Titkos birodalmi ügy! Tárgyalási jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Titkos birodalmi ügy! Tárgyalási jegyzőkönyv"

Átírás

1 Titkos birodalmi ügy! 30 példányból a 16. példány Tárgyalási jegyzőkönyv I. A zsidókérdés végső megoldásáról január 20-án Berlinben, az Am Großen Wannsee szám alatt tartott megbeszélésen az alábbiak vettek részt: dr. Meyer körzeti vezető és dr. Leibbrandt birodalmi hivatalvezető dr. Stuckart államtitkár Neumann államtitkár dr. Freisler államtitkár dr. Bühler államtitkár Luther államtitkár-helyettes Klopfer SS-Oberführer Kritzinger miniszteri osztályvezető a Megszállt Keleti Területek Birodalmi Minisztériumából a Birodalmi Belügyminisztériumból a Négyéves Terv Felelőse a Birodalmi Igazságügyi Minisztériumból a Főkormányzó Hivatalából a Külügyminisztériumból a Pártkancelláriából a Birodalmi Kancelláriából

2 2 Hofmann SS-Gruppenführer (altábornagy) Müller SS-Gruppenführer (altábornagy) Eichmann SS-Obersturmbannführer (alezredes) a Faji és Települési Főhivataltól a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól dr. Schöngarth SS-Oberführer a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnoka a Főkormányzóságban a Biztonsági Rendőrségtől és SD-től (a Védőosztagtól) dr. Lange SS-Sturmbannführer (őrnagy) a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnoka a Lettországi Főkerületben, úgy is, mint a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnokának képviselője a Megszállt Keleti Területek Birodalmi Főbiztosságának ügyeiben a Biztonsági Rendőrségtől és SD-től (a Védőosztagtól) II. H e y d r i c h SS-Obergruppenführer, a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke egyrészt tájékoztatott az európai zsidókérdés végső megoldása előkészítésére szóló, birodalmi marsall általi kinevezéséről, majd utalt arra, hogy a mai tárgyalás összehívásának indoka bizonyos alapvető kérdések tisztázása. A birodalmi marsall kérése, hogy terjesszenek elé egy tervezetet az európai zsidókérdés végső megoldásának szervezeti, tárgyi és anyagi vonatkozásairól. Mindehhez, valamint az összhang megteremtése érdekében szükséges ezekben a kérdésekben a közvetlenül érintett központi hatóságok előzetes tárgyalása.

3 3 A zsidókérdés végső megoldásának kivitelezését tekintet nélkül a földrajzi határokra, központilag az SS birodalmi vezetője, a Német Rendőrség főnöke (a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke) irányítja. A Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke ezután röviden összefoglalta az ellenség ellen eddig folytatott küzdelmet. Ennek leglényegesebb mozzanatai a következők voltak: a) a zsidók visszaszorítása a német nép életének egyes területeiről, b) a zsidók kiszorítása a német nép életteréből. E törekvések megvalósítása során egyetlen lehetséges átmeneti megoldásként a Birodalomban élő zsidók minél gyorsabb kivándorlását célzó tervszerű intézkedésekre volt szükség. A birodalmi marsall rendelkezése értelmében 1939 januárjában a zsidók kivándorlására birodalmi központ létesült, amelynek vezetésével a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnokát bízták meg. Az intézmény főként az alábbi feladatokat látta el: a) megtett minden olyan intézkedést, amely a zsidók minél intenzívebb kivándorlásának előkészítése miatt szükséges volt, b) irányította a kivándorlási hullámot, c) egyedi esetekben is meggyorsította a kivándorlást. A kitűzött feladat az volt, hogy a német életteret legális úton tisztítsuk meg a zsidóktól.

4 4 Az efféle kényszerített kivándorlás hátrányait valamennyi hivatal ismerte. Más megoldási lehetőségek hiányában azonban eleinte kénytelenek voltak ehhez a módszerhez folyamodni. A kivándorlással kapcsolatban felmerülő munkálatok a későbbiekben túlnőtték országunk határait, vagyis már a befogadó országok hatóságai is kénytelenek voltak foglalkozni velük. Pénzügyi nehézségeket többek között az okozott, hogy a különböző külföldi kormányzatok egyre emelték az előlegként, valamint partraszálláskor fizetendő illetékeket. Ezen kívül a férőhelyek hiánya a hajókon, a bevándorlás egyre fokozódó korlátozásai, illetve annak későbbi betiltása rendkívüli módon akadályozták törekvéseinket a kivándoroltatással kapcsolatban. Mindezen nehézségek ellenére a hatalomátvételtől kezdve az október 31-i határnapig összesen Birodalomban élő zsidót sikerült kivándorlásra kényszeríteni. Közülük január 30. óta az Altreichból (az Anschluss előtti, vagyis az 1937-es határokkal rendelkező Németországból) mintegy március 15. óta kezdve az Ostmarkból (az Anschluss-szal Németországhoz csatolt Ausztriából) mintegy március 15. óta a Cseh-Morva Protektorátusból mintegy zsidó vándorolt ki. A kivándorlást a zsidók, illetve a zsidó politikai szervezetek maguk finanszírozták. Proletarizálódott zsidók Birodalomban maradásának elkerülése érdekében azt az elvet kellett követni, hogy a vagyonos zsidók fizették a vagyontalan zsidók kivándorlását. Ezen eljárásban a vagyonnal arányos mértékben növekvő hozzájárulást, illetve kivándorlási illetéket írtunk elő, amely a vagyontalan zsidók kivándorlásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgált.

5 5 A birodalmi márkában történő befizetéseken kívül devizát is mozgósítani kellett az előlegként, valamint a partraszálláskor fizetendő illeték fedezésére. A német devizaállomány megóvása érdekében a belföldi zsidó pénzintézetek megtárgyalták a külföldi zsidó pénzintézetekkel, hogy gondoskodjanak megfelelő mennyiségű devizáról. Ennek megfelelően a külföldi zsidók ajándékozás útján október 30-ig összesen dollárt bocsátottak az itteni zsidók rendelkezésére. Időközben az SS birodalmi vezetője, a Német Rendőrség parancsnoka tekintettel a kivándorolás veszélyeire háború idején, továbbá a keleti területekben rejlő lehetőségekre megtiltotta a zsidók kivándorlását. III. A kivándorlás helyébe mostantól a Führer ez irányú előzetes hozzájárulásával további megoldási lehetőségként a zsidók keletre történő evakuálása lép. Bár ezen akciók valójában szükségmegoldásoknak tekinthetők, általuk azonban olyan gyakorlati tapasztalatok szerezhetők, amelyek a zsidókérdés elkövetkezendő végső megoldása szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Az európai zsidókérdés e végső megoldása szempontjából mintegy 11 millió zsidó vehető számításba, az alábbi, országok szerinti megoszlásban:

6 6 Ország Létszám Altreich (az Anschluss előtti, vagyis az 1937-es határokkal rendelkező (A) Németország) Ostmark (az Anschluss-szal Németországhoz csatolt Ausztria) Keleti Területek Főkormányzóság Bialystok Cseh-Morva Protektorátus Észtország zsidómentes Lettország Litvánia Belgium Dánia Franciaország megszállt területe Franciaország meg nem szállt területe Görögország Hollandia Norvégia (B) Bulgária Anglia Finnország Írország Olaszország, beleszámítva Szardíniát Albánia 200 Horvátország Portugália Románia, beleszámítva Besszarábiát Svédország Svájc Szerbia Szlovákia Spanyolország Törökország (európai rész) Magyarország Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Ukrajna Fehér-Oroszország Bialystok kivételével Összesen több mint

7 7 A különböző külföldi államoknál megadott zsidólétszám alatt azonban csak a zsidó vallásúakat kell érteni, mivel az említett országok egy részében még nem történt meg a zsidóság faji alapon történő meghatározása. A probléma megoldása egyes országokban az általános magatartásra és felfogásra való tekintettel némi nehézségbe ütközik majd, különösen Magyarországon és Romániában. Így például Romániában a zsidók pénzért máig szert tehetnek olyan okmányokra, amelyekkel hitelesen igazolhatják idegen állampolgárságukat. A zsidók szinte minden területen érvényesülő befolyása a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében ismeretes. Az európai területen mintegy 5 millió, az ázsiai térségben legfeljebb 1/4 millió zsidó él. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének európai területén lakó zsidók foglalkozásbeli megoszlása nagyjából a következő: a mezőgazdaságban 9,1 % városi munkásként 14,8 % a kereskedelemben 20,0 % állami alkalmazottként 23,4 % szabadfoglalkozásúként, például gyógyászatban, sajtóban, színházban, stb. 32,7 % Megfelelő irányítás mellett a zsidókat mostantól a végső megoldás keretében és arra alkalmas módon keleten kell munkára fogni. A munkaképes zsidókat úgy kell ezekre a területekre vezényelni, hogy közben nemekre bontott nagy egységekben útépítő munkálatokat végezzenek. E munkálatok során nagy részük természetes szelekció útján kétségtelenül elhullik majd.

8 8 Végül az ezek után esetlegesen fennmaradó állományt, minthogy ez kétségtelenül a legellenállóképesebb egyedekből áll, megfelelő bánásmódban kell részesíteni, mivel ebből a természetes kiválasztódás útján fennmaradó részből szabadon engedése esetén új zsidó tenyészet sarjadhat (lásd a történelem eddigi tapasztalatait). A végső megoldás végrehajtása során Európát nyugatról kelet felé haladva kell átfésülni. A birodalom területén, beleértve a Cseh-Morva Protektorátust is, mindezt soron kívül kell intézni már csak lakáskérdésre és más fontos szociálpolitikai szempontokra tekintettel is. Az evakuált zsidókat felváltva viszik az úgynevezett átmeneti gettókba, és szállítják onnan tovább keletre. Az evakuálás végrehajtása szempontjából fontos feltétel fejtette ki H e y d r i c h SS-Obergruppenführer a számításba jövő személyek körének pontos meghatározása. 65 éven felüli zsidókat nem szándékozunk evakuálni, hanem őket az Öregek Gettójában helyezzük el; erre a célra Theresienstadtot jelöltük ki. E korosztályon kívül október 31-én az Altreichban (az Anschluss előtti, 1937-es határok szerinti Németországban), valamint az Ostmarkban (a németek által megszállt Ausztriában) élő, körülbelül zsidónak mintegy 30 százaléka 65 éven felüli az Öregek Gettójába kerülnek a súlyosan hadirokkant, valamint a háborús kitüntetésekkel (Vaskereszt I. osztály) rendelkező zsidók is.

9 9 Ezzel a célszerű megoldással egy csapásra megkímélhetjük magunkat egy sor további beavatkozástól. Az egyes nagyobb evakuálási akciók megkezdése a továbbiakban messzemenően a háborús helyzet alakulásától függ. Az általunk megszállt valamint a befolyásunk alatt tartott európai területeken megvalósítandó végső megoldással kapcsolatban azt javasoltuk, hogy erről a külügyminisztérium érintett ügyintézői tárgyaljanak a biztonsági rendőrség és az SD illetékes munkatársaival. Szlovákiában és Horvátországban nem kell túlzott nehézségekre számítani, mert ott az ez irányú kulcsfontosságú kérdésekre találtak már megoldásokat. Romániában a kormányzat időközben szintén nevezett ki zsidóügyi megbízottat. Az ügy magyarországi szabályozása szempontjából azonban szükségessé vált, hogy a magyar kormányra a lehető legrövidebb határidőn belül zsidóügyi tanácsadót kényszerítsünk. A probléma olaszországi szabályozásának előkészítése érdekében H e y d r i c h SS-Obergruppenführer célszerűnek tartja a kapcsolatfelvételt az ottani rendőrség vezetőjével. A megszállt és meg nem szállt Franciaországban a zsidók előkészítése az evakuálásra valószínűleg különösebb nehézség nélkül fog lezajlani. L u t h e r államtitkár-helyettes ezen a ponton megjegyezte, hogy egyes országokban így például az északi államokban a fenti probléma alapos tárgyalása során nehézségek adódhatnak, ezért ajánlatos ezeket az országokat egyelőre hátrébb sorolni.

10 10 Tekintettel az itt számításba jövő zsidók csekély létszámára, ez a várakozás nem tekinthető jelentős korlátozásnak. Ezzel szemben a Külügyminisztérium Európa délkeleti és nyugati részén nem tart komolyabb nehézségektől. H o f m a n n SS-altábornagy kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Faji és Telepítési Főhivatal egyik munkatársát is Magyarországra küldjék az általános tájékozódás szándékával, amint erre a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke elérkezettnek látja az időt. Az érintettek megállapodnak abban, hogy a Faji és Telepítési Főhivatal említett munkatársát, akinek tevőlegesen nem kell részt vennie semmiben, hivatalosan átmenetileg a rendőrattasé segítőjének osztják be. IV. A végső megoldás megvalósításához a nürnbergi törvényeket kell a megfelelő módon alapul venni, figyelembe véve azt, hogy a kérdés teljes körű tisztázásához a vegyes házasságok és a kevert fajúak problémájának rendezése is szükséges. Az SD és a Biztonsági Rendőrség főnöke ezt követően a Birodalmi Kancellária főnökének idevágó levelére tekintettel az alábbi elméleti kérdéseket fejti ki: 1. Az elsőfokú kevert fajúak kezelése. Elsőfokú kevert fajúak a zsidókérdés végső megoldása szempontjából a zsidókkal azonos megítélés alá esnek.

11 11 Kivételt jelentenek ez alól: a) Azok az elsőfokú kevert fajúak, akiknek német vérűek a házastársai, és akiknek házasságából gyermekek (másodfokú kevert fajúak) születtek. Ezek a másodfokú kevert fajúak lényegében a németekkel azonos megítélés alá esnek. b) Azok az első fokú kevert fajúak, akiknek kivételezett státuszát a párt és az állam legfelsőbb hatóságai korábban az élet valamely területén engedélyezték. Minden egyes esetet külön-külön felül kell vizsgálni, és nem lehet kizárni, hogy e revízió során a kevert fajú személy szempontjából kedvezőtlenebb döntés születik. A kivételezett státusz engedélyezésének előfeltétele minden esetben csak a szóban forgó kevert fajú egyén érdemesültsége lehet (nem pedig a német vérű szülő vagy a házastárs érdemei). Az evakuálás alól felmentett első fokú kevert fajú egyént az utódnemzést kizárandó és a kevert fajúak problémáját véglegesen megoldandó sterilizálásnak kell alávetni. A sterilizálás önkéntes, ugyanakkor előfeltétele annak, hogy az illető a birodalomban maradhasson. A sterilizált kevert fajú a továbbiakban kikerül minden, korábban rá vonatkozó szabályozás hatálya alól. 2. A másodfokú kevert fajúak kezelése. A másodfokú kevert fajúakat alapvetően a németvérűekhez tartozónak kell tekinteni, kivéve az alábbi eseteket, amelyekben a zsidókkal azonos megítélés alá kell, hogy essenek:

12 12 a) Ha a másodfokú kevert fajú fattyú (két kevert fajú házasságából született) b) Ha a másodfokú kevert fajú külső megjelenése faji szempontból különösen előnytelen, amely alapján már ránézésre is a zsidók közé sorolandó. c) Ha a másodfokú kevert fajú megítélése rendészeti és politikai szempontból különösen rossz, amiből felismerhető, hogy az illető zsidóként érez és viselkedik. A fenti esetekben még akkor sem lehet kivételt tenni, ha a másodfokú kevert fajú egyén német vérűvel él házasságban. 3. Házasságok tisztán zsidók és német vérűek között. E kérdésben esetről-esetre kell eldönteni, hogy a zsidó házastárs evakuálandó-e vagy pedig tekintettel azokra a hatásokra, amelyeket ezen intézkedés a vegyes házassággal érintett német vérű rokonokra gyakorolhat az illetőt az Öregek Gettójában kell elhelyezni. 4. Házasságok első fokú kevert fajú egyének és német vérűek között. a) Gyermektelenek: Amennyiben a házasságból nem születtek gyermekek, akkor az első fokú kevert fajú evakuálandó, illetve az Öregek Gettójába helyezendő (a bánásmód azonos a 3. pontban tárgyaltakkal, a német vérűekkel házasságban élő tisztán zsidók megítélésével).

13 13 b) Ha gyermek született a házasságból: Amennyiben az ilyen házasságból gyermek született (másodfokú kevert fajúak), akkor őket amennyiben a zsidókkal azonos megítélés alá esnek evakuálni kell, illetve gettóba helyezni az első fokú kevert fajú szülővel együtt. Ha ezek a gyermekek német vérűekkel azonos megítélés alá esnek (főszabály szerint), az evakuálás alól mentesülnek, ahogyan velük együtt az elsőfokú kevert fajú egyén is. 5. Házasságok első fokú kevert fajú és egy másik elsőfokú kevert fajú vagy zsidó között. Ilyen házasságok esetében (a gyermekeket is beleértve) minden személy zsidóként kezelendő, ezért evakuálandó, illetve az Öregek gettójába helyezendő. 6. Házasságok első- és másodfokú kevert fajú egyének között. Mindkét házastárs tekintet nélkül arra, hogy van-e gyermekük evakuálandó, illetve az Öregek Gettójába helyezendő, mivel ebben az esetben az esetleges gyermekek faji szempontból általában erősebb zsidó vérvonalat képviselnek, mint a másodfokú kevert fajúak. H o f m a n n SS-altábornagy álláspontja szerint a sterilizálás meghatározó gyakorlattá kell, hogy váljon, annál is inkább, mert a szabad választás elé állított kevert fajú egyén is inkább veti alá magát a sterilizációnak, mintsem hogy evakuálják.

14 14 Dr. S t u c k a r t államtitkár megállapítja, hogy a vegyes házasságok és a kevert fajúak kérdéskörének tisztázására irányuló iménti megoldási javaslatok megvalósítása ebben a formában végeláthatatlan igazgatási procedúrát vonna maga után. Mindent összevetve és a biológiai törvényszerűségeket feltétlenül szem előtt tartva Dr. S t u c k a r t a kényszersterilizálás bevezetését javasolta. A vegyes házasságok problémakörének egyszerűsítésére további lehetőségeket kell fontolóra venni, mégpedig annak érdekében, hogy a törvényhozó kimondhassa: ezek a házasságok felbontattak. A zsidók evakuálásának gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatban N e u m a n n államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a hadászati szempontból jelentős üzemekben jelenleg munkaszolgálatot teljesítő zsidókat nem lehet evakuálni mindaddig, amíg utánpótlásról nem gondoskodtunk. H e y d r i c h SS-Obergruppenführer utalt arra, hogy ezeket a zsidókat egyébként sem evakuálnák azoknak az általa jóváhagyott irányelveknek az értelmében, amelyek szerint az evakuálások jelenleg is zajlanak. Dr. B ü h l e r államtitkár megállapította, hogy a Főkormányzóság örömmel venné, ha e kérdés végleges megoldását a Főkormányzóságban kezdenék meg, mivel egyrészt ott a szállítás nem jelent különösebben problémát, ugyanakkor a munkaszolgálat szempontjai nem hátráltatnák ennek az akciónak a lebonyolítását.

15 15 A főkormányzóság területéről a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a zsidókat, mert ott a zsidó vírushordozó különösen nagy veszedelmet jelent, másrészről az általuk folytatott feketekereskedelem folytonosan zavart okoz az ország gazdasági szerkezetében. Ezen kívül a számításba vehető körülbelül két és félmillió zsidó többsége egyébként is munkaképtelen. Dr. B ü h l e r államtitkár a továbbiakban megállapította, hogy a zsidókérdés megoldását a Főkormányzóságban a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke irányítja, a munkáját pedig a Főkormányzóság hatóságai támogatják. Mindössze annyi a kérése, hogy a zsidókérdést ezen a területen a lehető leggyorsabban oldják meg. Végezetül a különböző megoldási lehetőségekről és ezek különféle módjairól esett szó, amely tárgyalás során mind dr. M e y e r körzetvezető, mind pedig dr. B ü h l e r államtitkár azt az álláspontot képviselte, hogy az érintett területeken azonnal meg kell kezdeni a végső megoldás előkészítésének bizonyos munkálatait, mégpedig úgy, hogy a lakosságot ennek során lehetőleg ne nyugtalanítsuk. Az Biztonsági Rendőrség és az SD vezetője azzal zárta a megbeszélést, hogy a jelenlévők megfelelő támogatását kérte a végső megoldással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 2015

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31

Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG Nemzetközi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium állami vezetőinek utazásai 2010.06.01-2010.12.31 Utazás 0078/01089/2010 Belgium 27 968 Ft 221 940

Részletesebben

A konferencia résztvevői

A konferencia résztvevői A konferencia résztvevői Dr. Josef Bühler (1904-1948) Főkormányzósági Kabinet, Krakkó Államtitkár Bühler, aki 1941 júniusától Dr. Hans Frank főkormányzó állandó helyettese volt, ebben a feladatkörében

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail

MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015. Interrail MÁV-START / ÉKSZ - 07/002/2015 Interrail Örömmel üdvözöljük Önt az Interrail tel utazók széles táborában! Reméljük, utazásai során sok nagyszerű élményben lesz része. Jó időt, kellemes útitársakat kívánunk!

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a jogviszony-ellenőrzés változásairól, és a külföldön biztosítottak magyarországi egészségügyi ellátásáról (Sajtóanyag 2009. június 25.) A kötelező

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

SiteTalk Mobile Alkalmazás

SiteTalk Mobile Alkalmazás SiteTalk Mobile Alkalmazás Kérdések és Válaszok Mobile Dialer Symbian & Windows Version 1.2 Tárcsázó letöltésével kapcsolatos kérdések Támogatja a telefonomat a SiteTalk Mobile szolgáltatás? Mit tegyek,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos standardizált

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 99 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.23. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az energiahatékonyságról, és annak az

Részletesebben

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88

SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 SUBARU ASSISTANCE +36 1 880 14 88 Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által regisztrált

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között

A Honvédelmi Minisztérium felsővezetőinek két- és többoldalú tárgyalásai 2011. január 1-2011. december 31. között Franciország 2011.01.20-2011.01.20 (117/00084/2011) 8 fő Dr Hende Csaba Napidíj: 17 EUR (7.720 HUF), Repülőjegy:364.998 HUF Horvátország 2011.01.24-2011.01.24 (117/00117/2011) 11 fő Dr. Hende Csaba Napidíj:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (. 15 (2006. március Az 561/2006/EK rendelet területi hatálya Magyarország területén az Európai Unió területén (! ellenőriz Svájc területén!? (AETR

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai)

A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) MELLEARN Szeged, 2013. április 18-19. A romániai pedagógusképzési és -továbbképzési rendszer aktuális változásai (E. szekció: A szak- és felnőttképzés aktuális jogi változásai) Stark Gabriella Mária Babeş-Bolyai

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása

Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Az ESR 112 komplex informatikai támogató rendszerének működését biztosító IP alapú hálózat megvalósítása Csillag Imre ORFK GF Informatikai Főosztály ESR 112 projekt hálózati munkacsoport vezető Új közszolgálati

Részletesebben

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása

Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Az új európai szabadalmi rendszer megteremtésére irányuló munka az Egységes Szabadalmi Bíróság felállítása Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest, 2015. április 22. Európai Szabadalmi

Részletesebben