MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS"

Átírás

1 Migráció és fluktuáció a magyarországi munkaerőpiacon 1

2 MIGRÁCIÓ HELYVÁLTOZTATÁS VÁNDORLÁS ÁTTELEPÜLÉS TÉRBELI MOZGÁS 2

3 Alapfogalmak Mobilitás mozgékonyságot jelent. Fajtái Térbeli / a népesség helyváltoztató mozgása. A vándorlás mindig az adminisztratív (közigazgatási) határ átlépésével jár. Társadalmi 3

4 Vándorlások Külső - Belső Önkéntes - Kényszerű Legális - Illegális Állandó - Ideiglenes Egyéni - Csoportos 4

5 MIGRÁCIÓ Globális gazdaság Öregedő Európa Egy helyben maradás hagyománya EU bővítés és migráció 5

6 Nemzetközi migráció 6

7 A nemzetközi migráció A Föld népesedésének két ellentétes folyamata: fejlett országok - fejlődő országok második (világnépesség négyötöde, demográfiai évi népességnövekmény 90 %-a) átmenet migrációs nyomás gazdag országok szegény országok Nemzetközi migrációban résztvevők száma: 100 millió fő világ népességének 2 %-a, erőteljes regionális koncentráció

8 A nemzetközi migráció növekedése A fejlődő országokban a munkahelyek gyarapodása nem tud lépést tartani a népesség növekedésével között 41,2%-kal nő várhatóan a fejlődő országok munkaereje (Afrikában ez az érték 75 %) A gazdasági fejlettségben különbségek egyre inkább nőnek reálbér és életszínvonalbeli különbségek egyre nagyobbak Közlekedés és telekommunikáció fejlődése a kontinensek még inkább elérhetőek Magas bérszínvonalú országok olcsó munkaerő importjával csökkentik a termelési költségeiket Több fejlődő ország támogatja a munkaerő exportot, mert olcsóbb, mint a gazdasági reform Erőszak, helyi háborús fészkek, etnikai ellentétek is elősegítik a migrációt

9 A migráció regionális koncentrációi és fő irányai Regisztrált migráció nagysága: 80 millió fő Fekete-Afrika: 35 millió fő Nyugat Európa, Észak-Amerika: millió fő Közel-Kelet, Kelet, Ázsia: 15 millió fő Ausztrália, Latin- Amerika: kisebb volumenű, de nem elhanyagolható Kontinensek közötti vándorlások mérlege: Európa, Észak-Amerika, Ausztrália: pozitív Ázsia, Latin-Amerika, Afrika: negatív Migrációs előrejelzések bizonytalansága Pl. menekültszám 1980: 8,5 millió fő, 1990: 17 millió fő

10 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre isz t án Afg an Kín a n Gab o Me x ik ó Aus ztrá lia ok t Ál la m esü l Eg y Eu r ópa i Un io -10 születések száma halálozások száma vándorlási egyenleg

11 születések száma rszá g halálozások száma rszá g orsz ág Olas zo Görö g Ausz tria Ném etors zág Egy e sült K ir á lysá g Fran ciao rszá g Svéd o zág pai U nio Írors Euró Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre vándorlási egyenleg

12 Népmozgalmi adatok 2006-ban 1000 főre születések száma halálozások száma yar o r szá g M ag Albá nia Bulg ár ia Ukra jna nia Litvá Letto r szá g Észt orsz ág rsz á g yelo Leng Euró pai U nio vándorlási egyenleg

13 Az európai migráció

14 m illió fő Az Európai Unió tagállamaiban tartózkodó külföldi állampolgárok száma és aránya, ,2% ,8% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 6,4% 5,8% 6% 5% 20 4% % % 2% 5 1% 0 0% Összesen (millió fő) Külfödiek aránya a teljes népességhez (%) 14

15 Mobilitást és migrációt befolyásoló tényezők: Munkaerőpiaci helyzet Bérkülönbségek Tranzakciós költségek Közlekedési infrastruktúra Lakhatási lehetőségek Képzettségi színvonal Életkor 15

16 A mobilitás és migráció ösztönzésének indokai: Gazdaságélénkítés Beruházási kedv fokozása Versenyképesség javítása Munkaerő--kereslet és -kínálat Munkaerő összehangolása Demográfiai folyamatok kiegyenlítése Egyének szakmai tapasztalatszerzése 16

17 Nemzetközi migrációt serkentő tényezők az új tagállamokban Magasabb jövedelem Jobb munkakörülmények Jobb lakáskörülmények Nyelvtanulás, szakmai ismeretek szerzése Baráti és családi kapcsolatok ápolása Magasabb színvonalú szolgáltatások 17

18 Nemzetközi migrációt gátló tényezők az új tagállamokban Közvetlen baráti és családi kapcsolatok megszakadása Nyelvismeret hiánya Bizonytalan lakhatás Alacsony elérhető jövedelem Rosszabb munkakörülmények Otthoni állás elvesztése 18

19 Európai Uniós trendek a migrációban Az EUEU-25 területén: jórészt harmadik országbeli polgárok Kivétel: Luxemburg, Belgium, Írország, Ciprus-- itt főleg az EUCiprus EU ből érkezők vannak Az EUEU-10 területéről érkezők az EUEU-15 népességének kb 0.2%0.2%-ka Forrás: Employment in Europe,

20 KÜLFÖLDI NÉPESSÉG ARÁNYA AZ EGYES EU-TAGÁLLAMOKBAN 2004-BEN, % Luxemburg 38,6 Lettország 22,2 Észtország 20,0 Ausztria 9,4 Németország 8,9 Csehország 1,9 Lengyelország 1,8 Magyarország 1,3 Litvánia 1,0 Szlovákia 0,6 0,0 5,0 Forrás: Employment in Europe, ,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

21 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉLETKOR SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 60, , ,0 30, , ,0 0, EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU

22 AZ AKTÍV KORÚ MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA KÉPZETTSÉGI SZINT SZERINT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 70, ,0 50, ,0 30, , ,0 0,0 ALAPFOK KÖZÉPFOK EU-15 Forrás: Employment in Europe, 2006 EU-10 FELSŐFOK

23 A FOGLALKOZTATOTT MIGRÁNS NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA NEMZETGAZDASÁGI ÁGANKÉNT AZ EU-BAN 2005-BEN, % 3 Mezőgazdaság 2 18 Feldolgozóipar Építőipar 5 12 Kereskedelem Idegenforgalom 12 5 Szállítás-távközlés 6 1 Pénzügy 4 13 Gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás EU-15 Forrás: Employment in Europe, EU

24 EU--10 EU 10--ből az EUEU be (2006. I. negyedévi adatok alapján) Írország: ből Egyesült Királyság: Finnország: Főként: lengyel, litván, észt, szlovák Általában fiatalabbak: év Közép--és felsőfokú végzettségűek Közép Határozott időre (1(1-1,5 év) Hajlandók a képzettségüknek nem megfelelő munkát is elvállalni Forrás: Employment in Europe,

25 A migráció iránya KeletKelet-nyugati irány (ipari forradalomtól napjainkig) Első tömeges vándorlás: kilépett Európából Munkalehetőség biztosítása (1. demográfiai robbanás) között 30 millió fő vándorolt ki Európából 1850 Később Európán belüli vándorlások től milliós nagyságrendű pozitív vándorlási mérleg Európa bevándorló kontinens.

26 Európai migrációs mérlegek között (millió fő) Régiók Össz. Kelet -4,0-1,9-1,1-2,3-2,3-11,6 Szu 0,0 0,1-0,4-0,4-1,3-2,0 Észak -0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 Dél -2,9-3,1 0,6 1,6 0,7-3,1 Nyugat 4,2 5,1 2,5 2,5 3,9 18,2 Európa -2,7 0,3 1,9 1,6 1,1 2,2

27 A Kelet Kelet--Nyugati migráció Európában Ipari forradalom: nyugat nyugat--európai iparvidékre történő munkásvándorlás, 100 ezres nagyságrendű (lengyel, ukrán, olasz munkások) XIX. sz. vége, XX. sz. eleje: Berlin, Párizs, Bécs, Varsó, Prága stb. 100 ezer európai zsidót fogadott be (Ukrajnából, Kelet Kelet--Galíciából, Baltikumból) Migráció mozgatórugói: Gazdasági Ny Ny--EUEU-i gyáripar Politikai társadalmi berendezkedés Agresszív nacionalizmus

28 Második hullám: a két világháború között és a második világháború idején Mozgatórugói: Politika (új nemzetállamok létrejötte) Kisebbségek iránti türelmetlenség (1,5 millió orosz, ukrán és fehérorosz ig; 1,3 millió német, 1,2 millió görög, 600 ezer török, 1, 1,1 1 millió lengyel, 400 ezer magyar) II. világháború: 20 millió fő (de itt nincs igazán keletkelet-nyugati irány hadifoglyok, elhurcoltak, stb.)

29 A kelet-európai migráció legfontosabb kibocsátó- és célországai, Kibocsátó ország Kivánd. Kivánd. % Célország Migránsok Migr. % NDK ezer 37,3 NSZK ezer 68,1 Ex-Jugoszl ezer 17,2 Izrael ezer 8,1 Lengyelo ezer 14,0 Töröko. 930 ezer 6,6 Szu-FÁK ezer 11,8 USA 700 ezer 4,9 Többi orsz ezer 19,7 Többi orsz ezer 12,3 Össz e. 100 Össz e. 100

30 Okok: Migráció től Etnikai 75% 75%--uk közös jellemzőjük, hogy a kivándorlók a kisebbséghez tartoznak Menekültek 10% Jelentősebb menekült hullámok: : magyar hagyja el az országot : cseh és szlovák emigrál : lengyel albán, akik közül et visszatoloncoltak : délszláv háború előli menekültek 1991 Munkavállalók 15% nél több vendégmunkás a volt Jugoszláviából Lengyelek és albánok is megjelentek a Ny Ny--Eu Eu--i munkaerőpiacon

31 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Legnagyobb migrációs potenciál: balkáni országok magas természetes szaporodás elmaradott gazdasági szerkezet kisebbségek elnyomása : menekült a nyugati országokban 4,3 millió hontalan különböző táborokban albán menekült (többségük illegalitásban) Románia : német kisebbségből maradt zsidó (szinte mind) : magyar (2 millióból) : roma kért menekült státuszt NyNy-EU EU--ban (sok visszaküldve)

32 A keletkelet-európai országok migrációs potenciáljai Bulgária kedvezőtlen gazdasági mutatók kisebbségi politika : ember ment főként Törökországba (török kisebbség, szláv moszlimok) Lengyelország munkaerőmunkaerő-vándorlás tól folyamatosan, leginkább illegális munkavállalás a németnémet-lengyel határ mentén Ex Ex--Szovjetunió etnikai, vallási kisebbség : , fele zsidó, harmada német, 7% örmény, 2% görög 1995: 25 millió orosz élt Oroszország határain kívül belső migráció ban a migrációs ráta: 1,03 (bevándorlás nagyobb!)

33 Nettó migráció országonként (ezer főre) Szlovénia 3,6 Szlovákia 0,5 Svédország 6,4 Spanyolország 14,4 Románia 0 Portugália 2,9 2,7 Olaszország 0,5 Németország 2,6 Nagy-Britannia 6,3 Málta 1,9 Magyarország 6,1 Luxemburg -1 Litvánia -1,1 Nettó migráció -1,2 Lettország 18,7 Lengyelország Írország -2,2 3,7 Hollandia 2,5 Görögország 2 Franciaország -1,4 Finnország 1,7 Észtország 3,7 Dánia 8,1 Csehország -1,5 Ciprus 3,9 Bulgária 3,4 2,9 Belgium Ausztria EU 27 33

34 Migráció és Magyarország 34

35 A probléma elhelyezése A következő megoldásra váró társadalmi problémák közül, melyiket mennyire tartja súlyosnak? (0-10 átlag) Munkanélküliség (1005) 9,06 Korrupció (994) 8,77 Bűnözés (1004) 8,30 A természet és környezet védelme (999) 7,88 A romák helyzete (984) 7,40 A bevándorlók beilleszkedése (913) 0,00 5,83 2,00 4,00 6,00 Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 8,00 10,00

36 A bevándorlók száma Ön szerint hány külföldi él ma Magyarországon? Az Ön véleménye szerint a Magyarországra bevándorlók számát: Kevesebb mint 40 ezer 7% 20% 2.6% Lényegesen növelni kellene 6.3% ezer 8% Egy kicsit növelni kellene ezer 13% ezer 33.1% 28.5% ezer Egy kicsit csökkenteni kellene 500 ezernél több Lényegesen csökkenteni kellene 29% 22% Kb. ugyanezen a szinten kellene tartani 28.9% Nem tudja Nem tudja KSH ( ): külföldi állampolgár élt Magyarországon Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

37 A bevándorlók megítélése Az emberek különbözőképpen vélekednek a Magyarországon élő bevándorlókról. ( Bevándorlón azokat az embereket értjük, akik azért jöttek, hogy letelepedjenek Magyarországon.) Kérem, mondja meg mennyire ért egyet, vagy nem ért egyet a következő kijelentésekkel? A külföldieknek kötelességük megtanulni a nyelvünket, és 3,1 12,8 alkalmazkodni a mi szokásainkhoz, törvényeinkhez (1008) 1,4 A bevándorlók elveszik a munkát azok elől, akik Magyarországon 2,66,1 születtek (1007) A magyar nemzetiségű bevándorlók számára könnyebbé kellene tenni 3,27,5 a magyar állampolgárság megszerzését (1008) 40,8 20,4 37,1 33,8 17,5 39,5 32,2 A bevándorlók miatt növekszik a bűnözés (1008) 5,2 9,1 A bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új eszmék és 5,1 kultúrák iránt (1006) A bevándorlók hasznára válnak a magyar gazdaságnak (1008) 6,1 Nem tudja Egyáltalán nem ért egyet 41,9 28,3 17,9 41,8 35,1 21,7 15,6 34,9 45,9 7,1 22,6 3,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Inkább nem ért egyet Inkább egyetért Teljesen egyetért Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva

38 Az egyes bevándorlói csoportok megítélése Mennyire értene egyet azzal, ha a hatóságok letelepedési engedélyt adnának egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező Határon túli magyar (992) 10,3 17,8 71,9 Arab (984) 56,8 23,8 19,4 Izraeli (984) 56,4 24,4 19,2 Afrikai (988) 59,0 Ukrán (987) 56,5 Kínai (989) 62,2 Szerb (986) 20% nem ért egyet (0-3) 26,5 17,0 15,9 24,7 72,3 0% 17,6 21,9 59,6 Határon túli cigány (990) 23,5 40% 15,8 11,9 60% is-is (4-6) Lengyel György, Tóth Lilla, Göncz Borbála, Vépy Vépy--Schlemmer Éva 80% 15,8 100% egyetért (7-10)

39 Külföldiek gazdasági státusza (OEP, 2009) Magyarok Külföldiek (EGT+3.o.) Csak EGTbeliek Csak 3. országbeliek Együtt 32,6 6,2 38,8 62,3 12,4 74,7 66,5 10,3 76,8 53,1 18,3 71,4 Vállalkozók aránya az aktívak között 15,9 16,6 13,4 25,6 3,8 6,6 1,9 4,3 2,1 3,6 1,3 5,0 4,6 27,0 19,2 100, ,0 1,8 6,6 10,7 100, ,0 1,2 6,7 9,6 100, ,0 2,9 6,4 12,9 100, ,0 Státusz Foglalkoztatottak Vállalkozók Munkanélküli ellátások Egyéb ellátottak Tanulók, hallgatók Nyugdíjasok Kiskorúak Összesen N= Kováts András

40 Külföldiek gazdasági státusza (survey, %) Teljes állás, rendszeres munka Részidős, Nyugdíjas, vagy rokkant ill. Nappali alkalmi Munkanélk tartósan tagozatos Egyéb munka üli beteg diák inaktív határontúli magyar (205) 69,8 5,9 2,0 5,4 9,3 7,8 ukrán (202) 68,8 9,9 1,0 7,9 9,9 2,5 kínai (188) 66,5 16,5 1,1 0,5 8,5 6,9 vietnámi (198) 76,8 4,5 0,5 0,0 16,2 2,0 török (214) 53,3 1,4 0,0 1,4 38,3 5,6 arab (186) 40,9 9,7 3,2 2,7 29,0 14,5 összesen (1193) 62,8 7,8 1,3 3,0 18,7 6,5 Kováts András

41 90,0 80,0 70,0 60,0 Teljes állás, rendszeres munka 50,0 Részidős, vagy alkalmi munka Munkanélküli 40,0 Nyugdíjas, rokkant ill. tartósan beteg Nappali tagozatos diák 30,0 Egyéb inaktív 20,0 10,0 0,0 határontúli ukrán (202) kínai (188) magyar (205) vietnámi (198) török (214) arab (186) összesen (1193) Kováts András

42 Foglalkozási csoportok az engedéllyel foglalkoztatottak körében (ÁFSZ, 2009, %) FEOR 1 jegy 1. Gazdasági vezető 2. Felsőfokú végzettségű foglalkozás 3. Egyéb felső/középfokú foglalkozás 4. Irodai és ügyviteli foglalkozás 5. Szolgáltatási foglalkozás 6. Mező - erdőgazdálkodási foglalkozás 7. Ipari - és építőipari foglalkozás 8. Gépkezelők, összeszerelők, járművez. 9. Szakképzetlen (egys zerű) foglalkozás Együtt Európa 3. ország Ázsia Afrika Észak Amerika Dél Amerika Ausztrália /Óceánia Kováts András

43 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Kováts András Lakosság Engedéllyel foglalkoztatottak Európai országok állampolgárai

44 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Kováts András Lakosság 3. országbeliek

45 Belső vándorlás Magyarországon 19. század végén illetve a 20. század elején Magyarország 20,9 millió lakosa közül 6,5 millió élete során egy alkalommal bizonyosan vándorolt. A vándorlás irány északról délre. Hegyvidékről az Alföldre. Illetve vidékről a városba elsősorban Budapestre. 45

46 Belső vándorlás Magyarországon A két világháború között csökken a városiasodás, de re az ország lakosságának 1/5 Budapesten él A két legnépszerűbb város ebben a korban Miskolc és Pécs Vándorlás a peremvidékről a várások felé (új határok miatt) 46

47 MIGRÁCIÓT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK MUNKAERŐPIACI HELYZET BÉRKÜLÖNBSÉGEK TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK KÖZLEKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÉPZETTSÉGI SZÍNVONAL ÉLETKOR 47

48 REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 60,0 56,2 55,3 54,6 55,0 50,0 47,7 47,1 45,8 44,3 45,0 40,0 35,0 30,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

49 REGIONÁLIS MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTÁK MAGYARORSZÁGON 2006-BAN, % 12,0 11,0 10,9 10,0 9,0 7,8 8,0 6,1 5,7 6,0 5,1 4,0 2,0 0,0 KÖZÉPM AGYARORSZÁG KÖZÉPDUNÁNTÚL Forrás: KSH Munkaerő felmérés, 2006 NYUGATDUNÁNTÚL DÉL-DUNÁNTÚL ÉSZAKM AGYARORSZÁG ÉSZAK-ALFÖLD DÉL-ALFÖLD

50 Költözési motívumok Magyarországon: Egyéni szempontok, családi kapcsolatok Általános életkörülmények, lakhatási feltételek Munkapiaci jellemzők, elhelyezkedési esélyek Területi fejlettség, szolgáltatások színvonala Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

51 Az országon belüli mobilitás akadályai Megfelelő mennyiségű és elérhető áron hozzáférhető bérlakás hiánya Ingatlanárak régiónkénti jelentős eltérései Rugalmatlan és területileg egyenlőtlenül rendelkezésre álló gyermekgondozási szolgáltatások Rossz közlekedési infrastruktúra Forrás: Munkaerőpiaci Tükör,

52 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT, % 20,0 17,6 18,0 16,0 14,0 12,0 10,2 9,7 10,0 8,8 8,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8 ált.-nál alacsonyabb 8 általános Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 Szakképzés Középiskola Diploma

53 MOBIL NÉPESSÉG ARÁNYA MAGYARORSZÁGON MUNKAPIACI STÁTUS SZERINT, % 11,0 10,5 10,5 10,0 9,5 9,5 9,1 9,0 8,8 8,5 8,0 7,5 FOGLALKOZTATOTT MUNKANÉLKÜLI FÉRFIAK Forrás: Munkaerőpiaci Tükör, 2003 NŐK

54 KÖLTÖZÉSI MOTÍVUMOK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (IGEN VÁLASZOK ARÁNYA,%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Vissza a családhoz Jobb lakás Rossz munkalehetőségek 70-es évek Jó közlekedés 80-as évek Színvonalas oktatás Jobb orvosi ellátás 90-es évek 54

55 Belső vándorlások Magyarországon Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet 2006-ban 55

56 Átlag kereset régiónként 2007 január-szeptember Átlagos havi bruttó kereset (Ft) Átlagos havi nettó kereset Átlagos havi munkajövedele m Régiók

57 Munkanélküliségi ráta 18,0 KözépMagyarország 16,0 Közép-Dunántúl 14,0 12,0 Nyugat-Dunántúl 10,0 Dél-Dunántúl 8,0 ÉszakMagyarország 6,0 4,0 Észak-Alföld 2,0 Dél-Alföld 0,

58 FLUKTUÁCIÓ MUNKAERŐMOZGÁS DOLGOZÓI ELÉGEDETLENSÉG ELSŐDLEGES OK: VÁLLALATI BELSŐ JELLEMZŐK A SZERVEZET SZEMPONTJÁBÓL ÁLTALÁBAN KÁROS 58

59 A fluktuáció okai Gépek, berendezések Terhelő hatások Munkaidő A kiválasztás módja Munkaszervezés Munkakörnyezet Munkahelyi légkör Az elvárások Az elvárások és a lehetőségek illeszkedése és a lehetőségek illeszkedése A dolgozó ember jellemzői Igénybevétel Kompenzáció A betanítás rendszere Egyéni teljesítmény Elégedettség Magatartás (kilépés?) Külső tényezők A fluktuációt befolyásoló tényezők 59

60 FLUKTUÁCIÓ KÖLTSÉGEI VESZTESÉGEK ELMARADT HASZNOK FLUKTUÁCIÓ MUTATÓSZÁMAI MUNKAERŐ FORGALOM KI- ÉS BELÉPÉSI FORGALOM 60

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6.

4.5. Az egy napra külföldre látogatók tartózkodási ideje és ezek megoszlása összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2008...36 4.6. TÁBLAMELLÉKLET 1.1. A magyar gazdaság és a turizmus főbb mutatói, 2004 2008...3 1.2. Regisztrált vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2008. december 31...4 1.3. Regisztrált vállalkozások

Részletesebben

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28

Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Nők munkaerő-piaci helyzete - esélyek és veszélyek Budapesten Simonyi Ágnes Budapest, 2012 február 28 Átgondolandó A nők foglalkoztatási helyzetének fővárosi sajátosságai - esélyek Női munkanélküliség

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE Képzés és munkaerpiac Galasi Péter BCE Oktatás és munkaer-piaci kimenetek Alapmutatók: Részvételi (aktivitási) ráta Foglalkoztatási ráta Mukanélküliségi ráta Inaktivitási ráta Részvételi ráta EU25 Holla

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása

Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása Pongrácz Tiborné: Demográfiai magatartás és a családi értékek változása HELYZETKÉP 50 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet MTA, 2014. január 20. 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 A teljes első női házasságkötési

Részletesebben

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön

Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Migrációs trendek az OECD országokban (forrás: Magyarországi munkaerőpiac

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A kisebbségek helyzete Magyarországon

A kisebbségek helyzete Magyarországon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar A kisebbségek helyzete Magyarországon 2008/09. tanév, 1. félév Globalizáció és magyar társadalom I. Páthy Ádám Kisebbségek Európában Nemzeti kisebbségek:

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5.

ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) ÉPÍTŐK NAPJA 2015. június 5. A politikai és gazdasági rendszerváltás éveit követően megszűnt a kormányzati szervezésű és államilag jegyzett építők napjának

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

Vándorló milliók 1. Kontinensek közötti (interkontinentális) vándorlások: - népvándorlás Ázsiából Európa felé (4-9. század); - kivándorlás Európából Amerikába (15-16. 16. századtól napjainkig, a legintenzívebb

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon

ICEG EC Ágazati elemzések Gyógyszeripar munkaerőpiaca Magyarországon 1 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. Foglalkoztatottság 4 2. Munkabér 6 3. Termelékenység 8 4. Végzettség 11 5. Regionális trendek 13 Mellékletek 16 3 Vezetői összefoglaló Stabil foglalkoztatottsági

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében

Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében Észak-Magyarország külföldi vendégforgalma a KSH statisztikák tükrében 211-214 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser MIDMAR Nonprofit Kft Külföldi vendégéjszakák száma Észak-Magyarország kereskedelmi szálláshelyein

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Budapesti Corvinus Egyetem Lengyel György Tóth Lilla Göncz Borbála Európai Migrációs Hálózat nemzeti ülése Budapest, 2011. december 8. A kutatásról Az Európai

Részletesebben

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043

Magyarország 1,2360 1,4622 1,6713 1,8384 2,0186 2,2043 370 Statisztika, valószínûség-számítás 1480. a) Nagy országok: Finnország, Olaszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Lengyelország, Görögország, Kis országok: Ciprus, Málta,

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben