EU tanulmányok tantárgyi kalauz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU tanulmányok tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Meisel Sándor Dr. Vida Krisztina EU tanulmányok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 EU tanulmányok tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhez készült: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyűlés Miskolc Tananyagíró: Dr. Meisel Sándor, Dr. Vida Krisztina Távoktatási szerkesztő: Héder Klára Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A Tantárgyi kalauz vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Az integráció kialakulása és első harminc éve... 8 Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény Az EU egyéb intézményei A döntéshozatal, a jogalkotás, a közösségi jog alapjai Az egységes piac és a négy alapszabadság A gazdasági és monetáris unió Az Európai Unió közös költségvetése Beküldendő feladat az eddig tanultakról A közös kereskedelempolitika és az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai Az Európai Unió versenypolitikája Az Európai Unió közös mezőgazdasági politikája Az Európai Unió regionális politikája, a strukturális és kohéziós támogatások Környezetvédelmi célkitűzések és tendenciák. Az EU környezeti joganyaga

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Ezzel az ikonnal minden lecke elején találkozni fog. Itt tudhatja meg, hogy átlagosan mennyi időt kell a lecke elsajátítására szánnia, ahhoz hogy biztos tudásra tegyen szert. Ha ezt az ikont látja, feladata az lesz, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmat elolvassa a megadott oldalszámok alapján. Ezzel a jellel emeltük ki azokat a célokat, melyeket az adott lecke végére elérhet, ha követi a kalauz utasításait. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Ezzel az ikonnal jeleztük, hogy olyan fontos feladat megoldásához érkezett, melyet kidolgozás után, a megadott határidőn belül el kell juttatnia tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Szeretettel köszöntjük Önt a Szolnoki Főiskola EU tanulmányok tárgyának hallgatójaként! Most egy olyan kalauzt tart a kezében, amely segíti Önt a megadott tananyag önálló elsajátításában, illetve az önellenőrző feladatokon keresztül tudásának fokozatos tesztelésében. A kalauz segítségével, valamint a sikeres beküldendő feladatának (ld. 9. lecke) leadása, illetve sikeres írásbeli vizsga letétele után, a kurzus végére Ön megalapozott tudással fog rendelkezni az Európai Unióról. Az EU-tantárgyat Ön (bármilyen szakra is jár) tanulmányai 1. évében fogja tanulni, összesen 3 kreditpontért - 90 óra tanulással. A képzés célja A képzés általános célja, hogy Ön megismerkedjen az európai integráció elindulásának körülményeivel, majd pedig az integráció elmúlt fél évszázados fejlődésének folyamatával - a mélyülések és a bővítések dinamikáján keresztül. A tanulás végére - és a vizsgakövetelményekkel összhangban - Ön képes lesz: összefüggően bemutatni, hogy a II. világháború után milyen körülmények között, miért, és hogyan indult útjára az európai integráció; időrendi sorrendben (az aláírás, illetve a hatálybalépés dátumával) felidézni az integrációs szerződéseket (az Alkotmányos Szerződést is beleértve), és bemutatni azok legfontosabb újításait - mégpedig az adott korszak kihívásaira adott közösségi/uniós válaszként (is) értelmezve e jogi dokumentumokat; különbséget tenni a nemzetek feletti és a kormányközi együttműködés között; bemutatni az alapvető integrációs intézményeket - elsősorban azok összetételére és hatásköreire koncentrálva -, valamint felvázolni a közöttük lévő kapcsolatrendszert a döntéshozatal során; olyan alapfogalmakat értelmezni, mint az acquis communautaire, az elsődleges és a másodlagos jog, valamint a közösségi jog elsőbbsége; felsorolni, időben elhelyezni és átfogóan elemezni a gazdasági integráció fejlődési szakaszait (vámunió, egységes belső piac, gazdasági és monetáris unió); bemutatni az EU költségvetését: annak szükségességét, evolúcióját, bevételi és kiadási oldalát, jelenlegi szerkezetét, valamint az ehhez kapcsolódó érdekeket/vitákat; bemutatni négy kiemelkedően fontos közösségi szintű politikát: a külkereskedelempolitikát, a versenypolitikát, az agrárpolitikát és a regionális politikát - ezek működési alapelveit, hatásköri, illetve költségvonzatait; időrendi sorrendben felidézni a közép- és kelet-európai országok és az EK/EU közötti kapcsolatok alakulását a rendszerváltástól máig - beleértve a csatlakozási folyamatot; bemutatni a magyar csatlakozás feltételrendszerét, és Magyarország helyét az EU-ban. 5

6 A zárásról A záróvizsga - hasonlóan a beküldendő feladathoz - tesztekből, és esszékérdésekből fog állni, és akkor tekinthető megfeleltnek, ha eléri az 55%-ot. Ne aggódjon, ha Ön a kalauz és a megadott tananyag segítségével módszeresen tanul, akkor semmi meglepetés nem érheti a vizsgán! Most pedig tekintse át, hogy miről is lesz szó a kurzus folyamán: Kötelező irodalom Horváth Zoltán (2002): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala, Budapest. A tantárgy tanulási terve és szerkezete A téma megnevezése Oldalak Mikor tanulom? 1. Az integráció kialakulása és első harminc éve 2. Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója 3. Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény , , Az EU egyéb intézményei A döntéshozatal, a jogalkotás, a közösségi jog alapjai 6. Az egységes piac és a négy alapszabadság , , A gazdasági és monetáris unió Az EU közös költségvetése Beküldendő feladat az eddig tanultakról 10. A közös kereskedelempolitika és az EU külgazdasági kapcsolatai Az EU versenypolitikája A közös mezőgazdasági politika Az EU regionális politikája, a strukturális és kohéziós támogatások 14. Az EU keleti kibővítése, Magyarország csatlakozása

7 A tantárgy tanulási terve és szerkezete Arra kérnénk, tervezze meg: milyen módon, mikor és hogyan fog tanulni. Az önálló tanulási terv kialakítása a feladatok és lehetőségek átgondolására készteti majd Önt. Így a terv sokkal betarthatóbb lesz, mint ha azt mi terveznénk meg, az Ön körülményeinek ismerete nélkül. Ha átgondolta elfoglaltságait és a rendelkezésre álló időt, készítsen magának ütemtervet! Az ütemtervet készítheti egy saját füzetbe, vagy a Főiskolától kapott naptárba. Előrehaladását képzésszervező tutora fogja támogatni, szakértő tutora pedig értékeli majd beküldendő feladatát, megvitatja Önnel szakmai kérdéseit. Most pedig jó munkát, sikeres és örömteli tanulást kívánunk Önnek az egész Tanszék nevében! 7

8 1. lecke Az integráció kialakulása és első harminc éve Bevezetés Az európai egység gondolata már évszázadok óta foglalkoztatta a filozófusokat, írókat, sőt a királyokat, és a politikusokat is. Ennek megvalósítására azonban a XX. század közepéig nem volt reális esély. A II. világháború szenvedései vezettek el oda, hogy az európai államok vezetői komolyan elkötelezzék magukat a szoros együttműködés mellett. A vasfüggöny leereszkedése miatt az európai integráció csak a kontinens nyugati felén indulhatott el - mégpedig két régi ellenfél: Franciaország és Németország megbékélésével. A Schuman Nyilatkozat nyomán megszülető ESZAK sikere a hat alapító tagállamot a gazdasági integráció továbbfejlesztésére ösztönözte, miközben világossá vált, hogy a védelmi-politikai integráció ideje még nem jött el. A közösségi integráció első három évtizedében megtalálhatók a siker (pl. a vámunió idő előtti létrehozása) és a kudarc (üres szék politikája, euroszklerózis) elemei is. Összességében elmondható, hogy a közben kilencre bővülő EK nem tudta megvalósítani a közös piacot, az 1981-ben és 1986-ban lezajlott déli kibővülések pedig további kihívások elé állították a Tizenketteket. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott anyagának elolvasása és megtanulása után Ön lépes lesz: felidézni a II. világháború utáni, kettészakadó Európa fő problémáit, és a Nyugat- Európában megjelenő együttműködési törekvéseket (OEEC, Európa Tanács, NATO); megmagyarázni, hogy kik és miért javasolták az Európai Szén- és Acélközösség létrehozását; felsorolni az alapító államokat, és értelmezni a nemzetek feletti integráció lényegét az ESZAK példáján; felidézni a két Római Szerződés fő célkitűzéseit, és bemutatni az integrációs formákat (fokozatokat); röviden elemezni az EGK első három évtizedét; felsorolni, hogyan/mikor lettek a Hatokból Kilencek, Tizek, majd Tizenkettek. A lecke anyaga lényegében három részre osztható. Az első rész az integráció elindulásának hátteréről, körülményeiről, a második az EK kezdeti fejlődéséről (és az integrációs fokozatok megismeréséről), a harmadik pedig a szervezet kibővüléseiről szól. 1. önellenőrző feladat (általános műveltségi kérdés) Tudja-e, ki volt az a politikus, aki a II. világháború után megjósolta a vasfüggöny leereszkedését Európára, és sürgette az Európai Egyesült Államok létrehozását? Ön bizonyosan tudja, hogy a XX. századi európai történelem egyik legismertebb és legnépszerűbb politikusáról van szó. (A megoldást a lecke végén ellenőrizheti.) 8

9 Most pedig kezdjünk hozzá a tanuláshoz a könyv és a feladatok segítségével! Első témánk az Európai integráció kezdeteitől szól. Olvassa el a Könyv 1.1. fejezetét ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 2. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Mit jelent magyarul az OEEC? b) Mikor, milyen székhellyel, és milyen céllal alapították? 3. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik nem volt OEEC-alapító állam? Válassza ki a helyes megoldást! a) Izland b) Írország c) Törökország d) Finnország 4. önellenőrző feladat Hány ország hozta létre az Európa Tanácsot és mikor? 5. önellenőrző feladat Mi az Európa Tanács legfőbb profilja? a) A tagállamok közötti jogharmonizáció előmozdítása; b) Az emberi jogi normák fejlesztése; c) A tagállamok közötti külpolitikai egyeztetés; d) Béketeremtő tevékenység válság-térségekben. Most pedig néhány kérdés következik a NATO témakörében. 6. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Mit jelent a NATO? b) Mikor hozták létre, és milyen céllal? 9

10 7. önellenőrző feladat Melyik az az ország, amelyik csak 1955-ben válhatott a NATO tagjává? a) NSZK b) Olaszország c) Spanyolország d) Kanada A Könyv segítségével Ön biztosan jól oldotta meg a feladatokat, megoldásait a lecke végén ellenőrizheti is. Így át is térhetünk a második témára: az Európai Szén- és Acélközösség megalakulásának kérdéseire. Olvassa el a Könyv 1.2. fejezetét ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre a 2. önellenőrző feladatsor segítségével. 8. önellenőrző feladat Kinek a nevéhez fűződik a szén- és acél szektor integrációjának terve, és melyik politikus hirdette meg a tervet? 9. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján egészítse ki a mondatot! Azért esett a választás erre a szektorra, mert.. (csak egy válasz helyes!): a) szénből és acéltermékekből Nyugat-Európa behozatalra szorult; b) ezen keresztül lehetett ellenőrizni az esetleges háborús készülődést; c) ez a szektor lassan fejlődött, és így igyekeztek talpra állítani; d) ez a szektor dinamikusan fejlődött, így jó alapját képezte a további integrációnak. 10. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon a kérdésekre! a) Mikor és hol írták alá az ESZAK Szerződést? b) Sorolja fel az alapító tagállamokat! c) Próbálja meg egy mondatban megfogalmazni, mit jelent a nemzetek feletti intézmény fogalma! A fenti feladatsorból talán csak az utolsó kérdést találta nehéznek. A lecke végén található megoldások segítenek Önnek! 10

11 Ha felkészült rá, folytassa a tanulást az 1.3. fejezet ( old.) elolvasásával, mely az Európai Védelmi közösség kudarcától a Római Szerződésig eltelt időt dolgozza fel. 11. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik jött létre 1954-ben? a) EPK b) NYEU c) EVK d) EFTA 12. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon a következő kérdésekre! a) március 25-én mely államok vezetői, és mit írtak alá Rómában? b) Mi volt az EGK Szerződés legfőbb célkitűzése? c) Emellett milyen közös politikákról rendelkezett a szerződés? 13. önellenőrző feladat Állítsa sorrendbe az integrációs formákat (a fejlettebb felé haladva)! 1) közös piac 2) vámunió 3) politikai unió 4) szabad kereskedelem 5) gazdasági (és monetáris) unió 6) egységes belső piac Ha sikeresen oldotta meg a feladatokat, továbbléphetünk. Olvassa el a Könyv 1.4. és 1.5. fejezetét ( old.), majd ellenőrizze tudását az alábbi feladatok megoldásával! 14. önellenőrző feladat Az EGK első évtizedét gazdasági siker, de politikai megtorpanás jellemezte. Bizonyítsa be egy-egy példával az állítás helyességét! 11

12 15. önellenőrző feladat Mely intézményeket érintette az 1965-ös Egyesülési Szerződés? a) A Bizottságot és a Bíróságot, b) a Bizottságot és a Tanácsot, c) a Tanácsot és a Közgyűlést, d) a Tanácsot és a Bíróságot. Olvassa el ismét figyelmesen az 1.5. fejezetet ( old.), és próbálja meg a saját maga számára értelmezni a három Közösséggel és az Egyesülési Szerződéssel kapcsolatban tanultakat! Ha úgy érzi, érti az olvasottakat, és a feladatokat is jól megoldotta, akkor térjünk rá a lecke utolsó részére, mely az EK bővülésének kérdéseit járja körül! Olvassa el az 1.6. fejezetet ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 16. önellenőrző feladat Ki volt az a politikus, aki ellenezte, sőt kétszer meg is vétózta az Egyesült Királyság belépését az EK-ba, és miért? 17. önellenőrző feladat Állítsa kronológikus sorrendbe az új tagok belépését, és határozza meg a belépés évszámát! 1) Görögország... 2) Egyesült Királyság, Dánia, Írország... 3) Spanyolország, Portugália önellenőrző feladat A déli kibővülések milyen kihívás elé állították az EK-t? Lássuk, helyesen válaszolt-e. Lapozzon a megoldásokhoz! Ezzel a mai lecke végére értünk. Reméljük nem fáradt el nagyon. A következő leckében az integráció szerződéseinek evolúciójáról lesz szó. 12

13 Megoldások 1. megoldás: A helyes megoldás a következő: Sir Winston Churchill, brit miniszterelnök volt az a politikus, aki a II. világháború után megjósolta a vasfüggöny leereszkedését Európára, és sürgette az Európai Egyesült Államok létrehozását. 2. megoldás: Ön jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) az OEEC jelentése: Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet; b) 1948, Párizsban alapították, a Marshall-segély szétosztásának koordinálására. 3. megoldás: Jól válaszolt, ha a d) válasz-ra tippelt, mert Finnország nem volt alapító állam. 4. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy az Európai tanácsot (ET) 10 nyugat-európai ország hozta létre május 5.-én. 5. megoldás: A helyes megoldás a b) válasz, mert az Európa Tanács legfőbb profilja a pluralista demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok védelme, az európai kulturális identitás kialakulásának támogatása és fejlesztése, a társadalmi problémák kezelése. 6. megoldás: Jó a válasza, ha azt írta, hogy a) a NATO jelentése: Észak-Atlanti Szerződés Szervezete; b) a NATO 1949-ben, mint transz-atlanti védelmi-katonai szervezet jött létre. 7. megoldás: Az a) válasz a helyes, mert az NSZK csak 1955-ben válhatott a NATO tagjává. 8. megoldás: Az a) válasz a helyes, mert Jean Monnet és Robert Schuman nevéhez fűződik a szén- és acél szektor integrációjának terve. 9. megoldás: A b) válasz a helyes, mert a választás azért esett erre a szektorra, mert ezen keresztül lehetett ellenőrizni az esetleges háborús készülődést. 10. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) az ESZAK Szerződést április 18-án írták alá; b) Az alapító tagállamok: Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg c) A nemzetek feletti intézmény: olyan, a tagállamok által kinevezett, de tőlük független testület, amelynek döntései kötelezik a tagállamokat. 11. megoldás: A b) válasz a helyes, mert a NYEU jött létre 1954-ben. 12. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) március 25-én Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg vezetői EGK és EURATOM Szerződéseket írták alá Rómában; b) az EGK Szerződés legfőbb célkitűzése vámunió és közös piac volt; c) a szerződés emellett rendelkezett külkereskedelempolitika, agrárpolitika, versenypolitika, közlekedéspolitika kérdéseiről is. 13

14 13. megoldás: Jól rangsorolt, ha azt írta, hogy 4), 2), 1), 6), 5), és a 3). 14. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy az EGK első évtizedét gazdasági siker, de politikai megtorpanás jellemezte. Erre utaló jelek: az egymás közötti kereskedelem egyre dinamikusabbá válása, és a vámunió 1968-as létrehozása; az üres szék politikája, és a luxemburgi kompromisszum. 15. megoldás: A b) válasz a helyes, mert 1965-ös Egyesülési Szerződés a Bizottságot és a Tanácsot érintette. 16. megoldás: Helyes a válasza, ha azt írta, hogy az a politikus, aki ellenezte, sőt kétszer meg is vétózta az Egyesült Királyság belépését az EKba Charles de Gaulle volt, mert tartott az USA befolyásának növekedésétől a briteken keresztül. 17. megoldás: Pontosan válaszolt, ha azt írta, hogy 2) ) ) megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy nagy fejlettségbeli különbségek jelentek meg a Közösségen belül. 14

15 2. lecke Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója Bevezetés Az európai integráció céljait, intézményi felépítését és működési szabályait az alapító szerződések határozták meg, ezek jelentik tehát az integráció jogi alapját. Az EK/EU-t érő belső, illetve külső kihívások - és az erre adott válaszok jogi megfogalmazásának szükségessége - miatt azonban a szerződések időnként módosításra szorultak. A szerződésmódosítások azután újabb célokat tűztek ki a tagállamok elé, miközben tartalmaznak fontos intézményi-működési reformokat is. Az integráció alapvető jogi dokumentumainak ismerete ezért előfeltétele az EU-tanulmányokban való további elmélyülésnek. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott anyagát elolvasva és megtanulva Ön képes lesz: bemutatni azokat a fő okokat, amelyek az alapító szerződések első módosításához vezettek; ismertetni magát az Egységes Európai Okmányt, annak fő újításait; bemutatni azokat a fő okokat, amelyek az EU Szerződés megszületéséhez vezettek; ismertetni a Maastrichti Szerződés fő vívmányait, felsorolni és értelmezni a három pillért (értelmezve a különbséget a közösségi és a kormányközi együttműködés között); felsorolni az EU Szerződés két további módosítását, és kiemelni ezek legfőbb eredményeit; felidézni, mely országokkal bővült az EU 1995-ben, és ismertetni, mit jelent az EGT. A célkitűzésekből is jól látható, hogy e leckében a szerződések megismerése mentén haladunk előre, tehát az előző leckében megtanult három alapító szerződést követően, négy további fontos dokumentum létrejöttének okaival és azok lényegével ismerkedünk meg. Ezen felül - mivel időrendi sorrendben haladunk - nem csak a mélyülésről, de az újabb kibővülésről is említést kell tennünk. Kezdjük az alapító szerződések első módosításával! Lapozza fel a Könyv 1.7. fejezetét ( old.). 15

16 1. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján állítsa össze válaszait a következő kérdésekre! a) A vámunió sikeres megvalósulása után a közös piaci program már jóval kevésbé volt sikeres. Mik voltak ennek a legfőbb okai? b) Milyen dokumentum tartalmazta a lehetséges megoldásokat, és ki volt ennek a szerzője? c) Milyen határidőt (év, hónap, nap) tűztek ki az egységes belső piac megvalósítására, és ennek érdekében hogyan változtattak a döntéshozatal alapvető szabályain? d) A belső piaci program mellett mi volt az Egységes Európai Okmány másik fő eredménye? (Súgó: ezzel kapcsolatban lapozzon a Könyv 290. oldalára!) Ha ellenőrizte a megoldását, haladhat is tovább. Ha a Könyv segítségével sikeresen megoldotta a feladatokat (és a megoldásoknál ellenőrizte is), lépjünk tovább! Folytassa a tanulást az 1.8. ( old.), illetve a 3.1. és a 3.2. ( old.) fejezetek segítségével. Nagyon fontos, hogy megértse, mi vezetett el az EU Szerződés megkötéséhez, és hogy mit jelent a tagállamok közötti kompromisszum alapján létrejött pillér-rendszer. 2. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik ok nincs összefüggésben a Maastrichti Szerződés létrejöttével? a) A berlini fal leomlása és a német egység; b) A szegényebb déli országok csatlakozása; c) A kétpólusú világrend összeomlása; d) A politikai unió irányába történő továbblépés igénye. 3. önellenőrző feladat Találja meg az összetartozókat! 1. pillér 2. pillér 3. pillér a) bel- és igazságügyi együttműködés b) közösségi pillér (gazdasági és monetáris unió) c) közös kül- és biztonságpolitika 16

17 4. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik állítás igaz? a) A közösségi pillér csak az EGK Szerződést tartalmazza, amelyet ekkor átneveztek EK Szerződéssé (a másik két közösségi szerződés nem része az EU-nak). b) A közösségi pillér csak az EK és az Euratom Szerződéseket tartalmazza, hiszen az ESZAK ekkorra már hatályát vesztette. c) A közösségi pillér az EK, az Euratom és az ESZAK Szerződéseket tartalmazza. d) Európai Unió alatt a politikai pilléreket értjük. e) Az Európai Uniót a három pillér együtt alkotja. f) Az Európai Unió november 1-jével önálló jogalany lett. g) Az EU Szerződés tovább pontosította a Római Szerződésben már szereplő szubszidiaritás elvét. A megoldásoknál ellenőrizheti, hogy sikerült-e kiválasztania az igaz válaszokat! 5. önellenőrző feladat Válaszoljon egy mondatban a következő kérdésekre! a) Mi az alapvető különbség a közösségi és a kormányközi módszerek között? b) Ki az az európai személyiség, akinek a nevéhez kapcsolhatóak mind az Egységes Európai Okmány, mind a Maastrichti Szerződés gazdasági és monetáris unióra vonatkozó eredményei? Milyen pozíciót töltött be ezekben az években? (Súgó: 37. old.; 221. old.) Ha ellenőrizte a megoldását, haladhat is tovább. Ha úgy érzi, hogy ezt a nagyon fontos részt megértette, és a feladatok ebben segítették, akkor folytassuk a munkát! Az imént arról tanultunk, hogy az EU Szerződéssel a tagállamok igen jelentős mélyülést hajtottak végre. Ez magában hordta a nehézkes megvalósítás (sőt a kudarc) lehetőségét is. Ezért a Tizenkettek még Maastrichtban megállapodtak abban, hogy a szerződés vívmányait (különösen a politikai pilléreket) ban felülvizsgálják. Az 1996/97-es kormányközi konferencia eredményeként megszületett az Amszterdami Szerződés. Minderről a Könyv fejezetének ( old.) elolvasása után kap átfogó képet. 6. önellenőrző feladat Sorolja fel az Amszterdami Szerződés legalább öt fontos újítását, valamint legfőbb hiányosságát! 17

18 Ha most tovább olvassa a tananyagot, vagyis a Könyv fejezetét (egyelőre csak a oldalakat), ott az EU Szerződés második módosításáról, a Nizzai Szerződésről tanulhat. 7. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! a) Miért volt szükség ilyen rövid időn belül újabb módosításra? b) Melyek a Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU belső működése szempontjából? c) Melyek a Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU kibővülése szempontjából? Ha Ön jól válaszolt, akkor a tanulás igen fontos, a későbbi haladást megalapozó részén van túl! Gratulálunk! Most pedig a mélyülés áttekintése után térjünk ki az EFTA-kibővülésre is, amelynek során 1995-ben a Tizenkettekből Tizenötök lettek. Lapozzon vissza a Könyv 1.9. fejezetéhez ( o.), és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 8. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Milyen előzmények után került sor az újabb kibővülésre? b) Sorolja fel a négy tagjelölt országot, illetve a három új tagállamot! c) Az EFTA-kibővülést követően mely országok maradtak az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai? d) Ezek közül melyek azok, amelyek az EGT Szerződésen keresztül kapcsolódnak az EUhoz? 9. önellenőrző feladat Egészítse ki az alábbi állítást az Európai Gazdasági Térség tartalmára vonatkozóan! Az EGT az... kiterjesztését jelenti a tagországokra, és erre vonatkozó %-át az érintett államok át is vették. 18

19 10. önellenőrző feladat Jelenleg hány tagja van az EGT-nek? Válassza ki a helyes létszámot! a) 18 b) 28 c) 29 d) 30 Befejezés Ezzel a 2. lecke véget ért. Ha a feladatokat jól megoldotta, hibáinak korrigálásában pedig segítségére voltak a megoldások, akkor elmondhatja magáról, jól megalapozta tudását az EU-ról! Bátran áttérhet a következő leckére. Megoldások 1. megoldás: Válasza helyes, ha tartalmazza az alábbiakat: a) A vámunió sikeres megvalósulása után a közös piaci program már jóval kevésbé volt sikeres. Ennek a legfőbb okai: olajválságok, recesszió, gazdasági integráció megtorpanása, nem vámjellegű akadályok fennmaradása, illetve: a döntéshozatalban az egyhangúság általános szabálya; b) A lehetséges megoldásokat 1985-ös Belső Piaci Fehér Könyv tartalmazza, szerzője Lord Cockfield volt. c) Az egységes belső piac megvalósítására december 31.; a Tanácsban a minősített többséget kötelezővé tették, valamint az Európai Parlamentet erőteljesebb bevonták a belső piaci döntések meghozatalába. d) A belső piaci program mellett az Egységes Európai Okmány másik fő eredménye a gazdasági és társadalmi kohézió elvének bevezetése. 2.megoldás: A helyes válasz a b) volt, mert a szegényebb déli országok csatlakozása nincs összefüggésben a Maastrichti Szerződés létrejöttével. Ennek valódi oka a lemaradás a világgazdasági versenyben. 3. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy 1. pillér: b) 2. pillér: c) 3. pillér: a) 4. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy a c) és az e) állítások igazak, mert c) a közösségi pillér az EK, az Euratom és az ESZAK Szerződéseket tartalmazza; e) Az Európai Uniót a három pillér együtt alkotja. 19

20 5. megoldás: Helyesen válaszolt, ha rámutatott, hogy a) a közösségi módszer: a közösségi intézmények (Bizottság, Parlament, Bíróság) szerepe erős, a Tanácsban a minősített többségi döntéshozatal jellemző, cél a közösségi jogalkotás; a kormányközi módszer: közösségi intézmények szerepe szűk, a Tanácsban az egyhangú szavazás a jellemző, nem cél a közösségi jogalkotás; b) a Maastrichti Szerződés gazdasági és monetáris unióra vonatkozó eredményei Jacques Delors nevéhez kapcsolhatók, aki között az Európai Bizottság elnöke volt. 6. megoldás: Jó a felsorolás, ha azt írta, hogy az Amszterdami Szerződés legalább öt fontos újítása: a második pillér reformja, a harmadik pillér reformja, a foglalkoztatás-politika beemelése a szerződésbe, a minősített többség alkalmazásának és az EP hatásköreinek további bővítése; az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés alapjoggá nyilvánítása (polgárközeliség). 7. megoldás: Helyes a válasza, ha azt írta, hogy a) a rövid időn belüli újabb módosítás okai: a keleti kibővülésből adódó intézményi reformok elmaradása, vagyis az amszterdami maradékok megoldása miatt volt szükség újabb szerződésmódosításra (Nizzai Szerződés) ; b) A Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU belső működése szempontjából: a Tanácsban a minősített többség, valamint az Európai Parlamenttel együtt eldönthető területek további bővítése. c) A Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU kibővülése szempontjából: az intézményrendszer és döntéshozatal alkalmassá tétele új tagok befogadására 27 tagig. 8.megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) a Tizenkettek előbb a mélyítésre koncentráltak, majd 1993-ban megkezdték a csatlakozási tárgyalásokat a négy tagságért folyamodó EFTA-országgal; b) A négy tagjelölt ország: Ausztria, Finnország, Svédország, Norvégia, illetve a három új tagállam: Ausztria, Finnország, Svédország; c) Az EFTA-kibővülést követően Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc maradtak az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai. d) Ezek közül Norvégia, Izland, Liechtenstein azok, amelyek az EGT Szerződésen keresztül kapcsolódnak az EU-hoz. 9.megoldás: Helyesen egészítette ki a mondatot, ha azt írta, hogy az EGT az egységes belső piac kiterjesztését jelenti a tagországokra, és erre vonatkozó jogszabályok. 80 %-át az érintett államok át is vették. 10. megoldás: A helyes válasz a b) volt, mert az EGT-nek jelenleg 28 tagja van. 20

21 3. lecke Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény Bevezetés Az európai integráció ún. pozitív integráció, amely az akadályok lebontása mellett (negatív integráció) közös intézményrendszert, közös jogrendet, közös politikákat, és közös költségvetést hozott létre. Az EU-ban csak akkor történhet valami, ha arról a legfőbb intézmények döntést hoztak. Ezért tanulmányainkat azokkal az intézményekkel folytatjuk, amelyek mozgatják a folyamatosan változó, egyre mélyülő és bővülő Európai Uniót. Ebben a leckében a tagállami érdekeket megjelenítő Miniszterek Tanácsával (és az Európai Tanáccsal), a közösségi érdekeket megjelenítő Európai Bizottsággal, és a választópolgárok érdekeit megjelenítő Európai Parlamenttel ismerkedünk meg. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott tananyagát elolvasva és megtanulva Ön képes lesz: az alapintézmények felsorolására, és annak meghatározására, hogy melyik milyen érdekeket jelenít meg; bemutatni az Európai Tanácsot, a Miniszterek Tanácsát és a COREPERt - ezek összetételét, és feladatát; bemutatni az Európai Bizottságot: annak székhelyét, összetételét (mind a politikai testületre, mind az apparátusra vonatkozóan), illetve hatásköreit; bemutatni az Európai Parlamentet: annak székhelyeit, összetételét és hatásköreit; ismertetni az Európai Ombudsman hatásköreit is. A lecke anyaga tehát három nagy részre tagolódik, vagyis a tagállami, a közösségi és az állampolgári érdekeket megjelenítő fő szervekkel ismerteti meg Önt. A 3. és majd a 4. lecke tananyagának elsajátításával Ön átfogó képet kap az EU intézményi felépítéséről, és így már könnyebben veheti az 5. lecke (döntéshozatal, közösségi jog) akadályait. Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! 1. önellenőrző feladat Tudja-e Ön, miért nem szabad összetéveszteni az Európa Tanácsot az Európai Tanáccsal? Sajnos a két intézmény összetévesztése súlyos típushiba, amit Ön mostantól biztosan el fog kerülni. Most pedig kezdjük el a témánkkal való ismerkedést a 2.1. fejezet ( o.) elolvasásával! 21

EU tanulmányok tantárgyi kalauz

EU tanulmányok tantárgyi kalauz Dr. Meisel Sándor Dr. Vida Krisztina EU tanulmányok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. EU tanulmányok tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhez készült: Horváth Zoltán: Kézikönyv az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA FARKAS BEÁTA VÁRNAY ERNŐ BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA A, Szeged 1997 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETES 1 I. BEVEZETÉS A REGIONÁLIS INTEGRÁCIÓ ELMÉLETI HÁTTERÉBE... 3 1. INTEGRÁCIÓS ELMÉLETEK 3 1.1.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 2 ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. TARTALOM 2 Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei Uniós polgárság és alapvető jogok

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2010. február 1. Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) Mutassa be az ESZAK által létrehozott intézményeket és azok feladatait! Mutassa

Részletesebben

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai

Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai Az uniós jogrend, az uniós jog forrásai 2012. ősz Dr. Lattmann Tamás Az uniós jog természete Közösségi jog : acquis communautaire (közösségi vívmányok) része a kötelező szabályok összessége Európai Bíróság

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

Az Európai Unió kialakulásának története

Az Európai Unió kialakulásának története Az Európai Unió kialakulásának története Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem teperics.karoly@science.unideb.hu Korai elképzelések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK

AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AZ EURÓPAI UNIÓVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZERZŐDÉSEK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Szelthafner Henrietta Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2000 1. Párizsi Szerződés

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Az Európai Unió és a fiatalok. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Az Európai Unió és a fiatalok Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen céllal jött létre az Unió? az európai államok egységességének ideája nem újszerű gondolat Kant világpolgár Victor Hugo Európai

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak.

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. 656. A csatlakozási tárgyalások folyamata A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. Dátum 1998. március 12. március 30.

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK MINDENNEK A KEZDETE XVI. század bányászati célú lóvasúti vontatás fa nyompálya 1760 Anglia; első vaspálya

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Az Európai Unió és Magyarország II.

Az Európai Unió és Magyarország II. Az Európai Unió és Magyarország II. Jánosi Imre ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék janosi@lecso.elte.hu 1. Európai intézmények: döntéshozatal, politikák 2. A közösségi jogrend sajátosságai 3.

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az

Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az Európai jog Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az uniós jog jellemzői Az Európai Unió: 27 ország

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

E/17. Az európai integráció előzményei

E/17. Az európai integráció előzményei E/17. Az európai integráció előzményei

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog

Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog Európai Uniós ismeretek Az Európai Unió jogrendszere, Versenyjog AQUIS COMMUNITAIRE = KÖZÖSSÉGI VÍVMÁNYOK az EU egységes joganyaga Közösségi jogforrások Nem kötelezı jogforrások: elıírások, amelyek betartására

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete NATO ismertetése Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Angolul North Atlantic Treaty Organisation, rövidítve NATO. 28 észak-amerikai és európai ország szövetsége, amelyet a II. világháború után 1949.április

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN

TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TÖRÖKORSZÁG UNIÓS CSATLAKOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA

Részletesebben

Az én Európám Hugyecz Olga

Az én Európám Hugyecz Olga Az én Európám Hugyecz Olga Az Európai Unió története Az Európai Unió azzal a céllal jön létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti ismétlődő, véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról

Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos tudatosság fokozását célzó szemináriumok civil társadalmi szervezetek számára Oktatási kézikönyv a diszkriminációról Az egyenlő bánásmóddal és az

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács A magyar EU-elnökség prioritásai 1. Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért 2. Erősebb Európa 3. Polgárbarát unió 4. Bővítés és

Részletesebben

JOGALAP ELŐZMÉNYEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

JOGALAP ELŐZMÉNYEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS A tagállamok állam-, illetve kormányfői által alkotott Európai Tanács adja az Európai Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányvonalait.

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Kötelező és ajánlott irodalom:

Tantárgyi tematika. Kötelező és ajánlott irodalom: Tantárgyi tematika Tantárgy neve Európai közjog és politika 1 Neptun kódja: JL4:EKP (1) Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 4 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Kende

Részletesebben

15+10 RÓMÁTÓL ATHÉNIG

15+10 RÓMÁTÓL ATHÉNIG Központi Statisztikai Hivatal 15+10 RÓMÁTÓL ATHÉNIG statisztikai elemzés Budapest, 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2004 ISBN: 963 215 717 6 Készült a Tájékoztatási fõosztály Nemzetközi tájékoztatások

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról

2003. évi CXIII. törvény. az Európai Parlament tagjainak választásáról 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megköveteli, hogy az Országgyűlés megalkossa az Európai Parlamentben Magyarország képviselői

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Ami az Európai Unióról eszünkbe. Út az Európai Unióhoz. Ami az Európai Unióról eszünkbe. Ami az Európai Unióról eszünkbe

Ami az Európai Unióról eszünkbe. Út az Európai Unióhoz. Ami az Európai Unióról eszünkbe. Ami az Európai Unióról eszünkbe Út az Európai Unióhoz Dr. Szekeres Diána PhD. egyetemi adjunktus Az európai zászló, amely nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa népeinek szélesebb értelemben vett egységét és identitását is

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAALAKÍTÓ SZEREPE, AZ EURÓPAI UNIÓ DÖNTÉSHOZATALÁN BELÜL ELFOGLALT HELYE AZ EGYÜTTDÖNTÉSI ELJÁRÁS VIZSGÁLATA ALAPJÁN

Részletesebben

6. Függelék Az Unió intézményi rendszere és a közösségi jog

6. Függelék Az Unió intézményi rendszere és a közösségi jog 6. Függelék Az Unió intézményi rendszere és a közösségi jog 37 6.1. Az Unió intézményi rendszere A hatalmi ágak szétválasztásának általánosan alkalmazott elveit az uniós közösségi modell nem követi. A

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK Nemzetközi tanulmányok szak Európa főszakirány

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK Nemzetközi tanulmányok szak Európa főszakirány KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK Nemzetközi tanulmányok szak Európa főszakirány AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 1. Ismertesse, csoportosítsa a második világháború utáni európai egységtörekvéseket! 2. Ismertesse

Részletesebben

JOGALAP KÖZÖS SZABÁLYOK

JOGALAP KÖZÖS SZABÁLYOK AZ EURÓPAI PARLAMENT: VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK Az Európai Parlament választási eljárásait egyrészt a valamennyi tagállamra érvényes közös szabályokat meghatározó európai jogszabályok, másrészt államonként

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14 8. előad

ÜZLETI JOG I. 2013/14 8. előad ÜZLETI JOG I. 2013/14 8. előad adás Az európai integráci ció története az Európai Unió intézm zményei 1 Áttekintés: I. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE I.1 Az integráció kérdése a II. vh. után A.)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Nagyapa mesél az Európai Unió előtti időkről

Nagyapa mesél az Európai Unió előtti időkről Nagyapa mesél az Európai Unió előtti időkről Az I. világháború befejeződése után alig húsz évvel kitört rettenetes II. világháborút követően az emberek azt mondták: ilyesmi nem történhet meg még egyszer.

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben