Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "84 85. Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction"

Átírás

1 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction On View Kiállítás május 5-tôl május 16-ig, naponta óráig Árverés Sale május 17-én 17 órától tételig 18-án 17 órától tételig Budapest V. kerület, Váci utca 11/B félemeleti Belvedere termünkben Kiadó: Polgár Galéria és Aukciósház Kft Budapest, Kossuth Lajos utca 3. Felelôs szerkesztô: Polgár Árpád. Nyomdai munkák: Prospektus nyomda, Veszprém, felelôs vezetô: Szentendrei Zoltán Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelô, famentes, 100 százalékban klórmentes, környezetbarát technológiával elôállított papírra készült. 84. Tavaszi Mûvészeti Aukció 1

2 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 2 POLGÁR GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ H-1052 Budapest, Váci utca 11/B Mezzanine Telefon: (36 1) , -78, -79. Fax: (36 1) H-1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 3. Telefon és fax: (36 1) , VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING SLIP Megbízom Önöket, hogy nevemben a fenti aukcióra az alább felsorolt tárgy(ak)ra az általam limitált leütési ár(ak)on vásárlást eszközöljenek a többi licitáló által lehetôvé tett legalacsonyabb áron. A katalógusban leírt Árverési Feltételeket elfogadom. Please bid on my behalf at the above sale for the following lot(s) mentioned below. These bids are to be executed as cheaply as is permitted by other bids. I agree to comply with the Conditions of Sale as printed in the catalogue. Telefonos licitre vételi megbízást HUF (250 ) kikiáltási ár felett fogadunk el. Phone bids are accepted with the minimum starting price of 250 ( HUF). Aukció száma / Auction number: Dátum / Date: május 17., 18. Tételszám Elnevezés Telefonos licit Max. nettó vételár Lot number Title or description Phone bid (Y/N) Bid price (HUF) Elôleg Desposit: Fizetési határidô: 3 nap Payment deadline: 3 days Átvevô Accepted by PLEASE CHECK YOUR BID Arrangement for payment Please use Block Letteres In order to avoid delay in clearing purchases buyers Név Full name: who are unknown to us are advised to make Cím arrangements for payment before the sale or for Address: satisfactory references to be supplied. Telefonszám Telephone No: 2 Aláírás Signed: A vételi megbízást kérjük postázza, vagy faxolja Please post or fax to: Polgár Galéria és Aukciósház H-1052 Budapest, Váci utca 11/B Phone/Telefon: (+36 1) Fax: (36 1) Dátum Date: Methods of payment: Készpénz Cash Fizetés módja Átutalás Bank transfer Szállítás módja Shipping instructions: Érte jön Picking up Szállíttatja Shipping

3 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE 1. A Polgár Galéria és Aukciósház az árverést az árvereztetôk megbízásából, mint kereskedelmi képviselô szervezi, rendezi és vezeti, azok ügynökeként tevékenykedik. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverést vezetô a sorra kerülô tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élôszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevô szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett festmény esetében az évi CXL. törvényben biztosított elôvásárlási jogát valamelyik magyar múzeum érvényesíti. 3. Az Aukciósház a megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körû meghatalmazása alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevôtôl a vételár átvételére a megbízó javára. 4. A vevô a vételárat készpénzben, vagy annak 20%-át foglalóként az árverésen azonnal tartozik fizetni. A vételár kiegyenlítése történhet hitelkártyával (Visa, Master és Amex) is, ez esetben 3% hitelkártya-jutalék külön felszámításra kerül. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehetô. Az Aukciósház biztosítja annak lehetôségét, hogy az árverési vevô a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idôpontjától számított 3 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben az árverési vevô a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstôl számított 3 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege határidôben történô teljesítés esetén beleszámít. Amennyiben a megadott határidôig az árverezô a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogot, hogy az árverési vevô ajánlatát érvénytelennek tekintse, és a foglaló összegét megtartsa. 5. A vevô közvetítôi (megbízási) díjat tartozik fizetni, melynek összege tételenként a leütési ártól függôen: Ftig > 18%, felett 15%. A vevô az árverési vételáron felül képzômûvészeti alkotásoknál (festmények, grafikák, sokszorosított grafikák, szobrok, gobelinek) az árverési vételár után számított 5% szerzôi díjat tartozik fizetni az évi LXXVI. törvény alapján. A vevô további 1% kulturális járulékot is tartozik fizetni az évi XXIX. és a évi CXL törvényekkel módosított évi XXIII. törvény alapján, mely járulék alapja azonos a szerzôi díj alapjával. 6. A vevô a vételár kiegyenlítését követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelôsségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követô 7. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. 7. A leütött tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos, kivéve, ha a vevô személye pontosan nem állapítható meg. 8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítson. Tilos az árverési eredményt befolyásoló mindennemû összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy elôny ígérgetése. 9. A Polgár Galéria valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért felelôsséget vállal. A kiállításon minden tárgy megtekinthetô. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplô leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevôknek saját maguknak kell az árverést megelôzôen meggyôzôdniük a tételek állapotáról, s arról, hogy a tételek megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülô elsô kételytôl számított három hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított egy éven belül felszólamlással élhet. 10. Az árverésre kerülô tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverezô által tett árajánlatért, a lefizetett árverési árért az Aukciósház semmiféle felelôsséget nem vállal, és nem kötelezhetô, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy késôbbi idôpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza. 11. Amennyiben a vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház a megbízásnak megfelelôen hivatalból árverezhet. A vételi megbízásban meghatározott öszszeg 50%-a elôlegképpen lefizetendô, amirôl a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegre ad megbízást, vagy az árverés résztvevôi magasabb ajánlatot tesznek, úgy a megbízó az árverés után az elôleget a vételi megbízás elismervényének ellenében minden levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a vételi megbízás sikeres, úgy az elôlegbôl az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendô. Az Aukciósház a vételi megbízásokért semmiféle felelôsséget nem vállal. Az árverési katalógusban védett jelzéssel szereplô tárgyakat Magyarország területérôl kivinni nem lehet. 12. A védett jelzésû tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásába veszik, a tulajdonosváltozás kötelezôen bejelentendô. 13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni. 14. A Polgár Galéria a tételek eredetiségét szavatolja. Külföldi vásárlók figyelmébe: A kulturális javak külföldre vitelérôl a évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetôk ki az országból. POLGÁR GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 1. The auction is organized, handled and conducted by the auctioneer, Polgár Gallery and Auction House, acting as an agent on behalf of the vendor. The lots called up are in the succession as in the catalogue. The auctioneer announces the catalogue number and the starting price of the lot in question and buyers indicate their wish to bid by raising their hand. 2. The buyer offering the highest bid shall acquire the title of the lot. In the case of items marked in the catalogue or announced on the auction Protected or Védett all Hungarian museums have priority right to purchase the lot at the hammer price based on the CXL law of 1997 on the protection of national heritage. 3. The Auction House as an agent is authorised by the commissioning party to sign the sale and the purchase agreement of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on behalf of and to the benefit of the commissioning party. 4. The buyer is obliged to pay the complete purchase price or a deposit of 20% of the hammer price in cash on the auction. Credit cards (Visa, Master and Amex) are welcome subject to an additional 3% charge over the complete purchase price. Should the full purchase price to be paid in one amount during the auction, then the buyer can take the immediate possession of the object. The Auction House allows a three day period from the date of the auction for the payment of the balance amount between the deposit and the full purchase price. The purchase price includes the amount of the deposit provided the deadline set for the balance payment has been met. The buyer shall take the possession of the lot subject to the payment of the full purchase price due to the Auction House. The Auction House reserves the right to terminate the sale and the purchase agreement unilaterally if the full purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case the deposit shall not be refunded to the buyer. 5. The buyer is obliged to pay a fee for the Auction House per item. The fee due to the Auction House is 18% up to HUF/item and 15% over HUF/item. In terms of the LXXVI law of 1999 the buyer is obliged to pay an extra 5% artist royalty of the hammer price on the objects of fine and applied art (e.g. paintings, graphics, statues, gobelins, etc.). In terms of CXL law of 2000 the buyer is obliged to pay an extra 1% cultural contribution of the hammer price on the objects of fine and applied art. The Auction House is obliged to collect and transfer the artist royalty and the cultural contribution to the competent authorities. 6. Immediately after the payment the buyer assumes all the responsibilities for the lot, including any loss or damage during the transportation. If the buyer fails to ship the item purchased, then the auctioneer has the right to charge 5% of the hammer price as storage price per month. The storage price is counted from the 7th day after the auction. 7. Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased and reauctioned again, unless the buyer cannot be identified. In this case the auctioneer is entitled to reauction the item. 8. All collusion or conspiracy on behalf of any party intended to force a third party to make an unreasonably high bid and thus inflict any loss on the third party is strictly forbidden and punished by law. 9. The Polgár Gallery quarantes that all items the Auction are geunine. All the lots are exhibited for inspection prior to the auction. All the lots are sold without warranty with all the faults and imperfections they may have at the time of the auction. Descriptions and illustrations in the catalogue are for identification only. Buyers should satisfy themselves prior to the auction as to the condition of each lot and shall rely on their own judgement as to whether the lot accords with its own description. The Auction House shall not accept any complaints after knocking down on the auction, except if the item is not genuine despite being so marked in the catalogue. In such case the buyer is entitled to file his claim in a way and within a period of time stipulated in the Civil Code of Hungary. 10. The item auctioned shall not be sold below its started price indicated in the catalogue. The Auction House shall not bear any liability in respect of the bid or the purchase price paid. The Auction House may not be compelled to reoffer the same item or market it on the hammer price at any time in the future. 11. In case the buyer does not wish to participate on the auction personally, the Auction House may represent him in accordance with a written purchase assignment signed by the buyer. The buyer is obliged to deposit 50% of the amount written in the purchase assignment as a down payment against a certificate of receipt. In case a third party issued a purchase assignment of a higher amount for the same article or an auction bidder offers a higher price, then the down payment shall be returned any time after the auction without any deductions against the original certification of receipt. If the purchase assigment succeed for the lot, then 20% of the hammer price is considered to become deposit from the amount of down payment. The Auction House shall not bear any liability in respect of the bid made by the means of purchase assignment. No item marked Védett ( Protected ) or No export may be delivered or taken outside of Hungary. 12. Owners of Védett ( Protected ) items are registerd by museums. The museums should be notified in the case of any change in ownership. 13. Unsold items may be reauctioned at the end of the auction upon verbal request to the Auction House. 14. Polgár Gallery and Auction House guarantees that all the sold lots are genuine. To assist the sale all prospective buyers are kindly requested to use their registered bidding paddle. For the attention of foreign buyers: The export of cultural goods is governed by Act LXIV Cultural goods may only be finally exported in the possession of a licence issued by the Directorate of Cultural Heritage. POLGÁR GALLERY & AUCTION HOUSE Az árverés ideje alatt érvényes valutaárfolyam Euro: március 30. Az árfolyam változásának megfelelôen a korrekció jogát fenntartjuk. 260 Ft 84. Tavaszi Mûvészeti Aukció 3

4 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 4 1. NAP Festmények, szobrok 1. Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, AKT Akvarell, papír, 43 x 30,5 cm. J.j.l: Hincz Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, ÜLÔ AKT Tus, papír, 63 x 48 cm. J.n. A mûvész hagyatékából. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kmetty János Miskolc, 1889 Budapest, ÖNARCKÉP Rézkarc, 12,5 x 9,5 cm. J.f.: Kmetty János rézkarcai J.l.: önarckép 28/75 Kmetty 192? Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szecskó Tamás ZENÉSZ Tus, papír, 28 x 17 cm. J.j.l.: Szecskó T. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, TÁJ Akvarell, papír, 21 x 30 cm. J.j.l.: Hincz 66. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 100 4

5 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, CSALÁD Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, NÔALAK Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 8. Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, UTCARÉSZLET Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 250 5

6 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 6 9. Bálint Endre Budapest, 1914 Budapest, POHARAK Monotípia, 22 x 30 cm. J.j.l.: Bálint 74. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bálint Endre Budapest, 1914 Budapest, FEJ Monotípia, 19 x 28,5 cm. J.b.l.: Bálint 71 Zsennye Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szász Endre Csíkszereda, 1926 Mosdós, A DARÁZS Olaj, farost, 38 x 76 cm. J.j.l.: Szász Endre Eredetiséget igazoló certifikáttal. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

7 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Szobotka Imre Zalaegerszeg, TÁJKÉP ÚTTAL Akvarell, papír, 28 x 39 cm. J.j.l.: Szobotka Imre Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bernáth Aurél Marcali, 1895 Budapest, NÔI AKT Pasztell, papír, 84 x 64 cm. J.j.l.: BA Proveniencia: A mûvész tulajdonában, késôbb Bernáth Mária gyûjteményében Bernáth Mária mûvészettörténész szakvéleményével. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 7

8 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Szegedi Molnár Géza Budapest, 1906 Budapest, KÖRMENET Olaj, vászon, 54 x 78 cm. J.b.l.: Szegedi Molnár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szegedi Molnár Géza Budapest, 1906 Budapest, SZEÁNSZ Olaj, vászon, 32 x 29 cm. J.j.l.: Szegedi Molnár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Iványi Grünwald Béla Somogysom, 1867 Budapest, CSÉPLÉS Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.j.l.: Iványi Grünwald Béla Kiállítva: Iványi-Grünwald Béla ( ) mûvészi hagyatékának kiállítása, Budapest, Gróf Almásy-Teleki Éva Mûvészeti Intézete (volt Ernst Múzeum), 1941, január, (Kat. 5. Cséplés, 800.) Aukcionálva: Néhai Iványi-Grünwald Béla festményeibôl rendezendô árverés, Budapest, M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka, május 1. (Kat. 6. Cséplés, 280.) Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kotász Károly Budapest, 1872?, KERTI PAD, 1910 KÖRÜL Olaj, vászon, 29,5 x 39 cm. J.b.l.: Kotász K. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 250

9 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 9

10 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Magyar festô az 1940-es évekbôl NIPPON A LÓVERSENY-PÁLYÁN Akvarell, paír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Benyovszky István Szatmárnémeti, 1898 Budapest, VERSENYLOVAK Akvarell, papír, 29 x 34 cm. J.j.l.: Benyovszky Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl CITY A»MILLENIUMI DÍJ«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl CITY A»KETTÔS IVADÉKVERSENY«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK (monogram) Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl 10 CITY AZ»ALAGI DÍJ«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 146

11 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Magyar festô, 1930 körül LEÁNYRABLÁS Olaj, vászon, 80 x 150 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Lengyel-Reinfuss Ede Barka, 1873 Budapest, LOVASOK Olaj, vászon, 26,5 x 21 cm. J.b.l: Lengyel Reinfuss E. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, UTCARÉSZLET Vegyestechnika, papír, 17,5 x 27 cm. J.b.l.: B.Kádár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 11

12 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Bosznay István Csurgó, 1868 Budapest, ERDÔSZÉLE ALAKOKKAL Olaj, vászon, 75 x 96 cm. J.j.l.: Bosznay I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bosznay István Csurgó, 1868 Budapest, ERDÔSZÉLE Olaj, karton, 26 x 34 cm. J.j.l.: Bosznay 904. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Neogrády László Budapest, 1896 Budapest, TÉLI ALPOK Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.b.l.: Neogrády László Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 654

13 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Nagy István Csíkmindszent, 1873 Baja, ÖNARCKÉP Szén, papír, 37 x 30 cm. J.j.l.: Nagy István Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 30. Mednyánszky László, báró Beczkó, 1852 Bécs, VITORLÁSHAJÓ Ceruza, papír, 35 x 26 cm. J.j.l.: Mednyánszky Fiume Hagyatéki pecséttel. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

14 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Németalföldi festô, 1890 körül UTCARÉSZLET ALAKOKKAL Olaj, fatábla, 29,5 x 22 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Brenner Nándor, Vydai Budapest, 1903 MUNKÁSOK A GYÁRUDVARON Olaj, vászon, 80 x 60 cm. J.j.l.: vydai Brenner N Kikiáltási ár: Ft Reserve price: V. Faragó F. VÍZPARTI IDILL Olaj, vászon, 100 x 123 cm. J.b.l.: V. Faragó F. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 385

15 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, HÍD A HAJÓGYÁRI SZIGETNÉL Akvarell, karton, 50 x 54 cm. J.j.l: Kádár Béla Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Analógia: Perlott Csaba: A nagybányai mûterem ablakából, Tempera, papír, 61 x 48 cm. Kieselbach, 6. aukció, 146. tétel. 35. Perlrott-Csaba Vilmos Békéscsaba, 1880 Budapest, Asztali csendélet Olaj, karton, 38 x 29 cm. J.j.l.: Perlrott Csaba Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 15

16 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page XX. századi szobrász BALERINA Bronz, márvány talapzaton, 60 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szentgyörgyi Darabos János AKT Bronz, 37 cm. Jelzett: Szentgyörgyi Darabos János Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Pompon, Francois? Saulieu, 1855 Paris, A KIS DAGI Bronz, márvány talapzaton, 34 cm. Jelzett: Pompon Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Ismeretlen szobrász, 1900 körül FOCISTA Bronz, fa talapzaton, 33 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 173

17 841Festmeny.qxd 4/18/2010 5:05 PM Page Borsos Miklós Nagyszeben, 1906 Budapest, DELFIN NAPKORONGGAL Bronz, márvány talapzaton, 31 x 30 x 20 cm. Jelzett: Borsos M. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Alberto Giacometti ( ) után PÁLCIKA EMBER Bronz, márvány talapzaton, 79 cm. Jelzett: Alberto Giacometti Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Matzon Frigyes Irsa, 1909 Budapest, KUBISTA NÔI AKT Festett terrakotta, 39 cm. Jelzett: Matzon 1930 körül Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Varga Imre Siófok, 1923 ANYA GYERMEKÉVEL Bronz, márvány talapzaton, 25 x 16 x 12 cm. Jelzett: Varga I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 44. Kiss Nagy András Pusztaföldvár, 1930 Budapest, PIHENÔ Bronz, márvány talapzaton, 20 cm. Jelzett: KNA Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

18 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Kelety, Alexandre? FIGYELÔ VADÁSZ Bronz, onyx talapzaton, 33 x 66 x 20 cm. Jelzett: Kelety Kikiáltási ár: Ft Reserve price: GK. jelzéssel (Georg Kolbe?) ÜLÔ FIGURA Bronz, 29 cm. Jelezve alján GK monogram, továbbá H. Noack Berlin felirat. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Zorn, Anders Mora (Svédország), 1860 Mora, NÔI AKT Bronz, gránit talapzaton, 31 cm. Jelzett: Zorn 1910 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Maillol, Aristide? Francia, FÜRDÉS UTÁN Bronz, márvány talapzaton, 20 cm. Jelezve hátul: Maillol /6 Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

19 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Feltehetôen Kerényi Jenô Budapest, 1908 Budapest, ART-DECO TÁNCOSNÔ Bronz, márvány talapzaton, 32,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Frishmuth, Harriet Whitney Amerika, TÁNCOLÓ AKT Bronz, márvány talapzaton, 69 cm. Jelzett: Harriet Whitney Frishmuth /6 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Ismeretlen szobrász, 1900 körül NIKÉ Bronz, márvány talapzaton, 62 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 52. XIX. század eleji szobrász mester TÁNCOLÓ RÓMAI NÔ Bronz, márvány talapzaton, 48 cm. J.n. Talapzat sérült. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

20 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, UTCARÉSZLET Olaj, vászon, 70 x 100 cm. J.b.l.: Berkes A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Deli Antal Gerényes, 1886 Szentendre, ENTERIÔR Olaj, vászon, 63 x 83 cm. J.j.l.: Deli Antal Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 365 Kép nélkül 55. Klie Zoltán Szekszárd, 1897 Budapest, BÜKKSZENTKERESZT Olaj, farost, 50 x 60 cm. J.j.l: Klie Hátul a Képcsarnok Vállalat címkéjével Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Henczné, Deák Adrienne Budapest, 1890 Budapest, BAZSARÓZSÁS VIRÁGCSENDÉLET Olaj, vászon, 78 x 99 cm. J.b.l.: Henczné Deák Adrienn Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 654

21 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 57. Granitsch, Susanne Ausztria, ÖNARCKÉP PROFILBÓL Olaj, karton, 50 x 40 cm. J.j.l.: S. Granitsch 893. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

22 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Magyar festô, 1930 körül TÛZVÉSZ BALATONLELLÉN Olaj, vászon, 70 x 80 cm. J.j.l.: kiolvashatatlan Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Cseh István Cegléd, 1916 Budapest, BALATONFÜREDI Ó-FALU Olaj, karton, 30,5 x 40,5 cm. J.b.l.: Cseh I. Szerepelt az 1967-es ceglédi Cseh István kiállításon. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Neogrády Antal Galsa, 1861 Alag, FALUSI UDVAR olaj, vászon, 75 x 100 cm. J.j.l.: Neogrády A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 577

23 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, GESZTENYEÁRUS Olaj, karton, 29 x 38 cm. J.b.l.: Berkes A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, PARKBAN Olaj, fa, 15 x 15 cm. J.j.f.: 1906 Berkes Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 23

24 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Háry Gyula Zalaegerszeg, 1864 Budapest, CAPRI Olaj, vászon, 36 x 42 cm. J.j.l.: Capri Háry Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Gyulai László Békésgyula, 1843 Budapest, KÔRÖS ALATT Olaj, fa, 23,5 x 31,5 cm. J.j.l.: Gyulai L. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rudnay Gyula Pelsôc, 1878 Budapest, BETLEHEM Olaj, vászon, 60 x 50 cm. J.j.l.: Rudnay Hátoldalán raktárcímke: Rudnay Gyula: Betlehem 1027-es raktári szám. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 365

25 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Szabó Vladimir Balassagyarmat, 1905 Budapest, MÜTEREMBEN Olaj, farost, 70 x 80 cm. J.k.: Szabó Vladimir 82. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Patkó Károly Budapest, 1895 Budapest, NÔI PORTRÉ, 1933 Olaj, vászon, 99,5 x 74,5 cm. J.j.l.: Patkó 1933 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 25

26 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Benyovszky István Szatmárnémeti, 1898 Budapest, LÁNY ENTERIÔRREL Olaj, vászon, 122 x 101 cm. J.b.l.: Benyovszky I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Cserna Károly Kunszentmiklós, 1867 Budapest, A SZÉGYENLÔS LÁNY Olaj, karton, 40 x 30 cm. J.b.l.: Cserna K Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Czóbel Béla Budapest, 1883 Budapest, LÁNYPORTRÉ Filctoll (?), papír, 31 x 23 cm. J.j.l.: Czóbel Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rippl-Rónai József Kaposvár, 1861 Kaposvár, FEKVÔ AKT Cinkográfia, 27 x 35 cm. J.b.k.: Rónai Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 92

27 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Jankó János Tótkomlós, 1833 Budapest, FURULYÁZÓ JUHÁSZ Olaj, vászon, 55,5 x 80 cm. J.j.l.: Janko 856. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 73. Friedlinger Jenô Orsova, 1890? SPANYOL NÔ Olaj, karton, 60 x 50 cm. J.j.k.: Friedlinger Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

28 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Herman Lipót Nagyszentmiklós, 1884 Budapest, KASTÉLY ELÔTT Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.j.l.: Herman Lipót Hátoldalán címke: Herman Lipót: Kastély elôtt. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rudnay Gyula Pelsôc, 1878 Budapest, ERDÔBELSÔ Olaj, vászon, 33 x 42 cm. J.j.l.: Rudnay Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 731

29 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Észak-amerikai festô, 1850 körül MEDVETÁMADÁS Olaj, vászon, 49,5 x 66 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 77. Feszty Árpád Ógyala, 1856 Lovrana (Olaszország), FÉRFI PORTRÉ Olaj, vászon, 52 x 40 cm. J.j.l.: Feszty Árpád Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

30 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Moreau, Auguste SCUPIDO Bronz, márvány talapzaton, 70 cm. Jelzett: Aug. Moreau Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Moreau, Auguste FLAMAND LÁNY Bronz, márvány talapzaton, 56 cm. Jelzett: Auguste Moreau Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bezerédi Gyula Mogyorós, 1858 Budapest, VÍZSZÁLLÍTÓ LÁNY Bronz, márvány talapzaton, 34 cm. Jelzett: Bezerédi Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Thivier, Eugéne Párizs, 1845 Párizs, ARATÓLÁNY Bronz, 72 cm. Jelzett: E. Thivier Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 462

31 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Medgyessy Ferenc Debrecen, 1881 Budapest, MÓRICZ ZSIGMOND Bronz, vörös márvány talapzaton, 38 cm. Jelzett: M F. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Pátzay Pál Kapuvár, 1896 Budapest, HÛSÉG Bronz, vörös márvány talapzaton, 24 cm. Jelzett: Pátzay Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szôdy Szilárd Nagykáta, 1878 Budapest, ÁLOM Bronz, márvány talapzaton, 23 x 37 x 16 cm. Jelzett: Szôdy 1914 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bory Jenô Székesfehérvár, 1879 Székesfehérvár, SZERELEM Bronzírozott terrakotta, márvány talapzaton, 70 cm. Jelzett: Bory Jenô 1906 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 31

36 000 Ft. 36 000 Ft. 12 000 Ft. 26 000 Ft. 26 000 Ft. 65 000 Ft

36 000 Ft. 36 000 Ft. 12 000 Ft. 26 000 Ft. 26 000 Ft. 65 000 Ft 1,00 Hincz Gyula Budapest, 1904-Budapest, 1986. Akt Akvarell, papír, 43 x 30,5 cm. J.j.l: Hincz 36 000 Ft 2,00 Hincz Gyula Budapest, 1904-Budapest, 1986. Ülı akt Tus, papír, 63 x 48 cm. J.n. A mővész hagyatékából.

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXXIV. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.10.15. 18 óra XXXIV. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.10.15. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. OKTÓBER 15. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22.

MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ Z S O L N A Y ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL 2012. SZEPTEMBER 22. MÁSODIK JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁIBÓL A NAGYHÁZI GALÉRIÁBAN ÁRVERÉS: 2012.

Részletesebben

NAGYHÁZI. Bútorok és néprajzi tárgyak. Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel

NAGYHÁZI. Bútorok és néprajzi tárgyak. Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel NAGYHÁZI G a l é r I A é s A u k c i ó s H Á Z Bútorok és néprajzi tárgyak Árverés: 2011. április 13-án, szerdán 17 órától 1 456. tétel A kiállítás megtekinthető: 2011. április 4-től 10-ig naponta 10 18

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. március 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.03.10-2015.03.18-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

86 87. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 86 87th Christmas Art Auction

86 87. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 86 87th Christmas Art Auction 861FestmenySorJav.qxd 11/7/2010 9:16 PM Page 1 86 87th Christmas Art Auction On View Kiállítás 2010. november 17-tôl 30-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2010. december 1. szerda 17 órától 1 216. tételig

Részletesebben

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30.

94/8. Baska József (1935) Összekapcsolódás, 1994 technika: farost, olaj, jbl. méretek: 32,5 x 28,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 30. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 94/1. Aba Novák Vilmos (1894-1941) Petõfi: A jó öreg kocsmáros

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 104/1. Bada Dada (1963-2006) Bunkó Bandi bunkót baszna, ha

Részletesebben

Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. április 16-án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015. 04.08-2015.04.15-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

88/19. Deim Pál (1932) Korpusz, 2011 technika: fotó, lakkfilc, jbl. méretek: 40 x 28 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 85.

88/19. Deim Pál (1932) Korpusz, 2011 technika: fotó, lakkfilc, jbl. méretek: 40 x 28 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 85. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 88/1. Aknay János (1949) Emlék, 2014 technika:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P:

1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. TEL.: , NYITVATARTÁS: H-P: 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 95/1. Aba-Novák Vilmos (1894-1941) Szépítkezõk, nyilvántartási

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft

Divane Japonais technika: litográfia méretek: 25 x 19,5 cm kikiáltási ár: 12.000 Ft leütési ár: 14.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 62/5. Henri de Toulouse-Lautrec (1864

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 31/1. Csabai Ékes Lajos (1896-1944) Folyópart

Részletesebben

91. Ôszi Mûvészeti Aukció 91th Autumn Art Auction

91. Ôszi Mûvészeti Aukció 91th Autumn Art Auction 91. Ôszi Mûvészeti Aukció 91th Autumn Art Auction Kiállítás On View 2012. szeptember 20-tól október 2-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2012. október 3-án, 17 órától 1 152. tételig, 2012. október 4-én,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft

22/8. Ismeretlen szignó Férfiportré technika: fa, olaj, sérült méretek: 45 x 31 cm kikiáltási ár: 2.000 Ft leütési ár: 1.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 22/6. Füsti Molnár Etelka (1927-1988)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. június 8-i ülés Az ülés napirendje 1. Ismeretlen (Tide jelzéssel): A soborsini kastély látképe, 1816 (vászon, olaj, 71x98 cm, Jelezve balra lent: Tide 816, Sérült, KÖH

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.02-2014.10.08. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2016. május 12 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2016.05.03-2016.05.11. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE ÁRVERÉSI FELTÉTELEK 1. A Párisi Galéria (1053 Budapest, Múzeum körút 3.) továbbiakban: árverező előre meghirdetett időpontban és helyszínen az árverési tárgyak továbbiakban árverési tételek tulajdonosai

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02. Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.18-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. június 11-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.06.02-2015.06.10-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án. (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. november 6 -án (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.29-2014.11.05. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

06/ ; 06/

06/ ; 06/ aukciósház Premier Galéria és Jászi Galéria aukció dátuma 2016.11.24. 18:00 aukció címe aukció kiállítás ideje aukció elérhetőségek aukció linkje A Premier- és a Jászi Galéria első közös aukciója 2016.

Részletesebben

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ ZSOLNAY ÉPÜLETKER ÁMIÁKBÓL 2011. június 17. ipar művészeti múzeum Zsolnay épületkerámiák Jótékonysági árverés az Iparművészeti Múzeum épületéről leemelt kerámiadísz darabjaiból Árverés:

Részletesebben

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4.

26/8. Silberhorn Tibor (1927) Zárszámadás, 1957 technika: papír, tus méretek: 21 x 29,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 4. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 26/1. Ismeretlen XIX.sz.-i naív mûvész

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2012. december 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Gerick, Joseph (Gerik József), id. (pozsonyi ötvös, 18. század

Részletesebben

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái

Árverési Szabályzat. 1. Értelmező meghatározások. 2. Az Aukciósház tevékenysége, az árverések fajtái Árverési Szabályzat 1. Értelmező meghatározások a) Aukciósház: a LABORWORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 8.), mint árverések szervezésével és lebonyolításával üzletszerűen

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Szalon árverés. 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Szalon árverés. 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Szalon árverés 2015. január 15 -én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.01.06-2015.01.14. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

3. NAP Ezüstök. jelentôs sikereket ért el Keletés

3. NAP Ezüstök. jelentôs sikereket ért el Keletés 825EzustAnnamarijavitott.qxd 11/9/2009 12:49 PM Page 152 3. NAP Ezüstök A katalógusunkban most következô és az alább felsorolt tételek Jozef von Ferenczy tulajdonát képezték. Jozef von Ferenczy 1948-ban

Részletesebben

2012. január 16. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS VI. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás

2012. január 16. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS VI. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás 2012. január 16. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS VI. ÁRVERÉS Csók István Antikvitás A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS VI. ÁRVERÉSE 2012. JANUÁR 16. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Tavaszi aukció Spring auction 2013. május 16-án (csütörtök)18 órakor Párisi Nagyáruház Lotz Terem

Részletesebben

Premier Galéria 11. aukció 2015. június 1.

Premier Galéria 11. aukció 2015. június 1. Premier Galéria 11. aukció 2015. június 1. Tételszám 1 Aba-Novák Vilmos (1894-1941): Rézkarc/papír, 8,5x10,5 cm, jjl.: Aba-Novák '24 18000 60000 70000 Árkádiai jelenet 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006):

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13.

Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13. Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13. Tételszám 1 Bozsó János (1922-1998): Akt Vegyestechnika/papír, 58x44 cm, jbl.: Bozsó János 28000 50000-70000 2 Szőnyi István (1894-1960): Rézkarc/papír,

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2015. május 14- én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.05.04.- 2015.05.13. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. Téli aukció

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. Téli aukció Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Téli aukció Pécs város vörösbora 2012-ben MATIAS ZWEIGELT Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek. 2009 Ady Endre A Mecsek déli lejtőiről

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház Téli aukció 2013 Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház TÉLI AUKCIÓ WINTER AUCTION 2013. december 5-én (csütörtök) 18 órakor Párisi Nagyáruház Lotz-Terem

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 67/6. Dési Huber István ( ) Falurészlet technika: rézkarc méretek: 11,5 x 15 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 67/6. Dési Huber István ( ) Falurészlet technika: rézkarc méretek: 11,5 x 15 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 67/1. ef. Zámbó István (1950) Egyensúly,

Részletesebben

82 83. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 82 83rd Cristmas Art Auction

82 83. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 82 83rd Cristmas Art Auction 821FestmenyAnnamarijavitott.qxd 11/9/2009 12:11 AM Page 1 82 83. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 82 83rd Cristmas Art Auction On View Kiállítás 2009. november 18-tól november 30-ig, 10 18 óráig Árverés Sale

Részletesebben

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22.

Borítékos aukció tételei. Múzeumok éjszakája. 2013. június 22. Borítékos aukció tételei Múzeumok éjszakája 2013. június 22. A Premier Galéria borítékos aukciója a 2013. június 22-i Múzeumok éjszakája alkalmából. Az anyagot a galéria első három aukcióján megmaradt

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

184. aukció 2012. május 24. csütörtök

184. aukció 2012. május 24. csütörtök 184. aukció 2012. május 24. csütörtök szakértők iskolája A szakértõk iskolája www.v-pearl.hu OKTATÁ TÁS WEBSHOP HÍREK ÁRFOLY LYAM ONLINE BECSLÉS FÓRUM VIDEÓ RÓLUNK HÍRLEVÉL KERESÕ AKKREDITÁLT P R PL-5480

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction

94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction 94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction Kiállítás On View 2013. május 7-19-ig naponta 10-19 óráig Árverés Sale 2013. május 21. kedd 17:00 1-221 tételig, 2013. május 22. szerda 17:00 222-482

Részletesebben

ÉKSZER ÉS MŰTÁRGY KAMARAAUKCIÓ

ÉKSZER ÉS MŰTÁRGY KAMARAAUKCIÓ ÉKSZER ÉS MŰTÁRGY KAMARAAUKCIÓ 2016. március 9., 17 órától BÁV Apszisterem Aukciós kiállítás: 2016. február 26. március 7. A kiállítás hétköznaponként 10 és 19 óra, szombatonként 10 és 14 óra között tekinthető

Részletesebben

2011.december 05. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IV. KAMARA ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás

2011.december 05. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IV. KAMARA ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás 2011.december 05. 18 óra CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IV. KAMARA ÁRVERÉS Csók István Antikvitás A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IV. KAMARA ÁRVERÉSE 2011. DECEMBER 05. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS

Részletesebben

52. www.kieselbach.hu. Kieselbach. tavaszi képaukció Kieselbach

52. www.kieselbach.hu. Kieselbach. tavaszi képaukció Kieselbach 52. tavaszi képaukció 2 0 1 6 Kieselbach t a v a s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 6 www.kieselbach.hu Kieselbach 2 Kieselbach galéria Kieselbach galéria 3? K I E S E L B A C H K Ö N Y V E K modern magyar

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 38/4. Orvos András (1939) Szirmok, 1974 technika: papír, zsírkréta méretek: 32 x 32 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 15.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 38/4. Orvos András (1939) Szirmok, 1974 technika: papír, zsírkréta méretek: 32 x 32 cm kikiáltási ár: 15.000 Ft leütési ár: 15. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 38/4. Orvos András (1939) Szirmok, 1974

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

188. aukció 2012. december 13. csütörtök 2012. december 15. szombat

188. aukció 2012. december 13. csütörtök 2012. december 15. szombat 188. aukció 2012. december 13. csütörtök 2012. december 15. szombat 1 Oktatási központ Akkreditált intézmény, az országban egyedül akkreditált becsüsképzési programok FELN TTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY AKKREDITÁLT

Részletesebben

Szalon árverés. 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11.

Szalon árverés. 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11. Szalon árverés 2014. december 12-én (péntek) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.11.28.- 2014.12.11. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY

PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY PÁRISI GALÉRIA AUKCIÓ/AUCTION BAYER ILONA SZERELMES GYŰJTEMÉNY 2016-11-18 Párisi Galéria 2016. november 18- án (péntek) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2016.11.03.-2016.11.17.

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Premier Galéria 13. aukció 2015. december 7.

Premier Galéria 13. aukció 2015. december 7. Premier Galéria 13. aukció 2015. december 7. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Aktok Cinkográfia/papír, 30x20 cm, jjl.: Rónai 11000 60000 70000 2 Fajó János (1937): A kör és cikkelyei 1987 Szitanyomat/papír,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

NAGYHÁZI. Művészeti tárgyak, ezüstök, ékszerek, bútorok és szőnyegek árverése

NAGYHÁZI. Művészeti tárgyak, ezüstök, ékszerek, bútorok és szőnyegek árverése NAGYHÁZI G a l é r I A é s A u k c i ó s H Á Z Művészeti tárgyak, ezüstök, ékszerek, bútorok és szőnyegek árverése Árverés: 2011. május 19-én, csütörtökön 17 órától A kiállítás megtekinthető: 2011. május

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás óra XXIX. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.09.10. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXIX. ÁRVERÉSE 2012. SZEPTEMBER 10. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

NAGYHÁZI G A L É R I A É S A U K C I Ó S H Á Z. Árverés: 2012. március 27-én, kedden 17 órától 1 191. tétel

NAGYHÁZI G A L É R I A É S A U K C I Ó S H Á Z. Árverés: 2012. március 27-én, kedden 17 órától 1 191. tétel NAGYHÁZI G A L É R I A É S A U K C I Ó S H Á Z 19. és 20. századi festmények árverése Árverés: 2012. március 27-én, kedden 17 órától 1 191. tétel A kiállítás megtekinthető: 2012. március 19-től 25-ig naponta

Részletesebben

19. és 20. századi festmények

19. és 20. századi festmények 19. és 20. századi festmények Árverés: 2012. november 6-án, kedden 17 órától A kiállítás megtekinthető: 2012. október 19-től 31-ig munkanapokon 10 18 óráig szombaton 10 14 óráig Date of sale: Tuesday 6

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person)

Participation fee: HUF+VAT/person (Total: HUF/ person) The Hungarian-Bulgarian Chamber of Commerce, as a cooperating partner of the French Chamber of Commerce and Industry in Hungary cordially invites you to the next Other cooperating parners: Belgian Business

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista

9. Grafikai Kamaraaukció. 2015. március 10. Leütési lista 9. Grafikai Kamaraaukció 2015. március 10. Leütési lista Kat. sz. Leírás Kikiáltási ár Leütési ár 0001 Aba-Novák Vilmos: Székely Aladár portréja (1923) 24 000 28 000 0002 Aba-Novák Vilmos: Román tánc 50

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2012 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

2,00 1,00. Kandinszkij, Vaszilij: Tisztelet Golimannak, 1985. Picasso, Pablo: California. Kikiáltási ár: 48 000 Ft. Kikiáltási ár: 18 000 Ft

2,00 1,00. Kandinszkij, Vaszilij: Tisztelet Golimannak, 1985. Picasso, Pablo: California. Kikiáltási ár: 48 000 Ft. Kikiáltási ár: 18 000 Ft 1,00 2,00 Picasso, Pablo: California Litográfia, papír, 50 x 66 cm. J.j.l.:Picasso Készült 2400 példányban. Kandinszkij, Vaszilij: Tisztelet Golimannak, 1985 Litográfia, papír, 80 x 60 cm. J.k.l.: W. Kandinski

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

Numis Art Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu

Numis Art Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu Pannonia Terra Numizmatika Numis Art Kft. H-1074 Budapest, Dohány u. 1/A Tel./Fax: (+36 1) 267 0707 e-mail: info@pannoniaterra.hu 36. Aukció 2013. 04. 06. AUKCIÓS VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING LIST ~ AUFTRAGLISTE

Részletesebben