HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990"

Átírás

1 HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA S AKIK MÉG VAGYUNK, ÁRVÁN ŐRZŐK: VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN JANUÁR - FEBRUÁR MÁRCIUS - ÁPRILIS 1

2 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI DECEMBER A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL. 1.-A MAGYAR SZOCIALAISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI - AZ ÁLLAMPÁRT FELELŐSEK: 2-G.-AZ 1956.OKTÓBER 23-ÁN KIROBBANT FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC SZOVJET MEGSZÁLLÓKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN TÖRTÉNT VÉRBEFOJTÁSÁÉRT, AZ AZT KÖVETŐ RÉMURALOMÉRT ÉS MEGTORLÁSÉRT, KÉTSZÁZEZER MAGYAR EMBER HAZÁJÁBÓL VALÓ KÉNYSZERŰ ELMENEKÜLÉSÉÉRT. 2-I.- MINDAZOKÉRT A KÖZTÖRVÉNYES BŰNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET POLITIKAI INDITÉKBÓL KÖVETTEK EL, AMELYEKET AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS POLITIKAI INDÍTÉKBÓL NEM ÜLDÖZŐTT. 3.- A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ÉS JOGELŐDEI, VALAMINT A KOMMUNISTA IDEOLÓGIA JEGYÉBEN KISZOLGÁLÁSUKRA LÉTREHOZOTT EGYÉB POLITIKAI SZERVEZETEK, BŰNŐZŐ SZERVEZETEK VOLTAK, AMELYEK VEZETŐI EL NEM ÉVÜLŐ FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK AZ ELNYOMÓ RENDSZER FENNTARTÁSÁÉRT, IRÁNYÍTÁSÁÉRT, AZ ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEKÉRT ÉS A NEMZET ELÁRULÁSÁÉRT. 6.- MINDEN MAGYAR POLGÁR, AKI A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁVAL SZEMBEN ELLENÁLÁST TANÚSÍTOTT, AKIT A DIKTATÚRA KISZOLGÁLÓI EMBERI MÉLTÓSÁGÁBAN ÉS JOGAIBAN MEGSÉRTETTEK VAGY IGAZSÁGTALANUL ÜLDÖZTEK. HA E JOGSÉRTÉSEKBEN NEM VETT RÉSZT, ELISMERÉST ÉS ERKÖLCSI ELÉGTÉTELT ÉRDEMEL. 2

3 VÁLASZTOTTUNK. ELŐZETES EREDMÉNY. PARLAMENTI KÉPVÍSELŐ HELYEK FIDESZ-KDMP 133 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 38 JOBBIK 23 LMP 5 SZAVAZATOK FIDESZ-KDMP % MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 1, % JOBBIK % LMP % MUNKÁSPÁRT % SZOCIÁLDEMOKRATÁK % FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT % ÁLMODTAM EGY VILÁGOT MAGAMNAK ITT ÁLLÓK A KAPUJA ELŐTT ADJ ERŐT, HOGY BE TUDJAK LÉPNI VAN HITEM A MAGAS FAL ELŐTT. -EDDA MŰVEK- 3

4 A TŰZ CSIHOLÓJA CSAK AKKOR SZÜLETTEK NAGY DOLGOK, HA BÁTRAK VOLTAK, AKIK MERTEK S HA SZÁZSZOR TUDTAK BÁTRAK LENNI, SZÁZSZOR BÁTRAK ÉS VIHARVERTEK. AZ ELSŐ EMBERI BÁTORSÁG ÁLDASSÉK: A TŰZ CSIHOLÓJA, AKI AZ ISMERETLEN LÁNGRA ÚGY NÉZETT, MINT JOGOS ADÓRA. MINT EGY ISTEN, HÓBAN VACOGVA FOGADTA SZENT MUNKÁLYA BÉRÉT: MÉG MA IS MINDEN BÁTOR EMBER CSÖRGEDEZTETI AZ Ő VÉRÉT. EZ A VILÁG NEM TESTÁLÓDOTT TEGNAPHOZ HÚZÓ, RONGY PULYÁKNAK: LEGKÜLÖNB EMBER, AKI BÁTOR S CSAK EGY KÜLÖNB VAN, AKI: BÁTRABB. S AKI MÁST AKAR, MINT MOST VAN, KÉNYES BŐRÉT GYÁVÁN NEM ÓVJA: MINT ŐS-ŐSÉRE ÜTÜTT ISTEN: A FÖLSÉGES TŰZ CSIHOLÓJA. (ADY ENDRE) 4

5 IMÁDKOZZUNK MAGUNKÉRT, HAZÁNKÉRT, A FELTÁMADÁSÉRT! HISZEK EGY ISTENBEN, MINDENHATÓ ATYÁBAN, MENNYNEK ÉS FÖLDNEK TEREMTŐJÉBEN ÉS JÉZUS KRISZTUSBAN, AZ Ő EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, A MI URUNKBAN; AKI FOGANTATOTT SZENTLÉLEKTŐL, SZÜLETETT SZŰZ MÁRIÁTÓL; SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT; MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK. ALÁSZÁLLT A POKLOKRA, HARMADNAPON FELTÁMADT A HALOTTAK KÖZÜL; FÖLMENT A MENNYBE, OTT ÜL A MINDENHATÓ ATYAISTEN JOBBJÁN; ONNAN JÖN EL ÍTÉLNI ÉLŐKET ÉS HOLTAKAT. HISZEK SZENTLÉLEKBEN. HISZEM A KATOLIKUS ANYASZENTEGYHÁZAT; A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉT, A BŰNÖK BOCSÁNATÁT; A TEST FELTÁMADÁSÁT ÉS AZ ÖRÖK ÉLETET, ÁMEN. 5

6 ÁLDJON MEG AZ ISTEN AZ ÚJ ESZTENDŐBEN! A mai kor embere tisztábban, szebben él, mint a régi korokban, csak hát bátrabban és főleg őszintébben! Kedves testvérek, higgyétek el, hogy nem az aranykorból jövünk, hanem az aranykor felé tartunk! Utunk semmiből a végtelenbe vezet!! De akkor miért harsog nap mind nap szörnyű igazságokat minden média? Egyszerűen fogy a sötét és tisztábban látunk!! Ha a fényre mész, minden megvilágosodik, a saját körmöd alatt a mocskot is jobban látod, de hidd el, hogy nem a fény, az őszintén kimondott szó tesz mocskossá téged! Mostanig is bűnösök voltunk, de a sötétben könynyebb volt nem észrevenni, takargatni, elhazudni vétkeinket, hibáinkat. Úton vagyunk, Teremtőnk fogja a kezünket, és én hiszem, hogy jó úton járunk még akkor is, ha csintalan gyerekekként gyakran elszaladunk, letérünk az útról! Én bűnbánó szívvel megragadom Teremtőm kezét és nagy bizalommal, bátran lépek Vele az új esztendőbe, a 2o14-es évbe vezető ösvényre!! Ezzel az őszinte hittel kívánok Istentől megáldott boldog új esztendőt. Csaba t. Szűz Mária, Jézus Krisztus szent anyja - magyar ország Patrónája áld meg nemzetedet akinek a koronáját elfogadtat most és mind örökre. Szent Fiad segítségével egyesítsd ezt a sokat szenvedett népet, mert Fiad és a te segítséged nélkül nem találjuk utunkat, oda ahová rendeltél bennünket. Dicsőség Istennek és nemzetünknek, aki megszeretne maradni ebben a világban,ahol megkezdődött a teljes megtisztulás, szívünkben és lelkünkben. Bartus Tibor Szeged. 2014, január

7 7

8 8

9 9

10 A SZABADSÁG HŐSEINEK ÚJ SÍRJÁNÁL TARTOTTAK MEGEMLÉKEZÉST A Nemzeti Örökség Intézete által szervezett gyászszertartást tartottak a Rákoskeresztúri Új Köztemető 300-as parcellájánál január 20-án. Az eseményen Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és Áder János köztársasági elnök mondott beszédet A hősök új sírjánál rendezett megemlékezésen többek között részt vett Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke. Az 1956-os forradalmat követő politikai megtorlás áldozatai közül Bartók János, Bencsik József, Dudás József, Léderer Jenő Tibor, Pintér József, Pólya Ferenc Sándor, Szabó János, Szívós Géza az Újköztemető 233-as parcellájában méltatlan körülmények között nyugodtak. A szabadságharc hőseinek hamvait a Szabadságharcosokért Közalapítvány áthelyeztette társaik mellé, az 56-os hősök 300-as parcellájába. Az ökumenikus gyászszertartás keretében január 20-án, az új síroknál egy-egy szál virággal emlékeztek a szabadságharc hőseire. Az eseményen köszöntőt mondott Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke. Beszédében köszönetet mondott, hogy a szabadságharc hősei megbecsült és végre méltó helyen nyugszanak társaik mellett, majd hozzátette, hogy az örök érvényű, legfontosabb összetartó erő a hazaszeretet. A hősökről megemlékezett Áder János köztársasági elnök, aki beszédében hangsúlyozta: Magyarországot 1989-ben az újratemetés erkölcsi felelőssége, a nyilvánosan megélt gyász, a kimondott szó igazsága ébresztette föl több évtizedes tetszhalott állapotából. Akkor értettük meg igazán, hogy nekünk azokért is, akik a halált választották miértünk, a szabadságot kell választanunk. (Nemzeti Örökség Intézete) 233-AS PARCELLA AZ ERDŐ IRTÁSÁT A POFOSZ TAGJAI VÉGEZTÉK EL. 10

11 ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚR BESZÉDE 1956-OS SZABADSÁGHARCOSOK ÚJRATEMETÉSEKOR AZ ÚJ KÖZTEMETŐ 300-AS PARCELLÁJÁBAN Tisztelt Megemlékezők, Hölgyeim és Uraim! Fejet hajtani jöttem. Fejet hajtani a hősök előtt. Azok előtt az 56-os hazafiak előtt, akiknek a nemzet megannyi évvel haláluk után most szolgáltat végtisztességet. Fejet hajtani a most újratemetett nyolc mártír előtt, s velük együtt mindazok előtt, akik vérükkel adtak hitelt a szónak: A haza minden előtt. Tisztelt Emlékezők, kedves Hozzátartozók! Hosszú volt az az út, ami idáig elvezetett. Az ő utolsó útjuk pedig kétszeresen is az volt. Kívánom, hogy földi hamvaik találjanak békét és megnyugvást helytállásukhoz méltó új sírhelyükben. Találjanak megnyugvást abban, hogy emlékezetünk hosszabb és mélyebb is annál, semhogy elfeledhetnénk őket. Mert az önfeláldozás példái nem enyésznek el sem térben, sem időben. Hiába, hogy 25 évvel ezelőtt, 1989 februárjának elején, az MSZMP Központi Bizottságának egyik ülésén, amikor Nagy Imre és társai kihantolása és újratemetése volt a téma, az akkori ülés résztvevői még véletlenül sem hívták mártíroknak vagy akár áldozatoknak a Rákoskeresztúri temető távoli parcelláiban elföldelt ötvenhatosokat. Minden felszólaló kínosan ügyelt rá, hogy a feltárást kellemetlen eseménynek tekintse, és óvjon annak következményeitől. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint azon a napon az egész tárgyalást belengte az egyértelmű szándék, melyet az egyik résztvevő így fogalmazott meg: a temetés nem jelenti sem az események, sem a személyek politikai és jogi rehabilitálását Grósz Károly egyenesen arra hívta fel a figyelmet: vigyázni kell, a kegyeleti gesztus nehogy tápot adjon a változást követelőknek, a demokratikus folyamatoknak. Óva intette elvtársait, hogy ez a kettő ne váljon egymást erősítő folyamattá. Hozzátette még, az akkori idők dohszagú, cinkos és sunyi szóhasználatával, hogy az esemény éppen ezért politikai gondozást igényel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hol van ma már az MSZMP Központi Bizottsága? Hol vannak azok, akik 1989 felszabadító évének úgy indultak neki, hogy mégiscsak úgy lenne a legjobb, ha minden a régiben maradhatna? Hol vannak azok a hatalmasságok, akik abban bíztak, hogy a temetés néhány ember kegyeleti magánügye lesz csupán? Hol vannak már azok, aki szerint az újratemetések ügye politikai gondozást igé- 11

12 nyel? Hol vannak, akik nem bírtak az áldozatok szemébe nézni? Hol vannak a síroktól félők, holtaktól rettegők? Csillaguk leáldozott az első szabad választások alkalmával. Ők mégis békében távozhattak, szemben azokkal, akiknek most adunk végtisztességet. Demokratikus nemzetünk nagylelkű volt velük szemben, és jó lett volna, ha ezt a nagylelkűséget legalább egy bocsánatkéréssel viszonozzák. Nem így történt. Lelkük rajta. Mindaz, amit ők elmulasztottak megtenni, nem szabad, hogy minket megakadályozzon erkölcsi kötelességünk teljesítésében. Ezért vagyunk itt. Ezért emlékezünk szabadságharcunk hőseire, és itt, ahol az ő sírjaik domborulnak, ezért hajtunk most fejet forradalmáraink előtt mindannyian. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországot 1989-ben az újratemetés erkölcsi felelőssége, a nyilvánosan megélt gyász, a kimondott szó igazsága ébresztette föl több évtizedes tetszhalott állapotából. Akkor értettük meg igazán, hogy nekünk azokért is, akik a halált választották miértünk, a szabadságot kell választanunk. Emlékük megtartó erő, erkölcsi mérce, nemzetünk lelkiismeretének tükre. Olyan tükör, amibe újra és újra bele kell néznünk, ha szabad Magyarországot akarunk ban éreztük: ha ezen a kegyeleti úton végigmegyünk, az felér a megtisztulással. Tudtuk: a gyászmenet éppen oda visz, ahová 1956 óta igyekeztünk. Oda, ahol az igazság utat tör magának. Ahol már soha többé, senkit sem lehet temetés helyett arccal lefelé, jelöletlen földbe elásni, börtönudvaron elkaparni. Oda, ahol már mindannyian úgy véljük, hogy a sírokat nem politikával kell gondozni. Hanem emlékezéssel. Amíg van virág és koszorú, mécses és nemzetiszín szalag, sírkő és kopjafa, addig nem győzhet a felejtés, nem nőheti be a gaz a lelkiismeretünket. És addig van tisztelet is, mely a földi maradványokat éppúgy helyezi egymás mellé, ahogy a mártírok emlékezetét. Dudás József emlékét, Szabó János emlékét. Bartók János emlékét. Bencsik József emlékét. Léderer Jenő Tibor emlékét. Pintér József emlékét. Pólya Ferenc Sándor emlékét. Szívós Géza emlékét. Kedves Emlékezők! Ők nyolcan végérvényesen ott vannak immár, ahová mindig is tartoztak. Sorstársaik között os hőseink között. Nekünk, magyaroknak a történelem során sokszor kellett újratemetnünk halottainkat. Hogy az elvesztésük miatti gyász a nemzeté lehessen, kétszer kellett eltemetnünk a 48-as és az 56-os szabadságharcunk miniszterelnökeit, Batthyány Lajost és a magyar szabadság golgotáját megjárt Nagy Imrét is. És a sor sajnos még hosszan folytatható. Dicső névsorukat most egyetlen mondattal szeretném megidézni. Egyetlen mondattal, ami az utolsó szó jogán hangzott el. Ha meg kell halnom, a ma- 12

13 gyar szabadságért halok meg mondta Dudás József, akinek földi maradványai ma itt vannak újratemetett hőseink között. Roppant súlya van ennek a mondatnak. És a többiek is biztosan ugyanezt gondolták Bartók János Bencsik József Dudás József Léderer Jenő Tibor Pintér József Pólya Ferenc Sándor Szabó János Szívós Géza Hőseink közé tartoznak ők. Hozzánk szólnak, nekünk mutatnak példát, minket erősítenek. Isten segítse nemzetünket, hogy mindörökre hálás szívvel őrizzük meg emléküket. Béke poraikra! Nyugodjanak békében! (Forrás: Internet) 300-AS PARCELLA 13

14 MÉLTÓ HELYEN, A FIUMEI ÚTI NEMZETI SÍRKERTBEN NYUGSZIK DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOS SZÖVETSÉGÜNK ÉS A MAGYAR OKTÓBER PÁRT ALAPÍTÓJA DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOS Egy ötvenhatos forradalmár és szabadságharcos, akit nagyon hamar, és méltatlanul kitörölt a nemzeti emlékezet. Annak ellenére, hogy 1956 szellemét, az 1991 február12-én bekövetkezett haláláig mindvégig megőrizte, ápolta és hirdette. Rövid életrajza: 1932 októberében született Budapesten. Édesanyja az otthoni feladatokat ellátva nevelte két gyermekét, Györgyöt és bátyját, Miklóst. Édesapja ügyvéd és nyelvtanári munkával kereste a kenyeret...tizenhét évesen megszakította gimnáziumi tanulmányait és kitanulta az esztergályos szakmát. Röviddel utána kitűnő eredménnyel érettségizve fejezte be gimnáziumi tanulmányait ben a Közgazdasági Egyetemen folytatta tanulmányait, ahonnan 1955-ben, feltehetően politikai nézetei miatt kizárták. Közgazdasági tanulmányait csak 1981-ben ledoktorálva fejezte be októberében részt vett a Rádió ostromában. Október 25-én letartóztatták, ahonnan csak október 30-án a forradalom győzelme után szabadult ki. A forradalom és a szabadságharc leverése után illegális röplapokat terjesztett. Letartóztatták és államellenes felforgató tevékenységért, tíz év szabadságvesztésre ítélték ban amnesztiával szabadult. Telefonját lehallgatták, leveleit felbontották, besúgókkal vették körül, A Magyar Október Kiadó néven értékes, nálunk 14

15 betiltott könyveket jelentetett meg. Többek között: Georg Orwell 1984 című könyvét, Duray Miklós Kutyaszorítóját. Emiatt lakásán gyakoriak voltak a házkutatások, és az illegális-kiadványokat elkobozták. Nemegyszer az említett kiadványokkal együtt őt is elvitték, államellenes összeesküvéssel gyanúsítva ben rendőri felügyelet alá helyezték ben egy máig tisztázatlan baleset következtében Londonban élő bátyja életveszélyes sérülésekkel kórházba került. Gyuritól megtagadták az útlevelet, amit a nemzetközi tiltakozás hatására végül megkapott. Miklós bátyja, aki szintén részt vett az 1956-os forradalomban, röviddel öccse látogatása után belehalt égési sérüléseibe. Gyuri Londonban maradt, ahol megalapította a Magyar Október Sajtószolgálatot. Neki köszönhető többek között, hogy a Szabad Európa Rádió és a BBC hiteles képet kapott a magyarországi közállapotokról. Csak 1989-ben tért viszsza két szívinfarktussal a háta mögött, és megalapította a Magyar Október Pártot. A csaló választójogi törvény ellen a parlament előtt tiltakozott barátaival. Később utcai demonstrációkat szervezett. Itt került sor az ÁVH egyik vezéralakjának, Münnich Ferenc szobrának a ledöntésére, és a róla elnevezett Nádor utca visszakeresztelésére ben az '56-os Szövetség ügyvivője volt. (Forrás: Internet) 15

16 16

17 17

18 18

19 BUDAPEST OSTROMÁBAN ELHUNYT CIVIL ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTÜNK Budapest ostromának civil áldozatai emlékére, idén tízedik alkalommal a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) szervezésében megemlékezést tartottak február 12-én a Farkasréti temetőben február 13-án 69 esztendővel ezelőtt ért véget Budapest ostroma, a második világháború egyik leghosszabb ideig tartó városban zajló ütközete. Tízezrek lelték halálukat az ostrom során, akik emléke évtizedekig a feledés homályába merült. Radnainé dr. Fogarasi Katalin, az intézet elnöke korábban társadalmi célú felhívásban kérte a lakosságot, hogy közösen emlékezzenek a háború áldozataira, és kegyeletüket egy szál virág elhelyezésével róják le a budapesti harcok befejeződésének emléknapján. Számos iskolától, társadalmi szervezetektől kaptunk pozitív visszajelzést, és a vártnál többen vettek részt a közös megemlékezésen, mondta el az intézet elnöke, aki hozzátette, hogy a felhívás beváltotta azokat a reményeket is, miszerint az intézet leginkább fontos célcsoportja: a fiatalok is képviseltették magukat a megemlékezésen. A Farkasréti temető 19/1-es parcellájában található két sír közül az egyik a Regent-ház, a másik a Vitéz u. 2, illetve a Fő u. 59. alatti sarokházakban meghaltaknak állít emléket. Ezek a sírok a megemlékezés szimbolikus helyszínei, hiszen az ostrom során elhunyt valamennyi civil áldozatról megemlékezünk minden év februárjában tette hozzá Radnainé Dr. Fogarasi Katalin. Az eseményen köszöntőt mondott Gedai István a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, és az emlékbeszédet L. Simon László kormánybiztos tartotta. A rendezvényen közreműködött a Marczibányi téri Kodály Iskola Junior Príma díjas Leánykara. Szövetségünk koszorúját Fazekas János László elnök helyezte el. (Forrás: Internet) 19

20 MEMENTÓ NEM MÚLNAK ŐK EL, KIK A SZÍVÜNKBEN ÉLNEK, HIÁBA SZÁLLNAK ÁRNYAK, ÁLMOK, ÉVEK, ŐK ITT MARADNAK BENNÜNK CSÖNDESEN MÉG. JUHÁSZ GYULA A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐEN 1945 ÉS 1956 KÖZÖTT HAZÁNKBAN A HATALMAT TÖRVÉNYTELEN ESZKÖZÖKKEL MEGSZERZŐ ÉS GYAKORLÓ SZOVJETBÉRENC KOMMUNISTA REZSIM RÉMURALMA ELLEN SZERVEZKEDŐ NEMZETI ELLENÁLLÁS SZÁMOS RÉSZTVEVŐJÉT HALÁLRA ÍTÉLTÉK ÉS KIVÉGEZTÉK, SOKUKAT PEDIG BÖRTÖNBE VETETTÉK. SZÁMOSAN A BÖRTÖNBEN HALÁLOZTAK EL. A DIKTATÚRA - HATALMÁNAK FENNTARTÁSA, A NEMET ELRETTENTÉSE CÉLJÁBÓL - KONCEPCIÓS PEREKET RENDEZETT, AMELYEK EREDMÉNYE- KÉPPEN OLYAN SZEMÉLYEKET IS KIVÉGEZTEK VAGY BÖRTÖNBE ZÁRTAK, AKIK AZ ELNYOMÓ RENDSZERREL SZEMBEN NEM LÉPTEK FEL, MÉGIS ÁLDOZATAIVÁ VÁLTAK A BUDAPESTEN KIVÉGZETT VAGY BÖRTÖNÖKBEN, INTERNÁLÓTÁBOROKBAN ELHUNYT- HONFITÁRSAINKAT A 298-AS PARCELLÁBAN ÉS A 301-ES PARCELLA MINTEGY TÍZ SORÁBAN HAN- TOLTÁK EL. AZ OKTÓBER 23-ÁN KIROBBAN FORRADALMAT ÉS SZABADSÁGHARCOT SZOVJET SEGÍTSÉGGEL LEVERŐ HAZAÁRULÓK HATALMUK MEGSZILÁRDÍTÁSA, A FORRADALMI GONDOLAT ÉS SZABADSÁGVÁGY ELTIPRÁSA ÉRDEKÉBEN A SZABADSÁGHARCOSOK KÖZÜL A TÖRVÉNYESSÉG LÁTSZATÁT KELTVE, DE ANNAK SÁRBA TIPRÁSÁVAL SOKAKAT HALÁLRA ÍTÉLTEK, KIVÉGEZTET- TEK, HÚSZEZERNÉL TÖBB HAZAFIT PEDIG BÖRTÖNBE VETETTEK. A BUDAPESTEN KIVÉGZETT, ILLETVE BÖRTÖNBEN LEHUNYT SZABADSÁGHARCOSOK TÖBBSÉGE A 301-ES PARCELLÁBAN, NÉHÁNYAN A 298-AS PARCELLÁBAN NYUGOSZNAK. GYILKOSAIK MÉG HOLTUKBAN IS MEGGYALÁZTÁK ŐKET. A 301-ES PARCELLÁHOZ ILLESZKEDŐ 300-A PARCELLÁBAN IS NYUGOSZNAK KIVÉGZETT, ILLETVE BÖRTÖNBEN ELHUNYTAK '56-OS SZABADSÁGHARCOSOK. A TEMETŐ MÁS RÉSZEIN LÉVŐ 233-AS ÉS 235-ÖS PARCELLÁKBAN IS HANTOLTAK EL ÁLDOZATOKAT, KÖZTÜK A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGEIT. MEGGYILKOLT ÉS BÖRTÖNBEN MEGHALT HONFITÁRSAINK HŐSIES ÁLDOZATA NEM VOLT HIÁBA VALÓ. ÉLETÚTJUKKAL, HELYTÁLLÁSUKKAL ÉS HALÁLUKKAL PÉLDÁT MUTATNAK MINDANNYIUNK SZÁMÁRA. A HAZA ÉS SZABADSÁGSZERETET MINDENEK FÖLÖTT VALÓ. SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY JELENLEGI ISMERETEINK SZERINT 1956 ELŐTT POLITIKAI OKBÓL VAGY 1956 UTÁN POLITIKAI OKBÓL, KÖTÉL VAGY GOLYÓ ÁLTAL KIVÉGZETT, BÖRTÖNBEN INTERNÁLÓTÁBORBAN KIHALLGATÁS KÖZBEN ELHUNYT SZEMÉLY NYUGSZIK E HANTOK ALATT. BÉKE PORAIKRA. A 298-AS ÉS 301-ES PARCELLÁNÁL ELHELYEZETT TÁBLÁKON SZEREPLŐ SZEMÉLYEK SÍRJÁT A NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG VÉDETTÉ, A NEMSZETI EMLÉKHELY RÉSZÉVÉ NYILVÁNÍTOTTA. 20

21 A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA A kommunizmus áldozatairól először február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben és az ország középiskoláiban. Azóta is minden évben megrendezik az emlékünnepségeket, emlékeztetőként és figyelmeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására. Áder János köztársasági elnök (b) és felesége, Herczegh Anita (j) Schmidt Mária főigazgató (k) társaságában mécsest gyújt a kommunizmus áldozatainak emléknapján a budapesti Terror Háza Múzeum előtt február 25-én. (MTI Fotó: Bruzák Noémi) KÖVÉR LÁSZLÓ: A MAGYAROKNAK JÓ OKUK VAN NEM ELFELEJTENI A KOMMUNIZMUST Kövér László, az Országgyűlés elnöke Nyíregyházán a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére emelt szobor avatóünnepségén azt mondta: a kommunizmus maga volt az ember és az emberiség elleni bűn. Hozzátette: a magyaroknak jó okuk van nem elfelejteni a kommunizmust, mert nyomasztó gazdasági, politikai és lelki örökségének terhét a mai és a következő nemzedékek is kénytelenek viselni mindaddig, amíg ezt a "sorvasztó örökséget" közös erővel nem sikerül végleg felszámolni. 21

22 A LENGYEL NAGYKÖVETSÉG 1956-OS KIÁLLÍTÁSA MOSONMAGYARÓVÁRON A Szétlőtt városok. Poznań Budapest 1956 című kiállítás, amely az 1956-os eseményeken keresztül idézi fel a lengyelek és a magyarok kommunista időszak alatti közös múltját, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, a budapesti 1956-os Intézet valamint a Varsói Magyar Kulturális Intézet együttműködésében valósult meg. A bemutatott fényképes dokumentáció valamint a hozzá fűzött bőséges történelmi magyarázat nemcsak az júniusi poznańi munkásfelkelést és a pár hónappal későbbi magyar forradalmat mutatja be, hanem azt is, hogy mennyire van jelen Poznań és Budapest mai városi tereiben az 57 évvel ezelőtti események emlékezete. A poznańi felkelés az 1956-os magyar forradalom egyik nemzetközi előzménye volt. A munkások az alacsony bérek, a norma megemelése és az évek óta tartó megalázottság ellen június 28-án kezdték meg tüntetésüket, amely fokozatosan szélesedett és konkrét követeléseket megfogalmazó forradalmi megmozdulássá vált. A tüntetéssorozat kiteljesedését a hatalom egy páncélos alakulat kivezénylésével és támadásával fékezte meg. A katonai attaknak 57 áldozata volt, köztük egy tizenhárom éves diák, Romek Strzałkowski, akit lesből lőttek le. Később a megtorlás alatt hétszáz embert börtönöztek be. Többek között ennek a felkelésnek a vérbefojtása magyarázza azt az erős szolidaritás érzést, amelyet a magyar forradalom reményteljes kezdete váltott ki a lengyel nemzetből, és azt a mély fájdalmat is, ami a lengyeleket a forradalom leverésekor eltöltötte. A két nemzet összetartozását erősítette a két tragédia. A kiállításon bemutatott korabeli dokumentumok a két város, Poznań és Budapest hősies áldozatvállalását igazolják, a két nép tragikus küzdelmének állítanak emléket A 32 tablót felvonultató anyagot először március 23-án, a Lengyel- Magyar Barátság Napján mutatták be Poznańban. A kiállítást Schmitt Pál és Bronisław Komorowski államfők 22

23 nyitották meg. Magyarországon október 18-án mutatták be első ízben a kiállítást. A Külügyminisztérium előcsarnokában megtartott megnyitóra Bába Iván külügyi államtitkár és Roman Komorowski lengyel nagykövet a Budapesten akkreditált Diplomáciai Testület tagjait hívta meg. A nagyközönség október 20-tól, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban tekinthette meg a tárlatot ben látható volt még a Külügyminisztériumban, az Országházban és Miskolcon ben Hódmezővásárhelyen, Budafokon, Budapesten (Andrássy út, szabadtéri kiállítás; Budapesti Corvinus Egyetem), Szegeden, és Lakitelken, 2013-ban Kapuváron, Sopronban, Sárváron ben első alkalommal Mosonmagyaróváron, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából Roma Kowalski lengyel nagykövet ajánlja az érdeklődők figyelmébe, én, szerdán 17. órakor, a Gulyás Lajos Kollégium Gorkij u. 3. sz. alatti épületében. A kiállítás rendezését az 56-os Szövetség Országos Központja támogatta. A tárlat március 21-ig látogatható a kollégium nyitvatartási idejében. További információk a című weboldalon találhatók. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. LENGYELEK A MAGYAROKNAK (részletek) Simon Zsuzsanna, szervező Részlet a Z.ołnierz Wolnosci című napilap cikkéből, november 28. Varsó utcáin dobozok álltak ezzel a felirattal: Gyógyszerekre a magyarok számára. Az emberek megálltak, továbbhaladtak. Annyit dobtak be, ki mennyit tudott. Jelen voltam egy ilyen doboz felnyitásánál. A sok bankjegy között egy levél. Benne ötven złoty, és a papíron girbegurba betűkkel az írás: a mamám megígérte, hogy ezért mackót vesz nekem, de neked, budapesti kislány, a pénz most fontosabb. Kriszti Varsóból Felhívás! A Budapestre küldött lengyel vér már nem egy életet mentett meg. De még sok sebesült várja ezt a talán legáldozatosabb és legszívből jövő segítséget. További véradók jelentkezésére hívunk fel. Emlékeztetünk arra, hogy vért adni éhgyomorra kell. Bejegyzés a wroclawi Városháza emlékkönyvében, október vége 11 A Magyar Forradalom tiszteletére a wroclawi Városháza épületében működő Történeti Múzeum dolgozói, a múzeum igazgatója, Józef Piatek által összehívott gyűlésen egyhangúlag elhatározták, hogy kitűzik a wroclawi Városháza tornyára a magyar és a lengyel nemzeti zászlót. A zászlókat a toronyra Stanisław Madry fűtő, valamint Janusz Kramarek, a Történeti Múzeum asszisztense tűzte ki. Tisztelet a szabadságukért harcoló nemzeteknek! A varsói egyetemisták nyílt levele a magyar nemzethez, október Magyar Testvéreink! Mi, ezen a gyűlésen összesereglett varsói egyetemisták, a szuverenitásért és a demokráciáért folytatott harcotok iránti támogatás és teljes szolidaritás szavait intézzük hozzátok. Követeljük, hogy még a felkelők fegyverletétele előtt vonják ki a szovjet csapatokat Magyarországról. A lehető legélesebben tiltakozunk és elítéljük a szovjet csapatoknak a nemzetetek harca elleni fegyveres intervencióját. A lehető leghatározottabban elítéljük Szoboljev nagykövet fellépését az ENSZ-ben, valamint a szovjet sajtóban megjelent cikkeket, amelyek rágalommal és hamisítással teljesek. Különösen támogatjuk azon követeléseteket, hogy a szovjet kormány fizessen kártérítést a szovjet csapatok magyarországi intervenciójával okozott károkért, valamint azt a követelést, hogy adják ki a magyar népnek a vérontásért felelős személyeket igazságszolgáltatás céljából. Jogos és igazságos harcotokban Veletek vagyunk. Kötelezzük magunkat, hogy segítséget nyújtunk nektek. Éljen a lengyel magyar barátság! Éljen a szabad, független és szocialista Magyarország! (Forrás: InternetWiktor Woroszylsk írásábóli) 23

24 A KOMMUNIZMUS ÜLDÖZÖTTEINEK EMLÉKNAPJÁN, AZ '56-OSSZÖVETSÉG HEVES MEGYEI SZERVEZETE NEVÉBEN, TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉSEN MEGJELENTEKET! Városunk hírneves írója, Gárdonyi Géza írta az egri vár viadaláról szóló regényében, hogy a falak ereje nem a kövekben, hanem a védők szívében, hitében és izzó hazaszeretetében rejtezett." Ha visszatekintünk történelmünk vérzivataros évszázadaira, úgy megállapíthatjuk, hogy csaknem minden évszázadnak megvoltak maga mártírjai, megvoltak a maga hősei. Így volt ez 1956-ban is. Amit most visszaemlékezésként elmondok, arról sokan nem tudnak, hosszú évtizedeken keresztül még csak emlegetni sem volt szabad azon egri nőket, akiknek halált megvető bátor kiállásáról emlékezem most meg, mert emlékeink nem homályosulnak el 58 év múltával sem. Az akkor átélt események mindörökre ott élnek a lelkünk mélyén olyan élénken, mint akkor amikor történtek novemberében roppant szovjet túlerő maga alá gyűrte nemzetünket, de a nemzet ebbe nem törődött bele, és minden tőle megtehető módon tiltakozott leigázása ellen december 10-én, a Központ Munkástanácsok országos sztrájkjának előestéjén városunkban tüntetés volt. A tüntetők a Széchenyi utcában gyülekeztek és azokat - gyermekkocsikat maguk előtt tolva- dohánygyári asszonyok vezették. Az időközben hozzájuk csatlakozókkal mintegy nyolcvan- száz egri nő jött össze a Hatvanas Gyalogezred Emlékműve előtt, talpig fekete ruhákban, ékszerek nélkül. Szemükből sugárzott az elszántság és az idegen betolakodók elleni gyűlölet. Mivel pedig a tüntetők időközben tömeggé nőttek, így ellenük szovjet harckocsikat vezényeltek ki és azok az állomás felől, a Deák Ferenc úton haladva jöttek idáig, az útkereszteződésig, de az egri nők itt az útkereszteződésben, - egy szál égő gyertyával a kezükben - sorfalat állva, testükkel zárták el a tankok továbbhaladását. A sorfal előtt 20 méterre megálltak a tankok. Parancsnokuk felszólította a sorfalat állókat, hogy oszoljanak, ne akadályozzák a harckocsik továbbhaladását, mert ellenkezőesetben lövetni fog. Az egri nők válasza "N E M"volt és közölték az egység parancsnokával, hogy tiltakozásul a megszállás ellen egy tapodtat sem mozdulnak. Erre a tankok lövegeiket és géppuskáikat a sorfalat állókra irányozták, majd megindultak a sorfal felé, de mivel az egri nők a helyükön maradtak,így közvetlenül a sorfal előtt megálltak. Senki nem mozdult, a levegő kezdett felforrósodni, a két tábor farkasszemet nézett egymással, csupán a fohászok szálltak az ég felé...kis idő múlva a harckocsi a Szvorényi úton át Verpelét irányába eltávoztak. Ezek után a tüntető tömeg a szovjet városparancsnokság elé vonul,t ott a vörös zászlót letépték és elégették!!! Ti bátor, Ti nagyszerű EGRI NNŐK, meghajtom az elismerés zászlaját előttetek és ezen megemlékezésemmel fejezem ki Nektek városunk csodálatát és hálást. A hős egri nők cselekedeteikkel történelmet írtak! Ezek a bátor teremtések tetteikért nem kaptak kitüntetéseket, nem kaptak még csak tapsot sem, nevük nincs márvány táblába vésve, csak éppen cselekedeteikkel bizonyították, hogy akkor is szívünk, hitünk és lelkiismeretünk szerint kell cselekedni, ha semmilyen elismerést nem kapunk érte! Adja az Úr Isten, hogy Nekik és utódainknak - hazánk történelmének válságos pillanataiban - mindig helyén legyen az eszünk és a szívünk, és legyen mindenkor bátorságunk ilyen és hasonló hazafias megnyilvánulásra. Ti, pedig ragyogjatok - reményt és hazaszeretetet sugározva - csak ragyogjatok továbbra is Ti fénylő "EG- RI CSILLAGOK", égő lángcsóvával írjátok a magyar égre Kossuth Lajosnak városunkban elhangzott mondását, mely szerint: "Egerben nem hirdetni, itt tanulni lehet a hazafiságot! Eger, február 25. Dr. Csank István az '56-os Szövetség 24

25 A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA PÉCSETT június 13.-án az Országgyűlés február 25.-ét nyilvánította a kommunizmus áldozatainak emléknapjává. Az időpont annak apropóján ered, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el Pécs szülöttjét Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Országunkban az első megemlékezés február 25.-én történt. Ez volt országszerte ez évben, így Pécsett is. Az esemény a rácvárosi iskolában zajlott le, ahol dr.hoppál Péter országgyűlési képviselő, Pécs város oktatási és kulturális bizottságának elnöke valamint dr. Breuer Pál a Recski Szövetség elnöke mondott ünnepi beszédet. Mint ahogy a megemlékezésen diákok, tanárok, civil szervezetek képviselői, városvezetők, pécsi polgárok vettek részt, így az iskola valamint a szülői ház falán elhelyezett emléktáblánál dr. Breuer Pál, Boóz Józsefné a POFOSZ elnöke, Szövetségünk részéről v.l.decleva Ferenc helyezték el közösen a megemlékezés koszorúját BEN ÍGY KOSZORÚZTUNK 25

26 A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ÚJPESTEN A kommunizmus áldozatainak emléknapján, kedden délelőtt az áldozatokra, valamint a megbélyegezettekre egyaránt emlékezett Újpest Önkormányzata, a Mártírok utca 58. sz. ház falán elhelyezett márványtáblánál... - Napjainkban olyan korszakot élünk, amikor különösen fontossá válik az emlékezés, és az emlékezet. Ha megfosztunk valakit a múltjától, akkor azt tehetünk vele, amit akarunk. - kezdte beszédét Dr. Hollósi Antal. Hozzá tette: a 20. század talán legvéresebb évszázada volt az emberiség történetének, amelynek két szörnyű ideológiája a nácizmus és a kommunizmus, milliók megkínzását és elpusztítását jelentette. Majd Orwell hasonlatát felidézve: egy emberi arcba taposó ott maradó csizmaként jellemezte a kommunista jövőt. A képviselő szerint az építészeti, kulturális értékek még ha nem is teljes körűen, de pótolhatók, de a legdrágábbat, az emberi életet semmi sem adhatja vissza. A kommunizmus az emberek igazság eszméjét és igazságvágyát kihasználó "terrorista gondolat volt", a nyomor és a kizsákmányolás megszüntetését, a kollektív jólét, a szabadság és egyenlőség kiteljesítését ígérte. Ehhez képest csak még inkább fokozta mindezek ellenkezőjét, és mindezt a terror eszközeivel - mutatott rá az eszme mibenlétére Dr. Hollósi Antal A jelenre áttérve az mondta: ma olyan Magyarországot kell építeni, ahol senkit sem lehet hátrányosan megkülönböztetni neme, származása, vallása, politikai nézete, nemzeti vagy nyelvi hovatartozása miatt. - Az is feladatunk, hogy ne engedjük meg, hogy azok az áldozatok, akiket a diktatúra képtelen volt az emlékezetünkből kitörölni, most mégis feledésbe merüljenek. Ne engedjük meg, hogy egy sehová sem vezető számháború keretei között a kommunizmus és a nemzetiszocializmus bűneit kijátsszák egymás ellne. Mindannyian tudjuk, hogy nincs jó és rossz gyilkos. Emlékezni annyi, mint felelősséget vállalni egymásért, közös jövőnkért - zárta gondolatait a képviselő, majd Wintermentel Zsolttal közösen elhelyezte az emlékezés virágait a Mártírok utcai emléktáblánál. A koszorúzást követően a Deák Ferenc utca 23. számú házon elhelyezett emléktálánál folytatódott a megemlékezés, az 1919-es Tanácsköztársaság idején, a kommunizmus első véres magyarországi megjelenése során elhunyt újpestiek előtt. Itt a városvezetés nevében Dr. Hollósi Antal helyezte el a megemlékezés virágait. 26

27 KORABELI NYILVÁNTARTÁS-ÁBSZ LEVÉLTÁRA 27

28 KORABELI NYILVÁNTARTÁS-ÁBSZ LEVÉLTÁRA 28

29 KORABELI NYILVÁNTARTÁS-ÁBSZ LEVÉLTÁRA LÉLEKSZENTELÉS A SZÍVEM ÉS A KÉT KAROM KITÁROM ÉS AKIK HISZNEK, AZOKAT MEGÁLDOM. FEJÉT A PORBÓL AKI FELEMELTE, TÖVISKORONÁT KI HITTEL VISELTE. KI GOLGOTÁRA ROSKADOZVA HÁGOTT, DE SÍRON TÚL IS FÖLTÁMADÁST LÁTOTT. KI SZENVEDETT, DE MÁSOKAT VÍGASZTALT: ANNAK NEVE LEGYEN ÁLDOTT ÉS MAGASZTALT. A SZÍVEM ÉS A KÉT KAROM KITÁROM ÉS AKIK HITTEK, AZOKAT MEGÁLDOM. (VITÉZ SOMOGYVÁRY GYULA) 29

30 IDEJE..LENNE..MÁR MIKOR FOGNAK - BOCSÁNATOT KÉRNI AZOK A NEMZETGYILKOSOK, IDEGENT KISZOLGÁLÓ GAZOK, KIK EZREKET BÖRTÖNBE ZÁRTAK,AKASZTOTTAK! VÉGRE, - ELÉGTÉTELT ADNI AZ ÁLDOZATOKNAK?! (SZOKODY TIBOR) KI KICSODA? (MÉG SOKAN ÉLNEK KÖZTÜNK) BODROGI ZSOLT-BORISZ-BOTOND- CSANÁDI-CSÁNGÓ-CSORBA PÁL- DEÁK-DIÓSGYÖRI JÓZSEF- EDE-ERDÉLYI MIKLÓS-EVEZŐS- FÁBIÁN JÁNOS-FEHÉR PÁL-FELLEGÍ- GABI-GÁRDONYI-GÉZA-GÓBÉ- ILDIKÓ- JÓSKA- KAPOSVÁRI-KÁNTOR ÉVA-KELETI LÁSZLÓ-KEREKES- KEREKES GÁBOR-KERESZTESI-KÉPESDI ENDRE-KISS- KISS GÁBOR-KOLOZSVÁRI TAMÁS-KOLTAI- KOVÁCS JÁNOS-KUTAS GÁBOR- LAKATOS JÓZSEF-LÁSZLÓ JÁNOS-LÓRÁNT IMRE- MAROS-MOSOLYGÓ-MOTOROS- NÁDASDI GÉZA- PARÁDI-PATKÓ-PÁLINKÁS IMRE-PETŐ JÁNOS-PÉCSI TIBOR- PÉTER-POZSONYI ZOLTÁN-PROHÁSZKA- RADU- SÁRVÁRI-SIPOS-SYRIUS-SOPRONI- SZABÓ JÁNOS-SZABÓ PAULA-SZABÓ TIBOR-SZALMA LÁSZLÓ- SZERELŐ-SZERENCSÉS-SZÉKELY LÁSZLÓ-SZILÁRD-SZÖGI- TAPOLCAI ATTILA-TARKŐI-TÓTFALUSI KÁLMÁN-TÓTH GYÖZŐ- TÚRI SÁNDOR - UJSÁGIRÓ- VADÁSZ-VÁJÁR-VESZPRÉMI-VIG ANTAL-VITÉZ- ZÁDORI ERNŐ- ZRINYI ISTVÁN-ZSIGMOND AZ, KI A MÁSIKNAK TESZ ROSSZAT,MAJD MAGA SZENVED, S SZŐVE GONOSZ TERVET, NEKI ÜT KI A LEGGONOSZABBUL. (HÉSZIODOSZ) 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 ÍTÉLKEZŐ BIRÓK ANTAL PÁL - B.TÓTH MATILD - BALI LÁSZLÓ - BARNAFÖLDI JÁNOS BARTA KÁLMÁN - BARTA KÁLMÁN - BENKE LÁSZLÓ - BÉRES SÁNDOR BIMBÓ ISTVÁN - BORBÉLY JÁNOS - BUDAY FERENC - CIESLÁR VIKTOR CSOHÁNY LÁSZLÓ - DANICS BÉLA - EGRI KÁROLY - FÁBIÁN BÉLA FARKAS JÓZSEF - FAZEKAS FERENC - FEHÉRVVÁRY ÁRPÁD - FEKETE LÁSZLÓ FELFÖLDI LÁSZLÓ - GAÁL SÁNDOR - GÁSPÁR GYULA - GYEPES ISTVÁN HALÁSZ PÁL - HORVÁTH MIHÁLY - ISTVÁN GÁBOR - JACSÓ JÁNOS JUHÁSZ IMRE KELEMEN GÉZÁNÉ - KISS ERNŐ - KISS ISTVÁN KISS ISTVÁN GÁBOR - KOHAREK JÓZSEF - KOVÁCS LÁSZLÓ KUHNYÁR LÁSZLÓ - LAKATOS FERENC - LAKATOS IMRE - LAKATOS ISTVÁN LALUSKA PÁL LÁZÁR MIKLÓS - LEE TIBOR - LEDÉNYI FERENC LENGYEL ZOLTÁN - LOMJAPATAKI BÉLA MAÁR FERENC - MAJOR MIKLÓSNÉ MÁRTON JÁNOS - MÁTSIK FERENC MÁTYÁS MIKLÓS - MECSÉR JÓZSEF MIKES ISTVÁN MOLNÁR FERENC - MOLNÁR GYÖRGY - MOLNÁR LÁSZLÓ MORICZ BÉLÁNÉ - MUNDI JÁNOS - NÉMETH FERENC - NYIRI BÉLA ODLER JÁNOS PARAIZS ENDRE - PINCZÉS ISTVÁN - PÉK SÁNDOR POZSGAI ISTVÁN RADÓ ZOLTÁN - RÉVY GYÖRGY SCHAUFHAUZER ISTVÁN SEPSEY LÁSZLÓ - SÖMJÉN GYÖRGY - SUGÁR LÁSZLÓ - SZÁNA KÁROLY SZEKERES KÁROLY SZÍJÁRTÓ KÁROLY - SZIMLER JÁNOS SZOKOLY ISTVÁN TÁRKÁNYI ERNÕ - TORDAI GYULA - TÓTH ISTVÁN TÓTH LÁSZLÓ TUTSEK GUSZTÁV VÁGI ÉVA - VÁGÓ TIBOR -VIDA FERENC ZALAI MIKLÓS ZSARNOK VÉGE VIG HALÁL, MERT HATALMA MÁSRA SZÁLL, S TUDJA Ő, AZ ELNYOMÁSNAK, HA KIMÚL, NINCS VÉGE MÁSNAP. HEINE 35

36 PETŐFI SÁNDOR: A MAGYAROK ISTENE Félre, kislelkűek, akik mostan is még Kételkedni tudtok a jövő felett, Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség Őrzi gondosan a magyar nemzetet! Él az a magyarok istene, hazánkat Átölelve tartja atyai keze; Midőn minket annyi ellenséges század Ostromolt vak dühhel: ő védelmezze. Az idők, a népek éktelen viharja Elfujt volna minket, mint egy porszemet, De ő szent palástja szárnyát ránk takarta, S tombolt a vihar, de csak fejünk felett. Nézzetek belé a történet könyvébe, Mindenütt meglátni vezérnyomdokát, Mint a folyóvízen által a nap képe, Áthuzódik rajta aranyhíd gyanánt. Igy keresztüléltünk hosszu ezer évet; Ezer évig azért tartott volna meg, Hogy most, amidőn már elértük a révet, Az utósó habok eltemessenek? Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, Mert káromlás, róla ilyet tenni fel, Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet Ily gunyos játékot gyermekeivel! A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke, S büntetéseit már átszenvedte ő; De erénye is volt, és jutalmat érte Még nem nyert... jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz, hazám, mert élned kell... dicsőség És boldogság lészen a te életed... Véget ér már a hétköznapi vesződség, Várd örömmel a szép derült ünnepet! (Pest, április) 36

37 CSATLAKOZTUNK A HONFOGLALÁS EGYESÜLET FELHÍVÁSÁHOZ MÉG SOK X 4 ÉVET! Soha nem látott sikerek. A nép bízik az Orbán-kormányban! A mocskos, lejárató kampányok mit sem érnek, az emberek folyamatosan támogatásukról biztosítják a kormányt, mert egyetértenek döntéseivel. Adjunk a kormánynak még sok X 4 évet, hogy folytathassa programját Tudja-e Ön, hogy mit tett Orbán Viktor kormánya 2010 óta? - rezsicsökkentés: 20 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára, - valamint a csatorna, a víz és a PB gáz, a szippantás és a kéményseprés díja, - negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén, - ebben az évben már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér, gyógyszer ára csökkent 2011 óta, - a családi adókedvezmény 230 milliárd forinttal támogatja a gyermeket nevelőket, től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes, - adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat, óta több mint 5 százalékkal csökkent a munkanélküliek száma, ban 56 ezer emberrel több jutott munkához, mint az előző évben, - a kis- és középvállalkozások társasági adója 19-ről 10 százalékra csökkent, - a nők 40 év munkaviszony után teljes összegű nyugdíjban részesülhetnek, - Erzsébet-program: 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget, - az idén 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz, - jövőre már törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól, ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme, - 95 ezer egészségügyi dolgozó kap ezer forintos béremelést, - a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette, - Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét, - hazánkban a kormányváltás óta forinttal nőtt a minimálbér, től feleannyi politikus lesz Magyarországon, mint 2010 előtt, - ingyenessé válik a készpénzfelvétel, - a Munkahelyvédelmi Akció 300 milliárd forinttal segíti közel egymillió ember munka helyének megőrzését, - Magyarországnak már nincs IMF tartozása, - a kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba. - a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 28 ezer szegény családot támogat, Adjunk az Orbán kormánynak még sok X 4 évet! Szavazzon 2014-ben Ön is a biztonságra, a szebb, boldogabb jövőre! Honfoglalás 2000 Egyesület Kérjük: másolja, adja tovább az összeállítást... 37

38 25 ÉVES A POFOSZ MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE, A POFOSZ. A STEFÁNIA PALOTA ÉS HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT ÉPÜLETÉBEN FEBRUÁR 19-ÉN TARTOTT RENDEZVÉNY VÉDNÖKEI HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTER ÉS VARGHA TAMÁS ÁLLAMTITKÁR VOLT. Dégi András, a POFOSZ elnöke nyitotta meg az ünnepséget, aki beszédében elmondta, a szervezet fő célja, hogy az emberek lelkéből ne vesszen ki 56 és a nemzeti érzés. Az eseményre meghívást kapott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen, viszont levélben köszöntötte az egybegyűlteket. Ebben kiemelte, hogy a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége az a szervezet, amely egész országnak példát mutat összefogásból, a sorsközösség által összekovácsolt emberek egységben rejlő erejéből és kitartásából. A részt vevők egy perces néma felállással emlékeztek az azokra a társaikra, akik az elmúlt huszonöt évben elhunytak. Az ünnepi beszédet Boross Péter, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke tartotta. Beszédében elmondta, hogy ha 56-ban sikerült volna megvalósítani a szabadságvágyból született álmot, akkor most egy másik Magyarország lakói lennénk. Rákóczi szabadságharcát is leverték, Kossuth harcát is leverték és 56-ot is leverték, de lelki gazdagodásban, nemzeti önérzetben, a megmaradás akarásában erős inspirációk voltak a látszólag vesztes, ám mégis győztes szabadságharcok - tette hozzá. Az ünnepi műsort követően a 25 éves Jubileumi emlékérmeket Dégi András elnök, és Forgács János elnökhelyettes adták át. (Forrás. HL ( )) GONDOLATOK 2014-RE A történelmi példák, dicső múltunk kovácsolták és kovácsolják egybe nemzetünket pártállástól, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül. A megújult honlapunknak is összetartozásunk szellemében egyik célja emlékeink ápolása az 1956-os Forradalmunk és Szabadságharcunk felidézésével, sajtócikkek, irodalmi művek, személyes emlékek tükrében. Az 1956-os forradalom és 38

39 szabadságharc történelme a nemzeti öntudat, a kötelességtudás, a szilárd jellem tanítója, nevelője, amely dicsfénnyel és vérrel írt sorokban hirdeti a magyar nép szabadságvágyát, hazaszeretetét. Terveink között szerepel a kommunista diktatúra minden területére kiterjedő zsarnokságának (kitelepítés, munkaszolgálat, munkatábor, börtön) bemutatása az azokat megszenvedett bajtársaink visszaemlékezéseinek közzétételével. Feladatunknak tekintjük tagságunkat és az érdeklődő közvéleményt rendszeresen tájékoztatni szervezetünk tevékenységéről, napi feladatairól, ismertetni programjait, állásfoglalásait a nyilvánosságra tartozó elnökségi határozatokat. Kitűzött céljaink eléréséhez, megvalósításához kérjük együttműködő szíves támogatásotokat január Dégi András a POFOSZ elnöke ÁBRÁNYI EMIL: ÉL A MAGYAR Fessétek bár sötétre a jövőt, Mondjátok, hogy már torkunkon a kés, Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról, Mély süllyedésről, biztos pusztulásról: Engem nem ejt meg gyáva csüggedés! Szentül hiszem, akármit mondjatok, Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Szükség van arra nemzetem, hogy élj! Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy, Van egy erényed, mely fényt vet te rád, S melyért az Isten mindent megbocsát - Hogy a szabadság leghűbb véde vagy! Ezért hiszem, akármit mondjatok, Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Többet ki küzdött és ki szenvedett? Hiszen vértenger, temető a múlt! Vetettek rá halálos szolgaságot, Irtották szörnyen.. ámde a levágott Törzsek helyén még szebb erdő virult. Ezért hiszem, akármit mondjatok, Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Ha minden nemzet fásultan lemond, S a szent rajongás mindenütt kiég, S a büszke jognak minden vára megdől: A te szabadság-szerető szívedtől Új lángra gyullad Európa még! Ezért hiszem, akármit mondjatok, Hogy a magyar örökre élni fog! Ki a saját pártos dühét kiállta, Annak nem árthat többé idegen! Hányszor harsogták kárörömmel: Vége! S csak arra szolgált minden veresége, Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, Hogy a magyar nem vész el s élni fog! Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk, Ki trónusán bírói széket ül! És hogyha minden búra, bajra válik, Romok között is hirdetem halálig, Erős, nagy hittel, rendületlenül: Legyen bár sorsunk még oly mostoha, Él a magyar s nem veszhet el soha 39

40 116/2013. (IV. 19.) Kormány rendelet az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Krpr.) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Juttatásra jogosult az a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy rokkant, ha a) elítélése az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkező évi XXXVI. törvény, vagy az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések orvoslásáról rendelkező évi XXVI. törvény alapján semmis, b) Magyarországon január 1. és december 31. között rendőrhatósági őrizet mellett munkatáborban fogva tartott volt, vagy c) október 1-jét követően a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolták és egy évet elérő, illetőleg azt meghaladó szabadságvesztést vagy szabadságkorlátozást szenvedett el." (2) A Krpr. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Ha az 1. -ban meghatározott időtartam a) az egy évet elérte, de a három évet nem érte el, a juttatás havi összege forint, b) a három évet elérte, de az öt évet nem érte el, a juttatás havi összege forint, c) az öt évet elérte, de a tíz évet nem érte el, a juttatás havi összege forint, d) a tíz évet elérte vagy azt meghaladta a juttatás havi összege forint." (3) (4) A Krpr. 4. (1) bekezdésében az "összegű juttatásra jogosult" szövegrész helyébe az "összegű juttatásra jogosult, amennyiben az elhunyt jogosult esetében az 1. szerinti időtartam a három évet elérte vagy meghaladta" szöveg lép. (5) A Krpr. a következő 12. -sal egészül ki: "12. E rendeletnek az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) 1. (2) bekezdésével megállapított 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti juttatás a jogosultakat január 1. napjával kezdődő hatállyal illeti meg." 2. Nem lép hatályba az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdés a)-c) pontja. 3. (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. (2) Az 1. (3) bekezdése január 1-jén lép hatályba. Orbán Viktor s. k., Miniszterelnök 40

41 INTÉS AZ ŐRZŐKHÖZ ŐRZÖK, VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN, CSILLAGSZÓRÓK AZ ÉJSZAKÁK, SZENT-JÁNOS-BOGARAK A KERTBEN, EMLÉKEK ELMÚLT NYARAKON, FLÓRENC NYARÁN S ÖSSZEKEVERTEN BÚCSÚZTATÓ ŐSZI LIDÓNAK EMLÉKEI A HAJNALI PÁRÁS, DISZ-KÓCOS TÁNCI TERMEN, TÖRTÉNT SZÉPEK, ÉLTEK ÉS VOLTAK, KIK MEG NEM HALHATNAK SOHA, ŐRZÖTT ELEVENEK ÉS HOLTAK, SZÍVEK TÁVOLI MOSOLYA, REÁTOK NÉZ, AGGÓDVA, ÁRVÁN, ŐRZŐK, VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN. ŐRZŐK, VIGYÁZZATOK A STÁZSÁN, AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR, NEM AZÉRT ADOTT ANNYI SZÉPET, HOGY ÁTVÁNDOROLJANAK MOST RAJTA VÉRES S OSTOBA FENESÉGEK. OLY SZOMORÚ EMBERNEK LENNI S SZÖRNYŰEK AZ ÁLLAT-HŐS IGÉK S A CSILLAGSZÓRÓ ÉJSZAKÁK MA SEM ENGEDIK FELEDTETNI AZ EMBER SZÉPBE-SZŐTT HITÉT, S AKIK MÉG VAGYUNK ŐRZŐN, ÁRVÁN, ŐRZŐK: VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN (ADY ENDRE) 41

42 ŐRZŐK: VIGYÁZZATOK HOSSZÚ HÓNAPOK ÓTA SÖTÉT FELHŐK VONULNAK AZ EGYESÜLETEK, A TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ SZÖVETSÉGEK ÉS VEZETŐI FELETT. AZONOSÍTHATATLAN VAGY AZONOSÍTOTT SZEMÉLYEKTŐL ÉRKEZŐ GYALÁZKODÓ LEVELEK, FENYEGETŐ TELEFON HÍVÁSOK, FOLYOSÓI PLETYKÁK, IGAZTALAN TÁMADÁSOK. ISMERVE A TÁMADÁSOK HÁTTERÉT, FELTÉTELEZVE A SZEMÉLYEKET MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A FORRÁSOK VOLT VAGY MÉG MINDIG, KI TUDJA, KIT SZOLGÁLÓ, AZ ELMÚLT RENDSZER ÜGYNÖKEI. NÉHÁNY FEDŐNÉV: DEÁK GABI - JÓSKA PÉTER - POZSONYI - PROHÁSZKA RADU TÓTH GYÖZŐ SZERENCSÉS - ZSIGMOND VADÁSZ KÖZTÖRVÉNYES ÜGYÜKET ELHALLGATÓK, AZ ELÉVÜLÉSRE HIVATKOZÓK, ÉS A SZÖVETSÉGEK SORAIBA BOMLASZTÓ MUNKÁRA KÜLDÖTTEK. VÉDEKEZNI, AZ IGAZSÁGOT ELMONDANI LEHETETLEN, A TÖRVÉNY MÉG MINDIG VÉDI A BŰNÖSÖKET. HIÁBA VAN BIZONYÍTÉK A MÚLTJUKRA ÉS JELENLEGI TEVÉKENYSÉGÜKRE. ENNEK TUDATÁBAN KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜL VÉGZIK AKNAMUNKÁJUKAT. AZ EREDMÉNY MÁR LÁTHATÓ. NÉHÁNY EGYESÜLETET, SZÖVETSÉGET MÁR AZ IRÁNYÍTÁSUK ALÁ VONTAK. FŐ CÉL: A KORMÁNYT TÁMOGATÓ EGYESÜLETEK, A TÖRTÉNELMI JELENTŐ- SÉGŰ SZÖVETSÉGEK BOMLASZTÁSA, VEZETŐINEK FÉLREÁLLÍTÁSA, HANGZATOS JELSZAVAKKAL AZ ELÉGEDETLENSÉG SZÍTÁSA, A VEZETÉS MEGSZERZÉSE. MIT TUDUNK TENNI? (GRACIAN) HA MEG AKARJUK ŐRIZNI MÁSOK TISZTELETÉT, NE AKARJUK, HOGY NAGYON SZERESSENEK. A SZERETET MERÉSZEBB A GYŰLÖLETNÉL. 42

43 ELSŐ NEGYEDÉVI ESEMÉNYEK - SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TITKÁRSÁGA ELFOGADTA SZÖVETSÉGÜNK I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁT. - A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ELKÉSZÍTETTÜK SZÖVETSÉGÜNK ÚJ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT. - A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN ELKÉSZÍTETTÜK SZÖVETSÉGÜNK ÚJ SZÁMVITELI, POLITIKAI IRÁNYELVEIT. - DR.KRASSÓ GYÖRGY JÁNOSNAK SZÖVETSÉGÜNK ALAPÍTÓ ÜGYVIVŐJÉNEK HAMVAIT MÉLTÓ HELYRE, A FIUMEI ÚTI NEMZETI SÍRKERTBE, TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER ÚR ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT DÍSZSÍRHELYRE HELYEZTÜK ÁT. -JAVASLATUNKRA A NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOS SÍRHELYÉT B. KATEGÓRIÁBA VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTTA. - KÖZREMŰKÖDTÜNK A 233-AS PARCELLÁBAN NYUGVÓ, KIVÉGZETT BAJTÁR- SAINK HAMVAINAK A 300-AS PARCELLÁBA VALÓ ÁTHELYEZÉSÉBEN. - AZ ÚJRATEMETÉS JELENTŐSÉGÉT EMELTE DR. BOROSS PÉTER ÚRNAK MAGYARORSZÁG EGYKORI MINISZTERELNÖKÉNEK ÉS DR. ÁDER JÁNOS ÚRNAK MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNEK BÚCSÚZTATÓJA. - KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN SZOBRUNKNÁL ÉS A TERRORHÁZA MÚZEUMNÁL EMLÉKEZTÜNK AZ ÁLDOZATOKRA. - MÁRCIUS 15-ÉN RÉSZTVETTÜNK A NEMZET FŐTERÉN A - ZÁSZLÓFELVONÁSON, VALAMINT - A MÚZEUM KERTBEN RENDEZETT ÜNNEPSÉGEN. -A SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNAK LEADTUK SZÖVETSÉGÜNK ÉVI PÁLYÁZATI ANYAGÁNAK ELSZÁMOLÁSÁT, VALAMINT A 2014 ÉVI PÁLYÁZATUNKAT. - 43

44 (GRACIÁN) ÉREZZÜK MEGTISZTELTETÉSNEK, HA EGYESEK ROSSZAT MONDANAK RÓLUNK, KIVÁLT OLYANOK, AKIK ÚGYIS MINDENT LECSEPÜLNEK. INKÁBB AZT VEGYÜK SZÍVÜNKRE, HA MINDENKINEK TETSZIK, AMIT CSINÁLUNK. TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG HATÁROZATAI AZ ELNÖKSÉG MEGHALLGATTA AZ ORSZÁGOS ELNÖK TÁJÉKOZTATÓJÁT AZ ÚJ PÉNZÜGYI SZABÁLYZATRÓL, VALAMINT A SZÁMVITELI POLITIKÁRÓL, AZ ABBAN FOGLALTAKAT TUDOMÁSUL VETTÉK. A VONATKOZÓ IRODALMAT ÁTVETTÉK AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG MEGHALLGATTA AZ ORSZÁGOS ELNÖK TÁJÉKOZ- TATÓJÁT A SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYHOZ BEADÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATRÓL. A PÁLYÁZATI ANYAGOT ELFOGADTA A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE AZ ADMINISZTRÁCIÓBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁ- SOK BEJELENTÉSÉT TUDOMÁSUL VETTE SZEMÉLYI ÜGYEK -A SZÖVETSÉG ELNÖKE JANUÁR 1-TŐL VISSZAVONÁSIG MARKÓ KATALINT NYUGDÍJAS MUNKATÁRSKÉNT MEGBÍZTA AZ ADATVÉDELMI BIZTOSI FELADAT VÉG- ZÉSÉVEL, A SZEMÉLYI ANYAGOK KEZELÉSÉVEL, A SZOCIÁLIS ÜGYEK INTÉZÉSÉVEL. -A SZÖVETSÉG ELNÖKE GYURCSÓ MIHÁLY URAT FELKÉRTE A VAGYONLELTÁR ELKÉSZITÉSÉRE. HATÁRIDŐ: AZ ELNÖKSÉG TUDOMÁSUL VETTE AZ ELNÖK TÁJÉKOZTATÓJÁT, MISZE- RINT AZ ADHATÓ SEGÉLY ÖSSZEGE INDOKOLT- RÁSZORULTSÁG ESETÉN- ÉVENTE MAXIMUM FT LEHET, INDOKOLT ESETBEN ETTŐL AZ ORSZÁGOS ELNÖK ELTÉRHET AZ ORSZÁGOS ELNÖK TÁJÉKOZTATTA AZ ELNÖKSÉGET, HOGY A ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY ELVÁRÁSÁNAK MEGFELELŐEN 2014-TŐL ÉVENTE EGY KÜLDÖTTGYŰ- LÉST ÉS NÉGY ORSZÁGOS ELNÖKSÉGIT HÍV ÖSSZE A SZÖVETSÉG ELNÖKE BEJELENTETTE, HOGY ESETLEGES TARTÓS AKADÁ- LYOZTATÁSA IDEJÉRE DR.FARKAS LÁSZLÓT ÉS GYURCSÓ MIHÁLYT BÍZTA MEG AZ ALÁÍRÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA. A SZÜKSÉGES MEGHATALMA- ZÁST A BUDAPEST BANKNÁL ÉS A SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL LETÉTBE HELYEZTE. BUDAPEST, FEBRUÁR Fazekas János László

45 PÁLYÁZAT A évi vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz I./ a pályázó szervezet adatai: A szervezet megnevezése: 56-os Szövetség A szervezet székhelye: Budapest, Nádor u. 36. VI em. A szervezet levelezési címe: Budapest, Nádor u. 36. VI em. hu A szervezet képviselőjének neve: Fazekas János László Elérhetősége: mobil: matáv: A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma: BUDAPEST Bank Rt A pályázó kapcsolattartásra kijelölt személy neve: Gyurcsó Mihály A kapcsolattartó elérhetősége: mobil: hu A pénzügyi dokumentáció irattárózása: 1051 Budapest, Nádor u. 36. VI. em. A számviteli feladatokat ellátó cég neve: LOMBARD 94 KFT. Képviselője: Gyurcsó Mihály Béke útca 8. II. 56. mobil: hu II./ a pályázat tartalma: A kérelmezett támogatás összege: Ft Azaz: Tizenhatmillió-hatszázezer forint A megvalósítás helyszíne: Országos A megvalósulás célja: Hagyományőrző tevékenység szervezése és lebonyolítása Közfeladatók végzése Az Nemzeti Ellenállásban valamint az 1956-os Szabadságharcban résztvevők és utódaik érdekvédelme, anyagi támogatása, szociális ellátásuk és életminőségük javításához való hozzájárulás. Megemlékezések, koszorúzások szervezése Az elhunyt 56-os bajtársak sírhelyeinek karbantartása, emlékhelyeinek ápolása. Közreműködés az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos tanulmányok írásában, dokumentációs tevékenység végzése, A Szövetség és a területi szervezetek működtetése, a működéshez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása. 45

46 A megvalósításban országosan 43 területi szervezet vesz részt, amely kb fő tagsággal rendelkezik III. a pályázati összeg költségvetése: (ezer Ft-ban) Jogcímek A Szövetség céljainak megvalósításához: Közfeladatok költsége Kegyeleti költségek, Segélyezések Rendezvények, megemlékezések. Területi szervezetek működésének biztosítása. Híradó kiadása Tervezett Saját forrás Pályázati összeg összeg A szervezet működtetéséhez: Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyvek, Karbantartás, javítás, Központi és területi irodák bérleti díja Üzemeltetési költség Bér és tiszteletdíj, Könyvelés költsége Posta, telefon, Internet előfizetések, Reprezentációs költség Kitüntetések Rendezvények költsége Területi szervezetek támogatása Egyéb működési költségek (Közterhek, adók, egyéb ráfordítások) Kiemelt céltámogatás: A Fiumei úti temetőben megkezdett parcella felújításának befejezése Várható költségek összesen:

47 Nyilatkozat: Alulírott Fazekas János László az 56-os Szövetség országos elnöke büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam irányított Szövetségnek köztartozása nincs. Budapest, Fazekas János László Országos elnök Mellékletek: Fővárosi Törvényszéki bejegyzés másolata A évi beszámoló letétbehelyezésének igazolása Adóigazolás a nemleges köztartozásokról (nullás igazolás) december 31-i bankszámla kivonat Országos Elnökség határozata. Záradék: Hozzájárulok ahhoz, hogy előzetes egyeztetés után- a közalapítvány megbízottja a felhasználási céloknak megfelelő elszámolást és a bizonylatolás rendjét az 56-os Szövetség székhelyén (1051 Budapest, Nádor u. 36.) ellenőrizze. Az ellenőrzés lefolytatásához minden személyi és anyagi feltételt az ellenőrző szervezet kérése alapján- biztosítok. Budapest, Fazekas János László Országos elnök 47

48 2014. FEBRUÁR 11-I ORSZÁGOS ELNÖKSÉGI ÜLÉS AZ '56-OS SZÖVETSÉG ORSZÁGOS ELNÖKÉNEK RENDELKEZÉSEI: - A ÉVI CLXXV. XII. 14. SZÁMÚ TÖRVÉNY, VALAMINT A SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYÁBAN BIZTOSÍTOTT KÖTELEZETTSÉGEMNEK ELEGET TÉVE JANUÁR 1-I HATÁLLYAL ÉLETBE LÉPETT ALÁBBI HATÁROZATAIMAT ISMERTETEM A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAIVAL, A TERÜLETI VEZETŐKKEL, VALAMINT A TAGOKKAL. - A SZÖVETSÉG TÖRVÉNYES MŰKÖDÉSÉNEK, A SZÁMVITEL RENDBE- TARTÁSÁNAK FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÚJ PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATOT ÉS ÚJ SZÁMVITELI POLITIKAI IRÁNYELVEKET ADTAM KI. - A FELMERÜLT PROBLÉMÁK MIATT ÚJ BANKSZÁMLÁT NYITOTTUNK A BUDAPEST BANK V. KERÜLETI FIÓKJÁNÁL AZ ERSTE BANKNÁL LEVŐ SZÁMLÁNKAT MEGSZÜNTETJÜK. - TARTÓS AKADÁLYOZTATÁSOM IDEJÉRE DR. FARKAS LÁSZLÓT ÉS GYURCSÓ MIHÁLYT MEGBÍZTAM AZ ALÁÍRÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA. ELSŐ HELYEN ALÁÍR DR. FARKAS LÁSZLÓ, MÁSODIK HELYEN GYURCSÓ MIHÁLY. - A SZÜKSÉGES MEGHATALMAZÁSOKAT A BUDAPEST BANKNÁL, VALAMINT A SZABADSÁGHARCOSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNÁL LETÉTBE HELYEZTEM - MARKÓ KATALIN JANUÁR 1-I TŐL A SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGÁNAK ÁLLOMÁNYÁBAN, NYUGDÍJAS MUNKATÁRSKÉNT DOLGOZIK, FELADATA A SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁSOK KEZELÉSE, A SZOCIÁLIS ÜGYEK INTÉZÉSE, ELŐKÉSZÍTÉSE (TEMETÉSI ÉS SZOCIÁLIS SEGÉLY), VALAMINT AZ ADATVÉDELMI BIZTOSI FELADAT ELLÁTÁSA. A VÁLTOZÁS A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG MÜKÖDÉSÉT NEM BEFOLYÁSOLJA. - SIPOS ISTVÁN JANUÁR 1-TŐL A SZÖVETSÉG TITKÁRSÁGÁNAK ÁLLOMÁNYÁBAN NYUGDÍJAS MUNKATÁRSKÉNT DOLGOZIK. MUNKAKÖRE: A TITKÁRSÁGI KISEGÍTŐ FELADATOK ELLÁTÁSA. - FELKÉRTEM GYURCSÓ MIHÁLY URAT A LELTÁR ELKÉSZÍTÉSÉRE - A MUNKATÁRSAK, A PÉNZTÁR ELLENŐRÖK KÖZVETLENÜL AZ ORSZÁGOS ELNÖK IRÁNYÍTÁSA ÉS FELÜGYELETE MELLETT VÉGZIK MUNKÁJUKAT. 48

49 TITKÁRSÁGI MUNKATÁRSAK MUNKARENDJE: -MUNKAIDŐ:HÉTFŐ KEDD SZERDA-CSÜTÖRTÖK 09-TŐL 13-IG, -HA AZ ELVÉGZENDŐ FELADAT ÚGY KÍVÁNJA MÁS ÍDŐBEN IS. - PÉNZTÁRELLENÖRŐK ÜGYELETI NAPJA: SZERDA 09-TŐL 13-IG. - HÁZIPÉNZTÁR NYITVATARTÁSA:HÉTFŐ -SZERDA ÓRÁIG. - MUNKABÉREK, TISZTELETDÍJAK KIFIZETÉSE A HÓNAP UTOLSÓ HETÉBEN. - TAKARÍTÁS: SZERDÁN 09-TŐL 13 ÓRÁIG. - EZEN RENDEKEZÉSEKET A SZÖVETSÉG LAPJÁBAN ÉS AZ INTERNE- TEN KÖZREADOM. FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ HALOTT MAGYAROK SZÁJÁVAL SZÓLOK EZ A FÖLD: EGY, ÉS ÖRÖKKÉ MAGYAR S AKI EGY MAROK RÖGÉRŐL LEMOND: AZ PUSZTULJON, AZ NEM VALÓ KÖZÉNK, AZ RONGY! KI ELFELEJTI KÖZTÜNK ÁLMOSAN, HOGY VÁLLUNKON A JÖVŐ KERESZTJE, ANNAK LEGYEN A LEGSZEBB PERCE A VESZTE! KI NEM LÁT BE A SÍROK MÉLYIBE S NEM HALLJA, HOGY OTT NYÖGNEK AZ APÁK: AZ MENJEN, JAJ, AZ MENJEN EL TOVÁBB! KINEK NYUGODT A SZÍVE ÉS ÁLMA, AKÁR MERT BOLOND, VAGY AKÁR MERT BÖLCS: AZ HULLJON LE, MINT FÁRÓL A ROTHADT GYÜMÖLCS. EZ A FÖLD: EGY,ÉS ÖRÖKKÉ MAGYAR. S AKI EGY ÁRVA RÖGÉRŐL LEMOND: AZ JÁRJON ÚGY, MINT A HÉT GYÁSZMAGYAR: AZ RONGY! (SOMOGYVÁRY GYULA 1918.) 49

50 TÖRTÉNELMI JELENTŐSÉGŰ TÁRSADALMI, ÉRDEKVÉDELMI SZÖVETSÉGEK. FORRADALMI NEMZETI SZÖVETSÉG ALAPÍTÓ ELNÖK: MÁRTON ANDRÁS NY. ALTÁBORNAGY ALAPÍTÓ HALÁLA UTÁN MEGSZÜNT IGAZOLT MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG ALAPÍÓ ELNÖK: BOCSKAY T.JÓZSEF ALAPÍTÓ HALÁLA UTÁN MEGSZÜNT MAGYAR NEMZETI ELLENÁLLÁSI SZÖVETSÉG ALAPÍTÓ ELNÖK: ZIMÁNYI TIBOR ALAPÍTÓ HALÁLA UTÁN MEGSZÜNT. MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ALAPÍTÓ ELNÖK: FÓNAY JENŐ ELNÖK: VASVÁRI VILMOS MÁDI JENŐABAD ELNÖK: DÉGI ANDRÁS RECSKI SZÖVETSÉG ALAPÍTÓ ELNÖK: KÉRI KÁLMÁN - ZIMÁNYI TIBOR ELNÖK: KRASZNAY BÉLA NY. EZREDES SZOVJETUNIÓBAN VOLT MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK SZERVEZETE ALAPÍTÓ ELNÖK: MENCZER GUSZTÁV ELNÖK: MENCZEL ERZSÉBET TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTELI BIZOTTSÁG ELSŐ ELNÖK: VÁSÁRHELYI MIKLÓS ELNÖK: REGÉCZY-NAGY LÁSZLÓ NY. DANDÁRTÁBORNOK KÖZÖTTI POLITIKAI ELITÉLTEK KÖZÖSSÉGE ELSŐ ELNÖK: FEHÉRVÁRY ISTVÁN ELNÖK: FEHÉRVÁRY ISTVÁN TÁRSELNÖK: PETRUSZ TIBOR 56-OS SZÖVETSÉG ALAPÍTÓ: DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOS ELNÖK: ROIK JÁNOS - HORNYÁK TIBOR - RÁCZ SÁNDOR NÉMETH BÁLINT SINKOVICS GYULA ELNÖK: FAZEKAS JÁNOS LÁSZLÓ ÖRÖK OKTÓBER VALAMIKOR 56 IFJÚ HŐSEI VOLTAK. MA EGY VÉRES KOR TÚLÉLŐ: EMLÉKEI. PRO ÉS CONTRA VITATOTTJA SORSNAK. KIKET SENKI SEM AKAR MEGÉRTENI. AZOK AKIK NYUGSZANAK A FÖLDBEN. 50

51 VISSZASZÁMLÁLÁS 1991-BEN BÚCSÚZTATTUK ROIK JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG EYKORI ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK DR. KRASSÓ GYÖRGY JÁNOST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG, ALAPÍTÓ ÜGYVIVŐJÉT BEN BÚCSÚZTATTUK OBERSOVSZKY GYULÁT, AZ IGAZSÁG MAJD AZ ÉLÜNK LAPOK FŐSZERKESZTŐJÉT BEN BÚCSÚZTATTUK VAJDA-NÉMETH JÓZSEFET, AZ 56-OS SZÖVETSÉG EGYKORI ALELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK V. NÉMETH LÁSZLÓT, A MAGYAR VIDÉK 56-OS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK BENKŐ ZOLTÁNT, AZ 1956-BAN ALAKULT VOLT MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK PONGRÁTZ GERGELYT, A CORVIN-KÖZ EYKORI FŐPARANACSNOKÁT BAN BÚCSÚZTATTUK VASVÁRI VILMOS, NY. HONVÉD EZREDEST, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK HORNYÁK TIBORT, AZ 56-OS SZÖVETSÉG EGYKORI ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK ZIMÁNYI TIBORT, A RECSKI SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR NEMZETI ELLENÁLLÁSI SZÖVETSÉG, ELNÖKÉT BEN BEN BÚCSÚZTATTUK KIRÁLY BÉLA NY. VEZÉREZREDEST, AZ 1956-OS NEMZETŐRSÉG EGYKORI PARANCSNOKÁT BEN BÚCSÚZTATTUK DR. TAMÁS KÁROLY NY. ÁLLAMTITKÁRT, A MAGYAR VIDÉK 56-OS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MÁRTON ANDRÁS NY. HONVÉD ALTÁBORNAGYOT, A FORRADALMI NEMZETI SZÖVETSÉG ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK MENCZEL GUSZTÁVOT, A SZOVJETUNIÓBAN VOLT MAGYAR POLITIKAI RABOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK SZERVEZETÉNEK ELNÖKÉT 2012-BEN BÚCSÚZTATTUK MÁDI JENŐ NY. HONVÉD EZREDEST, AZ 56-OS SZÖVETSÉG EGYKORI ALELNÖKÉT, A MAGYAR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE ELNÖKÉT BEN BÚCSÚZTATTUK RÓZSÁS JÁNOST, A GULAG ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKÉT. 51

52 2013-BAN BÚCSÚZTATTUK RÁCZ SÁNDORT AZ 1956-OS NAGYBUDAPESTI KÖZPONTI MUNKÁSTANÁCS EGYKORI ELNÖKÉT, AZ '56-OS SZÖVETSÉG ÉVBEN EGYKORI ELNÖKÉT, AZ MVSZ. TISZTELETBELI ELNÖKÉT BAN BÚCSÚZTATTUK BOCSKAY T. JÓZSEFET AZ IGAZOLT MAGYAR SZABADSÁGHARCOS VILÁGSZÖVETSÉG ELNÖKÉT. BARÁTAINK NAGY IDŐK TANÚI, SZENVEDŐ ALANYAI VOLTAK, IGAZ MAGYAROK, ÉS AMI FONTOS, VALÓDI SZABADSÁGHARCOSOK, AKIK MEGALKUVÁS NÉLKÜL, SAJÁT ÉLETÜKET IS KOCKÁRA TÉVE, FÖLDI ÉLETÜK UTOLSÓ PILLANATÁIG MUNKÁLKODTAK NEMZETÜNKÉRT. A HAZÁNKÉRT, BAJTÁRSAINKÉRT. KIEMELKEDŐ VEZETŐI VOLTAK SZÖVETSÉGEIKNEK.TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL EMLÉKEZZÜNK BARÁTAINKRA. KÉRJÜK MINDENHATÓ URUNKAT, HOGY BIZTOSÍTSON SZÁMUKRA HELYETAZ ÉGI CSATAMEZŐN. SZÖNYI GYULA: JOGOT KÉREK (1956. OKTÓBER 23) JOGOT KÉREK, JOGOT EGYENLŐT E HONBAN MAGYAR VAGYOK ÉN IS, EHHEZ CSAK JOGOM VAN. NE LEGYEN ITT KÜLÖNB AKKOR SEM ÉS NÁLAM, HOGYHA A CSILLAGÁN FÉNYESEBB SUGÁR VAN. BÍRÁK NE LEGYETEK NÉMA BÁBJÁTÉKOK, KIK ÁTKOZOTT BŰNE SOKAT VÉRBE FOJTOTT. JOGOT KÉREK, JOGOT, EGYENLŐT MAGAMNAK, ÉS MÉG AZ ELNYOMOTT SOK SZEGÉNY MAGYARNAK. 52

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.)

Székely Szabadság Napja (2013. március 10.) 2013. évi I. szám (Március hó) Székely Szabadság Napja ( 10.) Rendünk a nemzeti egység és összetartozás elkötelezettjeként részt vett a Székely Szabadság Napján március 10-én. Március 10. napja a székelyek

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/2

HÍRLEVÉL Augusztus/2 HÍRLEVÉL Augusztus/2 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk előző hírlevelünkkel kapcsolatban. Ennek nagyon örültünk., mert ez azt jelenti, hogy egyre több ember ismeri

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Előterjesztés az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az önkormányzat saját

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat. Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Maráczi Nóra. (név) (aláírás) Jánoshalma,

Javaslat. Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Maráczi Nóra. (név) (aláírás) Jánoshalma, Javaslat Dr. Szobonya Zoltán életműve Jánoshalmi értéktárba történő felvételéhez Készítette: Maráczi Nóra (név).. (aláírás) Jánoshalma, 2016.04.28. (P.H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 225. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGSOROZATRA IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 21. HELYSZÍN: NAGYCENK A SZÉCHENYI-EMLÉKBIZOTTSÁG

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből.

HATÁROZAT KIVONAT március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. Iktatószám: T-81/2011. 04/2011. a HATÁROZAT KIVONAT 2011. március 31 ei rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből. 147/2011. (III.31.) B-L.Ö.h. 4 igen szavazattal, 9 nem szavazattal és nem fogadta

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NyiRfGYHÁZA, KOSSUlH lér 1. PF.: 83. II l [f ON: +36 42 524 585i r AX: +36 42524.586 f-mail: NYHSZOC@NYIR~GYHAZA.HU

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący 1 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Przewodniczący Ikt.szám: 18-3/7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről

MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv MGYT KGYSZ Elnökségi üléséről Ideje: 2014. január 21. (kedd) 11.00 óra Helye: Napirend: Hungaropharma Zrt. Irodaház 252-es tárgyalóterem 1006 Budapest, Király u. 12. 1. Elnöki köszöntő Megemlékezés

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet BUDAPEST 2016 EURÓPA EMLÉKEZETE A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ INTÉZETEK V. SZIMPÓZIUMA 1956 összefüggések, hatások, emlékezet (Program 2016. 05. 12-én frissítve) A konferencia helyszíne: Magyar

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

A Szent Korona újkori története

A Szent Korona újkori története 1978. január 6-án érkezett Magyarországra a Szent Korona és vele együtt a koronázási jelvények is. Az 1945 tavaszán Ausztriában amerikai kézre került nemzeti ereklyéket Cyrus Vance amerikai külügyminiszter

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben