Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai"

Átírás

1 Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai Jelenleg Svédországban hat a jogszabály által létrehozott ombudsman-hivatal működik, nevezetesen: a Parlamenti Ombudsman hivatala négy ombudsmannal, akiket a Parlament választott meg, továbbá létrehozásuk sorrendjében a fogyasztóvédelmi ombudsman, a nemi egyenlőségi ombudsman, a diszkriminációs ombudsman, a gyermekek jogait védő ombudsman és a hátrányos helyzetűek jogát védő ombudsman. Általános nézőpontból a svéd ombudsman-modell érdekes lehet, nemcsak azért, mert Svédország az ombudsman fogalmának szülőhazája hiszen itt létesítették 1713-ban a Királyi Ombudsman Hivatalát, valamint 1809-ben a máig létező Parlamenti Országgyűlési Ombudsman Hivatalát, hanem a változatos ombudsman hivatalok azt bizonyítják, hogy mennyire rugalmas ez a fogalom. Ugyanakkor a svéd modell nem feltétlenül jó modell. Felvetődik pl. a kérdés, hogy helyes-e, ha külön-külön hivatal foglalkozik a nemi egyenlőséggel, az etnikai diszkriminációval, a gyermekek jogaival és a hátrányos helyzetűek jogaival. Vajon nem lenne-e helyesebb, ha egy hivatala lenne az e kérdésekkel foglalkozó emberi jogi ombudsmannak vagy esetleg több ombudsmannak? További kérdés, hogy célszerű-e, ha ennyi ombudsmant a kormány nevez ki, különös tekintettel az ombudsman függetlenségére? Nem lenne-e célszerűbb, ha ezen ombudsmanokat a parlament választaná? Egyszóval, a svéd modell nem feltétlenül követendő, ám arra alkalmas, hogy bemutassa az ombudsman fogalmának rugalmasságát. A következőkben bemutatom a diszkrimináció-ellenes ombudsman (rövidítve: DO) munkájának néhány jellegzetességét, amely esetleg más területeken tevékenykedő ombudsmanok érdeklődésére is számot tarthat. A DO-nak három kijelölt feladata van: járjon el egyéni ügyekben, jogalkotás számára szempontokat dolgozzon ki, és próbálja meg e kérdésekben megváltoztatni és toleránsabbá tenni a közvéleményt. Hatásköre nem korlátozódik csak a közigazgatási szervekre, mint az országgyűlési ombudsman esetében, és nem korlátozódik a munkaerő piacra, mint a nemi egyenlőségi ombudsman esetében. A DO-nak a társadalom egészére kell hatnia. Kizárólag a szűken vett családi kör nem tartozik hatáskörébe. Másrészt a DO jogi eszközei korlátozottak. Ennek megfelelően a jogi eszközök a jó ötletek és érvek, a szóbeli meggyőzés és a kritika. Ugyanakkor ez megfelelően hatékony lehet, nem utolsósorban azért, mert legtöbb svédországi magánszemély és intézmény szeretné elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt rasszistának, idegengyűlölőnek vagy diszkriminatívnak tartsák. Fontos az a környezet, amelyben a DO-nak tevékenykednie kell, hiszen a környezetek nyilvánvalóan különböznek, és különböző környezetek eltérő módszereket igényelnek. Svédországban két vagy három olyan csoport létezik, amelyeket etnikai kisebbségeknek lehet nevezni. Ide sorolhatók az északi lappok, elsősorban a lappföldi lappok, akik hagyományosan rénszarvas vadászattal foglalkoznak, továbbá a roma közösség, valamint a finnek egy különálló csoportja, amely Svédország legészakibb részén található. Ugyanakkor a DO tevékenységének nagyobb része nem ezen csoportokra, hanem a bevándorlókra vonatkozik. A jelenlegi svéd lakosság 10,6%-a Svédországon kívül született. Ezek egy része munkavállalóként, másik része menekültként érkezett, ezért problémáik is különbözőek. Természetesen problémáik a fent említett etnikai kisebbségek problémáitól is különböznek.

2 Azt meg kell említeni, hogy a bevándorlók számos országból érkeztek. Harmadrészük egy másik északi államban, harmadrészük egy másik európai államban, harmadrészük pedig a világ többi részén született. Azt is meg kell jegyezni, hogy a társadalmi hátterük egyéb okból is eltérő lehet, hiszen egy részük régóta, más részük igen rövid ideje él Svédországban, vannak közöttük magasan képzettek, és vannak képzetlenek stb. Kiemelkedő fontosságú, hogy amikor megpróbálunk küzdeni a rasszizmus és az etnikai diszkrimináció ellen, akkor mindezen tényeket figyelembe kell vennünk. Számolni kell azzal, hogy nem egy probléma, hanem számos probléma létezik, tisztában kell lenni azzal, hogy a problémák személyenként változnak akkor is, ha a személyek ugyanazon bevándorló csoporthoz vagy kisebbséghez tartoznak. Amikor arról beszélünk, hogy a DO milyen módon próbál küzdeni a rasszizmus és az intolerancia ellen, tudnunk kell, hogy ezen lehetőségek más szervek számára is rendelkezésre állnak, sőt egyes lehetőségeket más szervek jobban kihasználhatnak, mint az ombudsman. Ám most azokról az intézkedésekről beszélek, amelyeket az ombudsman alkalmazhat. Talán azok is hasznosíthatják néhány ötletemet, akik nem a raszszizmussal, hanem egyéb emberi jogsértésekkel foglalkoznak. Ha most egyelőre félreteszem a bevándorlók ügyét, és a kisebbségek esetében használt módszereket mutatom be, akkor természetes, hogy elsősorban az északi lappokra helyezem a hangsúlyt. A lappok legnagyobb problémája, a rájuk leselkedő legnagyobb veszély valószínűleg a svéd lakosság tudatlansága, az átlag svéd ismerethiánya a lappokról, a lappok helyzetéről, történelméről és jogairól. Számos esetben nyilvánosan is kijelentettem, hogyha az átlag svéd legalább annyi ismerettel rendelkezne a lappokról, mint amennyivel az északamerikai indiánokról rendelkezik, a lappok jobb helyzetben lennének. Ez esetben számos, a lappokra kedvezőtlen politikai és egyéb cselekedet lehetetlenné válna. Az északi nem lapp lakosság szintén keveset tud a lappokról. E lakosság gazdasági és más érdekei sokszor ellentétesek a lappok érdekeivel. Ezért nagyon fontos, hogy előmozdítsuk a svéd társadalomban különösen Lappföld déli részén a lappokról szóló ismeretek elterjedését annak érdekében, hogy létrejöhessen egy olyan politikai környezet, amely alkalmas arra, hogy a kormány tárgyilagos döntéseket hozzon a lappokat érintő kérdésekben. Mi, svédek szeretjük másoknak megmondani, hogy mit tegyenek ami jó dolog, ám nem mindig tudjuk, hogy mi történik saját házunk táján, és ez már nem olyan jó dolog. Szóval, a DO számára természetes és fontos feladat, hogy a lappokról szóló ismeretek elsajátítását előmozdítsa. Mindezt többféleképpen érheti el. Amikor nyilvános beszédet mondok, függetlenül attól, hogy annak mi a témája és szövegkörnyezete, minden esetben megemlítem a lappokat, és azt, hogy miként bántak velük. Egy kicsit olyan vagyok, mint Cato, az öreg római szenátor, aki a hagyományoknak megfelelően a Szenátusban minden beszédét a következő mondattal fejezte be: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam", azaz "azonkívül azon a véleményen vagyok, hogy Karthágót le kell rombolni." Én azt mondhatnám: "azon kívül azon a véleményen vagyok, hogy Svédország rosszul bánt a lappokkal." Mindezt oly módon próbálom tenni, hogy fölkeltsem a polgárok érdeklődését a lappok iránt, hogy többet akarjanak tudni róluk. "Így van, nem tudok túl sokat a lappokról. Ez furcsa, ugyanabban az államban élek, és szinte semmit sem tudok róluk. Valamit tennem kellene ez ellen." Egyszóval, nagyon fontos cél az átlag svéd kíváncsiságát felkelteni, és rávenni, hogy többet tudjon meg a lappokról. Ezenkívül megpróbálom befolyásolni az iskolai tanterveket oly módon, hogy a diákok több ismeretet szerezzenek a lappokról, megpróbálom arra bátorítani a sajtót, hogy több ilyen tárgyú cikket és műsort mutasson be, arra ösztönzöm a múzeumokat, hogy kiállításokat szervezzenek, a közkönyvtárakat, hogy ismertessék a lapp irodalmat és a folyóiratokat.

3 Egy másik típusú kezdeményezés célja a lappok önbecsülésének növelése. Negyven évvel ez előtt a lappok szégyellték származásukat, neveiket svéd nevekre cserélték. Vonakodtak attól, hogy hagyományos viseletben járjanak, és anyanyelvük nem volt fontos számukra. Szerencsére ez a folyamat érezhetően megállt, és mára ellenkező fordulatot vett, amelyet mi nagyon támogatunk. * * * Egy harmadik módszer a lappok képviselői, valamint a svéd társadalom hatóságai és szervezetei közötti párbeszéd előmozdítása. Igencsak meglepett, hogy egyik fél sem ismeri a másik felet, nincs közöttük kommunikáció, nem együtt beszélik meg közös gondjaikat. Nagyon hasznosnak tűnt az az általam szervezett szeminárium, amelynek célja a lapp társadalom és a többségi társadalom közötti békés együttélésről szóló jövőkép kialakítása volt, és amelyen a lappok és a többségi társadalom számos képviselője jelent meg. Egy negyedik lehetőség a lappok és a svédországi hasonló érdekekkel rendelkező csoportok, valamint más államokbeli őshonos népcsoportok közötti együttműködés ösztönzése, ezáltal merítve ötleteket, bátorítást, így tanulva egymás hibáiból. Ötödik lehetőségként meg kell említenem, hogy támogatni kell a Svédországra irányuló megalapozott, külföldi nyomásgyakorlást. Mint bizonyára ismeretes Önök előtt, az ilyen típusú nyomásra a kormánynak oda kell figyelnie. "Mit teszel az országodban élő lappokkal? Helyes-e az, hogy a lappok kizárólagos vadászati joga immár nem kizárólag őket illeti meg? Meg tudod magyarázni, hogy alakult ez így?" Ehhez hasonló megalapozott kritikákat a kormánynak meg kell hallgatnia. A roma közösség esetében is hasonló kezdeményezéseket lehet tenni. Egy tényező azonban az ő esetükben sajátos. A romák talán még a lappoknál is bizalmatlanabbak az állami szervekkel és hatóságokkal szemben, és jó okuk van a bizalmatlanságra. Éppen ezért elsősorban a DOnak kell megpróbálnia a legjobb munkát végeznie minden olyan panasz elbírálásakor, amely a romaközösségtől érkezik. Mindez része egy hosszú távú bizalomépítési stratégiának. Remélhetőleg a romák úgy fogják érezni, hogy létezik legalább egy olyan közintézmény, amely az őket érintő kérdésekben tisztességesen jár el. E közintézmény a diszkriminációellenes ombudsman adott esetben betöltheti a híd szerepét a roma társadalom és azon közhivatalok között, amelyekkel szemben a romáknak kevesebb bizalmuk van. Amennyiben a romakérdésben nemcsak időleges sikereket akarunk elérni, szintén fontos, hogy megértsük a romák szükségleteit és itt nem elsősorban az anyagi javakra, hanem a kulturális szükségletekre gondolok. Ahelyett, hogy többé vagy kevésbé paternalista módon saját mintáinkat és megoldásainkat alkalmaznánk velük szemben, ezzel asszimilálva őket saját társadalmunkba, meg kell értenünk, hogy mi számukra a legfontosabb. Másképp a dolog soha nem fog működni. Amennyiben a többségi társadalom valós fejlődést akar elérni, a romákkal közösen meg kell határozniuk, hogy egyrészt mi a legfontosabb a romák számára kultúrájuk és nyelvük megőrzésekor, másrészt mi a legfontosabb a többségi társadalom számára, majd közösen kell felvázolniuk a jövőre vonatkozó békés együttélés programját. Most térjünk vissza a bevándorlókra. Problémáik az ombudsman munkájának nagyobb részét teszik ki. Az előbb említettem a DO három legfontosabb feladatát az egyéni panaszok elbírálását, a jogalkotási javaslatokat és a közvélemény megváltoztatását és toleránsabbá

4 tételét. Most csak a harmadik feladatomra térek ki. Különösen akkor van szükség nevelésre és a tudatosság emelésére, amikor a bevándorlók Svédországban problémákkal kényszerülnek szembenézni. Az én egyik stratégiám e területen nyílt párbeszéd ösztönzése azokról a problémákról, amelyeket a bevándorlás okoz. E nyílt párbeszédnek folyamatosnak, tisztességesnek és nem utolsósorban az érintettekkel szemben tapintatosnak kell lennie. Jusson eszünkbe, hogy a demokráciában nyílt párbeszéd során ütköztetik az érveket és oldják meg a problémákat! Kiegészítő stratégiaként meg kell próbálni a társadalom nemes tartalékait mozgósítani. A DO a maga hat fős stábjával nem képes egyedül küzdeni a rasszizmus, az idegengyűlölet és az etnikai diszkrimináció ellen. Ezért arra próbálom rávenni a svéd intézményeket, hogy tegyenek többet, megpróbálom felrázni és rávenni őket, hogy lépéseket tegyenek a helyes irányba. Ezen intézmények közé tartoznak központi kormányzati szervek, olyan befolyásos személyiségek, mint a hadsereg főparancsnoka vagy Svédország főérseke, a munkaerő piac meghatározó munkavállalói és munkaadói szervezetei, valamint a különböző kereskedelmi szervezetek. Rávenni e szervezeteket, hogy többet tegyenek e kérdésben, mint ha velem nem találkoztak volna ez az a feladat, amelyre személy szerint sok időt szánok. Egy másik stratégia különleges célprogramok beindítása. Az egyik ilyen program célja a munkaerőpiac. Jelenleg komoly problémát jelent a bevándorlók körében létező munkanélküliség. A munkanélküliség természetesen az érintetteknek általában gondot okoz, ám a bevándorlók esetében ez különleges és talán komolyabb probléma. Számukra a munkaviszony, általában a munkahely a svéd társadalomba vezető legfontosabb út. A munkahely segítségével a bevándorló megtanulja a svéd nyelvet, elsajátítja a szokásokat, svéd barátokra és önbecsülésre tesz szert. Jelenleg egy munkaadó számára természetesnek tűnik, hogy a bevándorolt alkalmazása gondot okoz. Ám ezen problémák jelentőségét gyakran eltúlozzák, sőt a bevándorló alkalmazásának előnyei felett elsiklanak. Ezért elég sok időt szánok a svéd munkaadók meggyőzésére arról, hogy az ő érdeküket szolgálja, ha tisztességes esélyt biztosítanak a bevándorlók számára. A változatosság kifizetődő ez az általam közvetíteni kívánt üzenet. A változatosság nemcsak a vállalkozói szférában, hanem a közszektorban is kifizetődik. Annak érdekében, hogy a tervet megvalósítsam, felkerestem öt igen jól ismert nagyvállalat vezetőit, és a következő kérdést tettem fel nekik: "Mi a véleménye arról, hogy a svéd lakosság 10%-a Svédországon kívül született? E tény megjelenik-e alkalmazotti és üzleti stratégiájukban? Hajlandó velem dolgozni annak érdekében, hogy a svéd társadalom számára bemutassunk néhány pozitív példát?" Igenlő választ kaptam, és közösen kiadtunk egy tájékoztatót, amely számos érvet sorol fel annak alátámasztására, hogy miért érdeke a munkáltatónak tisztességes esélyt biztosítani a bevándorló számára. Miután szétosztottuk a tájékoztatókat, jelenleg azon dolgozunk, hogy a vállalatok vezetői el is olvassák azt. Amennyiben csak postán küldenénk szét a tájékoztatókat, örülhetnék, ha ezer közül egyet elolvasnak. Ezért most azt csináljuk, hogy telefonon felhívjuk őket, és megkérdezzük, olvasták-e a tájékoztatót, és mi a véleményük a benne foglaltakról. Amennyiben nem tud rá válaszolni, ígéretet teszünk arra, hogy újra elküldjük, majd ismét felhívjuk telefonon egy hét múlva. Bemutatok egy másik, különleges programot. Eddig csak a svéd anyanyelvűeket kérdezték meg arról, hogy vajon az idegenekkel szemben ellenséges-e a légkör Svédországban. Mi voltunk az elsők, akik a bevándorlóktól kérdeztük meg, hogyan ítélik meg a svédországi helyzetet. A vizsgálatot kizárólag tudományos alapon végeztük el, ezért senki sem bírálhatta módszerünket. Később megjelentettünk egy beszámolót, és előkészítettünk egy másodikat egy sorozat részeként, amelynek címe "Bevándorlók a diszkriminációról." Ez nagyon jó

5 eszköznek bizonyult arra, hogy a svéd társadalom tudatosságát erősítsük. Ezenkívül megmutatja azokat a területeket, amelyekre az erőforrásokat csoportosítani kell. Ám nemcsak erre volt jó a jelentés, hiszen azt elküldtük számos szervezetnek és intézménynek a következő kísérőszöveggel: "Nézzék meg ezeket az adatokat, a bevándorlók nem érzik jól magukat Svédországban. Önök nem követtek el ugyan diszkriminációt ellenük, ám ők úgy érzik, hogy diszkrimináció áldozatai. Ez önmagában is egy probléma, ráadásul szükségtelennek látszó probléma. Mit szándékoznak tenni e területen? Nem szolgálná-e az Önök érdekeit, ha jobb adatok szerepelnének a következő jelentésünkben?" És most nézzük meg, hogyan kezeljük a különböző üzleti ágazatokat. Vannak programjaink a földbirtokosok, a bankok és mások számára, de nézzük meg a vendéglő-programunkat. Tény, hogy jelenleg is és a múltban is voltak olyan vendéglők, amelyekbe nem engedték be a bevándorlókat a bőrszínük miatt. Ez szomorú, de tény. Nos, hogyan kezeltük ezt a kérdést? Megkerestük a vendéglőtulajdonos kereskedelmi kamaráját, és azt mondtuk: "Elismerjük, hogy Önök nem örülnek ennek a helyzetnek. Tegyünk valamit közösen. Küldjenek ki egy körlevelet tagjaiknak a szabályokról és az Önök üzletpolitikájáról. Saját lapjuk számára készítsenek interjút az ombudsmannal. Szervezzünk találkozókat az érdekelt városokban, ahol az ombudsman tárgyalhat a kérdésekről a kamara tagjaival." Kérdéseinkre igenlő választ kaptunk, és ennek megfelelően tettünk intézkedéseket. Ezzel egy időben elkezdtünk különböző módon nyomást gyakorolni a rendőrségre annak érdekében, hogy az ilyen jellegű diszkriminációs eseteket hatékonyabban kezeljék. Végül megemlíteném iskolai programunkat. Természetesen lehetetlen feladat a DO és munkatársai számára, hogy végiglátogassák az összes iskolát. Ehelyett immár négy éve országos esszéversenyt hirdettünk meg október 24-e, az ENSZ világnapja alkalmából, amelyre az összes első és másodikos középiskolás írhat egy esszét a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia ellen, és amelyet elküldenek nekünk. E verseny célja nem elsősorban az, hogy a fiatalok esszét írjanak. Ezzel lehetőséget ha úgy tetszik ürügyet biztosítunk az iskolák számára, hogy a verseny előtt vagy után e kérdésekről beszéljenek. Ezért megpróbáljuk felkelteni a közvélemény érdeklődését a téma iránt. A zsűri tagjai ismert személyiségek, svédek és bevándorlók egyaránt. A díjak viszonylag látványosak, az első díj minden kategóriában egy New York-ban eltöltött hét, ahol a nyerteseket személyesen fogadta Boutros Ghali, az ENSZ főtitkára. A díjátadási ünnepséget a Nobel-díj átadási ünnepség környékén rendezzük meg, és a nyertesek a stockholmi királyi kastélyban vehetik át a díjakat Svédország királynőjétől vagy királyától. Ezek különböző példák arra, hogy a DO hogyan küzd az etnikai diszkrimináció ellen Svédországban. Természetesen egyéb példákkal is szolgálhatnék. Ismételten kijelentem: remélem, hogy akár Önök is, akik ombudsmanként munkájuk során egyéb emberi jogok védelmével foglalkoznak, és nem találkoznak kifejezetten az etnikai diszkriminációval, találtak a tanulmányban a munkájukban hasznosítható elemeket. Fordította: Aáry-Tamás Lajos

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

A Miniszteri Bizottság 13 (2004) sz. Ajánlása a fiatalok helyi és regionális közéletben való részvételéről

A Miniszteri Bizottság 13 (2004) sz. Ajánlása a fiatalok helyi és regionális közéletben való részvételéről Európa Tanács Miniszteri Bizottsága A Miniszteri Bizottság 13 (2004) sz. Ajánlása a fiatalok helyi és regionális közéletben való részvételéről (Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2004. november 17-én, 904.

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága

FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők valósága Az Európai Unió Tanácsának Magyar Elnöksége keretében SZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK 10. EURÓPAI TALÁLKOZÓJA 2011. május 13-14. Brüsszel, Egmont Palace FOGLALKOZTATÁS, MUNKAVÁLLALÁS, MUNKAHELYEK A szegénységben és

Részletesebben

A gyermekek jogai az ő szemszögükből

A gyermekek jogai az ő szemszögükből A gyermekek jogai az ő szemszögükből Ez a felmérés a Jogérvényesülési Főigazgatóság kérésére, a Kommunikációs Főigazgatóság koordinálásával készült. Ez a dokumentum nem képviseli az Európai Bizottság hivatalos

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Beilleszkedési utak és lehetőségek

Beilleszkedési utak és lehetőségek Beilleszkedési utak és lehetőségek KUTATÁSI JELENTÉS ERESER Közvélemény és Piackutató Betéti Társaság Budapest, 2009. december 1 Tartalom Bevezetés 3 A kutatás módszertana 4 A migránsok integrációjában

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK

MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK MÁZI ORSOLYA KULTÚRA ÉS/VAGY POLITIKA MAGYARORSZÁGON AZ ELMÚLT HÚSZ ÉV TÜKRÉBEN FINANSZÍROZÁS, ÉRTÉKEK, TÁRSADALMI KÉRDÉSEK Előszó Dolgozatom betekintést kíván adni a hazai kultúra különböző elsősorban

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18.

Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Heti sajtófigyelő 2014. 04. 18. Szigorítják a külföldi kiküldetéses munkavállalást Kevesen élnek a gyed extrával Felelősségre és önzetlenségre nevel a közösségi szolgálat Ne hagyja lelépni a legjobbakat!

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata

Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata 2 EBH-kutatás III. Az esélyegyenlőségi terv hatásának

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

hallatják a hangjukat

hallatják a hangjukat AZ EU POLGÁRKÖZPONTÚ PROGRAMJA Az európaiak hallatják a hangjukat Jogérvényesülés Tartalom 02 AZ UNIÓS POLGÁROK ÜGYEI 04 KÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓ AZ UNIÓS POLGÁRSÁGRÓL 05 A résztvevők köre 07 Az Európai Unión

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt

KÉZIKÖNYV. ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt KÉZIKÖNYV ETUCE Diszkrimináció-mentes minőségi oktatás a roma gyermekek számára projekt A projekt az Európai Közösség támogatását élvezi a diszkrimináció ellenes akcióprogram keretében 1. BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása

Egyéni átvezetési tervek. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Egyéni átvezetési tervek Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentést és a mellékelt interaktív CD-t

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról

AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 49 AZ ÖNKÉNTESSÉGTŐL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGIG beszámoló a Civil Szemle-szemináriumról Nagy Renáta Gyorgyovich Miklós Péterfi Ferenc Az Európai Unió 1983

Részletesebben

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA

A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Előszó 3 1. oldal A GYERMEKEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA Útmutató az alternatív gondoskodásban dolgozó szakemberek részére www.coe.int/children Építsük Európát a gyermekekkel a gyermekekért! SOS NEMZETKÖZI GYERMEKFALVAK

Részletesebben

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT

KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT KITEKINTÉS SERGIU CONSTANTIN KISEBBSÉGI OKTATÁS OLASZORSZÁGBAN: JOG ÉS GYAKORLAT A területén beszélt kisebbségi és regionális nyelvek számát tekintve Olaszország az egyik legsokszínűbb ország Európában,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetközi Gazdálkodás Szak. Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nemzetközi Üzleti Kommunikáció Szakirány VEZETŐI TÍPUSOK, VEZETÉSI GYAKORLAT Készítette: Kutai Orsolya Budapest, 2010

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége KAPASZKODÓ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége A szociális- és fogyatékosságügy közéleti folyóirata megjelent negyedévente 2011/2-4. szám xxi. ÉVFOLYAM Búcsú a megjelenéstől

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

KAPASZKODÓ. Búcsú. a megjelenéstől. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége KAPASZKODÓ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége A szociális- és fogyatékosságügy közéleti folyóirata megjelent negyedévente 2011/2-4. szám xxi. ÉVFOLYAM Búcsú a megjelenéstől

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Hogy került először Afrikába, mire számított ott?

Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Hogy került először Afrikába, mire számított ott? Hogyan alakult meg a Taita Alapítvány, Önnek milyen szerepe volt az indulásban? Ennek gyökerei nagyon régre nyúlnak vissza. Mindig is érdekelt maga Afrika, a kontinens minden jellemzőjével együtt. Mivel

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben