A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 MaReSz június 11. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható:

2

3 TARTALOM Beszámoló a MaReSz Közgyűléséről A MaReSz elnöke Ganczer Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója 3 A Magyar Turizmus Zrt. közleménye a 2010 első negyedévében Magyarországon megrendezett nemzetközi rendezvényekről 4 A HUNGEXPO új üzletpolitikájáról 5 Átadták a Hotel Eger*** & Park**** új rendezvénycsarnokát 6 Egerben ülésezett a KUPOLA 9 10 éves a cápás állatkert a Campona bevásárlóközpontban 9 Tapasztalt tolmácsok tanácsai 10 Óriási sikert aratott a Paint Up! 15 Az Észak-Dunántúli régióban működő középvállalkozások rendezvényszervezési szokásairól 16 Rendezvény helyszín ajánló 18 Rendezvény ajánló 21 Hírcsokor 22 A MaReSz Hírlevél megjelenik március, június, szeptember, december hónapban. Kapják nyomtatott és internetes formában a rendezvényszervezõ és rendezvényszervezéshez kapcsolódó cégek, minisztériumok, önkormányzatok, multinacionális cégek, a média képviselõi. Olvasható a honlapon. Lapzárta: június 30. Kiadja: a MaReSz Fõszerkesztõ: Horváth Ágnes Tördelõszerkesztõ: Jármi István MaReSz Hírlevél szerkesztõség: H 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Tel.: (36-1) , (06 70) Fax: Web: Maresz Beszámoló a MaReSz Közgyűléséről A MaReSz elnöke Ganczer Gábor, a HUNGEXPO Zrt. vezérigazgatója A Magyarországi Ren dez vény szerve zők Szövetsége június 29-én a B. Braun Aesculap Aka dé mia konferenciaterében tartotta tisztújító Köz gyűlését, a ko ráb biak hoz képest lényegesen nagyobb tagi rész vé tel lel. A Közgyűlés szomorú pillanatokkal vette kezdetét, mivel a Szö vet ség tagjai néma gyásszal emlékeztek a június 24-én elhunyt dr. Wolff Péterre, a Nemzeti Turisztikai Bizottság szakmai társelnökére. A hivatalos Közgyűlés első napirendi pontjaiként a MaReSz leköszönő el nöke tájékoztatott a Szövetség El nök ségének elmúlt kétéves tevékenysé gé ről. Legfőbb érdemnek a MaReSz Nap sikeres megszervezését, a Szövetség tagozati rendszerének kialakítását, a munkabizottságok megszerveződését, az új honlap magvalósulását, valamint a MaReSz-Díj megalapítását tartotta. További célul jelölte meg az együttműködés kialakítását, ápolását a társszakmai szervezetekkel, továbbá a Magyar Turizmus Zrt-vel közös Konferencia Nagy kö ve ti Programot, és a Köves Tamás vezette oktatási munkacsoport munkáját. A következő elnökség legfontosabb feladatának az érdekképviselet erősítését és a társ-szakmai szövetségekkel szoros együttműködés ki ala kí tá sát tartotta, a nemzetközi kapcsolatok további bővítése mellett. Az elnöki beszámolót követően a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a MaReSz tagjait arról, hogy a Szövetség a törvényi előírásoknak megfelelően, szabályosan működött. A Közgyűlés a MaReSz tisztségviselőinek megválasztásával folytatódott. A szavazatok alapján a MaReSz Elnöksége a ciklusra: Elnök: Ganczer Gábor (a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. vezérigazgatója) Alelnökök: Stefkóné Vermes Judit (a CONGRESS Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója) Semsei Rudolf (a Budapest Party Service Kft. ügyvezető igazgatója) Az elnökség tagjai: Bacsi Krisztina (a Danubius Zrt. ér tékesítési igazgatója) Bak ró- Nagy Hédi (a RagazzArt Event & BTL ügyvezető igazgatója) Mor lin Franciska (a CHEMOL Travel Utazási Iroda Kft. beutazási & kongresszusi részlegének vezetője) Simon Gábor (a Nexus Reklámügynökség Kft. ügyvezető igazgatója) A Közgyűlés a hagyományokhoz híven, tagsági ügyekkel zárult. Tagsági viszonyának megszüntetését kérte a 2 Gy Kft., COLOSSAL Kft., Fillince Kft., Magyar Ter mé szet tu domá nyi Múzeum, MPI Kft., Pázmány Katolikus Egyetem, Rév Nosztalgia Kft. A MaReSz tagjainak sorába csatlakozott a Hotel Audio Visual Services Szolgáltató Kft., a Román Sándor Tánctársulata Kft. Experidance Rendezvényház, a Tér Film Zene Kft.; pártolótagként L.A. Multi-Zone Kft. Horváth Ágnes Fotó: Zmák Tibor Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje, az OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT Budapest, VIII. ker., Auróra u. 11. Telefon: Fax: Semsei Rudolf, Bakró-Nagy Hédi, Stefkóné Vermes Judit, Ganczer Gábor, Bacsi Krisztina, Morlin Franciska, Simon Gábor 3 MaReSz Hírlevél június

4 A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy ne gyed évente elkészítse a hazai hivatásturisztikai piac alakulását bemutató statisztikai elemzését 1. Az MT Zrt. partnerei által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elmondható, hogy 2010 első negyedévében összesen 66 nemzetközi konferencia 2 megrendezésére került sor Magyarországon, amelyeken közel fő vett részt. A rendezvények részvevőinek száma átlagosan 257 fő, a rendezvények átlagos időtartama 4,8 nap volt. A januármárciusi eredményeket tekintve megállapítható, hogy rendkívül bíztatóan kezdődött, és erős fellendülést mutat a tavalyi év után, illetve, hogy a MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) iparág továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be az ország turizmusában. Az év első negyedében a Magyar Kongresszusi Iroda partnerei által szolgáltatott információk alapján 66 db, az ICCA nemzetközi szervezet kritériumainak megfelelő konferenciát rendeztek Magyarországon. Időbeni eloszlásukat tekintve, a rendezvények száma januárban (14 db) és februárban (18 db) megközelítőleg azonos volt, majd márciusban (34 db) az előző két hónaphoz képest szinte duplájára ugrott, ezzel a március hónap 36%-os növekedést mutat 2009 hasonló időszakához képest. A konferenciák átlagosan 4,8 napig tartottak, a legtöbb konferencia 2-3 napos, illetve 4-5 napos volt. Növekvő érdeklődés a vidéki helyszínek iránt A nemzetközi konferenciák helyszínét vizsgálva továbbra is Budapest (77,3%) áll az élen, de a vidéki helyszínek is MaReSz Hírlevél június MaReSz A Magyar Turizmus Zrt. közleménye a 2010 első negyedévében Magyarországon megrendezett nemzetközi rendezvényekről egyre nagyobb teret hódítanak maguknak; az elmúlt egy évben több mint 4 százalékponttal nőtt a Budapesten kívül megrendezésre került rendezvények aránya. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend Sopron (4,5%), és új szereplőként jelent meg a palettán Balatonalmádi (3%). Míg 2009 első negyedévében Keszthely, Eger, Gödöllő és Esztergom is rendezvényhelyszínként szerepelt, addig az idén Zalakaros, Visegrád, Debrecen, Győr, Kecskemét, Pécs és Sárospatak is rendezett nemzetközi konferenciákat a vizsgált időszakban a fent említetteken kívül. A legtöbb konferenciát szállodákban rendezik A konferenciák legnagyobb része, 89,4%-a szállodákban került megrendezésre, 9,1%-uk kongresszusi központban, további 1,5% pedig egyetemen, illetve tudományos központban. A tendencia továbbra is az, hogy a legtöbb esetben szállodát választanak a konferencia helyszíneként, és ez az arány az elmúlt negyedévben folyamatosan emelkedett. Jelentős növekedés a résztvevők számában 2010 első negyedévében a Ma gyar orszá gon rendezett nemzetközi konferenciákon mintegy fő vett részt, a rendezvények résztvevőinek átlagos száma 257 fő volt. Az előző év azonos időszakához képest jelentős növekedés tapasztalható mind a résztvevők számában (2009. I. negyedév fő), mind pedig a rendezvényeken résztvevők átlagos számának tekintetében (2009. I. negyedév 245 fő). A rendezvények 42,9%-a 50 és fő közötti, míg 39,3%-uk fő közötti résztvevőszámmal bírt. Nyolc rendezvényen, azaz a konferenciák 14,3%-ának esetében a vendégek száma fő között volt. Összesen két esetben szerveztek 3000 fő feletti konferenciát 2010 első három hónapjában. A nemzetközi konferenciák résztvevői között 83,9%-ban külföldieket, és 16,1%-ban magyarokat találunk. A rendezvényeken megjelenő nemzetek átlagos száma 11 volt. A külföldi nemzetek közül az Egyesült Királyságból (66,7%) és Németországból (66,7%) érkezők vettek részt a legtöbb Magyarországon megrendezésre került konferencián, akiket 53%-kal az Egyesült Államok és Franciaország holtversenyben követnek. A középmezőnyben lévő olasz, cseh, svájci, lengyel, és osztrák résztvevők közel egyforma arányban látogatták a nemzetközi konferenciákat, részvételi arányukat tekintve igen jelentős a növekedés 2009 első negyedévének eredményéhez képest. A fentieken kívül dán, finn, norvég, orosz, és portugál vendégek is jelentősen gyarapították a Magyarországon rendezett nemzetközi konferenciák vendéglistáját. A legtöbb rendezvényre belföldi megrendelés érkezik A rendezvények megrendelőinek nemzetiségét tekintve a következőket állapíthatjuk meg: Továbbra is belföldről érkezik a megrendelések döntő többsége. A külföldi megrendelők közül a franciák (8%), a britek (6%) és a németek (6%) vannak többségben. Svájc a megrendelések számával 2009 elején még a második legna 1 A Magyar Turizmus Zrt óta negyedéves gyakorisággal gyűjt és dolgoz fel adatokat a magyarországi konferenciaturizmusról, több száz szolgáltató segítségével. 2 Az ICCA nemzetközi szervezet kritériumai alapján nemzetközi konferenciának tekintjük a minimum 50 fő és minimum három nemzet részvételével lebonyolított rendezvényt.

5 gyobb megrendelő volt, 2010-ben azonban számos hellyel csúszott lejjebb a listán. A nemzetközi konferenciák megrendelői között a megrendelők típusa alapján legnagyobb százalékban külföldi cégeket (24%), valamint külföldi szervező irodát (13%) és magyar vállalatot (13%) találunk. Említésre méltó a magyar szervező irodák 10%-os aránya is. Ezen kívül érkeztek megrendelések európai (4%) és világszövetségektől (4%), valamint egyházi, oktatási és költségvetési intézményektől is. Maresz A legtöbb konferencia még mindig orvosi témájú A konferenciák témáját tekintve 2010 első negyedévében is az orvosi konferenciák száma volt meghatározó, tartva a múlt évi 31,8%-os arányt. Külön említésre méltó a gazdasági témájú konferenciák növekvő aránya is, amely az előző két év visszaeséséhez képest lassan utoléri a és év értékeit. Enyhe növekedést mutatott a kulturális és turisztikai témájú konferenciák aránya, valamint továbbra is érdeklődés van az informatikai, közlekedési, tudományos és műszaki területek iránt. A kutatás eredményeiből készített részletesebb összefoglalót (táblázatokkal, grafikonokkal és az egyéb rendezvényekről szóló információkkal is kiegészítve) csatoltan küldjük. További információk: Magyar Turizmus Zrt. Kommunikációs Iroda Tel.: Internet: A HUNGEXPO új üzletpolitikájáról Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója az elmúlt év decemberi MaReSz Hírlevélben arról tájékoztatott, hogy Magyarország legnagyobb kiállítás-szervező cége új üzletpolitika kialakításán dolgozik. A Budapesti Vásárközpont rangos nemzetközi konferenciáknak, rendezvénysorozatoknak, kulturális és sporteseményeknek helyszínéül is szolgálhat. Mintegy fél év elteltével a profilnbővítéssel kapcsolatos konkrétumokról tájékoztatott Csapatommal és a Laboratory Ideas szakembereivel együtt az arculatváltás utolsó fázisánál tartunk, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új szlogenünket kézzelfogható tartalommal töltöttük meg. Szeretnénk, ha a 36 hektárnyi terület idén ősztől olyan eseményparkként funkcionálhatna, ahová az év minden egyes napján érdemes kilátogatni. A hazai kiállítás-szervezői piacon is meg kívánjuk tartani vezető pozíciónkat, ezért meglévő értékeinket, többek között kiállításainkat nemcsak megőrizzük, hanem tovább is fejlesztjük. Ennek első manifesztációja a szeptemberi BNV-vel egyidőben megrendezésre kerülő MoJaHo Kölyökparádé lesz októberétől 3 éven keresztül a HOVENTA a Business Travel Show-val és az Event Expo-val alkot kiállítási és szakmai rendezvénycsokrot. A HUNGEXPO megújulása egyúttal új filozófiát is jelent: nyitottságot, partnerséget és az eddigieknél is szorosabb együttműködést a legfontosabb szakmai szervezetekkel. Ezért kezdeményeztünk idén áprilisban a MaReSz kivitelezői tagozatával kerekasztal-beszélgetést. Érdeklődtünk a velünk kapcsolatos kritikákról és észrevételekről. A kivitelezői konkurenciaharcot az egészséges rivalizálás irányába szerettük volna elmozdítani úgy, hogy annak alapja ne a nagy eltérések mentén működő árverseny, hanem a minőségi szolgáltatás legyen. Közösen gondolkodva, egymást segítve könnyebb Közép-Kelet Európában a legjobbak közé kerülni májusában a HUNGEXPO Zrt. és a Turizmus Kft. hároméves megállapodást kötött a Business Travel Show (BTS) közös szervezéséről. Az együttműködés alapja a tematikus átfedésben lévő kiállítások egyidejű megrendezhetősége, amely egyértelműen a szakmai megalapozottságot szolgálja. A szervezők abban állapodtak meg, hogy a HOVENTA vendéglátóipari szakkiállítást a BTS kiállítással azonos időben és helyszínen rendezik meg 2010-ben. A BTS-HOVENTA megállapodást követően a HUNGEXPO kezdeményezésére tárgyalások kezdődtek a piacon immár 2 éve önállóan szereplő Event Expo rendezvénytechnikai szakkiállítás szervezőivel is. Ennek eredményeként az eddig konkurenciaharcot vívó szervezők közös érdekeiket és a piaci igényeket felismerve megállapodtak, hogy a következő három évben az Event Expo önálló szervezésben csatlakozik a BTS-hez, és az idei évben ezáltal a HOVENTA-hoz is. Október : HOVENTA+BTS+EVENT EXPO HOVENTA A HOVENTA Nemzetközi Szálloda-, Vendéglátóipari és Gasztronómiai Szakkiállítás, a legújabb piaci trendek, innovációk bemutatkozásának helyszíne. Újdonságok 2010-ben: HOTEL DESIGN (szállodák, panziók belső kialakítási és berendezési lehetőségei) Középpontban a teraszkultúra. Kí sérőesemények: látványkonyha, Cukrász Fórum Stand, Catering Management Fórum, HOVENTA Gourmet Fesztivál, Energiamonitor Fórum, cukrászverseny, pékbemutató, Tematikus Napok: Magyar Bor Napja, Közétkeztetés Napja Business Travel Show (BTS) Minden, ami érdekes lehet üzleti utazóknak, céges utaztatóknak, vállalati tanácskozások, tréningek és továbbképzések szervezőinek. A kétnapos rendezvényen közel száz kiállító business szálloda, wellness- és kastélyhotel, utazási iroda, rendezvényhelyszín, vendéglátóhely, konferencia- és rendezvényszervező cég várja a vállalati ügyfeleket. trendek, innovációk bemutatkozásának helyszínével, valamint a kiállítás nemzetköziségének erősítése (kiállítói és látogatói oldalról egyaránt), regionális súlyának növe lése. Event Expo Az EVENT EXPO Hungary Ren dezvénytechnikai Szakkiállítás a rendezvényszervező szakma érdekeltjeinek nyújt áttekintést a rendezvénytechnikai kínálatról. További információ: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. 5 MaReSz Hírlevél június

6 A bátrak falakat húznak, az optimisták vitorlát bontanak. Mi falakat húzva bontottunk vitorlát mondta köszöntő beszédében Harmati László, a Hotel Eger*** & Park**** szállodaigazgatója a június 23-i ünnepélyes megnyitón. A Hotel Eger**-ben ben rendezték az első, 500 fős konferenciát, amelyet még ugyanabban az évben egy 1300 fős, majd további számos rendezvény követett. A helyszín nem egyszer kevésnek bizonyult a rendezvény megvalósítására. Megoldás: bővíteni kell a helyszínt. A Hotel Eger*** & Park**** új konferencia- és kiállítási csarnokával létrejött a vidéki Magyarország egyik legnagyobb befogadóképességű konferenciaközpontja. A megnyitó ünnepségen Dr. Erdei János, a Magyar Szállodaszövetség elnöke úgy vélekedett, hogy a beruházás nemcsak az Észak-magyarországi Régiót fejleszti, hanem az egyetemes magyar turizmust is segíti. Habis László, Eger polgármestere is a konferenciaturizmus fontosságát hangsúlyozta, valamint hogy egy ilyen eseménynek kisugárzó a hatása a környékre. A köszöntő beszédeket követően Harmati László (Hotel Eger*** & Park****szállodaigazgatója), Dr. Nyitrai Zsolt (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Államtitkára), Dr. Erdei János (Magyar Szállodaszövetség, Elnöke), Habis László (Eger megyei Jogú város Pol gár mestere) átvágta a szalagot, majd dr. Ternyák Csaba egri érsek áldást kért az új konferemciaterem és kiállítási csarnokra. A fejlesztésről november 9-én nyújtott be pályázatot az Eger-Park Hotel Kft. a Hotel Eger*** & Park**** konferencia és kiállító terület kapacitásának bővítésére. A fejlesztés keretében a 2004-ben épült, 700 fő befogadására alkalmas konferenciateremmel MaReSz Hírlevél június MaReSz Átadták a Hotel Eger*** & Park**** új rendezvénycsarnokát Harmati László, a Hotel Eger*** & Park**** igazgatója bővült, továbbá a 620 m 2 -es új teremmel, alkalmassá vált akár 1600 fős konferenciák és ahhoz kapcsolódó kiállítások megszervezésére. Be szerzésre kerültek a bővítéshez kapcsolódó berendezések, bútorzat és audiovizuális eszközök is. A fejlesztés költségei A fejlesztés teljes nettó költsége Ft-, amelyhez az Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ft vissza nem Szalagátvágás: Habis László Eger megyei jogú város polgármestere, dr. Nyitrai Zsolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, dr. Erdei János a Magyar Szállodaszövetség elnöke, Harmati László, a Hotel Eger*** & Park**** igazgatója 6 térítendő támogatást ítélt meg május 3-án. A program neve: Északmagyarországi Regionális Operatív Program: Konferencia és kiállítóterem bővítése ÉMOP Ezt az Eger-Park Hotel Kft Ft Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitellel, illetve Ft saját forrással egészítette ki. A fejlesztés eredménye: A beruházásnak köszönhetően évente több nagy létszámú konferencia kerülhet megrendezésre Egerben. Ezzel növekedhet az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma, a szálláshelyek kihasználtsága, továbbá a város idegenforgalmi adóból származó bevétele is. Előzetes számítások alapján a rendezvényeknek köszönhetően évente MFt közvetlen többlet árbevétel realizálódik. A megnövekedett konferencia turizmus közvetett formában további MFt-ot más idegenforgalmi szolgáltatóknál generál. A fejlesztés eredményeként az Észak- Magyarországi Régióban egyedülálló, országosan a 3. legnagyobb konferenciaközpont épült, mely felkészülten várja Magyarország az Európai Unió soros elnökségének kapujában kínálkozó konferencia lehetőségeket is. Ahhoz, hogy az Hotel Eger*** & Park**** új konferenciateremmel és kiállítási csarnokkal bő vült, szükség volt anya gi forrásra, szükség volt a fejlesztés megvalósítóira. De szük ség volt arra az emberre és csapatára, aki elszántan az időjárás viszontagságai mellett hitt a helyszín megvalósulásában. Fá radha tatlanul, türelemmel irá nyította a beruházást. Harmati László és csapata munkája példaértékű. Emberi módon, szerényen, de nagyot lehet alkotni. Horváth Ágnes

7 Maresz 7 MaReSz Hírlevél június

8 MaReSz MaReSz Hírlevél június 8

9 Maresz Egerben ülésezett a KUPOLA Az Eger*** & Park**** Hotel új, kétszintes rendezvényházának átadásán tartott megnyitó ünnepséghez kapcsolódóan tartotta ülését a KUPOLA, a szervező szövetségek kerekasztal társasága. A tagok nyári programjai miatt csak Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, Pálfi Gábor, a Magyar Művészeti Fesztiválok főtitkára és Ihrig Péter, a KUPOLA elnöke folytattak eszme cserét. Meghívott vendégként Rókusfalvi Gábor, a MAKSZ (Magyar Kom munikációs Ügynökségek Szövetsége), BTL szekció elnök, Kristóf Anita, Ganczer Gábornak, a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. vezérigazgatójának, egyben a Magyar Kiállítás és Vásár szer vezők Szövetsége képviselőjeként, Horváth Ágnes, a Magyarországi Rendezvényszervezők Szövetsége főtitkára vettek részt a kerekasztal beszélgetésen. Szó esett a KUPOLA ötéves működéséről, a rendezvényszervező szakma közös problémáiról: a minősítésről, a pályázati eljárásokról, a rendezvényszervezés oktatásáról, terminológiai kér désekről. Ez utóbbi témában Márta István szeptemberi tanácskozást javasolt. A KUPOLA tagjai megerősítették ez évi márciusi elhatározásukat, hogy a társaság formálissá alakul, erősítve ezzel lehetőségeit, szakmai összképviseleti súlyát jelentősen erősíti. A KUPOLA az elkövetkező hónapokban kapcsolatfelvételt tervez az újonnan felállt miniszteriális és szakmai irányító szervezeteknél. Ihrig Péter javaslatára a KUPOLA szakmai napot szervez a Turizmus Kft. és HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. által közösen megrendezésre kerülő Business Travel Show rendezvény idején. A jelenlévők elfogadták Ihrig Péter össz-szakmai szervezetekre vonatkozó Etikai Kódexre továbbá egy top elismerés megalapítására tett javaslatát. Horváth Ágnes 10 éves a cápás állatkert a Campona bevásárlóközpontban A Tropicarium 2000 májusában, 10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Az első évben több mint 1 millió látogató volt a kíváncsi a hazánkban addig soha nem látott jókora cápákra. Azóta közel 5 millió vendégünk volt. A Tropicarium létrehozásának ötlete Farkasdi Károlytól származik, aki Svédországban működtetett és működtet hasonló látványosságot. Az akkori svédországi magyar nagykövet unszolására döntött úgy, hogy Budapesten, a Campona bevásárlóközpont befektetői csoportjával közreműködve is megépít egyet. A Tropicarium- Óceanárium név jól tükrözi a benne látható érdekességeket. A Tropicarium szó a trópusi esőerdők élővilágára utal, míg az Óceanárium szó a tengerek, óceánok mélyének világába sejtet betekintést. A 11 méteres látványalagútból megtekinthető karnyújtásnyira elúszó 8 hatalmas cápa, a simogatható ráják, szabadon repkedő egzotikus madarak, a trópusi esőben lustán nyújtózó aligátorok, izgalmas hüllők, és a világ minden tájáról érkezett színpompás édesés sósvízi halak ezrei tekinthetők meg nyolc teremben az eredetihez nagyon hasonló környezetben. A hírhedt piranják, a rejtőzködő murénák, a mérges sziklahalak, a cápatojásokban felsejlő kis cápák, a mindig játékos bohóchalak, a mókás kertész angolnák és sünhalak akváriumai mind külön is érdekesek. Fürgén ugrándoznak a nálunk élő kistestű majmocskák, a fehérarcú-, fehérfülű- és törpe selyemmajmok, de rajtuk kívül megtekinthetők a vicces liszt majmocskák és a most ikreknek életet adó vörös sörényes oroszlán ma jom pár is. A sárkányokra hasonlító leguánok, a szabadon repkedő egzotikus madarak, a színes kígyók, az apró nyílméreg békák és a különleges pókok, skorpiók látványa nem mindennapi élményt biztosít. Csütörtökönként 3 órakor látványos, víz alatt történő cápaetetést izgulhatnak végig a hozzánk érkezők. Gyermekeknek tartalmas szülinapi programot, cégeknek családi napokat, vállalati- és magánrendezvényeket szervezünk különtermünkben, ahová fő kényelmesen elfér. Programjaink között szerepel az előre egyeztetett különleges kalandtúra játék és az idegenvezetés is. A 10. születésnapunk alkalmából újdonságokkal is előrukkolunk: egy különleges medúza akváriummal és vízi simogató- medencével bővül állatkertünk. A gyermekeknek és a játékos kedvű felnőtteknek egy interaktív játszófal is rendelkezésükre áll, ahol kipróbálhatják ügyességüket, tájékozottságukat és bátorságukat is! Kiváló szabadidős program, felejthetetlen élmény, kaland, szórakozás egy helyen a TROPICARIUMBAN minden család számára az év minden(!) napján. Nyitva tartás: 10 és 20 óra között Budapest, Nagytétényi út MaReSz Hírlevél június

10 MaReSz Tapasztalt tolmácsok tanácsai A rendezvényszervező ügynökségek sok éves tapasztalattal rendelkeznek egy-egy konferencia, vállalati rendezvény vagy sajtótájékoztató megszervezésében, pontosan ismerik a tolmácsok munkáját, igényeit. Ez a lista azoknak a vállalkozásoknak készült, akik még nem, vagy csak kevés alkalommal vettek igénybe tolmácsolási szolgáltatást. Néhány pont evidensnek tűnhet, azonban érdemes minden részletet alaposan átgondolnunk, mielőtt az egyik legnehezebb szellemi szolgáltatást vennénk igénybe! 1. Pontos helyszín, elérhetőségek. A tolmácsok a rendezvény kezdete előtt fél-egy órával korábban érkeznek az eseményre. Közöljük velük a következő információkat, hogy biztosan megtalálják a rendezvény helyszínét: egyirányú utcák, parkolási lehetőségek, a házszámon kívül az épület vagy kapu száma, részleg vagy osztály megnevezése. Fontos tudniuk, hogy kit kell keresni, ezért adjuk meg a kapcsolattartójuk nevét, telefonszámát. 2. A megfelelő technika és ellátás biztosítása. A tolmácsnak szüksége van tolmácskabinra, konszekutív tolmácsolás esetén pedig saját mikrofonra. Még ha az előadó hangja be is tölti a teret, győződjünk meg arról, hogy a tolmács hangja jól hallható legyen a hátsó sorokban is. Hosszú távon hangosan beszélni ugyanis igen fárasztó dolog! A tolmácsfülkét úgy helyezzük el a teremben, hogy a tolmács kifogástalanul lássa és hallja az előadókat. Akkor, ha a közönségből is várunk kérdéseket, hozzászólásokat, biztosítsunk mikrofonokat számukra is, hogy a tolmács min den szót megértsen. Szink ron tolmá csok részére pedig készítsünk szénsavmentes ásványvizet és poharakat a fülkébe! Dr. Szabó G. Gábor kártyabűvész magyarul és/vagy angolul megtartott műsora alkalmas 3. Információk az előadókról, azok számáról. Készítsünk névlistát az előadókról, mert a nem a tolmács munkanyelvén elhangzó idegen nevek hallás alapján való azonnali megértése és mondjuk bemutatkozáskor való visszamondása gyakran lehetetlen feladat, ha viszont előtte ott szerepelnek a papíron, mindjárt könnyebb dolga van. 4. Információk a témáról Alap követelmény, hogy a rendezvény előtt minimum egy nappal ben megkapja azokat a vállalati információkat, amik szükségesek a munkájához. Küldjünk neki prospektust, a weboldalunk címét, korábbi beszélgetéseket, felvételeket. Az előadások szövegét a lehető legtöbb nyelvi verzióban biztosítsuk számára, pláne ha több nyelvű tolmácsolás várható. A szinkronnál különösen fontos az elhangzó szövegek bejósolhatósága. Amennyiben rendelkezünk speciális szakszöveg-gyűjteménnyel, rövidítések listájával, osszuk meg vele azt is! 5. A jó tolmács jó fordító is! A rendezvény előtt célnyelvre fordítandó előadásokat érdemes a majdani tolmáccsal fordíttatni, ami biztos garancia a jó minőségre, illetve ez a legjobb módja a tolmács megfelelő felkészülésének is. 6. Idő, idő, idő. A jó tolmácsoláshoz idő kell, előtte, közben és utána. Biztosítsunk számára megfelelő felkészülési időt, hogy megismerje a témát. Iktassunk be pihenőidőt szinkrontolmácsolás esetén a tolmácsok eleve fél óránként váltják egymást! A program összeállításakor vegyük figyelembe azt a tényt, hogy a konszekutív tolmács munkája miatt megnövekedik a beszéd, előadás időtartama. 7. Beszéljünk érthető, egyszerű szerkesztésű mondatokban! A konszekutív tolmács munkáját nagyban megnehezítheti, ha az előadó hosszasan beszél, vagy nem tart szüneteket. A szervezők feladata, hogy az előadókban tudatosítsák, hogy az elhangzottak szinkrontolmácsolásra kerülnek, ezért megfelelően tagoltan, mondanivalójukat logikusan felépítve, érthető tempóban beszéljenek, szóviccektől és a csak egy szűk nyelvi kultúrkörön belül érthető utalásoktól lehetőleg tartózkodjanak. 8. Diavetítés tolmácsolása. Az előadónak figyelembe kell vennie, hogy a tolmács csak azt tudja fordítani, amit ő mond, arra nincs kapacitása és ideje, hogy az adott pillanatban kivetített dián szereplő szöveget is lefordítsa. Ha nagyobb számú külföldi ül a hallgatóság soraiban, jobb, ha az előadó szigorúan a diák tartalma alapján tartja meg az előadását és nem mesél anekdotákat vagy egyéb módon nem tér el a mondanivalójától abban a téves meggyőződésben, hogy felesleges azt elmondania, amit amúgy is kivetített. 9. Üzleti ebédnél hadd egyen a tolmács is! Egy rendezvényt követő munkaebéd-, vacsora során a tolmácsot is hagyjuk enni, inni, ne beszéltessük éhés szomjhalálig az asztal melletti kedélyes, de megszakítatlan csevegéssel! 10. Köszönjük meg a tolmácsok munkáját a közönség előtt! Az pedig igazán kedves gesztus, ha az előadások után megvendégeljük őket és még egyszer, személyesen is megköszönjük a fáradozásukat. Jusson eszünkbe: a tolmács munkája az egyik megterhelőbb az üzleti életben!...és minden jóra fordul 1126 Budapest, Dolgos u. 2., 7/A, III/8. Tel.: konferenciák, csapatépítő összejövetelek, tréningek programjának színesítésére, illetve társasági rendezvényekre. Mobil: (06) , (06) MaReSz Hírlevél június 10

11 Maresz 11 MaReSz Hírlevél június

12 MaReSz MaReSz Hírlevél június 12

13 Maresz 13 MaReSz Hírlevél június

14 MaReSz 1201 Budapest, Vágóhíd u. 55. Tel.: , Fax: Cégünk felszereltsége széles körben teszi lehetôvé, hogy megrendelôink igényeit nagy mértékben kielégítsük. Referenciánk körébe tartoznak a vendéglátásban is gyakran használt nyomdai termékek, akár egyedi különleges kivitelezéssel is: meghívók, borítékok, szórólapok, ültetô- és menükártyák, étlapok, katalógusok, újságok, cégtáblák és egyéb nyomdai termékek. Várjuk kedves megrendelôinket kedvezô vállalási árainkkal, és teljeskörû kiszolgálással. Endzsel Ernô ügyvezetô MaReSz Hírlevél június : : unisex trend- és lifestylemagazin JANUÁR 2010 Hillary Duff 14 trükkök és tippek kezeink ápolására a téli sportok szerelmeseinek Salomon fogyj úgy mint Angelina Jolie 250 limitált Range Rover sport az elbűvölő JANUÁR 2010 ÁRA: INGYENES

15 Maresz Óriási sikert aratott a Paint Up! Lenyűgöző látvány, több ezer elégedett néző és boldog nyertesek, ez jellemezte az idén debütáló Paint Up! döntőjét, melyet a Magyar Nemzeti Galériánál rendeztek meg a Múzeumok Éjszakáján. Az architekturális vetítés történetében a világon elsőként meghirdetett Paint Up! Visualpower virtuális épületfestő verseny, amit animáció készítőknek írt ki a Visualpower Kft., óriási sikert aratott. Annak, aki június 19-én ellátogatott a Paint Up! döntőjére kivételes, hazánkban ritka kuriózumnak számító látványban volt része, ugyanis a Magyar Nemzeti Galéria B épületének architektúrájával harmonizáló, zenei aláfestéssel ellátott, épületmozgató animációkat közel ezer négyzetméteres méretben vetítették ki a múzeum homlokzatára. Az öttagú szakmai zsűri által előzetesen kiválasztott 12 döntős alkotás közül Lóránt Demeter nyerte el az első díjat Variációk című munkájával, második Tamás Iván lett Hétnyolcad elnevezésű animációjával. A harmadik helyen a Kiégő Izzók csoport végzett a Closed Hours -szal. A közönség a Battha Gáspár és Pálla Máté által készített Past is prologue -t tartotta a legjobbnak. A fentieken kívül további öt pályamű a Sziget különdíjában részesült. A versenyprogram mellett egy igazi különlegességet is láthattak a nézők. A műfaj nemzetközi hírű képviselői, Bordos László Zsolt és Kovács Ivó akiket a dubai Pálma-sziget megnyitójára készített óriás felbontású 3d animációjuk kapcsán ismerhet a hazai közönség, Vicsek Viktorral kiegészülve kifejezetten erre az alkalomra készítettek egy bemutatófilmet, mely az est fénypontjának számított. Azok, akik személyesen nem lehettek ott az eseményen internetes élőközvetítésben nézhették végig a versenyt. Mint azt Vaskó Tünde főszervező elmondta, örömükre szolgál, hogy a pályázat kiírásával bemutatkozási lehetőséget teremthettek a virtuális épületfestés iránt érdeklődő alkotóknak, és ezáltal szélesebb körben is népszerűsíthették ezt az új és izgalmas művészeti ágat. A pályázat kiírásakor maguk sem gondolták, hogy a rendezvény ilyen nagy sikert arat majd, de látva a fogadtatást mindenképpen terveznek folytatást. Háttérinformáció Az architekturális vetítés (szakmai nevén video projection mapping vagy building projection mapping) a Paint Up! verseny döntőjéig hazánkban kevéssé ismert művészeti ág volt. A műfaj lényege, hogy egy adott épületre olyan mozgóképet animációt készítenek az alkotók, amely igazodik annak architekturális elemeihez. Az ilyen típusú alkotás kreatív módon használja a fényt, az árnyékot és a teret, melynek köszönhetően térmódosítást lehet létrehozni. A vetített anyag, tehát nem csak fénnyel színezi, hanem virtuálisan mozgatja is az épületet. A rendezvény honlapja: visualpower.hu/ főszervező;: Vaskó Tünde marketing és kommunikációs igazgató, Visualpower Kft. Tel.: , 20/ MaReSz Hírlevél június

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. szeptember 11. évfolyam 4. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz életéből

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. június 12. évfolyam 2. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz NAP 2011. március 29.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. december 11. évfolyam 4. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz rendkívüli

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2010. március 11. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM MaReSz Nap 3 Beszámoló a MaReSz

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA

A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA MaReSz 2011. március 12. évfolyam 1. szám A MAGYARORSZÁGI RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Kiadványunk az interneten is megtalálható: www.maresz.hu TARTALOM Beszámoló a MaReSz 2011. január

Részletesebben

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1

stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 stk_215x230_layout 1 2012.06.06. 21:24 Page 1 K a l a n d v á r T ö r t é n e l m i T é m a p a r k B o r o k U t c á j a J e l m e z e s f e l v o n u l á s R o m k e r t S ö r t é r I N F O R M Á C I

Részletesebben

Konferencia: csúcsminõségre hangolva

Konferencia: csúcsminõségre hangolva Konferencia: csúcsminõségre hangolva MaResz_EPH_215x230_0308.indd 4 2013.03.08. 14:38:38 I II szakmai magazin Tartalomjegyzék 2013/I. XXI. Turisztikai Évadnyitó Gála 1 Hírek a szakmai szövetségek életéből

Részletesebben

2015. II. negyedév. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2015.06.08. 11:52 Page 1 KARNEVÁL 2015. SAVARIA TÖRTÉNELMI. augusztus 27-30.

2015. II. negyedév. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2015.06.08. 11:52 Page 1 KARNEVÁL 2015. SAVARIA TÖRTÉNELMI. augusztus 27-30. 2015. II. negyedév stk_hird_210x230maresz_layout 1 2015.06.08. 11:52 Page 1 SAVARIA TÖRTÉNELMI Szombathely KARNEVÁL 2015. augusztus 27-30. INFO: +36 94 510 160 www.savariakarneval.hu I Több mint sétahajózás

Részletesebben

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.

Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly. R R Hotel Magyar Király **** 8000 Székesfehérvár, Fô utca 10. Telefon: +36 22 311 262 Fax: +36 22 327 788 E-mail: info@magyarkiraly.hu www.magyarkiraly.hu Magyar Király B1.indd 1 2012.11.26. 23:10 I II

Részletesebben

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** 2014. IV. negyedév Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49. Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811 Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17.

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17. stk_hird_210x230maresz_layout 1 2014.06.17. 8:33 Page 1 SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL 2014 Szombathely, augusztus 21 24. Ludi Savarienses INFO: +36 94 510 160 E-mail: savariakarneval@t-online.hu www.savariakarneval.hu

Részletesebben

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXVI. évf. 12. szám 2013. Az önkormányzat havi magazinja Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! TARTALOM XXVI. évf. 12. szám 2013. Barna ruhás nővérek... 4-5. Városnap... 6-7. Földön, vízen,

Részletesebben

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** Bellevue Konferencia és Wellness Hotel**** H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49. Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811 Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu www.bellevuehotel.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Balatonfűzfő Város Képviselő-testülete részére Balatonfűzfő Nike krt. 1. 8184 Tárgy: 2013-as idegenforgalmi főszezon értékelése Tisztelt Képviselő-testület! Hivatkozással Balatonfűzfő Város Képviselő-testületének

Részletesebben

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma

oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma oldal 1 Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 1 oldal 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI... 6 3. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA...

Részletesebben

Szoboravató ünnepség az óvodában

Szoboravató ünnepség az óvodában SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2012. JÚNIUS 1. ÉLMÉNY ÉS TRADÍCIÓ 2012 Sárvár Fotópályázat A tavalyi sikeres pályázat után a Sárvári Média Nonprofit Kft. ismét

Részletesebben

VÁrosőrség. alakul. Színházi. évad. védelem. Törekinek. Fotó: g.k.

VÁrosőrség. alakul. Színházi. évad. védelem. Törekinek. Fotó: g.k. XXV. évf. 10. szám 2012. október Az önkormányzat havi magazinja VÁrosőrség alakul Színházi évad védelem Törekinek Fotó: g.k. TARTALOM XXV. évf. 10. szám 2012. október Hírek...4. Állami oltalom Törekinek...5.

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező:

a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező: a Pesti Vigadóban 2014. március 18-án szervező: I II Teljeskörű rendezvényinformatikai megoldások 1996 óta szakmai magazin Tartalomjegyzék 2014/I. EVENT TOUCH Térjünk a lényegre! Turisztikai évadnyitó

Részletesebben

XXIV. évf. 11. szám 2011. november. Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter. Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi

XXIV. évf. 11. szám 2011. november. Dizájn: Gáti Kornél, Aradi Péter. Korrektor: Pálné Cserjés Györgyi XXIV. évf. 11. szám 2011. november Az önkormányzat havi magazinja Városnap 2011 1 TARTALOM XXIV. évf. 11. szám 2011. november Jegyzet...4. Hírek...5. Közterületektől a rendőrségig...6. Szezonértékelés

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Szent Antal napi búcsú a kápolnánál. Sámel József a Fidesz polgármester-jelöltje. Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Szentgrót és Vidéke. Szent Antal napi búcsú a kápolnánál. Sámel József a Fidesz polgármester-jelöltje. Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen Szentgrót és Vidéke Idén Páduai Szent Antal ünnepét követõ héten szombaton, június 21-én tartották a Zalabér és Pakod húzódó hegygerincen található Szent Antal kápolna búcsúnapját. Ezen a jeles napon nyitva

Részletesebben

Szezonnyitó 2010. Jövő nyárra áll a pláza. SiófokiHírek. Háromszáz eset három nap alatt. Kövesd a nyarat a Facebookon!

Szezonnyitó 2010. Jövő nyárra áll a pláza. SiófokiHírek. Háromszáz eset három nap alatt. Kövesd a nyarat a Facebookon! Szezonnyitó 2010 Háromszáz eset három nap alatt Jövő nyárra áll a pláza Az önkormányzat havi magazinja XXIII. évf. 6. szám Kövesd a nyarat a Facebookon! Tartalom Impresszum Siófoki Hírek Önkormányzati

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3 Regio Regia Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3 A rendelkezésre álló összeg 3 milliárd forint, a támogatás összege: minimum 3.000.000, maximum 20.000.000

Részletesebben

Két új alpolgármester Megalakult az új balatonfüredi képviselő-testület

Két új alpolgármester Megalakult az új balatonfüredi képviselő-testület A TARTALOMBÓL SZESZÉLYES SZEZON Turizmus a számok, vélemények tükrében. Ha trendi a városban nyaralni, akkor miért beszélnek 15-20 százalékos vendég csökkenésről? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

Balassi- nap Salföldön

Balassi- nap Salföldön Balassi- nap Salföldön Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Siófok és Györök európai megmérettetése Ötven országból járnak Hévízre A fonyódi labdarúgás krónikája Aktuális Gondolatok 2015 márciusának

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 4. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 4. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 4. évfolyam 4. szám Lengyel nagykövet A Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete, Roman Kowalski látogatott márciusban Egerbe.

Részletesebben