város Cím PPPBoltnév Boltok Lat Long Nyitvatartás : hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Bankkártya Csomag kiadás

Irányító számok Város Cím PPPBoltnév Boltok Lat Long Nyitvatartás : hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Bankkártya Csomag kiadás Irányító számok Város Cím PPPBoltnév Boltok Lat Long Nyitvatartás : hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Bankkártya Csomag kiadás Csomag felvétel Leírás 1 2740 Abony Kossuth tér 10-11 229.Coop

Részletesebben

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest VIII. kerület Nyitva tartás Kaphatók Baross utca 45. 08.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross utca 78. Közért 6.00-21.00 Baross tér édességbolt 8.00-18.00 9.00-14.00 ZÁRVA Baross tér Újságos 8.00-18.00

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gyermelyi Zrt. székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 adószám: 10467024-4-11 a továbbiakban

Részletesebben

A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips SensoTouch árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips SensoTouch árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési akció")

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az AIRWAVES FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

Budapest. XII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Posta 8.00-20.00 8.00-14.

Budapest. XII. kerület Nyitva tartás Kaphatók. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek. Posta 8.00-20.00 8.00-14. Budapest XII. kerület Alkotás utca 53. MOM Park Alkotás utca 53. MOM Park 8.00-20.00 8.00-14.00 Inmedio újságos 8.00-20.00 8.00-20.00 9.00-18.00 Böszörményi út 20-22. 8.00-15.30 Böszörményi út 38/b Lapker

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók elnevezésű játék 2015. április 24 2015. május 13. JÁTÉKSZABÁLYZATA Az MS E-Commerce Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 64.; adószám: 23562459-2-13) (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása

Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása Az OMV webshop Kedvezménykupon promóció leírása 1. A promócióban való részvétel feltételei A YES Certified Merchandise Kft (címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 154-164.), ( Szervező ) által szervezett és

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok

Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok Magyar Államkincstár családtámogatási ügyfélszolgálatok (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) Figyelem! Az összeállítás a 2011. augusztus 18-i aktuális

Részletesebben

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén)

Metrópótló útvonalak és megállóhelyek. (operatív metrópótlás esetén) Metrópótló útvonalak és megállóhelyek (operatív metrópótlás esetén) 1002 Deák F. leszállóhely (elsı megálló) M 1 1. Deák Ferenc Oktogon, 2009. november 16-tól Andrássy út Opera 70-es, 78-as troli Jókai

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

1191 Budapest, Üllői út 201. Europark L'Oréal 15.00-19.00. 1152 Budapest, Pólus Üzletház, Szentmihályi út 131. Max Factor 13.00-18.

1191 Budapest, Üllői út 201. Europark L'Oréal 15.00-19.00. 1152 Budapest, Pólus Üzletház, Szentmihályi út 131. Max Factor 13.00-18. 2015. május 8. 1191 Budapest, Üllői út 201. Europark L'Oréal 15.00-19.00 1152 Budapest, Pólus Üzletház, Szentmihályi út 131. Max Factor 13.00-18.00 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. L'Oréal 15.00-19.00

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben