Tisztelt Olvasók! Tollas kis jószág a `remény` Lelkünk ágára ül, Fújja szövegtelen dalát, És sohasem némul el. (Emily Dickinson)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasók! Tollas kis jószág a `remény` Lelkünk ágára ül, Fújja szövegtelen dalát, És sohasem némul el. (Emily Dickinson)"

Átírás

1 FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR Tisztelt Olvasók! Tollas kis jószág a `remény` Lelkünk ágára ül, Fújja szövegtelen dalát, És sohasem némul el. (Emily Dickinson) GYERMEK ÚJSÁGÍRÓ KERESTETIK! A MI Újság olyan fiatalok, gyerekek jelentkezését várja, akik tehetséget éreznek magukban az írás, az újságírás iránt! A felvételi beszélgetésre egy saját maguk által írott anyaggal lehet jelentkezni a következõ telefonszámon: 06-30/ Néhány nappal ezelõtt, olvasás közben akadtam erre az idézetre, mely nagyon egyszerûen és mégis egyértelmûen szól arról, hogy hinni és bízni illenék. Az elmúlt egy-másfél évben különbözõ nemes célok érdekében és különbözõ szervezetek által meghirdetve legutóbb pl. a MagHáz szervezésében a Kassai Thália Színház javára több nagyszabású jótékonysági megmozdulás is volt Maglódon. Ezek többnyire határainkon túl élõ magyar emberek, szervezetek megsegítését célozták. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy sajnos a közvetlen környezetünkben is élnek olyan családok, csoportok, akik bizony igencsak rászorulnak a figyelmünkre, támogatásunkra. Mindenkit persze nem tudunk kihúzni a bajból. De ha akarunk, mindig lehet módot és alkalmat találni a segítségnyújtásra. Zalavári Béla a MagHáz igazgatója elmondta, hogy az intézmény most belevág egy újabb jótékonysági megmozdulásba, hiszen egy olyan köztünk élõ családnak szeretnének segíteni, akik bár soha nem tartoztak a módos maglódi polgárok közé, mindig és mindenhol alázattal igyekeztek szolgálni a város közösségét. Ezzel a nyilvános karitatív tevékenységgel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy szép dolog nagyobb léptékben, messzire nézni, de nem haszontalan észrevenni azt sem, ami az orrunk elõtt zajlik! És persze nem véletlen, hogy éppen egy rockkoncerttel igyekeznek segíteni. Hiszen tudjuk, hogy a kõkemény, vad kinézetûnek látszó rockereknek az idõsebb korosztály szemében néha bizony nincs túl jó hírük. Ezen az elõítéleten is változtatni szeretnének. Amikor felmerült bennük, hogy valamilyen módon segíteni kell, Õk a rockerek voltak azok, akik elsõ szóra rámozdultak erre az ügyre, és ingyenesen felajánlották segítségüket. Remélik persze, ez nemcsak a fellépõ zenészekre vonatkozik, hanem a rajongókra, a közönségre is, akik minél nagyobb számban látogatnak majd el a MagHázba, és részvételükkel nemcsak emelik a koncert hangulatát, hanem jegyvásárlásaikkal közvetlenül is támogatnak egy árván maradt családot. Olvasóinknak lapunk januári számában már beszámoltam arról, hogy balesetben elhunyt egy kamionsofõr édesapa, családfenntartó, aki negyvenedik születésnapjára és az év végi ünnepségekre sietett haza feleségéhez és három kicsi gyermekéhez. Nagyon nehéz helyzetben maradt itt tehát egy család. Õk ugyan nem kuncsorognak támogatásért, de azt gondolom, nekünk e nélkül is segítenünk kell! Elõször a vecsési Dinoszaurusz együttes csatlakozott a MagHáz kezdeményezéséhez, majd mivel az elhunyt édesapának és feleségének volt egy kedvenc Kormorán-száma Zalavári felhívta régi barátját, Szûts Istvánt, a Kormorán billentyûsét és Mr. Basaryt, az együttes énekesét. Õk is tiszteletdíj nélkül vállalták, hogy élõben eljátsszák az említett dalt. Aztán ahogy terjedt a hír, fokozatosan bõvült a fellépõk száma a Magam Egyesület és a köréjük szervezõdött maglódi zenészek egy csapatával is. Az egyesület motorja, Barta László (Titusz) pedig oly módon is aktivizálta magát, hogy újabb, fellépti díjukról szintén lemondó zenészeket szervezett be. Így terebélyesedett tehát az est programja, amely február 27-én (szombaton) 19 órakor kezdõdik a MagHáz színháztermében, és amelyre minden kedves érdeklõdõt, segíteni vágyót szeretettel várnak! A MagHáz az est teljes jegybevételét a család gondjainak enyhítésére ajánlja fel. Poór Mara A az interneten is elérhetõ: Szabó Lõrinc: NYITNIKÉK Alszik a hóban a hegy, a völgy; hallgat az erdõ, hallgat a föld. Mikor legutóbb jártam itt, nyár nyitogatta pipacsait, a nyár nyitogatta, temette az õsz; és volt, aki vesztett, és nincs, aki gyõz. Lombnak, virágnak nyoma sehol, fekete csontváz a fa, a bokor, s halotti csipke a díszük is, az a törékeny tündéri dísz, mit rájuk aggat éjszaka fehér kezével a zuzmara. Alszik a hóban a hegy, a völgy, hallgat az erdõ, hallgat a föld. Egyszerre mégis rezzen a táj: hármat fütyül egy kis madár. Háromszor hármat lüktet a dala, vígan, szaporán, mint éles fuvola. Az a fuvolás a Nyitnikék! Már kezdi is ujra az énekét: két füttyre mindig kvart lefelé: nem sok, de örülni ez is elég. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék! Nyitni, de - nyitni, de - nyitni kék! Fütyülöm én is énekét. Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék, a telet bírni illenék! Bírni és bízni illenék! Fütyül és elszáll a Nyitnikék. Nyitni kék! - fütyülök utána s nézek az eltûnõ madárra. Nyitni kék, fütyülöm, nyitni kék, hinni és bízni kellenék, mint az a fázó kis madár, aki sírja, de bírja, ami fáj, akinek tele rosszabb, mint az enyém, és aki mégis csupa remény. Nyitni kék, indulok, nyitni kék, fog az én szívem is nyitni még. Nyitni kék! Ébred a hegy, a völgy, tudom, mire gondol a néma föld. Õ volt a szája, a Nyitnikék, elmondta a holnap üzenetét: a hitet, a vágyat fütyülte szét, kinyitotta a föld örök szivét: fütty-fütty-fütty, nyitni kék, nyitni kék - Nyisd ki, te, versem, az emberekét!

2 2 KULTÚRA KÖZÉLET 2010 február SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁS A januári számában megjelent Húsz év a tét (és néhány apró tett) c. cikk igen nagy visszhangot keltett. Egy bizonyos körben azonban nem eredeti szándékomnak megfelelõen fogadták írásomat. A cikkben név szerint is szereplõ Somogyváry Mihály úr pedig sajtóhelyreigazítást kért, kifogásolva azt, hogy tényként állítva kitûnõ asztalosnak neveztem, miközben Õ a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete belsõépítész szakosztályának tagja. Nos, Somogyváry úr a szomszédom. Maglód város honlapján róla írt közleménybõl tudom, hogy faipari technikumot végzett. Házamtól kb. tizenöt méterre van egy mûhelye, ahol például bútorokat is szokott készíteni. Ezek egyikét-másikát magam is láttam. Valamint az általa 1999-ben alapított cég egyik tevékenységi köre is egyéb bútor gyártása. Mindezek alapján neveztem Õt kitûnõ asztalos -nak, ebbéli tevékenységét dicsérve, arra az analógiára, mint ahogy egy jól fõzõ emberre azt mondjuk kitûnõ szakács, vagy egy gépkocsit jól vezetõre, hogy jó sofõr. Tesszük ezt egyébként olyankor is, ha az illetõnek nem ez a szakmája. Ezért is hoztam, még ha akaratomon A januári számában Poór Mara "Minden civil, ami annak látszik?" címmel interjút közölt Kovács Zoltánnal. A Maglódi Civil Kontroll Egyesület elnöke mondandójának velejeként kétségbe vonta a bejegyzés elõtt álló Civil Szervezetek Maglódi Szövetsége civil mivoltát és létjogosultságát is. A magát függetlennek mondó nem hallgatta meg a másik felet. A lap egyoldalú szimpátiái világosan kiderültek ezúttal is, mégis válaszolni kívánunk. Civil Kontroll Egyesület elnöke láthatóan nincs tisztában a civilség és a civil szféra definíciójával. A Civil Szervezetek Maglódi Szövetségének tagszervezetei klasszikus helyi civil szervezetek, és civil mivoltukat, tevékenységüket, legalitásukat az sem vonja kétségbe, hogy Civil Szervezetek Maglódi Szövetségeként még nincs bejegyezve. Nem látjuk problémának, hogy túl az egyes tagszervezetek civil tevékenységén, együtt nyilvános és világos közéleti célkitûzésekkel is rendelkezünk, amelyeket meg kívánunk valósítani a helyi viszonyok és körülmények ismeretében. Nem csak pártok ugyanis a helyi politika letéteményesei, azt nem hivatásos politikusok, érdekvédõk és az egyes választók, illetve az õ legkülönfélébb csoportjaik is befolyásolhatják, alakíthatják, így a civil szféra képviselõinek is lehetõségük és joguk van véleményük intézményes képviseletére. A Civil Szervezetek Maglódi Szövetségének tagszervezetei tudják, hogy együtt más minõséget képviselnek, mint a tagszervezetek, vagy azok tagjai külön-külön. Különben pedig ha a Civil Kontrollnak gondja van a civil szféra egyebek mellett politizáló kívül ezzel esetleg hibáztam is a cikkben szereplõ példát. Nem állott szándékomban Õt ezzel megsérteni vagy kedvezõtlen színben föltüntetni, sõt ellenkezõleg, ez irányú szaktudásáról a legnagyobb megbecsüléssel igyekeztem fogalmazni. Ámde mivel Somogyváry úr ezt kifogásolja, természetesen készséggel teszek eleget helyreigazítás iránti kérésének. Tehát elismerem, hogy Somogyváry urat tévesen neveztem kitûnõ asztalos -nak, mert az igazság az, hogy tervezõmûvész, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete belsõépítész szakosztályának tagja. Tévedésemmel kapcsolatban tehát megkövetem. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, a Mag- Házban végzett munkája ismeretében belsõépítészi kvalitásait ebben a cikkben nem kívánom minõsíteni. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a cikkem valódi mondanivalója szempontjából tulajdonképpen bármilyen szakmát írhattam volna. A lényeg ugyanis az, hogy Somogyváry úr nem több évtizedes tapasztalattal rendelkezõ mûvelõdésszervezõ, kulturális menedzser, tömegkommunikációs szakember, és nem olyan személy, akire az önkormányzat szerzõdésben foglaltan is átruházta Hallgattassék meg a Civil Szervezetek Maglódi Közössége is Tisztelt Olvasók! közmûvelõdési közfeladatainak ellátását. Remélem tehát, hogy a Tisztelt olvasóinak túlnyomó része elismerten téves állításom ellenére megértette, valójában mirõl szól a Somogyváry úr által kifogásolt dícséretet tartalmazó cikk. Somogyváry úr külön levélben kért, hogy az általa megfogalmazott helyreigazítást változtatás nélkül közöljem. Ezt azonban abban a formában nem állt módomban megtenni, mivel az általa megjelölt helyreigazítási szövegjavaslatban olyan valótlan tényállításokat is megfogalmazott, amelyek nem fedik a valóságot. Ezen valótlan tényállításoknak az általa igényelt közzétételével jogsértést követnék el. Véleményem szerint pedig az Õt ért sérelmet nem lehet úgy helyreigazítani, hogy közben egy másik jogsértést kövessek el. Ezzel ugyanis nemcsak másokat sértenék meg, hanem õneki is fölöslegesen ártanék. Megjegyzem azt is, hogy kívánsága jogsértõ részének teljesítésével éppúgy hibát követnék el, mint Õ a Maglódi Futár decemberi számában általa megfogalmazott nyilatkozat bizonyos részeiben, és az ott megjelentetett negyedéves programajánlóban. Márpedig én nem szeretnék az Õ általa elkövetetthez hasonló hibát véteni. Zalavári Béla ténykedésével, akkor miért lenne a mi céljainknál több, nagyobb létjogosultsága annak, hogy a Civil Kontroll a képviselõtestület által megszavazott pártképviselõkkel bizottságba tömörülve az önkormányzat döntéseit és szakmai minõségét kívánja ellenõrizni? Ez ugyanis már meg is valósult. Errõl szól az idézett cikk másik fele. Az újságíró is szimpátiával kérdez, és nem akarja meglátni az ellentmondást. Az egyiknek lehet, a másiknak nem? A civilek nem politizálhatnak a helyi közéletben, de a Civil Kontrollnak még a politikus tagjai is civilek magánemberként, csak mert a Civil Kontroll tagjai? Ez bizony furcsa logika. A politikus mindenütt politikus. A Civil Kontrollban sem lépheti át senki a saját árnyékát. Mi mégsem foglalkozunk komolyan azzal, civil-e és mennyire a szervezet. Ám nélkülünk se vitatkozzon rólunk más a szándékainkról. Különösen ne kérdõjelezze meg létjogosultságunkat, céljainkat. Az a legszomorúbb és legszánalmasabb mindebben, hogy kihasználható, bábként mozgatható, a polgármester önös érdekeit szolgáló hatalmi tömörülésnek állít be bennünket Kovács Zoltán. Csakhogy szándékaink nyilvánosak. Tevékenységünk átlátható, jogszerû is, etikus is, bárki által megismerhetõ. Szövetségünk tagjai nem magánemberek, civil szervezetek. Amely szervezet képviselõje azt látná, hogy például a polgármester vagy más bábja lehet, az idejekorán és bármikor távozhat. Mindnyájunknak megvan azonban a magához való esze és önállósága, ez a probléma ezért szerencsére nem is létezik. Jó volna tehát, ha a MI Újság és a Civil Kontroll nem a civil szervezetek lejáratásával, törekvéseik és tevékenységük megkérdõjelezésével foglalkozna. Mindannyiunk közös érdeke volna a jól és etikusan mûködõ, átlátható helyi közélet. Ezért a pártoktól valóban független, ám határozott értékrenddel, világos közéleti célokkal bíró képviselõ-jelöltjeinket a maglódiak megítélhetik majd az önkormányzati választásokon is. Addig pedig ha már nem az együttmûködésen munkálkodik vagy söpörjön mindenki a saját háza táján, vagy mindig hallgattassék meg a másik fél is. A magát független -nek tartott sajtóban is A januári számában Kovács Zoltánnal, a Civil Kontroll Egyesület elnökével készített interjúmra reagálva, január 29-én érkezett hozzám egy írás Temlin Jánostól, melynek szövegét most változtatás nélkül közreadom. Úgy gondolom, kommentárt nem szükséges hozzáfûznöm, hiszen aki a két cikket a múltkorit, mely januári számunk 6. oldalán található és a jelenlegi írást egymás mellé téve összeolvassa, önmaga is tanulságos következtetéseket vonhat le, és saját maga is eldöntheti, hogy a két anyag cáfolja, vagy éppen alátámasztja egymást. Poór Mara a szerk.

3 MIújság KULTÚRA KÖZÉLET Lyukas zsákbamacska Valahogy a címnek megfelelõ, amirõl szeretnék írni, mert van is, meg nincs is. Kisnyugdíjas lévén igen elcsodálkoztam meg persze örültem is, mikor abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy külön kérés nélkül, címre szállítva, ingyen buszbérletet kaptam a helyi járatra Ráadásul egy másik levélben meg arról értesítettek, hogy ez segély számomra. Kicsit megdöbbentem: még hogy ez segély?! Hiszen így megy ez már évek óta, ott lapulnak a szelvények egy dossziéban kihasználatlanul, nem veszem, nem tudom igénybe venni azokat. (A helyi buszjárat közlekedése miatt is.) Közben más nyugdíjasoktól is érdeklõdtem, többnyire õk is így vannak vele. Vettem a bátorságot és számolni kezdtem. Elõször is, a külön kézbesítõ minden darab kivitt levél után 100 Ft-ot kap. Na nem sajnálom tõle, megdolgozik érte. Megsaccolni sem tudom, mennyi nyugdíjas él Maglódon, akiknek 80%-a nem utazik a bérlettel. Gyûlik a zsákba a hányszor 8000 Ft?! Ha szabadna, lenne egy ésszerû javaslatom: egy sokszorosított kérdõívet készítenék, egyszer kellene csak kipostázni, és a válaszok alapján szerintem összejönne annyi, amibõl a zsákban maradót célszerûbb, illetve nemesebb célokra lehetne felhasználni. Most sokan azt gondolhatják: nahát, ezeknek már semmi sem jó?! Tévedés, köszönjük a tiszteletet, de talán egy szegény családnak telne több almára, s nem maradna csak a zsákban, ami ráadásul lyukas is! Tisztelettel: Egy maglódi nyugdíjas (Név és cím a szerkesztõségben) Válasz a Lyukas zsákbamacska címû olvasói levélre Kedves Nyugdíjas Bérlettulajdonos! Egy kicsit meglepõdve olvastam levelét, több okból kifolyólag. Az elsõ: a maglódi önkormányzat minden nyugdíjasnak és diáknak kedvezményes bérletet biztosít minden negyedévben, azonban a bérletet mindenki saját maga igényelte az önkormányzatnál egy ún. Igénylõlap -on. Ezen feltüntetve nevét, lakhelyét és nyugdíjasigazolványának törzsszámát. Az Igénybejelentõ lapokból lista készült, ez alapján minden igénylõ azóta is megkapja az igényelt bérletet (a nyugdíjasok 65 éves korukig, a diákok a tanulói jogviszonyuk fennálltáig). A második: minden negyedév elején megjelenik egy felhívás a Maglód Újság hasábjain, melyben tájékoztatjuk az igénylõket, hogy az aktuális bérletekért mely idõponttól kezdve 3 lehet bejönni az önkormányzathoz, ahol az ügyfélszolgálaton a bérlet átvehetõ. Egy bizonyos idõ eltelte után azonban aki nem jött a bérletéért és lemondó nyilatkozatot sem küldött, azokhoz az önkormányzat munkatársai házhoz viszik a bérletet. Ezért külön díjazásban nem részesülnek. a harmadik: a bérlet azért kedvezményes, mert utazási támogatás társul hozzá (amely nem segély), melyet az önkormányzat más célra nem használhat fel. Egyébként nagyon sajnálom, hogy nem tudja igénybe venni a helyi járat szolgáltatásit, Ön azt írja, hogy A helyi buszjárat közlekedése miatt is, mert éppen az volt a cél, hogy segítsünk a nyugdíjasoknak és a diákoknak. Ehhez pedig a legnagyobb segítséget adtuk, nevezetesen azt, hogy a bérletet ingyenessé tettük a számukra. Amennyiben a továbbiakban nem kíván élni ezzel a lehetõséggel, kérem Önt, hogy jelentse be az önkormányzat ügyfélszolgálatánál. Az észrevételéhez még annyit, hogy a busz menetrendjét állandóan figyelemmel kísérik a szakemberek, és próbálják a különbözõ igények figyelembevételével azt a legjobban kialakítani. Tisztelettel: Maglód Város Önkormányzata részérõl Potocska Györgyné igazgatási fõelõadó Eszkimók Maglódon Persze csak képletesen, ugyanis kis városunkat egyelõre nem özönlötték el Grönland lakosai, de gyerekeink hamarosan közéjük tartozónak mondhatják magukat, ha ezek az állapotok nem változnak. Természetesen nem a hideggel van baj, elvégre februárt mutat a kalendárium, érthetõ, hogy a hõmérõ csíkja akár mínusz tíz fok alá is süllyedhet. Ilyenkor minden épeszû ember rétegesen, melegen öltözik, és igyekszik minél elõbb eljutni a célállomáshoz, hogy ott meleg irodájában vagy tantermében kezdhessen neki a napi munkának. A maglódi központi iskola új épülete szép és meleg csak éppen a gyerekek nem élvezhetik ezt a meleget, ugyanis a fûtött helyiségekbe legkorábban csak óra körül lehet bemenni. A nebulók addig kinn fagyoskodnak a száraz, hideg idõben, ami nem teszi indokolttá, hogy a megszabott idõ elõtt élvezhessék a tantermekkel járó kényelmet. Ezt mondja legalábbis Kertész Judit igazgatóhelyettes asszony, akinek a radiátor mellõl bizonyára perzselõ, mediterrán idõnek tûnik a kinti tél is, vagy csak követni kívánja az oroszországi szabályokat, miszerint iskolaszünet csak mínusz harminc fok alatti temperatúra esetén adható. Nem, szó sincs arról, hogy szünetet kérünk, mindössze annyit, hogy az udvarról a tanulók rögtön, megérkezésükkor bemehessenek a termekbe. Az ügy elõremozdításának érdekében, mint azt fentebb említettem és idéztem, a szülõk beszéltek az igazgatóhelyettessel, de az alábbi indokkal utasította el kérésüket: a házirendet módosítani csak a képviselõ-testület engedélyével lehet. Érthetõ: vagyis ha hirtelen döntéseket kell hozni egy adott helyzetben, akkor megvárjuk a legközelebbi ülést, az ügyet beterjesztjük, és várunk, hogy megszavazzák a módosítást. Tavaszra bizonyára megváltoztatják a szabályokat, addig is: Gyere, tanulj Maglódon! Utóirat: Ezúton szeretném kérni az illetékeseket, hogy amint kiszálltak jól fûtött kocsijukból és beértek a szintén fûtött irodájukba, ahonnan csendesen szemlélik az iskolaudvart és a diákokat akik az Adriai-tenger partjánál labdáznak, legyenek olyan szívesek, és tegyenek azért, hogy õk is úgy érezzék: melegben vannak. Juhász Ágnes (egykori eszkimó) A január 22-én, a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából megrendezett és a Kassai Thália Színház javára felajánlott színházi elõadás jegybevételébõl, a fellépõk tiszteletdíján kívül, tisztán forintot tudtunk átadni Polós Árpád színmûvésznek. Fenti összeget eredeti szándékunknak megfelelõen, a Beke Sándor által áprilisban rendezendõ Márai: A gyertyák csonkig égnek címû produkció díszletköltségeire fogják fordítani. Köszönet Kassáról A társulat színészei és mûszaki tagjai az elõadás végén meghatottan búcsúztak a Mag- Háztól. Kolár Péter igazgató úr pedig telefonon mondott köszönetet a mûvelõdési ház minden dolgozójának és Maglód város polgárainak a segítségért. Mint ahogy azt elõre jeleztük, azok számára pedig, akik nagyobb értékû támogatói jegyet vásároltak, a Kassai Színház emlékül, külön névre szóló köszönõlevelet küld a MagHáz címére, amit aztán mi fogunk eljuttatni az érintetteknek. Azt gondolom azonban, hogy ettõl függetlenül is valamennyiünket jó érzéssel tölthet el az a tény, hogy ha csekély mértékben is, de mi is hozzájárulhattunk a több száz éves magyar nyelvû színjátszás fennmaradásához a ma Szlovákiához tartozó egykori magyar városban, Kassán. Zalavári Béla

4 4 AZ ÉLET MÓDJA 2010 február Éjszakai szolgálatban vagyok, kikapcsolódásképp tv-t nézünk, várva az esetleges riasztásokat. Már csörren is a telefon, vonatgázolthoz kell menni. Hû, ennél jobban nem is kezdõdhet a szolgálat, fõleg hogy egy szikrát sem aludtam még, s a látványt elõre elképzelve nem is fogok, de ha mégis, akkor aztán cifra lesz az álmom. Feljegyzem a feladatot, szólok a bajtársaknak, s közben lassan elkezdek izgulni. Alig vagyok még itt két hónapja, és a magabiztosságomat leszámítva nem biztos, hogy fel vagyok készülve ilyen esetekre. A látványról nem is beszélve, pedig nem mintha ijedõs lennék. Filozofálgatni azonban nincs idõ, menni kell. Bepattanunk az autóba, jelentkezünk a rádión, aztán szélsebesen szirénázva igyekszünk az eset színhelyére. Zötykölõdünk a nem túl jó magyar utakon, s recsegropog körülöttem a mentõautó, kerülgetjük az udvarias vagy a szirénázó mentõre éppen nem túl sokat hederítõ gépkocsikat, én megpróbálom felkészíteni magam a szétszóródott testrészek látványára, s igyekszem átgondolni az esetleges teendõket Kiérkezünk a helyszínre, ahol a vonatjától messze elszaladt vezetõ fogad minket. Közli, hogy nagyobb baj nincsen, mert inkább csak elsodorta, semmint elütötte a vonat az illetõt, aki még beszélni is tud. Nagy kõ esik le a szívemrõl, miközben konstatálom, hogy az égiek kinyitották a mennyei vízcsapokat, tehát momentán a kezdetben csak szemerkélõ esõbõl remek kis felhõszakadás lett. Ez persze, hacsak el nem mos bennünket, sosem szabhat gátat a mentésnek, így igyekeztünk a kora esti nyári zivatarban sérültünk fellelhetõségi helyét megközelíteni a derékig érõ, sûrû, vizes fûben táskákkal, hordággyal, miegymással. Megtaláltuk Egyben volt Egyben volt, de rendkívül súlyos részegen. A férfi motyogni tudott csupán, ami nagyban megnehezítette, hogy verbális kommunikáció útján is fényt tudjunk deríteni állapotára. Annyit azért elsõre észrevettünk, hogy egy jelentõsebb vágás húzódik meg a homlokán, ami furcsa módon nem vérzik egyáltalán. Erre persze panaszkodott, legalábbis erre véltünk következtetni szavainak egyvelegébõl. A végtõl a kezdetekig (Mentõs gondolatok) FICÁNKA BABA-MAMA KLUB A MAGHÁZBAN Kedves Anyukák! A Maglódi Mûvelõdési Házban (Magházban) civil kezdeményezésre, kísérleti jelleggel, ingyenesen, baba-mama klub alakul, ami klubfoglalkozások keretében, az igényekre építve rendezné meg programjait. A klub hetente, csütörtökönként 9-12 óráig, a kapcsolatteremtés lehetõségét és a tartalmas idõtöltést kínálja a kisgyerekes családoknak, édesanyáknak és kisbabáiknak. Együtt játszás, éneklés, mondókák, dalok közös tanulása és a szülõk közötti tapasztalatcsere a klub alapvetõ célja, de programjaink között szerepelne még védõnõi tanácsadás, zenehallgatás, sok játék, diavetítés, mesekönyv olvasása, igény szerint babaruha börze is, de minden ötletre nyitottak vagyunk. A közösségi szellem erõsítését is célul tûztük ki, az egyre növekvõ és fiatalodó maglódi lakosság miatt, szükségessé vált egy hely, ahol kikapcsolódhatnak, beszélgethetnek, kapcsolatot teremthetnek egymással az anyukák, megbeszélhetik problémáikat a gyermekneveléssel kapcsolatban. Egy kis idõre Viszont ha már ennyit tud mondani, akkor talán mást is, gondoltuk mi. Azonban hiába kérdezgettük, további sérülések után kutatva, nem tudtunk meg többet. A vonatvezetõ próbált segíteni az azonosításban, és közölte, hogy van a vonat tetején egy hátizsák, amit az ütközés téphetett le a férfi hátáról, miközben szabálytalanul próbált átevickélni a síneken. Nos, bár szeretek mászni, s tanult ipari alpinista is vagyok, de az áramszedõk alá mégsem megyek, fõleg nem zuhogó esõben. Hogy a fejsérülést pedig a vonat okozta-e, a sínek, vagy esetleg a sínek közötti kõzúzalék, nem lehetett tudni. Így nem maradt más hátra, mint a nyakmerevítés, sapkakötözés, vákuumozás, mentõhöz cipelés. Mondanom sem kell, hogy mindeközben a természet kicsit sem volt kegyesebb hozzánk. Életemben elõször kellett valódi sebet kötöznöm valódi fejsérültön. Gyorsan elláttam a sérülést, szép kis turbánt kerekítettem a sérült fejére, miközben hálát adtam elsõsegélynyújtó-tanáromnak, Kardos Istvánnak, hogy annak idején megtanított erre. Õ és dr. Papp Zoltán segítettek elindulni a mentõzés rögös útján, nekik köszönhetem, hogy hivatásra találtam. Átadtuk a beteget, s visszatértünk kiindulóállomásunkra Jött is hamar a második riasztás egy 3 hónapos, lágyéksérves gyermekhez. (Leginkább ez az eset ösztönzött arra, hogy idõrõl idõre papírra vessem mentõzésem történeteit.) Szóval futottunk, szaladtunk sebbel-lobbal, nádi hegedûvel. Kiérve különösebb baját nem láttuk a gyermeknek, jóformán aludt. Biztos, ami biztos, elvisszük a kórházba, mondtuk. Kértem az anyukát, készítse el a papírjait a kis Grétának, ami karján a gyermekkel elég nehezen ment, ezért felajánlottam, hogy fogom a kislányt, amíg elõkeríti õket. Hát az valami leírhatatlan élmény volt! Ott állni azzal a kicsi, pici, aprócska, mosolygós, édes egy csepp gyermekkel a karomban. Azzal az alig pár hónapos, lustán nyújtózkodó, kicsinyke, törékeny élettel. Egy pillanatra megszûnt a külvilág Nem volt ott semmi, csak õ meg én. Azt hiszem, akkor, abban a pillanatban megfogtam valamit az életbõl, valamit, amiért érdemes élni, amiért érdemes mentõzni. Csak álltunk ott én meg a pici s olyan természetes volt, mintha mindig ezt csináltam volna, mintha ez a gyerek az enyém lett volna. Õ csak vigyorgott, gõgicsélt meg mocorgott azokkal az aprócska, pihe-puhába bújtatott kis tagjaival, bizonyára nem is sejtette, minek is örül annyira ez az idegen, piros kabátos bácsi. Azt hiszem, csodálatos dolog lehet apának lenni. Csodálatos lehet, ha egy olyan gyerek apja lehetsz, kinek az anyjához mély érzésû, tiszta, kölcsönös szeretet, szerelem fûz. De elõkerülnek a papírok, elmegyünk a kórházba, átadjuk a beteget, s visszatérünk az állomásunkra. Kapunk egy hívást abból a kórházból, ahová a vonatgázoltat vittük. Meghalt. Az egyik órában még karjaidban van egy induló élet, a másikban meg már búcsúztatsz egy elmenõt. Az életnek olyan körforgása ez, amit közvetlen közelrõl a maga igazi valójában nincs hol megtapasztalni. Ezért örülök, hogy a mentõkhöz jöttem dolgozni, s örülök, hogy sok mindent láthatok. Mert mindenhol ott vagyunk, a kezdetektõl a végzetekig Tóth Gábor mentõápoló FIGYELEM! Rokkantnyugdíjast felveszünk könnyû fizikai munkára 4 vagy 6 órás munkaidõre maglódi, telephelyi tevékenységre. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. Sugár u. 9. az ügyvezetõnél személyesen vagy telefonon: elszakadhatnak az otthoni, mindennapi gondoktól, így a már évek óta otthon lévõ anyukák néha egyhangú életének leküzdésére is kiválóan alkalmas ez a hely. Szeretettel várunk tehát minden anyukát és kisgyermekét, ikerbabákat (õk is egyre többen vannak), sérült, fogyatékkal élõket is, hogy összeüljünk a vidáman játszó gyermekeink mellett, és jót beszélgessünk, megosszuk egymással tapasztalatainkat vagy az éppen meghívott szakértõktõl kapjunk választ a gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseinkre. Mindig csak az elsõ lépést nehéz megtenni, mert a következõ alkalom, már a második lesz. Fábiánné Ollári Judit

5 MIújság STAFÉTA 5 Nem kis feladat egy olyan segítõ, nevelõ hivatást, szolgálatot gyakorló, közéletben elismert ember mint amilyen Farkas Miklósné, nyugdíjas óvódavezetõ szakmai életútjának, portréjának, szavakban való fölfestése. Hiszen egy írott oldal kevés ennek a rendkívül gazdag, sikeres pályának a bemutatásához. Egyébként nagyon örülök, hogy mostani riportalanyom végre sorra került, hiszen Marika egyike azoknak, a véleményem szerint méltatlanul elfeledett, vagy éppen szándékosan elhallgatott embereknek, akiknek munkássága nem csak helyi mérce szerint, mérföldkõnek számít az adott szakterületen. Egész életemben mindig arra vágytam, hogy gyerekekkel foglalkozhassak, hogy a bennem élõ szeretetet átadhassam nekik ben költöztem Maglódra. Mielõtt nyaralóra kerültem, az Ady Endre úti óvodában mint képesítés nélküli óvónõ kezdtem dolgozni. Aztán 1978-ban elvégeztem a Kecskeméti Óvónõképzõ Fõiskolát, ahol is okleveles óvónõvé nyilvánítottak októberében váratlanul megüresedett nyaralón az óvodavezetõi állás, melynek megpályázására a kollégáim biztattak. Ezután 19 évig, május 31.-ig a nyaralói oviban intézmény vezetõként dolgoztam. A közvetlen munkatársaim nemcsak a gyermekek iránti szeretetet látták bennem, hanem azt a fajta szervezõkészséget is, mely segítségével a minden területen nagyon hiányos óvodánkat személyi, tárgyi feltételeket illetõen társadalmi munkával képes lennék továbbfejleszteni. Ekkora bizalom láttán hatalmas energiával vetettem bele magam az óvodai élet megreformálásába, hogy az valóban az elvárásoknak megfelelõ legyen. Nem volt könnyû, hiszen az út végét nem láttam, de azt igen, hogy merre felé haladjak. Mit láttál, hogy hol, milyen területen kell változtatni? Szinte mindenhol. Maga az óvodai környezet is, amely fogadta a gyermekeket, nagyon silány volt. A csoportszobák nem voltak kellõen felszerelve arra, hogy a gyermekközösséget kiszolgálják. Az udvari játékok hiányosak, balesetveszélyesek voltak Legelõször tehát mind a belsõ, mind a külsõ környezetet kellett megváltoztatni ahhoz, hogy a gyermek otthon érezze magát. A családias légkör kialakítására törekedtem, arra, hogy a gyermekek környezetében minden szép legyen. Ez a cél végigkísérte munkámat. A családdal való együttmûködés hozzájárul gyermekeink személyiségének fejlõdéséhez, ehhez nevelõtársi viszonyt, jobb partnerkapcsolatot kellett kialakítanunk a szülõkkel. Ennek alapja volt a kölcsönös segítségnyújtás, a megfelelõ tájékoztatás, információáramlás, annak ismerete, hogy mi is történik az óvodában. A szülõkkel folyamatos és kiegyensúlyozott volt az együttmûködés, elismerték munkánkat, együtt örültünk a sikereknek. Új szemléletet vittél a munkádba, megelõzve a korodat, hiszen menedzselni kezdted az óvodát Sok mindent saját erõbõl kellett megoldanom, hiszen nagyon kevés volt az önkormányzati támogatás. Olyan alapvetõ dolgok hiányoztak, mint pl. a szeméttároló. Manapság Szolgálni szeretet és hit nélkül nem lehet már természetes, hogy zárt rendszerben történik a szemét ürítése, akkoriban az udvar egyik sarkába szórták a dadus nénik a szemetet. Ha pl. fújt a szél, akkor a rengeteg papírt hozta vitte Nem beszélve arról, hogy a konyhai hulladék is ott bûzlött egy kupacban. Képzeld el, hogy nem takarították rendszeresen az udvart, a homokozó nem volt rendszeresen felásva, fellazítva, meglocsolva... Elõször tehát ezt szerettem volna rendbe hozni. Majd autókerekekkel próbáltuk korcsoportokként szétválasztani az udvart, mászókát építettünk, játékokat szereztünk be. Ha visszagondolok látom, hogy nagyon sok olyan feladatot kellett végrehajtanom, amelynek csak távolról volt köze a gyermekek neveléséhez. Közben sose felejtettem el, hogy honnan jöttem, sose parancsoltam, hanem inkább kértem, s ezt értékelték a beosztottaim, munkatársaim, hiszen közülük jöttem. Nemcsak a közvetlen környezeted, a gyermekek, óvodapedagógusok szemléletét próbáltad változtatni, hanem a szülõk világlátását is igyekeztél befolyásolni. A költségvetésünk nagyon hiányos volt. Ahhoz, hogy ennyi mindent elérjek az óvodának, nagyon sokat kellett gondolkodnom, tépelõdnöm, hogy mibõl is teremtsek elõ pénzt. Akkoriban még nem volt divat, de az iskolai példára gondolva, elhatároztam, hogy az óvoda érdekét figyelembe véve, a szülõk segítségét kérve, Szülõk Bálját szervezünk. Elsõként volt a Vállalkozók Bálja az óvodáért, majd õsszel a Szülõi Munkaközösség által szervezett bálok jöttek, melyek fergetegesen sikerültek, fantasztikusan jó bevétel volt belõlük. De ehhez az is kellett, hogy nagyon jó partnereink, szülõi munkaközösség vezetõink legyenek, s ugyanakkor az óvó nénik és dadus nénik is részt vettek a szervezésben. Ez teljesen más jellegû hozzáállást, irányultságot követeltek mindenkitõl, hiszen átfogó, nagyszabású szervezést igényelt. A költségvetés mellett jelentõs részben ebbõl a bevételbõl tudtam finanszírozni mind az óvó nénik, mind a dadus nénik hatékonyabb munkáját. Több millió forintot hoztam így az óvodának, hiszen a vállalkozók mindig szívesen támogattak, mert tudták, hogy az utolsó fillérig minden adományt az intézményre költünk. A szülõk szinte versengtek, hogy gyermekeik bekerülhessenek az óvodánkba. Olyan híresek voltunk, hogy még Gyömrõrõl, Ecserrõl, Rákoskertrõl, Sûlybõl is jöttek hozzánk szülõk a gyermekeikkel. Menedzserszemléleted nemcsak a tárgyi környezet megváltoztatására irányult, hanem jellemzõ volt rád a kíváncsiság., a nyitottság átvitt és valós értelemben is. Kinyitottad az óvoda kapuit az újdonságok elõtt. Szerintem a környéken te voltál az elsõ és egyetlen, aki a 90-es évek elején Szivárvány Kommunikációs és Készségfejlesztõ Stúdió címen megengedted, hogy a drámapedagógia mint mûvészetpedagógiai, reformpedagógiai fejlesztõ, nevelõ eszköz megjelenhessen az óvodában. Szerettem volna, hogy a gyermekek látóköre más irányba is fejlõdjön. Bevezettem a játékos angol nyelvû foglalkozásokat, a hagyományõrzést, a néptáncot is. A Szivárványt, ahol fantasztikus nagy eredmények születtek. Nagyon jólesõ érzés volt, mikor láttam, hogy a bátortalan, visszahúzódó gyermekek mennyit fejlõdtek ezeken a foglalkozásokon. Kinyíltak, bátrabbak lettek. Úszni vittük a gyermekeket, cirkuszba, kirándulni, színházi elõadásokat tartottunk itt az óvodában. Ez mind olyan kezdeményezés volt, amely akkoriban szokatlannak minõsült. Abban az idõben nagyon sok képesítés nélküli óvó nénivel dolgoztam, így el kezdtem apránként beiskolázni õket, és még az én irányításom alatt sikerült a kettes normát kialakítani az óvodában. Majd a hétévenkénti továbbképzés keretében egyre több kolléga végzett el plusz szakirányú továbbképzéseket. Vezetésed alatt többször került bõvítésre az óvoda. Ahogy növekedett a gyermeklétszám, egyre szûkebb volt a hely, szükségessé vált a bõvítés. Elõbb a 80-s évek végén épült két új szárny, majd 2000-ben újabb másik két szárnynyal bõvültünk. De ahogy nõtt az épület területe, szükség volt az udvar megnövelésére is. Szerencsére a kert végén élõ Kiss bácsiéktól meg tudtuk venni a telkük egy részét. Egy kicsi asszony kedves határozottságával nyomultál, talpaltál, jártál ki dolgokat a gyermekek számára. Amit a fejedbe vettél, azt biztos, hogy tûzön-vízen keresztül, de megvalósítottad. Pedig gyakran széllel szemben kellett küzdened. Volt úgy, hogy nem hogy nem segítettek, hanem inkább ártottak neked. Nagyon sok támadásban volt részem. Sokszor kellett erõt vennem magamon, hogy ezt a számomra mért küldetést folytatni tudjam. Mert ezt én küldetésként fogtam fel. A belsõ hangom azt mondta: csináld, mert neked ezt csinálnod kell, meg tudod csinálni, nem adhatod fel. Nem is adtam fel soha. Így hûségesen, lelkiismeretesen, tudásomnak, akaratomnak és fõleg kitartásomnak köszönhetõen 19 évig voltam oszlopos tagja a Napsugár Óvodának. Semmit nem bántam meg, amit az óvodáért, gyermekekért, szülõkért és az óvodai dolgozókért tettem. Úgy érzem, hogy jól csináltam, érdemes volt értük dolgoznom, a lelkiismeretem tiszta. Már nem is várok az óvodától semmit, az életem egy nagy korszaka lezárult. Marika! Sokan hiába mennek nyugdíjba, mégis visszajárnak dolgozni, segíteni, szakmai tanácsot adni. Nem húzódnak vissza, hanem részt vesznek a közéletben. Te miért nem? Lényegében azért, mert nem hívtak, nem hívnak, nem keresnek Nagyon rossz volt, mikor 2003-ban visszavonultam, hiszen az óvoda az életem értelme volt, második otthonomnak éreztem Mikor utoljára zártam be az óvoda ajtaját, bizony sírva fakadtam. Tudod, én akkoriban olyan forradalmian új dolgokat csináltam, hogy sokan fel sem fogták, aki meg felfogta, az pedig irigységbõl, féltékenységbõl, rosszindulatból inkább betartott, mintsem, hogy segített volna. Ez inkább az akkori feletteseimre vonatkozik. A szülõk mindig, mindenben támogattak, részükrõl soha, semmilyen támadás nem ért. A feletteseim részérõl viszont soha, semmilyen megerõsítést, (folytatás a 6. oldalon)

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket!

Tisztelt Olvasók! Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket! Tisztelt Olvasók! Szeresd a gyermeket! A sivatag hegyen, Hol villámok között vala az Ur jelen, E

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Ált. Isk. és Vermesy Péter Mûv. Isk. tanárai, diákjai Hétszínvirág óvoda pedagógusai és gyermekei

Tisztelt Olvasók! Ált. Isk. és Vermesy Péter Mûv. Isk. tanárai, diákjai Hétszínvirág óvoda pedagógusai és gyermekei FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JÚNIUS Tisztelt Olvasók! Lassan elérkeztünk az év közepéig, vége a tanévnek, vége a színházi évadnak, túl vagyunk a választásokon Utunknak

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 2. szám 2007. május. Petőfi Sándor: Füstbement terv

Tisztelt Olvasók! Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 2. szám 2007. május. Petőfi Sándor: Füstbement terv Független közéleti és kulturális lap Ii. évfolyam 2. szám Tisztelt Olvasók! Anya hangja virágillat, anya hangja pici csillag, anya hangja madárének, legszebb hangja a zenének, anya hangja mindannyiunk

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren

nagyban egyaránt. Errõl jut eszembe egy kis mese, mely így hangzik: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM 2008. MÁJUS Szinte röpül az idõ, újra itt van május, mely a családok hónapja. Hiszen elsõ vasárnapján az édesanyákat, utolsó vasárnapján pedig

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 8. szám 2007. NOVEMBER. Ady Endre: A vég után

Tisztelt Olvasók! Független közéleti és kulturális lap. Ii. évfolyam 8. szám 2007. NOVEMBER. Ady Endre: A vég után Független közéleti és kulturális lap Ii. évfolyam 8. szám 2007. NOVEMBER Tisztelt Olvasók November elején nemcsak elhunyt hozzátartozóink sírján gyújtunk meg egy szál gyertyát, hanem a lelkünkben is, míg

Részletesebben

Mészölyösök a Kinizsi próbán

Mészölyösök a Kinizsi próbán A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2015. május 14. - XXVI. évf. 20. szám 20 oldal, 200 Ft Meglepõdnél, ha tudnád..... 3 Tavaszt köszöntöttek...... 10 Pünkösd jelentõsége...... 11 Átvilágítók..........

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke

Tisztelt Olvasók! Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER Ady Endre: Karácsony - Ma tán a béke Tisztelt Olvasók! Azt hiszem, ahogy telnek éveink, úgy változik hozzáállásunk egy-egy ünnephez.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Pándi Tükör ÚJ! A NEGYEDÉV EMBERE PALLÓ LÍDIA 12. A Pándy-meggy 17. AZ ÉLET KORONÁJA Kik azok a kálvinisták? 9.

Pándi Tükör ÚJ! A NEGYEDÉV EMBERE PALLÓ LÍDIA 12. A Pándy-meggy 17. AZ ÉLET KORONÁJA Kik azok a kálvinisták? 9. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. március XX. évfolyam / 1., 76. szám TAVASZ 1275 1992 24 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi Önkormányzat A NEGYEDÉV EMBERE

Részletesebben

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3

Személyes vélemény. Képviselõi fogadóóra minden hónap második hétfõjén 15-17 óráig a Polgámesteri Hivatalban. 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 2011. május Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Az elmúlt hónap fontosabb történéseirõl kívánok néhány mondat erejéig tájékoztatást nyújtani az itt élõ és érdeklõdõ embereknek. A Széchenyi utca

Részletesebben

II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12.

II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12. II. évfolyam 8. szám, 2008. december 12. FÜZESABONY ÖSSZEFOGÁS FÜZESABONYÉRT EGYESÜLET AZ ÖSSZEFOGÁS A karácsonyfa története Télidőn, midőn már lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése HÍREK, INFORMÁCIÓK Július havi képviselõ-testületi ülés 2000. július 5-én 18.00 órai kezdettel ülést tartott Pécel város Képviselõtestülete. Az ülés helyszíne: a Zeneiskola Hangver-senyterme A meghirdetett

Részletesebben

március Készítette Ács Dorottya

március Készítette Ács Dorottya 2014 március Készítette Ács Dorottya Cserna Gábor országgyűlési képviselő volt Kiemelő 2 Február 13-án tartotta a parlament utolsó plenáris ülését. A képviselők 2010 óta ötven százalékkal több törvényt

Részletesebben

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere

..és tisztelet, mert olyan sokat adnak! Még ha szívük fáj is: mindig mosolyognak! Szűcs Lajos. Jászboldogháza polgármestere Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁ RMES TERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2015. MÁRCIUS 16. ÉVFOLYAM

Részletesebben

fehérvár 102 ezren élünk Fehérváron www.fehervarmediacentrum.hu A hírek Önről és Önöknek szólnak! Minden házban otthon vagyunk!

fehérvár 102 ezren élünk Fehérváron www.fehervarmediacentrum.hu A hírek Önről és Önöknek szólnak! Minden házban otthon vagyunk! fehérvár 2010. július 19. Székesfehérvár hetilapja www.fehervarmediacentrum.hu Minden házban otthon vagyunk! Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. 8002 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. Telefon:

Részletesebben

Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye

Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye A hónap eseménye KEREPESI VÉLEMÉNY Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ választópolgárok száma:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázati felhívás PÁLYÁZAT

PÁLYÁZAT. Pályázati felhívás PÁLYÁZAT VÁROS AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. A Szentendrén lakó 45 65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,

Részletesebben

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok!

Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Tisztelt Lakiteleki Lakosok! XXIV. évfolyam 2. szám Régi magyar neve: Böjt elõhava. Székelynaptár szerint: Jégbontó hava 2012. február 21. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Ismét gyászolunk, Kiss

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október

Tisztelt Olvasók! 2006. október MIújság. Független közéleti és kulturális lap. I. évfolyam 8. szám 2006. október MIújság Független közéleti és kulturális lap I. évfolyam 8. szám Nándorfehérvár 1456. július 22. (Kard és kereszt) Tisztelt Olvasók! Talán soha nem esett még ennyire nehezemre az írás! Hogy miért? Azért,

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. január-február-március

INGYENES V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. január-február-március INGYENES Krónika V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2012. január-február-március Krónika 2012. január-február-március 2 In Memoriam Lezárult életpályája befejezett alkotásokkal Mezey

Részletesebben

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ

Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ XX. évfolyam IX. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 54. évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának

Részletesebben

Jár a híd, de nem most

Jár a híd, de nem most 2012. április - május XVIII. 4-5. Jár a híd, de nem most Dr. Horváth P. András összefoglaló írása Szigetmonostornak jár a híd, de nem most. Ezzel a mottóval minősíthetjük a Budapest Környéki Törvényszék

Részletesebben

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár Otthon, város Ferencváros www.ferencvaros.hu 2012. február ingyenes havilap Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár A Napsugár az ötödik

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október

Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. Október Balról-jobbra: Makai (edző), Ungvári Laci, Barócsi Jóska, Erdei Oli, Szőke Sanyi, Máté Jancsi, Sípos (a kapus), Novothni Béla, Komáromi Jóska, Novothni Miklós,

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben