Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "84 85. Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction"

Átírás

1 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 84 85rd Art Auction On View Kiállítás május 5-tôl május 16-ig, naponta óráig Árverés Sale május 17-én 17 órától tételig 18-án 17 órától tételig Budapest V. kerület, Váci utca 11/B félemeleti Belvedere termünkben Kiadó: Polgár Galéria és Aukciósház Kft Budapest, Kossuth Lajos utca 3. Felelôs szerkesztô: Polgár Árpád. Nyomdai munkák: Prospektus nyomda, Veszprém, felelôs vezetô: Szentendrei Zoltán Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelô, famentes, 100 százalékban klórmentes, környezetbarát technológiával elôállított papírra készült. 84. Tavaszi Mûvészeti Aukció 1

2 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 2 POLGÁR GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ H-1052 Budapest, Váci utca 11/B Mezzanine Telefon: (36 1) , -78, -79. Fax: (36 1) H-1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 3. Telefon és fax: (36 1) , VÉTELI MEGBÍZÁS BIDDING SLIP Megbízom Önöket, hogy nevemben a fenti aukcióra az alább felsorolt tárgy(ak)ra az általam limitált leütési ár(ak)on vásárlást eszközöljenek a többi licitáló által lehetôvé tett legalacsonyabb áron. A katalógusban leírt Árverési Feltételeket elfogadom. Please bid on my behalf at the above sale for the following lot(s) mentioned below. These bids are to be executed as cheaply as is permitted by other bids. I agree to comply with the Conditions of Sale as printed in the catalogue. Telefonos licitre vételi megbízást HUF (250 ) kikiáltási ár felett fogadunk el. Phone bids are accepted with the minimum starting price of 250 ( HUF). Aukció száma / Auction number: Dátum / Date: május 17., 18. Tételszám Elnevezés Telefonos licit Max. nettó vételár Lot number Title or description Phone bid (Y/N) Bid price (HUF) Elôleg Desposit: Fizetési határidô: 3 nap Payment deadline: 3 days Átvevô Accepted by PLEASE CHECK YOUR BID Arrangement for payment Please use Block Letteres In order to avoid delay in clearing purchases buyers Név Full name: who are unknown to us are advised to make Cím arrangements for payment before the sale or for Address: satisfactory references to be supplied. Telefonszám Telephone No: 2 Aláírás Signed: A vételi megbízást kérjük postázza, vagy faxolja Please post or fax to: Polgár Galéria és Aukciósház H-1052 Budapest, Váci utca 11/B Phone/Telefon: (+36 1) Fax: (36 1) Dátum Date: Methods of payment: Készpénz Cash Fizetés módja Átutalás Bank transfer Szállítás módja Shipping instructions: Érte jön Picking up Szállíttatja Shipping

3 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 3 ÁRVERÉSI FELTÉTELEK CONDITIONS OF SALE 1. A Polgár Galéria és Aukciósház az árverést az árvereztetôk megbízásából, mint kereskedelmi képviselô szervezi, rendezi és vezeti, azok ügynökeként tevékenykedik. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverést vezetô a sorra kerülô tárgy katalógusszámát, valamint kikiáltási árát élôszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfeltartással teszik meg ajánlatukat. 2. A tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevô szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha a katalógusban jelzett védett festmény esetében az évi CXL. törvényben biztosított elôvásárlási jogát valamelyik magyar múzeum érvényesíti. 3. Az Aukciósház a megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körû meghatalmazása alapján jogosult a legmagasabb vételárat kínáló vevôtôl a vételár átvételére a megbízó javára. 4. A vevô a vételárat készpénzben, vagy annak 20%-át foglalóként az árverésen azonnal tartozik fizetni. A vételár kiegyenlítése történhet hitelkártyával (Visa, Master és Amex) is, ez esetben 3% hitelkártya-jutalék külön felszámításra kerül. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehetô. Az Aukciósház biztosítja annak lehetôségét, hogy az árverési vevô a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés idôpontjától számított 3 napon belül egyenlítse ki. Ez esetben az árverési vevô a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árveréstôl számított 3 napon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. A vételárba a foglaló összege határidôben történô teljesítés esetén beleszámít. Amennyiben a megadott határidôig az árverezô a tárgy átvételére nem jelentkezik, úgy az Aukciósház fenntartja magának azon jogot, hogy az árverési vevô ajánlatát érvénytelennek tekintse, és a foglaló összegét megtartsa. 5. A vevô közvetítôi (megbízási) díjat tartozik fizetni, melynek összege tételenként a leütési ártól függôen: Ftig > 18%, felett 15%. A vevô az árverési vételáron felül képzômûvészeti alkotásoknál (festmények, grafikák, sokszorosított grafikák, szobrok, gobelinek) az árverési vételár után számított 5% szerzôi díjat tartozik fizetni az évi LXXVI. törvény alapján. A vevô további 1% kulturális járulékot is tartozik fizetni az évi XXIX. és a évi CXL törvényekkel módosított évi XXIII. törvény alapján, mely járulék alapja azonos a szerzôi díj alapjával. 6. A vevô a vételár kiegyenlítését követôen köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelôsségére. Ennek elmulasztása esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követô 7. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. 7. A leütött tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos, kivéve, ha a vevô személye pontosan nem állapítható meg. 8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítson. Tilos az árverési eredményt befolyásoló mindennemû összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás vagy elôny ígérgetése. 9. A Polgár Galéria valamennyi árverésre kerülô tárgy eredetiségéért felelôsséget vállal. A kiállításon minden tárgy megtekinthetô. A tárgyak szavatosság nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplô leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevôknek saját maguknak kell az árverést megelôzôen meggyôzôdniük a tételek állapotáról, s arról, hogy a tételek megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy hamis bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevô írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülô elsô kételytôl számított három hónapon belül, de legkésôbb az árverés napjától számított egy éven belül felszólamlással élhet. 10. Az árverésre kerülô tárgyak kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. Az árverezô által tett árajánlatért, a lefizetett árverési árért az Aukciósház semmiféle felelôsséget nem vállal, és nem kötelezhetô, hogy nevezett tételt ugyanezen áron egy késôbbi idôpontban újra árverésre ajánlja vagy forgalomba hozza. 11. Amennyiben a vevô személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján helyette az Aukciósház a megbízásnak megfelelôen hivatalból árverezhet. A vételi megbízásban meghatározott öszszeg 50%-a elôlegképpen lefizetendô, amirôl a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegre ad megbízást, vagy az árverés résztvevôi magasabb ajánlatot tesznek, úgy a megbízó az árverés után az elôleget a vételi megbízás elismervényének ellenében minden levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a vételi megbízás sikeres, úgy az elôlegbôl az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendô. Az Aukciósház a vételi megbízásokért semmiféle felelôsséget nem vállal. Az árverési katalógusban védett jelzéssel szereplô tárgyakat Magyarország területérôl kivinni nem lehet. 12. A védett jelzésû tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásába veszik, a tulajdonosváltozás kötelezôen bejelentendô. 13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni. 14. A Polgár Galéria a tételek eredetiségét szavatolja. Külföldi vásárlók figyelmébe: A kulturális javak külföldre vitelérôl a évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetôk ki az országból. POLGÁR GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 1. The auction is organized, handled and conducted by the auctioneer, Polgár Gallery and Auction House, acting as an agent on behalf of the vendor. The lots called up are in the succession as in the catalogue. The auctioneer announces the catalogue number and the starting price of the lot in question and buyers indicate their wish to bid by raising their hand. 2. The buyer offering the highest bid shall acquire the title of the lot. In the case of items marked in the catalogue or announced on the auction Protected or Védett all Hungarian museums have priority right to purchase the lot at the hammer price based on the CXL law of 1997 on the protection of national heritage. 3. The Auction House as an agent is authorised by the commissioning party to sign the sale and the purchase agreement of the lot with the highest bidder and receive the purchase price on behalf of and to the benefit of the commissioning party. 4. The buyer is obliged to pay the complete purchase price or a deposit of 20% of the hammer price in cash on the auction. Credit cards (Visa, Master and Amex) are welcome subject to an additional 3% charge over the complete purchase price. Should the full purchase price to be paid in one amount during the auction, then the buyer can take the immediate possession of the object. The Auction House allows a three day period from the date of the auction for the payment of the balance amount between the deposit and the full purchase price. The purchase price includes the amount of the deposit provided the deadline set for the balance payment has been met. The buyer shall take the possession of the lot subject to the payment of the full purchase price due to the Auction House. The Auction House reserves the right to terminate the sale and the purchase agreement unilaterally if the full purchase price has not been paid in full by the set deadline. In this case the deposit shall not be refunded to the buyer. 5. The buyer is obliged to pay a fee for the Auction House per item. The fee due to the Auction House is 18% up to HUF/item and 15% over HUF/item. In terms of the LXXVI law of 1999 the buyer is obliged to pay an extra 5% artist royalty of the hammer price on the objects of fine and applied art (e.g. paintings, graphics, statues, gobelins, etc.). In terms of CXL law of 2000 the buyer is obliged to pay an extra 1% cultural contribution of the hammer price on the objects of fine and applied art. The Auction House is obliged to collect and transfer the artist royalty and the cultural contribution to the competent authorities. 6. Immediately after the payment the buyer assumes all the responsibilities for the lot, including any loss or damage during the transportation. If the buyer fails to ship the item purchased, then the auctioneer has the right to charge 5% of the hammer price as storage price per month. The storage price is counted from the 7th day after the auction. 7. Once awarded to the highest bidder, the item may not be repurchased and reauctioned again, unless the buyer cannot be identified. In this case the auctioneer is entitled to reauction the item. 8. All collusion or conspiracy on behalf of any party intended to force a third party to make an unreasonably high bid and thus inflict any loss on the third party is strictly forbidden and punished by law. 9. The Polgár Gallery quarantes that all items the Auction are geunine. All the lots are exhibited for inspection prior to the auction. All the lots are sold without warranty with all the faults and imperfections they may have at the time of the auction. Descriptions and illustrations in the catalogue are for identification only. Buyers should satisfy themselves prior to the auction as to the condition of each lot and shall rely on their own judgement as to whether the lot accords with its own description. The Auction House shall not accept any complaints after knocking down on the auction, except if the item is not genuine despite being so marked in the catalogue. In such case the buyer is entitled to file his claim in a way and within a period of time stipulated in the Civil Code of Hungary. 10. The item auctioned shall not be sold below its started price indicated in the catalogue. The Auction House shall not bear any liability in respect of the bid or the purchase price paid. The Auction House may not be compelled to reoffer the same item or market it on the hammer price at any time in the future. 11. In case the buyer does not wish to participate on the auction personally, the Auction House may represent him in accordance with a written purchase assignment signed by the buyer. The buyer is obliged to deposit 50% of the amount written in the purchase assignment as a down payment against a certificate of receipt. In case a third party issued a purchase assignment of a higher amount for the same article or an auction bidder offers a higher price, then the down payment shall be returned any time after the auction without any deductions against the original certification of receipt. If the purchase assigment succeed for the lot, then 20% of the hammer price is considered to become deposit from the amount of down payment. The Auction House shall not bear any liability in respect of the bid made by the means of purchase assignment. No item marked Védett ( Protected ) or No export may be delivered or taken outside of Hungary. 12. Owners of Védett ( Protected ) items are registerd by museums. The museums should be notified in the case of any change in ownership. 13. Unsold items may be reauctioned at the end of the auction upon verbal request to the Auction House. 14. Polgár Gallery and Auction House guarantees that all the sold lots are genuine. To assist the sale all prospective buyers are kindly requested to use their registered bidding paddle. For the attention of foreign buyers: The export of cultural goods is governed by Act LXIV Cultural goods may only be finally exported in the possession of a licence issued by the Directorate of Cultural Heritage. POLGÁR GALLERY & AUCTION HOUSE Az árverés ideje alatt érvényes valutaárfolyam Euro: március 30. Az árfolyam változásának megfelelôen a korrekció jogát fenntartjuk. 260 Ft 84. Tavaszi Mûvészeti Aukció 3

4 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 4 1. NAP Festmények, szobrok 1. Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, AKT Akvarell, papír, 43 x 30,5 cm. J.j.l: Hincz Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, ÜLÔ AKT Tus, papír, 63 x 48 cm. J.n. A mûvész hagyatékából. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kmetty János Miskolc, 1889 Budapest, ÖNARCKÉP Rézkarc, 12,5 x 9,5 cm. J.f.: Kmetty János rézkarcai J.l.: önarckép 28/75 Kmetty 192? Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szecskó Tamás ZENÉSZ Tus, papír, 28 x 17 cm. J.j.l.: Szecskó T. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Hincz Gyula Budapest, 1904 Budapest, TÁJ Akvarell, papír, 21 x 30 cm. J.j.l.: Hincz 66. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 100 4

5 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, CSALÁD Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, NÔALAK Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 8. Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, UTCARÉSZLET Akvarell, papír, 15 x 10,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 250 5

6 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page 6 9. Bálint Endre Budapest, 1914 Budapest, POHARAK Monotípia, 22 x 30 cm. J.j.l.: Bálint 74. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bálint Endre Budapest, 1914 Budapest, FEJ Monotípia, 19 x 28,5 cm. J.b.l.: Bálint 71 Zsennye Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szász Endre Csíkszereda, 1926 Mosdós, A DARÁZS Olaj, farost, 38 x 76 cm. J.j.l.: Szász Endre Eredetiséget igazoló certifikáttal. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

7 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Szobotka Imre Zalaegerszeg, TÁJKÉP ÚTTAL Akvarell, papír, 28 x 39 cm. J.j.l.: Szobotka Imre Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bernáth Aurél Marcali, 1895 Budapest, NÔI AKT Pasztell, papír, 84 x 64 cm. J.j.l.: BA Proveniencia: A mûvész tulajdonában, késôbb Bernáth Mária gyûjteményében Bernáth Mária mûvészettörténész szakvéleményével. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 7

8 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Szegedi Molnár Géza Budapest, 1906 Budapest, KÖRMENET Olaj, vászon, 54 x 78 cm. J.b.l.: Szegedi Molnár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szegedi Molnár Géza Budapest, 1906 Budapest, SZEÁNSZ Olaj, vászon, 32 x 29 cm. J.j.l.: Szegedi Molnár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Iványi Grünwald Béla Somogysom, 1867 Budapest, CSÉPLÉS Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.j.l.: Iványi Grünwald Béla Kiállítva: Iványi-Grünwald Béla ( ) mûvészi hagyatékának kiállítása, Budapest, Gróf Almásy-Teleki Éva Mûvészeti Intézete (volt Ernst Múzeum), 1941, január, (Kat. 5. Cséplés, 800.) Aukcionálva: Néhai Iványi-Grünwald Béla festményeibôl rendezendô árverés, Budapest, M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka, május 1. (Kat. 6. Cséplés, 280.) Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kotász Károly Budapest, 1872?, KERTI PAD, 1910 KÖRÜL Olaj, vászon, 29,5 x 39 cm. J.b.l.: Kotász K. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 250

9 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 9

10 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Magyar festô az 1940-es évekbôl NIPPON A LÓVERSENY-PÁLYÁN Akvarell, paír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Benyovszky István Szatmárnémeti, 1898 Budapest, VERSENYLOVAK Akvarell, papír, 29 x 34 cm. J.j.l.: Benyovszky Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl CITY A»MILLENIUMI DÍJ«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl CITY A»KETTÔS IVADÉKVERSENY«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK (monogram) Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Magyar festô az 1940-es évekbôl 10 CITY AZ»ALAGI DÍJ«GYÔZTESE Akvarell, papír, 20 x 35 cm. J.b.l.: HJK Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 146

11 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:00 PM Page Magyar festô, 1930 körül LEÁNYRABLÁS Olaj, vászon, 80 x 150 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Lengyel-Reinfuss Ede Barka, 1873 Budapest, LOVASOK Olaj, vászon, 26,5 x 21 cm. J.b.l: Lengyel Reinfuss E. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, UTCARÉSZLET Vegyestechnika, papír, 17,5 x 27 cm. J.b.l.: B.Kádár Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 11

12 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Bosznay István Csurgó, 1868 Budapest, ERDÔSZÉLE ALAKOKKAL Olaj, vászon, 75 x 96 cm. J.j.l.: Bosznay I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bosznay István Csurgó, 1868 Budapest, ERDÔSZÉLE Olaj, karton, 26 x 34 cm. J.j.l.: Bosznay 904. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Neogrády László Budapest, 1896 Budapest, TÉLI ALPOK Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.b.l.: Neogrády László Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 654

13 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Nagy István Csíkmindszent, 1873 Baja, ÖNARCKÉP Szén, papír, 37 x 30 cm. J.j.l.: Nagy István Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 30. Mednyánszky László, báró Beczkó, 1852 Bécs, VITORLÁSHAJÓ Ceruza, papír, 35 x 26 cm. J.j.l.: Mednyánszky Fiume Hagyatéki pecséttel. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

14 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Németalföldi festô, 1890 körül UTCARÉSZLET ALAKOKKAL Olaj, fatábla, 29,5 x 22 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Brenner Nándor, Vydai Budapest, 1903 MUNKÁSOK A GYÁRUDVARON Olaj, vászon, 80 x 60 cm. J.j.l.: vydai Brenner N Kikiáltási ár: Ft Reserve price: V. Faragó F. VÍZPARTI IDILL Olaj, vászon, 100 x 123 cm. J.b.l.: V. Faragó F. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 385

15 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Kádár Béla Budapest, 1877 Budapest, HÍD A HAJÓGYÁRI SZIGETNÉL Akvarell, karton, 50 x 54 cm. J.j.l: Kádár Béla Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Analógia: Perlott Csaba: A nagybányai mûterem ablakából, Tempera, papír, 61 x 48 cm. Kieselbach, 6. aukció, 146. tétel. 35. Perlrott-Csaba Vilmos Békéscsaba, 1880 Budapest, Asztali csendélet Olaj, karton, 38 x 29 cm. J.j.l.: Perlrott Csaba Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 15

16 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page XX. századi szobrász BALERINA Bronz, márvány talapzaton, 60 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szentgyörgyi Darabos János AKT Bronz, 37 cm. Jelzett: Szentgyörgyi Darabos János Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Pompon, Francois? Saulieu, 1855 Paris, A KIS DAGI Bronz, márvány talapzaton, 34 cm. Jelzett: Pompon Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Ismeretlen szobrász, 1900 körül FOCISTA Bronz, fa talapzaton, 33 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 173

17 841Festmeny.qxd 4/18/2010 5:05 PM Page Borsos Miklós Nagyszeben, 1906 Budapest, DELFIN NAPKORONGGAL Bronz, márvány talapzaton, 31 x 30 x 20 cm. Jelzett: Borsos M. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Alberto Giacometti ( ) után PÁLCIKA EMBER Bronz, márvány talapzaton, 79 cm. Jelzett: Alberto Giacometti Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Matzon Frigyes Irsa, 1909 Budapest, KUBISTA NÔI AKT Festett terrakotta, 39 cm. Jelzett: Matzon 1930 körül Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Varga Imre Siófok, 1923 ANYA GYERMEKÉVEL Bronz, márvány talapzaton, 25 x 16 x 12 cm. Jelzett: Varga I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 44. Kiss Nagy András Pusztaföldvár, 1930 Budapest, PIHENÔ Bronz, márvány talapzaton, 20 cm. Jelzett: KNA Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

18 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Kelety, Alexandre? FIGYELÔ VADÁSZ Bronz, onyx talapzaton, 33 x 66 x 20 cm. Jelzett: Kelety Kikiáltási ár: Ft Reserve price: GK. jelzéssel (Georg Kolbe?) ÜLÔ FIGURA Bronz, 29 cm. Jelezve alján GK monogram, továbbá H. Noack Berlin felirat. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Zorn, Anders Mora (Svédország), 1860 Mora, NÔI AKT Bronz, gránit talapzaton, 31 cm. Jelzett: Zorn 1910 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Maillol, Aristide? Francia, FÜRDÉS UTÁN Bronz, márvány talapzaton, 20 cm. Jelezve hátul: Maillol /6 Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

19 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Feltehetôen Kerényi Jenô Budapest, 1908 Budapest, ART-DECO TÁNCOSNÔ Bronz, márvány talapzaton, 32,5 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Frishmuth, Harriet Whitney Amerika, TÁNCOLÓ AKT Bronz, márvány talapzaton, 69 cm. Jelzett: Harriet Whitney Frishmuth /6 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Ismeretlen szobrász, 1900 körül NIKÉ Bronz, márvány talapzaton, 62 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 52. XIX. század eleji szobrász mester TÁNCOLÓ RÓMAI NÔ Bronz, márvány talapzaton, 48 cm. J.n. Talapzat sérült. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

20 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, UTCARÉSZLET Olaj, vászon, 70 x 100 cm. J.b.l.: Berkes A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Deli Antal Gerényes, 1886 Szentendre, ENTERIÔR Olaj, vászon, 63 x 83 cm. J.j.l.: Deli Antal Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 365 Kép nélkül 55. Klie Zoltán Szekszárd, 1897 Budapest, BÜKKSZENTKERESZT Olaj, farost, 50 x 60 cm. J.j.l: Klie Hátul a Képcsarnok Vállalat címkéjével Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Henczné, Deák Adrienne Budapest, 1890 Budapest, BAZSARÓZSÁS VIRÁGCSENDÉLET Olaj, vászon, 78 x 99 cm. J.b.l.: Henczné Deák Adrienn Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 654

21 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Tavaszi Mûvészeti Aukció 57. Granitsch, Susanne Ausztria, ÖNARCKÉP PROFILBÓL Olaj, karton, 50 x 40 cm. J.j.l.: S. Granitsch 893. Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

22 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Magyar festô, 1930 körül TÛZVÉSZ BALATONLELLÉN Olaj, vászon, 70 x 80 cm. J.j.l.: kiolvashatatlan Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Cseh István Cegléd, 1916 Budapest, BALATONFÜREDI Ó-FALU Olaj, karton, 30,5 x 40,5 cm. J.b.l.: Cseh I. Szerepelt az 1967-es ceglédi Cseh István kiállításon. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Neogrády Antal Galsa, 1861 Alag, FALUSI UDVAR olaj, vászon, 75 x 100 cm. J.j.l.: Neogrády A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 577

23 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, GESZTENYEÁRUS Olaj, karton, 29 x 38 cm. J.b.l.: Berkes A. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Berkes Antal Budapest, 1874 Budapest, PARKBAN Olaj, fa, 15 x 15 cm. J.j.f.: 1906 Berkes Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 23

24 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Háry Gyula Zalaegerszeg, 1864 Budapest, CAPRI Olaj, vászon, 36 x 42 cm. J.j.l.: Capri Háry Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Gyulai László Békésgyula, 1843 Budapest, KÔRÖS ALATT Olaj, fa, 23,5 x 31,5 cm. J.j.l.: Gyulai L. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rudnay Gyula Pelsôc, 1878 Budapest, BETLEHEM Olaj, vászon, 60 x 50 cm. J.j.l.: Rudnay Hátoldalán raktárcímke: Rudnay Gyula: Betlehem 1027-es raktári szám. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 365

25 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Szabó Vladimir Balassagyarmat, 1905 Budapest, MÜTEREMBEN Olaj, farost, 70 x 80 cm. J.k.: Szabó Vladimir 82. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Patkó Károly Budapest, 1895 Budapest, NÔI PORTRÉ, 1933 Olaj, vászon, 99,5 x 74,5 cm. J.j.l.: Patkó 1933 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 25

26 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Benyovszky István Szatmárnémeti, 1898 Budapest, LÁNY ENTERIÔRREL Olaj, vászon, 122 x 101 cm. J.b.l.: Benyovszky I. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Cserna Károly Kunszentmiklós, 1867 Budapest, A SZÉGYENLÔS LÁNY Olaj, karton, 40 x 30 cm. J.b.l.: Cserna K Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Czóbel Béla Budapest, 1883 Budapest, LÁNYPORTRÉ Filctoll (?), papír, 31 x 23 cm. J.j.l.: Czóbel Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rippl-Rónai József Kaposvár, 1861 Kaposvár, FEKVÔ AKT Cinkográfia, 27 x 35 cm. J.b.k.: Rónai Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 92

27 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Jankó János Tótkomlós, 1833 Budapest, FURULYÁZÓ JUHÁSZ Olaj, vászon, 55,5 x 80 cm. J.j.l.: Janko 856. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 73. Friedlinger Jenô Orsova, 1890? SPANYOL NÔ Olaj, karton, 60 x 50 cm. J.j.k.: Friedlinger Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

28 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:01 PM Page Herman Lipót Nagyszentmiklós, 1884 Budapest, KASTÉLY ELÔTT Olaj, vászon, 60 x 80 cm. J.j.l.: Herman Lipót Hátoldalán címke: Herman Lipót: Kastély elôtt. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Rudnay Gyula Pelsôc, 1878 Budapest, ERDÔBELSÔ Olaj, vászon, 33 x 42 cm. J.j.l.: Rudnay Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 731

29 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Észak-amerikai festô, 1850 körül MEDVETÁMADÁS Olaj, vászon, 49,5 x 66 cm. J.n. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 77. Feszty Árpád Ógyala, 1856 Lovrana (Olaszország), FÉRFI PORTRÉ Olaj, vászon, 52 x 40 cm. J.j.l.: Feszty Árpád Kikiáltási ár: Ft Reserve price:

30 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Moreau, Auguste SCUPIDO Bronz, márvány talapzaton, 70 cm. Jelzett: Aug. Moreau Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Moreau, Auguste FLAMAND LÁNY Bronz, márvány talapzaton, 56 cm. Jelzett: Auguste Moreau Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bezerédi Gyula Mogyorós, 1858 Budapest, VÍZSZÁLLÍTÓ LÁNY Bronz, márvány talapzaton, 34 cm. Jelzett: Bezerédi Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Thivier, Eugéne Párizs, 1845 Párizs, ARATÓLÁNY Bronz, 72 cm. Jelzett: E. Thivier Kikiáltási ár: Ft Reserve price: 462

31 841Festmeny.qxd 4/18/2010 4:02 PM Page Medgyessy Ferenc Debrecen, 1881 Budapest, MÓRICZ ZSIGMOND Bronz, vörös márvány talapzaton, 38 cm. Jelzett: M F. Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Pátzay Pál Kapuvár, 1896 Budapest, HÛSÉG Bronz, vörös márvány talapzaton, 24 cm. Jelzett: Pátzay Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Szôdy Szilárd Nagykáta, 1878 Budapest, ÁLOM Bronz, márvány talapzaton, 23 x 37 x 16 cm. Jelzett: Szôdy 1914 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Bory Jenô Székesfehérvár, 1879 Székesfehérvár, SZERELEM Bronzírozott terrakotta, márvány talapzaton, 70 cm. Jelzett: Bory Jenô 1906 Kikiáltási ár: Ft Reserve price: Tavaszi Mûvészeti Aukció 31

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3.

Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház. 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Párisi Galéria Művészeti Szalon és Aukciósház 2014. október 9-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2014.10.02-2014.10.08. H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00-

Részletesebben

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.

Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor. 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02. Szalon árverés 2015. február 19-én (csütörtök) 18 órakor 1053 Budapest, Múzeum körút 3. Kiállítás- Exhibition 2015.02.11-2015.02.18-ig H-P: 10:00-18:00- ig Szombaton: 10:00-14:00- ig Információ- Information:

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ TAVASZI AUKCIÓ 2013 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014

VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 VIRÁG JUDIT GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ őszi AUKCIÓ 2014 Kvalitásos XIX. és XX. századi festmények, Purchase and sale of high quality Zsolnay és Gorka Géza kerámiák 19th and 20th century Hungarian paintings,

Részletesebben

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 3 Kieselbach 2 0 1 3. o k t ó b e r 2 6. H O T E L M A R R I O T T Az aukció anyagát összeállította: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. Az árverést vezeti:

Részletesebben

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4

Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach ő s z i k é p a u k c i ó 2 0 1 4 Kieselbach 2 0 1 4. o k t ó b e r 6. H O T E L M A R R I O T T 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4. Az árverést vezeti: Winkler Nóra Az aukció anyagát

Részletesebben

11. árverés 11th auction

11. árverés 11th auction 11. árverés 11th auction A kiállítás megtekintheto I On view Szeptember 26-tól október 8-ig minden nap 10-18 óra között from 26th September to 8th October daily from 10 a.m. to 6 p.m. Árverés Auction 2013.

Részletesebben

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra

IX. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.02.27. 18 óra Csók István Antikvitás IX. ÁRVERÉS Csók István Antikvitás 2012.02.27. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS IX. ÁRVERÉSE 2012. FEBRUÁR 27. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052, BUDAPEST,

Részletesebben

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.09.03. 18 óra

CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉS. Csók István Antikvitás. 2012.09.03. 18 óra XXVIII. ÁRVERÉS CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS Csók István Antikvitás 2012.09.03. 18 óra A CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS XXVIII. ÁRVERÉSE 2012. SZEPTEMBER 3. 18 ÓRA AZ ÁRVERÉS HELYSZÍNE: CSÓK ISTVÁN ANTIKVITÁS 1052,

Részletesebben

94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction

94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction 94-95. Tavaszi Művészeti Aukció 94-95. Spring Art Auction Kiállítás On View 2013. május 7-19-ig naponta 10-19 óráig Árverés Sale 2013. május 21. kedd 17:00 1-221 tételig, 2013. május 22. szerda 17:00 222-482

Részletesebben

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets

2012. június 7-én 18 órakor fotók, mutárgyak, bútorok, szonyegek on 7th June 2012 at 6 p.m. photos, objects, furnitures, carpets 2012 th Május 23-tól 26-ig, valamint május 29-tol június 4-ig minden nap 10-18 óra között from 23rd to 26th May, and from 29th May to 4th June daily from 10 a.m. to 6 p.m. 2012. június 7-én 18 órakor fotók,

Részletesebben

A Központi Antikvárium 127. aukciója

A Központi Antikvárium 127. aukciója A Központi Antikvárium 127. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2013. május 27 - június 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2013.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 135. aukciója

A Központi Antikvárium 135. aukciója A Központi Antikvárium 135. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2015. május 26 - június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2015.

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex.

63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex. 63. tétel: Breviarium Romanum 1474-ben íródott, gyönyörûen díszített, finom kidolgozású pergamenkódex. 183. tétel: Vasquez Buda és Pest Szabad Királyi Városainak tájleirása A Központi Antikvárium 133.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 131. aukciója

A Központi Antikvárium 131. aukciója A Központi Antikvárium 131. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2014. május 26 - június 5. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2014.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

9. GRAFIKAI KAMARAAUKCIÓ

9. GRAFIKAI KAMARAAUKCIÓ 9. GRAFIKAI KAMARAAUKCIÓ 2015. március 10. 17 óra BÁV Apszisterem AUKCIÓS KIÁLLÍTÁS 2015. február 27. március 7. hétfő-péntek: 10 18 óráig, szombat: 10 14 óráig, vasárnap zárva BÁV Apszisterem 1052 Budapest,

Részletesebben

Vásárlási feltételek az árveréseken

Vásárlási feltételek az árveréseken Vásárlási feltételek az árveréseken 1. A Műgyűjtők Háza Galéria és Aukciósház 1023 Budapest, Zsigmond tér 13. (továbbiakban: Ház) az árverési tárgyak tulajdonosa(i) vagy eladásra jogosultja(i) (továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb gyűjtési területek

Egyéb gyűjtési területek 255. Egyéb gyűjtési területek Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban (VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015. augusztus 3-6-ig.

Részletesebben

Egyéb gyűjtési területek

Egyéb gyűjtési területek 249. Egyéb gyűjtési területek Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 május 4-től 7-ig.

Részletesebben

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4.

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30.,

Részletesebben

Ẹgyéb gyûjtési területek

Ẹgyéb gyûjtési területek 229 Ẹgyéb gyûjtési területek Az árverés anyaga megtekinthetõ weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitvatartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. június 24 - július

Részletesebben

Ẹgyéb gyûjtési területek

Ẹgyéb gyûjtési területek 230 Ẹgyéb gyûjtési területek Az árverés anyaga megtekinthetõ weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitvatartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. július 9-15. között.

Részletesebben

Egyéb gyűjtési területek

Egyéb gyűjtési területek 242. Egyéb gyűjtési területek Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2015 január 12-15. között.

Részletesebben

Egyéb gyűjtési területek

Egyéb gyűjtési területek 241. Egyéb gyűjtési területek Az árverés anyaga megtekinthető weboldalunkon és irodánkban ( VI. Andrássy út 16. III. emelet. Nyitva tartás: H-Sz: 10-17, Cs: 10-19 óráig, P: Zárva) 2014. december 29-31.

Részletesebben