A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért"

Átírás

1 1

2 2 A szabadság szédítő mélysége. Helyszín Rio de Janeiro, Copacabana. A szombat esti virrasztás és szentségimádás után. Ekkor már Ferenc pápa visszatért a szállására. Kétmillió fiatal a szabad ég alatt töltötte az éjszakát. Köztük én is. Itt éppen az óceánt csodáljuk a barátaimmal. Időpont július 28-a, néhány perccel elhagytuk az éjfélt. Már vasárnap van.

3 Isten kegyelméből eljuthattam Brazíliába 2013 nyarán a 28. Ifjúsági Világtalálkozóra. A katolikus fiatalokat azért hívta Ferenc pápa Rio de Janeiróba, hogy Jézus szavait szívükbe fogadják és megvalósítsák: Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet! (Mt 28,19) Kedves Barátom! Meghívlak most téged, hogy imádkozd velem a rózsafüzér titkait és közben szemléld a brazíliai utam képeit! Ha időnként felajánlod az én szándékaimra is az imádságodat, azt hálásan köszönöm. Például azért, hogy egyszer majd Magyarországon is legyen katolikus ifjúsági világtalálkozó! A rózsafüzért a hagyományos módon imádkozzuk: keresztre Hiszekegy, nagy szemekre Miatyánk, kis szemekre Üdvözlégy, a tized végén Dicsőség és Ó, Jézusom fohász. A titkot az Üdvözlégy Jézus szava után imádkozzuk. Például: Jézus, aki szenvedésében mutatta meg, hogy valóságos ember. Amint látni fogod, nem csak a hagyományos 20 titkot találod meg a füzetben, hanem mindegyikhez további tízet. Ezek egy kétszáz napos lelkigyakorlatom során születtek meg bennem. Mégpedig úgy, hogy egy-egy evangéliumi mondatot egész nap a szívemben forgatva, estére megérett bennem egy új felismerés, amit szavakba öntöttem. Ne félj, Mária! (Lk 1,30) mondta az angyal József jegyesének. Mit jelent ez? Jézus már a fogantatása előtt, mint az angyalok Ura, egy küldötte, egy angyala által bátorította a saját, leendő édesanyját. Tehát szétoszlatta anyja félelmét. Milyen sokszor szükségük van a misszionáriusoknak arra, hogy szétoszlassák édesanyjuk félelmét, amikor elindulnak hirdetni az Evangéliumot! Az édesanyák pedig nem is tudják, hogy mi vár majd szeretett gyermekeikre 3

4 1. i ok A kezdet. Rendi nevén, Szentimrei Dömötör kármelita testvér szentáldozáshoz járul 1982-ben Rio de Janeiróban szerzetesi fogadalmának 50. évfordulóján. Hiszem, hogy tőle indult el az én utam. Nagyapám testvére volt. Cseh Péternek hívták. Családi elbeszélésből tudom, hogy több mint 50 évig imádkozott azért, hogy szülessen egy kisfiú az öccse családfájában, aki majd pap lesz. Megszülettem, és iránta való tiszteletből a szüleim a Péter nevet adták nekem. 4

5 I. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál 1. Ne félj, Mária! (Lk 1,30) aki szétoszlatta anyja félelmét 2. Az angyal belépett hozzá. (Lk 1,28) akinek érkezése előtt angyal nyitja ki a kapukat 3. Kegyelemmel teljes. (Lk 1,28) aki fogantatásakor kegyelemmel teljessé változtatta ezt a világot 4. Veled van az Úr! (Lk 1,28) akiben az Úristen emberként van velünk 5. Áldottabb vagy minden asszonynál! (Lk 1,28) akinek anyja minden nőnél kiválóbb 6. Kegyelmet találtál Istennél. (Lk 1,30) aki miatt mindig kegyelmet találunk Istennél 7. Jézusnak fogod nevezni. (Lk 1,31) akinek nevét Mária és József angyali látomásban kapták meg 8. Hogyan válik ez valóra? (Lk 1,34) akiben valóra vált anyja minden álma 9. A Szentlélek száll le rád és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. (Lk 1,35) akinek fogantatásakor a Szentlélek ereje volt a válasz Mária jó kérdésére 10. Emmanuel lesz a neve, ez azt jelenti: Velünk az Isten. (Mt 1,23) akinek egyik legcsodálatosabb neve az Emmanuel 5

6 2. i ok A találkozás öröme. Ez a kedves szerzetesnővér hosszú kilométereken keresztül hordozta a fején azt az ételcsomagot, amit a szombat esti virrasztás előtt osztottak ki. Amikor először mellé álltam, gyors lekapta a fejéről a dobozt, de megkértem, hogy a kép kedvéért tegye vissza. Miután elbúcsúztunk, ugyanígy folytatta útját! 6

7 II. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál 1. Istennél semmi sem lehetetlen. (Lk 1,37) akinek anyja a lehetetlen Urában bízott 2. Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint! (Lk 1,38) akinek anyja a hihetetlen szolgálatra azt mondta: Jó! Rendben! 3. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett. (Lk 1,39) akinek anyja késedelmeskedés nélkül indult el Erzsébethez 4. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését (Lk 1,41) akinek anyja már a köszönésével is árasztotta a Szentlelket mindenkire 5. Áldott a te méhed gyümölcse! (Lk 1,42) akinek anyja a szövetség minden áldását elnyerte 6. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. (Lk 1,45) akinek anyja tudta, hogy mit mondott neki az Úr 7. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben. (Lk 1,46-47) akinek anyja úgy dicsőítette Istent, hogy azóta azt visszhangozza az egész Egyház 8. Az Úr rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. (Lk 1,25) aki ránk tekint, és elveszi szégyenünket 9. Vajon mi lesz ebből a gyerekből? (Lk 1,66) aki által próféta lesz belőlünk 10. Mária ottmaradt három hónapig, aztán hazatért. (Lk 1,56) akinek anyja tudta, mikor kell hazamennie a szolgálatból 7

8 3. i ok Élni jó. Sao Paulóban részt vettünk az előtalálkozón. Ezen a héten több alkalom volt arra, hogy bepillantsunk a brazilok mindennapjaiba, a plébániák életébe. A helyi magyarokkal is megismerkedtünk. A missziós hét utolsó estéjén a Szent Család székesegyházban volt szentmise a helyi megyéspüspök vezetésével. Három püspök és közel 40 pap koncelebrált. A fiatalok ezren lehettek. A gyermekét tartó édesanya az oltár előtt áll a búcsúzás pillanataiban. Ilyenkor biztosan megérezhetjük, hogy az Evangélium örömhíre igaz: Isten szép, hiszen ilyen csodálatos embereket alkotott, akik mind az Ő gyermekei! 8

9 III. Akit te Szent Szűz a világra szültél 1. Férje, József igaz ember volt, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el, mert nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni. (Mt 1,19) akinek anyját megkövezés fenyegette 2. Fiút szül, akit Jézusnak nevez el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. (Mt 1,21) aki azért született a világunkba, hogy megszabadítson minket bűneinktől 3. József álmából felébredve úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. (Mt 1,24) aki Józsefben megcsodálta azt, hogy álmok által vezette az Úr 4. A csillag megállt a hely fölött, ahol a kisgyermek volt. (Mt 1,9) akinek a csillagok engedelmeskednek 5. A napkeleti bölcsek felnyitották kincses ládáikat és adományokat ajánlottak föl neki: aranyat, tömjént, mirhát. (Mt 1,11) aki előtt mindannyian felnyitjuk kincses ládáinkat 6. Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség (Lk 2,1) aki a hatalmasok rendelkezéseit beépítette a saját terveibe 7. Amikor Betlehemben voltak, eljött az ideje, hogy szüljön. (Lk 2,6) aki Betlehemben született Augusztusz császár népszámlálása idején 8. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson (Lk 2,7) akinek anyja csendben elfogadta, hogy nem kaptak helyet a szálláson 9. Nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz majd az egész népnek! (Lk 2,10) aki által nagy öröm prófétálni az egész világnak 10. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség a jóakaratú embereknek! (Lk 2,14) aki a dicsőséges magasságból elhozta a békességet a földre a jóakaratú embereknek 9

10 4. i ok A templom összegyűjt. Az előtalálkozó záró estéje utáni napon, vasárnap együtt ünnepeltük az Eukharisztiát a magyar bencés papokkal és a Brazíliában élő magyar katolikusokkal. A Pannonhalmáról alapított Szent Gellért Bencés Apátság kápolnájában gyűltünk össze. Megkértem a helyi magyarokat, hogy álljanak középre, és mi, a zarándokok a külső körben áldásra emeltük kezünket és elénekeltük nekik az ároni áldást, hálából azért a sok segítségért, megbecsülésért, amit a hét során kaptunk tőlük. Milyen jó magyarnak lenni! 10

11 IV. Akit te Szent Szűz a templomban bemutattál 1. Amikor elteltek Mária tisztulásának napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (Lk 2,22) akinek anyja vállalta a testi-lelki tisztulás fájdalmát 2. Minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve. (Lk 2,23) akit Mária legnagyobb kincseként az Úrnak szentelt 3. Simeon várta Izrael vigasztalását és a Szentlélek volt rajta. (Lk 2,25) akit azok ismernek föl, akik Istentől várják a vigasztalást 4. A Lélek ösztönzésére a templomba ment. (Lk 2,27) akihez oda kell mennünk a templomba, mert a Szentlélek ösztönöz minket 5. Simeon karjaiba vette a kis Jézust és magasztalta Istent. (Lk 2,28) aki megengedi, hogy kisgyermekként karjainkba vegyük őt 6. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben. (Lk 2,29) akit Simeon meglátva életcélját beteljesülni érezte 7. Jel lesz, melynek ellene mondanak, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív titkos gondolatai. (Lk2,34-35) aki nyilvánosságra hozza szívünk titkos gondolatait 8. Anna soha nem hagyta el a templomot, imádkozva és böjtölve szolgált ott éjjel-nappal. (Lk 2,37) akit éjjel-nappal szolgálhatunk szívünk templomában 9. Anna dicsérte Istent és beszélt a kis Jézusról mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. (Lk 2,38) akinek azok tudnak örülni, akik várják őt 10. Mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint. (Lk 2,39) akinek anyja mindenben engedelmeskedett az Úr törvényének 11

12 5. i ok Célba érni. Marcelo Rossi atya kezdeményezésére épült Isten Anyja templom szentélye Sao Paulóban. Éppen kezdődik a szentségi körmenet. Itt megtapasztaltam, hogy mindaz, amit szeretnék Magyarországon, az Brazíliában már most valóság. Rossi atya egyszerűn hirdeti Jézus nevét, énekel az emberekkel és imádkozik mindenkiért. Megáldotta a magyar népet és személyesen engem is. Csak egy szó illik erre a tapasztalatomra: katarzis. 12

13 V. Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál 1. Amikor Jézus 12 esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. (Lk 2,42) aki alkalmazkodott az emberek ünnepi szokásaihoz 2. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben és nem vették észre a szülei. (Lk 2,43) aki olyan jól érezte magát Jeruzsálemben, hogy még a szülei sem hiányoztak neki 3. Úgy gondolták, hogy az úti társaságban van. (Lk 2,44) akiről egyszer a szülei sem tudták, hogy hol van 4. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. (Lk 2,45) akit ott kell keresni, ahol utoljára találkoztunk vele 5. Három nap múlva megtalálták a templomban. (Lk 2,46) akit nem érdemes a szívünk templomán kívül keresni 6. A tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. (Lk 2,46) aki szívből örül a jó kérdéseinknek 7. Fiam, miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én bánkódva kerestünk téged. (Lk 2,48) akit csak akkor találunk meg, ha őszinte bánatunkban keressük 8. Miért kerestetek engem? (Lk 2,49) aki rákérdez arra, hogy valójában miért is keressük őt 9. Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem? (Lk 2,49) aki már gyerekként tudta, hogy az Atya céljáért él 10. Anyja megőrizte szívében mindezeket a szavakat. (Lk 2,51) akinek anyja megőrizte szívében az Igét 13

14 6. i ok Utat készíteni. Bence barátomat sikerült rávennem, hogy jöjjön el velem Rossi atya miséjére. Ekkor már másodjára jutottam el oda. Ott volt a helyi püspök és még 30 vendég pap az oltár körül, a szentélyben, köztük én is. De ekkor is bemondták a mikrofonba, hogy vannak itt magyarok, a hívők közt. Erre Bence a húszezres tömegben egyedüli magyarként lengette a zászlónkat! Hálás vagyok Jézusnak, hogy semmit se tagadott meg tőlem. Igazán remélem, hogy sok magyarnak megadatik majd ez a csoda. 14

15 VI. Aki a Jordánban megkeresztelkedett 1. Elhangzott az Úr Igéje Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. (Lk 3,2) akinek igéje visszhangzott Keresztelő János szívében 2. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4) akinek én is az útkészítője vagyok 3. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban és megvallották bűneiket. (Lk 3,6) akinek megvalljuk a büszkeségünket 4. Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét! (Lk 3,8) aki a megtérésünk méltó gyümölcseinek velünk akar örülni 5. A fejsze már a fák gyökerén van. (Lk 3,9) akinek fejszéje már a gondolkodásom gyökerén van 6. Összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti. (Lk 3,17) akinek örömmel engedjük meg, hogy búzánkat elrabolja, és saját magtárába vigye 7. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. (Lk 3,16) aki Szentlélekkel és tűzzel akarja megújítani gondolkodásunkat 8. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, testi alakban leszállt rá a Szentlélek (Lk 3,21-22) akinek imájára megnyílik felettünk az ég 9. Én láttam és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. ( Jn 1,34) akiről látszik, hogy ő az Isten Fia 10. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik! (Mt 3,17) aki által megnyugodhatunk, mert Isten fiai lettünk 15

16 7. i ok Isten ereje az öröm. Két vidám Péter és egy fényképező Bence elindul egy újabb riói reggelen. Kivételesen napsütésre ébredtünk, pedig már napok óta borús idő volt. A brazil tél 14 ⁰C-ot jelent. A szállást mindig kora reggel el kellett hagynunk, és csak késő este, tíz után mehettünk be. Földön aludtunk, az üveg nélküli ablakunk alatt robbantottak, egy zuhanyzóra voltunk harmincan, de hát ezt úgyse hiszitek el Pedig igaz! 16

17 VII. Aki Kánában megmutatta isteni erejét 1. Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. ( Jn 2,1) aki harmadnapon tesz csodát az életünkben 2. Jézus hivatalos volt a menyegzőre. ( Jn 2,2) aki által bejutunk a legjobb helyekre is 3. Nincs boruk! ( Jn 2,3) aki nélkül elveszik a vidámságunk 4. Mi van közöttünk, asszony? ( Jn 2,4) aki azt akarja, hogy csak a szeretet legyen közte és köztem 5. Tegyetek meg mindent, amit mond! ( Jn 2,5) aki mindig megmondja mindenről, hogy mit, hogyan tegyünk 6. Töltsétek meg a korsókat vízzel! ( Jn 2,7) akinek konkrét terve van a csodák megvalósításához 7. Ők pedig egészen teletöltötték. ( Jn 2,7) akinek szavára az Egyház egészen elárasztja a világot a tanításával 8. Most merítsetek és vigyetek belőle a násznagynak! ( Jn 2,8) aki azt akarja, hogy most okozzunk meglepetést a világnak a csodák erejével 9. Te mindeddig tartogattad a jó bort! ( Jn 2,10) aki a legjobb bort életmentő szolgálat képében adja nekünk 10. Jézus kinyilatkoztatta dicsőségét és tanítványai hittek benne. ( Jn 2,11) aki nem sajnálja tőlünk, hogy dicsőségében részesítsen minket 17

18 8. i ok Tiszta szavak. Soha nem fogom elfelejteni, amikor azt mondta Ferenc pápa a hárommilliós tömeg előtt: Jézus számít a fiatalokra! Az Egyház számít a fiatalokra! A pápa számít a fiatalokra! Egy hatalmas ujjongás futott végig rajtunk és tapsviharban törtünk ki! Igen, ott voltam! Megtörtént. Tudom, hogy Jézus számít rám. Tudom, hogy az Egyház számít rám. Tudom, hogy a pápa számít rám. 18

19 VIII. Aki meghirdette Isten országát 1. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15) akinek a szavai bűnbánatra indítanak minket 2. Úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mt 7,29) aki mindig hatalommal tanított, erőlködés nélkül 3. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. (Mt 13,45) aki keresi köztünk és bennünk a tiszta szépséget 4. Mindennap tanított a templomban. (Lk 19,47) aki mindennap tanítani akar minket szívünk belső szentélyében 5. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda. (Mk10,15) aki megtanít, hogy úgy fogadjuk Isten országát, mint a gyermek 6. Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. ( Jn 3,5) akinek országába a Szentlélekben való újjászületés a belépő 7. De ha én Isten ujjával űzöm ki a gonosz lelkeket, biztosan elérkezett hozzátok Isten országa. (Lk 11,20) akinek tekintetétől menekülnek a gonosz lelkek 8. A mennyek országa olyan, mint egy háló, amely mindenféle halat összefog. (Mt 13,47) akinek országába mindenféle ember meghívást kap 9. Az Isten országában jártas írástudó olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat hoz elő. (Mt 13,52) akinek világosságában az Ószövetség igéi élővé válnak 10. Bizony mondom nektek: többé már nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom Isten országában. (Mk 14,25) akivel új bort iszunk majd Isten országában 19

20 9. i ok Ragyogás. Michael atya, Zsófi és jómagam három különböző magyar csoport tagjai voltunk. Michael atya nyolc éve él Magyarországon a Krisztus légiója misszionáriusaként. Kiválóan beszéli a magyar nyelvet és az Evangélium nyelvét: a szeretet. Egy hatalmas magyar zászlót vitt, ezt vettem észre. Zsófi a brazil alapítású katolikus Shalom közösség barátjaként jutott ki Rióba. Éppen a szombat esti virrasztásra mentünk a kétmilliós tömegben, százan magyarok szétszóródva, de a Jó Pásztor ránk talált, és összegyűjtött minket. 20

21 IX. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét 1. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost és külön velük fölment egy magas hegyre. (Mt 17,1) aki a kiválasztott tanítványait felviszi a legnagyobb magasságokba 2. Színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. (Mt 17,2) akinek arca ragyogása gyógyítja a szépség látása utáni vágyunkat 3. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. (Mt 17,3) aki tér és idő legyőzésével összeköti a legkülönfélébb embereket 4. Uram, jó nekünk itt lenni! (Mt 17,4) akinek a jelenlétében lenni jó 5. Készítsünk három sátrat! Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet! (Mt 17,4) akinél a legjobb lenne örökre letáborozni 6. Íme, fényes felhő árnyékolta be őket és a felhőből egy hang szólt. (Mt 17,5) aki árasztja magából a csodaszép, misztikus élményeket 7. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok! (Mt 17,5) akinek szavait az Atya akarata szerint kell hallgatnunk 8. Ennek hallatán a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. (Mt 17,6) aki miatt meg kell majd ijednünk, ha a szavait nem vettük elég komolyan 9. Jézus odament, megérintette őket és azt mondta: Keljetek föl és ne féljetek! (Mt 17,7-8) aki megérinti a szégyenkező embert az irgalom érintésével 10. Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia a halálból föl nem támad. (Mt 17,9) aki időnként titkokat bíz ránk, melyek csak a föltámadás fényében érthetőek 21

22 10. i ok 22 A szeretet szentsége. A Sao Paulóban tartott előtalálkozó, a missziós hét utolsó napján, szombat délelőtt szentségimádást tartottunk a templom melletti plébániaépületben. Arra indított a Szentlélek, hogy egyesével megáldjak minden fiatalt és kezdjünk bele egy spontán szentségi körmenetbe az utcán. Ez a szolgálat mindig magával ragadja a szívemet. Az Eukharisztiából, Jézus Szívéből kiáradó áldás maga a Szentlélek, aki átformálja Isten gyermekeit.

23 X. Aki az Eukharisztiában nekünk adta önmagát 1. Hol akarod, hogy elkészítsük neked a húsvéti vacsorát? (Mt 26,17) akinek utolsó vacsoráján az apostolok a saját családjuktól távol ünnepeltek 2. Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel. (Mt 26,20) aki le tudott ülni a terített asztalhoz, hogy egész élete terhétől megpihenjen 3. Bizony, bizony mondom nektek: egy közületek elárul engem. (Mt 26,21) akinek őrülten fájt, hogy az egyik tanítványa pénzért eladta őt 4. Csak nem én vagyok az, Uram? (Mt 26,22) aki tudja, hogy én is megtagadom őt 5. Jézus fölkelt a vacsorától és mosni kezdte a tanítványok lábát. ( Jn 13,4-5) aki nem a kényelmét kereste, hanem a szolgálat lehetőségét 6. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. ( Jn 15,13) akinél senki sem szeret jobban engem 7. Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. (Lk 22,15) aki nem szégyelli, hogy nagyon vágyakozik együtt vacsorázni a barátaival 8. Életedet adnád értem? ( Jn 13,38) aki azt akarta, hogy első apostola egészen semmivé váljon 9. Amikor erszény, táska és saru nélkül küldtelek titeket, szenvedtetek-e hiányt valamiben? (Lk 22,35) aki szinte semmi nélkül küld, mégse szenvedünk hiányt semmiben 10. Az én testem valóságos étel és az én vérem valóságos ital. ( Jn 6,55) akinek teste-vére valóságos étel-ital 23

24 11. i ok Titkos szenvedés. Kispapkoromban az erkölcsteológia tanárunk azt mondta: A pápa a világ legnagyobb foglya. Annak idején nem értettem ezt. De most, közelről szemlélve Ferenc pápát, megsejtettem valamit. Mennyi erőfeszítést tesz, hogy mindenkihez odaforduljon, ennyi figyelő tekintet és biztonsági intézkedés kellős közepén, és mégis minden pillanatban igazi derűvel. Ma Krisztus és az egyház nevében kérem, hogy soha ne fáradjatok bele a könyörületességbe! hirdette Ferenc pápa. 24

25 XI. Aki érettünk vérrel verítékezett 1. Arcod verejtékével edd kenyeredet! (Ter 3,19) akinek arcáról a kenyérrel törlöm le a véres verejtéket 2. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (Mt 4,9) aki Isten egyedüli imádásával győzte le a gonoszt 3. Miután elénekelték a himnuszt, kimentek az Olajfák hegyére (Mk 14,26; Mt 26,30) aki szenvedése előtt énekelt 4. Maga mellé vette Péter és Zebedeus két fiát, és elkezdett remegni és gyötrődni. (Mt 26,37) aki velem remeg és gyötrődik 5. Szomorú az én lelkem mindhalálig. Maradjatok itt és virrasszatok velem. (Mt 26,38) aki kéri tőlem, hogy őmellette maradva, virrasszak vele a szomorúságában 6. Egy kissé előbbre ment és arcra borulva imádkozott. (Mt 26,39) aki önmagát teljesen megalázva, arcra borulva imádkozott Isten előtt 7. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! (Mt 26,41) akinek imáját nem tudta megrontani a kárörvendő közöny kísértése 8. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd! (Lk 22,42) aki elfogadta, hogy ne az ember akarata teljesedjék, hanem az Atyáé 9. Megjelent neki egy angyal az égből és megerősítette. Aztán a halállal tusakodva még buzgóbban imádkozott. (Lk 22,43) akit mennyei angyal erősített meg, hogy még erősebben imádkozzon 10.A verejtéke olyan lett, mint a földre hulló vér cseppjei. (Lk 22,44) aki a bűneim miatt vért izzadt 25

26 12. i ok Botrány. Magyarországon is vannak hajléktalanok, de amit Sao Paulóban láttunk, az egészen elképesztő volt. A világváros legforgalmasabb sétálóutcájában megyünk a tömegben. Egyszer csak majdnem felbukok valamiben. Lábam elé nézek. Egy ember fekszik a földön. Nem kéreget, nincs kalap a földön, nincs tábla valamilyen felirattal. Teljesen le van takarva egy lepellel, csak a két lába lóg ki alóla, bokától. Mintha egy hulla lenne. Senki nem csinál semmit. Mindenki megy tovább. Nem tudtam, mit tegyek. Én is továbbmentem. 26

27 XII. Akit érettünk megostoroztak 1. Az ott álló poroszlók egyike arcul ütötte Jézust és így szólt: Így felelsz a főpapnak? ( Jn 18,22) akinek szelíd tűz volt a szavaiban, amikor a főpap szolgája arcul ütötte 2. Föllázítja a népet tanításával egész Júdeában. (Lk 23,5) akinek tanítását néplázítással vádolták 3. Heródes hosszasan kérdezgette, Jézus azonban semmit sem felelt. (Lk 23,9) akit a Szentlélek némaságra intett Heródes előtt 4. Pilátus tudta, hogy a főpapok irigységből adták a kezébe Jézust. (Mk 15,10) akit a főpapok irigységből adtak át Pilátusnak 5. Azon a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, előtte ugyanis haragban voltak. (Lk 23,12) akinek kínzásakor a gonoszok szövetségre léptek egymással 6. De azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg. (Lk 23,23) akinek megfeszítését görcsösen követelték 7. Pilátus úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. (Lk 23,24) akinek perében a jók gyávasága felerősítette a gonoszok merészségét 8. Feszítsd meg őt! (Mk 15,13) akinek egyértelműen a halálát kívánták 9. Miféle vádat hoztok fel ez ellen az ember ellen? ( Jn 18,29) akinek legfőbb ellensége a vádaskodó sátán 10. Te vagy-e a zsidók királya? ( Jn 18,33) akit a rómaiak a zsidók királyának tartottak 27

28 13. i ok A fáradtság kellős közepén. A repülőtereken hosszú-hosszú órákat kellett várni, olykor csak két-három óra alvással a hátunk mögött. Másfél napig utaztunk. 11 ezer méter magasban repültünk, egy karnyújtásnyira a mínusz 57 ⁰C-tól. A legkisebb fogalmam sincs arról, hogy Jézusnak milyen fizikai fájdalmat okozott a töviskorona. Azt viszont el tudom képzelni, hogy mérhetetlen fáradtság kínozhatta. Az én fáradtságom meg se közelíti az övét, de úgy ismerem Jézust, hogy nem becsüli le az emberi mérték szerinti szenvedést, hanem beleforrasztja az ő isteni szenvedésébe. 28

29 XIII. Akit érettünk tövissel koronáztak 1. Az én országom nem ebből a világból való. ( Jn 18,36) akinek országától teljesen idegen az erő fitogtatása 2. Arra születtem és azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. ( Jn 18,37) aki vallatása közben tanúságot tett az igazságról, mert pontosan tudta, mi az igazság 3. Mi az igazság? ( Jn 18,38) aki alázattal elviselte önféltő töprengéseimet 4. Pilátus elvezettette Jézus és megostoroztatta. ( Jn 19,1) aki engedte, hogy ide-oda vezetgessék és megostorozzák 5. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. ( Jn 19,2) akinek tövisből szorították rá a koronát a fejére 6. Íme, az ember! ( Jn 19,5) aki szenvedésében mutatta meg, hogy valóságos ember 7. Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát! ( Jn 19,7) aki maga a Törvény, mégis a törvényre hivatkozva ölték meg 8. Honnan való vagy te? ( Jn 19,9) akinek ártatlan tisztasága megijesztette Pilátust 9. Semmi hatalmad sem volna felettem, ha onnan felülről nem adatott volna neked. ( Jn 19,11) aki fölött egy időre hatalmat kaptak a gonoszok, hogy kínozhassák 10. Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja! ( Jn 19,12) akinek szenvedését szemlélve elszakadok minden hazug vágyamtól 29

30 14. i ok Láthatatlan segítség. Ricardo Toscano tíz éve szolgál Marcelo Rossi mellett. Ő segített nekem is abban, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjek vele. Ricardo tud angolul, Rossi atya nem. Ricardónak van családja, Rossi atyának nincs. Ricardónak van egy Honda autószalonja, Rossi atyának nincs. Ricardónak nincs világraszóló karizmája, Rossi atyának van. Segítik egymást, együtt követik a Mestert a keresztúton. Egyszerű brazil emberek, hatalmas hittel, igazi szeretettel. 30

31 XIV. Aki érettünk a keresztet hordozta 1. Miután gúnyt űztek belőle, elvezették, hogy keresztre feszítsék. (Mt 27,31) akiből gúnyt űztek a kivégzése előtt 2. A mezőről érkező Cirenei Simont kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. (Mk 15,21) akinek Egyházát, az ő legnagyobb terhét nekem is cipelnem kell 3. Nagy népsokaság követte őt. (Lk 23,27) akinek a kereszthordozását nagy népsokaság figyelte 4. Az asszonyok jajgattak és sírtak miatta. (Lk 23,27) aki miatt jajgatnak és sírnak az asszonyok 5. Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! (Lk 23,28) aki elutasította azt, hogy keresztútján miatta siránkozzanak 6. Magatokat és gyermekeiteket sirassátok! (Lk 23,28) aki azt akarja, hogy magunkat és gyermekeinket sirassuk 7. Jönnek napok, amikor azt mondják: Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. (Lk 23,29) aki szenvedése közben félelmetes erővel prófétált 8. Azt kezdik majd mondani a hegyeknek: szakadjatok ránk! (Lk 23,30) aki szerint a hegyek fognak ránk szakadni, ha nem tartunk bűnbánatot 9. Ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal? (Lk 23,31) aki nem talált könyörületet az emberek szemében 10. Vele együtt vittek két gonosztevőt is, hogy kivégezzék. (Lk 23,32) akit a gonosztevők sorsára ítélve kivégeztek 31

32 15. i ok A kereszt békéje. A bencés apátság kertjében gyönyörűen kialakították a rend címerét. Isten sokszor nem nyíltan mutatja meg magát, hanem jelek és csodák mögé rejtőzik. Miért teszi ezt? Azért, hogy még jobban csodálkozzunk az Ő nagyságán. Nincs nagyobb szeretet annál, mint hogy Jézus értünk adta magát. Jézus meghalt azért, hogy élhess! 32

33 XV. Akit érettünk keresztre feszítettek 1. Amikor elérkeztek a Koponyahelyre, epével kevert bort adtak neki inni. (Mt 27, 33-34) aki epével kevert bort kapott, pedig ő Kánában az embereknek a legjobb bort adta 2. Miután felfeszítették, sorsot vetve megosztottak ruháin. (Mt 27,35) aki meztelenül felfeszítve nézte, hogy a ruháit kockadobással osztják el 3. Te, aki lebontod a templomot és három nap alatt fölépíted, mentsd meg magadat! (Mt 27,40) aki nem akarta önmagát megmenteni 4. Az Istenben bízott, szabadítsa hát meg most, ha akarja! (Mt 27,43) akiről az ellenségei mindig érezték, hogy csak Istenben bízott 5. Jézus, emlékezz meg rólam, mikor eljössz országodba! (Lk 23,42) aki emlékszik rám 6. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban! (Lk 23,43) aki ma ad mennyországot a bűnbánóknak 7. Istenem, Istenem, mért hagytál el engem? (Mt 27,46) aki által én is átélhetem, hogy a másik emberben elhagyott engem az Isten 8. Szomjazom! ( Jn 19,28) aki a kereszten függve a világ végéig szomjazza a szeretetünket 9. Beteljesedett! ( Jn 19,30) akinek sorsa a kereszten teljesedett be 10. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! (Lk 23,46) aki a halála pillanatában a mennyei Atyára gondolt 33

34 16. i ok Resucito! Amikor Rióban, szombat délután a két-háromórás gyalogos zarándokút során haladtunk a Copacapabánára, a pápával való virrasztásra, akkor egyszer csak beértünk egy hatalmas alagútba. Megszámlálhatatlan sokaság. Zúgás. Furcsa érzések. A halál kapujában. Alagút. A végén valahol fény látszik. Mögöttünk jött a Neokatekumenális mozgalom egyik csoportja. Rázendítettek: Resucito! Gitárral, dobbal, csörgővel kísérték. Olyan erő töltött be engem, amit legszívesebben most rögtön odaadnék neked. Az egyetlen szó, amit spanyolul tudok. Resucito! Feltámadt! Hiszem, hogy ez az egész igaz! 34

35 XVI. Aki halottaiból feltámadott 1. A szombat befejeztével, abban az órában, amely a hét első napjára virrad, Mária Magdolna és a másik Mária elment megnézni a sírt. (Mt 28,1) akinek sírját a virradat első órájában látni kívánták 2. És íme, nagy földrengés támadt az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. (Mt 28,2) akinek sírjától angyal hengerítette el a követ 3. A megfeszített Názáreti Jézust keresitek? Feltámadt, nincs itt. (Mk 16,6) aki egyetlen helyen biztosan nincs jelen: az üres sírban 4. Föltámadt a halálból és előttetek megy Galileába! (Mt 28,7) aki ellenállhatatlanul megy előttünk és húz minket a föltámadás felé 5. Az őrök megrettentek az angyaltól való félelmükben, és mint a holtak, olyanok lettek (Mt 28,4) akinek angyalaitól megrettenünk, ha gonosz szándék van bennünk 6. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: Békesség nektek! ( Jn 20,19) aki a feltámadás világából áthozta ide nekünk az igazi békét 7. Jézus csatlakozott hozzájuk, de a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. (Lk 24,15-16) akit nem láthatunk, ha követelőzünk 8. Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találni fogtok. ( Jn 21,6) aki azt akarja időnként, hogy a szokásainkkal ellentétesen cselekedjünk 9. Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek. ( Jn 20,29) akit a szívünkkel látunk 10. Legeltesd bárányaimat! ( Jn 21,15) aki rám bízta, hogy észre veszem-e az ő bárányainak éhségét 35

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab

imádkozd naponta Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Horváth Tamás - Rózsafüzér Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy. Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy. Ó mennyire szeretném

Részletesebben

Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk

Örvendezzünk. A bérmálkozók imakönyve. www.liturgia.sk Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve Örvendezzünk A bérmálkozók imakönyve www.liturgia.sk Imprimatur: Mons. Joseph Haľko, episcopus auxiliaris bratislaviensis Bratislavae, die 25 Martii 2013, Nr. 1284/2013

Részletesebben

Vele együtt élünk Róm.6,8

Vele együtt élünk Róm.6,8 EGYHÁZKÖZSÉGI LEVÉL 1 Vele együtt élünk Róm.6,8 Szokatlan órában gyűlünk össze és rendkívüli módon üljük Urunk feltámadását. A templom bejáratánál tüzet lobbantunk az éjszaka sötétjében. Lángjánál ünnepélyesen

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid

Máté. evangéliuma. Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid 1 1:21 Jézus A név jelentése: szabadítás. Máté evangéliuma Jézus családfája (Lk 3:23 38) 1 1 Ez Jézus Krisztus * családfája. Jézus Dávid * családjából származik, Dávid pedig Ábrahám * családjából. 2Ábrahám

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt,

Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, Mt 01:18-24 Jézus születése Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk

Ficsor Károly. Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Ficsor Károly Elrejtett kincs I. 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Orgovány 2003 1 ISBN 963 03 9606 8 Borító és tördelés: Ficsor Donát Kiadja az Örömhír Alapítvány Belső használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Akik köldökzsinórt képeznek Isten és emberek között, mivel isteni kegyelmeket közvetítenek a gyónás szentsége és a Szentmiseáldozat bemutatása révén.

Akik köldökzsinórt képeznek Isten és emberek között, mivel isteni kegyelmeket közvetítenek a gyónás szentsége és a Szentmiseáldozat bemutatása révén. 1/14 II. János Pál pápa őszentségének, az Új Evangelizáció Első Apostolának dedikálva. Az Ő példájából merítve, mi, világi hívek hitet, bátorságot és jámborságot tanulhatunk. Végtelen hálával és szeretettel

Részletesebben

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám Csatka kegyszobor Várja Fiát, égi Urát Ó Mária Szent Szíve, szûz virág! Harmata, illata imádság. Várja Fiát, égi Urát,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! A legnagyobb ajándék Ragyognak

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 3 MIÉRT NEM BÁLVÁNYIMÁDÁS A SZENTMISE? Két reagálás a

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához

Bevezetés. a Vezérfonal új kiadásához Bevezetés a Vezérfonal új kiadásához Mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy világunk egyre gyorsuló tempót diktál, aminek számos káros mellékhatása tapasztalható. A sokrétű zajterhelés megnehezíti az elcsendesedést,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: JÉZUS SZÍVE ünnepe (Úrnap nyolcadát követő pénteken) I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: JÉZUS SZÍVE ünnepe (Úrnap nyolcadát követő pénteken) I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: JÉZUS SZÍVE ünnepe (Úrnap nyolcadát követő pénteken) I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 78. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK A/ rész:

Részletesebben

2002. júl. aug. VII/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Máriavölgy kegyszobor

2002. júl. aug. VII/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 175,- Ft. keresztény folyóirat. Máriavölgy kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2002. júl. aug. VII/4. szám Ára: 175,- Ft Máriavölgy kegyszobor Az Ige-Test Zengjed nyelv a dicsôséges Test titkát, s a drága Vért, melyet hullatván értékes váltságul

Részletesebben