Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységei az Európai Unió finn elnöksége alatt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységei az Európai Unió finn elnöksége alatt"

Átírás

1 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységei az Európai Unió finn elnöksége alatt HU

2 AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HÍD EURÓPA ÉS A SZERVEZETT CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖTT Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a szervezett civil társadalom különböző gazdasági és társadalmi alkotóelemeit képviselő tanácsadó intézményi szerv, amelyet a Római Szerződés hozott létre 1957-ben. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tanácsadó funkciója lehetővé teszi tagjai és így az általuk képviselt szervezetek számára, hogy részt vegyenek a közösségi döntéshozás folyamatában. Mivel a nézőpontok időnként szöges ellentétben állnak egymással, az EGSZB tagjai által folytatott megbeszélésekbe a szokásos szociális partnereken, nevezetesen a munkaadókon (I. Csoport) és a munkavállalókon (II. Csoport) kívül ez különbözteti meg az EGSZB-t a többi intézménytől az összes többi társadalmi-szakmai érdekcsoport képviselőit is (III. Csoport) be kell vonni. Az ebből születő szaktudás, a viták és tárgyalások, valamint a közös pontok keresése javíthatják a közösségi politikai döntéshozatal minőségét és hitelességét, amennyiben érthetőbbé és elfogadhatóbbá teszik azt az európai állampolgárok számára, és növelik a demokráciához feltétlenül szükséges átláthatóságot. Az EGSZB, mint az Európai Unió civil szervezeteinek elsődleges képviseleti helye és vitafóruma, meghatározott feladatot lát el az európai intézményrendszeren belül. Vita- és tanácskozási fórumként az EGSZB hozzájárul ahhoz, hogy a polgárok a demokrácia követelményeinek megfelelően fokozottan kifejthessék véleményüket az Európai Unió megvalósítása során beleértve ebbe az EU és harmadik országok társadalmi-gazdasági szervezetei közti kapcsolatokat is. E tevékenységével valódi európai tudat kialakulását segíti elő. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK ELNÖKSÉGE Az Európai Unió Tanácsa az EU tagállamainak miniszteri szintű képviselőit egyesíti, akik az éppen tárgyalt politikai területnek megfelelő összeállításban ülnek össze. A Tanács jogalkotási és politikai határozatait számos szakértői munkacsoport készíti elő, és mielőtt maga a Tanács foglalkozna velük, az Állandó Képviselők Bizottsága is megvitatja őket. A tagállamok kormányai felváltva elnökölnek a Tanács különféle ülésein, és képviselik a Tanácsot az EU más intézményeivel szemben, illetve az Európai Uniót a világ többi részével szemben. Az Európai Unió Tanácsának elnökségei hagyományosan átfogó politikai prioritásokat határoznak meg, és munkaprogramot készítenek második félévében Finnország tölti be az elnökséget. Prioritásai megtalálhatók a weboldalon. Ez a kiadvány az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a júliustól decemberig tartó finn elnökség alatti időszakra vonatkozó főbb tevékenységei közül sorol fel néhányat.

3 TARTALOMJEGYZÉK Anne-Marie Sigmund elnök bevezetője 1 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 3 tevékenységei az Európai Unió finn elnöksége alatt Tájékoztatás Európáról 3 Kapcsolatok az európai civil szervezetekkel 4 A megújított lisszaboni stratégia jobb megvalósítása 5 Gazdasági és monetáris unió; gazdasági és társadalmi kohézió 6 Egységes piac, termelés és fogyasztás 8 Az Egységes Piac Megfigyelőközpontja 9 Foglalkoztatás- és szociálpolitika 10 Mezőgazdaság, vidékfejlesztés, környezetvédelem, fenntartható fejlődés 12 Közlekedés, energia, infrastruktúra, információs társadalom 14 Ipari szerkezetváltás (CCMI) 16 Az Európai Unió a világban 17 A Tanács finn elnökségének prioritásai a július decemberi időszakra 19 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 23 A Finn Gazdasági és Szociális Tanács 25 Néhány alapvető információ Finnországról 27 Finnország delegációja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságon belül os eseménynaptár 31

4 1 SIGMUND ELNÖK ASSZONY BEVEZETŐJE A 2006 második felében hivatalban levő finn elnökség szoros együttműködést fog folytatni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Először is, az EGSZB az Európai Tanácstól kapott mandátummal összhangban folytatja a lisszaboni stratégiával, valamint ezzel összefüggésben az Európai Unió fenntartható fejlődésre irányuló stratégiájával kapcsolatos munkáját. Az EGSZB ezenkívül teljes mértékben kiveszi a részét az Európai Unió arra irányuló erőfeszítéseiből, hogy áthidalja a szakadékot intézményei és polgárai között. E horizontális, átfogóbb jellegű politikai témákon kívül az EGSZB és a finn elnökség amint azt e kiadvány is meggyőzően tanúsítja számos konkrét politikai területen folytat majd szoros együttműködést. Ez az együttműködés bizonyos esetekben jelentős, közös, nagyszabású együttműködési erőfeszítéseket eredményez, amilyen például a munkaerő-mobilitásról szeptember 4 5-én Helsinkiben rendezendő konferencia. Más témákkal így a munkakörülmények színvonala, európai logisztikai politika és az Európai Unió északi dimenzióra vonatkozó politikájának jövője kapcsolatban a finn elnökség olyan feltáró vélemények kidolgozására kérte fel az EGSZB-t, amelyek segíthetik az elnökséget általános politikai elemzéseiben. Mindezeken a területeken, kezdve az átfogótól a konkrétig, a jogszabályjavaslattervezetekről szóló véleményektől a későbbi jogszabályok lehetőségéről szóló véleményekig, az EGSZB teljes mértékben betölti szerepét. Örömmel várjuk az együttműködést. Anne-Marie SIGMUND Kapcsolattartó: Andreas Lernhart kabinetfőnök: ( ;

5

6 3 AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG TEVÉKENYSÉGEI AZ EURÓPAI UNIÓ FINN ELNÖKSÉGE ALATT TÁJÉKOZTATÁS EURÓPÁRÓL 2006 második felében az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság dinamikusan folytatja a tájékoztatási terület elkötelezett résztvevőjeként végzett tevékenységét. Az elmúlt másfél évben egyik tájékoztatáspolitikai dokumentum született a másik után. Az Európai Bizottság 2005 júliusában belső cselekvési tervet fogadott el, 2005 októberében pedig közleményt dolgozott ki Az elmélkedés időszaka és azon túl: a Demokrácia, a Dialógus és a Diszkusszió D-terve címmel. Végül 2006 februárjában az Európai Bizottság elfogadta az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvét, amely hét hónapon belül már a harmadik, tájékoztatási témájú dokumentuma volt. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a maga részéről több véleményt dolgozott ki a kommunikációról: az elsőt Az elmélkedés időszaka: az Európai Unióról folytatott vita értékelésének struktúrája, tárgya és háttere tárgyában október 26-án fogadta el, majd benyújtotta az Európai Parlamentnek; a másodikat, az Európai Bizottság D-tervről szóló közleménye tárgyában december 14-én fogadta el. Az Európai Bizottság februári fehér könyve felkérte az Európai Unió intézményeit és testületeit, hogy a szokásos intézményi csatornákon keresztül adjanak választ. Hat hónapos konzultációs időszakot jelölt ki, ezután összegzést ajánlott, melynek alapján cselekvési tervek javasolhatóak minden munkaterületre vonatkozóan. Az EGSZB egy szakosított albizottság közreműködésével jelenleg készíti a fehér könyvről szóló véleményét. Ennek elfogadására a finn elnökség első napjaiban, a július 5 6-i plenáris ülésen kerül sor, és azt a véleményt követi, amelyet az EGSZB a május i plenáris ülésen fogadott el, a júniusi Európai Tanácshoz történő hozzájárulásáról a két vélemény előadói törekedtek is arra, hogy a vélemények minél inkább kiegészítsék egymást. A Tájékoztatás Európáról témájában tehát nagyon sok munka van folyamatban. A fehér könyvről szóló vélemény olyan területekre nem fog kitérni, melyekkel az EGSZB már foglalkozott vagy még mindig foglalkozik, inkább a fehér könyvben meghatározott öt alapterületet igyekszik megvizsgálni, melyek a következők: a közös alapelvek lefektetése: melyik irány követendő a továbbiakban? Hogyan szólíthatjuk meg a polgárokat? Hogyan vonható be hatékonyabban a média az Európáról történő tájékoztatásba? Mit lehetne még tenni az európai közvélemény megismerése érdekében? A feladat közös végzése. Mind véleményeiben, mind általánosabb síkon, az EGSZB továbbra is hangsúlyozza, hogy milyen döntő fontosságú a szervezett civil társadalom nagyobb mértékű bevonása az Európai Unió politikai folyamataiba. Az EGSZB intézményi szintű tevékenységeit a finn elnökség ideje alatt mindvégig kiegészítik a helyszíni és decentralizált szintű tevékenységei. Tagjai révén az EGSZB továbbra is teljes mértékben betölti az Európa és a szervezett civil társadalom közti híd szerepét. Kapcsolattartó: Martin Westlake ( ;

7 4 KAPCSOLATOK AZ EURÓPAI CIVIL SZERVEZETEKKEL Az Európai Unió jövője és a szervezett civil társadalom Az uniós intézmények, valamint intézkedések demokratikus legitimitásának megerősítése érdekében nagyon fontos, hogy a közügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban a civil társadalom is részt vegyen. Ugyanolyan fontos az európai integráció rendeltetésére vonatkozó új konszenzus kialakításának ösztönzéséhez, amelynek az alapján lehetővé válik az európai polgárok elvárásainak teljesen megfelelő, a jövő Európájáról szóló projekt meghatározása és végrehajtása. A részvétellel kapcsolatos feladat teljesítése annál is sürgősebb, mivel az európai polgároknak nem egészen a fele tartja jónak, hogy hazája tagja az Európai Uniónak, és kevesebb, mint 40%-a véli úgy, hogy a dolgok jó irányba haladnak. Az európai polgárok mindennek ellenére sokat várnak Európától olyan területeken, mint a munkanélküliség elleni küzdelem, a szociális védelem és a gazdasági növekedés, és többségükben több közösségi határozatot tartanának szükségesnek egyebek között a szociális jogok védelmével, a foglalkoztatással és a környezetvédelemmel kapcsolatban 1. Ez arról tanúskodik, hogy ha az Unió csak egy kicsit is képes megreformálni önmagát különösen a demokrácia és az átláthatóság tekintetében, és teljesíteni tudja a polgárok elvárásait, akkor az európai építkezés a jövőben is folytatódhat. Az EGSZB ezért már többször kérte 2 az uniós intézményeket, hogy az alkotmányszerződés szellemének és logikájának teljes mértékű átvételével vezessenek be valódi részvételi demokráciát olyan eszközök létrehozásával, amelyek lehetővé teszik a civil szervezetekkel történő konzultáció folyamatának kibővítését és megerősítését, valamint az uniós intézmények és a szervezett civil társadalom közötti párbeszéd és egyeztetés mind nagyobb mértékű kialakítását. Az EGSZB ezzel kapcsolatban továbbra is azt a véleményt képviseli, hogy az alkotmányszerződésre szükség van ahhoz, hogy az Unió megbirkózhasson az előtte álló kihívásokkal, az intézmények pedig hatékonyabban tudjanak működni. Ezért úgy ítéli meg, hogy meg kell őrizni az alkotmányszerződés pozitívumait, függetlenül attól, milyen megoldást lehet kidolgozni a ratifikálási folyamat franciaországi és hollandiai kudarca nyomán nyilvánvalóvá vált európai uniós identitásválság leküzdésére, valamint a politikai és intézményi zsákutcából való kiút megtalálására. Az EGSZB mindenesetre eltökélten folytatni kívánja kezdeményezéseit szoros együttműködésben az uniós intézményekkel és a civil társadalom valamennyi más szereplőjével annak érdekében, hogy hozzájáruljon egyrészt egy valódi európai nyilvános párbeszéd- és vitatérség kialakításához, másrészt az európai projekt újjáélesztéséhez, amely a polgárai számára új perspektívákat tartogató Európa víziójára támaszkodik, mégpedig többek között az Európai Tanács június i ülésének következtetései alapján. 1 2 Lásd az Eurobarométert Európa jövőjéről (2006. május). Lásd legutóbb a Hozzájárulás az Európai Tanács június i üléséhez Gondolkodási időszak című EGSZBvéleményt (CESE 745/2006).

