EU tanulmányok tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU tanulmányok tantárgyi kalauz"

Átírás

1 Dr. Meisel Sándor Dr. Vida Krisztina EU tanulmányok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005.

2 EU tanulmányok tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhez készült: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyűlés Miskolc Tananyagíró: Dr. Meisel Sándor, Dr. Vida Krisztina Távoktatási szerkesztő: Héder Klára Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Nyomdai kivitelezés: Mpress Kft. Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva főigazgató Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A Tantárgyi kalauz vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalom Tartalom... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Az integráció kialakulása és első harminc éve... 8 Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény Az EU egyéb intézményei A döntéshozatal, a jogalkotás, a közösségi jog alapjai Az egységes piac és a négy alapszabadság A gazdasági és monetáris unió Az Európai Unió közös költségvetése Beküldendő feladat az eddig tanultakról A közös kereskedelempolitika és az Európai Unió külgazdasági kapcsolatai Az Európai Unió versenypolitikája Az Európai Unió közös mezőgazdasági politikája Az Európai Unió regionális politikája, a strukturális és kohéziós támogatások Környezetvédelmi célkitűzések és tendenciák. Az EU környezeti joganyaga

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Ezzel az ikonnal minden lecke elején találkozni fog. Itt tudhatja meg, hogy átlagosan mennyi időt kell a lecke elsajátítására szánnia, ahhoz hogy biztos tudásra tegyen szert. Ha ezt az ikont látja, feladata az lesz, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmat elolvassa a megadott oldalszámok alapján. Ezzel a jellel emeltük ki azokat a célokat, melyeket az adott lecke végére elérhet, ha követi a kalauz utasításait. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Ezzel az ikonnal jeleztük, hogy olyan fontos feladat megoldásához érkezett, melyet kidolgozás után, a megadott határidőn belül el kell juttatnia tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgatónk! Szeretettel köszöntjük Önt a Szolnoki Főiskola EU tanulmányok tárgyának hallgatójaként! Most egy olyan kalauzt tart a kezében, amely segíti Önt a megadott tananyag önálló elsajátításában, illetve az önellenőrző feladatokon keresztül tudásának fokozatos tesztelésében. A kalauz segítségével, valamint a sikeres beküldendő feladatának (ld. 9. lecke) leadása, illetve sikeres írásbeli vizsga letétele után, a kurzus végére Ön megalapozott tudással fog rendelkezni az Európai Unióról. Az EU-tantárgyat Ön (bármilyen szakra is jár) tanulmányai 1. évében fogja tanulni, összesen 3 kreditpontért - 90 óra tanulással. A képzés célja A képzés általános célja, hogy Ön megismerkedjen az európai integráció elindulásának körülményeivel, majd pedig az integráció elmúlt fél évszázados fejlődésének folyamatával - a mélyülések és a bővítések dinamikáján keresztül. A tanulás végére - és a vizsgakövetelményekkel összhangban - Ön képes lesz: összefüggően bemutatni, hogy a II. világháború után milyen körülmények között, miért, és hogyan indult útjára az európai integráció; időrendi sorrendben (az aláírás, illetve a hatálybalépés dátumával) felidézni az integrációs szerződéseket (az Alkotmányos Szerződést is beleértve), és bemutatni azok legfontosabb újításait - mégpedig az adott korszak kihívásaira adott közösségi/uniós válaszként (is) értelmezve e jogi dokumentumokat; különbséget tenni a nemzetek feletti és a kormányközi együttműködés között; bemutatni az alapvető integrációs intézményeket - elsősorban azok összetételére és hatásköreire koncentrálva -, valamint felvázolni a közöttük lévő kapcsolatrendszert a döntéshozatal során; olyan alapfogalmakat értelmezni, mint az acquis communautaire, az elsődleges és a másodlagos jog, valamint a közösségi jog elsőbbsége; felsorolni, időben elhelyezni és átfogóan elemezni a gazdasági integráció fejlődési szakaszait (vámunió, egységes belső piac, gazdasági és monetáris unió); bemutatni az EU költségvetését: annak szükségességét, evolúcióját, bevételi és kiadási oldalát, jelenlegi szerkezetét, valamint az ehhez kapcsolódó érdekeket/vitákat; bemutatni négy kiemelkedően fontos közösségi szintű politikát: a külkereskedelempolitikát, a versenypolitikát, az agrárpolitikát és a regionális politikát - ezek működési alapelveit, hatásköri, illetve költségvonzatait; időrendi sorrendben felidézni a közép- és kelet-európai országok és az EK/EU közötti kapcsolatok alakulását a rendszerváltástól máig - beleértve a csatlakozási folyamatot; bemutatni a magyar csatlakozás feltételrendszerét, és Magyarország helyét az EU-ban. 5

6 A zárásról A záróvizsga - hasonlóan a beküldendő feladathoz - tesztekből, és esszékérdésekből fog állni, és akkor tekinthető megfeleltnek, ha eléri az 55%-ot. Ne aggódjon, ha Ön a kalauz és a megadott tananyag segítségével módszeresen tanul, akkor semmi meglepetés nem érheti a vizsgán! Most pedig tekintse át, hogy miről is lesz szó a kurzus folyamán: Kötelező irodalom Horváth Zoltán (2002): Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala, Budapest. A tantárgy tanulási terve és szerkezete A téma megnevezése Oldalak Mikor tanulom? 1. Az integráció kialakulása és első harminc éve 2. Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója 3. Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény , , Az EU egyéb intézményei A döntéshozatal, a jogalkotás, a közösségi jog alapjai 6. Az egységes piac és a négy alapszabadság , , A gazdasági és monetáris unió Az EU közös költségvetése Beküldendő feladat az eddig tanultakról 10. A közös kereskedelempolitika és az EU külgazdasági kapcsolatai Az EU versenypolitikája A közös mezőgazdasági politika Az EU regionális politikája, a strukturális és kohéziós támogatások 14. Az EU keleti kibővítése, Magyarország csatlakozása

7 A tantárgy tanulási terve és szerkezete Arra kérnénk, tervezze meg: milyen módon, mikor és hogyan fog tanulni. Az önálló tanulási terv kialakítása a feladatok és lehetőségek átgondolására készteti majd Önt. Így a terv sokkal betarthatóbb lesz, mint ha azt mi terveznénk meg, az Ön körülményeinek ismerete nélkül. Ha átgondolta elfoglaltságait és a rendelkezésre álló időt, készítsen magának ütemtervet! Az ütemtervet készítheti egy saját füzetbe, vagy a Főiskolától kapott naptárba. Előrehaladását képzésszervező tutora fogja támogatni, szakértő tutora pedig értékeli majd beküldendő feladatát, megvitatja Önnel szakmai kérdéseit. Most pedig jó munkát, sikeres és örömteli tanulást kívánunk Önnek az egész Tanszék nevében! 7

8 1. lecke Az integráció kialakulása és első harminc éve Bevezetés Az európai egység gondolata már évszázadok óta foglalkoztatta a filozófusokat, írókat, sőt a királyokat, és a politikusokat is. Ennek megvalósítására azonban a XX. század közepéig nem volt reális esély. A II. világháború szenvedései vezettek el oda, hogy az európai államok vezetői komolyan elkötelezzék magukat a szoros együttműködés mellett. A vasfüggöny leereszkedése miatt az európai integráció csak a kontinens nyugati felén indulhatott el - mégpedig két régi ellenfél: Franciaország és Németország megbékélésével. A Schuman Nyilatkozat nyomán megszülető ESZAK sikere a hat alapító tagállamot a gazdasági integráció továbbfejlesztésére ösztönözte, miközben világossá vált, hogy a védelmi-politikai integráció ideje még nem jött el. A közösségi integráció első három évtizedében megtalálhatók a siker (pl. a vámunió idő előtti létrehozása) és a kudarc (üres szék politikája, euroszklerózis) elemei is. Összességében elmondható, hogy a közben kilencre bővülő EK nem tudta megvalósítani a közös piacot, az 1981-ben és 1986-ban lezajlott déli kibővülések pedig további kihívások elé állították a Tizenketteket. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott anyagának elolvasása és megtanulása után Ön lépes lesz: felidézni a II. világháború utáni, kettészakadó Európa fő problémáit, és a Nyugat- Európában megjelenő együttműködési törekvéseket (OEEC, Európa Tanács, NATO); megmagyarázni, hogy kik és miért javasolták az Európai Szén- és Acélközösség létrehozását; felsorolni az alapító államokat, és értelmezni a nemzetek feletti integráció lényegét az ESZAK példáján; felidézni a két Római Szerződés fő célkitűzéseit, és bemutatni az integrációs formákat (fokozatokat); röviden elemezni az EGK első három évtizedét; felsorolni, hogyan/mikor lettek a Hatokból Kilencek, Tizek, majd Tizenkettek. A lecke anyaga lényegében három részre osztható. Az első rész az integráció elindulásának hátteréről, körülményeiről, a második az EK kezdeti fejlődéséről (és az integrációs fokozatok megismeréséről), a harmadik pedig a szervezet kibővüléseiről szól. 1. önellenőrző feladat (általános műveltségi kérdés) Tudja-e, ki volt az a politikus, aki a II. világháború után megjósolta a vasfüggöny leereszkedését Európára, és sürgette az Európai Egyesült Államok létrehozását? Ön bizonyosan tudja, hogy a XX. századi európai történelem egyik legismertebb és legnépszerűbb politikusáról van szó. (A megoldást a lecke végén ellenőrizheti.) 8

9 Most pedig kezdjünk hozzá a tanuláshoz a könyv és a feladatok segítségével! Első témánk az Európai integráció kezdeteitől szól. Olvassa el a Könyv 1.1. fejezetét ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 2. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Mit jelent magyarul az OEEC? b) Mikor, milyen székhellyel, és milyen céllal alapították? 3. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik nem volt OEEC-alapító állam? Válassza ki a helyes megoldást! a) Izland b) Írország c) Törökország d) Finnország 4. önellenőrző feladat Hány ország hozta létre az Európa Tanácsot és mikor? 5. önellenőrző feladat Mi az Európa Tanács legfőbb profilja? a) A tagállamok közötti jogharmonizáció előmozdítása; b) Az emberi jogi normák fejlesztése; c) A tagállamok közötti külpolitikai egyeztetés; d) Béketeremtő tevékenység válság-térségekben. Most pedig néhány kérdés következik a NATO témakörében. 6. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Mit jelent a NATO? b) Mikor hozták létre, és milyen céllal? 9

10 7. önellenőrző feladat Melyik az az ország, amelyik csak 1955-ben válhatott a NATO tagjává? a) NSZK b) Olaszország c) Spanyolország d) Kanada A Könyv segítségével Ön biztosan jól oldotta meg a feladatokat, megoldásait a lecke végén ellenőrizheti is. Így át is térhetünk a második témára: az Európai Szén- és Acélközösség megalakulásának kérdéseire. Olvassa el a Könyv 1.2. fejezetét ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre a 2. önellenőrző feladatsor segítségével. 8. önellenőrző feladat Kinek a nevéhez fűződik a szén- és acél szektor integrációjának terve, és melyik politikus hirdette meg a tervet? 9. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján egészítse ki a mondatot! Azért esett a választás erre a szektorra, mert.. (csak egy válasz helyes!): a) szénből és acéltermékekből Nyugat-Európa behozatalra szorult; b) ezen keresztül lehetett ellenőrizni az esetleges háborús készülődést; c) ez a szektor lassan fejlődött, és így igyekeztek talpra állítani; d) ez a szektor dinamikusan fejlődött, így jó alapját képezte a további integrációnak. 10. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon a kérdésekre! a) Mikor és hol írták alá az ESZAK Szerződést? b) Sorolja fel az alapító tagállamokat! c) Próbálja meg egy mondatban megfogalmazni, mit jelent a nemzetek feletti intézmény fogalma! A fenti feladatsorból talán csak az utolsó kérdést találta nehéznek. A lecke végén található megoldások segítenek Önnek! 10

11 Ha felkészült rá, folytassa a tanulást az 1.3. fejezet ( old.) elolvasásával, mely az Európai Védelmi közösség kudarcától a Római Szerződésig eltelt időt dolgozza fel. 11. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik jött létre 1954-ben? a) EPK b) NYEU c) EVK d) EFTA 12. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon a következő kérdésekre! a) március 25-én mely államok vezetői, és mit írtak alá Rómában? b) Mi volt az EGK Szerződés legfőbb célkitűzése? c) Emellett milyen közös politikákról rendelkezett a szerződés? 13. önellenőrző feladat Állítsa sorrendbe az integrációs formákat (a fejlettebb felé haladva)! 1) közös piac 2) vámunió 3) politikai unió 4) szabad kereskedelem 5) gazdasági (és monetáris) unió 6) egységes belső piac Ha sikeresen oldotta meg a feladatokat, továbbléphetünk. Olvassa el a Könyv 1.4. és 1.5. fejezetét ( old.), majd ellenőrizze tudását az alábbi feladatok megoldásával! 14. önellenőrző feladat Az EGK első évtizedét gazdasági siker, de politikai megtorpanás jellemezte. Bizonyítsa be egy-egy példával az állítás helyességét! 11

12 15. önellenőrző feladat Mely intézményeket érintette az 1965-ös Egyesülési Szerződés? a) A Bizottságot és a Bíróságot, b) a Bizottságot és a Tanácsot, c) a Tanácsot és a Közgyűlést, d) a Tanácsot és a Bíróságot. Olvassa el ismét figyelmesen az 1.5. fejezetet ( old.), és próbálja meg a saját maga számára értelmezni a három Közösséggel és az Egyesülési Szerződéssel kapcsolatban tanultakat! Ha úgy érzi, érti az olvasottakat, és a feladatokat is jól megoldotta, akkor térjünk rá a lecke utolsó részére, mely az EK bővülésének kérdéseit járja körül! Olvassa el az 1.6. fejezetet ( old.), majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 16. önellenőrző feladat Ki volt az a politikus, aki ellenezte, sőt kétszer meg is vétózta az Egyesült Királyság belépését az EK-ba, és miért? 17. önellenőrző feladat Állítsa kronológikus sorrendbe az új tagok belépését, és határozza meg a belépés évszámát! 1) Görögország... 2) Egyesült Királyság, Dánia, Írország... 3) Spanyolország, Portugália önellenőrző feladat A déli kibővülések milyen kihívás elé állították az EK-t? Lássuk, helyesen válaszolt-e. Lapozzon a megoldásokhoz! Ezzel a mai lecke végére értünk. Reméljük nem fáradt el nagyon. A következő leckében az integráció szerződéseinek evolúciójáról lesz szó. 12

13 Megoldások 1. megoldás: A helyes megoldás a következő: Sir Winston Churchill, brit miniszterelnök volt az a politikus, aki a II. világháború után megjósolta a vasfüggöny leereszkedését Európára, és sürgette az Európai Egyesült Államok létrehozását. 2. megoldás: Ön jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) az OEEC jelentése: Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet; b) 1948, Párizsban alapították, a Marshall-segély szétosztásának koordinálására. 3. megoldás: Jól válaszolt, ha a d) válasz-ra tippelt, mert Finnország nem volt alapító állam. 4. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy az Európai tanácsot (ET) 10 nyugat-európai ország hozta létre május 5.-én. 5. megoldás: A helyes megoldás a b) válasz, mert az Európa Tanács legfőbb profilja a pluralista demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok védelme, az európai kulturális identitás kialakulásának támogatása és fejlesztése, a társadalmi problémák kezelése. 6. megoldás: Jó a válasza, ha azt írta, hogy a) a NATO jelentése: Észak-Atlanti Szerződés Szervezete; b) a NATO 1949-ben, mint transz-atlanti védelmi-katonai szervezet jött létre. 7. megoldás: Az a) válasz a helyes, mert az NSZK csak 1955-ben válhatott a NATO tagjává. 8. megoldás: Az a) válasz a helyes, mert Jean Monnet és Robert Schuman nevéhez fűződik a szén- és acél szektor integrációjának terve. 9. megoldás: A b) válasz a helyes, mert a választás azért esett erre a szektorra, mert ezen keresztül lehetett ellenőrizni az esetleges háborús készülődést. 10. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) az ESZAK Szerződést április 18-án írták alá; b) Az alapító tagállamok: Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg c) A nemzetek feletti intézmény: olyan, a tagállamok által kinevezett, de tőlük független testület, amelynek döntései kötelezik a tagállamokat. 11. megoldás: A b) válasz a helyes, mert a NYEU jött létre 1954-ben. 12. megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) március 25-én Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg vezetői EGK és EURATOM Szerződéseket írták alá Rómában; b) az EGK Szerződés legfőbb célkitűzése vámunió és közös piac volt; c) a szerződés emellett rendelkezett külkereskedelempolitika, agrárpolitika, versenypolitika, közlekedéspolitika kérdéseiről is. 13

14 13. megoldás: Jól rangsorolt, ha azt írta, hogy 4), 2), 1), 6), 5), és a 3). 14. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy az EGK első évtizedét gazdasági siker, de politikai megtorpanás jellemezte. Erre utaló jelek: az egymás közötti kereskedelem egyre dinamikusabbá válása, és a vámunió 1968-as létrehozása; az üres szék politikája, és a luxemburgi kompromisszum. 15. megoldás: A b) válasz a helyes, mert 1965-ös Egyesülési Szerződés a Bizottságot és a Tanácsot érintette. 16. megoldás: Helyes a válasza, ha azt írta, hogy az a politikus, aki ellenezte, sőt kétszer meg is vétózta az Egyesült Királyság belépését az EKba Charles de Gaulle volt, mert tartott az USA befolyásának növekedésétől a briteken keresztül. 17. megoldás: Pontosan válaszolt, ha azt írta, hogy 2) ) ) megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy nagy fejlettségbeli különbségek jelentek meg a Közösségen belül. 14

15 2. lecke Közösségekből Unió: az integráció szerződéseinek evolúciója Bevezetés Az európai integráció céljait, intézményi felépítését és működési szabályait az alapító szerződések határozták meg, ezek jelentik tehát az integráció jogi alapját. Az EK/EU-t érő belső, illetve külső kihívások - és az erre adott válaszok jogi megfogalmazásának szükségessége - miatt azonban a szerződések időnként módosításra szorultak. A szerződésmódosítások azután újabb célokat tűztek ki a tagállamok elé, miközben tartalmaznak fontos intézményi-működési reformokat is. Az integráció alapvető jogi dokumentumainak ismerete ezért előfeltétele az EU-tanulmányokban való további elmélyülésnek. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott anyagát elolvasva és megtanulva Ön képes lesz: bemutatni azokat a fő okokat, amelyek az alapító szerződések első módosításához vezettek; ismertetni magát az Egységes Európai Okmányt, annak fő újításait; bemutatni azokat a fő okokat, amelyek az EU Szerződés megszületéséhez vezettek; ismertetni a Maastrichti Szerződés fő vívmányait, felsorolni és értelmezni a három pillért (értelmezve a különbséget a közösségi és a kormányközi együttműködés között); felsorolni az EU Szerződés két további módosítását, és kiemelni ezek legfőbb eredményeit; felidézni, mely országokkal bővült az EU 1995-ben, és ismertetni, mit jelent az EGT. A célkitűzésekből is jól látható, hogy e leckében a szerződések megismerése mentén haladunk előre, tehát az előző leckében megtanult három alapító szerződést követően, négy további fontos dokumentum létrejöttének okaival és azok lényegével ismerkedünk meg. Ezen felül - mivel időrendi sorrendben haladunk - nem csak a mélyülésről, de az újabb kibővülésről is említést kell tennünk. Kezdjük az alapító szerződések első módosításával! Lapozza fel a Könyv 1.7. fejezetét ( old.). 15

16 1. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján állítsa össze válaszait a következő kérdésekre! a) A vámunió sikeres megvalósulása után a közös piaci program már jóval kevésbé volt sikeres. Mik voltak ennek a legfőbb okai? b) Milyen dokumentum tartalmazta a lehetséges megoldásokat, és ki volt ennek a szerzője? c) Milyen határidőt (év, hónap, nap) tűztek ki az egységes belső piac megvalósítására, és ennek érdekében hogyan változtattak a döntéshozatal alapvető szabályain? d) A belső piaci program mellett mi volt az Egységes Európai Okmány másik fő eredménye? (Súgó: ezzel kapcsolatban lapozzon a Könyv 290. oldalára!) Ha ellenőrizte a megoldását, haladhat is tovább. Ha a Könyv segítségével sikeresen megoldotta a feladatokat (és a megoldásoknál ellenőrizte is), lépjünk tovább! Folytassa a tanulást az 1.8. ( old.), illetve a 3.1. és a 3.2. ( old.) fejezetek segítségével. Nagyon fontos, hogy megértse, mi vezetett el az EU Szerződés megkötéséhez, és hogy mit jelent a tagállamok közötti kompromisszum alapján létrejött pillér-rendszer. 2. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik ok nincs összefüggésben a Maastrichti Szerződés létrejöttével? a) A berlini fal leomlása és a német egység; b) A szegényebb déli országok csatlakozása; c) A kétpólusú világrend összeomlása; d) A politikai unió irányába történő továbblépés igénye. 3. önellenőrző feladat Találja meg az összetartozókat! 1. pillér 2. pillér 3. pillér a) bel- és igazságügyi együttműködés b) közösségi pillér (gazdasági és monetáris unió) c) közös kül- és biztonságpolitika 16

17 4. önellenőrző feladat Az alábbiak közül melyik állítás igaz? a) A közösségi pillér csak az EGK Szerződést tartalmazza, amelyet ekkor átneveztek EK Szerződéssé (a másik két közösségi szerződés nem része az EU-nak). b) A közösségi pillér csak az EK és az Euratom Szerződéseket tartalmazza, hiszen az ESZAK ekkorra már hatályát vesztette. c) A közösségi pillér az EK, az Euratom és az ESZAK Szerződéseket tartalmazza. d) Európai Unió alatt a politikai pilléreket értjük. e) Az Európai Uniót a három pillér együtt alkotja. f) Az Európai Unió november 1-jével önálló jogalany lett. g) Az EU Szerződés tovább pontosította a Római Szerződésben már szereplő szubszidiaritás elvét. A megoldásoknál ellenőrizheti, hogy sikerült-e kiválasztania az igaz válaszokat! 5. önellenőrző feladat Válaszoljon egy mondatban a következő kérdésekre! a) Mi az alapvető különbség a közösségi és a kormányközi módszerek között? b) Ki az az európai személyiség, akinek a nevéhez kapcsolhatóak mind az Egységes Európai Okmány, mind a Maastrichti Szerződés gazdasági és monetáris unióra vonatkozó eredményei? Milyen pozíciót töltött be ezekben az években? (Súgó: 37. old.; 221. old.) Ha ellenőrizte a megoldását, haladhat is tovább. Ha úgy érzi, hogy ezt a nagyon fontos részt megértette, és a feladatok ebben segítették, akkor folytassuk a munkát! Az imént arról tanultunk, hogy az EU Szerződéssel a tagállamok igen jelentős mélyülést hajtottak végre. Ez magában hordta a nehézkes megvalósítás (sőt a kudarc) lehetőségét is. Ezért a Tizenkettek még Maastrichtban megállapodtak abban, hogy a szerződés vívmányait (különösen a politikai pilléreket) ban felülvizsgálják. Az 1996/97-es kormányközi konferencia eredményeként megszületett az Amszterdami Szerződés. Minderről a Könyv fejezetének ( old.) elolvasása után kap átfogó képet. 6. önellenőrző feladat Sorolja fel az Amszterdami Szerződés legalább öt fontos újítását, valamint legfőbb hiányosságát! 17

18 Ha most tovább olvassa a tananyagot, vagyis a Könyv fejezetét (egyelőre csak a oldalakat), ott az EU Szerződés második módosításáról, a Nizzai Szerződésről tanulhat. 7. önellenőrző feladat Az olvasottak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! a) Miért volt szükség ilyen rövid időn belül újabb módosításra? b) Melyek a Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU belső működése szempontjából? c) Melyek a Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU kibővülése szempontjából? Ha Ön jól válaszolt, akkor a tanulás igen fontos, a későbbi haladást megalapozó részén van túl! Gratulálunk! Most pedig a mélyülés áttekintése után térjünk ki az EFTA-kibővülésre is, amelynek során 1995-ben a Tizenkettekből Tizenötök lettek. Lapozzon vissza a Könyv 1.9. fejezetéhez ( o.), és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 8. önellenőrző feladat Válaszoljon a kérdésekre! a) Milyen előzmények után került sor az újabb kibővülésre? b) Sorolja fel a négy tagjelölt országot, illetve a három új tagállamot! c) Az EFTA-kibővülést követően mely országok maradtak az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai? d) Ezek közül melyek azok, amelyek az EGT Szerződésen keresztül kapcsolódnak az EUhoz? 9. önellenőrző feladat Egészítse ki az alábbi állítást az Európai Gazdasági Térség tartalmára vonatkozóan! Az EGT az... kiterjesztését jelenti a tagországokra, és erre vonatkozó %-át az érintett államok át is vették. 18

19 10. önellenőrző feladat Jelenleg hány tagja van az EGT-nek? Válassza ki a helyes létszámot! a) 18 b) 28 c) 29 d) 30 Befejezés Ezzel a 2. lecke véget ért. Ha a feladatokat jól megoldotta, hibáinak korrigálásában pedig segítségére voltak a megoldások, akkor elmondhatja magáról, jól megalapozta tudását az EU-ról! Bátran áttérhet a következő leckére. Megoldások 1. megoldás: Válasza helyes, ha tartalmazza az alábbiakat: a) A vámunió sikeres megvalósulása után a közös piaci program már jóval kevésbé volt sikeres. Ennek a legfőbb okai: olajválságok, recesszió, gazdasági integráció megtorpanása, nem vámjellegű akadályok fennmaradása, illetve: a döntéshozatalban az egyhangúság általános szabálya; b) A lehetséges megoldásokat 1985-ös Belső Piaci Fehér Könyv tartalmazza, szerzője Lord Cockfield volt. c) Az egységes belső piac megvalósítására december 31.; a Tanácsban a minősített többséget kötelezővé tették, valamint az Európai Parlamentet erőteljesebb bevonták a belső piaci döntések meghozatalába. d) A belső piaci program mellett az Egységes Európai Okmány másik fő eredménye a gazdasági és társadalmi kohézió elvének bevezetése. 2.megoldás: A helyes válasz a b) volt, mert a szegényebb déli országok csatlakozása nincs összefüggésben a Maastrichti Szerződés létrejöttével. Ennek valódi oka a lemaradás a világgazdasági versenyben. 3. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy 1. pillér: b) 2. pillér: c) 3. pillér: a) 4. megoldás: Ön helyesen válaszolt, ha azt írta, hogy a c) és az e) állítások igazak, mert c) a közösségi pillér az EK, az Euratom és az ESZAK Szerződéseket tartalmazza; e) Az Európai Uniót a három pillér együtt alkotja. 19

20 5. megoldás: Helyesen válaszolt, ha rámutatott, hogy a) a közösségi módszer: a közösségi intézmények (Bizottság, Parlament, Bíróság) szerepe erős, a Tanácsban a minősített többségi döntéshozatal jellemző, cél a közösségi jogalkotás; a kormányközi módszer: közösségi intézmények szerepe szűk, a Tanácsban az egyhangú szavazás a jellemző, nem cél a közösségi jogalkotás; b) a Maastrichti Szerződés gazdasági és monetáris unióra vonatkozó eredményei Jacques Delors nevéhez kapcsolhatók, aki között az Európai Bizottság elnöke volt. 6. megoldás: Jó a felsorolás, ha azt írta, hogy az Amszterdami Szerződés legalább öt fontos újítása: a második pillér reformja, a harmadik pillér reformja, a foglalkoztatás-politika beemelése a szerződésbe, a minősített többség alkalmazásának és az EP hatásköreinek további bővítése; az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés alapjoggá nyilvánítása (polgárközeliség). 7. megoldás: Helyes a válasza, ha azt írta, hogy a) a rövid időn belüli újabb módosítás okai: a keleti kibővülésből adódó intézményi reformok elmaradása, vagyis az amszterdami maradékok megoldása miatt volt szükség újabb szerződésmódosításra (Nizzai Szerződés) ; b) A Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU belső működése szempontjából: a Tanácsban a minősített többség, valamint az Európai Parlamenttel együtt eldönthető területek további bővítése. c) A Nizzai Szerződés legfőbb érdemei az EU kibővülése szempontjából: az intézményrendszer és döntéshozatal alkalmassá tétele új tagok befogadására 27 tagig. 8.megoldás: Jól válaszolt, ha azt írta, hogy a) a Tizenkettek előbb a mélyítésre koncentráltak, majd 1993-ban megkezdték a csatlakozási tárgyalásokat a négy tagságért folyamodó EFTA-országgal; b) A négy tagjelölt ország: Ausztria, Finnország, Svédország, Norvégia, illetve a három új tagállam: Ausztria, Finnország, Svédország; c) Az EFTA-kibővülést követően Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc maradtak az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai. d) Ezek közül Norvégia, Izland, Liechtenstein azok, amelyek az EGT Szerződésen keresztül kapcsolódnak az EU-hoz. 9.megoldás: Helyesen egészítette ki a mondatot, ha azt írta, hogy az EGT az egységes belső piac kiterjesztését jelenti a tagországokra, és erre vonatkozó jogszabályok. 80 %-át az érintett államok át is vették. 10. megoldás: A helyes válasz a b) volt, mert az EGT-nek jelenleg 28 tagja van. 20

21 3. lecke Az EU intézményeinek jellege, a három alapintézmény Bevezetés Az európai integráció ún. pozitív integráció, amely az akadályok lebontása mellett (negatív integráció) közös intézményrendszert, közös jogrendet, közös politikákat, és közös költségvetést hozott létre. Az EU-ban csak akkor történhet valami, ha arról a legfőbb intézmények döntést hoztak. Ezért tanulmányainkat azokkal az intézményekkel folytatjuk, amelyek mozgatják a folyamatosan változó, egyre mélyülő és bővülő Európai Uniót. Ebben a leckében a tagállami érdekeket megjelenítő Miniszterek Tanácsával (és az Európai Tanáccsal), a közösségi érdekeket megjelenítő Európai Bizottsággal, és a választópolgárok érdekeit megjelenítő Európai Parlamenttel ismerkedünk meg. E Lecke tanulmányozására fordítandó idő kb. 6 óra. A Lecke ajánlott tananyagát elolvasva és megtanulva Ön képes lesz: az alapintézmények felsorolására, és annak meghatározására, hogy melyik milyen érdekeket jelenít meg; bemutatni az Európai Tanácsot, a Miniszterek Tanácsát és a COREPERt - ezek összetételét, és feladatát; bemutatni az Európai Bizottságot: annak székhelyét, összetételét (mind a politikai testületre, mind az apparátusra vonatkozóan), illetve hatásköreit; bemutatni az Európai Parlamentet: annak székhelyeit, összetételét és hatásköreit; ismertetni az Európai Ombudsman hatásköreit is. A lecke anyaga tehát három nagy részre tagolódik, vagyis a tagállami, a közösségi és az állampolgári érdekeket megjelenítő fő szervekkel ismerteti meg Önt. A 3. és majd a 4. lecke tananyagának elsajátításával Ön átfogó képet kap az EU intézményi felépítéséről, és így már könnyebben veheti az 5. lecke (döntéshozatal, közösségi jog) akadályait. Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel! 1. önellenőrző feladat Tudja-e Ön, miért nem szabad összetéveszteni az Európa Tanácsot az Európai Tanáccsal? Sajnos a két intézmény összetévesztése súlyos típushiba, amit Ön mostantól biztosan el fog kerülni. Most pedig kezdjük el a témánkkal való ismerkedést a 2.1. fejezet ( o.) elolvasásával! 21

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Ángyán József Puskásné Jancsovszka Paulina AZ EURÓPAI UNIÓ ÁTALAKULÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA I. Egyetemi jegyzet SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET-

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április Vida Krisztina AZ EU 2000-ES KORMÁNYKÖZI KONFERENCIÁJA ÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS 1. A korábbi kormányközi konferenciák A kormányközi konferencia

Részletesebben

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára

Bevezetés az európai uniós tanulmányokba. Segédanyag a BME hallgatói számára Bevezetés az európai uniós tanulmányokba BMEGTK 449342 Jean Monnet-tárgy Segédanyag a BME hallgatói számára a Palasik Mária és Varsányi Erika által tanított tananyaghoz 1 Összeállította: Palasik Mária,

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS*

*EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* *EURÓPAI UNIÓS ISMERETEK, RÉGIÓFEJLESZTÉS, PROJEKTÍRÁS* Jegyzet a Kistérségi mentorképzés c. kurzusban résztvevők számára Mihályi Helga Miskolc, 2014. március Tartalom Bevezetés 3 Tanterv és tanmenet 4

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter

JOGI ISMERETEK. -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter JOGI ISMERETEK -Segédanyag a közbeszerzési referensképzéshez- Szerkesztette: Dr. Horváth András és Dr. Enzsöl Péter 2007. I. Az Európai Unió Ismereti anyaga 1. Európai Parlament Az Európai Unió történetében

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Öt év az Európai Unióban

Öt év az Európai Unióban Öt év az Európai Unióban 2009 Öt év az Európai Unióban 2009 Kiadja: Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály, EU Tájékoztató Szolgálat, 2009 2 Az Európai Unió értékei 9 A Lisszaboni

Részletesebben

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

Európai uniós kislexikon

Európai uniós kislexikon E ENG M IS ÉRINT Európai uniós kislexikon SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK Budapest 2002 EURÓPAI UNIÓS KISLEXIKON SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN, FONTOSABB

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez

BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA. c. könyvéhez Farkas Beáta Pelle Anita Somosi Sarolta Várnay Ernő: KIEGÉSZÍTÉS 1 Farkas Beáta Várnay Ernő BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANULMÁNYOZÁSÁBA c. könyvéhez Szeged, 2008. július 1 A kiegészítés fejezetszámozása

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Logisztika szakirány A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG VÁLTOZÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Budapest,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 4. SZÁM n 2008. ÁPRILIS A TARTALOMBÓL n Dienes-Oehm Egon: Merre tovább Európa? Gondolatok az unió jövõjérõl n Vastagh Pál: Az

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák.

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák. Az Európai Unió és Magyarország Vizsgakérdések (2007) A szóbeli vizsgán mindenki 2 kérdést húz, egyet a lista első, egyet a második feléből. Pozitív érdemjegyet akkor tudok adni, ha bármelyik itt felsorolt

Részletesebben