Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai"

Átírás

1 Frank Orton: A rasszizmus és az etnikai diszkrimináció elleni küzdelem útjai Jelenleg Svédországban hat a jogszabály által létrehozott ombudsman-hivatal működik, nevezetesen: a Parlamenti Ombudsman hivatala négy ombudsmannal, akiket a Parlament választott meg, továbbá létrehozásuk sorrendjében a fogyasztóvédelmi ombudsman, a nemi egyenlőségi ombudsman, a diszkriminációs ombudsman, a gyermekek jogait védő ombudsman és a hátrányos helyzetűek jogát védő ombudsman. Általános nézőpontból a svéd ombudsman-modell érdekes lehet, nemcsak azért, mert Svédország az ombudsman fogalmának szülőhazája hiszen itt létesítették 1713-ban a Királyi Ombudsman Hivatalát, valamint 1809-ben a máig létező Parlamenti Országgyűlési Ombudsman Hivatalát, hanem a változatos ombudsman hivatalok azt bizonyítják, hogy mennyire rugalmas ez a fogalom. Ugyanakkor a svéd modell nem feltétlenül jó modell. Felvetődik pl. a kérdés, hogy helyes-e, ha külön-külön hivatal foglalkozik a nemi egyenlőséggel, az etnikai diszkriminációval, a gyermekek jogaival és a hátrányos helyzetűek jogaival. Vajon nem lenne-e helyesebb, ha egy hivatala lenne az e kérdésekkel foglalkozó emberi jogi ombudsmannak vagy esetleg több ombudsmannak? További kérdés, hogy célszerű-e, ha ennyi ombudsmant a kormány nevez ki, különös tekintettel az ombudsman függetlenségére? Nem lenne-e célszerűbb, ha ezen ombudsmanokat a parlament választaná? Egyszóval, a svéd modell nem feltétlenül követendő, ám arra alkalmas, hogy bemutassa az ombudsman fogalmának rugalmasságát. A következőkben bemutatom a diszkrimináció-ellenes ombudsman (rövidítve: DO) munkájának néhány jellegzetességét, amely esetleg más területeken tevékenykedő ombudsmanok érdeklődésére is számot tarthat. A DO-nak három kijelölt feladata van: járjon el egyéni ügyekben, jogalkotás számára szempontokat dolgozzon ki, és próbálja meg e kérdésekben megváltoztatni és toleránsabbá tenni a közvéleményt. Hatásköre nem korlátozódik csak a közigazgatási szervekre, mint az országgyűlési ombudsman esetében, és nem korlátozódik a munkaerő piacra, mint a nemi egyenlőségi ombudsman esetében. A DO-nak a társadalom egészére kell hatnia. Kizárólag a szűken vett családi kör nem tartozik hatáskörébe. Másrészt a DO jogi eszközei korlátozottak. Ennek megfelelően a jogi eszközök a jó ötletek és érvek, a szóbeli meggyőzés és a kritika. Ugyanakkor ez megfelelően hatékony lehet, nem utolsósorban azért, mert legtöbb svédországi magánszemély és intézmény szeretné elkerülni, hogy a nyilvánosság előtt rasszistának, idegengyűlölőnek vagy diszkriminatívnak tartsák. Fontos az a környezet, amelyben a DO-nak tevékenykednie kell, hiszen a környezetek nyilvánvalóan különböznek, és különböző környezetek eltérő módszereket igényelnek. Svédországban két vagy három olyan csoport létezik, amelyeket etnikai kisebbségeknek lehet nevezni. Ide sorolhatók az északi lappok, elsősorban a lappföldi lappok, akik hagyományosan rénszarvas vadászattal foglalkoznak, továbbá a roma közösség, valamint a finnek egy különálló csoportja, amely Svédország legészakibb részén található. Ugyanakkor a DO tevékenységének nagyobb része nem ezen csoportokra, hanem a bevándorlókra vonatkozik. A jelenlegi svéd lakosság 10,6%-a Svédországon kívül született. Ezek egy része munkavállalóként, másik része menekültként érkezett, ezért problémáik is különbözőek. Természetesen problémáik a fent említett etnikai kisebbségek problémáitól is különböznek.

2 Azt meg kell említeni, hogy a bevándorlók számos országból érkeztek. Harmadrészük egy másik északi államban, harmadrészük egy másik európai államban, harmadrészük pedig a világ többi részén született. Azt is meg kell jegyezni, hogy a társadalmi hátterük egyéb okból is eltérő lehet, hiszen egy részük régóta, más részük igen rövid ideje él Svédországban, vannak közöttük magasan képzettek, és vannak képzetlenek stb. Kiemelkedő fontosságú, hogy amikor megpróbálunk küzdeni a rasszizmus és az etnikai diszkrimináció ellen, akkor mindezen tényeket figyelembe kell vennünk. Számolni kell azzal, hogy nem egy probléma, hanem számos probléma létezik, tisztában kell lenni azzal, hogy a problémák személyenként változnak akkor is, ha a személyek ugyanazon bevándorló csoporthoz vagy kisebbséghez tartoznak. Amikor arról beszélünk, hogy a DO milyen módon próbál küzdeni a rasszizmus és az intolerancia ellen, tudnunk kell, hogy ezen lehetőségek más szervek számára is rendelkezésre állnak, sőt egyes lehetőségeket más szervek jobban kihasználhatnak, mint az ombudsman. Ám most azokról az intézkedésekről beszélek, amelyeket az ombudsman alkalmazhat. Talán azok is hasznosíthatják néhány ötletemet, akik nem a raszszizmussal, hanem egyéb emberi jogsértésekkel foglalkoznak. Ha most egyelőre félreteszem a bevándorlók ügyét, és a kisebbségek esetében használt módszereket mutatom be, akkor természetes, hogy elsősorban az északi lappokra helyezem a hangsúlyt. A lappok legnagyobb problémája, a rájuk leselkedő legnagyobb veszély valószínűleg a svéd lakosság tudatlansága, az átlag svéd ismerethiánya a lappokról, a lappok helyzetéről, történelméről és jogairól. Számos esetben nyilvánosan is kijelentettem, hogyha az átlag svéd legalább annyi ismerettel rendelkezne a lappokról, mint amennyivel az északamerikai indiánokról rendelkezik, a lappok jobb helyzetben lennének. Ez esetben számos, a lappokra kedvezőtlen politikai és egyéb cselekedet lehetetlenné válna. Az északi nem lapp lakosság szintén keveset tud a lappokról. E lakosság gazdasági és más érdekei sokszor ellentétesek a lappok érdekeivel. Ezért nagyon fontos, hogy előmozdítsuk a svéd társadalomban különösen Lappföld déli részén a lappokról szóló ismeretek elterjedését annak érdekében, hogy létrejöhessen egy olyan politikai környezet, amely alkalmas arra, hogy a kormány tárgyilagos döntéseket hozzon a lappokat érintő kérdésekben. Mi, svédek szeretjük másoknak megmondani, hogy mit tegyenek ami jó dolog, ám nem mindig tudjuk, hogy mi történik saját házunk táján, és ez már nem olyan jó dolog. Szóval, a DO számára természetes és fontos feladat, hogy a lappokról szóló ismeretek elsajátítását előmozdítsa. Mindezt többféleképpen érheti el. Amikor nyilvános beszédet mondok, függetlenül attól, hogy annak mi a témája és szövegkörnyezete, minden esetben megemlítem a lappokat, és azt, hogy miként bántak velük. Egy kicsit olyan vagyok, mint Cato, az öreg római szenátor, aki a hagyományoknak megfelelően a Szenátusban minden beszédét a következő mondattal fejezte be: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam", azaz "azonkívül azon a véleményen vagyok, hogy Karthágót le kell rombolni." Én azt mondhatnám: "azon kívül azon a véleményen vagyok, hogy Svédország rosszul bánt a lappokkal." Mindezt oly módon próbálom tenni, hogy fölkeltsem a polgárok érdeklődését a lappok iránt, hogy többet akarjanak tudni róluk. "Így van, nem tudok túl sokat a lappokról. Ez furcsa, ugyanabban az államban élek, és szinte semmit sem tudok róluk. Valamit tennem kellene ez ellen." Egyszóval, nagyon fontos cél az átlag svéd kíváncsiságát felkelteni, és rávenni, hogy többet tudjon meg a lappokról. Ezenkívül megpróbálom befolyásolni az iskolai tanterveket oly módon, hogy a diákok több ismeretet szerezzenek a lappokról, megpróbálom arra bátorítani a sajtót, hogy több ilyen tárgyú cikket és műsort mutasson be, arra ösztönzöm a múzeumokat, hogy kiállításokat szervezzenek, a közkönyvtárakat, hogy ismertessék a lapp irodalmat és a folyóiratokat.

3 Egy másik típusú kezdeményezés célja a lappok önbecsülésének növelése. Negyven évvel ez előtt a lappok szégyellték származásukat, neveiket svéd nevekre cserélték. Vonakodtak attól, hogy hagyományos viseletben járjanak, és anyanyelvük nem volt fontos számukra. Szerencsére ez a folyamat érezhetően megállt, és mára ellenkező fordulatot vett, amelyet mi nagyon támogatunk. * * * Egy harmadik módszer a lappok képviselői, valamint a svéd társadalom hatóságai és szervezetei közötti párbeszéd előmozdítása. Igencsak meglepett, hogy egyik fél sem ismeri a másik felet, nincs közöttük kommunikáció, nem együtt beszélik meg közös gondjaikat. Nagyon hasznosnak tűnt az az általam szervezett szeminárium, amelynek célja a lapp társadalom és a többségi társadalom közötti békés együttélésről szóló jövőkép kialakítása volt, és amelyen a lappok és a többségi társadalom számos képviselője jelent meg. Egy negyedik lehetőség a lappok és a svédországi hasonló érdekekkel rendelkező csoportok, valamint más államokbeli őshonos népcsoportok közötti együttműködés ösztönzése, ezáltal merítve ötleteket, bátorítást, így tanulva egymás hibáiból. Ötödik lehetőségként meg kell említenem, hogy támogatni kell a Svédországra irányuló megalapozott, külföldi nyomásgyakorlást. Mint bizonyára ismeretes Önök előtt, az ilyen típusú nyomásra a kormánynak oda kell figyelnie. "Mit teszel az országodban élő lappokkal? Helyes-e az, hogy a lappok kizárólagos vadászati joga immár nem kizárólag őket illeti meg? Meg tudod magyarázni, hogy alakult ez így?" Ehhez hasonló megalapozott kritikákat a kormánynak meg kell hallgatnia. A roma közösség esetében is hasonló kezdeményezéseket lehet tenni. Egy tényező azonban az ő esetükben sajátos. A romák talán még a lappoknál is bizalmatlanabbak az állami szervekkel és hatóságokkal szemben, és jó okuk van a bizalmatlanságra. Éppen ezért elsősorban a DOnak kell megpróbálnia a legjobb munkát végeznie minden olyan panasz elbírálásakor, amely a romaközösségtől érkezik. Mindez része egy hosszú távú bizalomépítési stratégiának. Remélhetőleg a romák úgy fogják érezni, hogy létezik legalább egy olyan közintézmény, amely az őket érintő kérdésekben tisztességesen jár el. E közintézmény a diszkriminációellenes ombudsman adott esetben betöltheti a híd szerepét a roma társadalom és azon közhivatalok között, amelyekkel szemben a romáknak kevesebb bizalmuk van. Amennyiben a romakérdésben nemcsak időleges sikereket akarunk elérni, szintén fontos, hogy megértsük a romák szükségleteit és itt nem elsősorban az anyagi javakra, hanem a kulturális szükségletekre gondolok. Ahelyett, hogy többé vagy kevésbé paternalista módon saját mintáinkat és megoldásainkat alkalmaznánk velük szemben, ezzel asszimilálva őket saját társadalmunkba, meg kell értenünk, hogy mi számukra a legfontosabb. Másképp a dolog soha nem fog működni. Amennyiben a többségi társadalom valós fejlődést akar elérni, a romákkal közösen meg kell határozniuk, hogy egyrészt mi a legfontosabb a romák számára kultúrájuk és nyelvük megőrzésekor, másrészt mi a legfontosabb a többségi társadalom számára, majd közösen kell felvázolniuk a jövőre vonatkozó békés együttélés programját. Most térjünk vissza a bevándorlókra. Problémáik az ombudsman munkájának nagyobb részét teszik ki. Az előbb említettem a DO három legfontosabb feladatát az egyéni panaszok elbírálását, a jogalkotási javaslatokat és a közvélemény megváltoztatását és toleránsabbá

4 tételét. Most csak a harmadik feladatomra térek ki. Különösen akkor van szükség nevelésre és a tudatosság emelésére, amikor a bevándorlók Svédországban problémákkal kényszerülnek szembenézni. Az én egyik stratégiám e területen nyílt párbeszéd ösztönzése azokról a problémákról, amelyeket a bevándorlás okoz. E nyílt párbeszédnek folyamatosnak, tisztességesnek és nem utolsósorban az érintettekkel szemben tapintatosnak kell lennie. Jusson eszünkbe, hogy a demokráciában nyílt párbeszéd során ütköztetik az érveket és oldják meg a problémákat! Kiegészítő stratégiaként meg kell próbálni a társadalom nemes tartalékait mozgósítani. A DO a maga hat fős stábjával nem képes egyedül küzdeni a rasszizmus, az idegengyűlölet és az etnikai diszkrimináció ellen. Ezért arra próbálom rávenni a svéd intézményeket, hogy tegyenek többet, megpróbálom felrázni és rávenni őket, hogy lépéseket tegyenek a helyes irányba. Ezen intézmények közé tartoznak központi kormányzati szervek, olyan befolyásos személyiségek, mint a hadsereg főparancsnoka vagy Svédország főérseke, a munkaerő piac meghatározó munkavállalói és munkaadói szervezetei, valamint a különböző kereskedelmi szervezetek. Rávenni e szervezeteket, hogy többet tegyenek e kérdésben, mint ha velem nem találkoztak volna ez az a feladat, amelyre személy szerint sok időt szánok. Egy másik stratégia különleges célprogramok beindítása. Az egyik ilyen program célja a munkaerőpiac. Jelenleg komoly problémát jelent a bevándorlók körében létező munkanélküliség. A munkanélküliség természetesen az érintetteknek általában gondot okoz, ám a bevándorlók esetében ez különleges és talán komolyabb probléma. Számukra a munkaviszony, általában a munkahely a svéd társadalomba vezető legfontosabb út. A munkahely segítségével a bevándorló megtanulja a svéd nyelvet, elsajátítja a szokásokat, svéd barátokra és önbecsülésre tesz szert. Jelenleg egy munkaadó számára természetesnek tűnik, hogy a bevándorolt alkalmazása gondot okoz. Ám ezen problémák jelentőségét gyakran eltúlozzák, sőt a bevándorló alkalmazásának előnyei felett elsiklanak. Ezért elég sok időt szánok a svéd munkaadók meggyőzésére arról, hogy az ő érdeküket szolgálja, ha tisztességes esélyt biztosítanak a bevándorlók számára. A változatosság kifizetődő ez az általam közvetíteni kívánt üzenet. A változatosság nemcsak a vállalkozói szférában, hanem a közszektorban is kifizetődik. Annak érdekében, hogy a tervet megvalósítsam, felkerestem öt igen jól ismert nagyvállalat vezetőit, és a következő kérdést tettem fel nekik: "Mi a véleménye arról, hogy a svéd lakosság 10%-a Svédországon kívül született? E tény megjelenik-e alkalmazotti és üzleti stratégiájukban? Hajlandó velem dolgozni annak érdekében, hogy a svéd társadalom számára bemutassunk néhány pozitív példát?" Igenlő választ kaptam, és közösen kiadtunk egy tájékoztatót, amely számos érvet sorol fel annak alátámasztására, hogy miért érdeke a munkáltatónak tisztességes esélyt biztosítani a bevándorló számára. Miután szétosztottuk a tájékoztatókat, jelenleg azon dolgozunk, hogy a vállalatok vezetői el is olvassák azt. Amennyiben csak postán küldenénk szét a tájékoztatókat, örülhetnék, ha ezer közül egyet elolvasnak. Ezért most azt csináljuk, hogy telefonon felhívjuk őket, és megkérdezzük, olvasták-e a tájékoztatót, és mi a véleményük a benne foglaltakról. Amennyiben nem tud rá válaszolni, ígéretet teszünk arra, hogy újra elküldjük, majd ismét felhívjuk telefonon egy hét múlva. Bemutatok egy másik, különleges programot. Eddig csak a svéd anyanyelvűeket kérdezték meg arról, hogy vajon az idegenekkel szemben ellenséges-e a légkör Svédországban. Mi voltunk az elsők, akik a bevándorlóktól kérdeztük meg, hogyan ítélik meg a svédországi helyzetet. A vizsgálatot kizárólag tudományos alapon végeztük el, ezért senki sem bírálhatta módszerünket. Később megjelentettünk egy beszámolót, és előkészítettünk egy másodikat egy sorozat részeként, amelynek címe "Bevándorlók a diszkriminációról." Ez nagyon jó

5 eszköznek bizonyult arra, hogy a svéd társadalom tudatosságát erősítsük. Ezenkívül megmutatja azokat a területeket, amelyekre az erőforrásokat csoportosítani kell. Ám nemcsak erre volt jó a jelentés, hiszen azt elküldtük számos szervezetnek és intézménynek a következő kísérőszöveggel: "Nézzék meg ezeket az adatokat, a bevándorlók nem érzik jól magukat Svédországban. Önök nem követtek el ugyan diszkriminációt ellenük, ám ők úgy érzik, hogy diszkrimináció áldozatai. Ez önmagában is egy probléma, ráadásul szükségtelennek látszó probléma. Mit szándékoznak tenni e területen? Nem szolgálná-e az Önök érdekeit, ha jobb adatok szerepelnének a következő jelentésünkben?" És most nézzük meg, hogyan kezeljük a különböző üzleti ágazatokat. Vannak programjaink a földbirtokosok, a bankok és mások számára, de nézzük meg a vendéglő-programunkat. Tény, hogy jelenleg is és a múltban is voltak olyan vendéglők, amelyekbe nem engedték be a bevándorlókat a bőrszínük miatt. Ez szomorú, de tény. Nos, hogyan kezeltük ezt a kérdést? Megkerestük a vendéglőtulajdonos kereskedelmi kamaráját, és azt mondtuk: "Elismerjük, hogy Önök nem örülnek ennek a helyzetnek. Tegyünk valamit közösen. Küldjenek ki egy körlevelet tagjaiknak a szabályokról és az Önök üzletpolitikájáról. Saját lapjuk számára készítsenek interjút az ombudsmannal. Szervezzünk találkozókat az érdekelt városokban, ahol az ombudsman tárgyalhat a kérdésekről a kamara tagjaival." Kérdéseinkre igenlő választ kaptunk, és ennek megfelelően tettünk intézkedéseket. Ezzel egy időben elkezdtünk különböző módon nyomást gyakorolni a rendőrségre annak érdekében, hogy az ilyen jellegű diszkriminációs eseteket hatékonyabban kezeljék. Végül megemlíteném iskolai programunkat. Természetesen lehetetlen feladat a DO és munkatársai számára, hogy végiglátogassák az összes iskolát. Ehelyett immár négy éve országos esszéversenyt hirdettünk meg október 24-e, az ENSZ világnapja alkalmából, amelyre az összes első és másodikos középiskolás írhat egy esszét a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia ellen, és amelyet elküldenek nekünk. E verseny célja nem elsősorban az, hogy a fiatalok esszét írjanak. Ezzel lehetőséget ha úgy tetszik ürügyet biztosítunk az iskolák számára, hogy a verseny előtt vagy után e kérdésekről beszéljenek. Ezért megpróbáljuk felkelteni a közvélemény érdeklődését a téma iránt. A zsűri tagjai ismert személyiségek, svédek és bevándorlók egyaránt. A díjak viszonylag látványosak, az első díj minden kategóriában egy New York-ban eltöltött hét, ahol a nyerteseket személyesen fogadta Boutros Ghali, az ENSZ főtitkára. A díjátadási ünnepséget a Nobel-díj átadási ünnepség környékén rendezzük meg, és a nyertesek a stockholmi királyi kastélyban vehetik át a díjakat Svédország királynőjétől vagy királyától. Ezek különböző példák arra, hogy a DO hogyan küzd az etnikai diszkrimináció ellen Svédországban. Természetesen egyéb példákkal is szolgálhatnék. Ismételten kijelentem: remélem, hogy akár Önök is, akik ombudsmanként munkájuk során egyéb emberi jogok védelmével foglalkoznak, és nem találkoznak kifejezetten az etnikai diszkriminációval, találtak a tanulmányban a munkájukban hasznosítható elemeket. Fordította: Aáry-Tamás Lajos

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E IPSOS ZRT. SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS ÜZEMI TANÁCS E HELYSÉG: Budapest:...

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény

A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény A láthatatlanság vége társadalomismereti szöveggyűjtemény Szerkesztették: Gelsei Gergő Gergely Vera Horváth Vera Rácz Márton Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért 2004 Kiadja az Alapítvány a Társadalomelméleti

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Peti Wiskemann Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi nevelésről

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával.

INEXTEX. textilhagyományainak és örökségének felhasználásával. A projekt célja új tanulási módszerek kidolgozása, felhasználva a saját és más kultúrák összegyűjtött textilörökségét az inspirációhoz és napjaink társadalmára való alakításához. A projekt új, innovatív

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve

pályázati űrlap 1. pályázó adatai 2. pályázó intézmény bemutatása intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 1. pályázó adatai pályázati űrlap intézmény neve címe kapcsolattartó neve telefonszáma e-mail címe igazgató neve 2. pályázó intézmény bemutatása település bemutatása (hány lakossal rendelkezik az adott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

BERUFSBILDUNGSPREIS SZAKKÉPZÉSI DÍJ A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A Szakképzési Díj Fôvédnöke: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter A díj célja A DUIHK Szakképzési Díj legfôbb célja, hogy emelje a gyakorlatorientált szakképzés társadalmi megbecsülését Magyarországon.

Részletesebben

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan

DÁTUM AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan OLDAL: 1 FELADÓ: CÍMZETT: MÁSOLAT: fischerappelt Julia Lutter-Müller TU Munich DÁTUM TÁRGY: AGER 2014 Főbb megállapítások Magyarországgal kapcsolatosan KÉSZÍTETTE: fischerappelt, ü ELLENŐRIZTE: TU Munich

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Tények a rasszizmusról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tények a rasszizmusról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alapvetések Az Európa Tanács 47 tagállamában 800 millió ember lakik, közülük számosan valamilyen etnikai vagy nemzeti kisebbséghez tartoznak. Az elmúlt évtizedek során a kontinensek, valamint az európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Human Rights Implementation Centre

Human Rights Implementation Centre Human Rights Implementation Centre Jelentés a kínzás elleni ENSZ egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyvének Magyarország általi ratifikációjáról, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus kijelöléséről Készítette:

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György

A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György A fogyasztóvédelem a fogyasztók szemszögéből Dr. Baranovszky György Budapest, 2014. december 4. Mi alapján ítél a fogyasztó? - Szempontok A hétköznapokban nyert saját tapasztalatok. A média, mint hírforrás

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK

VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK VÁLLALATI ESZMÉNYKÉP ÉS ÉRTÉKEK Vállalati eszmémykép A sikerhez vezető utunk A vállalat eszményképe az EVVA önképét írja le és utat mutat a szervezet egészének. A vállalati kultúra és a vállalati azonosság

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. Országgyűlés Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben

HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben HELYI TERMÉKEK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN Budapesti Corvinus Egyetem 2011. január 18. Méltányosan forgalmazott termékek a közétkeztetésben Újszászi Györgyi Védegylet Mi a méltányos kereskedelem, vagyis a FAIR

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Konferencia a gyermekjogokról

Konferencia a gyermekjogokról DR. PURDA ZSUZSÁNNA CSALÁDJOGÁSZ Konferencia a gyermekjogokról Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék konferenciát szervezett a New York-i Gyermekjogi Egyezmény 25. évfordulója tiszteletére A gyermekek és jogaik

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Miért válaszd a rekreációszervezés-és egészségfejlesztés alapszakot a JGYPK-n? Az egészség, az egészséges életmód és a rekreáció olyan fogalmak, melyek a 21. században megkerülhetetlen témák és amelyeket

Részletesebben

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása

A Biztonságosabb Internet Program bemutatása A Biztonságosabb Internet Program bemutatása Dr. Krasznay Csaba HP Magyarország / Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat / Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jogszabályok A biztonságtudatosság, mint feladat Nemzeti

Részletesebben

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek

Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek Projektmenedzsment sikertényezők Információ biztonsági projektek A Project Management Institute (PMI, www.pmi.org) részletesen kidolgozott és folyamatosan fejlesztett metodológiával rendelkezik projektmenedzsment

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

keep talking E-talking Network TM You are not alone

keep talking E-talking Network TM You are not alone keep talking E-talking Network TM You are not alone Minden HR vezető rémálma, avagy hogyan tanítsuk meg angolul és németül beszélni a dolgozókat gyorsan, hatékonyan és garantált minőségben? keep talking

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

CRI (2003) 8. A Bizottság az Ajánlást 2002. december 13-án fogadta el Strasbourgban.

CRI (2003) 8. A Bizottság az Ajánlást 2002. december 13-án fogadta el Strasbourgban. A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 7. sz. általános ajánlása: A rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem a nemzeti jogalkotásban A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben