Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat"

Átírás

1 OKTATÁSI SEGÉDANYAG EUROTRÉNEREK SZÁMÁRA Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat EPSU FSESP EGÖD

2 Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat This publication has been produced with support from the European Commission

3 Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat OKTATÁSI SEGÉDANYAG EUROTRÉNEREK SZÁMÁRA ELŐSZÓ ELŐSZÓ Ez az oktatási segédanyag egy olyan közös projekt végeredménye, amelyet az Európai Közszolgálati Szövetség és az Európai Szakszervezeti Akadémia valósított meg. Ez a tájékoztató, valamint ezek a feladatlapok új és javított változatai az 1996-ban megjelent moduloknak. Minden modul tartalmaz információkat és ajánlott foglalkozásokat. A feladatlapokat egy ETUCO tanfolyamon próbálták ki, amelyet 2004 márciusában tartottak, és amelynek három munkanyelve volt: angol, francia és német. A tanfolyamnak 24 résztvevője volt, akik 13 országból jöttek. A résztvevők véleményt mondtak a különböző feladatlapokról, és részt vettek egy sor olyan tevékenységben, amelyeknek az volt a célja, hogy kipróbálják a szövegtervezeteket. A feladatlapokat ezt követően a viták alapján módosították annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek a célcsoport igényeinek. Ez a kiadvány ennek a folyamatnak az eredménye. Az oktatócsomag kifejlesztésének az volt a célja, hogy segítséget nyújtson az Európai Szakszervezeti Szövetség tagszervezeteinek - főleg a csatlakozó országokban - abban, hogy megértsék az európai integrációt, kialakítsák a társadalmi párbeszédet, és jobban megértsék, mi a szakszervezetek szerepe a magas színvonalú közszolgáltatások megőrzésében Európában. Az oktatócsomag két jól elkülöníthető részből áll: Első rész: Tények Európáról 20 tájékoztató lap az európai stratégiák különböző aspektusairól és az európai uniós döntéshozatali folyamatról. Ezekez arra lehet felhasználni, hogy ellássuk az embereket alapinformációkkal a magas színvonalú európai közszolgáltatásokra vonatkozóan, ugyanakkor azonban arra is jók, hogy segédanyagként használjuk őket más témákkal kapcsolatos tanfolyamokon. Második rész: feladatlapok Ezek a feladatalapok azokkal a kulcsfontosságú témákkal foglalkoznak, amelyekről a tájékoztató lapokban van szó, és amelyek feladata segíteni a szakszervezeteknek, különösen a csatlakozó országokban, abban, hogy megértsék az európai integrációt, valamint abban, hogy kialakítsák azt a szakszervezeti stratégiát, amely elősegíti a magas színvonalú közszolgáltatás elterjedését Európában. A képzési modulok az EPSU és az ETUCO együttműködésének köszönhetően alakultak ki, beleértve az oktatók és a tagszervezetek tisztségviselőinek képzését is. A modulokat Jane Pillinger állította össze, létrejöttüket az EPSU képviselőinek (Carola Fischbach-Pyttel és titkársága) és az ETUCO-nak (Georges Schnell) az együttműködése eredményezte. Köszönettel tartozunk a tanfolyam résztvevőinek is, akik segítették a modulok kialakítását. Carola Fischbach-Pyttel főtitkár EPSU Jeff Bridgford igazgató ETUCO 3

4 Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat OKTATÁSI SEGÉDANYAG EUROTRÉNEREK SZÁMÁRA BEVEZETŐ BEVEZETŐ Üdvözöljük az EPSU oktatócsomag olvasóinak táborában! Az oktatócsomag azért jött létre, hogy segítsen a szakszervezeteknek, különösen azoknak, amelyek az Európai Unió új tagállamaiban működnek, hogy megértsék az európai integrációt. Az oktatócsomag célja megismertetni a szakszervezeteket az Európai Unió politikájával és döntéshozatali folyamataival annak érdekében, hogy segítse a társadalmi párbeszéd kialakulását, valamint annak tudatosulását, milyen legyen a közszolgáltatás és milyen szerepe van a szakszervezetnek ezzel kapcsolatosan nemzeti szinten. Az oktatócsomagnak a feladata a következő: tudatosítani az európai politika és döntéshozatal szerepét megértetni, hogyan hat az integráció a közszolgáltatásokra nemzeti szinten segíteni a szakszervezeteknek abban, hogy kidolgozzák stratégiájukat a közszolgáltatás európai dimenziójával kapcsolatosan Az oktatócsomag várható eredménye: az európai integráció lényegének ismeretét felhasználva segíti a szakszervezetek fejlődését és a társadalmi párbeszéd megerősödését nemzeti szinten az oktatócsomagban található információkra támaszkodva segíti az európai integrációval kapcsolatos szakszervezeti oktatást Az oktatócsomag két részből áll : I. rész: Tények Európáról - 20 tényeket tartalmazó tájékoztató lapot tartalmaz az európai politika és döntéshozatal különböző aspektusaira vonatkozóan. Ezeket a lapokat rugalmasan lehet felhasználni arra, hogy tájékoztassuk az embereket az EU politikájának különböző szempontjairól annak érdekében, hogy megértessük velük az európai politika és a közszolgáltatás területén bekövetkezet változások lényegét. Arra is fel lehet használni a tájékoztató lapokat, hogy eligazítást adjanak az oktatócsomag második részében található tananyagokkal kapcsolatosan. Minden tájékoztató lap két oldalból áll, céljuk pedig az, hogy bemutassák a legfontosabb eredményeket és kilátásokat. A legutolsó tájékoztató lap a további információ források listáját tartalmazza. II. rész: Foglalkozások - 12 foglalkozásból álló programcsomagot tartalmaz, amelyet arra lehet felhasználni, hogy segédanyagként alkalmazzuk a szakszervezeti képzésben nemzeti szinten. A tájékoztató lapok és a foglalkozások programjai úgy készültek, hogy kiegészítsék egymást. 4

5 Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat OKTATÁSI SEGÉDANYAG EUROTRÉNEREK SZÁMÁRA 2004 május elseje történelmi pillanat az európai integráció életében. Sokkal többet jelent ugyanis, mint az Európai Unió kibővítését 15-ről 25 tagországra, amelynek összesen 445 millió lakosa van. Ez a dátum valójában Európa igazi újraegyesítését jelenti, amelyet a második világháború feldarabolva hagyott polgárainak akarata ellenére... ez az integráció egyedülálló lehetőségét jelenti annak, hogy Európa összes népe egyesüljön az alapvető demokratikus értékek, vagyis a demokrácia, béke és szabadság alapján... Az európai szakszervezetek ennek az újraegyesítésnek az élharcosai... Annak érdekében, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak, egyesíteni kell erőinket, hogy Európa szociális dimenzióját szilárd alapokon egyesíthesse, amely szilárd alapokat a dolgozók jogai és a társadalmi párbeszéd, valamint a mindenki érdekeit szem előtt tartó minőségi szolgáltatások alkotják, ami biztosíthatja minden férfi és nő számára az emberhez méltó életet. (Részletek az Európai Szakszervezeti Szövetség 2004 május elseje, Európa újraegyesítésének történelmi pillanata című határozatából) 5

6 Tények Európáról rész 1

7 Európai Integráció: Fejleszteni a szociális párbeszédet és megvédeni a minożségi közszolgáltatásokat TÉNYEK 1: A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ 8 TÉNYEK 2: TÉNYEK 3: HOGYAN HAT AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRA? 10 MINŐSÉGI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK: MILYEN PROBLÉMÁKKAL SZEMBESÜLHETNEK A SZAKSZERVEZETEK A KIBŐVÜLT EURÓPÁBAN 12 TÉNYEK 4: AZ EU ALAPSZERZŐDÉSE ÉS A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK 14 TÉNYEK 5: AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI ÉS DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLETEI 17 TÉNYEK 6: DÖNTÉSHOZATAL A KIBŐVÍTETT EURÓPAI UNIÓBAN 19 TÉNYEK 7: HOGYAN SZERVEZŐDNEK A SZAKSZERVEZETEK EURÓPAI SZINTEN? 21 TÉNYEK 8: AZ EPSU ÉS AZ ÁGAZATI TÁRSADALMI PÁRBESZÉD 23 TÉNYEK 9: AZ ÁGAZATOK KÖZÖTTI TÁRSADALMI PÁRBESZÉD 26 TÉNYEK 10: SZAKSZERVEZETI SZERVEZŐDÉS A KIBŐVÍTETT EURÓPÁBAN 28 TÉNYEK 11: AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS DIMENZIÓ 30 TÉNYEK 12: IRÁNYELVEK ÉS SZABÁLYOZÁSOK A MUNKAJOGBAN, EGYENLŐ ELBÁNÁS, SZABAD ÁRAMLÁS, VALAMINT BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 33 TÉNYEK 13: A BŐVÍTÉS 35 TÉNYEK 14: A HATÁROK NÉLKÜLI EURÓPA 37 TÉNYEK 15: A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS KOHÉZIÓ 39 TÉNYEK 16: A LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ EURO 41 TÉNYEK 17: MUNKAIDŐ ÉS MUNKASZERVEZÉS 43 TÉNYEK 18: GENDER MAINSTREAMING 46 TÉNYEK 19: A NEMEK KÖZÖTI EGYENLŐSÉG ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI HARC 49 TÉNYEK 20: INFORMÁCIÓ ÉS TOVÁBBI FORRÁSOK 52 7

8 TÉNYEK 1 A lakossági szolgáltatások és az Európai Unió Bevezetés Bevezetés Az Európai Unió (EU) jelentőségét a közszolgáltatások jövője szempontjából nem lehet eléggé kihangsúlyozni. A közszolgáltatásokat az EU és a globalizáció közvetlenül érinti, és ez egyes esetekben negatív módon befolyásolja a közszolgáltatások minőségének alakulását, mivel privatizálják, és így versenyeznie kell. Ugyanakkor az EU továbbra is az európai szociális modell keretein belül kíván működni, amely minimális szinten garantálja a munkavállalók jogait, az egyenlő esélyeket és a társadalmi párbeszédet. Az EU azt is kihangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a magas minőségű közszolgáltatás biztosítását, mint a foglalkoztatás biztosításának és a társadalmi kirekesztés elleni harc eszközét. A közszolgálati szakszervezetek elsőként érveltek amellett, hogy szükség van a közszolgáltatások korszerűsítésére, a szociális szempontok érvényesítésére és a társadalmi párbeszéd fokozására, amikor a szolgáltatások piacát megnyitották. A víz, energia, egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás, kutatás, kultúra, információ, közlekedés alapvető közösségi infrastruktúrát és szolgáltatást képviselnek. Az EPSU álláspontja szerint Az állampolgároknak, közösségeknek, valamint vállalatoknak képeseknek kell lenniük bízni a stabil és hatékony közszolgáltatásban. Ezek közérdekű szolgáltatások, és részei az európai szociális modellnek. Az utóbbi években több figyelmet szenteltek a közérdekű szolgáltatások szerepének mind a gazdasági, mind pedig a társadalmi fejlődéshez való hozzájárulásuk szempontjából. Miért a közszolgáltatások? Az államnak az a feladata,hogy irányítja a gazdaságot és szolgáltat a köznek abból ered, hogy a piaci szereplők és a magántőke nem képes megfelelő univerzális szolgáltatást nyújtani. A lakossági szolgáltatások ott növekedtek meg, ahol a gazdasági tevékenységnek van társadalmi és politikai jelentősége, ami a létesítmények, jóléti intézmények és más szolgáltatások biztosításának széles választékát eredményezte állami tervezés keretében. Európa minden részében a lakosági szolgáltatások vagy a közigazgatás által szabályozva, vagy közvetlen állami szolgáltatás formájában jelentek meg. A lakosági szolgáltatásokat különböző politikai, adminisztratív és jogi rendszerek irányítják, az állami szabályozás különböző szintjeinek bevonásával. Ez lehet szolgáltatás állami monopóliummal, vagy állami szabályozása magán vagy vegyes tulajdonú vállalkozásoknak. A kezdeteknél a közszolgáltatásokat a virágzó gazdaság, a szociális jólét, a polgári jogok és demokrácia alapjainak tekintették. Ezt a modellt komolyan veszélyeztetik a liberalizáció és dereguláció nemzeti és EU programjai, amelyek célja Európa versenyképességének fokozása. Ezel egy időben a tagországok egész sora azt tapasztalja, hogy a lakossági szolgáltatások finanszírozása válságban van. A lakosság elöregedése, az új kockázatok és igények megjelenése a társdalmi kirekesztéshez kapcsolódva, a strukturális munkanélküliség és a növekvő szakadék a szegények és gazdagok között mind azt jelzi, hogy a közszolgáltatásokra új terhek nehezednek. Ez többek között azt jelenti, hogy úgy kell a szolgáltatások minőségét és elérhetőségét fokozni, hogy közben szigorodnak a pénzügyi feltételek. A lakossági szolgáltatások képezik a társadalmi befogadásról, valamint a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló stratégiák központi elemét. A megfelelően finanszírozott és innovatív lakossági szolgáltatások alkothatják az alapját a versenyképességnek, amely az oktatásba, képzésbe, egészségügyi és szociális gondoskodásba való beruházáson, a bűnözésmentességen, a megfelelő lekásviszonyokon, valamint megfelelő közlekedési, kommunikációs és energiaipari infrastruktúrán nyugszik. Ebből következően az egységes piacnak kell lennie annak a mechanizmusnak amely nem leépíti, hanem éppenséggel növeli a lakossági szolgáltatások szerepét. A strukturális munkanélküliség és társadalmi kirekesztés magas aránya Európában (lásd az alábbi táblázatot) továbbra is teherként nehezedik az európai kohézióra és versenyképességre. A munkanélküliség és társadalmi kirekesztés elleni harc az EU stratégiájának központi eleme. A lakossági szolgáltatásoknak ebben a stratégiában központi szerepet kell játszania. 8 A globális menetrend: a hatalmi központok eltolódnak a nemzeti szintről a globális szint felé A globalizáció hajtóereje a kereskedelem és a tőkemozgások liberalizációja, a technikai fejlődés, az

9 TÉNYEK 1 információs társadalom és a dereguláció. Nem kétséges, hogy a lakossági szolgáltatások szerkezetváltását kikényszerítő egyik erő a tőke és kereskedelem nemzetközivé válása. A globális verseny kényszerítette ki a gazdaság és a lakossági szolgáltatások liberalizációját, valamint a közszolgáltatások költségvetésének csökkentését. Az államot egyre inkább tehernek tekintik, amely korlátozza a piaci erőket, az innovációt, a versenyt és a beruházásokat. Néhány országban ez oda vezetett, hogy megkezdődött a szabályozás eltolódása a dereguláció felé, és az állam és társadalom viszony megváltozott. A lakossági szolgáltatások privatizációja és a deregulációja egy globális trend része, amely érinti a közszolgáltatásokat is. Ez érintette a munkakörülményeket és a társadalmi ellenőrzést (amelynek az volt a következménye, hogy feloszlatták azokat a közvetlenül választott testületeket, amelyek irányították az egyes szolgáltatásokat). Ez a kampány, ami arra irányult, hogy megváltozzon az állam szerepe, egy sor különböző folyamatban gyökerezik, beleértve a Nemzetközi Valutaalap ás a Világbank által irányított globális privatizációs és komercializációs mintát, ami azt eredményezte, hogy a hatalom néhány ellenőrizhetetlen magánvállalat kezében összpontosul, akik nem a társadalmi igény, hanem a fizetőképes kereslet alapján szolgáltatnak. A multinacionális vállalatok a globális gazdaságban arra törekszenek, hogy elháruljanak a nemzeti akadályok a kereskedelem és a tőkemozgás, a deviza szabad mozgása és a magántőke koncntrációja elől. Miért igényel Európa minőségi közszolgáltatásokat? Komoly politikai, gauzdasági és szociális érvek szólnak amellett, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a közszolgálatások a táradasadalmi befogadás, az egynelő bánásmód, a társadalmi és gazdasági kohézió, a foglalkoztatottság és versenyképesség megvalósulásához. Politikai célok: Ha azt akarjuk, hogy az európai integrációhoz vezető út sikeres legyen, akkor a minőségi lakossági szolgáltatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az EU legitimációja megvalósuljon azzal, hogy jó minőségű közszolgáltatásokat biztosít. Az EU szerte Európában polgári engedetlenségi mozgalmakkal találkozot. A lakossági szolgáltatások segíthetnek megvédeni és növelni az állampolgári jogokat, és biztosíthatják azt, hogy az állampolgári jogok magukban foglalják a szolgáltatásokhoz való jogot is Európában. Gazdasági célok: A közszolgáltatások ösztönzik a kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést, megteremtik a feltételeket a nemzetközileg versenyképes gazdaság számára, alapját képezik a társadalmilag ellenőrizhető regionális fejlesztési programoknak. Megteremtik a közlekedés fizikai infrastruktúráját, a szolgáltatások feltételeit, és alapját képezik az oktatásnak és képzésnek, a kutatásnak, a szociális nés egészségügyi gondoskodásnak, tehát mindannak, ami egy régió versenyképességének alapját jelenti. Ezek teremtik meg az új vállakozások létrehozásának, valamint a kis- és középvállalkozások fenntartásának feltételeit. Társadalmi célok: A közszolgáltatások teremtik meg a feltételeit a társadalmilag integrált és befogadó Európának. Nélkülözhetetlenek az egyenlő esélyek megteremtése szempontjából, javítják az életkörülményeket, valamint biztosítják a gazdasági és társadalmi igazságosságot. Biztosítják a munkanélküliek képzését, és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. Ugyanakkor védik azokat, akiket a társadalmi kirekesztés fenyeget, különösen azokat, akik inaktívak vagy nem képesek megjelenni a munkaerő-piacon. Új tagországok csatlakozása Európához Az új tagországoktól megkövetelték, hogy közszolgálati rendszerüket jelentősen alakítsák át annak érdekében, hogy megfeleljenek a csatlakozás feltételeinek. Különösen a közigazgatás volt egy jelentős tétel. A bővítés abból a szempontból is felvet kérdéseket, hogy változik-e az EU jellege a sokszínűbb Európában, a két, sőt három sebesség lehetőségét is figyelembe véve, ahol a központi, gazdagabb államok tagjai az EMU-nak, és élvezik a tágabb piac előnyeit. 9

10 TÉNYEK 2 Hogyan hat az európai integráció a lakossági szolgáltatásokra? Az alábbiakban láthatunk néhány példát arra, hogyan hatott az európai integráció a közszolgáltatásokra és az ott dolgozókra nemzeti szinten: Liberalizáció és privatizáció Az EU közöspiac-programja megkívánja a közüzemek liberalizációját, ami a privatizáció széleskörű programjait eredményezte az energia, szállítás, telekommunikáció, a bank és a biztosítás szektoraiban. Több mint munkahely szűnt meg az EU (2004. évi bővítés előtti) tagállamaiban az energia- és a gázszektorban, és hasonló mennyiségű munkahely elvesztése volt tapasztalható a közép- és kelet-európai országokban is május 11- én - az EU Energia Tanács ülésével egy időben - az EPSU Brüsszelben demonstrációt szervezett az energiaszektor liberalizációja ellen. A hulladékgazdálkodás a lakossági szolgáltatások közé tartozik valamennyi európai országban. A trend továbbra is a magánszektor bevonása mind a hulladék begyűjtésébe, mind ártalmatlanításába olyan módon, hogy az önkormányzati szolgáltatásokat magánvállalkozásokkal történő szerződéskötéssel kiszervezik. Egyre több multinacionális vállalat nyújtja ezeket a szolgáltatásokat szerte Európában, a közszolgáltatók szakszervezetei pedig fokozottan azon dolgoznak, hogy a verseny ne vezessen a szociális szolgáltatások színvonalának (beleértve az egészségvédelem és munkahelyi biztonság, foglalkoztatottság, fizetési és munkafeltételek) leszorításához. A közszolgáltató ágazat vezetési rendszerének reformja Európa-szerte a közszolgáltató ágazat vezetési rendszerének reformja oda vezetett, hogy a közszolgáltatásban dolgozók szakszervezetei stratégiákat dolgoznak ki olyan területek vonatkozásában, mint a fizetési rendszerek, karrierépítés, képzés, női esélyegyenlőség, munkakörülmények, menedzsment, erkölcsi, etikai elvek. Ennek eredménye a közigazgatás modernizációjára irányuló nyomásgyakorlás, az eredményorientáltság növelése, a pénz növekvő értékének tudatosítása, a hivatali hatalom átruházása, a nagyobb rugalmasság, az ügyfél- és szolgáltatásorientált szolgálat erősítése, hangsúlyozva a minőség és a hatékonyság fontosságát, valamint az állam változó szerepét. Az EPSU érvelt a nemzeti adminisztrációk demokratikus és erkölcsi elveken alapuló kereteinek megerősítése, a közpénzek hatékony és eredményes felhasználása, a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása, a foglalkoztatás biztonsága és a munkavállalói jogok mellett. A szociális közszolgáltatások Annak ellenére, hogy a szociális közszolgáltatások (egészség, népjólét, lakhatás, társadalombiztosítás és szociális gondozás) a tagállamok hatáskörében maradnak, egyre inkább tárgyává válnak az európai politikának. Például egyre inkább úgy tekintik azokat, mint kulcsfontosságú tényezőket a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdításában, amint ezt alátámasztják a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek, és 2000 óta a Nemzeti Akciótervek a Társadalmi Befogadásról. A fejlesztés kulcsterülete a nagyobb koordináció kialakítása az olyan területeken, mint a társadalombiztosítás, az öregséggel és a fogyatékossággal összefüggő politika, az egészségügyi és szociális gondoskodás. Az európai országokban a szociális közszolgáltatások átalakítása új megoldásokhoz vezetett a szolgáltatások nyújtásában annak érdekében, hogy hatékonyabban működjenek, jobban igazodjanak a felhasználók igényeihez. Sok országban ez ahhoz vezetet, hogy megnőtt az ágazatban dolgozók munkahelyi terhelése. Ez arra ösztönözte a szakszervezeteket, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a szociális közszolgáltatások lényegesek a társadalmi befogadás elősegítése, a szegénység mérséklése és a foglalkoztatás szempontjából. 10

11 TÉNYEK 2 Az euró és a lakossági szolgáltatások Az eurónak, mint a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) részének megjelenése jelentős hatást gyakorolt a közszolgáltatásokra és ezen ágazat dolgozóira. Az euró hatása a béralku-folyamatra és a közszolgáltatások finanszírozására ráirányította a szakszervezetek figyelmét a kollektív szerződések nagyfokú, európai szintű összehangolásának szükségességére. A szakszervezeti munkát fontossá teszi az a körülmény is, hogy az EMU együtt járt a közszolgáltatások liberalizációjával, privatizációjával, illetve a szolgáltatások szerződések alapján történő működtetésével. A gazdasági stabilitás kívánalma, valamint az alacsony költségvetés újabb nyomást jelent a közkiadások csökkentése irányába nemzeti szinten. A közszolgálati kötelezettségek A közszolgáltatások egyre inkább viták tárgyát képezik az EU-ban. A közérdekű szolgáltatásokra utalás történik az Alapszerződésben, és párbeszéd folyik a közszolgálati kötelezettségekről annak kapcsán, hogy egyre nagyobb számban kerülnek a közszolgáltatások versenyhelyzetbe, illetve a szabadpiacra. Ahogy a Bizottság a Zöld Könyv a Közérdekű Szolgáltatásokról című dokumentumban rögzíti: [A közérdekű szolgáltatások] részét képezik azoknak az értékeknek, amelyek minden európai társadalom sajátjai, és lényeges elemei az európai társadalmi modellnek. Szerepük lényeges a polgárok életminőségének javítása, valamint a társadalmi kirekesztés és elszigetelődés megelőzése szempontjából. Figyelembe véve súlyukat a gazdasági életben, valamint fontosságukat a javak és más szolgáltatások létrehozása szempontjából, ezeknek a szolgáltatásoknak a hatékonysága és minősége a versenyképesség és a nagyobb társadalmi kohézió tényezője, különösen a tőkebefektetések ösztönzése tekintetében a kevésbé vonzó régiókban. (COM (2003)270 final) Mindezeken kívül a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés Lisszaboni Stratégiája arra kötelezi az EU-t, hogy dolgozzon tovább a versenyképesség növelésén, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás elősegítésén. A közszolgáltatók szakszervezetei bírálták azt, hogy a közszolgálati kötelezettségek nem elég széleskörűek, a célok homályosak maradtak, és nem sikerült ezeket megfelelően átültetni a piaci feltételek mellett működő közszolgáltatásokra. 11

12 TÉNYEK 3 Minőségi közszolgáltatások: milyen problémákkal szembesülhetnek a szakszervezetek a kibővült Európában májusában az EU 25 tagúvá bővült. A bővítés új kihívást jelent az európai szakszervezeteknek. A szakszervezetek kulcsszereplők a békén és szolidaritáson alapuló, erős gazdasággal és hatékony közszolgáltatásokkal rendelkező Európa kialakításában. Ahogy az alapvető átalakulás, amely végbement a kelet- és közép-európai országokban, úgy az uniós tagság is további változtatásokat kíván a közszolgálati ágazatban. Nagy jelentőséggel bír a szakszervezeti munka szempontjából az, hogy a csatlakozási folyamatban az európai integráció gazdasági aspektusai nagyobb hangsúlyt kaptak, mint a szociális dimenzió. Az európai szakszervezetek és az Európai Parlament erőfeszítései segítettek annak biztosításában, hogy a szociális dimenzió prioritást élvezzen. Az Európai Unió bővítése progresszíven újraegyesíti a kontinenst. Az Unió következő bővítése május 1- jén történik meg. Ez egy történelmi lépés lesz a jövő Európájának kialakításában. Az EPSU ezt a fejlődést a prosperáló Európa további építése lehetőségének tekinti. Hatékony eszközökre van szükség a kibővült Európában a folyamatos változások és az adaptáció menedzseléséhez, a gazdasági hatékonyság értékeit kombinálni kell a szociális piacgazdaságon belüli szolidaritás és a demokrácia értékeivel a társadalom valamennyi szférájában, így a munka világában is, felismerve a társadalmi partnerek felelősségét. Az EPSU elkötelezett az iránt, hogy szembenézzen az ezen történelmi lehetőségből eredő kihívásokkal, politikájával és akcióival együtt fog működni a szakszervezeti jogok elismerésének követelésében, annak felismerésében, hogy a szakszervezetek szerepet játszanak a politika alakításában, a hatékony információs és konzultációs rendszerek megerősítésében, a munkaügyi kapcsolatokban, a jólét igazságosabb megosztásában, a munka és a fizetési feltételek alakításában, a férfiakkal és nőkkel szembeni egyenlő bánásmód megerősítésében, az etnikai kisebbségek hátrányos megkülönbözetésének megszüntetésében, minőségi közszolgáltatások kialakításában, a társadalmi és regionális kohézió megerősítésében, a jó kormányzás kialakításában. EPSU Kongresszusi Határozat (2004) Íme néhány fő terület és kihívás, melyekkel a csatlakozó országokban a szakszervezeteknek szembesülniük kell: Annak biztosítása, hogy a közösségi joganyag átültetése a szociális dimenziót azonos súllyal kezelje, erős törvényi hátérrel megerősítve. A munkaügyi kapcsolatok struktúráinak létrehozása nemzeti szinten, decentralizált szolgáltatások esetén helyi szinten. A szakszervezeteknek legitim partnereknek kell lenniük a bővítési folyamatban és be kell vonni őket a bővítés valamennyi szakaszában. A kormányzatok szoros költségvetési politikát folytatnak, és a közszférában vannak szerződések, amelyek hatással vannak a szolgáltatásokra, a munkavállalói szintekre és a fizetésekre. A szolgáltatások liberalizációja, privatizáció útján. A munkaerő szabad áramlása és az európai igazgatási térség kialakulása a közigazgatásban Az EPSU szerepe a minőségi közszolgáltatások ösztönzésében A lisszaboni menetrend A 2000-ben megtartott Lisszaboni Csúcs megfogalmazta azokat a kihívásokat, amelyekkel Európának szembe kell néznie a jövőben. Ezek a hosszú távon fenntartható növekedés és egy tudás alapú gazdaság, új munkahelyek teremtése, a foglalkoztatási arány növelése és a munkanélküliség csökkentése, a jóléti rendszerek megreformálása oly módon, hogy finanszírozható legyen, de a szükségleteket is kielégítse. A márciusában megtartott Lisszaboni Gazdasági Tanács központi kérdése az volt, hogyan lehet úgy megteremteni a fenntartható, technológia-orientált fejlődést, hogy több és jobb munkahely jöjjön létre, és megmaradjon a társadalmi kohézió. 12

13 TÉNYEK 3 A közszolgálati szakszervezetek számára komoly kihívást jelent a szolgáltatásokra nehezedő költségvetési nyomás, és a közszolgáltatásoknak a foglalkoztatásban, fejlődésben és a társadalmi kohézió növelésében betöltött szociális és kollektív szerepének csökkenése. Mindezek mellett a közszolgáltatások hozzájárulását a foglalkoztatás növeléséhez és a társadalmi befogadáshoz egyre inkább felismeri az Unió, és ahogy a Lisszaboni Nyilatkozat megállapítja: Az Ember Európa legfőbb értéke, és ennek kell az uniós politika középpontját képeznie. Az ebbe történő beruházás és egy aktív és dinamikus jóléti állam megerősítése döntően meg fogja határozni Európa helyzetét a tudásalapú gazdaságban (EU elnöki zárszó, Lisszaboni Európai Tanács, , 6.oldal, 24 ) Mindazonáltal a Nyilatkozat nem erősítette meg az EPSU álláspontját, miszerint a minőségi közszolgáltatások kulcsszerepet töltenek be a társadalmi kohézióban és a gazdasági növekedésben. Inkább az olvasható ki belőle, hogy ez utóbbiak a belső piaccal, a magánszektor növekedésével, a köz- és magánszféra partneri kapcsolatrendszerével függenek össze, és a szoros összefüggés a gazdasági teljesítmény és a társadalmi kohézió között egymást kölcsönösen erősítő tényező. EPSU kampányok a minőségi közszolgáltatások kialakításáért Az EPSU kampánya a minőségi közszolgáltatásokért a Közszolgáltatások az európaiakért jelszóval megtartott 6. Közgyűlésen elfogadott határozattal kezdődött, amelyet a 7. Kongresszuson terjesztettek ki. A kampány a legszükségesebb szolgáltatások koncepciójára fókuszált, és hangsúlyozta, hogy szükség lenne az Európai Bizottság által kiadott Zöld és Fehér Könyvre a Közszolgáltatásokról, valamint egy keretdirektívára a közérdekű szolgáltatásokról. Az EPSU kidolgozott egy eljárást egy Közszolgálati Teszt átadására az EU Elnökségeknek, és elhatározta egy Európai Közszolgálati Platform létrehozását. Az EPSU lobbizott annak megerősítéséért is, hogy legyen egy valódi szociális dimenzió és legyenek minőségi közszolgáltatások. A közszolgáltatások finanszírozására hatással van a költségvetési kényszer szoros alkalmazása a közpénzek elköltése során, ezt rögzíti a Növekedési és Stabilitási Paktum. Az EPSU érvelt az intelligens szociális beruházás koncepciója mellett, arra a kézenfekvő összefüggésre alapozva, hogy az innovatív szociális fejlesztések és egy megerősített társadalmi modell fontos a gazdasági növekedés szempontjából. További fontos terület a közszolgáltatások tekintélyének megerősítése, hogy meg lehessen állítani a munkaerő csökkentését, ki lehessen alakítani a hosszútávú karrierépítés lehetőségét, valamint javuljanak a munkavégzés egészségügyi és biztonsági körülményei. Az összefüggés a jól képzett munkavállalók és a minőségi szolgáltatások között ezen a területen fontos. Az EPSU azt vallja, hogy az államnak kulcsszerepet kell játszania a közszolgáltatások biztosításában és finanszírozásában, és szembeszáll azokkal a nézetekkel, melyek szerint a magánszektor a legjobb. A magas minőségű szolgáltatások nyújtásának kapacitása egyre inkább csökken azon kísérletek során, melyek Európát a globális gazdaságban versenyképesebbé kívánják tenni. Az EU a világgazdaságban liberalizációpárti, és kiaknázta a versenyjog alkalmazását abból a szempontból, hogy a közszolgáltatásokat - beleértve az oktatást, a szociális szolgáltatásokat, az egészségügyet és a kultúrát - a tagállamok felelősségének tekinti. Az EPSU amellett érvelt, hogy a WTO-GATS tárgyalási pozíciónak az Európai Szociális Modell alapelveit kell képviselnie. 13

14 TÉNYEK 4 az EU alapszerződése és a lakossági szolgáltatások Miről szól az Európai Unió Alapszerződése? Az EU alapszerződésének története viszanyúlik az Európai Szén- és Acélközösség 1951-es létrehozásának (Párizsi Szerződés), majd ezt követően az Európai Gazdasági Közösség 1957-es megalapításának idejére (Római Szerződés). Ugyancsak 1957-ben jött létre egy kisebb szervezet EURATOM néven. Ezt ahárom szervezetet eredetileg hat ország hozta létre, amelyek szükségét látták annak, hogy a második világháború után stabilizálódjon Európa gazdasága, és hittek az együtműködés hasznában. Amikor több ország csatlakozott, és a tagországokra váró kihívások is változtak, megjelent annak a szükségessége, hogy rendszeresen módosítsák az alapszerződéseket, majd hogy egyesítsék őket egy egységes szerződésbe, illetve végül egy alkotmányba (a vita lezárása 2004-ben). Az Alapszerződést lényegesen módosították Maastrichtban 1992-ben, és további jelentős változáson ment keresztül Amszterdamban, 1997-ben. Ezt követte a Nizzai Szerződés, amely február elsején lépett életbe, és tartalmazta az EU legfontosabb törvényeit és szabályozásait. A közszolgáltatás és az abban dolgozók számára, valamint a törvényalkotás és az Unió politikájának kialakítása szempontjából is rendkívül fontos ben az eddigieknél is jelentősebb esemény lesz az Európai Alkotmány elfogadása. Ezek a változások fontosak voltak az EU politikájának progresszív fejlődése szempontjából, amelynek egyik legfontosabb eleme a bővítés. A Konvent tevékenysége, amelyet a 2004-es kormányközi konferencia zár le, az Európai Alkotmány elfogadását készíti elő. A Bizottság véleménye szerint a Nizzai Szerződés hasznos lesz a kibővített Unió első szakaszának levezénylése szempontjából. Ugyanakkor szükség lesz arra, hogy újabb mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek biztosíthatják, hogy a 25 tagállamból álló EU atékonyan és demokratikusan működjön. A Nizzai Szerződés kidolgozta azokat az elveket és módszereket, amelyek segítségével módosítható az intézményrendszer, ahogy az EU bővül. További lépéseket is kidolgozott a bővítés sikere érdekében, bevezette a nyitott koordináció módszerét a tagországok együttműködésében, valamint egy új stratégiát a hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés ellen. Mit tartalmaz az Alapszerződés? A foglalkoztatáspolitikai fejezet: Ez a fejezet akkor került a szerződésbe, amikor felemerült annak a szükségessége, hogy az EU komolyan foglalkozzon a strukturális munkanélküliség kérdésével, és bekerülése a szakszervezetek és néhány európai kormány folyamatos kampányának eredménye. A cél az, hogy a foglalkoztatás kérdései ugyanakkora súlyt kapjanak, mint a gazdaságpolitika. Bár minden tagállam továbbra is önállóan irányítja a nemzeti politikát, azonban ez a kérdés a koordinált európai stratégia részévé vált. Ennek eredményeként évente születnek helyzetjelentések a foglalkozatottságról, valamint éves foglakoztatáspolitikai irányelvek (amelyeket a Tanács fogad el minősített töbséggel). A tagállamoknak éves Nemzeti Akcióterveket kell kidolgozni az irányelvek megvalósítására. Szociális fejezet: Az Alapszerződés alapvető szociális jogokat biztosít, mind a preambulumában, mind pedig a Szociális Fejezetben. Ezeknek a jogoknak a túlnyomó többsége a dolgozókra vonatkozik, valamint a munkához való jogra, míg az egyéb szociális jogokra vonatkozó kérdések, pl. az egészségügyi ellátáshoz vagy az oktatáshoz való jog, vagy azok jogai, akik különböző okok miatt nem képesek munkavégzésre, a szuibszidiaritás elve miatt a tagországok jogkörében maradnak. Legalább ilyen fontos az a tény, hogy a Szociális Fejezet megállapítja a társadalmi párbeszéd központi szerepét, ami lehetővé teszi a szakszervezetek számára, hogy a munkaadók szervezeteivel való tárgyalások útján európai szintű megállapodásokat kössenek, amelyek azután EU irányelvek alapját képezhetik. A Szociális Fejezet foglalkozik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, az egyenlő esélyek, a munkakörülmények, a dolgozók tájékoztatásának kérdésével, valamint a szakszervezeteknek azzal a jogával, hogy bevonják őket az európai szintű döntéshozás folyamatába. Kiegészítésképpen egy új jegyzőkönyv bevezeti a társadalmi kirekesztés elleni harc jogalapját. A Nizzai Szerződés tovább bővítette azoknak a területeknek a számát, ahol a döntést együttdöntési eljárással és minősített többséggel lehet meghozni. 14

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

Társadalmi párbeszéd a vasutaknál

Társadalmi párbeszéd a vasutaknál The Voice of European Railways Társadalmi párbeszéd a vasutaknál Tájékoztató szemináriumok Budapesten és Pozsonyban, 2004 (Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Lengyelország) az Európai

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

Öt év az Európai Unióban

Öt év az Európai Unióban Öt év az Európai Unióban 2009 Öt év az Európai Unióban 2009 Kiadja: Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály, EU Tájékoztató Szolgálat, 2009 2 Az Európai Unió értékei 9 A Lisszaboni

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Ángyán József Puskásné Jancsovszka Paulina AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET-

Részletesebben

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással

Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Európai szociális párbeszéd: szót értenek egymással Bevezetés 2 Az európai szociális párbeszéd története 4 Az európai szociális párbeszéd az európai szociális modell alkotóeleme 6 Az európai szociális

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN A HAZAI ÉPÍTÉSZEK SZEREPVÁLLALÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN TERVEZETT PROGRAMOKBAN Szokolay Örs ügyvezető, Nagy Judit project-asszisztens Mayer Gábor EU szakértő CEURINA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

orientáció Európai A szexuális Unióban és Magyarországon útmutató Amszterdam után:

orientáció Európai A szexuális Unióban és Magyarországon útmutató Amszterdam után: Amszterdam után: A szexuális orientáció Európai az Unióban és Magyarországon útmutató A kiadvány a PHARE Demokrácia Program Mikroprojektje támogatásával jelent meg. Háttér Baráti Társaság a Melegekért

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez Farkas Beáta Pelle Anita Somosi Sarolta Várnay Ernő: KIEGÉSZÍTÉS 1 Farkas Beáta Várnay Ernő BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA c. könyvéhez Szeged, 2008. július 1 A kiegészítés fejezetszámozása

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben