ária nfo Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón."

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam XI. szám november Paul Verlaine: Őszi Chanson ( részlet ) Ősz húrja zsong, Jajong, busong A tájon S ont monoton Bút konokon És fájón. Óh, múlni már, Ősz! Hullni már Eresszél! Mint holt avart, Mit felkavart A rossz szél / Fordította: Tóth Árpád /

2 MáriaInfo november BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete október 7-én rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az alábbiakról döntött. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Települési belés külterületi vízrendezés DDOP /B támogatás elnyerésére, pályázatot nyújt be Balatonmáriafürdő község belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése tárgyában. A képviselő-testület a 203/2008.(XI. 19.) számú határozatát, a DDOP /C azonosító számú (Körforgalmi csomópont kialakítása Balatonmáriafürdőn) támogatási szerződés 3. számú melléklet, források bemutatása táblázatát, a saját forrás megoszlása tekintetében módosította. A képviselő-testület a október 12-ei rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében, az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások elnyerésére pályázatot nyújt be, a Balatonmáriafürdő 1334/2 hrsz-ú ingatlanon (Ősz Idő Nyugdíjas Klub), Integrált Közösségi Szolgáltató Tér megvalósítása érdekében. A képviselő-testület október 21- én (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol az alábbi döntéseket hozta. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a Dr. Varga és Társa Bt. beszámolóját a területi ellátási kötelezettséget is magába foglaló Háziorvosi Szolgálatról, - a Településüzemeltetési iroda által végzett munkáról és az idegenforgalmi szezon értékeléséről szóló beszámolót, - a Szociális és Egészségügyi Bizottság év III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámolót, - az Önkormányzat év III. negyedéves gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, - a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőrzési megállapításait, továbbá a évi belső ellenőrzési ütemtervet, - a évi közbeszerzési terv módosítását, és a évi közbeszerzési tervet, - a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület beszámolóját a évi Nemzetek Fesztiváljáról. Az Egyesület többletkiadásainak támogatására vonatkozó kérelmet méltányolta, és a évi költségvetés általános tartaléka terhére Ft támogatást biztosít az Egyesület részére támogatási szerződéssel, az alábbi konkrét többletköltségek fedezésére: ÁFA, OMSZ, stb. A képviselő-testület Marcali Város Képviselő-testületének a Marcali Kistérséghez tartozó Önkormányzatokkal megkötött Hatósági-igazgatási Társulás Társulási Megállapodás birtokháborítási ügyintézésre vonatkozó részének december 31-ei hatállyal történő felmondását tudomásul vette. A képviselő-testület módosította a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV. 25.) rendeletét a Balatonmáriafürdő Ifjú Polgára elismerés adományozása tekintetében. A képviselő-testület Horváth Norbert Balatonkeresztúr, Új Élet u. 10. szám alatti lakosnak, a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 3. számú, az önkormányzat tulajdonát képező terület közterület-használati díja egy részének elengedésére, illetve mérséklésére vonatkozó kérelmét nem támogatta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Temesvári Utazási és Szálloda Kft., Hotel Mária tulajdonosával-ügyvezetőjével, a Balatonmáriafürdő 209/7 hrsz-ú koktélbár területe, és a 209/9 hrsz-ú Mária Hotel előtti terület bérleti szerződéseinek felülvizsgálatára, aktualizálására vonatkozóan. A képviselő-testület megtárgyalta a Marcali Városi Zeneiskola támogatását és felkérte a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Marcali Város Polgármesterével a hozzájárulás mértékéről az oktatásban érintett településekre is tekintettel mivel az Önkormányzat évi költségvetésében anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. A képviselő-testület november hónapban az alábbiak szerint ülésezik: november 18-án (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, november 19-én (csütörtökön), órai kezdettel együttes testületi ülést tart Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével november 25-én (szerdán), órai kezdettel együttes Település-fejlesztési és Pénzügyi Bizottsági, Ügyrendi Bizottsági és képviselő-testületi ülést tart. /Galácz György polgármester/ OKTÓBER 23-ÁN NEMZETI ÜNNEPÜNKRE EMLÉKEZTÜNK A már hagyományosnak tekinthető koszorúzás után a sportcsarnokban az összegyűlt érdeklődők folytatták az ünneplést. A hónap elején a szabadság halálára emlékeztünk most a szabadság feltámadására kezdte beszédét Móring József Attila országgyűlési képviselő az est vendége és ünnepi szónoka. A továbbiakban többször kiemelte a teremtő ember erejét, tisztes munkájának fontosságát, amire szükség volt a háború utáni időkben, de a 20 évvel ezelőtti időszakban és napjainkban is. Többek között Illyés Gyula szavait idézte: Múltunk akkor van, ha azt megírják, eseményeit feltárják, mert ha nem teszik, árnya rátelepszik az emberekre, mint ahogyan a köd megüli a tájat. 20 évvel ezelőtt végre fel lehetett ezt a ködöt oszlatni, fel lehetett tárni a valós eseményeket, tiszteletet adni az arra érdemeseknek, akik akkor csak szabadok akartak lenni és új hazát akartak építeni. A haza építése minden korban fontos! Ehhez adjon egészséget a Mindenható zárta beszédét az est szónoka. Az est második részében a Bárdos Lajos Női Kar most is színvonalas fellépése és az általános iskolások ünnepi műsora következett, majd a Balaton M&K Fúvószenekara zárta az ünnepséget. / Greffer Józsefné / A Marcali Városi Helytörténeti Múzeum novemberben is várja szeretettel a kedves látogatókat. Jelenleg Süle Zoltán népi fafaragó művész tárgyai tekinthetőek meg november végéig. November 11-én a Természet és vadászat című gyermekrajz pályázat díjazottjainak a képeiből nyílik tárlat, amelyet december 12-ig lehet látogatni. A hónap végén nyílik meg egy nagyszabású kiállítás, amelynek a címe A nap fiai. A dél-amerikai indián kultúra örökségéről szól majd. Decemberben lesz még betlehemes kiállítás is, majd a jövő évtől megkezdődik az épület teljes rekonstrukciója és átalakítása, egy EU-s pályázat sikeres elnyerésének az eredményeként. Megújul a múzeum és a városi TV is. Várhatóan 2010 őszén vehetik birtokba a látogatók az új intézményeket. / Huszár Mihály /

3 MáriaInfo november VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM Hogy az 50-es éveket és a forradalomhoz vezető okokat megérthessük, nem is kell messzire elmennünk. Tegyünk egy kis kirándulást, a történelem itt van a szomszédban! Buza Péter: Kalapdoboz (dokumentumregény) Megjelent: 2009 augusztusában Balatonfenyves egyik öreg házának padlásán egy kalapdobozt találtak, benne megfakult iratokkal, levelekkel. A tartalmát, szerencsére Buza Péter úrhoz juttatták el, aki a Vigadó étterem valamikori tulajdonosának, Nagy Józsefnek és családjának a dokumentumait lelte meg benne a 30 as évektől egészen 1956-ig. Az író 3 évi kutatómunkája nyomán valós korrajz és családregény született. Választ keresett benne arra is, hogy mi vezetett a család kivándorlásához 1956-ban. Betekintést nyerhetünk könyve alapján az 50-es évek légkörébe és a helyi büntetőtábor életébe. BALATONFENYVES IMRE- MAJOR Szép őszi hétvégén kerékpárral jártunk Balatonfenyves, Imre-majorban. Kirándulást tettünk a múltba és láttuk a megújulásra való törekvést, egy fiatalember bizakodását, álmait, az ott-lakók reményét a megújulásra. Rákosi Mátyás a Dunántúl éléskamráját"kívánja itt megteremteni. Ez volt a KÖMI, a Magyarországi büntetőtáborokat működtető vállalat 401-es munkatábora. A legnagyobb az országban, átlagosan közel kétezren robotoltak itt, főleg politikai okok miatt kényszermunkára iderendelt rabok. Valamikori arisztokraták, katonatisztek, kulákok, nemkívánatos kispolgári elemek, haladó művészek, mindazok, akik a rendszerbe nem illettek. A családjuktól, megélhetésüktől elszakított, munkaszolgálatra kényszerített internáltak. A mocsaras Berek lecsapolása, csatornázása, a szántóföldi kultúrák megalapozása, a Balatonnagybereki Állami Gazdaság felépítése és mintagazdasággá tétele volt a munkájuk ben megépült a kisvasút is a gazdaság szállítási feladatainak ellátására. A kényszermunkatáborok egészen ig működtek hazánkban. A szabaduló rabok és a fegyőrök egy része is letelepedett később Fenyvesen. Mit tehettek volna, nem volt hova visszaút! Erre azonban ma már senki sem szívesen emlékezik, túlságosan fájó minden érintett leszármazottainak, ha egyáltalán őrzi még a családi emlékezet. A gazdaság pedig működött, mint tudjuk, a rendszerváltásig. A privatizációval a major házait is megszerezte a német tulajdonos, bonyolult vitás helyzetet teremtve. A megoldás útja végül az lett, hogy a pusztuló ingatlanokat a benne lakók vásárolták meg, ezzel megpezsdült az élet a rosszemlékű majorságban. A gazdaság valamikori központi épülete ma a hazatért Antics László, Club - Majorka kocsmája. Benne megelevenedik a múlt és a berek élete. Létrehozták a Majorka a Balaton Nagyberekért Alapítványt. Sikeresen pályáznak, közösségi létesítményeket terveznek. Megújul talán a régi színházterem, lesz bolt, a köztér alakul, a házak már kezdenek szépülni. A turistákat Berek szafarira viszik, szórakoztató rendezvények vannak, a kerékpárosok már felfedezték a helyet. Antics úrnak nem egy ismert művészt, természetvédőt és főleg a helyieket sikerült az ügy érdekében megnyerni. A FESTMÉNY A munkatábor lakója volt egy ideig Vörös Géza festőművész ( ) is. Fényes Adolf és Kernstock Károly tanítványa. A Párizst megjárt, ismert alkotó, ki tudja a sors milyen kegyetlen fordulatából raboskodott itt. Modern, avangard művész, korábbi művei ezt tükrözik. Bizonyára keserves körülmények között éltek, aminek elviselésében segített, hogy a táborvezetők, foglárok utasításai alapján legalább festéket, ecsetet vehetett a kezébe és egy nagyméretű táblaképet festett. Megörökítette rajta a tábor minden fontos létesítményét. Szinte tapintható rajta az elvárás: a gépműhelynek is rajta kell lenni, a vonatnak is, a barakkoknak is, a csatornának is! Mit sem számított perspektíva és térábrázolás! De közben fedett helyen lehetett és nem a mocsárban telt az idő! A kép évtizedekig az állami gazdaság színház- nagyterem falát díszítette. Aztán elvitték, de csodával határos módon nem semmisült meg. Tökéletes szocreál korkép és kór-kép! Nos, ezt a festményt sikerült az idén nem kis kalandok árán felkutatni és visszahozni. A művész emlékére visszahelyezik majd az eredeti helyére. /Benczik I./

4 MáriaInfo november AKTUÁLIS H1N1 KÉSZÜLÜNK A TÉLRE Az ÁNTSZ közleményekben és a sajtóban folyamatosan tájékoztatást ad az új típusú influenzával kapcsolatban. A H1N1 bonyolult génmutációs folyamaton átesett vírustörzs. Az új influenza sokban eltér az eddigiektől, de a szokásos tüneteket mutatja: láz, torokfájás, izomfájdalmak, náthás tünetek, fáradtság stb Terjedése nem szezonhoz kötött és nemcsak idősekre veszélyes. Egy hétig fertőzőképes. A járvány lefolyása általában nem súlyosabb az eddigieknél, tehát pánikra nincs ok. A megelőzés azonban könnyebb, mint a kezelés. Antibiotikumot szedni vírus ellen felesleges, hiszen arra úgysem hat. Mára forgalomba kerültek a vakcinák (védőoltások). Meghatározták, hogy kik juthatnak hozzá ingyenesen, a különösen veszélyeztetett csoportok: kisgyermekek, betegek, terhesek, egészségügyi dolgozók. Az oltás novembertől megvásárolható lesz kb Ft-ért. A védőoltásnak is lehet kockázata: kiválthat allergiás tüneteket, és bonyolítja a helyzetet, ha Magyarországra a megszokott szezonális influenzával párhuzamosan érkezik meg a járvány. Az ÁNTSZ javaslata: Fokozott higiénia betartása, gyakori kézmosás! Szellőztessen! Kerülje a tömeget. Ha betegnek érzi magát, maradjon otthon és ne fertőzzön meg másokat, fogadja meg az orvos tanácsait, értesítse a hatóságot. A vakcina megítélése körül széleskörű szakmai vita bontakozott ki a sajtóban. MEGHÍVÓ Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt november 13-án pénteken órakor a Petőfi Sándor Községi és Iskolai Könyvtárba, Figura Ede előadóművész Madárijesztő szerelem című, gyerekeknek szóló, verses, zenés műsorára Bendéné Babodi Csilla könyvtáros Az elmúlt években szinte minden család a kényelmes gáztüzelésre állította a háztartást. Varga Imre is ritkábban hozza elő az öreg masinát. A család tulajdonában egy értékes, mára ipari műemléknek nevezhető fűrészgép van. A szerkezetet 1958-ban építette Horváth Lajos gépészmester, aki a Rákóczi utcában élt. A családé volt az-az ingatlan, amiben a kisposta működött. A fűrészgép teljesen egyedi, a gépész saját magának tervezte, építette, dolgozott vele pár évig. A fémszerkezet stabil, erős, rajta faüléssel, praktikus felépítménnyel. A motorját a Ganz gyárból rendelte, 7 LE, a maximális fordulatszáma 800 1/min. Akkoriban igencsak korszerű benzinmotornak számított. MEGHÍVÓ! Halála után, 1963-ban vásárolta meg idősebb Varga Imre és járta vele a falu házait, gondoskodva a családok tüzifájáról. Az eltelt évtizedekben megélt ugyan némi felújítást, de jelentős változtatásra nem volt szükség. A család megbecsüli az öreg gépet, ifjabb Imre folytatta a hagyományt. A fűtés egyre drágább. Energiaválság van, gazdasági, pénzügyi válság van! Szagoltuk már a büdös olajkályhákat, kidobtuk a teatűzhelyeket! Most kiderült hogy azok voltak okosak, akik megtartották a cserépkályhákat vagy szép kandallókat építettek! Nem kell kidobni a régit! Jól jöhet még a fűrészes Imre töf-töf masinája is! / kép és szöveg: Benczik I. / Az Alapszolgáltatási Központ családsegítő szolgálata szervezésében szeretettel meghívjuk a lakosságot november 28-án szombaton délután 15 órára a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központban, Balatonkeresztúr Iskola u.3. szám alatt tartandó ADVENTI DÉLUTÁNRA A délután folyamán a Karácsonyi előkészületekben, adventi koszorú, gyertyadísz, ablakdísz, stb. készítéséhez nyújtunk ötletet, segítséget. Alapanyagot csak részben tudunk biztosítani, ezért kérünk mindenkit, hogy tobozt, terméseket, stb. hozzon magával! A helyszínen vásárlási lehetőséget is biztosítunk /szalag, szárazvirág, gyertya, már kész adventi díszek, stb./ Mindenkit szeretettel várunk! További felvilágosítás: Schveigerné Kovács Erika 06/

5 MáriaInfo november RENDEZVÉNYEK ISKOLAI HÍREK, OKTÓBER Ez történt októberben, iskolánkban: - Az első osztályosok szüretelni voltak Takács Sándor szőlőhegyén. - A természetszakkörösök a Balatonon túráztak. Megtekintették a bivalyrezervátum dagonyázó bivalycsordáját. Távcsővel nyomon követték az ürgék életét és átkelhettek az óriási fahídon a Kányavári szigetre. - Lezárultak a Festetics Napok eseményei is. Honismereti vetélkedőn csapatok adtak számot arról, mennyire ismerik lakóhelyüket. A verseny alapjául Tengerdi Győző: Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő községek története című könyve szolgált. Sportrendezvényeken pedig az alsóbb osztályosok váltóversenyeken, a felsős lányok kézilabdában, a fiúk fociban mérkőztek meg egymással. - Október 6-án iskolánk zsibongójában diákjaink megható műsorral emlékeztek meg az es szabadságharc bukásáról és a kivégzett 13 aradi vértanúról. - Mi döntsük el a holnapunk.. Ez volt az irodalmi összeállítás címe, melyet okt. 23-án nemzeti ünnepünkön adtak elő diákosan, mégis méltó módon a 6. osztályos tanulók. -Az óvó nénik az 1. osztályban tanórákon vettek részt és megtapasztalhatták, hogyan sajátítják el az írás és a számolás fortélyait iskolánk legfiatalabb tanulói. - A nagypályás diákolimpia körzeti döntőjén / Marcali / III. helyezést értek el diákfocistáink. Novemberi programjainkból. - nov. 9-én hétfőn pályaválasztási fórum lesz iskolánkban - nov. 14-én szombaton tanítás lesz, nyíltnapot tartunk. / Huszárné Kiss Katalin / HO-HO-HO! JÖN A MIKULÁS! KEDVES GYEREKEK! DECEMBER 05-ÉN, SZOMBATON MIKULÁS - VÁRÓ DÉLUTÁNON TALÁLKOZUNK: ÓRAKOR A VÁR ÜZLETHÁZ UDVARÁN SZÜLEITEKKEL ÉS TESTVÉREITEKKEL EGYÜTT VÁRLAK: * MIKULÁSNAK KÉSZÍTETT RAJZAITOKÉRT AJÁNDÉKOT KAPNI A KRAMPUSZ ZSŰRITŐL * VERSEKET, DALOKAT ELŐADNI CUKORKÁÉRT * KRAMPUSZOKKAL KÉZMŰVESKEDNI * MELEG TEÁRA ÉS KEKSZRE * KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGAIDAT LERAJZOLNI NEKEM * VIDÁM RAJZFILMEKET NÉZNI * A MIKULÁS KOCSIJÁN UTAZNI * MIKULÁS TOTÓT KITÖLTENI * KRAMPUSZOKKAL TÁNCOLNI DISCOZNI ÓRAKOR KRAMPUSZOK TUZTÁNCA A MIKULÁS A FERGETEGES Forgatag Táncbarát Kör tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családját és barátait, november 21-én (szombat), órakor tartandó Bene Ferenc Sportcsarnok Balatonkeresztúr Mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat? * Táncos jókedvét senki se felejtse otthon! * Batyujában legyen enni és innivaló, amivel asztaltársaságát megkínálja! Szeretettel meghívja Önt és családját LUCA NAPI ADVENTI DÉLUTÁNRA december 12. én, szombaton a Vár Üzletház udvarára Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 12. Aranyhíd Fesztivál 2009 * 13: 00 ELŐADÁSOK: Vaslabán Csaba plébános Karácsonyi gondolatok Kabai Gergely néprajzkutató Advent jeles napjai, hiedelmek, népszokások * KÉZMŰVES MŰHELYEK: Mazsolakoszorú készítés, Luca búza keltetése, Luca kalendárium készítése, Csillagfonás * LUCA NAPI JÓSDA * ADVENTI PORTÉKÁK VÁSÁRA * SZÍNPADON: Bárdos Lajos Nőikar és a Balatonkeresztúri Férfiak Éneklő Csoportja, Fergeteges Forgatag, Gyöngyvirág Népdalkör, Mesztegnyői Ifjúsági Hagyományőrzők, Balatonberényi és Vörsi Betlehemesek * 17: 00 BRASS CHRISTMAS Daniel Speer Brass (Daniel Speer Rézfúvós Kvintett) Pécs * TÉLI CSEMEGÉK forralt bor, sült gesztenye, és sült tök SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN CSALÁDOT, A RENDEZVÉNYT TÁMOGATÓ, AZON KÖZREMŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK, ÉS VÁLLALKOZÓK IS! Hirdetések Vadonatúj, még dobozban lévő Whirlpool páraelszívó, áron alul eladó. Érdeklődni lehet a 30/ telefonszámon. Bútorok, különféle háztartási eszközök, 108x5x16acélfelni, 225 x 55 x 16 Pirelli téligumi 4 db Divatáru üzlet teljes berendezése és árukészlete féláron eladó Telefon: 06/ Lakóház eladó: Balatonkeresztúr, 2 Kaposvári u. 4. (telek: 600 m, lakóterület: 110 m, víz, villany van, fűtés 2 cserépkályhával). Érdeklődni: 06/ számon. Hirdessen a MáriaInfó Újságban! Hirdetését feladhatja a (85) es telefonszámon vagy címre.

6 MáriaInfo november HARCOS HÉTVÉGE A SPORTCSARNOKBAN formagyakorlat bemutató közben. (Vagyis nem láttam, mert olyan villámgyors volt, hogy szinte követni nem lehetett! ) kazettát készített, ma is ír, illetve diktálja munkáit. A harcművészetek legjelesebb európai képviselői, sportolók, magyarországi és világszervezetek vezetői töltötték nálunk a hétvégét. Soke Vlado Schmidt úr tiszteletére 80. születésnapja alkalmából három napos nemzetközi találkozót és edzőtábort rendezett az IKF (Internationale Kobudo Federation ) szervezete. A nagymester a harcművészetek 4 ágában rendelkezik 10 Dan-al, és ezen kívül fokozatokkal további 20 stílusban. Az eseményre érkeztek sportolók Romániából, Ausztriából, Szlovákiából, Csehország, Finnországból, Németországból, Izraelből, hogy a tiszteletre méltó mesterektől tanuljanak. A pénteki program végén a mester életútját felesége, Gertie asszony ismertette, aki 38 éve társa. Elmondta, hogy ma is mindennap edz és bármilyen türelmetlen is, legyen a hétköznapi életben, a tanítványokkal sosem az. A sporttársak este ünnepi vacsorát adtak a tiszteletére a Pelso Pansióban. Öröm volt látni, hogy milyen szeretettel és tisztelettel vették körül az idős nagymestert, aki viszont korát meghazudtolóan fürgén maga is részt vett az instruálásban, aktívan kivette részét az edzésben. Számomra, mivel semmit nem tudok a küzdősportokról, nagy élmény volt ez a program! Láttam olyan bemutatót, amikor a programot lassítva, érintés nélkül elmozogták - mint egy finoman koreografált balettet, a mozdulatsor kidolgozott precizitását még én is érzékeltem, amit aztán élesben megismételtek, és az már félelmetes volt! Láttam bemutatót Günter Painter úrtól és társától, melyben felsorakoztatta Schmidt mester önvédelmi iskolájának szinte minden eszköztárát, bemutatva, hogy hogyan lehet a támadótól elvenni a kést, harcképtelenné tenni ezerféle módon bottal, nuncsakuval, késsel és sok egyéb eszközzel. Láttam az olasz csapat bemutatóját és a Ju-Jitsu Világszövetség idős elnökét, Giacomo Spartaco Bertoletti urat (9 Dan mester) a hagyományos japán kard (katana) A helyiek nevében köszöntötte őt Galácz György polgármester és tortával a Fergeteges Forgatag tagjai is, akik vidám paródia műsorukkal nem kis derültséget okoztak a sportolóknak. Vlado Schmidt úr a szombat délelőtti edzés szünetében készséggel leült mellém egy kis barátságos beszélgetésre. Elmondta, hogy sok éve Kelemen István úrral ismerkedett meg, aki a ju-jitsu hazai szervezetének egyik alapítója, akit már szinte fogadott fiánk tekint. Részt vett a hazai vizsgarendszer megteremtésében, a technikai oktatásban. A balatonfenyvesi edzőtáborok révén került Máriára. Gerti asszony szerint remekül alkalmazkodik lakóhelyéhez, néha mosolyog, hogyha magyarnak nézik, hiszen mindenütt otthon van. A témában 5 könyvet írt és számtalan egyéb oktatóanyagot, /Fotó:tatamicentrum.hu website/ A mester a kérdéseimet a vendégeinek továbbhárította, hogy mások beszéljenek helyette. Azzal fejezte be, hogy csak a rendszeres, kitartó napi edzéssel lehet eredményeket elérni, és a megszerzett mozgás-tudást megőrizni. Tehát: fő a szorgalom! Mint Horváth Attila (Ju-Jitsu, 3-Dan mester) úrtól, az IKF Magyarországi igazgatójától megtudtam, Vlado Schmidt úr múlhatatlan érdemeket szerzett a sportág magyarországi életében és a hagyományos KOBUDO terén a modern európai stílusú technikák megújításában egyedülállóan iskolateremtő. Minden bizonnyal az egyik leghíresebb és elismertebb oktatója a különféle önvédelmi technikáknak a világon a fegyveres testületek speciális egységeinek köreiben. Günter Painter úr (EKF Word Direktor, 7 Dan mester) kiemelte, hogy a magyar szervezők jelesre vizsgáztak, a csarnok kiváló színtere a rendezvénynek, az elszállásolásuk és ellátásuk remek. A hétvége sok-sok résztvevője nagyon jól érzi magát Márián, mondta, amit persze nagy örömmel halottunk. Vlado Schmidt úr 11éve Balatonmáriadürdőn él. / kép és szöveg: Benczik I./ A ju-jitsu iránt érdeklődő fiatalokat várja a Marcali Birkózócsarnokban Horváth Attila úr. Edzések: kedden- csütörtökön, 18 órakor.

7 MáriaInfo november IDŐSEK HÓNAPJA, IDŐSEK NAPJA IDŐSEK NAPJA október 3-án, szombat délután, órai kezdettel a balatonkeresztúri Bene Ferenc Sportcsarnokban az IDŐSEK NAPJA rendezvény keretében ünnepi délutánt szerveztünk Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek 60 év feletti szépkorú polgárainak. Balatonkeresztúron: Gaál Jenőné 98 éves, Lipódi Jánosné 98 éves, Illés Lajosné 96 éves, Tislér József 90 éves, Páhi István 88 éves, Péter Gyula 87 éves Balatonmáriafürdőn: Gaál Istvánné 91 éves, Baka Mihályné 86 éves, Farkas Józsefné 86 éves, Plapert Sándor 88 éves, Szabó László 84 éves, Kamarás Imre 84 éves A műsor után az önkormányzatok vacsorával látták vendégül a jelenlévőket. A rendezvényen a két településről közel 400 fő vett részt. Majd vidám táncmulatsággal zártuk az estet. / Petkess Kornélné intézményvezető/ AHOGY ÉN ÉLTEM MEG Mint már évek óta, a 60 év felettiek kaptak meghívót az Idősek napja rendezvényre a Bene Ferenc Sportcsarnokba. A szállítást a Keresztúri Önkormányzat biztosította. A terem megtelt a vendégekkel. Az ünnepséget Kovács József polgármester nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy az idősek megérdemlik a tiszteletet, hiszen gyermeket neveltek, összetartják a családot. Ezért méltó körülményeket kell számukra teremteni. Galácz György polgármester szép idézettel készült, további jó egészséget kívánva. Ezután a legidősebbeket üdvözölték. Többen, megromlott egészségük miatt nem tudtak eljönni, őket otthonukban köszöntötték. A versmondó iskolások után az óvodások szórakoztatták a jelenlevőket. A kicsik a szokott ügyességgel táncoltak. Az asztaloknál arról beszéltek, hogy a kicsik mellett a betanító óvónőket is minden dicséret megilleti. Az Ősz Idő Nyugdíjasklub versmondói a 100 éves életkorért fohászkodtak az Úrhoz, de a vers aztán így fejeződött be: Uram, az életet Te adod, Úgy veszed el, amint akarod. Ne vedd komolyan, amit kérek! Csak beszélgetni vágytam véled. Käsz József OSZTOZUNK ÖRÖMBEN, BÁNATBAN! Nemcsak a mi falunkban, de bárhol az országban egyre több az egyedül élő ember. Idősen magányosan maradni még szomorúbb és nehezebb. Sokat segíthet a jó szomszéd, rokon, jó barát, bár a távolélő gyermekeinket, szeretteinket nem pótolhatja. Fontos a társadalom, a közösség figyelme. Jön a hosszú tél, közelegnek az ünnepek. Gondoljunk a távollévőkre, a messze élő szülőkre, rokonokra, elesettekre. Jobb lenne a hétköznapokon is Király Istvánné, Marikáéknál jártam a minap. Marika azon kevesek egyike a faluban, aki családban, unokákkal töltheti nyugdíjas éveit. Kedves, élénk, olaszos családdal találkoztam, ahol nem hiányzik a szeretet és a vidámság. Marika nyugdíja bizony nem sok, egyedül nehéz volna. Pedig dolgozott eleget, sok éven át az általános iskolában tartott rendet a lurkók után. Özvegyen él sok éve. A dédmama halála után úgy döntöttek, nem marad egyedül, összebútorozik a fiatalokkal. Mára - 7 év után-kiderült, hogy jó döntés volt, segíthetett az unokák felnevelésében. Egymást segítve, egyetértésben élnek. Viták persze náluk is akadnak, de veszekedés legfeljebb olyan sarkalatos kérdésben van, hogy melyik virág hova kerüljön a kiskertben! Havonta megbeszélik a családi költségvetést, beosztják, ami van, de feleslegesre nem futja. Működik az együttélés, mert elfogadják egymás különbözőségeit, sőt segítik, mindenki teret kap. Lajos fia a vasútnál dolgozik. A családi kassza kiegészítésére minden lehetőséget megragad, Marika pedig segít, ahol csak tud. Mónika a meny, valaha a Marcali varrodába járt dolgozni. Sajnos nem egészséges, veleszületett vesebetegsége derült ki, fizikai munkát nem végezhet, így a család itthon vigyáz rá. A családi munkamegosztásban övé a konyha. A két unoka éppen viharosan kamaszodik. Peti 7. osztályos. A mami büszkén megmutatja a fiú kedvenc kaktuszgyűjteményét. Amúgy bújja a számítógépét, mint a kortársai. Katinka elsős középiskolás, szépen tanul, még a matekkal is jóban van. Nagyon fájlalta, hogy megszűnt a majorette csoport az iskolában, úgyhogy az apuka nem kis áldozattal hetente többször elviszi Vonyarcvashegyre táncolni, mert a családban fontos a gyerek öröme! Nemrég saját maguk hozzáfogtak a házban némi felújításhoz. Belső átalakítással kicsit bővebb lett a ház, mindenki kényelmesen elfér. A festés a lányoknak sok örömet okozott, így lett kockás a szekrény és pettyes a fürdőszoba. A barátságos, tiszta otthon olyan, mint a lakói színes, és vidám! Valami finnyás ízlésű szakértő esetleg megkritizálná, de ez nem fontos! Mert az a lényeg, hogy saját munkájukkal szépítgették, és erre joggal büszkék lehetnek! Marika pedig megbecsült tagja a családnak, sok a dolga, övé a kert, a virágok. Néha magas a vérnyomása, de azért tevékeny, mindig talál a ház körül tennivalót. Kérdem, nem feleselnek vele néha a gyerekek? Szót fogadnak? No, erre Mónika felcsattan: Még csak az kéne! Azt én biztosan nem hagynám! Hogyan él együtt a három generáció? Már kezdem sejteni a titkot! Kibeszélik a bajokat! Azonnal! Így a sérelem nem mérgezi a lelket. Humorral, jókedvvel pedig még a gondok is könnyebben kezelhetőek, felesleges folyton panaszkodni! Tiszteletben tartják egymást: gyerek, felnőtt, idős egyaránt! Úgy mondják: osztoznak örömben, bánatban Kedves Marika! Tudja, hogy milyen szerencsés? Bizonyára igen! / Benczik I. /

8 MáriaInfo november A LEGKISEBBEK ANYATEJES NAP Október 2-án rendezte meg a helyi védőnői szolgálat a Balatonmáriafürdői Önkormányzat támogatásával a már hagyományos Baba-Mama" napot. Halbruckerné, Marika körzeti védőnő kiváló szervezőmunkáját dicséri, hogy a Viktor Vendégház terme megtelt. A legfiatalabb vendég: Frank Alex 11 hetes baba békésen átaludta a rendezvényt. Marika köszöntő szavai után Pihés Réka verset mondott, az ovisok táncos műsort adtak a vendégeknek. Galácz György polgármester köszöntője után Dr. Ahmad Al Banna, a Marcali Kórház Gyermekosztály főorvosa is üdvözölte a jelenlevőket. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy legalább a baba hat hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon. Nincs az a baba-tápszer, ami tökéletesen pótolhatná a benne található létfontosságú tápanyagokat. A szoptatott gyermekek ritkábban kapnak fertőzéseket és könnyebben átesnek rajtuk, védettebbek az allergiás megbetegedések ellen is. A szoptatás hosszú távú előnyökkel is jár: csökkenti egyes daganatos megbetegedések, a cukorbetegség és egyes beszédhibák, valamint az elhízás kialakulásának esélyét. Persze, azt is tudjuk, mindezek mellett a szoptatás öröm a babának, öröm a mamának. A szoptatás elemi kapcsolatot teremt az anya és gyermeke között. A saját életéről, tapasztalatairól mesél a kedves fogorvos asszony is, aki két kisgyermekét neveli. Dr. Sztankuláné Dr. Antalóczy Ágnes felhívja a kismamák figyelmét a terhesség alatti rendszeres fogorvosi ellátás fontosságára. Érdemes a baba kezébe játékos ismerkedésre már egészen korán adni a fogkefét. Berkes Katalin az ÁNTSZ járványügyi munkatársa a gyermekkori védőoltások fontosságára hívja fel a figyelmet. Végül fotónézegetéssel, zenehallgatással zárult program. A kicsik egy kis csemegével folytatták, és nagy sikere volt a bohócnak is. Laposnyik Jánosnéval, a Marcali Kistérség vezető védőnőjével, a Családvédelmi Szolgálat vezetőjével beszélgettünk. Elmondta, hogy a Magyar Védőnői Szolgálat egyedülálló a világon. Megtudtam, hogy június 13-án megalakult elődje, az Országos Stefánia Szövetség azanyák és a Csecsemők Védelmére, melynek Stefánia belga királyi hercegnő a névadója és védnöke volt. Jótékony szervezetként segítették a sok kis háborús árvát. Hamarosan országos szervezetté váltak és megkezdték a védőnők oktatását től működött a Zöldkereszt is, majd a két szervezet összeolvadt től kiemelkedő szakmai képzés folyik hazánkban, 1974 óta főiskolai szintű oktatás keretében. A mai szolgálat is a kismamák egészségnevelését, a megelőzést tekinti elsődlegesnek. /Szöveg: Benczik I. Fotók: Halbrucker Katalin/ ÉPÜL, SZÉPÜL AZ ÓVODA Az önkormányzat tanácstermében mostanság éppen a kicsik szuszognak, alszanak jóízűen a kiadós délelőtti séta után. Az ovisok október közepén átköltöztek az önkormányzat épületébe és belakták az emeletet, megtöltötték élettel, zsibongással a házat. A dolgozók azt mondják, igazán jól viselkednek, csendesek a gyerekek, nem zavarnak, sőt örömmel fogadják őket. Amíg szép az idő, amúgyis sokat kirándulnak, sétálnak és játszanak a szabadban. Az elhelyezés persze minden igyekezet ellenére sem ideális. A felújítási munkák javában folynak. Már a helyére került az új kazán, kész az új tetőfedés, kicserélték a terasz fa szerkezetét. Készülnek az aljzatburkolások. A dolgozók kopácsolása, és a balesetveszély miatt sehogy sem lehetett a kicsiket az épületben tartani erre a pár hétre. A kivitelező mindent megtesz, hogy mielőbb áradja a megszépült óvodát. Reméljük, decemberben már az átadásról írhatunk! / Benczik I./ Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

ária nfo MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁST TART. Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ária nfo MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁST TART. Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam II. szám 2009. február MEGHÍVÓ Jég, jég, jég! BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009.

Részletesebben

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam X. szám 2010. október Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! Elkészült a Közösségi Ház! Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílt

Részletesebben

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám 2011. június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011. MáriaInfo 2 2011. június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009!

MáriaInfo. Adventi Koncert a Mária-templomban BUÉK 2009! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa III. évfolyam I. szám 2009. január BUÉK 2009! Szilveszter napja, azaz a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtõl, I. Szent

Részletesebben

a bál teljes bevételét az egyesület felajánlotta Kiss Patrik gyógykezelésére. vezetésének és az ott megjelent nagyon sok vendégnek.

a bál teljes bevételét az egyesület felajánlotta Kiss Patrik gyógykezelésére. vezetésének és az ott megjelent nagyon sok vendégnek. KEDVES PANNONHALMI POLGÁROK! Az év utolsó hónapjában vagyunk. Ismét magunk mögött hagyunk egy évet, de örömmel írhatom nyugodtan, hogy a képviselő-testülettel önkormányzatunk a kitűzött célját teljesítette.

Részletesebben

ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek.

ária nfo Megérdemlik /ismeretlen szerző/ Megérdemlik az idősek Szeressék, tiszteljék őket! Háborút és forradalmat, több kormányváltást átéltek. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 9. szám 2011. szeptember Október 1-jén az Idősek Világnapján szeretettel köszöntjük községünk szépkorú lakóit! Kívánunk

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013

2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám GYERMEKNAP 2013 2013. április Ára: 195 Ft XIX. évfolyam 4. szám Kányádi Sándor: Április hónapja Bolondos egy hónap április hónapja, hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Köpenyegbe burkol, ingujjra vetkőztet; mutatja

Részletesebben

Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám

Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám 4 Vízelvezetési gondok 7 Bölcsőde 8 Nánási faipari sikerek Hajdúnánási Újság XXIII. (XXXIII.) évfolyam 12. szám Városi önkormányzati lap 2011. december 21. 800. szám Lassan úgy ölel körbe bennünket a tél

Részletesebben

XV. évfolyam 5. szám. 2014. május. www.fonyod.hu. Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon

XV. évfolyam 5. szám. 2014. május. www.fonyod.hu. Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 5. szám www.fonyod.hu 2014. május Programok Turisztikai fejlesztések Elindult a 2014-es szezon 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

MáriaInfo. Boldog Új Évet!

MáriaInfo. Boldog Új Évet! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa Kányádi Sándor : Ballag már Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve, nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve. Beéri az öreget

Részletesebben

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó

ária nfo Program: NYÁR 2009 2009. augusztus 20-ra (csütörtök) a Gróf Széchényi Imre térre (központi strand előtt) Fotó: Benczik Ildikó M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa III. évfolyam VIII. szám 2009. augusztus NYÁR 2009 Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja

Részletesebben

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET

EGY MEGHATÓ KARÁCSONYI TÖRTÉNET 2012. december Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja XVIII. évfolyam 12. szám KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ADVENTI HAJNAL SÁNDOR ERNŐ Alföldön, fákon zúzmara, adventi hajnal zápora, ezüst mezők, ezüst

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. "Ember lenni mindig, minden körülményben." Karácsonyi köszöntő. Czompó István polgármester

SZABOLCS HÍRADÓ. Ember lenni mindig, minden körülményben. Karácsonyi köszöntő. Czompó István polgármester ABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUTAABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 10-12. ÁM 2010. OKTÓBER-DECEMBER Kedves Szabolcsiak! Karácsonyi köszöntő Karácsony közeledtével egy-egy

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja

Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 10. szám www.fonyod.hu 2014. október Programok Választási eredmények Október az idősek hónapja 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince

Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén. Fényes Vince felavatva a Pince Lellei XXIII. évfolyam 2. szám Újság 2014. február Klímadogma, avagy a Kultúra Napja Lellén Az a kijelentés, hogy Magyarországon 1989-ben valóságos rendszerváltás történt több mint 20 év után képezheti

Részletesebben

Labdarúgás, úszás, vízilabda, kerékpár, motorkerékpár, motoros A Tolna sportjának

Labdarúgás, úszás, vízilabda, kerékpár, motorkerékpár, motoros A Tolna sportjának +8 oldal XIX. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2009. december ELKÉSZÜLT A HÉT KÖTET Tolna sporttörténete négy és fél millió karakterben Labdarúgás, úszás, vízilabda, kerékpár,

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben