MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS"

Átírás

1 Migráció és fluktuáció a magyarországi munkaerőpiacon 1

2 MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS 2

3 Alapfogalmak Mobilitás mozgékonyságot jelent. Fajtái Térbeli / a népesség helyváltoztató mozgása. A vándorlás mindig az adminisztratív (közigazgatási) határ átlépésével jár. Társadalmi 3

4 Vándorlások Külső - Belső Önkéntes - Kényszerű Legális - Illegális Állandó - Ideiglenes Egyéni - Csoportos 4

5 MIGRÁCIÓ Globális gazdaság Öregedő Európa Egy helyben maradás hagyománya EU bővítés és migráció 5

6 Nemzetközi migráció 6

7 A nemzetközi migráció A Föld népesedésének két ellentétes folyamata: fejlett országok - fejlődő országok második (világnépesség négyötöde, demográfiai évi népességnövekmény 90 %-a) átmenet migrációs nyomás gazdag országok szegény országok Nemzetközi migrációban résztvevők száma: 100 millió fő világ népességének 2 %-a, erőteljes regionális koncentráció

8 A nemzetközi migráció növekedése A fejlődő országokban a munkahelyek gyarapodása nem tud lépést tartani a népesség növekedésével között 41,2%-kal nő várhatóan a fejlődő országok munkaereje (Afrikában ez az érték 75 %) A gazdasági fejlettségben különbségek egyre inkább nőnek reálbér és életszínvonalbeli különbségek egyre nagyobbak Közlekedés és telekommunikáció fejlődése a kontinensek még inkább elérhetőek Magas bérszínvonalú országok olcsó munkaerő importjával csökkentik a termelési költségeiket Több fejlődő ország támogatja a munkaerő exportot, mert olcsóbb, mint a gazdasági reform Erőszak, helyi háborús fészkek, etnikai ellentétek is elősegítik a migrációt

9 A migráció regionális koncentrációi és fő irányai Regisztrált migráció nagysága: 80 millió fő Fekete-Afrika: 35 millió fő Nyugat Európa, Észak-Amerika: millió fő Közel-Kelet, Kelet, Ázsia: 15 millió fő Ausztrália, Latin- Amerika: kisebb volumenű, de nem elhanyagolható Kontinensek közötti vándorlások mérlege: Európa, Észak-Amerika, Ausztrália: pozitív Ázsia, Latin-Amerika, Afrika: negatív Migrációs előrejelzések bizonytalansága Pl. menekültszám 1980: 8,5 millió fő, 1990: 17 millió fő

10 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre isz t án Afg an Kín a n Gab o Me x ik ó Aus ztrá lia ok t Ál la m esü l Eg y Eu r ópa i Un io -10 születések száma halálozások száma vándorlási egyenleg

11 születések száma rszá g halálozások száma rszá g orsz ág Olas zo Görö g Ausz tria Ném etors zág Egy e sült K ir á lysá g Fran ciao rszá g Svéd o zág pai U nio Írors Euró Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre vándorlási egyenleg

12 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre születések száma halálozások száma yar o r szá g M ag Albá nia Bulg ár ia Ukra jna nia Litvá Letto r szá g Észt orsz ág rsz á g yelo Leng Euró pai U nio vándorlási egyenleg

13 Az európai migráció

14 m illió fő Az Európai Unió tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok száma és aránya, ,2% ,8% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 6,4% 5,8% 6% 5% 20 4% % % 2% 5 1% 0 0% Összesen (millió fő) Külfödiek aránya a teljes népességhez (%) 14

15 Mobilitást és migrációt befolyásoló tényezők: Munkaerőpiaci helyzet Bérkülönbségek Tranzakciós költségek Közlekedési infrastruktúra Lakhatási lehetőségek Képzettségi színvonal Életkor 15

16 A mobilitás és migráció ösztönzésének indokai: Gazdaságélénkítés Beruházási kedv fokozása Versenyképesség javítása Munkaerő--kereslet és -kínálat Munkaerő összehangolása Demográfiai folyamatok kiegyenlítése Egyének szakmai tapasztalatszerzése 16

17 Nemzetközi migrációt serkentő tényezők az új tagállamokban Magasabb jövedelem Jobb munkakörülmények Jobb lakáskörülmények Nyelvtanulás, szakmai ismeretek szerzése Baráti és családi kapcsolatok ápolása Magasabb színvonalú szolgáltatások 17

18 Nemzetközi migrációt gátló tényezők az új tagállamokban Közvetlen baráti és családi kapcsolatok megszakadása Nyelvismeret hiánya Bizonytalan lakhatás Alacsony elérhető jövedelem Rosszabb munkakörülmények Otthoni állás elvesztése 18

19 Európai Uniós trendek a migrációban Az EUEU-25 területén: jórészt harmadik országbeli polgárok Kivétel: Luxemburg, Belgium, Írország, Ciprus-- itt főleg az EUCiprus EU ből érkezők vannak Az EUEU-10 területéről érkezők az EUEU-15 népességének kb 0.2%0.2%-ka Forrás: Employment in Europe,

20 KÜLFÖLDI NÉPESSÉG ARÁNYA AZ EGYES EU-TAGÁLLAMOKBAN 2004-BEN, % Luxemburg 38,6 Lettország 22,2 Észtország 20,0 Ausztria 9,4 Németország 8,9 Csehország 1,9 Lengyelország 1,8 Magyarország 1,3 Litvánia 1,0 Szlovákia 0,6 0,0 5,0 Forrás: Employment in Europe, ,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

21 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉLETKOR SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 60, , ,0 30, , ,0 0, EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU

22 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA KÉPZETTSÉGI SZINT SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 70, ,0 50, ,0 30, , ,0 0,0 ALAPFOK KÖZÉPFOK EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU-10 FELSŐFOK

23 A FOGLALKOZTATOTT MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGANKÉNT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 3 Mezőgazdaság 2 18 Feldolgozóipar Építőipar 5 12 Kereskedelem Idegenforgalom 12 5 Szállítás-távközlés 6 1 Pénzügy 4 13 Gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás EU-15 Forrás: Employment in Europe, EU

24 EU--10 EU 10--ből az EUEU be (2006. I. negyedévi adatok alapján) Írország: ből Egyesült Királyság: Finnország: Főként: lengyel, litván, észt, szlovák Általában fiatalabbak: év Közép--és felsőfokú végzettségűek Közép Határozott időre (1(1-1,5 év) Hajlandók a képzettségüknek nem megfelelő munkát is elvállalni Forrás: Employment in Europe,

25 A migráció iránya KeletKelet-nyugati irány (ipari forradalomtól napjainkig) Első tömeges vándorlás: kilépett Európából Munkalehetőség biztosítása (1. demográfiai robbanás) között 30 millió fő vándorolt ki Európából 1850 Később Európán belüli vándorlások től milliós nagyságrendű pozitív vándorlási mérleg Európa bevándorló kontinens.

26 Európai migrációs mérlegek között (millió fő) Régiók Össz. Kelet -4,0-1,9-1,1-2,3-2,3-11,6 Szu 0,0 0,1-0,4-0,4-1,3-2,0 Észak -0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 Dél -2,9-3,1 0,6 1,6 0,7-3,1 Nyugat 4,2 5,1 2,5 2,5 3,9 18,2 Európa -2,7 0,3 1,9 1,6 1,1 2,2

27 A Kelet Kelet--Nyugati migráció Európában Ipari forradalom: nyugat nyugat--európai iparvidékre történő munkásvándorlás, 100 ezres nagyságrendű (lengyel, ukrán, olasz munkások) XIX. sz. vége, XX. sz. eleje: Berlin, Párizs, Bécs, Varsó, Prága stb. 100 ezer európai zsidót fogadott be (Ukrajnából, Kelet Kelet--Galíciából, Baltikumból) Migráció mozgatórugói: Gazdasági Ny Ny--EUEU-i gyáripar Politikai társadalmi berendezkedés Agresszív nacionalizmus

28 Második hullám: a két világháború között és a második világháború idején Mozgatórugói: Politika (új nemzetállamok létrejötte) Kisebbségek iránti türelmetlenség (1,5 millió orosz, ukrán és fehérorosz ig; 1,3 millió német, 1,2 millió görög, 600 ezer török, 1, 1,1 1 millió lengyel, 400 ezer magyar) II. világháború: 20 millió fő (de itt nincs igazán keletkelet-nyugati irány hadifoglyok, elhurcoltak, stb.)

29 A kelet-európai migráció legfontosabb kibocsátó- és célországai, Kibocsátó ország Kivánd. Kivánd. % Célország Migránsok Migr. % NDK ezer 37,3 NSZK ezer 68,1 Ex-Jugoszl ezer 17,2 Izrael ezer 8,1 Lengyelo ezer 14,0 Töröko. 930 ezer 6,6 Szu-FÁK ezer 11,8 USA 700 ezer 4,9 Többi orsz ezer 19,7 Többi orsz ezer 12,3 Össz e. 100 Össz e. 100

30 Okok: Migráció től Etnikai 75% 75%--uk közös jellemzőjük, hogy a kivándorlók a kisebbséghez tartoznak Menekültek 10% Jelentősebb menekült hullámok: : magyar hagyja el az országot : cseh és szlovák emigrál : lengyel albán, akik közül et visszatoloncoltak : délszláv háború előli menekültek 1991 Munkavállalók 15% nél több vendégmunkás a volt Jugoszláviából Lengyelek és albánok is megjelentek a Ny Ny--Eu Eu--i munkaerőpiacon

31 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Legnagyobb migrációs potenciál: balkáni országok magas természetes szaporodás elmaradott gazdasági szerkezet kisebbségek elnyomása : menekült a nyugati országokban 4,3 millió hontalan különböző táborokban albán menekült (többségük illegalitásban) Románia : német kisebbségből maradt zsidó (szinte mind) : magyar (2 millióból) : roma kért menekült státuszt NyNy-EU EU--ban (sok visszaküldve)

32 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Bulgária kedvezőtlen gazdasági mutatók kisebbségi politika : ember ment főként Törökországba (török kisebbség, szláv moszlimok) Lengyelország munkaerőmunkaerő-vándorlás tól folyamatosan, leginkább illegális munkavállalás a németnémet-lengyel határ mentén Ex Ex--Szovjetunió etnikai, vallási kisebbség : , fele zsidó, harmada német, 7% örmény, 2% görög 1995: 25 millió orosz élt Oroszország határain kívül belső migráció ban a migrációs ráta: 1,03 (bevándorlás nagyobb!)

33 Nettó migráció országonként (ezer főre) Szlovénia 3,6 Szlovákia 0,5 Svédország 6,4 Spanyolország 14,4 Románia 0 Portugália 2,9 2,7 Olaszország 0,5 Németország 2,6 Nagy-Britannia 6,3 Málta 1,9 Magyarország 6,1 Luxemburg -1 Litvánia -1,1 Nettó migráció -1,2 Lettország 18,7 Lengyelország Írország -2,2 3,7 Hollandia 2,5 Görögország 2 Franciaország -1,4 Finnország 1,7 Észtország 3,7 Dánia 8,1 Csehország -1,5 Ciprus 3,9 Bulgária 3,4 2,9 Belgium Ausztria EU 27 33

34 Migráció és Magyarország 34

35 A probléma elhelyezése A következő megoldásra váró társadalmi problémák közül, melyiket mennyire tartja súlyosnak? (0-10 átlag) Munkanélküliség (1005) 9,06 Korrupció (994) 8,77 Bűnözés (1004) 8,30 A természet és környezet védelme (999) 7,88 A romák helyzete (984) 7,40 A bevándorlók beilleszkedése (913) 0,00 5,83 2,00 4,00 6,00 Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 8,00 10,00

36 A bevándorlók száma Ön szerint hány külföldi él ma Magyarországon? Az Ön véleménye szerint a Magyarországra bevándorlók számát: Kevesebb mint 40 ezer 7% 20% 2.6% Lényegesen növelni kellene 6.3% ezer 8% Egy kicsit növelni kellene ezer 13% ezer 33.1% 28.5% ezer Egy kicsit csökkenteni kellene 500 ezernél több Lényegesen csökkenteni kellene 29% 22% Kb. ugyanezen a szinten kellene tartani 28.9% Nem tudja Nem tudja KSH ( ): külföldi állampolgár élt Magyarországon Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

37 A bevándorlók megítélése Az emberek különbözőképpen vélekednek a Magyarországon élő bevándorlókról. ( Bevándorlón azokat az embereket értjük, akik azért jöttek, hogy letelepedjenek Magyarországon.) Kérem, mondja meg mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel? A külföldieknek kötelességük megtanulni a nyelvünket, és 3,1 12,8 alkalmazkodni a mi szokásainkhoz, törvényeinkhez (1008) 1,4 A bevándorlók elveszik a munkát azok elől, akik Magyarországon 2,66,1 születtek (1007) A magyar nemzetiségű bevándorlók számára könnyebbé kellene tenni 3,27,5 a magyar állampolgárság megszerzését (1008) 40,8 20,4 37,1 33,8 17,5 39,5 32,2 A bevándorlók miatt növekszik a bűnözés (1008) 5,2 9,1 A bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új eszmék és 5,1 kultúrák iránt (1006) A bevándorlók hasznára válnak a magyar gazdaságnak (1008) 6,1 Nem tudja Egyáltalán nem ért egyet 41,9 28,3 17,9 41,8 35,1 21,7 15,6 34,9 45,9 7,1 22,6 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Inkább nem ért egyet Inkább egyetért Teljesen egyetért Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

38 Az egyes bevándorlói csoportok megítélése Mennyire értene egyet azzal, ha a hatóságok letelepedési engedélyt adnának egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező Határon túli magyar (992) 10,3 17,8 71,9 Arab (984) 56,8 23,8 19,4 Izraeli (984) 56,4 24,4 19,2 Afrikai (988) 59,0 Ukrán (987) 56,5 Kínai (989) 62,2 Szerb (986) 20% nem ért egyet (0-3) 26,5 17,0 15,9 24,7 72,3 0% 17,6 21,9 59,6 Határon túli cigány (990) 23,5 40% 15,8 11,9 60% is-is (4-6) Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 80% 15,8 100% egyetért (7-10)

39 Külföldiek gazdasági státusza (OEP, 2009) Magyarok Külföldiek (EGT+3.o.) Csak EGTbeliek Csak 3. országbeliek Együtt 32,6 6,2 38,8 62,3 12,4 74,7 66,5 10,3 76,8 53,1 18,3 71,4 Vállalkozók aránya az aktívak között 15,9 16,6 13,4 25,6 3,8 6,6 1,9 4,3 2,1 3,6 1,3 5,0 4,6 27,0 19,2 100, ,0 1,8 6,6 10,7 100, ,0 1,2 6,7 9,6 100, ,0 2,9 6,4 12,9 100, ,0 Státusz Foglalkoztatottak Vállalkozók Munkanélküli ellátások Egyéb ellátottak Tanulók, hallgatók Nyugdíjasok Kiskorúak Összesen N= Kováts András

40 Külföldiek gazdasági státusza (survey, %) Teljes állás, rendszeres munka Részidős, Nyugdíjas, vagy rokkant ill. Nappali alkalmi Munkanélk tartósan tagozatos Egyéb munka üli beteg diák inaktív határontúli magyar (205) 69,8 5,9 2,0 5,4 9,3 7,8 ukrán (202) 68,8 9,9 1,0 7,9 9,9 2,5 kínai (188) 66,5 16,5 1,1 0,5 8,5 6,9 vietnámi (198) 76,8 4,5 0,5 0,0 16,2 2,0 török (214) 53,3 1,4 0,0 1,4 38,3 5,6 arab (186) 40,9 9,7 3,2 2,7 29,0 14,5 összesen (1193) 62,8 7,8 1,3 3,0 18,7 6,5 Kováts András

41 90,0 80,0 70,0 60,0 Teljes állás, rendszeres munka 50,0 Részidős, vagy alkalmi munka Munkanélküli 40,0 Nyugdíjas, rokkant ill. tartósan beteg Nappali tagozatos diák 30,0 Egyéb inaktív 20,0 10,0 0,0 határontúli ukrán (202) kínai (188) magyar (205) vietnámi (198) török (214) arab (186) összesen (1193) Kováts András

42 Foglalkozási csoportok az engedéllyel foglalkoztatottak körében (ÁFSZ, 2009, %) FEOR 1 jegy 1. Gazdasági vezető 2. Felsőfokú végzettségű foglalkozás 3. Egyéb felső/középfokú foglalkozás 4. Irodai és ügyviteli foglalkozás 5. Szolgáltatási foglalkozás 6. Mező - erdőgazdálkodási foglalkozás 7. Ipari - és építőipari foglalkozás 8. Gépkezelők, összeszerelők, járművez. 9. Szakképzetlen (egys zerű) foglalkozás Együtt Európa 3. ország Ázsia Afrika Észak Amerika Dél Amerika Ausztrália /Óceánia Kováts András

43 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kováts András Lakosság Engedéllyel foglalkoztatottak Európai országok állampolgárai

44 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kováts András Lakosság 3. országbeliek

45 Belső vándorlás Magyarországon 19. század végén illetve a 20. század elején Magyarország 20,9 millió lakosa közül 6,5 millió élete során egy alkalommal bizonyosan vándorolt. A vándorlás irány északról délre. Hegyvidékről az Alföldre. Illetve vidékről a városba elsősorban Budapestre. 45

46 Belső vándorlás Magyarországon A két világháború között csökken a városiasodás, de re az ország lakosságának 1/5 Budapesten él A két legnépszerűbb város ebben a korban Miskolc és Pécs Vándorlás a peremvidékről a várások felé (új határok miatt) 46

47 MIGRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MUNKAERŐPIACI HELYZET BÉRKÜLÖNBSÉGEK TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÉPZETTSÉGI SZÍNVONAL ÉLETKOR 47

48 REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 60,0 56,2 55,3 54,6 55,0 50,0 47,7 47,1 45,8 44,3 45,0 40,0 35,0 30,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

49 REGIONÁLIS MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 12,0 11,0 10,9 10,0 9,0 7,8 8,0 6,1 5,7 6,0 5,1 4,0 2,0 0,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

50 Költözési motívumok Magyarországon: Egyéni szempontok, családi kapcsolatok Általános életkörülmények, lakhatási feltételek Munkapiaci jellemzők, elhelyezkedési esélyek Területi fejlettség, szolgáltatások színvonala Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

51 Az országon belüli mobilitás akadályai Megfelelő mennyiségű és elérhető áron hozzáférhető bérlakás hiánya Ingatlanárak régiónkénti jelentős eltérései Rugalmatlan és területileg egyenlőtlenül rendelkezésre álló gyermekgondozási szolgáltatások Rossz közlekedési infrastruktúra Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

52 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, % 20,0 17,6 18,0 16,0 14,0 12,0 10,2 9,7 10,0 8,8 8,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8 ált.-nál alacsonyabb 8 általános Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 Szakképzés Középiskola Diploma

53 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON MUNKAPIACI STÁTUS SZERINT, % 11,0 10,5 10,5 10,0 9,5 9,5 9,1 9,0 8,8 8,5 8,0 7,5 FOGLALKOZTATOTT MUNKANÉLKÜLI FÉRFIAK Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 NŐK

54 KÖLTÖZÉSI MOTÍVUMOK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (IGEN VÁLASZOK ARÁNYA,%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vissza a családhoz Jobb lakás Rossz munkalehetőségek 70-es évek Jó közlekedés 80-as évek Színvonalas oktatás Jobb orvosi ellátás 90-es évek 54

55 Belső vándorlások Magyarországon Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet 2006-ban 55

56 Átlag kereset régiónként 2007 január-szeptember Átlagos havi bruttó kereset (Ft) Átlagos havi nettó kereset Átlagos havi munkajövedele m Régiók

57 Munkanélküliségi ráta 18,0 KözépMagyarország 16,0 Közép-Dunántúl 14,0 12,0 Nyugat-Dunántúl 10,0 Dél-Dunántúl 8,0 ÉszakMagyarország 6,0 4,0 Észak-Alföld 2,0 Dél-Alföld 0,

58 FLUKTUÁCIÓ MUNKAERŐMOZGÁS DOLGOZÓI ELÉGEDETLENSÉG ELSŐDLEGES OK: VÁLLALATI BELSŐ JELLEMZŐK A SZERVEZET SZEMPONTJÁBÓL ÁLTALÁBAN KÁROS 58

59 A fluktuáció okai Gépek, berendezések Terhelő hatások Munkaidő A kiválasztás módja Munkaszervezés Munkakörnyezet Munkahelyi légkör Az elvárások Az elvárások és a lehetőségek illeszkedése és a lehetőségek illeszkedése A dolgozó ember jellemzői Igénybevétel Kompenzáció A betanítás rendszere Egyéni teljesítmény Elégedettség Magatartás (kilépés?) Külső tényezők A fluktuációt befolyásoló tényezők 59

60 FLUKTUÁCIÓ KÖLTSÉGEI VESZTESÉGEK ELMARADT HASZNOK FLUKTUÁCIÓ MUTATÓSZÁMAI MUNKAERŐ FORGALOM KI- ÉS BELÉPÉSI FORGALOM 60

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204

Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Migráns munkavállalók információs hálózatának fejlesztése nemzetközi szakszervezeti együttműködés keretében VS/2013/0204 Országjelentés - Magyarország Dr. Tóth Judit A projekt az Európai Unió pénzügyi

Részletesebben

Globális és európai trendek

Globális és európai trendek Cseresnyés Ferenc: Harmadik országokból, az Európa Unión kívülről érkező migránsok Magyarországon. A beilleszkedés nehézségei, társadalmi elutasítás, integráció és szegregáció a magyar társadalomban Globális

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola A HATÉKONY GENERÁCIÓVÁLTÁS ELŐSEGÍTÉSE A MEZŐGAZDASÁGBAN A FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA Doktori (PhD) értekezés Hantos Krisztina Budapest

Részletesebben

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag

ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA. A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag ÚJ BABY BOOM A KÖZÉPOSZTÁLY GYERMEKVÁLLALÁSI FORRADALMA A Népesedési Kerekasztal javaslataival kiegészített stratégiai vitaanyag 2 Készítette: Nemzetgazdasági Minisztérium Családbarát Magyarországért Munkacsoport

Részletesebben

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban

Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Migrációs tendenciák, kihívások és az erre adott szakpolitikai válaszok az Európai Unióban Keserű Dávid Glied Viktor Absztrakt Az európai uniós bevándorlási politika alapelvét sokáig a szolidaritás jellemezte,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe

Kengyel Ákos 1. Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Kengyel Ákos 1 Az európai uniós támogatások és az emberi erőforrások fejlesztése Az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő szerepe Az európai integrációs folyamat elindulásánál a gazdasági prosperitás

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Tartalomjegyzék 1 FEJEZET HELYZETKÉP ÉS TENDENCIÁK A MUNKAERŐPIACON... 3 1.1 Országos folyamatok

Részletesebben

Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre

Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre 2 Az európai demográfiai folyamatok hatása a városfejlődésre Összefoglaló tanulmány A kötet az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében került kidolgozásra 2011, Budapest Az alábbi kötet a Belügyminisztérium

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon

Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Budapest, 2011 Wetzel Tamás A bevándorlás kérdése Magyarországon Készült az Európai Integrációs Alap/Belügyminisztérium

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZABÓ ISTVÁN ŐRNAGY A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- ALFÖLD RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2007. október 30. Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-141-4

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS KÉSZÜLT A BAKONY SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. május 1 Tartalom Bevezetés... 3 I. Rész... 5 1. A magyar munkaerőpiac szerkezeti problémái... 5 1.2. A szakképzés szerkezeti

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Készült a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda műhelyében Írta és szerkesztette:

Részletesebben

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs

NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS MAGYARORSZÁG (1990 2000) Tóth Pál Péter, KSH Népességtudományi Kutatóintézet Készült a Népesedési Kormánybizottság Migrációs Bizottsága 2002. programja keretében NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS

Részletesebben