A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa"

Átírás

1 IBM Global Business Services IBM Institute for Business Value A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa Kormányzat A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel

2 IBM Institute for Business Value Az IBM IBM Global Business Services, through az IBM the üzletértékelő IBM Institute intézetén for Business keresztül Value, kínál develops tényeken fact-based alapuló, különleges strategic insights fontosságú for senior köz- executives vagy magánszektorbéli around critical kérdések public köré összpontosuló stratégiai elemzéseket vezető tisztségviselők számára. and private sector issues. This executive brief is based on an in-depth study by Jelen összegzés az intézet kutatóinak beható elemzése alapján készült. the Institute s research team. It is part of an ongoing commitment by IBM Global Az IBM Global Business services elemzéseket és szempontokat nyújt, hogy Business a cégek Services biztosabban provide felismerhessék analysis and egy viewpoints üzlet értékét. that További help companies tájékoztatásért realize business lépjen value. kapcsolatba You may contact a szerzőkkel, the authors vagy küldjön or send an üzenetet to címünkre: for more information.

3 A kormányzás 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel Írta: James W. Cortada, Sietze Dijkstra, Gerry M. Mooney és Todd Ramsey Hat olyan mozgatóerő alakítja a világ társadalmainak jövőjét, amelyre a kormányzatok nincsenek befolyással. Ezek: a népesedéssel kapcsolatos erőteljes változások, a globalizáció, a környezeti problémák, a társadalmi kapcsolatok, a szociális stabilitás és a technológia lényegében az összes kormányt érintik, és a válaszlépéseknek nemzettől, régiótól, szűkebb területtől függően mind különbözniük kell. A szinte általános érvénnyel mindenütt jelen lévő mozgatóerők állandó együttműködést fognak igényelni, melynek első lépcsője a fokozott, többirányú kommunikáció, valamint az egységes működtetési és technológiai szabványok elterjesztése lesz. Túl ezeken az alapvető lépéseken, a hatékony stratégiák nagyban függenek attól, hogy az egyes kormányok milyen mértékben könnyítik meg bizonyos határokon belül tevékenykedő és határokat átívelő tevékenységi körű hivatalok munkáját, illetve kellően elősegítik-e a partnerséget különböző transznacionális szervezetekkel. Világunkat jelenleg hat kikerülhetetlen erő ostromolja együttesen, amelynek a kormányok és a társadalmak csak korlátozott mértékben parancsolnak. Heves és szimultán természetük okán nevezzük őket mozgatóerőknek, mivel ezek nem közönséges erők. A hat mozgatóerőben egyvalami közös: így vagy úgy, de mindegyik kihat a világ összes nemzetére. 1. Változó demográfia: Hosszú távú változások jelentkeznek a lakosság összetételében, minden országban, minden régióban másként és másként. Példa erre, hogy a fejlett országokban megnövekedett az idősek száma (pl. Japánban), míg a fejlődő országokban épp a fiatalok aránya növekedett (pl. Indiában), máshol eltolódott a férfi/nő arány (pl. Kínában). 2. Gyorsuló globalizáció: A társadalmi, politikai és kulturális határokat átívelve az országok és a társadalmak gazdaságilag egyre inkább függenek egymástól. Egyre élénkebb a tőke, a nyersanyagok, késztermékek, és a munkaerő globális áramlása az egykor független és szuverén entitások között, ahogy azt a nemrégiben lejátszódott pénzügyi hitelválság meg is mutatta. A nagypolitikában is egyre jobban érezhető a globalizáció. A társadalmi elégedetlenség tovább fokozódott, amikor a köz bizalma megingott a pénzintézetekben: egyes nyugdíjfolyósító intézetek és bankok elvesztették likviditási képességüket. Mindenki az állami felügyelet megújítását, reformálását követelte. 1 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

4 3. Súlyosbodó környezeti problémák: A társadalmak és a kormányok egyre jobban odafigyelnek arra, hogy a föld mennyit adhat, és mennyit bírhat még. A kérdések egymástól élesen elkülönülő területeket érintenek, a politikától (a zöld pártok szavazótáborának erősödése), a gazdasági fejlődéstől és a közmunkáktól kezdve egészen a civil infrastruktúra fejlesztéséig és az oktatásig. 4. Átalakuló társadalmi kapcsolatok: Az egyének közötti, illetve az ügyfelek és cégek közötti átalakuló kapcsolatok megváltoztatják a civil és üzleti élet szereplőinek elvárásait is a kormányzat felé (példának okáért ilyen a nemzetközi online társadalmi mozgalmak és hálózatok terjedése és az az elvárás, hogy a kormányzati szolgáltatások az éjjel-nappali üzletekhez hasonlóan minden nap, a nap huszonnégy órájában álljanak rendelkezésre). 5. A társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettsége: A társadalmakat fenyegeti a terrorizmus és a fegyveres konfliktusok idetartoznak az interkulturális súrlódások is, továbbá a járványok és természeti katasztrófák veszélye. A fenyegetettségek természete azonban változik, ezért a veszélyek elhárítására tett hibás enyhítő, kezelést célzó lépések következményeit okvetlenül figyelemmel kell kísérni. 6. A technológia erősödő befolyása: az üzleti vállalkozások, az egyének és a közszféra új technológiákat vezetnek be (pl. informatikai, orvosi, kommunikációs, nanotechnológiai), méghozzá olyan mértékben, amely újrafogalmazza a köztük lévő viszonyt, és megváltoztatja az egyes entitások funkcióit. Nincs két egyforma nemzet, így az egyes mozgatóerők minden társadalomra egyéni hatást gyakorolnak. A nemzetek egymástól élesen elütnek, más és más történelmi események alakították sorsukat, különböznek társadalmi értékeik, törekvéseik, hiányosságaik. A jövő kihívásait többé nem lehet a hagyományos, lassan adagolt kormányzati lépésekkel megcélozni, e tekintetben változás szükséges. Az egyes országok kormányainak a változások elébe kellene menniük, mindenekelőtt azzal, hogy megvizsgálják: az ország, sajátos adottságait figyelembe véve, melyik mozgatóerőnek van leginkább kitéve? Ezután a prioritásokat szem előtt tartva a nemzeteknek egyéni stratégiákat kell kezdeményezően kidolgozniuk, és életbe léptetniük. Nincs kétség afelől, hogy számos kihívással kell szembenézni, így a kormányoknak összefogottabban kell cselekedniük, mint eddig bármikor. Az egyéni válaszlépések kidolgozásakor a kormányoknak leginkább fokozott együttműködésre, kollaborációra lesz szükségük, ez alakítja ki a mozgatóerők ellenőrzéséhez szükséges stratégiák alapját. Több kapcsolatra és együttműködésre lesz szükség, mint korábban hivatalok között, társadalmak között és kormányok között, valamint több csomópont, körzet is kell. Jelen tanulmány olyan kormányzati akcióra tesz javaslatot, amely megvalósíthatja a folytonos kollaborációnak nevezett fokozott, sokrétű és többirányú tevékenységet. 2 IBM Global Business Services

5 A kormányzás 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel A hat mozgatóerő kiismerése Ezek a hatalmas erők a változó demográfia, a gyorsuló globalizáció, a súlyosbodó környezeti problémák, az átalakuló társadalmi kapcsolatok, a társadalom stabilitásának és rendjének fokozódó fenyegetettsége és a technológia erősödő befolyása lehetőségeket és veszélyeket is rejtenek magukban. Különböző mértékig, de minden egyes országnak, minden egyes kormányzatnak szembe kell néznie a mozgatóerők mindegyikével. (lásd 1. ábra) Változó demográfia Hosszú távú változások jelentkeznek a lakosság összetételében, minden országban, minden régióban más és más. Az átlagéletkor növekszik a fejlett országokban, míg a fejlődő országokban csökken. A demográfia és a migráció hatással van egymásra, például amiatt, hogy a fiatal, jól képzett munkaerő a jobb munkalehetőségektől elcsábítva elhagyja szülőhazáját. Mindezek mellett egyre nagyobb az igény arra, hogy az állampolgárokat (pl. a kisebbségeket és fogyatékkal élő polgárokat) jobban bevonják a társadalomba és a gazdaságba. A kormányzat 1. ÁBRA Világszinten hat jelentős erő formálja át a társadalmakat és a kormányzatokat Változó demográfia Gyorsuló globalizáció Súlyosbodó környezeti gondok Átalakuló társadalmi kapcsolatok A társadalom stabilitásának és rendjének fokozódó fenyegetettsége A technológia erősödő befolyása Forrás: IBM Institute for Business Value elérhetősége sokat javult, de még nem eleget (lásd a bekezdést a tanulmány végén, oldalt: Elérhetőség világszerte egyre fontosabb). A demográfiai változások miatt számos nemzeti kultúra alakul át. Így például a dolgozó/nyugdíjas/ gyermek egyensúly eltolódása megborítja a költségvetéseket: az öregedő társadalommal együtt jár az egészségüggyel és a nyugdíjjal kapcsolatos állami ráfordítások emelkedése. A tanulmányról Az IBM Institute for Business Value a kormányzatokat jelenleg befolyásoló mozgatóerőknek és ezek megnyilvánulási formáinak alapos megismerésére törekedett májusában összehívtunk 35 közszféra-szakértőt, akik az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt, Kanadát, Kínát, Nagy-Britanniát és Németországot képviselték. Utólagosan konzultáltunk Ausztrália, Ausztria, Belgium és Svédország szakértőivel is. A megbeszélések elemzése, a másodlagos kutatás és az IBM által a kormányzati szerep fejlődéséről készített több mint két tucat tanulmány végkövetkeztetései alapján ismertük fel a hat fő mozgatóerőt, alkottuk meg a folytonos együttműködés vázlatát, dolgoztuk ki az idevonatkozó további javaslatokat. Ezzel segítjük a kormányzati szervek egész sorát olyan stratégiák kimunkálásában, amelyek a mindenütt jelen lévő mozgatóerők kezelését célozzák. 3 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

6 Példa a változó demográfia megnyilvánulásaira Az olasz társadalomra az elvándorlás és a relatíve alacsony népességnövekedés és születésszám egyaránt jellemző. Az állampolgárok elvárásai a kormánnyal szemben magasak, így a kormány költségvetése 2007-ben a GDP 50%-át tette ki. Példa a gyorsuló globalizáció megnyilvánulásaira Brazíliát a mérsékelt munkabér, a viszonylag alacsony terrorfenyegetettség, a bevándorlás és a diverzitás jellemzi. Megélénkült globális munkaerőpiaci részvételének egyik árnyoldala a megnövekedett nyersanyagfogyasztás. A hat mozgatóerő közötti kölcsönös átfedés jelentős, ezért a kormányoknak túl azon, hogy mindegyik mozgatóerővel külön-külön foglalkoznak a lehetséges együttes hatásokra is gondot kell fordítaniuk. A megoldások kidolgozását ez tovább bonyolíthatja. Gyorsuló globalizáció A gyorsuló globalizáció hatásaira számtalan példát lehet mondani, a mozgatóerők közül talán ennek van a legnagyobb hatása. A társadalmi, politikai és kulturális határokat átívelve az országok és társadalmak egyre inkább kölcsönös gazdasági függésbe kerülnek egymással. A feltörekvő gazdaságok gyorsan modernizálódnak, az összetett ellátási láncolatok globális szállítmányozó hálózatokat és más infrastruktúrát igényelnek. Az elosztó- és kommunikációs hálózatok kulcsfontosságúak lettek a globális gazdaság és stabilitás számára. Ezek a trendek a legszembetűnőbben Közép-Európában, Ázsia egyes részein jelentkeznek, de Afrikában is egyre jelentősebbek. A nemzetgazdaságok profilja, foglalkoztatási kínálata is folyamatosan változik, ugyanígy a készségekkel szemben támasztott elvárások. Kínai, indiai, és más fejlődő piacokról származó munkavállalók milliói szállnak versenybe a globális munkaerőpiacon ennek hatására a fejlett országokban a termelő munkahelyek száma csökken, a szolgáltató munkahelyeké pedig nő. A kölcsönös gazdasági függés a pénzügyi piacok között is egyre erősebben van jelen. A 2007-es amerikai hitelválság például messze túlgyűrűzött az Egyesült Államok határain, globális következményeit a bankok világszerte megérezték. Súlyosbodó környezeti problémák A természeti kincsek hozzáférhetősége újraformálhatja a nemzetek, a társadalmak és az emberek mindennapi életét. A kormányok kezdik felismerni, hogy az egyéni és nemzeti magatartás az egész emberiségre kihat. A kérdésnek egyre több politikai és tudományos figyelmet szentelnek, és a környezeti hatások figyelembevétele lassan az állami, illetve magánjellegű gazdasági tárgyalásoknak egyik kulcstényezőjévé válik. Ennek eredményeképpen a kormányok politikája világszerte egyre zöldebb. Változó mértékben ugyan, de a kormányoknak mindenütt szembe kell nézniük a feladatokkal, amelyeket a globális felmelegedés, a kimerülő kőolaj- és földgázkészletek, a meredeken felfelé ívelő energiaárak és a fogyatkozó ivóvíztartalék hatásai teremtenek. Az idő, ami alatt a cselekvések kifejtik hatásukat, majd remediációhoz vezetnek, gyakran túl hosszú. Ezek, és más hasonló gondok új, zöld iparágak és az alternatív, megújuló energiaforrások térnyerését eredményezték. A környezeti kihívásokra adott válaszokra példát adnak egyes városok, amelyek kreatív stratégiákat léptettek életbe a forgalom és a légszennyezés visszaszorításáért. Példa a súlyosbodó környezeti problémák megnyilvánulásaira Indiában a szolgáltatóipar rohamosan fejlődik, az átlagéletkor pedig alacsony. Mivel a nyersanyag- fogyasztás gyorsan növekszik, ennek környezeti hatásait orvosolni kell. 4 IBM Global Business Services

7 Átalakuló társadalmi kapcsolatok Változnak az elvárások, amelyeket az állampolgárok és az üzleti szereplők a kormányzattal szemben támasztanak. A közelség, közös nyelv és kultúra elvén alapuló történelmi társadalommodellek vesztettek jelentőségükből, és az egyének, üzleti vállalkozások nemzethez kötődése az enyészet útjára lépett. Az iparban a rugalmas, spontán, globális kollaboráció egyre inkább felváltja a merev üzleti irányítási szerkezeteket, jobban, mint eddig bármikor. Manapság a kormányzatoktól elvárják, hogy eredményeket és értéket nyújtsanak biztonságos privát szolgáltatásokon keresztül, amelyek mindenhol, mindenkor, mindenki számára elérhetők, a cégektől és magánszemélyektől kezdve a dolgozókig és más kormányzati szervekig. A hagyományos kormányzati eljárásokat, például az irányelvek megszabását és a szabályozást, gyorsabban kell az elvárásokhoz igazítani. Példa az átalakuló társadalmi kapcsolatok megnyilvánulásaira Az Egyesült Államok állampolgárai bármikor számos városi, állami és szövetségi szolgáltatást, űrlapot és információt érhetnek el a világhálón keresztül, és egyre nő az ilyen módon lebonyolított ügyletek száma. Egyre többen intézik adóügyeiket és díjaik fizetését az interneten. A társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettsége Az egyre inkább globalizálódó gazdaság gyanút ébreszt olyan csoportokban, amelyek korábban elszigeteltségben éltek. Gyakoribbá válnak a kultúrák és a nemzetek közötti feszültségek, valamint a polgári engedetlenség megnyilvánulásai; ezek részben a változó demográfiában, az országok és régiók közötti népvándorlásban és a régóta fennálló helyi problémákban gyökereznek. A járványok és természeti katasztrófák a stabilitást fenyegetik, ezzel egyidejűleg azonban az új elszigetelési politika is felütötte a fejét, ugyanakkor a toleráns együttélésnek is lettek hívei. A kormányoknak és a társadalmaknak lépniük kell, hogy az emberi életeket és az anyagi javakat megvédjék, és segítsék a stabilitás biztosítását. Példa a társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettségének megnyilvánulásaira Az utóbbi években az Egyesült Államok, Nagy-Britan- nia és Spanyolország a terrorizmus célpontja volt, határaikon belül és azokon kívül is. Folyamatos és igen fontos feladat fenntartani a lakosság és az intézmények biztonságát. Ezzel egy időben a hitelválság folyományaképp megrendült a köz bizalma a pénzintézetekben, aminek hatására bizonyos bankok és nyugdíjintézetek fizetésképtelenné váltak. A technológia erősödő befolyása Az orvostudomány, az energia- és információáramlás lehetőségei egyre gyorsabban bővülnek, és ez az emberiség számára életfontosságú jelentőséggel bír. Gyorsuló ütemben születnek új technológiák, új költségeket és új elvárásokat hozva magukkal. Ugyanekkor az új technológiák előreláthatóságának, tervezésének és hasznosításának ideje jelentősen csökkent. Az állampolgárok egyre otthonosabban mozognak a technológiák területén, s ezt a kormányok kihasználhatják a szolgáltatások fejlesztésekor. Tipikusnak mondható, hogy a szabályozás és az adóztatás hagyományos mechanizmusai nem igazodnak azonnal az új technológiákhoz, és a szellemi termékeket védő jogszabályokat nehéz a globális gazdaságban betartatni. Míg egyes technológiák a termelékenységet fokozzák (pl. az informatika), mások növelik a kiadásokat (pl. az egészségügyi technológiák). Ezzel párhuzamosan a kormányzatoknak szembe kell nézniük az adatvédelem problémájával, miközben az adatokat szolgáltatások nyújtására használják fel erről igen körültekintően kell törvényt hozni. 5 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

8 Példa a technológia erősödő befolyásának megnyilvánulásaira Kína olyan ország, amely az új technológiák elterjedésének hatásaival küzd. A rohamos iparosodás és városiasodás új technológiák bevezetéséért kiált, miközben az emberek egyre jobban rászoknak az internetre, és élnek a világháló nyújtotta kommunikációs lehetőségekkel. Amiért a kormányoknak egyéni stratégiát kell alkotniuk Az elkövetkezendő években a mozgatóerők várhatóan az összes országot befolyásuk alá vonják, azonban az egyes tendenciák ellen minden országban eltérő sürgősséggel kell majd fellépni. Ezeket a különbségeket az adott ország egyedi törekvései és korlátai szabják meg, amelyekkel a mozgatóerők elleni válaszlépések tervezésekor az adott országnak szembe kell néznie (Lásd a 2. ábrát). 2. ÁBRA Míg a változások hat mozgatója világszerte állandó, a tendenciák különbözőképpen jelentkeznek, a törekvésektől és korlátoktól függően. Törekvések Mozgatóerők Megnyilvánulások Stratégiák Forrás: IBM Institute for Business Value Kötöttségek A kormányoknak fel kell ismerniük, és ki kell dolgozniuk törekvéseiket, hogy a globális változások közepette is képesek legyenek döntéseket hozni. A törekvések olyan célok, mint a nemzetvédelem és a közbiztonság fenntartása, az életszínvonal emelése, az állampolgárok társadalmi ellátásának biztosítása, a kulturális és vallási örökség védelme, a kormányzati munka folyamatos fenntartása és a kormányzati szolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele. A törekvések ellenpontjaként minden országnak megvannak a maga politikai, gazdasági és társadalmi korlátai. A korlátok mérséklik a társadalmak és kormányaik által kialakított törekvések haladásának ütemét. Egyfajta politikai korlát például a kormányzati eljárások sebessége és hatásfoka, míg a tőke hozzáférhetősége gazdasági korlát, a munkakörülmények, a kormány szolgáltatásai és az életszínvonal iránti elvárások pedig a társadalmi korlátok közé tartoznak. A folytonos kollaboráció kellékei A folytonos kollaboráció alkotóelemeinek megismerése Az állampolgárok jövőbeli boldogulása nagyban függ attól, hogy a kormányzatok helyesen válaszolnak-e a hat globális mozgatóerő pozitív és negatív hatásaira. Ha a kormányok megvalósítják a folytonos kollaboráció gyakorlatát, a köztisztviselők bevonhatják az állampolgárokat és az együttműködőket a nagyobb társadalmi célok megvalósításába is, például egy járvány megfékezésébe, vagy a gyermekek meghatározott korig történő iskoláztatásába. 6 IBM Global Business Services

9 A kormányoknak először meg kell ismerkedniük a folytonos kollaboráció fő komponenseivel; másodszor az alapkészséget továbbfejlesztve, azt felhasználva kell az alkotóelemek által támasztott igényekre szabni a megoldásokat. Az átfogó megközelítés ilyen típusa megteremtheti az alapját annak, hogy hasonlóan merész célokat lehessen megvalósítani kezdeményezések miriádjain keresztül. Minden egyes nemzetnek ki kell dolgoznia saját folytonos együttműködési stratégiáját, amely kezelni tudja a hat globális mozgatóerő hatásait mégpedig saját törekvéseik és korlátaik keretei között maradva. A stratégiatervezés minden megközelítésében részt kell kapnia a tökéletesített együttműködésnek. Ez azért szükséges, mert a szóban forgó problémák mindegyike élénk, többdimenziós kommunikációt és állandó összeköttetést igényel a folyamatosan növekvő számú szervezettel, kormányzattal, hivatallal és magánszektorbéli egységgel (lásd a 3. ábrát). 3. ÁBRA Folytonos kollaboráció az alapkészség, amire a kormányzatoknak szükségük lesz Szervezés, kultúra és kormányzás Személyessé tett interakció és szolgáltatások Folytonos kollaboráció Forrás: IBM Institute for Business Value Társulások, közvetítők és csereprogramok Tudásbázis létrehozása és megosztása Az első komponens: szervezés, kultúra és kormányzás Létrehozni és fenntartani a folytonos kollaboráció hálózatát ez támogatja az információcsere minden lehetséges formáját, csatornáját az üzenetküldők és az üzenetek fogadóinak minden lehetséges típusa között. Mindez arra szolgál, hogy a társadalom minden szegletéből össze lehessen gyűjteni a fellelhető készségeket, nemcsak a kormányzat közvetlen környezetéből. Ahol a szervezetek egyre virtuálisabb jelleget kapnak, és hierarchikus, vertikális felépítésük diffúzzá és horizontálissá válik, ott a folytonos kollaboráció megteremti a hatékonyabb csapatmunkát és a kölcsönös összeköttetést. A virtuális szervezetek gondolata, kilépve a koncepció fázisából, a sikeres kormányzás eszközévé fog válni. A sikeres kormányzatok jobban értik majd a módját annak, hogy hogyan közvetítsenek értéket a választókerületeiknek. Ez megváltoztatja a belső és külső szervezés és működtetés módjait is. Szervezési átalakulások történnek majd a humán tőke menedzselésében, az intézményi struktúrában, a pénzügyi menedzsmentben, és nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a hálózatok és partnerségek aktivizálására a célok elérésének érdekében. Ami a kultúrát illeti, a kormányzatok több versenyt, választási lehetőséget és ösztönzést építenek be motiválják az állampolgárokat, több zöld gyakorlatot szerveznek, és kívánságra szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen kívül a kormányzás új szemléletét tovább is fejlesztik, például új mérőrendszert vezetnek be a kormányzás eredményeinek és teljesítményének mérésére. 7 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

10 Az egyik kulcselem az eredményeket lemérő, tanulságokat levonó és kísérleteket értékelő kormányzati kezdeményezések hatékonyságának átláthatóbbá tétele lesz. Így a kormányzatok, üzleti vállalkozások, intézmények és az állampolgárok sikere még erősebben fog függeni egymástól. Svédország rádióhullámos technológiával küzd a forgalmi dugók és a légszennyezés ellen Más városokhoz hasonlóan Stockholmban is károsan befolyásolja az emberek életszínvonalát a sok forgalmi dugó és a légszennyezés. Az ő megoldásuk: hétfőtől péntekig reggel 6:30 és délután 6:30 között az ún. dugózónába belépő, majd onnan kilépő autósoknak fizetniük kell. A díjak a forgalmi csúcsidőkben a legmagasabbak. Az autók rendszámát rádiófrekvenciás (RFID) technológiával azonosítják, a számlákat pedig pénzügyi adatbázisok alapján küldik ki. Eredmények: A héthónapos kísérleti időszak után a forgalom 25%-kal csökkent, vagyis autóval kevesebb hajtott át a zónákon naponta; a tömegközlekedést igénybe vevôk száma napi szinten rel nőtt, az ózonbontó gázok kibocsátása pedig 40 %-kal esett vissza. A választók hozzájárultak a svéd parlament 2007-es javaslatának véglegesítéséhez. 2 A második komponens partnerségek, közvetítők és csereprogramok A kormányok tudják, hogy együtt kell működniük egymással és a magánszektorral, még ha ez nehézségekkel is jár. 3 Mindazonáltal a közvetlen kollaboráció nem mindig járható út egyszerre túl sok kapcsolatot nem lehet átlátni, ráadásul a törvényi korlátozások is akadályt jelenthetnek. A globális együttműködés és a globális társadalom változásaival való lépéstartás szükségessége új szövetségeket fog kiváltani, és az interakció új módjait hívja elő. Egyre inkább elvárjuk a kormányzattól, hogy együttműködésen alapuló vállalkozásokat indítson el, vagy ilyenekhez csatlakozzon. Nemzetközi és nemzetek feletti szervezetek és cserekapcsolatok, mint az Európai Unió, az Egészségügyi Világszervezet vagy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet arra szolgáltatnak példát, hogy a kormányzatok miképpen birkóznak meg az általuk közvetlenül gyakorolt jogkörök alkotmányos korlátozásaival. Kínában az E-Port javítja az együttműködést a kormányzaton belül és azon kívül is Az alkalmazások és rendszerek rugalmas integrációjának hiánya károsan befolyásolta a hatékony együttműködést és az információcserét. A China E-Port azt a feladatot kapta, hogy olyan technológiai platformot fejlesszen ki és tartson fenn, amely javítja a kormányon belüli, valamint a fontos ipari és gazdasági szereplők közötti külkereskedelmi vonatkozású adatáramlást. A vállalkozási környezet és küldtetésének hatékonyabb támogatása érdekében a China E-Port együttműködési szoftveralkalmazást és egy sor, a végpontokat összekapcsoló megoldás dolgozott ki. Előnyei: Szorosan integrált, biztonságos környezet Hatékonyabb információcsere Jobb működési hatásfok 4 A harmadik komponens Személyre szabott interakció és szolgáltatások A kormányok lassan felismerik, hogy a konfekciós programok egyre kevésbé felelnek meg az állampolgárok igényeinek. A hatékonyság, a jó hatásfok, a biztonság és a magánélet tisztelete iránti igény arra sarkallja a kormányt, hogy tevékenységét individualizálja. A programoknak különösen olyan területeken kell személyre szabottá válniuk, mint például a szociális szolgáltatások. 8 IBM Global Business Services

11 Azonban az ilyen személyre szabott szolgáltatásokat nehéz telepíteni, adminisztrálni, és ellenőrizni az aggodalmak az átláthatóságtól és az egyes kormánytisztviselők elszámoltatásától a biztonságig és a begyűjtött személyes adatok védelméig terjednek. A kormányzatok egyre inkább az informatikai, hálózati és egészségügyi technológiák felé fordulnak a személyre szabott megoldásokért. Az automatizálás feleslegessé teszi az emberi megítélést és a lassú mérlegelést, ami manapság még jellemző a hagyományos ügyletekre és az információterjesztésre. Jobb eszközökkel az egyéneket pontosabban be lehet azonosítani, ami a rendszert biztonságosabbá, a programokat pedig hatékonyabbá teszi. Kanada az állampolgárokat a világhálón keresztül szolgálja ki Mint a legtöbb központi kormányzat, Kanada kormánya is számos programot és szolgáltatást kínál az állampolgároknak, azonban a szolgáltatások azonosítása és igénybevétele nehézkes. A Service Canada olyan egylépcsős, integrált, sokcsatornás szolgáltatóközpont, mely szövetségi programok és szolgáltatások széles skáláját teszi elérhetővé. A szolgáltatásokat Kanada-szerte 300-nál is több iroda esetében lehet igénybe venni telefonon (évente több mint 50 millió hívás fut be) és az interneten keresztül is (14 milliónál több látogatás évente). A megoldás a következő eredményeket hozta: Állampolgár-központú elosztóhálózat nyílt Országszerte több helyen áll rendelkezésre a szolgáltatás eljut északra és a távoli közösségekhez is A kormányzat és a közösségi szolgáltatók más szintjeivel is partnerség jött létre, és a kanadaiak integráltabb szolgáltatásokhoz jutottak Létrejött egy szervezet, amely tovább javíthatja a szolgáltatások színvonalát, és új szolgáltatások bevezetését kezdeményezheti egylépcsős környezetben. 5 A negyedik komponens tudásbázis és az ismeretek megosztása A legbölcsebb él a legtovább lesz a következő évtizedek egyik legfontosabb kihívása. Az tudásbázisok létrehozása és az ismeretek terjesztése kulcsfontosságú tényező az interdiszciplináris kutatásokban, valamint ösztönzi a termékek és szolgáltatások innovatív frissítését. A munkaerő elöregedése miatt is szükség van az ismeretek terjesztésének új modelljeire, amelyek révén a fiatalabb nemzedékeket meg lehet tanítani arra, hogyan vívjanak ki szerepet maguknak a modern munkaerőpiacon. Pennsylvania: a jövőbeni befektetésekhez nagyobb ösztönös megérzés szükséges Pennsylvania a globális verseny nyomása alá került, ezért a jövőbeni gazdasági növekedés érdekében új lehetőségek után kellett néznie. Az állam az aktuális környezetbe való jobb betekintés eszközeit kutatta, főleg arra koncentrálva, hogy hova érdemes a jövőben figyelni és befektetni. Az állami tisztviselők együttműködési és ismeretterjesztő folyamatot hívtak életre, hogy együttesen ki tudják értékelni bizonyos pennsylvaniai ipari csoportok és szektorok versenyképességét 22 amerikai és más országbeli versenytárshoz viszonyítva. A versenyanalízis eredménye alapján az állam politikai és üzleti vezetői tisztábban látják a versenyt jellemző helyzeteket, valamint hatékony stratégiai és befektetési eszközökhöz jutnak. Meglévő programok átalakítása a folyamatos együttműködés jegyében A közszféra számos programját újra kell gondolni, hogy összhangban legyenek az új stratégiákkal. Jelentős stratégiai javulás várható az új tendenciák megjelenésével. Amikor a kormányzatok a különféle szereplőkkel a programok bővítésén dolgoznak, figyelniük kell a törekvések és a korlátozások együttes befolyására, és arra, hogy ezek hogyan viszonyulnak a mozgatóerőkhöz. 9 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

12 Nem kizárólag új megoldásokról van szó a hat mozgatóerő lehetőséget teremt meglévő stratégiák megújítására is. Változó demográfia A társadalmak elöregedése például teret nyit a fokozott telekommunikációnak, az ismeretek terjesztésének és a tudásbázisok létrehozásának. Így lehet ugyanis a tudást a rendszeren belül tartani, hiszen a ma 60 felé járó, a demográfiai robbanás idején született generáció rövid idő múlva visszavonul (a nyugdíjasok száma 5 év múlva várhatóan 30 %-kal fog növekedni). 6 A kategórián belüli mintaprogramok között találhatók gazdaságélénkítő programok idősödő állampolgárok számára, szociális és pénzügyi programok nyugdíjasok számára, továbbá eredmény- és értékalapú egészségügyi ellátás. A stratégiák módosítását a következőképpen szükséges elvégezni: Az egészségügyi gondozás kiegészítéseként a hangsúly kerüljön a wellnessre Erősíteni kell a jogosultságok menedzselését, nehogy az állam rossz célokra költsön Szükség van az adminisztráció hatékonyságának fejlesztésére, hogy a forrásokat szolgáltatások nyújtására fordítsák Számos társadalomban ezek a lehetőségek eleve etikai vitákat szülnek például arról, hogy az orvosi szolgáltatásokat hogyan racionalizálják, valamint hogy az egészségügyi szolgáltatásokat miként tehetnék minden korcsoport számára egyaránt megfizethetővé. Gyorsuló globalizáció A globalizáció üteme hatással lesz a gazdaságpolitikára és a felsőoktatás iránti igényre, mert a globális versenyképesség csak így maradhat meg. A kommunikáció és a kulturális kompatibilitás szintén nélkülözhetetlen lesz a sikerhez. Ebben a kategóriában a mintaprogramok a következők: alapfokú oktatás, bevándorlásszabályzás, munkaerőfejlesztés, állampolgári kezdeményezések, megbízható azonosítási rendszerek, a személyes adatok titkos kezelése, stabil pénzintézetek. A stratégiákat a következőképpen lehetne módosítani: A készségek és a képességek értékelése más országok módszereivel Ipari és a nevelési stratégiák közti kapcsolatot erősítő tervek készítése Globális hálózatok kialakítása egymást kiegészítő, szövetséges partnerekkel Súlyosbodó környezeti problémák A kormányzatok példát mutathatnának a zöld informatika alkalmazásával, és új beszerzési modelleket és stratégiákat dolgozhatnának ki. Jelen kategóriában a mintaprogramok a következők: zöld cselekvési program, a víz- és élelmiszerkészletek biztonsága, szállítás- és forgalmitorlódás-menedzsment, energiaellátás és fogyasztás. Jó példával kell elöl járniuk, különben gyorsan elvesztik a hitelüket e kérdésben, mely szerte a világon emberek és vállalatok egyre égetőbb problémájává válik. A regionális gazdaságfejlesztés és a nagyvárosok összenövése miatt viszonylag rövid időn belül és viszonylag kis költséggel innovatív rendeletek fognak megszületni és életbe lépni. Ott van például a londoni és a stockholmi polgármester példája, akik az utak megadóztatását kezdeményezték a szennyezés és a forgalmi dugók visszaszorítása érdekében, míg ezt egyes kormányszervek helytelenítették. A helyi lakosok hatalmat gyakoroltak a helyi önkormányzatok fölött, sikerük a központi kormányzat érdeklődését is felkeltette. A következő változásokat lehetne bevezetni a stratégiában: Helyi, regionális, nemzeti vagy globális célok kitűzése, megvalósításukhoz a piaci erők (pl. tőzsdék) bevonása A környezeti behatások támasztotta költségek nevesítése és ezek beillesztése az állami és a magánszféra pénzügyi értékeléseibe. 10 IBM Global Business Services

13 Átalakuló társadalmi kapcsolatok A ma ismert világháló interaktív természete hatalmas ugrást jelent a korábbi, információgyűjtéshez használt passzív szörfözéshez képest. A világhálót könnyebb használni, amióta megjelent az általában Web nak nevezett változat. Gazdagabb felhasználói élményeket kínál, például webes együttműködési lehetőséget, új tartalmak létrehozását és óriási volumenű, többoldalú ismeretterjesztést. Az állampolgárok és egyéb szereplők természetes ütemben egyre inkább hasonló kapcsolattartást várnak el, amikor a kormányzattal kerülnek kapcsolatba. Mi e-kormányzásnak képzeljük el a kormány és a szereplők közti együttműködést a Web 2.0-án keresztül. A neve lehetne ez: Government , szerintünk ez adja vissza a legjobban azt, hogy a kormányzatok sikerrel használják az információs és kommunikációs technológiát. Eltérően az állampolgárok interakcióihoz és üzleti tranzakcióihoz használt egyirányú információátadástól, a Government 2.0 jobban megfelel a személyesség és a jó kapcsolattartás elvárt kritériumainak, amelyeket olyan kommunikációs eszközök révén ér el, mint az online közösségek, blogok és a társadalmi hálózatok egyéb formái. Ebben a kategóriában a következők a mintaprogramok: állampolgári interakciók, önkiszolgálás és állampolgári felelősségvállalás. Az alábbi stratégiamódosítások várhatók: A kormányzati stratégiák átalakítása különösen a beszerzések területén hogy a részvételi vagy alkotó típusú hálózatokat ki lehessen használni. Az innováció előmozdítása érdekében megfelelően kalkulált, védett pénzforrások előirányzása, részben munkaerő, részben költségvetési források formájában. A társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettsége A biztonsági rendszerek folyamatos feltörése azzal jár majd, hogy többet fordítanak a tartalmak biztonságára. Mintaprogramok ezen a területen: védelem és biztonság, vészhelyzeti készültség és válaszcsapás, stratégiai hírszerzés. Mivel tökéletes biztonság nem létezik, a kormányzatoknak értékelniük kell majd a társadalomra vonatkozó kockázatokat, egyensúlyba kell hozni az információszerzés szükségét a magánszféra tiszteletben tartásával, stratégiai információkat kell szerezni, amelyeket meg kell osztani a biztonsági kormányszervekkel. A magánszféra tiszteletben tartása és a biztonság összehangolásához különösen körültekintő munka szükséges. A stratégiamódosítások közé a következőknek kell tartozniuk: Együttműködés a társszervezetekkel, a források és az ismeretek ilyeténképpen történő megosztásának érdekében a kormányzat összes szintjén (minisztériumi, helyi, regionális és nemzeti). Szociális és kommunikációs programok a zavarokat eredményező körülmények megszüntetése érdekében. A technológia erősödő befolyása Létfontosságú az új technológiákra vonatkozó alkalmas és felelős irányelvek kidolgozása. A sikeres gazdasági és politikai stratégiáknak el kell ismerniük, és fel kell karolniuk a technológiát. Mintaprogramok: közszolgálati technológiai infrastruktúra és hozzáférés, nyílt szabványok befogadása, kormányzat általi kiszervezés és feladatkiosztás, és közvetlen, kétirányú információcsere a kormányzat és a nyilvánosság között. 11 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

14 A következő stratégiamódosításokat javasoljuk: Ahol csak lehetséges, az infrastruktúrák és eszközök közös használata (például hálózatok, ill. orvosi eszközök), költségmegtakarítási célzattal. A költségeket alátámasztó technológiák (pl. a csalások felderítéséhez szociális programokban) és az életminőséget javító technológiák (pl. új orvosi diagnosztikához) egyensúlyba hozása, hogy azonos költségvetés mellett haszon származzon. A hozzáférhetőség világszerte egyre fontosabb Demokratikus társadalom nem élhet békében rendszerszerűen alkalmazott kirekesztés közepette... Bátor politikának kell összekötnie a technológiai változást a szociális reformmal. Jean-Claude Frajmund, CEO, FreeVergence (Brazília) A hozzáférhetőség jelentősége világszerte egyre növekszik és ennek számos aspektusa van. Nő például az igény arra, hogy a kisebbségeket és a fogyatékkal élőket is bevonják a társadalomba és a gazdaságba, viszont a hozzáférhetőség lehetővé tétele más típusú jogfosztások megelőzésére is kiterjed. Nevezetesen a következő aspektusokról van szó: Bevonás. Mivel a multikulturális és a nem anyanyelvükön beszélők közösségeinek száma gyarapszik, globalizált szabványok tárják fel a globális piacot. A bevonásra azért is szükség van, hogy vészhelyzet esetén mindenkit mozgósítani lehessen, állampolgárokat, betelepülteket és látogatókat egyaránt. Személyessé tétel. A hozzáférhetőség ezen formája az egyre népszerűbb internetes szolgáltatásokra épül, és annak az elvárásnak tesz eleget, hogy a kormányzati szolgáltatások mindenütt, mindenkor elérhetőek legyenek. Kényelmes használat. Mivel a dolgozók egyre több időt töltenek egyre változatosabb munkával, a kényelmes hozzáférés kulcsfontosságú. Hol érdemes elkezdeni önértékelés Számos kritikus tényező befolyásolja a kormányzatok kihívásokra válaszoló innovációinak sikerét, mégpedig: Kezdeményező és elkötelezett felső vezetés Állampolgár-központú, eredményorientált célok Hatékony szervezeteken belüli, kívüli és közötti kormányzati modellek Az innováció, integráció és kollaboráció fókuszált, megfontolt használata Dinamikus és integrált infrastruktúra Folyamatos értékelés, mint a kormány állandó, nagyon fontos feladata Példamutató vezetés A fenti kritériumok megvalósításához szükséges alapvető munka részeként javasoljuk feltenni a következő kérdéseket: Milyen formát ölt a hat mozgatóerő az adott országban, és hogyan viszonyulnak hozzájuk a választók? Miként lehetne a szervezetet és a vállalkozásokat irányító módszereket hozzáigazítani az elöregedő munkaerőhöz, mérsékelve a lassan nyugdíjba vonuló, vagy alternatív munkamódszereket kereső munkaerő által előidézett visszaesést? Mennyire kielégítő a más nemzeti kormányokkal, hivatalokkal és a magánszektor szereplőivel együttműködésben történő szolgáltatásmegosztás és kiszervezés kiértékelésének meglévő terve? Hol találni manapság képzett munkaerőt, és hogyan lehet lemérni a megosztott infrastruktúra gazdasági vonzóerejét? A folytonos együttműködés megteremtése az első lépés afelé, hogy a közszféra teljesíthesse a választók igényeinek széles skáláját. Termelékenység. A technológia terjedése segíthet leszorítani a kormányok növekvő költségeit, mivel az állampolgárokat cselekvőképessé teszi, és táplálja az emberek kormánnyal kapcso- 12 IBM Global Business Services

15 Létre kell hozni a folytonos együttműködés struktúráját sokrétű kommunikációt számos formában, az ország- és szervezeti határokon innen és túl működő szereplők összekapcsolásáért ez a legjobb első lépés afelé, hogy a közszféra teljesíteni tudja a választók igényeinek széles skáláját. Milyen biztonsági lépéseket kellene tenni, hogy a kormányzati szolgáltatások személyre szabásának részeként begyűjtött adatok bizalmas jellege megmaradjon? Hogyan lehetne fontossági sorrendbe állítani az ismeretek terjesztését a kormányzati stratégiák kialakításához és törvénybe iktatásához szükséges optimális eljárások és eszközök meghatározásakor? Hogyan lehetne a legnagyobb hasznot húzni a szellemi tőke újrahasznosításából? (például az innovatív termékek és szolgáltatások megteremtéséhez a tanulságok felhasználásával) A kormányzatoknak haladéktalanul el kell kezdeniük azon dolgozni, hogy kivédjék a hat, mondhatni egyetemes érvénnyel, egy időben támadó, világmegváltoztató mozgatóerő hatásait. A mozgatóerők befolyásának kiegyenlítéséhez az adott nemzet törekvéseinek és korlátainak megfelelően minden kormányzatnak és minden társadalomnak célravezető stratégiákat kell kidolgoznia. A hatékony kormányzat működése 2020-ban Zárásképpen feltehetjük az egyszerű kérdést: Honnan fogjuk tudni, hogy a kormányzatok megtették-e a szükséges intézkedéseket a mozgatóerők és a köz által adott válasz következményeinek kezelésére? Véleményünk szerint a jövő sikeres kormányzatának a következő ismérvei lesznek: Három alapvető küldetést tart szem előtt: gazdasági jólét, karbantartott környezet, biztonságos világ 9 Átlátható módszerek révén működik együtt, melyekkel elnyeri és megtartja a közbizalmat, és megteremti a legjobb gyakorlatokat és együttműködési alternatívákat 10 Példamutatással vezet, ezzel befolyást szerez, és azt meg is tartja, miközben a társadalomban a szükséges változásokat elmozdítja. Fontossági sorrendbe állítja és végrehajtja a terveket, és közben egyértelművé teszi a választások okát, és bevonja a helyi politikai csoportokat a módszerek kiválasztásába. Védi az emberi jogokat és a tulajdonjogot. 11 Kiértékeli és fejleszti a mozgatóerőket célzó lépéseket, méghozzá olyan ütemben, hogy az új kezdeményezéseknek lehetőségük legyen a sikeres megvalósulásra. Igyekszik a fölülről lefelé és az alulról felfelé irányuló fejlesztést ötvözni, és az együttműködés állandó fenntartásával a problémákra és elképezelésekre megoldásokat keres. Kiválasztott területeken szabványokat alkot és trendeket mozdít elő. Bebizonyítja, hogy felelősen viselkedik, miközben mások személyes felelősségét is megköveteli. 12 Bizonytalan, fenyegetettségekkel és lehetőségekkel teli világban élünk, ahol igen erős mozgatóerők befolyásolják a kormányzatok működését. Nincs második esélyünk arra, hogy e mozgatóerőket megfelelően kezeljük a helyes stratégiát a köztisztviselőknek, választóiknak és szövetségeseiknek elsőre el kell találniuk. A legnagyobb reménnyel a folytonos együttműködés hatékony folyamata kecsegtet, amelyben a társadalom jelentős szektorai is szerephez jutnak. Szembe kell nézni tehát a tényekkel, el kell dönteni, mi a teendő, és cselekedni kell most. Az IBM Institute for Business Value tanulmányával kapcsolatban további információkért forduljon hozzánk: Kutatásaink teljes listáját az alábbi honlapon találja: ibm.com/iibv 13 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

16 A szerzők James W. Cortada az IBM Institute for Business Value tagja, csoportokat vezet, amelyek azt kutatják, hogy a kormányzatoknak világszerte milyen kulcsfontosságú problémákkal kell szembenézniük. Több mint 100 cikket és 40 könyvet írt, főleg a technológia szerepéről és a technikai menedzsmentről. Cortada úr az elmúlt három évtizedben behatóan tanulmányozta a közszférát, és több mint 30 éve dolgozik az IBMnél. Elérhetősége: com. Sietze Dijkstra az IBM Global Business Services globális ipari vezetője. Szerteágazó tapasztalatai vannak kormányzatátalakítási projektekben és innovatív megoldásokban, amelyek az állampolgárok számára közvetítenek értéket. Elérhetősége: Gerry M. Mooney a Global Government and Education vezető menedzsere, a két üzleti csoportban ő felel az ügyfelek kívánságainak kiértékeléséért, az IBM stratégiájának megfogalmazásáért, a beruházási területek kiválasztásáért, a marketingprogramok készítéséért, és világszinten az IBM forrásfejlesztésének igazgatásáért. Gerry Mooney a Yale egyetemen szerezte diplomáját, a Georgetownon könyvelői képesítést, a Mount Saint Mary s College-ban pedig filozófiai BA fokozatot szerzett. Elérhetősége: Közreműködők Hálával tartozunk számtalan kollégánknak és a köztisztviselőknek, akik a világ minden tájáról különféle módokon segítették munkánkat. Külön köszönetet mondunk az alábbiaknak, akik a feléjük támasztott elvárásokat messze túlszárnyalva segítettek bennünket. Jonathan Breul, IBM Global Business Services, Igazgató, IBM Center for the Business of Government Curtis C. Clark, IBM Sales and Distribution, Business Development Executive Jia Ning Ma, IBM Global Technology Services China, Értékesítési igazgató Albert Morales, IBM Global Business Services, Főigazgató, Public Sector Federal Industry Jatinder S. Pannu, IBM Software Group, IBM Vezető mérnök Madhav R. Ragam, IBM Sales and Distribution, Értékesítési szakértő, Singapore, Public Sector Jeffrey Rhoda, IBM Asia Pacific, Alelnök, Public Sector Bradley L. Westpfahl, IBM Government Sales and Distribution, Igazgató, Government Operations Todd Ramsey szövetségi szintű ügyvezető igazgató az IBM-nél. Ramsey úr több mint 30 éve dolgozik az IBM-nél az Egyesült Államok és a globalizmus kormányzati szakértőjeként. Üzleti konferenciákon gyakran tart előadásokat, és ő a szezője az On Demand Government, Continuing the e-government Journey (Az igényekre reagáló kormányzat: tovább az e-kormányzat útján) c. munkának. Interjúkat készítettek vele a következő üzleti témájú kiadványok: Washington Post, Government Computer News, Government Technology, Federal Computer Week, Washington Technology és a New York Times. Elérhetősége: 14 IBM Global Business Services

17 Az IBM Global Business Services Az IBM Global Business Services több mint 160 országban dolgozó üzleti szakértőivel alapos üzleti és ipari szakértelmet kínál 17 különböző iparágban, innovációinak köszönhetően gyorsan azonosít, hoz létre és szolgáltat értékeket. A lehető legteljesebb mértékig hasznosítjuk az IBM által nyújtott lehetőségeket annak érdekében, hogy tanácsaink nyomán ügyfeleink olyan megoldásokat léptethessenek életbe, amelyek messze ható érvényűek, és fenntartható eredményt hoznak. Hivatkozások Population and Social Conditions Data. (Adatok a populációról és társadalmi feltétekről) Eurostat. eurostat.ec. europa.eu/portal/page?_pageid=0, , 0_ &_dad=portal&schema=PORTAL. Utolsó megnyitás: március 19; United Nations World Population Prospects: The 2006 Population Revision Database. (A világ lakosságának kilátásai: a 2006-os populációfelülvizsgálat adatbázisa, Egyesült Nemzetek Szervezete. panel=2 Utolsó megnyitás: március 19.; OECD Economic Outlook No. 82, December 2007 (OECD gazdasági előrejelzés, december), Organisation for Economic Cooperation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet). de_2649_201185_ _1_1_1_1,00. html. Utolsó megnyitás: március 19. Facts about the Evaluation of the Stockholm Trial. (A stockholmi kísérlet értékelésének tényei) Stockholmsförsöket szeptember. net/upload/hushall_eng.pdf. Utolsó megnyitás: március 19. Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study (Az innovációs horizont kiterjesztése: Globális vezetői értékelés, 2006) IBM Corporation. ceostudy. Utolsó megnyitás: március Ázsiai Fejlesztési Bank, Introduction of China E-Port. (A China E-Port bevezetése) május. org/documents/ Events/2007/Customs-Automation/Presentation-E-Port.pdf. Utolsó megnyitás: március 19. Service Canada Annual Report (A Service Canada éves jelentése, ) Service Canada. gc.ca/en/about/reports/ar_0506/pdf/ar_ 0506.pdf. Utolsó megnyitás: március 19. Stier, Max. Are You Experienced? How Boomers Can Help Our Government Meet Its Talent Needs. (Vannak Önnek tapasztalatai? Hogyan képesek a demográfiai robbanás idején születettek segíteni kormányzatunkat, hogy kielégítsék tehetség iránti igényeiket?) Partnership for Public Service, New York. publications/download. php?id=89. Utolsó megnyitás: március 19. Cortada, James W., Ashish M. Gupta és Marc Le Noir. How nations thrive in the Information Age: Leveraging information and communications technologies for national economic development. (Hogyan növekednek a nemzetek az információs társadalomban: az információ és a kommunikációs technológiák megsokszorozása a nemzetgazdasági fejlődés érdekében) IBM Institute for Business Value, február index.wss/ ibvstudy/gbsa ?cntxt=a The Wireless Internet Institute, ed. The Promise of Broadband Wireless Communities, page 26. (A vezeték nélküli szélessávú közösségek ígérete, 26. oldal) ENSZ ICT Task Force and the Wireless Internet Institute. Boston, Massachusetts Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

18 9 Dirks, Susanne, Dr. Mary Keeling és Ronan Lyons. Economic development in a Rubik s Cube world: How to turn global trends into local prosperity. (Gazdasági fejlődés egy Rubikkocka-világban: Hogyan fordítsuk a globális trendeket helyi fellendülésbe?) IBM Institute for Business Value, január. com/services/us/index.wss/ibvstudy/gbs/ a ?cntxt=a Cortada, James W., Ashish M. Gupta és Marc Le Noir. How nations thrive in the Information Age: Leveraging information and communications technologies for national economic development. (Hogyan növekednek a nemzetek az információs társadalomban: az információ és a kommunikációs technológiák megsokszorozása a nemzetgazdasági fejlődés érdekében) IBM Institute for Business Value, február. www-935.ibm. com/services/us/index.wss/ ibvstudy/gbs/ a ?cntxt=a Cortada, James W., Molly Harmon és Lisa Yarbrough. Identifying what should be changed: How public officials and military leaders can choose wisely. ( A változásra érett dolgok azonosítása: Hogyan választhatnak bölcsen a köztisztviselők és a katonai vezetők?) IBM Institute for Business Value, július. com/services/us/index.wss/ibvstudy/gbs/ a ?cntxt=a Dijkstra, Seitze and Marc Le Noir. The Big Lie About Transparency: How to Implement Performance Management in Government Successfully. ( A nagy füllentés az átláthatóságról: hogyan lehet a teljesítményirányítást sikeresen megvalóstnai a kormányzatokban?) IBM Institute for Business Value, október. industries/government/doc/content/resource/ thought/ html. 16 IBM Global Business Services

19

20 Copyright IBM Corporation 2008 IBM Global Services Route 100 Somers, NY U.S.A. Produced in the United States of America All Rights Reserved IBM and the IBM logo are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. References in this publication to IBM products and services do not imply that IBM intends to make them available in all countries in which IBM operates. GBE03045-USEN-00

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében

Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Nehézségek és lehetőségek a magyar információs társadalom építésében Dr. Baja Ferenc alelnök Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Informatikai és Távközlési Albizottsága Infoparlament - 2013. Június 13.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting

A JÖVİ IT SZERVEZETE. Technológia által vezérelt változó környezet, dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting A JÖVİ IT SZERVEZETE Technológia által vezérelt változó környezet, változó igény az IT szervezetek felé dr.antal Erzsébet managing partner Nobel Management Consulting Nyomtatás elterjedése :50év 0 év Nyomtatás

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

Térben Tudatos Társadalom

Térben Tudatos Társadalom Térben Tudatos Társadalom Iván Gyula műszaki főtanácsadó GIS Open 2014 Keretek Technológiák Tapasztalatok - Teendők Székesfehérvár, 2014. április 15-17. Térben Tudatos Társadalom (Spatially Enabled Society)

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés

Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés Stockholm Public Transport (SL) Lars Romney Team Manager, Autóbusz- és Speciális közlekedés 2011-05-26 1 Az SL mottója: Az SL a közösségi közlekedésen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy Stockholmot Európa

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok

2020+3x20. Smart Stratégia & a kapcsolatok GYŐR 2014-17- 20 Úton a zöld Olimpia-, és a Smart-City-vé válás felé 2020+3x20 & a kapcsolatok Az ALAPOK - PARADIGMÁK EYOF 2017 EU 2014-2020 1. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben