AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXVI. évfolyam 8. szám április 15. Ahol az ember csődöt mond, ott Isten maximálisat nyújt Generális Vizitáció Disznajón Mintegy húsz személy álldogál egy hétköznapi, keddi reggelen Disznajó határában. Mégis kiemelkedő ez a nap, mindenki ünneplőben várakozik. Nemsokára kocsisor áll meg, az autókból kiszálló férfiak palástot terítenek magukra. Generális Vizitáció érkezett Disznajóra, ebbe a Felső-Maros menti településre. Szász Attila görgényi esperes Igével köszönti a bizottságot, majd kaláccsal kínálják az érkezőket, és egyben figyelmeztetik is: a falu központjában még egyszer megállnak majd, a faluközösség ugyanis meglepetéssel készült. A disznajói turulmadár alatt, amely az első világháború áldozatainak emlékét szolgálja, népes gyereksereg áll őrt. Ára 0,80 lej (Folytatása a 4. oldalon) Az egyházkerületi generális vizitáció a kisgyülekezetek számára mindig ünnepet jelent A prédikáció nem mindig a fiataloknak szól Újraalakulóban az IKE Felszámolódhat a Nyugat, mert nem keresi az igazságot Indiai filozófus bírálja a keresztyén Európát Tussay Szilárd ifjúsági referenssel a szervezési nehézségekről, az ifjúsági munkáról és a gyakoribb reformációról Mintegy 18 éve jelent meg egy gyermekversed az Üzenet Örömmondó rovatában. Úgy látszik, már akkor részt vettél az egyházi ifjúsági életben. Te mikortól számítod a munkádat? A kolozsvári Farkas utcai gyülekezetben való konfirmációm óta, 2004-től. A konfirmációt követően azonnal beavattak a tábor szervezésébe, egy évvel később már a gyülekezet ifjúsági alelnökévé választottak ben elnök lettem. Később egy szinttel fennebb léptem, mert a kolozsvári gyülekezetek ifjúsági munkáját szerveztük ben az IKE részéről érkezett egy megkeresés, elmennék-e Strasbourgba ifjúsági képzésre? Ezt követően a szervezet külügyi képviseletére kértek fel. Elvállaltam a II. Válts irányt! IKE-fesztivál szervezését ben. A következő évtől már a szervezet programkoordinátoraként dolgoztam, majd másfél év után az IKE ügyvezetője lettem. Január elsejétől fi zetett alkalmazottként dolgozol az egyházkerületnél. Mivel foglalkozol? Somogyi Botond (Folytatása az 5. oldalon) Vishal Mangawaldi 1949-ben született. Az indiai keresztyén filozófus és társadalomreformer több mint 40 országban tartott előadást a keresztyénségről, ennek befolyásáról a társadalmak történetére és a jövőre ban feleségével, Ruth-tal keresztyén közösséget alapított az indiai szegény parasztok közötti keresztyén szolgálatra. Senki sem képes megismerni az igazságot, amíg az Igazsággal nem találkozik, s Ő ki nem jelenti magát nekünk állítja a filozófus, aki a mai India egyik legbefolyásosabb gondolkodójaként most ezt az igazságot, Jézus Krisztust kéri számon Nyugaton. A fiatal Vishal friss szemmel, elfogulatlan szívvel és egy másfajta kultúrkör mentalitásával kezdte olvasni a Bibliát. Hamarosan eljutott arra a felismerésre, hogy a Biblia Isten kommunikációja a bűnös emberrel. Tanulmányozta a hindu guruk tanításait, a buddhista bölcseletet és a Koránt. Első kézből szerzett tapasztalatokat az elnyomott, szegény, paraszti indiai világról. Mindez a Biblia még mélyebb tanulmányozására indította. A hindu és buddhista bölcselet által felébresztett, de ki nem elégített igazságkeresés hatalmas vallási és kulturális szomjúságot ébresztett benne. Így talált rá az IGAZSÁGRA, Jézus Krisztusra. Erről a hatalmas felfedezésről Amerikában is szólt tv-sorozatokban, amikor a millennium évében, 2000-ben feleségével együtt tv-sorozatot készítettek vele a Biblia szerepéről a modern világ alakításában címmel. Otthon Indiában és a nagyvilágban is. Mi az igazság? Ezt a kérdést pár ezer éve filozófusok, vallásalapítók feltették. Jézusnak is Pilátus (Jn 18,38), az európai, római hatalom képviselője, aki maga is vágyott az igazságra. Dr. Békefy Lajos (Folytatása a 6. oldalon)

2 Tanulságos igék Az elhívásról és kiválasztásról (IV.) A pogányok pedig ezeket hallván, örvendeztek és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választattak, hittek. (ApCsel 13,48) Egy Lídia nevű, Thiatíra városbeli bíborárus asszony, aki félte az Istent, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mondott. (ApCsel 16,14) Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiában (ez nem az az Antiókhia, amelyikben ők hosszú időn át munkálkodtak, s melynek gyülekezete kiküldte őket a missziói munkára), az ottani zsinagógában prédikálnak a zsidóknak és azon pogányoknak, prozelitáknak, akik hozzájuk csatlakoztak. Hirdetik, hogy Isten beteljesítette az atyáknak adott ígéretét Jézus halálból való feltámasztása által. Amit Isten évszázadokon át megígért, azt most beteljesítette. Hirdetik, hogy más nevében nincs megtartatás, csakis az Ő nevében, hogy csak egyedül Ő vezet el minket az üdvösségre. Csak a Krisztusban való hit által juthatunk el az örök életre. Pál és Barnabás nagy erővel kérik a hallgatóikat, hogy ezt az örömüzenetet ne vessék meg, hanem fogadják el és éljenek általa. Egyesek elfogadták az üzenetet, mások azonban elutasították. Mert az igehirdetés nyomában mindig döntések születnek. Vannak, akik meghajolnak előtte, mások azonban elfordulnak tőle. A Szentírás egyik legnehezebb kérdéséhez érkezünk el, a hit és hitetlenség, az elfogadás vagy megkeményedés kérdéséhez. A zsinagógából az emberek két irányba indultak el: vagy az üdvösség, vagy a kárhozat útján. Kik voltak azok, akik hittek? Az ige szerint azok, akik erre elválasztattak. Itt a predesztináció titkával állunk szemben, ami a keresztyén ember számára nem kevés fejtörést okoz. Mert valóban igaz: a Szentírás ebben a kérdésben kétféleképpen tanít. Megvannak benne az örök predesztinációt hirdető versek. De megvannak azok is, amelyeket olvasva úgy tűnik, minden az ember döntésén múlik. A fent idézett igében valóban az van, hogy Pál beszédének azok hittek, akik az örök életre választattak. Más helyeken viszont azt olvassuk, hogy az ember az oka hitetlenségének, a maga bűne miatt fog elveszni. E kettőség sok gondot okoz mind a mai napig a Bibliát őszintén olvasó embernek. Ennek az oka az, hogy a Szentírás az emberiség történetének elbeszélését és megítélését kétféleképpen tárgyalja. Vagy Isten szemszögéből nézi az eseményeket, vagy pedig az ember oldaláról közelíti meg a dolgokat. Van isteni és emberi oldal. A mi számunkra ez két olyan párhuzamos, ami sohasem találkozik, csak Istennél. Az is nyilvánvaló, hogy Isten akarata kétféleképpen van jelen életünkben: egyfelől titkos, másfelől kijelentett formában. A kijelentett akarat a törvény és evangélium. Ez a mi keresztyén életünk zsinórmértéke. A titok pedig az a mód, ahogyan Isten a világtörténelmet és a mi személyes életünket irányítja. A kijelentett akaratot világosan látjuk és értjük, s igyekszünk ahhoz szabni az életünket. A titkos akarata rejtély marad számunkra, s abból csak annyit látunk, amennyit időnként Isten megmutat nekünk. Amikor a kiválasztásról beszélünk, akkor ezt a két vonalat szüntelen szem előtt kell tartanunk, mert minden félreértés onnan származik, hogy mi ezt a két vonalat folyamatosan összekeverjük és kijátsszuk egymás ellenében. Tudnunk kell, nem mi választottuk Istent, hanem Ő választott minket. Látjuk ezt Lídia példájából is. Ő eredetileg pogány asszony volt, aki zsidó hitre tért. Üzletasszony volt, gyönyörű bíborszövettel kereskedett. Hallgatta Pál beszédét, aki Isten kifejezett vezetése nyomán épp nemrég érkezett a városba. Lídia elmegy az összejövetelre a folyó partjára. Figyelmesen hallgat arra, amit Pál Jézusról mond. Közben Isten megnyitja szívét és Lídia szívébe fogadja az evangéliumot, hisz benne és már termi is a hit gyümölcseit, mert Pált és Silást napokon át házába fogadja. Isten tehát kiválasztotta őt, de ő maga is mindent megtesz ennek érdekében. Megy az istentiszteletre, figyelmesen hallgatja az Igét és hisz az evangéliumban. Világosan kell látnunk, hogy Isten az, aki minket kiválasztott az üdvösségre, de ez nem történik rajtunk kívül, a mi személyes felelősségünk és munkánk nélkül. Az ember nem játékszer, akit Isten ide-oda dob akarata és megkérdezése nélkül, hanem az Ő munkatársa. Végső soron azt teszi, amire Ő elrendelte, de nem kényszerűségből, hanem szabadon. Mi az általa meghatározott dicsőséges cél felé haladunk, s a mi feladatunk az, hogy igent mondunk e célra. Nem azért választott ki minket, mert mi ezt valamivel kiérdemeltük, hanem egyedül kegyelemből, Krisztus érdeme által, hogy az Ő di- Raffaello Santi: Pál és Barnabás Lisztrában csőségét munkáljuk. Ha Isten engem elválasztott, akkor jó reménységgel lehetek afelől, hogy Ő ezt másokkal is meg tudja tenni. Vigyázzunk azonban arra, hogy mi csak a saját kiválasztásunkról legyünk meggyőződve, a másokénak eldöntése nem a mi dolgunk. Szolgáljunk hűségesen, hogy a választottak serege szüntelenül gyarapodjon és növekedjen. Lőrincz István Bibliaolvasó kalauz Május 1. P Józs 10,1 27 Kol 3, Szo Józs 10,28 43 Kol 3, V Józs 11,1 9 Kol 3,18 4,1 4. H Józs 11,10 23 Kol 4, K Józs 12 Kol 4, Sze Józs 13 1Thessz 1 7. Cs Józs 14 1Thessz 2, P Józs 15 1Thessz 2, Szo Józs 16 1Thessz 3, V Józs 17 1Thessz 3, H Józs 18 1Thessz 4, K Józs 19 1Thessz 4, Sze Józs 20 1Thessz 5, Cs Józs 21 1Thessz 5, P Józs 22,1 8 2Thessz Szo Józs 22,9 34 2Thessz 2, V Józs 23 2Thessz 2, H Józs 24,1 15 2Thessz 3, K Józs 24, Thessz 3, Sze ApCsel 1,1 3 1Móz 1, Cs ApCsel 1,4 11 1Móz 1, P ApCsel 1, Móz Szo ApCsel 1, Móz V ApCsel 2,1 13 1Móz H ApCsel 2, Móz 5,1 6,8 26. K ApCsel 2, Móz 6,9 7, Sze ApCsel 2, Móz Cs ApCsel 3,1 10 1Móz P ApCsel 3, Móz Szo ApCsel 4,1 12 1Móz V ApCsel 4, Móz 12 2

3 Játék egy falat kenyérrel A perselypénz a lelki életet is tükrözi Presbiteri találkozó Magyarlétán A cigánygyerekek leugráltak a fékező villamos-szerelvényről. Az utasok néma gyűlölettel néztek utánuk, ők pedig elégedetlenül húzták össze magukon a rongyos ruhadarabokat. Már mindenki unta egyhangú, monoton éneklésüket, színpadias szereplésüket, képmutatóan siránkozó hangon előadott kéregetésüket. Tudták, ha a felszínen akarnak maradni, váltaniuk kell. Tudta ezt gazdájuk is, aki néhányuknak tán apjuk is volt. Sebaj, közeleg a húsvét. Akkor majd aranyéletünk lesz pár napig próbálta felvidítani a többieket a legidősebb. Ez hatott. A kisebbek máris piros tojásokat törtek lelki szemeik előtt, és csak azért fohászkodtak, hogy idén se egyszerre ünnepeljék a román és a magyar húsvétot, mert így nekik is hosszabb időre biztosított az alamizsna. Az eső egész nap szemerkélt. De ez nem szegte kedvüket: ázott verebekként nyargalásztak a piszkos, elhanyagolt aluljárókban, ijesztgetve a lemerészkedő járókelőket. Késő délután egy kora szerint középkorú, de fizikailag már öreg hajléktalan lépett ki az élelmiszerboltból. A rajkóknak felcsillant a szemük. Ma először. Ismerték az öreget, de nem beszéltek vele. Az utcán élők kasztjában a hajléktalanok kik között sokuk már csak emberi roncs volt, s meganynyi madárijesztőként rótták az út porát a legalsó fokon álltak. Nem voltak különösképpen éhesek, mégis ingerelte őket az öreg kezében tartott kenyérdarab amit valószínűleg a boltban kaphatott. Valami állatias vadászösztön ébredt fel bennük, mint amikor a kutya macskát lát, vagy a macska egeret Hangos zsivajjal kezdtek el körözni körülötte. Percekig csak róttak a köröket a tanácstalanul tébláboló férfi körül, aki nem tudta mire vélni a dolgot. A csapat kifárasztotta áldozatát, aki bár egy helyben állt, mégis beleszédült a látványba. Ekkor már tudta: a kenyér kell nekik. Az ő mai reggelije, ebédje, vacsorája. Ez volt egyetlen élelme, hát nem adta olcsón. Az öt kölyök jóval fiatalabb volt, mint ő, valamikor könnyűszerrel elbánhatott volna velük. Valamikor. De mostanra a nélkülözés, a hideg, az alkohol (s mi minden még?!) kilopta, kiharapta az erőt testéből. A körözésnek, rohanásnak, amit ijesztő kiáltozás kísért, hirtelen vége szakadt. Már csak anynyit látott, hogy szemben vele felsorakoznak és rárohannak. Nagyot csattant az aszfalton. A fürge tolvaj kezek még mielőtt elesett volna, kikapták markából féltett tulajdonát, a darab kenyeret. Gyorsan feltápászkodott és tehetetlenül, vékony hangon jajveszékelni kezdett. Siratta a kenyeret. A járókelők kikerülték, a szemerkélő eső azonban nem. Az csak esett rá némán, kitartóan. Együtt sírtak tovább. Fábián Tibor A Kolozsvári Egyházmegye Presbiteri Szövetsége a közelmúltban egyik régiójának kiskörű presbitertalálkozóját tartotta Magyarlétán. Bibza Gábor esperes igehirdetése után Tunyogi Lehel magyarfodorházai lelkipásztor tartott előadást Ef 4,1 16 alapján. Az előadás után Floriska István PSZ-elnök elmondta, hogy a válaszúti, szucsági és a negyedik kiskörű konferenciát is megszervezik. A nyár folyamán szeretnénk talákozókat tartani szombatonként két-két egyházközség presbiterei és csaladjaik részvételével. Ezeken az alkalmakon különböző témákról szólna a beszélgetés, a témát a belmissziós szövetségek javasolják. A cél az egymással, illetve a helyi gyülekezettel való ismerkedés, amelyről a helybeli lelkipásztor tartana előadást. A hozzászólások rendjén Bázsa Ferenc törökvágási gondnok a családlátogatás fontosságára hívta fel a figyelmet, majd kiemelte: ha nem fizetjük ki a szövetségi tagsági díjat, működésképtelenné válik a szövetség. Torda szentlászlóról Balázs Attila lelkipásztor elmondta: összefogással nagyon sok mindent megoldhatunk. Példaként említette az AKSZA utcagyermek-missziónak juttatott több mint két tonna élelmiszeradományt, a kárpátaljai gyülekezeteknek pedig perselypénzt 1400 lej értékben. Kiemelte a szórványban élő magyar gyermekek támogatását is, akik másképp román iskolába járnának. Bódi Sándor egyházmegyei főgondnok a családi bibliaórák szükségességét hangsúlyozta, Balla Árpád egyházkerületi PSZ-titkár pedig arról beszélt, hogy a perselypénz nagysága tükrözi az egyházközség lelki életét. Horváth Sándor Állati elmék Az emberek sorsa olyan, mint az állatoké, egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik, ugyanúgy meghal a másik is, és egyfajta lélek van mindegyikben, nem különb az ember az állatnál. (Préd 3,19) Ez ige hallatán még a legbigottabb ateisták is elsápadhatnak: évezredekkel Darwin előtt egy írástudó, tehát széles látókörű gondolkodó ember azt állítja, hogy alapjában véve nincs is különbség ember és állat között. Tényleg: mi különbözteti meg az embert az állattól? Mi teszi az embert emberré? Mi emeli ki ha kiemeli egyáltalán az oktalan állatok sorából? Krisztus előtt 300 évvel, nem kevés humorral, Arisztotelész arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az élőlények közül egyedül az ember tud nevetni. Mintha azt mondta volna: az, hogy nevetni tudunk, egyike azon tulajdonságoknak, ami kiemel bennünket az állatok közül. Ma már tudjuk, hogy nem csupán egyes főemlősök, hanem a patkányok is képesek a nevetésre. Aztán: nagyon büszkék szoktunk lenni értelmünkre. Ám például a delfi nek intelligenciája sokszor zavarba hoz bennünket. Kiderült például, hogy a füttyjelekkel kommunikáló mosolygós arcú tengeri emlősök több füttyjelet ismernek és használnak, mint ahány szót egy mai átlagos középiskolás diák ismer és használ. És a delfi nek a maguk nyelvén mindig bemutatkoznak, ha egymással találkoznak, amire, bizony nem minden ember képes. Talán a kommunikáció lenne az, amire csak az ember képes nagyon magas szinten? A méhek tánca, amivel jelzik egymásnak, hogy hol, merre, milyen távolságra milyen nektárforráshoz lehet jutni, újabb pironkodásra késztet bennünket. Sokáig sorolhatnánk a példákat, amiben az oktalannak nevezett állatok lepipálnak bennünket! Fel kell azonban fi gyelnünk egy valóban döntő különbségre! Képzeljük magunk elé az özönvizet lezáró jelenetet! Mit tesznek a bárkából kiözönlő állatok? Örülnek a szabadságnak, és rohan, ki merre lát. És mit tesz az ember? Leborul és hálát ad Istennek a szabadulásért. Olyan döntő mozzanat ez, amit még az özönvíz történetét szabatosan feldolgozó hollywoodi sikerprodukciók sem tudnak megkerülni. Mondjuk ki: az Istennel való kapcsolat lehetősége az, ami kiemel minket az élőlények közül. Ha még nincs gyakorlatod benne, kezdd el kis lépésekkel: naponta hálát adni neki valamiért. A kis lépésekből pedig előbb-utóbb személyes, valóságos, életet kiteljesítő kapcsolat lesz. Veress László 3

4 Ahol az ember csődöt mond, ott Isten maximálisat nyújt (Folytatás az 1. oldalról) Velük szemben idősek és fiatalok várják a bizottság tagjait, énekkel, verssel köszöntik őket. Kató Béla püspök meghatottan beszél az egyházi örökség fontosságáról. Régen a vizitáció istentisztelettel kezdődött, a mai gyakorlat szerint már este gyűlnek össze a templomban. Az viszont örömteli, hogy ma is képesek az emberek a falu központjában összegyűlni, és imával, énekkel, verssel várni a bizottságot. A Generális Vizitációt és a falu népét lovas vezeti a parókiáig, ahol Páll Botond lelkipásztor áhítattal kezdi a napot. Ne a földi örömöket keressük, ne a földi sikereknek örüljünk, hanem annak, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben hirdeti a lelkipásztor. Az áhítat utáni beszélgetésen Kató Béla elmondja, hogy tíz évvel ezelőtt járt itt, szintén vizitáció tagjaként, és elsősorban azt akarja megnézni, hogy az utóbbi tíz évben mennyit fejlődött a gyülekezet. Miközben a tanácsosok az iratokat ellenőrzik, Páll Botond lelkipásztor azt kéri Kató Bélától, szakítson időt arra is, hogy áldja meg a gyülekezet gondnokának, Gráma Györgynek az újonnan felépített házát. A bizottság egy része Marosvécsre indul a község elöljárójával való találkozóra. Ördög Ferenc polgármester elmondja: az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz, hogy az emberek életét megkönnyítse, munkát adjon nekik, ugyanakkor hangsúlyozza a Diakónia Alapítvány munkájának fontosságát. A beszélgetés során az elöljáró megígéri: a törvényes kereteken belül igyekeznek visszaszolgáltatni a földeket, amelyek valamikor a Disznajói Egyházközségé voltak. A találkozó után a vizitáció tagjai a vallásórás gyerekekkel és a nőszövetség tagjaival beszélgetnek. Kimondottan jóleső érzés a gyerekeket hallgatni, akik nyitottan felelgetnek 4 Dézsi Zoltán főgondnok kérdéseire, aki nemcsak a vallásos ismereteiket ellenőrzi, hanem jó pedagógus módjára hosszasan beszélget velük zenéről, kultúráról, irodalomról. Példás összefogás A gyülekezet ifjúságával Kató Béla püspök is elbeszélgetett (A szerző felvételei) Vallásóra után Gráma György lakása felé indul a bizottság. Páll Botond lelkipásztor útközben elmeséli: a gondnok háza december folyamán leégett. Egy rövidzárlat miatt kigyúlt, és éppen csak annyi ideje volt a családnak, hogy kimeneküljön, és az autót az udvarról kivigye. A tűzoltók késve érkeztek ki, a házat már nem lehetett megmenteni. Azonban egy biztos: Disznajón ilyen közösségi összefogást rég láttak. A szerencsétlen baleset után a falubeliek, a gondnok munkatársai hetek leforgása alatt újraépítették a házat, amelyen ma már csak itt-ott látszik a korom. A házhoz érkezve, Kató Béla püspök a Jel 21,1 3-at olvassa fel. Minden munkánk azért van, hogy hihessünk abban, hogy Isten velünk van. A nagy tragédia után ennél szebb visszajelzés nem kell egy egyházközség gondnokának, mint amikor a közösség összefog emeli ki a püspök. Az esti istentisztelet előtt presbiteri ülést tartanak. Az egyházkerület vezetősége hosszasan faggatja a presbitereket, mi történt az utóbbi tíz évben, mennyire vannak megelégedve a lelkipásztor munkájával. A beszélgetés következtetéseit az istentiszteleten mondják el a gyülekezet előtt. Közben elkezd sötétedni, a parókia kapuja előtt már gyülekeznek az egyházmegye lelkipásztorai is, akik palástban vonulnak be a templomba. Az együttléten Szegedi László missziói előadó hirdeti az Igét, aki a csodálatos halfogás példájával mutat rá arra, hogy Isten logikája nem olyan, mint az emberé. Jézus nem egy régi történetet folytat, hanem teljesen újat kezd. Nem a halfogással akar példát mutatni, nem jóléti társadalmat akar létrehozni, hanem új fejezetet kezd Péter életében: emberhalászatra hívja el. A csodálatos halfogás példája ugyanakkor arra is rámutat, hogy ahol az emberek csődöt mondanak, ott Isten maximálisat tud nyújtani mondja igehirdetésében Szegedi László. Kató Béla püspök felszólalásában örömének ad hangot, boldogan látja, hogy tíz év után van a közösségnek pásztora, ez az, ami tíz évvel ezelőtt még nem látszott. Ugyanakkor hangsúlyozza: ahhoz, hogy a fiatalok, gyerekek itthon maradjanak, biztonságot és szeretetet kell nyújtani nekik, ez az egyetlen, ami itthon maradásra bírja őket. A vizitáció jegyzőkönyvét Kántor Csaba püspökhelyettes, egyházkerületi főjegyző ismerteti, hangsúlyozva, hogy bár a statisztikák szerint a gyülekezet apad, mégis, Istenben van jövője. Kevesen házasodnak Dézsi Zoltán kerületi főgondnok is aggodalommal beszél arról, hogy újra nehéz idők következnek. A rendszerváltás óta eltelt 25 év, és az új idők nehézségeit legyőzni nehezen lehet, megélni is csak akkor, ha az, ami bennünket meg tud tartani, nem más, mint a lelkünkben élő hit, szeretet és egymás iránti felelősségérzet. Az ünnepi istentisztelet végén Szegedi László figyelmeztet: húsz év alatt mintegy háromszázzal csökkent a lélekszám. Ami még nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a házasulási kedv nagyon alábbhagyott. Egyre több az egyedülálló idős, akinek nincs társa, ezáltal pedig kiszolgáltatottabbá válik. Ezért kell nagyobb hangsúlyt fektetni a diakóniai munkára, hiszen egyre inkább szükség lesz a szakszerű ellátásra. Az ünnepi istentisztelet részeként rövid zenei műsor is elhangzik, Mozart egyik művét egy vonósnégyes játssza, a vallásórások kánonokat énekelnek. Páll Botond lelkipásztor az együttlét végén elmondja, hogy a következő időszakban felújítják a templomot. Ha ezt sikerül befejezni, szeretnék, ha a püspök is részt venne az ünnepi istentiszteleten. Kiss Gábor

5 A prédikáció nem mindig a fiataloknak szól (Folytatás az 1. oldalról) Nemrég az egyházkerület ifjúsági referensévé választottak a kerület missziói ügyosztályának keretében. A tavalyi egyházkerületi közgyűlés kimondta: az IKE az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági szövetsége (a nőszövetséghez és presbiterszövetséghez hasonlóan szerk. megj.). Az eddigi egyesület (IKE) támogató- és háttérintézményként továbbra is megmarad. A névhez természetesen mindenképpen ragaszkodunk, hiszen 95 év története tükröződik benne, ráadásul az erdélyi fiatalok körében a legismertebb ifjúsági szervezet volt eddig is. Ezt két kutatás is alátámasztja, amelyet Erdélyben végeztek a magyarlakta megyékben 2008 és 2013 között. Az IKE az 1990-es újraalakulását követően az elmúlt több mint két évtizedben többször próbálkozott átszervezéssel. A jelenlegi átalakulás mintha a korábbiaknál alaposabb lenne. Miről van szó? Az átszervezés azt jelenti, hogy a szövetség struktúrájában átalakul, és munkáját az egyházzal szorosabban képzeli el. Szeretnénk megértetni minden lelkésszel: mi is az egyházhoz tartozunk, hasonló struktúrában, és az ifjúsági munkát végezzük az egyházon belül. Átlapoztam az elmúlt két évtized jegyzőkönyveit, és azt láttam, hogy a kommunista rendszer után újraalakult IKE-t is a maihoz hasonló módon képzelték el: egyházközségi, egyházmegyei és kerületi szinten. Ám az évek során a közbelső szint mintha eltűnt volna. Az IKE sokáig úgy működött, hogy egyes gyülekezetek ahol a lelkipásztor foglalkozott a fiatalokkal ifjúsági csoportjai tömörültek, és az országos egyesületet alkották. A tavaly például 42 tagcsoport alkotta a kerületi egyesületet. Jelen pillanatban ebből indulunk ki. Az egész egyházkerületet viszont nagyon nehéz átlátni, a tapasztalat pedig azt mutatta: a munka sokszor nem volt elég hatékony. Az új struktúra szerint újra kell alakítani a gyülekezeti ifjúsági munkával foglalkozó egyházmegyei szinteket, ezeket pedig az egyházkerület koordinálja. Divattá válhat az ifjúsági munka Mintha ellentét feszülne a két adat között: egyrészt az IKE a legismertebb ifjúsági szervezet, másrészt az 500 erdélyi gyülekezetből csupán 42 tagcsoport létezett. Valóban így van, amelynek több oka is lehet. Egyrészt, sajnos nincsenek minden gyülekezetben fiatalok. Másrészt, a fiatalok sokszor találkoztak a névvel vagy az IKE által szervezett programokkal, de intézményesen nem vettek részt a munkában. A másik az, hogy a fiatalok hamar továbbállnak : vagyis kikonfirmálnak a gyülekezetből, faluról hamar városra kerülnek, és elszakadnak az IKE-től. De a szervezet továbbra is ismert marad számukra. Lehet, sokakra a csoport tagsági díja is taszítólag hatott. Az új struktúrában ezt el is törölték. Viszont, ha egy élő és műkődő szervezet elkezdi, illetve folytatja tevékenységét egy jól meghatározott menet szerint, akkor hiszek benne, hogy a fiatalok körében divattá válik az egyházi ifjúsági munka iránti elhívás. Az átszervezés inkább strukturális vagy tartalmi is? Jelen pillanatban a legfontosabb az új struktúra felépítése: a gyülekezeti, egyházmegyei szintek létrehozása. Az idei programokat is ennek rendeljük alá. A rendszer felépítése nyilván sok erőt, időt és energiát vesz igénybe. Hasonlóan az Emberhalász Napok, valamint az IKEtalálkozók, ezért ezek idén elmaradnak. Viszont megtartjuk a munkatársképző tanfolyamokat, amelyek továbblendíthetik munkánkat. Szeretnénk minél több egyházmegyei táborba elmenni, jelen leszünk a Tatán sorra kerülő Csillagpont ifjúsági találkozón. És nem maradnak el az Algyógyon szervezett programjaink sem: a gitárés az angoltáborok, amelyekre óriási igény van. Ezek nem feltétlenül az egyházi életben járatos fiataloknak szólnak, viszont a misszió célját előrelendítik. Az évek során több olyan fiatallal találkoztunk, aki nem konfirmált, de a tábor keresztyén hangulata döbbentette rá, milyen jó a református közösségben tevékenykedni. Az egyházmegye ifjúsági előadóját aki a megye egyik lelkipásztora a következőkben egy négytagú csapat fogja segíteni: az elnök, aki mindenképp laikus és a képviseletek mellett irányítja az egyházmegyét, az alelnök, aki programkoordinátor és az önkéntesek mozgatója, a titkár, aki ügyintéző és pályázatíró, illetve a pénztáros, aki a pénzügyvitelt vezeti. Sok esetben e személyek közül legalább egy MKT-t, azaz munkatársképző tanfolyamot végzett már, tehát rálátása van az ifjúsági munkára. IKE-választások nyáron Rendhagyó úrvacsoraosztás egy csomakőrösi ifjúsági istentiszteleten Immár nem programkoordinátor, hanem ifjúsági referens vagy. Ez mit jelent a mindennapi munkában? A régi struktúrában az IKE-nek volt titkára, programkoordinátora és utazótitkára. Ez a három most az ifjúsági referens személyében összpontosul, aki az egyesület ügyintézését is végzi egyházkerületi alkalmazottként. Valamint irodavezetője, aki a mindennapi irodai tennivalók mellett a pályázatírói megbízást is ellátja. Az új felállásban az egyházkerületi ifjúsági előadó egyben az IKE elnöke is. Június 6-án választások lesznek, addig egy munkacsoport segít nekem a szervezésben, hiszen egyedül nehéz lenne mindent megfelelően ellátni. Nyáron választják meg az IKE tisztségviselőit. Továbbá az ügyvezető igazgató személyét is megerősítik, attól függetlenül, hogy az egyházkerület alkamazottja. Szeretném összefogni a kerületi munkát, segítséget nyújtani például munkatársképző tanfolyamokkal, pályázatokkal, ötletekkel a jövőben megyei szinten működő szervezeteknek, amelyeknek igényei régiónként változnak. Azt mindenki látja és tapasztalja, hogy a templomba járók döntő többsége az idős korosztályhoz tartozik. Szerinted mi tartja távol a fi atalokat a templomtól? Nem szeretnék általánosítani, de amit tapasztaltam, az a következő: a fiatalok szerint sok esetben a prédikáció nem nekik szól. A fiatalok mindig a szabadságra vágynak, a kötött keretek pedig úgy érzik gátolják őket. Ez lenne egy másik ok. Éppen ezért jók az ifjúsági istentiszteletek, ahol a fiatalok láthatják: lehet akár kivetíteni vagy éppen zenét hallgatni. A harmadik ok a vasárnapi viszonylag korai templomozás. Nemcsak a fiatalok, hanem már a 30-as, 40-es korosztálynak is. Átalakulóban van a társadalom, az életritmus. Sokat követelnek az iskolában, rengeteg az extratevékenység, a középkorosztályban sokan két-három munkahelyet vállalnak, szombaton is dolgoznak vagy különböző tevékenységeken vesznek részt, vasárnapra pedig elfáradnak, vagy éppen megszervezik a programjukat. A kilencvenes évek elején szerintem az egyház azzal fogta meg a fiatalokat, hogy sok olyan lehetőséget biztosított számukra, amit máshol nem kaptak meg. Ez ma már nem érvényes, az egyház nem tud anyagilag vetélkedni a különböző rendezvényekkel. Nem is kell versenyeznünk, hanem meg kell határozni, mit tudunk kínálni, s abban erősödjünk, és mi legyünk a legjobbak. Valamikor reformálták az egyházat, de azóta eltelt több száz év. Sokkal gyakrabban kellene ezt megtenni, tartani a lépést a modern világgal, mert hiába ragaszkodunk ahhoz, ami volt. Ha ugyanis az idős generáció kihal, a templomok kiüresedhetnek. Ez a próbálkozás új lendületet hozhat hoszszú távon az egyházi életbe, amelynek gyümölcsét a jövőben lehet lemérni. 5

6 Felszámolódhat a Nyugat, mert nem keresi az igazságot (Folytatás az 1. oldalról) Jézus mindenki számára kivétel nélkül világossá tette: Én vagyok az igazság. (Jn 14,6) Mégpedig nem valamiféle filozófusi, elméleti igazság, hanem a megélt, valódi Igazság, azaz az élet és az út. Ő az igazságban és az igazságból részesülő, részesítő élet. Az egyértelmű, vitathatatlan, megélt, igazolt, elpecsételt igazság. Vishal Mangawaldi nem csak a kérdésig, kérdezésig jutott el egészen más módon, mint a főként bölcseleti úton keresett keleti igazságok grádicsán kapaszkodó, bukdácsoló vallásos milliók. Hanem a legmélyebb mélységekbe alászállott isteni kijelentés útján jutott fel a csúcsra. A Biblia útján. Kiváltképpen a protestantizmus volt az a vallástörténetben és az egyháztörténetben, amit az igazság keresése és megtalálása foglalkoztatott. Ezt bizonyítja könyveivel, előadásaival nagyon erőteljesen és hatásosan Mangawaldi. A fegyverek mondják meg az igazságot Szerinte a nyugati világban nincs már meg a gondolkodás és a szólás igazi szabadsága. Még Amerikában sem. Ma az egyetemi tanár nem szólhat arról, hogy az azonos neműek házassága visszás dolog, mert hamar elveszítheti állását. Vagy ha valaki azt mondaná, hogy a klímaváltozás veszélyes, ez is menesztési ok lehet. Nem szólva arról, ha az evolúció elméletét nem tényként, hanem csak teóriaként kezelné valaki Márpedig a demokrácia az indiai keresztyén filozófus szerint arról szól, hogy emberek az értelmüket használva értelmes vitákat folytatnak egymással, és bizonyítékokat keresnek arra, hogy megismerjék: mi a jó, a helyes és az igaz. És ha közben valakik valami olyat fogalmaznak meg, ami nem igaz, akkor sem dől össze a világ, ez a vita természetes velejárója. Nem a megbélyegzésről kellene szólnia a vitának, hanem egymás meggyőzéséről érvekkel, nem agresszív fenyegetéssel, ellenlépésekkel, jogi és hatalmi válaszlépésekkel. Ha pedig azt gondoljuk, hogy az igazságot nem szabad, nem érdemes kimondani, ez a demokrácia végét jelenti. Ha vége van a szabad vita korszakának, akkor a hatalmon levők fogják majd hatalmi eszközökkel megmondani, mi az igazság. Olykor fegyverekkel. S ez minden demokráciának a vége. Mangawaldi szerint Jézus elsősorban az igazságról akart tudni, azt tudatosította környezetében. Ezért az igazság keresése a legsajátosabb és leghatásosabb keresztyén tulajdonság. Új reformáció kell Az indiai keresztyén fi lozófus a világ több pontján tartott előadásában bírálta a nyugati világot Európa és a Nyugat akkor omlik össze, ha az igazság keresését elveszíti. Pogánnyá lesz Európa, ha a történeteket és a mítoszokat fontosabbnak tartja az igazságnál mondja az indiai filozófus. Nyugat megint a nagy kérdés előtt áll: vagy visszatér keresztyén gyökereihez, vagy a pogány hagyományok modern keveréke fogja elborítani. A keresztyénségnek is új reformációra van szüksége. És ez szükséges, meg lehetséges is, még akkor is, ha most rosszabb idők járnak. A reformok az egyes emberekben kezdődtek, s kezdődnek el ma is. Azokban, akik valamit megértettek az igazságból, s aztán ki is állnak mellette. Mózes és Luther is egyedül kezdte el nagy küzdelmét az igazságért Istennel! Egyedül a Szentírás vezet el az igazsághoz. Ha ez a központi tengelyigazság megvan, akkor a Biblia valóban újra a fejlődés szellemi energiaközpontjává válik. Viszont bibliai igazságok nélkül nem beszélhetnénk emberi jogokról, technológiai haladásról, zenéről, építészetről, demokráciáról igazolja sokoldalúan megállapításait az indiai keresztyén bölcs egyik könyvében. Száz évvel ezelőtt Heidelbergben Ernst Troeltsch írt nagyszabású, alapos munkát közel 1200 oldalon arról, melyek a keresztyén egyházak legfontosabb társadalom- és kultúraformáló tanításai. Hívő racionalizmusa miatt a kálvinizmust tartotta a legszimpatikusabbnak. Mangawaldi a lutheranizmus s a metodizmus reformáción keresztüli világformáló hatására helyezi a hangsúlyt. Troeltsch és Mangawaldi így egészítik ki egymást 100 év különbséggel, 8000 kilométeres földrajzi távolságban. Hiteles szavak Mi a titka ennek az átalakulást elemző látásmódnak? Többek között az, hogy mai indiai keresztyén bölcs írta. Miközben Európa elveszítette saját öröksége iránti megbecsülését, ha valami Keletről jön, az sokkal érdekesebb. Íme, az indiai görbe tükör kontinensünk kultúrájáról megérkezett. Szavai hitelesek, hiszen évtizedeken át vállalta hite miatt a többszöri börtönt, rokonsága még a gyilkosságot is elszenvedte emiatt a fundamentalista hinduk támadásai következtében. Ma Európa beleveszett a részletekbe. Fantasztikus részlettanulmányok tárják fel múltunkat, de hiányzik az összkép. Az indiai bölcs kitűnő egyensúlyt hoz létre az információözön, az olvasmányosság és az európai szellemi-lelki összkép között. Bibliailag megalapozott teológiája segítség égével lehánt mindenféle ideológiai elemet, réteget a reménység teológiájáról, s tisztán állítja a gondolkodás középpontjába a bibliai reményt, aminek jövőt formáló ereje messze kimeríthetetlen emberi erőforrás-tartalék Európa számára. Az indiai keresztyén bölcs útja a hinduizmuson, buddhizmuson, Korán-világon keresztül vezetett Jézusig. És Őbenne fedezte fel élete és a kultúrák láthatatlan és látható központját. Jó így nézni múltunkba, s előre a lehetséges jövőbe, a meszszi India keresztyén filozófusának, hívő emberének friss rálátásával és bölcs mélyelemzésével a megújulásra még képes Európára, jövő idejű keresztyénségünkre. 6

7 Európa már nem az Európa azon életteret jelenti, amelyben mi, németek és svájciak, franciák és angolok, svédek és olaszok, mindannyian együtt vagyunk, és együvé tartozunk, mint egy olyan közösség vagy család, amelyet hosszú és tartalmas történelem kapcsol össze. A mai helyzetben úgy tűnik, mintha sok jel arra utalna, hogy Európa valamikor a világban elfoglalt politikai, kulturális és hitbéli vezető szerepét elveszítette. Nem a világ végét jelenti ez, hanem annak a világnak a végét, amelyet a mi Európánkból kormányoztak és határoztak meg. Az európai ember virágkorának vége ez. Európa valamikor a Római Birodalom volt a Német-római Szent Birodalom, amint azt történelmének egy hosszabb szakaszában megnevezték, melynek alapjai az antikvitásban és a keresztyénségben gyökereztek, egy hatalmas, életerős, ragyogó politikai, kulturális és hitbeli egységet képviselve. Formájára nézve már igen- csak korán hanyatlani kezdett, de ezen örökség birtokosaként Európa világmértékkel mérten is jelentős lehetett. Ilyenformán az európai ember évszázadokon keresztül abban a hitben élt (mely végső fokon a realitás erejével is bírt), hogy a hatalom és a jog, a tudomány és képzés, a vallás és az erkölcs szükségszerűen az, amit Európában annak nevezünk, az emberiség nagy szellemei természetesen azok, akiket mi azoknak tartunk, és ilyenekként tisztelünk, a szellem és a forma tehát az, amit mi ezalatt értünk. Ezen elképzelés mintha mára veszített volna erejéből. Valójában azonban titokban már régen elkezdődött ez a folyamat. Napjainkban azonban, minekutána Európa szívében két nagy világháború is elkezdődött, hogy aztán kezdetükhöz ide érkezzenek vissza, tehát a mi mai napjainkban úgy látszik, mintha Európa felhagyott volna az lenni, ami valamikor volt. Karl Barth: Keresztyén igehirdetés a mai Európában (1946) Haldoklik a kontinens? Elgondolkodtató adatokat tett közzé a The Telegraph című brit konzervatív napilap hírportálja, amely Európa alacsony születési arányszámára hívja fel a figyelmet. Ezek szerint az európai országokban mért, 1000 főre eső születési arányszám jóval alacsonyabb a globális összképhez képest. Az öreg kontinens legproblematikusabb térsége Dél-Európa, Olaszországban például mindössze 8,4 születés jut 1000 főre. Beatrice Lorenzin olasz egészségügyi miniszter szerint az országa demográfiai értelemben gyakorlatilag haldoklik ben 1,2 százalékon állt a világ népességi növekedési üteme az ENSZ szerint, s a Nyugat átlagosan 1 százalék alatti értékével jóval elmarad a fejlődő országokhoz képest. A 2008-ban kirobbant gazdasági krízis tovább súlyosbította a problémát, különösen azokban az országokban, ahol a válság legerősebben hatott: Görögországban és Spanyolországban a fiatalkori munkanélküliség elérte az 50 százalékot, ami a gyermekvállalási hajlandóságra is rányomta a bélyegét. Európa keletibb fele valamivel jobban áll: Közép-Európa és a Balkán 12,6 ezrelékes eredményt tud felmutatni. Nem kell a bevándorlás Az EU 28 tagállamában a lakosságnak átlagosan 57 százaléka ellenzi a bevándorlást az Unión kívüli országokból, míg a más uniós tagországokból érkezőket csak a lakosság 41 százaléka nem látja szívesen idézi a német dpa hírügynökség az EuroBarometer felmérését. A lakosság széles rétegeit foglalkoztató kényes témává vált az Európai Unióban a bevándorlás kérdése mondta a dpa hírügynökségnek Richard Kühnel, az Európai Bizottság németországi képviseletének vezetője. A harmadik országokból érkező bevándorlók integrációja mindannyiunk közös ügye szögezte le. Az EuroBarometer felmérése szerint a leghevesebb ellenérzése a nem uniós tagországokból érkező bevándorlókkal szemben a letteknek van: körükben 79 százalékos az elutasítási arányszám. Erős ellenérzéseket táplálnak Görögországban is, a lakosság 75 százaléka ellenzi a bevándorlást. A legengedékenyebbek a svédek, körükben 25 százalékos az elutasítási arány. Görögország után 74 százalékos elutasítási aránynyal áll Olaszország, Ciprus, a Cseh Köztársaság és Szlovákia. Máltán a lakosság 73 százaléka, Észtországban 71 százaléka, Belgiumban és Magyarországon pedig 67 százaléka nem látná szívesen a nem uniós országokból érkező bevándorlókat. Bulgáriában 66 százalék, Németországban, Litvániában és Szlovéniában 61 százalék, Franciaországban és Nagy-Britanniában pedig 57 százalék az elutasítási arány. Ausztria 56 százalékkal 17. a rangsorban. Dániában és Luxemburgban 52 százalék, Finnországban 51 százalék, Hollandiában 50 százalék, Írországban 48 százalék, Lengyelországban és Portugáliában 44 százalék, Spanyolországban 42 százalék, Horvátországban 41 százalék, Romániában 38 százalék, Svédországban 25 százalék az elutasítási arány. A más uniós tagországokból érkező bevándorlókat az EU-ban a lakosságnak átlagosan 41 százaléka nem látja szívesen. Hat tagországban azonban ebben a tekintetben is elutasító a lakosság többsége, és ebben is a lettek vezetik a listát 63 százalékkal. Csehországban és Cipruson 58 százalék, Olaszországban 56 százalék, Nagy-Britanniában és Szlovákiában 52 százalék az elutasítási arányszám. Az uniós tagországokból érkező bevándorlókat is a svédek látják a legszívesebben, körükben mindössze 16 százalékos az elutasítás. A felmérés szerint a közös uniós bevándorlási politika alkalmazásának a gondolatát a legnagyobb arányban az osztrákok vetik el, 36 százalékos arányban, szemben a 20 százalékos uniós átlaggal. A közös bevándorlási politikát ellenzők: Ausztria (36 százalék), Cseh Köztársaság (33), Dánia (32), Nagy-Britannia (30), Magyarország (28), Finnország (27), Görögország, Horvátország és Svédország (25), Franciaország és Szlovákia (21), Ciprus és Lettország (20), Észtország, Olaszország és Szlovénia (19), Németország és Portugália (18), Belgium és Hollandia (17), Írország (15), Luxemburg, Lengyelország és Románia (13), Bulgária és Málta (11), Spanyolország (10) és Litvánia (8 százalék). A közös uniós bevándorlási politikát támogatják: Litvánia (84 százalék), Málta és Luxemburg (82), Spanyolország és Hollandia (80), Belgium (79), Bulgária (76), Németország és Ciprus (75), Írország, A fegyveres konfl iktusok miatt bevándorlók százezrei özönlik el kontinensünket Görögország és Románia (74), Olaszország és Portugália (73), Szlovénia és Szlovákia (71), Franciaország és Lengyelország (70), Svédország (69), Lettország (68), Magyarország (66), Észtország és Horvátország (64), Dánia (63), valamint Finnország, Nagy-Britannia, Cseh Köztársaság és Ausztria (59 százalék). MTI nyomán 7

8 Lelkészbeiktatás Harasztkeréken. A szilágysomlyói születésű, 35 éves Nagy István személyében új lelkipásztora van a harasztkereki gyülekezetnek. Nagy István 2003-ban végezte a teológiát, öt évet a szilágysági Menyőn, hat és fél évet a mezőségi Magyarszováton szolgált, és néhány hete érkezett Harasztkerékre háromgyermekes családjával. Az új lelkészt Lőrincz János marosi esperes iktatta be hivatalába, majd az eddigi beszolgáló lelkész átadta neki a Bibliát, kulcsot és pecsétet. A szimbólumok Isten Igéjét és az igehirdetést, illetve az egyház iránti és az adminisztratív felelősséget jelképezik. Egyházkerületi vizitáció. Egyházkerületünk vizitációs bizottsága Kató Béla püspök és Dézsi Zoltán főgondnok vezetésével Disznajóba (Görgényi Egyházmegye), Mezőbodonba (Maros-Mezőségi Egyházmegye), valamint Nyárádszentbenedekre (Marosi Egyházmegye) látogatott el. REV: fókuszban a kisebbség Belfastban ülésezett a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai regionális bizottsága. A Romániai Magyar Református Egyházat Antal János királyhágómelléki, illetve Ballai Zoltán erdélyi előadó-tanácsosok képviselték. Az ülés központi témája a nacionalizmus volt, a nyugat- és kelet-európai küldöttek a kontinensünkön újjáéledő nemzeti érzés pozitív és negatív vetületeit, valamint az egyházak kapcsolatos szerepét vizsgálták. A szolidaritás nagy hangsúlyt kapott a tanácskozáson: Jan-Gerd Heetderks európai területi elnök jelentésében kiemelt helyen szerepelt a Hírek Események Bogárdi Szabó lett Bölcskei utódja. A közelmúltban tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hatéves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök lesz a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett. A korábban megtartott egyházkerületi választások eredményei alapján a Tiszántúli Egyházkerület püspöke Fekete Károly teológiai tanár, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke Csomós József, a Dunántúli Egyházkerület püspöke Steinbach József, valamint a Dunamelléki Egyházkerület püspöke Bogárdi Szabó István lett. kisebbségben élő tagegyházakkal vállalt sorsközösség. A nyugat-európai egyházak által sokáig tabuként kezelt, és teológiai alapon eleve elutasított nemzeti identitás és nacionalizmus kérdésének felvetése azt a célt szolgálta, hogy az eltérő tapasztalatokból megfogalmazott nyugat-, illetve kelet-európai álláspontok közeledhessenek egymáshoz. A meghívott főelőadó, Doug Gay skót lelkész, történészpolitológus amellett érvelt, hogy a nacionalizmus jelenségével szembe kell nézni, akkor is, ha a keresztyén identitás eleve nemzetek feletti és egyetemes. Antal János és Ballai Zoltán a román állam-nacionalizmus természetének bemutatásával árnyalták a képet, és a többségi kisebbségi nacionalizmus aránytalanságairól szólva megköszönték a REV támogatását az elkobzott egyházi ingatlanok visszaszerzéséért folytatott küzdelemben, külön méltatva a református világszervezet kiállását a visszaállamosított Székely Mikó Református Kollégium ügyében. Faraktárból lett olvasóterem Aki a Nagyszebeni Szórványkollégium és egyben református egyházközség udvarán járt, annak bizonyára felkeltette a figyelmét az udvar hátsó felében egy letűnt kornak utolsó relikviája : a faraktár, amelyet az idő vasfoga alaposan kikezdett. Tavaly a presbitérium beleegyezett, hogy a helyiséget felajánljuk a szórványkollégium számára: olvasó- és szabadidőterem felépítésére. A munkálatokban hathatós segítséget nyújtott a két gondnok: Orth István főgondnok, grafikusművész és restauráló muzeográfus, illetve Hunyadi István, akik az egyházközség utolsónak megmaradt lomtárából az érték átmentésére törekedtek. Így mentettük át az utókornak a stafírungos virágos ládákat, az évszázados íróasztalokat, gyönyörűen faragott székeket, feljavításra váró régi harmóniumot az egyházközségünk történelmét végigkísérő darabokat. Ámbár próbáltunk a megadott alapokkal a lehető leggazdaságosabban bánni, nem sikerült mindent befejezni úgy, ahogy elterveztük. Sajnos a Bethlen Gábor Alap és az egyházközség hathatós támogatása ellenére sem tudtuk a helyiséget átadni a szórványkollégiumnak. Ámbár a munkálatok 80%-a elkészült, a terem jelenleg még nem tudja betölteni eredeti rendeltetését. Ennek ellenére reméljük, hogy idén sikerül befejezni az Olvasó- és szabadidőtermet, mely újabb értékes helyiséggel gazdagítja majd a nagyszebeni szórványkollégium épített örökségét. Meggyőződésünk, hogy a terem szellemi feltöltődést és fizikai kikapcsolódást is fog jelenteni a kollégium diákjainak és gyülekezetünk fiataljainak. Varró Sándor ISSN Szeresd felebarátodat, mint saját magadat Közösségi élet a kézdivásárhelyi nőszövetségben Isten szeretetében munkálkodva végzi mindennapos tevékenységét a kézdivásárhelyi egyház lelkes nőcsoportja. Ez vezérli mindennapi útjukat, értelmet ad életüknek, erőt ad alkalomadtán a túléléshez és képessé teszi, hogy kitörjenek a bánatból, szomorúságból. Hetente találkoznak akár többször is, elsősorban saját lelkük táplálására, de embertársaik segítése érdekében is, mert hiszik és vallják: szeretetükkel és odaadásukkal csöppnyi fényt vihetnek embertársaik lelkébe, otthonába. A március 5-i világimanap alkalmából is nagy volt a készülődés. Áhítat után az asszonyok a Bahamák szigetvilágát ismertették a lelkipásztor vetített szemléltetőanyagával egybekötve. Ezt követően a nőszövetség asszonyai a testre szabott világimanapi anyag alapján imádkoztak, énekeltek, igét olvastak a János 13-ból. A kézdivásárhelyi nőszövetségben továbbra is nagy gondot fordítanak a betegek állandó látogatására, kirándulásokat szerveznek, nem feledkeznek meg az asszonyok születésnapjairól sem, és részt vesznek minden egyházmegyei nőszövetségi tevékenységben. Példaértékű szolgálatuk alapján bátran állíthatjuk, hogy őket Isten és embertársaik iránti szeretetük vezérli. Márton Ilona, Papp Gyöngyike ÜZENET Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja A szerkesztőség címe: Kolozsvár Király utca (str. I. C. Brătianu) 51. sz. Telefon: Drótposta: Főszerkesztő: Somogyi Botond Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik. Készült az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős vezető: Dávid Zoltán Olvasószerkesztő: Sztranyiczki Mihály Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos Tördelés: Czirmay Ágnes

Faraktárból lett olvasóterem

Faraktárból lett olvasóterem Faraktárból lett olvasóterem 2015. 03. 10. Aki a Nagyszebeni Szórványkollégium és egyben Református Egyházközség udvarán járt, annak bizonyára felkeltette a figyelmét, az udvar hátsó felében, egy letűnt

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon

A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció megjelenése és térhódítása Magyarországon A reformáció gyors elterjedésének az okai Az egyház elvilágiasodása Mátyás király uralkodása alatt a király az ország irányításában alkalmazott nagy

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Születések és termékenység az Európai Unióban

Születések és termékenység az Európai Unióban 2011/38 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 38. szám 2011. június 14. A tartalomból 1 Bevezető 1 Élveszületések száma 1 Nyers élveszületési arányszám 2 Teljes termékenységi

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest

Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET Budapest Egyházi jövőkép milyen egyházat akarunk? ORSZÁGOS ESPERES - GONDNOKI ÉRTEKEZLET 2012.04.25. Budapest Az egyházi jövőkép megfogalmazásának létjogosultsága az, hogy: - Isten népe számára mindenkori jövőjéről

Részletesebben

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa

Európáról dióhéjban. Földrészünk, Európa Európáról dióhéjban Mi az Európai Unió? Európai = Európában található. Unió = egyesíti az országokat és az embereket. Vizsgáljuk meg közelebbről is a kérdést! Mi az, ami közös az európaiakban? Hogyan jött

Részletesebben

A K I. 300 Ft/kg. tonna

A K I. 300 Ft/kg. tonna PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/13. szám 7.12. 25/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai...

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában

Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Először éljenek együtt, de azután Az élettársi kapcsolatok megítélése Magyarországon és Európában Rohr Adél PTE BTK Demográfia és Szociológia Doktori Iskola KSH Népességtudományi Kutatóintézet Fókuszban

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Motorral a Fekete-tenger körül 2011

Motorral a Fekete-tenger körül 2011 A nevem Pap György, 2011 óta foglalkozom motoros kalandtúrákkal. Rendszerint egyénileg utazom, bár az utolsó kalandra a kutyám, Brigi is elkísért. Saját stílusom esetenként az extrém túrázáshoz közelít,

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben