ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság 2012. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 Egészségügyi Alapeih1tási Igazgatóság 44() Nyíregyháza, S7-':l1t I~t\ ún utc814, Pos{ilcím : 440 l Nyír-.:gyhiÍ/3 Pf 9 J TelefonsziÍm: (42) E-m8il: <1 b p1..:1 l, it as'li11\ ín:!!:\ hél / d.hu Ik t. sz/x-:}- 20J 3 Üg:yi11lbö: Csíkós Péter TÚrgy: Egészséglig)'í Alapellátásí Igazgatóság 20 l 2, é\! s/akmai beszámol aj a ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt BizottságL hogy az Egészségügyi Alapellátási 19azgatósúg 2012-es éne vonatkozó szakmai beszámolóját fogadja el. Nyíregyháza, 2013, június 17, Tisztelettel: ~:r ll igazgató

2 Melléklet a../ számú előterjesztéshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYŰLÉSE SZCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZnSÁGA /2013. (VI.... ) számú határozata Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolóját A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a szakmai beszámolót elfogadja. Nyíregyháza, június 25. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyh., Szent I. u irattár

3 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u. 14 Telefonszám: (42) Fax: (42) E-maii: Beszámoló Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója Nyíregyháza, június 1

4 Bevezetés A év a l apvető változást hozott az intézmény szervezeti felépítésében, az általunk végzendő tevékenységek összetételében és a feladatellátásra engedélyezett létszámban egyaránt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 245/2011 (XI1.15) számú határozatával az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság jogutódjaként módosította az igazgatóság alapító okiratát február 1-től a bölcsődei ellátást a Gyermekjóléti Központ, az idősellátást a Szociális Gondozási Központ szervezetéhez rendelte, azok tárgyi és személyi feltételeivel együtt. Ezzel egy időben megszűnt a korábban önállóan működő Mentálhigiénés Központ, melynek a számviteli- pénzügyi, gazdálkodási feladatait - megállapodás alapján szintén intézményünk látta el. Az átalakítás időpontjaként meghatározott februári időpont sajnálatosan egybeesett számos, a gazdálkodást érintő törvényi változással. Különböző okok miatt az Igazgatóságnak kinevezett igazgatója csak október 1-től van. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság több mint 400 milliós költségvetéssel, 96 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézmény lett. Ennek az intézménynek a feladata a város egészségügyi alapellátásának: 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védő női 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési, igazgatási feladata, valamint, az alapellátás orvosi ügyeletinek a megszervezése is. Sajnálatos módon az alapító okiratban székhelyként megjelölt Szent István utcai épület a döntés időpontjában nem volt alkalmas a központi ügyintézés lebonyolítására. Nem voltak irodák, informatikai hálózat, telefon, hiányzott a pénztárnak alkalmas helyiség stb.. Ezt az év utolsó negyedévére sikerült kialakítani. Az Önkormányzat döntése alapján az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tisztán egészségügyi profillal működött tovább. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása marad az Igazgatóság feladata, melyhez a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik még. Az átállás rendkívüli nehézségeit követően egy átláthatóbb szervezet jött létre. I. Az Igazgatóság alapító okirata szerinti alaptevékenységei: Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, melyen belül: Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet Felnőtt fogorvosi alapellátás Iskola fogászat Fogorvosi ügyelet Hajléktalanok egészségügyi ellátása Szakmai beszámoló Évre 2

5 Területi védőnői ellátás Iskolavédőnői ellátás Iskola egészségügyi ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás II. Az alaptevékenységet meghatározó legfontosabb szakmai jogszabályok: évi CLlV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és annak végrehajtási rendelete (217/1997.(XII. 1.) Korm. r) 43/1999.(111.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos müködtetésének egyes szervezési kérdéseiről 4/2000.(11.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről és annak végrehajtási rendelete (32/1992. (XII. 23.) NM r) 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról évi XCIII. törvény a munkavédelem ről 89/1995. (VI1.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatásról III. Intézményi feladatellátás általános értékelése A feladatok végrehajtását alapvetően az rszágos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. 1. Egészségügyi alapellátási feladatok A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról Házi felnőtt- és gyermekorvosi központi ügyelet A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészsegugyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a felnőtt korú lakosság részére. Ellátási terület: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területe, melyen közel 145 ezer ember ellátásáról gondoskodik. A központi ügyelet nyíregyházán hétköznap naponta 18 és 08 óra között, hétvégén és munkaszüneti napon 24 órás folyamatos időben történik az ellátás. 3

6 Felnőtt betegek ellátását 2 fő orvos, 1 fő asszisztens, 1 fő gépkocsivezető, a gyermek betegek ellátását 1 fő szakorvos (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő szakorvos) 1 fő asszisztensnő 1 fő gépkocsivezető (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő asszisztens) látja el. Ezen túlmenően kizárólag hétvégén reggel 8 és este 20 óra közötti időben külön ügyelet működik Nyírtelken, csak a nyírteleki járó-betegek számára. A feladatellátás szakmai szempontból az elvárásoknak megfelelően működik, az EP finanszírozás elegendő forrást biztosít a megfelelő szakmai munka és szolgáltatás elvégzéséhez. Az elmúlt év során tervezett nappali ügyelet megszerezésére nem került sor. Háziorvosi ügyeleti betegellátási statisztikák Felnőtt betegek ellátása ügyeleti időben 2012-es évben, felnőtt háziorvosi ügyeletünkre, összesen beteg fordult és kapott sürgősségi - ügyeleti háziorvosi ellátást év ev 2012 év o L diagram az ügyelethez forduló felnőtt betegek számát mutatja, havi lebontásban, az előző évekkel összehasonlítva Szakmai beszámoló Évre 4

7 Gyermek betegek ellátása ügyeleti időben 2012-es évben, gyermek háziorvosi ügyeletünkön, összesen fő gyermeket láttak el. december november október szeptember augusztus július június május _ április március február '!..., év év 2010 év I l január ~---- ' diagram az ügyelethez forduló gyermek betegek számát mutatja, havi lebontásban, az előző évekkel összehasonlítva I J 1.2. Fogorvosi alapellátási ügyelet E területen az ügyelet ellátás kizárólag hétvégére és az ünnepnapokra korlátozódik, 8 órától - 14 óráig fogadja a betegeket. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe A tevékenység jogszabályok adta finanszírozás a tényleges költségek körülbelül egy harmadát fedezik, a hiányzó összeget a fogorvosi szakellátás (Fogászati Rtg) illetve központi ügyelet bevételei pótolják es évben, fogászati ügyeletünkön, összesen 1585 főt láttak el, sürgősségi fogászati panaszai miatt. 5

8 év 3. diagramm a fogorvosi ügyelethez forduló betegek számát mutatja, havi lebontásban 1.3. Hajléktalanok orvosi ellátása Háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a hajléktalanok részére. Közegészségügyi szempontból is fontos szerepet tölt be a hajléktalanokat ellátó háziorvosi praxis. A járó betegeken kívül gyógyító- megelőző tevékenységet folytat a hajléktalanok ismert szálláshelyein, de sokszor a beteg feltalálási helyén is megkeresik az ellátandó személyt. A tevékenység finanszírozása az EP által folyósított összegekből megoldott. Fontos megjegyezni, hogy ez az egészségügyi orvosi alapellátási ellátást nem lehet összehasonlítani más háziorvosok (alapellátások) ellátásával, ott előforduló esetekkel. Az itt megforduló betegek betegséghez való hozzáállása, betegségtudata csökkent, együttműködési szándéka jelentősen alacsonyabb. A rendelőben és a helyszínen ellátottak száma, évszaknak megfelelően változik, nehezített a betegek feltalálása szükséges gondozás indokoltsága esetén. A helyszíni ellátások száma a krízis időszakokban emelkedik meg, ilyenkor együttműködve végezzük az orvosi ellátást a Periféri Egyesület munkatársaival. Az ellátások számának I-: alakulása: 2012-es évben összesen 2050 főt láttunk el, ebből 513 fő nőt és 1537 férfi beteget. l. férti. nő ~ ~_~.l 4. diagram ellátott hajléktalanok nő - férfi megoszlásának aránya Naponta 7-10 beteg keresi meg a szolgálatunkat orvosi ellátás miatt. 6

9 Feladatellátásunkat nehezíti, hogya betegek jelentős része alkoholos állapotban van, többször előfordult, hogy rendőri intézkedést kellett kérni az ellátásoknál. A preventio fontossága: A fertőzések megelőzése miatt, a hajléktalanoknál y:z évente kérjük a tüdőszűrő elvégzését. 50 év felettiek és krónikus betegségben szenvedők esetében lehetőségeinkhez mérte n biztosít juk az influenza elleni védőoltásokat, vagy egyéb beszerezhető és szükséges oltásokat. Aktívan együttműködünk az MKH Bőr szakrendelőjével, mivel sok a bőrgyógyászati és parazitás megbetegedések előfordulása, mivel alacsony a higiénes elvárások a hajléktalanoknál, magukkal szemben. Az ANTSZ szakmailag és anyagilag is segíti munkánkat (fertőtlenítések elvégzésével). Eszköz és anyag igények. Várhatóan emelkedni fog az ellátásra szorulók száma, folyamatosan emelkedik az egyes betegségek súlyosság i szint je is, amely emelni fogja a költségeket is (leggyakrabban előforduló betegségek: bőrgyógyászati-, pszichiátriai-, fertőző-, érrendszeri megbetegedések). Az eszközeink gyorsabban használódnak el, ezért a 2013-as évben eszközbeszerzésre lesz szükség (sebkezelési eszközök, vizsgálati eszközök, stb.). A 2012-es évben a jogszabályi környezet megváltozásával lehetőség nyílt a 24 órás ellátás bevezetésére, melynek feltételeit az Szociális osztály munkatársaival folyamatosan vizsgáljuk Átmenetileg megüresedő háziorvosi praxisok működtetése Városunk területén 44 felnőtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogorvosi praxis működik (2 felnőtt, 9 gyermek és iskola fogászat és 20 vegyes praxis) melyek tulajdonosai az Önkormányzattal kötött megállapodás (feladat ellátási szerződés) alapján területi ellátási kötelezettséggel működnek. A praxis jogról való lemondás, működési engedély visszavonás vagy egyéb ok miatt átmenetileg megüresedő háziorvosi körzet előírás szerinti működtetése a zavartalan működés feltételek helyreállításáig illetve a pályázati eljárás lefolytatásának idején ben ilyen működtetés nem történt Területi védőnői szolgálat A területi védőnői munkát a 49/2004. ESZCSM rendelet foglalja össze. Körzetbeosztás szerint gondoskodik a nővédelemmel, a várandós anyák gondozásával, a gyermekágyas időszakban a tanácsadással, a -6 éves korú gyermekek gondozásával, az óvodások ellátásával, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozásával, a családgondozással, valamint az egyén és a közösség egészségfejlesztésével, egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Ellátják az egyén és a közösség egészségfejlesztés kompetenciájukba tartozó területeit, gondoskodnak egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Az ellátandó körzetek szociális összetétele között jelentős különbségek mutatkoznak. A területi védőnők a házi gyermekorvossal együttműködve a védőnői tanácsadóban dolgoznak. A tanácsadók részben önkormányzati tulajdonban, részben a házi gyermekorvosok tulajdonában vannak. A 7

10 háziorvosok tulajdonában lévő tanácsadókért az önkormányzat határozatában megfogalmazott bérleti díjat fizetünk. A várandós anyák gondozása a Stadion utcai bölcsőde egyik épületrészében kialakított terhes tanácsadóban történik. A védőnői ellátás finanszírozása az EP által folyósított összegen felül jelentős Önkormányzati kiegészítésben is részesült az egészségügyi céltartalékból. (Védőnői tanácsadók bérleti és rezsidíjai.) A gyermeket váró nő megkülönböztetett figyelmet és gondoskodást élvez. Magyarországon különleges hagyománya és szervezett rendszere alakult ki a várandósok és a gyermekek gondozásának. A mai Védőnői Szolgálat elődje - a Stefánia Szövetség ben jött létre az anyák és csecsemők védelmére. Az azóta is működő szolgálat kiemeit feladata a méhen belül fejlődő új élet védelme, az anya állapotának, a várandósággal járó változásoknak a megfigyelése, a tanácsadás. A védőnő minden településen megtalálható a védőnői tanácsadókban, ezen kívül az otthonukban is felkeresi, meglátogatja a családokat, hogyavárandóst, majd az újszülöttet, csecsemőt természetes életterében megfigyelve mind több és hasznosabb tanácsot adjon az egészségben való felnövekedéshez. Munkáját a védőnői körzetben az orvossal együttműködve nagyfokú önállósággal végzi. Az orvos és a védőnő együttműködő tevékenysége évtizedek óta meghatározó jellegű. A védőnő munkája a prevenció ezen belül is a primer prevenció - egészséges környezet, életmód, fejlődés - elősegítése. A primer prevenciót döntően a terhesek, a csecsemők, a kisgyermekek körében és az ktatási Intézményben végzik. A munka tartalmát, a védőnő kompetenciáját a népjóléti miniszteri rendeletekkel határozza meg. A védőnő munkamódszere a gondozás, azon belül is a családgondozás. Gondozási terv alapján végzi feladatait a család igényeinek megfelelően. A gondozás formái: csecsemő tanácsadás terhesgondozás családlátogatás fogadóóra tartása önálló tanácsadás egészségnevelés érzékszervi és higiénés ellenőrző vizsgálat végzése. Az életkori sajátosságokhoz igazodó, betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok minden védőnői körzetben élő gyermeket egyaránt megillet. Ez minden gyermeknek a lakóhelyéhez közel, védőnői tanácsadókban biztosítva van. 1, 3, 6 hónapos és 1, 2, 3, 4, 5, 6 évesen minden szülőt felkérünk arra, hogy jelenjenek meg gyermekükkel védőnői önálló tanácsadáson, ahol a szűrővizsgálatokat elvégezzük. Mérünk testsúlyt, testmagasságot, fejkörfogatot, mellkörfogatot, vérnyomást. Percentilt számolunk. Végzünk látás és hallás vizsgálatot. A gyermek szociális, értelmi, pszichoszomatikus fejlettségét megadott szempontrendszer szerint státuszlapon értékeljük. A szülők többsége él is ezen lehetőségekkel. A szűrés eredményéről szülőnek leletet adunk. Amennyiben eltérést találunk, a gyermeket választott házi gyermekorvosához küldjük, gyermekorvosát értesítjük az eltérésről. A családlátogatás és a tanácsadás mellett minden védőnő ellát Iskola egészségügyi feladatot az óvodában. Meghatározott időnként tisztasági vizsgálatot végez. Emelet 8

11 egészségnevelő előadást tart a gyermekeknek különböző témában. (egészséges életmód, mozgás, sport szeretete) Családi napon az óvoda kérésére egészségügyi tanácsadást tart ( vércukor mérése, vérnyomás mérés). Szükség esetén részt vesz a szülői értekezleteken is. A védőnők szorosan együttműködnek az Egészségügyi Főiskolákkal. Szakmai gyakorlaton fogadják a védőnő és szülésznő hallgatókat, segítik a gyakorlat lebonyolítását, s a hallgató tudásának elmélyítését. Ezen kívül középiskolások és KJ hallgatók gyakorlatának vezetését végzik. A védőnők együttműködnek a Gyermekjóléti szolgálattal. Ha a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket találnak, jelzik azt és a szakma szabályainak megfelelően járnak el májustól végezzük a VMP program keretében a méhnyakszűrést. Az TH levél formájában keresi meg a nőket és egyeztetés után a védőnők végzik el a szűrés! Az eredményt a védőn ő juttatja el a szűrt nőknek. Ezen kívül a védőnők karitatív tevékenységet is végeznek. Rendezvényeken, családi napokon vérnyomásmérést, vércukormérést egészségügyi tanácsokat adnak. Családok felajánlása alapján gyermekruhát, pelenkát, játékot juttatnak el a rászoruló családoknak. Az adminisztráció ráépül a gondozó, tanácsadó munkára. A működési szabályzat írja elő a sajátos adminisztratív feladatokat. A dokumentáció feladata az objektív valóság rögzítése. A védőnőnek naprakésznek kell lennie dokumentációjával. Minden védőnő rendelkezik hivatali mobiltelefon készülékkel. Legtöbb védőnő nem csak munkaidőben elérhető telefonon. Gondozottak 38 védőnői körzetben vannak ellátva. A védőnői munka eredményessége statisztikailag nehezen értékelhető, de az eredményes munkánkat támasztja alá, hogy a városban nőtt az anyatejes táplálás száma, országos szinten a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság, ami a terhestanácsadás színvonalának is köszönhető. A védőoltások beadása csaknem 100 %-os. Családlátogatások száma körzetenként havonta átlag 100 alkalom. Az alábbiakban, a területi védőnői munkák során leadott statisztikai adatok összefoglalását mutatom be, a felügyeleti szerv (ANTSZ) által megfogalmazott értékeléssel: 9

12 Éves tájékoztató a területi védönö gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéröl [15 /1998. (IV 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdés alapján] év I. Ellátandó gondozottak III. Védőnői (várandós anyák, -6 illetve iskolába nem járó II. A védőnői szolgálat jelzései helyzetértékelés 7-18 évesek),egyéb írásos ~--~-e-b-b-o-"-i(-1-'-'----'----'~---'~----'-----~--~-----ll-'---~----'---~dkumentumok oszopból) ebből ~ ebből ro ~ ro )CIl ~ (pl.javaslatok) f ~.--. cll ~.--..0) 2.0) a.. ro o) a.. N o) :o 0- cll 0- cll ro _ ~ ~ N Jg.0) N.9t, o) ~ c 'o ~ ef) rj) ~m ~ ul ~ ;:: :Q" r--,) N 'Q) o 0).9t, o ro ) -o ;::~ ~~ N ro:'=h-iell N..., o c") E ~ ~ ~ -:::: ~ ro I~ ~. 9t, ro ~ ~ C: ':g, ~ gj,0 :6'E ~,~ E,~ -o ro'- (1) N..o l(j5 N ) N...,.!!! iií,~ cll ~. m ) ro c cll o) ~.~ ' N~'ro N E ~ c (J o cll,):=:: cll ro cll o o "c cll > cll cll - cll..c ~ g ~,~ :> ;:: cl :::J.o Q) szá száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma ma o o o o 29 Szociálisan fokozott gondozott (veszélyeztetett): környezeti vagy egészségügyi+környezeti okból veszélyeztetettek száma összesen IV. A védőnő és a gyermekjóléti szolgáltató együttműködésének értékelése (a leginkább megfelelőt jelölje meg): a) Rendszeres - a kapcsolat, a jelzés-visszajelzés, az egyeztetés, az esetmegbeszélés, az esetkonferencia b) Többnyire az esetekhez kapcsolódó az együttműködés, a jelzés visszajelzés c) Esetleges a kapcsolat a jelzés-visszajelzés Egyéb megjegyzés:. _ _ _.. V. A védőnöi munka során tapasztalt - gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igénylő problémák összefoglalása: A munkanélküli családok segítése szinte mindennapos a védőnői munka során. Sok esetben ezek a családok bezárkóznak és nehéz a védőnőnek elfogadtatnia velük a segítségét. Az védőoltási lemaradások sok esetben problémát jelentenek. A szegénység miatt a kornak nem megfelelő táplálás sok esetben gondot jelent a családoknak. A beteg gyermek gyógyszereinek kiváltása sokszor nehézséget jelent. A tetvesség visszatérő probléma a gyermekközösségekben. VI. Javaslatok, kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítására: Sok védőnői körzetben működik az adományok gyűjtése a rászoruló családok részére. Sok kisbaba csak így tud a családjához hazamenni, illetve ott maradni. Nagyon sok éhező gyermek számára juttatnak a védőnők élelmiszert, de sajnos ez nem minden esetben elegendő a gyermek megfelelő fejlődéséhez. Ezekhez a kezdeményezésekhez sok esetben önkéntes szervezetek, kismama klubok is csatlakoznak. Szerintünk a segítségnyújtásnak ezt a módját továbbra is támogatnunk kell és a kezdeményezésekbe egyre több civil szervezetet bevonni. - "ii.--javas-iatok; kezde-méii-yezéseka-g-yermek-védeie-mbe-ri - i-észtvevők-hatékoiiyiú>t) együttműködésére: Az előbbi évekhez képest úgy gondolom, hogy a tavalyi év során folyamatosan javult a kapcsolat a jelzőrendszer tagjai között. Azokon a városrészeken, ahol több hátrányos helyzetű család él, szinte 10

13 napi munkakapcsolat van a családgondozó és a védőnő között. Sokkal gyakoribbak lettek a közös családlátogatások is és ezek véleményem szerint sok esetben megakadályozzák azt, hogy "kijátszák" egymás ellen a két szolgálat munkatársait, mint az az előző években nagyon sok esetben előfordult. Pedig ebben az évben is nagyon sok olyan esetünk volt, ahol csak a gyors együttmüködéssel érhettünk el eredményeket. A védőnők javaslata lenne, hogy kapjanak jelzést azoknak a családoknak a gondozásáról is, akik nem az ő jelzésük alapján kerültek be a rendszerbe és nevelnek -7 éves korú gyermeket. Ahol nem hatékonya kollégák együttműködése, szerintem ezekkel a példákkal javítani tudják majd. VIII. Esetmegbeszélések (esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések száma és tapasztalatai): Az érintett város részeken több alkalommal volt egyéni esethez kötött, de volt széles körben zajló esetmegbeszélés és szakmaközi megbeszélés is. Minden alkalom közelebb vitt egy-egy probléma megoldásához és segített a felmerülő kérdések megoldásában. Ezek megszervezése a jövőben is nagyon fontos lenne. Népmozgalmi jelentés éves Nyí regyháza Születések I I összes 1 1. Élveszülöttek száma: Halvaszülöttek száma: 4 3. Összes újszülöttek száma: Iker újszülöttek száma: Intézetben születettek száma: Intézeten kívü l születettek száma: 1 7. Szaksegítség nélkül születettek száma: 1 8. Élve szülöttek közül kissúlyú újszülött: 7,6% Egy éven alul elhalt csecsemők száma: Csecsemőhalálozás %0 2, évi összes születések születési súly szerinti megoszlása Élveszülöttek Halvaszülöttek S ú Iykateg óri a közül közül g. alatti súllyal született g 8 2 " g 29 1 " g 41 " g 185 " g 430 " g 317 " g 88 " g 11 1 " g feletti 1 " Összesen

14 Csecsemőhalálozás évi csecsemöhalálozás Élveszülöttek száma Halvaszülöttek száma Összes újszülöttek száma Élveszülöttek közül koraszülött Egy éven alul elhalt csecsemő Csecsemőhalálozás %0-6 nap között elhalt: nap között elhalt: Összesen -27 nap között elhalt nap között elhalt Összesen 1000 g alatti súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született 4500 g feletti súllyal született Szülési sérülésben elhalt Légúti betegségben elhalt Emésztőszervi betegségben elhalt Fejlődési rendellenességben elhalt Egyéb betegségben elhalt Koraszülöttség miatt meghalt Ismeretlen halálokok Hirtelen halál Rendszeres orvosi kezelés alatt állt Egyszer látta orvos Nem látta orvos Intézeten kívül halt meg Kórházba való felvételtől számított 24 órán belül elhalt Elhaltak közül fiú Elhaltak közül leány Elhaltak közül tanyaterületen lakott Elhaltak közül zárt településen lakott Házasságon kívül született összes ,

15 1.6. Iskola-egészségügyi orvosi ellátás és védőnói szolgálat Az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az iskola egészségügyi feladatokat főállású iskolai védőnőkön kívül, középfokú oktatási intézményekben főleg főfoglalkozású iskola- és ifjúság orvosok közalkalmazottként végzik. Itt az egy orvoshoz tartozó maximális tanulói létszám 2400 fő. Az óvodákban és az alsó fokú intézetekben, valamint néhány középiskolában a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó házi gyermekorvosok dolgoznak részmunkaidőben. Esetükben a tanulói létszám nem haladhatja meg a 800 főt. Az iskola egészségügyi szolgálatok számára az érintett iskolák kötelessége a rendelők és azok berendezéseinek biztosítása es tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Nyíregyháza városban. Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Nyíregyházán az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság irányítása alatt működik, munkáját a város általános és középiskoláiban végzi. Működési feltételek Személyi feltételek: o Főállású ifjúsági orvos: 4 fő o Házi gyermekorvos: 23 fő o Házi orvos: 1 fő o Kórházi orvos: 2 fő o Főállású iskola-ifjúsági védőnő 25 fő A főállású ifjúsági orvosok gyermekgyógyász és iskola-egészségügyi szakvizsgával, a főiskolát végzett védőnők közül 19 fő ifjúsági szakvédőnői oklevéllel is rendelkezik. Tárgyi feltételek: Az ellátott iskolákban orvosi szoba, rendelő biztosított az iskola épületén belül vagy a hozzá kapcsolódó kollégiumban. Az iskola orvosi rendelők felszereltsége a rendeletben előírt minimum feltételeknek megfelel. A berendezési tárgyak, használati eszközök, műszerek az oktatási intézmény és az egészségügyi alapellátás leltári tulajdonában vannak. Az ellátott iskolák megoszlása: Általános Iskola 18 (egyházi: 3) Általános és Gimnázium 5 (egyházi: 2 alapítványi: 1) Gimnázium 5 (egyházi: 1) Gimnázium és Szakközépiskola 3 Gimnázium és Szakiskola 1 Szakközépiskola 5 Szakközépiskola és Szakiskola 5 Speciális 5 13

16 Összesen: 47 Az iskola-egészségügyi munka jellemzői ktatási intézmények, általános és középiskolák tanulólétszáma: Főállású ifjúsági orvos által ellátott tanulók száma (átlagosan): Iskola - ifjúsági védőnők által ellátott tanulók száma (átlagosan): fő fő fő Az Iskola-egészségügyi szolgálat fő jellemzöje, hogyatanulók ellátása az iskolában az oktatási intézményben történik, ahol a gyerekek a legtöbb idöt töltik. Munkatársaink az iskola-egészségügyi feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően látják el. A szakmai feladatokat módszertani útmutatók, protokollok előírásai alapján végzik. Az iskolaorvosi és védő női feladatkör alapvetően preventív jellegű melynek módszere a gondozás. Az oktatási intézményen belül az alkalmazható valamennyi lehetőség felhasználásával. A közoktatási törvényelőírásinak megfelelöen a tanulók ellátása tanítási időn belül történik. A szervezési, adminisztrációs és egyéb kapcsolattartási feladatok tanítási időn kívül intéződnek. Az iskolaorvoson és védőnőn kívül iskolafogászat, pszichológus, kollégiumi ápolónő munkatársak is tevékenykednek a tanuló ifjúság egészségvédelme érdekében. A tanévre lebontott feladatok ellátása az oktatási intézmények vezetőségével, egyeztetett munkaterv szerint történik. tantestülettel Az éves munkaprogram tartalmazza az iskola egészségügyi munka célkitűzéseit, menetét, tartalmát, intervallumait,(havi, heti ütemterv) együttműködési lehetőségeket iskolán belül és kívül. A komplex iskola-egészségügyi munka területei: I. Szakgondozás: - Komplex szűrővizsgálat: Alapszűrések elvégzése a módszertani irányelv szerint (testmagasság, testtömeg, látásélesség, színlátás, hallás szűrése, vérnyomás, vizelet ellenőrzés mozgásszervi szűrés) A tanulók testi fejlettség és egészségi állapotának szűrése nyomon követése. rvosi status és fizikális vizsgálat a kiemeit, index osztályoknál 10. és 12. évfolyamon és a 16 éves kori záró vizsgálat elvégzése során történik. rvosi szűrővizsgálaton részt vettek száma: % ( évfolyam + 9. évfolyamból a 16 éves) 16 évesek vizsgálata: % Védőnők által megvizsgáltak, biometriás szűrés: minden tanuló 14

17 Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Szent István u. 14. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése. Pályaalkalmasság szakirányú alkalmasság, előzetes alkalmasság.(szakközép és szakiskolai tanulók körében) Szakmai alkalmasság vizsgálatok száma: % Előzetes alkalmassági vizsgálat: % Szakorvosi vizsgálatra beutalások: % Testnevelés csoportbesorolás elkészítése: könnyített, gyógytestnevelés és teljes felmentés kategóriákban. Segédlet a szakmai javaslatok alapján, szakorvosi vélemény figyelembevételével. Sportolók versenyek előtti orvosi vizsgálata (házi versenyek, iskolák egymás közötti versenye előtt) Testnevelés csoportbesorolás összesen: % -Könnyített testnevelés: % -Gyógytestnevelés: % -Teljes felmentés: % teljes felmentettből egyéni tornára jár : Gondozás: Krónikus beteg gyerekek fokozott ellenőrzése, együttműködve a házi gyermekorvosokkal és gondozóintézetekkel.(szűrés, beutalás, követés,ellenőrzés) Gondozottak száma: % (pszicho-szomatikus és szociális) Scoliosis miatt: % Fénytörési hiba: % Amblyopia: % Haláskárosodás: 93 Színtévesztés: % Aszthma: % Diabetes: 56 Epilepsia: 79 Emelkedett vérnyomás: % besitás: (90 percentil feletti BMI) ]45% Közegészségügy: Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, javaslat a hibák megszüntetésére, szükség esetén jelzés az ÁNTSZ felé. Személyi és környezeti higiénia tetvesség szűrése, figyelemmel kísérése, hiányosságok jelzése. 15

18 A tetvesség kiszűrésére irányuló vizsgálatok a tanév folyamán 3 alkalommal az egész tanuló ifjúságra kiterjesztve történnek, ezen kívül észlelés esetén több alkalommal az érintett szűkebb környezetben, ismételve a fertőzöttség Védőoltások szervezése, lebonyolítása megszűnéséig. Védőoltás: % (6.osztályban Diftéria -Tetanus, MMR, 7.osztályban Hepatitis B) - Környezet-egészségügy: A tanulásoz szükséges optimális feltételek biztosítása. Tornaterem, tantermek, padok, világítás, fűtés, egyéb kiszolgáló helyiségek stb. ellenőrzése, balesetvédelem. - Betegellátás: Iskolai balesetek, sérülések akut megbetegedések elsődleges ellátása majd végleges ellátás felé irányítás. (szakellátás, mentő, házi orvos, szülő értesítése) Ambuláns forgalom összesen: % Betegellátás: % (51,71 %) Egyéb megjelenés: % (48.28 %) II. Mentálhigiénés gondozás A mentálhigiénés gondozás egészség magatartást, szemléletet alakító tevékenység. Szükséglet: az egészséget veszélyeztető, ön és másokat pusztító magatartásformák kivédése Cél: az egészség megszerzésre, megtartásra, fejlesztésre irányuló magatartás tudatos formálása. Az egészséges életmód igényének felkeltése a tanulóifjúság körében. Az egészségfejlesztés az iskolai tanrendbe integráltan osztályfőnöki órák keretén belül, az orvosi-védőnői gondozói munka során és iskolai rendezvények alkalmával valósulhat meg. Együttműködési lehetőségek: osztályfőnökökkel, ifjúságvédelmi felelős tanárral, egészségügyi szakemberekkel. (szülész-nőgyógyász, CSVSZ védőnő stb.) Egyéni problémák megbeszélésére az orvosi rendelőben fogadóóra keretén belül és a vizsgálatok alkalmával van lehetőség. Néhány védőnő évek óta részt vesz elsősegélynyújtás és csecsemő és gyermekgondozási szakkör vezetésében. Szép eredményeket értek el megyei és országos versenyeken. A Bem József Általános Iskola áprilisában elnyerte a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája címet, amely átadására ünnepi rendezvényen került sor. Egészséges életmódra és családi életre nevelés témakörei: (a teljesség igénye nélkül) 1. Egészséges életmód, napirend fontossága 2. Serdülőkori változások, helyes értékelése Szakmai beszámoló Évre 16

19 3. Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiénia 4. Biztonságos környezet, balesetvédelem 5. Mindennapos aktív testmozgás, sport 6. Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése 7. Szűrővizsgálatok szerepe, védőoltások fontossága 8. Barátság, szerelem párkapcsolatok 9. Családtervezés, fogamzásgátlás 10. Nemi betegségek megelőzése 11. Elsősegélynyújtás alapjai A tanév során minden iskolában szerveztek munkatársaink közösségi programokat, ahol kötetlen formában alkalmazhatók az egészséges életmódra nevelés módszerei. Az elmúl években komplex együttműködés jött létre külső szervezetekkel is. Az egészségnapokat több helyen összekötik véradás szervezéssel is. A szülők és tanárok jelentős számban vesznek részt. Egészségnevelés előadások száma: Közösségi rendezvényeken részt vettek száma: (Egészségnap, diáknap, családi nap, falunap) Tanulók részvétele: (67.36 %) Tanárok, szülők részvétele: (32.63 %) Közösségi egészségnevelés programjai, témakörei: (a teljesség igénye nélkül) 1. Testtömeg, testzsírmérés BMI számítás 2. Vércukorvizsgálat (koleszterin szűrés) 3. Vérnyomásmérés, tanácsadás 4. Újraélesztési bemutató mentők részvételével 5. Bűnmegelőzési, balesetelhárítási bemutató rendőrség részvételével 6. C-szűrés ÁNTSZ munkatársakkal 7. Családtervezési tanácsadás CSVSZ munkatársakkal 8. Arcdiagnosztika 9. Szépségszalon, kozmetikai tanácsok 10. Kortárs segítők előadásai káros szenvedélyek megelőzése témakörben 11. Szemészeti szűrés 12. Anyajegyszűrés bőrgyőgyász részvételével 13. Alleriateszt pulmonológiai szakemberek közreműködésével 14. Anorexia-bulemia vándorkiállítás 15. Egészséges táplálkozás, egészséges, bioételek kiálítása, kóstoló, vásár 16. Medi-ball bemutató 17. Alternatív gyógymódok 17

20 III. Szociális gondozás A munkaterület feladatainak ellátásában fontos a kapcsolat kiépítése a gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanárral. A hátrányos helyzetek, veszélyeztető tényezők észlelése a tanulók körében az egészségügyi dolgozó részéről jelzés értékű. Tájékoztatást nyújthatunk a családtámogatási lehetőségekről. Információt szolgáltatunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól, igénybevételi lehetőségekről. A tanévben folyamatosan ellátandó egyéb feladatok: - Egészségügyi dokumentáció vezetése, figyelembe véve a titoktartási kötelezettséget, személyiségi jogokat, dokumentáció tárolási előírásokat - Részvétel és beszámoló készítése tantestületi értekezleten - Részvétel szülői értekezleteken - Rézvétel iskolai rendezvényeken (évnyitó, ballagás stb.) kiránduláson(elsősegélynyújtás) - Részvétel iskolai egészség nap, családi nap szervezésében - Tanóra látogatás, kapcsolattartás az osztályfőnökőkkel - Önkéntes védőoltások szervezése, lebonyolítása - A Vöröskereszt munkájának segítése, véradás szervezés - Segédkezés iskolafogászati szűrés szervezésében - Szakmai továbbképzés, konzultáció - Leltárkezelés, ellenőrzés - Gondoskodás az eszközök, vizsgálati anyagok beszerzéséről, karbantartásáról - Adatszolgáltatás, jelentések készítése - Éves munka értékelése, munkaterv készítés - Egyéb a kompetenciakörhöz tartozó felkérések Együttműködés iskolán belül: igazgató, tantestület, adminisztratív és technikai dolgozók, diákok, diákönkormányzat (ÖK) szülői munkaközösség Együttműködés iskolán kívül: munkáltató, szakfelügyelet, szakrendelések, gondozóintézetek, házi gyermekorvosok, házi orvosok, területi védőnők, Önkormányzat, Vöröskereszt, Mentőszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családvédelmi Szolgálat, Rendőrség. Statisztikai adatok a 2011/12-es tanévben Tanulólétszám összesen: fő rvosi szűrővizsgálaton részt vettek száma: % ( évfolyam + 9.évf 16 éves) 16 évesek vizsgálata: % Védőnők által megvizsgáltak, biometriás szűrés: minden tanuló 100 % Szakorvosi vizsgálatra beutalások: % Szakmai alkalmasság vizsgálatok: % Előzetes alkalmassági vizsgálat: % 18

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Beszámoló

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Beszámoló Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság N yíregyháza Szent István u. 14. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u. 14 Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 509-017. E-maii: nyhalap@gmail.com

Részletesebben

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév A népjóléti miniszter 26/1997. Iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, a 11/1999. EüM rendelet, 51/1997. NM rendelet, az

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN

A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYE AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDSZERÉBEN Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás - születések száma - járványok

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 200/2016. (XI. 15.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 101. évfordulóját.

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! 1 Beszámoló a diósjenői Védőnői Szolgálat munkájáról Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete! A Magyar Védőnői Szolgálat 1915-ben alakult, idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját.

Részletesebben

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás

Védőnői gondozás. Bővebben: Várandósgondozás Csecsemő- és kisgyermekgondozás Védőnői gondozás A területi védőnő feladatai: nővédelem/családtervezés, anyaságra való felkészülés, lakossági szűrővizsgálatok/ várandós anyák gondozása gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata A védőnői

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről A védőnő tevékenységéről 2009-ben Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselő-testülete 2010 Márciusi ülésére

Részletesebben

Tájékoztató a védőnői tevékenységről

Tájékoztató a védőnői tevékenységről Tájékoztató a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága valamint Képviselőtestülete 2010. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár Lajosné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A védőnői körzetek megállapításáról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 21-EI. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája:

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 21-EI. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JÚNIUS 21-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 807-4/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS iskola-egészségügyi feladatok ellátására Melléklet a 31/2015. (II. 27.) határozathoz Megbízó megnevezése és címe: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2013. évi szakmai beszámolója

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2013. évi szakmai beszámolója Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mai I: alapellatas@nyiregyhaza.hu fkt.sz. 1.f.F(1201 4 Ügyi ntéz

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről

Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről Gyermely, 2012-01-23 Szabó Anita védőnő A 1990. évi LXV. Törvény (A helyi önkormányzatról) 97. b) pontja kötelező alapfeladatként nevesíti a védőnői szolgálat

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről

Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Tájékoztató az egészségügyi alapellátás helyzetéről, a védőnői tevékenységről Berhida Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2009. márciusi ülésére. Berhida II.sz.védőnői körzet Bodnár

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról

Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról Beszámoló a 2012. évben végzett védőnői munkáról A védőnői tevékenységet szabályozó alapjogszabályok: 49/2004.(VI.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról 15310 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 2. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSI HELYRŐL ÉS VÉDŐNŐI GONDOZÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉRŐL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2013. évi szakmai beszámolója

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2013. évi szakmai beszámolója Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Ikt.sJ.f..{ ~?:-!20 14 Ügyintéző:

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 18/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 18/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLETE Szám: 18/2014 K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület szeptember hónapban tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület szeptember hónapban tartandó ülésére Nyírmada Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4564 Nyírmada, Ady E. út.16. Telefon: 45/492-100. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. szeptember hónapban tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK. Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében. A védőnői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és M ködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke. Véd i Szolgálat Szervezeti és M ködési Szabályzata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mködési Szabályzata 3.) melléklete 3.) függeléke Védi Szolgálat Szervezeti és Mködési Szabályzata a) A védi szolgálat mint az önkormányzat kötelez közszolgáltatási

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ: 746.335/2006. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának valamint Kistokaj Község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság!

ELŐTERJESZTÉS. a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz. Tisztelt Bizottság! Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14. Telefonszám: (42) 417-803. Fax: (42) 417-802. E-maiI: alapellatas@nyiregyhaza.hu Web: www.eualapellatas.hu A I r Ügyiratszám:

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A 2016/2017-es tanév egyeztetett iskolavédőnői munkaterve

A 2016/2017-es tanév egyeztetett iskolavédőnői munkaterve A 2016/2017-es tanév egyeztetett iskolavédőnői munkaterve Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola Intézmény vezetője: Kapcsolattartó személy: Iskolaorvos: Szakközépiskola

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben