Hernyóinvázió. Fentrõl esõként hullik alá a hernyótrágya, és idõnként apró szõröcskéivel a szélbe kapaszkodva,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hernyóinvázió. Fentrõl esõként hullik alá a hernyótrágya, és idõnként apró szõröcskéivel a szélbe kapaszkodva,"

Átírás

1 I. évfolyam 5. szám június 22. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Hernyóinvázió Fentrõl esõként hullik alá a hernyótrágya, és idõnként apró szõröcskéivel a szélbe kapaszkodva, vékony selyemzsinóron lógva keresztülvitorlázik egy hízott hernyó is. Ezek az állatok néhány milliméter hosszúak, amikor kikelnek a fák törzsére lerakott petecsomókból, és mire elérik az ivarérett kort, akár 6-8 cm hosszúra is megnõnek. Ekkorra egyedenként elfogyasztanak egy kosárnyi lombot. Nem csoda hát, hogy megjelenésük helyét maradéktalanul lekopaszított fák jelzik miként Püspökszilágy erdeiben is. A kifejlett hernyók július végén bebábozódnak, majd 10 A fák remélhetõleg túlélik az inváziót Alfred Hitchcock trillereit meghazudtolóan félelmetes látvány fogadja a látogatót a Püspökszilágy közelében lévõ erdõkben. Ellepték a fákat a gyapjas pille (Lymantria dispar) hernyói, akár a sáskák. Az izgõ-mozgó szõrõs jószágok milliószám rohamozzák a fákat, felkúsznak a törzseken és kíméletlenül legelik le a zöldet. Szélcsendben folyamatos mormogás, percegés hallatszik fentrõl, jelezve a temérdek hernyó rágcsálását. nap múlva kikelnek a lepkék, hogy párosodjanak, és kávébarna petehalmazaikat a fák törzsére rakják, hogy tavasszal onnan keljen ki az újabb nemzedék. Természetesen csak lárva korukban fogyasztják a zöldet. Kedvenc eledelük közé tartozik a cser és a tölgy, majd amikor ezeket a fákat lekopaszították, ráfanyalodnak az öszszes többi növényre, beleértve még a csalánt, a füvet is. Mivel a szél szárnyán a hernyók, de fõként a július végén, augusztusban a lepkék akár 20 km-t is megtehetnek, veszélyeztetik a folytatás a 7. oldalon

2 2 HÉTközlap Izotóp Információs Társulás június 22. A kezdetektõl napjainkig 3. rész A solymári tároló kiürítése Gondos elõkészületeket követõen ben megkezdõdött a solymári hulladéktároló kiürítése. A mûvelet a tároló kutakat lezáró betonsapka és lemezfedõ eltávolításával kezdõdött. Ezt követõen pneumatikus védõruhába öltözött személyzet a kútba leereszkedve segítette a hordók daruval való kiemelését, melyet nehezített a fémhordók nagymérvû korróziója. A nyitottá vált hulladékgöngyölegeket és a kiömlött hulladékot a gázvédõruhába öltözött személyzet új hordóba vagy polietilén zsákba csomagolta. A kitelepítéskor a mûanyag zsákos csomagolású hulladékok visszaszedése sok gondot okozott, mivel az egy-egy kútban elhelyezett zsák közül legalább 2-3 sérült volt, és így ezek szennyezték a többi zsákot és a magát a kutat is. Ezen típusú hulladékok áttelepítésénél mutatkozó nagyobb környezeti és ínkorporációs veszély miatt a hulladék kitermelése és átcsomagolása egy fóliasátor alatt történt. A zárt sugárforrásokat tartalmazó acélcsövek eltávolítása jelentette a legnagyobb potenciális sugárterheléssel járó beavatkozást. A hat csõ közel 3000 sugárforrást tartalmazott. A munka elsõ fázisában a csöveket folyékony betonnal öntötték ki, ezzel fixálva a forrásokat, és egyben megfelelõ sugárárnyékolást is biztosítottak. A kiemelt csõkutakat egy 400 mm átmérõjû, 4 m hosszú ún. szállítócsõbe helyezték, melyet elõzõleg földbe süllyesztettek. A szállítócsövet betonnal kiöntötték, és fedéllel lezárták. A szállító gépkocsin a további árnyékolást ólomlemezek, valamint betontéglák adták. A hulladék püspökszilágyi lerakóba való áttelepítésének meggyorsítása érdekében a HM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága négy gépkocsit bocsátott rendelkezésre. A kitelepítés során, hónapokon keresztül, esetenként napi két fordulóval tették meg a Solymár Püspökszilágy közötti 70 km-es távolságot, a legkisebb közlekedési zavar vagy baleset nélkül. A kitelepítést követõ ellenõrzés során kiderült, hogy a radioaktív szennyezettség a kiürített kutak mintegy 350 m 3 -nyi területét érintette. A tároló kutak alját légkalapáccsal kellett feltörni. Nagy terjedelmû vagy a tároló kútgyûrû egészére kiterjedõ szennyezõdés esetén az egész kútgyûrût eltávolították miután hidraulikus feszítõ szerkezettel széttörték. Abban az esetben, amikor a teljes kút szennyezett volt, a kutat körbeásták, és daruval kiemelték. A csak csekély mértékben szennyezett kutak betonfelületét a szennyezés fixálása érdekében bitumennel lekenték, és a kutakat földdel töltötték fel. A területrendezést követõen a területet termõtalajjal töltötték fel. A teljes felszámolás 1980-ban fejezõdött be. A kitelepítés során ember dolgozott, akik folyamatos sugárvédelmi ellenõrzés alatt álltak. Ennek eredményei alapján bebizonyosodott, hogy sem a külsõ, sem pedig a belsõ sugárterhelés nem haladta meg a havonta megengedhetõ értéket.

3 2006. június 22. HÉTközlap 3 Tartalom EU-konform Liliput Riport Hernyóinvázió 1 Terepmotorosok etikettje 13 I. I. T. Nem jutott eszembe a kapunyitó kód, ezért kivert kutyaként álltam az esõ- nem teremfestés és nem új bordásfal és nem ásó-kapa-kalapács nem apukák társadalmi munkában, és nem anyukák süssenek-fõzzenek-adakozza- A kezdetektõl napjainkig 3. 2 ben az óvoda elõtt. nak, meg ilyesmi hanem kash, lovetta, Galgamácsa Megígérték elkészült 4 Vízáradat nem elõször 4 Kisnémedi Megszûnik a talaj- és esõvízgond 5 Két és fél hónap vakáció 5 Õrbottyán A politika felelõssége 6 Újra rendezve 6 Azt hittem, hogy a cukros bácsik miatt kellett a számzár, pedig nem. Állítólag azért kellett kód amit mellesleg minden gyerek kívülrõl fúj, csak én nem a kertkapura, mert néhány éve két nagycsoportos kiszökött, elgyalogolt a gödöllõi HÉV-végállomásig, át a vasút felett, felszálltak, és csak Sashalomnál buktak le, amikor kérték a jegyeket. A drámai della, lé, zseton, esetleg mani. Jó lenne alapítványtámogató szponzorpénz is habár fogalma sincs senkinek, ki fog szponzorálni egy óvodát (100% kiadás, 0% marketinghaszon). Az elõzmény, hogy felsõbb helyrõl T. Bizottság jött, méricskélt, majd az óvodaudvari játszótérrõl hatóságilag megállapításra került hogy a mászókák, csúszdák, hinták és egyéb szerkezetek egyike sem EU-kompatibilis ig cseréltesse Püspökszilágy Erdei emlékek 7 Vácegres esemény után tehát lett számzár, és a gyermek õrzés-védelem tekintetében nagyon EU-konformmá vált az óvoda. Ránctalanítókrém-reklám nyelvén szól- ki mindet az óvoda, különben bírság lesz. Azzal T. Bizottság el. Vagyis konkrétan: 100% EU-elvárás, 0% EU-támogatás. Jó mondtam én adakozzunk! De Kiállított gyerekmûvek 8 va: 100% biztonság, 0% szökés. elõbb nézzük meg, mi az, ami a játékok- Egy negyven éves álom 8 A lényeg, hogy végül bejutottam éle- hoz hasonlóan nem EU-kompatibilis az Váchartyán Befoltozták a lyukak többségét 9 Faluszépítés 9 Váckisújfalu Mindenki másképp fizeti 10 Kivételes egyetértés 10 Megye Nehéz helyzetben a szeretetotthon 11 Bûnüldözõ Tüsihajú késelõ kerestetik 14 Álláspont tem elsõ szülõi értekezletére (ezt a tisztet általában nejem látja el). A sok T. Szülõ/Gondviselõ már benn ült. Pontosabban kuporgott a pöttömnyi gyerekszékeken, komikus látványt nyújtva, pláne 180 centi felett, manager szerkóban. Én is kiválasztottam egy törpeszéket magamnak, csak az érzés kedvéért. Gulivernek éreztem magam, Liliputban. Az óvónõk elsõ húzása az volt, amikor gondterhelt ábrázattal hozták nyilvánosságra, hogy a szakember megállapítása szerint a gerincferdüléses Dzsesszikának gyógytornára kell járnia, a beszédhibás óvoda környékén! Elõször is nem EUkompatibilis, hogy lehetetlen babakocsit feltolni azon a tizenöt lépcsõfokon, ami az útról a kertkapuig vezet, és amely mellett nincsen rámpa. Továbbá nem EU-kompatibilis dolog, hogy 32 gyerek van egy 25 gyerekre méretezett csoportszobában. Nem EU-kompatibilis a zöldborsófõzelék, amelyben 90% rántás, 10% zöldborsó. Nem EU-kompatibilis az alulmotivált óvónõk fizetése, a kátyús-repedezett út, amely az óvoda elõtt látható, és legyünk õszinték, az egész magyar valóság a jövedelmektõl a munkavállalói Uniós forrásokban bízva 16 Dzsenifernek beszédtechnikára, az jogokon át, a környezetvédelemig úgy, ilyen-olyan bajú Martinkának meg ahogy van, nem EU-kompatibilis. Miért Impresszum Szerkesztõk: Bertók László, Császár Attila Tipográfus: Valkóczi József Nyomda: T-MART Press Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Körösvölgyi Tamás Szerkesztõség: 2100 Gödöllõ, Fácán sor Hirdetésfelvétel: Kisfalvi Gabriella, (06 20) Kiadó: Izotóp Információs Társulás (I. I. T.) gyógyúszásra kell járnia. Minden névnél az érintett szülõ felé fordultak a fürkész tekintetek, anyukák égtek, mint a Reichstag, majd' ledõltek a székrõl (0% diszkréció, 100% önkormányzati óvoda). Én azt hittem, megúsztam. Nyugodtan dõltem hátra mikroszkópikus székemen, amikor baljóslatúan felém fordult a 100% óvodai vezérkar Kisvártatva, miután felmostam magam a földrõl, beütött a soron következõ második villámcsapás. Óvodapedagógusaink esdeklõre váltva a figurát, elõhozakodtak a farbával, aminek summázata: pénz kéne de sok és bocs de most pont az önkormányzati óvoda játszóterérõl szól ez a nagy kompatibilitási kampány, amikor akkora a szegénység, hogy spórolásból a legolcsóbb WC papírt is négy részre vágják, a gyerek meg jön haza féknyommal a bugyijában? A magyar államról már tudjuk, hogy nem EU-kompatibilis, ezért nincs pénz semmi hasznos dologra, így játszótérre sem. Tudtommal nagy képességû politikusaink idézték elõ e helyzetet. Nem lehetne valahogy elsõként õket EU-kompatibilissé tenni? Utánna jöhetne 100% Európa feltéve, hogy Európa EU-kompatibilis! Bertók László

4 4 HÉTközlap június 22. Galgamácsa Megígérték elkészült Még a tavasz beköszöntével kezdõdött el az Arany János utca (Magtár utca-hunyadi utca) felújítása. A kivitelezési munkálatokat elnyert cég pályázat útján arra kapott megbízást, hogy mintegy háromszáz méteren kiszélesítse a falut és az Újtelepet összekötõ útszakaszt. A beruházás határidõre elkészült és a lakosság használatba vehette az útpályát. Pesti Klára polgármester asszony a Hétközlapnak úgy fogalmazott, nem a külsõség, a hangos ünneplés a fontos ilyen esetekben, hanem az elvégzett munka végeredménye, ezért nem tartott a település külön ünnepséget a kivitelezés befejeztével. A munkálatok során a gyalogosok számára járdát is építettek, valamint a Galga árterét átszelõ aszfaltút alatt három áteresz is megvalósult. A hídhoz, annak bonyolult szerkezete miatt, nem nyúltak a kivitelezõk. Az új útburkolatra forgalomkorlátozást fognak életbe léptetni, arra nagyméretû buszokkal, illetve teherautókkal nem lehet majd behajtani, ugyanis a nehézgépjármûvek tengelynyomása komolyabb útalapot igényelt volna, amire most nem volt elegendõ a tizennyolc millió forint. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács még szeptember 20-i ülésén döntött a szilárd burkolatú közút felújításának támogatásáról. Vízáradat nem elõször Nagyszombaton a felhõszakadás következtében hatalmas vízár zúdult le a lakótelep és a temetõ közti úton, teljesen megtöltve a vízelvezetõ árkot. A rohanó víztömeg mindent elsodort, ami az útjába került, sõt a támfal feletti kanyar után még egy lakóházat is elöntéssel fenyegetett. Az önkormányzat, a környékbeliek és a tulajdonosok homokzsákokkal, fatáblákkal próbálták meg befolyásolni a víz útját. Majdnem teljes sikerrel, hiszen így csak az ingatlan udvarán folyt át a nagy mennyiségû csapadékvíz. Az úttest jobb oldalán lévõ járdát azonban helyenként teljesen alámosta az esõ és az átereszek egy része is megrongálódott. A polgármester asszony a kárt bejelentette a Pest Megyei Katasztrófavédelemnek, illetve a területfejlesztési kht. szakembereinek. Galgamácsa a történtekre hivatkozással 18 millió forint támogatást igényelt az erre a célra fenntartott költségvetési vismajor keretbõl, amit a település sikeres pályázat után õsszel kaphat meg. Galgamácsa község adatai A Mûvelõdési Ház megérett a felújításra. Az épületet még a 60-as években építették, de azóta nem tatarozták. Mostanra életveszélyessé vált a ház teljes elektromos hálózata, a lábazatot alámosta a csapadékvíz és egyes nyílászárók, mint például a hátsó bejárati ajtó, tönkrement. Az önkormányzat az Információs Izotóp Társulás (IIT) erre a célra felhasználható pénzébõl most megkezdte a villamos-gépészeti rekonstrukciós munkálatokat, kicserélik az összes biztosítótáblát, kapcsolót, vezetéket, sõt az épület díszkivilágítást is kap, valamint a színpadi fénytechnika is megújul. A homlokzati armatúrákra most nem lesz fedezet, azokat egy késõbbi idõpontban vásárolják meg és szerelik fel az épületre. A munkálatoknak ez a szelete így is el fogja érni a négymillió forintot. A lábazatot új járdával védik majd az esõtõl és az átázástól és kicserélik a pincerész ablakait is. A Mûvelõdési Ház teljes renoválása három pénzügyi fázisból valósul meg, amelynek összköltsége megközelíti a húszmillió forintot. Terület: 4331 hektár Lakosság: 1948 fõ Lakások száma: 734 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2183, Petõfi u Polgármester: dr. Pesti Klára Jegyzõ: Kovács Miklósné Önkormányzat címe: Önkormányzat weboldala:

5 2006. június 22. HÉTközlap 5 Kisnémedi Megszûnik a talaj- és esõvízgond Az övárok okozza a problémát Két és fél hónap vakáció Vége a sulinak. Kisnémedi sem kivétel ez alól, már a tanévzárót is megtartották. A település iskolája két összevont osztállyal (1 3, 2 4) mûködik. A folyamatosan csökkenõ gyermeklétszám miatt a felsõ tagozat már korábban megszûnt, a felcseperedõ diákok pedig Váchartyánban vagy Vácot tanulhatnak tovább. Kisnémedi a Némedi-patak völgyében fekszik. A települést szegélyezõ magasabb területeket a községtõl egy úgynevezett övárokrendszer védi, melynek állapota több helyen javításra szorul. Egy szakasz kritikusnak is nevezhetõ, ahol minden esõzés alkalmával a csapadék áttör és elõnti a kerteket, illetve a környezõ lakóingatlanokat. A probléma kezelésére, ami a települést délnyugatról szegélyezõ övárok alsó 550 méteres szakaszának középsõ, mintegy 125 méter hosszúságú részét érinti, az önkormányzat megoldást keresett. Felkért egy okleveles építészmérnököt, hogy vizsgálja meg a helyzet mûszaki megoldásának lehetõségeit, aki a tervezés-elõkészítõ munkák során az övárok-szakaszt beszelvényezte, a fenékszinteket és a részû-körömpontokat magassági értelemben felmérte. A sok gondot okozó terület korrekciós tervezéséhez méretarányos helyszínrajzot is készített. A javasolt beavatkozás lényege, hogy az övárok jelenlegi esését meg kell változtatni, a töltést a kérdéses szakaszon vissza kell bontani és a megfelelõen tömörített talajt újra kell építeni. Ezáltal az árokba jutó csapadék folyási iránya megváltozik és az a szükséges befogadóba kerül. Az övárkot ennek ellenére rendszeresen karban kell tartani. A felújítási terv tartalmazza azt is, hogy a fenékszint korrigálása során semmiféle, a környezetre és természetre ártalmas tevékenység nem történhet. A meglévõ fák épségére vigyázni kell, akárcsak a szomszédos családi házak nyugalmára. Az iskolába 17-en járnak meséli Bokor Tamás megbízott igazgató. Három tanár és egy óraadó (angol) foglalkozik a gyerekekkel. Az önálló intézményt az önkormányzat tartja fenn, amely tavaly elnyerte az ökoiskola címet. Mint Bokor Tamás mondja: ez egy hálózat, ahol a programszervezés a fenntarthatóság szellemében formálódik. Minden évben egy hetet erdei iskolában töltenek, ahol a gyerekeket megismertetik az állat és növényvilággal, íjászkodnak és kézmûves foglalkozásokon vesznek részt. Lesz folytatás õsszel is, akkor Klastrompuszta szerepel úti célként. A diákok minden évben aktívan részt vesznek a falu programjaiban, amelyekre mûsorokkal készülnek. Idén sikerült elindítani egy iskolaújságot, ami a Zebracsík címet viseli. A cikkeket kivétel nélkül a gyerekek írják, szerkesztik, sõt a szövegeket õk maguk viszik fel a számítógépre, amit aztán a tanárok korrektúráznak. Bokor Tamás azt mondja: a tanulmányi eredményük jónak mondható, hiszen a kis iskola, a kis csoportok elõnye, hogy több idõ és energia jut egy-egy diákra. Nálunk teszi hozzá a pedagógus oda tud figyelni a tanítványaira, sõt még az is belefér az oktatási menetrendbe, ha valamely lurkó a képességei miatt esetleg nagyobb odafigyelést igényelne a kelleténél. A tanulmányi versenyek sem maradhatnak ki a programból. Név szerint említi a megbízott igazgató Fekete Bencét, aki rajztudásával szerzett dicsõséget az iskolának és persze saját magának is. Az iskola jövõje, úgy tûnik, biztosított. A mostani diáklétszám ugyan még egy-két évig nem fog változni, de aztán megvan a remény a bõvülésre. A ma még kicsik addigra lesznek iskolaérettek. Bokor Tamás hozzá teszi: most is tendencia Kisnémediben, hogy a fõvárosba dolgozni járó szülõk magukkal viszik reggelente a gyerekeiket, így könnyebbé válik az idõbeosztásuk és a kicsik felügyelete is. Az iskola nagyon jó kapcsolatokat ápol a szomszédos település, Püspökszilágy iskolájával mind a sport, mind pedig a közös programok, a kirándulások, rendezvények területén. A Hétközlap kérdésére az igazgató úr megerõsítette: szeptemberben a tankönyveket továbbra is ingyen kapják majd a tanulók, amit az önkormányzat támogat. -AsC- A Kisnémedi Önkormányzat az óvodások biztonsága érdekében a játszóudvart kerítéssel veszi körül. A régi létesítmény már nem felelt meg az elvárásoknak, ezért egy helyi vállalkozót bíztak meg a sávalap, illetve kisebb támfal megépítésével, majd pedig a térleválasztásra szolgáló kerítés felállításával. A beruházással egyúttal befejezõdik a gyerekek kikapcsolódását szolgáló játszótér megújítása, ami korábban magába foglalta az ügyességi játszóeszközök beszerzését is. A munkálatok az õszi iskola és óvodakezdés idõpontjára befejezõdnek. Kisnémedi község adatai Terület: 1384 hektár Lakosság: 691 fõ Lakások száma: 294 Irányítószám: 2165 Kistérség: Váci Önkormányzat címe: 2165 Kisnémedi, Fõ u. 5. Telefon: (06 27) Fax: (06 27) cím: Polgármester: Edelman György Jegyzõ: Hegyi Ágnes

6 6 HÉTközlap június 22. Õrbottyán A politika felelõssége mintha békeidõben elvégezték volna a gátak tervbe vett megerõsítését és a szükségtározók kialakítását. Az õrbottyáni diákok énekeivel és szavalataival emlékezetessé tett ünnepségen koszorút helyeztek el Kvassay Jenõ, illetve nagybátyja és neves pályatársa, Sajó Elemér sírján a MaVíz elnöke mellett Kereskényi János polgármester, illetve a DMRV, a Kövizig, a Duna Múzeum, valamint Kvassay-baráti kör képviselõi. Kereskényi János polgármester és Zsákainé Balázs Brigitta önkormányzati képviselõ asszony koszorúz Ányos József, a MaVíz elnöke beszédet mond Újra rendezve Az õrbottyáni sírkertben tartottak megemlékezést a neves tudós vízügyi szakember, Kvassay Jenõ születésének 106. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen beszédet mondott mások mellett Ányos József, a Magyar Víziközmû Szövetség (MaVíz) elnöke is, aki elsõsorban a vízügy mai problémáiról szólt. Beszédében kiemelte, hogy miként ezt Kvassay idejében is volt a politikai elit ma is csak akkor hajlandó megfelelõ figyelmet fordítani és kellõ mennyiségû közpénzt biztosítani az árvízvédelemre, amikor már itt a baj, és az egyre sûrûbben jelentkezõ áradások súlyosan veszélyeztetik a folyó menti településeket. A Vásárhelyi-tervben szereplõ szükségtározók kiépítése azonban csakúgy tolódik, mint az EU-val szemben vállalt beruházási kötelezettségeink megvalósulása, jóllehet a veszélyhelyzetben végzett árvízvédekezések több pénzt vittek el, Rövidesen módosul a 2001-ben elfogadott Rendezési Terv. A lakossági igények regisztrálása megtörtént, az önkormányzat építésügyi irodáján a rendezési tervet az igények figyelembevételével módosították, most már csak a képviselõ-testületnek kell áldását adnia a változásokra. Kereskényi János polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy a módosítás következtében néhány magán- és önkormányzati tulajdonban lévõ szántót belterületbe vonnak, néhány más terület, pedig új besorolást kap. A változások bevezetésénél figyelembe kellett venni az agglomerációs törvény által szabott, az össz. területhez viszonyított 3%-os korlátot, amelylyel a törvényalkotó megpróbálja a fõvárosból való kivándorlást gátolni. Ezen kívül számításba vették az önkormányzat vezetésének azon határozott elképzelését, hogy Õrbottyán lakóinak száma ne növekedjen túlzott mértékben, a megjelenõ új ingatlanok, pedig folytassák a falusias beépítés hagyományát. Ez utóbbi azt jelenti, hogy változatlanul nem engedélyezik sem sorházak, sem több szintes lakóházak építését. Az üdülõövezet belterületté nyilvánítása természetesen tovább folyik emeli ki a polgármester. Az önkormányzat költségvetési terve számol azzal a bevétellel, amely egy Vácbottyán határában lakóövezetté nyilvánított terület eladásából származik. A szóban forgó területen 24, egyenként 1000 nm-es telekingatlant alakítanak ki, amelyet egészben értékesít az önkormányzat egy beruházónak, aki elvégezve a szükséges beruházásokat, továbbértékesíti azt a majdani új lakóknak. 13 millió forintos pályázatot nyújtott be Õrbottyán önkormányzata a Duna-Mecsek Alapítványhoz, járdaépítésre. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, július végéig elkészülhet a bottyáni településrészen az az új járdaszakasz, amelyre évek óta jelentõs lakossági igény volt. Õrbottyán nagyközség adatai Terület: 2737 hektár Lakosság: 6000 fõ Lakások száma: 2462 Kistérség: Veresegyházi Önkormányzat címe: 2162 Õrbottyán, Fõ u. 63. Telefon/fax: (06 28) , (06 28) cím: Weboldal: Polgármester: Kereskényi János Jegyzõ: Babinszki Edit

7 2006. június 22. HÉTközlap 7 Püspökszilágy Erdei emlékek Ehhez hasonló táblák fogják tájékoztatni a turistákat a tervezett pihenõhelyeken Miként a közmondás azt mondja, az erdésznek az egyik fán a csizmája lóg, másikon a kabátja. Az erdészek közül még nem gazdagodott meg senki, kezük munkáját viszont sokáig élvezzük mi, és utódaink. Az erdészek névtelenül halnak meg, pedig kezük munkája nagyon sokáig tovább él erdeinkben. Ezen szeretnénk változtatni. Jóval az elsõ világháború elõttõl, egészen 1978-ig létezett az a régi erdõközpont, amelyet a váci püspök alapított Püspökszilágy székhellyel. Az itteni erdészek általában a környezõ falvak szülöttei voltak, többen közülük évtizedekig, sõt volt, aki fél évszázadig szolgálta az erdõt, ápolta, kitermelte és újra ültette fáit, cserjéit, gondozta a vadon élõ állatokat. Szeretnénk ezen a területen az erdõkben, hegyeken, patakok mentén emléket állítani azoknak a szakembereknek, akik már elmentek közülünk. Elgondolásunk, hogy erdei pihenõket, kilátókat, madármegfigyelõket, tanösvényeket létesítünk, melyeket róluk nevezünk el. A megépített létesítményeket fel szeretnénk szerelni a pihenéshez, tájékozódáshoz szükséges minden eszközzel, tájba illõ táblákkal. Ezeken az erdészek bemutatásán kívül tájékoztatást adnánk az adott élõhely jellemzõirõl. Az erdei kijelölt útvonalak, pihenõk, kilátók természetesen a turista térképeken is szerepelnének. Igény esetén idegenvezetést is biztosítanánk az ide látogatóknak, egyúttal elõsegítenénk az emberek környezeti nevelését. Ezúton is kérni szeretnénk a kedves olvasókat, hogy aki az alább felsorolt erdészeken kívül ismer további ilyen embert, írja meg. A táblák, esõbeállók, kilátók elkészítéséhez, turistajelzések felfestéséhez minden segítséget köszönünk. Egy-egy elkészült létesítmény avatásáról, mûködésérõl a HÉTközlapon keresztül is tájékoztatni fogjuk Önöket. A pihenõhelyeket az alábbi erdészekrõl szeretnénk elnevezni: Hunyadi János erdészetvezetõ, Csonka János erdész, Lestyák Mihály erdész, Králik József erdész, Kricsik Pál erdész, Pásztor János erdész, Tajti Gábor mûszaki vezetõ, Dudás István erdész. Tordai Sándor Június végére készülnek el az útfelújítással Elkészült az aszfaltút a honvédségi lõtértõl a faluközpontig, de az idõközben beköszöntött csapadékos idõjárás miatt a befejezés még várat magára. A polgármester elmondása szerint még júniusban elkészülnek vele, de a vízelvezetõ árkok kialakítása, kijavítása még eltarthat néhány hétig. Ez utóbbiak rendbehozatala különösen az erdõs szakaszon fontos, ahol árkok hiányában a hegyrõl leömlõ esõvíz akár el is moshatja a vadonatúj utat. Ott jártunkkor éppen ezen dolgoztak a munkások. A Közmeghallgatás június 23-án, kor kezdõdik a püspökszilágyi mûvelõdési házban. A Közmeghallgatáson Tordai Sándor polgármester értékeli az elmúlt négy év önkormányzati munkáját, és egyebek mellett megvitatásra elõvezeti a nótórius feljelentõ, a fantom ügyét is. Idén is lesz Málnafesztivál! A július 22-i nagyszabású ünnepségen gazdag gyermek- és folklór programok, õsmagyar ismeretterjesztõ program (jurtasátor, íjjászat), bazár, körhinta várja a szórakozni vágyókat, a napot pedig bál zárja. Püspökszilágy község adatai Az erdei szakasz elõdjét elmosta a víz Terület: 2530 hektár Lakosság: 747 fõ Lakások száma: 283 Önkormányzat címe: 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9. Telefon/fax: (06 27) Polgármester: Tordai Sándor Jegyzõ: dr. Bunna Gyuláné

8 8 HÉTközlap június 22. Vácegres Kiállított gyerekmûvek A gyermekek ünnepére készülve Július 1-jén stílszerûen kispályás futballmérkõzéssel avatják fel az új focipályát. Ott jártunkkor már a felsõ, finom koptatóréteg felhordására készülõdtek a munkagépek. Az avatásig még hátra van a felfestés, a kapuk behelyezése és a kerítés befejezése. A gyermeknapi rendezvényekkel egybekötött pályaavató mérkõzésen kívül üvegfestéssel, aszfaltrajzversennyel, és más vetélkedõkkel készülnek a szervezõk, míg a gödöllõi rendõrkapitányság munkatársai értékes nyereményekkel kecsegtetõ KRESZ-versenyre invitálják a gyerekeket. Egy negyven éves álom Munkára készül az aszfaltozógép A képviselõ-testület úgy határozott, hogy minden gátló körülmény dacára belekezd annak a éve dédelgetett álomnak a megvalósításába, hogy a Vácegres fõútjára, a Szabadság útra kerüljön végre járda, a járda alá, pedig csapadékvíz-elvezetõ csatorna. Mivel a három ütemre bontott beruházás elsõ ütemére már maradéktalanul rendelkezésre áll az anyagi forrás, az önkormányzat máris kiírta a gyorsított közbeszerzési eljárást, amelynek eredményhirdetése után akár már július folyamán elkezdõdhet az építkezés. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerinti 1. ütemet képezõ Kossuth és Toldi utcák közötti szakasz legkésõbb szeptember közepére készül el. A Toldi utcától a Szabadság út végéig tartó 2. ütem építésével kapcsolatban Szántovszki Kálmán polgármester lapunkat arról tájékoztatta, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor az elsõ szakasz elkészülte után, még idén elkezdõdik az is. Ennek befejeztét követi a 3. ütem, amelybe a Hámán Kató és Kossuth utcák közötti szakasz tartozik. A polgármester bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a 35 millió forintos beruházásra az elképzeléseknek megfelelõen sikerül összeszedni a pénzt. Elsõ alkalommal készült kiállítás a Vácegresi Napköziotthonos Óvoda gyerekeinek alkotásaiból. A színes rajzokon, mozaikképeken kívül agyagból, kukorica csuhéjból megformázott figurák, edények és mini szõttesek is megtekinthetõk. Az egész éves munkák alapján a szülõk számára is nyomon követhetõ gyermekük kreativitásának, kézügyességének fejlõdése. Mivel az alkotó munka fejleszti a gondolkodást, az érzékszerveket, az esztétikai és kritikai érzéket, az óvoda pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a rajz és kézmûves foglalkozásokra. A kézmûvesség a gyerekek körében is nagyon népszerû foglalatosság, amit jól mutat, hogy a nyári kézmûves táborba is már csak az augusztusi hétre tudunk gyerekeket fogadni. Forgács Betty Jól vizsgáztak az árkok A legutóbbi nagy felhõszakadás már nem érte felkészületlenül Vácegrest. Az önkormányzati közmunkaprogram keretében javított csapadékvíz-elvezetõ árkok jól vizsgáztak, amikor el kellett vezetniük a hirtelen lehullott nagy menynyiségû esõvizet. Mint ismeretes, a közmunkások a Toldi, a Szálaska és a Hámán Kató utcákban végeztek árokrendezési célú földmunkákat, illetve ez utóbbi utcában két elhanyagolt átereszt is kijavítottak. Ennek köszönhetõen az árkok a vizet gond nélkül vezették le a ligetugrai ágba. Vácegres község adatai: Terület: 1367 hektár Lakosság: 879 fõ Önkormányzat címe: 2184 Vácegres, Szabadság u cím: Weboldal: Polgármester: Szántovszki Kálmán Körjegyzõ: Kovács Miklósné

9 2006. június 22. HÉTközlap 9 Váchartyán Befoltozták a lyukak többségét Legutolsó lapszámunkban kemény kritikával illettük az Állami Közútkezelõ Kht.-t, illetve áttételesen a kormányt, amiért ban nem biztosított az állami közutak felújításához pénzt. Bár ez nem változott, arról örömmel számolhatunk be, hogy legalább a kátyúzást elvégezték a Váchartyán és Õrbottyán közötti 2105-ös, és 2103-as jelzésû utakon. Üröm az örömünkben, hogy a kisebb kátyúkat ugyanakkor érintetlenül hagyták, és ezek minden bizonnyal növekedni fognak az elkövetkezõ idõszakban. Elsõ képünkön az egyik legnagyobb kátyú két héttel ezelõtt, és a helyszín jelenlegi állapota látható. Nem csináltak meg mindent. Képünk június 9-én készült. A váchartyáni buszmegálló állapota változatlanul balkáni képet mutat. Faluszépítés Kóka János (SZDSZ) ismételten kinevezett gazdasági és közlekedési miniszter január 14-én, az Országos Kátyúvonal beindításakor jelentette be, hogy az állami tulajdonban lévõ utakon a balesetveszélyt okozó burkolati sérüléseket 4 órán, az egyéb kátyúkat, pedig 24 órán belül betemetik. Az Országos Kátyúvonal száma: (06 80) A PEMÁK Kht. Központi Diszpécserszolgálat száma: (06 27) A kora nyári csapadékos idõjárás kedvezett a gyep növekedésének, ezért az önkormányzat egyik fontos feladata a kezelésében lévõ közterületek kaszáltatása. A munkát lehetõségeihez mérten közhasznú munkásokkal végezteti el. Nehézséget okoz azonban, hogy a fûnyíró eszközök elhasználódtak, ezért túlságosan gyakori a meghibásodásuk, a javíttatásuk, pedig komoly terhet ró az önkormányzat költségvetésére. Juhász István polgármester kéri a lakosságot, hogy aki teheti, ne várjon az önkormányzatra, saját maga gondozza a portája elõtti zöldterületet egyaránt a saját, és a falu közössége örömére. Egyúttal köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik elõtt máris példamutatóan szépen gondozott és virágos az árokpart, az útszél. Mégsem szûnik meg a jövõ év végén az iparûzési adó ezt is tartalmazza egy kormány által benyújtott törvénycsomag. Az eredeti tervek szerint 2008-tól megszûnt volna az önkormányzatok legnagyobb adóbevételét jelentõ adófajta, amit a tervek szerint az ingatlanadóval helyettesítettek volna 2008-tól. Így elképzelhetõ, hogy a két adófajta egy ideig párhuzamosan fut majd. Helyesbítés Legutóbbi lapszámunk püspökszilágyi fantom-feljelentõrõl szóló, Feljelentõbõl feljelentett c. cikkében elírás történt. Egy helyen a püspökszilágyi óvoda helyett váchartyáni óvodát írtunk, amiért az érintettektõl elnézés kérünk. Reméljük, nem oko zott a sajtóhiba félreértést, mivel egyértelmû, hogy az egész történet püspökszilágyi vonatkozású. (a szerk.) Váchartyán község adatai Külterület: 1018,1 ha Belterület: 191,7 ha Népessége: 1817 fõ Önkormányzat címe: 2164 Váchartyán, Fõ u. 55. Telefon/fax: (06 27) , (06 27) , (06 27) Polgármester: Juhász István Jegyzõ: Balázsné Szilvási Zsuzsanna

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Az emberi személy: a béke szíve DECEMBER JANUÁRI ÖSSZEVONT SZÁM II. évfolyam 1. szám 2007. január 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs

Részletesebben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Remények a reménytelenségben I. évfolyam 1. szám 2006. február 10. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információ Társulás kiadásában. Remények

Részletesebben

Csatorna a láthatáron?

Csatorna a láthatáron? I. évfolyam 2. szám 2006. március 14. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Csatorna

Részletesebben

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Változik a gázár-támogatási rendszer

HÉTközlap. Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja. Változik a gázár-támogatási rendszer I. évfolyam 10. szám 2006. november 28. HÉTközlap Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában Változik

Részletesebben

Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja

Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja Galgamácsa-Kisnémedi-Õrbottyán-Püspökszilágy-Vácegres-Váchartyán-Váckisújfalu lapja II. évfolyam 3. szám 2007. március 31. Megjelenik havonta az Izotóp Információs Társulás kiadásában IIT Lakossági Tájékoztató

Részletesebben

Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét. II. évfolyam 4. szám 2007. május

Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét. II. évfolyam 4. szám 2007. május II. évfolyam 4. szám 2007. május Pihenéssel töltöttük a munka ünnepét Több, mint egy évszázada gyûlnek össze emberek a világ számos országában, hogy május elsõ napján a munka tiszteletének adózzanak. A

Részletesebben

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám Dunakeszi városi magazin 2015 január Polgár XVI. évfolyam 1. szám 2 Dunakeszi Polgár 4-5. 22. 28. 30. 4-5 Ön mit vár 2015-től? 6 XXI. századi kisváros legyen Dunakeszi 7 Pályázási lehetőség az Erzsébet-program

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal)

TURAI HIRLAP. Gyõzelemmel ünnepelt a turai. Bercsényi Klára, a turai óvoda megalapítója (14-15. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. JÚNIUS - JÚLIUS Pedagógusnapi ünnepség Rubindiploma a hét évtizedes "oltogatásért" megjárják a poklot. A polgármester ezután néhány versbõl idézett, majd

Részletesebben

Aláírták a támogatási szerződést

Aláírták a támogatási szerződést XIX. évf. 5. szám 2010. február 10. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Rövidesen megkezdődnek a munkák Aláírták a támogatási szerződést Gödöllő önkormányzata,

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 1. szám, 2006. január 19. Belvízveszély, összedőlt ház

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 1. szám, 2006. január 19. Belvízveszély, összedőlt ház Ára: 107 Ft VII. évfolyam 1. szám, 2006. január 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes Polgárok: Hefner Erika, Király István. Ajánljuk még: Az írás megmarad.

Paksi Hírnök. Tisztes Polgárok: Hefner Erika, Király István. Ajánljuk még: Az írás megmarad. Nem büntetésbõl, hanem önként ment Kongóba. Afrikai élményeirõl számol be a fiatal doktornõ: dr. Szõcs Teodóra. Portrénk a 19. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 6. SZÁM

Részletesebben

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS

Épül a bölcsőde 2014. JÚNIUS 2014. JÚNIUS Épül a bölcsőde Júniusi programok: Június 4. 10.00 Az összetartozás napja óvodások megemlékezése Június 4. 17.00 A nemzeti összetartozás napja Június 14. 10.00 Radetzkyek napja Június 14.

Részletesebben

Dunakeszi. Ön mit vár 2014-től? újév újabb családi kedvezmények Szeretetteljes figyelmesség. 2014 JANUÁR Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 1.

Dunakeszi. Ön mit vár 2014-től? újév újabb családi kedvezmények Szeretetteljes figyelmesség. 2014 JANUÁR Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 1. Dunakeszi városi magazin 2014 JANUÁR Polgár XV. évfolyam 1. szám Ön mit vár 2014-től? újév újabb családi kedvezmények Szeretetteljes figyelmesség 4-5 Ön mit vár 2014-től? 6 Pályázási lehetőség az Erzsébet

Részletesebben

KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN

KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN XXVI. év fo lyam 3. szám 2011. február 11. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÁTYÚCSAPDÁK A 37-ESEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN ZEMPLÉNBEN

Részletesebben

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban

Közel 3.000 gyermek. kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIII. évfolyam 14. szám 2012. szeptember 18. Ingyenes Közel 3.000 gyermek kezdte meg az idei oktatási-nevelési évet Püspökladányban Vége a szünidőnek, s bár az időjárás még

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Harmincöt centi hó hullott

Harmincöt centi hó hullott XIX. évf. 4. szám 2010. február 3. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Nem voltak járhatatlan utak Harmincöt centi hó hullott A hét végi rendkívüli havazás miatt

Részletesebben

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen

BÚCSÚZUNK. Bikeschool növendékek a Crosskovácsi versenyen BÚCSÚZUNK Veszteség ért bennünket! Értelmetlenül, idô elôtt hagyott itt minket kedves képviselô társunk! Szörnyû dolog vívódni, mit is lehet itt és most mondani. Hogy beszélni kell, hiszen nem lehet szó

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 17. szám 2010. október 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 MEGALAKULT A VÁROS ÚJ ÖNKORMÁNYZATA KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. A tartalomból. 1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó 2. Váll. számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 1.

PAKSI HÍRNÖK. A tartalomból. 1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó 2. Váll. számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya 1. PAKSI HÍRNÖK XVII. ÉVF. 3. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. FEBRUÁR 8. A tartalomból Háromszázmilliós útfelújítás indul a jövõ hónapban. A Tavasz és az Árok utca felújítási munkálatait a Soltút Kft. nyerte

Részletesebben

Kisboldogasszony búcsú

Kisboldogasszony búcsú XVIII. évf. 32. szám 2009. szeptember 9. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Több ezren vettek részt a bíborosi szentmisén Máriabesnyőn Kisboldogasszony búcsú Erdő

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ha valaki jót tesz és azért jót kap, akkor a világ rendben van körülötte. interjúnk a 8.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ha valaki jót tesz és azért jót kap, akkor a világ rendben van körülötte. interjúnk a 8. XIX. ÉVF. 9. SZÁM KELENFÖLD ÚJBUDA ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az 2009. MÁJUS 6. WWW.UJBUDA.HU Május 10.

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu XXVI. évfolyam, 1. szám 2014. január Ecsedi László az év edzője 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Új évet kezdünk Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

Paksi Hírnök. Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját a polgármester és a három frakcióvezetõ? Írásaink a 3 5. oldalon Fotó: Paksi Hírnök archív Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 6. szám Június 11-én ballagtak az általános iskolások Kölcsey Ferenc Általános Iskola Búcsúzik a 8./b osztály Tar Szilárd és Major

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Október 12. Önkormányzati és nemzetiségi választás

Október 12. Önkormányzati és nemzetiségi választás 2014. Október Október 12. Önkormányzati és nemzetiségi választás Programajánló: Október 4. Idősek Világnapja Kemecsi Ferenc előadása Október 6. Koszorúzás a Kegyeleti parkban Október 13-20. Országos Könyvtári

Részletesebben

Nehéz helyzetben, átalakítás előtt

Nehéz helyzetben, átalakítás előtt XVIII. évf. 5. szám 2009. február 11. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Konferencia az önkormányzatok helyzetéről Nehéz helyzetben, átalakítás előtt Az önkormányzatok

Részletesebben

24. évfolyam 5. szám 2013. május http://www.god.hu

24. évfolyam 5. szám 2013. május http://www.god.hu VÁLTOZÁSOK UTÁN BEISKOLÁZÁS KÖZTÉRI SZOBORRAL GAZDAGODIK A VÁROS MINT FÉNYBE TARTOTT ÓLOMÜVEG NAGYOK VOLTAK! PÁROSBAN CURLING VILÁGBAJNOK A GÖDI KISS ZSOLT BEMUTATKOZIK A GÖDI FUTÓKLUB 24. évfolyam 5.

Részletesebben