8 5 Ezenkívül az EGSZB megítélése szerint feltétlenül növelni kell az intézmények és a politikák működésének átláthatóságát annak érdekében, hogy az európai polgárok legitimebbnek tekintsék az Európai Uniót és tevékenységeit, és az európai projekt hitelesebbé váljék. Az átláthatóság ahhoz is kulcsfontosságú, hogy az összes szereplő hatékonyan részt vehessen az Unió politikaformálási és döntés-előkészítési folyamatában. Az EGSZB ezzel kapcsolatban támogatja, hogy a finn elnökség ösztönözni szándékozik az átláthatóság növelését a tanácsi döntéshozatali folyamat, továbbá a dokumentumokhoz való hozzáférés vonatkozásában. A maga részéről aktívan bekapcsolódott azokba a vitákba, amelyek az átláthatóságra vonatkozó uniós kezdeményezésről szóló európai bizottsági zöld könyvről folynak: egyrészt véleményt dolgoz ki az említett zöld könyvről (folyamatban van), másrészt szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal a lehető legszélesebb körből igyekszik összegyűjteni a civil társadalom egyes érintett szereplőinek nézeteit a zöld könyvben megfogalmazott javaslatokról. Kapcsolattartó: Patrick Fève ( ; A MEGÚJÍTOTT LISSZABONI STRATÉGIA JOBB MEGVALÓSÍTÁSA A korábbi évekhez hasonlóan az Európai Tanács felkérte az EGSZB-t, hogy járuljon hozzá a megújított lisszaboni stratégia jobb megvalósításához. Az Európai Tanács március i ülésének elnökségi következtetéseiben (12. pont) a következő olvasható:. 12. A tagállamok komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy nemzeti programjaik kialakításába bevonják a nemzeti parlamenteket, a regionális és helyi hatóságok képviselőit, valamint a szociális partnereket és a civil társadalom egyéb érdekelt feleit. Üdvözli továbbá a közösségi szintű felelősségvállalás növelése érdekében az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által tett kezdeményezéseket. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát munkájuk folytatására ösztönzi, és arra kéri őket, hogy a növekedési és foglalkoztatási partnerség támogatásához 2008 elején nyújtsanak be összefoglaló jelentéseket. Ez az államfők által az EGSZB-hez intézett konkrét felkérés annak az intenzív munkának a gyümölcse, amelyet az EGSZB évi tavaszi csúcstalálkozót követően végzett annak érdekében, hogy a tagállamok gazdasági és szociális bizottságaival és egyéb partnerszervezetekkel együtt hozzon létre egy, a civil társadalom kezdeményezéseit összefogó interaktív hálózatot, amelynek célja, hogy elősegítse a stratégia végrehajtását (a tavaszi tanácsülés következtetéseinek 9. pontja). A tanácsi felkérésre reagálva az EGSZB a tagállamok gazdasági és szociális bizottságaival és egyéb partnerszervezetekkel együtt kidolgozott egy Összefoglaló jelentés az Európai Tanács számára a lisszaboni stratégia végrehajtásáról című dokumentumot, amelyet egy nagyszabású magas szintű konferencián ismertettek a nagyközönséggel március 9 10-én, Budapesten. Ebben a fontos, mintegy 130 oldalas jelentésben, amelyet hivatalosan továbbítottak az államfőknek, az Európai Bizottság elnökének, a többi EU-intézménynek, az EGSZB valamennyi tagjának és a

9 6 nagyközönségnek európai és tagállami szinten egyaránt, a civil társadalom részéről megnyilvánuló érdekelt felek kifejtik véleményüket a stratégia végrehajtásának jelenlegi állásáról, valamint arról, hogy milyen mértékig vonták be őket a folyamatba az illetékes nemzeti hatóságok. A finn elnökség alatt az EGSZB továbbra is a nemzeti gazdasági és szociális tanácsokkal, valamint egyéb partnerszervezetekkel együttműködésben végzi munkáját. Rendszeres találkozókra kerül sor annak érdekében, hogy akárcsak korábban jelentősen hozzájárulhassunk az Európai Tanács évi tavaszi ülésére készülő összefoglaló jelentés kidolgozásához. A finn elnökség alatt meghatározásra kerülnek a behatóbban tárgyalandó témák, és a vita ösztönzése érdekében nagy jelentőségű lépésekre kerül sor a politikai dokumentumok kidolgozásával kapcsolatban. Ezek konkrét megtárgyalandó témákat érinthetnek, valamint a különböző területeken teendő lépések meghatározását, melyek azt szolgálják, hogy a dinamika a növekedési és foglalkoztatási partnerség valamennyi pillére terén fennmaradjon. Ezzel párhuzamosan az EGSZB új véleményt fogad el a növekedésre és foglalkoztatásra vonatkozó integrált iránymutatások részét alkotó átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokról. Kapcsolattartó: Gilbert Marchlewitz ( ; GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ ÉS GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KOHÉZIÓ Gazdaságpolitikai koordináció Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások június én az Európai Tanács az elnökségi következtetésekben az Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról részeként elfogadta az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat ( ). A gazdaságpolitikai összehangolás egyik fő eszközeként az ajánlás konkretizálja a lisszaboni stratégia újjáélesztését, és arra helyezi a súlyt, hogy a gazdaságpolitikák hogyan járulhatnak hozzá a növekedés fokozásához és a munkahelyteremtéshez. Mivel a hároméves ciklus nemrég vette kezdetét, az Európai Bizottság 2006-ra nem javasolta az iránymutatások jelentős átdolgozását. Ezért az a döntés született, hogy a finn elnökség alatt az EGSZB saját kezdeményezésű véleményt dolgoz ki és fogad el annak érdekében, hogy közelebbről megvizsgálja az európai gazdasági politikaalkotás koherensebbé tételének feltételeit. Ennek az elemzésnek a segítségével az EGSZB konkrét javaslatokat dolgoz ki, hogy hozzájáruljon az európai növekedés és munkahelyteremtés serkentéséhez. Kapcsolattartó: Gilbert Marchlewitz ( ; Adózás

10 7 Az EGSZB arra számít, hogy 2006 második felében több adózási témában kérik ki véleményét, ide tartozik többek között a Fiscalis 2013 program, a tőkeemelést terhelő közvetett adókra vonatkozó irányelvjavaslat (átdolgozás), továbbá egy közlemény az adócsalás elleni küzdelem erősítésének stratégiájáról. A részvényesek szavazati jogai Ebben a véleményben az EGSZB azt a javaslatot vizsgálja meg, amellyel az Európai Bizottság igyekszik elhárítani az akadályokat azon polgárok útjából, akik egy másik tagállamban székhellyel rendelkező, tőzsdén jegyzett vállalat részvényeihez kapcsolódó szavazati jogaikkal kívánnak élni. A vélemény elfogadása 2006 harmadik negyedévében várható. Kapcsolattartó: Bedő Imola ( ; Saját források Az Európai Bizottság javaslata a Tanácsban elért kompromisszumokat tükrözi. Kisebb más módosítások mellett a javaslat négy tagállam esetében átmenetileg csökkentett mértékű rögzített HÉA-lehívási mértékre, két tagállam esetében átmenetileg csökkentett GNI-hozzájárulásra, a brit korrekció bővítés miatti kiiagazítására, valamint a saját források rendszerének jövőbeli felülvizsgálatára irányul. A vélemény elfogadása 2006 harmadik negyedévében várható. Kapcsolattartó: Bedő Imola ( ; Gazdasági és társadalmi kohézió Az Európai Unió tagjai közötti gazdasági különbségek az új tagállamok belépése óta jelentősen nőttek. Bár az új tagállamokra pozitív és meglehetősen dinamikus gazdasági növekedés jellemző, jelentős gazdasági különbségek figyelhetők meg mind a tagállamok között, mind pedig azokon belül, regionális szinten. A kibővített Unióban a valódi konvergencia (a globális gazdasági teljesítmény, a monetáris konvergencia és az átváltási árfolyam, a munkaerőpiac elemzése, valamint az egységes közösségi piac szerepének vonatkozásában) a következő kérdéseket veti fel: az EU számára rendelkezésre álló eszközökkel lehet-e és ha igen, hogyan támogatni és gyorsítani a gazdasági konvergencia folyamatát? A kohéziós politika hatása a valódi konvergencia folyamatára tárgyú vélemény kidolgozásával az EGSZB az EU gazdaságpolitikájára és annak alkotórészeire tett ajánlások hangsúlyozásával a tagállamok valódi konvergenciájának értékelésére törekszik. A legfontosabb eszköz a regionális egyenlőtlenségek korrekciójára szolgáló kohéziós politika. A dokumentum ezenkívül a valódi konvergencia alakulását is elemzi az uniós tagállamokban. A saját kezdeményezésű vélemény más fontos elemeket is tartalmaz majd: a tagállamok közötti időszakra vonatkozó nemzeti stratégiai referenciakereteinek összehasonlító elemzését, azok prioritásainak értékelését a lisszaboni és göteborgi célkitűzések tükrében, valamint a civil szervezetek részvételét ezek kidolgozásában.

11 8 Az eurorégiók témájában egy másik saját kezdeményezésű vélemény is várható, amelyben azt szeretnénk kiemelni, mennyire fontos a régióknak ez a tipológiája általában az integrációs folyamat, konkrétan pedig a gazdasági, társadalmi és területi kohézió szempontjából. A tervek szerint 2006 második félévében szóbeli meghallgatásra kerül sor a civil szervezetek részvételével. Kapcsolattartó: Alberto Allende ( ; EGYSÉGES PIAC, TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS A szekció tevékenységei igen harmonikusan illeszkednek az Európai Unió elnökségének politikai prioritásaihoz. Így van ez a valódi belső piac működése esetében is, a szolgáltatási irányelvről folyó vitával és az új megközelítés irányelvek megerősítésével kapcsolatban is. A műszaki harmonizáláshoz az európai szabványosítás megfelelő finanszírozására van szükség. A közbeszerzések vonatkozásában folytatni kell a köz- és a magánszféra partnerségeinek, valamint a jogorvoslati eljárásoknak és a közbeszerzéseknek a vizsgálatát a védelmi iparágakban. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban alkalmazni kell a pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervét, a belső piaci fizetési rendszerek új jogi keretét, a betéti garanciarendszerekre vonatkozó irányelv felülvizsgálatát és a határokon átnyúló egyesüléseket a bankszektorban, a kompenzációt és elszámolást. A társasági jog szükségessé teszi a könyveléssel kapcsolatos irányelveket módosító, a könyvelés törvényi ellenőrzésére vonatkozó irányelv munkáinak elvégzését. A lisszaboni stratégia megkívánja a versenyképesség, a tudás és az innováció megerősítését, illetve növelését. Ennek érdekében egyszerűsíteni kell a jogszabályokat, és jobb jogalkotásra van szükség. A jogalkotás javasolt hatáselemzését javítani kell. A kutatási tevékenység megerősítése a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramra, a GDP 3%-ának a kutatásra fordítására, továbbá a kutatási és innovációs cselekvési tervre épül. A valódi európai szabadalom létrehozása, valamint a szellemi tulajdonjogok rendszerének javítása továbbra is közös célja az EGSZB-nek és az EU elnökségének. Mivel a KKV-k a munkahelyek létrehozásának, illetve megőrzésének továbbra is lényeges tényezői, ezenkívül az innováció és a gazdasági versenyképesség javításához is fontosak, célszerű lenne megvitatni a Kisvállalkozások európai chartájának megvalósítását. A lisszaboni stratégia működésének második félidős felülvizsgálata a versenyképességről szóló jelentéssel, valamint az innovációra, illetve a vállalkozáspolitikára vonatkozó áttekintéssel történik. Mindezekről a kérdésekről az EGSZB rendszeresen véleményt nyilvánított. Az EGSZB az iparpolitikáról is új közleményt vár.

12 9 Az EGSZB az idegenforgalom több kérdéséről is kifejtette álláspontját, így a kulturális turizmusról is, amely az elnökség egyik prioritása. Az EGSZB támogatta a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége létrehozását, és több véleményt dolgozott ki a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös elismerés elvéről, a fizetési felszólításról, a szerződéses (Róma I) és nem szerződéses (Róma II) kötelezettségekről stb. Az EGSZB a vámkódex korszerűsítését és a vámügyek informatizálását is fontosnak tartja. A fogyasztóvédelem területén az EGSZB kritikus észrevételeket fogalmazott meg az Európai Bizottság által javasolt egészség- és fogyasztóvédelmi programról, és a fogyasztói hitelre vonatkozó irányelv módosított javaslatával kapcsolatos lépéseket is várja. Kapcsolattartó: João Pereira dos Santos ( ; AZ EGYSÉGES PIAC MEGFIGYELŐKÖZPONTJA Az Európai Unió jogszabályainak egyszerűsítése és tökéletesítése továbbra is az EGSZB kiemelt célkitűzése marad, és ennek külön nyomatékot ad a hat uniós elnökség köztük a finn közös nyilatkozata. A megfigyelőközpont az EGSZB Egységes piac, termelés és fogyasztás szekciója részeként tovább munkálkodik ezen a területen. Eredményei széles körben terjesztésre kerülnek, különösen az uniós intézményeknél és a civil szervezeteknél. Számos finn érdekcsoporthoz eljuttatjuk az ismertetőket az EGSZB Jobb jogalkotás, illetve Az uniós jogszabályok jobb alkalmazása tárgyú, 2005 szeptemberében elfogadott véleményeiről, amelyek fontosságát majd az idő mutatja meg. Ez vonatkozik A közigazgatási eljárások egyszerűsítésének stratégiája és A nemzeti közigazgatások kapcsolódási pontjai az egységes piacra vonatkozó kérdésekhez tárgyban jelenleg készülő véleményekre. Az SMO az Európai Bizottság főtitkárságával együttműködésben 2006 őszén elérhetővé kívánja tenni az új PRISM II adatbázist az interneten. Ez lesz az első interaktív katalógus az európai együttes szabályozási és önszabályozási kezdeményezésekről. A Megfigyelőközpont ezzel horizontális konzultatív tevékenységeinek végzése közben a szabályozási környezet javítására kíván szakosodni. Kapcsolattartó: Jean-Pierre Faure ( ; vagy FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA Foglalkoztatás, munkakörülmények Az EGSZB a közelmúltban néhány rendkívül fontos véleményt dolgozott ki a tagállamok foglalkoztatási politikájával kapcsolatos iránymutatásokról, valamint a foglalkoztatásról és a lisszaboni folyamatról. A munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégiáról szintén új vélemény készül. Az EGSZB által a Munkaidő-irányelv javasolt módosításáról 2005-ben elfogadott véleményt továbbra is tekintetbe veszik a tanácsi viták során. A finn elnökség felkérésére az EGSZB szeptemberben nagyszabású feltáró véleményt fogad el A munkakörülmények, a

13 10 termelékenység és a foglalkoztatás minősége a globalizáció és a demográfiai kihívások összefüggésében tárgyban. Szintén szeptemberben saját kezdeményezésű véleményt fogad el Európai üzemi tanácsok: új szerep az európai integráció előmozdításában tárgyban. Az ősz második feléig jelentős EGSZB-vélemény kidolgozása várható az Európai Bizottságnak a munkajog alakulásáról szóló leendő zöld könyvéről. A finn elnökség alatt ezenkívül a Vállalati szociális felelősség, valamint az Adatvédelem a foglalkoztatásban tárgyban is készülnek vélemények. Kapcsolattartó: Alan Hick ( ; Torben Bach Nielsen ( ; Anna Redstedt ( ; Stefania Barbesta ( ; Szociálpolitika és polgárság Az EGSZB részt vett, illetve részt vesz az európai szociális modellről szóló stratégiai vitákban az előző uniós elnökséggel és Spidla biztossal. Már csaknem befejezte az európai szociális modellről szóló saját kezdeményezésű véleményének kidolgozását, amely a finn elnökség kezdetén kerül elfogadásra. Szeptemberben ehhez kapcsolódó saját kezdeményezésű vélemény elfogadására kerül sor az Európai polgárság: a láthatóság és a hatékonyság növelése tárgyban. Az EGSZB ezenkívül véleményt dolgoz ki az Európa demográfiai jövője tárgyban, az Európai Bizottság felkérésére feltáró véleményt az Önkéntes munka: szerepe az európai társadalomban tárgyban és egy-egy véleményt a szociális védelemre vonatkozó statisztikákról, illetve az európai uniós szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról, amelyek mind a finn elnökség alatt kerülnek elfogadásra. Kapcsolattartó: Alan Hick ( ; Stefania Barbesta ( ; Ewa Kaniewska ( ; Susanne Johansson ( ); Torben Bach Nielsen ( ;

14 11 A nők és a nemek közötti egyenlőség A nemek közötti egyenlőség továbbra is jelentős szerepet kap az EGSZB munkájában: a finn elnökség idején elkészül egy stratégiai vélemény a re szóló ütemterv a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdítására tárgyban. Kapcsolattartó: Torben Bach Nielsen ( ; Ifjúság, oktatás és kultúra Az évek során az EGSZB igen intenzíven foglalkozott az ifjúsággal kapcsolatos kérdésekkel. Az ifjúságpolitikáról szóló legújabb véleménye olyan integrált politikák kialakítását célozza, amelyek éppúgy kiterjednek az iskolára, mint az aktív polgári életre és a munkára. Az EGSZB az Európai Ifjúsági Hét rendezvénysorozatban is jelentős szerepet vállalt. Jelenleg saját kezdeményezésű véleményt készít a Gyermekek mint a családon belüli erőszak tanúi és áldozatai tárgyban. A finn elnökség kezdetén egy-egy vélemény készül A vállalkozási mentalitás kialakulásának elősegítése oktatással és tanulással, illetve a Többnyelvűségre vonatkozó új keretstratégia tárgyban. Kapcsolattartó: Anna Redstedt ( , Torben Bach Nielsen ( ; Stefania Barbesta ( ; Közegészségügy Az EGSZB a közelmúltban fontos, átfogó saját kezdeményezésű véleményt fogadott el az Elhízottság Európában tárgyban, és munkacsoportot állított fel a finn elnökség alatt intézményközi utókövetés érdekében. A finn elnökség idején ezenkívül elfogadásra kerül egy saját kezdeményezésű vélemény a Betegek jogairól. Nemrég a Mentális egészségre vonatkozó stratégia az Európai Unió számára tárgyban is fontos véleményt fogadott el az EGSZB. A téma az elkövetkező hónapokban számottevő figyelmet kap majd a politikacsinálók részéről. Kapcsolattartó: Ewa Kaniewska ( ; Anna Redstedt ( ; Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése A tamperei programmal kapcsolatban az EGSZB számos véleményt bocsátott ki, és elismert szakértelemmel rendelkezik, ezenkívül fontos új véleményt fogadott el a Hágai program: tíz prioritás az elkövetkező öt évre partnerség a szabadsággal, biztonsággal és a jog érvényesülésével kapcsolatos európai megújulásra vonatkozó partnerség témájában. A Bevándorlás, beilleszkedés az EU-ban, illetve a helyi és regionális önkormányzatok és a civil társadalom közti együttműködés témában új, saját kezdeményezésű vélemény készül, amely szeptemberben kerül elfogadásra.

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET

Az angol nyelvű elnökségi program nem hivatalos fordítása! AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA STRATÉGIAI KERET AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2011. ELSŐ FÉLÉVI MAGYAR ELNÖKSÉGÉNEK PROGRAMJA Erős, emberközpontú Európa STRATÉGIAI KERET Az állandóan változó Európai Unióban az utóbbi időben a megszokottnál is jobban felgyorsultak

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja

A Tanács 2006. évi, a soron következı osztrák és finn elnökség által benyújtott operatív programja AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. december 22. (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a finn és az osztrák delegáció a delegációk A Tanács 2006. évi, a soron következı

Részletesebben

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT --- Az elnök 2010 2013-ra szóló munkaprogramja és prioritásai --- A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása EGSZB-elnökségem idejére három

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2001. 11. 21. COM(2001) 681 végleges AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ LENDÜLET EURÓPA FIATALJAI SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR KÖNYVE ÚJ

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv

Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Az európai szociális alap 2007-2013: Szakszervezeti útmutató kézikönyv European Trade Union Confederation (ETUC) SINCE 1957 Produced

Részletesebben

Öt év az Európai Unióban

Öt év az Európai Unióban Öt év az Európai Unióban 2009 Öt év az Európai Unióban 2009 Kiadja: Külügyminisztérium, Kommunikációs és Közkapcsolati Fõosztály, EU Tájékoztató Szolgálat, 2009 2 Az Európai Unió értékei 9 A Lisszaboni

Részletesebben

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása

A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása C 188 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.6.28. A Duna-régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtása P7_TA(2011)0065 Az Európai Parlament 2011. február 17-i állásfoglalása a Duna-régióra

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 14 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az európai

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

JAVASLAT az Európai Bizottság Dátum: 2006. július 14. Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. július 14. (18.07) (OR. en) 11706/06 Intézményközi dokumentum: 2006/0131 (AVC) FSTR 54 FC 29 REGIO 46 SOC 361 CADREFIN 241 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN

AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN A HAZAI ÉPÍTÉSZEK SZEREPVÁLLALÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ EU 2007-2013 ÉS 2014-2020-AS CIKLUSÁBAN TERVEZETT PROGRAMOKBAN Szokolay Örs ügyvezető, Nagy Judit project-asszisztens Mayer Gábor EU szakértő CEURINA

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Közösségi programok, támogatások áttekintése

Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. sz. melléklet Közösségi programok, támogatások áttekintése 1. Európai Területi Együttműködés Fő célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott

Részletesebben