MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS"

Átírás

1 Migráció és fluktuáció a magyarországi munkaerőpiacon 1

2 MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS 2

3 Alapfogalmak Mobilitás mozgékonyságot jelent. Fajtái Térbeli / a népesség helyváltoztató mozgása. A vándorlás mindig az adminisztratív (közigazgatási) határ átlépésével jár. Társadalmi 3

4 Vándorlások Külső - Belső Önkéntes - Kényszerű Legális - Illegális Állandó - Ideiglenes Egyéni - Csoportos 4

5 MIGRÁCIÓ Globális gazdaság Öregedő Európa Egy helyben maradás hagyománya EU bővítés és migráció 5

6 Nemzetközi migráció 6

7 A nemzetközi migráció A Föld népesedésének két ellentétes folyamata: fejlett országok - fejlődő országok második (világnépesség négyötöde, demográfiai évi népességnövekmény 90 %-a) átmenet migrációs nyomás gazdag országok szegény országok Nemzetközi migrációban résztvevők száma: 100 millió fő világ népességének 2 %-a, erőteljes regionális koncentráció

8 A nemzetközi migráció növekedése A fejlődő országokban a munkahelyek gyarapodása nem tud lépést tartani a népesség növekedésével között 41,2%-kal nő várhatóan a fejlődő országok munkaereje (Afrikában ez az érték 75 %) A gazdasági fejlettségben különbségek egyre inkább nőnek reálbér és életszínvonalbeli különbségek egyre nagyobbak Közlekedés és telekommunikáció fejlődése a kontinensek még inkább elérhetőek Magas bérszínvonalú országok olcsó munkaerő importjával csökkentik a termelési költségeiket Több fejlődő ország támogatja a munkaerő exportot, mert olcsóbb, mint a gazdasági reform Erőszak, helyi háborús fészkek, etnikai ellentétek is elősegítik a migrációt

9 A migráció regionális koncentrációi és fő irányai Regisztrált migráció nagysága: 80 millió fő Fekete-Afrika: 35 millió fő Nyugat Európa, Észak-Amerika: millió fő Közel-Kelet, Kelet, Ázsia: 15 millió fő Ausztrália, Latin- Amerika: kisebb volumenű, de nem elhanyagolható Kontinensek közötti vándorlások mérlege: Európa, Észak-Amerika, Ausztrália: pozitív Ázsia, Latin-Amerika, Afrika: negatív Migrációs előrejelzések bizonytalansága Pl. menekültszám 1980: 8,5 millió fő, 1990: 17 millió fő

10 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre isz t án Afg an Kín a n Gab o Me x ik ó Aus ztrá lia ok t Ál la m esü l Eg y Eu r ópa i Un io -10 születések száma halálozások száma vándorlási egyenleg

11 születések száma rszá g halálozások száma rszá g orsz ág Olas zo Görö g Ausz tria Ném etors zág Egy e sült K ir á lysá g Fran ciao rszá g Svéd o zág pai U nio Írors Euró Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre vándorlási egyenleg

12 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre születések száma halálozások száma yar o r szá g M ag Albá nia Bulg ár ia Ukra jna nia Litvá Letto r szá g Észt orsz ág rsz á g yelo Leng Euró pai U nio vándorlási egyenleg

13 Az európai migráció

14 m illió fő Az Európai Unió tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok száma és aránya, ,2% ,8% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 6,4% 5,8% 6% 5% 20 4% % % 2% 5 1% 0 0% Összesen (millió fő) Külfödiek aránya a teljes népességhez (%) 14

15 Mobilitást és migrációt befolyásoló tényezők: Munkaerőpiaci helyzet Bérkülönbségek Tranzakciós költségek Közlekedési infrastruktúra Lakhatási lehetőségek Képzettségi színvonal Életkor 15

16 A mobilitás és migráció ösztönzésének indokai: Gazdaságélénkítés Beruházási kedv fokozása Versenyképesség javítása Munkaerő--kereslet és -kínálat Munkaerő összehangolása Demográfiai folyamatok kiegyenlítése Egyének szakmai tapasztalatszerzése 16

17 Nemzetközi migrációt serkentő tényezők az új tagállamokban Magasabb jövedelem Jobb munkakörülmények Jobb lakáskörülmények Nyelvtanulás, szakmai ismeretek szerzése Baráti és családi kapcsolatok ápolása Magasabb színvonalú szolgáltatások 17

18 Nemzetközi migrációt gátló tényezők az új tagállamokban Közvetlen baráti és családi kapcsolatok megszakadása Nyelvismeret hiánya Bizonytalan lakhatás Alacsony elérhető jövedelem Rosszabb munkakörülmények Otthoni állás elvesztése 18

19 Európai Uniós trendek a migrációban Az EUEU-25 területén: jórészt harmadik országbeli polgárok Kivétel: Luxemburg, Belgium, Írország, Ciprus-- itt főleg az EUCiprus EU ből érkezők vannak Az EUEU-10 területéről érkezők az EUEU-15 népességének kb 0.2%0.2%-ka Forrás: Employment in Europe,

20 KÜLFÖLDI NÉPESSÉG ARÁNYA AZ EGYES EU-TAGÁLLAMOKBAN 2004-BEN, % Luxemburg 38,6 Lettország 22,2 Észtország 20,0 Ausztria 9,4 Németország 8,9 Csehország 1,9 Lengyelország 1,8 Magyarország 1,3 Litvánia 1,0 Szlovákia 0,6 0,0 5,0 Forrás: Employment in Europe, ,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

21 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉLETKOR SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 60, , ,0 30, , ,0 0, EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU

22 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA KÉPZETTSÉGI SZINT SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 70, ,0 50, ,0 30, , ,0 0,0 ALAPFOK KÖZÉPFOK EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU-10 FELSŐFOK

23 A FOGLALKOZTATOTT MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGANKÉNT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 3 Mezőgazdaság 2 18 Feldolgozóipar Építőipar 5 12 Kereskedelem Idegenforgalom 12 5 Szállítás-távközlés 6 1 Pénzügy 4 13 Gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás EU-15 Forrás: Employment in Europe, EU

24 EU--10 EU 10--ből az EUEU be (2006. I. negyedévi adatok alapján) Írország: ből Egyesült Királyság: Finnország: Főként: lengyel, litván, észt, szlovák Általában fiatalabbak: év Közép--és felsőfokú végzettségűek Közép Határozott időre (1(1-1,5 év) Hajlandók a képzettségüknek nem megfelelő munkát is elvállalni Forrás: Employment in Europe,

25 A migráció iránya KeletKelet-nyugati irány (ipari forradalomtól napjainkig) Első tömeges vándorlás: kilépett Európából Munkalehetőség biztosítása (1. demográfiai robbanás) között 30 millió fő vándorolt ki Európából 1850 Később Európán belüli vándorlások től milliós nagyságrendű pozitív vándorlási mérleg Európa bevándorló kontinens.

26 Európai migrációs mérlegek között (millió fő) Régiók Össz. Kelet -4,0-1,9-1,1-2,3-2,3-11,6 Szu 0,0 0,1-0,4-0,4-1,3-2,0 Észak -0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 Dél -2,9-3,1 0,6 1,6 0,7-3,1 Nyugat 4,2 5,1 2,5 2,5 3,9 18,2 Európa -2,7 0,3 1,9 1,6 1,1 2,2

27 A Kelet Kelet--Nyugati migráció Európában Ipari forradalom: nyugat nyugat--európai iparvidékre történő munkásvándorlás, 100 ezres nagyságrendű (lengyel, ukrán, olasz munkások) XIX. sz. vége, XX. sz. eleje: Berlin, Párizs, Bécs, Varsó, Prága stb. 100 ezer európai zsidót fogadott be (Ukrajnából, Kelet Kelet--Galíciából, Baltikumból) Migráció mozgatórugói: Gazdasági Ny Ny--EUEU-i gyáripar Politikai társadalmi berendezkedés Agresszív nacionalizmus

28 Második hullám: a két világháború között és a második világháború idején Mozgatórugói: Politika (új nemzetállamok létrejötte) Kisebbségek iránti türelmetlenség (1,5 millió orosz, ukrán és fehérorosz ig; 1,3 millió német, 1,2 millió görög, 600 ezer török, 1, 1,1 1 millió lengyel, 400 ezer magyar) II. világháború: 20 millió fő (de itt nincs igazán keletkelet-nyugati irány hadifoglyok, elhurcoltak, stb.)

29 A kelet-európai migráció legfontosabb kibocsátó- és célországai, Kibocsátó ország Kivánd. Kivánd. % Célország Migránsok Migr. % NDK ezer 37,3 NSZK ezer 68,1 Ex-Jugoszl ezer 17,2 Izrael ezer 8,1 Lengyelo ezer 14,0 Töröko. 930 ezer 6,6 Szu-FÁK ezer 11,8 USA 700 ezer 4,9 Többi orsz ezer 19,7 Többi orsz ezer 12,3 Össz e. 100 Össz e. 100

30 Okok: Migráció től Etnikai 75% 75%--uk közös jellemzőjük, hogy a kivándorlók a kisebbséghez tartoznak Menekültek 10% Jelentősebb menekült hullámok: : magyar hagyja el az országot : cseh és szlovák emigrál : lengyel albán, akik közül et visszatoloncoltak : délszláv háború előli menekültek 1991 Munkavállalók 15% nél több vendégmunkás a volt Jugoszláviából Lengyelek és albánok is megjelentek a Ny Ny--Eu Eu--i munkaerőpiacon

31 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Legnagyobb migrációs potenciál: balkáni országok magas természetes szaporodás elmaradott gazdasági szerkezet kisebbségek elnyomása : menekült a nyugati országokban 4,3 millió hontalan különböző táborokban albán menekült (többségük illegalitásban) Románia : német kisebbségből maradt zsidó (szinte mind) : magyar (2 millióból) : roma kért menekült státuszt NyNy-EU EU--ban (sok visszaküldve)

32 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Bulgária kedvezőtlen gazdasági mutatók kisebbségi politika : ember ment főként Törökországba (török kisebbség, szláv moszlimok) Lengyelország munkaerőmunkaerő-vándorlás tól folyamatosan, leginkább illegális munkavállalás a németnémet-lengyel határ mentén Ex Ex--Szovjetunió etnikai, vallási kisebbség : , fele zsidó, harmada német, 7% örmény, 2% görög 1995: 25 millió orosz élt Oroszország határain kívül belső migráció ban a migrációs ráta: 1,03 (bevándorlás nagyobb!)

33 Nettó migráció országonként (ezer főre) Szlovénia 3,6 Szlovákia 0,5 Svédország 6,4 Spanyolország 14,4 Románia 0 Portugália 2,9 2,7 Olaszország 0,5 Németország 2,6 Nagy-Britannia 6,3 Málta 1,9 Magyarország 6,1 Luxemburg -1 Litvánia -1,1 Nettó migráció -1,2 Lettország 18,7 Lengyelország Írország -2,2 3,7 Hollandia 2,5 Görögország 2 Franciaország -1,4 Finnország 1,7 Észtország 3,7 Dánia 8,1 Csehország -1,5 Ciprus 3,9 Bulgária 3,4 2,9 Belgium Ausztria EU 27 33

34 Migráció és Magyarország 34

35 A probléma elhelyezése A következő megoldásra váró társadalmi problémák közül, melyiket mennyire tartja súlyosnak? (0-10 átlag) Munkanélküliség (1005) 9,06 Korrupció (994) 8,77 Bűnözés (1004) 8,30 A természet és környezet védelme (999) 7,88 A romák helyzete (984) 7,40 A bevándorlók beilleszkedése (913) 0,00 5,83 2,00 4,00 6,00 Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 8,00 10,00

36 A bevándorlók száma Ön szerint hány külföldi él ma Magyarországon? Az Ön véleménye szerint a Magyarországra bevándorlók számát: Kevesebb mint 40 ezer 7% 20% 2.6% Lényegesen növelni kellene 6.3% ezer 8% Egy kicsit növelni kellene ezer 13% ezer 33.1% 28.5% ezer Egy kicsit csökkenteni kellene 500 ezernél több Lényegesen csökkenteni kellene 29% 22% Kb. ugyanezen a szinten kellene tartani 28.9% Nem tudja Nem tudja KSH ( ): külföldi állampolgár élt Magyarországon Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

37 A bevándorlók megítélése Az emberek különbözőképpen vélekednek a Magyarországon élő bevándorlókról. ( Bevándorlón azokat az embereket értjük, akik azért jöttek, hogy letelepedjenek Magyarországon.) Kérem, mondja meg mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel? A külföldieknek kötelességük megtanulni a nyelvünket, és 3,1 12,8 alkalmazkodni a mi szokásainkhoz, törvényeinkhez (1008) 1,4 A bevándorlók elveszik a munkát azok elől, akik Magyarországon 2,66,1 születtek (1007) A magyar nemzetiségű bevándorlók számára könnyebbé kellene tenni 3,27,5 a magyar állampolgárság megszerzését (1008) 40,8 20,4 37,1 33,8 17,5 39,5 32,2 A bevándorlók miatt növekszik a bűnözés (1008) 5,2 9,1 A bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új eszmék és 5,1 kultúrák iránt (1006) A bevándorlók hasznára válnak a magyar gazdaságnak (1008) 6,1 Nem tudja Egyáltalán nem ért egyet 41,9 28,3 17,9 41,8 35,1 21,7 15,6 34,9 45,9 7,1 22,6 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Inkább nem ért egyet Inkább egyetért Teljesen egyetért Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

38 Az egyes bevándorlói csoportok megítélése Mennyire értene egyet azzal, ha a hatóságok letelepedési engedélyt adnának egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező Határon túli magyar (992) 10,3 17,8 71,9 Arab (984) 56,8 23,8 19,4 Izraeli (984) 56,4 24,4 19,2 Afrikai (988) 59,0 Ukrán (987) 56,5 Kínai (989) 62,2 Szerb (986) 20% nem ért egyet (0-3) 26,5 17,0 15,9 24,7 72,3 0% 17,6 21,9 59,6 Határon túli cigány (990) 23,5 40% 15,8 11,9 60% is-is (4-6) Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 80% 15,8 100% egyetért (7-10)

39 Külföldiek gazdasági státusza (OEP, 2009) Magyarok Külföldiek (EGT+3.o.) Csak EGTbeliek Csak 3. országbeliek Együtt 32,6 6,2 38,8 62,3 12,4 74,7 66,5 10,3 76,8 53,1 18,3 71,4 Vállalkozók aránya az aktívak között 15,9 16,6 13,4 25,6 3,8 6,6 1,9 4,3 2,1 3,6 1,3 5,0 4,6 27,0 19,2 100, ,0 1,8 6,6 10,7 100, ,0 1,2 6,7 9,6 100, ,0 2,9 6,4 12,9 100, ,0 Státusz Foglalkoztatottak Vállalkozók Munkanélküli ellátások Egyéb ellátottak Tanulók, hallgatók Nyugdíjasok Kiskorúak Összesen N= Kováts András

40 Külföldiek gazdasági státusza (survey, %) Teljes állás, rendszeres munka Részidős, Nyugdíjas, vagy rokkant ill. Nappali alkalmi Munkanélk tartósan tagozatos Egyéb munka üli beteg diák inaktív határontúli magyar (205) 69,8 5,9 2,0 5,4 9,3 7,8 ukrán (202) 68,8 9,9 1,0 7,9 9,9 2,5 kínai (188) 66,5 16,5 1,1 0,5 8,5 6,9 vietnámi (198) 76,8 4,5 0,5 0,0 16,2 2,0 török (214) 53,3 1,4 0,0 1,4 38,3 5,6 arab (186) 40,9 9,7 3,2 2,7 29,0 14,5 összesen (1193) 62,8 7,8 1,3 3,0 18,7 6,5 Kováts András

41 90,0 80,0 70,0 60,0 Teljes állás, rendszeres munka 50,0 Részidős, vagy alkalmi munka Munkanélküli 40,0 Nyugdíjas, rokkant ill. tartósan beteg Nappali tagozatos diák 30,0 Egyéb inaktív 20,0 10,0 0,0 határontúli ukrán (202) kínai (188) magyar (205) vietnámi (198) török (214) arab (186) összesen (1193) Kováts András

42 Foglalkozási csoportok az engedéllyel foglalkoztatottak körében (ÁFSZ, 2009, %) FEOR 1 jegy 1. Gazdasági vezető 2. Felsőfokú végzettségű foglalkozás 3. Egyéb felső/középfokú foglalkozás 4. Irodai és ügyviteli foglalkozás 5. Szolgáltatási foglalkozás 6. Mező - erdőgazdálkodási foglalkozás 7. Ipari - és építőipari foglalkozás 8. Gépkezelők, összeszerelők, járművez. 9. Szakképzetlen (egys zerű) foglalkozás Együtt Európa 3. ország Ázsia Afrika Észak Amerika Dél Amerika Ausztrália /Óceánia Kováts András

43 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kováts András Lakosság Engedéllyel foglalkoztatottak Európai országok állampolgárai

44 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kováts András Lakosság 3. országbeliek

45 Belső vándorlás Magyarországon 19. század végén illetve a 20. század elején Magyarország 20,9 millió lakosa közül 6,5 millió élete során egy alkalommal bizonyosan vándorolt. A vándorlás irány északról délre. Hegyvidékről az Alföldre. Illetve vidékről a városba elsősorban Budapestre. 45

46 Belső vándorlás Magyarországon A két világháború között csökken a városiasodás, de re az ország lakosságának 1/5 Budapesten él A két legnépszerűbb város ebben a korban Miskolc és Pécs Vándorlás a peremvidékről a várások felé (új határok miatt) 46

47 MIGRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MUNKAERŐPIACI HELYZET BÉRKÜLÖNBSÉGEK TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÉPZETTSÉGI SZÍNVONAL ÉLETKOR 47

48 REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 60,0 56,2 55,3 54,6 55,0 50,0 47,7 47,1 45,8 44,3 45,0 40,0 35,0 30,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

49 REGIONÁLIS MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 12,0 11,0 10,9 10,0 9,0 7,8 8,0 6,1 5,7 6,0 5,1 4,0 2,0 0,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

50 Költözési motívumok Magyarországon: Egyéni szempontok, családi kapcsolatok Általános életkörülmények, lakhatási feltételek Munkapiaci jellemzők, elhelyezkedési esélyek Területi fejlettség, szolgáltatások színvonala Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

51 Az országon belüli mobilitás akadályai Megfelelő mennyiségű és elérhető áron hozzáférhető bérlakás hiánya Ingatlanárak régiónkénti jelentős eltérései Rugalmatlan és területileg egyenlőtlenül rendelkezésre álló gyermekgondozási szolgáltatások Rossz közlekedési infrastruktúra Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

52 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, % 20,0 17,6 18,0 16,0 14,0 12,0 10,2 9,7 10,0 8,8 8,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8 ált.-nál alacsonyabb 8 általános Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 Szakképzés Középiskola Diploma

53 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON MUNKAPIACI STÁTUS SZERINT, % 11,0 10,5 10,5 10,0 9,5 9,5 9,1 9,0 8,8 8,5 8,0 7,5 FOGLALKOZTATOTT MUNKANÉLKÜLI FÉRFIAK Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 NŐK

54 KÖLTÖZÉSI MOTÍVUMOK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (IGEN VÁLASZOK ARÁNYA,%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vissza a családhoz Jobb lakás Rossz munkalehetőségek 70-es évek Jó közlekedés 80-as évek Színvonalas oktatás Jobb orvosi ellátás 90-es évek 54

55 Belső vándorlások Magyarországon Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet 2006-ban 55

56 Átlag kereset régiónként 2007 január-szeptember Átlagos havi bruttó kereset (Ft) Átlagos havi nettó kereset Átlagos havi munkajövedele m Régiók

57 Munkanélküliségi ráta 18,0 KözépMagyarország 16,0 Közép-Dunántúl 14,0 12,0 Nyugat-Dunántúl 10,0 Dél-Dunántúl 8,0 ÉszakMagyarország 6,0 4,0 Észak-Alföld 2,0 Dél-Alföld 0,

58 FLUKTUÁCIÓ MUNKAERŐMOZGÁS DOLGOZÓI ELÉGEDETLENSÉG ELSŐDLEGES OK: VÁLLALATI BELSŐ JELLEMZŐK A SZERVEZET SZEMPONTJÁBÓL ÁLTALÁBAN KÁROS 58

59 A fluktuáció okai Gépek, berendezések Terhelő hatások Munkaidő A kiválasztás módja Munkaszervezés Munkakörnyezet Munkahelyi légkör Az elvárások Az elvárások és a lehetőségek illeszkedése és a lehetőségek illeszkedése A dolgozó ember jellemzői Igénybevétel Kompenzáció A betanítás rendszere Egyéni teljesítmény Elégedettség Magatartás (kilépés?) Külső tényezők A fluktuációt befolyásoló tényezők 59

60 FLUKTUÁCIÓ KÖLTSÉGEI VESZTESÉGEK ELMARADT HASZNOK FLUKTUÁCIÓ MUTATÓSZÁMAI MUNKAERŐ FORGALOM KI- ÉS BELÉPÉSI FORGALOM 60

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20.

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA. Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, június 20. A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA UKRAJNA Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. június 20. Adatforrásaink UN WORLD TOURISM ORGANIZATION IMF, CIA World FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL COMMISSON

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január február. 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január február 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint 2014 februárjában a kereskedelmi

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században Horváth Csaba Az előadás szerkezete Migrációs trendek és útvonalak, célországok eltérő stratégiái Kibocsátó területek, átrendeződés a globális népesedési

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE Képzés és munkaerpiac Galasi Péter BCE Oktatás és munkaer-piaci kimenetek Alapmutatók: Részvételi (aktivitási) ráta Foglalkoztatási ráta Mukanélküliségi ráta Inaktivitási ráta Részvételi ráta EU25 Holla

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2015-BEN A VÉGLEGES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/ forduló A gazdaságról számokban FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2013/2014 2. forduló A gazdaságról számokban 1. Az infláció az árak általános, minden termékre kiterjedő és folyamatos változását jelenti. A középtávú célkitűzés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA január augusztus. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január augusztus 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Migrációs trendek az OECD országokban (forrás: Magyarországi munkaerőpiac

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014-BEN 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatóinak alakulása 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal végleges

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. április 19. Élıállat és Hús Élıállat és Hús 2010. 14. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói

MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT. 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2016-BAN AZ ELŐZETES ADATOK SZERINT 1. A kereskedelmi szálláshelyek főbb mutatói 1.1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR - SZEPTEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6

Részletesebben

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI EU források hasznosulása Kelet-Közép-Európában 2007-2008 Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapvető információk A KKE teljes népessége (2008): 102,14 millió Éves GDP (2008):934,86

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FÔBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A rendszerváltozás körüli évek nagy mértékû bevándorlása késôbb alacsonyabb szinten stabilizálódott, majd újra növekedett, de nem érte el a kezdeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA

15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 15. REGIONÁLIS POLITIKA ÉS A STRUKTURÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZEHANGOLÁSA 1. 31994 R 1164: A Tanács 1994. május 16-i 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 130. szám, 1994.5.25., 1. o.), az

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben