1. oldal, összesen: 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. oldal, összesen: 63"

Átírás

1 a Év A Mezıgazdasági Takarékpénztár RT-tól 40 ezer útépítés hitel kölcsön felvétele aszfaltozásra. Határozat a városi alkalmazottak pótlólagos háborús segély segély háborús segélyérıl. Szolnok Város Néptanácsának javaslata útépítés fürdı Zagyva-gát aszfaltozásra, fürdı és gátépítésre. A képviselı-testület újjáalakítására, a közrend és a képviselıtestület háborús károk helyreállítására, továbbá a közrend háborús károk közellátás közellátásra vonatkozó intézkedések. Elek István megbízása Hasitz Henrik tisztiorvos Elek István Hasitz Henrik tisztiorvos orvos egészségügy helyettesítésével Harsányi Gyula volt polgármester nyugdíjazása. Harsányi Gyula polgármester A képviselı-testület az önkéntes mentıtestület önkéntes mentı egészségügy további mőködését nem támogatja. mentık Határozat a városi iparvállalatok mőködésének városi üzemek ipar pénzügyi fedezetérıl. Határozat a háborús károkat szenvedett házak háborús károk adó házadó tulajdonosainak házadómentességérıl. Jelentés a város 5 millió koronás kölcsönének kölcsön hitel felhasználásáról. Határozat a fogyasztási adóhivatali alkalmazottak városi segély ruhasegélyérıl. adóhivatal Határozat városi alkalmazottak rendkívüli városi segély segélyérıl. alkalmazottak A városi néptanács határozatának érvénytelenítése útkaparók néptanács az útkaparók fizetésének emelésérıl. Határozat a felsıkereskedelmi rendkívüli felsıkereskedel oktatás segély segélyének kiutalásáról. mi Határozat a Szent Ferenc Rendház illetményeinek Szent Ferenc Tanácsköztársa kifizetésérıl, melyeket a Tanácsköztársaság idején Rend ság beszüntettek Határozat a villanyáram ára és vízdij felemelésérıl. villamos áram villany vízdij ivóvíz víz Határoza a régi városi fürdı épületének fürdı egészségügy A szegényházi gondozottak napi ellátási díjának szegénygondoz szegényház felemelése. ás A pöcegödrök és szennyvízgödrök tisztításának szennyvíz egészségügy közegészségügy vállakozásba adása. Balázs Béla ny. fımozdonyvezetı és családtagjai Balázs Béla felvétele a város lakosai közé. Spett Ernı megbízása a polgármesteri tisztség Spett Ernı polgármester betöltésével. 1. oldal, összesen: 63

2 a Év Küldöttség delegálása a belügyminisztériumba a város élelmiszer és tüzelıanyag ellátásána biztosítása céljából. Spett Ernı polgármester beszéde a békefeltételekkel kapcsolatosan. közellátás román megszállás Trianon Spett Ernı elsı világháború Intézkedések a lakásínség enyhítésére. menekültek Trianon lakás Határozat Kludik Gyula ny. polgármester Kludik Gyula polgármester Határoza város csatornázásával kapcsolatos Tanácsköztársa csatornázás ben elvégzett felmérések tárgyában. ság A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés Határozat Spett Ernı polgármester szolgálati Spett Ernı polgármester idejérıl és fizetésérıl. Bárány Pál részére a VII. sz. gyógyszertár Bárány Pál gyógyszertár egészségügy felállításának engedélyezése. Sárközy György kérelmére a városi alkalmazottak részére a villamos áram kedvezményes áron szolgáltatása. Sárközy György tisztviselık városi alkalmazottak A bérkocsi (fiáker) viteldijak megállapítása. bérkocsi közlekedés A piaci helypénz- és kövezetvámszedés bérbeadása helypénz Grosinger Hermann részére. kövezetvám vám piac vásár A városi közpénzek elhelyezése pénzintézeteknél. bankok városi pénztár pénzügyek özv. Vass Mátyásné szülésznı nyugdíjazása. szülésznı Vass Mátyásné egészségügy Bizottság felállítása a háborús károk felmérése háborús károk céljából. román ostrom A városi kovácsmunkák vállalatba adása Baldovszky ipar Baldovszky Gyula kovácsmester részére. Gyula A Nemzeti Szállodában katonatisztek Nemzeti Weisz Dezsı honvédség katonaság elszállásolásának biztosítása. Szálloda A Tanácsköztársaság idején kivégzett fehérek Tanácsköztársa / fehérlázadás Dusek Ferencné koporsói árának kiutalása. ság Gulyás Sándorné részére az újvárosi kocsma kocsma vendéglátás újvárosi kocsma Gulyás bérletének meghosszabbítása Sándorné Magyar A Magyar Takarékpénztár RT üzletbérletének Pénzügyigazgat Takarékpénztár meghosszabbítása (pénzügyi palotában). óság RT Varga József nyomdász megbízása a városháza nyomtatványszükségletének biztosításával. Varga József nyomda A városházán megüresedett állások betöltése. tisztviselık Határozat Kiss Zsigmondné és társai ingatlankisajátítási ügyében. ingatlan kisajátítás városi alkalmazottak Kiss Zsigmondné 2. oldal, összesen: 63

3 a Év Határozat Vezéry Ödön lakásbérletének tárgyában. Vezéry Ödön lakás vámház posta özv. Polyák Miklósné részére a Huszár kocsma Polyák Miklósné Huszár kocsma vendéglátás kocsma bérleti díjának csökkentése. Báró Jeszenák Anna polgári i tanítónı, Jeszenák Anna Trianon polgári oktatás felvidéki menekült felvétele a város lakosai közé. Dr. Halmos Andor segédtanfelügyelı, felvidéki Halmos Andor Trianon oktatás menekült felvétele a város lakosai közé A római katolikus szék tagjainak oktatás szék A községi közmunka mértékének meghatározása. közmunka Határozat a rendırség kiköltöztetésérıl a városháza rendırség városháza épületébıl. A városi iparvállaltok évi mérlegének ipar jóváhagyása. özv. Kiss Zsigmondné és társai ingatlankisajátítási Kiss ingatlan kisajátítás költségeire kölcsön felvétele. Zsigmondné A bérkocsisok kérelmét a képviselı-testület román bérkocsi elutasítja a román katonák szállításának megszállás Határozat az állami szolgálatba át nem vett városi rendırség rendırök foglalkoztatásáról. Határozat a városi alkalmazottak háború alatti városi tisztviselık elsı világháború szolgálati idejének kétszeres beításáról. alkalmazottak Határozat a Tisza-parton lévı vámház és vámház csendırlaktanya csendırség csendırtiszti laktanya lebontásáról. Dr. Hasitz Henrikné, a városi tisztiorvos özvegyének Hasitz Henrikné orvos tiszti orvos nyugdijügye Réti Béla aljegyzı nyugdíjazása. Réti Béla aljegyzı tisztviselık A közellátásról tett jelentés jóváhagyása. közellátás A fogyasztási adóhivatal alkalmazottainak városi tisztviselık adóhivatal drágasági segélyben részesítése. alkalmazottak Ötmillió krornás kölcsön felvétele a városi kölcsön pénzügyek városi pénztár közpénztár részére Határozat a vízdij 100%-os felemelésérıl. vízdij ivóvíz Varga József budapesti mérnök megbízása a csatornázás közmővesítés csatornaépítési munkálatokkal. A városi alkalmazottak 1919-ben kiutalt segélyének városi segély jóváhagyása. alkalmazottak Ezer korona adomány megszavazása a Külföldi Trianon Magyarok Patronázsa egyesület támogatására A Huszár kocsma bérbeadása özv. Polyák Miklósné részére. kocsma Huszár kocsma vendéglátás Polyák Miklósné 3. oldal, összesen: 63

