A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért"

Átírás

1 1

2 2 A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért a szállására. Kétmillió fiatal a szabad ég alatt töltötte az éjszakát. Köztük én is. Itt éppen az óceánt csodáljuk a barátaimmal. Időpont július 28-a, néhány perccel elhagytuk az éjfélt. Már vasárnap van.

3 Isten kegyelméből eljuthattam Brazíliába 2013 nyarán a 28. Ifjúsági Világtalálkozóra. A katolikus fiatalokat azért hívta Ferenc pápa Rio de Janeiróba, hogy Jézus szavait szívükbe fogadják és megvalósítsák: Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet! (Mt 28,19) Kedves Barátom! Meghívlak most téged, hogy imádkozd velem a rózsafüzér titkait és közben szemléld a brazíliai utam képeit! Ha időnként felajánlod az én szándékaimra is az imádságodat, azt hálásan köszönöm. Például azért, hogy egyszer majd Magyarországon is legyen katolikus ifjúsági világtalálkozó! A rózsafüzért a hagyományos módon imádkozzuk: keresztre Hiszekegy, nagy szemekre Miatyánk, kis szemekre Üdvözlégy, a tized végén Dicsőség és Ó, Jézusom fohász. A titkot az Üdvözlégy Jézus szava után imádkozzuk. Például: Jézus, aki szenvedésében mutatta meg, hogy valóságos ember. Amint látni fogod, nem csak a hagyományos 20 titkot találod meg a füzetben, hanem mindegyikhez további tízet. Ezek egy kétszáz napos lelkigyakorlatom során születtek meg bennem. Mégpedig úgy, hogy egy-egy evangéliumi mondatot egész nap a szívemben forgatva, estére megérett bennem egy új felismerés, amit szavakba öntöttem. Ne félj, Mária! (Lk 1,30) mondta az angyal József jegyesének. Mit jelent ez? Jézus már a fogantatása előtt, mint az angyalok Ura, egy küldötte, egy angyala által bátorította a saját, leendő édesanyját. Tehát szétoszlatta anyja félelmét. Milyen sokszor szükségük van a misszionáriusoknak arra, hogy szétoszlassák édesanyjuk félelmét, amikor elindulnak hirdetni az Evangéliumot! Az édesanyák pedig nem is tudják, hogy mi vár majd szeretett gyermekeikre 3

4 1. i ok A kezdet. Rendi nevén, Szentimrei Dömötör kármelita testvér szentáldozáshoz járul 1982-ben Rio de Janeiróban szerzetesi fogadalmának 50. évfordulóján. Hiszem, hogy tőle indult el az én utam. Nagyapám testvére volt. Cseh Péternek hívták. Családi elbeszélésből tudom, hogy több mint 50 évig imádkozott azért, hogy szülessen egy kisfiú az öccse családfájában, aki majd pap lesz. Megszülettem, és iránta való tiszteletből a szüleim a Péter nevet adták nekem. 4

5 I. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 1. Ne félj, Mária! (Lk 1,30) aki szétoszlatta anyja félelmét 2. Az angyal belépett hozzá. (Lk 1,28) akinek érkezése előtt angyal nyitja ki a kapukat 3. Kegyelemmel teljes. (Lk 1,28) aki fogantatásakor kegyelemmel teljessé változtatta ezt a világot 4. Veled van az Úr! (Lk 1,28) akiben az Úristen emberként van velünk 5. Áldottabb vagy minden asszonynál! (Lk 1,28) akinek anyja minden nőnél kiválóbb 6. Kegyelmet találtál Istennél. (Lk 1,30) aki miatt mindig kegyelmet találunk Istennél 7. Jézusnak fogod nevezni. (Lk 1,31) akinek nevét Mária és József angyali látomásban kapták meg 8. Hogyan válik ez valóra? (Lk 1,34) akiben valóra vált anyja minden álma 9. A Szentlélek száll le rád és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. (Lk 1,35) akinek fogantatásakor a Szentlélek ereje volt a válasz Mária jó kérdésére 10. Emmanuel lesz a neve, ez azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23) akinek egyik legcsodálatosabb neve az Emmanuel 5

6 2. i ok A találkozás öröme. Ez a kedves szerzetesnővér hosszú kilométereken keresztül hordozta a fején azt az ételcsomagot, amit a szombat esti virrasztás előtt osztottak ki. Amikor először mellé álltam, gyors lekapta a fejéről a dobozt, de megkértem, hogy a kép kedvéért tegye vissza. Miután elbúcsúztunk, ugyanígy folytatta útját! 6

7 II. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 1. Istennél semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37) akinek anyja a lehetetlen Urában bízott 2. Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1,38) akinek anyja a hihetetlen szolgálatra azt mondta: Jó! Rendben! 3. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett. (Lk 1,39) akinek anyja késedelmeskedés nélkül indult el Erzsébethez 4. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését (Lk 1,41) akinek anyja már a köszönésével is árasztotta a Szentlelket mindenkire 5. Áldott a te méhed gyümölcse! (Lk 1,42) akinek anyja a szövetség minden áldását elnyerte 6. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. (Lk 1,45) akinek anyja tudta, hogy mit mondott neki az Úr 7. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben. (Lk 1,46-47) akinek anyja úgy dicsőítette Istent, hogy azóta azt visszhangozza az egész Egyház 8. Az Úr rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. (Lk 1,25) aki ránk tekint, és elveszi szégyenünket 9. Vajon mi lesz ebből a gyerekből? (Lk 1,66) aki által próféta lesz belőlünk 10. Mária ottmaradt három hónapig, aztán hazatért. (Lk 1,56) akinek anyja tudta, mikor kell hazamennie a szolgálatból 7

8 3. i ok Élni jó. Sao Paulóban részt vettünk az előtalálkozón. Ezen a héten több alkalom volt arra, hogy bepillantsunk a brazilok mindennapjaiba, a plébániák életébe. A helyi magyarokkal is megismerkedtünk. A missziós hét utolsó estéjén a Szent Család székesegyházban volt szentmise a helyi megyéspüspök vezetésével. Három püspök és közel 40 pap koncelebrált. A fiatalok ezren lehettek. A gyermekét tartó édesanya az oltár előtt áll a búcsúzás pillanataiban. Ilyenkor biztosan megérezhetjük, hogy az Evangélium örömhíre igaz: Isten szép, hiszen ilyen csodálatos embereket alkotott, akik mind az Ő gyermekei! 8

9 III. Akit te Szent Szűz a világra szültél 1. Férje, József igaz ember volt, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el, mert nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni. (Mt 1,19) akinek anyját megkövezés fenyegette 2. Fiút szül, akit Jézusnak nevez el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. (Mt 1,21) aki azért született a világunkba, hogy megszabadítson minket bűneinktől 3. József álmából felébredve úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. (Mt 1,24) aki Józsefben megcsodálta azt, hogy álmok által vezette az Úr 4. A csillag megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. (Mt 1,9) akinek a csillagok engedelmeskednek 5. A napkeleti bölcsek felnyitották kincses ládáikat és adományokat ajánlottak föl neki: aranyat, tömjént, mirhát. (Mt 1,11) aki előtt mindannyian felnyitjuk kincses ládáinkat 6. Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség (Lk 2,1) aki a hatalmasok rendelkezéseit beépítette a saját terveibe 7. Amikor Betlehemben voltak, eljött az ideje, hogy szüljön. (Lk 2,6) aki Betlehemben született Augusztusz császár népszámlálása idején 8. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson (Lk 2,7) akinek anyja csendben elfogadta, hogy nem kaptak helyet a szálláson 9. Nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek! (Lk 2,10) aki által nagy öröm prófétálni az egész világnak 10. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2,14) aki a dicsőséges magasságból elhozta a békességet a földre a jóakaratú embereknek 9

10 4. i ok A templom összegyűjt. Az előtalálkozó záró estéje utáni napon, vasárnap együtt ünnepeltük az Eukharisztiát a magyar bencés papokkal és a Brazíliában élő magyar katolikusokkal. A Pannonhalmáról alapított Szent Gellért Bencés Apátság kápolnájában gyűltünk össze. Megkértem a helyi magyarokat, hogy álljanak középre, és mi, a zarándokok a külső körben áldásra emeltük kezünket és elénekeltük nekik az ároni áldást, hálából azért a sok segítségért, megbecsülésért, amit a hét során kaptunk tőlük. Milyen jó magyarnak lenni! 10

11 IV. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 1. Amikor elteltek Mária tisztulásának napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (Lk 2,22) akinek anyja vállalta a testi-lelki tisztulás fájdalmát 2. Minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve. (Lk 2,23) akit Mária legnagyobb kincseként az Úrnak szentelt 3. Simeon várta Izrael vigasztalását és a Szentlélek volt rajta. (Lk 2,25) akit azok ismernek föl, akik Istentől várják a vigasztalást 4. A Lélek ösztönzésére a templomba ment. (Lk 2,27) akihez oda kell mennünk a templomba, mert a Szentlélek ösztönöz minket 5. Simeon karjaiba vette a kis Jézust és magasztalta Istent. (Lk 2,28) aki megengedi, hogy kisgyermekként karjainkba vegyük őt 6. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben. (Lk 2,29) akit Simeon meglátva életcélját beteljesülni érezte 7. Jel lesz, melynek ellene mondanak, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív titkos gondolatai. (Lk2,34-35) aki nyilvánosságra hozza szívünk titkos gondolatait 8. Anna soha nem hagyta el a templomot, imádkozva és böjtölve szolgált ott éjjel-nappal. (Lk 2,37) akit éjjel-nappal szolgálhatunk szívünk templomában 9. Anna dicsérte Istent és beszélt a kis Jézusról mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. (Lk 2,38) akinek azok tudnak örülni, akik várják őt 10. Mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint. (Lk 2,39) akinek anyja mindenben engedelmeskedett az Úr törvényének 11

12 5. i ok Célba érni. Marcelo Rossi atya kezdeményezésére épült Isten Anyja templom szentélye Sao Paulóban. Éppen kezdődik a szentségi körmenet. Itt megtapasztaltam, hogy mindaz, amit szeretnék Magyarországon, az Brazíliában már most valóság. Rossi atya egyszerűn hirdeti Jézus nevét, énekel az emberekkel és imádkozik mindenkiért. Megáldotta a magyar népet és személyesen engem is. Csak egy szó illik erre a tapasztalatomra: katarzis. 12

13 V. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál 1. Amikor Jézus 12 esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. (Lk 2,42) aki alkalmazkodott az emberek ünnepi szokásaihoz 2. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben és nem vették észre a szülei. (Lk 2,43) aki olyan jól érezte magát Jeruzsálemben, hogy még a szülei sem hiányoztak neki 3. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. (Lk 2,44) akiről egyszer a szülei sem tudták, hogy hol van 4. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. (Lk 2,45) akit ott kell keresni, ahol utoljára találkoztunk vele 5. Három nap múlva megtalálták a templomban. (Lk 2,46) akit nem érdemes a szívünk templomán kívül keresni 6. A tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. (Lk 2,46) aki szívből örül a jó kérdéseinknek 7. Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged. (Lk 2,48) akit csak akkor találunk meg, ha őszinte bánatunkban keressük 8. Miért kerestetek engem? (Lk 2,49) aki rákérdez arra, hogy valójában miért is keressük őt 9. Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem? (Lk 2,49) aki már gyerekként tudta, hogy az Atya céljáért él 10. Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat. (Lk 2,51) akinek anyja megőrizte szívében az Igét 13

14 6. i ok Utat készíteni. Bence barátomat sikerült rávennem, hogy jöjjön el velem Rossi atya miséjére. Ekkor már másodjára jutottam el oda. Ott volt a helyi püspök és még 30 vendég pap az oltár körül, a szentélyben, köztük én is. De ekkor is bemondták a mikrofonba, hogy vannak itt magyarok, a hívők közt. Erre Bence a húszezres tömegben egyedüli magyarként lengette a zászlónkat! Hálás vagyok Jézusnak, hogy semmit se tagadott meg tőlem. Igazán remélem, hogy sok magyarnak megadatik majd ez a csoda. 14

15 VI. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 1. Elhangzott az Úr Igéje Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. (Lk 3,2) akinek igéje visszhangzott Keresztelő János szívében 2. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4) akinek én is az útkészítője vagyok 3. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban és megvallották bűneiket. (Lk 3,6) akinek megvalljuk a büszkeségünket 4. Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét! (Lk 3,8) aki a megtérésünk méltó gyümölcseinek velünk akar örülni 5. A fejsze már a fák gyökerén van. (Lk 3,9) akinek fejszéje már a gondolkodásom gyökerén van 6. Összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti. (Lk 3,17) akinek örömmel engedjük meg, hogy búzánkat elrabolja, és saját magtárába vigye 7. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. (Lk 3,16) aki Szentlélekkel és tűzzel akarja megújítani gondolkodásunkat 8. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek (Lk 3,21-22) akinek imájára megnyílik felettünk az ég 9. Én láttam és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. ( Jn 1,34) akiről látszik, hogy ő az Isten Fia 10. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik! (Mt 3,17) aki által megnyugodhatunk, mert Isten fiai lettünk 15

16 7. i ok Isten ereje az öröm. Két vidám Péter és egy fényképező Bence elindul egy újabb riói reggelen. Kivételesen napsütésre ébredtünk, pedig már napok óta borús idő volt. A brazil tél 14 ⁰C-ot jelent. A szállást mindig kora reggel el kellett hagynunk, és csak késő este, tíz után mehettünk be. Földön aludtunk, az üveg nélküli ablakunk alatt robbantottak, egy zuhanyzóra voltunk harmincan, de hát ezt úgyse hiszitek el Pedig igaz! 16

17 VII. Aki Kánában megmutatta isteni erejét 1. Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. ( Jn 2,1) aki harmadnapon tesz csodát az életünkben 2. Jézus hivatalos volt a menyegzőre. ( Jn 2,2) aki által bejutunk a legjobb helyekre is 3. Nincs boruk! ( Jn 2,3) aki nélkül elveszik a vidámságunk 4. Mi van közöttünk, asszony? ( Jn 2,4) aki azt akarja, hogy csak a szeretet legyen közte és köztem 5. Tegyetek meg mindent, amit mond! ( Jn 2,5) aki mindig megmondja mindenről, hogy mit, hogyan tegyünk 6. Töltsétek meg a korsókat vízzel! ( Jn 2,7) akinek konkrét terve van a csodák megvalósításához 7. Ők pedig egészen teletöltötték. ( Jn 2,7) akinek szavára az Egyház egészen elárasztja a világot a tanításával 8. Most merítsetek és vigyetek belőle a násznagynak! ( Jn 2,8) aki azt akarja, hogy most okozzunk meglepetést a világnak a csodák erejével 9. Te mindeddig tartogattad a jó bort! ( Jn 2,10) aki a legjobb bort életmentő szolgálat képében adja nekünk 10. Jézus kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai hittek benne. ( Jn 2,11) aki nem sajnálja tőlünk, hogy dicsőségében részesítsen minket 17

18 8. i ok Tiszta szavak. Soha nem fogom elfelejteni, amikor azt mondta Ferenc pápa a hárommilliós tömeg előtt: Jézus számít a fiatalokra! Az Egyház számít a fiatalokra! A pápa számít a fiatalokra! Egy hatalmas ujjongás futott végig rajtunk és tapsviharban törtünk ki! Igen, ott voltam! Megtörtént. Tudom, hogy Jézus számít rám. Tudom, hogy az Egyház számít rám. Tudom, hogy a pápa számít rám. 18

19 VIII. Aki meghirdette Isten országát 1. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15) akinek a szavai bűnbánatra indítanak minket 2. Úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mt 7,29) aki mindig hatalommal tanított, erőlködés nélkül 3. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. (Mt 13,45) aki keresi köztünk és bennünk a tiszta szépséget 4. Mindennap tanított a templomban. (Lk 19,47) aki mindennap tanítani akar minket szívünk belső szentélyében 5. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda. (Mk10,15) aki megtanít, hogy úgy fogadjuk Isten országát, mint a gyermek 6. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. ( Jn 3,5) akinek országába a Szentlélekben való újjászületés a belépő 7. De ha én Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, biztosan elérkezett hozzátok Isten országa. (Lk 11,20) akinek tekintetétől menekülnek a gonosz lelkek 8. A mennyek országa olyan, mint egy háló, amely mindenféle halat összefog. (Mt 13,47) akinek országába mindenféle ember meghívást kap 9. Az Isten országában jártas írástudó olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat hoz elő. (Mt 13,52) akinek világosságában az Ószövetség igéi élővé válnak 10. Bizony mondom nektek: többé már nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. (Mk 14,25) akivel új bort iszunk majd Isten országában 19

20 9. i ok Ragyogás. Michael atya, Zsófi és jómagam három különböző magyar csoport tagjai voltunk. Michael atya nyolc éve él Magyarországon a Krisztus légiója misszionáriusaként. Kiválóan beszéli a magyar nyelvet és az Evangélium nyelvét: a szeretet. Egy hatalmas magyar zászlót vitt, ezt vettem észre. Zsófi a brazil alapítású katolikus Shalom közösség barátjaként jutott ki Rióba. Éppen a szombat esti virrasztásra mentünk a kétmilliós tömegben, százan magyarok szétszóródva, de a Jó Pásztor ránk talált, és összegyűjtött minket. 20

21 IX. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 1. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost és külön velük fölment egy magas hegyre. (Mt 17,1) aki a kiválasztott tanítványait felviszi a legnagyobb magasságokba 2. Színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. (Mt 17,2) akinek arca ragyogása gyógyítja a szépség látása utáni vágyunkat 3. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. (Mt 17,3) aki tér és idő legyőzésével összeköti a legkülönfélébb embereket 4. Uram, jó nekünk itt lenni! (Mt 17,4) akinek a jelenlétében lenni jó 5. Készítsünk három sátrat! Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet! (Mt 17,4) akinél a legjobb lenne örökre letáborozni 6. Íme, fényes felhő árnyékolta be őket és a felhőből egy hang szólt. (Mt 17,5) aki árasztja magából a csodaszép, misztikus élményeket 7. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! (Mt 17,5) akinek szavait az Atya akarata szerint kell hallgatnunk 8. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. (Mt 17,6) aki miatt meg kell majd ijednünk, ha a szavait nem vettük elég komolyan 9. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: Keljetek föl és ne féljetek! (Mt 17,7-8) aki megérinti a szégyenkező embert az irgalom érintésével 10. Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia a halálból föl nem támad. (Mt 17,9) aki időnként titkokat bíz ránk, melyek csak a föltámadás fényében érthetőek 21

22 10. i ok 22 A szeretet szentsége. A Sao Paulóban tartott előtalálkozó, a missziós hét utolsó napján, szombat délelőtt szentségimádást tartottunk a templom melletti plébániaépületben. Arra indított a Szentlélek, hogy egyesével megáldjak minden fiatalt és kezdjünk bele egy spontán szentségi körmenetbe az utcán. Ez a szolgálat mindig magával ragadja a szívemet. Az Eukharisztiából, Jézus Szívéből kiáradó áldás maga a Szentlélek, aki átformálja Isten gyermekeit.

23 X. Aki az Eukharisztiában nekünk adta önmagát 1. Hol akarod, hogy elkészítsük neked a húsvéti vacsorát? (Mt 26,17) akinek utolsó vacsoráján az apostolok a saját családjuktól távol ünnepeltek 2. Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel. (Mt 26,20) aki le tudott ülni a terített asztalhoz, hogy egész élete terhétől megpihenjen 3. Bizony, bizony mondom nektek: egy közületek elárul engem. (Mt 26,21) akinek őrülten fájt, hogy az egyik tanítványa pénzért eladta őt 4. Csak nem én vagyok az, Uram? (Mt 26,22) aki tudja, hogy én is megtagadom őt 5. Jézus fölkelt a vacsorától és mosni kezdte a tanítványok lábát. ( Jn 13,4-5) aki nem a kényelmét kereste, hanem a szolgálat lehetőségét 6. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. ( Jn 15,13) akinél senki sem szeret jobban engem 7. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. (Lk 22,15) aki nem szégyelli, hogy nagyon vágyakozik együtt vacsorázni a barátaival 8. Életedet adnád értem? ( Jn 13,38) aki azt akarta, hogy első apostola egészen semmivé váljon 9. Amikor erszény, táska és saru nélkül küldtelek titeket, szenvedtetek-e hiányt valamiben? (Lk 22,35) aki szinte semmi nélkül küld, mégse szenvedünk hiányt semmiben 10. Az én testem valóságos étel és az én vérem valóságos ital. ( Jn 6,55) akinek teste-vére valóságos étel-ital 23

24 11. i ok Titkos szenvedés. Kispapkoromban az erkölcsteológia tanárunk azt mondta: A pápa a világ legnagyobb foglya. Annak idején nem értettem ezt. De most, közelről szemlélve Ferenc pápát, megsejtettem valamit. Mennyi erőfeszítést tesz, hogy mindenkihez odaforduljon, ennyi figyelő tekintet és biztonsági intézkedés kellős közepén, és mégis minden pillanatban igazi derűvel. Ma Krisztus és az egyház nevében kérem, hogy soha ne fáradjatok bele a könyörületességbe! hirdette Ferenc pápa. 24

25 XI. Aki érettünk vérrel verítékezett 1. Arcod verejtékével edd kenyeredet! (Ter 3,19) akinek arcáról a kenyérrel törlöm le a véres verejtéket 2. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (Mt 4,9) aki Isten egyedüli imádásával győzte le a gonoszt 3. Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére (Mk 14,26; Mt 26,30) aki szenvedése előtt énekelt 4. Maga mellé vette Péter és Zebedeus két fiát, és elkezdett remegni és gyötrődni. (Mt 26,37) aki velem remeg és gyötrődik 5. Szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt és virrasszatok velem. (Mt 26,38) aki kéri tőlem, hogy őmellette maradva, virrasszak vele a szomorúságában 6. Egy kissé előbbre ment és arcra borulva imádkozott. (Mt 26,39) aki önmagát teljesen megalázva, arcra borulva imádkozott Isten előtt 7. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! (Mt 26,41) akinek imáját nem tudta megrontani a kárörvendő közöny kísértése 8. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd! (Lk 22,42) aki elfogadta, hogy ne az ember akarata teljesedjék, hanem az Atyáé 9. Megjelent neki egy angyal az égből és megerősítette. Aztán a halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. (Lk 22,43) akit mennyei angyal erősített meg, hogy még erősebben imádkozzon 10.A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. (Lk 22,44) aki a bűneim miatt vért izzadt 25

26 12. i ok Botrány. Magyarországon is vannak hajléktalanok, de amit Sao Paulóban láttunk, az egészen elképesztő volt. A világváros legforgalmasabb sétálóutcájában megyünk a tömegben. Egyszer csak majdnem felbukok valamiben. Lábam elé nézek. Egy ember fekszik a földön. Nem kéreget, nincs kalap a földön, nincs tábla valamilyen felirattal. Teljesen le van takarva egy lepellel, csak a két lába lóg ki alóla, bokától. Mintha egy hulla lenne. Senki nem csinál semmit. Mindenki megy tovább. Nem tudtam, mit tegyek. Én is továbbmentem. 26

27 XII. Akit érettünk megostoroztak 1. Az ott álló poroszlók egyike arcul ütötte Jézust és így szólt: Így felelsz a főpapnak? ( Jn 18,22) akinek szelíd tűz volt a szavaiban, amikor a főpap szolgája arcul ütötte 2. Föllázítja a népet tanításával egész Júdeában. (Lk 23,5) akinek tanítását néplázítással vádolták 3. Heródes hosszasan kérdezgette, Jézus azonban semmit sem felelt. (Lk 23,9) akit a Szentlélek némaságra intett Heródes előtt 4. Pilátus tudta, hogy a főpapok irigységből adták a kezébe Jézust. (Mk 15,10) akit a főpapok irigységből adtak át Pilátusnak 5. Azon a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, előtte ugyanis haragban voltak. (Lk 23,12) akinek kínzásakor a gonoszok szövetségre léptek egymással 6. De azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg. (Lk 23,23) akinek megfeszítését görcsösen követelték 7. Pilátus úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. (Lk 23,24) akinek perében a jók gyávasága felerősítette a gonoszok merészségét 8. Feszítsd meg őt! (Mk 15,13) akinek egyértelműen a halálát kívánták 9. Miféle vádat hoztok fel ez ellen az ember ellen? ( Jn 18,29) akinek legfőbb ellensége a vádaskodó sátán 10. Te vagy-e a zsidók királya? ( Jn 18,33) akit a rómaiak a zsidók királyának tartottak 27

28 13. i ok A fáradtság kellős közepén. A repülőtereken hosszú-hosszú órákat kellett várni, olykor csak két-három óra alvással a hátunk mögött. Másfél napig utaztunk. 11 ezer méter magasban repültünk, egy karnyújtásnyira a mínusz 57 ⁰C-tól. A legkisebb fogalmam sincs arról, hogy Jézusnak milyen fizikai fájdalmat okozott a töviskorona. Azt viszont el tudom képzelni, hogy mérhetetlen fáradtság kínozhatta. Az én fáradtságom meg se közelíti az övét, de úgy ismerem Jézust, hogy nem becsüli le az emberi mérték szerinti szenvedést, hanem beleforrasztja az ő isteni szenvedésébe. 28

29 XIII. Akit érettünk tövissel koronáztak 1. Az én országom nem ebből a világból való. ( Jn 18,36) akinek országától teljesen idegen az erő fitogtatása 2. Arra születtem és azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. ( Jn 18,37) aki vallatása közben tanúságot tett az igazságról, mert pontosan tudta, mi az igazság 3. Mi az igazság? ( Jn 18,38) aki alázattal elviselte önféltő töprengéseimet 4. Pilátus elvezettette Jézus és megostoroztatta. ( Jn 19,1) aki engedte, hogy ide-oda vezetgessék és megostorozzák 5. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. ( Jn 19,2) akinek tövisből szorították rá a koronát a fejére 6. Íme, az ember! ( Jn 19,5) aki szenvedésében mutatta meg, hogy valóságos ember 7. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát! ( Jn 19,7) aki maga a Törvény, mégis a törvényre hivatkozva ölték meg 8. Honnan való vagy te? ( Jn 19,9) akinek ártatlan tisztasága megijesztette Pilátust 9. Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. ( Jn 19,11) aki fölött egy időre hatalmat kaptak a gonoszok, hogy kínozhassák 10. Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! ( Jn 19,12) akinek szenvedését szemlélve elszakadok minden hazug vágyamtól 29

30 14. i ok Láthatatlan segítség. Ricardo Toscano tíz éve szolgál Marcelo Rossi mellett. Ő segített nekem is abban, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjek vele. Ricardo tud angolul, Rossi atya nem. Ricardónak van családja, Rossi atyának nincs. Ricardónak van egy Honda autószalonja, Rossi atyának nincs. Ricardónak nincs világraszóló karizmája, Rossi atyának van. Segítik egymást, együtt követik a Mestert a keresztúton. Egyszerű brazil emberek, hatalmas hittel, igazi szeretettel. 30

31 XIV. Aki érettünk a keresztet hordozta 1. Miután gúnyt űztek belőle, elvezették, hogy keresztre feszítsék. (Mt 27,31) akiből gúnyt űztek a kivégzése előtt 2. A mezőről érkező Cirenei Simont kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. (Mk 15,21) akinek Egyházát, az ő legnagyobb terhét nekem is cipelnem kell 3. Nagy népsokaság követte őt. (Lk 23,27) akinek a kereszthordozását nagy népsokaság figyelte 4. Az asszonyok jajgattak és sírtak miatta. (Lk 23,27) aki miatt jajgatnak és sírnak az asszonyok 5. Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! (Lk 23,28) aki elutasította azt, hogy keresztútján miatta siránkozzanak 6. Magatokat és gyermekeiteket sirassátok! (Lk 23,28) aki azt akarja, hogy magunkat és gyermekeinket sirassuk 7. Jönnek napok, amikor azt mondják: Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. (Lk 23,29) aki szenvedése közben félelmetes erővel prófétált 8. Azt kezdik majd mondani a hegyeknek: szakadjatok ránk! (Lk 23,30) aki szerint a hegyek fognak ránk szakadni, ha nem tartunk bűnbánatot 9. Ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal? (Lk 23,31) aki nem talált könyörületet az emberek szemében 10. Vele együtt vittek két gonosztevőt is, hogy kivégezzék. (Lk 23,32) akit a gonosztevők sorsára ítélve kivégeztek 31

32 15. i ok A kereszt békéje. A bencés apátság kertjében gyönyörűen kialakították a rend címerét. Isten sokszor nem nyíltan mutatja meg magát, hanem jelek és csodák mögé rejtőzik. Miért teszi ezt? Azért, hogy még jobban csodálkozzunk az Ő nagyságán. Nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy Jézus értünk adta magát. Jézus meghalt azért, hogy élhess! 32

33 XV. Akit érettünk keresztre feszítettek 1. Amikor elérkeztek a Koponyahelyre, epével kevert bort adtak neki inni. (Mt 27, 33-34) aki epével kevert bort kapott, pedig ő Kánában az embereknek a legjobb bort adta 2. Miután felfeszítették, sorsot vetve megosztottak ruháin. (Mt 27,35) aki meztelenül felfeszítve nézte, hogy a ruháit kockadobással osztják el 3. Te, aki lebontod a templomot és három nap alatt fölépíted, mentsd meg magadat! (Mt 27,40) aki nem akarta önmagát megmenteni 4. Az Istenben bízott, szabadítsa hát meg most, ha akarja! (Mt 27,43) akiről az ellenségei mindig érezték, hogy csak Istenben bízott 5. Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba! (Lk 23,42) aki emlékszik rám 6. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban! (Lk 23,43) aki ma ad mennyországot a bűnbánóknak 7. Istenem, Istenem, mért hagytál el engem? (Mt 27,46) aki által én is átélhetem, hogy a másik emberben elhagyott engem az Isten 8. Szomjazom! ( Jn 19,28) aki a kereszten függve a világ végéig szomjazza a szeretetünket 9. Beteljesedett! ( Jn 19,30) akinek sorsa a kereszten teljesedett be 10. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! (Lk 23,46) aki a halála pillanatában a mennyei Atyára gondolt 33

34 16. i ok Resucito! Amikor Rióban, szombat délután a két-háromórás gyalogos zarándokút során haladtunk a Copacapabánára, a pápával való virrasztásra, akkor egyszer csak beértünk egy hatalmas alagútba. Megszámlálhatatlan sokaság. Zúgás. Furcsa érzések. A halál kapujában. Alagút. A végén valahol fény látszik. Mögöttünk jött a Neokatekumenális mozgalom egyik csoportja. Rázendítettek: Resucito! Gitárral, dobbal, csörgővel kísérték. Olyan erő töltött be engem, amit legszívesebben most rögtön odaadnék neked. Az egyetlen szó, amit spanyolul tudok. Resucito! Feltámadt! Hiszem, hogy ez az egész igaz! 34

35 XVI. Aki halottaiból feltámadott 1. A szombat befejeztével, abban az órában, amely a hét első napjára virrad, Mária Magdolna és a másik Mária elment megnézni a sírt. (Mt 28,1) akinek sírját a virradat első órájában látni kívánták 2. És íme, nagy földrengés támadt az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. (Mt 28,2) akinek sírjától angyal hengerítette el a követ 3. A megfeszített Názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. (Mk 16,6) aki egyetlen helyen biztosan nincs jelen: az üres sírban 4. Föltámadt a halálból és előttetek megy Galileába! (Mt 28,7) aki ellenállhatatlanul megy előttünk és húz minket a föltámadás felé 5. Az őrök megrettentek az angyaltól való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek (Mt 28,4) akinek angyalaitól megrettenünk, ha gonosz szándék van bennünk 6. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! ( Jn 20,19) aki a feltámadás világából áthozta ide nekünk az igazi békét 7. Jézus csatlakozott hozzájuk, de a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. (Lk 24,15-16) akit nem láthatunk, ha követelőzünk 8. Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találni fogtok. ( Jn 21,6) aki azt akarja időnként, hogy a szokásainkkal ellentétesen cselekedjünk 9. Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek. ( Jn 20,29) akit a szívünkkel látunk 10. Legeltesd bárányaimat! ( Jn 21,15) aki rám bízta, hogy észre veszem-e az ő bárányainak éhségét 35

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE

RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE RÓZSAFÜZÉR-TÁRSULAT IMAFÜZETE Szent Mihály Arkangyal védelmezz minket a küzdelemben, a Sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek

Részletesebben