- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS"

Átírás

1 EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált gyakorlatainak promóciója és értékelése WORKSTREAM-1 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS Szerzők: Alexandra Malangone Szenior kutató Tímea Stránská Kutató Irányelvek, intézményes és jogi analízis Szlovákia, 2012 Co-funded by 1

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS AZ EMBERKERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A CÉLORSZÁGOKBAN A GYERMEKKERESKEDELEMRE VONATKOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK ÉS A GYERMEKKERESKEDELEM ÁLDOZATAI JOGAINAK VÉDELMÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK Alkotmány Anyagi büntetőjog és a büntető eljárásjog Anyagi büntetőjog Büntető eljárásjog Egyéb jogszabályok Az emberkereskedelem gyermekkorú áldozatai jogainak védelmére és elősegítésére irányuló intézkedések: A gyermekkereskedelem áldozatainak beazonosítása; A gyermekkereskedelem áldozatai jogainak védelmére és előmozdítására tett intézkedések: Segítségnyújtás, védelem, orvosi kezelés A gyermekkereskedelem áldozatai jogainak védelmére és előmozdítására tett intézkedések: Kárenyhítés A gyermekkereskedelem áldozatai jogainak védelmére és előmozdítására tett intézkedések: Visszaszállítás A gyermekkereskedelem áldozatai jogainak védelmére és előmozdítására tett intézkedések: Reintegráció INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK Állami intézmények Civil szervezetek és kutatóintézetek IRÁNYELVEK ÉS PROGRAMOK Ausztria Bulgária Olaszország Svédország Szlovákia Magyarország

3 BEVEZETÉS Felismervén a gyermekkereskedelem áldozatainak a visszaélések orvoslása érdekében történő, megfelelő támogatásának és védelmének fontosságát, Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált gyakorlatainak promóciója és értékelése (ARECHIVIC) elnevezésű projekt célja a jellemzően célországoknak tekinthető három országban (Olaszország, Ausztria, Svédország), illetve a kiinduló országoknak tekintett három országban (Szlovákia, Bulgária, Magyarország) a gyermekkereskedelem áldozatai számára nyújtott támogatás és ellátás terén elért előrehaladás felmérése. A területen eddig végzett kutatások (pl. az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének a Gyermekkereskedelem az Európai Unióban kihívások, perspektívák és bevált gyakorlat című jelentése) alapján a projekt részletesebb elemzést kíván nyújtani a gyermekkereskedelem áldozatainak fizikai, pszichológiai és szociális felépülése érdekében tett erőfeszítésekről. Ezért az 1. sz. Politika, intézményelemzés és jogi elemzés elnevezésű munkafolyamat keretében hat országjelentés készült 2011 júliusa és novembere között minden egyes ország vonatkozásában a projekt keretében kidolgozott, és az emberkereskedelem áldozatainak támogatását és védelmét szolgáló, elismert gyakorlati eszközök formájában 1 biztosított alapelveket és iránymutatásokat tükröző programértékelési módszertan alapján. Az országjelentések célja az volt, hogy a célországokban zajló gyermekkereskedelemre vonatkozó politikákról, intézményekről és szabályozásról átfogó kontextuális elemzést adjon szekunder elemzés, illetve az emberkereskedelem-ellenes munkában részt vevő, illetékes nemzeti biztosokkal folytatott interjúk alapján. A jelen összehasonlító jelentés célja teljes körű áttekintés nyújtása az országjelentések révén nyert megállapításokról. Nem külön országinformációk összeállítása az egyes célországok tekintetében, hanem a megállapítások összehasonlító, tematikus módon történő bemutatása az MF1 (munkafolyamat 1. fázis) módszertan szerint. A jelen összehasonlító jelentés az Arechivic projekt munkafolyamatának 1. fázisa keretében az országjelentésekben megadott adatok és információk alapján készült. A jelentés összeállításánál különös nehézséget jelentett a megadott információk részleges összehasonlíthatatlansága, mivel a jelentéseket különböző kutatócsoportok készítették, akik eltérő konkrétumok, jogszabályi és 1 Az UNICEF-nek az emberkereskedelem gyermekáldozatainak védelméről szóló iránymutatásai, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) Kézikönyve az emberkereskedelem áldozatainak támogatásáról, illetve az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) jelentése A gyermekek jogainak az Európai Unión belüli védelmére, tiszteletben tartására és előmozdítására vonatkozó mutatók kidolgozásáról. 3

4 egyéb intézkedések és irányelvek ábrázolását nyújtották. Bizonyos információk nem képezték az országjelentések részét, ezért azokat ez a jelentés nem tartalmazza. A vizsgálat az MF1 módszertan által lefektetett tematikus irányelvek alapján zajlott, és célja a vizsgált területek mindegyikének lefedése volt. 4

5 1. AZ EMBERKERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A CÉLORSZÁGOKBAN Bulgáriát és Szlovákiát nagyrészt kiinduló országokként tartják számon, és azok kevésbé minősülnek tranzit- vagy célországoknak. A rendelkezésre álló adatok alapján Magyarország az utóbbi években elsősorban tranzit-országként, illetve csekély mértékben kiinduló és célországként funkcionált. Bulgáriában a nőket és a gyerekeket leggyakrabban a Fekete-tenger partvidékének városaiban és a határterületeken kényszerítik prostitúcióra. A bolgár emberkereskedelem áldozatai vonatkozásában a célországok a következők: Hollandia, Belgium, Franciaország, Ausztria, Olaszország, Németország, Csehország, Finnország, Görögország, Olaszország, Lengyelország, Svájc, Törökország, Ciprus és Macedónia. A rendelkezésre álló legfrissebb bolgár statisztikák szerint 2009-ben Bulgáriában 57 gyermek esett áldozatul a gyermekkereskedelemnek. 2 Bulgáriában a különböző becslések alapján a roma származású személyek (főként nők és gyermekek) az emberkereskedelem áldozatainak %-át teszik ki. Az adatok szerint néhány esetben magyar áldozatok kizsákmányolása is előfordul a következő uniós államokban: Ausztria, Belgium, Görögország, Olaszország, Olaszország, Svájc, Hollandia, az Egyesült Királyság; illetve az Egyesült Államokban. Az utóbbi időben szexuális kizsákmányolás esetei fordultak elő Hollandiában, Svájcban és Olaszországban. Ugyanakkor Magyarországra főként a következő kiinduló országokból kerültek az áldozatok: Bulgária, Románia, Ukrajna és Vietnam ben és 2012-ben Magyarországon nem találtak olyan személyt, aki gyermekkereskedelem áldozatává vált volna. Olyan esetek is ismertek, amikor Kelet-Szlovákiából vittek Magyarországra nőket az emberkereskedők. 3 Magyarországon a 2008-as, 2009-es és 2010-es években évente csak 3-4 gyermeket 4 regisztráltak a gyermekkereskedelem áldozataként, legtöbbjük szexuális kizsákmányolásnak esett áldozatul. Ami Szlovákiát illeti, ezen ország tekintetében az emberkereskedelem fő célországai az Egyesült Királyság, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovénia, 2 Bulgáriának az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményének a felek általi alkalmazása értékeléséről szóló kérdőívre adott válasza amely az alábbi linken érhető el: (a továbbiakban: Bulgária válasza a GRETA értékelésre) Teljes körű információk: 2. sz. melléklet Zuzana Fialová és mások: Emberkereskedelem a Szlovák Köztársaságban. Pozsony: SGI, MF1 jelentés, Magyarország. 5

6 Svédország, Olaszország, Ciprus, Portugália, Írország és Dánia. 5 Bár harmadik országok emberkereskedelem feltételezett áldozataivá vált állampolgárai tekintetében Szlovákiában ben hivatalosan egyetlen esetet tártak fel, a nemzetközi kutatási és értékelő jelentések gyakran utalnak emberkereskedelem lehetséges áldozatainak Ukrajnából, Moldovából, Bulgáriából, Romániából, a Balkánról és Kínából Szlovákián keresztül főként nyugat-európai célországokba és a Cseh Köztársaságba történő szállítására. 6 Az utóbbi időben az emberkereskedők által Szlovákiából az Egyesült Királyságba hurcolt személyek számának növekedése volt megfigyelhető 2009-ben a gyermekkereskedelem azonosított áldozatainak mintegy 50%-át vitték az Egyesült Királyságba. 7 Szlovákiában a gyermekkereskedelem azonosított áldozatainak száma alacsonynak mondható (2008-ban 2 fő, 2009-ben 1 fő, 2010-ben 2 fő) ben egy leányt szexuális kizsákmányolás áldozataként, egy fiút pedig munkaerő-kizsákmányolás kapcsán regisztráltak. A 2008-ban, illetve 2009-ben azonosított gyermekek szexuális kizsákmányolás áldozatai voltak. Az azonosított gyermekek mindegyike transznacionális emberkereskedelem szlovák áldozata volt szeptember 30-ig a hatóságok egy gyermeket, 10 férfit és 12 nőt azonosítottak. 9 Mint látható, mindhárom felsorolt ország esetében az emberkereskedelem fő célja a szexuális kizsákmányolás, a célországok pedig az Európai Uniót megalapító országok. A romák úgy tűnik különösen érintett csoportnak minősülnek, és esetükben gyakran fennáll az emberkereskedelem áldozatává válásának kockázata. Szlovákiában és Magyarországon 10 az emberkereskedelem áldozatává váló, azonosított és támogatásban részesült gyermekek száma Bulgáriához képest alacsonynak volt mondható. Ezen kívül Szlovákiában mindeddig külföldi gyermeket nem regisztráltak áldozatként. Úgy tűnik, nagyobb hangsúlyt helyeznek az emberkereskedelem külföldre vitt saját nemzetiségű 5 Hivatkozás: Zuzana Fialová és mások: Emberkereskedelem a Szlovák Köztársaságban, Kutatási jelentés az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Irodája (UNODC) részére. Pozsony: SGI, 2008, valamint IOM statisztika évi jelentés az emberkereskedelemről: Szlovákia; az Egyesült Államok Külügyminisztériuma. 7 JUDr. Mária Miklosová, főhadnagy, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Belügyminiszteri Hivatal, Nemzeti Koordinációs Iroda szeptember 30-ig 10 férfit, 12 nőt és 1 gyermeket azonosítottak, és ennyi áldozat számára nyújtottak támogatást Szlovákiában a Belügyminisztérium által az emberkereskedelem áldozatainak támogatására indított program keretében; JUDr. Mária Miklosová, főhadnagy, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Belügyminiszteri Hivatal, Nemzeti Koordinációs Iroda 9 JUDr. Mária Miklosová, főhadnagy, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Belügyminiszteri Hivatal, Nemzeti Koordinációs Iroda 10 A években összesen 4 esetet regisztráltak a gyermekkereskedelem áldozatai vonatkozásában ben Magyarországon ilyen bejegyzés nem történt. 6

7 áldozataira, mint a felsorolt három országba vitt külföldi állampolgárokat érintő esetekre, vagy a belső emberkereskedelemre. Svédország egyike 11 az emberkereskedelem által érintett célországoknak, csekélyebb mértékben pedig tranzit-országként is érintett. A jelentések szerint az emberkereskedelem leggyakoribb formája a szexuális kizsákmányolás. Az elmúlt években Svédországban az emberkereskedelemmel kapcsolatban előfordult koldulás, lopás vétsége, valamint bogyósgyümölcs-szüretelés 12 és aszfaltozási tevékenység júliustól májusig terjedő időszakban vizsgált bírósági ügyek tekintetében a következő számadatok az irányadók: 47 esetben szexuális célú vagy súlyos bűncselekménynek minősülő kerítési tevékenységre vonatkozó emberkereskedelem tárgyában hozott ítélet, 144 női áldozattal (közülük 33 kiskorú leány Svédországból, Albániából, Észtországból, Koszovóból, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából). 13 Svédországban jelentős számú ítéletet hoznak súlyos bűncselekménynek minősülő kerítési tevékenység tárgyában, amikor is olyan emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyekkel foglalkoznak, amelyek kapcsolódnak a bizonyítékok gyűjtéséhez, felhasználásához és bizonyító erejéhez a bírósági eljárás során. Svédországban mindeddig csupán két ítéletet hoztak szexuális kizsákmányolástól eltérő célú emberkereskedelem tárgyában; az egyik esetben két 16 éves román fiú volt a sértett fél. 14 Olaszország egyrészt célország, másrészt tranzit-ország a nőket, férfiakat és gyermekeket érintő emberkereskedelem szempontjából. A jelenség alapvetően változatosnak mondható, mind az etnikai szempontból legváltozatosabb összetételű (albán, nigériai, volt szovjet, kelet-európai, Magreb-térségi, latin-amerikai és kínai), többé-kevésbé az olasz maffiával összejátszó bűnügyi hálózatot, mind a kizsákmányolás célját (utcai és házon belüli prostitúció, kényszermunka, koldulás, illegális gazdasági tevékenység, illegális örökbefogadás és szervkereskedelem) tekintve. Az áldozatok Afrikából (Nigéria, Ghána, Marokkó, Egyiptom, stb.), Kelet-Európából (Románia, Albánia, Moldávia és Bulgária), a volt szovjet blokkból (Oroszország, Ukrajna, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán), Ázsiából (Kína, Fülöp-szigetek, Afganisztán), az Indiai szubkontinensről (Banglades, Sri Lanka), illetve Latin-Amerikából (Kolumbia, Brazília, Peru) 11 MF 1 jelentés Svédországról. 12 Svédországban a magánterülethez való általános hozzáférési jog magában foglalja az erdőkben a bogyós termések gyűjtésére való jogot is. Az utóbbi őszi időszakokban számos külföldi dolgozott minimális fizetésért, illetve siralmas szociális körülmények között. 13 Lindholm Svea fellebbviteli bírósága, , B sz. eset 7

8 származnak. A január 1-től december 31-ig tartó időszakban összesen áldozattal a négy fő kiinduló ország Románia (1 001 áldozattal), Nigéria (495 áldozattal), Bulgária (137 áldozattal) és Kína (98 áldozattal) volt. Kelet-Európa tekintetében az adatok Albánia, Ukrajna (34) és Lengyelország (33) vonatkozásában számolnak be áldozatokról. Ázsiát illetően az áldozatok számát tekintve Thaiföldet (27) és Pakisztánt (23) kell kiemelnünk, végül pedig az afrikai áldozatok legnagyobb számban Marokkóból (55) és Tunéziából (11) származnak ben a 228/2003 sz. törvény 13. cikke és a 268. sz. törvény 18. cikke értelmében 60 főként román (24) és nigériai (20) származású gyermek részesült az olaszországi szociális segítségnyújtási programokból. Ausztria mind tranzit-országként, mind célországként érintett az emberkereskedelem vonatkozásában. 15 Ausztriában az emberkereskedelem leggyakoribb formái többek között a szexuális kizsákmányolás és a házi kényszerszolgaság céljából folytatott emberkereskedelem, illetve a gyermekkereskedelem. Az emberkereskedelem szempontjából különös kockázati csoportot képviselnek a kísérő nélküli gyermekek Ausztriában, csakúgy, mint Szlovákiában, Svédországban és Olaszországban. Az állandó szállással nem rendelkező, kísérő nélküli, Bécsben bűncselekmény céljából felhasznált kiskorú gyermekek száma 2004-ben 315, 2005-ben 701, 2006-ban 319, 2007-ben 72, és 2008-ban 88 volt. Néhány gyermeket több alkalommal szolgáltató létesítményekbe irányítottak általában más néven és megváltoztatott külsővel ban 28 gyermek érkezett Bulgáriából, 10 gyermek Romániából, 8 az Orosz Föderációból, 7 gyermek Csecsenföldről, 7 gyermek Magyarországról, 5 gyermek Szlovákiából, 3 gyermek Boszniából, 2 gyermek Lengyelországból, és 1 gyermek Szerbiából, 1 gyermek pedig Horvátországból, míg 16 gyermek ázsiai és afrikai országokból érkezett. A Bulgáriából érkező gyermekek 95 %-a, a Romániából származó gyermekek 70 %-a, és a Magyarországról, Szlovákiából, Koszovóból és Boszniából érkező gyermekek 100 %-a roma származású. A ban elhelyezett 88 gyermekből 25 gyermeket küldtek vissza származási országába (6 gyermeket Bulgáriába, 4-et Romániába, 4-et Magyarországra, 4-et Csecsenföldre, 3-at Oroszországba, 2 gyermeket Lengyelországba és 1 gyermeket Szerbiába, 1 gyermeket pedig Kínába küldtek 15 Az emberkereskedelem leküzdését célzó első osztrák jelentés (a márciustól februárig tartó időszak vonatkozásában), az Európai és Nemzetközi Ügyek Szövetségi Minisztériuma szerkesztésében, 2009, ld. (2011/12/02) 8

9 vissza). 36 gyermek azonban megszökött a Drehscheibe szolgáltató létesítményből és ők bujkálni kezdtek (22 bolgár és 5 román gyermekkel együtt). Érdekes megfigyelni a fenti három célországra jellemző tendenciákat a jelen kutatás tükrében. A szexuális kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem továbbra is az első helyen áll az elemzés tárgyát képező három országban is, csakúgy, mint a jelen kutatás keretében valószínűsített kiinduló országok esetében. Azonban ha a szexuális kizsákmányolás körén kívül vizsgálódunk, például Svédországban, a kolduláson és a kényszerlopáson kívül felfedezhetők az emberkereskedelem speciális formái mint pl. az aszfaltozás vagy a bogyósgyümölcs-szüretelés is. A rendelkezésre álló adatok nem mutatnak kifejezett összefüggést a szervezett bűnözéssel. Ezzel szemben Olaszországban a jelenség látszólag igen szorosan kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Az Olaszország által rendelkezésre bocsátott jelentés Svédországgal összehasonlítva nem bírósági ítéletekről, hanem a szociális segítségnyújtási és védelmi programokon keresztül támogatott gyermek sértettekről számol be. Az említett programok az olasz emberkereskedelem ellenes rendszer alappilléreit képezik, és nem feltétlenül kapcsolódnak a bűnüldöző szervekkel és az igazságügyi hatóságokkal való együttműködéshez. Míg a segítségben részesített áldozatok nemzetisége Olaszországban igen széles spektrumon mozog, az olaszországi területen főként román és nigériai gyermekek részesülnek a szociális segítségnyújtási programokból. Az Ausztriából származó adatok is érdekesnek mondhatók abból a szempontból, hogy szinte kizárólag Bécs városára, és az ottani önkormányzat által támogatott, az emberkereskedelem kockázatának kitett, kísérő nélküli gyermekekre vonatkoznak. Olaszországhoz képest, ahol a gyermekkereskedelem áldozatainak visszatérése a származási országba sokkal ritkábban fordul elő, Ausztriában az érintett gyermekeknek kb. egyharmadát küldték haza, egyharmaduk megszökött, egyharmad részük pedig a bécsi önkormányzat gondozásában maradt. Mind Svédország, mind Ausztria nyomára bukkant emberkereskedők áldozataira Bulgáriából, Szlovákiából és Magyarországról, amelyek szintén a jelen kutatás tárgyát képező országok. Ezzel szemben Olaszország az előbbi három ország közül csak bolgár nemzetiségű áldozatokról számol be. 9

10 2. A GYERMEKKERESKEDELEMRE VONATKOZÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK ÉS A GYERMEKKERESKEDELEM ÁLDOZATAI JOGAINAK VÉDELMÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK 2.1. Alkotmány Bulgáriában a gyermekek az Alkotmány 17. cikke értelmében élvezik az állam és a társadalom nyújtotta védelmet, amely jogszabály kimondja, hogy: A rokonaik gondoskodását nem élvező gyermekekről az állam és a társadalom különleges védelem formájában köteles gondoskodni. 16 Az 53. cikk biztosítja minden polgárnak a tanuláshoz való jogát, illetve a jogszabály a tankötelezettséget 16 éves korig írja elő. Az általános iskolai és középiskolai oktatás az állami és önkormányzati iskolákban ingyenes. Az iskoláztatás minden formája és szintje tekintetében az ellenőrzés jogát az állam gyakorolja. A bolgár szövetségi legfelsőbb bíróság 2/ sz. értelmező határozata (a továbbiakban: SCC határozat) 17 a bíróságnál emelt szükséges óvások mellett megerősíti az emberkereskedelemre vonatkozó nemzetközi standardok közvetlen alkalmazandóságának elvét, beleértve a gyermekkereskedelmet is. Magyarországon a magyar jogrendszer alapját képező (a régi, 1949 augusztusa és 2011 decembere között hatályos, 1990-ben és 2004-ben módosított Alkotmány helyébe lépő) Alaptörvényt április 25-én fogadták el és hirdették ki. és az január 1-jén lépett hatályba. Az Alaptörvény Szabadság és felelősség című fejezetében az alábbi cikkeket tartalmazza az emberkereskedelem kapcsán és a gyermek jogai vonatkozásában. - A III. cikk kimondja, hogy senkit nem lehet szolgaságban tartani, illetve, hogy Magyarországon tilos az emberkereskedelem. - A XIV. cikk kimondja, hogy (1) Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás. (2) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. (3) Magyarország - ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet - kérelemre menedékjogot 16 A rendelkezés szövege bolgár nyelven: Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото. 17 Forrás: (csak bolgár nyelven, hozzáférés dátuma: november 4.). Annak ellenére, hogy ezek nem törvénycikkek, a hivatkozott határozatok kötelező erővel bírnak a bírói testületek és a végrehajtó testületek számára. 10

11 biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstől való félelmük megalapozott. - A XV. cikk kimondja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket A XVI. cikk kimondja, hogy (1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. (3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását. - A XVIII. cikk kimondja, hogy (1) gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos. - A XXVII. cikk kimondja, hogy (1) mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. - A XXX. cikk kimondja, hogy (3) Az alapvető jogok biztosának helyettese a jövő nemzedékek (a gyermekek!) jogainak védelmét látja el. Magyarország Alaptörvénye alapján a gyermekek jogairól és védelméről, valamint a gyermekkereskedelem áldozatainak segítéséről szóló speciális jogszabályokat a december 8-án módosított, évi XXXI. törvény és az 1978.évi IV. törvény (Büntető törvénykönyv), illetve a hivatkozott törvények végrehajtásáról szóló határozatok és rendeletek tartalmazzák, a jelen tanulmányban az alábbiakban foglalt részletes leírás szerint. Ehhez hasonlóan Szlovákiában - a bármely személy számára rendelkezésre álló alapvető jogok és szabadság általános védelme mellett - a 38. cikk Gazdasági, szociális és kulturális jogok című 5. bekezdése, illetve a 41. cikk biztosít kifejezett jogokat a kiskorúak számára. 19 A 38. cikk értelmében a kiskorúak speciális védelemre jogosultak a munkavégzés tekintetében, azonban részletesebb szabályozás erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Ezt külön jogszabályban kellene szabályozni. A 41. cikk a házasságról és a szülőségről szól, és a gyermekek számára biztosítja a felneveléshez és gondoskodáshoz, valamint a különleges 18 Ez különösen a december 8-án módosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvényt, valamint a 2012-ben módosított, a Büntető Törvénykönyvről szóló, évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit jelenti. 19 A Szlovák Köztársaság alkotmánya (hatályba lépés napja: szeptember 3. ), 38. cikk, <http://www.constitution.org/cons/slovakia.txt> (Megtekintés dátuma: november 14.) 11

12 védelemhez való jogot. A felsorolt rendelkezéseken kívül az Alkotmány nem tartalmaz további részleteket a gyermekek jogainak további felsorolása tekintetében. Ezen kívül az Alkotmány nem említi a gyermek legfőbb érdekének elvét, mint minden cselekményre vonatkozó elsődleges szempontot, az egyéb jogszabályok pedig nem definiálják annak jelentését. Jelenleg nem létezik joggyakorlat Szlovákiában a gyermekkereskedelemre, vagy akár a gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi standardok közvetlen alkalmazandósága elvének használata tekintetében. A vizsgált három ország közül kettőben nem létezik az emberkereskedelemre, vagy kifejezetten a gyermekkereskedelemre vonatkozó nemzetközi standardok közvetlen alkalmazandósága kérdésével foglalkozó joggyakorlat (azaz nincsen erre vonatkozó alkotmánybírósági határozat). A harmadik országban, Magyarországon a polgári jogok országgyűlési biztosa november 23-án kelt jelentésében (AJB1472/2011 sz. eset) 20 vizsgálatot folytatott és megállapította, hogy a magyar jogszabályok összhangban vannak a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményben foglaltakkal. A megállapítást ezen kívül az Alkotmánybíróság 4/1997 (I.22.) sz. határozata is alátámasztotta. Azonban Bulgáriában a szövetségi legfelsőbb bíróság olyan határozatot hozott, amely az igazságszolgáltatási és végrehajtó szervekre nézve kötelező erővel bír, és ezzel a kérdéssel foglalkozik. A szlovák Alkotmány kizárólag a munkavégzés esetén járó különleges védelemre való jogot említi, valamint a felneveléshez és gondoskodáshoz való jogot, illetve a különleges védelem garanciáját sorolja fel. Szlovákiában a gyermek legfőbb érdekeinek elvét a jogszabály nem említi, illetve nem definiálja. Magyarországon a gyermek védelmének, illetve a gyermek érdeke védelmének szempontjait a december 8-án módosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény határozza meg. A törvényben foglaltak betartásáról a gondviselő köteles gondoskodni. (A gyermek legfőbb érdeke a magyar jogszabályalkotás szempontjából nem definiálható, illetve nem értelmezhető jogi terminusként, mivel az szubjektív tulajdonságot jelöl.) Bulgáriában ezt az elvet a Gyermekvédelmi törvény (3. cikk 3. pont, illetve a Kiegészítő rendelkezések 1. bekezdése 5. pontjában foglalt meghatározás), illetve a Menedékjogi és menekültügyi törvény (6a cikk) határozza meg. 20 Az állampolgári jogok magyar országgyűlési biztosának jelentése a november 24-én kelt, AJB 1472/2011 sz. eset vonatkozásában. 12

13 Svédországnak a gyermekek jogairól szóló egyezmény (GYJE) értelmében fennálló kötelezettségeinek megfelelő fontos szempontot az Alkotmány tartalmazza 2011 januárja óta. Az állami hatóságok kötelesek munkájuk során biztosítani minden ember számára a lehetőséget a társadalom életében való részvételre és a társadalmi egyenlőségre, illetve kötelesek gondoskodni a gyermekek jogainak alkalmazásáról a kormány formájára vonatkozó alaptörvény 1. fejezetének 2. cikke 5. bekezdése szerint. Svédországban nem létezik joggyakorlat a gyermekkereskedelemre vonatkozó nemzetközi irányelvek közvetlen alkalmazhatóságáról szóló elv alkalmazása tekintetében, azonban a törvény egyezménnyel összhangban történő alkalmazásának elvét követve a svéd bíróságok és hatóságok kötelesek a törvényi előírásokat és szabályokat oly módon értelmezni és alkalmazni, hogy a GYJE egyezmény és a gyermekek jogairól szóló egyéb nemzetközi megállapodások szerinti kötelezettségvállalásokat a lehetséges mértékben betartsák, figyelembe véve azonban a svéd jogszabályok kereteit. Svédországban általánosságban egy politikusokat is magában foglaló, erős lobbicsoport van kialakulóban a kérdés előmozdítására. Ausztriában a GYJE egyezményt 1992-ben ratifikálták, azonban alkotmányos rangra nem emelték azt, és közvetlen alkalmazandóságát sem írták elő, így az egyezmény jogi szempontból nem releváns. A gyermekek jogaiért küzdő közösség folyamatos lobbitevékenységének köszönhetően 2009-ben a politikai kormánypártok megállapodásra jutottak a gyermekek jogairól szóló alkotmánytörvény-tervezet vonatkozásában, azonban az érintett szakértők véleményét nem kérték ki az ügyben, ezért az megbukott. A gyermekjogi aktivisták kritizálták a tervezetet a szelektív megközelítés miatt, amely szerint az kizárólag néhány alapvető GYJE jogszabályt vett figyelembe, tekintet nélkül pl. a szociális vagy kulturális jogokra. Azonban 2010 végén a parlament újra napirendre tűzte a tervezet megtárgyalását, azonban a GYJE-ben foglalt jogokat ismét nem vették át teljes egészében, sőt, egy ellentmondásos általános elévülésről szóló passzust is megfogalmaztak. Ez alkalommal az ellenzéki pártok többsége egyetértett a tervezettel, és így a Parlament 2011 elején elfogadta, majd 2011 februárjában hatályba léptette a gyermekek jogairól szóló alkotmánytörvényt. Hiányosságai ellenére a törvény tartalmazza a GYJE egyezmény fő alapelveit, mint pl. a gyermek legfőbb érdekeit, mint elsődleges szempontot, a gyermekek részvételét, a családi környezet nélkül nevelkedő gyermekek különleges védelmét, illetve a gyermekek elleni erőszak/a gyermekek kizsákmányolása bármely formájának tilalmát, és külön jogszabályként magában foglalja a regenerálódásra és rehabilitációra való jogot. Ezen kívül az emberi jogok védelméről szóló 13

14 európai egyezményt (ECHR) Ausztriában 1958-ban ratifikálták. Az egyezmény alkotmányos rangra emelt jogszabály, és Ausztriában közvetlenül alkalmazandó, miáltal az ECHR a fő emberjogi jogszabálynak minősül Ausztriában. Ahogy azt az Ausztriáról készült GRETA jelentés is hangsúlyozza (ld. 25. bek.), az ECHR szolgaságban tartásról szóló 4. cikke az emberés gyermekkereskedelemre is vonatkozik. Olaszország alkotmánya több olyan rendelkezést tartalmaz, amely kiszolgáltatott alanynak tekinti a gyermekeket. A szabályzás fő elemeit a 2., és cikkek kombinációja adja. Az uniós törvény kivételével az olasz jogrendszer nem tartalmaz arra irányuló szabályokat, amelyek lehetővé tennék a nemzetközi egyezmények vagy megállapodások rendelkezéseinek a nemzeti bíróságok általi közvetlen alkalmazását belső végrehajtó rendelkezés nélkül. Nem létezik olyan nemzetközi okmány, amely közvetlen ösztönzőként szolgált volna a gyermekkereskedelemmel kapcsolatos valamely bírósági döntés meghozatalánál. Úgy tűnik, hogy a jelen kutatás tárgyát képező összes ország közül csak Ausztriában folytattak érdemi vitát a gyermekek jogainak az ország Alkotmányába foglalásáról. Hiányosságai ellenére az új alkotmánytörvény tartalmazza a GYJE egyezmény fő alapelveit, mint pl. a gyermek legfőbb érdekeit, mint elsődleges szempontot, a gyermekek részvételét, a családi környezet nélkül nevelkedő gyermekek különleges védelmét, illetve a gyermekek elleni erőszak/a gyermekek kizsákmányolása bármely formájának tilalmát, és külön jogszabályként magában foglalja a regenerálódásra és rehabilitációra való jogot. Érdekes volna elemzés tárgyává tenni az alapelv alkalmazását a bírósági és nem bírósági gyakorlatban, bár jelenleg ilyen információk nem állnak rendelkezésre. Ennek ellenére Ausztria jó példa arra, hogy kitartó támogató törekvések és politikai elkötelezettség nélkül nem valószínű, hogy a gyermekek jogai a kutatás tárgyát képező többi országban is biztosabb talajt tudhatnának magukénak a jövőben. Általánosságban az mondható el, hogy a célországok az alkotmányos kötelezettségek tekintetében több lépést tettek, mint a kiinduló országok. Azonban a közvetlen alkalmazandóság, valamint a gyermek legfőbb érdekére történő közvetlen hivatkozás, vagy annak definíciója a vizsgált országok szinte mindegyikében megoldatlan kérdés. 21 Article 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 22 Article 30: E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 23 Article 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 14

15 2.2. Anyagi büntetőjog és a büntető eljárásjog Anyagi büntetőjog Az emberkereskedelmet Bulgáriában 2002-ben foglalták büntetőjogi jogszabályba. Az emberkereskedelem büntetőjogi definíciója (a Büntető törvénykönyv (továbbiakban: CC (Btk.)) 159a cikkének 1. bekezdése szerint): Bárki, aki konkrét egyéneket vagy embercsoportokat toboroz, szállít, rejteget vagy átvesz azok erkölcsrontás, kényszermunka, szervek kivétele céljából történő kizsákmányolása vagy akaratuktól független engedelmességre kényszerítése érdekében. 24 A bolgár Büntető törvénykönyv nem tesz különbséget a szexuális kizsákmányolás és az egyéb célú emberkereskedelem között, illetve az emberkereskedelem céljaként nem említi kifejezetten a szolgaságot és az ahhoz hasonló eljárásokat, azonban az emberkereskedelem leküzdéséről szóló bolgár törvény foglalkozik ezzel a kérdéssel. A bolgár Büntető törvénykönyv a terhes nőkre vonatkozó, a születendő gyermek eladása céljából folytatott emberkereskedelmet is szabályozza büntetőjogi szempontból (159a cikk, 3. bek., 2006-tól). 25 A kiskorúakra (18 éven aluliakra) vonatkozó emberkereskedelmet a hivatkozott cikk 2. bekezdése 26 szabályozza büntetőjogi szempontból. Ez az emberkereskedelem egyik súlyosnak minősített esete, amely súlyosabb büntetést is von maga után, és ide tartozik még a kényszerítő eszközök, azaz a kényszer, megtévesztés, emberrablás vagy a szabadságtól való illegális megfosztás, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, a hatalommal való visszaélés alkalmazása, előnyök ígérése, adása vagy elfogadása. A bolgár jogszabályok értelmében egy cselekmény akkor is gyermekkereskedelemnek minősülhet, ha a gyermeket a fenti eszközök egyikének sem vetik alá. Az 159b cikk kimondja, hogy a transznacionális emberkereskedelem bűncselekménynek minősül, és az emberkereskedelem négy formáját a felsorolt emberkereskedelmi célokból az országhatáron keresztül történő átadás esetével egészíti ki. A fő hipotézis értelmében a súlyosnak minősülő esetek beleértve a gyermekkereskedelem azon 24 A rendelkezés szövege bolgár nyelven: Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им 25 A rendelkezés szövege bolgár nyelven: Когато деянието по ал. 1 е извършено спрямо бременна жена с цел продажба на детето 26 A rendelkezés szövege bolgár nyelven: Когато деянието по ал. 1 е извършено: 1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години; 15

16 esetét, amikor az elkövető tisztában van az áldozat kiskorú voltával mind transznacionális kontextusban, mind a fő hipotézis szempontjából súlyosnak tekintendők. A törvény nem szükségszerűen tárgyalja az államhatár-szabályozás megsértését, a bűncselekmény azonban összevonható az államhatárokon keresztül folytatott embercsempészettel. A 2009-ben elfogadott 159c cikk büntetőjogi szempontból szabályozza az erkölcsrontás, kényszermunka, szervek kivétele vagy akarattól független engedelmességre kényszerítés céljából folytatott emberkereskedelem áldozata által kínált szolgáltatások igénybe vételét. A 159d cikk pedig az emberkereskedelmet a szervezett bűnözés szempontjából tárgyalja. Az anyagi büntető törvényt tekintve megítélésünk szerint Bulgária nagyrészt eleget tett az Európa Tanács egyezményében és a Palermói Jegyzőkönyvben foglalt előírásoknak. Bár az emberkereskedelmet érintő intézkedések vonatkozásában az átadás, mint fogalom nem szerepel kifejezetten a Bolgár büntető törvénykönyvben felsorolt bűncselekmény típusok között (arról csak az emberkereskedelem leküzdéséről szóló törvény (a továbbiakban: LCHT) tesz említést), az SCC értelmező rendelkezés fenntartja azt, hogy a CC(Btk.) 159b cikkében említett nemzetközi emberkereskedelem definíciója nagymértékben lefedi az átadás fogalmát. A bolgár törvények értelmében az áldozat esetleges beleegyezése soha nem mérvadó az emberkereskedelem, mint bűncselekmény megítélése szempontjából. Magyarországon a Büntető törvénykönyvről szóló, évi IV. törvény három fejezete foglalkozik az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekkel és büntető szankciókkal. A Büntető törvénykönyv rendelkezései mind a külföldön tartózkodó magyar állampolgárokra, mind a Magyarországon tartózkodó külföldiekre vonatkozik. A XII. fejezet A személy elleni bűncselekményekkel foglalkozik. A fejezet II. címe Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekményeket taglalja (ld. 173/H, 173/I ). A III. cím A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekményekről szól (ld. 175, 175/B ). A XIV. fejezet A házasság, a család, az ifjúság (I. cím), illetve a nemi erkölcs (II. cím) elleni bűncselekményekre vonatkozó szabályozást tartalmazza (ld. 193, 194, 195 és 197, 201, 202, 204, 205, 207, 209, 210, 210/A ). A XV. fejezet II. címe (A rendészeti bűncselekmények) a Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése és a Jogellenes tartózkodás Magyarországon témaköröket (ld. 214, 214/A ), 16

17 valamint a Harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalkoztatása (ld. 214/B ) és az Embercsempészet (ld. 218 ) kérdéseit taglalja. - XII. fejezet Magyarországon az Egészségügyi önrendelkezési jog megsértéséről szóló 173/H kimondja, hogy (1) c) aki az átültetés céljából végzett szerv- vagy szövetátültetést a jogosult beleegyezése, illetőleg hozzájárulása nélkül végez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő..173/i Emberi test tiltott felhasználása (1) Aki emberi gént, szervet vagy szövetet megszerez, vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (3) ha a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el, a büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, (4) aki az emberi test tiltott felhasználására irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. - A Büntető törvénykönyvről szóló, évi IV. törvény emberkereskedelemről szóló 175/B (1) bekezdése szerint az emberkereskedelem bűncselekmény: Aki mást elad, megvásárol, ellenszolgáltatásként átad, vagy átvesz, más személyért elcserél, úgyszintén, aki ennek érdekében toboroz, mást szállít, elszállásol, elrejt, másnak megszerez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A magyar Büntető törvénykönyv a gyermekkereskedelmet is szabályozza büntetőjogi szempontból. Ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, vagy tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el, az súlyos körülménynek minősül. A 175 (2) bekezdés értelmében aki emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától megfosztott sértett személyi szabadságának megfosztását fenntartja, és a sértettet munkavégzésre kényszeríti, bűntettet követ el. Ezen túlmenően a büntetés szigorúbb, ha a bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy ellen követték el, amikor is büntetés 1-5 évig terjedő szabadságvesztés, vagy ha a bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy ellen követték el. Ez annyit jelent, hogy a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni (210. Értelmező rendelkezés), és ebben az esetben a büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. - A Büntető törvénykönyvnek a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekményekről szóló XIV. fejezetét a taglalja. - I. cím: A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények. 17

18 - A 193 kimondja, hogy aki gyermeket kicserél, vagy más családba csempész, bűntettet követ el. A 194 értelmében aki végrehajtható hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút elvisz, avagy a kiskorút rejtve vagy titokban tartja, büntetendő cselekményt követ el. - A 195 (1) bekezdése értelmében a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését súlyosan veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 195 (2) bekezdése értelmében büntetendő az a nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására rábír, vagy rábírni törekszik; a (3) bekezdés értelmében bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. - II. cím: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények. Mivel az emberkereskedelem fiatal nőnemű áldozatai leggyakrabban a szexipart üzemeltető nemzetközi szervezett bűnözés csapdájába esnek, nagyon fontos felhívni a figyelmet a Büntető törvénykönyv alábbi paragrafusaira Megrontás: Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel fajtalankodik, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény sértettje az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll, illetve az elkövető a bűncselekményt a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el. - A 202 (1) bekezdés értelmében aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt arra törekszik rábírni, hogy mással közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény sértettje az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt áll. 18

19 - A 202/A értelmében aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. - A 204 a tiltott pornográf felvétellel (fénykép, video, film) való, tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel szembeni visszaélés bűntettét taglalj. (1) bek. Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (2) bek. Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt kínál vagy átad, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (3) bek. Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt készít, forgalomba hoz, illetőleg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (4) bek. Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki pornográf jellegű műsorban tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket szerepeltet; Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)-(4) bekezdésben írt bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat; aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt, vagy személyeket pornográf felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. - A 205 az üzletszerű kéjelgés elősegítését taglalja. (1) bek. Aki épületet vagy egyéb helyet üzletszerű kéjelgés céljára másnak a rendelkezésére bocsát, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (2) bek. Aki bordélyházat tart fenn, vezet, vagy annak működéséhez anyagi eszközöket szolgáltat, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (3) bek. A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bordélyházban tizennyolcadik életévét be nem töltött személy folytat üzletszerű kéjelgést; (4) bek. Aki mást üzletszerű kéjelgésre rábír, az három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő Kerítés (1) bek. Aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő; (2) bek. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítés üzletszerű; (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítést a) az elkövető nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg tizennyolcadik életévét be nem töltött személy (gyermek) sérelmére követik el; b) megtévesztéssel, erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követik el. 19

20 - 210 A alkalmazásában a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni /A (1) bek. Üzletszerű kéjelgést folytat az, aki rendszeres haszonszerzésre törekedve közösül vagy fajtalankodik. (2) E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. - A Büntető törvénykönyv XV. fejezetének 214 -a értelmében a jogellenes beutazás és tartózkodás tilalmának megszegése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 214/A értelmében a jogellenes tartózkodás elősegítése két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A 214/B értelmében harmadik országbeli állampolgár jogellenes foglalakoztatása, vagy jelentős számú személyt egyidejűleg foglalkoztató személy büntetendő. A 214/C értelmében egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a munkáltató, aki olyan keresőtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, akinek sérelmére emberkereskedelmet (175/B. ) követtek el. - A Büntető törvénykönyv 218 -a az embercsempészést taglalja, és a vonatkozó büntetés három vagy öt évig terjedő szabadságvesztés, illetve két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az embercsempészést fegyveresen és üzletszerűen, a csempészett személy sanyargatásával követték el. Az EU Kerethatározat 27 elfogadását követően Szlovákia az EU Kerethatározatban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés érdekében jogszabály-módosítást hajtott végre. Bár Szlovákia mindeddig nem alkalmazott az emberkereskedelemmel és a gyermekkereskedelemmel és azok minden aspektusával foglalkozó kifejezett és külön jogszabályokat, mégis számos szlovák jogszabály foglalkozik a kérdéssel. Az emberkereskedelemre vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket a Büntető törvénykönyv (a továbbiakban: CC), különösen annak cikkei tartalmazzák. A szlovák jogalkotásban az emberkereskedelem definícióját a Büntető törvénykönyv 179. cikke tartalmazza (Emberkereskedelem), amely kimondja: (1) Az, aki csalás, megtévesztés, a személyi szabadság korlátozása (személyi szabadság limitálása), 27 A Tanács 2002/629/JHA sz. kerethatározata az emberkereskedelem elleni küzdelemről, (Hatályba lépés napja: július 19.), <http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002f0629:en:html>, (Megtekintés dátuma: november 14.) 20

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-1 ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

HARASZTI MARGIT KATALIN

HARASZTI MARGIT KATALIN g y e r m e k e k m i g r á c i ó j a HARASZTI MARGIT KATALIN ÁRNYAK A PARADICSOMBAN Kísérõ nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben BEVEZETÉS Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében Nyitott szemmel az ifjúság védelmében A gyermekbántalmazás és gyermekprostitúció ellen Európai Regionális Szervezet Tartalomjegyzék Ékes Ilona: Nyitott szemmel Gyermekprostitúció (ERGO)... 7 Dr. Janó Márk:

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült.

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült. Háttértanulmány Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése: Magyarország gyermekvédelmi rendszerének kapacitása és alkalmassága az úton lévő gyermekek védelme szempontjából Cím: Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése:

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során

EMN FOCUSSED STUDY 2013. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során EMN FOCUSSED STUDY 2013 Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása a nemzetközi védelem és a kényszerített hazatérés eljárásai során Nemzeti Hozzájárulás Összefoglaló Jelentés Nemzeti hozzájárulás A

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Ifjúság és jog Módszertan

Ifjúság és jog Módszertan Módszertan Ifjúság és jog Módszertan Az ifjúság a jog által egységesen meg nem határozott fogalmak közé tartozik. A különböző szakmák, illetve jogágak mást és mást értenek e csoport alatt. Az 1971. évi

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Response to Vulnerability in Asylum

Response to Vulnerability in Asylum Projektjelentés Response to Vulnerability in Asylum ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális Képviselete Budapest, 2013. A dokumentum általános terjesztésre készült. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5441/2012. számú ügyben Előadók: dr. Bódis Cecília dr. Lux Ágnes Az eljárás megindítása A médiából 1 jutott tudomásomra, hogy a kórházak elé kihelyezett újszülöttek

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON

HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON HARMADIK ORSZÁGOKBA IRÁNYULÓ TÁMOGATOTT VISSZATÉRÉST ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ REINTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK ÉS STRATÉGIÁK MAGYARORSZÁGON 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2.

Részletesebben

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény koncepciója I. BEVEZETÉS Az áldozatsegítés 1 a modern büntetőpolitika feladata A bűncselekmények széles értelemben vett

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Bakos Eszter SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM - ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Bakos Eszter A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében PhD értekezés

Részletesebben

Kiutasítás és emberi jogok

Kiutasítás és emberi jogok Kiutasítás és emberi jogok A legfontosabb emberi jogi kötelezettségek gyakorlati alkalmazása a kiutasítás bírói elrendelése vagy felülvizsgálata során Gyulai Gábor dr. Mink Júlia dr. Iván Júlia Jegyzet

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Az áldozat-ellátás intézményrendszere

Az áldozat-ellátás intézményrendszere Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon, 2013. Az áldozat-ellátás intézményrendszere Kutatási részbeszámoló, Az áldozatsegítő segítője (TÁMOP 5.6.1.C-11/1)

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés

KÜLÖNÖS RÉSZ. X. fejezet. Az állam elleni bűncselekmények. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása. Az alkotmányos rend elleni szervezkedés KÜLÖNÖS RÉSZ X. fejezet Az állam elleni bűncselekmények Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy Magyarország alkotmányos

Részletesebben