TARTALOMJEGYZÉK. Előszó Bevezetés Dr. Förster Kálmán visszaemlékezései Életem története...26

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Előszó...17. Bevezetés...19. Dr. Förster Kálmán visszaemlékezései...25. Életem története...26"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...17 Bevezetés...19 A forráskiadásról Dr. Förster Kálmán visszaemlékezései...25 Életem története...26 Poprád...47 A Tátra fejlődése A város fája Virágvölgy és kápolnaszentelés Miért rövid az egyik közlés és miért hosszú a másik? Macska kövek a főtéren Husz Dávid Stróbl A poprádi polgár iskola A vasúti állomás Poprád évi költségvetése Az új vágóhíd Poprád város lakosainak száma A Phőbusz Burschart Teréz elparentálása Nyugdíj szabályrendelet évi LVIII. törvény Színház Lóverseny Tátralomnicon Pali bácsi másik tréfája Vasúti szerencsétlenség Vadászestély jún. 5-én Vadászat. Első szarvasom Legdrágább vadásztársam Első vaddisznóm Üveglövés Szlatvinban A kundratkai róka Éjjeli les vaddisznóra A fehér asszony

2 Valaki a bokorban Első fácánomat A tengeri nyúl Irodalmi termékeim felsorolása Szalonka Katonai szolgálatom A tilosban lőtt zergebak esete Vadász és turista társak. Barátaim A távirati bak Havran Pali két esete Vadásznaplóm Utasforgalom Patakszabályozás Hivatalvizsgálat Választójog Kaszinó A világháború Hadikölcsönjegyzés Tisztújítás 1915-ben Élelmiszerhiány. Közellátás Szepesvármegyei Élelmiszer Beszerzési Központ Zsírbeszerzés A virágvölgyi becsapás Világítás A tátrai ciklon Lőcsére hívnak polgármesternek Párbaj. Hírlapi támadás Nehány esemény 1 2 mondatban A kitüntetésnél mellőztek Még a három város egyesítéséről Az MKE Tátraaljai Osztálya Sítanfolyam a Poprádi tónál. Mentés MKE főtitkára lettem Az 1918-as spanyolnátha Nagy események. Szervezkedések. Cseh megszállás A csehek Poprádon Az eskütételt megtagadtam Menekülés a Tátrába Budapest, Újpest, Tétény...87 Újpestre kerültem Semsey felment Horthy Prohászka Balázs Árpád Jó pofa Károlyi gróf

3 Leányfalván mentettem Berkes Béla cigányprímás Jenő bátyám meghalt Karácsony az erdőben Nagytétény Francka! Salgótarján...94 A salgótarjáni sár Átszervezés A szabályozási terv A Petőfi tábla Salgón Somoskő Gimnázium A Hurka Pécskő felrobbantása Vallomás Községből város lett Salgótarján A főtéri vasúti állomás Úrnapján Hősök szobra. Vass József. Sztranyavszky Sándor A mozgófénykép színház Munkanélküliség. Speyer kölcsön A Tarján patak szabályozása A ceredi út Almanach Múltba nézés Polgármesteri lakás Ipartestület, OMKE, Egyesületek A világítási áram OFB A temető A szécsényi vasút Magasrabgú vendégek Nyomorenyhítés Árvíz Még egyszer a szabályozási terv Néhány eseményről Dr. Dornyay Béla kalauz Vágóhíd A köztisztasági szabályrendeletbe A munkanélküliség Dalárda versenyt Névnapom Utcaelnevezés A rendőrség és a csendőrség Hricsovszky András Lakbérosztályba

4 Cédulaház Karischiász Herczegh József Feleségemről A város térképe A Pipisen A balassagyarmati autóbuszjáratra Traum Péter A járásbíróság tagból álló küldöttség Cigány ügy Vízvezeték? Lőház A Stefánia Térkép Az óvodás gyermekek Bem apó hamvainak A közigazgatés rendezéséről Polgármesteri jelentés és program A képviselő-testületnek A város tisztviselő kara Ügyforgalom Mérleg Karácsonyi Akció Szabályrendelek Egyesületek Halottaink Kováts József Jókai Mór Mozgófényképszínház Vásártér Kataszteri felmérés Uszoda Járásbíróság Hadirokkantak Izraelita hősi halottak Orvosi lakás Népiskolák Bejelentő hivatal Stefánia Kislakások eladása Pénzügyőrség Munkanélküliség Patakszabályozás Polgármesteri lakás Gazdasági udvar Illemhely

5 Iparostanonciskola Sporttelep Szabályozási terv Temető Csendőrbarakk Gimnázium Tarjánpatak Förster alap Építkezés Járási székház Dispensaire Széchenyi István Virágpavilon Adóhivatal Közvágóhíd Református templom Hirdetési jog Vízvezeték Róma[ai] Kat[olikus] Olvasókör Harangok Árvíz Vásár Vasúti átjáró Vöröskereszt akció Rendőrség Csendőrség Mederbiztosítás Csatornázás Sztranyavszky Sándor Utcaelnevezés Gimnázium Posta utca Tűzoltóság Öntöző kocsik Kossuth szobor Munkásbiztosító kirendeltség Porázik György Kalauz Helypénz Cserkészek, leventék Acélgyári dalárda Régi járásbíróság Csekkrendszer Fő utcaburkolás Alispáni jubileum Sztrájk Személyi ügyek

6 Eredménytelen utánjárások Társulatok működése Hivatalvizsgálat Program Vízvezeték A hatévi program Fedezet A Fő utca burkolása Fő utca stb. csatornázása Az új telep útjai Temető, ravatalozó Közkutak Járda A városháza bővítése Pécskő patak Csatornázás Karancs utca Tűzoltószertár Világítás A város többi utcáinak burkolása Vásártér Gyermekjátszótér Napközi otthon Fásítás Uszoda Lövölde Mozgófényképszínház Kálvária Múzeum Iskolánkívüli nevelés Mentőállomás Járda a főtéri állomásra Iparosotthon MANSZ otthon Magasabb lakbérosztály Gimnázium Autóbuszjárat Dispensaire Koldulás Piactéri bódék Egyéb tervek Kórház Szemétfuvarozás Gyepmesteri telep Erzsébet tér Óvoda Sugárút

7 Kisajátítások Új Népiskola Traum Péter Főispán és alispán támogatása A vállalatok támogatása Köszönet a képviselő-testületnek A város lakosainak száma A Ref[ormátus] templom Liptay B. Jenő Egészségház Karancs torony Az acélgyári új iskolát Új képviselőtestület A tisztújítás A lakbérosztályba sorozás Koós Mihály Trianon Távlovaglás Tűzoltóverseny A lőház avatása A gyermekjátszótérről Az aszfaltozás A lakosság száma Képviselő választás Rendőrkapitány csere Dr. Soldos Béla Dalosverseny Az Egészségház Karattur Antal Jégverés Virágos Salgótarján Múzeumi lelet Távlovasok látogatása Az ipartestületi székház A 10 éves jubileum. Díszpolgárrá választottak Ünneplés a városházán Amit kifelejtettem Az ipartestületi székház építőbizottság eljárása Quo Vadis Salgótarján Névtelen levelek A pécskő patak és utca A munkanélküliség Képviselő-testületi tagok választása Képviselő-testület fellebez Terített asztal Francia cserkészek látogatása A magyarországi Kárpátegyesület

8 A Báthori szobor A Karancs kápolna Nagy Árpád Salgótarján idegenforgalma Magyar Est Rendkívüli házadó mentességet Kollegák névnapja Munkavédelmi kitüntetésemet A pásztói turisták A városháza nagytermét A játszótér A munkáselbocsátások Veress Zoltán Cigánybíró választás A salgói menedékház. A Magyar Turista Szövetség gyűlése Balassa Bálint Művész Asztaltársaság A városháza átalakítása Városvezetés Tiszta kéz! A város költségelőirányzatát A közmunkák ellenőrzése A karácsonyi segélyt A sportot A népkonyha éve vagyok polgármester Ínségmunkákról A filléres vonatokról Rádió interjú Saját autó Északi plébánia Megint kitüntetés Megnyílt a strand A rendkívüli házadó mentesség Az 50 éves ipartestület Kisebb hírek A salgóbányai hősök A Dunán inneni ev[angélikus] egyházkerület A harmadik óvoda A koldulás Rendezvények összehangolása Kormányfőtanácsos lettem Nuorpun Helga A frontharcos főcsoport Id. Juhász István Veress után Széll Vallomás A 25-ösök emléktáblája

9 tűzoltóversenyt Magyar Estet Lubyné Galgó József Kovács József Légrády Béla Olay Gyula Szántay István Hadirokkant jelvények OFB, Szilárdy telek SBTC és SESE Hivatalos órák A vásártér kisajátítása Az Oszágos Frontharcos szövetség Korszerű tűzoltó- és öntözőautó A színészetet Az apolló Az aszfaltozás A Magyar Szállodások A MÁV építkezéséről Dr. Serédy Jusztinián Még az egri normáról MKE közgyűlés % pótadó Az uszodánk Síverseny Salgón A Förster Kálmán szobor Róth Flóris elbúcsúzott A gimnázium ügye Légoltalom Meszlényi Zoltán dr Fabini Henrik Karattur Antal A buszjárat Litkére Dr. Holics Endre A felvidék felszabadulása Magyar a magyarért Háztartási helyzetfestés Légoltalmi vezető Dr. Vilmon Gyula Elismerés Sztrájk Mocsáry Ödön Kárpátalja felszabadítása Az országzászló Polgármesteri választás Losoncon Bérczy Sándor

10 Polgármesteri választás A választás A légi veszély Hivatalos óra meghosszabbítása A Zagyvarakodó Bubnics Mihály Az országzászló avatás Dr. Dornyay Bélát A bevonultak családtagjai Országrészek felszabadulása Bátki Józsefet Előtört a víz A légoltalmi parancsnok Szabó Dezső ref[ormátus] lelkész A három város találkozója Köntzey Ferenc Közjóléti Szövetkezet Buczkó Gábor Szente László Salgótarján látképét Figyelő szemmel A Magyar Városok Országos Szövetsége Salgótarján 20 éves A vízvezeték Szilárdy István Versenyek Sztranyavszky Sándor Távházasságkötés Háborús események Repülőmodell versenyt Horthy István és Gyarmathy Béla Bóna Kovács Károly Nékám István Balhauser István Néma bált Dr. Tóth Mátyás Kálvária Ferencz István Lővy Nyugdíjba Korda-Klein Nyugdíjhatározat Elbúcsúzom városomtól Egy pár epilógus Tisztviselőtársaim búcsúztatnak Rátky Béla Befejezés

11 Ami kimaradt Apával mutyiztam Krumplisütés Becsapás Holtzeréknál Nyíregyháza A turniki lovaglás Básthy Zoltán A családi fütty Zongoraórák Édesanyám naplója A gyermekszeretetemről Visszaemlékezés Még egy utószó Előszó a Függelék -hez A Függelék -ben hozott leírásoknak és értekezéseknek (felsorolása) Medve Kaland Zergevadászat a Tátrában Medvevadászat a Tátrában Sível zergevadászaton a Tátrában Zergevadászat a Tátrában Süketfajdvadászat Stajerországban Szarvasbőgés a Kelemen havasokban 1943-ban ass Albert: Erdélyi Levél A turistaság és a vadászat Sítura a Slubicára Lavina a nagyszalóki csúcs alatt A Téry menházban Szarvasbőgés Somogyszobon Ludvig Ganghoffer: Hód Ferkó. Történet a bajor Alpokban (Fordította: Förster Kálmán) Kivonat az évi nyári németországi autóutunk naplójából A turistaságról és az alpinizmusról Képek Személynévmutató Hely- és földrajzinév-mutató The Memoirs of Dr Kálmán Förster, the first Mayor of Salgótarján Town

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 327 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN j 1941. anuár 1. Révész Imre református püspök körlevelében ismertette a Kollégium fejlesztésének tervét, és

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István

DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII. 1912-1920. Gazdag István DEBRECEN VAROS TÖRT~NETI KRONOLÓ~GIAJA* VIII 1912-1920 Gazdag István 1912 január 2 A Csokonai-kör Debrecen város tanácsának üzemeltetésére átadta az Emlékkertet Január 3 A Wiener Tonkünstler-Orchester

Részletesebben

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA

DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 431 DEBRECEN TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA GAZDAG ISTVÁN 1940 január 1. A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter Vecsey Márton postai tanácsost kinevezte postaigazgatóvá.

Részletesebben

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949

Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Rákosliget az MTI illetve a MOT híreiben 1924-1949 Az összeállításban a Magyar Távirati Iroda és a Magyar Országos Tudósító Rákosligetről szóló híreit használtam fel 1950-ig, vagyis a Nagy-Budapestbe történő

Részletesebben

Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei

Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei Diapozitívok Reiter László és Kovalcsik András felvételei Leltári szám Téma Dátum 1 3 Honvédeskü 1973 4 9 Petőfi Sándor-emléktábla koszorúzása 1974 10 14 Honvédeskü 1974 15 41 Felvonulás 1974. 05. 01.

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX.

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX. DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX 1921-1925 Gazdag István 1921 január 1 Holland bank érdeklődik Debrecen erdőbirtoka (kb 35 000 kh :) iránt január 4 Megalakult Keserü Lajos törvényszéki bíró elnökletével

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István

DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII. 1881-1900. Gazdag István DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLŐGIAJA VII 1881-1900 Gazdag István 1881 március 10 Az 1880 december 31-i népszámlálás adatai szerint Debrecen lakosainak száma : 52 671 fő április 14 Debrecen város törvényhatósági

Részletesebben

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu

Pályázati felhívás. a kuratórium elnöke. e-mail: sszelepcsenyi@t-online.hu Pályázati felhívás A Rákosmenti 56-os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör NYÍLT, JELIGÉS PÁLYÁZATOT ír ki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc nemzetőreinek emléke előtt tisztelgő köztéri alkotás

Részletesebben

Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat. 2008. március I. évfolyam 2.

Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat. 2008. március I. évfolyam 2. 2008. március I. évfolyam 2. szám önkormányzat Továbbtanulás diákszemmel Középpontban Salgótarján költségvetése Díjazták a legeredményesebb sportolókat Beköszöntő A polgármester válaszol Tisztelt Olvasók!

Részletesebben

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944)

Dr. Lénárt Béla. Nagykálló (1930 1944) Dr. Lénárt Béla Nagykálló (1930 1944) 2 1. A település a 30-as években Lénárt István 1931-1944 között Nagykálló vezetı(fı) jegyzıjeként élt, dolgozott a járási székhely funkcióját is betöltı nagyközségben,

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

86. Papírrégiség árverés

86. Papírrégiség árverés 86. Papírrégiség árverés (helyszíni árverés) 2015. június 19. péntek, 15:30 MABÉOSZ 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65., III. emelet FIGYELEM: az árverési tételeket nem visszük el az árverés helyszínére.

Részletesebben

Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez)

Szepezdi krónika Tartalom. I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez) Szepezdi krónika Tartalom I. Szepezdi krónika (Adalékok Szepezd történetéhez) Idézet Ipoly Arnoldtól 4 Bevezető. Iván Katalin 5 Ajánlás. Márton József 6 Előszó. Németh Ferenc 7 Szepezd nevének eredete

Részletesebben

A képeslapgyűjtemény nyilvántartása

A képeslapgyűjtemény nyilvántartása A képeslapgyűjtemény nyilvántartása Leltári szám Leírás szín Képes oldal nyomott szövege hátoldal nyomott szövegei címzett 001 002 003 004 005 006 007 008. Hősök szobra [oroszlán], Mária Valéria Közkórház,

Részletesebben

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században

KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA. Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században KUJBUSNÉ MECSEI ÉVA Lépések a városiasodás útján Nyíregyháza épített környezete a 18 19. században Az 1753 1754-es újratelepítés után a Szabolcs vármegye legnépesebb helységévé vált Nyíregyháza 1786-ban

Részletesebben

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez

Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Tóth-Bartos András Acta Siculica 2011, 355 371 Adatok Kézdivásárhely 1940 1944 közötti történetéhez Erdély 20. századi történetében egyik meghatározó, a kollektív tudatra is hosszú távon hatást kifejtő

Részletesebben

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren

VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA. Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren VARGA LÁSZLÓ BÉKE PORAIKRA Az 1. és a 2. világháború áldozatai és hősei Nagymegyeren A kiadvány megjelenését támogatták: Illyés Közalapítvány, Budapest Nagymegyer Város Önkormányzata Balony Község Önkormányzata

Részletesebben

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám.

A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám. 2009. JANUÁR 2. évfolyam 1. szám önkormányzat A Kultúra Napja kitüntetettjei Megalakult a Salgótarjáni Box SE Salgótarján a Művészetek Palotájában Beköszöntő Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István

Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Visegrádi Hírek repertóriuma 2006. Összeállította: Borsody István Oldal 2006. január hó XXII. évfolyam 1. szám 80 éve született Fábián Zoltán (Borsody István) 1. Január 22.: a magyar kultúra napja (B.

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 11. szám 2013. május 16. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Korabeli vasútállomás Kemecsén

Korabeli vasútállomás Kemecsén KEMECSEI LOKÁLPATRIÓTÁK LAPJA Kemecsei Helytörténeti 2006. II. évfolyam 2. szám MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE Korabeli vasútállomás Kemecsén Tartalomból Vasutas emlékek és képek a 19.-20. század fordulójából

Részletesebben

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Emlékhelyek, Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Arany Diák Alapítvány, 5310 Kisújszállás, Kálvin u. 10. Arany János Általános Iskola (Nagy Istvánné, Nagy Lajos) Nagykun Kisújszállásért Alapítvány

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE

DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE IV. évfolyam 3. szám Dunakeszi 2011. december Szerkesztőség: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6. Felelős szerkesztő: Csoma Attila és Lőrincz Róbert A könyvtárépület Megjelenik

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM RÁKÓCZI SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - Miskolc 3 Bányai János Szakközépiskola Székelyudvarhely 4 Pécsi Bálicsi

Részletesebben