Titkos birodalmi ügy! Tárgyalási jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Titkos birodalmi ügy! Tárgyalási jegyzőkönyv"

Átírás

1 Titkos birodalmi ügy! 30 példányból a 16. példány Tárgyalási jegyzőkönyv I. A zsidókérdés végső megoldásáról január 20-án Berlinben, az Am Großen Wannsee szám alatt tartott megbeszélésen az alábbiak vettek részt: dr. Meyer körzeti vezető és dr. Leibbrandt birodalmi hivatalvezető dr. Stuckart államtitkár Neumann államtitkár dr. Freisler államtitkár dr. Bühler államtitkár Luther államtitkár-helyettes Klopfer SS-Oberführer Kritzinger miniszteri osztályvezető a Megszállt Keleti Területek Birodalmi Minisztériumából a Birodalmi Belügyminisztériumból a Négyéves Terv Felelőse a Birodalmi Igazságügyi Minisztériumból a Főkormányzó Hivatalából a Külügyminisztériumból a Pártkancelláriából a Birodalmi Kancelláriából

2 2 Hofmann SS-Gruppenführer (altábornagy) Müller SS-Gruppenführer (altábornagy) Eichmann SS-Obersturmbannführer (alezredes) a Faji és Települési Főhivataltól a Birodalmi Biztonsági Főhivataltól dr. Schöngarth SS-Oberführer a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnoka a Főkormányzóságban a Biztonsági Rendőrségtől és SD-től (a Védőosztagtól) dr. Lange SS-Sturmbannführer (őrnagy) a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnoka a Lettországi Főkerületben, úgy is, mint a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnokának képviselője a Megszállt Keleti Területek Birodalmi Főbiztosságának ügyeiben a Biztonsági Rendőrségtől és SD-től (a Védőosztagtól) II. H e y d r i c h SS-Obergruppenführer, a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke egyrészt tájékoztatott az európai zsidókérdés végső megoldása előkészítésére szóló, birodalmi marsall általi kinevezéséről, majd utalt arra, hogy a mai tárgyalás összehívásának indoka bizonyos alapvető kérdések tisztázása. A birodalmi marsall kérése, hogy terjesszenek elé egy tervezetet az európai zsidókérdés végső megoldásának szervezeti, tárgyi és anyagi vonatkozásairól. Mindehhez, valamint az összhang megteremtése érdekében szükséges ezekben a kérdésekben a közvetlenül érintett központi hatóságok előzetes tárgyalása.

3 3 A zsidókérdés végső megoldásának kivitelezését tekintet nélkül a földrajzi határokra, központilag az SS birodalmi vezetője, a Német Rendőrség főnöke (a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke) irányítja. A Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke ezután röviden összefoglalta az ellenség ellen eddig folytatott küzdelmet. Ennek leglényegesebb mozzanatai a következők voltak: a) a zsidók visszaszorítása a német nép életének egyes területeiről, b) a zsidók kiszorítása a német nép életteréből. E törekvések megvalósítása során egyetlen lehetséges átmeneti megoldásként a Birodalomban élő zsidók minél gyorsabb kivándorlását célzó tervszerű intézkedésekre volt szükség. A birodalmi marsall rendelkezése értelmében 1939 januárjában a zsidók kivándorlására birodalmi központ létesült, amelynek vezetésével a Biztonsági Rendőrség és az SD parancsnokát bízták meg. Az intézmény főként az alábbi feladatokat látta el: a) megtett minden olyan intézkedést, amely a zsidók minél intenzívebb kivándorlásának előkészítése miatt szükséges volt, b) irányította a kivándorlási hullámot, c) egyedi esetekben is meggyorsította a kivándorlást. A kitűzött feladat az volt, hogy a német életteret legális úton tisztítsuk meg a zsidóktól.

4 4 Az efféle kényszerített kivándorlás hátrányait valamennyi hivatal ismerte. Más megoldási lehetőségek hiányában azonban eleinte kénytelenek voltak ehhez a módszerhez folyamodni. A kivándorlással kapcsolatban felmerülő munkálatok a későbbiekben túlnőtték országunk határait, vagyis már a befogadó országok hatóságai is kénytelenek voltak foglalkozni velük. Pénzügyi nehézségeket többek között az okozott, hogy a különböző külföldi kormányzatok egyre emelték az előlegként, valamint partraszálláskor fizetendő illetékeket. Ezen kívül a férőhelyek hiánya a hajókon, a bevándorlás egyre fokozódó korlátozásai, illetve annak későbbi betiltása rendkívüli módon akadályozták törekvéseinket a kivándoroltatással kapcsolatban. Mindezen nehézségek ellenére a hatalomátvételtől kezdve az október 31-i határnapig összesen Birodalomban élő zsidót sikerült kivándorlásra kényszeríteni. Közülük január 30. óta az Altreichból (az Anschluss előtti, vagyis az 1937-es határokkal rendelkező Németországból) mintegy március 15. óta kezdve az Ostmarkból (az Anschluss-szal Németországhoz csatolt Ausztriából) mintegy március 15. óta a Cseh-Morva Protektorátusból mintegy zsidó vándorolt ki. A kivándorlást a zsidók, illetve a zsidó politikai szervezetek maguk finanszírozták. Proletarizálódott zsidók Birodalomban maradásának elkerülése érdekében azt az elvet kellett követni, hogy a vagyonos zsidók fizették a vagyontalan zsidók kivándorlását. Ezen eljárásban a vagyonnal arányos mértékben növekvő hozzájárulást, illetve kivándorlási illetéket írtunk elő, amely a vagyontalan zsidók kivándorlásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgált.

5 5 A birodalmi márkában történő befizetéseken kívül devizát is mozgósítani kellett az előlegként, valamint a partraszálláskor fizetendő illeték fedezésére. A német devizaállomány megóvása érdekében a belföldi zsidó pénzintézetek megtárgyalták a külföldi zsidó pénzintézetekkel, hogy gondoskodjanak megfelelő mennyiségű devizáról. Ennek megfelelően a külföldi zsidók ajándékozás útján október 30-ig összesen dollárt bocsátottak az itteni zsidók rendelkezésére. Időközben az SS birodalmi vezetője, a Német Rendőrség parancsnoka tekintettel a kivándorolás veszélyeire háború idején, továbbá a keleti területekben rejlő lehetőségekre megtiltotta a zsidók kivándorlását. III. A kivándorlás helyébe mostantól a Führer ez irányú előzetes hozzájárulásával további megoldási lehetőségként a zsidók keletre történő evakuálása lép. Bár ezen akciók valójában szükségmegoldásoknak tekinthetők, általuk azonban olyan gyakorlati tapasztalatok szerezhetők, amelyek a zsidókérdés elkövetkezendő végső megoldása szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Az európai zsidókérdés e végső megoldása szempontjából mintegy 11 millió zsidó vehető számításba, az alábbi, országok szerinti megoszlásban:

6 6 Ország Létszám Altreich (az Anschluss előtti, vagyis az 1937-es határokkal rendelkező (A) Németország) Ostmark (az Anschluss-szal Németországhoz csatolt Ausztria) Keleti Területek Főkormányzóság Bialystok Cseh-Morva Protektorátus Észtország zsidómentes Lettország Litvánia Belgium Dánia Franciaország megszállt területe Franciaország meg nem szállt területe Görögország Hollandia Norvégia (B) Bulgária Anglia Finnország Írország Olaszország, beleszámítva Szardíniát Albánia 200 Horvátország Portugália Románia, beleszámítva Besszarábiát Svédország Svájc Szerbia Szlovákia Spanyolország Törökország (európai rész) Magyarország Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Ukrajna Fehér-Oroszország Bialystok kivételével Összesen több mint

7 7 A különböző külföldi államoknál megadott zsidólétszám alatt azonban csak a zsidó vallásúakat kell érteni, mivel az említett országok egy részében még nem történt meg a zsidóság faji alapon történő meghatározása. A probléma megoldása egyes országokban az általános magatartásra és felfogásra való tekintettel némi nehézségbe ütközik majd, különösen Magyarországon és Romániában. Így például Romániában a zsidók pénzért máig szert tehetnek olyan okmányokra, amelyekkel hitelesen igazolhatják idegen állampolgárságukat. A zsidók szinte minden területen érvényesülő befolyása a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében ismeretes. Az európai területen mintegy 5 millió, az ázsiai térségben legfeljebb 1/4 millió zsidó él. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének európai területén lakó zsidók foglalkozásbeli megoszlása nagyjából a következő: a mezőgazdaságban 9,1 % városi munkásként 14,8 % a kereskedelemben 20,0 % állami alkalmazottként 23,4 % szabadfoglalkozásúként, például gyógyászatban, sajtóban, színházban, stb. 32,7 % Megfelelő irányítás mellett a zsidókat mostantól a végső megoldás keretében és arra alkalmas módon keleten kell munkára fogni. A munkaképes zsidókat úgy kell ezekre a területekre vezényelni, hogy közben nemekre bontott nagy egységekben útépítő munkálatokat végezzenek. E munkálatok során nagy részük természetes szelekció útján kétségtelenül elhullik majd.

8 8 Végül az ezek után esetlegesen fennmaradó állományt, minthogy ez kétségtelenül a legellenállóképesebb egyedekből áll, megfelelő bánásmódban kell részesíteni, mivel ebből a természetes kiválasztódás útján fennmaradó részből szabadon engedése esetén új zsidó tenyészet sarjadhat (lásd a történelem eddigi tapasztalatait). A végső megoldás végrehajtása során Európát nyugatról kelet felé haladva kell átfésülni. A birodalom területén, beleértve a Cseh-Morva Protektorátust is, mindezt soron kívül kell intézni már csak lakáskérdésre és más fontos szociálpolitikai szempontokra tekintettel is. Az evakuált zsidókat felváltva viszik az úgynevezett átmeneti gettókba, és szállítják onnan tovább keletre. Az evakuálás végrehajtása szempontjából fontos feltétel fejtette ki H e y d r i c h SS-Obergruppenführer a számításba jövő személyek körének pontos meghatározása. 65 éven felüli zsidókat nem szándékozunk evakuálni, hanem őket az Öregek Gettójában helyezzük el; erre a célra Theresienstadtot jelöltük ki. E korosztályon kívül október 31-én az Altreichban (az Anschluss előtti, 1937-es határok szerinti Németországban), valamint az Ostmarkban (a németek által megszállt Ausztriában) élő, körülbelül zsidónak mintegy 30 százaléka 65 éven felüli az Öregek Gettójába kerülnek a súlyosan hadirokkant, valamint a háborús kitüntetésekkel (Vaskereszt I. osztály) rendelkező zsidók is.

9 9 Ezzel a célszerű megoldással egy csapásra megkímélhetjük magunkat egy sor további beavatkozástól. Az egyes nagyobb evakuálási akciók megkezdése a továbbiakban messzemenően a háborús helyzet alakulásától függ. Az általunk megszállt valamint a befolyásunk alatt tartott európai területeken megvalósítandó végső megoldással kapcsolatban azt javasoltuk, hogy erről a külügyminisztérium érintett ügyintézői tárgyaljanak a biztonsági rendőrség és az SD illetékes munkatársaival. Szlovákiában és Horvátországban nem kell túlzott nehézségekre számítani, mert ott az ez irányú kulcsfontosságú kérdésekre találtak már megoldásokat. Romániában a kormányzat időközben szintén nevezett ki zsidóügyi megbízottat. Az ügy magyarországi szabályozása szempontjából azonban szükségessé vált, hogy a magyar kormányra a lehető legrövidebb határidőn belül zsidóügyi tanácsadót kényszerítsünk. A probléma olaszországi szabályozásának előkészítése érdekében H e y d r i c h SS-Obergruppenführer célszerűnek tartja a kapcsolatfelvételt az ottani rendőrség vezetőjével. A megszállt és meg nem szállt Franciaországban a zsidók előkészítése az evakuálásra valószínűleg különösebb nehézség nélkül fog lezajlani. L u t h e r államtitkár-helyettes ezen a ponton megjegyezte, hogy egyes országokban így például az északi államokban a fenti probléma alapos tárgyalása során nehézségek adódhatnak, ezért ajánlatos ezeket az országokat egyelőre hátrébb sorolni.

10 10 Tekintettel az itt számításba jövő zsidók csekély létszámára, ez a várakozás nem tekinthető jelentős korlátozásnak. Ezzel szemben a Külügyminisztérium Európa délkeleti és nyugati részén nem tart komolyabb nehézségektől. H o f m a n n SS-altábornagy kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Faji és Telepítési Főhivatal egyik munkatársát is Magyarországra küldjék az általános tájékozódás szándékával, amint erre a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke elérkezettnek látja az időt. Az érintettek megállapodnak abban, hogy a Faji és Telepítési Főhivatal említett munkatársát, akinek tevőlegesen nem kell részt vennie semmiben, hivatalosan átmenetileg a rendőrattasé segítőjének osztják be. IV. A végső megoldás megvalósításához a nürnbergi törvényeket kell a megfelelő módon alapul venni, figyelembe véve azt, hogy a kérdés teljes körű tisztázásához a vegyes házasságok és a kevert fajúak problémájának rendezése is szükséges. Az SD és a Biztonsági Rendőrség főnöke ezt követően a Birodalmi Kancellária főnökének idevágó levelére tekintettel az alábbi elméleti kérdéseket fejti ki: 1. Az elsőfokú kevert fajúak kezelése. Elsőfokú kevert fajúak a zsidókérdés végső megoldása szempontjából a zsidókkal azonos megítélés alá esnek.

11 11 Kivételt jelentenek ez alól: a) Azok az elsőfokú kevert fajúak, akiknek német vérűek a házastársai, és akiknek házasságából gyermekek (másodfokú kevert fajúak) születtek. Ezek a másodfokú kevert fajúak lényegében a németekkel azonos megítélés alá esnek. b) Azok az első fokú kevert fajúak, akiknek kivételezett státuszát a párt és az állam legfelsőbb hatóságai korábban az élet valamely területén engedélyezték. Minden egyes esetet külön-külön felül kell vizsgálni, és nem lehet kizárni, hogy e revízió során a kevert fajú személy szempontjából kedvezőtlenebb döntés születik. A kivételezett státusz engedélyezésének előfeltétele minden esetben csak a szóban forgó kevert fajú egyén érdemesültsége lehet (nem pedig a német vérű szülő vagy a házastárs érdemei). Az evakuálás alól felmentett első fokú kevert fajú egyént az utódnemzést kizárandó és a kevert fajúak problémáját véglegesen megoldandó sterilizálásnak kell alávetni. A sterilizálás önkéntes, ugyanakkor előfeltétele annak, hogy az illető a birodalomban maradhasson. A sterilizált kevert fajú a továbbiakban kikerül minden, korábban rá vonatkozó szabályozás hatálya alól. 2. A másodfokú kevert fajúak kezelése. A másodfokú kevert fajúakat alapvetően a németvérűekhez tartozónak kell tekinteni, kivéve az alábbi eseteket, amelyekben a zsidókkal azonos megítélés alá kell, hogy essenek:

12 12 a) Ha a másodfokú kevert fajú fattyú (két kevert fajú házasságából született) b) Ha a másodfokú kevert fajú külső megjelenése faji szempontból különösen előnytelen, amely alapján már ránézésre is a zsidók közé sorolandó. c) Ha a másodfokú kevert fajú megítélése rendészeti és politikai szempontból különösen rossz, amiből felismerhető, hogy az illető zsidóként érez és viselkedik. A fenti esetekben még akkor sem lehet kivételt tenni, ha a másodfokú kevert fajú egyén német vérűvel él házasságban. 3. Házasságok tisztán zsidók és német vérűek között. E kérdésben esetről-esetre kell eldönteni, hogy a zsidó házastárs evakuálandó-e vagy pedig tekintettel azokra a hatásokra, amelyeket ezen intézkedés a vegyes házassággal érintett német vérű rokonokra gyakorolhat az illetőt az Öregek Gettójában kell elhelyezni. 4. Házasságok első fokú kevert fajú egyének és német vérűek között. a) Gyermektelenek: Amennyiben a házasságból nem születtek gyermekek, akkor az első fokú kevert fajú evakuálandó, illetve az Öregek Gettójába helyezendő (a bánásmód azonos a 3. pontban tárgyaltakkal, a német vérűekkel házasságban élő tisztán zsidók megítélésével).

13 13 b) Ha gyermek született a házasságból: Amennyiben az ilyen házasságból gyermek született (másodfokú kevert fajúak), akkor őket amennyiben a zsidókkal azonos megítélés alá esnek evakuálni kell, illetve gettóba helyezni az első fokú kevert fajú szülővel együtt. Ha ezek a gyermekek német vérűekkel azonos megítélés alá esnek (főszabály szerint), az evakuálás alól mentesülnek, ahogyan velük együtt az elsőfokú kevert fajú egyén is. 5. Házasságok első fokú kevert fajú és egy másik elsőfokú kevert fajú vagy zsidó között. Ilyen házasságok esetében (a gyermekeket is beleértve) minden személy zsidóként kezelendő, ezért evakuálandó, illetve az Öregek gettójába helyezendő. 6. Házasságok első- és másodfokú kevert fajú egyének között. Mindkét házastárs tekintet nélkül arra, hogy van-e gyermekük evakuálandó, illetve az Öregek Gettójába helyezendő, mivel ebben az esetben az esetleges gyermekek faji szempontból általában erősebb zsidó vérvonalat képviselnek, mint a másodfokú kevert fajúak. H o f m a n n SS-altábornagy álláspontja szerint a sterilizálás meghatározó gyakorlattá kell, hogy váljon, annál is inkább, mert a szabad választás elé állított kevert fajú egyén is inkább veti alá magát a sterilizációnak, mintsem hogy evakuálják.

14 14 Dr. S t u c k a r t államtitkár megállapítja, hogy a vegyes házasságok és a kevert fajúak kérdéskörének tisztázására irányuló iménti megoldási javaslatok megvalósítása ebben a formában végeláthatatlan igazgatási procedúrát vonna maga után. Mindent összevetve és a biológiai törvényszerűségeket feltétlenül szem előtt tartva Dr. S t u c k a r t a kényszersterilizálás bevezetését javasolta. A vegyes házasságok problémakörének egyszerűsítésére további lehetőségeket kell fontolóra venni, mégpedig annak érdekében, hogy a törvényhozó kimondhassa: ezek a házasságok felbontattak. A zsidók evakuálásának gazdaságra gyakorolt hatásával kapcsolatban N e u m a n n államtitkár úgy nyilatkozott, hogy a hadászati szempontból jelentős üzemekben jelenleg munkaszolgálatot teljesítő zsidókat nem lehet evakuálni mindaddig, amíg utánpótlásról nem gondoskodtunk. H e y d r i c h SS-Obergruppenführer utalt arra, hogy ezeket a zsidókat egyébként sem evakuálnák azoknak az általa jóváhagyott irányelveknek az értelmében, amelyek szerint az evakuálások jelenleg is zajlanak. Dr. B ü h l e r államtitkár megállapította, hogy a Főkormányzóság örömmel venné, ha e kérdés végleges megoldását a Főkormányzóságban kezdenék meg, mivel egyrészt ott a szállítás nem jelent különösebben problémát, ugyanakkor a munkaszolgálat szempontjai nem hátráltatnák ennek az akciónak a lebonyolítását.

15 15 A főkormányzóság területéről a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a zsidókat, mert ott a zsidó vírushordozó különösen nagy veszedelmet jelent, másrészről az általuk folytatott feketekereskedelem folytonosan zavart okoz az ország gazdasági szerkezetében. Ezen kívül a számításba vehető körülbelül két és félmillió zsidó többsége egyébként is munkaképtelen. Dr. B ü h l e r államtitkár a továbbiakban megállapította, hogy a zsidókérdés megoldását a Főkormányzóságban a Biztonsági Rendőrség és az SD főnöke irányítja, a munkáját pedig a Főkormányzóság hatóságai támogatják. Mindössze annyi a kérése, hogy a zsidókérdést ezen a területen a lehető leggyorsabban oldják meg. Végezetül a különböző megoldási lehetőségekről és ezek különféle módjairól esett szó, amely tárgyalás során mind dr. M e y e r körzetvezető, mind pedig dr. B ü h l e r államtitkár azt az álláspontot képviselte, hogy az érintett területeken azonnal meg kell kezdeni a végső megoldás előkészítésének bizonyos munkálatait, mégpedig úgy, hogy a lakosságot ennek során lehetőleg ne nyugtalanítsuk. Az Biztonsági Rendőrség és az SD vezetője azzal zárta a megbeszélést, hogy a jelenlévők megfelelő támogatását kérte a végső megoldással kapcsolatos feladatok elvégzéséhez. Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin 2015

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja

ISKOLAI EMLÉKNAPOK A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA. A holokauszt áldozatainak emléknapja A holokauszt áldozatainak emléknapja 1 ISBN 963 004327 0 Az Oktatási Minisztérium kiadványa Felelôs kiadó: Környei László Szerkesztô: Szita Szabolcs Szerkesztõbizottság: Porogi András (elnök), Miklósi

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április Vida Krisztina AZ EU 2000-ES KORMÁNYKÖZI KONFERENCIÁJA ÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS 1. A korábbi kormányközi konferenciák A kormányközi konferencia

Részletesebben

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT

NYUGDÍJ PORTRÉ PENSION PORTRAIT NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT Central Administration of National Pension Insurance NYUGDÍJ PORTRÉ Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság PENSION PORTRAIT

Részletesebben

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV

MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG JEGYZŐKÖNYV BUDAPEST GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZAKDIPLOMÁCIA Szakirányú Továbbképzés MAGYAR SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSE EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENSZ OKIRAT MEGVALÓSULÁSÁBAN WHO UN/ECE VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1

Lenia Samuel. Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Lenia Samuel ALAPVETŐ SZOCIÁLIS JOGOK Az Európai Szociális Karta esetjoga 1 Európa Tanács, Strasbourg, 1997 1 A fordítás első változatát készítette: Ottlik András. A fordítás elkészítését kezdeményezte:

Részletesebben

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig

A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ÖSSZEHASONLÍTÓ ORSZÁGJELENTÉS EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára Bevezetés az európai uniós tanulmányokba BMEGTK 449342 Jean Monnet-tárgy Segédanyag a BME hallgatói számára a Palasik Mária és Varsányi Erika által tanított tananyaghoz 1 Összeállította: Palasik Mária,

Részletesebben

Az 561/2006/EK rendelet magyarázata a közúti ellenőrzések összehangolt végrehajtásának elősegítéséhez

Az 561/2006/EK rendelet magyarázata a közúti ellenőrzések összehangolt végrehajtásának elősegítéséhez Az 561/2006/EK rendelet magyarázata a közúti ellenőrzések összehangolt végrehajtásának elősegítéséhez 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgy és hatály... 7 2. A vezetési időre vonatkozó szabályok... 7 2.1. Bevezetés...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról

Uniós rendelkezések a szociális biztonságról 2010. évi frissítés Uniós rendelkezések a szociális biztonságról Az Európai Unión belüli szabad mozgáshoz kapcsolódó jogok A szociális biztonság koordinációjának ÉVE az Európai Unióban Európai Bizottság

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei

Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei I. A (nemzetközi) migráció fogalma Karoliny Eszter Mohay Ágoston A nemzetközi migráció jogi keretei A nemzetközi migráció kérdésköre, amely napjaink egyik legaktuálisabb problémája, rendkívül szerteágazó

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

A MEGHATALMAZOTTAK ÁLTAL ELFOGADOTT NYILATKOZATOK

A MEGHATALMAZOTTAK ÁLTAL ELFOGADOTT NYILATKOZATOK II. A MEGHATALMAZOTTAK ÁLTAL ELFOGADOTT NYILATKOZATOK Ezen túlmenően a meghatalmazottak elfogadták az alább felsorolt nyilatkozatokat, amelyeket e záróokmányhoz csatoltak. 1. Együttes nyilatkozat: Az Egyetlen

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

HARASZTI MARGIT KATALIN

HARASZTI MARGIT KATALIN g y e r m e k e k m i g r á c i ó j a HARASZTI MARGIT KATALIN ÁRNYAK A PARADICSOMBAN Kísérõ nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben BEVEZETÉS Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztosságának (a továbbiakban:

Részletesebben

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra

Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra HAJDUK ANNAMÁRIA Esély vagy veszély? Bevándorlás Magyarországra 2008. október Szerzôk: Szerkesztette: Hajduk Annamária, Kollányi Zsófia, Szajp Szabolcs Hajduk Annamária A tanulmány megírását az Open Society

Részletesebben

A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel

A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel A SZTRÁJK JOGRÓL és annak gyakorlatáról szakszervezeti szakmai szemmel (2004. november ) 2 összeállította: kiadta: felelős kiadó: Szabóné dr. Dénes Éva munkajogász Dr. Takács György jogi szakigazgató -

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.15. COM(2014) 225 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a házassági ügyekben és a szülői

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program 2.2.5-2008-0001 támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság

Részletesebben