4 a Év Löbenstein Jenıt nem veszik fel a város lakosai Löbenstein Jenı Tanácsköztársa túszok közé, mivel 1919-ben a túszszedésben részt vett. ság Szarvas András járandóságának felemelése a város Szarvas András kerékgyártó ipar részére végzett kerékgyártó munkákért. Gáspár Imre járandóságának felemelésének Gáspár Imre közegészségügy pöcegödör elutasítása a város pöcegödreinek tisztításáért. Jánossy Pál igazgató felvétele a város lakosai Jánossy Pál oktatás közé. Keszthelyi István igazgató felvétele a város Keszthelyi oktatás lakosai közé. István Székely György tanító felvétele a város lakosai Székely György oktatás Keresztfalvy Gyula rendırségi fogalmazó felvétele a Keresztfalvy rendırség város lakosai közé. Gyula A városi alkalmazottak kiküldetési napidíjának városi tisztviselık felemelése. alkalmazottak A városi alkalmazottak részére lakbérpótlék városi tisztviselık megállapítása. alkalmazottak Spett Ernı polgármester megválasztása a Jnk.- Mezıgazdasági Szolnok Vármegye Mezıgazdasági és Iparfejlesztési Spett Ernı polgármester és Iparfejlesztı RT. felügyelıbizottsági tagjává. RT Kerekes Sándor városi tanácsnokká választása. Kerekes Sándor tisztviselık Kiss Gábor jogszigorló megbízása a városi Kiss Gábor árvaszék árvaszéki ülnöki állás ideiglenes betöltésével. Ideiglenes szülıotthon létesítése a Hollandiából szülıotthon egészségügy Hollandia érkezett berendezési tárgyakkal. Farkas Sándor városi WC tisztító drágasági segélyben részesítése. Scheftsik István vármegyei fıjegyzıt a városi iparvállalatok felügyelı bizottságának tagjává választják. Farkas Sándor WC Határozat a városi kocsisok bérének felemelésérıl. városháza Scheftsik István ipar városi alkalmazottak közegészségügy Határozat a városi pöcegödör tisztítási vállalkozás közegészségügy köztisztaság ügyeinek rendezésérıl. pöcegödör Városi közellátási és közélelmezési hivatal közellátás A városi jéggyár által termelt jég árának jéggyár ipar A kereskedelemügyi miniszter 2,5 millió koronát utal árvízvédelem ki a város árvízvédelmi munkálatainak fedezésére A Huszár kocsma bérbeadása Riebner János kocsma Huszár kocsma vendéglátás Vajay József igazgató, menekült felvétele a város lakosai közé. Kolozsvári úti óvoda Vajay József oktatás Trianon menekültek 4. oldal, összesen: 63

5 a Dr. Tóth Tamás tanácsnok megválasztása takarékpénztári választmányi taggá és a Hangya Szövetkezetnél felügyelı bizottsági taggá. A városi közellátási vállalat felügyelı bizottságának megválasztása. Czeizler József Zagyva-parti ingatlanának megvétele házhelyosztás céljára. Czeizler József Alcsi-megálló melletti ingatlanának megvétele városi fekália telep céljára. A város csatornahálózatának kiépítésére Varga József mérnökkel kötött szerzıdés jóváhagyása. A MÁV sportegyesület 500 korona segélyben részesítése. A Szolnoki Nemzeti Sport Club 500 korona segélyben részesítése. Tóth Tamás közellátás Czeizler József Zagyva-part Czeizler JózsefAlcsi Külsı-Szolnok Megyei Takarékpénztár Hangya Szövetkezet házhelyosztás városfejlesztés közegészségügy köztisztaság Varga József csatorna közegészségügy városfejlesztés MÁV sport sportegyesület Nemzeti Sport sport Club A Constantin utca csatornázási költségeinek Constantin utca Konstantin utca csatornázás városfejlesztés A városi villamosvasút építésére kiadott engedély villamos városfejlesztés meghosszabbítása. A vármegyei törvényhatósági bizottság nem városi engedélyezi a városi alkalmazottak villanyáram tisztviselık alkalmazottak kedvezményét A vármegyei törvényhatósági bizottság nem engedélyezi a városi alkalmazottak háborús szolgálati idejének kétszeres beítását. tisztviselık városi alkalmazottak Év A Nemzeti Szállodában átmeneti tiszti szállások Nemzeti honvédség biztosítása- Szálloda Saáry M. Zoltán városi vevı nyugdíjazása. Saáry M. Zoltán vevı tisztviselık Abonyi Józsefné vállalkozó megbízása a szegénygondoz Abonyi Józsefné szegényház szegényházi gondozottak élelmezésével és ruháinak ás A Vásártéren sportpálya létesítés engedélyezése. MTE MOVE sport A városi képviselı-testület a Szolnoki Munkás Testedzı Egyesületet 500 korona segélyben MTE sport Határozat a vágóhíd épületének kijavításáról. vágóhíd A városi alkalmazottaknak kiutalt háborús és városi tisztviselık segély drágasági segélyrıl készült kimutatás jóváhagyása. alkalmazottak A Területvédı Liga részére holdanként 5 kg búza Területvédı Trianon biztosítása. Liga Határozat a gyárvárosi plébánia felállításáról plébánia Határozat az Alcsi állomástól a villanytelepig iparvágány építésérıl szénszállítás céljára. iparvágány áram Alcsi megálló villanytelep 5. oldal, összesen: 63

6 a Év Határozat 2 millió koronás kölcsön felvételérıl a közvilágítás villanytelep kölcsön közvilágítás biztosítása céljából. Határozat a város tüzelıanyag szükségletének tüzelıanyag főtés biztosításáról. A felsıkereskedelmi felügyelı bizottságába felsıkereskedel Lippich István Kormos Árpád Lippich István és Kormos Árpád beválasztása. mi A Temetı utcai iparvágány meghosszabbításának Vígh Gyula fatelep főrésztelep vasút ipar engedélyezése Vígh Gyula fatelep tulajdonos Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása. vadászat Alcsi-sziget A vármegyei Stefánia Szövetség támogatása 35 ezer koronával. Stefánia Szövetség csecsemıvédel em anyavédelem egészségügy Határozat ideiglenes rendırségi fogda építésérıl. A vallás ésközoktatásügyi miniszterhez kérelem rendırség intézése az állami iskolák fenntartási költségeivel oktatás kapcsolatos tartozás elengedése iránt Határozat a virilis városi képviselık névjegyzékének képviselıtestület kiigazításáról. virilisek Lakások építése a Libalegelın a menekültek menekültek Trianon Határozat a Nemzeti Szállodában kialakított átmeneti tiszti szállások tárgyában. Nemzeti Szálloda honvédség katonaság Határozat az évi közmunka mértékérıl. közmunka szükségmunka munkanélkülisé állami támogatása tárgyában. g Felirat intézése a kormányhoz a szükségmunkák Határozat a tőzoltók felügyeleti díjáról. tőzoltóság Határozat a pénzügyi palotában villanyvilágítás Pénzügyigazgat villany létesítésérıl. óság Határozat a város lakosai közé felvételért fizetendı Trianon menekültek betelepültek díjakról. Határozat a jegyzıi feladatokat is ellátó jegyzı tanácsnok tisztviselı tanácsnokok fizetési pótlékáról. A városi Közellátási Vállalat részére a Sóháznál fatelep közellátás ipar kereskedelem fatelep céljára terület bérbeadása A városgazda részére ruhailletmény megállapítása. városgazda tisztviselık A város csatornázási tervével kapcsolatos csatornázás városfejlesztés szerzıdés jóváhagyása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Gyura Gyura Kálmán vadászati jog vadászat Kálmán részére. Sipos Orbán vezetésével bizottság összeállítása a Sipos Orbán pénzügy város pénzügyi helyzetének megvizsgálására Az évi pótköltségvetés összeállítása. költségvetés pénzügy 6. oldal, összesen: 63

7 a Év Határozat a harangozói állás díjazásának felemelésérıl. harangozó Határozat a villanyáram és vízdíj felemelésérıl. villany víz ivóvíz Elek István megbízása a helyettes tisztiorvosi állás Elek István orvos egészségügy betöltésével. Határozat a Háromrózsa utcai óvodaépület Kolozsvári utcai szülıotthon egészségügy szülıotthonná alakításáról. óvoda A Constantin Iskola tanítóinak folyósított írószer Constantin oktatás tanítók átalány felemelése. Méhes Endre nép igazgató felvétele a város Méhes Endre oktatás lakosai közé. A gyárvárosi plébánia felállítására vonatkozó gyárváros újváros szerzıdés jóváhagyása. Drexler Urbán megbízása városháza könyvkötıi Drexler Urbán könyvkötı munkáival. A város bognármunkáinak bérbeadása Szarvas Szarvas András bognár András részére A tófenéki földek bérbeadása ugari gazdáknak. Tófenék Ugar A Felsıkereeskedelmi Iskola évi segélyének felsıkereskedel oktatás felemelése. mi Határozat a városi tisztviselık és alkalmazottak városi tisztviselık hivatalos idın túli munkáinak díjazásáról. alkalmazottak A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés A fuvarosok és bérkocsisok kövezetvámjának közúti kövezetvám közlekedés vám megállapítása. közlekedés közúti A bérkocsi fuvardíjak megállapítása. bérkocsi közlekedés közlekedés A róm.kat. nagytemplom toronyıri figyelı tőzoltóság templom toronyır erkélyének megerısítése. Kérelem intézése a vallás és közokt. miniszterhez a polgári fiú polgári oktatás polgári fiú bebútorozása tárgyában. A csatornázási munkálatok költségeinek csatornázás városfejlesztés végelolása. Koléner Sándorelemi i igazgató felvétele a Koléner Sándor oktatás város lakosai közé. 500 ezer korona alaptıke biztosítása a váro közellátás közellátási vállalatának A város pénzügyeinek részletes vizsgálata. pénzügy A villamos és vízmőüzem nappali mőködésének áramszolgáltatá 263 villany ivóvíz vízmő korlátozása. s 7. oldal, összesen: 63

8 a Év A legtöbb adót fizetık (virilisek) névjegyzéke. virilisek legtöbb adót képviselıtestület fizetık A város évi költségvetése. költségvetés A kéményseprési díjak felemelése. kéményseprés kéményseprı A városi kovácsmunkák vállalatba adása Simon kovács Simon Károlyné Károlyné részére. Papszt Ernı nyomdabérlı megbízása a városháza Papszt Ernı nyomda nyomtatványok részére a hivatalos nyomtatványok szállításával. Határozat az árva- és közpénzek elhelyezésérıl árvaszék pénzügy bankok szolnoki bankoknál. Hatázozat a képviselıtestületi közgyőlések képviselıtestület évi idıpontjáról. Határozat a Szent János kápolna harangozói Szent János harangozó állásának betöltése és fizetése tárgyában. kápolna Az évi gyámpénztári adás pénzügyközigaz árvaszék megvizsgálása. gatás Kiss Gábor helyettes árvaszéki ülnök képesítésének Kiss Gábor árvaszék tisztviselık igazolása Horthy Miklós gipsz mellszobrának megrendelése Horthy Miklós szobor Radnai Béla A Városi Közellátási Vállalat évi mérlegének pénzügy közellátás jóváhagyása. A csatorna átemelı telep bérbeadása Medgyesi Medgyesi Géza csatorna csatornázás Géza részére. Határozat a városi ingatlanok átruházása utáni pénzügy ingatlan város vagyona illetékrıl. Határozat a Tisza-parton lévı csendırtiszti lakás csendırség lebontásáról. A város anyagi hozzájárulása a róm. kat. fıtemplom templom orgonájának javításához. Határozat a szegényházi gondozottak élelmezési szegénygondoz szegényház átalányának felemelésérıl. ás ötmillió koronás kölcsön felvétele a városi iparközigazgatá kölcsön pénzügyek iparvállalatok részére. s Felterjesztés a kereskedelemügyi miniszterhez a vám közlekedés Tisza-híd Tisza-híd vámjának eltörlése iránt Varsányi Jenı rendır alkapitány nyugdíjazása. Varsányi Jenı rendırség Vígh Andrásné szandai szülésznı nyugdíjazása. Vígh Andrásné szülésznı bába egészségügy A városi iparvállalatok évi mérlege. ipar pénzügyek A járványkórház melletti legelı bérbeadása Bényei Jánosnak. Bényei János város vagyona legelı A tófenéki földek bérleti szerzıdésének Tófenék város vagyona 8. oldal, összesen: 63

9 a Év Tenyészbikák beszerzése a város részére. Határozat a háromrózsa utcai szülıotthon állattenyésztés átengedésérıl a megyei kórháznak és az utca szülıotthon egészségügy útépítés közlekedés kikövezésérıl A várbeli paplak bérbeadása. vártemplom Kissolymosi Kercsı József hadbiztos százados, Kissolymosi honvédség menekültek Trianon erdélyi menekült felvétele a város lakosai közé. Kercsı József Határozat az évi néplálás költségeinek néplálás statisztika fedezésérıl. Kiss Jenı városi írnok kinevezése a Hangya Hangya Kiss Jenı kereskedelem Szövetkezet fıpénztárnokává. Szövetkezet 120 ezer korona kiutalása csatornaépítésre csatornázás városfejlesztés vállakozóknak. Határozat a házhelyek kijelölésére vonatkozó házhely városfejlesztés miniszterelnöki rendelet végrehajtása tárgyában. Határozat a MÁV állomás gızfürdıjének lakossági fürdı gızfürdı közegészségügy vasút célokra való igénybevételérıl A városi iparvállalatok biztosítása tőzkár ellen. tőzvédelem város vagyona ipar közegészségügy gyermekvédele Miniszteri rendelet alapján telepbizottság felállítása. anyavédelem pöcegödör m Városi ingatlan eladása a Tószegi úton dr. Gyárfás Gyárfás Kálmán ipar Kálmán bp-i lakosnak posztógyát létesítés céljára. posztógyár A városi iparvállalatok igazgatóságának lemondása. ipar A város ingatlanainak eladása házhelyosztás céljára. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérleti szerzıdésének jóváhagyása. Varsányi Gyula fıállatorvos megbízása helyettes húsvizsgálói teendık ellátásával. Kmetty György jogszigorló alkalmazása másod aljegyzınek. Az árucsarnok téri kocsma bérbeadása Napkori Jánosnak. Határozat a városi tiszrviselık és alkalmazottak rendkívüli segélyérıl. Schwemmer Ignác volt rendırfogalmazó végkielégítése. A városi iparvállalatok új igazgatóságának megválasztása. házhely vadászat Varsányi Gyula pénzügy városfejlesztés Alcsi-sziget településszerkez et közegészségügy állatorvos város vagyona Kmetty György aljegyzı tisztviselık kocsma tisztviselık Schwemmer Ignác ipar vendéglátás városi alkalmazottak rendırség városi iparvállalatok 9. oldal, összesen: 63

10 a Év Zászlószentelési ünnepség szervezése Horthy Horthy Miklós honvédség zászlószentelés Miklós részvételével a szolnoki gyalogezrednél. Tenyészbikák vásárlására 75 ezer korona költség állattenyésztés város vagyona jóváhagyása. Részvények jegyzése a Tisza-fürdı létesítése fürdı Tisza közegészségügy sport támogatására A jéggyárban elıállított jég árának megállapítása. jégipar jéggyár A Szent Ferenc rendház részére 3500 korona Szent Ferenc rendkívüli segély megszavazása. rendház Határozat az amerikai misszió gyermekélelmezési szociális ellátás gyermekélelmez amerikai akciójának támogatásáról. és misszió Kerekes Sándor és Tóth Tamás tanácsnokokat a Kerekes Kerekdelemi Bank és Takarékpénztár választmányi SándorTóth tisztviselık bank taggá választja. Tamás Szabályrendelet a szolnoki ingatlanok átruházása ingatlan illeték után fizetendı illetékekrıl. Sántha János megbízása a Háromrózsa utca Háromrózsa útépítés Kolozsvári út kikövezésével. utca Spett Ernı polgármester felmentése a fegyelmi Spett Ernı polgármester eljárás alól Spett Ernı lemondása polgármesteri állásáról. Spett Ernı polgármester ezer korona kiutalása a vártemplom szétlıtt tornyának lebontására. vártemplom háborús károk városfejlesztés pénzügyigazgat Verseghy A pénzügyi palota eladása az államkincstárnak. államkincstár óság Könyvtár Zrumetzky Viktor polgármesterré választása és Zrumetzky polgármester tisztújítás városi tisztújítás. Viktor 314 nélk Apponyi Albert díszpolgárrá választása. A vallás és közoktatásügyi miniszter a várost nem Apponyi Albert díszpolgár mentesíti a polgári fiú bebútorozásának költsége alól. oktatás polgári A városi közellátási vállalat alapszabályainakmódosítása. A postaépület helyreállításának vállakozásba adása.. közellátás posta Varga Katalin Gimnázium épülete Szolnoki Munkásotthon A Szolnoki Munkásotthon falának leomlása a munkásmozgalo Magyar utcában. m A tőzrendészeti szabályrendelet módosítása. tőzrendészet tőzoltóság munkásotthon Óvoda (Magyar utcai) háborús károk 10. oldal, összesen: 63

11 a Év A képviselı-testület köszönete Hild Viktor vármegyei levéltárnoknak Apponyi Albert díszpolgári Hild Viktor Apponyi Albert díszpolgár levéltár oklevelének megszövegezéséért. Határozat az 1919-ben hısi halált halt fehérek Tanácsköztársa fehérek temetı emlékének megörökítésérıl. ság A bérkocsi fuvardíjak megállapítása. bérkocsi közlekedés Szabályrendelet a városi alkalmazottak városi tisztviselık túlóra túlmunkájáról. Szabályrendelet a városi alkalmazottak úti illetményérıl. A városi iparvállalatokra vonatkozó szabályrendelet módosítása. Az alispán megsemmisítı határozata az Alcsiszigeti vadászati jog bérbeadásáról. A postaépület bérleti szerzıdésének meghosszabbítása. iparvárosi iparvállalatok tisztviselık alkalmazottak városi alkalmazottak város vagyona Alcsi-sziget vadászati jog vadászat posta Varga Katalin Gimnázium épülete városi alkalmazottak kiszállási díj Határozat a városi alkalmazottak lakbérpótlékának felemelésérıl. tisztviselık 329 VIII Dr. Vígh Gyula ügyvéd városi fıügyésszé Vígh Gyula ügyész városi fıügyész tisztviselık Határozat a tervezett világháborús emlékmő anyagi elsı világháború hısi emlékmő fedezetének megteremtésérıl. Vidovszky Béla festımővész megbízása Horthy Szabolcs fıispán és Kreutzer Ferenc orvos képének Vidovszky Béla Horthy Szabolcs Kreutzer Ferenc elkészítésével Határozat a Constantin elemi padjainak pótlásáról. Határozat aconstantin tantestülete írószerátalányának felemelésérıl. Kérelem a belügyminiszterhez a szandai szılıkben rendıri szolgálat létesítése iránt. Határozat a Szent Ferenc rendház villamos áram díjának csökkentésérıl. A városi lakatosmunkákkal és a toronyóra javítással Wachs Gyula lakatosmester megbízása. Constantin Constantin oktatás háborús károk oktatás Szanda Szandaszılıs rendırség Szent Ferenc rendház Wachs Gyula Határozat az évi városi közmunka mértékérıl. közmunka Lang János cukorgyári igazgató felvétele a város lakosai közé. Lang János villany toronyóra pénzügyközigaz gatás cukorgyár 11. oldal, összesen: 63

12 a Év A város tanácsa a kereskedelemügyi minisztériumtól árvízvédelmi munkákra 2,4 millió árvízvédelem államsegély korona államsegélyt kér A város húsvizsgálati szabályrendelet tervezete. húsvizsgálat szabályrendelet közegészségügy A város hirdetési szabályrendelete. hirdetmények hirdetés szabályrendelet ipar városi Jelentés a városi iparvállaltok pénzügyi helyzetérıl. pénzügy iparvállaltok Szabályrendelet tervezet a közüzemi pótlékok közüzem adó helyi adó fizetésérıl A városi építési szabályrendelet módosítása. építés szabályrendelet A kerékpárok használatára vonatkozó kerékpár közlekedés szabályrendelet tervezete. Steiner Jakab városi állatorvos vágóhídi fuvardíjának megtérítése Határozat az anyakönyvi díjak felhasználásáról. anyakönyv Steiner Jakab állatorvos vágóhíd közegészségügy pénzügyközigaz gatás A városi villamosvasút elımunkálati engedélyének villamos közlekedés Ganz RT visszavonása. Zrumetzky Viktor felügyelıbizottság elnöki és Zrumetzky polgármester igazgatósági tagsági megbízásának engedélyezése. Viktor Határozat a kéményseprési díjak felemelésérıl. kéményseprés A városi virilisek évi névjegyzéke. virilisek legtöbb adót fizetık ezer korona hozzájárulás megszavazása a Dunaföldvár-máramarosszigeti út városi szakaszának fenntartásához. A felsıkereskedelmi felügyelı bizottsága részére 10 ezer korona segély megszavazása. Határozat a laktanyakörüli fertızött vízállás lecsapolásáról. A Huszár kocsma bérbeadása Riebner János részére. Az amerikai vöröskereszt ajánlata anya- és csecsemıgondozó intézet felállítására. útközlekedés közúti közlekedés felsıkereskedel oktatás mi közegészségügy pöcegödör Huszár kocsma Riebner János vendéglátás vöröskereszt lecsapolás laktanya városrendezés amerikai vöröskereszt egészségügy anya- és csecsemıvédel em Az állomás bıvítésekor kisajátított Rékasi úti földterület átengedése a MÁV részére. vasút MÁV vasútállomás közlekedés Az alispán felhívása a Zagyva-híd építése Zagyva-híd villamos közlekedés híd Buzi László megbízása a városi pöcegödrök tisztításával. Buzi László pöcegödör közegészségügy Határozat a piaci helypénz felemelésérıl. helypénz piac kereskedelem 12. oldal, összesen: 63

13 a Év Rimanócz Béla mőszaki igazgató alkalmazása a Rimanóczi Béla városi ipar városi iparvállalatoknál. iparvállalatok Vígh Gyula lemondása városi fıügyészi állásáról. Vígh Gyula fıügyész tisztviselık Határozat a Szolnok-jászberényi út városi szolnokjászberényi út közút közlekedés szakaszának fenntartásáról A város évi költségvetési tervezete. költségvetés pénzügyek Drexler Urbán megbízása a városi könyvkötıi Drexler Urbán könyvkötı munkákkal. A városi kovács- és bognármunkák vállalatba adása Simon Károlyné Slakta Árpád bognár kovács Simon Károlynénak, illetve Slakta Árpádnak Vachs Gyula megbízása a városi lakatosmunkákkal. Vachs Gyula lakatos Medgyesy Géza megbízása a városi csatorna Medgyesy Géza csatorna közegészségügy átemelı telep kezelésével Az állatvásártér kihelyezése a Pozsonyi út végére. állatvásár kereskedelem Árusító pavilonok létesítésének engedélyezése a árusító Vármegyei Mezıgazdasági és Iparfejlesztı RT. kereskedelem pavilonok részére Szabályrendelet tervezet a szállóda-adóról. szálloda vendéglátás Scheftsik Istvánné alapítványa a sokgyermekes Scheftsik alapítvány szegényügy özvegyek támogatására. Istvánné A Szolnoki Színpártoló Egyesület választmányába színpártoló színház négy képvislıtestületi tag delegálása. egyesület Határozat a szegényházi élelmezési díj szegénygondoz szegényház felemelésérıl. ás Varga József nyomdász megbízása város Varga József nyomda nyomtatványokkal ellátásával Cscheftsik István lemondása a városi iparvállalatok felügyelıbizottsági tagságáról A villamos áram és vízszolgáltatás korlátozásának feloldása, az áram árának felemelése A városi iparvállalatok igazgatóságának lemondása. városi Scheftsik István városi ipavállalatok városi iparvállalatok villamos áram ivóvíz áram ipar iparvállalatok Határozat a bérkocsi fuvardíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés Vármegyei Villamos üzemő felvonó létesítésének Mezıgazdasági engedélyezése a Tisza-parton a Vármegyei Tisza-part és Iparfejlesztı Mezıgazdasági és Iparfejlesztı RT. részére. RT Az árva- és közpénzek elhelyezése a szolnoki pénzintézeteknél. pénzügy bankok árvaügy 13. oldal, összesen: 63

14 a Év A géperejő jármővek közmunka kötelezettségének közmunka gépjármő megállapítása. A katonai gyakorlótér bérletére vonatkozó szerzıdés katonai honvédség gyakorlótér tervezet jóváhagyása Polgármesterválasztás és tisztújítás. Zrumetzky polgármester tisztújítás tisztviselık Határozat a képviselıtestületi közgyőlések megtartásának idıpontjáról. képviselıtestület közgyőlés Határozat a polgármester helyettesítésének polgármester lakásépítés építésügy városfejlesztés kötendı szerzıdés jóváhagyása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Gyura Gyura Kálmán vadászati jog Alcsi-sziget Kálmán részére. Határozat az ugari vadászati jog haszonbérének Ugari felhasználásáról. közbirtokosság vadászati jog ugari vadászati jog Építési vállalkozókkal állami kislakások építésére Határozat a villamos áram- és a vízdíj villamos áram áram ivóvíz vízszolgáltatás A Háromrózsa (Kolozsvári) utca kikövezési Háromrózsa Kolozsvári utca útépítés városfejlesztés költségeinek kivetése a háztulajdonosokra. utca Határozat a forgalmi adó kezelésérıl és adó pénzügy forgalmi adó felhasználásáról. Határozat a népgondozó iroda elhelyezésérpl a népgondozó szociálpolitika szegényügy városházán. iroda Határozat Riedt István volt városi rendırkapitány Riedt István rendırség nyugdíjáról Határozat Jancsó Kajetán aljegyzı nyugdíjazásáról. Jancsó Kajetán aljegyzı Dr. Lévay Gyula ügyvéd városi fıügyésszé Lévay Gyula fıügyész Határozat 367 szolnoki lakos és egy bolgár kertész földhöz, ill. házhelyhez juttatásáról. Nagyatádi földreform földreform bolgárkertész Határozat az állatvásár áthelyezésértıl. állatvásár Eötvös tér városrendezés kereskedelem Határozat az anyakönyvi díjak felhasználásáról. anyakönyv pénzügy Határozat a közellátási vállaltok bevétleinek vártemplom pénzügy felhasználásáról (vártemplom újjáépítésére). Mihajlov Gavril orosz állampolgár letelepedéi oroszok kérelmének elutasítása- Határozat a rendırségi bőnjelkamra bérleti díjának rendırség csarnokok elengedésérıl. (Csarnokok területén). Határozat a nemzetgyőlési választások nemzetgyőlési választás megszervezésérıl. választás tisztviselık A városi tisztviselık fizetési osztályokba sorolása. névjegyzéke Az építkezési szabályrendelet módosítása. építésügy városrendezés A gyámpénztári szabályrendelet tervezete. árvaügy gyámügy 14. oldal, összesen: 63

15 a Év Polgármesteri elıterjesztés Szolnok törvényhatósági törvényhatósági jogú várossá alakulása tárgyában. jogú város A vártemplom helyreállítására 500 ezer korona vártemplom háborús károk támogatás megszavazása. A laktanya mögötti telek eladása Bohn Mór és társai ipar Bohn Mór cég részére Határozat az ivóvíz szolgáltatás korlátozásáról. vízellátás A városi iparvállalatok évi mérlegének jóváhagyása. pénzügy ipar Aleégett Hungária malom iparvágányának eladása. iparvágány közlekedés Hungária A városi tisztviselık és alkalmazottak pénzbeli tisztviselık jutalmazása. Az Alcsi-szigeti vadászati jog bérbeadása Csabai vadászat Alcsi-sziget István részére A városi vevıség létának bıvítése. vevıség pénzügy A Szent Ferenc rendház részére 3500 korona Szent Ferenc rendkívüli segély megszavazása. rendház A városi iparvállalatok szabályrendeletének ipar módosítása. A városi tisztviselık és alkalmazottak kiszállási tisztviselık díjairól szóló szabályrendelet jóváhagyása. 10 ezer korona adomány megszavazása a vitézi szék vármegyei vitézi szék javára. Határozat a házépítésre kiosztott vásártér (Eötvös vásártér Eötvös tér városfejlesztés tér) közmővesítésérıl Határozat a városi tőzoltóság felszerelésérıl. tőzoltóság Határozat a Rıtökör kocsma helyének gróf Tisza Rıtökör kocsma Tisza István tér városrendezés utcanév István térre elnevezésérıl.. Neugebauer Elıterjesztés a Büge-meder eladásáról. Büge malom malom Határozat a bérkocsi fuvardíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A római katolikus temetı évi adásának Pénzügyigazgat temetı jóváhagyása. óság Határozat a Háromrózsa (Kolozsvári) és a útépítés Kolozsvári utca Háromrózsa Konstantin utca Konstantin utca kikövezésérıl utca A Tanácsköztársaság idején kiosztott edények Tanácsköztársa árának megtérítését a képviselı-testület elutasítja. ság Határozat aisztviselık és alkalmazottak rendkívüli tisztviselık pénzügy segély segélyérıl. névjegyzéke Határozat a katonai temetı átengedésérıl a kincstár temetı katonai temetı hısi temetı javára. városrendezés 15. oldal, összesen: 63

16 a Év A régi korcsolyapálya átengedése uszoda céljára. uszoda Határozat benzinmotoros tőzoltófecskendı tőzoltóság beszerzésérıl. Az új állatvásártér helyének kijelölése a mai állatvásár Pozsonyi út vásártér városrendezés Pozsonyi út végén Határozat a városi mezıırök lıfegyverrel mezıır rendészet Szent Ferenc Határozat a Szent Ferenc kápolna helyreállításáról. kápolna kápolna Határozat Pintér Gyula rendırtiszt fegyelmi ügyével Pintér Gyula rendırség kapcsolatosan Határozat a bérkocsi viteldíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A Büge-meder eladása a Wachs Lajos kereskedelmi Büge és szállítási rt-nak. Wachs Lajos Határozat a kéményseprési díjak felemelésérıl. kéményseprés Határozat a Csokonai és Zagyvahíd (Kassai) út Csokonai út Zagyvahíd utca Kassai út kikövezésérıl. Határozat a villamos áram- és vízdíj 50 %-os vilanyáram vízellátás ivóvíz felemelésérıl. Határozat a kormányzó által kezdeményezett szegényügy nyomorenyhítı akció támogatásáról. A váci püspök Liebner János helyére Sághy Sándort vártemplom Liebner János Sághy Sándor nevezi ki a vártemplom igazgatójává Róm. kat. széki tagok megválasztása. szék oktatás Munkaközvetítı és cselédszerzı üzletek munkavállalás cselédügy szabályrendelete. Határozat a 48-as köz (Sólyom utca) utcává as köz városrendezés Sólyom utca szélesítésérıl A városi szülésznık illetményének felemelése. bábák szülésznık egészségügy Határozat Riedt István volt rendırkapitány rendırség Dr. Bubla István tanácsnok fegyelmi büntetése. Bubla István A szegényházi gondozottak ellátási díjának szegényügy Határozat a villamos áramdíj 50%-os, a vízdij 100% villanyáram vízellátás ivóvíz os felemelésérıl. legtöbb adót A virilis képviselık kiigazított névjegyzéke. virilisek fizetık Határozat tanyai iskolák felállításáról. tanyai iskolák oktatás Az évi pótköltségvetés jóváhagyása. költségvetés pénzügy Határozat a polgári fiú bebútorozásáról. polgári fiú oktatás Határozat a vártemplom újjáépítésének anyagi támogatásáról. vártemplom 16. oldal, összesen: 63

17 a Év A szolnoki református javára segély református jóváhagyása. Határozat a vártemplomban újrakezdıdött vártemplom istentiszteletek dologi kiadásainak fedezésérıl. 40 ezer korona segély megszavazása a Szent János Szent János kápolna javítására. kápolna Szabályrendelet a város kötelékébe felvétel díjairól. lakosság betelepedés Határozat a vásári és piaci helypénzek vásár piac kereskedelem Jelentés a pénzügyi palota eladási árának pénzügyi palota Pénzügyigazgat felhasználásáról. óság Határozat a Nagykereszt (Ady Endre, Horánszky Nagykereszt Horánszky N városrendezés Ady E. utca Nándor) utca szabályozásával kapcsolatosan. utca utca Az évi gyámpénztári adás jóváhagyása. gyámpénztár árvaügy Az állami elemi iskolák gondnokságának megválasztása. oktatás Elıterjesztés a szolnok-jászsági kisvasút építésérıl. vasút kisvasút A bérkocsi viteldíjak felemelése. bérkocsi közlekedés A városi közalkalmazottak részére beszerzési közalkalmazotta segély megszavazása. k Tisztújítás a megüresedett tanácsnoki és tisztviselıi tisztújítás állások betöltésére. A vásár, piaci helypénzek és a kövezetvámszedési Grosinger helypénz vámszedés pénzügy jog bérbeadása Grosinger Hermann részére. Hermann Határozat a Felsıkereskedelmi Iskola felsıkereskedel oktatás segélyezésérıl. mi A város évi költségvetési elıirányzata. költségvetés pénzügy A 48-as köz (Sólyom u.) utcává alakításával kapcsolatos határozat. 48-as köz Sólyom utca városrendezés utcák Határozat az árva- és közpénzek banki pénzügy árvaügy Róthkopf Károly városi közgyám 40 éves szolgálati Róthkopf Károly gyámügy jubileumának megünneplése. Határozat kıbánya- és útépítési részvények útépítés pénzügy jegyzésérıl Szabályrendelet a Tisza- és Zagyva-part kikötık fürdık vízjog Szabályrendelet a hirdetményekrıl. hirdetés reklám A csatorna-átemelı telep bérbeadása Medgyesy Medgyesy Géza csatorna Géza részére. A szolnoki villamosvasút építési engedélyének villamos közlekedés meghosszabbítása A bérkocsi viteldíjak felemelése. bérkocsi közlekedés 17. oldal, összesen: 63

18 a Év Szabályrendelet a városi tisztviselık és alkalmazottak kiszállási díjairól. tisztviselık kiszállási díj Aszfalt és bitumen rendelése útjavítás céljára. utcák útburkolat közlekedés A régi polgári leány átengedése a rendırség polgári rendırség részére (Tiszaparti Gimn. helyén). leány Határozat utcai lámpák elhelyezésérıl. villanyvilágítás közvilágítás Dr. Sárközy György felvétele a városi nyugdíj Dr. Sárközy Sárközy család kötelékbe. György Az állami óvodák gondnoksága nıtagjainak óvoda megválasztása Végrehajtói vizsgák elhalasztásának engedélyezése. Határozat a befolyt anyakönyvi díjak Pénzügyigazgat anyakönyv felhasználásáról. óság Goldfinger Izidor volt bankigazgató adománya a Goldfinger pénzügy Scheftsik család városi nyugdíjalap ára. Izidor Határozat lóvágóhíd létesítésérıl. vágóhíd ipar húsipar Határozat a Csokonai és a Konstantin utcakikövezésérıl. útépítés utcák Csokonai utca Konstantin utca Határozat a vízdíjak összegérıl. vízdíj ivóvíz Határozat a Constantin Iskola tanszemélyzetének segélyérıl. Constantin oktatás Határozat a Büge (Meder) utca rendezésérıl. Büge utca Meder utca utcák hajózás teherhajózás közlekedés részére rakpart biztosításáról. Lóvágóhíd építésének engedélyezése a közvágóhíd vágóhíd ipar húsipar területén. Jelentés a városi pénztár évi Pénzügyigazgat városi pénztár záradásáról. óság Horthyínségakció Jelentés a Horthy- ínségakció végrehajtásáról. szegényügy Határozat Bódi István és Társa hajózási vállalat Dr. Kenéz Béla nemzetgyőlési képviselı felkérése Szolnok törvényhatóságú várossá válásának támogatására. Dr. Kenéz Béla törvényhatósági jog Határozat a városi tisztviselık és alkalmazottak tisztviselık rendkívüli segélyérıl. Határozat a szolnoki nagybirtokok részleges Nagyatádi földreform felosztásával kapcsolatosan. földreform Határozat az áram- és vízdíjak felemelésérıl. áram vízdíj villanyáram ivóvíz Minisztériumi anyagi hozzájárulás a Gazdasági gazdasági oktatás Nép gyakorló területének bekerítéséhez. nép Medgyesy Géza római katolikus kántor Medgyesy Géza kántor 18. oldal, összesen: 63

19 a Év Határozat a polgári leány államosításának polgári felülvizsgálatáról. leány oktatás Határozat a bérkocsi viteldíjak felemelésérıl. bérkocsi közlekedés A kikötıi rakpartvám bérbeadása ifj. Bódi Istvánnak. Bódi István kikötı vám A Rékasi út melletti katonai gyakorlótér bérbeadása. honvédség katonaság Rékasi út A vásárcsarnoki kocsma bérbeadása. kocsma csarnokok A Csokonai utca kikövezésének vállalatba adása. útépítés Csokonai utca utcák Új temetı kijelölése a besenyszögi út jobb oldalán. Alcsi temetı Határozat a polgári fiú bebútorozásáról. polgári fiú oktatás Közigazgatási ügyfélszolgálat létesítése a szandai Szandaszılıs szılıben. Határozat a Nagykereszt utca (Ady E. út) kövezési Nagykereszt Ady Endre út útépítés utcák költségeinek fedezésérıl. utca Határozat a Szolnokon rendezendı országos pénzügyi pénzügyi kongresszus támogatásáról. kongresszus Határozat a vártemplom dologi kiadásainak vártemplom támogatásáról. Határozat a Mária utcában lévı Mária szobor Mária szobor mőemlék Mária utca áthelyezésérıl. Határozat az Önkénte Tőzoltó Testület felügyeleti önkéntes tőzoltóság díjainak felemelésérıl. tőzoltóság Határozat a vágóhídi díjak felemelésérıl. vágóhíd A vígalmi adó szabályrendelet módosítása. vígalmi adó adó A katonai laktanyánál baraképület bérbeadása a csendırség laktanya csendırség részére. Zrumetzky Viktor polgármester megválasztása a Tiszavidéki Zrumetzky Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár polgármester Hitelintézet és Viktor felügyelıbizottsági tagjává. Takarrékpénztár Dr. Tóth Tamás fıjegyzı megválasztása bankok Dr. Tóth Tamás fıjegyzı választmányi és igazgatótanácsi tagjává. Dr. Kerekes Sándor tanácsnok megválasztása a Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár igazgatótanácsi tagjává. Dr. Sárközy György tanácsos megválasztása a Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár igazgatótanácsi tagjává. Határozat az utcai árusok sátrai felállításának engedélyezésérıl. Sándor Illés gyógyszerész letelepedésének engedélyezése. Dr. Kerekes Sándor Dr. Sárközy György kereskedelem Sándor Illés Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár Tiszavidéki Hitelintézet és Takarékpénztár utcai árusok gyógyszerész Sárközy család 19. oldal, összesen: 63

20 a Év Szipál Márton fényképész letelepedésének Szipál Márton fényképész engedélyezése- Dr. Ádám Sándor tb. Megyei fıügyész Dr. Ádám Scheftsik család letelepedésének engedélyezése Szolnokon. Sándor A Mária szobor elhelyezése a kormánypárt Mária Keresztény Mária szobor Mária utca mőemlék utcai székházának falában. Egyesülés Határozat a kövezetvám díjairól. kövezetvám vám közlekedés Szabályrendelet a hirdetményekrıl. hirdetés reklám Verseghy A Verseghy Gimnázium ösztöndíjainak felemelése. oktatás ösztöndíj Gimnázium A gyámpénzek kezelésére vonatkozó gyámügy árvaügy szabályrendelet módosítása. A Zagyva-gát kiépítés befejezésére vonatkozó Zagyva-gát árvízvédelem kérelem elutasítása A városi házipénztár évi záradása. pénztár pénzügy Határozat Riedl István volt városi rendırkapitány Riedl István rendırség rendırkapitány nyugdíjáról. Határozat az áramfejlesztı telep és a vízmővek áramfejlesztı kölcsön hitel vízmővek fenntartására 60 millió korona kölcsön felvételérıl. telep 40 millió korona hitel felvétele a városi iparvállalatok városi hitel kölcsön ipar fenntartására. iparvállalatok Szabályrendelet a városi adókról. adók helyi adózás pénzügy Határozat kıbánya és útépítı részvények utcák útépítés elıjegyzésérıl. kikövezése Határozat Bethlen István miniszterelnök és kormány Bethlen István akormány tagjainak szolnoki fogadásáról Határozat tüdıgondozó intézet felállításáról. tüdıgondozás egészségügy TBC tuberkolózis Határozat a Móric-liget megvételérıl a város Móric-liget Tiszaliget Kedvezményes áron liszt biztosítása a szegények szegényügy ára. Határozat a Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák hadigondozottak Nemzeti Szövetségének anyagi támogatásáról. Határozat Szolnok-Tiszafüred között hajózás közlekedés személyhajójárat létesítésérıl. Vidovszky Béla és Zombory Lajos festımővészek Vidovszky Béla Zombory Lajos festészet festményajándékozása a város ára. A Csokonai utca kikövezési költségeinek kivetése a Csokonai utca utcák útépítés háztulajdonosokra. Határozat a gyárvárosi templom anyagi gyárvárosi Szent János támogatásáról. templom kápolna 20. oldal, összesen: 63

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 13/2010. /V.28./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2010. /V.28./ sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010./III.03./ sz. rendeletének módosításáról A képviselıtestület

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE

2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE 2015, 2016, 2017 -ES ÉV KÖLTSÉGVETÉSE I.Bevételek szakasza KV 2014 Bevétel 2014 KV 2015 KV 2016 KV 2017 Ingatlanok adója 268 600 197 329 268 600 254 000 244 000 - az adott év adókivetése 213 600 192 833

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

Tallinn városrész - Vegyiművek Érvényes: 2015.06.15. - 2016.06.19. M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18

Tallinn városrész - Vegyiművek Érvényes: 2015.06.15. - 2016.06.19. M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18 1 M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 0 0 Tallinn városrész 21 18 Tallinn városrész - Vegyiművek Tallinn városrész 2 1 Zagyva-híd 19 17 3 2 Várkonyi tér 18 16 05 30-4 3 Vásárcsarnok 17 15 06 30 55 00 7 5 Szapáry

Részletesebben

Az adatok tájékoztató jellegűek!

Az adatok tájékoztató jellegűek! 1 Tallinn városrész - Vegyiművek M1 M2 Megállóhelyek M1 M2 Tallinn városrész Vegyiművek 0 0 Tallinn városrész 21 18 2 1 Zagyva-híd 19 17 4 3 2 Várkonyi tér 18 16 5 30 4 3 Vásárcsarnok 17 15 6 30 55 00

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK

KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSOK 6/1.oldal 8 8 9 9 97 83 110 96 112 98 126 109 127 110 130 2397 133 112 135 114 136 115 140 2140 141 2141 180 2497 182 2850 193 147 201 2618 202 2619 208 155 209 156 211 158 212 161 213 2789 214 162 216

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával

BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Jóváhagyta: Békés Város Képviselı-testülete a 161/2000. (V. 12.) KT számú határozatával a 33/2004. (II. 26.), 140/2005. (VI. 23.), 295/2006. (XI. 30.),

Részletesebben

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen)

2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) 2. Ingatlanértékesítés, átadás (2003. július 01-jét követıen) a Komárom 13/2 hrsz. (Komárom, Mártírok út 19/a alatti irodaház) ingatlan értékesítése a Montázs Betéti Társaság-Komárom részére bruttó 11.001

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester

M E G H Í V Ó. 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat évi költségvetési koncepciója (I. forduló) (Írásbeli) Elıterjesztı: Bús Balázs polgármester M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. november 28-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT V.sz. melléklet: Hatályos Rendeletek: 1991.év. 1/1991. évi Polgárırségrıl 2/1991. évi Az Önkormányzat 1991. évi költségvetése 5/1991. év Építményadó 6/1991. évi Az 1991.

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum és a belvízelvezetı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu

Telefon : 06 94/520-100 Fax : 06 94/328-148 www.szombathely.hu SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság zárt ülése Helyszín: Szombathely Megyei

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS II.20.

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS II.20. ÜLÉS IDŐPONTJA, JELLEGE HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 1997. HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS 1/1997 (I.23.) Öh. 2/1997 (I.23.) Öh. 3/1997 (I.23.) Öh. 4/1997 (I.23.) Öh. 5/1997

Részletesebben

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti

151. számú elıterjesztés. Mayer Anett Bátaszék, Parksétány 9. szám alatti lakos földhaszonbérleti A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 151. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 01. november 8-án, 14,00 órakor megtartandó ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 14/2013. (XI.

Részletesebben

Alexander Imre Jászsági alsó járás szolgabíró Alexander Imre Tiszai felsı járás szolgabíró. királyi kamarás,

Alexander Imre Jászsági alsó járás szolgabíró Alexander Imre Tiszai felsı járás szolgabíró. királyi kamarás, Ádám Sándor 1897 1899 Mezıtúr Alexander Imre 1908 1909 Jászsági alsó járás Alexander Imre 1909 1910 Tiszai felsı járás Alexander Imre 1910 Alexander Imre 1912 1916 Szolnok vármegye I. osztályú Alexander

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács

megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács megyei tanács elnöke megyei tanács megyei tanács megyei tanács Név Titulus Címek Idı kezd Idı vég Hely Beosztás Képviselı? Párt funkció Megjegyzés Juhász Imréné Gonda Zsuzsanna dr. 1950 1956 Szolnok megye Ragó Antal 1956 1957 Szolnok megye Tóth Imre 1956 1957 Szolnok

Részletesebben

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról

Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 Ingatlanok adója 295 000 232 640 268 600 197 329 - az adott év adókivetése 205 000 194 029 213 600

Részletesebben

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936)

Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) Törvény a hatósági orvosi szolgálatról (1936) 1936. évi IX. törvénycikk a hatósági orvosi szolgálatról és a közegészségügyi törvények egyéb rendelkezéseinek módosításáról I. fejezet Hatósági orvosi szolgálat

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951)

V. 95. Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) V. 95 Vác Város Házipénztárának és Számvevőségének iratai 1874 1950 (1951) Terjedelem: 4,58 fm, 16 doboz, 2 csomó, 86 kötet, 104 raktári egység Raktári hely: VVL,... sz. raktár,... sz. polc Megnevezés

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1998. (VI.25.) számú rendelete a a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Újlengyel község Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai

21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai XXIX. 21. fond: Szolnok Megyei Állami Építıipari Vállalat iratai Fondfı XXIX. 21 1 a Mérlegek 1955-1960 XXIX. 21 2 a Mérlegek 1961-1963 XXIX. 21 3 a Mérlegek 1963-1964 XXIX. 21 4 a Mérlegek 1964-1965 XXIX.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 10. (2) bekezdésének második mondata az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 21/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 248. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételérıl szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE

BUDAKESZI POLGÁRMESTERE BUDAKESZI POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-társam! Értesítem, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete rendkívüli ülését 2015. július 28-án (kedden) 13:00 órai kezdettel tartja, melyre

Részletesebben