ária nfo Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón."

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam XI. szám november Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón. Óh, múlni már, Ősz! Hullni már Eresszél! Mint holt avart, Mit felkavart A rossz szél / Fordította: Tóth Árpád /

2 MáriaInfo november BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete október 7-én rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az alábbiakról döntött. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Települési belés külterületi vízrendezés DDOP /B támogatás elnyerésére, pályázatot nyújt be Balatonmáriafürdő község belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése tárgyában. A képviselő-testület a 203/2008.(XI. 19.) számú határozatát, a DDOP /C azonosító számú (Körforgalmi csomópont kialakítása Balatonmáriafürdőn) támogatási szerződés 3. számú melléklet, források bemutatása táblázatát, a saját forrás megoszlása tekintetében módosította. A képviselő-testület a október 12-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében, az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások elnyerésére pályázatot nyújt be, a Balatonmáriafürdő 1334/2 hrsz-ú ingatlanon (Ősz Idő Nyugdíjas Klub), Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósítása érdekében. A képviselő-testület október 21- én (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol az alábbi döntéseket hozta. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Dr. Varga és Társa Bt. beszámolóját a területi ellátási kötelezettséget is magába foglaló Háziorvosi Szolgálatról, - a Településüzemeltetési iroda által végzett munkáról és az idegenforgalmi szezon értékeléséről szóló beszámolót, - a Szociális és Egészségügyi Bizottság év III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót, - az Önkormányzat év III. negyedéves gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, - a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési megállapításait, továbbá a évi belső ellenőrzési ütemtervet, - a évi közbeszerzési terv módosítását, és a évi közbeszerzési tervet, - a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület beszámolóját a évi Nemzetek Fesztiváljáról. Az Egyesület többletkiadásainak támogatására vonatkozó kérelmet méltányolta, és a évi költségvetés általános tartaléka terhére Ft támogatást biztosít az Egyesület részére támogatási szerződéssel, az alábbi konkrét többletköltségek fedezésére: ÁFA, OMSZ, stb. A képviselő-testület Marcali Város Képviselő-testületének a Marcali Kistérséghez tartozó Önkormányzatokkal megkötött Hatósági-igazgatási Társulás Társulási Megállapodás birtokháborítási ügyintézésre vonatkozó részének december 31-ei hatállyal történő felmondását tudomásul vette. A képviselő-testület módosította a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV. 25.) rendeletét a Balatonmáriafürdő Ifjú Polgára elismerés adományozása tekintetében. A képviselő-testület Horváth Norbert Balatonkeresztúr, Új Élet u. 10. szám alatti lakosnak, a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 3. számú, az önkormányzat tulajdonát képező terület közterület-használati díja egy részének elengedésére, illetve mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Temesvári Utazási és Szálloda Kft., Hotel Mária tulajdonosával-ügyvezetőjével, a Balatonmáriafürdő 209/7 hrsz-ú koktélbár területe, és a 209/9 hrsz-ú Mária Hotel előtti terület bérleti szerződéseinek felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozóan. A képviselő-testület megtárgyalta a Marcali Városi Zeneiskola támogatását és felkérte a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Marcali Város Polgármesterével a hozzájárulás mértékéről az oktatásban érintett településekre is tekintettel mivel az Önkormányzat évi költségvetésében anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. A képviselő-testület november hónapban az alábbiak szerint ülésezik: november 18-án (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, november 19-én (csütörtökön), órai kezdettel együttes testületi ülést tart Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével november 25-én (szerdán), órai kezdettel együttes Település-fejlesztési és Pénzügyi Bizottsági, Ügyrendi Bizottsági és képviselő-testületi ülést tart. /Galácz György polgármester/ OKTÓBER 23-ÁN NEMZETI ÜNNEPÜNKRE EMLÉKEZTÜNK A már hagyományosnak tekinthető koszorúzás után a sportcsarnokban az összegyűlt érdeklődők folytatták az ünneplést. A hónap elején a szabadság halálára emlékeztünk most a szabadság feltámadására kezdte beszédét Móring József Attila országgyűlési képviselő az est vendége és ünnepi szónoka. A továbbiakban többször kiemelte a teremtő ember erejét, tisztes munkájának fontosságát, amire szükség volt a háború utáni időkben, de a 20 évvel ezelőtti időszakban és napjainkban is. Többek között Illyés Gyula szavait idézte: Múltunk akkor van, ha azt megírják, eseményeit feltárják, mert ha nem teszik, árnya rátelepszik az emberekre, mint ahogyan a köd megüli a tájat. 20 évvel ezelőtt végre fel lehetett ezt a ködöt oszlatni, fel lehetett tárni a valós eseményeket, tiszteletet adni az arra érdemeseknek, akik akkor csak szabadok akartak lenni és új hazát akartak építeni. A haza építése minden korban fontos! Ehhez adjon egészséget a Mindenható zárta beszédét az est szónoka. Az est második részében a Bárdos Lajos Női Kar most is színvonalas fellépése és az általános iskolások ünnepi műsora következett, majd a Balaton M&K Fúvószenekara zárta az ünnepséget. / Greffer Józsefné / A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum novemberben is várja szeretettel a kedves látogatókat. Jelenleg Süle Zoltán népi fafaragó művész tárgyai tekinthetőek meg november végéig. November 11-én a Természet és vadászat című gyermekrajz pályázat díjazottjainak a képeiből nyílik tárlat, amelyet december 12-ig lehet látogatni. A hónap végén nyílik meg egy nagyszabású kiállítás, amelynek a címe A nap fiai. A dél-amerikai indián kultúra örökségéről szól majd. Decemberben lesz még betlehemes kiállítás is, majd a jövő évtől megkezdődik az épület teljes rekonstrukciója és átalakítása, egy EU-s pályázat sikeres elnyerésének az eredményeként. Megújul a múzeum és a városi TV is. Várhatóan 2010 őszén vehetik birtokba a látogatók az új intézményeket. / Huszár Mihály /

3 MáriaInfo november VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM Hogy az 50-es éveket és a forradalomhoz vezető okokat megérthessük, nem is kell messzire elmennünk. Tegyünk egy kis kirándulást, a történelem itt van a szomszédban! Buza Péter: Kalapdoboz (dokumentumregény) Megjelent: 2009 augusztusában Balatonfenyves egyik öreg házának padlásán egy kalapdobozt találtak, benne megfakult iratokkal, levelekkel. A tartalmát, szerencsére Buza Péter úrhoz juttatták el, aki a Vigadó étterem valamikori tulajdonosának, Nagy Józsefnek és családjának a dokumentumait lelte meg benne a 30 as évektől egészen 1956-ig. Az író 3 évi kutatómunkája nyomán valós korrajz és családregény született. Választ keresett benne arra is, hogy mi vezetett a család kivándorlásához 1956-ban. Betekintést nyerhetünk könyve alapján az 50-es évek légkörébe és a helyi büntetőtábor életébe. BALATONFENYVES IMRE- MAJOR Szép őszi hétvégén kerékpárral jártunk Balatonfenyves, Imre-majorban. Kirándulást tettünk a múltba és láttuk a megújulásra való törekvést, egy fiatalember bizakodását, álmait, az ott-lakók reményét a megújulásra. Rákosi Mátyás a Dunántúl éléskamráját"kívánja itt megteremteni. Ez volt a KÖMI, a Magyarországi büntetőtáborokat működtető vállalat 401-es munkatábora. A legnagyobb az országban, átlagosan közel kétezren robotoltak itt, főleg politikai okok miatt kényszermunkára iderendelt rabok. Valamikori arisztokraták, katonatisztek, kulákok, nemkívánatos kispolgári elemek, haladó művészek, mindazok, akik a rendszerbe nem illettek. A családjuktól, megélhetésüktől elszakított, munkaszolgálatra kényszerített internáltak. A mocsaras Berek lecsapolása, csatornázása, a szántóföldi kultúrák megalapozása, a Balatonnagybereki Állami Gazdaság felépítése és mintagazdasággá tétele volt a munkájuk ben megépült a kisvasút is a gazdaság szállítási feladatainak ellátására. A kényszermunkatáborok egészen ig működtek hazánkban. A szabaduló rabok és a fegyőrök egy része is letelepedett később Fenyvesen. Mit tehettek volna, nem volt hova visszaút! Erre azonban ma már senki sem szívesen emlékezik, túlságosan fájó minden érintett leszármazottainak, ha egyáltalán őrzi még a családi emlékezet. A gazdaság pedig működött, mint tudjuk, a rendszerváltásig. A privatizációval a major házait is megszerezte a német tulajdonos, bonyolult vitás helyzetet teremtve. A megoldás útja végül az lett, hogy a pusztuló ingatlanokat a benne lakók vásárolták meg, ezzel megpezsdült az élet a rosszemlékű majorságban. A gazdaság valamikori központi épülete ma a hazatért Antics László, Club - Majorka kocsmája. Benne megelevenedik a múlt és a berek élete. Létrehozták a Majorka a Balaton Nagyberekért Alapítványt. Sikeresen pályáznak, közösségi létesítményeket terveznek. Megújul talán a régi színházterem, lesz bolt, a köztér alakul, a házak már kezdenek szépülni. A turistákat Berek szafarira viszik, szórakoztató rendezvények vannak, a kerékpárosok már felfedezték a helyet. Antics úrnak nem egy ismert művészt, természetvédőt és főleg a helyieket sikerült az ügy érdekében megnyerni. A FESTMÉNY A munkatábor lakója volt egy ideig Vörös Géza festőművész ( ) is. Fényes Adolf és Kernstock Károly tanítványa. A Párizst megjárt, ismert alkotó, ki tudja a sors milyen kegyetlen fordulatából raboskodott itt. Modern, avangard művész, korábbi művei ezt tükrözik. Bizonyára keserves körülmények között éltek, aminek elviselésében segített, hogy a táborvezetők, foglárok utasításai alapján legalább festéket, ecsetet vehetett a kezébe és egy nagyméretű táblaképet festett. Megörökítette rajta a tábor minden fontos létesítményét. Szinte tapintható rajta az elvárás: a gépműhelynek is rajta kell lenni, a vonatnak is, a barakkoknak is, a csatornának is! Mit sem számított perspektíva és térábrázolás! De közben fedett helyen lehetett és nem a mocsárban telt az idő! A kép évtizedekig az állami gazdaság színház- nagyterem falát díszítette. Aztán elvitték, de csodával határos módon nem semmisült meg. Tökéletes szocreál korkép és kór-kép! Nos, ezt a festményt sikerült az idén nem kis kalandok árán felkutatni és visszahozni. A művész emlékére visszahelyezik majd az eredeti helyére. /Benczik I./

4 MáriaInfo november AKTUÁLIS H1N1 KÉSZÜLÜNK A TÉLRE Az ÁNTSZ közleményekben és a sajtóban folyamatosan tájékoztatást ad az új típusú influenzával kapcsolatban. A H1N1 bonyolult génmutációs folyamaton átesett vírustörzs. Az új influenza sokban eltér az eddigiektől, de a szokásos tüneteket mutatja: láz, torokfájás, izomfájdalmak, náthás tünetek, fáradtság stb Terjedése nem szezonhoz kötött és nemcsak idősekre veszélyes. Egy hétig fertőzőképes. A járvány lefolyása általában nem súlyosabb az eddigieknél, tehát pánikra nincs ok. A megelőzés azonban könnyebb, mint a kezelés. Antibiotikumot szedni vírus ellen felesleges, hiszen arra úgysem hat. Mára forgalomba kerültek a vakcinák (védőoltások). Meghatározták, hogy kik juthatnak hozzá ingyenesen, a különösen veszélyeztetett csoportok: kisgyermekek, betegek, terhesek, egészségügyi dolgozók. Az oltás novembertől megvásárolható lesz kb Ft-ért. A védőoltásnak is lehet kockázata: kiválthat allergiás tüneteket, és bonyolítja a helyzetet, ha Magyarországra a megszokott szezonális influenzával párhuzamosan érkezik meg a járvány. Az ÁNTSZ javaslata: Fokozott higiénia betartása, gyakori kézmosás! Szellőztessen! Kerülje a tömeget. Ha betegnek érzi magát, maradjon otthon és ne fertőzzön meg másokat, fogadja meg az orvos tanácsait, értesítse a hatóságot. A vakcina megítélése körül széleskörű szakmai vita bontakozott ki a sajtóban. MEGHÍVÓ Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt november 13-án pénteken órakor a Petőfi Sándor Községi és Iskolai Könyvtárba, Figura Ede előadóművész Madárijesztő szerelem című, gyerekeknek szóló, verses, zenés műsorára Bendéné Babodi Csilla könyvtáros Az elmúlt években szinte minden család a kényelmes gáztüzelésre állította a háztartást. Varga Imre is ritkábban hozza elő az öreg masinát. A család tulajdonában egy értékes, mára ipari műemléknek nevezhető fűrészgép van. A szerkezetet 1958-ban építette Horváth Lajos gépészmester, aki a Rákóczi utcában élt. A családé volt az-az ingatlan, amiben a kisposta működött. A fűrészgép teljesen egyedi, a gépész saját magának tervezte, építette, dolgozott vele pár évig. A fémszerkezet stabil, erős, rajta faüléssel, praktikus felépítménnyel. A motorját a Ganz gyárból rendelte, 7 LE, a maximális fordulatszáma 800 1/min. Akkoriban igencsak korszerű benzinmotornak számított. MEGHÍVÓ! Halála után, 1963-ban vásárolta meg idősebb Varga Imre és járta vele a falu házait, gondoskodva a családok tüzifájáról. Az eltelt évtizedekben megélt ugyan némi felújítást, de jelentős változtatásra nem volt szükség. A család megbecsüli az öreg gépet, ifjabb Imre folytatta a hagyományt. A fűtés egyre drágább. Energiaválság van, gazdasági, pénzügyi válság van! Szagoltuk már a büdös olajkályhákat, kidobtuk a teatűzhelyeket! Most kiderült hogy azok voltak okosak, akik megtartották a cserépkályhákat vagy szép kandallókat építettek! Nem kell kidobni a régit! Jól jöhet még a fűrészes Imre töf-töf masinája is! / kép és szöveg: Benczik I. / Az Alapszolgáltatási Központ családsegítő szolgálata szervezésében szeretettel meghívjuk a lakosságot november 28-án szombaton délután 15 órára a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központban, Balatonkeresztúr Iskola u.3. szám alatt tartandó ADVENTI DÉLUTÁNRA A délután folyamán a Karácsonyi előkészületekben, adventi koszorú, gyertyadísz, ablakdísz, stb. készítéséhez nyújtunk ötletet, segítséget. Alapanyagot csak részben tudunk biztosítani, ezért kérünk mindenkit, hogy tobozt, terméseket, stb. hozzon magával! A helyszínen vásárlási lehetőséget is biztosítunk /szalag, szárazvirág, gyertya, már kész adventi díszek, stb./ Mindenkit szeretettel várunk! További felvilágosítás: Schveigerné Kovács Erika 06/

5 MáriaInfo november RENDEZVÉNYEK ISKOLAI HÍREK, OKTÓBER Ez történt októberben, iskolánkban: - Az első osztályosok szüretelni voltak Takács Sándor szőlőhegyén. - A természetszakkörösök a Balatonon túráztak. Megtekintették a bivalyrezervátum dagonyázó bivalycsordáját. Távcsővel nyomon követték az ürgék életét és átkelhettek az óriási fahídon a Kányavári szigetre. - Lezárultak a Festetics Napok eseményei is. Honismereti vetélkedőn csapatok adtak számot arról, mennyire ismerik lakóhelyüket. A verseny alapjául Tengerdi Győző: Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő községek története című könyve szolgált. Sportrendezvényeken pedig az alsóbb osztályosok váltóversenyeken, a felsős lányok kézilabdában, a fiúk fociban mérkőztek meg egymással. - Október 6-án iskolánk zsibongójában diákjaink megható műsorral emlékeztek meg az es szabadságharc bukásáról és a kivégzett 13 aradi vértanúról. - Mi döntsük el a holnapunk.. Ez volt az irodalmi összeállítás címe, melyet okt. 23-án nemzeti ünnepünkön adtak elő diákosan, mégis méltó módon a 6. osztályos tanulók. -Az óvó nénik az 1. osztályban tanórákon vettek részt és megtapasztalhatták, hogyan sajátítják el az írás és a számolás fortélyait iskolánk legfiatalabb tanulói. - A nagypályás diákolimpia körzeti döntőjén / Marcali / III. helyezést értek el diákfocistáink. Novemberi programjainkból. - nov. 9-én hétfőn pályaválasztási fórum lesz iskolánkban - nov. 14-én szombaton tanítás lesz, nyíltnapot tartunk. / Huszárné Kiss Katalin / HO-HO-HO! JÖN A MIKULÁS! KEDVES GYEREKEK! DECEMBER 05-ÉN, SZOMBATON MIKULÁS - VÁRÓ DÉLUTÁNON TALÁLKOZUNK: ÓRAKOR A VÁR ÜZLETHÁZ UDVARÁN SZÜLEITEKKEL ÉS TESTVÉREITEKKEL EGYÜTT VÁRLAK: * MIKULÁSNAK KÉSZÍTETT RAJZAITOKÉRT AJÁNDÉKOT KAPNI A KRAMPUSZ ZSŰRITŐL * VERSEKET, DALOKAT ELŐADNI CUKORKÁÉRT * KRAMPUSZOKKAL KÉZMŰVESKEDNI * MELEG TEÁRA ÉS KEKSZRE * KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGAIDAT LERAJZOLNI NEKEM * VIDÁM RAJZFILMEKET NÉZNI * A MIKULÁS KOCSIJÁN UTAZNI * MIKULÁS TOTÓT KITÖLTENI * KRAMPUSZOKKAL TÁNCOLNI DISCOZNI ÓRAKOR KRAMPUSZOK TUZTÁNCA A MIKULÁS A FERGETEGES Forgatag Táncbarát Kör tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családját és barátait, november 21-én (szombat), órakor tartandó Bene Ferenc Sportcsarnok Balatonkeresztúr Mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat? * Táncos jókedvét senki se felejtse otthon! * Batyujában legyen enni és innivaló, amivel asztaltársaságát megkínálja! Szeretettel meghívja Önt és családját LUCA NAPI ADVENTI DÉLUTÁNRA december 12. én, szombaton a Vár Üzletház udvarára Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 12. Aranyhíd Fesztivál 2009 * 13: 00 ELŐADÁSOK: Vaslabán Csaba plébános Karácsonyi gondolatok Kabai Gergely néprajzkutató Advent jeles napjai, hiedelmek, népszokások * KÉZMŰVES MŰHELYEK: Mazsolakoszorú készítés, Luca búza keltetése, Luca kalendárium készítése, Csillagfonás * LUCA NAPI JÓSDA * ADVENTI PORTÉKÁK VÁSÁRA * SZÍNPADON: Bárdos Lajos Nőikar és a Balatonkeresztúri Férfiak Éneklő Csoportja, Fergeteges Forgatag, Gyöngyvirág Népdalkör, Mesztegnyői Ifjúsági Hagyományőrzők, Balatonberényi és Vörsi Betlehemesek * 17: 00 BRASS CHRISTMAS Daniel Speer Brass (Daniel Speer Rézfúvós Kvintett) Pécs * TÉLI CSEMEGÉK forralt bor, sült gesztenye, és sült tök SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN CSALÁDOT, A RENDEZVÉNYT TÁMOGATÓ, AZON KÖZREMŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK, ÉS VÁLLALKOZÓK IS! Hirdetések Vadonatúj, még dobozban lévő Whirlpool páraelszívó, áron alul eladó. Érdeklődni lehet a 30/ telefonszámon. Bútorok, különféle háztartási eszközök, 108x5x16acélfelni, 225 x 55 x 16 Pirelli téligumi 4 db Divatáru üzlet teljes berendezése és árukészlete féláron eladó Telefon: 06/ Lakóház eladó: Balatonkeresztúr, 2 Kaposvári u. 4. (telek: 600 m, lakóterület: 110 m, víz, villany van, fűtés 2 cserépkályhával). Érdeklődni: 06/ számon. Hirdessen a MáriaInfó Újságban! Hirdetését feladhatja a (85) es telefonszámon vagy címre.

6 MáriaInfo november HARCOS HÉTVÉGE A SPORTCSARNOKBAN formagyakorlat bemutató közben. (Vagyis nem láttam, mert olyan villámgyors volt, hogy szinte követni nem lehetett! ) kazettát készített, ma is ír, illetve diktálja munkáit. A harcművészetek legjelesebb európai képviselői, sportolók, magyarországi és világszervezetek vezetői töltötték nálunk a hétvégét. Soke Vlado Schmidt úr tiszteletére 80. születésnapja alkalmából három napos nemzetközi találkozót és edzőtábort rendezett az IKF (Internationale Kobudo Federation ) szervezete. A nagymester a harcművészetek 4 ágában rendelkezik 10 Dan-al, és ezen kívül fokozatokkal további 20 stílusban. Az eseményre érkeztek sportolók Romániából, Ausztriából, Szlovákiából, Csehország, Finnországból, Németországból, Izraelből, hogy a tiszteletre méltó mesterektől tanuljanak. A pénteki program végén a mester életútját felesége, Gertie asszony ismertette, aki 38 éve társa. Elmondta, hogy ma is mindennap edz és bármilyen türelmetlen is, legyen a hétköznapi életben, a tanítványokkal sosem az. A sporttársak este ünnepi vacsorát adtak a tiszteletére a Pelso Pansióban. Öröm volt látni, hogy milyen szeretettel és tisztelettel vették körül az idős nagymestert, aki viszont korát meghazudtolóan fürgén maga is részt vett az instruálásban, aktívan kivette részét az edzésben. Számomra, mivel semmit nem tudok a küzdősportokról, nagy élmény volt ez a program! Láttam olyan bemutatót, amikor a programot lassítva, érintés nélkül elmozogták - mint egy finoman koreografált balettet, a mozdulatsor kidolgozott precizitását még én is érzékeltem, amit aztán élesben megismételtek, és az már félelmetes volt! Láttam bemutatót Günter Painter úrtól és társától, melyben felsorakoztatta Schmidt mester önvédelmi iskolájának szinte minden eszköztárát, bemutatva, hogy hogyan lehet a támadótól elvenni a kést, harcképtelenné tenni ezerféle módon bottal, nuncsakuval, késsel és sok egyéb eszközzel. Láttam az olasz csapat bemutatóját és a Ju-Jitsu Világszövetség idős elnökét, Giacomo Spartaco Bertoletti urat (9 Dan mester) a hagyományos japán kard (katana) A helyiek nevében köszöntötte őt Galácz György polgármester és tortával a Fergeteges Forgatag tagjai is, akik vidám paródia műsorukkal nem kis derültséget okoztak a sportolóknak. Vlado Schmidt úr a szombat délelőtti edzés szünetében készséggel leült mellém egy kis barátságos beszélgetésre. Elmondta, hogy sok éve Kelemen István úrral ismerkedett meg, aki a ju-jitsu hazai szervezetének egyik alapítója, akit már szinte fogadott fiánk tekint. Részt vett a hazai vizsgarendszer megteremtésében, a technikai oktatásban. A balatonfenyvesi edzőtáborok révén került Máriára. Gerti asszony szerint remekül alkalmazkodik lakóhelyéhez, néha mosolyog, hogyha magyarnak nézik, hiszen mindenütt otthon van. A témában 5 könyvet írt és számtalan egyéb oktatóanyagot, /Fotó:tatamicentrum.hu website/ A mester a kérdéseimet a vendégeinek továbbhárította, hogy mások beszéljenek helyette. Azzal fejezte be, hogy csak a rendszeres, kitartó napi edzéssel lehet eredményeket elérni, és a megszerzett mozgás-tudást megőrizni. Tehát: fő a szorgalom! Mint Horváth Attila (Ju-Jitsu, 3-Dan mester) úrtól, az IKF Magyarországi igazgatójától megtudtam, Vlado Schmidt úr múlhatatlan érdemeket szerzett a sportág magyarországi életében és a hagyományos KOBUDO terén a modern európai stílusú technikák megújításában egyedülállóan iskolateremtő. Minden bizonnyal az egyik leghíresebb és elismertebb oktatója a különféle önvédelmi technikáknak a világon a fegyveres testületek speciális egységeinek köreiben. Günter Painter úr (EKF Word Direktor, 7 Dan mester) kiemelte, hogy a magyar szervezők jelesre vizsgáztak, a csarnok kiváló színtere a rendezvénynek, az elszállásolásuk és ellátásuk remek. A hétvége sok-sok résztvevője nagyon jól érzi magát Márián, mondta, amit persze nagy örömmel halottunk. Vlado Schmidt úr 11éve Balatonmáriadürdőn él. / kép és szöveg: Benczik I./ A ju-jitsu iránt érdeklődő fiatalokat várja a Marcali Birkózócsarnokban Horváth Attila úr. Edzések: kedden- csütörtökön, 18 órakor.

7 MáriaInfo november IDŐSEK HÓNAPJA, IDŐSEK NAPJA IDŐSEK NAPJA október 3-án, szombat délután, órai kezdettel a balatonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsarnokban az IDŐSEK NAPJA rendezvény keretében ünnepi délutánt szerveztünk Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek 60 év feletti szépkorú polgárainak. Balatonkeresztúron: Gaál Jenőné 98 éves, Lipódi Jánosné 98 éves, Illés Lajosné 96 éves, Tislér József 90 éves, Páhi István 88 éves, Péter Gyula 87 éves Balatonmáriafürdőn: Gaál Istvánné 91 éves, Baka Mihályné 86 éves, Farkas Józsefné 86 éves, Plapert Sándor 88 éves, Szabó László 84 éves, Kamarás Imre 84 éves A műsor után az önkormányzatok vacsorával látták vendégül a jelenlévőket. A rendezvényen a két településről közel 400 fő vett részt. Majd vidám táncmulatsággal zártuk az estet. / Petkess Kornélné intézményvezető/ AHOGY ÉN ÉLTEM MEG Mint már évek óta, a 60 év felettiek kaptak meghívót az Idősek napja rendezvényre a Bene Ferenc Sportcsarnokba. A szállítást a Keresztúri Önkormányzat biztosította. A terem megtelt a vendégekkel. Az ünnepséget Kovács József polgármester nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy az idősek megérdemlik a tiszteletet, hiszen gyermeket neveltek, összetartják a családot. Ezért méltó körülményeket kell számukra teremteni. Galácz György polgármester szép idézettel készült, további jó egészséget kívánva. Ezután a legidősebbeket üdvözölték. Többen, megromlott egészségük miatt nem tudtak eljönni, őket otthonukban köszöntötték. A versmondó iskolások után az óvodások szórakoztatták a jelenlevőket. A kicsik a szokott ügyességgel táncoltak. Az asztaloknál arról beszéltek, hogy a kicsik mellett a betanító óvónőket is minden dicséret megilleti. Az Ősz Idő Nyugdíjasklub versmondói a 100 éves életkorért fohászkodtak az Úrhoz, de a vers aztán így fejeződött be: Uram, az életet Te adod, Úgy veszed el, amint akarod. Ne vedd komolyan, amit kérek! Csak beszélgetni vágytam véled. Käsz József OSZTOZUNK ÖRÖMBEN, BÁNATBAN! Nemcsak a mi falunkban, de bárhol az országban egyre több az egyedül élő ember. Idősen magányosan maradni még szomorúbb és nehezebb. Sokat segíthet a jó szomszéd, rokon, jó barát, bár a távolélő gyermekeinket, szeretteinket nem pótolhatja. Fontos a társadalom, a közösség figyelme. Jön a hosszú tél, közelegnek az ünnepek. Gondoljunk a távollévőkre, a messze élő szülőkre, rokonokra, elesettekre. Jobb lenne a hétköznapokon is Király Istvánné, Marikáéknál jártam a minap. Marika azon kevesek egyike a faluban, aki családban, unokákkal töltheti nyugdíjas éveit. Kedves, élénk, olaszos családdal találkoztam, ahol nem hiányzik a szeretet és a vidámság. Marika nyugdíja bizony nem sok, egyedül nehéz volna. Pedig dolgozott eleget, sok éven át az általános iskolában tartott rendet a lurkók után. Özvegyen él sok éve. A dédmama halála után úgy döntöttek, nem marad egyedül, összebútorozik a fiatalokkal. Mára - 7 év után-kiderült, hogy jó döntés volt, segíthetett az unokák felnevelésében. Egymást segítve, egyetértésben élnek. Viták persze náluk is akadnak, de veszekedés legfeljebb olyan sarkalatos kérdésben van, hogy melyik virág hova kerüljön a kiskertben! Havonta megbeszélik a családi költségvetést, beosztják, ami van, de feleslegesre nem futja. Működik az együttélés, mert elfogadják egymás különbözőségeit, sőt segítik, mindenki teret kap. Lajos fia a vasútnál dolgozik. A családi kassza kiegészítésére minden lehetőséget megragad, Marika pedig segít, ahol csak tud. Mónika a meny, valaha a Marcali varrodába járt dolgozni. Sajnos nem egészséges, veleszületett vesebetegsége derült ki, fizikai munkát nem végezhet, így a család itthon vigyáz rá. A családi munkamegosztásban övé a konyha. A két unoka éppen viharosan kamaszodik. Peti 7. osztályos. A mami büszkén megmutatja a fiú kedvenc kaktuszgyűjteményét. Amúgy bújja a számítógépét, mint a kortársai. Katinka elsős középiskolás, szépen tanul, még a matekkal is jóban van. Nagyon fájlalta, hogy megszűnt a majorette csoport az iskolában, úgyhogy az apuka nem kis áldozattal hetente többször elviszi Vonyarcvashegyre táncolni, mert a családban fontos a gyerek öröme! Nemrég saját maguk hozzáfogtak a házban némi felújításhoz. Belső átalakítással kicsit bővebb lett a ház, mindenki kényelmesen elfér. A festés a lányoknak sok örömet okozott, így lett kockás a szekrény és pettyes a fürdőszoba. A barátságos, tiszta otthon olyan, mint a lakói színes, és vidám! Valami finnyás ízlésű szakértő esetleg megkritizálná, de ez nem fontos! Mert az a lényeg, hogy saját munkájukkal szépítgették, és erre joggal büszkék lehetnek! Marika pedig megbecsült tagja a családnak, sok a dolga, övé a kert, a virágok. Néha magas a vérnyomása, de azért tevékeny, mindig talál a ház körül tennivalót. Kérdem, nem feleselnek vele néha a gyerekek? Szót fogadnak? No, erre Mónika felcsattan: Még csak az kéne! Azt én biztosan nem hagynám! Hogyan él együtt a három generáció? Már kezdem sejteni a titkot! Kibeszélik a bajokat! Azonnal! Így a sérelem nem mérgezi a lelket. Humorral, jókedvvel pedig még a gondok is könnyebben kezelhetőek, felesleges folyton panaszkodni! Tiszteletben tartják egymást: gyerek, felnőtt, idős egyaránt! Úgy mondják: osztoznak örömben, bánatban Kedves Marika! Tudja, hogy milyen szerencsés? Bizonyára igen! / Benczik I. /

8 MáriaInfo november A LEGKISEBBEK ANYATEJES NAP Október 2-án rendezte meg a helyi védőnői szolgálat a Balatonmáriafürdői Önkormányzat támogatásával a már hagyományos Baba-Mama" napot. Halbruckerné, Marika körzeti védőnő kiváló szervezőmunkáját dicséri, hogy a Viktor Vendégház terme megtelt. A legfiatalabb vendég: Frank Alex 11 hetes baba békésen átaludta a rendezvényt. Marika köszöntő szavai után Pihés Réka verset mondott, az ovisok táncos műsort adtak a vendégeknek. Galácz György polgármester köszöntője után Dr. Ahmad Al Banna, a Marcali Kórház Gyermekosztály főorvosa is üdvözölte a jelenlevőket. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy legalább a baba hat hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon. Nincs az a baba-tápszer, ami tökéletesen pótolhatná a benne található létfontosságú tápanyagokat. A szoptatott gyermekek ritkábban kapnak fertőzéseket és könnyebben átesnek rajtuk, védettebbek az allergiás megbetegedések ellen is. A szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, a cukorbetegség és egyes beszédhibák, valamint az elhízás kialakulásának esélyét. Persze, azt is tudjuk, mindezek mellett a szoptatás öröm a babának, öröm a mamának. A szoptatás elemi kapcsolatot teremt az anya és gyermeke között. A saját életéről, tapasztalatairól mesél a kedves fogorvos asszony is, aki két kisgyermekét neveli. Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes felhívja a kismamák figyelmét a terhesség alatti rendszeres fogorvosi ellátás fontosságára. Érdemes a baba kezébe játékos ismerkedésre már egészen korán adni a fogkefét. Berkes Katalin az ÁNTSZ járványügyi munkatársa a gyermekkori védőoltások fontosságára hívja fel a figyelmet. Végül fotónézegetéssel, zenehallgatással zárult program. A kicsik egy kis csemegével folytatták, és nagy sikere volt a bohócnak is. Laposnyik Jánosnéval, a Marcali Kistérség vezető védőnőjével, a Családvédelmi Szolgálat vezetőjével beszélgettünk. Elmondta, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat egyedülálló a világon. Megtudtam, hogy június 13-án megalakult elődje, az Országos Stefánia Szövetség azanyák és a Csecsemők Védelmére, melynek Stefánia belga királyi hercegnő a névadója és védnöke volt. Jótékony szervezetként segítették a sok kis háborús árvát. Hamarosan országos szervezetté váltak és megkezdték a védőnők oktatását től működött a Zöldkereszt is, majd a két szervezet összeolvadt től kiemelkedő szakmai képzés folyik hazánkban, 1974 óta főiskolai szintű oktatás keretében. A mai szolgálat is a kismamák egészségnevelését, a megelőzést tekinti elsődlegesnek. /Szöveg: Benczik I. Fotók: Halbrucker Katalin/ ÉPÜL, SZÉPÜL AZ ÓVODA Az önkormányzat tanácstermében mostanság éppen a kicsik szuszognak, alszanak jóízűen a kiadós délelőtti séta után. Az ovisok október közepén átköltöztek az önkormányzat épületébe és belakták az emeletet, megtöltötték élettel, zsibongással a házat. A dolgozók azt mondják, igazán jól viselkednek, csendesek a gyerekek, nem zavarnak, sőt örömmel fogadják őket. Amíg szép az idő, amúgyis sokat kirándulnak, sétálnak és játszanak a szabadban. Az elhelyezés persze minden igyekezet ellenére sem ideális. A felújítási munkák javában folynak. Már a helyére került az új kazán, kész az új tetőfedés, kicserélték a terasz fa szerkezetét. Készülnek az aljzatburkolások. A dolgozók kopácsolása, és a balesetveszély miatt sehogy sem lehetett a kicsiket az épületben tartani erre a pár hétre. A kivitelező mindent megtesz, hogy mielőbb áradja a megszépült óvodát. Reméljük, decemberben már az átadásról írhatunk! / Benczik I./ Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 4090 Polgár, Barankovics tér 6. AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE Készítették: Radics Zoltánné intézményvezető Ferenczné Fajta Mária

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI ülés- és munkaterve A képviselő-testületi ülések helye általában: községháza emeleti tanácskozó terme: Balatonkeresztúr Ady Endre u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve 2015. január 19. 2015. évi rendezvényterv Az önkormányzat 2015. évi költségvetését érintő ügyek Az önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. október 12. (hétfő) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. október 12. (hétfő) 15,00 óra Emberi

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. november 8-án 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 08. (szerda) 12:00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Verőcei Művelődési Ház díszterme (2621

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR

BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXIII. évfolyam 2016. JANUÁR 120 év százhúsz érv! Ezt a szlogent választottuk 2016-os évfordulóink megünnepléséhez. Nem okoz komoly problémát, ha fel kell soroljuk

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben