A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa"

Átírás

1 IBM Global Business Services IBM Institute for Business Value A kormányzat 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa Kormányzat A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel

2 IBM Institute for Business Value Az IBM IBM Global Business Services, through az IBM the üzletértékelő IBM Institute intézetén for Business keresztül Value, kínál develops tényeken fact-based alapuló, különleges strategic insights fontosságú for senior köz- executives vagy magánszektorbéli around critical kérdések public köré összpontosuló stratégiai elemzéseket vezető tisztségviselők számára. and private sector issues. This executive brief is based on an in-depth study by Jelen összegzés az intézet kutatóinak beható elemzése alapján készült. the Institute s research team. It is part of an ongoing commitment by IBM Global Az IBM Global Business services elemzéseket és szempontokat nyújt, hogy Business a cégek Services biztosabban provide felismerhessék analysis and egy viewpoints üzlet értékét. that További help companies tájékoztatásért realize business lépjen value. kapcsolatba You may contact a szerzőkkel, the authors vagy küldjön or send an üzenetet to címünkre: for more information.

3 A kormányzás 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel Írta: James W. Cortada, Sietze Dijkstra, Gerry M. Mooney és Todd Ramsey Hat olyan mozgatóerő alakítja a világ társadalmainak jövőjét, amelyre a kormányzatok nincsenek befolyással. Ezek: a népesedéssel kapcsolatos erőteljes változások, a globalizáció, a környezeti problémák, a társadalmi kapcsolatok, a szociális stabilitás és a technológia lényegében az összes kormányt érintik, és a válaszlépéseknek nemzettől, régiótól, szűkebb területtől függően mind különbözniük kell. A szinte általános érvénnyel mindenütt jelen lévő mozgatóerők állandó együttműködést fognak igényelni, melynek első lépcsője a fokozott, többirányú kommunikáció, valamint az egységes működtetési és technológiai szabványok elterjesztése lesz. Túl ezeken az alapvető lépéseken, a hatékony stratégiák nagyban függenek attól, hogy az egyes kormányok milyen mértékben könnyítik meg bizonyos határokon belül tevékenykedő és határokat átívelő tevékenységi körű hivatalok munkáját, illetve kellően elősegítik-e a partnerséget különböző transznacionális szervezetekkel. Világunkat jelenleg hat kikerülhetetlen erő ostromolja együttesen, amelynek a kormányok és a társadalmak csak korlátozott mértékben parancsolnak. Heves és szimultán természetük okán nevezzük őket mozgatóerőknek, mivel ezek nem közönséges erők. A hat mozgatóerőben egyvalami közös: így vagy úgy, de mindegyik kihat a világ összes nemzetére. 1. Változó demográfia: Hosszú távú változások jelentkeznek a lakosság összetételében, minden országban, minden régióban másként és másként. Példa erre, hogy a fejlett országokban megnövekedett az idősek száma (pl. Japánban), míg a fejlődő országokban épp a fiatalok aránya növekedett (pl. Indiában), máshol eltolódott a férfi/nő arány (pl. Kínában). 2. Gyorsuló globalizáció: A társadalmi, politikai és kulturális határokat átívelve az országok és a társadalmak gazdaságilag egyre inkább függenek egymástól. Egyre élénkebb a tőke, a nyersanyagok, késztermékek, és a munkaerő globális áramlása az egykor független és szuverén entitások között, ahogy azt a nemrégiben lejátszódott pénzügyi hitelválság meg is mutatta. A nagypolitikában is egyre jobban érezhető a globalizáció. A társadalmi elégedetlenség tovább fokozódott, amikor a köz bizalma megingott a pénzintézetekben: egyes nyugdíjfolyósító intézetek és bankok elvesztették likviditási képességüket. Mindenki az állami felügyelet megújítását, reformálását követelte. 1 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

4 3. Súlyosbodó környezeti problémák: A társadalmak és a kormányok egyre jobban odafigyelnek arra, hogy a föld mennyit adhat, és mennyit bírhat még. A kérdések egymástól élesen elkülönülő területeket érintenek, a politikától (a zöld pártok szavazótáborának erősödése), a gazdasági fejlődéstől és a közmunkáktól kezdve egészen a civil infrastruktúra fejlesztéséig és az oktatásig. 4. Átalakuló társadalmi kapcsolatok: Az egyének közötti, illetve az ügyfelek és cégek közötti átalakuló kapcsolatok megváltoztatják a civil és üzleti élet szereplőinek elvárásait is a kormányzat felé (példának okáért ilyen a nemzetközi online társadalmi mozgalmak és hálózatok terjedése és az az elvárás, hogy a kormányzati szolgáltatások az éjjel-nappali üzletekhez hasonlóan minden nap, a nap huszonnégy órájában álljanak rendelkezésre). 5. A társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettsége: A társadalmakat fenyegeti a terrorizmus és a fegyveres konfliktusok idetartoznak az interkulturális súrlódások is, továbbá a járványok és természeti katasztrófák veszélye. A fenyegetettségek természete azonban változik, ezért a veszélyek elhárítására tett hibás enyhítő, kezelést célzó lépések következményeit okvetlenül figyelemmel kell kísérni. 6. A technológia erősödő befolyása: az üzleti vállalkozások, az egyének és a közszféra új technológiákat vezetnek be (pl. informatikai, orvosi, kommunikációs, nanotechnológiai), méghozzá olyan mértékben, amely újrafogalmazza a köztük lévő viszonyt, és megváltoztatja az egyes entitások funkcióit. Nincs két egyforma nemzet, így az egyes mozgatóerők minden társadalomra egyéni hatást gyakorolnak. A nemzetek egymástól élesen elütnek, más és más történelmi események alakították sorsukat, különböznek társadalmi értékeik, törekvéseik, hiányosságaik. A jövő kihívásait többé nem lehet a hagyományos, lassan adagolt kormányzati lépésekkel megcélozni, e tekintetben változás szükséges. Az egyes országok kormányainak a változások elébe kellene menniük, mindenekelőtt azzal, hogy megvizsgálják: az ország, sajátos adottságait figyelembe véve, melyik mozgatóerőnek van leginkább kitéve? Ezután a prioritásokat szem előtt tartva a nemzeteknek egyéni stratégiákat kell kezdeményezően kidolgozniuk, és életbe léptetniük. Nincs kétség afelől, hogy számos kihívással kell szembenézni, így a kormányoknak összefogottabban kell cselekedniük, mint eddig bármikor. Az egyéni válaszlépések kidolgozásakor a kormányoknak leginkább fokozott együttműködésre, kollaborációra lesz szükségük, ez alakítja ki a mozgatóerők ellenőrzéséhez szükséges stratégiák alapját. Több kapcsolatra és együttműködésre lesz szükség, mint korábban hivatalok között, társadalmak között és kormányok között, valamint több csomópont, körzet is kell. Jelen tanulmány olyan kormányzati akcióra tesz javaslatot, amely megvalósíthatja a folytonos kollaborációnak nevezett fokozott, sokrétű és többirányú tevékenységet. 2 IBM Global Business Services

5 A kormányzás 2020-ban a folyamatos együttműködés parancsa A hat globális mozgatóerő egyedi stratégiát követel A hat mozgatóerő kiismerése Ezek a hatalmas erők a változó demográfia, a gyorsuló globalizáció, a súlyosbodó környezeti problémák, az átalakuló társadalmi kapcsolatok, a társadalom stabilitásának és rendjének fokozódó fenyegetettsége és a technológia erősödő befolyása lehetőségeket és veszélyeket is rejtenek magukban. Különböző mértékig, de minden egyes országnak, minden egyes kormányzatnak szembe kell néznie a mozgatóerők mindegyikével. (lásd 1. ábra) Változó demográfia Hosszú távú változások jelentkeznek a lakosság összetételében, minden országban, minden régióban más és más. Az átlagéletkor növekszik a fejlett országokban, míg a fejlődő országokban csökken. A demográfia és a migráció hatással van egymásra, például amiatt, hogy a fiatal, jól képzett munkaerő a jobb munkalehetőségektől elcsábítva elhagyja szülőhazáját. Mindezek mellett egyre nagyobb az igény arra, hogy az állampolgárokat (pl. a kisebbségeket és fogyatékkal élő polgárokat) jobban bevonják a társadalomba és a gazdaságba. A kormányzat 1. ÁBRA Világszinten hat jelentős erő formálja át a társadalmakat és a kormányzatokat Változó demográfia Gyorsuló globalizáció Súlyosbodó környezeti gondok Átalakuló társadalmi kapcsolatok A társadalom stabilitásának és rendjének fokozódó fenyegetettsége A technológia erősödő befolyása Forrás: IBM Institute for Business Value elérhetősége sokat javult, de még nem eleget (lásd a bekezdést a tanulmány végén, oldalt: Elérhetőség világszerte egyre fontosabb). A demográfiai változások miatt számos nemzeti kultúra alakul át. Így például a dolgozó/nyugdíjas/ gyermek egyensúly eltolódása megborítja a költségvetéseket: az öregedő társadalommal együtt jár az egészségüggyel és a nyugdíjjal kapcsolatos állami ráfordítások emelkedése. A tanulmányról Az IBM Institute for Business Value a kormányzatokat jelenleg befolyásoló mozgatóerőknek és ezek megnyilvánulási formáinak alapos megismerésére törekedett májusában összehívtunk 35 közszféra-szakértőt, akik az Egyesült Államokat, Indiát, Japánt, Kanadát, Kínát, Nagy-Britanniát és Németországot képviselték. Utólagosan konzultáltunk Ausztrália, Ausztria, Belgium és Svédország szakértőivel is. A megbeszélések elemzése, a másodlagos kutatás és az IBM által a kormányzati szerep fejlődéséről készített több mint két tucat tanulmány végkövetkeztetései alapján ismertük fel a hat fő mozgatóerőt, alkottuk meg a folytonos együttműködés vázlatát, dolgoztuk ki az idevonatkozó további javaslatokat. Ezzel segítjük a kormányzati szervek egész sorát olyan stratégiák kimunkálásában, amelyek a mindenütt jelen lévő mozgatóerők kezelését célozzák. 3 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

6 Példa a változó demográfia megnyilvánulásaira Az olasz társadalomra az elvándorlás és a relatíve alacsony népességnövekedés és születésszám egyaránt jellemző. Az állampolgárok elvárásai a kormánnyal szemben magasak, így a kormány költségvetése 2007-ben a GDP 50%-át tette ki. Példa a gyorsuló globalizáció megnyilvánulásaira Brazíliát a mérsékelt munkabér, a viszonylag alacsony terrorfenyegetettség, a bevándorlás és a diverzitás jellemzi. Megélénkült globális munkaerőpiaci részvételének egyik árnyoldala a megnövekedett nyersanyagfogyasztás. A hat mozgatóerő közötti kölcsönös átfedés jelentős, ezért a kormányoknak túl azon, hogy mindegyik mozgatóerővel külön-külön foglalkoznak a lehetséges együttes hatásokra is gondot kell fordítaniuk. A megoldások kidolgozását ez tovább bonyolíthatja. Gyorsuló globalizáció A gyorsuló globalizáció hatásaira számtalan példát lehet mondani, a mozgatóerők közül talán ennek van a legnagyobb hatása. A társadalmi, politikai és kulturális határokat átívelve az országok és társadalmak egyre inkább kölcsönös gazdasági függésbe kerülnek egymással. A feltörekvő gazdaságok gyorsan modernizálódnak, az összetett ellátási láncolatok globális szállítmányozó hálózatokat és más infrastruktúrát igényelnek. Az elosztó- és kommunikációs hálózatok kulcsfontosságúak lettek a globális gazdaság és stabilitás számára. Ezek a trendek a legszembetűnőbben Közép-Európában, Ázsia egyes részein jelentkeznek, de Afrikában is egyre jelentősebbek. A nemzetgazdaságok profilja, foglalkoztatási kínálata is folyamatosan változik, ugyanígy a készségekkel szemben támasztott elvárások. Kínai, indiai, és más fejlődő piacokról származó munkavállalók milliói szállnak versenybe a globális munkaerőpiacon ennek hatására a fejlett országokban a termelő munkahelyek száma csökken, a szolgáltató munkahelyeké pedig nő. A kölcsönös gazdasági függés a pénzügyi piacok között is egyre erősebben van jelen. A 2007-es amerikai hitelválság például messze túlgyűrűzött az Egyesült Államok határain, globális következményeit a bankok világszerte megérezték. Súlyosbodó környezeti problémák A természeti kincsek hozzáférhetősége újraformálhatja a nemzetek, a társadalmak és az emberek mindennapi életét. A kormányok kezdik felismerni, hogy az egyéni és nemzeti magatartás az egész emberiségre kihat. A kérdésnek egyre több politikai és tudományos figyelmet szentelnek, és a környezeti hatások figyelembevétele lassan az állami, illetve magánjellegű gazdasági tárgyalásoknak egyik kulcstényezőjévé válik. Ennek eredményeképpen a kormányok politikája világszerte egyre zöldebb. Változó mértékben ugyan, de a kormányoknak mindenütt szembe kell nézniük a feladatokkal, amelyeket a globális felmelegedés, a kimerülő kőolaj- és földgázkészletek, a meredeken felfelé ívelő energiaárak és a fogyatkozó ivóvíztartalék hatásai teremtenek. Az idő, ami alatt a cselekvések kifejtik hatásukat, majd remediációhoz vezetnek, gyakran túl hosszú. Ezek, és más hasonló gondok új, zöld iparágak és az alternatív, megújuló energiaforrások térnyerését eredményezték. A környezeti kihívásokra adott válaszokra példát adnak egyes városok, amelyek kreatív stratégiákat léptettek életbe a forgalom és a légszennyezés visszaszorításáért. Példa a súlyosbodó környezeti problémák megnyilvánulásaira Indiában a szolgáltatóipar rohamosan fejlődik, az átlagéletkor pedig alacsony. Mivel a nyersanyag- fogyasztás gyorsan növekszik, ennek környezeti hatásait orvosolni kell. 4 IBM Global Business Services

7 Átalakuló társadalmi kapcsolatok Változnak az elvárások, amelyeket az állampolgárok és az üzleti szereplők a kormányzattal szemben támasztanak. A közelség, közös nyelv és kultúra elvén alapuló történelmi társadalommodellek vesztettek jelentőségükből, és az egyének, üzleti vállalkozások nemzethez kötődése az enyészet útjára lépett. Az iparban a rugalmas, spontán, globális kollaboráció egyre inkább felváltja a merev üzleti irányítási szerkezeteket, jobban, mint eddig bármikor. Manapság a kormányzatoktól elvárják, hogy eredményeket és értéket nyújtsanak biztonságos privát szolgáltatásokon keresztül, amelyek mindenhol, mindenkor, mindenki számára elérhetők, a cégektől és magánszemélyektől kezdve a dolgozókig és más kormányzati szervekig. A hagyományos kormányzati eljárásokat, például az irányelvek megszabását és a szabályozást, gyorsabban kell az elvárásokhoz igazítani. Példa az átalakuló társadalmi kapcsolatok megnyilvánulásaira Az Egyesült Államok állampolgárai bármikor számos városi, állami és szövetségi szolgáltatást, űrlapot és információt érhetnek el a világhálón keresztül, és egyre nő az ilyen módon lebonyolított ügyletek száma. Egyre többen intézik adóügyeiket és díjaik fizetését az interneten. A társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettsége Az egyre inkább globalizálódó gazdaság gyanút ébreszt olyan csoportokban, amelyek korábban elszigeteltségben éltek. Gyakoribbá válnak a kultúrák és a nemzetek közötti feszültségek, valamint a polgári engedetlenség megnyilvánulásai; ezek részben a változó demográfiában, az országok és régiók közötti népvándorlásban és a régóta fennálló helyi problémákban gyökereznek. A járványok és természeti katasztrófák a stabilitást fenyegetik, ezzel egyidejűleg azonban az új elszigetelési politika is felütötte a fejét, ugyanakkor a toleráns együttélésnek is lettek hívei. A kormányoknak és a társadalmaknak lépniük kell, hogy az emberi életeket és az anyagi javakat megvédjék, és segítsék a stabilitás biztosítását. Példa a társadalmi stabilitás és rend fokozódó fenyegetettségének megnyilvánulásaira Az utóbbi években az Egyesült Államok, Nagy-Britan- nia és Spanyolország a terrorizmus célpontja volt, határaikon belül és azokon kívül is. Folyamatos és igen fontos feladat fenntartani a lakosság és az intézmények biztonságát. Ezzel egy időben a hitelválság folyományaképp megrendült a köz bizalma a pénzintézetekben, aminek hatására bizonyos bankok és nyugdíjintézetek fizetésképtelenné váltak. A technológia erősödő befolyása Az orvostudomány, az energia- és információáramlás lehetőségei egyre gyorsabban bővülnek, és ez az emberiség számára életfontosságú jelentőséggel bír. Gyorsuló ütemben születnek új technológiák, új költségeket és új elvárásokat hozva magukkal. Ugyanekkor az új technológiák előreláthatóságának, tervezésének és hasznosításának ideje jelentősen csökkent. Az állampolgárok egyre otthonosabban mozognak a technológiák területén, s ezt a kormányok kihasználhatják a szolgáltatások fejlesztésekor. Tipikusnak mondható, hogy a szabályozás és az adóztatás hagyományos mechanizmusai nem igazodnak azonnal az új technológiákhoz, és a szellemi termékeket védő jogszabályokat nehéz a globális gazdaságban betartatni. Míg egyes technológiák a termelékenységet fokozzák (pl. az informatika), mások növelik a kiadásokat (pl. az egészségügyi technológiák). Ezzel párhuzamosan a kormányzatoknak szembe kell nézniük az adatvédelem problémájával, miközben az adatokat szolgáltatások nyújtására használják fel erről igen körültekintően kell törvényt hozni. 5 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

8 Példa a technológia erősödő befolyásának megnyilvánulásaira Kína olyan ország, amely az új technológiák elterjedésének hatásaival küzd. A rohamos iparosodás és városiasodás új technológiák bevezetéséért kiált, miközben az emberek egyre jobban rászoknak az internetre, és élnek a világháló nyújtotta kommunikációs lehetőségekkel. Amiért a kormányoknak egyéni stratégiát kell alkotniuk Az elkövetkezendő években a mozgatóerők várhatóan az összes országot befolyásuk alá vonják, azonban az egyes tendenciák ellen minden országban eltérő sürgősséggel kell majd fellépni. Ezeket a különbségeket az adott ország egyedi törekvései és korlátai szabják meg, amelyekkel a mozgatóerők elleni válaszlépések tervezésekor az adott országnak szembe kell néznie (Lásd a 2. ábrát). 2. ÁBRA Míg a változások hat mozgatója világszerte állandó, a tendenciák különbözőképpen jelentkeznek, a törekvésektől és korlátoktól függően. Törekvések Mozgatóerők Megnyilvánulások Stratégiák Forrás: IBM Institute for Business Value Kötöttségek A kormányoknak fel kell ismerniük, és ki kell dolgozniuk törekvéseiket, hogy a globális változások közepette is képesek legyenek döntéseket hozni. A törekvések olyan célok, mint a nemzetvédelem és a közbiztonság fenntartása, az életszínvonal emelése, az állampolgárok társadalmi ellátásának biztosítása, a kulturális és vallási örökség védelme, a kormányzati munka folyamatos fenntartása és a kormányzati szolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele. A törekvések ellenpontjaként minden országnak megvannak a maga politikai, gazdasági és társadalmi korlátai. A korlátok mérséklik a társadalmak és kormányaik által kialakított törekvések haladásának ütemét. Egyfajta politikai korlát például a kormányzati eljárások sebessége és hatásfoka, míg a tőke hozzáférhetősége gazdasági korlát, a munkakörülmények, a kormány szolgáltatásai és az életszínvonal iránti elvárások pedig a társadalmi korlátok közé tartoznak. A folytonos kollaboráció kellékei A folytonos kollaboráció alkotóelemeinek megismerése Az állampolgárok jövőbeli boldogulása nagyban függ attól, hogy a kormányzatok helyesen válaszolnak-e a hat globális mozgatóerő pozitív és negatív hatásaira. Ha a kormányok megvalósítják a folytonos kollaboráció gyakorlatát, a köztisztviselők bevonhatják az állampolgárokat és az együttműködőket a nagyobb társadalmi célok megvalósításába is, például egy járvány megfékezésébe, vagy a gyermekek meghatározott korig történő iskoláztatásába. 6 IBM Global Business Services

9 A kormányoknak először meg kell ismerkedniük a folytonos kollaboráció fő komponenseivel; másodszor az alapkészséget továbbfejlesztve, azt felhasználva kell az alkotóelemek által támasztott igényekre szabni a megoldásokat. Az átfogó megközelítés ilyen típusa megteremtheti az alapját annak, hogy hasonlóan merész célokat lehessen megvalósítani kezdeményezések miriádjain keresztül. Minden egyes nemzetnek ki kell dolgoznia saját folytonos együttműködési stratégiáját, amely kezelni tudja a hat globális mozgatóerő hatásait mégpedig saját törekvéseik és korlátaik keretei között maradva. A stratégiatervezés minden megközelítésében részt kell kapnia a tökéletesített együttműködésnek. Ez azért szükséges, mert a szóban forgó problémák mindegyike élénk, többdimenziós kommunikációt és állandó összeköttetést igényel a folyamatosan növekvő számú szervezettel, kormányzattal, hivatallal és magánszektorbéli egységgel (lásd a 3. ábrát). 3. ÁBRA Folytonos kollaboráció az alapkészség, amire a kormányzatoknak szükségük lesz Szervezés, kultúra és kormányzás Személyessé tett interakció és szolgáltatások Folytonos kollaboráció Forrás: IBM Institute for Business Value Társulások, közvetítők és csereprogramok Tudásbázis létrehozása és megosztása Az első komponens: szervezés, kultúra és kormányzás Létrehozni és fenntartani a folytonos kollaboráció hálózatát ez támogatja az információcsere minden lehetséges formáját, csatornáját az üzenetküldők és az üzenetek fogadóinak minden lehetséges típusa között. Mindez arra szolgál, hogy a társadalom minden szegletéből össze lehessen gyűjteni a fellelhető készségeket, nemcsak a kormányzat közvetlen környezetéből. Ahol a szervezetek egyre virtuálisabb jelleget kapnak, és hierarchikus, vertikális felépítésük diffúzzá és horizontálissá válik, ott a folytonos kollaboráció megteremti a hatékonyabb csapatmunkát és a kölcsönös összeköttetést. A virtuális szervezetek gondolata, kilépve a koncepció fázisából, a sikeres kormányzás eszközévé fog válni. A sikeres kormányzatok jobban értik majd a módját annak, hogy hogyan közvetítsenek értéket a választókerületeiknek. Ez megváltoztatja a belső és külső szervezés és működtetés módjait is. Szervezési átalakulások történnek majd a humán tőke menedzselésében, az intézményi struktúrában, a pénzügyi menedzsmentben, és nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a hálózatok és partnerségek aktivizálására a célok elérésének érdekében. Ami a kultúrát illeti, a kormányzatok több versenyt, választási lehetőséget és ösztönzést építenek be motiválják az állampolgárokat, több zöld gyakorlatot szerveznek, és kívánságra szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen kívül a kormányzás új szemléletét tovább is fejlesztik, például új mérőrendszert vezetnek be a kormányzás eredményeinek és teljesítményének mérésére. 7 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

10 Az egyik kulcselem az eredményeket lemérő, tanulságokat levonó és kísérleteket értékelő kormányzati kezdeményezések hatékonyságának átláthatóbbá tétele lesz. Így a kormányzatok, üzleti vállalkozások, intézmények és az állampolgárok sikere még erősebben fog függeni egymástól. Svédország rádióhullámos technológiával küzd a forgalmi dugók és a légszennyezés ellen Más városokhoz hasonlóan Stockholmban is károsan befolyásolja az emberek életszínvonalát a sok forgalmi dugó és a légszennyezés. Az ő megoldásuk: hétfőtől péntekig reggel 6:30 és délután 6:30 között az ún. dugózónába belépő, majd onnan kilépő autósoknak fizetniük kell. A díjak a forgalmi csúcsidőkben a legmagasabbak. Az autók rendszámát rádiófrekvenciás (RFID) technológiával azonosítják, a számlákat pedig pénzügyi adatbázisok alapján küldik ki. Eredmények: A héthónapos kísérleti időszak után a forgalom 25%-kal csökkent, vagyis autóval kevesebb hajtott át a zónákon naponta; a tömegközlekedést igénybe vevôk száma napi szinten rel nőtt, az ózonbontó gázok kibocsátása pedig 40 %-kal esett vissza. A választók hozzájárultak a svéd parlament 2007-es javaslatának véglegesítéséhez. 2 A második komponens partnerségek, közvetítők és csereprogramok A kormányok tudják, hogy együtt kell működniük egymással és a magánszektorral, még ha ez nehézségekkel is jár. 3 Mindazonáltal a közvetlen kollaboráció nem mindig járható út egyszerre túl sok kapcsolatot nem lehet átlátni, ráadásul a törvényi korlátozások is akadályt jelenthetnek. A globális együttműködés és a globális társadalom változásaival való lépéstartás szükségessége új szövetségeket fog kiváltani, és az interakció új módjait hívja elő. Egyre inkább elvárjuk a kormányzattól, hogy együttműködésen alapuló vállalkozásokat indítson el, vagy ilyenekhez csatlakozzon. Nemzetközi és nemzetek feletti szervezetek és cserekapcsolatok, mint az Európai Unió, az Egészségügyi Világszervezet vagy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet arra szolgáltatnak példát, hogy a kormányzatok miképpen birkóznak meg az általuk közvetlenül gyakorolt jogkörök alkotmányos korlátozásaival. Kínában az E-Port javítja az együttműködést a kormányzaton belül és azon kívül is Az alkalmazások és rendszerek rugalmas integrációjának hiánya károsan befolyásolta a hatékony együttműködést és az információcserét. A China E-Port azt a feladatot kapta, hogy olyan technológiai platformot fejlesszen ki és tartson fenn, amely javítja a kormányon belüli, valamint a fontos ipari és gazdasági szereplők közötti külkereskedelmi vonatkozású adatáramlást. A vállalkozási környezet és küldtetésének hatékonyabb támogatása érdekében a China E-Port együttműködési szoftveralkalmazást és egy sor, a végpontokat összekapcsoló megoldás dolgozott ki. Előnyei: Szorosan integrált, biztonságos környezet Hatékonyabb információcsere Jobb működési hatásfok 4 A harmadik komponens Személyre szabott interakció és szolgáltatások A kormányok lassan felismerik, hogy a konfekciós programok egyre kevésbé felelnek meg az állampolgárok igényeinek. A hatékonyság, a jó hatásfok, a biztonság és a magánélet tisztelete iránti igény arra sarkallja a kormányt, hogy tevékenységét individualizálja. A programoknak különösen olyan területeken kell személyre szabottá válniuk, mint például a szociális szolgáltatások. 8 IBM Global Business Services

11 Azonban az ilyen személyre szabott szolgáltatásokat nehéz telepíteni, adminisztrálni, és ellenőrizni az aggodalmak az átláthatóságtól és az egyes kormánytisztviselők elszámoltatásától a biztonságig és a begyűjtött személyes adatok védelméig terjednek. A kormányzatok egyre inkább az informatikai, hálózati és egészségügyi technológiák felé fordulnak a személyre szabott megoldásokért. Az automatizálás feleslegessé teszi az emberi megítélést és a lassú mérlegelést, ami manapság még jellemző a hagyományos ügyletekre és az információterjesztésre. Jobb eszközökkel az egyéneket pontosabban be lehet azonosítani, ami a rendszert biztonságosabbá, a programokat pedig hatékonyabbá teszi. Kanada az állampolgárokat a világhálón keresztül szolgálja ki Mint a legtöbb központi kormányzat, Kanada kormánya is számos programot és szolgáltatást kínál az állampolgároknak, azonban a szolgáltatások azonosítása és igénybevétele nehézkes. A Service Canada olyan egylépcsős, integrált, sokcsatornás szolgáltatóközpont, mely szövetségi programok és szolgáltatások széles skáláját teszi elérhetővé. A szolgáltatásokat Kanada-szerte 300-nál is több iroda esetében lehet igénybe venni telefonon (évente több mint 50 millió hívás fut be) és az interneten keresztül is (14 milliónál több látogatás évente). A megoldás a következő eredményeket hozta: Állampolgár-központú elosztóhálózat nyílt Országszerte több helyen áll rendelkezésre a szolgáltatás eljut északra és a távoli közösségekhez is A kormányzat és a közösségi szolgáltatók más szintjeivel is partnerség jött létre, és a kanadaiak integráltabb szolgáltatásokhoz jutottak Létrejött egy szervezet, amely tovább javíthatja a szolgáltatások színvonalát, és új szolgáltatások bevezetését kezdeményezheti egylépcsős környezetben. 5 A negyedik komponens tudásbázis és az ismeretek megosztása A legbölcsebb él a legtovább lesz a következő évtizedek egyik legfontosabb kihívása. Az tudásbázisok létrehozása és az ismeretek terjesztése kulcsfontosságú tényező az interdiszciplináris kutatásokban, valamint ösztönzi a termékek és szolgáltatások innovatív frissítését. A munkaerő elöregedése miatt is szükség van az ismeretek terjesztésének új modelljeire, amelyek révén a fiatalabb nemzedékeket meg lehet tanítani arra, hogyan vívjanak ki szerepet maguknak a modern munkaerőpiacon. Pennsylvania: a jövőbeni befektetésekhez nagyobb ösztönös megérzés szükséges Pennsylvania a globális verseny nyomása alá került, ezért a jövőbeni gazdasági növekedés érdekében új lehetőségek után kellett néznie. Az állam az aktuális környezetbe való jobb betekintés eszközeit kutatta, főleg arra koncentrálva, hogy hova érdemes a jövőben figyelni és befektetni. Az állami tisztviselők együttműködési és ismeretterjesztő folyamatot hívtak életre, hogy együttesen ki tudják értékelni bizonyos pennsylvaniai ipari csoportok és szektorok versenyképességét 22 amerikai és más országbeli versenytárshoz viszonyítva. A versenyanalízis eredménye alapján az állam politikai és üzleti vezetői tisztábban látják a versenyt jellemző helyzeteket, valamint hatékony stratégiai és befektetési eszközökhöz jutnak. Meglévő programok átalakítása a folyamatos együttműködés jegyében A közszféra számos programját újra kell gondolni, hogy összhangban legyenek az új stratégiákkal. Jelentős stratégiai javulás várható az új tendenciák megjelenésével. Amikor a kormányzatok a különféle szereplőkkel a programok bővítésén dolgoznak, figyelniük kell a törekvések és a korlátozások együttes befolyására, és arra, hogy ezek hogyan viszonyulnak a mozgatóerőkhöz. 9 Kormányzás 2020 és a folytonos együttm ködés parancsa

12 Nem kizárólag új megoldásokról van szó a hat mozgatóerő lehetőséget teremt meglévő stratégiák megújítására is. Változó demográfia A társadalmak elöregedése például teret nyit a fokozott telekommunikációnak, az ismeretek terjesztésének és a tudásbázisok létrehozásának. Így lehet ugyanis a tudást a rendszeren belül tartani, hiszen a ma 60 felé járó, a demográfiai robbanás idején született generáció rövid idő múlva visszavonul (a nyugdíjasok száma 5 év múlva várhatóan 30 %-kal fog növekedni). 6 A kategórián belüli mintaprogramok között találhatók gazdaságélénkítő programok idősödő állampolgárok számára, szociális és pénzügyi programok nyugdíjasok számára, továbbá eredmény- és értékalapú egészségügyi ellátás. A stratégiák módosítását a következőképpen szükséges elvégezni: Az egészségügyi gondozás kiegészítéseként a hangsúly kerüljön a wellnessre Erősíteni kell a jogosultságok menedzselését, nehogy az állam rossz célokra költsön Szükség van az adminisztráció hatékonyságának fejlesztésére, hogy a forrásokat szolgáltatások nyújtására fordítsák Számos társadalomban ezek a lehetőségek eleve etikai vitákat szülnek például arról, hogy az orvosi szolgáltatásokat hogyan racionalizálják, valamint hogy az egészségügyi szolgáltatásokat miként tehetnék minden korcsoport számára egyaránt megfizethetővé. Gyorsuló globalizáció A globalizáció üteme hatással lesz a gazdaságpolitikára és a felsőoktatás iránti igényre, mert a globális versenyképesség csak így maradhat meg. A kommunikáció és a kulturális kompatibilitás szintén nélkülözhetetlen lesz a sikerhez. Ebben a kategóriában a mintaprogramok a következők: alapfokú oktatás, bevándorlásszabályzás, munkaerőfejlesztés, állampolgári kezdeményezések, megbízható azonosítási rendszerek, a személyes adatok titkos kezelése, stabil pénzintézetek. A stratégiákat a következőképpen lehetne módosítani: A készségek és a képességek értékelése más országok módszereivel Ipari és a nevelési stratégiák közti kapcsolatot erősítő tervek készítése Globális hálózatok kialakítása egymást kiegészítő, szövetséges partnerekkel Súlyosbodó környezeti problémák A kormányzatok példát mutathatnának a zöld informatika alkalmazásával, és új beszerzési modelleket és stratégiákat dolgozhatnának ki. Jelen kategóriában a mintaprogramok a következők: zöld cselekvési program, a víz- és élelmiszerkészletek biztonsága, szállítás- és forgalmitorlódás-menedzsment, energiaellátás és fogyasztás. Jó példával kell elöl járniuk, különben gyorsan elvesztik a hitelüket e kérdésben, mely szerte a világon emberek és vállalatok egyre égetőbb problémájává válik. A regionális gazdaságfejlesztés és a nagyvárosok összenövése miatt viszonylag rövid időn belül és viszonylag kis költséggel innovatív rendeletek fognak megszületni és életbe lépni. Ott van például a londoni és a stockholmi polgármester példája, akik az utak megadóztatását kezdeményezték a szennyezés és a forgalmi dugók visszaszorítása érdekében, míg ezt egyes kormányszervek helytelenítették. A helyi lakosok hatalmat gyakoroltak a helyi önkormányzatok fölött, sikerük a központi kormányzat érdeklődését is felkeltette. A következő változásokat lehetne bevezetni a stratégiában: Helyi, regionális, nemzeti vagy globális célok kitűzése, megvalósításukhoz a piaci erők (pl. tőzsdék) bevonása A környezeti behatások támasztotta költségek nevesítése és ezek beillesztése az állami és a magánszféra pénzügyi értékeléseibe. 10 IBM Global Business Services

Vision. in brief. rövid ismertetô. World Business Council Council for for Sustainable Development

Vision. in brief. rövid ismertetô. World Business Council Council for for Sustainable Development Vision 2050 2050 The Az new üzleti agenda világ új for programja business rövid ismertetô in brief World Business Council Council for for Sustainable Development A Vision 2050 programról Az alábbi összefoglaló

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához

a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához a kultúra hozzájárulása az európa 2020 stratégia végrehajtásához WWW.KULTURPONT.HU A KULTÚRA HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ Válogatás a konferencia anyagából 3 BEMUTATKOZÁS A kultúra

Részletesebben

A bevándorlók túlképzettségének kérdése az Európai Unióban: helyi szintű esetek és megközelítések

A bevándorlók túlképzettségének kérdése az Európai Unióban: helyi szintű esetek és megközelítések A bevándorlók túlképzettségének kérdése az Európai Unióban: helyi szintű esetek és megközelítések 2013. március Az Európai Integrációs Alap társ- finanszírozásával Ezt a jelentést a Projekt Works Associationtól

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény I. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény I. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal)

Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál. Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Óvatos bizakodás a vezérigazgatóknál Dr. Vadász Péter társelnök egy felmérés tanulságairól (8-10. oldal) Hogyan lehet teljes a foglalkoztatás?

Részletesebben

JobTown 5. sz. Útmutató Modul

JobTown 5. sz. Útmutató Modul A szociális innovációról és vállalkozásról Többet tenni kevesebbel JobTown 5. sz. Útmutató Modul May 2014 2014. december 2 Ezt a dokumentumot Ian Goldring, a JobTown URBACT hálózat vezető szakértője és

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész

KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT. Szöveggyűjtemény X. rész KÖZSZOLGÁLAT- MENEDZSMENT Szöveggyűjtemény X. rész SZINOPSZIS Az ellenőrzési szakterület tananyagainak összeállítása a felsőoktatási intézmények és ellenőrző szervezetek együttes feladata, munkám mindössze

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv

centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv centrope Stratégia 2013+ centrope Akcióterv hu centrope Stratégia 2013+ & centrope Akcióterv A tartalomért felelős: centrope ügynökség centrope Koordinációs iroda I tematikus és operatív koordináció, kommunikáció

Részletesebben

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!!

Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminőség, digitális esélyegyenlőség és a társadalmi megújulás Magyarországa Helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv BME-UNESCO Információs Társadalom-

Részletesebben

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. július 14. (18.07) (OR. en) 11706/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0131 (AVC) FSTR 54 FC 29 REGIO 46 SOC 361 CADREFIN 241 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum:

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben