I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC"

Átírás

1 I. sz. TÁJÉKOZTATÓ Üdvözöljük kiállítóink körében, reméljük rendezvényünk, hozzájárul üzleti elképzeléseik megvalósításához. Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos információkat gyűjtöttük össze. 1. INFORMÁCIÓS ABC BIZTOSÍTÁS 1. Kiállítók felelősségbiztosítása A kiállítóknak kötelező megkötni. A kiállítói felelősségbiztosítás a kiállítók mint ezen biztosítás biztosítottjai - által a HUNGEXPO Zrt-nek mint bérbeadónak, illetve harmadik személynek okozott dologi, vagy személyi sérüléses károkból származó kártérítési kötelezettségekre nyújt fedezetet, ,- Ft önrészesedéssel. A kiállító felelősségbiztosítás díja a területbérleti díj 1%-a, melyet a Hungexpo Zrt. számláz ki a területbérlő kiállítók felé, és amelyet átutalással a Hungexpo Zrt.-nek kell megfizetni. Figyelem! Ez a biztosítás a kiállító hibájából a saját vagyontárgyaiban bekövetkező károkat, a lopás- és rongálási károkat nem fedezi, arra a kiállítói vagyonbiztosítás nyújt fedezetet, mely igény esetén megköthető (Kiállítás- vagyonbiztosítási adatlap). Káresemény bekövetkezésekor követendő eljárás: a káreseményt követően a helyszínt rögzíteni kell, a sérült vagyontárgyakat a biztosító kárszemléjéig meg kell őrizni, lehetőség szerint az eseményekről, helyszínről fényképfelvételt kell készíteni. A károkozó és a kárt elszenvedő kötelesek a káreseményről jegyzőkönyvet készíteni, melyben az eseményt részletesen leírják, a károkozó a felelősségét egyértelműen elismeri, a kárt szenvedő, pedig jelzi a becsült kárértéket. Ezután haladéktalanul értesítik a HUNGEXPO Zrt. biztosításokért felelős munkatársát ( ), vagy a Zrt. Rendezvény Koordinációs részlegét, akik gondoskodnak a káresemény biztosító felé történő bejelentéséről és a további teendők koordinálásáról. 2. Kiállítók vagyonbiztosítása A HUNGEXPO Zrt lehetőséget nyújt kiállítás vagyonbiztosítási szerződés megkötésére, mely fedezetet nyújt a kiállított vagyontárgyakban bekövetkező, a kiállítás vagyonbiztosítási adatlapon feltüntetett feltételek szerint biztosítási eseménynek számító káresemények következtében fellépő veszteségekre. A biztosítás biztosított által viselt önrészesedése Ft, mely a kártérítés összegéből levonásra kerül. A biztosítás díját legkésőbb a biztosítás kockázatviselésének napján kell a Hungexpo Zrt. részére megfizetni. A biztosítás megköthető a kiállítás vagyonbiztosítási adatlap kitöltésével és a HUNGEXPO Zrt. részére való visszajuttatásával, mellyel kiállító jelzi a biztosítás megkötésének szándékát. Ezt követően a biztosítás megkötését a Generali Providencia Biztosító Zrt. képviselője koordinálja. A képviselő elérhetőségét az adatlap tartalmazza. Biztosítási ügyekben felvilágosítást kérhetnek a +36/ telefonszámon. A káreset bejelentése a Generali Providencia Zrt., +36/ telefonszámon a biztosítási képviselőnél; Buró Mariannál, és egyidejűleg a Rendezvény Koordinációnál a fax számon történik. Internetes kárbejelentés/online ügyfélszolgálat:

2 2 KIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓ A Kiállítói Regisztráció a K épület aulájában Építés ideje alatt: November óráig, November 6 VASÁRNAP ZÁRVA November óráig, Nyitva tartás ideje alatt: Bontás ideje alatt: November óráig November óráig November óráig November óráig Az építési időszakban a kiállítók területbérleti díjaik rendezése, valamint a leadott standépítési terveik jóváhagyása után itt vehetik át az építési és bontási, valamint a négyzetméter után járó kiállítói belépőket, katalógust, az építési és üzemelési időszak alatt szükséges információkat tartalmazó II. sz. Tájékoztatót és egyéb dokumentumokat. A helyszíni szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számlát a Regisztrációs pult munkatársai az üzemelési idő alatt eljuttatják a kiállítók részére, a zárási információkat tartalmazó III. sz. Tájékoztatóval együtt. Számláik rendezése után itt adjuk át Önöknek a terület elhagyásához szükséges "Árukiszállítási engedélyt", illetve vámáruk esetén a "Masped-Expo értesítőt". PARKOLÁS Kiállítói parkoló az üzemelés alatt az A parkoló, melyet az előre megváltott bérletekkel, vagy napi parkolójegyekkel vehetnek igénybe. A parkoló bérletek a K épületben üzemelő Főpénztárban vásárolhatók meg 2.500,- Ft/db áron. A napi parkolójegy ára 1.200,-Ft, melyet a parkolóba behajtáskor a helyszínen kell megváltani. Az építési és bontási időszakban az időszakra érvényes belépővel rendelkező kiállítók, kivitelezők az A parkolót díjmentesen vehetik igénybe. SZÁLLÍTMÁNYOZÁS RAKODÁS -VÁMKEZELÉS A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén megrendezésre kerülő rendezvények kapcsán szükséges emelőgépes anyagmozgatást és szállítmányozói szolgáltatást a HUNGEXPO logisztikai együttműködő partnereként - csak a MASPED-EXPO Kft. végezhet. Ez alól kivételt képez a hátsóemelőfalas tehergépkocsikkal végzett rakodás, továbbá a darus emelőgéppel felszerelt tehergépkocsik által szállított áru rakodása, ha a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező teherautó és az általa szállított áru is a kiállító/standépítő cég saját tulajdonában van. (A rakodást csak a munkabiztonsági előírások betartásával és érvényes felelősségbiztosítás fedezete mellett lehet végezni. Ennek betartását a HUNGEXPO Zrt. saját hatáskörben ellenőrzi.) Vámárukat csak a VI. sz. kapun keresztül lehet területre be- ill.kiszállítani. Itt található a Masped- Expo Kft. irodája, ahol a szükséges vámkezelési eljárás elvégezhető. További információ: Masped-Expo Kft., Tel: , , Fax: A Masped-Expo Kft. a BUDATRANSPACK PRINTEXPO PROMOTION SERVICE EXPO kiállításokhoz kapcsolódó nyitva tartási rendje: Az építés ideje alatt: November

3 3 November November 06. zárva November Nyitva tartás alatt: November November A bontás ideje alatt: November November 13. csak 48 órával korábban bejelentett igény esetén November SAJTÓINFORMÁCIÓ Az újságírók friss, gyors és hiteles informálása érdekében kérjük Önöket, jelezzenek a PR és Sajtó részlegnek minden olyan tájékoztatót, találkozót és eseményt, amely számot tarthat az újságírók, lapok és a közvélemény érdeklődésére. Egyidejűleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Sajtóközpontban szakanyagokat és egyéb írásos tájékoztatókat helyezzenek el. A kiállítás sajtóreferense: Pákozdi József (tel: (06-30) , STANDÉPÍTÉS FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY A TERÜLETRE CSAK ÉRVÉNYES ÉPÍTÉSI- BONTÁSI BELÉPŐVEL LEHET BELÉPNI, AZ ÉPÍTÉST IS CSAK EZEKKEL A BELÉPŐKKEL KEZDHETIK MEG. A BELÉPŐKET A KIÁLLÍTÓI REGISZTRÁCIÓBAN VEHETIK ÁT, BEFIZETETT STANDÉPÍTÉSI KAUCIÓ ÉS HELYDÍJ, VALAMINT ENGEDÉLYEZETT STANDTERV ESETÉN. Felhívjuk szíves figyelmüket az Általános Üzemeltetési és Működési Szabályzat gondos áttanulmányozására és a vonatkozó előírások betartására: Kérjük, már a megjelenési koncepció kialakítása során figyelembe venni hogy a G pavilonban a stand szerkezeti magassága nem haladhatja meg az 5,7 métert. A többi pavilonban a maximális beépítési magasság csarnokonként eltérő. A stand szerkezeti elemei nem haladhatják meg a kiállítási terület vonalát. A Hungexpo Zrt. vagyonának megóvása érdekében standépítési kauciót vezetett be. Kauciót kell fizetnie valamennyi külső kivitelezőnek, valamint azon kiállítóknak, akik maguk építik standjukat, kiállítási helyüket. Nem kell kauciót fizetni azoknak a kiállítóknak, akik egység vagy egyedi Standjuk építését a Hungexpo Zrt-nél rendelik meg. A Kaució célja mindazon kár fedezése, ami a Kiállítási hely és/vagy felépítményeken okozott károk megtérítése (javítás, pótlás). A Hungexpo Zrt. A Kaucióból jogosult levonni mindazon összegeket, amelyeket e károk elhárítására fordított. A Kiállítási hely hibátlan visszaadásakor a Hungexpo Zrt. a Kaució teljes összegét visszafizeti. STANDVILÁGÍTÁS A kiállító a rendezvény időszaka alatt köteles távozás előtt gondoskodni a standvilágítás lekapcsolásáról, a standon levő elektromos berendezések és gépek áramtalanításáról. Ennek elmulasztása esetén biztonsági okokból a HUNGEXPO Zrt. az elektromos rendszereket a közműalagúban teljes egészében lekapcsolja, így az éjszakai áramellátást biztosító szakaszok is

4 4 lekapcsolásra kerülnek. Ebből eredően a kiállító saját standján és az azonos szakaszra csatlakoztatott szomszédos kiállítók standján keletkező esetleges károkért is a lekapcsolást elmulasztó kiállítót terheli a felelősség. Éjszakai áramellátást igénylő készülékek (pl. hűtő) részére a főkapcsoló előtt, egy külön áramkör kiépítése szükséges. SZÁMLÁK RENDEZÉSE Területbérleti díjukról az építés megkezdése előtt 30 nappal előlegbekérőt állítunk ki. Az építést csak a helydíj befizetése után lehet megkezdeni, ezért kérjük, hogy helydíj előleget az előlegbekérőn feltüntetett időpontig rendezzék. Az előleg bekérése után kiállítjuk az előlegfizetést igazoló ÁFA visszatérítésre jogosító előlegszámlát. A rendezvény alatt elkészítjük a helydíj végszámlájukat, melyben lehetőség van az esetleges különbözetek rendezésére. Ugyanakkor állítjuk ki az Önök által rendelt helyszíni szolgáltatások számláját. A rendezvényen igénybevett szolgáltatásokat tartalmazó számláikat a rendezvény zárásáig kérjük kiegyenlíteni. Számláikat rendezhetik készpénzzel vagy hitelkártyával a Főpénztárban (K épület), illetve átutalással. Főpénztárunkban az alábbi hitelkártyákkal fizethet: VISA, VISA Electron, Eurocard Mastercard, Cirrus Maestro, American Express, JCB. Amennyiben a helydíjszámla végösszege nem folyt be az építési idő kezdetéig a HUNGEXPO Zrt. számlájára, az átutalásról kizárólag bankszámla kivonatot, vagy terhelési értesítést fogadunk el a Kiállítói Regisztrációnál. TAKARÍTÁS Ezúton értesítjük kiállítóinkat, hogy a pavilonok és szabad területek általános takarításán kívül a standok napi takarítását is biztosítjuk. Az építés és bontás utáni takarítást megrendeléseik alapján teljesítjük. A standok építés utáni nagytakarítását, ill. a bérelt terület bontás utáni takarítását személyesen a Kiállítói Regisztrációban, vagy online a Hungexpo ZRt. honlapján lehet megrendelni: TERVEK ENGEDÉLYEZTETÉSE Felhívjuk szíves figyelmüket az Általános Üzemeltetési és Működési Szabályzat gondos áttanulmányozására és a vonatkozó előírások betartására: A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén csak a Műszaki Üzemeltetés által jóváhagyott tervek alapján lehet az építési munkát megkezdeni. A terveket a rendezvény építése előtt 2 héttel kell benyújtani az Ügyfélszolgálaton keresztül 1 példányban, melyet a Rendezvény Koordináció és a Tűz- és Munkavédelem engedélyez. Egyszerű stand esetében a fedett területen engedélyezési terv helyett a "Standépítési tervdokumentáció" című nyomtatványt kell kiállítani: A szabad területen csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer elhelyezésekor nyilatkozat megküldése mellett egy magassági paramétereket is tartalmazó telepítési vázlat (helyszínrajz), minden más esetben tervdokumentáció benyújtása szükséges. Emeletes stand esetén a tervdokumentációhoz csatolni kell a standszomszédok írásos beleegyezési nyilatkozatát.

5 5 Az A,B,D, F és G pavilonok térrács szerkezetére kizárólag az installáció feletti területen, előzetes engedély alapján a kiállítással összefüggő reklámanyag illetve világítást hordozó keret függeszthető. A függesztési kérelem megrendelő ívet és a megértést segítő vázlatrajzot legkésőbb 2 héttel a rendezvény építése előtt, 1 példányban kell benyújtani az Ügyfélszolgálaton. Az engedély nélkül, vagy nem az engedélynek megfelelően szerelt függesztést a HUNGEXPO Zrt. a kiállító költségére és veszélyére lebontathatja. A kivitelezés felelős vezetője a bérelt területet a rendezvény koordinációs munkatárstól veheti át. VAGYONVÉDELEM A pavilonok nyitvatartási időn kívüli általános őrzését biztosítjuk. A kiállítási csarnokokban az esti zárás és a reggeli nyitás közötti időben sem saját, sem HUNGEXPO Zrt-től rendelt őrszemélyzet nem tartózkodhat. A pavilonok nyitva tartása alatt kiállítási, felszerelési tárgyainak őrzéséről a kiállítónak kell gondoskodni. Szabad területi standok, kiállítási tárgyak őrzése, illetve őriztetése mindenkor a kiállító feladata. Saját személyzettel történő őrzés esetén az őrzési tervet a kiállítás megnyitása előtt minimum 48 órával a Rendészettel egyeztetni szíveskedjenek. Az őrszemélyzet részére belépési és benn tartózkodási engedély is itt igényelhető. Fegyveres, illetve kutyás őr alkalmazása esetén külön engedélyt kell kérni. Külön felhívjuk kiállítóink szíves figyelmét, hogy a nyitás előtti este és a zárás estéjén fokozottabb vagyonvédelem szükséges! A kiállítónak a standján esetlegesen előforduló bármilyen káreseményt azonnal jelentenie kell a rendezvény koordinációs munkatárs felé. A standépítmények, mint ideiglenes építmények vagyonvédelmi szempontból nem nyújtanak biztonságot az értékek őrzésére! Tájékoztatjuk kiállítóinkat, hogy a pavilonokban biztonsági és vagyonvédelmi szempontból elektronikus térfigyelő rendszert üzemeltetünk. Ezek a HUNGEXPO Zrt. pavilonjainak és nem a kiállítási standok védelmét szolgálják. Műszaki és adatvédelmi okok miatt kiállítói standokkal kapcsolatosan nem adható ki információ. ZAJVÉDELEM Amennyiben a standon üzemelési időszakban hangosított műsort kívánnak adni kérjük, hogy a szomszédokkal egyeztetett műsortervet a szervezők részére juttassák el. Kérjük a hangszórókat a stand belseje felé irányítani. Amennyiben a hangnyomás szint a stand területhatárain a 80 dba értéket, ill. a tárgyalóban a 75 dba értéket eléri vagy meghaladja, abban az esetben a HUNGEXPO Zrt. az energia szolgáltatást megszüntetheti. 2. RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2.1 Pavilonok nyitva tartása kiállítók részére Pavilonok nyitva tartása Megjegyzés Építési idő November 3-5 November 6 November ZÁRVA November építés befejezése November standon belüli árurendezés, terhelési próba Üzemelési November idő November November órától: kölcsönzött bútorok, telefonok, dísznövények visszaszállítása

6 6 Bontási idő November Értékek, kis terjedelmű kiállítási tárgyak elszállítása. A kiállítók gépjárművei 18:00 órától hajthatnak be a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területére, a pavilonhoz 19:00 órától. A zárás estéjén a pavilonokba beállni nem lehet, ezért javasoljuk, hogy kézikocsiról gondoskodjanak A rendezvény koordinációs munkatárs részére a terület átadása eredeti állapotban. Nyitva tartás látogatók részére: November óráig Diáknap: November 11.péntek Párhuzamos rendezvény: AUTÓTECHNIKA szakkiállítás november B pavilion Rendezvény helyszíne: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, G pavilon 2.2 Közérdekű telefonszámok: Kiállítási igazgató: Szilvási Krisztina (tel: ), Kele András (tel: ) Szervezők Telefonszám Fax Faluközi Zsófia (Budatranspack, Promotion) Simon Valéria (Printexpo) Horvát Katalin (Budatranspack, Printexpo) Dugonics Eszter (Service Expo) Marketing manager Totth Fruzsina Rendezvény koordinációs munkatárs telefonszám Koordinációs munkatárs 06/30/ Tűzeset bejelentése Rendészeti Ügyelet Szervezeti egység Telefon Fax Helye Vásárinformáció K ép. aula Kiállítói regisztráció Főpénztár K. épület Számlázás K. épület Elsősegélynyújtó ügyelet épület Sajtó K. Épület I. Fogadó MASPED-EXPO Kft VI.sz kapu RENT IT. Service stand G-pav. - HUNGEXPO Zrt. irodáinak központi száma:

7 7 2.3 A rendezvényekre vásárolható belépőjegyek, parkolójegyek és katalógusok: Napi szakmai belépőjegy helyszínen Kiállítási katalógus Parkoló bérlet 2 500,- Ft 1 500,- Ft 2 500,- Ft 2.4 A Főpénztár nyitva tartása: ( K épület aula) Építés ideje alatt: November óráig, November 6. VASÁRNAP ZÁRVA November óráig, Nyitva tartás ideje alatt: November óráig Bontás ideje alatt: November óráig November óráig November óráig 2.5. Kiállítói meghívók A Meghívó megrendelőlap a kiállítások weboldalairól letölthető, mellyel meghívókat igényelhetnek. A regisztrációs lapként is szolgáló meghívóval lehetőséget biztosítunk Önöknek arra, hogy partnereiket meghívják a kiállításra. A meghívókat ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre és a kiállítások weboldalain is lehetőség van on-line regisztráció esetén ingyenes belépésre 2.6. Területnagyság után járó belépőjegyek: Kiállítóinknak 12 m²-ig 4 db, e felett 10 m²-enként további 2 db kiállítói belépőt biztosítunk. Reméljük fenti tájékoztatónk az Önök megelégedésére szolgált, ezzel is elősegítve kiállítási részvételük hatékonyságát. Amennyiben további információra lenne szükségük, kérjük forduljanak kiállításunk szervezőihez. Köszönjük együttműködésüket!

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC 1 I. sz. TÁJÉKOZTATÓ Üdvözöljük kiállítóink körében, reméljük rendezvényünk hozzájárul üzleti elképzeléseik megvalósításához. Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos információkat gyűjtöttük össze.

Részletesebben

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ 1. INFORMÁCIÓS ABC 1 I. sz. TÁJÉKOZTATÓ Üdvözöljük kiállítóink körében, reméljük rendezvényünk hozzájárul üzleti elképzeléseik megvalósításához. Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos információkat gyűjtöttük össze.

Részletesebben

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ. Kiállítók és kivitelezık részére

I. sz. TÁJÉKOZTATÓ. Kiállítók és kivitelezık részére 1 I. sz. TÁJÉKOZTATÓ Kiállítók és kivitelezık részére Üdvözöljük kiállítóink körében, reméljük, rendezvényünk hozzájárul üzleti elképzeléseik megvalósításához. Összeállításunkban a kiállítással kapcsolatos

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV az A Pavilon és az A szabadterület kiállítói számára OMÉK 2013

KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV az A Pavilon és az A szabadterület kiállítói számára OMÉK 2013 KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÉZIKÖNYV az A Pavilon és az A szabadterület kiállítói számára OMÉK 2013 A rendelések visszaküldési határideje a katalógus kivételével a FAXON vagy e-mailen, legkésőbb

Részletesebben

ÁLTALANOS ÜZEMELÉSI ÉS MUKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALANOS ÜZEMELÉSI ÉS MUKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALANOS ÜZEMELÉSI ÉS MUKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen Általános üzemelési és működési szabályzat előírásai,

Részletesebben

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO

ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO ÜZEMELÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGEXPO 2015 A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén a rendezvények működését és minden egyéb tevékenységet ezen Általános üzemelési és működési szabályzat előírásai,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP 17. LABORTECHNIKA

JELENTKEZÉSI LAP 17. LABORTECHNIKA JELENTKEZÉSI LAP SZERVEZŐ: 17. LABORTECHNIKA SZAKMAI PARTNER: H-1146 Budapest, Dózsa Gy. út 1. Laboratóriumi műszer, eszköz, berendezés, H-1119 Budapest, Hadak útja 41. bútor és vegyszer szakkiállítás

Részletesebben

Kiállító (saját standdal vesz részt) Kollektív kiállítás összefogója Fizető szervező (nem vesz részt a kiállításon, de költségviselő)

Kiállító (saját standdal vesz részt) Kollektív kiállítás összefogója Fizető szervező (nem vesz részt a kiállításon, de költségviselő) Tel: +06 1 263 6203; +06 1 263 6086 JELENTKEZÉSII ÍÍV 1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége: Kiállító (saját standdal vesz részt) Kollektív kiállítás összefogója Fizető szervező (nem vesz részt a kiállításon,

Részletesebben

JELENTKEZZEN ÖN IS KIÁLLÍTÓNAK! További információk: www.ebszkiallitas.hu vagy az ÉBSZ Titkárságon!

JELENTKEZZEN ÖN IS KIÁLLÍTÓNAK! További információk: www.ebszkiallitas.hu vagy az ÉBSZ Titkárságon! .09.0 1. DÉLEGYHÁZA Tisztelt Kiállító, Érdeklődőnk! Itt az idő, negyedik alkalommal rendezzük meg az építőgépesítési szakma egyedülálló rendezvényét az ÉBSZ Építőgép Kiállítást!. szeptember 0- között új

Részletesebben

(Érvényes 2014. április 01. napjától)

(Érvényes 2014. április 01. napjától) VÁRGONDNOKSÁG NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TERÜLETHAS ZNÁLATI HOZ ZÁJÁRULÁSHOZ ÉS MEGÁ LLAPODÁSHOZ (Érvényes 2014. április 01. napjától) Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Sásdi Általános Művelődési Központ

Sásdi Általános Művelődési Központ Sásdi Általános Művelődési Központ TEREMBÉRLETI SZABÁLYZAT (A Sásdi ÁMK területén a helyiségek használatára, valamint rendezvények szervezésére, lebonyolítására) Sásd 2013 Bérbe adható helyek, helységek:...

Részletesebben

A 16. BUDAPESTI LAKÁSVÁSÁR (2010. április 30.-május 2.) ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓJA

A 16. BUDAPESTI LAKÁSVÁSÁR (2010. április 30.-május 2.) ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓJA A 16. BUDAPESTI LAKÁSVÁSÁR (2010. április 30.-május 2.) ÁLTALÁNOS KIÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÓJA A KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA STANDÉPÍTÉS (STANDTERÜLET ÉS EGYSÉGSTAND ÁTVÉTELE) BEHAJTÁS ÉS PARKOLÁS A VÁSÁR TERÜLETÉN

Részletesebben

A kiállításra szerzôdô fél adatai: Cég neve: Adószáma: Bankszámlaszáma: Számlázási cím: Levelezési cím: Telefon: Fax: E-mail: Weboldal:

A kiállításra szerzôdô fél adatai: Cég neve: Adószáma: Bankszámlaszáma: Számlázási cím: Levelezési cím: Telefon: Fax: E-mail: Weboldal: KIÁLLÍTÓI JELENTKEZÉSI ÍV A kiállításra szerzôdô fél adatai: Cég neve: Adószáma: Bankszámlaszáma: Számlázási cím: Levelezési cím: Telefon: Weboldal: Cégvezetô neve, beosztása: Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

CONSTRUMA 32. Nemzetközi építőipari szakkiállítás 2013. április 10-14. HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont www.hungexpo.hu/construma construma@hungexpo.

CONSTRUMA 32. Nemzetközi építőipari szakkiállítás 2013. április 10-14. HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont www.hungexpo.hu/construma construma@hungexpo. 32. Nemzetközi építőipari szakkiállítás HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont JELENTKEZÉSI ÍV Kedvezményes jelentkezési határidő: 2012. november 15. 1. A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL minősége: Kiállító (Saját standdal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. OFFICES2GO BÉRLETI SZERZŐDÉSEIHEZ Hatályba lépés: 2013. december 9. Tartalomjegyzék 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYHEZ

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 Készült: 2006.09.01 szolgáltató cégszerű

Részletesebben

Vásári szabályzat vendéglátó, kézműves, kereskedő Partnerek részére

Vásári szabályzat vendéglátó, kézműves, kereskedő Partnerek részére Vásári szabályzat vendéglátó, kézműves, kereskedő Partnerek részére A 2015. február 5-8. között megrendezésre kerülő Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang vásári szolgáltató Partnerei részére A vásári szabályzat

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2013.03.05 szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen: 117

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (módosítva: 2014. július 23.) FIGYELEMFELHÍVÁS A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban, mint ÁSZF megismerése előtt szeretnénk Ügyfeleinket nyomatékosan tájékoztatni

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35. képviseli: Sisák Imre polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől

Részletesebben

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan mellékletét képezik a Felek között 201... napján létrejött Vállalkozási Szerződésnek D.V.M. Construction Kft. /.. Kft. Munkaszám:.. Szerződésszám: 1. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek részét és elválaszthatatlan

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek

Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Faragó Sándor Egyéni vállalkozó Weblan Hálózat szolgáltatás Általános szerződési feltételek Készült 2004. január 13 Utolsó módosítás: 2009.Október 15 Hatályba lépés: 2009. November 1 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.05.01.. szolgáltató cégszerű aláírása 2. oldal, összesen:

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft.

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. Általános szerződési feltételei Internet elérési szolgáltatáshoz készítés dátuma: 2013.03.01 utolsó módosítás: 2013.03.01 hatálybalépés kelte: 2013.08.01

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben