ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság 2012. évi szakmai beszámolója"

Átírás

1 Egészségügyi Alapeih1tási Igazgatóság 44() Nyíregyháza, S7-':l1t I~t\ ún utc814, Pos{ilcím : 440 l Nyír-.:gyhiÍ/3 Pf 9 J TelefonsziÍm: (42) E-m8il: <1 b p1..:1 l, it as'li11\ ín:!!:\ hél / d.hu Ik t. sz/x-:}- 20J 3 Üg:yi11lbö: Csíkós Péter TÚrgy: Egészséglig)'í Alapellátásí Igazgatóság 20 l 2, é\! s/akmai beszámol aj a ELÖTE1UESZTÉS a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz - Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója Tisztelt Bizottság! Kérem a Tisztelt BizottságL hogy az Egészségügyi Alapellátási 19azgatósúg 2012-es éne vonatkozó szakmai beszámolóját fogadja el. Nyíregyháza, 2013, június 17, Tisztelettel: ~:r ll igazgató

2 Melléklet a../ számú előterjesztéshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS KÖZGYŰLÉSE SZCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZnSÁGA /2013. (VI.... ) számú határozata Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolóját A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a szakmai beszámolót elfogadja. Nyíregyháza, június 25. dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyh., Szent I. u irattár

3 Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István u. 14 Telefonszám: (42) Fax: (42) E-maii: Beszámoló Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság évi szakmai beszámolója Nyíregyháza, június 1

4 Bevezetés A év a l apvető változást hozott az intézmény szervezeti felépítésében, az általunk végzendő tevékenységek összetételében és a feladatellátásra engedélyezett létszámban egyaránt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 245/2011 (XI1.15) számú határozatával az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság jogutódjaként módosította az igazgatóság alapító okiratát február 1-től a bölcsődei ellátást a Gyermekjóléti Központ, az idősellátást a Szociális Gondozási Központ szervezetéhez rendelte, azok tárgyi és személyi feltételeivel együtt. Ezzel egy időben megszűnt a korábban önállóan működő Mentálhigiénés Központ, melynek a számviteli- pénzügyi, gazdálkodási feladatait - megállapodás alapján szintén intézményünk látta el. Az átalakítás időpontjaként meghatározott februári időpont sajnálatosan egybeesett számos, a gazdálkodást érintő törvényi változással. Különböző okok miatt az Igazgatóságnak kinevezett igazgatója csak október 1-től van. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság több mint 400 milliós költségvetéssel, 96 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézmény lett. Ennek az intézménynek a feladata a város egészségügyi alapellátásának: 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védő női 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési, igazgatási feladata, valamint, az alapellátás orvosi ügyeletinek a megszervezése is. Sajnálatos módon az alapító okiratban székhelyként megjelölt Szent István utcai épület a döntés időpontjában nem volt alkalmas a központi ügyintézés lebonyolítására. Nem voltak irodák, informatikai hálózat, telefon, hiányzott a pénztárnak alkalmas helyiség stb.. Ezt az év utolsó negyedévére sikerült kialakítani. Az Önkormányzat döntése alapján az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tisztán egészségügyi profillal működött tovább. Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása marad az Igazgatóság feladata, melyhez a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik még. Az átállás rendkívüli nehézségeit követően egy átláthatóbb szervezet jött létre. I. Az Igazgatóság alapító okirata szerinti alaptevékenységei: Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, melyen belül: Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet Felnőtt fogorvosi alapellátás Iskola fogászat Fogorvosi ügyelet Hajléktalanok egészségügyi ellátása Szakmai beszámoló Évre 2

5 Területi védőnői ellátás Iskolavédőnői ellátás Iskola egészségügyi ellátás Foglalkozás-egészségügyi alapellátás II. Az alaptevékenységet meghatározó legfontosabb szakmai jogszabályok: évi CLlV. törvény az egészségügyről évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és annak végrehajtási rendelete (217/1997.(XII. 1.) Korm. r) 43/1999.(111.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos müködtetésének egyes szervezési kérdéseiről 4/2000.(11.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről és annak végrehajtási rendelete (32/1992. (XII. 23.) NM r) 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról évi XCIII. törvény a munkavédelem ről 89/1995. (VI1.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatásról III. Intézményi feladatellátás általános értékelése A feladatok végrehajtását alapvetően az rszágos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. 1. Egészségügyi alapellátási feladatok A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról Házi felnőtt- és gyermekorvosi központi ügyelet A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az egészsegugyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja a felnőtt korú lakosság részére. Ellátási terület: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét Község közigazgatási területe, melyen közel 145 ezer ember ellátásáról gondoskodik. A központi ügyelet nyíregyházán hétköznap naponta 18 és 08 óra között, hétvégén és munkaszüneti napon 24 órás folyamatos időben történik az ellátás. 3

6 Felnőtt betegek ellátását 2 fő orvos, 1 fő asszisztens, 1 fő gépkocsivezető, a gyermek betegek ellátását 1 fő szakorvos (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő szakorvos) 1 fő asszisztensnő 1 fő gépkocsivezető (hétvégenként, munkaszüneti nappal még 1 fő asszisztens) látja el. Ezen túlmenően kizárólag hétvégén reggel 8 és este 20 óra közötti időben külön ügyelet működik Nyírtelken, csak a nyírteleki járó-betegek számára. A feladatellátás szakmai szempontból az elvárásoknak megfelelően működik, az EP finanszírozás elegendő forrást biztosít a megfelelő szakmai munka és szolgáltatás elvégzéséhez. Az elmúlt év során tervezett nappali ügyelet megszerezésére nem került sor. Háziorvosi ügyeleti betegellátási statisztikák Felnőtt betegek ellátása ügyeleti időben 2012-es évben, felnőtt háziorvosi ügyeletünkre, összesen beteg fordult és kapott sürgősségi - ügyeleti háziorvosi ellátást év ev 2012 év o L diagram az ügyelethez forduló felnőtt betegek számát mutatja, havi lebontásban, az előző évekkel összehasonlítva Szakmai beszámoló Évre 4

7 Gyermek betegek ellátása ügyeleti időben 2012-es évben, gyermek háziorvosi ügyeletünkön, összesen fő gyermeket láttak el. december november október szeptember augusztus július június május _ április március február '!..., év év 2010 év I l január ~---- ' diagram az ügyelethez forduló gyermek betegek számát mutatja, havi lebontásban, az előző évekkel összehasonlítva I J 1.2. Fogorvosi alapellátási ügyelet E területen az ügyelet ellátás kizárólag hétvégére és az ünnepnapokra korlátozódik, 8 órától - 14 óráig fogadja a betegeket. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe A tevékenység jogszabályok adta finanszírozás a tényleges költségek körülbelül egy harmadát fedezik, a hiányzó összeget a fogorvosi szakellátás (Fogászati Rtg) illetve központi ügyelet bevételei pótolják es évben, fogászati ügyeletünkön, összesen 1585 főt láttak el, sürgősségi fogászati panaszai miatt. 5

8 év 3. diagramm a fogorvosi ügyelethez forduló betegek számát mutatja, havi lebontásban 1.3. Hajléktalanok orvosi ellátása Háziorvosi szintű gyógyító- megelőző ellátást biztosít a hajléktalanok részére. Közegészségügyi szempontból is fontos szerepet tölt be a hajléktalanokat ellátó háziorvosi praxis. A járó betegeken kívül gyógyító- megelőző tevékenységet folytat a hajléktalanok ismert szálláshelyein, de sokszor a beteg feltalálási helyén is megkeresik az ellátandó személyt. A tevékenység finanszírozása az EP által folyósított összegekből megoldott. Fontos megjegyezni, hogy ez az egészségügyi orvosi alapellátási ellátást nem lehet összehasonlítani más háziorvosok (alapellátások) ellátásával, ott előforduló esetekkel. Az itt megforduló betegek betegséghez való hozzáállása, betegségtudata csökkent, együttműködési szándéka jelentősen alacsonyabb. A rendelőben és a helyszínen ellátottak száma, évszaknak megfelelően változik, nehezített a betegek feltalálása szükséges gondozás indokoltsága esetén. A helyszíni ellátások száma a krízis időszakokban emelkedik meg, ilyenkor együttműködve végezzük az orvosi ellátást a Periféri Egyesület munkatársaival. Az ellátások számának I-: alakulása: 2012-es évben összesen 2050 főt láttunk el, ebből 513 fő nőt és 1537 férfi beteget. l. férti. nő ~ ~_~.l 4. diagram ellátott hajléktalanok nő - férfi megoszlásának aránya Naponta 7-10 beteg keresi meg a szolgálatunkat orvosi ellátás miatt. 6

9 Feladatellátásunkat nehezíti, hogya betegek jelentős része alkoholos állapotban van, többször előfordult, hogy rendőri intézkedést kellett kérni az ellátásoknál. A preventio fontossága: A fertőzések megelőzése miatt, a hajléktalanoknál y:z évente kérjük a tüdőszűrő elvégzését. 50 év felettiek és krónikus betegségben szenvedők esetében lehetőségeinkhez mérte n biztosít juk az influenza elleni védőoltásokat, vagy egyéb beszerezhető és szükséges oltásokat. Aktívan együttműködünk az MKH Bőr szakrendelőjével, mivel sok a bőrgyógyászati és parazitás megbetegedések előfordulása, mivel alacsony a higiénes elvárások a hajléktalanoknál, magukkal szemben. Az ANTSZ szakmailag és anyagilag is segíti munkánkat (fertőtlenítések elvégzésével). Eszköz és anyag igények. Várhatóan emelkedni fog az ellátásra szorulók száma, folyamatosan emelkedik az egyes betegségek súlyosság i szint je is, amely emelni fogja a költségeket is (leggyakrabban előforduló betegségek: bőrgyógyászati-, pszichiátriai-, fertőző-, érrendszeri megbetegedések). Az eszközeink gyorsabban használódnak el, ezért a 2013-as évben eszközbeszerzésre lesz szükség (sebkezelési eszközök, vizsgálati eszközök, stb.). A 2012-es évben a jogszabályi környezet megváltozásával lehetőség nyílt a 24 órás ellátás bevezetésére, melynek feltételeit az Szociális osztály munkatársaival folyamatosan vizsgáljuk Átmenetileg megüresedő háziorvosi praxisok működtetése Városunk területén 44 felnőtt háziorvosi, 27 házi gyermekorvosi és 31 fogorvosi praxis működik (2 felnőtt, 9 gyermek és iskola fogászat és 20 vegyes praxis) melyek tulajdonosai az Önkormányzattal kötött megállapodás (feladat ellátási szerződés) alapján területi ellátási kötelezettséggel működnek. A praxis jogról való lemondás, működési engedély visszavonás vagy egyéb ok miatt átmenetileg megüresedő háziorvosi körzet előírás szerinti működtetése a zavartalan működés feltételek helyreállításáig illetve a pályázati eljárás lefolytatásának idején ben ilyen működtetés nem történt Területi védőnői szolgálat A területi védőnői munkát a 49/2004. ESZCSM rendelet foglalja össze. Körzetbeosztás szerint gondoskodik a nővédelemmel, a várandós anyák gondozásával, a gyermekágyas időszakban a tanácsadással, a -6 éves korú gyermekek gondozásával, az óvodások ellátásával, az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozásával, a családgondozással, valamint az egyén és a közösség egészségfejlesztésével, egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. Ellátják az egyén és a közösség egészségfejlesztés kompetenciájukba tartozó területeit, gondoskodnak egészségvédelmével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Az ellátandó körzetek szociális összetétele között jelentős különbségek mutatkoznak. A területi védőnők a házi gyermekorvossal együttműködve a védőnői tanácsadóban dolgoznak. A tanácsadók részben önkormányzati tulajdonban, részben a házi gyermekorvosok tulajdonában vannak. A 7

10 háziorvosok tulajdonában lévő tanácsadókért az önkormányzat határozatában megfogalmazott bérleti díjat fizetünk. A várandós anyák gondozása a Stadion utcai bölcsőde egyik épületrészében kialakított terhes tanácsadóban történik. A védőnői ellátás finanszírozása az EP által folyósított összegen felül jelentős Önkormányzati kiegészítésben is részesült az egészségügyi céltartalékból. (Védőnői tanácsadók bérleti és rezsidíjai.) A gyermeket váró nő megkülönböztetett figyelmet és gondoskodást élvez. Magyarországon különleges hagyománya és szervezett rendszere alakult ki a várandósok és a gyermekek gondozásának. A mai Védőnői Szolgálat elődje - a Stefánia Szövetség ben jött létre az anyák és csecsemők védelmére. Az azóta is működő szolgálat kiemeit feladata a méhen belül fejlődő új élet védelme, az anya állapotának, a várandósággal járó változásoknak a megfigyelése, a tanácsadás. A védőnő minden településen megtalálható a védőnői tanácsadókban, ezen kívül az otthonukban is felkeresi, meglátogatja a családokat, hogyavárandóst, majd az újszülöttet, csecsemőt természetes életterében megfigyelve mind több és hasznosabb tanácsot adjon az egészségben való felnövekedéshez. Munkáját a védőnői körzetben az orvossal együttműködve nagyfokú önállósággal végzi. Az orvos és a védőnő együttműködő tevékenysége évtizedek óta meghatározó jellegű. A védőnő munkája a prevenció ezen belül is a primer prevenció - egészséges környezet, életmód, fejlődés - elősegítése. A primer prevenciót döntően a terhesek, a csecsemők, a kisgyermekek körében és az ktatási Intézményben végzik. A munka tartalmát, a védőnő kompetenciáját a népjóléti miniszteri rendeletekkel határozza meg. A védőnő munkamódszere a gondozás, azon belül is a családgondozás. Gondozási terv alapján végzi feladatait a család igényeinek megfelelően. A gondozás formái: csecsemő tanácsadás terhesgondozás családlátogatás fogadóóra tartása önálló tanácsadás egészségnevelés érzékszervi és higiénés ellenőrző vizsgálat végzése. Az életkori sajátosságokhoz igazodó, betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok minden védőnői körzetben élő gyermeket egyaránt megillet. Ez minden gyermeknek a lakóhelyéhez közel, védőnői tanácsadókban biztosítva van. 1, 3, 6 hónapos és 1, 2, 3, 4, 5, 6 évesen minden szülőt felkérünk arra, hogy jelenjenek meg gyermekükkel védőnői önálló tanácsadáson, ahol a szűrővizsgálatokat elvégezzük. Mérünk testsúlyt, testmagasságot, fejkörfogatot, mellkörfogatot, vérnyomást. Percentilt számolunk. Végzünk látás és hallás vizsgálatot. A gyermek szociális, értelmi, pszichoszomatikus fejlettségét megadott szempontrendszer szerint státuszlapon értékeljük. A szülők többsége él is ezen lehetőségekkel. A szűrés eredményéről szülőnek leletet adunk. Amennyiben eltérést találunk, a gyermeket választott házi gyermekorvosához küldjük, gyermekorvosát értesítjük az eltérésről. A családlátogatás és a tanácsadás mellett minden védőnő ellát Iskola egészségügyi feladatot az óvodában. Meghatározott időnként tisztasági vizsgálatot végez. Emelet 8

11 egészségnevelő előadást tart a gyermekeknek különböző témában. (egészséges életmód, mozgás, sport szeretete) Családi napon az óvoda kérésére egészségügyi tanácsadást tart ( vércukor mérése, vérnyomás mérés). Szükség esetén részt vesz a szülői értekezleteken is. A védőnők szorosan együttműködnek az Egészségügyi Főiskolákkal. Szakmai gyakorlaton fogadják a védőnő és szülésznő hallgatókat, segítik a gyakorlat lebonyolítását, s a hallgató tudásának elmélyítését. Ezen kívül középiskolások és KJ hallgatók gyakorlatának vezetését végzik. A védőnők együttműködnek a Gyermekjóléti szolgálattal. Ha a gyermek fejlődését veszélyeztető tényezőket találnak, jelzik azt és a szakma szabályainak megfelelően járnak el májustól végezzük a VMP program keretében a méhnyakszűrést. Az TH levél formájában keresi meg a nőket és egyeztetés után a védőnők végzik el a szűrés! Az eredményt a védőn ő juttatja el a szűrt nőknek. Ezen kívül a védőnők karitatív tevékenységet is végeznek. Rendezvényeken, családi napokon vérnyomásmérést, vércukormérést egészségügyi tanácsokat adnak. Családok felajánlása alapján gyermekruhát, pelenkát, játékot juttatnak el a rászoruló családoknak. Az adminisztráció ráépül a gondozó, tanácsadó munkára. A működési szabályzat írja elő a sajátos adminisztratív feladatokat. A dokumentáció feladata az objektív valóság rögzítése. A védőnőnek naprakésznek kell lennie dokumentációjával. Minden védőnő rendelkezik hivatali mobiltelefon készülékkel. Legtöbb védőnő nem csak munkaidőben elérhető telefonon. Gondozottak 38 védőnői körzetben vannak ellátva. A védőnői munka eredményessége statisztikailag nehezen értékelhető, de az eredményes munkánkat támasztja alá, hogy a városban nőtt az anyatejes táplálás száma, országos szinten a legalacsonyabb a csecsemőhalandóság, ami a terhestanácsadás színvonalának is köszönhető. A védőoltások beadása csaknem 100 %-os. Családlátogatások száma körzetenként havonta átlag 100 alkalom. Az alábbiakban, a területi védőnői munkák során leadott statisztikai adatok összefoglalását mutatom be, a felügyeleti szerv (ANTSZ) által megfogalmazott értékeléssel: 9

12 Éves tájékoztató a területi védönö gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéröl [15 /1998. (IV 30.) NM rendelet 15. (7) bekezdés alapján] év I. Ellátandó gondozottak III. Védőnői (várandós anyák, -6 illetve iskolába nem járó II. A védőnői szolgálat jelzései helyzetértékelés 7-18 évesek),egyéb írásos ~--~-e-b-b-o-"-i(-1-'-'----'----'~---'~----'-----~--~-----ll-'---~----'---~dkumentumok oszopból) ebből ~ ebből ro ~ ro )CIl ~ (pl.javaslatok) f ~.--. cll ~.--..0) 2.0) a.. ro o) a.. N o) :o 0- cll 0- cll ro _ ~ ~ N Jg.0) N.9t, o) ~ c 'o ~ ef) rj) ~m ~ ul ~ ;:: :Q" r--,) N 'Q) o 0).9t, o ro ) -o ;::~ ~~ N ro:'=h-iell N..., o c") E ~ ~ ~ -:::: ~ ro I~ ~. 9t, ro ~ ~ C: ':g, ~ gj,0 :6'E ~,~ E,~ -o ro'- (1) N..o l(j5 N ) N...,.!!! iií,~ cll ~. m ) ro c cll o) ~.~ ' N~'ro N E ~ c (J o cll,):=:: cll ro cll o o "c cll > cll cll - cll..c ~ g ~,~ :> ;:: cl :::J.o Q) szá száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma száma ma o o o o 29 Szociálisan fokozott gondozott (veszélyeztetett): környezeti vagy egészségügyi+környezeti okból veszélyeztetettek száma összesen IV. A védőnő és a gyermekjóléti szolgáltató együttműködésének értékelése (a leginkább megfelelőt jelölje meg): a) Rendszeres - a kapcsolat, a jelzés-visszajelzés, az egyeztetés, az esetmegbeszélés, az esetkonferencia b) Többnyire az esetekhez kapcsolódó az együttműködés, a jelzés visszajelzés c) Esetleges a kapcsolat a jelzés-visszajelzés Egyéb megjegyzés:. _ _ _.. V. A védőnöi munka során tapasztalt - gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem igénylő problémák összefoglalása: A munkanélküli családok segítése szinte mindennapos a védőnői munka során. Sok esetben ezek a családok bezárkóznak és nehéz a védőnőnek elfogadtatnia velük a segítségét. Az védőoltási lemaradások sok esetben problémát jelentenek. A szegénység miatt a kornak nem megfelelő táplálás sok esetben gondot jelent a családoknak. A beteg gyermek gyógyszereinek kiváltása sokszor nehézséget jelent. A tetvesség visszatérő probléma a gyermekközösségekben. VI. Javaslatok, kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítására: Sok védőnői körzetben működik az adományok gyűjtése a rászoruló családok részére. Sok kisbaba csak így tud a családjához hazamenni, illetve ott maradni. Nagyon sok éhező gyermek számára juttatnak a védőnők élelmiszert, de sajnos ez nem minden esetben elegendő a gyermek megfelelő fejlődéséhez. Ezekhez a kezdeményezésekhez sok esetben önkéntes szervezetek, kismama klubok is csatlakoznak. Szerintünk a segítségnyújtásnak ezt a módját továbbra is támogatnunk kell és a kezdeményezésekbe egyre több civil szervezetet bevonni. - "ii.--javas-iatok; kezde-méii-yezéseka-g-yermek-védeie-mbe-ri - i-észtvevők-hatékoiiyiú>t) együttműködésére: Az előbbi évekhez képest úgy gondolom, hogy a tavalyi év során folyamatosan javult a kapcsolat a jelzőrendszer tagjai között. Azokon a városrészeken, ahol több hátrányos helyzetű család él, szinte 10

13 napi munkakapcsolat van a családgondozó és a védőnő között. Sokkal gyakoribbak lettek a közös családlátogatások is és ezek véleményem szerint sok esetben megakadályozzák azt, hogy "kijátszák" egymás ellen a két szolgálat munkatársait, mint az az előző években nagyon sok esetben előfordult. Pedig ebben az évben is nagyon sok olyan esetünk volt, ahol csak a gyors együttmüködéssel érhettünk el eredményeket. A védőnők javaslata lenne, hogy kapjanak jelzést azoknak a családoknak a gondozásáról is, akik nem az ő jelzésük alapján kerültek be a rendszerbe és nevelnek -7 éves korú gyermeket. Ahol nem hatékonya kollégák együttműködése, szerintem ezekkel a példákkal javítani tudják majd. VIII. Esetmegbeszélések (esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések száma és tapasztalatai): Az érintett város részeken több alkalommal volt egyéni esethez kötött, de volt széles körben zajló esetmegbeszélés és szakmaközi megbeszélés is. Minden alkalom közelebb vitt egy-egy probléma megoldásához és segített a felmerülő kérdések megoldásában. Ezek megszervezése a jövőben is nagyon fontos lenne. Népmozgalmi jelentés éves Nyí regyháza Születések I I összes 1 1. Élveszülöttek száma: Halvaszülöttek száma: 4 3. Összes újszülöttek száma: Iker újszülöttek száma: Intézetben születettek száma: Intézeten kívü l születettek száma: 1 7. Szaksegítség nélkül születettek száma: 1 8. Élve szülöttek közül kissúlyú újszülött: 7,6% Egy éven alul elhalt csecsemők száma: Csecsemőhalálozás %0 2, évi összes születések születési súly szerinti megoszlása Élveszülöttek Halvaszülöttek S ú Iykateg óri a közül közül g. alatti súllyal született g 8 2 " g 29 1 " g 41 " g 185 " g 430 " g 317 " g 88 " g 11 1 " g feletti 1 " Összesen

14 Csecsemőhalálozás évi csecsemöhalálozás Élveszülöttek száma Halvaszülöttek száma Összes újszülöttek száma Élveszülöttek közül koraszülött Egy éven alul elhalt csecsemő Csecsemőhalálozás %0-6 nap között elhalt: nap között elhalt: Összesen -27 nap között elhalt nap között elhalt Összesen 1000 g alatti súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született g súllyal született 4500 g feletti súllyal született Szülési sérülésben elhalt Légúti betegségben elhalt Emésztőszervi betegségben elhalt Fejlődési rendellenességben elhalt Egyéb betegségben elhalt Koraszülöttség miatt meghalt Ismeretlen halálokok Hirtelen halál Rendszeres orvosi kezelés alatt állt Egyszer látta orvos Nem látta orvos Intézeten kívül halt meg Kórházba való felvételtől számított 24 órán belül elhalt Elhaltak közül fiú Elhaltak közül leány Elhaltak közül tanyaterületen lakott Elhaltak közül zárt településen lakott Házasságon kívül született összes ,

15 1.6. Iskola-egészségügyi orvosi ellátás és védőnói szolgálat Az alap- és középfokú oktatási-nevelési intézményekben tanulók preventív egészségügyi ellátását biztosítja. Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az iskola egészségügyi feladatokat főállású iskolai védőnőkön kívül, középfokú oktatási intézményekben főleg főfoglalkozású iskola- és ifjúság orvosok közalkalmazottként végzik. Itt az egy orvoshoz tartozó maximális tanulói létszám 2400 fő. Az óvodákban és az alsó fokú intézetekben, valamint néhány középiskolában a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó házi gyermekorvosok dolgoznak részmunkaidőben. Esetükben a tanulói létszám nem haladhatja meg a 800 főt. Az iskola egészségügyi szolgálatok számára az érintett iskolák kötelessége a rendelők és azok berendezéseinek biztosítása es tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Nyíregyháza városban. Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat Nyíregyházán az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság irányítása alatt működik, munkáját a város általános és középiskoláiban végzi. Működési feltételek Személyi feltételek: o Főállású ifjúsági orvos: 4 fő o Házi gyermekorvos: 23 fő o Házi orvos: 1 fő o Kórházi orvos: 2 fő o Főállású iskola-ifjúsági védőnő 25 fő A főállású ifjúsági orvosok gyermekgyógyász és iskola-egészségügyi szakvizsgával, a főiskolát végzett védőnők közül 19 fő ifjúsági szakvédőnői oklevéllel is rendelkezik. Tárgyi feltételek: Az ellátott iskolákban orvosi szoba, rendelő biztosított az iskola épületén belül vagy a hozzá kapcsolódó kollégiumban. Az iskola orvosi rendelők felszereltsége a rendeletben előírt minimum feltételeknek megfelel. A berendezési tárgyak, használati eszközök, műszerek az oktatási intézmény és az egészségügyi alapellátás leltári tulajdonában vannak. Az ellátott iskolák megoszlása: Általános Iskola 18 (egyházi: 3) Általános és Gimnázium 5 (egyházi: 2 alapítványi: 1) Gimnázium 5 (egyházi: 1) Gimnázium és Szakközépiskola 3 Gimnázium és Szakiskola 1 Szakközépiskola 5 Szakközépiskola és Szakiskola 5 Speciális 5 13

16 Összesen: 47 Az iskola-egészségügyi munka jellemzői ktatási intézmények, általános és középiskolák tanulólétszáma: Főállású ifjúsági orvos által ellátott tanulók száma (átlagosan): Iskola - ifjúsági védőnők által ellátott tanulók száma (átlagosan): fő fő fő Az Iskola-egészségügyi szolgálat fő jellemzöje, hogyatanulók ellátása az iskolában az oktatási intézményben történik, ahol a gyerekek a legtöbb idöt töltik. Munkatársaink az iskola-egészségügyi feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően látják el. A szakmai feladatokat módszertani útmutatók, protokollok előírásai alapján végzik. Az iskolaorvosi és védő női feladatkör alapvetően preventív jellegű melynek módszere a gondozás. Az oktatási intézményen belül az alkalmazható valamennyi lehetőség felhasználásával. A közoktatási törvényelőírásinak megfelelöen a tanulók ellátása tanítási időn belül történik. A szervezési, adminisztrációs és egyéb kapcsolattartási feladatok tanítási időn kívül intéződnek. Az iskolaorvoson és védőnőn kívül iskolafogászat, pszichológus, kollégiumi ápolónő munkatársak is tevékenykednek a tanuló ifjúság egészségvédelme érdekében. A tanévre lebontott feladatok ellátása az oktatási intézmények vezetőségével, egyeztetett munkaterv szerint történik. tantestülettel Az éves munkaprogram tartalmazza az iskola egészségügyi munka célkitűzéseit, menetét, tartalmát, intervallumait,(havi, heti ütemterv) együttműködési lehetőségeket iskolán belül és kívül. A komplex iskola-egészségügyi munka területei: I. Szakgondozás: - Komplex szűrővizsgálat: Alapszűrések elvégzése a módszertani irányelv szerint (testmagasság, testtömeg, látásélesség, színlátás, hallás szűrése, vérnyomás, vizelet ellenőrzés mozgásszervi szűrés) A tanulók testi fejlettség és egészségi állapotának szűrése nyomon követése. rvosi status és fizikális vizsgálat a kiemeit, index osztályoknál 10. és 12. évfolyamon és a 16 éves kori záró vizsgálat elvégzése során történik. rvosi szűrővizsgálaton részt vettek száma: % ( évfolyam + 9. évfolyamból a 16 éves) 16 évesek vizsgálata: % Védőnők által megvizsgáltak, biometriás szűrés: minden tanuló 14

17 Egészségügyi AJapellátási Igazgatóság Nyíregyháza Szent István u. 14. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése. Pályaalkalmasság szakirányú alkalmasság, előzetes alkalmasság.(szakközép és szakiskolai tanulók körében) Szakmai alkalmasság vizsgálatok száma: % Előzetes alkalmassági vizsgálat: % Szakorvosi vizsgálatra beutalások: % Testnevelés csoportbesorolás elkészítése: könnyített, gyógytestnevelés és teljes felmentés kategóriákban. Segédlet a szakmai javaslatok alapján, szakorvosi vélemény figyelembevételével. Sportolók versenyek előtti orvosi vizsgálata (házi versenyek, iskolák egymás közötti versenye előtt) Testnevelés csoportbesorolás összesen: % -Könnyített testnevelés: % -Gyógytestnevelés: % -Teljes felmentés: % teljes felmentettből egyéni tornára jár : Gondozás: Krónikus beteg gyerekek fokozott ellenőrzése, együttműködve a házi gyermekorvosokkal és gondozóintézetekkel.(szűrés, beutalás, követés,ellenőrzés) Gondozottak száma: % (pszicho-szomatikus és szociális) Scoliosis miatt: % Fénytörési hiba: % Amblyopia: % Haláskárosodás: 93 Színtévesztés: % Aszthma: % Diabetes: 56 Epilepsia: 79 Emelkedett vérnyomás: % besitás: (90 percentil feletti BMI) ]45% Közegészségügy: Járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, javaslat a hibák megszüntetésére, szükség esetén jelzés az ÁNTSZ felé. Személyi és környezeti higiénia tetvesség szűrése, figyelemmel kísérése, hiányosságok jelzése. 15

18 A tetvesség kiszűrésére irányuló vizsgálatok a tanév folyamán 3 alkalommal az egész tanuló ifjúságra kiterjesztve történnek, ezen kívül észlelés esetén több alkalommal az érintett szűkebb környezetben, ismételve a fertőzöttség Védőoltások szervezése, lebonyolítása megszűnéséig. Védőoltás: % (6.osztályban Diftéria -Tetanus, MMR, 7.osztályban Hepatitis B) - Környezet-egészségügy: A tanulásoz szükséges optimális feltételek biztosítása. Tornaterem, tantermek, padok, világítás, fűtés, egyéb kiszolgáló helyiségek stb. ellenőrzése, balesetvédelem. - Betegellátás: Iskolai balesetek, sérülések akut megbetegedések elsődleges ellátása majd végleges ellátás felé irányítás. (szakellátás, mentő, házi orvos, szülő értesítése) Ambuláns forgalom összesen: % Betegellátás: % (51,71 %) Egyéb megjelenés: % (48.28 %) II. Mentálhigiénés gondozás A mentálhigiénés gondozás egészség magatartást, szemléletet alakító tevékenység. Szükséglet: az egészséget veszélyeztető, ön és másokat pusztító magatartásformák kivédése Cél: az egészség megszerzésre, megtartásra, fejlesztésre irányuló magatartás tudatos formálása. Az egészséges életmód igényének felkeltése a tanulóifjúság körében. Az egészségfejlesztés az iskolai tanrendbe integráltan osztályfőnöki órák keretén belül, az orvosi-védőnői gondozói munka során és iskolai rendezvények alkalmával valósulhat meg. Együttműködési lehetőségek: osztályfőnökökkel, ifjúságvédelmi felelős tanárral, egészségügyi szakemberekkel. (szülész-nőgyógyász, CSVSZ védőnő stb.) Egyéni problémák megbeszélésére az orvosi rendelőben fogadóóra keretén belül és a vizsgálatok alkalmával van lehetőség. Néhány védőnő évek óta részt vesz elsősegélynyújtás és csecsemő és gyermekgondozási szakkör vezetésében. Szép eredményeket értek el megyei és országos versenyeken. A Bem József Általános Iskola áprilisában elnyerte a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája címet, amely átadására ünnepi rendezvényen került sor. Egészséges életmódra és családi életre nevelés témakörei: (a teljesség igénye nélkül) 1. Egészséges életmód, napirend fontossága 2. Serdülőkori változások, helyes értékelése Szakmai beszámoló Évre 16

19 3. Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiénia 4. Biztonságos környezet, balesetvédelem 5. Mindennapos aktív testmozgás, sport 6. Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése 7. Szűrővizsgálatok szerepe, védőoltások fontossága 8. Barátság, szerelem párkapcsolatok 9. Családtervezés, fogamzásgátlás 10. Nemi betegségek megelőzése 11. Elsősegélynyújtás alapjai A tanév során minden iskolában szerveztek munkatársaink közösségi programokat, ahol kötetlen formában alkalmazhatók az egészséges életmódra nevelés módszerei. Az elmúl években komplex együttműködés jött létre külső szervezetekkel is. Az egészségnapokat több helyen összekötik véradás szervezéssel is. A szülők és tanárok jelentős számban vesznek részt. Egészségnevelés előadások száma: Közösségi rendezvényeken részt vettek száma: (Egészségnap, diáknap, családi nap, falunap) Tanulók részvétele: (67.36 %) Tanárok, szülők részvétele: (32.63 %) Közösségi egészségnevelés programjai, témakörei: (a teljesség igénye nélkül) 1. Testtömeg, testzsírmérés BMI számítás 2. Vércukorvizsgálat (koleszterin szűrés) 3. Vérnyomásmérés, tanácsadás 4. Újraélesztési bemutató mentők részvételével 5. Bűnmegelőzési, balesetelhárítási bemutató rendőrség részvételével 6. C-szűrés ÁNTSZ munkatársakkal 7. Családtervezési tanácsadás CSVSZ munkatársakkal 8. Arcdiagnosztika 9. Szépségszalon, kozmetikai tanácsok 10. Kortárs segítők előadásai káros szenvedélyek megelőzése témakörben 11. Szemészeti szűrés 12. Anyajegyszűrés bőrgyőgyász részvételével 13. Alleriateszt pulmonológiai szakemberek közreműködésével 14. Anorexia-bulemia vándorkiállítás 15. Egészséges táplálkozás, egészséges, bioételek kiálítása, kóstoló, vásár 16. Medi-ball bemutató 17. Alternatív gyógymódok 17

20 III. Szociális gondozás A munkaterület feladatainak ellátásában fontos a kapcsolat kiépítése a gyermek és ifjúságvédelmi felelős tanárral. A hátrányos helyzetek, veszélyeztető tényezők észlelése a tanulók körében az egészségügyi dolgozó részéről jelzés értékű. Tájékoztatást nyújthatunk a családtámogatási lehetőségekről. Információt szolgáltatunk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól, igénybevételi lehetőségekről. A tanévben folyamatosan ellátandó egyéb feladatok: - Egészségügyi dokumentáció vezetése, figyelembe véve a titoktartási kötelezettséget, személyiségi jogokat, dokumentáció tárolási előírásokat - Részvétel és beszámoló készítése tantestületi értekezleten - Részvétel szülői értekezleteken - Rézvétel iskolai rendezvényeken (évnyitó, ballagás stb.) kiránduláson(elsősegélynyújtás) - Részvétel iskolai egészség nap, családi nap szervezésében - Tanóra látogatás, kapcsolattartás az osztályfőnökőkkel - Önkéntes védőoltások szervezése, lebonyolítása - A Vöröskereszt munkájának segítése, véradás szervezés - Segédkezés iskolafogászati szűrés szervezésében - Szakmai továbbképzés, konzultáció - Leltárkezelés, ellenőrzés - Gondoskodás az eszközök, vizsgálati anyagok beszerzéséről, karbantartásáról - Adatszolgáltatás, jelentések készítése - Éves munka értékelése, munkaterv készítés - Egyéb a kompetenciakörhöz tartozó felkérések Együttműködés iskolán belül: igazgató, tantestület, adminisztratív és technikai dolgozók, diákok, diákönkormányzat (ÖK) szülői munkaközösség Együttműködés iskolán kívül: munkáltató, szakfelügyelet, szakrendelések, gondozóintézetek, házi gyermekorvosok, házi orvosok, területi védőnők, Önkormányzat, Vöröskereszt, Mentőszolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Családvédelmi Szolgálat, Rendőrség. Statisztikai adatok a 2011/12-es tanévben Tanulólétszám összesen: fő rvosi szűrővizsgálaton részt vettek száma: % ( évfolyam + 9.évf 16 éves) 16 évesek vizsgálata: % Védőnők által megvizsgáltak, biometriás szűrés: minden tanuló 100 % Szakorvosi vizsgálatra beutalások: % Szakmai alkalmasság vizsgálatok: % Előzetes alkalmassági vizsgálat: % 18

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM 562917- Munkahelyi étkeztetés 562920 -Egyéb vendéglátás 680002- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841907- Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

ú6 5. szám ú előterjesztés

ú6 5. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ú6 5. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a védőnői ellátás működéséről szóló tájékoztatóról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 20. NAPIREND Ügyiratszám:4/14275/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

R E G Y H Á Z A --------------------------- C íl _. ...~... Jászai Menyhért alpolgármester. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-58Si FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám : SZOC-11608-1/2014.0S Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez

Részletesebben

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával

2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával ERDŐKERTES és IFJÚSÁGA 2009-2014 Elfogadva: Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2009.(05.19) határozatával HOL MIÉRT TARTUNK MOST TARTUNK ITT? HOGYAN MERRE JUTHATUNK EL ODA? LÉPHETÜNK TOVÁBB

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 4 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Részletesebben

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558

Bejelentkezett páciensek száma 1413 1567. Rendelésen megjelent betegek száma 7834 8403. Háznál ellátott betegek száma 763 558 T Á J É K O Z T A T Ó K e n g y e l e g é s z s é g ü g y i k ö z s é g e l l á t á s á r ó l TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A rendszerváltást követően 1992-ben megkezdődött az egészségügy átalakítása. Ennek első

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya, Községháza

Részletesebben

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke

Kérdések, felvetések tartalomjegyzéke ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-14560-2/2011 Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2009. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Több, mint tizenkét évvel ezelőtt, 1997-ben fogadta el az Országgyűlés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ

NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ Gyermekvédelmi éves értékelő tanácskozás Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben