Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata"

Átírás

1 Nyári nyereményeső a ZGumee-val! - nyereményjáték részvételi és játékszabályzata 1. A Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Lapker Zrt. (1097 Budapest, Táblás utca 32. Cg ) (továbbiakban Szervező) ajándéksorsolásos nyereményjátékot (továbbiakban Játék) szervez. 2. A Szervező megbízásából a Sztár Média Reklám és Rendezvényszervező Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 26. Cg , Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: ) (továbbiakban Megbízott) által lebonyolított Játékban azon magánszemélyek (vásárlók) vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: a. 18. életévét betöltött devizabelföldi magyar állampolgár, természetes személy és b. a játék időtartama alatt összegyűjt 6 darab beazonosítható vonalkódot a ZGumee radír puzzle csomagolásáról és zárt borítékban olvasható név, pontos lakcím, lehetőleg telefonszám és e- mail cím megjelölésével (továbbiakban Pályázat) a Játék időtartama alatt postai úton a Nyári nyereményeső a ZGumee-val! 1525 Budapest, Pf. 92. címre elküld, vagy e részvételi és játékszabályzat elválaszthatatlan részét képező I. mellékletben felsorolt Inmedio vagy Relay üzletekben kihelyezett gyűjtőládákba elhelyez. 3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 4. A Játékban valamennyi - 1 darabos, 4 darabos és 6 darabos csomagolású - ZGumee radír puzzle részt vesz. A Szervező egyéb termékei a Játékban nem vesznek részt! 5. Egy beküldött, vagy gyűjtőládában elhelyezett boríték 1 pályázatnak minősül, akkor is, ha az 6 dbnál több vonalkódot tartalmaz. 6. Egy játékos a nyereményjátékban több pályázattal is részt vehet, de csak egy nyereményt nyerhet. 7. A játék időtartama: július :00 órától augusztus :00 óráig 8. Beküldési, illetve gyűjtőládában elhelyezési határidő: 2011.augusztus :00 óra. 9. A beérkezett Pályázati küldemények sorsoláson vesznek részt. A sorsolás időpontja: augusztus :00 óra 10. A sorsolás helyszíne: Sztár Média Kft Budapest, Goldmark K. u A sorsolás közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének megfelelően kézi húzással történik. A nyeremények kisorsolása a nyeremények értékének csökkenő sorrendjében, nem visszatevős eljárással történik. 12. A Játékban megnyerhető nyeremények: Fődíj: összesen 1 db Ft. értékű utazási utalvány (Beváltható a Neckermann Utazási Iroda saját irodáiban a kiállítástól számított 1 éven belül, saját magyar nyelvű katalógusaiból foglalt utazásokra, illetve repülőjegyre is érvényes. Biztosításra nem váltható be, nem meghosszabbítható.) További nyeremények: 6 db - Mindennapi történelem című könyvsorozat (Corvina Kiadó) Ft./sorozat értékben 16 db grill szett 3890 Ft./szett értékben 13. Szervező tartalék nyertesek húzására a jogot fenntartja.

2 Az összesen 1 db fődíj esetében 3 db tartalék nyertes, az összesen 22 db további nyeremény esetében 1-1 db tartalék nyertes Pályázatot húz ki. A sorsolás menete: először a fődíj nyertes kerül kisorsolásra, majd a 22 db további nyeremény nyertese a következő sorrendben: 1. 6 db könyvsorozat, db grill szett Ezután a tartalék nyertesek, 3 db fődíj tartalék nyertes, 1-1 további nyeremény tartalék nyertese a fenti sorrendben. A tartalék nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előtte lévő tartalék nyertes nem felel meg a 2.a.) és 2.b.) pontok szerinti alaki és tartalmi követelményeknek, és ezért a Játékból ki kell zárni. 14. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követő munkanapon, a weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. 15. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követően telefonon és postai úton értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. 16. A Szervező a fődíj nyereményt személyesen adja át a nyertes pályázatot beküldő Játékosnak. A további nyeremények átadása a Lapker Zrt. által működtetett Pick Pack Pontokon keresztül történik szintén személyesen, ezért a Játékosnak a nyerésről szóló értesítést követően meg kell adnia e- mail címét (ha ezt korábban nem tette meg) a nyereményátvétellel kapcsolatos ügyintézés érdekében. 17. A nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosult. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átvétele e határidőn belül megtörténjen. Amennyiben nyertes nem tesz eleget ezen együttműködési kötelezettségének, és a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult nyertes a nyereményt az erre nyitva álló határidőn belül nem veszi át, úgy nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén (1991. évi XXXIV. törvény 11. (8) bekezdés) az állami költségvetésbe fizeti be. 18. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt jogosult. 19. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) a Játékost terhelik. 20. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 21. A Szervező a Nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat, telefonos felvilágosítást kizárólag a 06 (40) (helyi tarifával hívható kék számon, amely csak vezetékes hálózatból hívható, és a 06 (1) (mobilról is hívható, teljes díjas szám) Ügyfélszolgálati telefonszámokon ad.

3 22. A Játékos a pályázati küldemény Szervező címére történő megküldésével tudomásul veszi, és elfogadja a játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy: a.) adatai a Szervező (Adatkezelő) adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az esetleges tiltónyilatkozat kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és külön engedély nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa. b.) Szervező vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és harmadik személynek nem adja tovább c.) Az adatok kezelését a Szervező, feldolgozását a Lebonyolító végzi. d.) nyertessége esetén nevét és lakcímét (csak a település megjelölésével) Szervező nyilvánosságra hozza e.) a Szervező a nyeremény átadásáról készült kép, hang- és filmfelvételt a nyeremény átadásától számított legfeljebb 6 hónapig, a 14.pont szerinti weboldalon részben vagy egészben külön díjazás nélkül közzétegye f.) Az a Játékos, aki nem kíván a jövőben további névre szóló kereskedelmi célú megkeresést, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen kérheti: Adattörlés marketing 1097 Budapest, Táblás utca 32. g.) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló többször módosított 1992.évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló többször módosított évi C. törvény alapján a Játékszabályzatban meghatározott szerinti adatkezeléshez és a megjelölt adatfeldolgozók által végzett adatfeldolgozásért a Játékos hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni a részvétel alapján. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. 23. A Játékban nem vehetnek részt a.) a Lapker Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá b.) a Sztár Média Kft. alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá c.) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők Inmedio és Relay hálózatok üzemeltetői és dolgozói és azok Ptk b) pontjában meghatározott közvetlen hozzátartozói 24. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.évi XXXIV. Törvény, valamint a 32/2005.(X.21.)PM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékról információk találhatók a sajtó, és televízió hirdetésekben, a Lapker által működtetett elárusítóhelyeken elhelyezett plakátokon, valamint a weboldalon és a Zgumee Facebook oldalán. Budapest, július 7. Lapker Zrt. Szervező

4 I. sz. melléklet Inmedio és Relay üzletek: Irányító- Üzlet neve Megye Város Üzlet címe Üzlet neve szám Relay Budapest 1011 Budapest Batthyány tér aluljáró Batthyány tér I Inmedio Budapest 1087 Budapest Kerepesi út 9. Aréna Plaza egyéb Budapest 1026 Budapest Szilágyi E. fasor 121. Budagyöngye Friss Étterem Budapest 1097 Budapest Táblás u. 32. Lapker konyha Friss Étterem egyéb Budapest 1024 Budapest Moszkva tér Moszkva tér presszó Inmedio Budapest 1038 Budapest Csobánka tér 2 Csobánka tér Relay Budapest 1012 Budapest Déli PU asztal (a jegypénztár bejárata előtt) Hrsz: 7619/8 Déli PU peron (asztal) Inmedio Budapest 1033 Budapest Szentendrei út 115. Auchan Óbuda Inmedio Budapest 1033 Budapest Flórián tér 6-9. Flórián Üzletközpont Relay Budapest 1033 Budapest Békásmegyer HÉV állomás hrsz. Békásmegyer HÉV Inmedio Budapest 1116 Budapest Fehérvári út 213. (Vásárcsarnok F/12) Fehérvári úti Vásárcsarnok Relay pavilon Budapest 1115 Budapest Vasút u., Kelenföldi villamos végállomás Kelenföldi Pu 2 Pav. inmedio Budapest 1125 Budapest Diós árok 1-3. János Kórház Büfé Inmedio Budapest 1225 Budapest Nagytétényi út Lidl Nagytétényi út Inmedio Budapest 1117 Budapest Savoya Park Hunyadi J. út ös üzlet Hrsz: 43576/2/14 Savoya Park (Albertfalva Auchan) Inmedio Budapest 1222 Budapest Nagytétényi út Campona Inmedio Budapest 1203 Budapest Kosuth L. út 29. Pesterzsébet, Kossuth út Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/A Relay fal T 2/A tranzit Inmedio Budapest 1024 Budapest Lövőház u Mammut 2 Relay Budapest 1110 Budapest Móricz Zs. krt. 16. Hrsz: 4272/1/0/9 Móricz Zs. krt. Relay Budapest 1115 Budapest Kelenföld vasútállomás Hrsz: 2854/28 Kelenföld Pu. gyalogos aluljáró 3. pav. Relay Budapest 1013 Budapest Krisztina krt. 37/A aluljáró Hrsz: 7619/8 Déli II Inmedio Budapest 1052 Budapest Városház u Városház u. Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 1 Relay T 1 csarnok Inmedio Budapest 1136 Budapest Hegedűs Gy. út 24. Hegedűs Gy. út Inmedio Budapest 1073 Budapest Erzsébet krt. 17. Erzsébet krt mini CP Inmedio Budapest 1144 Budapest Rákosfalvapark 1-3. Rákosfalvapark Inmedio Budapest 1148 Budapest Örs vezér tér Sugár Inmedio Inmedio Budapest 1117 Budapest Hengermalom u fsz. S-1/2. Tesco Budafok Relay Budapest 1145 Budapest Mexikói út 70. (MFAV 4.) Mexikói út Inmedio Budapest 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center Inmedio Budapest 1152 Budapest Szőts Áron út Szőts Áron u Inmedio Budapest 1156 Budapest Páskomliget vásárcsarnok Nyírpalota u. Páskomliget Inmedio Budapest 1152 Budapest Szentmihályi út 131. Pólus Center 2. Relay Budapest 1091 Budapest Pöttyös utcai aluljáró Pöttyös utca Relay Budapest 1192 Budapest Határ út Galéria szint Határ út Galéria szint Inmedio Budapest 1097 Budapest Koppány u. 2. Tesco Swedex Inmedio Budapest 1106 Budapest Örs vezér tere 25/a Árkád II. Inmedio Relay Budapest 1221 Budapest Duna u. 2. Hrsz: Budafoki Szakrendelő Inmedio Budapest 1062 Budapest Váci út 1-3.I.C hrsz: 28224/8/A/95. (Kölcsey Ferenc sétány 26.) West End Bevásárló Kp. Inmedio Budapest 1117 Budapest Október 23-a u G54 számú üzlet Allee Inmedio Relay Budapest 1096 Budapest Nagyvárad tér, metro peron Nagyvárad tér peron Relay Budapest 1089 Budapest Üllői út 76/A Metro állomás Klinikák Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Relay T 2/B érkezés Relay Budapest 1138 Budapest Váci út 178. Duna Plaza Relay Inmedio Budapest 1204 Budapest Mártírok útja 281. Tesco Megapark Inmedio Budapest 1214 Budapest Salak u. 14. Tesco Csepel Relay Budapest 1212 Budapest Rákóczi F. u Csepel HÉV Inmedio Budapest 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út Csepel Plaza Inmedio Budapest 1082 Budapest Kisfaludy u Corvin Inmedio Inmedio Budapest 1239 Budapest Bevásárló u Auchan Soroksár Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2/B Relay T 2/B tranzit Inmedio Budapest 1110 Budapest Budafoki út - Karinthy sarok Budapest, Budafoki út Inmedio Budapest 1238 Budapest Hősök tere Soroksár Hősök tere Relay Budapest 1185 Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T 2 Relay T 2 SkyCourt Relay Budapest 1012 Budapest Magyar Jakobinusok tere (Déli pu) kerengő Déli pu. Kerengő Relay Budapest 1042 Budapest Újpest központ aluljáró Újpest

5 Relay Budapest 1091 Budapest Kálvin tér, aluljáró Kálvin tér I. Inmedio Budapest 1052 Budapest Váci u. 10. Váci utca 10. Inmedio Budapest 1055 Budapest Bajcsy u. 76. Bajcsy 76. Relay Budapest 1138 Budapest Lehel tér (Victor H.) aluljáró Lehel tér (V.H.) Relay Budapest 1134 Budapest Dózsa Gy. u. metro aluljáró Dózsa Gy. Relay Budapest 1073 Budapest Erzsébet körút 2. Teréz körút-rákóczi út aluljáró Blaha Lujza tér Relay Budapest 1093 Budapest Boráros tér aluljáró Boráros tér Relay Budapest 1091 Budapest Népliget, aluljáró Népliget aluljáró I. Relay Budapest 1096 Budapest Nagyvárad tér, aluljáró Nagyvárad tér Inmedio Pest 2151 Fót Fehérkő út 1. Cora Fót Inmedio Pest 2045 Törökbálint Torbágy u. 1. Cora Törökbálint Relay Pest 2700 Cegléd Kölcsey tér 3. Cegléd MÁV Inmedio Pest 2120 Dunakeszi Nádas u. 6. Auchan Dunakeszi Inmedio Pest 2310 Szigetszentmiklós Háros u Auchan Szigetszentmiklós Inmedio Pest 2141 Csömör Határ út 6. Auchan Csömör Inmedio Pest 2310 Szigetszentmiklós Ifjúság út (Miklós üzletház) Szigetszentmiklós Ifjúság út Inmedio Pest 2030 Érd Budai út 13. Hrsz: 22081/1. Érd Stop Shop Inmedio Pest 2083 Solymár Szent Flórián utca 2. Auchan Solymár Inmedio Pest 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3. Tesco Budaörs Inmedio Pest 2030 Érd Budafoki út 2-4. Tesco Érd Inmedio Pest 2011 Budakalász Omszk park 1. hrsz: 1861/8 Cora Budakalász Inmedio Pest 2045 Törökbálint Munkácsy út 29. Törökbálint, Munkácsy út 29. Inmedio Pest 2330 Dunaharaszti Némedi út 102/a. Lidl Dunaharaszti Inmedio Pest 2234 Maglód Eszterházy J. út 1. Auchan Maglód Inmedio Pest 2600 Vác Deres u. 2. Tesco Vác Inmedio Pest 2120 Dunakeszi Fóti út hrsz. Tesco Dunakeszi-Fót Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Fő u. 9. Székesfehérvár Fő út Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Holland fasor 2. Auchan Székesfehérvár Inmedio Fejér 2400 Dunaújváros Dózsa Gy út 56. Dunaújváros egyéb Fejér 8000 Székesfehérvár Verseci út Köfém üzletsor 2. sz. üzlet Székesfehérvár Köfém Inmedio Fejér 2060 Bicske Bocskay u. 5/3/A hrsz. Bicske Bocskay utca egyéb Fejér 8000 Székesfehérvár Berényi u Székesfehérvár Videoton Inmedio Fejér 8000 Székesfehérvár Palotai út 1. Alba Plaza Székesfehérvár Inmedio Fejér 8002 Székesfehérvár Aszalvölgyi út 1. Tesco Székesfehérvár Relay Fejér 8000 Székesfehérvár Béke tér 5.( MÁV pu.) Székesfehérvár MÁV Inmedio Fejér 2060 Bicske Csabdi út 4. Tesco Bicske Inmedio Nógrád 3100 Salgótarján Erzsébet tér 5. Salgótarján Mini CP Inmedio pavilon Nógrád 3100 Salgótarján Fő tér 9. Pécskő üzlet előtt Salgótarján, Fő tér Pav. Inmedio Komárom-Esztergom 2890 Tata Bajcsy-Zsilinszky utca 4. Tata, Bajcsy Inmedio Komárom-Esztergom 2890 Tata Május 1 út ( Plus előtt ) Tata Május 1 út Inmedio Komárom-Esztergom 2900 Komárom Igmándi u. 11. Komárom, Igmándi u. Relay Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Győri út 1 A (MÁV pu.) Tatabánya, MÁV Inmedio Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Fő tér 20. Hrsz: /2 Tatabánya, Fő tér Inmedio Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Győri út 7-9. Tatabánya Vértes Center Inmedio Komárom-Esztergom 2840 Oroszlány Környei út 3-5. Tesco Oroszlány Relay Komárom-Esztergom 2890 Tata Váralja út. 6. Tata Volán Inmedio Komárom-Esztergom 2900 Komárom Bajcsy Zs. E. u. 7. Tesco Komárom Relay Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 37. Kiskunfélegyháza MÁV Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Petőfi Sándor u. 2. Kecskemét, Petőfi S. u Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Korona út 2. Csányi u 2-4. Kecskemét Malom Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Dunaföldvári út 2. Auchan Kecskemét Pólus Róna Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Kodály tér 9. Kecskemét Kodály tér 9 Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Petőfi Sándor u. 7. Kecskemét Petőfi Sándor u. 7 Inmedio Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza IX. körzet 8/b. Tesco Kiskunfélegyháza Inmedio Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Talfája tanya 1. Tesco Kecskemét Inmedio Bács-Kiskun 6500 Baja Gránátos u. 11. Tesco Baja Inmedio Bács-Kiskun 6400 Kiskunhalas Fejérföld u. 24. Tesco Kiskunhalas Inmedio Békés 5700 Gyula Béke sgt. 12. Gyula Béke sgt Inmedio Békés 5900 Orosháza Könd u Orosháza Vásárcsarnok Relay Békés 5700 Gyula Vásárhelyi P. u. Gyula Volán

6 Inmedio Békés 5540 Szarvas Szabadság u. 35. Szarvas Relay Békés 5600 Békéscsaba Andrássy út 58. Békéscsaba Máv Inmedio Békés 5600 Békéscsaba Szarvasi út 68. Tesco Békéscsaba Inmedio Békés 5900 Orosháza Vásárhelyi út 23/a. Tesco Orosháza Inmedio Békés 5630 Békés Széchenyi tér 2. Hrsz: 2288/35 Békés Inmedio Csongrád 6720 Szeged Dugonics tér. 1. Szeged Kárász Relay Csongrád 6725 Szeged Indóház tér 2. (MÁV pu.) Szeged MÁV Inmedio Csongrád 6726 Szeged Zárda u. 6. Szeged Zárda u. Inmedio Csongrád 6720 Szeged Zápor u Cora Szeged Inmedio Csongrád 6800 Hódmezővásárhely Andrássy út Hódmezővásárhely Inmedio Csongrád 6640 Csongrád Fő u Csongrád, Fő u Inmedio Csongrád 6791 Szeged Dorozsmai út 189. Szeged-Kiskundorozsma, Dorozsmai út 189. Inmedio Csongrád 6600 Szentes Kossuth tér 5. Szentes Kossuth tér Inmedio Csongrád 6720 Szeged Kígyó út 5. hrsz: 3918 Szeged Kígyó út 5. egyéb Csongrád 6600 Szentes Apponyi tér 197. Szentes Apponyi tér Inmedio Csongrád 6600 Szentes Alsórét u S-4. üzlet Tesco Szentes Inmedio Csongrád 6800 Hódmezővásárhely Hódtó út Tesco Hódmezővásárhely Inmedio Csongrád 6720 Szeged Jókai u. 1. Szeged Nagyáruház főbejárat Inmedio Csongrád 6724 Szeged Rókusi krt Tesco Szeged Inmedio Csongrád 6722 Szeged Tisza L. krt. 49. Szeged Skála Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3950 Sárospatak Rákóczi u. 29. Sárospatak Rákóczi u. Pécskő üzletház előtt Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi út 10. Sátoraljaújhely Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Vasvár u. 54. Ózd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3400 Mezőkövesd Mátyás Király u Mezőkövesd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3580 Tiszaújváros Őrösi út 1/a. Tesco Tiszaújváros Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Búza tér 18. buszállomás jegypénztár Miskolc Búza tér Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Ady E. út 16. Miskolc, Ady E. Relay pavilon Borsod-Abaúj-Zemplén 3534 Miskolc Kandó Kálmán tér Tiszai Pu. Pavilon Miskolc Kandó tér Pav. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 103. Tesco Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Széchenyi út 6/A Hrsz: 2433/3/A/4 Miskolc Széchenyi út Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3516 Miskolc Pesti út 9. 8B/B Cora Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. fsz/4-5. sz. Miskolc Szemere u. Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Kandó Kálmán tér 1-3. (Pályaudvar) Miskolc Tiszai pu 2. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc Bajcsy Zs Miskolc Szinvapark Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Búza tér aluljáró Keleti fal Miskolc Búza téri aluljáró Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3530 Miskolc Újgyőri főtér 32. Bükk Áruház fsz. Miskolc, Újgyőri főtér Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3400 Mezőkövesd Mátyás király út 199. Mezőkövesd II. Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3630 Putnok Kossuth tér 19. Putnok Gömör Áruház Relay Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Munkás út Hrsz: 7195/1. Ózd Volán Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3600 Ózd Brassói út 3. hrsz: 8639/29. Tesco Ózd Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3860 Encs Petőfi u. 13. Encs, Petőfi u Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Kazinczy F. u Tesco Sátoraljaújhely Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3700 Kazincbarcika Egressy út 54. Kazincbarcika Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3527 Miskolc József A. u. 87. Auchan Miskolc Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3900 Szerencs Gyár u. 40. Tesco Szerencs Inmedio Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény Borsodi út 4. Edelény egyéb Heves 3100 Hatvan Horváth Mihály u. 5 Hatvan Horváth Mihály u. 5 Relay Heves 3200 Gyöngyös Volán pályaudvar Gyöngyös VOLÁN (mobil) Inmedio Heves 3360 Heves Zrínyi út 2/a. Heves, Zrínyi út Relay Heves 3390 Füzesabony Baross út 1. MÁV aluljáró Füzesabony MÁV Inmedio Heves 3300 Eger Széchenyi u. 20. Eger Inmedio Heves 3300 Eger Törvényház u. 4. Eger, Agria Park Bevásárlóközpont Relay Heves 3300 Eger Állomás tér 1. Eger MÁV Relay Heves 3300 Eger Barkóczy u. 2. (Pyrker tér) Eger Volán Inmedio Heves 3300 Eger Dobó tér 1. Eger Dobó tér Inmedio Baranya 7622 Pécs Bajcsy Zs. u /A. Hrsz: 18939/2. Pécs Árkád Relay Baranya 7623 Pécs Indóház tér 1. MÁV Pu Hrsz: 19157/3. Pécs MÁV (Relay, kultúrváró) Relay pavilon Baranya 7622 Pécs Indóház tér 1. (É-i főbejárat jobb oldal) Hrsz: 19157/5. Pécs jobb peron pav. Relay pavilon Baranya 7622 Pécs Indóház tér 1. (ny-i oldal) Hrsz: 19157/5. Pécs Indóház tér pav. Relay pavilon Baranya 7634 Pécs Páfrány u. 4. Uránbusz Pu. Hrsz: 653/1. Pécs Uránbusz Pu. Pav.

7 Relay pavilon Baranya 7600 Pécs Nagy Lajos király útja /4 hrsz. Pécs Nagy Lajos király út Inmedio Baranya 7630 Pécs Budai Vám 1. S-5. Hrsz: 41736/1. Tesco Pécs 2. Inmedio Baranya 7634 Pécs Makay I. út 5. Hrsz: 1172/1. Tesco Pécs 1. Relay Baranya 7622 Pécs Siklósi út 1. /Nagylajos kir.út.- Alsómalom u sarok Hrsz: 18985/1 Pécs VOLÁN Inmedio Baranya 7800 Siklós Harkányi út 55. Tesco Siklós Inmedio Baranya 7700 Mohács Pécsi út 61. Hrsz. 0127/42 Tesco Mohács Relay pavilon Baranya 7600 Pécs Ybl Miklós u. hrsz.529/31 Pécs Ybl Inmedio Baranya 7631 Pécs Kincses út 1. Tesco Pécs 4. Inmedio pavilon Baranya 7600 Pécs Széchenyi tér Hrsz: Pécs, Széchenyi tér pavilon Inmedio Tolna 7150 Bonyhád Szabadság tér 12. Bonyhád Inmedio Tolna 7020 Dunaföldvár Kossuth utca 1. Dunaföldvár Kossuth út 1 Inmedio Tolna 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 40. Tesco Szekszárd Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Ady Endre u. 5. Kaposvár Ady E u Inmedio Somogy 8700 Marcali Rákóczi u. 19. Marcali Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Áchim András u Ady E. út 13. K120 Kaposvár Stop Shop Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Berzsenyi u Kaposvár Plaza Inmedio Somogy 7400 Kaposvár Fő u. 23. Kaposvár Fő utca Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Stadion u. 2. Zalaegerszeg Stadion Relay Zala 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 2. Hrsz: 2954 Zalaegerszeg Volán Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Kórház Zrínyi M. u. 1. Zalaegerszeg Kórház Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos 34. Zalaegerszeg Kossuth Lajos 34. Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Fő út 1. Nagykanizsa Fő út 1 Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 4-6. Zalaegerszeg, Széchenyi út MOZI Relay Zala 8900 Zalaegerszeg Bajcsy Zs. tér 1. Zalaegerszeg MÁV 2.(121/B.) Pav. Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. Tesco Nagykanizsa Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Kalmár u /A. üzlet Nagykanizsa, Vásárcsarnok Inmedio Zala 8360 Keszthely Csapás u. 27. Tesco Keszthely Inmedio Zala 8900 Zalaegerszeg Sport u. 1. Tesco Zalaegerszeg Relay Zala 8800 Nagykanizsa Báthory u. 2./Vásásr u. 2. Nagykanizsa VOLÁN Inmedio Zala 8800 Nagykanizsa Európa Tanács u /A. üzlet Nagykanizsa Plaza Relay Győr-Moson-Sopron 9021 Győr Révai M. u (MÁV pu.) Győr MÁV Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Széchenyi tér 13. Sopron Inmedio Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár Kormos ltp Mosonmagyaróvár Inmedio Győr-Moson-Sopron 9023 Győr Hermann Ottó u. 25. Győr Vásárcsarnok egyéb Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Várkerület 44. Sopron Várkerület Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Magyar u. 5. fsz/1. Sopron Magyar u Relay pavilon Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 9. Volán (pu.) Sopron VOLÁN Inmedio Győr-Moson-Sopron 9012 Győr Királyszék u. 33. Tesco Győr Inmedio Győr-Moson-Sopron 9024 Győr Vasvári Pál u. 1/a. Győr Plaza Inmedio Győr-Moson-Sopron 9022 Győr Budai út 1. Győr Árkád Inmedio Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron Ipar krt. 30. Tesco Sopron Inmedio Vas 9700 Szombathely Fő tér 16. Szombathely Inmedio Vas 9700 Szombathely Hunyadi út 5-7. Szombathely Vásárcsarnok Relay Vas 9700 Szombathely MÁV állomás Szombathely MÁV Inmedio Vas 9700 Szombathely Szűrcsapó utca 4. Szombathely Szűrcsapó u Inmedio Vas 9730 Kőszeg Városház út 5. Kőszeg, Városház u 5 Relay Vas 9700 Szombathely Ady tér Volán pu. Szombathely, Ady tér Volán pu. Inmedio Vas 9700 Szombathely Zanati u. 70. Tesco Szombathely Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Kossuth u. 1. Veszprém Inmedio Veszprém 8500 Pápa Kossuth u. 30. Pápa, Kossuth u. 30. Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Budapest u Hrsz: 4020/2 Veszprém Pláza Inmedio Veszprém 8500 Pápa Kossuth út 1. Pápa Kossut út 1. Inmedio Veszprém 8500 Pápa Celli út 92. Tesco Pápa Inmedio Veszprém 8300 Tapolca Veszprémi út 5. Tesco Tapolca Inmedio Veszprém 8200 Veszprém Külső-Kádártai u. 3. Tesco Veszprém Inmedio Veszprém 8100 Várpalota Fehérvári út 17. Tesco Várpalota Inmedio Veszprém 8400 Ajka Fő út 66. Tesco Ajka Relay Hajdú-Bihar 4025 Debrecen Petőfi tér 4. Debrecen, MÁV I. (ind.) 22,5 m2 Relay Hajdú-Bihar 4025 Debrecen Petőfi tér 4. hrsz: Debrecen, MÁV II(érk.) Inmedio Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Kishatár u. 7. Cora Debrecen

8 Inmedio Hajdú-Bihar 4026 Debrecen Péterfia u sz. üzlet Debrecen Plaza Inmedio Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény Kálvin tér 3. Hajduböszörmény Inmedio Hajdú-Bihar 4200 Hajdúszoboszló József Attila u. 1. Hajduszoboszló strand Inmedio Hajdú-Bihar 4100 Berettyóújfalu Dózsa Gy. 6. Berettyóújfalu Dózsa Gy. 6. Inmedio Hajdú-Bihar 4027 Debrecen Füredi út 27. hrsz: Debrecen Malompark egyéb Hajdú-Bihar 4029 Debrecen Csapó u Debrecen Csapó u. 100 Inmedio Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Kishegyesi út S-23 üzlet Tesco Debrecen Inmedio Hajdú-Bihar 4026 Debrecen Csapó út 30. Debrecen Árkád Fórum Inmedio Hajdú-Bihar 4001 Debrecen Víztorony u. 13. Hrsz: 6183 Debrecen, Víztorony u. Inmedio Hajdú-Bihar 4030 Debrecen Szombathi I. u /7/A/17 Debrecen, Szombathi I. u. 15. Inmedio Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény Külső-Újvárosi utca Tesco Hajdúböszörmény Inmedio Hajdú-Bihar 4090 Polgár Hősök útja 6. Polgár Relay Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Állomás tér 2. MÁV pu. Nyíregyháza MÁV Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Szegfű u. 75. Nyíregyháza, Plaza Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4900 Fehérgyarmat Kossuth tér 3-5. Fehérgyarmat, Kossuth tér 3-5. Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy.u. 5 Nyíregyháza, Dózsa Gy egyéb Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Október 23. Tér Rákóczi u. 12/a. Nyíregyháza, Október 23. Tér egyéb Szabolcs-Szatmár-Bereg 4300 Nyírbátor Szabadság tér 11. Nyírbátor Szabadság tér 11 Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Pazonyi u. 36. Tesco Nyíregyháza 2. Relay pavilon Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka MÁV Állomás Seregély u. Mátészalka MÁV Pav. Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4900 Fehérgyarmat Petőfi S. út 2. Fehérgyarmat IRODA Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Alkotmány u. 1/a. Tesco Mátészalka Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Nagy Imre tér 1. Nyíregyháza Korzó Bevásárlóközpont Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4765 Csenger Ady E. u. 3/B. Hrsz: 470 Csenger Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Mátészalka Bajcsy Zs. u. 24. Mátészalka Bajcsy Inmedio Szabolcs-Szatmár-Bereg 4700 Nyírbátor Debreceni út 71. Tesco Nyírbátor Relay Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Vasútállomás 1 Gárdonyi Géza u. 2. Szolnok, MÁV Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Ady Endre u. 28/a sz. üzlet Szolnok Plaza Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5055 Jászladány Kossuth u. 93 Jászladány, Kossuth u 93 Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5350 Tiszafüred Fő út 35. Tiszafüred Inmedio Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Felső -Szandai rét 1. B.16. sz. üzlet Cora Szolnok egyéb Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Kossuth utca Szolnok Kossuth Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5300 Karcag Kacsóh u. 3 Karcag Kacsóh u. 3 egyéb Jász-Nagykun-Szolnok 5440 Kunszentmárton Köztársaság tér Kunszentmárton Köztársaság tér Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Téglagyár út 30. Tesco Szolnok Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5130 Jászapáti István kir. út 3. Jászapáti, István kir. Út Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5100 Jászberény Nagykátai út 2. Tesco Jászberény Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5100 Jászberény Lehel tér 9. Jászberény, Lehel tér Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5310 Kisújszállás Szabadság utca 1. Kisújszállás Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5000 Szolnok Ady E. út 15. Hrsz: 2150 fsz/16. Szolnok Volán Üzletház Inmedio Jász-Nagykun-Szolnok 5430 Tiszaföldvár Malom u. 3/6. Tiszaföldvár, Malom utca

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata 1. A nyereményjáték szervezője A dm Tűsarok vagy Főzőkesztyű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék")

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról

Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Hirdetmény Az Európa Ingatlanbefektetési Alap átalakulásáról Az Európa Befektetési Alapkezelı Zrt. (1011 Budapest, Fı u.14., cégjegyzékszám: 01-10-043775, a továbbiakban: Alapkezelı) tájékoztatja az Európa

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben